GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet."

Transkript

1 LEDER Rett og urett Noen e-poster gjør mer inntrykk enn andre. For noen uker siden fikk jeg en som gikk rett i hjertet. I disse dager er et lykkelig par i Kina for å hente hjem sin svært etterlengtede lille Sigve til Norge. Adopsjonsprosesser er ofte krevende, men for dette spesielle paret har prosessen vært usedvanlig langvarig, og rett og slett en kamp for å få lov til å bli foreldre. Årsaken? Både mor og far har diabetes. Med den nye grasrotandelen kan spillerne selv bestemme hvor inntil fem prosent av spillinnsatsen deres skal gå. Kravet er at mottakeren har registrert seg i Frivillighetsregisteret og er godkjent grasrotmottaker. Så uten at det koster deg noe ekstra kan du gi penger direkte til driften av diabtesarbeidet i Norge. Så enkelt Husk å krysse av grasrotandel til Norges Diabetesforbund neste gang du leverer tipping, lotto etc. Spiller du for kr 100,- går en femmer til arbeidet for at personer med diabetes ikke skal få sitt liv forkortet eller sin livskvalitet redusert på grunn av sykdommen. Eller kanskje pengene går til forskning, slik at vi i fremtiden kan helbrede og forebygge diabetes og dens komplikasjoner. Det er enkelt og helt kostnadsfritt for deg. Det eneste du må gjøre er å si fra at din andel skal gå til Norges Diabetesforbund neste gang du leverer kupongen. GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet. Spiller du hos Norsk Tipping - da bør du se her! Fra 1. mars var det mulig å støtte Norges Diabetesforbund ved å tippe på spillene til Norsk Tipping. Nå deler de sitt overskudd direkte med organisasjonene. inntekter fra spilleautomater, og hadde det vært snakk om de gamle spilleautomatene ville vi vært det fortsatt. Derimot ser vi fra rapporter at denne type spill ikke fører til spilleavhengighet. Det har gjort at vi nå er blitt med på denne ordningen med grasrotandel. Vi håper også at dette vil føre med seg et økonomisk bidrag, som vil hjelpe mange personer over hele landet i det daglige diabetesarbeidet, sier generalsekretær Bjørnar Allgot. Diabetesforbundet har engasjert seg i denne saken fordi den er viktig for den familien det gjelder, og fordi den er prinsipiell. Det er selvfølgelig helt uakseptabelt at personer betraktes som uskikket som foreldre ene og alene fordi de har diabetes. En mangeårig kamp er altså over, og hvis alt går etter planen kan den lille familien snart feire sin første påske hjemme på Sunnmøre. Prosjektet Rett og urett er godt i gang. Prosjektet skal hindre slik urimelig forskjellsbehandling av personer med diabetes. Forskningen har gitt oss bedre medisiner og bedre hjelpemidler. Fremdeles er diabetes en alvorlig sykdom som er vanskelig å behandle, men det kan virke som regelverk og holdninger ikke helt har fulgt med i utviklingen. Å sette helt urimelige begrensinger for en hel gruppe kun på grunn av diagnose, er helt uakseptabelt. Vi ønsker lille Sigve hjertelig velkommen til Norge! - Det er flott at Norsk Tipping nå lar deler av sitt overskudd gå rett til organisasjonene. Tidligere har vi vært imot å få SPENN: Tippeoverskudd direkte til organisasjonene. Anne Mette Liavaag forbundsleder

2 Å være tillitsvalgt hva betyr det for meg? Det viktigste ved å være tillitsvalgt i Norges Diabetesforbund er hvordan jeg sammen med andre kan fungere godt, slik at vi utvikler de menneskelige ressursene vi har til rådighet. En god organisasjonskultur skapes ved å fordele oppgaver samt bruke den kompetansen og kunnskapen som fins hos de tillitsvalgte. Dette er en utvikling også basert på et kulturelt felleskap som vektlegger trivsel og miljø. Vi ønsker fortsatt vekst og utvikling utfordringene er mange! Veiledningskontor Mitt møte med Norges Diabetesforbund har i likhet med min diabetes vært en langsomt utviklende prosess. Da min diabetes ble til en diagnose, sørget min lege for at jeg fikk øynene opp for forbundet, og medlem ble jeg ganske raskt. Etter noen tid tok jeg vakter på veiledningskontoret som Norges Diabetesforbund Tønsberg og omegn etablerte for 10 år siden, og som selvfølgelig drives på frivillig basis en gang i uken. Kontoret ligger lett tilgjengelig til i Tønsberg, og her deler vi ut informasjonsmateriell, tar blodsukkermålinger, og apoteket har en representant på plass en gang i måneden primært for å svare på spørsmål vedrørende resepter og medisinbruk. Dette engasjementet har gitt meg en unik anledning til å lytte til mennesker som kontakter oss for å snakke om sine opplevelser i hverdagen og hvordan de takler disse. Det å være kroniker er ganske utfordrende, og det å vite at det finnes andre med de samme symptomer og vondter gir trøst. Vi har den samme sykdommen, og det gjør oss til gode samtalepartnere med nok av tid. Lokal-/fylkeslag Etter hvert ble det tillitsverv med oppgaver som styremedlem/leder i Norges Diabetesforbund Tønsberg og omegn, vara-styremedlem/ nestleder i Norges Diabetesforbund Vestfold. Her sto oppgavene i kø. Hvordan vitalisere en lokalforening? Synker medlemstallet, er kanskje tillitsvalgte gått trøtt. Da er det på tide med en real vitamininnsprøytning. Hvordan drive effektivt og godt uten for mye arbeid og slit på styret. Hvordan delegere ansvar slik at alle tar sin del av jobben i styre og utvalg. Min leveregel om at vi alltid har noe å lære av dem vi tror vi ikke har noe å lære av, viste seg nok en gang å holde stikk. Sentralstyret Årene i sentralstyret har vært en vedvarende høyprofilert læringsprosess! Vi er langt på vei et arbeidende sentralstyre med en forbundsleder som virkelig leder an! Her er jeg gitt muligheten til å dykke ned i materien se bak tallene i årsregnskapene, glede meg over veksten i egenkapitalen, være takknemlig overfor mennesker som etterlater seg store arvebeløp til oss, lese årsberetningen som viser et overordentlig høyt aktivitetsnivå på alle plan i organisasjonen. Alt i henhold til de overordnede mål som virksomheten Norges Diabetesforbund er tuftet på. Vi har noen gode pilarer i vår organisasjonsoppbygging, som gir oss gode samarbeidsmuligheter og alliansebygging. Vi har en god og gjennomarbeidet handlingsplan som staker ut veien for arbeid og tiltak overfor de enkelte målgruppene. Ved å være medlem av sentralstyret er en tillitsvalgt for hele landet. Det er nødvendig å løfte blikket uten å miste bakkekontakten. Det er ikke sikkert at alle avgjørelser og vedtak er like populære, men hvem har sagt at en alltid trenger å være populær! Det at det ikke alltid er mulig å oppnå enighet, krever også respekt. Alt dette hadde ikke vært mulig å gjennomføre hvis vi ikke hadde hatt et meget dyktig og tilstedeværende sekretariat og gode prosjektledere. Ikke minst har det flotte politiske arbeidet, utformet i dokumenter og nitid lobbyvirksomhet, gitt oss en diabetesstrategi som gir oss gode uttellinger i form av bevilgninger og tilskudd for oppfølging og gjennomføring av saker til beste for diabetesarbeidet. Veien videre Utviklingen videre blir kanskje at Norges Diabetesforbund utvikler seg mer i retning av å være en nettverksorganisasjon (åpent og mer løst definert), som skiller seg fra den nåværende som mer er bygget opp rundt byråkratiske og hierarkiske prinsipper. Problemer er til for å løses ved å bruke hverandres kompetanse og ressurser som kilder til gode løsninger. Da kan vi snakke om samhandling i frivillighetssektoren hvor tillitsvalgte og frivillige kommer inn på banen der de ønsker og vet at de kan løse en oppgave kanskje vi skal søke om midler til et prosjekt som ser på dette! Tillit varer lengst! Turid Laursen Sentralstyremedlem Ny medarbeider i førstelinjen Diafonpanelets førstelinje får en ny medarbeider. Hun heter Shaista Basit, og vil besvare telefoner hver fredag fremover. Hun er ernæringskonsulent av profesjon, og jobber også for NDF Oslo. Shaista kan, i tillegg til norsk og engelsk, besvare spørsmål på urdu og panjabi (språket i punjabregionene i India og Pakistan). Dersom brukere som ønsker å snakke disse språkene kommer til andre i førstelinjen, så registreres samtalen som vanlig og videresendes til Shaista som ringer dem tilbake på fredager (referansenummer og telefonnummer sendes på e-post til diabetes.no). Det nye tilbudet vil så snart som mulig bli kunngjort på de arenaer innvandrere ferdes i alt fra moskeer, via innvandrerbutikker til legekontor. Diafonen vil da være åpen alle dager 9-15, også fredager. Diafonen Diafonen er Norges Diabetesforbunds informasjonstjeneste der du kan stille spørsmål om diabetes. Spørsmålene besvares av en førstelinjetjeneste bestående av erfarne veiledere, eller av et ekspertpanel (annenlinje) bestående av helsepersonell. Ring Diafonen på telefonnummer:

