Fairtrade Norge. Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fairtrade Norge. Årsrapport"

Transkript

1 Fairtrade Norge Årsrapport 2013

2 2 Fairtrade Norge Årsrapport 2013 Ananas klar for eksport i Ghana Foto: Anders Nilsen

3 Fairtrades mål er at bønder og arbeidere gjennom mer rettferdige handelsbetingelser og bedre arbeidsforhold skal kunne investere tid og penger i bærekraftig råvareproduksjon, lokalsamfunn og egen framtid. Slik kan de selv bekjempe fattigdom, styrke sin stilling i samfunnet og ta mer kontroll over egne liv. Vår visjon vår oppgave Fairtrade er en internasjonal ideell organisasjon som gjennom handel styrker levekårene til bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Fairtrades visjon er en verden der alle bønder og arbeidere kan nyte godt av sikre og bærekraftige levekår, realisere sitt potensial og ha mer innflytelse over sin egen framtid. Ved hjelp av en internasjonal, anerkjent merkeordning knytter Fairtrade bønder og arbeidere sammen med forbrukere. Fairtrade-merking av produkter er et konkret og pålitelig verktøy for importører og forbrukere som ønsker å bidra til mer rettferdig handel og utvikling. Innhold Lederen 4 Fairtrade Norge i Fairtrade vokser globalt 6 Produsentland 8 Lave råvarepriser - kaffe 9 Aktiviteter De største produktgruppene 12 Omsetning i Norge Regnskap 14 Fairtrade Norge Årsrapport

4 ny strategi gir fairtrade et løft Handel er et effektivt verktøy for å bidra til fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling, men bare dersom handelen er tuftet på rettferdighet, respekt og menneskeverd. Marianne Størseth Ferske tall viser at Fairtrade er i vekst, både internasjonalt og her hjemme. Totalt økte omsetningen av Fairtrade-merkede varer i 2013 med 44 millioner kroner i Norge. Dette er en økning på 9 prosent fra året før. Årsakene til veksten er flere, men en viktig grunn er at stadig flere store globale selskaper ønsker å ta samfunnsansvar. Både forbrukere, myndigheter og andre har klare forventinger om at store og små selskap har fokus på samfunnsansvar i hele leverandørkjeden. I Fairtrade Norge opplever vi en økning i bedrifter og organisasjoner som etterspør hvordan de kan bruke Fairtrade som merverdi. Hjertet i Fairtrade er at man gjennom rettferdig handel skal gi fattige bønder og arbeidere i utviklingsland mulighet til å skape seg trygghet og en forutsigbar tilværelse som de selv kan påvirke. I dag vet vi at selv om vi er kommet et langt steg på veien for å bekjempe verdens fattigdom, lever fremdeles millioner av mennesker under fattigdomsgrensen på 1,25 USD om dagen. De mangler livsviktige ressurser som ernæring, husly og klær. Derfor fortsetter Fairtrade å arbeide langsiktig for at mange flere bønder og arbeidere skal få mulighet til å knyttes opp mot Fairtrade-systemet og dermed få bedre handelsbetingelser. Det er ikke bare fra næringsliv og organisasjoner vi ser en økt interesse for Fairtrade. Da vi i høst gjennomførte en stor kartlegging av norske forbrukeres forhold til Fairtrade, viste undersøkelsen at merkeordingen har stor tillit hos befolkningen. Hele 96% av det norske folk er positive til Fairtrade som merkeordning. Samme undersøkelse avslører at selv om kjennskapen er høy, så er kunnskapsnivået hos nordmenn flest lavt. Klare funn viste at forbrukere helst ønsker Fairtrade-merkede produkter fra kjente norske merkevarer, og at de er villige til å betale mer for Fairtrade-merkede produkter dersom de opplever kvaliteten som god. Det største hinderet for at de velger Fairtrade-merkede produkter i dag, er dårlig tilgjengelighet og beskjedent utvalg i butikken der de gjør sine hverdagskjøp. Fremover vil derfor arbeidet med å øke omsetningen av Fairtrade-merkede kvalitetsprodukter i det norske markedet, være et prioritert fokus for Fairtrade Norge. Vi har allerede startet arbeidet med en ny strategi der et av målene er å forsterke samarbeidet mellom markedsaktørene og samtidig gi tydeligere informasjon til forbrukerne. Slik skal Fairtrade Norge stimulere til en kraftig økning i salget av Fairtrade-merkede varer. Vi vet at norsk næringsliv og norske forbrukere har et godt utgangspunkt for å ta samfunnsansvar og betale råvareprodusentene en rettferdig pris for handelen. Jeg er sikker på at Fairtrades lange og vel dokumenterte erfaring, kombinert med utviklingen av vår nye strategi, åpner for nye muligheter til å løfte Fairtrades arbeid for bønder og arbeidere også i årene fremover. Marianne Størseth, daglig leder i Fairtrade Norge 4 Fairtrade Norge Årsrapport 2013

5 fairtrade norge 2013 Fairtrade Norge Fairtrade Norge ble stiftet i Fairtrade er en internasjonal merkeordning for mer rettferdig råvarehandel mellom bønder og arbeidere i utviklingsland og importører i Nord. De internasjonale Fairtrade-standardene innebærer at de sertifiserte produsentene i Afrika, Asia og Latin-Amerika blant annet får økt markedsadgang, tryggere arbeidsforhold og mottar en garantert minimumspris for råvarene sine. Bedre økonomi og arbeidsforhold gir bønder og arbeidere mulighet til å ta styring over eget liv, planlegge framtiden og bidra til positiv utvikling i lokalmiljøet. Fairtrade-merking av produkter er en konkret og pålitelig løsning for importører og forbrukere i Norge som ønsker å bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land. Fairtrade Norges hovedoppgaver er å oppmuntre og bistå leverandører i Norge til å tilby flere Fairtrademerkede produkter på det norske markedet, samt informere norske forbrukere om hva Fairtrade er og hva de bidrar til når de kjøper Fairtrade-merkede produkter. Våre partnere: Kirkens Nødhjelp, Norges Bygdekvinnelag, Spire, PRESS, Framtiden i våre hender, Norad, Utviklingsfondet, Den Norske Kirke, Norges Vel, Changemaker, Norges Bondelag, Vennskap Nord/ Sør, KFUK - KFUM Global, Handel og kontor. Styret Styreleder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Varamedlem: Sekreteriatet Daglig leder: Prosjektkoordinator: Produktsjef: Produktsjef: Markedsansvarlig: Adm. og økonomi: Kommunikasjonsansvarlig: Frivillig skoleprosjekt: Praktikant: Øyvind Ørbeck Sørheim, Norges Vel Hans Georg Helberg, Privat/Aspelin Ramm Linn Hemmingsen, Privat Gunnell Sandanger, FIVH Hildegunn Gjengedal; Bondelaget Andreas Feen Sørensen, Ansattes repr. Inger-Torunn Sjøtrø, Kirkens Nødhjelp Celine Marie Hasle, Changemaker Anette Birkeland, Privat Arvid Solheim, Forum Marianne Størseth Andreas Feen Sørensen Guro Glavin Helle Mjøs Åshild Røynstrand Odd Michael Stavnes Hélène A. Formo Henning Johansen Sara Zgolli Fairtrade-sekreteriatet 2013 Fairtrade Norge Årsrapport

6 fairtrade vokser globalt Høsten 2013 markerte Fairtrade sitt 25 års jubileum. Svært mye har skjedd på disse årene, ikke minst har merkeordningen spredd seg over mange landegrenser. Det har ført til sterk global vekst av Fairtrade-merkede varer. Det selges nå mer enn Fairtrade-produkter i om lag 125 land over hele verden. Effekten av det økende salget betyr mye for dem som trenger det mest, nemlig de som produserer varene. positive endringer i sine lokalsamfunn. Forbedring av arbeidsrettigheter, styrking av fagforeningsarbeidet, nye modeller som skal gjøre det lettere å øke salget for produsenter av bomull, kakao og sukker, er bare noen av de planlagte tiltakene i strategiplanen. Målet er at dette samlet skal gi et løft slik at enda flere bønder og arbeidere skal få mulighet til å selge sine varer til rettferdige betingelser. Først og fremst betyr det at bønder og arbeidere har bedre handelsbetingelser, slik at de selv er i stand til å bekjempe fattigdom. I dag er over 1,3 millioner bønder og arbeidere i 70 land en del av 1149 Fairtrade-sertifiserte produsentorganisasjoner. Men til tross for den positive utviklingen i forbrukersalget og en økning i antall sertifiserte produsentorganisasjoner, er fremdeles mange mennesker utenfor Fairtradesystemet. Antallet Fairtrade-sertifiserte produsenter er fremdeles bare en brøkdel av det totale antallet produsenter rundt om i verden. Å utvikle tiltak for at flere skal få tilgang til Fairtrade, er derfor en viktig prioritet for organisasjonen i tiden fremover. Som et ledd i dette viktige arbeidet har blant annet Fairtrade International utarbeidet og forankret en treårig strategiplan, «Unlocking the power of the many». Her er det tatt utgangspunkt i ulike tiltak som skal forbedre vanskeligstilte bønder og arbeideres mulighet til å skape bærekraftige bedrifter og dermed Foto: Anders NIlsen Foto: Anders NIlsen 6 Fairtrade Norge Årsrapport 2013

7 fairtrade 2013 det mest kjente merket for etisk handel Globalt. over 1.3 I norge har 85 % forbrukere sett FAIRTRADEMerket, og 96 % er positive til Fairtrade 70 Fairtrade-produkter er nå solgt i over land Norske forbrukere brukte ca millioner kroner på fairtrade-produkter i 2013, 9% millioner Bønder og arbeidere i land 1149 økning fra 2012 produsentorganisasjoner på verdensbasis Fairtrade Norge Årsrapport

8 produsentlandene 2013 Nicaragua Etiopia Thailand Kaffebøndene ved UCASUMAN ble av de første mottakere av et langsiktig lån fra Fairtradefondet. Solidaritet, demokrati og støtte fra Fairtrade var avgjørende da bøndene ved kooperativet Fero sto overfor ustabile kaffepriser. Thailandske myndigheter har tatt store skritt for å samarbeide med Fairtrade og bringe flere fordeler til thailandske bønder. MarokkoKvinnene i Fiji Kooperativet Tighanimine utfordrer tradisjonelle kjønnsroller mens de selger Fairtrade-sertifisert arganolje, en viktig ingrediens i kosmetikk. Over 60 sukkerbønder deltok i workshops i Fairtrades normer og tilnærming til barnearbeid og tvangsarbeid. Sør-Afrika I november 2013 ble Fairtrade India offisielt lansert i Bangalore, som det nyeste tilskuddet i Fairtrade-familien. Lokale Fairtrade-sertifiserte merkevarer kan nå kjøpes av indiske forbrukere og bedrifter. Peru Småbønder fra Sonomoro kaffekooperativ fikk opplæring i klimatilpasning og viderefører kunnskapen til lokalsamfunnet. BrasilPocos de Caldas er Poco de caldes ble i 2013 Brasils første Fair Trade Town. Den lille byen sørøst i Brasil har samlet støtte fra lokale bedrifter, samt fra Fairtradebønder i området. Latin Amerika 595 Sør-Afrika er den største produsenten av Fairtrademerket vin i verden. Inkludert familie og lokalsamfunn, er salget av sørafrikansk vin en sentral bidragsyter i forbedring av levekårene til over mennesker. Total India Afrika Asia 161 Fairtrade-sertifiserte produsentorganisasjoner på verdensbasis i Fairtrade Norge Årsrapport 2013

