GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet."

Transkript

1 LEDER Rett og urett Noen e-poster gjør mer inntrykk enn andre. For noen uker siden fikk jeg en som gikk rett i hjertet. I disse dager er et lykkelig par i Kina for å hente hjem sin svært etterlengtede lille Sigve til Norge. Adopsjonsprosesser er ofte krevende, men for dette spesielle paret har prosessen vært usedvanlig langvarig, og rett og slett en kamp for å få lov til å bli foreldre. Årsaken? Både mor og far har diabetes. Med den nye grasrotandelen kan spillerne selv bestemme hvor inntil fem prosent av spillinnsatsen deres skal gå. Kravet er at mottakeren har registrert seg i Frivillighetsregisteret og er godkjent grasrotmottaker. Så uten at det koster deg noe ekstra kan du gi penger direkte til driften av diabtesarbeidet i Norge. Så enkelt Husk å krysse av grasrotandel til Norges Diabetesforbund neste gang du leverer tipping, lotto etc. Spiller du for kr 100,- går en femmer til arbeidet for at personer med diabetes ikke skal få sitt liv forkortet eller sin livskvalitet redusert på grunn av sykdommen. Eller kanskje pengene går til forskning, slik at vi i fremtiden kan helbrede og forebygge diabetes og dens komplikasjoner. Det er enkelt og helt kostnadsfritt for deg. Det eneste du må gjøre er å si fra at din andel skal gå til Norges Diabetesforbund neste gang du leverer kupongen. GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet. Spiller du hos Norsk Tipping - da bør du se her! Fra 1. mars var det mulig å støtte Norges Diabetesforbund ved å tippe på spillene til Norsk Tipping. Nå deler de sitt overskudd direkte med organisasjonene. inntekter fra spilleautomater, og hadde det vært snakk om de gamle spilleautomatene ville vi vært det fortsatt. Derimot ser vi fra rapporter at denne type spill ikke fører til spilleavhengighet. Det har gjort at vi nå er blitt med på denne ordningen med grasrotandel. Vi håper også at dette vil føre med seg et økonomisk bidrag, som vil hjelpe mange personer over hele landet i det daglige diabetesarbeidet, sier generalsekretær Bjørnar Allgot. Diabetesforbundet har engasjert seg i denne saken fordi den er viktig for den familien det gjelder, og fordi den er prinsipiell. Det er selvfølgelig helt uakseptabelt at personer betraktes som uskikket som foreldre ene og alene fordi de har diabetes. En mangeårig kamp er altså over, og hvis alt går etter planen kan den lille familien snart feire sin første påske hjemme på Sunnmøre. Prosjektet Rett og urett er godt i gang. Prosjektet skal hindre slik urimelig forskjellsbehandling av personer med diabetes. Forskningen har gitt oss bedre medisiner og bedre hjelpemidler. Fremdeles er diabetes en alvorlig sykdom som er vanskelig å behandle, men det kan virke som regelverk og holdninger ikke helt har fulgt med i utviklingen. Å sette helt urimelige begrensinger for en hel gruppe kun på grunn av diagnose, er helt uakseptabelt. Vi ønsker lille Sigve hjertelig velkommen til Norge! - Det er flott at Norsk Tipping nå lar deler av sitt overskudd gå rett til organisasjonene. Tidligere har vi vært imot å få SPENN: Tippeoverskudd direkte til organisasjonene. Anne Mette Liavaag forbundsleder

2 Å være tillitsvalgt hva betyr det for meg? Det viktigste ved å være tillitsvalgt i Norges Diabetesforbund er hvordan jeg sammen med andre kan fungere godt, slik at vi utvikler de menneskelige ressursene vi har til rådighet. En god organisasjonskultur skapes ved å fordele oppgaver samt bruke den kompetansen og kunnskapen som fins hos de tillitsvalgte. Dette er en utvikling også basert på et kulturelt felleskap som vektlegger trivsel og miljø. Vi ønsker fortsatt vekst og utvikling utfordringene er mange! Veiledningskontor Mitt møte med Norges Diabetesforbund har i likhet med min diabetes vært en langsomt utviklende prosess. Da min diabetes ble til en diagnose, sørget min lege for at jeg fikk øynene opp for forbundet, og medlem ble jeg ganske raskt. Etter noen tid tok jeg vakter på veiledningskontoret som Norges Diabetesforbund Tønsberg og omegn etablerte for 10 år siden, og som selvfølgelig drives på frivillig basis en gang i uken. Kontoret ligger lett tilgjengelig til i Tønsberg, og her deler vi ut informasjonsmateriell, tar blodsukkermålinger, og apoteket har en representant på plass en gang i måneden primært for å svare på spørsmål vedrørende resepter og medisinbruk. Dette engasjementet har gitt meg en unik anledning til å lytte til mennesker som kontakter oss for å snakke om sine opplevelser i hverdagen og hvordan de takler disse. Det å være kroniker er ganske utfordrende, og det å vite at det finnes andre med de samme symptomer og vondter gir trøst. Vi har den samme sykdommen, og det gjør oss til gode samtalepartnere med nok av tid. Lokal-/fylkeslag Etter hvert ble det tillitsverv med oppgaver som styremedlem/leder i Norges Diabetesforbund Tønsberg og omegn, vara-styremedlem/ nestleder i Norges Diabetesforbund Vestfold. Her sto oppgavene i kø. Hvordan vitalisere en lokalforening? Synker medlemstallet, er kanskje tillitsvalgte gått trøtt. Da er det på tide med en real vitamininnsprøytning. Hvordan drive effektivt og godt uten for mye arbeid og slit på styret. Hvordan delegere ansvar slik at alle tar sin del av jobben i styre og utvalg. Min leveregel om at vi alltid har noe å lære av dem vi tror vi ikke har noe å lære av, viste seg nok en gang å holde stikk. Sentralstyret Årene i sentralstyret har vært en vedvarende høyprofilert læringsprosess! Vi er langt på vei et arbeidende sentralstyre med en forbundsleder som virkelig leder an! Her er jeg gitt muligheten til å dykke ned i materien se bak tallene i årsregnskapene, glede meg over veksten i egenkapitalen, være takknemlig overfor mennesker som etterlater seg store arvebeløp til oss, lese årsberetningen som viser et overordentlig høyt aktivitetsnivå på alle plan i organisasjonen. Alt i henhold til de overordnede mål som virksomheten Norges Diabetesforbund er tuftet på. Vi har noen gode pilarer i vår organisasjonsoppbygging, som gir oss gode samarbeidsmuligheter og alliansebygging. Vi har en god og gjennomarbeidet handlingsplan som staker ut veien for arbeid og tiltak overfor de enkelte målgruppene. Ved å være medlem av sentralstyret er en tillitsvalgt for hele landet. Det er nødvendig å løfte blikket uten å miste bakkekontakten. Det er ikke sikkert at alle avgjørelser og vedtak er like populære, men hvem har sagt at en alltid trenger å være populær! Det at det ikke alltid er mulig å oppnå enighet, krever også respekt. Alt dette hadde ikke vært mulig å gjennomføre hvis vi ikke hadde hatt et meget dyktig og tilstedeværende sekretariat og gode prosjektledere. Ikke minst har det flotte politiske arbeidet, utformet i dokumenter og nitid lobbyvirksomhet, gitt oss en diabetesstrategi som gir oss gode uttellinger i form av bevilgninger og tilskudd for oppfølging og gjennomføring av saker til beste for diabetesarbeidet. Veien videre Utviklingen videre blir kanskje at Norges Diabetesforbund utvikler seg mer i retning av å være en nettverksorganisasjon (åpent og mer løst definert), som skiller seg fra den nåværende som mer er bygget opp rundt byråkratiske og hierarkiske prinsipper. Problemer er til for å løses ved å bruke hverandres kompetanse og ressurser som kilder til gode løsninger. Da kan vi snakke om samhandling i frivillighetssektoren hvor tillitsvalgte og frivillige kommer inn på banen der de ønsker og vet at de kan løse en oppgave kanskje vi skal søke om midler til et prosjekt som ser på dette! Tillit varer lengst! Turid Laursen Sentralstyremedlem Ny medarbeider i førstelinjen Diafonpanelets førstelinje får en ny medarbeider. Hun heter Shaista Basit, og vil besvare telefoner hver fredag fremover. Hun er ernæringskonsulent av profesjon, og jobber også for NDF Oslo. Shaista kan, i tillegg til norsk og engelsk, besvare spørsmål på urdu og panjabi (språket i punjabregionene i India og Pakistan). Dersom brukere som ønsker å snakke disse språkene kommer til andre i førstelinjen, så registreres samtalen som vanlig og videresendes til Shaista som ringer dem tilbake på fredager (referansenummer og telefonnummer sendes på e-post til diabetes.no). Det nye tilbudet vil så snart som mulig bli kunngjort på de arenaer innvandrere ferdes i alt fra moskeer, via innvandrerbutikker til legekontor. Diafonen vil da være åpen alle dager 9-15, også fredager. Diafonen Diafonen er Norges Diabetesforbunds informasjonstjeneste der du kan stille spørsmål om diabetes. Spørsmålene besvares av en førstelinjetjeneste bestående av erfarne veiledere, eller av et ekspertpanel (annenlinje) bestående av helsepersonell. Ring Diafonen på telefonnummer:

3 Rekordmye til forskning 11 forskningsprosjekter har fått til sammen 1,5 million kroner fra Diabetesforbundets forskningsfond. Ny rekord, takket være stor arv og god forvaltning. Sentralstyret i Norges Diabetesforbund (NDF) hadde satt av to millioner kroner, men bare 1,499 million kroner ble utdelt til 11 av de til sammen 23 søkerne. Aldri har det vært avsatt eller tildelt så mye. Forklaringen er enkel: Forskningsfondet er i dag på rundt 25 millioner kroner, og forsiktig og riktig forvaltning av kapitalen gjorde at NDF faktisk tjente på finanskrisen i fjor. Ja, jeg kan berolige medlemmene med at vi har en veldig forsiktig risikoprofil. Her er det ingen skumle eller uforståelige plasseringsprodukter, sier økonomisjef Eivind Lien. Sentralstyret i NDF har som mål å oppnå et par prosent høyere avkastning enn en ren plassering i bank vil gi. Løsningen er å ha en del av pengene i pengemarkedsfond, noe mindre i obligasjonsfond og en liten spissing i aksjefond, i tillegg til bank. Bank og pengemarkedsfond utgjør størsteparten, og i fjor opplevde vi at aksjemarkedet stupte. Da stiger pengemarkedsrenten, og dette tjener vi på når vi har det meste av pengene våre plassert i rentebærende papirer vil med andre ord bli annerledes? Ja, vi ser jo nå at tiltakspakkene fra regjeringen virker, og at pengemarkedsrenten synker igjen. Så 2009 vil nok neppe gi oss fullt så god avkastning, sier Eivind Lien. Han ser likevel ikke mørkt på det. Ikke minst én stor arv i 2007 har gitt NDFs forskningsfond et kraftig løft. Da kom det inn 12 millioner kroner på denne måten, og i fjor sørget arv for nye fire nye millioner. Les mer på Pumpebrukere til sykehus To personer har havnet på sykehus etter ikke å ha fått tilført insulin fra insulinpumpe. Direktoratet for sikkerhet og beredskap har varslet om to sykehusinnleggelser av brukere av Minimedpumpe sammen med Wellion-ampulle og Flex- Link-kanyle. Saken er at Wellion-ampullen ikke fester godt nok på FlexLink-slangen. Problemet virker å være tilknyttet et spesielt parti Wellionampulle LOT Dette gjelder kun de som står på kombinasjonen Minimed pumpe, Wellion-ampulle og FlexLink-kanyle/slange. Denne ordningen er innført på noen sykehus i Norge, og for noen få brukere. - Vi oppfordrer alle brukere til å sjekke utstyret sitt og få det byttet dersom de har denne kombinasjonen, sier generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet. Diabetesforbundet er kjent med at HINAS har instruert sykehusene om å stoppe utlevering av den spesifikke LOT-en. Sykehusene har bekreftet ovenfor Helsedirektoratet at alle brukere (unntatt en) har blitt kontaktet vedrørende saken. Diabeteskalenderen FORSKNING: 11 forskningsprosjekter har fått til sammen 1,5 million kroner fra Diabetesforbundets forskningsfond. I Diabeteskalenderen kan du se hva som skjer av diabetesarrangementer over hele landet. Ta en titt på

4 Jak Jervell får St. Olavs Orden Professor emeritus og mangeårig medisinsk medarbeider i Diabetesforbundet, Jak Jervell, er tildelt St. Olavs Orden. H.M. Kongen har utnevnt professor emeritus Jakob Anton (Jak) Jervell til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Jervell har vært medisinsk rådgiver i Norges Diabetesforbund i en årrekke, og er fremdeles aktivt med i diabetesarbeidet, blant annet på Norsk Diabetikersenter, som fagredaktør for bladet Diabetes og som ekspert i Diabetesforbundets informasjonstjeneste. - Jeg er svært glad for tildelingen, først og fremst fordi dette er en anerkjennelse av at diabetes er viktig og at innsatsen til Norges Diabetesforbund er betydningsfull, både nasjonalt og internasjonalt, sier Jervell i en kommentar. - Diabetes har vært et spennende område å arbeide med, og noe som har gjort livet mitt rikere. Norges Diabetesforbund er kjernen i mitt profesjonelle liv, sier Jak Jervell, som vil få overrakt ordenen under en tilstelning på Grand Hotel i Oslo 13. mars. Fra han deltok på Diabetesforbundets sommerleire i 1969, 1970 og 1971, skjøt diabetesinteressen fart. Da hadde Jervell allerede skaffet seg en doktorgrad om insulinvirkning. Han kom tidlig med som medarbeider på Norsk Diabetikersenter, og fra 1968 til 2000 var Jervell assistentlege, reservelege, overlege og professor i endokrinologi på Rikshospitalet og ved Universitetet i Oslo. I tillegg har han hatt en imponerende rekke tillitsverv verden over, blant annet. Les mer om Jak Jervell på RIDDER AV 1. KLASSE: Jak Jervell Likemannskonferanse FFO inviterer til konferanse om likemannsarbeid. Konferansen går av stabelen april 2009 på Clarion Hotell Oslo Airport Gardermoen. Konferansen vil omhandle både likemannsarbeid generelt og likemannsarbeid i forhold til arbeid og attføring. Spørsmål om innholdet i konferansen kan rettes til Åsta Tale Strand på e-post: eller på tlf Spørsmål om praktiske forhold kan rettest til Solveig Bærland på e-post: solveig. eller på tlf Merk påmeldingsfristen 25. mars 2009 Det vil bli sendt ut et endelig program til de som melder seg på. Boka er klar Boka Livet med diabetes i ord og bilder kommer før opprinnelig planlagt. Fredag 9. mars kom hele opplaget på 3000 lovet fra trykkeriet, og kort etter ble dem sendt ut til alle de mer enn 100 bidragsyterne. Særfradrag: Skjema og veileder tilgjengelig Samtidig gjøres boka tilgjengelig via diashop.no. I tillegg vil det være bestillingskupong, presentasjon og et lite utdrag i Diabetes 02/09, som kommer i uke 13. Fram til 1. juni vil prisen for de 232 varierte og innholdsrike sidene være 150 kroner for medlemmer, porto inkludert deretter 180 kroner. Ikke-medlemmer må betale 250 kroner, pluss eventuell porto. Det jobbes for å få avtale med utvalgte bokhandlere om kommisjonssalg. Overskuddet av boksalget går til diabetesforskning. NY BOK: Forsiden til den feske diabetesboka. For å få tilgang til skjema og veileder må du være medlem av Diabetesforbundet og logge deg inn på Min side. I venstremenyen finner du et punkt som heter Hjelp til særfradrag, der kan den nye veilederen lastes ned. Skjema og veilder sendes også ut med Diabetes nr. 2 til alle medlemmer.

5 Retningslinjer for samarbeid med kommersielle aktører Siden NDF vedtok retningslinjer for samarbeid med kommersielle aktører i februar 2007, har ingen skrevet under på habilitetserklæringen som har vært på nettsidene til NDF lenge. Nå har Ronni Reitan og Øystein Eriksen i NDF Sør-Trøndelag tatt det første steget, med Retningslinjer for Samarbeid med Kommersielle Aktører som sak på fylkesstyremøtet 14. januar. Der ble det vedtatt at alle styremedlemmene skulle undertegne habilitetserklæringen på møtet. Ronni og Øystein gjør dette for å sikre fylkeslagets nøytrale og selvstendige rolle i dagens samfunn. Sør-Trøndelag er det første fylkeslaget som har undertegnet habilitetserklæringen så langt, og de håper at alle andre fylkeslag og lokallag gjør det samme. De mener at det skal være et godt og avklart forhold på disse områdene, slik at ingen misforståelser vil forekomme, og de mener det må bli en selvfølge at alle styremedlemmer blir opplyst om erklæringen. NDF Sør-Trøndelag jobber med diverse prosjekter som omhandler diabetesrelatert industri, og de tror at med denne habilitetserklæringen vil NDF Sør-Trøndelag vise en god vei for samarbeidet i årene som kommer. Ronni Reitan sier videre at han håper at alle ledd i NDF setter retningslinjer for samarbeid på dagsorden, etter årsmøtene som nå foregår rundt om i landet. NDF har i mange år hatt egne retningslinjer for samarbeid med diabetesrelatert industri. Formålet er å sikre at NDFs og industriens roller er klart definerte og atskilte, med en gjensidig respekt og forståelse. Med begrepet diabetesrelatert industri menes firmaer som har produkter relatert til diabetes. I relasjonene til kommersielle aktører er det et overordnet prinsipp at Norges Diabetesforbund skal bevare sin nøytrale og selvstendige rolle. NDF ønsker å ha et bredest mulig kontaktnett og har ingen preferanser. Alle samarbeidsfirmaer skal ha like muligheter til å være med på Norges Diabetesforbunds lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter. Alle firmaer som ønsker å samarbeide med Norges Diabetesforbund, må undertegne en samarbeidsavtale. Avtalen inneholder punktene fra disse retningslinjene, og skal undertegnes av begge parter slik at man understreker at det er enighet om premissene for samarbeid. Avtalene er gjeldene for alle organisasjonsnivåene i NDF. Det gis anledning for NDFs tillitsvalgte å påta seg enkeltoppdrag, som for eksempel foredrag for firmaene, men formål med møtet og tilstedeværelsen skal være av en slik karakter at NDFs nøytralitet ikke kan trekkes i tvil. Norges Diabetesforbund skal ikke påvirkes av spesielle interesser slik at det kan reises tvil om organisasjonens frie og uavhengige posisjon. Fylkesstyret: Fra venstre Richard Bjørklund, Jan Lillerud, Rune Rødsjø, Øystein Eriksen, Kåre Lars Brun- Blåbærvik, Per Kattem, Anne Grimstad og Ronni Reitan. Vekstsamling Norges Diabetesforbund gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til vekstsamling på Rica Park Hotel i Drammen. Samlingen starter fredag 8. mai kl og er ferdig på lørdag 9. mai kl Formålet med vekstsamlingen er å lære mer om vekstarbeid, utveksle erfaringer, få nye ideer, og ikke minst nettverksbygging. Målet er at deltagerne drar hjem igjen motiverte og klare for å gjøre en innsats for det viktige vekstarbeidet til forbundet. Ta kontakt med Tone Arntzen på tlf eller e-post hvis du har spørsmål. Samling for kontaktfamilier Nytt i år er at det blir samling for kontaktfamilier. Arrangementet holdes juni på Clarion Hotell Oslo Airport Gardermoen. Samlingen er en viderføring av prosjektet Liten og glad med diabetes med fokus på kontaktfamilier. Formålet med samlingen er: Utveksle erfaringer Nettverksbygging Bli oppdatert på diabetes Egenandel er kr 2000,- Ta kontakt med Tone Arntzen på tlf eller e-post hvis du har spørsmål.

6 SkanDIAnavisk samarbeid under utvikling Ungdiabetes nasjonalt deltok som vertsland for SkanDIAnavisk møte Konferansen ble holdt i Tromsø februar. Andre helgen i februar møttes representanter fra Ungdiabetes under diabetesforbund fra Danmark, Finland, Norge og Sverige til SkanDIAnavisk møte i Tromsø. Skan- DIAnavisk samarbeid har tidligere vært et samarbeidsprosjekt mellom ungdomsorgansisasjonene i Danmark, Norge og Sverige. Tidligere år har kun de skandinaviske landene deltatt, men i år var vi så heldige at også en representant fra Ungdiabetes i Finland kunne delta. Siden deltakerlandene ikke lenger er begrenset til Skandinavia, har vi valg å døpe om SkanDIAnavisk samarbeid til Nordisk samarbeid. Norge var vertsland denne gangen, og alt gikk utrolig bra på alle måter med strålende vær, hundesledetur og ikke minst mye faglig utbytte. Samarbeidsprosjektet 2009 For 2008 har Danmark, Norge og Sverige deltatt i et prosjekt ved navn Improving Healthcare. Sverige har utviklet et skjema som kan brukes ved legekonsultasjon, noe vi i Norge også er i ferd med å utvikle. Dette skjemaet skal være et hjelpemiddel både for pasient og lege. For øyeblikket er Danmark i ferd med å restrukturere og bygge opp deres ungdiabetes, og Finland har ikke deltatt i prosjektet tidligere. I Sverige har prosjektet alt båret frukter, og tilbakemeldingene har vært kjempebra. Forhåpentligvis vil også Ungdiabetes Norge ha et slikt skjema utviklet innen slutten av mars. Noe som også er spesielt interessant ved nordisk møte, er mulighetene til å dele erfaringer. Utrolig morsomt for ungdiabetes i Danmark, som er i en oppstartsfase og har mulighet til å hente erfaring fra både Finland, Norge og Sverige. For Finland er også erfaring viktig, siden de også er i en omstruktureringsfase. Forhåpentligvis vil Norge og Sverige kunne bidra og ikke minst lære av Finland og Danmark. Ettersom Improving Healthcare egentlig var fjorårets samarbeidsprosjekt var tanken at dette prosjektet skulle fases ut, og et nytt starte opp i På grunn av prosjektets størrelse og etter ønske fra både Finland og Danmark valgte vi å fortsette. Improving Healthcare vil derfor være det nordiske samarbeidet frem til neste nordiske møte, som holdes andre helg i februar 2010, denne gangen i Sverige. Vi i Ungdiabetes håper du kan dra nytte av det arbeidet vi gjør, og ta gjerne kontakt om du skulle ha noen spørsmål. Frederik Schultz Ungdiabetes DVD om type 1-diabetes Norges Diabetesforbund har laget en DVD som skal formidle basiskunnskap om type 1-diabetes til ansatte i skole og barnehage. De fleste som jobber i barnehage og skole har liten kompetanse på barn med type 1-diabetes, og noen er også engstelige for å ta ansvaret for barn med type 1-diabetes. Med bare noe informasjon og en økt forståelse av sykdommen, vil personalet og lærerne føle seg mye tryggere på hva sykdommen er og hva slags behandling og effekter barna kan få av behandlingen. Det er viktig for foreldre og barna at de kan føle seg trygge på at voksenpersonene rundt barnet vet hva type 1-diabetes er og hvordan det behandles. Derfor er det nå laget en informasjonsfilm som kan bestilles fra Norges Diabetesforbund. Se mer info på Forskjeller i forskrivning av insulin På landsbasis er det store forskjeller i forskrivning av langtidsvirkende insulinanaloger til behandling av diabetes, skriver Dagens Medisin. I Møre og Romsdal er bruken mer enn det dobbelte av hva den er i Nordland og nær det tredoble av forskrivningen i Oppland. I hovedstaden er forskrivningen av de nyere medisinene langt mer utbredt i vestlige enn i østlige bydeler. Ulike vurderinger Seksjonsoverlege Tore Julsrud Berg ved Endokrinologisk poliklinikk på Aker universitetssykehus tror forskjellene har å gjøre med ulik medisinsk vurdering og praksis hos legene. - Dette handler om mer enn en sosial skjevfordeling og skyldes nok i større grad legenes forskrivning, forskjeller i hvordan de leser medisinsk litteratur og vitenskapelige artikler og hvor tette bånd de har til legemiddelindustrien, uttaler Julsrud Berg til Dagens Medisin. Les mer på Forbundsnytt sendes på e-post til tillitsvalgte i Norges Diabetesforbund, og kommer ut 10 ganger i året. Bidrag og spørsmål kan rettes til informasjonsrådgiver Anders Dahl på telefon eller på e-post: Ansvarlig redaktør: Anne Mette Liavaag Redaktør/Design: Anders Dahl I redaksjonen denne utgaven: Anne Mette Liavaag Erlend Gjevre Turid Laursen Erik Lie Linn Frenningsmoen Frederik Schultz Ronni Reitan Anders Dahl

IKKE BARE PAPIR: Retningslinjene for helsepersonell skal bidra til god og optimal og ensartet behandling av alle med diabetes i Norge.

IKKE BARE PAPIR: Retningslinjene for helsepersonell skal bidra til god og optimal og ensartet behandling av alle med diabetes i Norge. LEDER Retningslinjer Diabetes-norge har fått nye behandlingsretningslinjer. Målet er at disse skal bidra til god og likeverdig behandling uansett om det dreier seg om type 1- eller type 2-diabetes, om

Detaljer

KlLINGENDE MYNT: Flere lokalforeninger får nå ved gjevne mellomrom penger i kassa når Norsk Tipping delere ut overskuddet sitt.

KlLINGENDE MYNT: Flere lokalforeninger får nå ved gjevne mellomrom penger i kassa når Norsk Tipping delere ut overskuddet sitt. LEDER God sommer! Vi legger en spennende og krevende vår bak oss, med små og store arrangementer alle med et mål for øye; å sikre at aller med diabetes et godt liv. Vi har en viktig oppgave. Vi er en organisasjon

Detaljer

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 Sted: Gardermoen Dato: 19. 20. april 2012 Tid: Torsdag kl 10.00 19.45 Fredag kl 09.00 13.00 Tilstede: Forbundsleder Sindre Børke Nestleder Nina Skille

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn?

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Fakta om Diabetesforbundet: En uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er

Detaljer

Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært:

Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært: LEDER Motivasjonsløftet Det skjer en stille revolusjon i lokalforeningene våre. Motivasjonsgrupper er navnet og bedre helse, trygghet, glede, nettverk og vekst er resultatet. Rundt 60 instruktører, eller

Detaljer

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hvem er jeg - Dagfinn Østbye! Siv.ing, 59 år, gift bor i Stokke, jobber i Kongsberg Norcontrol

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

PROSJEKT: Har du en ide til et prosjekt i 2010? veien i den videre arbeidsprosessen.

PROSJEKT: Har du en ide til et prosjekt i 2010? veien i den videre arbeidsprosessen. Forbundsnytt Leder I disse dager... har jeg gleden av å gratulere psykolog Jon Haug med doktorgrad. Med blant annet en interessant forelesning om diabetisk slitenhet trekker han opp et tema som noen hver

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Bli med du også: Diabeteskonferansen finner sted på Clarion. Hotel Oslo Airport 26. 28. september 2008.

Bli med du også: Diabeteskonferansen finner sted på Clarion. Hotel Oslo Airport 26. 28. september 2008. LEDER Sol, sommer og vekst En etterlengtet sommer er endelig her, og det spirer og gror i balkongkrukker og blomsterbed. Om kort tid skal vi alle unne oss en velfortjent, forhåpentligvis varm og solrik

Detaljer

Diabetesaksjon i Nord-Norge

Diabetesaksjon i Nord-Norge Norges Diabetesforbund Møte med FYSAK koordinatorer 07.02.08 Disposisjon Norges Diabetesforbund Diabetes i Norge i dag Nasjonal diabetesstrategi og regional diabetesplan Presentasjon av prosjektet Diabetesaksjon

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Barn og unge: Viktig gruppe for Norges Diabetesforbund

Barn og unge: Viktig gruppe for Norges Diabetesforbund LEDER Så mye å være stolt av Organisasjonsarbeid er lagspill der vi spiller hverandre gode, og der alles innsats er nødvendig for å score mål. Hver dag hele året gir tillitsvalgte av sin fritid, og hver

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011. Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler

Diabeteskonferansen 2011. Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler Diabeteskonferansen 2011 Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler Program for org 2 Økonomiske midler Velkommen og presentasjon Hvor søke midler til aktiviteter Hvordan lage gode søknader Rapportering

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere Forbundsnytt I godt selskap med gode medarbeidere utgave 5 oktober 2012 Jeg føler meg utrolig heldig som både har vært med i sentralstyret i denne landsmøteperioden, og at jeg har vært leder for det nasjonale

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

RAPPORT ETTER PRAKSISOPPHOLD I REYKJAVIK, ISLAND.

RAPPORT ETTER PRAKSISOPPHOLD I REYKJAVIK, ISLAND. RAPPORT ETTER PRAKSISOPPHOLD I REYKJAVIK, ISLAND. Vi er tre intensivsykepleierestudenter som i praksisperioden i 2.semester fikk tilbud om å hospitere i Norden og USA. Vi valgte å reise til Reykjavik på

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet).

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet). Tema Senior og Helse jan-mars 2016 1. Diabetes og livsstil Samarbeid med: Diabetesforbundet Steinkjer og omegn Tema: Informasjon om sykdommen diabetes, kosthold og mosjon i forhold til diabetes: - Historikk

Detaljer

Vil du være med i en undersøkelse?

Vil du være med i en undersøkelse? Helse, ernæring og bomiljø 06.01.2012 Lettlest versjon Vil du være med i en undersøkelse? Helse, ernæring og bomiljø for personer med Prader-Willis syndrom, Williams syndrom og Downs syndrom fra 16 til

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 215 Velkommen til årsmøte tirsdag 3. februar. Første møte i 215 er som

Detaljer

Massiv mediedekning: Grafen viser antall presseklipp Norges Diabetesforbund fikk ved søk på ordet diabetes i løpet av 2008.

Massiv mediedekning: Grafen viser antall presseklipp Norges Diabetesforbund fikk ved søk på ordet diabetes i løpet av 2008. LEDER Spennende og krevende Det er ingen tvil om at 2009 blir et spennende og krevende år. Vi har en viktig jobb å gjøre. Vi er inne i et landsmøteår som utfordrer oss til diskusjon og refleksjon om hva

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1-2003

Referat fra styremøte nr. 1-2003 Referat fra styremøte nr. 1-2003 Disse : Svein Erik Skjønnås, Eva Kristin Lian, Wencke Olsen, Sture Medby (vara), Toril Reitan møtte: (vara), Elin Brede Kristiansen og Mårten Skajaa Møtested : Statskonsult

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

konsekvenser for miljøterapien

konsekvenser for miljøterapien Natt og dag - konsekvenser for miljøterapien Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern, 2012 Reidun Norvoll, Senter for medisinsk etikk, UiO reidun.norvoll@medisin.uio.no Navn på studien Som natt

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Godt synlig Verdens diabetesdag

Godt synlig Verdens diabetesdag Forbundsnytt utgave 8 oktober 2011 STANG PÅ STAND: Oslo-ordfører Fabian Stang stakk innom standen på Stortorget og tok diabetesrisikotesten med hjelp av generalsekretær Bjørnar Allgot. Foto. Sven Grotdal

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Styremøte 25. februar 2013

Styremøte 25. februar 2013 Styremøte 25. februar 2013 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli, Ingunn Terjesen og Anne Lovise Dirdal (referent) Faste poster: A) Godkjenning av saksliste B) Medlemsutvikling Pr 18. februar

Detaljer

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Statsråd Siv Jensen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref. LM Oslo, 27. januar 2014 Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI 2016 2018 Diabetesforbundets verdier Våre verdier TROVERDIG, HJELPSOM og MODIG representerer det vi som organisasjon står for, og danner en felles plattform for alle våre

Detaljer

Samlet årsmelding for lokallagene.

Samlet årsmelding for lokallagene. 30.09.11. Samlet årsmelding for lokallagene. Alle lokallagene ble bedt om å fylle ut et skjema der aktiviteten i 2010 ble rapportert. Dette kom i tillegg til den skriftlige rapporten som sammen med regnskapet

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag!

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! VALGKAMPHEFTE 2013 Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! 9. september er det Stortingsvalg. En del av Diabetesforbundets oppdrag er å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden. Valgkampen er

Detaljer

HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS)

HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS) HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS) «Det jeg synes er vanskeligst med HS, er at man ikke finner særlig forståelse fordi folk flest ikke vet hva det er. Det er kjipt å være den som ikke klarer å delta og være

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2010 2012

HANDLINGSPLAN 2010 2012 HANDLINGSPLAN 2010 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 1.1. Oppbygging... 3 2. Type 1-diabetes... 5 2.1. Mål:... 5 2.2. Satsingsområder:... 5 2.3. Tiltak:... 6 2.3.1. Lokalt:... 6 2.3.2. Fylke/region:...

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Ungdommers opplevelser

Ungdommers opplevelser Ungdommers opplevelser av å leve med CFS/ME Anette Winger Høgskolelektor/PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Disposisjon o Bakgrunn og forskningsprosjekt o Samfunnsmessige holdninger som ungdommen

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

vvvvvv 4. utgave / april 2012

vvvvvv 4. utgave / april 2012 vvvvvv 4. utgave / april 2012 Kampanjen 2012 I kampanjeperioden 19. mai 9. juni er forbundets mål å få flere til å ta diabetesrisikotesten hos legen, på diabetesrisiko.no og i Apotek 1. For å få til dette,

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 LØRDAG 05. OG SØNDAG 06.NOVEMBER 2011 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien.

For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. F O K R J Æ R E E L D R E K J Æ R E F O R E L D R E For oss i Prague Week er vår største prioritet at dere som foreldre føler dere trygge på å sende barnet ditt av sted til Praha i vinterferien. Vi er

Detaljer

REFERAT 07.04.16 KL. 12.15 Sted: 4.402 Referent: Andreas Opstad

REFERAT 07.04.16 KL. 12.15 Sted: 4.402 Referent: Andreas Opstad REFERAT 07.04.16 KL. 12.15 Sted: 4.402 Referent: Andreas Opstad SAK 11/16 INFORMASJON OM NYE RUTINER RUNDT MØTER Forrige møte ble litt kaotisk og tok unødvendig lang tid. Vi prøver med mer utfyllende innkallinger

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

KICKBOXER. Glede - Fellesskap - Utfordring - Utvikling NORGES KICKBOXING FORBUND. Mai 2012

KICKBOXER. Glede - Fellesskap - Utfordring - Utvikling NORGES KICKBOXING FORBUND. Mai 2012 KICKBOXER NORGES KICKBOXING FORBUND Mai 2012 Glede - Fellesskap - Utfordring - Utvikling Innhold 3 4 5 Familien Norsk landslagstrener Gianpaolo Calajò er opptatt av at klubben er et sted for alle faser

Detaljer

Koordinator nøkkelen til suksess? Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke

Koordinator nøkkelen til suksess? Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke Koordinator nøkkelen til suksess? Tema for denne konferansen: "deltagelse og selvstendighet" Sentrale mål for meg som ergoterapeut i forhold til brukere i habiliteringsarbeid er: Deltagelse og inkludering

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser, utslag for brukere i helsetjenesten. Bjørnar Allgot generalsekretær

Lov om offentlige anskaffelser, utslag for brukere i helsetjenesten. Bjørnar Allgot generalsekretær Lov om offentlige anskaffelser, utslag for brukere i helsetjenesten Bjørnar Allgot generalsekretær Utfordringer Levealderen øker De med sykdom lever lenger Antall mennesker med kronisk sykdom øker Kropp

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Uansett hvilket ben han sto opp med først var det aldri det riktige...

Uansett hvilket ben han sto opp med først var det aldri det riktige... Uansett hvilket ben han sto opp med først var det aldri det riktige... Om Momentum Momentum er en uavhengig forening for arm- og benprotesebrukere, pårørende og alle som er interessert i rehabilitering.

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer