Fairtrade Norge. Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fairtrade Norge. Årsrapport"

Transkript

1 Fairtrade Norge Årsrapport 2013

2 2 Fairtrade Norge Årsrapport 2013 Ananas klar for eksport i Ghana Foto: Anders Nilsen

3 Fairtrades mål er at bønder og arbeidere gjennom mer rettferdige handelsbetingelser og bedre arbeidsforhold skal kunne investere tid og penger i bærekraftig råvareproduksjon, lokalsamfunn og egen framtid. Slik kan de selv bekjempe fattigdom, styrke sin stilling i samfunnet og ta mer kontroll over egne liv. Vår visjon vår oppgave Fairtrade er en internasjonal ideell organisasjon som gjennom handel styrker levekårene til bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Fairtrades visjon er en verden der alle bønder og arbeidere kan nyte godt av sikre og bærekraftige levekår, realisere sitt potensial og ha mer innflytelse over sin egen framtid. Ved hjelp av en internasjonal, anerkjent merkeordning knytter Fairtrade bønder og arbeidere sammen med forbrukere. Fairtrade-merking av produkter er et konkret og pålitelig verktøy for importører og forbrukere som ønsker å bidra til mer rettferdig handel og utvikling. Innhold Lederen 4 Fairtrade Norge i Fairtrade vokser globalt 6 Produsentland 8 Lave råvarepriser - kaffe 9 Aktiviteter De største produktgruppene 12 Omsetning i Norge Regnskap 14 Fairtrade Norge Årsrapport

4 ny strategi gir fairtrade et løft Handel er et effektivt verktøy for å bidra til fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling, men bare dersom handelen er tuftet på rettferdighet, respekt og menneskeverd. Marianne Størseth Ferske tall viser at Fairtrade er i vekst, både internasjonalt og her hjemme. Totalt økte omsetningen av Fairtrade-merkede varer i 2013 med 44 millioner kroner i Norge. Dette er en økning på 9 prosent fra året før. Årsakene til veksten er flere, men en viktig grunn er at stadig flere store globale selskaper ønsker å ta samfunnsansvar. Både forbrukere, myndigheter og andre har klare forventinger om at store og små selskap har fokus på samfunnsansvar i hele leverandørkjeden. I Fairtrade Norge opplever vi en økning i bedrifter og organisasjoner som etterspør hvordan de kan bruke Fairtrade som merverdi. Hjertet i Fairtrade er at man gjennom rettferdig handel skal gi fattige bønder og arbeidere i utviklingsland mulighet til å skape seg trygghet og en forutsigbar tilværelse som de selv kan påvirke. I dag vet vi at selv om vi er kommet et langt steg på veien for å bekjempe verdens fattigdom, lever fremdeles millioner av mennesker under fattigdomsgrensen på 1,25 USD om dagen. De mangler livsviktige ressurser som ernæring, husly og klær. Derfor fortsetter Fairtrade å arbeide langsiktig for at mange flere bønder og arbeidere skal få mulighet til å knyttes opp mot Fairtrade-systemet og dermed få bedre handelsbetingelser. Det er ikke bare fra næringsliv og organisasjoner vi ser en økt interesse for Fairtrade. Da vi i høst gjennomførte en stor kartlegging av norske forbrukeres forhold til Fairtrade, viste undersøkelsen at merkeordingen har stor tillit hos befolkningen. Hele 96% av det norske folk er positive til Fairtrade som merkeordning. Samme undersøkelse avslører at selv om kjennskapen er høy, så er kunnskapsnivået hos nordmenn flest lavt. Klare funn viste at forbrukere helst ønsker Fairtrade-merkede produkter fra kjente norske merkevarer, og at de er villige til å betale mer for Fairtrade-merkede produkter dersom de opplever kvaliteten som god. Det største hinderet for at de velger Fairtrade-merkede produkter i dag, er dårlig tilgjengelighet og beskjedent utvalg i butikken der de gjør sine hverdagskjøp. Fremover vil derfor arbeidet med å øke omsetningen av Fairtrade-merkede kvalitetsprodukter i det norske markedet, være et prioritert fokus for Fairtrade Norge. Vi har allerede startet arbeidet med en ny strategi der et av målene er å forsterke samarbeidet mellom markedsaktørene og samtidig gi tydeligere informasjon til forbrukerne. Slik skal Fairtrade Norge stimulere til en kraftig økning i salget av Fairtrade-merkede varer. Vi vet at norsk næringsliv og norske forbrukere har et godt utgangspunkt for å ta samfunnsansvar og betale råvareprodusentene en rettferdig pris for handelen. Jeg er sikker på at Fairtrades lange og vel dokumenterte erfaring, kombinert med utviklingen av vår nye strategi, åpner for nye muligheter til å løfte Fairtrades arbeid for bønder og arbeidere også i årene fremover. Marianne Størseth, daglig leder i Fairtrade Norge 4 Fairtrade Norge Årsrapport 2013

5 fairtrade norge 2013 Fairtrade Norge Fairtrade Norge ble stiftet i Fairtrade er en internasjonal merkeordning for mer rettferdig råvarehandel mellom bønder og arbeidere i utviklingsland og importører i Nord. De internasjonale Fairtrade-standardene innebærer at de sertifiserte produsentene i Afrika, Asia og Latin-Amerika blant annet får økt markedsadgang, tryggere arbeidsforhold og mottar en garantert minimumspris for råvarene sine. Bedre økonomi og arbeidsforhold gir bønder og arbeidere mulighet til å ta styring over eget liv, planlegge framtiden og bidra til positiv utvikling i lokalmiljøet. Fairtrade-merking av produkter er en konkret og pålitelig løsning for importører og forbrukere i Norge som ønsker å bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land. Fairtrade Norges hovedoppgaver er å oppmuntre og bistå leverandører i Norge til å tilby flere Fairtrademerkede produkter på det norske markedet, samt informere norske forbrukere om hva Fairtrade er og hva de bidrar til når de kjøper Fairtrade-merkede produkter. Våre partnere: Kirkens Nødhjelp, Norges Bygdekvinnelag, Spire, PRESS, Framtiden i våre hender, Norad, Utviklingsfondet, Den Norske Kirke, Norges Vel, Changemaker, Norges Bondelag, Vennskap Nord/ Sør, KFUK - KFUM Global, Handel og kontor. Styret Styreleder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Varamedlem: Sekreteriatet Daglig leder: Prosjektkoordinator: Produktsjef: Produktsjef: Markedsansvarlig: Adm. og økonomi: Kommunikasjonsansvarlig: Frivillig skoleprosjekt: Praktikant: Øyvind Ørbeck Sørheim, Norges Vel Hans Georg Helberg, Privat/Aspelin Ramm Linn Hemmingsen, Privat Gunnell Sandanger, FIVH Hildegunn Gjengedal; Bondelaget Andreas Feen Sørensen, Ansattes repr. Inger-Torunn Sjøtrø, Kirkens Nødhjelp Celine Marie Hasle, Changemaker Anette Birkeland, Privat Arvid Solheim, Forum Marianne Størseth Andreas Feen Sørensen Guro Glavin Helle Mjøs Åshild Røynstrand Odd Michael Stavnes Hélène A. Formo Henning Johansen Sara Zgolli Fairtrade-sekreteriatet 2013 Fairtrade Norge Årsrapport

6 fairtrade vokser globalt Høsten 2013 markerte Fairtrade sitt 25 års jubileum. Svært mye har skjedd på disse årene, ikke minst har merkeordningen spredd seg over mange landegrenser. Det har ført til sterk global vekst av Fairtrade-merkede varer. Det selges nå mer enn Fairtrade-produkter i om lag 125 land over hele verden. Effekten av det økende salget betyr mye for dem som trenger det mest, nemlig de som produserer varene. positive endringer i sine lokalsamfunn. Forbedring av arbeidsrettigheter, styrking av fagforeningsarbeidet, nye modeller som skal gjøre det lettere å øke salget for produsenter av bomull, kakao og sukker, er bare noen av de planlagte tiltakene i strategiplanen. Målet er at dette samlet skal gi et løft slik at enda flere bønder og arbeidere skal få mulighet til å selge sine varer til rettferdige betingelser. Først og fremst betyr det at bønder og arbeidere har bedre handelsbetingelser, slik at de selv er i stand til å bekjempe fattigdom. I dag er over 1,3 millioner bønder og arbeidere i 70 land en del av 1149 Fairtrade-sertifiserte produsentorganisasjoner. Men til tross for den positive utviklingen i forbrukersalget og en økning i antall sertifiserte produsentorganisasjoner, er fremdeles mange mennesker utenfor Fairtradesystemet. Antallet Fairtrade-sertifiserte produsenter er fremdeles bare en brøkdel av det totale antallet produsenter rundt om i verden. Å utvikle tiltak for at flere skal få tilgang til Fairtrade, er derfor en viktig prioritet for organisasjonen i tiden fremover. Som et ledd i dette viktige arbeidet har blant annet Fairtrade International utarbeidet og forankret en treårig strategiplan, «Unlocking the power of the many». Her er det tatt utgangspunkt i ulike tiltak som skal forbedre vanskeligstilte bønder og arbeideres mulighet til å skape bærekraftige bedrifter og dermed Foto: Anders NIlsen Foto: Anders NIlsen 6 Fairtrade Norge Årsrapport 2013

7 fairtrade 2013 det mest kjente merket for etisk handel Globalt. over 1.3 I norge har 85 % forbrukere sett FAIRTRADEMerket, og 96 % er positive til Fairtrade 70 Fairtrade-produkter er nå solgt i over land Norske forbrukere brukte ca millioner kroner på fairtrade-produkter i 2013, 9% millioner Bønder og arbeidere i land 1149 økning fra 2012 produsentorganisasjoner på verdensbasis Fairtrade Norge Årsrapport

8 produsentlandene 2013 Nicaragua Etiopia Thailand Kaffebøndene ved UCASUMAN ble av de første mottakere av et langsiktig lån fra Fairtradefondet. Solidaritet, demokrati og støtte fra Fairtrade var avgjørende da bøndene ved kooperativet Fero sto overfor ustabile kaffepriser. Thailandske myndigheter har tatt store skritt for å samarbeide med Fairtrade og bringe flere fordeler til thailandske bønder. MarokkoKvinnene i Fiji Kooperativet Tighanimine utfordrer tradisjonelle kjønnsroller mens de selger Fairtrade-sertifisert arganolje, en viktig ingrediens i kosmetikk. Over 60 sukkerbønder deltok i workshops i Fairtrades normer og tilnærming til barnearbeid og tvangsarbeid. Sør-Afrika I november 2013 ble Fairtrade India offisielt lansert i Bangalore, som det nyeste tilskuddet i Fairtrade-familien. Lokale Fairtrade-sertifiserte merkevarer kan nå kjøpes av indiske forbrukere og bedrifter. Peru Småbønder fra Sonomoro kaffekooperativ fikk opplæring i klimatilpasning og viderefører kunnskapen til lokalsamfunnet. BrasilPocos de Caldas er Poco de caldes ble i 2013 Brasils første Fair Trade Town. Den lille byen sørøst i Brasil har samlet støtte fra lokale bedrifter, samt fra Fairtradebønder i området. Latin Amerika 595 Sør-Afrika er den største produsenten av Fairtrademerket vin i verden. Inkludert familie og lokalsamfunn, er salget av sørafrikansk vin en sentral bidragsyter i forbedring av levekårene til over mennesker. Total India Afrika Asia 161 Fairtrade-sertifiserte produsentorganisasjoner på verdensbasis i Fairtrade Norge Årsrapport 2013

9 lave råvarepriser: Fairtrade skaper forutsigbarhet Mot slutten av 2012 var det ca. 1,35 millioner bønder og arbeidere i 70 land som er tilknyttet Fairtrade. Mange produserer råvarer som er svært utsatt for prissvingninger i markedet. En av råvarene som har svingt voldsomt i verdi de siste årene, er kaffe. På knappe tre år er kaffeprisene halvert. Sommeren 2011 kostet en halv kilo kaffe ca. 2,60 dollar på børsen i New York, og to år senere var den nede i 1,20 dollar. Dette skaper store utfordringer i samfunnet og gir flere grunner til å være bekymret. Når kaffeprisene er på et lavt nivå fører dette til tapt inntekt for allerede fattige bønder. Mange kaffebønder lever i dag under vanskelige kår og de synkende kaffeprisene gjør dem enda mer sårbare. For mange av de fattige bøndene betyr dette at de kanskje ikke har råd til mat og medisiner de trenger til seg og familien. Mange har heller ikke råd til å kjøpe skolebøker til barna og ser seg nødt til å ha dem i arbeid på gården for å spe på inntekten. Kjøpere betaler i tillegg en pott på 0,20 dollar per pund, som kooperativet bruker på utviklingstiltak for nærmiljøet eller på å øke kvalitet og produktivitet av kaffeavlingene. En annen utfordring mange kaffebønder møter, er kunnskap som går tapt ved generasjonsskiftet. I flere land har det vært en dreining mot at den oppvoksende generasjon i kaffeproduserende land ikke ønsker å gå i sine foreldres fotspor. Å være kaffebonde representerer ikke nødvendigvis den lyse fremtiden de ønsker seg. Innen både kaffe, kakao og andre råvarer ser man at bøndenes barn ikke ønsker å ta over etter sine foreldre. Dette betyr at råvarer som vi i dag er vant til å kjøpe hver dag til lave priser, på sikt vil bli råvarer det er mangel på og som derfor vil øke kraftig i pris. Fairtrade-standardene gir fattige bønder beskyttelse mot slike plutselige prisfall. Blant annet krever Fairtrade at alle kaffebønder skal være organisert i kooperativer. På den måten står de sterkere sammen og kan iverksette felles tiltak for å øke kvaliteten på kaffen de dyrker. Dette gjør også at kooperativet skal kunne forhandle frem en god pris på vegne av alle bøndene. I tillegg opererer Fairtrade med en minimumspris for å skape forutsigbarhet. I skrivende stund er minimumsprisen på 1,40 dollar per pund kaffe (ca halv kilo) for Fairtradesertifisert kaffe. Svingende råvarepriser, ustabile klimaforhold og andre utfordringer skaper en uforutsigbar hverdag for mange bønder og arbeidere. Foto: Didier Gentilhomme Fairtrade Norge Årsrapport

10 aktiviteter 2013 Vi hadde aldri vært der vi er i dag hvis det ikke hadde vært for ildsjelene i Fairtradesystemet. Vi er helt avhengig av dette engasjementet for å fortsette veksten fremover. Når vi i dag har flere enn 1300 Fairtrade kommuner verden over, skyldes det først og fremst grasrota. Bruce Crowther Den internasjonale Fairtrade-kommune konferansen i Oslo nasjonaliteter fant veien til den internasjonale konferansen for Fairtrade-kommuner i Oslo i slutten av september. Det ble to dager smekkfulle av opplevelser, ledet av konferansier Erik og Charlotte Thorstvedt. Erik Solheim har lang erfaring med verdens fattigdomsproblematikk. Han holdt et engajsernede innlegg foran mer enn 200 Fairtrade-entusiaster fra inn- og utland om hvordan vi sammen kan bekjempe global fattigdom. Bruce Crowther, mannen som satt i gang hele Fair Trade Towns-bevegelsen i år 2000, var tydelig fra talerstolen. Han påpekte hvor avhengig vi er av grasrot og lokalt engasjementet. Også Erling Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn, oppfordret til at man må fokusere på rettferdig handel. Han fortalte om hvordan Mester Grønn har bidratt til betydelig utvikling i fattige lokalsamfunn i Afrika gjennom Fairtrade premium. - Vi er med å bidra til at en hel landsby får vann, utdanning og helsetilbud, fortalte han. 10 Fairtrade Norge Årsrapport 2013 Også Fairtrades øverste leder, Harriet Lamb, hadde tatt turen til Oslo for å bidra med sine erfaringer. Hun har mer enn ti års fartstid i systemet og fortalte flere inspirerende historier om hvordan Fairtrade kan vise til gode resultater. Det siste prosjektet er arbeidet med Fairtrade-gull. Lamb berettet hvordan man med enkle og små investeringer kan trygge arbeiderens hverdag. UNDP var også til stede og hadde oppdatert informasjon om rammeverket for arbeidet etter Tusenårsmålene fra FN-toppmøtet i New York samme uken. Til glede for mange var også EU representert og informerte om etikk og sosiale krav i handelsregulativer EU opererer med og for offentlige innkjøpere som forholder seg til EU-regelverket. En egen sesjon omhandlet utfordringer innenfor bananindustrien. Brad Hill fra Coop England engasjerte publikum med historien bak deres satsning på Fairtrade. Han kunne stolt fortelle at alle bananene i Coop systemet var Fairtrade-sertifisert. I tillegg til Brad Hill, var Norgesgruppen, AgroFair og Fairtrade International representert i påfølgende banandebatt som konkluderte med at potensialet for forbedringer i bananindustrien generelt er veldig stort og Fairtrade er et effektivt og pålitelig verktøy for å bekjempe fattigdom. Foto: Inge Wallumrød Konferansierene Charlotte og Erik Thorstvedt Foto: Inge Foto: Wallumrød Inge Wallumrød Erik Solheim om global fattigdomsbekjempelse

11 Fairtrade-skoler I 2013 ble Høgskolen i Telemark Norges første Fairtrade-høgskole. Skolen har utmerket seg med mye aktivitet og oppmerksomhet rundt Fairtrade. Fra før finnes det 9 Fairtrade-folkehøgskoler, og tre Fairtrade-skoler. Fairtrade Norge har startet en mer systematisk oppfølging av folkehøgskolene i samarbeid med folkehøgskolerådet. I desember 2013 deltok representanter fra Fairtrade Norge på en skolekonferanse i Trondheim. Det var en positiv opplevelse med mange gode innslag og et systematisk samarbeid i Trondheim med Grønn barneby/grønt flagg. Vi har også påbegynt arbeidet med å øke innslagene av Fairtrade i lærebøkene i skolen. Det finnes i dag et begrenset antall lærebøker med Fairtrade-innhold, og vi jobber nå systematisk overfor forlag og lærebokforfattere for å utvide omfanget. På bildet: HiT er blitt utnevnt til den første Fairtradeinstitusjonen i universitetet- og høgskolesektoren. Mandag 11. mars fikk HiT-rektor Kristian Bogen (midten) tildelt diplomet av Andreas Feen Sørensen i Fairtrade Norge (t.v). Til stede var også fylkesordfører i Telemark, Terje Riis Johansen. Fairtrade-kommuner Ved utgangen av 2013 var det 34 Fairtrade-kommuner i Norge. Fairtrade-kommunene jobber ulikt og variert med Fairtrade i sitt nærmiljø. I 2013 organiserte bl.a. Fairtrade-kommunen Flekkefjord en meget vellykket nettverksamling for kommuner på Sørvestlandet. I Randaberg reiste 11 representanter på studietur til Garstang i England, verdens første Fairtradekommune. Fairtrade-kommunene Karmøy, Tysvær, Suldal og Sauda møtte barne- og likestillingsministeren sammen med prosten i Karmøy. Delegasjonen som møtte ministeren mente at lovverket burde endres, slik at det offentlige alltid stiller krav om at leverandørene ikke skal bruke barnearbeid, motarbeide fagorganisering eller gi de ansatte uverdige lønns- og arbeidsvilkår. Østfold fylkeskommune har vedtatt at de skal gjennom egne anskaffelser og innkjøpssamarbeid bidra til å gjøre Østfold til Fairtrade-fylke. På bildet: Fairtrade-gruppen fra Randaberg på besøk i Garstang, verdens første Fairtrade-kommune. Her sammen med ordfører Sandra Perkins og initiativtaker Bruce Crowther. Fairtrade-ukene 2013: #BRYSEG Under de årlige Fairtrade-ukene (42 & 43) tok vi i bruk Instagram som sosialt medium, med mål om å nå ut til forbrukere på en underholdende og engasjerende måte. Målet er å bygge kunnskap og øke salg av Fairtrade-merkede produkter. Ved å dele sitt «Fairtrade-øyeblikk» med venner på sosiale medier, var deltakerne med i trekningen av å vinne et års forbruk av sitt favoritt Fairtrade-merkede produkt. Med hjelp av kjente bloggere, som Ida Frosk, Camilla Phil og Charlotte Thorstvedt, samt butikkeksponering (plakater, flyer, kundeavis, tilbud, takkekort og utdeling av blomster og sjokolade) på alle landets Menybutikker, fikk vi inn hundrevis av bidrag fra Fairtradeforbrukere over hele landet. Vinneren av konkurransen, Selma Ellingsen, valgte seg et års forbruk av frappuchino latte fra Starbucks. Foto: HiT Foto: Cecilie Aarseth Fairtrade Norge Årsrapport

12 De største produktgruppene Blomster Blomster er det nest største Fairtrade-merkede produktet i Norge og du kan finne roser, nelliker og buketter med Fairtrade-merket på i butikker over hele Norge. Mester Grønn er Norges største importør av Fairtrade-merkede roser, med et stort utvalg i deres mange butikker. I tillegg lanserte Spar Fairtrade-merkede roser i De Fairtrademerkede blomstene i Norge kommer i all hovedsak fra plantasjer i Kenya, Etiopia og Tanzania. Bananer Etterspørselen etter Fairtrade-merkede varer øker, og norske forbrukerne vil ha mer Fairtrademerket frukt og grønt. Salget av Fairtrade-merkede bananer økte med hele 45 % i Bananene du finner i norske butikker kommer fra Den Dominikanske Republikk og er, i tillegg til å være Fairtrade-sertifiserte, også økologiske. Bama og Coop er leverandører av Fairtrademerkede bananer i Norge, og du finner dem i NorgesGruppens butikker, hos Rema 1000 og Coop Norge. Kaffe I 2013 lanserte Kjeldsberg Kaffe to varianter Fairtrade-merket kaffe fra Guatemala; filtermalt og hele bønner. Kaffen har en utpreget syrlighet og aroma, og er både Fairtrade- og økologisertifisert. Kjeldsberg Fairtrade-kaffe fås kjøpt i Rema 1000-butikkene. Kaffekjeden Starbucks etablerte seg i Norge i 2012, og i 2013 åpnet tre nye Starbuckskafeer i Oslo sentrum. All kaffen Starbucks bruker er Fairtrade-sertifisert, det gjelder også Starbucks-produktene du finner i kjøledisken i dagligvarebutikker og kiosker. 12 Fairtrade Norge Årsrapport 2013

13 omsetning i norge 2013 Kaffe og blomster er fremdeles de største produktgruppene i Norge. Salget av Fairtrade-merkede bananer har økt med hele 45 % siden Omsetning av Fairtrade-merkede produkter I 2013 ble det solgt Fairtrade-merkede produkter til en estimert verdi av 533 millioner kroner i Norge, en økning på 9 % fra året før. Kaffe og blomster er det vi nordmenn kjøper mest av, mens bananer økte mest med hele 45 %. Flere norske produktnyheter så dagens lys; dagligvarekjeden Spar begynte å selge Fairtrade-roser, sjokolademakeriet Cielo utvidet sortimentet og fikk økt distribusjon på sin Fairtrade-sjokolade, parfymerikjeden Kicks lanserte en egen serie Fairtrade-merkede kroppspleieprodukter, blomsterkjeden Mester Grønn utvidet med nye buketter, og Kingdom Style tilbyr nå Fairtrade-merkede bomullsklær til både forbruker- og profilmarkedet. Omsetningsverdi i Norge: 533 mill. NOK Bananer Sukker Bomull Te Annet Vin Kaffe Sjokolade, å væ Topp kakao10 produkter i Norge Blomster Kald drikke Produkt Est. omsetningsverdi Iskrem, dessert Blomster Kaffe Norske leverandører Arcus Bama Gruppen Bedre! Cielo The Coca-Cola Company Confecta Crema Kaffebrenneri Dina Organic Excellars Global Fair Trade House of Coffee ICA Norge Interflora Norge Joh. Johannson Kaffe Kaffeautomater Kaffehuset Friele Kingdom Kjeldsberg Kaffe Lerum AS Mester Grønn AS Moestue Grape Selections Odd Langdalen Frukt & Grønt Engros Pals Podium Wines Scanomat Norge Select Flavour Stavanger kaffebrenneri Supernatural Unil Foto: Miriam Ersch Fairtrade Norge Årsrapport

14 regnskap 2013

15 Appelsiner i Brasil Foto: Didier Gentilhomme

16 Fairtrade Norge Storgata Oslo Norge Telefon