3 Rekordmye til forskning 11 forskningsprosjekter har fått til sammen 1,5 million kroner fra Diabetesforbundets forskningsfond. Ny rekord, takket være stor arv og god forvaltning. Sentralstyret i Norges Diabetesforbund (NDF) hadde satt av to millioner kroner, men bare 1,499 million kroner ble utdelt til 11 av de til sammen 23 søkerne. Aldri har det vært avsatt eller tildelt så mye. Forklaringen er enkel: Forskningsfondet er i dag på rundt 25 millioner kroner, og forsiktig og riktig forvaltning av kapitalen gjorde at NDF faktisk tjente på finanskrisen i fjor. Ja, jeg kan berolige medlemmene med at vi har en veldig forsiktig risikoprofil. Her er det ingen skumle eller uforståelige plasseringsprodukter, sier økonomisjef Eivind Lien. Sentralstyret i NDF har som mål å oppnå et par prosent høyere avkastning enn en ren plassering i bank vil gi. Løsningen er å ha en del av pengene i pengemarkedsfond, noe mindre i obligasjonsfond og en liten spissing i aksjefond, i tillegg til bank. Bank og pengemarkedsfond utgjør størsteparten, og i fjor opplevde vi at aksjemarkedet stupte. Da stiger pengemarkedsrenten, og dette tjener vi på når vi har det meste av pengene våre plassert i rentebærende papirer vil med andre ord bli annerledes? Ja, vi ser jo nå at tiltakspakkene fra regjeringen virker, og at pengemarkedsrenten synker igjen. Så 2009 vil nok neppe gi oss fullt så god avkastning, sier Eivind Lien. Han ser likevel ikke mørkt på det. Ikke minst én stor arv i 2007 har gitt NDFs forskningsfond et kraftig løft. Da kom det inn 12 millioner kroner på denne måten, og i fjor sørget arv for nye fire nye millioner. Les mer på Pumpebrukere til sykehus To personer har havnet på sykehus etter ikke å ha fått tilført insulin fra insulinpumpe. Direktoratet for sikkerhet og beredskap har varslet om to sykehusinnleggelser av brukere av Minimedpumpe sammen med Wellion-ampulle og Flex- Link-kanyle. Saken er at Wellion-ampullen ikke fester godt nok på FlexLink-slangen. Problemet virker å være tilknyttet et spesielt parti Wellionampulle LOT Dette gjelder kun de som står på kombinasjonen Minimed pumpe, Wellion-ampulle og FlexLink-kanyle/slange. Denne ordningen er innført på noen sykehus i Norge, og for noen få brukere. - Vi oppfordrer alle brukere til å sjekke utstyret sitt og få det byttet dersom de har denne kombinasjonen, sier generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet. Diabetesforbundet er kjent med at HINAS har instruert sykehusene om å stoppe utlevering av den spesifikke LOT-en. Sykehusene har bekreftet ovenfor Helsedirektoratet at alle brukere (unntatt en) har blitt kontaktet vedrørende saken. Diabeteskalenderen FORSKNING: 11 forskningsprosjekter har fått til sammen 1,5 million kroner fra Diabetesforbundets forskningsfond. I Diabeteskalenderen kan du se hva som skjer av diabetesarrangementer over hele landet. Ta en titt på

