Om elever sin munnlege aktivitet i matematikk. Frode Opsvik, Høgskulen i Volda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om elever sin munnlege aktivitet i matematikk. Frode Opsvik, Høgskulen i Volda"

Transkript

1 Om elever sin munnlege aktivitet i matematikk, Høgskulen i Volda

2 Kva forbinder du med matematikk? Mogens Niss: Åtte matematiske kompetanser Å kunne spørje og svare i, med og om matematikk Tankegangskompetanse Representasjonskompetanse Å kunne handtere matematikken sitt språk og sine verkty Problemløysings- Hjelpemiddel- kompetanse kompetanse Modelleringskompetanse Kommunikasjonskompetanse Resonneringskompetanse Symbol- og formalismekompetanse

3 «Å uttrykkje seg munnleg i matematikk» LK06 eksemplifiserer: Gjere seg opp ei meining Stille spørsmål Argumentere Forklare ein tankegang Vere med i samtalar Kommunisere idear Drøfte problem og løysingsstrategiar Korleis blir dette gjort ulike klasserom?

4 Prosjektet «Kvalitet i opplæringa» - KiO Fase 1 - Kvantitativ tilnærming - «Kartlegging» Elevar på 3., 6. og 9. årstrinn 45 «klasser», 26 skular, 16 kommuner, 3 fylke Observasjon, ei veke i kvar klasse 999 leksjoner Kva vert tida brukt til? Sampling kvart 5. minutt Observasjonskjema: lærar utvalgt elev klasse innhald

5 Utvalgt elev - KiO fase 1 Arbeider med arbeidsoppgåver 30,1 % 30,1 % 39,0 % 45,3 % Ventar på lærar 2,0 % 0,8 % 1,6 % 1,7 % Er uverksam 8,8 % 8,4 % 9,8 % 8,2 % Forstyrrar Samhandling med medelev Utfører munnleg fagleg aktivitet Lyttar til medelev 1,1 % 0,8 % 1,7 % 1,7 % 8,2 % 7,3 % 5,7 % 12,4 % 2,2 % 6,4 % 3,6 % 2,6 % 5,9 % 9,5 % 8,9 % 5,6 % Total 100,0 % Engelsk 5,6 % Norsk 13,2 % Matematikk 11,3 % Lyttar til lærar 24,6 % 31,4 % 28,1 % 27,7 % Får lærarstøtte 2,9 % 2,8 % 4,3 % 5,0 % Eleven er borte frå klasserommet 10,5 % 13,5 % 9,3 % 10,2 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 %

6 Prosent 60 Fase 1: Utvald elev observert i 75 matematikktimar Får lærarstøtte Lyttar til lærar Lyttar til medelev Utfører munnleg fagleg aktivitet Samhandling med medelev Arbeider med arbeidsoppgåver Minutt

7 Prosent 35 Fase 1: Utvald elev observert i 75 matematikktimar Borte frå klasserommet Forstyrrar Er uverksam Ventar på lærar Målretta rørsle Ikkje-målretta rørsle Minutt

8 Prosjektet «Kvalitet i opplæringa» Fase 1 ikkje detaljar om elevane sin munnlege aktivitet Fase 2 - «Nærstudie av matematikk» (blant fleire) 2 fjerdeklasser og 2 sjuandeklasser Observasjon av matematikktimane ei veke i kvar klasse Tre videokamera og mikrofonar på kvar elev og lærar 20 matematikktimar tilsaman Intervju av lærar og av elevane i grupper Kvalitativ og kvantitativ tilnærming

9 Kva viser observasjonane i fase 2? (Analysa har nyleg starta kun dømer tilgjengeleg) Som venta stor variasjon i undervisingsformer/arbeidsmåter preger samtaleformene i samtaleformer/mønstre monologer (lærerstyrt, elev-invitasjon) dialoger (elev-lærar, elev-elev) i elevane sitt munnlege engasjement / initiativ

10 Relasjon Handling Lokasjon Ramme Kategoriar for koding av lyd- og bildeopptak LK06 om å uttrykke seg munnleg: Gjere seg opp ei meining Stille spørsmål Argumentere Forklare ein tankegang Vere med i samtalar Kommunisere idear Drøfte problem og løysingsstrategiar Kategoriar Matematikkaktivitet for klassa Rutinesituasjon Lærar ikkje tilstades Eleven har læraren si merksemd Ikkje tilstades Sit ved pulten I rørsle Står Samtale - tematisk sekvens Snakker matematikkfagleg : stiller spørsmål : svarer : påstand/kommentar : forklarer tankegang : argumenterer : anna Snakker - andre fag Snakker skulepraktisk Snakker situasjonskommentar Snakker - ikkje skulerelevant Lytter Synleg tenkande Skriv/Arbeider skriftleg Les/Ser i bok Venter Uverksam Forstyrrer Anna - skulerelevant handling Anna - ikkje skulerelevant handling Lærar / vaksen Klassen Elevgruppe Enkelt elev Egosentrisk

11 Relasjon Handling Lokasjon Ramme Døme - Verbalt sterk elev 7. klasse Ein «arbeidstime», andre del av dobbeltime Skal rekne oppgåver i boka Elevane sit to og to Elev nr 40 Prosent Matematikkaktivitet for klassa 91,6 % Rutinesituasjon 2,6 % Lærar ikkje tilstades 2,8 % Eleven har læraren si merksemd 25,3 % Ikkje tilstades 2,8 % Sit ved pulten 85,6 % I rørsle 2,0 % Står 9,7 % Samtale - tematisk sekvens 36,4 % Snakker matematikkfagleg 19,9 % : stiller spørsmål 2,5 % : svarer 1,2 % : påstand/kommentar 3,4 % : forklarer tankegang 7,8 % : argumenterer 0,5 % : anna 4,5 % Snakker - andre fag 0,0 % Snakker skulepraktisk 1,5 % Snakker situasjonskommentar 3,8 % Snakker - ikkje skulerelevant 3,0 % Lytter 19,2 % Synleg tenkande 3,5 % Skriv/Arbeider skriftleg 26,2 % Les/Ser i bok 15,7 % Venter 6,9 % Uverksam 2,5 % Forstyrrer 0,0 % Anna - skulerelevant handling 3,3 % Anna - ikkje skulerelevant handling 4,2 % Lærar / vaksen 30,3 % Klassen 2,9 % Elevgruppe 1,3 % Enkelt elev 24,4 % Egosentrisk 39,1 %

12 Elev nr 40 (7. klasse): Andre del av dobbeltime Matematikkaktivitet for klassa 91,6 % Rutinesituasjon 2,6 % Lærar ikkje tilstades 2,8 % Eleven har læraren si merksemd 25,3 % Ikkje tilstades 2,8 % Sit ved pulten 85,6 % I rørsle 2,0 % Står 9,7 % Samtale - tematisk sekvens 36,4 % Snakker - matematikkfagleg 19,9 % : stiller spørsmål 2,5 % : svarer 1,2 % : påstand/kommentar 3,4 % : forklarer tankegang 7,8 % : argumenterer 0,5 % : anna 4,5 % Snakker - andre fag 0,0 % Snakker - skulepraktisk 1,5 % Snakker - situasjonskommentar 3,8 % Snakker - ikkje skulerelevant 3,0 % Lytter 19,2 % Synleg tenkande 3,5 % Skriv/Arbeider skriftleg 26,2 % Les/Ser i bok 15,7 % Venter 6,9 % Uverksam 2,5 % Forstyrrer 0,0 % Anna - skulerelevant handling 3,3 % Anna - ikkje skulerelevant handling 4,2 % Lærar / vaksen 30,3 % Klassen 2,9 % Elevgruppe 1,3 % Enkelt elev 24,4 % Egosentrisk 39,1 % 0:00 05:00 10:00 15:00 20:00 25:00 30:00 35:00 40:00

13 Samtalemønstre Hovudstruktur for undervisingssamtaler: IRE: initiering respons evaluering Monologisk organisering Lærer tildeler ordet Korte og få elev responser Lærar gir kort tilbakemelding Dialogisk organisering Open for elevinitiativ Lengre og fleire respons-runde Læreplanen Forklare ein tankegang sentralt i læreprosessen

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Arbeidsformer i matematikkfaget

Arbeidsformer i matematikkfaget Arbeidsformer i matematikkfaget - en diskursanalyse av fire matematikklæreres ytringer om bruk av arbeidsformer Masteroppgave i grunnskoledidaktikk med fordypning i matematikk Cecilie Eline Haugen 2011

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Metodisk rettleiing Munnleg opplæring METODISK RETTLEIING MUNNLEG OPPLÆRING 2 Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Forfatter: Toril Kristin Sjo, førstelektorstipendiat ved Institutt for lingvistiske og

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Evaluering av NynorskPluss

Evaluering av NynorskPluss Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 3/2004 Evaluering av NynorskPluss Sandra Marsh, Knut Atle Skjær Øyvind H. Larsen, Svein Ølnes og Astrid

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012

TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 TILSTANDSRAPPORT GOL SKULE 2012 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Tilstandsrapport for Gol skule 2012 2 1. INNLEIING Opplæringslova fastset i 13-10 at det frå 2010

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

MAT-3906 MASTERGRADSOPPGÅVE I MATEMATIKK - LÆRARUTDANNING. Likningar i vidaregåande skule. Ingeborg Katrin Berget. Juni, 2010

MAT-3906 MASTERGRADSOPPGÅVE I MATEMATIKK - LÆRARUTDANNING. Likningar i vidaregåande skule. Ingeborg Katrin Berget. Juni, 2010 MAT-3906 MASTERGRADSOPPGÅVE I MATEMATIKK - LÆRARUTDANNING Likningar i vidaregåande skule EIT KVALITATIVT STUDIUM AV KVA ELEVAR VEIT OG IKKJE VEIT OM LIKNINGAR Ingeborg Katrin Berget Juni, 2010 FAKTULTET

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Ole Kr. Bergem ILS, Universitetet i Oslo

Ole Kr. Bergem ILS, Universitetet i Oslo Ole Kr. Bergem ILS, Universitetet i Oslo Kvantitativ vs. kvalitativ forskning TIMSS komparativ skoleforskning basert på kvantitativ metode PISA+ - klasseromsstudie fortrinnsvis basert på kvalitative forskningsmetoder

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012 Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan for Matematikk 2013/2014 Klasse 10A, 10B og 10C Lærere: Lars Hauge, Rayner Nygård, Hans Dillekås og Ina Hernar/Petter Wiese-Hansen Folkedal Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter

Detaljer