Bærekraftighetsrapport 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærekraftighetsrapport 2005"

Transkript

1 Bærekraftighetsrapport 2005

2 Innhold Leder 3 Dette er SAS Braathens 4 Innledning 6 Prinsipp om bærekraftighet 6 Målsetting: 6 HMS arbeidet 6 Miljøprisipper 7 Kvalitetssikring av miljødata 7 Sosiale og etiske retningslinjer 7 Sosialt engasjement og sponsorater 8 Samarbeid og partnerskap 9 Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet - HMS 10 Kvalitetssystemet 10 HMS-tall 11 Yrkesskader 11 Skader, nestenulykker og farlige forhold 11 Sykefravær 12 Opplæring 13 HMS-program for HMS-UTVALG 13 Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 14 Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) 14 AKAN-utvalget 14 Inkluderende arbeidsliv/attføring 15 Vernetjenesten 15 Hovedverneombud (HVO) 16 Verneombud (VO) 16 Bedriftshelsetjenesten 16 Ytre miljø 17 Miljøorganisasjonen 17 SAS Braathens miljøindeks Flyvirksomheten 20 Ulike miljøkrav 20 Mer effektiv bruk av drivstoff 20 Utslipp til luft i Utslippselementene 21 Utslippstall Flystøy 23 Flyflåten 24 Bakkevirksomheten 25 Glykol 25 Halon 26 Penta-bromdifenyleter (PentaBDE) 27 Kabinvirksomheten 28 Drikkevareemballasje 28 Økonomisk årsrapport 29 Rapporteringsprinsipper 30 Utslipp av avgasser fra flymotorer 30 Støy 31 Miljøindeks 31 Ansvarlig redaktør: Cathrine Foss Stene Kommunikasjonsdirektør OSLDD-K Kontakt: Tlf: Faks: E-post: Redaktør: Helge A. Hafstad Manager Flight Support & Environment OSLOR-H Kontakt: Tlf.: Mobil: E-post: Denne rapport finnes digitalt på Konsernpublikasjoner: Code of Conduct, forretningsetiske regler og retningslinjer for SAS Gruppen på norsk, dansk, svensk og engelsk finnes tilgjengelig i trykket form og digitalt på 2

3 Leder En målestokk for miljø Bærekraftighet er et fundament for SAS Braathens' virksomhet, og sammen med miljøspørsmål av strategisk betydning for selskapets fortsatte utvikling. Bærekraftighetsrapporten du nå holder i hånden, er den første som foreligger etter sammenslåingen av Scandinavian Airlines i Norge og Braathens. Den vil således bli målestokken for SAS Braathens i årene fremover når det gjelder internt og eksternt miljø. I SAS Braathens er det for øvrig en selvfølge at økonomi og miljøansvar henger nært sammen. Også arbeidet med å skape bærekraftighet bidrar til selskapets økonomiske utvikling. SAS Braathens gikk ut av 2005 med et økonomisk resultat på 526 millioner kroner før ekstraordinære poster. I løpet av året transporterte selskapet 8,8 millioner passasjerer. Kabinfaktoren på 65 prosent var høyere enn hva Scandinavian Airlines i Norge og Braathens hadde hver for seg ett år tidligere (henholdsvis 58,2 og 64,8 prosent). Drivstofforbruket hos SAS Braathens lå i fjor på 0,046 kilo pr. betalt passasjerkilometer (mot henholdsvis 0,058 og 0,048 hos de to tidligere selskapene året før). SAS Braathens har satt 2005 som sitt startår for miljøindeks, som viser virksomhetens miljøbelastning i forhold til produksjonen. Målet er at indeksen skal forbedres med gjennomsnittlig 1,5 enheter pr. år. Norge er det eneste landet i Europa som tar ut en CO2- avgift på flyginger innenriks. Avgiften ble i år satt opp fra 31 øre til 52 øre pr. liter drivstoff, noe som vil påføre SAS Braathens en kostnadsøkning på ca. 40 millioner kroner uten at det vil komme miljøet til gode. Sverige er i ferd med å innføre en såkalt miljøavgift på flyreiser, som vil gi penger i statskassen men lite til miljøet. Svenske flyselskaper har advart mot innføring av denne skatten, som truer med å undergrave de økonomiske forutsetningene for en rekke innenlandske flyruter. SAS Braathens, i likhet med SAS Konsernet som sådan, ønsker å få flyselskaper innlemmet i EUs ordning med kvotehandel med klimagasser. Sett fra vårt ståsted er dette den mest kostnadseffektive måten å redusere CO2- utslippene på, samtidig som det følger prinsippet om at forurenser skal betale. EU arbeider for at også flyselskaper som komme med i kvotehandelen fra og med SAS Konsernets styre vedtok i mai 2005 en Code of Conduct, et dokument med forretningsetiske regler og retningslinjer for relasjonene til medarbeidere, kunder, myndigheter, leverandører og andre interessenter. Dokumentet ble sendt ut til alle medarbeiderne i konsernet for ytterligere å befeste etiske holdninger på arbeidsplassen. HMS-arbeidet i selskapet og vernetjenesten er viktige brikker i arbeidet med sikkerheten på arbeidsplassen, som igjen har en effekt på bedriftskulturen. Tiltak for å redusere sykefraværet og selskapets satsing på Inkluderende Arbeidsliv (IA) er en del av vår langsiktige satsning på et selskap hvor det skal være godt å arbeide, slik at vi kan ha størst mulig fokus på våre kunder. Petter Jansen Administrerende direktør 3

4 Dette er SAS Braathens SAS Braathens er et heleid datterselskap i SAS-konsernet og flyr primært i Norge, samt mellom Norge og Europa. Selskapet er det største flyselskapet i Norge og har rundt 440 avganger i døgnet. Årlig frakter SAS Braathens om lag 9 millioner passasjerer. Resultatet for 2005 ble et overskudd før ekstraordinære poster på 526 millioner kroner. SAS Braathens er tuftet på Scandinavian Airlines i Norge og Braathens, begge med 60 års erfaring fra internasjonal luftfart.. Selskapet ble etablert våren SAS Braathens har et rutenett som per desember 2005 omfattet 36 destinasjoner fra Longyearbyen i nord til Las Palmas i sør. Rutenettet betjenes av totalt 52 Boeing 737-fly av typen -400/- 500/-600/-700 og I tillegg overtok SAS Braathens i 2005 den såkalte Vestlands-produksjonen mellom Kristiansund i nord-vest til Kristiansand i sør. Disse rutene betjenes av 6 Fokker 50-fly. I perioden fra etableringen i april 2004 og til våren 2006 vil SAS Braathens ha opprettet eller annonsert i alt 18 nye internasjonale ruter, totalt 40 ruter på inn- og utland. SAS Braathens har om lag 3750 medarbeidere. Hovedkontoret ligger på Fornebu, og hovedbasen for de flygende er Oslo lufthavn Gardermoen. I tillegg til virksomheten på Gardermoen har selskapet baser for de flygende i Trondheim og Stavanger. Selskapet har salgsmedarbeidere rundt om i landet fra Bodø i nord til Kristiansand i sør. SAS Braathens inngår i det globale Star Alliance-nettverket, sammen med resten av SAS-konsernet og 15 andre partnerselskaper. Star Alliance ble opprettet i 1997 som den første globale flyalliansen. De 16 partnerselskapene tilbyr mer enn flygninger daglig til cirka 840 destinasjoner i 155 land. SAS Braathens visjon er "Sammen skal vi skape flyglede". Vår misjon er å være garantist for at Norge har et enkelt, billig og fleksibelt flytilbud innen og til/fra Norge. SAS Braathens skal ta posisjonen som det best likte flyselskapet i Norge, med mer enn bare lave priser. Hva mener vi så med...mer enn bare lave priser? Gjennomgående innsjekking: Sparer passasjerene våre for tid og ekstra arbeid på flygninger som består av flere sammenhengende strekninger. Innsjekking via web 22 t før avgang: Gir passasjeren valgfrihet og sikkerhet. Tur-retur innsjekk ved flygning samme dag (uten bagasje). En klar fordel for forretningsreisende som liker å gjøre det enkelt. Interlining: Avtaler med andre selskaper gjennom IATA om aksept av hverandres dokumenter. Et verdensomspennende rutenett gjennom Star Alliance samarbeidet. Seating: Passasjerene kan få velge hvor de skal sitte. Ekstra service om bord på internasjonale flygninger: Alle ønsker ikke bare å fly så billig som mulig, noen ønsker også komfort på lengre flygninger. Det kan de velge. Gratis mat og drikke på Business og Economy Flex. Bedre plass til beina! Enkelte lavprisselskap har f.eks rundt 20 seter mer på deres 800-fly enn vi har. Personlig hjelp til booking etc via Reisesenteret: Det er fortsatt mange som ønsker å høre en stemme når de bestiller en flyreise. Vi flyr til «hovedflyplasser» det gir kort reise mellom flyplass og by. «Løvemat» til barna: Den lille ekstra oppmerksomheten til små gledesspredere som ikke bare foreldre men også tilstøtende medpassasjerer setter pris på. Ungdomsbillett/ standby-billetter. Aksept av UM: Små barn, 5 12 år, som reiser alene. Ikke alle lavprisaktører tilbyr dette. Lounge-tilgang for Business-passasjerer, Pandion og EuroBonus Gull medlemmer. EuroBonus-opptjening ved reiser til utlandet. Star Alliance-samarbeidet. Du kan tjene opp og benytte poeng på alle Star Alliance selskaper. 4

5 SAS Braathens er et av flere flyselskap og andre selskap som eies av SAS Group AB. Det er utviklet et sett retningslinjer i gruppen som skal fungere som en norm for de individuelle selskap, som i tillegg skal etterleve de lokale lovverk der det individuelle selskap er registrert og opererer. Hensikten med slike retningslinjer er å ha en felles norm på områder som: Bidrag til en bærekraftig utvikling HMS arbeidet Miljøprinsipper Kvalitetssikring av miljødata Sosiale og etiske retningslinjer Prinsipp om bærekraftighet Økonomisk vekst på lang sikt er ikke mulig uten å ivareta miljø og sosiale hensyn. Bare ved å balansere disse kan en oppnå langsiktig vekst og verdiskapning. SAS Braathens ønsker å måle sitt resultat ikke bare ved et rent økonomisk resultat, men også ved forbedringer av selskapets miljøpåvirkning og ved en positiv sosial påvirkning. SAS Braathens er en betydelig samfunnsaktør, og fyller en viktig rolle innen norsk infrastruktur. For å kunne bidra til en bærekraftig utvikling må selskapet ta i betraktning selskapets og gruppens økonomiske utvikling så vel som sosiale og miljømessige påvirkninger driften har. Selskapet har et ansvar for å styre utviklingen slik at økonomiske, etiske, sosiale og miljømessige hensyn balanseres. Den individuelle ansatte har i sitt daglige virke ansvar for å ta de miljømessige og sosiale hensyn den enkeltes stilling krever, og med det bidra til bærekraftig vekst og verdiskapning. Målsetting: SAS Braathens har som målsetting å være en aktør som skaper en langsiktig verdiøkning for sine aksjonærer. For å oppnå dette ønsker selskapet å fokusere på en bærekraftig utvikling ved å balansere økonomisk vekst, miljøforbedringer og sosialt ansvar Dette krever at vi tar miljømessige og sosiale hensyn, og at vi har respekt for det kulturelle mangfold som en integrert del av forretningsvirksomheten. SAS Braathens har utviklet og vil videre utvikle relevante mål og strategier for å oppnå dette. HMS arbeidet, miljømålsettinger, medlemskap i UN Global Compact, selskapets satsning som Inkluderende Arbeidsliv (IA) bedrift dette er eksempler på konkrete tiltak for fremtidig bærekraftighet. HMS arbeidet Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) er en viktig faktor i driften av SAS Braathens. Selskapets ledelse har det overordnede ansvaret for HMS i bedriften, men dette skal være og er en prioritert lederoppgave for ledere på alle nivåer. Målsettingen er at virksomheten vår ikke skal forårsake ulykker, skader eller fare for helserisiko. Det er definert klare mål og prosedyrer for HMS-arbeidet, og HMS skal være integrert i alle prosjekter og aktiviteter som iverksettes. Likeledes skal erfaringer underveis flyte andre veien slik at prosedyrer og praksis holdes oppdaterte. HMS arbeidet er utfyllende beskrevet i HMS delen av denne rapporten. Miljøprisipper: SAS Braathens har som mål å redusere mest mulig de miljøpåvirkninger som følger av selskapets drift. Den flyflåten SAS Braathens har overtatt fra SAS og Braathens gir selskapet en god start. Flyflåten består av moderne drivstoffseffektive og støysvake fly. SAS Gruppen har videre vedtatt at dens miljøstandard skal være likeverdig med standardene til sine fremste konkurrenter. SAS Braathens starter i en allerede god posisjon som er et resultat av kontinuerlige forbedringer av miljøprestasjonen både fra SAS og fra Braathens. SAS Braathens har en målsetting om kontinuerlig forbedring, og vil bruke selskapets miljøindeks for å måle dette. Selskapet har en målsetting om en forbedring på 1,5 enheter per år over de neste tre år. Detaljer om miljøindeksen står i kapittelet om rapporteringsprinsipper. SAS Gruppens målsettinger og miljøaktiviteter skal koordineres og harmoniseres med målsettingene for annen produksjon, kvalitet og økonomi. SAS Braathens deltar aktivt i SAS Gruppens koordineringsforum, Sustainability Group, der alle miljøansvarlige for selskapene i gruppen møtes jevnlig. Kvalitetssikring av miljødata SAS Braathens miljødata skal ha en slik kvalitet at de tilfredstiller de krav som stilles av SAS Gruppens miljørevisor, Deloitte AB. SAS Braathens miljødata revideres p.t. ikke separat, men inngår i revisjonsgrunnlaget for revisors gjennomgang av Scandinavian Airline Businesses i SAS Gruppen. SAS Braathens har som målsetting at selskapets miljøorganisasjon skal drives etter prinsippene i ISO 14001, Internasjonal standard for miljøstyring, og at omleggingen skal være ferdig i løpet av Det er ikke tatt stilling til om det skal søkes om sertifisering av dette, dog er intensjonen at det gjøres revisjoner av systemet av revisorer fra andre interne sertifiserte selskap. 5

6 Sosiale og etiske retningslinjer UN Global Compact SAS-gruppens leder Jørgen Lindegaard har i et brev til de Forenede Nasjoners (FN) generalsekretær Koffi Annan den 1. juli 2003 bekreftet vår støtte til UN Global Compact på vegne av gruppen og selskapene i gruppen. UN Global Compact bygger på 10 prinsipper om menneskerettigheter, fagforeningsstandarder, miljø og forretningsetikk. SAS Braathens støtter de ti prinsippene og har innarbeidet disse i styringsdokumenter som selskapets HMS og ytre miljø håndbok, og i selskapets standardkontrakter. De ti prinsippene er: Menneskerettigheter Prinsipp 1: Næringsvirksomheter skal støtte og respektere vern av internasjonalt bekjentgjorte menneskerettigheter Prinsipp 2: Påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene. Fagforeningsstandarder Prinsipp 3: Næringsvirksomhet skal forsvare den frie organisasjonsretten og en effektiv anerkjennelse av retten til kollektive tarifforhandlinger Prinsipp 4: Fjerne alle former for tvangs- og pliktarbeide Prinsipp 5: Effektivt avskaffe barnearbeide Prinsipp 6: Eliminere diskriminering i forhold til ansettelse og yrke SAS Braathens støtter aktivt de ti prinsippene og har utformet og praktiserer foretningsprinsipper i henhold til disse. Her kan kort nevnes noen eksempler: Respekt for menneskerettighetene Full fagforeningsfrihet og et aktivt samarbeid med fagforeninger, i skrivende stund har SAS Braathens formelle avtaler med 10 fagforeninger En flypark med moderne drivstoffseffektive og støysvake fly Aktivt arbeid for å forbedre operative prosedyrer med tanke på redusert forbruk av drivstoff og mindre støyforurensing Et miljøstyringsprogram med rapportering, programmet skal utvikles videre med basis i ISO 14001, Internasjonal standard for miljøstyring Et aktivt forhold til anti-korrupsjon, herunder innarbeiding av klausuler i kontrakter og retningslinjer for ansatte Sponsorering og støtte til utvalgte organisasjoner og enkeltarrangementer innen idrett, kultur og samfunnsengasjement. Utgiving av et eget hefte om forretningsetiske regler og retningslinjer til alle ansatte. Miljø Prinsipp 7: Næringsvirksomhet skal støtte et føre var prinsipp i forbindelse med miljøutfordringer Prinsipp 8: Iverksette tiltak for å fremme et bedre miljøansvar Prinsipp 9: Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi Anti korrupsjon Prinsipp 10: Næringsvirksomheter skal arbeide mot alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser. 6

7 Sosialt engasjement og sponsorater SAS Braathens har innen områder som kultur, idrett og samfunnsengasjement valgt ut noen organisasjoner og enkeltarrangementer for sponsorater. I 2005 var dette: Norges Fotballforbund Norges Idrettsforbund Redd Barna Nobels Fredspriskonsert Norge 100 år Arctic Mandela konsert Ulike lokale kulturarrangement SAS Braathens stiller flere krav til et sponsorat. Det skal bidra til å bygge vår internkultur. Sponsoratene må harmonisere med våre verdier og bygge opp om det inntrykk vi ønsker at markedet skal ha av oss som flyselskap. Det skal styrke merkevaren SAS Braathens, og kunne brukes overfor våre kunder. Samarbeid og partnerskap SAS Braathens har et samarbeid med Forsvaret og Utenriksdepartementet der 2 spesialutrustede ambulansefly med medisinsk personale og kapasitet for opp til 24 bårer skal kunne sendes av gårde på henholdsvis 24 og 48 timers varsel. Efter tsunamien som rammet land rundt det Indiske Hav i julen 2004 ble dette samarbeidet aktivert og 2 fly utførte i perioden 28. desember 2004 til 5. januar flyvninger til Thailand. Disse brakte tilbake ca. 170 pasienter, hvorav 45 var sengeliggende. SAS Braathens samarbeider fra tid til annen med studenter, høyskoler, universiteter og andre institusjoner som ønsker dette om oppgaver og studier med fokus på luftfart, herunder miljø. I 2005 bidro SAS Braathens med informasjon og data til 2 hovedoppgaver. Selskapets ansatte har bidratt direkte, blant annet gjennom tiltak som: For SOS Barnebyer er det et langsiktig tiltak blant selskapets ansatte der en rekke frivillige trekkes månedlig i lønn med et bidrag. De ansatte er samlet blant SOS Barnebyers største bidragsytere i Norge. Juleflyaksjonen for vanskeligstilte gikk i 2005 for tredje gang til Estland. Juleflyaksjonen har 17 års historie i SAS, men også Braathens organiserte juleflyaksjoner i flere år. SAS Braathens bidro med å stille et fly gratis til rådighet, men støtten fra ansatte sammen med små og store aktører i norsk næringsliv var stor at 7 trailere måtte kjøre den lasten det ikke var plass til i flyet. Det er allerede godkjent at SAS Braathens stiller med fly for aksjonen i

8 HMS Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet HMS I SAS Braathens arbeides det systematisk og målrettet på alle plan med helse, miljø og sikkerhet. Selskapets ledelse har det overordnede ansvar for dette arbeidet, og det overordnede målet er at virksomheten ikke skal forårsake ulykker, skader eller skape fare for helserisiko. SAS Braathens skal: Ha klare mål, strategier, handlingsplaner og prosedyrer for HMS-arbeidet, integrere HMS i planlegging og gjennomføring av alle prosjekter og aktiviteter som iverksettes, og aktivt benytte erfaringsoverføring for oppdatering av prosedyrer og praksis Ha ledere på alle nivå som ser på bedring av helse, miljø og sikkerhet som en prioritert lederoppgave Gi medarbeidere innflytelse og medbestemmelse i beslutningssaker som angår deres faglige, helsemessige og sosiale utvikling, kontinuerlig oppdatere kunnskap om helse, miljø og sikkerhet, og medvirke til at alle medarbeidere tar ansvar og viser aktivt engasjement i HMS-arbeidet Rapportere og korrigere alle farlige forhold, farlige handlinger eller tilløp til slike, og foreta registrering og kartlegging av alle HMS-relaterte forhold som kan påvirke utførelsen av arbeidet Gjennomføre målrettede systemrevisjoner og verifikasjoner SAS Braathens har et HMS-program som beskriver hvilke planer selskapet har for gjennomføring av HMS-relaterte aktiviteter. Hvert enkelt funksjonsområde utarbeider sine aktivitetsplaner som er i tråd med de mål og temaer som er beskrevet i programmet. Kvalitetssystemet SAS Braathens kvalitetssystem dekker forhold relatert til helse, miljø og sikkerhet, samt det ytre miljø. Selskapets HMS-styringssystem er beskrevet i HMS og miljøhåndboken. Håndboken gjelder for alle SAS Braathens aktiviteter og omfatter selskapets og myndighetenes krav til systematisk helse, miljø og sikkerhetsstyring. I prinsippet skal alle uhell, skader eller tap på tredje parts liv og eiendom kunne forhindres. Uhell og ulykker skal avverges i organisasjonen, og virksomheten skal minimalisere eventuelle skader på det ytre miljø og samfunnet. SAS Braathens har utviklet et kvalitetsprogram for kontroll og tilsyn av fly- og bakkeoperasjoner. Kvalitetsavdelingen, som er uavhengig av linjeorganisasjonen, er ansvarlig for gjennomføring av tilsyn. HMS-tall SAS Braathens startet sin operative virksomhet (AOC) 1. april 2005 og har vært igjennom et stort omstruktureringsarbeid. På grunnlag av dette har selskapet bestemt at 2005 skal være et basisår. Dette medfører at det i denne årsrapporten ikke er oppgitt statistikker som refererer til tidligere år. De divisjonsvise tiltaksplanene som ble utarbeidet for 2005 er satt opp etter den tidligere selskapsorganisasjonen og disse planene ble fulgt opp gjennom hele året med de påførte forandringer som dette medførte. Fra 1. januar 2005 ble operativt personell fra SAS Norge virksomhetsoverført til SAS Braathens. Fra samme dato ble de leid tilbake fra SAS Braathens til Scandinavian Operation Management (SAS-SOM). Tilbakeføring av nevnte personell til SAS Braathens vil skje samtidig med overføring av fly, og dette forventes fullført i løpet av april

9 HMS Yrkesskader Følgende tabell viser måltall for 2005 og 2006, samt et samlet resultat for 2005 for personell som inngår i SAS Braathens AOC og for SAS Braathens personell som er utleid til SAS-SOM. Det langsiktige mål er en H- faktor på 0 (ingen personskader med fravær). Delmål SAS Braathens 2006 Delmål SAS Braathens 2005 Totalt for SAS Braathens 2005 H (fraværsskadefrekvens) = ant. fraværsskader x 1 mill./total arb.tid i timer < 5,0 < 2,0 5,65 F (fraværsfrekvens) = tid tapt i timer x 1 mill./ total arb.tid i timer < 10,0 < 6,0 S (total skadefrekvens) = total ant. skader x 1 mill./ total arb.tid i timer < 25,0 < 20,0 14,03 T (tilløp til skade) = ant. tilløp til skade/ totalt antall skader > 1,5 > 1,5 Totalt registrerte yrkesskader 72 Skader som medførte fravær ut over skadedagen 29 Skader uten fravær 43 Skader, nestenulykker og farlige forhold Totalt ble det registrert 72 yrkesskader i Av disse skadene var det 29 som medførte fravær utover skadedagen. Det ble registrert 20 yrkesskader for SAS Braathens AOC personell, hvorav fem medførte fravær. For personell utleid til SAS-SOM AOC ble det registrert 52 yrkesskader, der 24 medførte fravær. Arbeidsoppgavene til våre ansatte er forskjellige, og ulike grupper ansatte er utsatt for ulike typer skader. Det er de kabinansatte som er den yrkesgruppen som er mest utsatt for skader (86 % av registrerte skader i 2005). De dominerende skadetypene er støt/treff, sammenstøt og fall. Uoppmerksomhet fra operatør/prosedyreavvik, turbulens, oppgis som hyppigste årsaksforhold. Det ble registrert kun én tilløpsrapport for farlige forhold i Målt i forhold til faktisk antall skader, tilsvarer dette en T-verdi (tilløp til skader/ant. skader) på 0,01, noe som er veldig lavt. Tilløpsrapportering er et viktig virkemiddel for å forebygge skader, og ansatte oppfordres til å rapportere alle skadetilløp. Dette kan være hendelser, forhold eller handlemåter som kan føre til feil, skade eller arbeidsbetinget sykdom eller plage hvis forholdet ikke blir endret. Bare ved å fange opp slike situasjoner og analysere de bakenforliggende årsakene, kan en korrigere og sette i verk preventive tiltak som bidrar til at farlige forhold unngås i fremtiden. Skader fordelt på yrkesgrupper Kabinansatte 86% Reisenteret 8% Kapteiner/styrmenn 6% 9

10 HMS HMS-program for 2006 Sykefravær 10% 8% Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har definert HMS-tema / fokusområder for Disse skal være grunnleggende for aktivitetsplanene til de ulike funksjonsområdene. 6% Spesiell fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet 4% 2% 0% 2005 Mål 2005 Mål 2006 Helse/sykefravær Personsikkerhet Sykefravær Tiltak for å redusere sykefraværet vil alltid være en høyt prioritert oppgave i selskapet, og det rettes betydelig innsats mot avdelinger/virksomhetsområder med spesielt høyt fravær. Fraværsstatistikkene skal gi selskapet oversikt over både totalt og avdelingsvis fravær, og vil dermed være et hjelpemiddel som gir selskapet muligheten til å iverksette tiltak for å redusere fraværet. Statistikkene legges ut på intranettet, samt at den presenteres og gjennomgås i de lokale og sentrale arbeidsmiljøutvalg, LAMU og AMU. Det totale sykefravær i SAS Braathens var 8,6 % i Noe av det høye sykefraværet kan skyldes ekstra belastning i forbindelse med omorganisering/integrasjon. I det videre HMS-arbeidet vil sykefravær være et prioritert område Opplæring Opplæring blir ivaretatt i henhold til en egen opplæringsplan, og det gjennomføres internt tilpassende kurs av passende varighet. Verneombud og medlemmer av AMU/LAMU gis den opplæringen som er nødvendig for at de skal kunne utføre sine verv på en forsvarlig måte. HMS-utvalg SAS Braathens har en rekke utvalg som skal ivareta de ansattes interesser innenfor arbeidsmiljø- og helsespørsmål: Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Det sentrale arbeidsmiljøutvalget (AMU) i SAS Braathens er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføringen av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i selskapet. Sentrale saker i 2005 har vært: Opprette underutvalg, LAMU, AKAN, IA/AT. HMS program Inndeling av verneområder Sykefraværsstatistikk Yrkesskadestatistikk Arbeidsreglement Tjenestegjøringsbestemmelser Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) LAMU er et underutvalg av selskapets sentrale Arbeidsmiljøutvalg (AMU). Utvalget er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Hensikten med LAMU er å legge forholdene til rette for en aktivisering av samarbeidet innen de enkelte funksjonsområdene i tråd med de anbefalinger som er gitt i hovedavtalen LO/NHO. Viktige punkter for LAMU møter er: Referater fra AMU Status for egen HMS handlingsplan Status for sykefravær, yrkesskader, handlingsplan for bedriftshelsetjenesten, attføring, overtidsforbruk. Oppfølgings- og nye saker 10

11 HMS HMS-utvalg AMU (Arbeidsmiljøutvalg) LAMU (Lokalt arbeidsmiljøutvalg) Adm. personell LAMU (Lokalt arbeidsmiljøutvalg) Reisesentra LAMU (Lokalt arbeidsmiljøutvalg) Operations AKAN Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani IA/AT Inkluderende arbeidsliv/ attføring AKAN-utvalget SAS Braathens er tilsluttet Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani (AKAN). Dette utvalget skal føre tilsyn og organisere AKAN-arbeidet. Ved at AKAN rapporterer til AMU, er AKAN-arbeidet forankret i selskapets ledelse og hos de ansatte. AKAN-utvalgets oppgaver er å: Være pådriver for en aktiv og tidsmessig politikk på rusmiddelområdet Organisere og legge forholdene til rette for et aktivt og hensiktsmessig AKAN-arbeid Drive internt opplysningsarbeid og gi jevnlig informasjon om AKAN-opplegget Utarbeide og vedlikeholde en intern informasjonsbrosjyre Ta initiativ til/påse at personell har de kunnskaper som ansees nødvendig Påse at AKAN-arbeidet på den enkelte avdeling og stasjon fungerer i henhold til sine forutsetninger Brukes som rådgivende organ Inkluderende arbeidsliv/attføring (IA/AT) SAS Braathens har sluttet seg til intensjonsavtalen om Inkluderende Arbeidsliv og undertegnet samarbeidsavtalen med trygdeetaten. Selskapet har valgt at målene med IA-arbeidet skal være å redusere sykefraværet og følge opp egne ansatte, inkludere egne arbeidstakere med redusert funksjonsevne, samt ta vare på eldre arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft for å motvirke tidlig avgang fra arbeidslive Implementering ble gjort på Cabin-avdelingen i 2004 og på Reisesenter i Øvrige avdelingene i selskapet, som tidligere ikke var tilsluttet ordningen, ble forberedt iverksatt fra 1. januar Forberedelser for implementeringen ble startet i 2005 og opplæring av ledere, tillitsvalgte og verneombud ble igangsatt for å være klar for iverksettelse. I desember ble det klart at ny IA-avtale ville bli undertegnet av partene i arbeidslivet samt regjeringen for videreføring fra 1. januar 2006 og ut I den nye avtalen ville de samme målene og visjonen bli videreført. I tillegg ville det bli forsterket fokus på inkludering og jobbnærvær samt forebygging av sykefravær og hvordan hindre "utstøting" fra arbeidslivet og få de som står utenfor, inn igjen i arbeidslivet. IA/AT-utvalgets oppgaver er: Sikre aktivt samarbeid mellom ledelse og medarbeidere innen IA-området Hente kunnskap og erfaring fra andre IA-bedrifter, og kombinert med egne erfaringer, utforme og videreutvikle målrettede tiltak innen IA-området Sikre rutiner som muliggjør en aktiv bruk av Arbeidslivssenteret lokalt Sikre kompetanseutvikling inne IA-området, med særlig vekt på lederens ansvar Etterprøve og kontrollere IA-arbeidet i den enkelte divisjon i selskapet Uforme mål og aktivitetsplan for eget arbeide Vernetjenesten Selskapets funksjonsområder er inndelt i verneområder med tilhørende verneombud. Innen Operations er det 7 verneområder og innen Salg og Reisesentra er det 8. Verneombudsordningen skal se til at arbeidet innen helse, miljø, sikkerhet og ytre miljø fungerer som forutsatt. Hovedverneombud (HVO) HVOs viktigste arbeidsoppgave er å koordinere verneombudene i funksjonsområdene og påse at de får den opplæring de trenger for å kunne utføre de oppgaver som ligger til funksjonen. Hovedverneombudet sitter som fast representant i det sentrale arbeidsmiljøutvalg. Verneombud (VO) Verneombudet er arbeidstakernes representant i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal delta i regelmessig kartlegging av arbeidsmiljøet sammen med leder. De skal også delta aktivt i problemløsende arbeid, og engasjere seg i HMS-arbeidet. Verneombudet velges blant arbeidstakere innenfor hvert verneområde. Bedriftshelsetjenesten SAS Braathens har inngått en leveranseavtale med SAS HMS avdeling Norge om kjøp av bedriftshelsetjenester/hms-tjenester etter behov. HMSleveranser bestilles og ses i forhold til en avtalt ressursbank. Ressursbanken inneholder følgende tjenester: Langsiktig miljøarbeid Trivsel og nærvær Å få medarbeidere tilbake til arbeid 11

12 Ytre miljø Ytre miljø SAS Braathens presenterer med dette sin første miljørapport. Vi vil benytte år 2005 som basisår for videre måling av miljøforbedring, og presenterer dermed i år ingen historikk. For tidligere miljøresultater henvises det til de individuelle årsberetninger og miljørapporter for SAS og for Braathens. Enhver transportvirksomhet innebærer noen grad av miljøpåvirkning. Et flyselskap som SAS Braathens påvirker miljøet på flere måter, både i luften og på bakken. Dette gjelder: Flyvirksomheten med i første rekke utslipp til luft og støy, men også med generering avfall og nødvendig kjemikaliebruk som for eksempel avisingsveske Teknisk bakkevirksomhet med energi og drivstoffbruk, kjemikaliebruk, vannforbruk, støy og utslipp til bakke og/eller luft Kontorvirksomhet der påvirkningen er energi til kontordriften, arealbruk, vannforbruk og generering av avfall. Innkjøp, forbruk og logistikk er andre bakkerelaterte miljøaspekter, samt miljøvurderinger av innkjøp SAS Braathens satser bevist på å ha et nøyaktig miljøregnskap og et bevist forhold til selskapets miljøpåvirkning. Dette er en forutsetning for at vårt kontinuerlige forbedringsarbeid skal ha effekt, og sikre at vi retter innsatsen mot der den reelle nytten er størst. SAS Braathens ønsker spesielt å fokusere forbedringsarbeidet mot miljøaspekt som oppfyller følgende kriterier. Forholdene er lov- eller regelverksregulert Mengde og/eller type avfall og/eller utslipp er av vesentlig betydning Utslippene eller avfallet kan bidra til langsiktig målbar miljøpåvirkning Det foreligger risiko for at utslippene og/eller avfallet kan bidra til en ikke bærekraftig utvikling Utslippene/avfallet er gjenstand for stor oppmerksomhet hos selskapets eiere, av våre kunder og/eller av samfunnet generelt SAS Braathens har som mål at selskapets miljøindeks og miljøregnskap skal være en integrert del av selskapets virksomhetsstyring. Miljøregnskapet viser hvordan selskapet ligger an i forhold til de forbedringsmål som settes. Miljøorganisasjonen SAS Braathens har opprettet en egen miljøorganisasjon som har som oppgave å drive miljøarbeidet og miljørapportering i selskapet basert på disse målsettingene: Videreutvikle miljøstyringssystemet i tråd med prinsippene i ISO 14001, Internasjonal standard for miljøstyring. Benytte moderne teknologi for reduksjon av støy og avgasser. Benytte avfallssystematikk etter anerkjente prinsipper Linjeansvar med aktiv medvirkning. Systematisk arbeid for forbedringer i alle våre virksomhetsområder Kvantifisere mål, løpende målinger og korreksjon for avvik Gjennom læring og bevisstgjøring skape gode holdninger og adferd Stille samme krav til selskapets leverandører som til oss selv Samordne revisjon og tilsynsvirksomhet. Miljøorganisasjonen er organisert som en del av kvalitetsavdelingen med tanke på den kompetansen kvalitetsavdelingen innehar i ISO prosesser, revisjonsprosedyrer og avviksbehandling Miljømålsettinger for SAS Braathens 2006 Starte arbeidet med videreutvikling av miljøstyringssystemet i tråd med ISO Informasjonsarbeid med hovedfokus rettet mot ledelse og mellomledere Aktiv deltagelse i pågående prosjekt for effektivisering av drivstofforbruk og reduksjon i utslipp av forurensende gasser til atmosfæren Forbedre kildesortering av avfall Forbedre returprosent på returandel av drikkevareemballasje Utarbeide og avholde kurs i etikk for innkjøpere i samarbeide med innkjøpsavdelingen Utarbeide miljødata for SAS Gruppens årsrapport for 2005 og utarbeide SAS Braathens egen rapport for 2005 Delta aktivt i SAS Gruppens miljøgruppe; Sustainability Group Utvikle SAS Braathens rapport videre som bærekraftighetstsrapport Fra 2006 rapporten utgi en kondensert Sustainability Report på engelsk Målet er å forbedre selskapets miljøprestasjoner, øke den sosiale og etiske handlingsevnen og synliggjøre selskapets resultater. 12

RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013

RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013 RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD Forord v/konsernsjef Dag Falk-Petersen side 5 Om Avinor side 6 Prioritering side 7 Avinors samfunnsoppdrag side 9 Sikre hele Norge gode luftfartstjenester

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Prosjektrapport

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Prosjektrapport Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart Prosjektrapport Oslo, 30. januar 2008 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Utfordringen... 5 1.2 Bærekraftig utvikling, bedrifters samfunnsansvar og næringslivets rolle...

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar MILJØ & SAMFUNNS- ANSVAR 2013 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vi er ikke skapt for å sitte stille Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006 Wilh. Wilhelmsen miljørapport 2006 SIDE / wilh. wilhelmsen miljørapport 2006 En pådriver for miljøtilpasset internasjonal skipsfart > wilh. wilhelmsen gjennomfører en rekke tiltak fra design av skip til

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Bærekraftig verdiskapning

Bærekraftig verdiskapning Innhold Bærekraftig verdiskapning... 2 Om denne rapporten... 3 Dette er Olav Thon Gruppen... Olav Thon Stiftelsen... Miljø og grønn drift... Helse og sikkerhet... 1 Mangfold og inkludering... Leverandørkjede...

Detaljer

SAS konsernets Årsrapport 2002

SAS konsernets Årsrapport 2002 SAS konsernets Årsrapport 2002 & Miljørapporten www.sasgroup.net SAS konsernet www.sasgroup.net SAS konsernet er Skandinavias største børsnoterte fly- og reiseselskap. SAS konsernet tilbyr flytransport

Detaljer

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1 HEADER ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 INNHOLD 5 Konsernsjefens innledning 6 Årsberetningen 2014 18 Eierstyring og selskapsledelse 25 Hovedtall Avinor konsern 26 Resultatregnskap 27 Utvidet resultat

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 ÅRSRAPPORT 06 INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Norske lufthavner 002 2006 i korte trekk 004 Hovedtall 2006 Avinor konsern 008 Styrets Årsberetning 2006 010 Årsregnskap 2006 022 Luftfartens miljøutfordringer

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 6/04. Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter UNIVERSITETET I OSLO

Rappor t. Rapport nr. 6/04. Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 6/04 Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Janka Jelstad Rappor t Program for forskning

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1.1 Tema og problemstillinger 1.2 Metodologiske overveielser og valg av metode 1.3 Avgrensing 1.

Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1.1 Tema og problemstillinger 1.2 Metodologiske overveielser og valg av metode 1.3 Avgrensing 1. Innholdsfortegnelse 1 Innledning...Side 2 1.1 Tema og problemstillinger.side 2 1.2 Metodologiske overveielser og valg av metode.side 4 1.3 Avgrensing...Side 5 1.4 Metodekritikk..Side 6 1.5 Kildekritikk.Side

Detaljer

Kraft til å forandre

Kraft til å forandre Kraft til å forandre Årsrapport 2009 Innhold Samfunnsansvar 05 Ytre miljø 10 Sosialt ansvar 11 Etikk 12 Samfunn Årsberetning 2009 15 Årsberetning 26 Regnskap konsern 30 Noter konsern 61 Regnskap Hafslund

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Samfunnsansvars- rapport 2013

Samfunnsansvars- rapport 2013 Samfunnsansvars- rapport 2013 MøllerGruppen Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER 3 Innhold OM GC RIEBER 4 NØKKELTALL 4 KONSERNLEDERS BLIKK 2013 6 EIERSKAP, LEDELSE OG ORGANISERING 8 DET SKJEDDE I 2013 10 INDUSTRI 12 SHIPPING 14 EIENDOM

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter Årsberetning 2013 OSL ble kåret Europas mest punktlige flere ganger, til tross for utfordrende driftsforhold på grunn av utbygging. Innhold 3 Forord 4 Årsberetning 4 Oslo Lufthavn AS 6 Trafikk på OSL 2013

Detaljer