4 Jak Jervell får St. Olavs Orden Professor emeritus og mangeårig medisinsk medarbeider i Diabetesforbundet, Jak Jervell, er tildelt St. Olavs Orden. H.M. Kongen har utnevnt professor emeritus Jakob Anton (Jak) Jervell til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Jervell har vært medisinsk rådgiver i Norges Diabetesforbund i en årrekke, og er fremdeles aktivt med i diabetesarbeidet, blant annet på Norsk Diabetikersenter, som fagredaktør for bladet Diabetes og som ekspert i Diabetesforbundets informasjonstjeneste. - Jeg er svært glad for tildelingen, først og fremst fordi dette er en anerkjennelse av at diabetes er viktig og at innsatsen til Norges Diabetesforbund er betydningsfull, både nasjonalt og internasjonalt, sier Jervell i en kommentar. - Diabetes har vært et spennende område å arbeide med, og noe som har gjort livet mitt rikere. Norges Diabetesforbund er kjernen i mitt profesjonelle liv, sier Jak Jervell, som vil få overrakt ordenen under en tilstelning på Grand Hotel i Oslo 13. mars. Fra han deltok på Diabetesforbundets sommerleire i 1969, 1970 og 1971, skjøt diabetesinteressen fart. Da hadde Jervell allerede skaffet seg en doktorgrad om insulinvirkning. Han kom tidlig med som medarbeider på Norsk Diabetikersenter, og fra 1968 til 2000 var Jervell assistentlege, reservelege, overlege og professor i endokrinologi på Rikshospitalet og ved Universitetet i Oslo. I tillegg har han hatt en imponerende rekke tillitsverv verden over, blant annet. Les mer om Jak Jervell på RIDDER AV 1. KLASSE: Jak Jervell Likemannskonferanse FFO inviterer til konferanse om likemannsarbeid. Konferansen går av stabelen april 2009 på Clarion Hotell Oslo Airport Gardermoen. Konferansen vil omhandle både likemannsarbeid generelt og likemannsarbeid i forhold til arbeid og attføring. Spørsmål om innholdet i konferansen kan rettes til Åsta Tale Strand på e-post: eller på tlf Spørsmål om praktiske forhold kan rettest til Solveig Bærland på e-post: solveig. eller på tlf Merk påmeldingsfristen 25. mars 2009 Det vil bli sendt ut et endelig program til de som melder seg på. Boka er klar Boka Livet med diabetes i ord og bilder kommer før opprinnelig planlagt. Fredag 9. mars kom hele opplaget på 3000 lovet fra trykkeriet, og kort etter ble dem sendt ut til alle de mer enn 100 bidragsyterne. Særfradrag: Skjema og veileder tilgjengelig Samtidig gjøres boka tilgjengelig via diashop.no. I tillegg vil det være bestillingskupong, presentasjon og et lite utdrag i Diabetes 02/09, som kommer i uke 13. Fram til 1. juni vil prisen for de 232 varierte og innholdsrike sidene være 150 kroner for medlemmer, porto inkludert deretter 180 kroner. Ikke-medlemmer må betale 250 kroner, pluss eventuell porto. Det jobbes for å få avtale med utvalgte bokhandlere om kommisjonssalg. Overskuddet av boksalget går til diabetesforskning. NY BOK: Forsiden til den feske diabetesboka. For å få tilgang til skjema og veileder må du være medlem av Diabetesforbundet og logge deg inn på Min side. I venstremenyen finner du et punkt som heter Hjelp til særfradrag, der kan den nye veilederen lastes ned. Skjema og veilder sendes også ut med Diabetes nr. 2 til alle medlemmer.

5 Retningslinjer for samarbeid med kommersielle aktører Siden NDF vedtok retningslinjer for samarbeid med kommersielle aktører i februar 2007, har ingen skrevet under på habilitetserklæringen som har vært på nettsidene til NDF lenge. Nå har Ronni Reitan og Øystein Eriksen i NDF Sør-Trøndelag tatt det første steget, med Retningslinjer for Samarbeid med Kommersielle Aktører som sak på fylkesstyremøtet 14. januar. Der ble det vedtatt at alle styremedlemmene skulle undertegne habilitetserklæringen på møtet. Ronni og Øystein gjør dette for å sikre fylkeslagets nøytrale og selvstendige rolle i dagens samfunn. Sør-Trøndelag er det første fylkeslaget som har undertegnet habilitetserklæringen så langt, og de håper at alle andre fylkeslag og lokallag gjør det samme. De mener at det skal være et godt og avklart forhold på disse områdene, slik at ingen misforståelser vil forekomme, og de mener det må bli en selvfølge at alle styremedlemmer blir opplyst om erklæringen. NDF Sør-Trøndelag jobber med diverse prosjekter som omhandler diabetesrelatert industri, og de tror at med denne habilitetserklæringen vil NDF Sør-Trøndelag vise en god vei for samarbeidet i årene som kommer. Ronni Reitan sier videre at han håper at alle ledd i NDF setter retningslinjer for samarbeid på dagsorden, etter årsmøtene som nå foregår rundt om i landet. NDF har i mange år hatt egne retningslinjer for samarbeid med diabetesrelatert industri. Formålet er å sikre at NDFs og industriens roller er klart definerte og atskilte, med en gjensidig respekt og forståelse. Med begrepet diabetesrelatert industri menes firmaer som har produkter relatert til diabetes. I relasjonene til kommersielle aktører er det et overordnet prinsipp at Norges Diabetesforbund skal bevare sin nøytrale og selvstendige rolle. NDF ønsker å ha et bredest mulig kontaktnett og har ingen preferanser. Alle samarbeidsfirmaer skal ha like muligheter til å være med på Norges Diabetesforbunds lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter. Alle firmaer som ønsker å samarbeide med Norges Diabetesforbund, må undertegne en samarbeidsavtale. Avtalen inneholder punktene fra disse retningslinjene, og skal undertegnes av begge parter slik at man understreker at det er enighet om premissene for samarbeid. Avtalene er gjeldene for alle organisasjonsnivåene i NDF. Det gis anledning for NDFs tillitsvalgte å påta seg enkeltoppdrag, som for eksempel foredrag for firmaene, men formål med møtet og tilstedeværelsen skal være av en slik karakter at NDFs nøytralitet ikke kan trekkes i tvil. Norges Diabetesforbund skal ikke påvirkes av spesielle interesser slik at det kan reises tvil om organisasjonens frie og uavhengige posisjon. Fylkesstyret: Fra venstre Richard Bjørklund, Jan Lillerud, Rune Rødsjø, Øystein Eriksen, Kåre Lars Brun- Blåbærvik, Per Kattem, Anne Grimstad og Ronni Reitan. Vekstsamling Norges Diabetesforbund gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til vekstsamling på Rica Park Hotel i Drammen. Samlingen starter fredag 8. mai kl og er ferdig på lørdag 9. mai kl Formålet med vekstsamlingen er å lære mer om vekstarbeid, utveksle erfaringer, få nye ideer, og ikke minst nettverksbygging. Målet er at deltagerne drar hjem igjen motiverte og klare for å gjøre en innsats for det viktige vekstarbeidet til forbundet. Ta kontakt med Tone Arntzen på tlf eller e-post hvis du har spørsmål. Samling for kontaktfamilier Nytt i år er at det blir samling for kontaktfamilier. Arrangementet holdes juni på Clarion Hotell Oslo Airport Gardermoen. Samlingen er en viderføring av prosjektet Liten og glad med diabetes med fokus på kontaktfamilier. Formålet med samlingen er: Utveksle erfaringer Nettverksbygging Bli oppdatert på diabetes Egenandel er kr 2000,- Ta kontakt med Tone Arntzen på tlf eller e-post hvis du har spørsmål.

6 SkanDIAnavisk samarbeid under utvikling Ungdiabetes nasjonalt deltok som vertsland for SkanDIAnavisk møte Konferansen ble holdt i Tromsø februar. Andre helgen i februar møttes representanter fra Ungdiabetes under diabetesforbund fra Danmark, Finland, Norge og Sverige til SkanDIAnavisk møte i Tromsø. Skan- DIAnavisk samarbeid har tidligere vært et samarbeidsprosjekt mellom ungdomsorgansisasjonene i Danmark, Norge og Sverige. Tidligere år har kun de skandinaviske landene deltatt, men i år var vi så heldige at også en representant fra Ungdiabetes i Finland kunne delta. Siden deltakerlandene ikke lenger er begrenset til Skandinavia, har vi valg å døpe om SkanDIAnavisk samarbeid til Nordisk samarbeid. Norge var vertsland denne gangen, og alt gikk utrolig bra på alle måter med strålende vær, hundesledetur og ikke minst mye faglig utbytte. Samarbeidsprosjektet 2009 For 2008 har Danmark, Norge og Sverige deltatt i et prosjekt ved navn Improving Healthcare. Sverige har utviklet et skjema som kan brukes ved legekonsultasjon, noe vi i Norge også er i ferd med å utvikle. Dette skjemaet skal være et hjelpemiddel både for pasient og lege. For øyeblikket er Danmark i ferd med å restrukturere og bygge opp deres ungdiabetes, og Finland har ikke deltatt i prosjektet tidligere. I Sverige har prosjektet alt båret frukter, og tilbakemeldingene har vært kjempebra. Forhåpentligvis vil også Ungdiabetes Norge ha et slikt skjema utviklet innen slutten av mars. Noe som også er spesielt interessant ved nordisk møte, er mulighetene til å dele erfaringer. Utrolig morsomt for ungdiabetes i Danmark, som er i en oppstartsfase og har mulighet til å hente erfaring fra både Finland, Norge og Sverige. For Finland er også erfaring viktig, siden de også er i en omstruktureringsfase. Forhåpentligvis vil Norge og Sverige kunne bidra og ikke minst lære av Finland og Danmark. Ettersom Improving Healthcare egentlig var fjorårets samarbeidsprosjekt var tanken at dette prosjektet skulle fases ut, og et nytt starte opp i På grunn av prosjektets størrelse og etter ønske fra både Finland og Danmark valgte vi å fortsette. Improving Healthcare vil derfor være det nordiske samarbeidet frem til neste nordiske møte, som holdes andre helg i februar 2010, denne gangen i Sverige. Vi i Ungdiabetes håper du kan dra nytte av det arbeidet vi gjør, og ta gjerne kontakt om du skulle ha noen spørsmål. Frederik Schultz Ungdiabetes DVD om type 1-diabetes Norges Diabetesforbund har laget en DVD som skal formidle basiskunnskap om type 1-diabetes til ansatte i skole og barnehage. De fleste som jobber i barnehage og skole har liten kompetanse på barn med type 1-diabetes, og noen er også engstelige for å ta ansvaret for barn med type 1-diabetes. Med bare noe informasjon og en økt forståelse av sykdommen, vil personalet og lærerne føle seg mye tryggere på hva sykdommen er og hva slags behandling og effekter barna kan få av behandlingen. Det er viktig for foreldre og barna at de kan føle seg trygge på at voksenpersonene rundt barnet vet hva type 1-diabetes er og hvordan det behandles. Derfor er det nå laget en informasjonsfilm som kan bestilles fra Norges Diabetesforbund. Se mer info på Forskjeller i forskrivning av insulin På landsbasis er det store forskjeller i forskrivning av langtidsvirkende insulinanaloger til behandling av diabetes, skriver Dagens Medisin. I Møre og Romsdal er bruken mer enn det dobbelte av hva den er i Nordland og nær det tredoble av forskrivningen i Oppland. I hovedstaden er forskrivningen av de nyere medisinene langt mer utbredt i vestlige enn i østlige bydeler. Ulike vurderinger Seksjonsoverlege Tore Julsrud Berg ved Endokrinologisk poliklinikk på Aker universitetssykehus tror forskjellene har å gjøre med ulik medisinsk vurdering og praksis hos legene. - Dette handler om mer enn en sosial skjevfordeling og skyldes nok i større grad legenes forskrivning, forskjeller i hvordan de leser medisinsk litteratur og vitenskapelige artikler og hvor tette bånd de har til legemiddelindustrien, uttaler Julsrud Berg til Dagens Medisin. Les mer på Forbundsnytt sendes på e-post til tillitsvalgte i Norges Diabetesforbund, og kommer ut 10 ganger i året. Bidrag og spørsmål kan rettes til informasjonsrådgiver Anders Dahl på telefon eller på e-post: Ansvarlig redaktør: Anne Mette Liavaag Redaktør/Design: Anders Dahl I redaksjonen denne utgaven: Anne Mette Liavaag Erlend Gjevre Turid Laursen Erik Lie Linn Frenningsmoen Frederik Schultz Ronni Reitan Anders Dahl

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Har du fyr har du løkte langs din vei

Har du fyr har du løkte langs din vei Forbundsnytt utgave 5 september 2014 Har du fyr har du løkte langs din vei Noen konferanser, datoer og politiske saker er viktigere enn andre. Og noen personlige hendelser betyr mer enn andre. Mange av

Detaljer

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget Leder Statsbudsjett med muligheter På forhånd definerte jeg tre punkter på statsbudsjettet som første lesing : * Diabeteslinjen * Motivasjonsgrupper * Særfradrag Vi fikk det svaret vi kunne håpe på i alle

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere Forbundsnytt I godt selskap med gode medarbeidere utgave 5 oktober 2012 Jeg føler meg utrolig heldig som både har vært med i sentralstyret i denne landsmøteperioden, og at jeg har vært leder for det nasjonale

Detaljer

Kvinner kan velge, men det koster

Kvinner kan velge, men det koster NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 2 I MAI 2014 I 99. ÅRGANG Institusjonen som er en pris verdt N.K.S. i Etiopia og New York N.K.S. sin Nettportal Familieminister Solveig Horne: Kvinner kan velge, men

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve 1 Februar 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 1-2012 Side 4 Side 16 Side 03 Leder:

Detaljer

GLAUK. Å leve med. Martine (2 1 /2), Oslo: Jeg er den eneste som har ventil i øyet! Ny informasjonsog. om drypping av øyne.

GLAUK. Å leve med. Martine (2 1 /2), Oslo: Jeg er den eneste som har ventil i øyet! Ny informasjonsog. om drypping av øyne. Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaucom.org) NR. 2 2007 Da Martine ble født gikk familien rett inn i en tid som skulle gi mange våkenetter, usikkerhet og utfordringer. Martine

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer