Foto: Anders Nilsen. Foto: Anders Nilsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Anders Nilsen. Foto: Anders Nilsen"

Transkript

1 Fairtrade Norge Årsrapport 2011

2 Fairtrade Norge Et kunnskapsbyggende år for Fairtrade! Foto: Andreas Feen Sørensen Norske forbrukere handlet Fairtrademerkede produkter for 418 millioner i Dette tilsvarer en økt omsetningsverdi på ca. 20 % fra året før. Norge kan faktisk også skryte av å ha tredje størst omsetningsvekst i hele Europa i Dette gir oss et godt fundament for videre vekst, med mye innarbeidet positivitet og et godt samarbeidsklima med forbrukere og leverandører i Norge. Likevel er det mange utfordringer vi i Norge deler med resten av verdens Fairtrade-markeder. Klimakatastrofer, økt fattigdom, finanskrise, råvarespekulasjoner og lavprisfokus gjør at behovet for mer Fairtrade-handel er større enn noensinne. Millioner av mennesker lever fortsatt i ekstrem fattigdom, og økt frekvens av miljø- og naturkatastrofer den siste tiden, setter enda flere råvareprodusenter ut av spill. I Norge har vi også sett at det har kommet flere alternative løsninger for etisk handel som henvender seg til leverandører og forbrukere, noe som gjør at Fairtrade Norge må være enda mer tydelig på hvilken effekt Fairtrade faktisk har for fattige bønder i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Fairtrade har en solid posisjon hos forbrukere i Norge i dag. 72 % av den norske befolkningen kjenner til Fairtrademerket, og blant dem har 68 % tillit til merkeordningen. I en forbrukerrapport kommer det også fram at norske forbrukere har store forventinger og sterk tro på at bedrifter som handler med fattige land kan gjøre positive forskjeller gjennom sine adferd og forretningsmetoder. Fairtrade har derfor hatt hovedfokus på å fortelle forbrukere og innkjøpere at hvert eneste kjøp av Fairtrtade-merkene produkter bidrar til å bekjempe fattigdom i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Kunnskap er nøkkelen til økt lojalitet og kjøpshyppighet, som igjen er helt avgjørende for å bedre Fairtrade-sertifiserte bønders og arbeideres liv. Året 2011 var preget av å bygge kunnskap om hva som er unikt med Fairtrade som sertifiseringsordning og fortelle forbrukere om hvilken effekt hvert eneste kjøp i Norge har for bønder og arbeidere i fattige land. Vi har for eksempel forsterket samarbeidet med eksisterende Fairtrade-kommuner, fremfor å få nye Fairtrade-kommuner. Oslo, Norges Fairtrade-hovedstad, har bidratt til å skape positiv vekst og engasjement blant Oslos befolkning. Østfold og Rogaland jager om å bli Norges første Fairtradefylke. Og i Sauda ble det for femte gang arrangert en flott konferanse om Fairtrade og etisk handel i offentlig sektor. Ringerike folkehøgskole ble landets første Fairtrade-folkehøgskole i desember Samtidig har vi startet arbeidet med å få Fairtrade inn i skoleundervisningen. Vi lanserte konseptet Fair Story, som forteller den unike historien bak ulike Fairtrade-merkede produkter, og lanserte en ny hjemmeside som gir bøndenes egne historier en sentral plassering. På begynnelsen av året var Fairtrade og representanter fra NorgesGruppen og Norad, samt ambassadør Charlotte Thorstvedt, på reise til Ghana og besøkte Fairtrade-sertifiserte produsenter av kakao, ananas og banan. Reisebrev ble daglig lagt ut i blogg og på Facebook, og vi fikk god mediedekning i ettertid. Vi gjennomførte også Fairtrade-konferanse i Oslo med ca. 200 deltakere fra handelen, offentlig sektor, myndigheter, og presse. 30 leverandører viste frem sine Fairtrade-merkede produkter. På tross av en omsetningsøkning på ca. 20 %, har imidlertid ikke lisensinntektene til Fairtrade Norge hatt samme prosentvise økningen. I 2011 reduserte vi lisensavgiften på fire produktgrupper, deriblant kaffe med ca. 30%. Grunnen til dette er at vi ønsker at omsetning av Fairtrade-merkede produkter, og dermed premium til Fairtrade-sertifiserte bønder og arbeidere, skal øke i større tempo enn Fairtrades administrative kostnader. Vi harmoniserte lisensavgiften med Sverige, som allerede hadde en lavere kaffelisensavgift. Dette gir en bedre balanse i kaffemarkedet i Norge, der det finnes Fairtrade-sertifiserte leverandører både fra Sverige og Norge. En annen sentral forklaring på gapet mellom økning av omsetning og lisensinntekter, er at mye av omsetningsøkningen i 2011 ble drevet av utenlandske produkter fra merkene Starbucks, Jelly Beans og Ben&Jerry s. Disse selskapene har lisensavtaler i land med betydelig lavere avgifter enn Norge. Jeg takker alle ansatte for en strålende innsats, men også styret, stiftere, Norad, lisenstakere og forbrukere som har bidratt til Fairtrades vekst og en tryggere hverdag for millioner av bønder og arbeidere i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Daglig leder, Erik Hager Dette er Fairtrade Norges stiftere og partnere: 2

3 Stiftelsen Fairtrade Norge Fairtrade årsrapport Fairtrade Norge og internasjonalt Stiftelsen Fairtrade Norge ble stiftet i Fairtrade er en internasjonal merkeordning for mer rettferdig råvarehandel mellom bønder og arbeidere i utviklingsland og importører i Nord. De internasjonale Fairtrade-standardene innebærer at de sertifiserte produsentene i Afrika, Asia og Latin-Amerika blant annet får økt markedsadgang, tryggere arbeidsforhold og mottar en garantert minimumspris for råvarene sine. Bedre økonomi og arbeidsforhold gir bønder og arbeidere mulighet til å ta styring over eget liv, planlegge framtiden og bidra til positiv utvikling i lokalmiljøet. Fairtrade-merking av produkter er en konkret og pålitelig løsning for importører og forbrukere i Norge som ønsker å bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land. Fairtrade Norges hovedoppgaver er å oppmuntre og bistå leverandører i Norge til å tilby flere Fairtrade-merkede produkter på det norske markedet, samt informere norske forbrukere om hva Fairtrade er og hva de bidrar til når de kjøper Fairtrade-merkede produkter. Styret: Styreleder: Gunhild Ørstavik (privat) Nestleder: Knut Harald Ulland (Utviklingsfondet) Styremedlem: Inger-Torunn Sjøtrø (Kirkens Nødhjelp) Styremedlem: Solveig Linge Stakkestad (Bygdekvinnelaget) Styremedlem: Ola Fæhn (privat) Styremedlem: Linn Hemmingsen (privat) Styremedlem: Marianne Størseth (ansattes representant) Varamedlem: Margit Aas Onstein (KFUM/KFUK Global) Varamedlem: Ragnhild Olaussen (Vennskap Nord/Sør) Varamedlem Celine Marie Hasle (Changemaker) Sekreteriatet: Daglig leder: Erik Hager Markedssjef og nestleder: Lena Nøstdahl Kontorleder: Wenche Wangsmo Markedsansvarlig storhusholdning: Marianne Størseth Ansvarlig for markedsaktiviteter: Åshild Røynstrand Prosjektkoordinator: Andreas F. Sørensen Produktsjef: Helle Mjøs Kvalitetskoordinator: Guro Glavin (f.o.m. 1.10) Frivillig skoleprosjekt: Henning Johansen Fairtrade internasjonalt I likhet med 2010, var også 2011 et turbulent år for verdensøkonomien, råvarepriser, klimaet og avlinger. I takt med de siste års økning i verdensmarkedsprisen på kaffe, ble det i 2011 innført økt Fairtrade-minimumspris og -premium på Fairtrade-merket kaffe, samt nye formuleringer i standardkontraktene for handel med Fairtrademerket kaffe. Formålet er å sikre bedre forhold for bøndene og mer stabile leveranser for importørene. I tillegg er nå 25% av Fairtrade-premiumen øremerket til investeringer i kvalitet og/eller produktivitet i kaffeproduksjonen, noe som fremmer bøndenes lønnsomhet og konkurranseevne og samtidig muliggjør en bedre og mer bærekraftig utnytting av jordsmonnet. Fairtrades mål er fattigdomsbekjempelse og et bærekraftig liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika. For å oppnå dette må vi fokusere på mer enn råvarebetaling og handelsbetingelser. Mange Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer fikk i 2011 føle klimaendringene på kroppen. For noen førte dette til lavere avlinger og dårligere kvalitet, andre opplevde utradering av hele avlinger. Internasjonalt tar stadig flere til orde for at småskala produksjon av råvarer er det eneste som er bærekraftig på lang sikt og kan sikre verdens matproduksjon etter hvert som folketallet øker. Fairtrades arbeid for å gjøre det mulig for småskala-bønder å forsørge sin familie ved å dyrke jorda, og slik forhindre at neste generasjon flytter inn til byene, er avgjørende i denne sammenhengen. Det er imidlertid også helt nødvendig at Fairtrade-systemet og -standardene fører til at sertifiserte kooperativer og plantasjer har så liten negativ effekt på klimaet som mulig, og at disse blir så godt utrustet som mulig til å takle klimaendringene på en god måte. I februar 2011 lanserte og iverksatte Fairtrade International sitt program for å bistå Fairtrade-sertifiserte råvareprodusenter med å redusere sin negative innvirkning på miljø og klima, og for å takle nåværende og kommende klimaendringer. Fairtrade International har i flere år hatt et spesielt fokus på samarbeid med fagforeninger og det å bedre forholdene for arbeidere på gårder og plantasjer. I 2011 ansatte Fairtrade International en egen person på området og nedsatte Fairtrade Workers Rights Advisory Council, som består av representanter for Fairtrade, internasjonale fagforeninger, NGO er og aktivister som alle jobber med arbeidstakeres rettigheter. Disse gikk i gang med en strategisk gjennomgang av Fairtrade-standardene for arbeidere, med det formål å komme frem til hvordan Fairtrade i enda større grad kan bidra til en reell levelønn for arbeidere i Fairtrade-systemet, samt ytterligere bedre deres arbeidsforhold og innflytelse på arbeidsplassen. 3

4 Produsenthistorier Fairtrade-systemet omfatter omtrent 1,2 bønder og arbeidere i 60 land. Regner vi med bøndenes familier, kan vi si at Fairtrade bidrar til utvikling for ca. 5 millioner mennesker i fattige land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. I 2011 har vi hatt fokus på å fortelle historiene bak de Fairtrade-merkede produktene som selges på det norske markedet. Her er to eksempler på nye produkter i Ananas fra Ghana Foto: Andreas Feen Sørensen Bomull fra India I India finnes det millioner av bønder som prøver å livnære seg av bomullsproduksjon. Majoriteten av bøndene er svært fattige. Landsbyer mangler infrastruktur, medisinske fasiliteter og mulighet for skolegang. De sanitære forholdene er dårlige, og det er lite rent drikkevann. Mange av bøndene er så fattige at de hvert år må låne penger for å kjøpe frø til neste avlingssesong - til en svært høy rente. Når innhøstningen starter har bøndene ingen annen mulighet enn å selge avlingene sine til mellommenn til en lav pris for å betjene lånene og slik fortsetter den onde sirkelen. Norges Speiderforbund har valgt å kjøpe speiderskjorter som er Fairtrade-merket. Dette betyr at bomullen som skjortene er laget av, er dyrket av bønder ved et kooperativ i India som er Fairtrade-sertifisert, kalt Eco Ghana er et land som er rikt på naturressurser, og har en langt sterkere økonomi enn sine naboland i Vest-Afrika. Situasjonen for Ghanas vel 24 millioner innbyggere er imidlertid fortsatt svært vanskelig. Halvparten av barna går ikke på skole, og veldig mange mennesker prøver å overleve av hardt jordbruk. Omtrent 60 % av arbeidsstyrken finnes i primærnæringen, der råvarer som kakao og frukt er viktige eksportvarer. Gold Coast Fruits Ltd. ble startet i 2005, og dyrker Fairtrade-sertifisert ananas som nå selges til diverse kantiner, offentlig sektor og til Forsvaret i Norge. Nectar. Bøndene mottar nå stabile inntekter, samt et Fairtrade-premium. Siden 2009 har premium-pengene fra Fairtrade-salget blitt investert i prosjekter som har bedret dagliglivet til bøndene og deres familier. Rundt 5000 mennesker, som tidligere måtte gå milevis for å nå en brønn, har nå fått tilgang til rent vann gjennom seks vanntanker. Dette skaper atskillig bedre helseforhold i samfunnet. I tillegg har det blitt bygget et nytt helsesenter som tilbyr gratis sjekk og medisiner til omtrent 200 mennesker. Planen for den kommende tiden er blant annet flere vanntanker, skoleprogrammer og helseforsikringer. Behovet er enormt, og mulighetene mange. Speiderforbundet er med å bidra til at dette fattige samfunnet i India sakte men sikkert utvikler seg. Comfort Ashilley er stolt medlem i Joint Body, komitèen som forvalter premiumpengene som Gold Coast Fruits mottar ved salg av ananas til blant annet Norge. Hun er sterkt engasjert i kvinners rettigheter og opplever at hun har stor innflytelse og evne til å påvirke beslutningene som blir tatt. Blant annet har hun vært med på å kjempe frem ammefri for kvinnene på plantasjen. En annen sak hun er opptatt av er fødselspermisjon. - Tidligere var kvinnene her engstelige for å gå ut i permisjon, det var nemlig ikke vanlig å få jobben tilbake etterpå. Gjennom Fairtrade er det nå garantier for at jobben venter på oss, noe som betyr enormt mye. Med Fairtrade har vi fått skikkelige arbeidsforhold og orden i papirene, sier hun. Foto: Kenneth Havgaard 4

5 Omsetning i Norge Fairtrade handler om rettferdig råvarehandel, og det er salg av Fairtrade-merkede produkter i vestlige land som bringer velferd til bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Å bidra til økt salg av Fairtrade-merkede produkter i Norge er derfor en av Fairtrade Norges viktigste oppgaver. Stadig flere verdensomspennende selskaper velger å satse på Fairtrademerkede produkter, og i 2011 var det spesielt iskaffe og iskrem som stod for store deler av omsetningsveksten i Norge. Ben & Jerry s ble lansert i Norge i 2008, og har siden da fått flere Fairtrade-merkede varianter på markedet. Iskremen inneholder Fairtradesertifisert sukker, kakao, nøtter, vanilje og bananer. I februar 2011 lanserte Starbucks tre typer Fairtrade-iskaffe på det norske markedet, og i mai fulgte de opp med tre nye Frappuccino-varianter på glassflasker. Både Starbucks og Ben & Jerry s har fått god distribusjon i norske butikker over hele landet. Den totale omsetningsveksten av Fairtrade-merkede varer i Norge var på 19,2 %. Det betyr at norske forbrukere kjøpte produkter for omtrent 418 millioner kroner. Kaffe og blomster er fremdeles de største produktgruppene i Norge, mens produktgruppene med størst prosentvis vekst var kalde drikker, snaks, bomull/kosmetikk, blomster og krydder. Blomsterforhandleren Mester Grønn selger fortsatt masse Fairtrade-merkede roser og nelliker til norske forbrukere, og gjør en formidabel innsats for å bekjempe fattigdom for roseprodusenter i Afrika. 5

6 Fairtrade Norges arbeid i 2011 Fairtrade Norges arbeid består i å engasjere kommersielle aktører, forbrukere, kommuner, myndigheter, organisasjoner og andre til å bidra til en mer rettferdig handel. Stadig flere kommuner velger å bli Fairtrade-kommuner, og stadig flere forbrukere velger Fairtrade-merkede produkter i butikken. Vi har i 2011 hatt fokus på å fortsatt øke kunnskap blant nordmenn. Målet er at flere skal forstå at hvert eneste kjøp av Fairtrade-merkede produkter bidrar til å bekjempe fattgidom i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Ny Fairtrade-profil I 2011 ble det lansert en ny internasjonal Fairtrade-profil. Ny logo, nye grafiske elementer og en ny Brand Guideline ble lansert, også i Norge. I denne forbindelse ble det laget nye nettsider, samt en oppdatert produktdatabase. Fair Story For å øke kunnskap om hvordan Fairtrade fungerer og hva forbrukerne bidrar til ved å kjøpe Fairtrade-merkede produkter, lanserte vi konseptet Fair Story i Dette innebærer at vi forteller historiene bak produktene som selges på det norske markedet. Fairtrade-ambassadøren Charlotte Thorstvedt bidro med å lansere kampanjen, og lisenstaker Joh. Johansson bidro med sin historie i egne annonser. Alle historiene kan leses på www. fairtrade.no. Charlottes Fair Story «Jeg kjøper alltid Fairtrademerket kaffe, for da vet jeg at jeg er med på å utvikle fattige lokalsamfunn. Fairtrade er et enkelt valg som virkelig bidrar.» Charlotte Thorstvedt 25 år, Norge Les mer og fortell din historie på fairstory.no Foto: Linnea Syversen Fairtrade-konferanse I april arrangerte Fairtrade Norge en stor Fairtrade-konferanse på Sentrum Scene i Oslo. Målet var å bevisstgjøre og bygge kunnskap blant representanter fra dagligvaresektoren, storhusholdning, offentlig sektor, myndigheter og leverandører. 30 lisenstakere/tilbydere stilte ut sine produkter, og totalt 200 deltakere fikk blant annet se at Oslo kommune mottok diplom for status som Fairtrade-hovedstad. Barne- og likestillingsministeren Audun Lysbakken overrakte diplomet på Fairtradekonferansen. Tur til Ghana! I februar dro Fairtrade Norge til Ghana sammen med Norad, Norgesgruppen, Friends Fair Trade og Fairtrade-ambassadør Charlotte Thorstvedt. Målet var å bygge kunnskap om hvordan Fairtrade faktisk fungerer, og hvordan systemet bidrar til å bedre forholdene for fattige bønder og arbeidere. Vi besøkte en ananasplantasje, en bananplantasje og et stort kakaokooperativ. En spen- Fairtrade-kommuner I 2011 prioriterte vi å stimulere til mer aktivitet i eksisterende Fairtradekommuner fremfor å få nye Fairtradekommuner. Det gikk blant annet mye tid med til forankring, lansering og samarbeid med Oslo, som ble utnevnt i april. Det var mye aktivitet i andre kommuner i landet, i tillegg til at konkurransen mellom Østfold og Rogaland om å bli Norges første Fairtrade-fylke er i gang. Den årlige Suada-konferansen ble nok en gang avholdt med stor suksess. Fairtrade-skole Foto: Andreas Feen Sørensen Et stort satsningsområde for å bygge kunnskap, er å få Fairtrade inn i skolen. Vi har utarbeidet undervisningsopplegg for alle trinn i grunnskolen og videregående opplæring. I tillegg er det nå mulig å bli utnevnt som Fairtrade-skole og -folkehøyskole. Ringerike fikk status som Norges første Fairtrade-folkehøyskole i desember

7 Regnskap 2011 REGNSKAP STIFTELSEN FAIRTRADE MAX HAVELAAR NORGE INNTEKTER: Lisensinntekter Adm.støtte NORAD Markedsføringsstøtte Driftstilskudd stifterne Andre inntekter SUM INNTEKTER UTGIFTER: Personalkostnader Administrative kostnader Markedsføring, info, kommunikasjon FLO-avgift SUM DRIFTSKOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Bankkostnader NETTO FINANSINNTEKTER (-) RESULTAT Noter for stiftelsen Fairtrade Norge 2011: Note 1: Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak med ytterligere spesifikasjon utfra brukerens ønske og behov. Det er ikke endret regnskapsprinsipp i forhold til tidligere år. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: 1) Transaksjoner er regnskapsført til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. 2) Inntekter er resultatført når de er opptjent. 3) Utgifter er kostnadsført i samme periode som tilhørende inntekt. 4) Varebeholdning er vurdert til anslått virkelig verdi 5) Fordringer er oppført til pålydende. Posten består av utestående fordringer, forskuddsbet. kostnader og til gode mva Note 2: Lønn Lønn , ,99 Arbeidsgiveravgift , ,00 Ref sykepenger/lønn , ,00 Sum , ,99 Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder utgjør kr ,-. Stiftelsen har tegnet pensjonsordning for de ansatte som oppfyller vilkårene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Antall ansatte er 8, som utfører 8 årsverk. Det er i 2011 utbetalt kr i honorar til styreleder. Revisjonshonorar for 2011 utgjør kr ,- hvorav alt gjelder revisjon. Note 3: Markedsføring / Informasjon Det er mottatt kr i markedsføringsstøtte fra Norad. Midlene er benyttet til: Informasjon ,70 Markedsføring ,66 FT-konferanse ,60 Nordisk samarbeid ,17 Andel lønn ÅR ,00 Sum benyttet til markedsføring ,13 7

8 Fairtrade Norge Storgata 11, 0155 Oslo Tlf:

Fairtrade årsrapport

Fairtrade årsrapport Fairtrade Norge Årsrapport 2010 Fairtrade Norge Norske forbrukere viser handlekraft i vanskelige tider Finanskrise, naturkatastrofer og andre makroforhold har resultert i at importører og dagligvarehandelen

Detaljer

Fairtrade Norge. Årsrapport

Fairtrade Norge. Årsrapport Fairtrade Norge Årsrapport 2014 Fairtrades mål er at bønder og arbeidere gjennom mer rettferdige handelsbetingelser og bedre arbeidsforhold skal kunne investere tid og penger i bærekraftig råvareproduksjon,

Detaljer

Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010. Rettferdig handel. Veileder for vennskapsgrupper og andre

Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010. Rettferdig handel. Veileder for vennskapsgrupper og andre Vennskap Nord-Sør / Rettferdig Handel Østfold 2010 Rettferdig handel Veileder for vennskapsgrupper og andre VENNSKAP NORD/SØR Vennskap Nord/Sør (VNS) er et nettverk for kommuner, organisasjoner, grupper,

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis af Cultura Bank og Merkur nr. 2 2008

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis af Cultura Bank og Merkur nr. 2 2008 PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis af Cultura Bank og Merkur nr. 2 2008 Øko-bomull kan lønne seg Stadig flere velger fairtrade Quinua er de fattiges gullkorn Hvordan finansieres bærekraftig

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global 2011 2 Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima-

Detaljer

Innhold. medarbeidere side 10. Kunder og forbrukere side 14. leverandører side 17. eiere side 21. samfunnet side 25

Innhold. medarbeidere side 10. Kunder og forbrukere side 14. leverandører side 17. eiere side 21. samfunnet side 25 Bærekraftsrapport 2007 Innhold Utvikle mennesker, skape verdier konsernsjefen har ordet 2 Om rapporten 3 Fakta om Orkla 5 Orkla i 2007 7 Medarbeidere 10 Kunder og forbrukere 14 Leverandører 17 Eiere 21

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 STYRETS BERETNING... 4 Norsk økonomi 2013... 5 Lokalt næringsliv... 7 Vang kommune... 9 Vang Sparebank... 10 Styrets kommentar til årsregnskapet... 11

Detaljer

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen Ansvarlighet Fra jord til bord Innhold INTRODUKSJON AVTRYKKET Vi tar ansvar! Konsernsjef Tommy Korneliussen ser muligheter for å bidra til å løse samfunnsutfordringer

Detaljer

Tid for satsing på landbruk i Afrika

Tid for satsing på landbruk i Afrika Norwegian Investment Fund for Developing Countries Tid for satsing på landbruk i Afrika NOTAT ELLEN HENRIKKE AALERUD ANNA BIRGITTE MILFORD i ii Forord Dette notatet drøfter behovet for forretningsmessige

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

Utviklingsfondets årsmelding 2009

Utviklingsfondets årsmelding 2009 Utviklingsfondets årsmelding 2009 SIDE 1 Forsiden: Møllekooperativ: Fasika Berhe leder et kvinnekooperativ i Werileke, i Tigray, nord i Etiopia. Kvinnegruppa mottok 15.000 kroner i støtte fra Utviklingsfondet

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2011

Årsberetning & årsregnskap 2011 Årsberetning & årsregnskap 2011 LEDER Det er nå det gjelder! Ukentlig beskriver oppslag i media enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 1 Årsrapport 22 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 2 Innhold Forskning og miljø Året i 22 Preget av innovasjon Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanse

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune Oslo kommune Rapport 21/2010 2 0 1 0 Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 21/2010 Rapport 21/2010 Tidligere publikasjoner fra i

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Fadderbladet Nr 01. 2013 1 1

Fadderbladet Nr 01. 2013 1 1 Fadderbladet Nr 01. 2013 1 1 innhold Storgata 39, 0182 Oslo Tlf: 22 11 41 70 E-post: post@indiasbarn.no Hjemmeside: www.indiasbarn.no Org. nummer: 970 015 175 Fjernadopsjonskonto: 7874 06 23612 Gavekonto:

Detaljer