Årsrapport til IEH Generelt om bedriften Kaffe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe"

Transkript

1 Årsrapport til IEH 2004 Bedriftens navn Årsrapport til IEH 2004 Kaffehuset Friele AS Kontaktperson i bedriften om spørsmål vedrørende rapporten Kontaktinformasjon e-post telefon postadresse Jan Gustav Andersen Jan Gustav Andersen Postboks 175, 5852 Bergen Bedriftens bransje (Mote, sport, sko, tekstil, kaffe etc) Når ble bedriften medlem i IEH? Omsetning i Norge (NOK). Omsetning totalt (NOK). Antall ansatte i Norge. Antall ansatte totalt. Antall butikker eller utsalgssteder i Norge (franchisetakere inkludert). Antall butikker eller utsalgssteder totalt (franchisetakere inkludert). Skisser bedriftens leveringskjede(r). Generelt om bedriften Kaffe mill 460 mill Import av Kaffe fra eksportør. Foredling og brenning av kaffe. Salg til detaljist

2 Angi bedriftens totale antall leverandører fordelt på land. Kaffeeksportører: Brasil - 10 Colombia 3 Guatemala 3 Peru 1 India 3 Kenya 4 Mexico 3 Til sammen 27 Bedriften har vedtatt retningslinjer for etisk handel (ja/nei) Hvis ja hvilket år ble retningslinjene vedtatt? Hvis ja legg ved retningslinjene. Angi hvilke konkrete tiltak som er iverksatt når det gjelder intern opplæring og kompetansebygging om etisk handel. Informasjon om bedriftens etiske policy Nei, ikke egne ennå. Disse er under utarbeidelse. Men Kaffehuset Friele har lagt IEH plakaten og de medfølgende etiske retningslinjene som en guideline. Ja Egen prosjekt medarbeider engasjert for å gjennomgå bedriftens CSR arbeide og etisk handel Tema tas opp på ledelse- og strategi møter, samt at det også er med i bedriftens planlegging. Det er opprettet et eget CSR board. Distribuert skriftlig materiale om etisk handel Tekst og lenker på Møter med interessentgrupper om etisk handel IEH, Kirkens Nødhjelp, Max Havelaar Kaffehuset Friele A/S 2

3 Informasjon om bedriftens eget arbeid med gjennomføringen av retningslinjene for etisk handel Har bedriften vedtatt en strategi eller handlingsplan for arbeidet med etisk handel? (ja/nei/ eventuelt når er en handlingsplan planlagt ferdigstilt?) Valgfritt: Handlingsplanen legges ved denne rapporten som del av den offentlige rapporteringen til IEH. Hvordan er arbeidet med etiske handel organisert i bedriften. Informasjon om ansatte som har etisk handel som del av sitt ansvarsområde Etisk handel har hatt høy oppmerksomhet i Kaffehuset Friele AS flere år. I løpet av vår 2005 vil det bli utarbeidet retningslinjer med tilhørende handlingsplan Adm. Dir er hovedansvarlig. Det er opprettet et CSR - board Navn Stilling/funksjon 1 Jan Gustav Andersen Adm Dir 2 Atle Engelsen Brand Manager 3 Bernt Tveitsme Green Coffee Buyer 4 Birgitte Friele Management trainee Angi hvordan informasjonen om retningslinjene for etisk handel er meddelt leverandør. Tatt opp i møter. Ja Kaffehuset Friele A/S 3

4 Annet I vår dialog med leverandører er dette et punkt som alltid tas opp og gjentas og som derfor vil være et grunnlag for alle inngåtte avtaler. Hvordan følges krav om etterlevelse av retningslinjer for etisk handel opp? Gjennom Utz Kapeh sertifiseringen benyttes eksterne inspektører Annet. I vår dialog med leverandører er dette et punkt som alltid tas opp og gjentas og som derfor vil være et grunnlag for alle inngåtte avtaler. Brukes positive incitamenter som for eksempel bedre kontraktsbetingelser (volum, varighet, pris eller delvis kostnadsinndekning for fysiske tiltak) som virkemiddel overfor leverandør? Ja. Gjennom Utz Kapeh og Fairtrade ordningene gis leverandører høyere pris for kaffe produsert på disse farmene Kommenter/beskriv hvordan Er eventuelle underleverandører gitt informasjon om bedriftens retningslinjer for etisk handel? Ja Hvordan? Nei. Se punkt om leverandører Ikke relevant. Kaffehuset Friele A/S 4

5 Har bedriften deltatt i eller gjennomført forbedringsprosjekter hos leverandør/produsent i 2004? Beskriv hvilke tiltak og i hvilke land. Er det utarbeidet konkrete planer for arbeidet med etisk handel i 2005? Nevn i så tilfelle kort planlagte tiltak. På kaffefarmen Lambari har Kaffehuset Friele bygget et nytt undervisningssenter. "Friele Educational and Cultural Centre vil bli samlingssted for de 400 barn og unge som bor i området rundt kaffefarmen. Ved siden av å ha fått bygget dette kultursenteret i tilknytning til skolen, har også Kaffehuset Friele bidratt med PC er til senteret slik at ungdommene skal kunne lære å bruke data og få tilgang på Internett. Leverandør standarder Besøk på kaffefarmer Forretningsetiske prinsipper Initiativ overfor Utz Kapeh om å se på mulighetene for å sertifisere kaffefarmer i Kenya Informasjon om leverandøren/produsentens gjennomføring av tiltak som gjelder etisk handel I hvilken grad er arbeidsforholdene hos leverandør/produsent kartlagt? Gjennom sertifisering til Utz Kapeh og Fairtrade gjennomgås arbeids-, sosiale- og miljømessige forhold i henhold til den standard disse setter. Kommenter resultatene av denne kartleggingen. Beskriv hovedutfordringene. Andel leverandører som har iverksatt konkrete forbedringstiltak. Har medlemmet leverandører som er I tillegg har Kaffehuset Friele AS i samarbeid med IEH fått utarbeidet en rapport om forholdene i Kenya relatert til kaffe. Tidligere FAFO forsker og Afrika ekspert Liv Tørres har utarbeidet rapporten De politiske forholdene i Kenya er vanskelig, noe som også har innvirkning på så vel produksjon som salg av kaffe. Det er f.eks. komplisert å kartlegge hvor kaffen kommer fra fordi avlingene fra de enkelte bønder samles og selges over børs. Det kan imidlertid se ut til at det kan gå mot en oppmyking mht reglen om at børsen skal ha kaffemonopol og dermed vil også muligheten for sporbarhet av kaffen bli forbedret Vel 12 % av Frieles kaffe kjøpes fra Utz Kapeh eller Kaffehuset Friele A/S 5

6 sertifiserte i forhold til internasjonale standarder på arbeidstakerrettigheter og miljø? (for eksempel SA 8000) Angi antall leverandører og hvilken standard. Fairtrade/Max Havelaar sertifiserte kaffefarmer og tilfredsstiller således krav like strenge som eller utover standard i SA Andel leverandører som per i dag innfrir målsettingene i bedriftens retningslinjer for etisk handel. (Anslag) Innfrir alt Kommentarer Innfrir delvis(kommenter) Ikke oversikt Informasjon om annet arbeid knyttet til etisk handel Samarbeid med relevante internasjonale organisasjoner. Beskriv samarbeidet. Samarbeid med relevante nasjonale organisasjoner. Beskriv samarbeidet. Annet International Coffee Organisation Common Code for the Coffee Communities via Norsk Kaffe informasjon IEH, KN Bedriften har publisert egen samfunnsansvarsrapport (legg ved). Informasjon om Ekstern kommunikasjon Kommentarer Nei Ja Kaffehuset Friele A/S 6

7 bedriftens arbeid med etisk handel er tilgjengelig på bedriftens hjemmesider (angi webadresse). Det er utarbeidet en brosjyre hvor etisk handel er omtalt (legg ved). Representanter fra bedriften har holdt foredrag eller lignende om etisk handel på åpne arrangementer. Redaksjonell omtale av IEH. Annet. Informasjon på Nei Ja Er det noe bedriften ønsker at IEH skal prioritere å arbeide med i det kommende år? Tilbakemeldinger til IEH Kommentarer Hvor fornøyd er bedriften med service og tjenester fra IEHsekretariatet? Dårligst Best Ris, ros og forslag Kaffehuset Friele A/S 7

8 Kaffehuset Friele A/S 8

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune Oslo kommune Rapport 21/2010 2 0 1 0 Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 21/2010 Rapport 21/2010 Tidligere publikasjoner fra i

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Test deg selv! Se baksiden en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Forord Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling både her hjemme og i landene vi importerer

Detaljer

Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010. Rettferdig handel. Veileder for vennskapsgrupper og andre

Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010. Rettferdig handel. Veileder for vennskapsgrupper og andre Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010 Rettferdig handel Veileder for vennskapsgrupper og andre VENNSKAP NORD/SØR Vennskap Nord/Sør (VNS) er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper,

Detaljer

Etiske krav i offentlige anskaffelser

Etiske krav i offentlige anskaffelser Etiske krav i offentlige anskaffelser le1 f infitriv - 1 hondel li ntkosi n4; i1kislit.1611taiblramw.11.111111.1.1 Veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Ikke-finansiell rapportering knyttet til samfunnsansvar i mindre bedrifter

Ikke-finansiell rapportering knyttet til samfunnsansvar i mindre bedrifter Rapport 2011 Ikke-finansiell rapportering knyttet til samfunnsansvar i mindre bedrifter En empirisk studie av dekning av arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø i styreberetninger blant 200 norske selskaper

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

Communication On Progress (COP) For. Stormberg AS

Communication On Progress (COP) For. Stormberg AS Communication On Progress (COP) For Stormberg AS Mai 2011 Denne rapporten beskriver forpliktelse, tiltak og erfaringer i arbeidet med Global Compacts fokusområder siste år. Forpliktelse Stormberg AS har

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Reiselivsundersøkelsen 2012

Reiselivsundersøkelsen 2012 Reiselivsundersøkelsen 2012 En kartlegging av museenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 27.6.2012 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Bærekraftig verdiskapning

Bærekraftig verdiskapning Innhold Bærekraftig verdiskapning... 2 Om denne rapporten... 3 Dette er Olav Thon Gruppen... Olav Thon Stiftelsen... Miljø og grønn drift... Helse og sikkerhet... 1 Mangfold og inkludering... Leverandørkjede...

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Etiske retningslinjer ("Code of conduct") for Pm

Etiske retningslinjer (Code of conduct) for Pm Etiske retningslinjer ("Code of conduct") for Pm Innhold: 1. Formålet med Code of Conduct 2. Etiske retningslinjer 3. Miljø- og samfunnsansvar 4. Rapportering av brudd på Code of Conduct 1. Formålet med

Detaljer

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling

Juni 2014. Oslo Børs IR-anbefaling Juni 2014 Oslo Børs IR-anbefaling 1. Språk 2. Offentliggjøring av informasjon 2. 1 Delårsrapporter 2.2 Om offentliggjøring av informasjon utenom børsens åpningstid 2.3 Informasjon om fremtidsutsikter/guiding

Detaljer

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen Ansvarlighet Fra jord til bord Innhold INTRODUKSJON AVTRYKKET Vi tar ansvar! Konsernsjef Tommy Korneliussen ser muligheter for å bidra til å løse samfunnsutfordringer

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Oppfølging av etiske krav Eksempler fra Stavanger kommune

Oppfølging av etiske krav Eksempler fra Stavanger kommune Oppfølging av etiske krav Eksempler fra Stavanger kommune Lin Helliesen, Økonomi-Innkjøp, Stavanger kommune Nettverksseminar Difi/IEH, 24.5.2013 Innhold Vårt utgangspunkt og tilnærming Krav til leverandørene

Detaljer