Fairtrade Norge. Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fairtrade Norge. Årsrapport"

Transkript

1 Fairtrade Norge Årsrapport 2014

2 Fairtrades mål er at bønder og arbeidere gjennom mer rettferdige handelsbetingelser og bedre arbeidsforhold skal kunne investere tid og penger i bærekraftig råvareproduksjon, lokalsamfunn og egen framtid. På den måten kan de selv bekjempe fattigdom, styrke sin stilling i samfunnet og ta mer kontroll over egne liv. Vår visjon vår oppgave 2 Risprodusenter i India. Foto: Malini Kochupillai Fairtrade er en internasjonal ideell organisasjon som gjennom handel styrker levekårene til bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Fairtrades visjon er en verden der alle bønder og arbeidere kan nyte godt av sikre og bærekraftige levekår, realisere sitt potensial og ha mer innflytelse over sin egen framtid. Ved hjelp av en internasjonal, anerkjent merkeordning knytter Fairtrade bønder og arbeidere sammen med forbrukere. Fairtrade-merking av produkter er et konkret og pålitelig verktøy for importører og forbrukere som ønsker å bidra til mer rettferdig handel og utvikling. Innhold Lederen 4 i Nye markeder gir nye muligheter 6 Effekten av Fairtrade 8 Unge flykter fra råvareindustrien 9 Aktiviteter Økt salg, men begrenset produktutvalg 12 Omsetning i Norge Regnskap 14 Forsidebilde: Vanessa Fullwood, Jamaica. Foto: Helle Mjøs

3 ER DU KLAR FOR MORGENDAGEN? Skal man lytte til eksperter, har norske virksomheter slett ikke råd til å la være å ta samfunnsansvar. Fra bredt hold utpekes virksomheter som satser helhetlig på bærekraftig drift, produksjon og tjenester, som morgendagens vinnere. Marianne Størseth fairtrade norge 2014 I lang tid har vi sett en internasjonal trend i det å satse på bærekraftig utvikling. Stadig flere forbrukere forventer at ledelsen i butikken vi handler i har tatt etiske valg for oss, og at varene som ligger i butikkhyllene er etisk produsert. I dette ligger det tillit. Tillit til at noen passer på at det vi forbruker er produsert og solgt på en måte som gjør at det ikke skader mennesker, dyr eller miljø. I Fairtrade har vi arbeidet for å styrke bønder og arbeidere ved hjelp av rettferdig handel i mer enn et kvart århundre. Kjerneverdier er trygge arbeidsforhold, respekt og ivaretakelse av menneske- og arbeidsrettigheter, bærekraftig råvarebetaling og beskyttelse av miljøet. Med dette som utgangspunkt har vi bred dokumentert erfaring på at rettferdig handel er et viktig og effektivt verktøy i fattigdomsbekjempelse. For næringslivet er det viktig å minne om at ansvarlig handel også er et gunstig verktøy for forretningsutvikling. Å ta samfunnsansvar handler ikke bare om å ta din del av det moralske løftet, men også om å bidra til en bærekraftig utvikling. Vi ser en klar trend til at det fra flere hold kreves og forventes at store og små virksomheter må stille krav til underleverandører og at de må tilby flere bærekraftige produkter og tjenester. Ikke uventet er det de store virksomhetene som er best i klassen. Større tilgang på ressurser og kompetanse gjør det enklere for dem å engasjere seg i ulike typer tiltak. For mange mindre virksomheter kan dette fungere som en slags hvilepute og man overlater til de største aktørene å ta samfunnsansvar. Men skal man lytte til eksperter, har norske virksomheter slett ikke råd til å la være å ta samfunnsansvar. Fra bredt hold utpekes virksomheter som satser helhetlig på bærekraftig drift, produksjon og tjenester, som morgendagens vinnere. Bærekraftig forretningsutvikling gir virksomheten et konkurransefortrinn, og bør integreres i virksomhetens ledelse og strategi. Da SPAR-kjeden høsten 2014 besluttet å selge utelukkende Fairtrade-sertifiserte roser, økte salget med nærmere 40 prosent. Slike suksesshistorier trenger vi flere av i tiden fremover. Fairtrades mål er at salget av rettferdig handlede varer skal øke betydelig i det norske markedet, men da må det bli flere tilgjengelige Fairtrade-produkter. For å nå målet må det på plass et skikkelig løft fra norsk næringsliv. I 2014 hadde vi en økning på om lag 7 % av Fairtrade-sertifiserte produkter i det norske markedet, men fremdeles er vi milevis fra der vi burde være. Nordmenns kjøpekraft tilsier at vi har råd til det og undersøkelser underbygger at kjøpelysten er der. Marianne Størseth, daglig leder i ble stiftet i Fairtrade er en internasjonal merkeordning for mer rettferdig råvarehandel mellom bønder og arbeidere i utviklingsland og importører i Nord. De internasjonale Fairtrade-standardene innebærer at sertifiserte produsenter i Afrika, Asia og Latin-Amerika blant annet får økt markedsadgang, tryggere arbeidsforhold og mottar en garantert minimumspris for råvarene sine. Bedre økonomi og arbeidsforhold gir bønder og arbeidere mulighet til å ta styring over eget liv, planlegge framtiden og bidra til positiv utvikling i lokalmiljøet. Fairtrade-merking av produkter er en konkret og pålitelig løsning for importører og forbrukere i Norge som ønsker å bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land. s hovedoppgaver er å oppmuntre og bistå leverandører i Norge til å tilby flere Fairtrade-merkede produkter på det norske markedet, samt informere norske forbrukere om hva Fairtrade er og hva de bidrar til når de kjøper Fairtrade-merkede produkter. Våre partnere: Kirkens Nødhjelp, Norges Bygdekvinnelag, Spire, PRESS, Framtiden i våre hender, Norad, Utviklingsfondet, Den Norske Kirke, Norges Vel, Changemaker, Norges Bondelag, Vennskap Nord/Sør, KFUK - KFUM Global, Handel og kontor. Styret Styreleder: Cathrine Dehli, Nordic Choice Hotels Nestleder: Hans Georg Helberg, Privat/Aspelin Ramm Styremedlem: Øyvind Ørbeck Sørheim, Norges Vel Styremedlem: Gunnell Sandanger, Regnskogfondet Styremedlem: Hildegunn Gjengedal; Bondelaget Styremedlem: Andreas Feen Sørensen, Ansattes repr. Styremedlem: Inger-Torunn Sjøtrø, Kirkens Nødhjelp Varamedlem: Celine Marie Hasle, Changemaker Varamedlem: Anette Birkeland, Privat Varamedlem: Arvid Solheim, Forum Sekreteriatet Daglig leder: Marianne Størseth Prosjektleder Fairtrade-kommune: Andreas Feen Sørensen Produktsjef: Guro Glavin Produktsjef: Helle Mjøs Markedsansvarlig: Åshild Røynstrand Adm. og økonomi: Odd Michael Stavnes Kommunikasjonsansvarlig: Hélène A. Formo Frivillig skoleprosjekt: Henning Johansen Praktikant: Sara Zgolli Fairtrade-sekreteriatet

4 Nye markeder gir nye muligheter Antallet bønder og arbeidere som får tryggere arbeidsforhold og bedre handelsbetingelser gjennom Fairtrade øker. Nytten de får av Fairtrade blir også stadig større. Likevel er råvareprodusentenes behov for å selge mer til Fairtrade-betingelser stor, og vi ser stadig etter nye muligheter når vi leter etter nye kjøpere og markeder for Fairtrade-merkede produkter. Handel internt mellom land i Afrika, Asia og Latin-Amerika har mer enn tredoblet seg siden 1980 og åpner for nye muligheter for Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer. Sør-Afrika har Fairtrade-sertifiserte produsenter av vin, frukt og te, men de var også det første landet utenfor Europa og Nord-Amerika som opprettet en egen Fairtrade-markedsorganisasjon i Siden da er mengden Fairtrade-merkede produkter solgt i Sør-Afrikanske dagligvarebutikker femdoblet, og salget er forventet å stige i årene fremover. Forbrukere i Øst-Afrika, Brasil, India, Hong Kong og Sør-Korea får stadig flere Fairtrade-merkede produkter i hyllene, og antallet lokale merkevarer som vil handle etter Fairtradeprinsippene og merke sine produkter øker sterkt. like gode, gis selskapene større fleksibilitet; for eksempel må de ikke merke produkter for å få lov til å kjøpe sertifiserte volumer og kommunisere om det. Sjokoladegiganten Ferrero har vedtatt å kjøpe tonn kakao under FSP fra 2014 til 2016, men uten å merke sine produkter. Dette betyr at Fairtrade-sertifiserte kakaokooperativer i Elfenbenskysten får solgt en mye større andel av kakaoen de dyrker til Fairtrade-betingelser. Det medfører stor økning i pengepotten kalt Fairtradepremium, som blant annet investeres i kvalitet, produktivitet og utviklingstiltak. Det har vist seg at Fairtrades krav om at konkrete produkter må merkes for at råvareprodusentene skal ha krav på Fairtrade-betingelser, har vært til hinder for større Fairtrade-kjøp innen råvarene kakao, sukker og bomull. I 2014 lanserte vi derfor Fairtrade Sourcing Program (FSP) for disse tre råvarene, noe som åpner nye muligheter for selskaper som vil kjøpe råvarer til Fairtradebetingelser. Mens betingelsene for bøndene forblir 6 7

5 unge flykter fra råvareindustrien effekten av fairtrade De siste årene har flere i råvaresektoren opplevd at unge flykter fra yrket. Dermed går verdifull kunnskap tapt og det er vanskelig å få stabil arbeidskraft. På sikt kan dette medføre store utfordringer for å sikre bærekraftig råvareproduksjon og handel. India Jamaica Sukkerbøndene på Jamaica har vært satt på flere harde prøver de siste årene. Orkaner og andre utfordringer har skapt uforutsigbare hverdager, samtidig som unge flykter fra bondeyrket. Flere velger å bruke noe av premiummidlene til skolestipender som gjør at unge får utdanning. Håpet for mange er at er at den yngre generasjonen tar med seg kunnskapen de har fått gjennom utdanningen tilbake til lokalsamfunnet. Kenya Sykehuset Naivasha Women s Center åpnet i 2013 som et samarbeid mellom Fairtradeblomsterplantasjer i området, myndighetene og lokale initiativtakere. Klinikken tar nå imot babyer i måneden, noe som har redusert spedbarnsdødeligheten i området betraktelig. Risprodusenter i India. 182 Hele 55 prosent av arbeiderne ved Fairtradeplantasjer i Asia er kvinner. Kvinnene ved det Fairtrade-sertifiserte bomullskooperativet Chetna Organics i India spiller en viktig rolle i kampen for bevaring av økologisk bomullsproduksjon. I 2014, støttet Chetna Organic familier i bomullsektoren organisert i 13 kooperativer, en sterk økning fra de startet i 2004 med 234 familier. Fairtrade-premiumen har blant annet blitt brukt til produktivitets- og kvalitetsforbedringer og opplæring til bøndene om hvordan produsere bomull på en mest mulig miljøvennlig måte. Asia og Oseania Afrika og Midtøsten LatinAmerika og Karibia Total 1210 Produsentorganisasjoner Mange av verdens bønder lever i dyp fattigdom hvor barne- og tvangsarbeid, elendige råvarepriser og store klimautfordringer er en del av hverdagen. Når mange bønder opplever at de får lite eller dårlig betalt for råvarene de dyrker har dette store ringvirkninger. Mange har ikke råd til mat, klær, husvære, skolegang eller utstyr de trenger i jobben. Dette, kombinert med liten eller ingen utdanning blant mange av bøndene, gjør at bondeyrket har lav status mange steder. De siste årene har flere i råvaresektoren opplevd at unge flykter fra yrket. Dermed går verdifull kunnskap tapt og det er vanskelig å få stabil arbeidskraft. På sikt kan dette medføre store utfordringer for å sikre fortsatt bærekraftig råvareproduksjon og handel. For å hindre den negative utviklingen haster det med å få på plass tiltak som gjør at ikke råvarene forsvinner eller blir så dyre at forbrukere ikke lenger har råd til å kjøpe dem. I kakaoindustrien har man allerede varslet at det haster med å iverksette tiltak for å forhindre at dette skjer. Et av de mest avgjørende tiltakene er at bøndene får opplæring i produktivitet, kvalitet og mer bærekraftig produksjon. Økt kunnskap om produktutvikling, miljø, teknologi, markedsføring og handel, vil på sikt kunne bremse eller redusere den negative utviklingen man nå er vitne til. Noe av det viktigste Fairtrade bidrar med, er å sørge for at bøndene får rettferdig betaling og at det tilrettelegges for kompetansebygging. I mange lokalsamfunn er det bruk av premiummidlene som gjør dette mulig fordi det brukes på skolebygg, barnehager, brønner, mikrokreditt eller livsforsikringer. Fairtrade gull-prosjekt i Tanzania 8 Fairtrade-sertifiserte produsentorganisasjoner på verdensbasis i

6 aktiviteter var året vi hyllet de Fairtrade-merkede produktene i Norge. Vi startet året med å være representert på SMAK, messen som gikk av stabelen på Norges Varemesse på Lillestrøm. I mars reiste vi på rosetur til Kenya med vår nye Fairtradeambassadør, Kari Jaquesson, hvor hun fikk se hvilke fordeler Fairtrade gir arbeidere der. Resultatet av reisen var en engasjert ambassadør som fikk stor reportasje i kvinnemagasinet Tara og innslag på Tv2s God kveld Norge. I mai fortsatte vi å hylle de ulike produktgruppene vi jobber med. Rundt den Internasjonale Fair Trade Day 2014 lanserte vi reklamefilmer som gikk på Youtube og som også ble sendt på TV2 i pinsen og julen. Samtidig innførte vi et nytt slagord; «Det skal være enkelt å bry seg» med tilhørende #bryseg som ble flittig tatt i bruk av forbrukere på sosiale medier. 10. mai ble Fairtrade-magasinet lansert, og distribuert i eksemplarer. Størsteparten gikk gjennom kvinnemagasinet KK, Mester Grønnbutikker over hele landet og gjennom våre mange Fairtrade-kommuner. I oktober var det duket for den store Fairtradepausen Omtrent nordmenn tok en pause i løpet av høstmåneden, og det var stort engasjement fra både næringsliv, kjendiser og forbrukere. Den største pausedeltakeren var utvilsomt Nordic Choice Hotels, som mobiliserte alle ansatte og gjester til å ta en Fairtrade-pause oktober. Vi fikk flere tusen bidrag gjennom #FairtradePause i sosiale medier. Samtidig var dagligvarekjedene med og kjørte kampanje under de årlige Fairtrade-ukene (42/43), med stor salgssuksess. Denne gangen satset også de på å hylle bestselgerne i butikk. Det skal være enkelt å bry seg. FAIRTRADE-KOMMUNER FAIRTRADE-SKOLER Ved utgangen av 2014 var det 36 Fairtradekommuner i Norge. Kommunene jobber på ulik måte med Fairtrade i sitt lokalmiljø. I Norges minste kommune, Utsira, er det ordføreren som leder styringsgruppa og driver Fairtrade-arbeidet. Oslo er Norges største kommune og har en bredt sammensatt styringsgruppe som er politisk forankret. Ansvaret er lagt til Finansbyråden. De 36 norske Fairtrade-kommunene utgjør en tredjedel av Norges befolkning. Ved utgangen av 2014 var det 17 Fairtrade-skoler i Norge. Interessen blant folkehøyskolene har vært særlig høy i 2014, og mange av Fairtradeskolene har bestilt mye nytt informasjonsmateriell som ble tilpasset skolenes behov. har et godt samarbeid med Internasjonalt Utvalg i Folkehøgskolerådet som er en god støttespiller for å bygge kunnskap, spre informasjon og øke antallet Fairtrade-folkehøyskoler i Norge. I løpet av 2014 har stadig flere Fairtrade-kommuner etablert seg på sosiale medier og er i stor grad med på å spre budskapet, gi inspirasjon og utveksle erfaringer på nett. Denne trenden ønsker vi å styrke i Fairtrade-kommunene Karmøy og Tysvær har de siste fire årene fått kr i informasjonsstøtte fra NORAD til aktiviteter knyttet til bærekraftig utvikling og Fairtrade som konkret virkemiddel i fattigdomsbekjempelse. Asker og Bærum har også hatt et godt samarbeid i mange år med annonsering i lokalavisen og utdeling av gratis Fairtrade-kaffe til alle Oslo-pendlere på togstasjonene under høstens Fairtrade-kampanjeuker. I Mandal er det fast gest at ordføreren gir personlig Fairtrade-gave med hilsen ved alle offisielle gjestebesøk. Vi gleder oss til fortsatt mange aktiviteter med Fairtrade-kommunene og økt fokus på etikk og sosiale krav i offentlige anskaffelser i tiden fremover. 36 Ved utgangen av 2014 var det 36 Fairtradekommuner i Norge. I løpet av 2014 har innledet et samarbeid med FEE Norway (Foundation for Environmental Education) som er ansvarlig for prosjektet «Grønt flagg» i Norge. Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler, videregående skoler og folkehøgskoler som ønsker å sette bærekraftig utvikling på dagsorden. Grønt flagg finnes i nesten 60 land og involverer over 12 millioner barn. Trondheim kommune har satset stort på Grønt flagg via satsningen «Grønn barneby», og Fairtrade inngår som en naturlig del av arbeidet. Et veldig godt grunnlag er lagt i Trondheim kommune og dette ønsker vi nå å spre til resten av landet. Sammen har vi bl.a. laget en helt ny Fairtrade-skolebrosjyre som kan bestilles gratis på vår nettside Vi gleder oss veldig til videre samarbeid med alle skolene, Folkehøgskolerådet, FEE Norway og Grønn Barneby i Trondheim. 17 Ved utgangen av 2014 var det 17 Fairtradeskoler i Norge. 11

7 Økt salg, men begrenset produktutvalg I 2014 kjøpte forbrukerne Fairtrade-merkede produkter i Norge til en estimert verdi av 571 millioner kroner, en økning på 7 % fra året før. En spørreundersøkelse fra 2013 viste at nordmenn er svært positive til Fairtrade og ønsker flere Fairtrademerkede produkter. ser et stort behov for at norske merkevarer, dagligvare- og storhusholdningskjeder lanserer mange flere Fairtrade-merkede produkter i tiden fremover. Etisk handel og praksis regnes som en av de største internasjonale trendene, men norske merkevarer og kjeder henger etter. Kaffe, blomster og bananer fremdeles størst Kaffe, blomster og bananer er fremdeles de Fairtrade-merkede produktene det selges mest av i Norge. Bananer hadde sterkest vekst i 2014, med en økning på hele 68 %. Salget økte mest i NorgesGruppens butikker, men også hos Rema 1000 og Coop økte banansalget. Fairtrade-merkede bananer har nå en markedsandel på 4 %. Fairtrade-merkede blomster hadde også en positiv utvikling med en økning på 12%. Dagligvaresektoren satset i 2014 stort på Fairtrade-blomster. Siden august i fjor har SPAR og EUROSPAR tilbudt sine kunder utelukkende Fairtrade-merkede roser, noe som har hatt positiv effekt for blomsterarbeiderne i 12 Fairtrade-merket nytelse Øst-Afrika. Rosesalget økte siste halvår 2014 med 30% i forhold til samme periode året før. Også kjedene Meny og Kiwi har begynt å selge Fairtraderoser. Situasjonen for kaffe, det eldste og mest kjente Fairtrade-merkede produktet i Norge, er dessverre ikke så lys. Selv om man i dag finner en Fairtrademerket kaffevariant i de fleste butikker, er utvalget smalt og lite relevant for den innovative og kvalitetsbevisste forbruker. En positiv utvikling er imidlertid at kafékjeden Starbucks, som utelukkende bruker Fairtrade-sertifisert espressokaffe, har åpnet flere kafeer i 2014 og dermed serverer flere Fairtrade-kaffe to go. 68% Etisk handel og praksis regnes som en av de største internasjonale trendene, men norske merkevarer og kjeder henger etter. Salget av Fairtrademerkede bananer i Norge økte med hele 68% i 2014! Det er NorgesGruppens butikker som har stått for den største veksten, men salget øker også hos Rema 1000 og Coop. Nordmenn har trukket Fairtrade inn i helgekosen, og nyter stadig oftere Fairtrade-merket vin, sjokolade og iskrem. Særlig sjokolade, som er både Fairtrade-merket og økologisk, selger godt innen både dagligvare- og helsekostsektoren. Flere av de Fairtrade-merkede vinene som er å finne i Vinmonopolets hyller har scoret høyt i smakstester. Vinsalget økte med 20%, og Fairtrademerket vin fra Sør-Afrika har funnet sin plass hos norske forbrukere. Et annet produkt som har befestet sin plass i det norske markedet er iskrem fra amerikanske Ben&Jerry s. Alle variantene er Fairtrade-merket, og det er betalt Fairtrade-pris for alt fra kakao, sukker og nøtter til vanilje og frukt. Når kommer den første norske Fairtrade-merkede iskremen på markedet? Omsetningsverdi i Norge 2014: 571 mill. NOK 193% Salget av Fairtrademerkede blomster hos norsk dagligvare har hatt en økning på hele 193% i Selv om man i dag finner en Fairtrademerket kaffevariant i de fleste butikker, er utvalget smalt og lite relevant for den innovative og kvalitetsbevisste forbruker. Norske leverandører Arcus Bama Blomster Bama Gruppen Cielo The Coca-Cola Company Confecta Crema Kaffebrenneri Excellars Global Fair Trade House of Coffee ICA Norge Interflora Norge Joh. Johannson Kaffe Kaffeautomater Kaffehuset Friele Kingdom Kjeldsberg Kaffe Lerum AS Mester Grønn AS Moestue Grape Selections Odd Langdalen Frukt & Grønt Engros Pals Podium Wines Select Flavour Stavanger kaffebrenneri Supernatural Unil 13

8 regnskap 2014 REGNSKAP STIFTELSEN FAIRTRADE NORGE 2014 INNTEKTER: Lisensinntekter Salg av effekter Adm.støtte NORAD Markedsføringsstøtte NORAD Norad-støtte - overført fra 2013 Driftstilskudd stifterne Faste inntekter fra andre Prosjektstøtte fra andre Andre inntekter SUM INNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap , , , , , , , , , ,27 UTGIFTER: Innkjøp av varer for salg Lønnskostnader inkl. sos.utgifter Andre personalkostnader Pensjonsforsikring Avskrivninger inventar Husleie, strøm, renhold Inventar og utstyr, inkl leie Regnskapshonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Kontorrekvisita IKT-utgifter Aviser,tidsskrifter,bøker Seminarer / kurs Møteutgifter Informasjon / markedsføring FT-konferanse Kommunikasjonsutgifter Porto/ budbil Reiseutgifter og diettgodtgjørelse Gaver / representasjon Forsikringer FLO-CERT trade audit FLO-avgift Nordisk samarbeid Diverse kontingenter Diverse kostnader SUM DRIFTSKOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Bankkostnader NETTO FINANSINNTEKTER RESULTAT , , , , , , , , , , , , , ,10 751, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 312, , , , , , , , , , , , ,28 302, , ,56-85, , ,27 BALANSE PR Eiendeler: Inventar/utstyr - aktivert Depositum Storgt. 11 Varebeholdning Diverse kortsiktige fordringer Bank - drift Bank - plassering Bank skattetrekk , , , , , , , , ,17 Sum eiendeler , ,85 Egenkapital: Stifterkapital Egenkapital Årets resultat , , , ,27 Sum egenkapital , ,38 Leverandører Skyldig skattetrekk Skyldig merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpne feriepenger Forskuddsbetalt tilskudd, for 2015 Ubrukt tilskudd, overført til 2014 Annen kortsiktig gjeld , , , , , , , , , , ,14 Sum gjeld , ,47 Sum gjeld og egenkapital , ,85 Oslo 18/ Styret for Stiftelsen Cathrine Dehli Hans Georg Helberg Øyvind Ørbeck Sørheim Gunnell Sandanger Hildegunn Gjengedal Inger -Torunn Sjøtrø Andreas Feen Sørensen 15 Årsrapport Penta 2014 Flowers i Kenya. Arbeider ved blomsterplantasjen Foto: Thomas Barstad Eckhoff

9 Storgata Oslo Norge Telefon

Fairtrade Norge. Årsrapport

Fairtrade Norge. Årsrapport Fairtrade Norge Årsrapport 2013 2 Fairtrade Norge Årsrapport 2013 Ananas klar for eksport i Ghana Foto: Anders Nilsen Fairtrades mål er at bønder og arbeidere gjennom mer rettferdige handelsbetingelser

Detaljer

Foto: Anders Nilsen. Foto: Anders Nilsen

Foto: Anders Nilsen. Foto: Anders Nilsen Fairtrade Norge Årsrapport 2011 Fairtrade Norge Et kunnskapsbyggende år for Fairtrade! Foto: Andreas Feen Sørensen Norske forbrukere handlet Fairtrademerkede produkter for 418 millioner i 2011. Dette tilsvarer

Detaljer

Fakta om Fairtrade. Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer på www.fairtrade.no.

Fakta om Fairtrade. Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer på www.fairtrade.no. Fakta om Fairtrade Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik

Detaljer

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Fairtrade Fairtrade Norge 03.11.13 14 May 2010 Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Project Title sits here 1 Hvorfor Fairtrade? Project Title sits here Hvorfor

Detaljer

Fairtrade Norge. Årsrapport

Fairtrade Norge. Årsrapport Fairtrade Norge Årsrapport 2012 Gjennom mer rettferdige handelsbetingelser og bedre arbeidsforhold kan bønder og arbeidere investere tid og penger i bærekraftig råvareproduksjon, lokalsamfunn og egen framtid.

Detaljer

Fairtrade årsrapport

Fairtrade årsrapport Fairtrade Norge Årsrapport 2010 Fairtrade Norge Norske forbrukere viser handlekraft i vanskelige tider Finanskrise, naturkatastrofer og andre makroforhold har resultert i at importører og dagligvarehandelen

Detaljer

Foto: Terje Borud FAIRTRADE MAX HAVELAAR NORGE ÅRSRAPPORT 2009

Foto: Terje Borud FAIRTRADE MAX HAVELAAR NORGE ÅRSRAPPORT 2009 FAIRTRADE MAX HAVELAAR NORGE ÅRSRAPPORT 2009 Foto: Terje Borud Fairtrade styrket ut av et utfordrende år 2009 var et utfordrende år for Fairtrade i Norge, men enda en gang viste det seg at norske forbrukere

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.2013

Detaljer

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Med appetitt for rettferdighet Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Innhold: Kort om NorgesGruppen Hvorfor har NorgesGruppen fokus på etisk handel? Arbeidsforhold i verdikjeden Fairtrade

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Eierskap i matindustrien

Eierskap i matindustrien Eierskap i matindustrien Tendenser og utvikling innen tre eierformer Mat og Industri seminar 17.10.2012 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Ulik eierform - fordeling av verdiskapingen Samvirke

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Etisk handel i praksis Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Agenda Hva er og hvorfor etisk handel Hvem er IEH Etisk handel i praksis «From Ladles of Molten

Detaljer

Hvilke land gjelder Fairtrade og hvilke produkter gjelder dette:

Hvilke land gjelder Fairtrade og hvilke produkter gjelder dette: FAIRTRADENATHALIA HYLL, Februar 2010 Fairtrade: Fairtrade er en internasjonal avtale som skal gi en riktig og rettferdig handel mellom plantasjer og bønder i u-land og firmaer som fører inn varer fra utlandet

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant!

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Nyheter fra Dole Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Prøv den nye generasjonen med sunne og gode varianter innen frukt hermetikk : Frokost, lunch og dessert! - les mer om hva Tropical Gold er og står

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

Mer frukt og grønt fra Østfold?

Mer frukt og grønt fra Østfold? Mer frukt og grønt fra Østfold? Espen Gultvedt Norskansvarlig Dec-13 1 Litt om Bama Litt om Gartnerhallen Hva har vi i dag fra Østfold Hvem samarbeider vi med i Østfold Krav som settes Konkrete ideer/prosjekter

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Coops satsning på økologisk mat

Coops satsning på økologisk mat 1 Coops satsning på økologisk mat - utvikling av økomarkedet - betraktninger fra Coop Norge Handel Økologisk fagdag Hamar 14.03.2012 Knut Lutnæs Miljøsjef Coop Norge Handel 2 Dagens tekst Kort om Coop

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Fairtrade kommune Iogo manual

Fairtrade kommune Iogo manual Fairtrade kommune Iogo manual Oktober 2011 Instruksjoner for bruk av Fairtrade-kommune logoen og promoterings materiell 1. Velkommen 2. Introduksjon 3. Ansvar 4. Hvor bruker man Fairtrade-kommune logoen

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF www.nilf.no Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe Årsrapport til IEH 2004 Bedriftens navn Årsrapport til IEH 2004 Kaffehuset Friele AS Kontaktperson i bedriften om spørsmål vedrørende rapporten Kontaktinformasjon e-post telefon postadresse Jan Gustav

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Byrådssak 342/09. Dato: 1. september 2009. Byrådet. Etisk handel - status og veien videre for Fairtrade-byen Bergen SARK-752-200818033-5

Byrådssak 342/09. Dato: 1. september 2009. Byrådet. Etisk handel - status og veien videre for Fairtrade-byen Bergen SARK-752-200818033-5 Dato: 1. september 2009 Byrådssak 342/09 Byrådet Etisk handel - status og veien videre for Fairtrade-byen Bergen BJOL SARK-752-200818033-5 Hva saken gjelder: Bakgrunn Bystyrets fattet i møte 21.05.07 vedtak

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Mama Rachel. o Foretningsdrift generelt, både i Norge og Filippinene, med hovedvekt på produksjon på Filippinene og salg i Norge,

Mama Rachel. o Foretningsdrift generelt, både i Norge og Filippinene, med hovedvekt på produksjon på Filippinene og salg i Norge, Mama Rachel er en planlagt stiftelse som gjennom å skape arbeidsplasser til fattige mennesker på Filippinene, på en verdig og bærekraftig måte vil kunne løfte mennesker ut av fattigdommen. Målet er at

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-054 Objekt: På websidene til www.fairtrade.no ligg kriteria for å verta ein Fairtrade-by.

Kvam herad. Arkiv: N-054 Objekt: På websidene til www.fairtrade.no ligg kriteria for å verta ein Fairtrade-by. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 11.11.2008 136/08 JATJ Kvam heradsstyre 16.12.2008 153/08 JATJ Avgjerd av: Saksh.: Jan Tjosås Arkiv:

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke

Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke Agenda i kundens tidsalder Dagens dagligvaremarked, fra fugleperspektiv Forbrukertrender Stortingets

Detaljer

Fra Garstang til Sauda

Fra Garstang til Sauda Fra Garstang til Sauda dialogverksted om rettferdig handel Tenke globalt handle lokalt Vi ble fascinert da vi i kartleggingen av gode eksempler på bærekraftig praksis, kom over innsatsen for rettferdig

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB RESULTATREGNSKAP FOR 2014 (periode 01.01.-31.12.) Tekst Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Regnskap 2013 Kontingenter hovedmedlem -330 750,00-350 000-19 250-342 125,00 Kontingenter husstandsmedlem

Detaljer

VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE

VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE VENNSKAP NORD-SØR / RETTFERDIG HANDEL ØSTFOLD 2010 VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE Vennskap Nord/Sør (VNS) er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper, institusjoner og enkeltpersoner som

Detaljer

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Bærekraftige offentlige matanskaffelser Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Dagens program Hvordan skrive konkurransegrunnlag for bærekraftig matanskaffelser? v/jenny Ählström,

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Norsk Berner Sennenhundklubb Årsmøtet

Norsk Berner Sennenhundklubb Årsmøtet RESULTATREGNSKAP FOR 2015 (periode 01.01.-31.12.) Kontingenter hovedmedlem -319 325,00-330 000-10 675-330 750,00 Kontingenter husstandsmedlem -7 650,00-8 000-350 -7 950,00 Avlsrådet, inntekter -3 488,09-6

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008

forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008 Bæredyktig forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008 Coop NKL fellesorganisasjonen De første (kooperativer) samvirkelagene

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Trond Kristoffersen Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Case Vårs Mote (oppgave) Oversikt Vår Ull har egen bedrift Vårs Mote. Virksomheten er handel - kjøp og salg av klær Oppgave Regnskapsføring

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Økonomirapport 2007. Andreas D. Landmark

Økonomirapport 2007. Andreas D. Landmark <andreala@underdusken.no> Økonomirapport Andreas D. Landmark Inntekter ble for Under Dusken en knall år salgsmessig. startet nok godt basert på grunnarbeidet lagt av salgsavdelingen. I har vi hatt litt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Miljøledelse og sertifisering i. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010

Miljøledelse og sertifisering i. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010 Miljøledelse og sertifisering i framtidens byer Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010 Innhold -- Hva er miljøledelse? -- Ulike ordninger -- Hva passer for hvilke virksomheter -- Status i Framtidens

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer