Fairtrade Norge. Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fairtrade Norge. Årsrapport"

Transkript

1 Fairtrade Norge Årsrapport 2014

2 Fairtrades mål er at bønder og arbeidere gjennom mer rettferdige handelsbetingelser og bedre arbeidsforhold skal kunne investere tid og penger i bærekraftig råvareproduksjon, lokalsamfunn og egen framtid. På den måten kan de selv bekjempe fattigdom, styrke sin stilling i samfunnet og ta mer kontroll over egne liv. Vår visjon vår oppgave 2 Risprodusenter i India. Foto: Malini Kochupillai Fairtrade er en internasjonal ideell organisasjon som gjennom handel styrker levekårene til bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Fairtrades visjon er en verden der alle bønder og arbeidere kan nyte godt av sikre og bærekraftige levekår, realisere sitt potensial og ha mer innflytelse over sin egen framtid. Ved hjelp av en internasjonal, anerkjent merkeordning knytter Fairtrade bønder og arbeidere sammen med forbrukere. Fairtrade-merking av produkter er et konkret og pålitelig verktøy for importører og forbrukere som ønsker å bidra til mer rettferdig handel og utvikling. Innhold Lederen 4 i Nye markeder gir nye muligheter 6 Effekten av Fairtrade 8 Unge flykter fra råvareindustrien 9 Aktiviteter Økt salg, men begrenset produktutvalg 12 Omsetning i Norge Regnskap 14 Forsidebilde: Vanessa Fullwood, Jamaica. Foto: Helle Mjøs

3 ER DU KLAR FOR MORGENDAGEN? Skal man lytte til eksperter, har norske virksomheter slett ikke råd til å la være å ta samfunnsansvar. Fra bredt hold utpekes virksomheter som satser helhetlig på bærekraftig drift, produksjon og tjenester, som morgendagens vinnere. Marianne Størseth fairtrade norge 2014 I lang tid har vi sett en internasjonal trend i det å satse på bærekraftig utvikling. Stadig flere forbrukere forventer at ledelsen i butikken vi handler i har tatt etiske valg for oss, og at varene som ligger i butikkhyllene er etisk produsert. I dette ligger det tillit. Tillit til at noen passer på at det vi forbruker er produsert og solgt på en måte som gjør at det ikke skader mennesker, dyr eller miljø. I Fairtrade har vi arbeidet for å styrke bønder og arbeidere ved hjelp av rettferdig handel i mer enn et kvart århundre. Kjerneverdier er trygge arbeidsforhold, respekt og ivaretakelse av menneske- og arbeidsrettigheter, bærekraftig råvarebetaling og beskyttelse av miljøet. Med dette som utgangspunkt har vi bred dokumentert erfaring på at rettferdig handel er et viktig og effektivt verktøy i fattigdomsbekjempelse. For næringslivet er det viktig å minne om at ansvarlig handel også er et gunstig verktøy for forretningsutvikling. Å ta samfunnsansvar handler ikke bare om å ta din del av det moralske løftet, men også om å bidra til en bærekraftig utvikling. Vi ser en klar trend til at det fra flere hold kreves og forventes at store og små virksomheter må stille krav til underleverandører og at de må tilby flere bærekraftige produkter og tjenester. Ikke uventet er det de store virksomhetene som er best i klassen. Større tilgang på ressurser og kompetanse gjør det enklere for dem å engasjere seg i ulike typer tiltak. For mange mindre virksomheter kan dette fungere som en slags hvilepute og man overlater til de største aktørene å ta samfunnsansvar. Men skal man lytte til eksperter, har norske virksomheter slett ikke råd til å la være å ta samfunnsansvar. Fra bredt hold utpekes virksomheter som satser helhetlig på bærekraftig drift, produksjon og tjenester, som morgendagens vinnere. Bærekraftig forretningsutvikling gir virksomheten et konkurransefortrinn, og bør integreres i virksomhetens ledelse og strategi. Da SPAR-kjeden høsten 2014 besluttet å selge utelukkende Fairtrade-sertifiserte roser, økte salget med nærmere 40 prosent. Slike suksesshistorier trenger vi flere av i tiden fremover. Fairtrades mål er at salget av rettferdig handlede varer skal øke betydelig i det norske markedet, men da må det bli flere tilgjengelige Fairtrade-produkter. For å nå målet må det på plass et skikkelig løft fra norsk næringsliv. I 2014 hadde vi en økning på om lag 7 % av Fairtrade-sertifiserte produkter i det norske markedet, men fremdeles er vi milevis fra der vi burde være. Nordmenns kjøpekraft tilsier at vi har råd til det og undersøkelser underbygger at kjøpelysten er der. Marianne Størseth, daglig leder i ble stiftet i Fairtrade er en internasjonal merkeordning for mer rettferdig råvarehandel mellom bønder og arbeidere i utviklingsland og importører i Nord. De internasjonale Fairtrade-standardene innebærer at sertifiserte produsenter i Afrika, Asia og Latin-Amerika blant annet får økt markedsadgang, tryggere arbeidsforhold og mottar en garantert minimumspris for råvarene sine. Bedre økonomi og arbeidsforhold gir bønder og arbeidere mulighet til å ta styring over eget liv, planlegge framtiden og bidra til positiv utvikling i lokalmiljøet. Fairtrade-merking av produkter er en konkret og pålitelig løsning for importører og forbrukere i Norge som ønsker å bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land. s hovedoppgaver er å oppmuntre og bistå leverandører i Norge til å tilby flere Fairtrade-merkede produkter på det norske markedet, samt informere norske forbrukere om hva Fairtrade er og hva de bidrar til når de kjøper Fairtrade-merkede produkter. Våre partnere: Kirkens Nødhjelp, Norges Bygdekvinnelag, Spire, PRESS, Framtiden i våre hender, Norad, Utviklingsfondet, Den Norske Kirke, Norges Vel, Changemaker, Norges Bondelag, Vennskap Nord/Sør, KFUK - KFUM Global, Handel og kontor. Styret Styreleder: Cathrine Dehli, Nordic Choice Hotels Nestleder: Hans Georg Helberg, Privat/Aspelin Ramm Styremedlem: Øyvind Ørbeck Sørheim, Norges Vel Styremedlem: Gunnell Sandanger, Regnskogfondet Styremedlem: Hildegunn Gjengedal; Bondelaget Styremedlem: Andreas Feen Sørensen, Ansattes repr. Styremedlem: Inger-Torunn Sjøtrø, Kirkens Nødhjelp Varamedlem: Celine Marie Hasle, Changemaker Varamedlem: Anette Birkeland, Privat Varamedlem: Arvid Solheim, Forum Sekreteriatet Daglig leder: Marianne Størseth Prosjektleder Fairtrade-kommune: Andreas Feen Sørensen Produktsjef: Guro Glavin Produktsjef: Helle Mjøs Markedsansvarlig: Åshild Røynstrand Adm. og økonomi: Odd Michael Stavnes Kommunikasjonsansvarlig: Hélène A. Formo Frivillig skoleprosjekt: Henning Johansen Praktikant: Sara Zgolli Fairtrade-sekreteriatet

4 Nye markeder gir nye muligheter Antallet bønder og arbeidere som får tryggere arbeidsforhold og bedre handelsbetingelser gjennom Fairtrade øker. Nytten de får av Fairtrade blir også stadig større. Likevel er råvareprodusentenes behov for å selge mer til Fairtrade-betingelser stor, og vi ser stadig etter nye muligheter når vi leter etter nye kjøpere og markeder for Fairtrade-merkede produkter. Handel internt mellom land i Afrika, Asia og Latin-Amerika har mer enn tredoblet seg siden 1980 og åpner for nye muligheter for Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer. Sør-Afrika har Fairtrade-sertifiserte produsenter av vin, frukt og te, men de var også det første landet utenfor Europa og Nord-Amerika som opprettet en egen Fairtrade-markedsorganisasjon i Siden da er mengden Fairtrade-merkede produkter solgt i Sør-Afrikanske dagligvarebutikker femdoblet, og salget er forventet å stige i årene fremover. Forbrukere i Øst-Afrika, Brasil, India, Hong Kong og Sør-Korea får stadig flere Fairtrade-merkede produkter i hyllene, og antallet lokale merkevarer som vil handle etter Fairtradeprinsippene og merke sine produkter øker sterkt. like gode, gis selskapene større fleksibilitet; for eksempel må de ikke merke produkter for å få lov til å kjøpe sertifiserte volumer og kommunisere om det. Sjokoladegiganten Ferrero har vedtatt å kjøpe tonn kakao under FSP fra 2014 til 2016, men uten å merke sine produkter. Dette betyr at Fairtrade-sertifiserte kakaokooperativer i Elfenbenskysten får solgt en mye større andel av kakaoen de dyrker til Fairtrade-betingelser. Det medfører stor økning i pengepotten kalt Fairtradepremium, som blant annet investeres i kvalitet, produktivitet og utviklingstiltak. Det har vist seg at Fairtrades krav om at konkrete produkter må merkes for at råvareprodusentene skal ha krav på Fairtrade-betingelser, har vært til hinder for større Fairtrade-kjøp innen råvarene kakao, sukker og bomull. I 2014 lanserte vi derfor Fairtrade Sourcing Program (FSP) for disse tre råvarene, noe som åpner nye muligheter for selskaper som vil kjøpe råvarer til Fairtradebetingelser. Mens betingelsene for bøndene forblir 6 7

5 unge flykter fra råvareindustrien effekten av fairtrade De siste årene har flere i råvaresektoren opplevd at unge flykter fra yrket. Dermed går verdifull kunnskap tapt og det er vanskelig å få stabil arbeidskraft. På sikt kan dette medføre store utfordringer for å sikre bærekraftig råvareproduksjon og handel. India Jamaica Sukkerbøndene på Jamaica har vært satt på flere harde prøver de siste årene. Orkaner og andre utfordringer har skapt uforutsigbare hverdager, samtidig som unge flykter fra bondeyrket. Flere velger å bruke noe av premiummidlene til skolestipender som gjør at unge får utdanning. Håpet for mange er at er at den yngre generasjonen tar med seg kunnskapen de har fått gjennom utdanningen tilbake til lokalsamfunnet. Kenya Sykehuset Naivasha Women s Center åpnet i 2013 som et samarbeid mellom Fairtradeblomsterplantasjer i området, myndighetene og lokale initiativtakere. Klinikken tar nå imot babyer i måneden, noe som har redusert spedbarnsdødeligheten i området betraktelig. Risprodusenter i India. 182 Hele 55 prosent av arbeiderne ved Fairtradeplantasjer i Asia er kvinner. Kvinnene ved det Fairtrade-sertifiserte bomullskooperativet Chetna Organics i India spiller en viktig rolle i kampen for bevaring av økologisk bomullsproduksjon. I 2014, støttet Chetna Organic familier i bomullsektoren organisert i 13 kooperativer, en sterk økning fra de startet i 2004 med 234 familier. Fairtrade-premiumen har blant annet blitt brukt til produktivitets- og kvalitetsforbedringer og opplæring til bøndene om hvordan produsere bomull på en mest mulig miljøvennlig måte. Asia og Oseania Afrika og Midtøsten LatinAmerika og Karibia Total 1210 Produsentorganisasjoner Mange av verdens bønder lever i dyp fattigdom hvor barne- og tvangsarbeid, elendige råvarepriser og store klimautfordringer er en del av hverdagen. Når mange bønder opplever at de får lite eller dårlig betalt for råvarene de dyrker har dette store ringvirkninger. Mange har ikke råd til mat, klær, husvære, skolegang eller utstyr de trenger i jobben. Dette, kombinert med liten eller ingen utdanning blant mange av bøndene, gjør at bondeyrket har lav status mange steder. De siste årene har flere i råvaresektoren opplevd at unge flykter fra yrket. Dermed går verdifull kunnskap tapt og det er vanskelig å få stabil arbeidskraft. På sikt kan dette medføre store utfordringer for å sikre fortsatt bærekraftig råvareproduksjon og handel. For å hindre den negative utviklingen haster det med å få på plass tiltak som gjør at ikke råvarene forsvinner eller blir så dyre at forbrukere ikke lenger har råd til å kjøpe dem. I kakaoindustrien har man allerede varslet at det haster med å iverksette tiltak for å forhindre at dette skjer. Et av de mest avgjørende tiltakene er at bøndene får opplæring i produktivitet, kvalitet og mer bærekraftig produksjon. Økt kunnskap om produktutvikling, miljø, teknologi, markedsføring og handel, vil på sikt kunne bremse eller redusere den negative utviklingen man nå er vitne til. Noe av det viktigste Fairtrade bidrar med, er å sørge for at bøndene får rettferdig betaling og at det tilrettelegges for kompetansebygging. I mange lokalsamfunn er det bruk av premiummidlene som gjør dette mulig fordi det brukes på skolebygg, barnehager, brønner, mikrokreditt eller livsforsikringer. Fairtrade gull-prosjekt i Tanzania 8 Fairtrade-sertifiserte produsentorganisasjoner på verdensbasis i

6 aktiviteter var året vi hyllet de Fairtrade-merkede produktene i Norge. Vi startet året med å være representert på SMAK, messen som gikk av stabelen på Norges Varemesse på Lillestrøm. I mars reiste vi på rosetur til Kenya med vår nye Fairtradeambassadør, Kari Jaquesson, hvor hun fikk se hvilke fordeler Fairtrade gir arbeidere der. Resultatet av reisen var en engasjert ambassadør som fikk stor reportasje i kvinnemagasinet Tara og innslag på Tv2s God kveld Norge. I mai fortsatte vi å hylle de ulike produktgruppene vi jobber med. Rundt den Internasjonale Fair Trade Day 2014 lanserte vi reklamefilmer som gikk på Youtube og som også ble sendt på TV2 i pinsen og julen. Samtidig innførte vi et nytt slagord; «Det skal være enkelt å bry seg» med tilhørende #bryseg som ble flittig tatt i bruk av forbrukere på sosiale medier. 10. mai ble Fairtrade-magasinet lansert, og distribuert i eksemplarer. Størsteparten gikk gjennom kvinnemagasinet KK, Mester Grønnbutikker over hele landet og gjennom våre mange Fairtrade-kommuner. I oktober var det duket for den store Fairtradepausen Omtrent nordmenn tok en pause i løpet av høstmåneden, og det var stort engasjement fra både næringsliv, kjendiser og forbrukere. Den største pausedeltakeren var utvilsomt Nordic Choice Hotels, som mobiliserte alle ansatte og gjester til å ta en Fairtrade-pause oktober. Vi fikk flere tusen bidrag gjennom #FairtradePause i sosiale medier. Samtidig var dagligvarekjedene med og kjørte kampanje under de årlige Fairtrade-ukene (42/43), med stor salgssuksess. Denne gangen satset også de på å hylle bestselgerne i butikk. Det skal være enkelt å bry seg. FAIRTRADE-KOMMUNER FAIRTRADE-SKOLER Ved utgangen av 2014 var det 36 Fairtradekommuner i Norge. Kommunene jobber på ulik måte med Fairtrade i sitt lokalmiljø. I Norges minste kommune, Utsira, er det ordføreren som leder styringsgruppa og driver Fairtrade-arbeidet. Oslo er Norges største kommune og har en bredt sammensatt styringsgruppe som er politisk forankret. Ansvaret er lagt til Finansbyråden. De 36 norske Fairtrade-kommunene utgjør en tredjedel av Norges befolkning. Ved utgangen av 2014 var det 17 Fairtrade-skoler i Norge. Interessen blant folkehøyskolene har vært særlig høy i 2014, og mange av Fairtradeskolene har bestilt mye nytt informasjonsmateriell som ble tilpasset skolenes behov. har et godt samarbeid med Internasjonalt Utvalg i Folkehøgskolerådet som er en god støttespiller for å bygge kunnskap, spre informasjon og øke antallet Fairtrade-folkehøyskoler i Norge. I løpet av 2014 har stadig flere Fairtrade-kommuner etablert seg på sosiale medier og er i stor grad med på å spre budskapet, gi inspirasjon og utveksle erfaringer på nett. Denne trenden ønsker vi å styrke i Fairtrade-kommunene Karmøy og Tysvær har de siste fire årene fått kr i informasjonsstøtte fra NORAD til aktiviteter knyttet til bærekraftig utvikling og Fairtrade som konkret virkemiddel i fattigdomsbekjempelse. Asker og Bærum har også hatt et godt samarbeid i mange år med annonsering i lokalavisen og utdeling av gratis Fairtrade-kaffe til alle Oslo-pendlere på togstasjonene under høstens Fairtrade-kampanjeuker. I Mandal er det fast gest at ordføreren gir personlig Fairtrade-gave med hilsen ved alle offisielle gjestebesøk. Vi gleder oss til fortsatt mange aktiviteter med Fairtrade-kommunene og økt fokus på etikk og sosiale krav i offentlige anskaffelser i tiden fremover. 36 Ved utgangen av 2014 var det 36 Fairtradekommuner i Norge. I løpet av 2014 har innledet et samarbeid med FEE Norway (Foundation for Environmental Education) som er ansvarlig for prosjektet «Grønt flagg» i Norge. Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler, videregående skoler og folkehøgskoler som ønsker å sette bærekraftig utvikling på dagsorden. Grønt flagg finnes i nesten 60 land og involverer over 12 millioner barn. Trondheim kommune har satset stort på Grønt flagg via satsningen «Grønn barneby», og Fairtrade inngår som en naturlig del av arbeidet. Et veldig godt grunnlag er lagt i Trondheim kommune og dette ønsker vi nå å spre til resten av landet. Sammen har vi bl.a. laget en helt ny Fairtrade-skolebrosjyre som kan bestilles gratis på vår nettside Vi gleder oss veldig til videre samarbeid med alle skolene, Folkehøgskolerådet, FEE Norway og Grønn Barneby i Trondheim. 17 Ved utgangen av 2014 var det 17 Fairtradeskoler i Norge. 11

7 Økt salg, men begrenset produktutvalg I 2014 kjøpte forbrukerne Fairtrade-merkede produkter i Norge til en estimert verdi av 571 millioner kroner, en økning på 7 % fra året før. En spørreundersøkelse fra 2013 viste at nordmenn er svært positive til Fairtrade og ønsker flere Fairtrademerkede produkter. ser et stort behov for at norske merkevarer, dagligvare- og storhusholdningskjeder lanserer mange flere Fairtrade-merkede produkter i tiden fremover. Etisk handel og praksis regnes som en av de største internasjonale trendene, men norske merkevarer og kjeder henger etter. Kaffe, blomster og bananer fremdeles størst Kaffe, blomster og bananer er fremdeles de Fairtrade-merkede produktene det selges mest av i Norge. Bananer hadde sterkest vekst i 2014, med en økning på hele 68 %. Salget økte mest i NorgesGruppens butikker, men også hos Rema 1000 og Coop økte banansalget. Fairtrade-merkede bananer har nå en markedsandel på 4 %. Fairtrade-merkede blomster hadde også en positiv utvikling med en økning på 12%. Dagligvaresektoren satset i 2014 stort på Fairtrade-blomster. Siden august i fjor har SPAR og EUROSPAR tilbudt sine kunder utelukkende Fairtrade-merkede roser, noe som har hatt positiv effekt for blomsterarbeiderne i 12 Fairtrade-merket nytelse Øst-Afrika. Rosesalget økte siste halvår 2014 med 30% i forhold til samme periode året før. Også kjedene Meny og Kiwi har begynt å selge Fairtraderoser. Situasjonen for kaffe, det eldste og mest kjente Fairtrade-merkede produktet i Norge, er dessverre ikke så lys. Selv om man i dag finner en Fairtrademerket kaffevariant i de fleste butikker, er utvalget smalt og lite relevant for den innovative og kvalitetsbevisste forbruker. En positiv utvikling er imidlertid at kafékjeden Starbucks, som utelukkende bruker Fairtrade-sertifisert espressokaffe, har åpnet flere kafeer i 2014 og dermed serverer flere Fairtrade-kaffe to go. 68% Etisk handel og praksis regnes som en av de største internasjonale trendene, men norske merkevarer og kjeder henger etter. Salget av Fairtrademerkede bananer i Norge økte med hele 68% i 2014! Det er NorgesGruppens butikker som har stått for den største veksten, men salget øker også hos Rema 1000 og Coop. Nordmenn har trukket Fairtrade inn i helgekosen, og nyter stadig oftere Fairtrade-merket vin, sjokolade og iskrem. Særlig sjokolade, som er både Fairtrade-merket og økologisk, selger godt innen både dagligvare- og helsekostsektoren. Flere av de Fairtrade-merkede vinene som er å finne i Vinmonopolets hyller har scoret høyt i smakstester. Vinsalget økte med 20%, og Fairtrademerket vin fra Sør-Afrika har funnet sin plass hos norske forbrukere. Et annet produkt som har befestet sin plass i det norske markedet er iskrem fra amerikanske Ben&Jerry s. Alle variantene er Fairtrade-merket, og det er betalt Fairtrade-pris for alt fra kakao, sukker og nøtter til vanilje og frukt. Når kommer den første norske Fairtrade-merkede iskremen på markedet? Omsetningsverdi i Norge 2014: 571 mill. NOK 193% Salget av Fairtrademerkede blomster hos norsk dagligvare har hatt en økning på hele 193% i Selv om man i dag finner en Fairtrademerket kaffevariant i de fleste butikker, er utvalget smalt og lite relevant for den innovative og kvalitetsbevisste forbruker. Norske leverandører Arcus Bama Blomster Bama Gruppen Cielo The Coca-Cola Company Confecta Crema Kaffebrenneri Excellars Global Fair Trade House of Coffee ICA Norge Interflora Norge Joh. Johannson Kaffe Kaffeautomater Kaffehuset Friele Kingdom Kjeldsberg Kaffe Lerum AS Mester Grønn AS Moestue Grape Selections Odd Langdalen Frukt & Grønt Engros Pals Podium Wines Select Flavour Stavanger kaffebrenneri Supernatural Unil 13

8 regnskap 2014 REGNSKAP STIFTELSEN FAIRTRADE NORGE 2014 INNTEKTER: Lisensinntekter Salg av effekter Adm.støtte NORAD Markedsføringsstøtte NORAD Norad-støtte - overført fra 2013 Driftstilskudd stifterne Faste inntekter fra andre Prosjektstøtte fra andre Andre inntekter SUM INNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap , , , , , , , , , ,27 UTGIFTER: Innkjøp av varer for salg Lønnskostnader inkl. sos.utgifter Andre personalkostnader Pensjonsforsikring Avskrivninger inventar Husleie, strøm, renhold Inventar og utstyr, inkl leie Regnskapshonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Kontorrekvisita IKT-utgifter Aviser,tidsskrifter,bøker Seminarer / kurs Møteutgifter Informasjon / markedsføring FT-konferanse Kommunikasjonsutgifter Porto/ budbil Reiseutgifter og diettgodtgjørelse Gaver / representasjon Forsikringer FLO-CERT trade audit FLO-avgift Nordisk samarbeid Diverse kontingenter Diverse kostnader SUM DRIFTSKOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Bankkostnader NETTO FINANSINNTEKTER RESULTAT , , , , , , , , , , , , , ,10 751, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 312, , , , , , , , , , , , ,28 302, , ,56-85, , ,27 BALANSE PR Eiendeler: Inventar/utstyr - aktivert Depositum Storgt. 11 Varebeholdning Diverse kortsiktige fordringer Bank - drift Bank - plassering Bank skattetrekk , , , , , , , , ,17 Sum eiendeler , ,85 Egenkapital: Stifterkapital Egenkapital Årets resultat , , , ,27 Sum egenkapital , ,38 Leverandører Skyldig skattetrekk Skyldig merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpne feriepenger Forskuddsbetalt tilskudd, for 2015 Ubrukt tilskudd, overført til 2014 Annen kortsiktig gjeld , , , , , , , , , , ,14 Sum gjeld , ,47 Sum gjeld og egenkapital , ,85 Oslo 18/ Styret for Stiftelsen Cathrine Dehli Hans Georg Helberg Øyvind Ørbeck Sørheim Gunnell Sandanger Hildegunn Gjengedal Inger -Torunn Sjøtrø Andreas Feen Sørensen 15 Årsrapport Penta 2014 Flowers i Kenya. Arbeider ved blomsterplantasjen Foto: Thomas Barstad Eckhoff

9 Storgata Oslo Norge Telefon

Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010. Rettferdig handel. Veileder for vennskapsgrupper og andre

Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010. Rettferdig handel. Veileder for vennskapsgrupper og andre Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010 Rettferdig handel Veileder for vennskapsgrupper og andre VENNSKAP NORD/SØR Vennskap Nord/Sør (VNS) er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper,

Detaljer

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen Ansvarlighet Fra jord til bord Innhold INTRODUKSJON AVTRYKKET Vi tar ansvar! Konsernsjef Tommy Korneliussen ser muligheter for å bidra til å løse samfunnsutfordringer

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis af Cultura Bank og Merkur nr. 2 2008

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis af Cultura Bank og Merkur nr. 2 2008 PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis af Cultura Bank og Merkur nr. 2 2008 Øko-bomull kan lønne seg Stadig flere velger fairtrade Quinua er de fattiges gullkorn Hvordan finansieres bærekraftig

Detaljer

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler ma* *NorgesGruppens rapportering for 2012 består av to deler: papirutgaven Årsmagasinet 2012/2013 som du nå holder i hånden og internett versjonen Årsrapport 2012 med alt lov pålagt innhold. Sistnevnte

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

DEN STORE FORSKJELLEN

DEN STORE FORSKJELLEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2 11 DEN STORE FORSKJELLEN Nytenkende Innflytelse NØKKELTALL Ærlighet COOP Verdikompass Omtanke Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 KFUK-KFUM GLOBAL 2014 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver (01.01. 13.06.), Gunvor Meling (14.06. 31.12.) Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St.

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

balanseboka mellom nåtid og framtid

balanseboka mellom nåtid og framtid balanseboka mellom nåtid og framtid Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling slik, i rapporten Vår felles framtid i 1987: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten

Detaljer

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Produsentenes erfaringer Stefán Gíslason TemaNord 2013:576 Svanen og EU Ecolabel

Detaljer

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global 2011 2 Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima-

Detaljer

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune Oslo kommune Rapport 21/2010 2 0 1 0 Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 21/2010 Rapport 21/2010 Tidligere publikasjoner fra i

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2013 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2013 og administrasjonen... 5 28.02.2014 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2013 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr. 31.12.2013... 7 Resultatregnskap

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2002 og administrasjonen... 5. Fokus for 2002..

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2002 og administrasjonen... 5. Fokus for 2002.. Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2002 og administrasjonen.... 5 Fokus for 2002.. 6 Redegjørelse for fortsatt drift.. 7 PR- Informasjon.... 8 Skolefrukt..

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015

DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015 DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015 VELKOMMEN TIL DAGLIGVAREHANDELEN 2015 INGVILL STØRKSEN Bransjedirektør Virke Dagligvare Dagligvare er langt mer enn det som legges på tallerkenen. Mat er helse og sunnhet.

Detaljer

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 årsmagasin Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 TURBOÅR FOR KIWI / side 6-7 BEST LOKALT MED KJØPMANSHUSET / side 10-11 ASKO MED MILJØ HELE VEIEN / side 23-26 leder norgesgruppen

Detaljer

Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014

Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014 Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 214 NØKKELTALL 1 Innhold Nøkkeltall 214 BELØP I MILLIONER KRONER 214 213 212 211 21 Nøkkeltall... 1 Dette er BAMA... 2 214 i korte trekk... 4 Historikk... 5 BAMA-modellen...

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6 Årsrapport 2002 Innhold Finansielle nøkkeltall for konsernet Hovedtrekk 2002............................... 3 Dette er NorgesGruppen..................... 4 Konsernsjefens kommentar................. 6 Styrets

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten Delrapport 2014 MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten INNHOLD INNLEDNING... 2 Overorda føringer... 2 Matprosjektet som del av den større miljøinnsatsen i spesialisthelsetjenesten...

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 1 Innhold SAMMENDRAG... 3 FAKTA OM STATEN TOCANTINS... 4 ORGANISASJONEN BARNAS SENTER... 4 SAMARBEIDSSTRATEGI I BRASIL... 4 VISJON OG VERDIGRUNNLAG FOR BARNAS SENTER...

Detaljer