9 lave råvarepriser: Fairtrade skaper forutsigbarhet Mot slutten av 2012 var det ca. 1,35 millioner bønder og arbeidere i 70 land som er tilknyttet Fairtrade. Mange produserer råvarer som er svært utsatt for prissvingninger i markedet. En av råvarene som har svingt voldsomt i verdi de siste årene, er kaffe. På knappe tre år er kaffeprisene halvert. Sommeren 2011 kostet en halv kilo kaffe ca. 2,60 dollar på børsen i New York, og to år senere var den nede i 1,20 dollar. Dette skaper store utfordringer i samfunnet og gir flere grunner til å være bekymret. Når kaffeprisene er på et lavt nivå fører dette til tapt inntekt for allerede fattige bønder. Mange kaffebønder lever i dag under vanskelige kår og de synkende kaffeprisene gjør dem enda mer sårbare. For mange av de fattige bøndene betyr dette at de kanskje ikke har råd til mat og medisiner de trenger til seg og familien. Mange har heller ikke råd til å kjøpe skolebøker til barna og ser seg nødt til å ha dem i arbeid på gården for å spe på inntekten. Kjøpere betaler i tillegg en pott på 0,20 dollar per pund, som kooperativet bruker på utviklingstiltak for nærmiljøet eller på å øke kvalitet og produktivitet av kaffeavlingene. En annen utfordring mange kaffebønder møter, er kunnskap som går tapt ved generasjonsskiftet. I flere land har det vært en dreining mot at den oppvoksende generasjon i kaffeproduserende land ikke ønsker å gå i sine foreldres fotspor. Å være kaffebonde representerer ikke nødvendigvis den lyse fremtiden de ønsker seg. Innen både kaffe, kakao og andre råvarer ser man at bøndenes barn ikke ønsker å ta over etter sine foreldre. Dette betyr at råvarer som vi i dag er vant til å kjøpe hver dag til lave priser, på sikt vil bli råvarer det er mangel på og som derfor vil øke kraftig i pris. Fairtrade-standardene gir fattige bønder beskyttelse mot slike plutselige prisfall. Blant annet krever Fairtrade at alle kaffebønder skal være organisert i kooperativer. På den måten står de sterkere sammen og kan iverksette felles tiltak for å øke kvaliteten på kaffen de dyrker. Dette gjør også at kooperativet skal kunne forhandle frem en god pris på vegne av alle bøndene. I tillegg opererer Fairtrade med en minimumspris for å skape forutsigbarhet. I skrivende stund er minimumsprisen på 1,40 dollar per pund kaffe (ca halv kilo) for Fairtradesertifisert kaffe. Svingende råvarepriser, ustabile klimaforhold og andre utfordringer skaper en uforutsigbar hverdag for mange bønder og arbeidere. Foto: Didier Gentilhomme Fairtrade Norge Årsrapport

10 aktiviteter 2013 Vi hadde aldri vært der vi er i dag hvis det ikke hadde vært for ildsjelene i Fairtradesystemet. Vi er helt avhengig av dette engasjementet for å fortsette veksten fremover. Når vi i dag har flere enn 1300 Fairtrade kommuner verden over, skyldes det først og fremst grasrota. Bruce Crowther Den internasjonale Fairtrade-kommune konferansen i Oslo nasjonaliteter fant veien til den internasjonale konferansen for Fairtrade-kommuner i Oslo i slutten av september. Det ble to dager smekkfulle av opplevelser, ledet av konferansier Erik og Charlotte Thorstvedt. Erik Solheim har lang erfaring med verdens fattigdomsproblematikk. Han holdt et engajsernede innlegg foran mer enn 200 Fairtrade-entusiaster fra inn- og utland om hvordan vi sammen kan bekjempe global fattigdom. Bruce Crowther, mannen som satt i gang hele Fair Trade Towns-bevegelsen i år 2000, var tydelig fra talerstolen. Han påpekte hvor avhengig vi er av grasrot og lokalt engasjementet. Også Erling Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn, oppfordret til at man må fokusere på rettferdig handel. Han fortalte om hvordan Mester Grønn har bidratt til betydelig utvikling i fattige lokalsamfunn i Afrika gjennom Fairtrade premium. - Vi er med å bidra til at en hel landsby får vann, utdanning og helsetilbud, fortalte han. 10 Fairtrade Norge Årsrapport 2013 Også Fairtrades øverste leder, Harriet Lamb, hadde tatt turen til Oslo for å bidra med sine erfaringer. Hun har mer enn ti års fartstid i systemet og fortalte flere inspirerende historier om hvordan Fairtrade kan vise til gode resultater. Det siste prosjektet er arbeidet med Fairtrade-gull. Lamb berettet hvordan man med enkle og små investeringer kan trygge arbeiderens hverdag. UNDP var også til stede og hadde oppdatert informasjon om rammeverket for arbeidet etter Tusenårsmålene fra FN-toppmøtet i New York samme uken. Til glede for mange var også EU representert og informerte om etikk og sosiale krav i handelsregulativer EU opererer med og for offentlige innkjøpere som forholder seg til EU-regelverket. En egen sesjon omhandlet utfordringer innenfor bananindustrien. Brad Hill fra Coop England engasjerte publikum med historien bak deres satsning på Fairtrade. Han kunne stolt fortelle at alle bananene i Coop systemet var Fairtrade-sertifisert. I tillegg til Brad Hill, var Norgesgruppen, AgroFair og Fairtrade International representert i påfølgende banandebatt som konkluderte med at potensialet for forbedringer i bananindustrien generelt er veldig stort og Fairtrade er et effektivt og pålitelig verktøy for å bekjempe fattigdom. Foto: Inge Wallumrød Konferansierene Charlotte og Erik Thorstvedt Foto: Inge Foto: Wallumrød Inge Wallumrød Erik Solheim om global fattigdomsbekjempelse

11 Fairtrade-skoler I 2013 ble Høgskolen i Telemark Norges første Fairtrade-høgskole. Skolen har utmerket seg med mye aktivitet og oppmerksomhet rundt Fairtrade. Fra før finnes det 9 Fairtrade-folkehøgskoler, og tre Fairtrade-skoler. Fairtrade Norge har startet en mer systematisk oppfølging av folkehøgskolene i samarbeid med folkehøgskolerådet. I desember 2013 deltok representanter fra Fairtrade Norge på en skolekonferanse i Trondheim. Det var en positiv opplevelse med mange gode innslag og et systematisk samarbeid i Trondheim med Grønn barneby/grønt flagg. Vi har også påbegynt arbeidet med å øke innslagene av Fairtrade i lærebøkene i skolen. Det finnes i dag et begrenset antall lærebøker med Fairtrade-innhold, og vi jobber nå systematisk overfor forlag og lærebokforfattere for å utvide omfanget. På bildet: HiT er blitt utnevnt til den første Fairtradeinstitusjonen i universitetet- og høgskolesektoren. Mandag 11. mars fikk HiT-rektor Kristian Bogen (midten) tildelt diplomet av Andreas Feen Sørensen i Fairtrade Norge (t.v). Til stede var også fylkesordfører i Telemark, Terje Riis Johansen. Fairtrade-kommuner Ved utgangen av 2013 var det 34 Fairtrade-kommuner i Norge. Fairtrade-kommunene jobber ulikt og variert med Fairtrade i sitt nærmiljø. I 2013 organiserte bl.a. Fairtrade-kommunen Flekkefjord en meget vellykket nettverksamling for kommuner på Sørvestlandet. I Randaberg reiste 11 representanter på studietur til Garstang i England, verdens første Fairtradekommune. Fairtrade-kommunene Karmøy, Tysvær, Suldal og Sauda møtte barne- og likestillingsministeren sammen med prosten i Karmøy. Delegasjonen som møtte ministeren mente at lovverket burde endres, slik at det offentlige alltid stiller krav om at leverandørene ikke skal bruke barnearbeid, motarbeide fagorganisering eller gi de ansatte uverdige lønns- og arbeidsvilkår. Østfold fylkeskommune har vedtatt at de skal gjennom egne anskaffelser og innkjøpssamarbeid bidra til å gjøre Østfold til Fairtrade-fylke. På bildet: Fairtrade-gruppen fra Randaberg på besøk i Garstang, verdens første Fairtrade-kommune. Her sammen med ordfører Sandra Perkins og initiativtaker Bruce Crowther. Fairtrade-ukene 2013: #BRYSEG Under de årlige Fairtrade-ukene (42 & 43) tok vi i bruk Instagram som sosialt medium, med mål om å nå ut til forbrukere på en underholdende og engasjerende måte. Målet er å bygge kunnskap og øke salg av Fairtrade-merkede produkter. Ved å dele sitt «Fairtrade-øyeblikk» med venner på sosiale medier, var deltakerne med i trekningen av å vinne et års forbruk av sitt favoritt Fairtrade-merkede produkt. Med hjelp av kjente bloggere, som Ida Frosk, Camilla Phil og Charlotte Thorstvedt, samt butikkeksponering (plakater, flyer, kundeavis, tilbud, takkekort og utdeling av blomster og sjokolade) på alle landets Menybutikker, fikk vi inn hundrevis av bidrag fra Fairtradeforbrukere over hele landet. Vinneren av konkurransen, Selma Ellingsen, valgte seg et års forbruk av frappuchino latte fra Starbucks. Foto: HiT Foto: Cecilie Aarseth Fairtrade Norge Årsrapport

12 De største produktgruppene Blomster Blomster er det nest største Fairtrade-merkede produktet i Norge og du kan finne roser, nelliker og buketter med Fairtrade-merket på i butikker over hele Norge. Mester Grønn er Norges største importør av Fairtrade-merkede roser, med et stort utvalg i deres mange butikker. I tillegg lanserte Spar Fairtrade-merkede roser i De Fairtrademerkede blomstene i Norge kommer i all hovedsak fra plantasjer i Kenya, Etiopia og Tanzania. Bananer Etterspørselen etter Fairtrade-merkede varer øker, og norske forbrukerne vil ha mer Fairtrademerket frukt og grønt. Salget av Fairtrade-merkede bananer økte med hele 45 % i Bananene du finner i norske butikker kommer fra Den Dominikanske Republikk og er, i tillegg til å være Fairtrade-sertifiserte, også økologiske. Bama og Coop er leverandører av Fairtrademerkede bananer i Norge, og du finner dem i NorgesGruppens butikker, hos Rema 1000 og Coop Norge. Kaffe I 2013 lanserte Kjeldsberg Kaffe to varianter Fairtrade-merket kaffe fra Guatemala; filtermalt og hele bønner. Kaffen har en utpreget syrlighet og aroma, og er både Fairtrade- og økologisertifisert. Kjeldsberg Fairtrade-kaffe fås kjøpt i Rema 1000-butikkene. Kaffekjeden Starbucks etablerte seg i Norge i 2012, og i 2013 åpnet tre nye Starbuckskafeer i Oslo sentrum. All kaffen Starbucks bruker er Fairtrade-sertifisert, det gjelder også Starbucks-produktene du finner i kjøledisken i dagligvarebutikker og kiosker. 12 Fairtrade Norge Årsrapport 2013

13 omsetning i norge 2013 Kaffe og blomster er fremdeles de største produktgruppene i Norge. Salget av Fairtrade-merkede bananer har økt med hele 45 % siden Omsetning av Fairtrade-merkede produkter I 2013 ble det solgt Fairtrade-merkede produkter til en estimert verdi av 533 millioner kroner i Norge, en økning på 9 % fra året før. Kaffe og blomster er det vi nordmenn kjøper mest av, mens bananer økte mest med hele 45 %. Flere norske produktnyheter så dagens lys; dagligvarekjeden Spar begynte å selge Fairtrade-roser, sjokolademakeriet Cielo utvidet sortimentet og fikk økt distribusjon på sin Fairtrade-sjokolade, parfymerikjeden Kicks lanserte en egen serie Fairtrade-merkede kroppspleieprodukter, blomsterkjeden Mester Grønn utvidet med nye buketter, og Kingdom Style tilbyr nå Fairtrade-merkede bomullsklær til både forbruker- og profilmarkedet. Omsetningsverdi i Norge: 533 mill. NOK Bananer Sukker Bomull Te Annet Vin Kaffe Sjokolade, å væ Topp kakao10 produkter i Norge Blomster Kald drikke Produkt Est. omsetningsverdi Iskrem, dessert Blomster Kaffe Norske leverandører Arcus Bama Gruppen Bedre! Cielo The Coca-Cola Company Confecta Crema Kaffebrenneri Dina Organic Excellars Global Fair Trade House of Coffee ICA Norge Interflora Norge Joh. Johannson Kaffe Kaffeautomater Kaffehuset Friele Kingdom Kjeldsberg Kaffe Lerum AS Mester Grønn AS Moestue Grape Selections Odd Langdalen Frukt & Grønt Engros Pals Podium Wines Scanomat Norge Select Flavour Stavanger kaffebrenneri Supernatural Unil Foto: Miriam Ersch Fairtrade Norge Årsrapport

14 regnskap 2013

15 Appelsiner i Brasil Foto: Didier Gentilhomme

16 Fairtrade Norge Storgata Oslo Norge Telefon

FAIRTRADE NORGE ÅRSRAPPORT

FAIRTRADE NORGE ÅRSRAPPORT FAIRTRADE NORGE ÅRSRAPPORT 2013 Fairtrades mål er at bønder og arbeidere gjennom mer rettferdige handelsbetingelser og bedre arbeidsforhold skal kunne investere tid og penger i bærekraftig råvareproduksjon,

Detaljer

Fairtrade Norge. Årsrapport

Fairtrade Norge. Årsrapport Fairtrade Norge Årsrapport 2014 Fairtrades mål er at bønder og arbeidere gjennom mer rettferdige handelsbetingelser og bedre arbeidsforhold skal kunne investere tid og penger i bærekraftig råvareproduksjon,

Detaljer

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Fairtrade Fairtrade Norge 03.11.13 14 May 2010 Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Project Title sits here 1 Hvorfor Fairtrade? Project Title sits here Hvorfor

Detaljer

FAIRTRADE NORGE ÅRSRAPPORT

FAIRTRADE NORGE ÅRSRAPPORT FAIRTRADE NORGE ÅRSRAPPORT 2014 Fairtrades mål er at bønder og arbeidere gjennom mer rettferdige handelsbetingelser og bedre arbeidsforhold skal kunne investere tid og penger i bærekraftig råvareproduksjon,

Detaljer

Fakta om Fairtrade. Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer på www.fairtrade.no.

Fakta om Fairtrade. Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer på www.fairtrade.no. Fakta om Fairtrade Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik

Detaljer

Foto: Anders Nilsen. Foto: Anders Nilsen

Foto: Anders Nilsen. Foto: Anders Nilsen Fairtrade Norge Årsrapport 2011 Fairtrade Norge Et kunnskapsbyggende år for Fairtrade! Foto: Andreas Feen Sørensen Norske forbrukere handlet Fairtrademerkede produkter for 418 millioner i 2011. Dette tilsvarer

Detaljer

Fairtrade Norge. Årsrapport

Fairtrade Norge. Årsrapport Fairtrade Norge Årsrapport 2012 Gjennom mer rettferdige handelsbetingelser og bedre arbeidsforhold kan bønder og arbeidere investere tid og penger i bærekraftig råvareproduksjon, lokalsamfunn og egen framtid.

Detaljer

Foto: Anders Nilsen. Foto: Anders Nilsen

Foto: Anders Nilsen. Foto: Anders Nilsen Årsrapport 2011 Norske forbrukere handlet Fairtrademerkede produkter for 418 millioner i 2011. Dette tilsvarer en økt omsetningsverdi på ca. 20 % fra året før. Norge kan faktisk også skryte av å ha tredje

Detaljer

40/08 Fagkomite 3: Kultur, ressurs og miljø Kommunestyret

40/08 Fagkomite 3: Kultur, ressurs og miljø Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Knut Thorsby Saksmappe: 2008/9139-22971/2008 Arkiv: B-sak. Ønsker Øvre Eiker kommune å bli en Fairtrade-by Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 40/08 Fagkomite 3: Kultur, ressurs

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Fairtrade årsrapport

Fairtrade årsrapport Fairtrade Norge Årsrapport 2010 Fairtrade Norge Norske forbrukere viser handlekraft i vanskelige tider Finanskrise, naturkatastrofer og andre makroforhold har resultert i at importører og dagligvarehandelen

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Søknad om å bli eller beholde status som Fairtrade-fylke

Søknad om å bli eller beholde status som Fairtrade-fylke Søknad om å bli eller beholde status som Fairtrade-fylke (Gjensøking hvert 2.år fra innvilgelsesdato) Dokumentet er delt i to, hvorav del 1 må oppfylles for å få innvilgelse, mens del 2 er frivillig. Skriv

Detaljer

FAIRTRADE NORGE ÅRSRAPPORT 2015

FAIRTRADE NORGE ÅRSRAPPORT 2015 FAIRTRADE NORGE Innhold Leder... 3 Fairtrade vokser globalt... 4 Kompetanseheving avgjørende for fremtiden... 6 Effekten av Fairtrade... 8 Travelt år... 9 Fairtrade i kommunen... 10 Fairtrade i skolen...

Detaljer

FAIRTRADE NORGE ÅRSRAPPORT 2015

FAIRTRADE NORGE ÅRSRAPPORT 2015 FAIRTRADE NORGE ÅRSRAPPORT 2015 Innhold Leder... 3 Fairtrade vokser globalt... 4 Kompetanseheving avgjørende for fremtiden... 6 Effekten av Fairtrade... 8 Travelt år... 9 Fairtrade i kommunen... 10 Fairtrade

Detaljer

Foto: Terje Borud FAIRTRADE MAX HAVELAAR NORGE ÅRSRAPPORT 2009

Foto: Terje Borud FAIRTRADE MAX HAVELAAR NORGE ÅRSRAPPORT 2009 FAIRTRADE MAX HAVELAAR NORGE ÅRSRAPPORT 2009 Foto: Terje Borud Fairtrade styrket ut av et utfordrende år 2009 var et utfordrende år for Fairtrade i Norge, men enda en gang viste det seg at norske forbrukere

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Hvilke land gjelder Fairtrade og hvilke produkter gjelder dette:

Hvilke land gjelder Fairtrade og hvilke produkter gjelder dette: FAIRTRADENATHALIA HYLL, Februar 2010 Fairtrade: Fairtrade er en internasjonal avtale som skal gi en riktig og rettferdig handel mellom plantasjer og bønder i u-land og firmaer som fører inn varer fra utlandet

Detaljer

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.2013

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Med appetitt for rettferdighet Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Innhold: Kort om NorgesGruppen Hvorfor har NorgesGruppen fokus på etisk handel? Arbeidsforhold i verdikjeden Fairtrade

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Fra Garstang til Sauda

Fra Garstang til Sauda Fra Garstang til Sauda dialogverksted om rettferdig handel Tenke globalt handle lokalt Vi ble fascinert da vi i kartleggingen av gode eksempler på bærekraftig praksis, kom over innsatsen for rettferdig

Detaljer

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Etisk handel i praksis Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Agenda Hva er og hvorfor etisk handel Hvem er IEH Etisk handel i praksis «From Ladles of Molten

Detaljer

MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- FORPLIKTELSER

MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- FORPLIKTELSER MEDLEMSFORDELER IEHs mål er å gi et medlemstilbud som bidrar til å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i egen leverandørkjede. IEH tilbyr: Rådgivning Relevante verktøy

Detaljer

Fairtrade kommune Iogo manual

Fairtrade kommune Iogo manual Fairtrade kommune Iogo manual Oktober 2011 Instruksjoner for bruk av Fairtrade-kommune logoen og promoterings materiell 1. Velkommen 2. Introduksjon 3. Ansvar 4. Hvor bruker man Fairtrade-kommune logoen

Detaljer

VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE

VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE VENNSKAP NORD-SØR / RETTFERDIG HANDEL ØSTFOLD 2010 VEILEDER FOR VENNSKAPSGRUPPER OG ANDRE Vennskap Nord/Sør (VNS) er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper, institusjoner og enkeltpersoner som

Detaljer

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe Årsrapport til IEH 2004 Bedriftens navn Årsrapport til IEH 2004 Kaffehuset Friele AS Kontaktperson i bedriften om spørsmål vedrørende rapporten Kontaktinformasjon e-post telefon postadresse Jan Gustav

Detaljer

Mer frukt og grønt fra Østfold?

Mer frukt og grønt fra Østfold? Mer frukt og grønt fra Østfold? Espen Gultvedt Norskansvarlig Dec-13 1 Litt om Bama Litt om Gartnerhallen Hva har vi i dag fra Østfold Hvem samarbeider vi med i Østfold Krav som settes Konkrete ideer/prosjekter

Detaljer

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

Årsrapport til IEH 2005. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S

Årsrapport til IEH 2005. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S Årsrapport til IEH 2005 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

FAIRTRADE OG ETISK HANDEL I OFFENTLIG SEKTOR

FAIRTRADE OG ETISK HANDEL I OFFENTLIG SEKTOR FAIRTRADE OG ETISK HANDEL I OFFENTLIG SEKTOR Sauda 29. september 1. oktober 2010 Folkets Hus i Sauda Visjonen for konferansen: Alle kommuner blir Fairtrade - kommuner og alle offentlige virksomheter stiller

Detaljer

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant!

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Nyheter fra Dole Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Prøv den nye generasjonen med sunne og gode varianter innen frukt hermetikk : Frokost, lunch og dessert! - les mer om hva Tropical Gold er og står

Detaljer

FAIRTRADE NORGE ÅRSRAPPORT 2016

FAIRTRADE NORGE ÅRSRAPPORT 2016 FAIRTRADE NORGE Innhold Leder... 3 Det store bildet... 4 Klimaendringene truer matproduksjon... 6 nye mål for en ny verden... 8 ny strategi for en ny verden... 10 Fairtrade norges arbeid i 2016... 12 fairtrade-merkede

Detaljer

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Bærekraftige offentlige matanskaffelser Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Dagens program Hvordan skrive konkurransegrunnlag for bærekraftig matanskaffelser? v/jenny Ählström,

Detaljer

Statssekretær Kirsti Bergstø

Statssekretær Kirsti Bergstø Statssekretær Kirsti Bergstø Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Åpningstale på: nasjonal konferanse om etikk i offentlige anskaffelser. Offentlig sektor som etikk-drivkraft fra hvorfor

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til Næringslivets Hovedorganisasjon Tale: 2. mars 2017 Taler: Adm. direktør Kristin Skogen Lund Tildelt tid: 10 min. Antall ord: 1000 Bærekraftsmål og forretningsmuligheter Åpningsinnlegg @ Næringslivets konferanse

Detaljer

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS Årsrapport til IEH 2006 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke

Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke Agenda i kundens tidsalder Dagens dagligvaremarked, fra fugleperspektiv Forbrukertrender Stortingets

Detaljer

VI HJELPER DEG Å FINNE RIKTIG KAFFE TIL DITT BRUK

VI HJELPER DEG Å FINNE RIKTIG KAFFE TIL DITT BRUK HELE BØNNER VI HJELPER DEG Å FINNE RIKTIG KAFFE TIL DITT BRUK illy - 3 KG Italienske illy blir av mange regnet som verdens beste espresso, og er anerkjent over hele verden for sin smak og kvalitet. illys

Detaljer

Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010. Rettferdig handel. Veileder for vennskapsgrupper og andre

Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010. Rettferdig handel. Veileder for vennskapsgrupper og andre Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010 Rettferdig handel Veileder for vennskapsgrupper og andre VENNSKAP NORD/SØR Vennskap Nord/Sør (VNS) er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper,

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft På bærekraftfeltet har KappAhl det siste året blant annet...... vært en av initiativtagerne til SWAR, et svensk prosjekt for renere tekstilproduksjon i India....

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 16.01.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: 16.01.2017 Tid: 09:30 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/17

Detaljer

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter www.earthhour.no Vil din bedrift bli en del av verdens største klimakampanje? Lørdag 27. mars 2010 fra klokken 20.30-21.30 slukker folk over

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika

Norske selskapers etableringer i Afrika Norske selskapers etableringer i Afrika Tekna Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid Oslo, 25. februar 2014 Marius Nordkvelde, Prosjektleder: Norske selskapers etableringer i Afrika Institutt for strategi

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012

Inter IKEA Systems B.V. 2012 Agenda IKEA og bærekraft Tre endringsdrivere Tiltak Målsetninger 25.01.2013 2 Vi trenger radikale endringer Behov for: + = Klimaendringer Flere forbrukere Radikale endringer Knapphet på ressurser + Bærekraftig

Detaljer

Nasjonal konferanse om Fairtrade og etisk handel Sauda 28.-29. august 2008

Nasjonal konferanse om Fairtrade og etisk handel Sauda 28.-29. august 2008 Nasjonal konferanse om Fairtrade og etisk handel Sauda 28.-29. august 2008 Arrangør: www.saudakommune.no I samarbeid med: www.etiskhandel.no www.fairtrade.no Et løft for lokalt engasjement og bedre handel!

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE

GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE FAKTA MENNESKEHANDEL er organisert handel av mennesker, der formålet oftest er tvangsarbeid eller seksuelle tjenester. Som

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-054 Objekt: På websidene til www.fairtrade.no ligg kriteria for å verta ein Fairtrade-by.

Kvam herad. Arkiv: N-054 Objekt: På websidene til www.fairtrade.no ligg kriteria for å verta ein Fairtrade-by. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 11.11.2008 136/08 JATJ Kvam heradsstyre 16.12.2008 153/08 JATJ Avgjerd av: Saksh.: Jan Tjosås Arkiv:

Detaljer

Eierskap i matindustrien

Eierskap i matindustrien Eierskap i matindustrien Tendenser og utvikling innen tre eierformer Mat og Industri seminar 17.10.2012 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Ulik eierform - fordeling av verdiskapingen Samvirke

Detaljer

Sodexo produktkatalog fra Löfbergs

Sodexo produktkatalog fra Löfbergs Sodexo produktkatalog fra Löfbergs Professionell Hele bønner Light Roast Professionell hele bønner Light Roast Light Roast er en ny kaffe i vårt sortiment og spesielt utviklet for det norske markedet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE 2014-2017 1 Innledning Strand kommunes handlingsplan for etisk handel fra 2010-2013 skal fornyes. Strand kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester

Detaljer

for deg! Vi løser middagen Hverdagen er bedre med MENY Karbonadedeig 400g, u/salt og vann (99,75/kg) Kun 7,48 pr.boks Nytt brødslag hver SPAR 21%

for deg! Vi løser middagen Hverdagen er bedre med MENY Karbonadedeig 400g, u/salt og vann (99,75/kg) Kun 7,48 pr.boks Nytt brødslag hver SPAR 21% Vi løser middagen for deg! 39 Chili con ca under 20 m rne på inutter 33% ord.pris 59,/pk Karbonadedeig 400g, u/salt og vann (99,75/kg) 20% 29% 49 69 ord.pris 62,/pk 14 pr pk pr stk ord.pris 99,00/pk Torskepinner

Detaljer

VI RELANSERER VÅR SPESIALKAFFE SOM

VI RELANSERER VÅR SPESIALKAFFE SOM VI RELANSERER VÅR SPESIALKAFFE SOM Norwegian Roast-serien vil romme mange av våre klassiske spesialkaffevarianter. I tillegg vil den inneholde nye kaffetyper med blant annet lysere brent kaffe, som fantastiske

Detaljer

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar Mer enn sju tusen bedrifter fra hele verden har signert FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. Initiativet hjelper

Detaljer

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON Kristin Fjeld, H&M Norge kristin.fjeld@hm.com H&Ms FORRETNINGSIDE H&M grunnlagt av Erling Persson i Sverige i 1947 H&M tilbyr mote og kvalitet til beste pris. Bærekraft

Detaljer

Råkaffeinnkjøper Bernt Tveitsme sammen med administrerende direktør i Utz Certified, Han de Groot

Råkaffeinnkjøper Bernt Tveitsme sammen med administrerende direktør i Utz Certified, Han de Groot kaffehuset Frieles vårt samfunnsansvar Kaffehuset Friele ønsker å ta samfunnsansvar. Vi ønsker å drive ansvarlig næringsvirksomhet med hensyn til økonomi, miljø og sosiale forhold. Det er vårt mål å være

Detaljer

Score på egenvudering mot snitt for innmeldingsår. Score på egenvudering mot snitt for bransje

Score på egenvudering mot snitt for innmeldingsår. Score på egenvudering mot snitt for bransje TILBAKEMELDING PÅ RAPPORTERING FOR For 2012 Del 1 - Nøkkelinformasjon fra medlemsrapporten Generell informasjon om IEH-medlemmet: Navn på IEH-medlem: Innmeldingsår i IEH: 2003 Kontaktperson i IEHs sekretariat:

Detaljer

FAIR TRADE - Er rettferdig handel egentlig en rettferdig handel?

FAIR TRADE - Er rettferdig handel egentlig en rettferdig handel? FAIR TRADE - Er rettferdig handel egentlig en rettferdig handel? Innledning: Kort fortalt er Fairtrade navnet på den internasjonale ordningen for rettferdig handel som foregår mellom fattige produsenter

Detaljer

Retten til mat er en menneskerett

Retten til mat er en menneskerett Aksel Nærstad Retten til mat er en menneskerett MEN ca 20 000-30 000 mennesker dør hver dag av sult eller sultrelaterte årsaker, av dem ca 14 000 barn under fem år. 870 millioner sulter 1,5 milliarder

Detaljer

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon og V NHO Næringslivets Hovedorganisasjon Tori N. Tveit Sekretariat for næringsutviklingi sør 1 Fra Bistand til Business Næringsliv skaper utvikling: NHOs sekretariat for næringsutvikling i sør Verden og

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh)

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Sammendrag Det finnes lite kunnskap om hvordan norske bedrifter jobber for å fremme menneskerettigheter og miljøhensyn i leverandørkjeden.

Detaljer

Årlig fornyelse av status som Fairtrade -kommune

Årlig fornyelse av status som Fairtrade -kommune Årlig fornyelse av status som Fairtrade -kommune Fyll ut og returner til Fairtrade Norge For at kommunens status som Fairtrade-kommune skal være gyldig, må den fornyes hvert år. Skjemaet nedenfor må fylles

Detaljer

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF www.nilf.no Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket

Detaljer

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal / Import av matvarer til Norge 21-16 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Sveinung Svebestad. Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt

Sveinung Svebestad. Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt Sveinung Svebestad Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt Nortura - Norges ledende merkevareleverandør innen kjøtt og egg. Garanterer et mangfold av kvalitetsprodukter med likeverdige tilbud i

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Kavli - en annerledes virksomhet Det som skiller Kavli fra de fleste andre private virksomheter er at Kavli og Q-Meieriene eies av en allmennyttig

Detaljer

TINE er det kun melk i en kartong?

TINE er det kun melk i en kartong? TINE er det kun melk i en kartong? Hensikt: Vise at TINE er mer enn melk i en kartong og at vi jobber med mer enn melk. Si litt om kompetansen bak og noen tanker og om behovet fremover Innhold: Kort om

Detaljer

Økologiske Norgården. Hvorfor hva hvordan hvor mye? Kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist

Økologiske Norgården. Hvorfor hva hvordan hvor mye? Kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist Økologiske Norgården Hvorfor hva hvordan hvor mye? Kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist 2008 2 01.11.2010 2 Hvordan kan vi bli bedre???? Hvorfor ikke Hvem 01.11.2010 4 01.11.2010 5 2009 01.11.2010 6 En

Detaljer

LAKS- FRA DYPFRYST TIL FERSK

LAKS- FRA DYPFRYST TIL FERSK LAKS- FRA DYPFRYST TIL FERSK KVARTALSSEMINAR LAKS HOTELL OPERA 4 FEBRUAR 2014 Linn Anita Langseth Associated Manager CS The Nielsen Company INNHOLD Kort om utviklingen i norsk dagligvare og trender Fryst

Detaljer

IMPORTTILLATELSER FOR ØKOLOGISKE PRODUKTER FRA IKKE GODKJENTE TREDJELAND

IMPORTTILLATELSER FOR ØKOLOGISKE PRODUKTER FRA IKKE GODKJENTE TREDJELAND IMPORTTILLATELSER FOR ØKOLOGISKE PRODUKTER FRA IKKE GODKJENTE TREDJELAND Regelverket som omfatter import av økologiske produkter fra ikke godkjente tredjeland ble endret med Rådsforordning den 19. desember

Detaljer

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig -

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - Foto: Paul Jeffrey / Caritas Internationalis Foto: Fajardo, Sara A. / CRS CARITAS NORGE BEKJEMPER SULT Å utrydde sult og ekstrem fattigdom er Caritas Norges

Detaljer

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE?

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? Baselineundersøkelse om norske videregående elevers holdninger til globale temaer Rapport SEPT/2015 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen tar for seg holdningene og handlingene

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016 Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 25-27. november 2016 Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket

Detaljer

Kampen mot fattigdom - Næringslivets rolle og eiernes ansvar Eierskapskonferansen Anne Kristin Sydnes Utenlandssjef Kirkens Nødhjelp

Kampen mot fattigdom - Næringslivets rolle og eiernes ansvar Eierskapskonferansen Anne Kristin Sydnes Utenlandssjef Kirkens Nødhjelp Kampen mot fattigdom - Næringslivets rolle og eiernes ansvar Eierskapskonferansen 2010 Anne Kristin Sydnes Utenlandssjef Kirkens Nødhjelp Næringslivets samfunnsansvar Samfunnsansvar handler om måten vi

Detaljer

Bærekraft vi tar forbrukeren på alvor. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt

Bærekraft vi tar forbrukeren på alvor. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt vi tar forbrukeren på alvor Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt NorgesGruppen er et handelshus for hele landet KJØPMANNSEIDE BUTIKKER BUTIKKER I HELE LANDET VARER ANSATTE ca.

Detaljer

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad Matproduksjon - Hvor? For hvem? Aksel Nærstad Arvid Solheim Global matkrise Voldsom prisøkning på noen matvarer; økt fattigdom for millioner av mennesker. Råvareprisene på mat steg i 2006 med 8%, 24% i

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012 Erik Griffin 1. november 20 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant tillitsvalgte i bedrifter med flernasjonal virksomhet 1. Om

Detaljer

Ansvarlig lønnsomhet Difi 12. mai 2014. Camilla Skjelsbæk Gramstad

Ansvarlig lønnsomhet Difi 12. mai 2014. Camilla Skjelsbæk Gramstad Ansvarlig lønnsomhet Difi 12. mai 2014 Camilla Skjelsbæk Gramstad Hovedorganisasjonen Virke 2014 Virke er landets neste største hovedorganisasjon Virke har medlemsvirksomheter i bredden av næringslivet

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur

Detaljer

Din personlige økonomi

Din personlige økonomi 3 Jeg og mitt Din personlige økonomi Personlig økonomi: disponering av egne penger, hvordan skaffe inntekter og hvordan prioritere utgifter. Pengene du disponerer brukes til forbruk, sparing eller investering.

Detaljer

Byrådssak 342/09. Dato: 1. september 2009. Byrådet. Etisk handel - status og veien videre for Fairtrade-byen Bergen SARK-752-200818033-5

Byrådssak 342/09. Dato: 1. september 2009. Byrådet. Etisk handel - status og veien videre for Fairtrade-byen Bergen SARK-752-200818033-5 Dato: 1. september 2009 Byrådssak 342/09 Byrådet Etisk handel - status og veien videre for Fairtrade-byen Bergen BJOL SARK-752-200818033-5 Hva saken gjelder: Bakgrunn Bystyrets fattet i møte 21.05.07 vedtak

Detaljer

Profildokument langversjon

Profildokument langversjon Profildokument langversjon Innholdsfortegnelse Innledning Del 1: Hva fokuserer vi på, og hvorfor? Del 2: Tre viktige deler av arbeidet vårt: kunnskap, holdning og handling. Del 3: Ulike arbeidsarenaer:

Detaljer