Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært:"

Transkript

1 LEDER Motivasjonsløftet Det skjer en stille revolusjon i lokalforeningene våre. Motivasjonsgrupper er navnet og bedre helse, trygghet, glede, nettverk og vekst er resultatet. Rundt 60 instruktører, eller igangsettere, er til nå ferdig utdannet, og mange flere vil komme i løpet av året. Om lag 250 personer har til nå deltatt i en motivasjonsgruppe der de bor, og tilbakemeldingene er strålende. Blå: Holmenkollen ble lyst opp i blått lys, sammen med en rekke andre kjente bygninger og nasjonale symboler over hele verden på Verdens diabetesdag Verdens diabetesdag forslag til kommende tema Den internasjonale diabetesforeningen (Idf) ønsker forslag til kommende tema på Verdens diabetesdag. Verdens diabetesdag 2007 var den første FN-godkjente Verdens diabetesdag. Dette førte til mer oppmerksomhet enn tidligere, både blant media og blant politikere, i Norge som i verden forøvrig. Vi har tidligere år valgt å ha samme fokus som de øvrige diabetesforbundene verden over, og har av den grunn fulgt Idfs forslag til tema. Det kommer vi også gjøre i årene framover. Barn og unge Idf har bestemt at tema for 2008 skal ha samme tema som Verdens diabetesdag 2007: barn og unge. Idf velger også å lage to års intervaller med framtidige tema for å sørge for at hvert tema for nok oppmerksomhet. I den forbindelse oppfordrer Idf til å sende inn forslag til framtidige temaer. Dersom du har tema du brenner for, og ønsker at Norges Diabetesforbund skal videreformidle dette, ta kontakt med Linn E. Frenningsmoen på e-post: Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært: Diabetes blant barn og unge 2006 Diabetes i uland 2005 Diabetes og føtter 2004 Diabetes og overvekt 2003 Diabetes og nyrer 2002 Diabetes og øyne 2001 Diabetes og hjerte-karsykdom 2000 Diabetes og livsstil 1999 Diabeteskostnader 1998 Diabetes og menneskerettigheter Konseptet er enkelt og genialt, og på mange måter en videreutvikling av det lokalforeningene har drevet med i flere tiår; å skape gode og trygge møteplasser der man kan utveksle hverdagserfaringer og motivere hverandre. Det å endre levevaner er vanskelig, og tanken er at deltakerne skal hjelpe hverandre med den berømte dørstokkmila som ofte er så uendelig tung å gå. Det er både enklere og mye hyggeligere å gjøre de sunne valgene når man gjør de sammen med andre. Å få lov å delta i en motivasjonsgruppe enten man nylig har fått diabetes, har høy risiko for å få det, eller har hatt diabetes i mange år, kan for mange bety forskjellen på god og dårlig helse. Motivasjonsløftet er i gang vårt felles løft for bedre helse! Forbundsleder

2 Gratulerer med vervet! I disse dager avvikles årsmøter i lokalforeninger og fylkeslag over hele landet. Årsberetninger og regnskap legges fram, årsplaner vedtas og nye styrer kommer på plass. Hvert år skjer det utskiftninger og omrokkeringer noen går av og andre kommer inn. Særfradrag: Skjema og veileder Skjema og veiledning for selvangivelsen 2007 følger med Diabetes nummer 2. På vegne av sentralstyret vil jeg gratulere deg med vervet. En spesiell hilsen til deg som kommer inn som ny i tillitsvalgsapparatet hjertelig velkommen! Å få et tillitsverv innebærer at andre mener nettopp du er kvalifisert til å gjøre en innsats for personer med diabetes det er en viktig tillitserklæring som gir deg grunn til å være stolt. Du på din side sier ja til å bruke tid og krefter på diabetesarbeid det er organisasjonen takknemmelig for. Viktig kunnskap Kompetanseregnskapet som ble gjennomført i 2004 ga oss masse viktig kunnskap om vår viktigste eiendel de tillitsvalgte. Bakgrunnen for å trå til som tillitsvalgt var ifølge kompetanseregnskapet ønsket om å gjøre noe for andre, men også egennytte og det å lære mer om egen sykdom var viktig. En enorm ressurs Frivilligheten i Norge er omfattende og mangfoldig og en enorm ressurs for Norge som nasjon. I overkant av årsverk frivillig arbeid utføres, og sektorens bidrag er av stor samfunnsmessig verdi. Å delta i frivillig arbeid gir mening, trygghet, kunnskap, demokratisk kompetanse og sosialt nettverk. I 60 år har Norges Diabetesforbund arbeidet til beste for alle med diabetes. I dette arbeidet har flere tusen tillitsvalgte bidratt med tid, krefter, engasjement og kunnskap. Fortsatt er diabetes en krevende sykdom, men organisasjonen har bidratt til å løfte vekk deler av byrden. Frivillig initiativ Norges Diabetesforbund baser sitt arbeid på frivillighet, og for å lykkes må vi ta vare på alle typer frivillig initiativ. Mange ønsker ikke å velges inn i styrer eller ta på seg krevende verv, men er allikevel opptatt av diabetessaken. En annen gruppe er de som går av som tillitsvalgte her viste kompetanseregnskapet at 6 av 10 fortsatt ønsker å bidra. Det er viktig at lokalforeningen og fylkeslaget har en oversikt over disse ressurspersonene og hva de ønsker å bidra med. Bruk dem i utvalg og til konkrete prosjekter uten at de nødvendigvis må binde seg for lengre perioder. På denne måten styrker vi laget og har flere å spille på. Gjøre en god jobb For å gjøre en god jobb som tillitsvalgt er det viktig at du får god informasjon om de oppgavene, mulighetene og utfordringene som venter deg. God skolering, nettverksbygging og tilrettelegging av arbeidet er avgjørende for å lykkes og trives i rollen som tillitsvalgt. Lagspill Organisasjonsarbeid er lagspill og skal være givende og meningsfylt. Når vi alle spiller på samme lag mot felles mål får vi flest scoringer. Takk for at akkurat du er med! Arild Melleby sentralstyret De gjeldene reglene sier at du må samle kvitteringer for matvarer for en måned dersom du mener du har merutgifter til kosthold, utover de kr. 4000,- som er kostsjablongen. Regnemåte og referansetall vil bli offentliggjort så snart NDF har fått en avklaring med Skatteetaten. Diabetes nr. 2 kommer i slutten av mars. Vekstsamling Det blir samling for vekstansvarlig 31. mai - 1. juni 2008 på Clarion Hotel Oslo Airport. Formålet med vekstsamlingen er å lære mer om vekstarbeid, utveksle erfaringer, få nye ideer, og ikke minst nettverksbygging. Mer informasjon om vekstsamlingen vil bli sendt ut til alle vekstansvarlige og foreningsledere. Tildeling av aktivitetsmidler Tildelingen av aktivitetsmidlene for 2008 er nå foretatt. Potten for tildeling var kr ,-, hvorav kr ,- gikk til lokalforeningene og kr ,- gikk til fylkeslagene. I tillegg har det blitt tildelt kr ,- til regionalt samarbeid. Alle foreningene som har søkt om midler vil få tilsendt et brev med resultatet og det vil også bli lagt ut på våre nettsider under organisasjonen, nyheter NDF. Midlene blir utbetalt i løpet av kort tid.

3 Informasjon for tillitsvalgte på Om du er nyvalgt tillitsvalgt eller har vært med noen år er det viktig å ha informasjon om Norges Diabetesforbund; hvem vi er og hva vi står for. Det er nyttig å holde seg oppdatert på hva som skjer i organisasjonen. På våre nettsider finner du mye informasjon for deg som er tillitsvalgt. Grunnkurs for tillitsvalgte Det har vært ønske om bidrag/innspill til opplæring av tillitsvalgte. En presentasjonspakke er nå klar og ligger på våre nettsider under organisasjonen nyheter NDF. Presentasjonspakken består av de mest brukte temaene i opplæring av tillitsvalgte. Forslag til oppgaver er lagt inn i presentasjonene. Samarbeid med industrien: Hvordan samarbeide med kommersielle aktører? Dette kan brukes som utgangspunkt i opplæring av tillitsvalgte regionalt, på fylkesplan og i lokalforeningene. Viktige dokumenter Under organisasjonen dokumenter, finner du NDFs plattform, grunnsyn, handlingsplan , vedtekter for NDF med mer. Dette er viktig dokumenter for tillitsvalgte som viser hvem vi er som organisasjon og hva vi jobber for. I tillegg til å gi dere en god basis er disse dokumentene fine å bruke i møter med andre organisasjoner, politikere, helseinstitusjoner osv. Viktige verktøy Følgende presentasjoner er laget: NDFs fundament: Hvem er NDF og hva står vi for? Plattform, grunnsyn og handlingsplan Styrearbeid: Styrets oppgaver Motivasjon: Hvordan motivere deg selv og hvordan motivere andre? Vekst: Verving og synliggjøring Søke midler: Hvor kan vi søke midler og hvordan? Se også egne sider for tillitsvalgte på organisasjonen for tillitsvalgte. For å gjøre en god jobb som tillitsvalgt trenger man noen verktøy. Presentasjonspakken nevnt ovenfor og dokumentene er viktig elementer i dette og under organisasjonen for tillitsvalgte finner du flere verktøy. Her finner du informasjon om motivasjonsgrupper, veksthjørne, liste over hvor du kan søke midler, verktøypermen på nett, sentralstyreprotokoller osv. Nytt medlemssystem nye rutiner Vi har som kjent gått over til nytt medlemssystem og i den forbindelsen har vi endret på rutinene i forbindelse med utkjøring av medlemslister. Nytt fra årsskiftet er at medlemslister pr for lokal- og fylkeslag ble sendt ut på e-post til alle i styret i de ulike foreningene som er registrert med e-postadresse i vårt medlemssystem. I de foreningene som ingen i styret var registrert med e-postadresse ble listene sendt på papir til leder i foreningen. Listene blir sendt ut i PDF-format Medlemslistene blir ikke lenger sendt ut automatisk. Ønsker ditt lokallag lister på medlemmer ta kontakt med Torhild Karlsen på tlf eller e-post: Vi anbefaler dersom det er mulig å sende listene på e-post, da dette er en stor fordel med hensyn til redigering av listene f.eks i Excel, men sender selvfølgelig ut lister på papir dersom dette er ønskelig. Ta ut egne medlemslister Det vil snart bli mulig for tillitsvalgte å ta ut medlemslister over sine medlemmer via internett. Medlemssystemet på nett har vært ute til utprøving blant noen foreninger. På bakgrunn av tilbakemeldingene vil sekretariatet se på noen forbedringer i systemet. Over påske vil alle tillitsvalgte få tilgang på medlemssystemet og kunne ha oversikt over sine medlemmer.

4 Diabetesaksjon i Nord-Norge Diabetesaksjon i Nord-Norge er et prosjekt over 2 år med fokus på fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Målet med prosjektet er å redusere andelen personer med udiagnostisert diabetes og identifisere personer med forhøyet risiko for å få diabetes, og sikre at disse gis adekvat oppfølging og behandling. Fokuset i prosjektet er å øke kompetansen innen diabetesomsorgen blant helsepersonell i primærhelsetjenesten og oppstart av Motivasjonsgrupper i Nord-Norge. Ved innspill, ta gjerne kontakt med prosjektleder Gøril Salomonsen Klette på mobil: eller e-post: Gøril Salomonsen Klette Motivasjonsgrupper neste kurs i Bodø Neste kurs for instruktører/igangsettere av Motivasjonsgrupper blir april 2008 i Bodø. Det er også planlagt kurs oktober og november Påmeldingsfristen er 14. mars. Meld deg på til Gøril Salomonsen Klette på e-post: diabetes.no eller telefon Egenandel 1000 kr per deltaker (inkl. reise og opphold på hotell). Målet med Motivasjonsgruppene er å gjøre noe hyggelig sammen både av fysiske aktiviteter og samvær rundt god og sunn mat. Mange sier at det å møte Søndag 9. mars er det startskudd for budsjettkonferanse for regjeringens arbeid med statsbudsjett NDF har derfor sendt en e-post til partilederne i regjeringspartiene om særfradrag for personer med diabetes, som oppfølging av våre tidligere innsendte krav til statsbudsjettet for Se mer om saken på andre i samme situasjon er veldig viktig i en slik gruppe. Mange synes det er vanskelig å komme seg ut av sofaen og ut på tur på egen hånd, og mange ønsker inspirasjon til å lage litt sunnere mat. Motivasjonsgruppene er lagt opp etter deltakernes ønsker og skal ikke kreve noe forkunnskap. For mer informasjon se (Organisasjon-tillitsvalgte-motivasjonsgrupper) Lik likningsbehandling! Løftebrudd: Rydd opp i særfradragsaken! Ofte stilte spørsmål Er det mulig å bli kvitt diabetes? Noen som blir oppdaget med type 1-diabetes tidlig, vil av og til ha en overgangsperiode hvor de kan være ganske friske. Dette er fordi betacellene ikke ennå har stoppet helt opp med å produsere insulin. Men før eller siden vil de insulinproduserende cellene bli ødelagt. Denne overgangsperioden kalles ofte hvetebrødsperioden. Svært overvektige type 2- diabetikere som klarer å gå ned mye i vekt vil kunne få et tilnærmet normalt blodsukker ved å holde vekta nede, i hvert fall en stund. Legger man på seg igjen, vil derimot diabetesen komme tilbake. Svangerskapsdiabetes: Noen utvikler type 1-diabetes under svangerskapet og beholder den senere. Andre som er disponert for type 2- diabetes får diabetes under svangerskapet og blir kvitt den etter fødselen. Disse er utsatt for å få type 2 senere i livet. Transplantasjon: I noen tilfeller av alvorlig nyreskade kan det være mulig med transplantasjon av nyre og bukspyttkjertel. Da vil man bli kvitt diabetesen. Dette skjer sjelden. Får jeg diabetes av å spise mye sukker? Type 1-diabetes: Nei! Ingen vet hva man kan gjøre for å unngå å få det. Type 2-diabetes: Ikke fordi de spiser sukker, men overvekt disponerer for diabetes sammen med mangel på fysisk aktivitet.

5 Aktiv ungdom på årsmøtene I løpet av februar har alle lokallag hatt årsmøter, og før utgangen av mars er det alle fylkesstyrene som skal avvikle årsmøter. For oss ungdommer er det kjempeviktig at vi viser interesse i å delta på årsmøtene. Her blir fjoråret evaluert, og årets aktiviteter skal planlegges og godkjennes. Økonomi er også en stor sak på årsmøtet, og det som blir besluttet her kan være avgjørende for midlene til ungdommen resten av året. Vi må huske på at alle som sitter som tillitsvalgte jobber mot samme mål, at vi skal leve godt og lenge med diabetesen vår. Da må man samarbeide og finne løsninger som fungerer for alle parter. Vi i det nasjonale ungdomsstyret var i København i februar. Her hadde vi ei helg med møter sammen med ungdiabetes Sverige og det danske ungdomsutvalget. Underskrivende har aldri vært med på et slikt møte før, og det var utrolig spennende! Det var interessant å se hvordan nabolandene våre driver diabetesarbeid. Alle landene hadde en presentasjon av seg selv, hva vi jobber med og hva vi planlegger å gjøre i tiden framover. Vi har en handlingsplan for samarbeidet vårt, og denne ble diskutert og satt fokus på. Samme helg hadde lederne i alle diabetesforbundene i Norden også møte i København. Ungdomslederne var også innom hos dem og diskuterte hva vi ønsket å gjøre gjennom samarbeidet landene mellom. Diabetesarbeidet drives ganske forskjellig hos oss alle, i Danmark er de inne i en ganske omfattende omorganisering av hele forbundet, og det blir spennende å se hva som skjer framover hos dem. Her i Norge har vi fokus på å få i gang lokale aktiviteter og kurs. Vi vil at alle skal få et tilbud i nærheten av hvor de bor, mens de i Sverige arrangerer mange store aktiviteter som alle i hele Har du spørsmål rundt innleveringen av årsrapporteringsskjemaet så ta kontakt Torhild Karlsen på telefon: landet kan delta på.. Selv om man arbeider ulikt og har forskjellig fokus, så vi også at vi har mye til felles. Mange av de utfordringene vi står overfor i Norge, har også Danmark og Sverige. Som for eksempel hvordan vi når ut til medlemmene våre. Profilering og nettsider var også et tema som vi snakket mye om. I disse dager holder vi også på å skrive et brev som vi skal sende ut til alle medlemmene mellom 14 og 30. Det kommer forhåpentligvis ut om ikke så alt for lenge, så følg med i postkassa! Ida Trædal Rystad Ungdiabetes Sommerkurs for barn Norges Diabetesforbund kan by på barnekurs til sommeren for barn mellom 11 og 13 år. Stedet er Drageid leirskole i Sør-Trøndelag, den juni Egenandelen for kurset er kr ,- som dekker opphold, alle måltider og reise. Søknadsfrist er 1. april Søknadsskjema får du ved å kontakte NDF Diabetessenteret i Hordaland, tlf Se mer info: no/index.asp?id=46857 Husk årsrapporteringen! Husk å levere årsrapporteringsskjemaene innen fristen 1. april. eller send henne en e-post på: Ofte stilte spørsmål Kan jeg kjøre bil med diabetes? Mennesker med diabetes kan som andre få førstegangs førerkort i klasse A (motorsykkel), klasse B (person/varebil) og klasse T (traktor). Søkeren skal avgi egenerklæring og legeattest, dersom søkeren er under regelmessig behandling, velregulert og ikke hatt noen svekkelse av kjøreevnen de to siste årene. Fås sjelden for mer enn ti år om gangen. Mennesker med insulinkrevende diabetes har som hovedregel forbud mot å føre buss og lastebil. Dersom diabetes oppstår hos en person som har slik sertifikat, skal det sendes melding til fylkeslegen. Det går likevel an å forhandle seg fram til en dispensasjon med spesialisterklæring i handa. For myndighetene er det en avveining mellom trafikksikkerhet og behovet for den enkelte som avgjør om søknad innvilges eller ei. Forbundsnytt sendes alle tillitsvalgte i Norges Diabetesforbund, og kommer ut 10 ganger i året. Bidrag og spørsmål kan rettes til informasjonsrådgiver Anders Dahl på telefon eller på e-post: Ansvarlig redaktør: Redaktør/Design: Anders Dahl I redaksjonen denne utgaven: Anita Sandnes Andresen Erlend Gjevre Arild Melleby Ida Trædal Rystad Anders Dahl

Bli med du også: Diabeteskonferansen finner sted på Clarion. Hotel Oslo Airport 26. 28. september 2008.

Bli med du også: Diabeteskonferansen finner sted på Clarion. Hotel Oslo Airport 26. 28. september 2008. LEDER Sol, sommer og vekst En etterlengtet sommer er endelig her, og det spirer og gror i balkongkrukker og blomsterbed. Om kort tid skal vi alle unne oss en velfortjent, forhåpentligvis varm og solrik

Detaljer

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 Sted: Gardermoen Dato: 19. 20. april 2012 Tid: Torsdag kl 10.00 19.45 Fredag kl 09.00 13.00 Tilstede: Forbundsleder Sindre Børke Nestleder Nina Skille

Detaljer

Diabetesaksjon i Nord-Norge

Diabetesaksjon i Nord-Norge Norges Diabetesforbund Møte med FYSAK koordinatorer 07.02.08 Disposisjon Norges Diabetesforbund Diabetes i Norge i dag Nasjonal diabetesstrategi og regional diabetesplan Presentasjon av prosjektet Diabetesaksjon

Detaljer

Massiv mediedekning: Grafen viser antall presseklipp Norges Diabetesforbund fikk ved søk på ordet diabetes i løpet av 2008.

Massiv mediedekning: Grafen viser antall presseklipp Norges Diabetesforbund fikk ved søk på ordet diabetes i løpet av 2008. LEDER Spennende og krevende Det er ingen tvil om at 2009 blir et spennende og krevende år. Vi har en viktig jobb å gjøre. Vi er inne i et landsmøteår som utfordrer oss til diskusjon og refleksjon om hva

Detaljer

Høst! Blanke ark blant fargede blader

Høst! Blanke ark blant fargede blader vvvvvv 6. utgave / oktober 2012 ffff Høst! Blanke ark blant fargede blader Høsten. Den vakre høsten. Frem med ullgenseren, og håpet om solfylte dager, skarp, klar luft. Turer, termos og tøfler. Høsten

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2010 2012

HANDLINGSPLAN 2010 2012 HANDLINGSPLAN 2010 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 1.1. Oppbygging... 3 2. Type 1-diabetes... 5 2.1. Mål:... 5 2.2. Satsingsområder:... 5 2.3. Tiltak:... 6 2.3.1. Lokalt:... 6 2.3.2. Fylke/region:...

Detaljer

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Statsråd Siv Jensen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref. LM Oslo, 27. januar 2014 Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

Barn og unge: Viktig gruppe for Norges Diabetesforbund

Barn og unge: Viktig gruppe for Norges Diabetesforbund LEDER Så mye å være stolt av Organisasjonsarbeid er lagspill der vi spiller hverandre gode, og der alles innsats er nødvendig for å score mål. Hver dag hele året gir tillitsvalgte av sin fritid, og hver

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

vvvvvv 4. utgave / april 2012

vvvvvv 4. utgave / april 2012 vvvvvv 4. utgave / april 2012 Kampanjen 2012 I kampanjeperioden 19. mai 9. juni er forbundets mål å få flere til å ta diabetesrisikotesten hos legen, på diabetesrisiko.no og i Apotek 1. For å få til dette,

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

Sluttrapport prosjekt om forebygging: «Motiverende fellesskap» Diabetesforbundet, Februar 2014 MOTIVERENDE FELLESSKAP

Sluttrapport prosjekt om forebygging: «Motiverende fellesskap» Diabetesforbundet, Februar 2014 MOTIVERENDE FELLESSKAP MOTIVERENDE FELLESSKAP Forord Diabetesforbundet utdanner instruktører som oppretter motivasjonsgrupper over hele landet. Motivasjonsgruppene er et likemannstilbud for alle som har diabetes, eller de som

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

KlLINGENDE MYNT: Flere lokalforeninger får nå ved gjevne mellomrom penger i kassa når Norsk Tipping delere ut overskuddet sitt.

KlLINGENDE MYNT: Flere lokalforeninger får nå ved gjevne mellomrom penger i kassa når Norsk Tipping delere ut overskuddet sitt. LEDER God sommer! Vi legger en spennende og krevende vår bak oss, med små og store arrangementer alle med et mål for øye; å sikre at aller med diabetes et godt liv. Vi har en viktig oppgave. Vi er en organisasjon

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

PROSJEKT: Har du en ide til et prosjekt i 2010? veien i den videre arbeidsprosessen.

PROSJEKT: Har du en ide til et prosjekt i 2010? veien i den videre arbeidsprosessen. Forbundsnytt Leder I disse dager... har jeg gleden av å gratulere psykolog Jon Haug med doktorgrad. Med blant annet en interessant forelesning om diabetisk slitenhet trekker han opp et tema som noen hver

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Ha en god og motiverende sommer!

Ha en god og motiverende sommer! vvvvvv 5. utgave / juni 2012 ffff Ha en god og motiverende sommer! Selv om sommerværet enda ikke har innfridd over hele landet sier kalenderen at nå er det juli, og tid for ferieavvikling. Det skal bli

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag!

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! VALGKAMPHEFTE 2013 Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! 9. september er det Stortingsvalg. En del av Diabetesforbundets oppdrag er å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden. Valgkampen er

Detaljer

Velkommen tillitsvalgte

Velkommen tillitsvalgte Velkommen tillitsvalgte Lokallagsmøte 09.02.11 Vi får Norge til å gro! Takk for at du sa ja! Hva tror du selv du skal jobbe med? Hva ønsker du å jobbe med? Bygdedagen, Åpen gård Skolekontakt, Barnehagebesøk

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Diabeteskonferansen 2010: Er du påmeldt?

Diabeteskonferansen 2010: Er du påmeldt? Aktivitet Diabeteskonferansen 2010 8. 10. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Golf - en fordel Nå lokker Diabetesforbundet medlemmene sine ut på golfbanen. Put, birdie og hole in one er kanskje ukjente

Detaljer

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hvem er jeg - Dagfinn Østbye! Siv.ing, 59 år, gift bor i Stokke, jobber i Kongsberg Norcontrol

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSMØTET 2016

ENDRINGSFORSLAG ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSMØTET 2016 1 Bodø Endring 1-2 Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksualitet 2 Forberede nde komité, org.plat 3 Vetle Mikkelsen,

Detaljer

Velkommen nye tillitsvalgte

Velkommen nye tillitsvalgte Velkommen nye tillitsvalgte Ledermøte i Østfold Bondelag 14. 15.11.08 Heidi Kirkeby og Nina Glomsrud Saxrud Vi får Norge til å gro! Morgenens program, kl 09 10:15 Hva forventes av deg som leder? Presentasjon,

Detaljer

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll.

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll. Sluttrapport Nettverksbygging for NF- ungdom FORORD Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Det er totalt 253 medlemmer i Helseregion Midt og Nord. Derav er det 58 medlemmer med diagnosen NF i alderen 14-30

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn?

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Fakta om Diabetesforbundet: En uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er

Detaljer

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI 2016 2018 Diabetesforbundets verdier Våre verdier TROVERDIG, HJELPSOM og MODIG representerer det vi som organisasjon står for, og danner en felles plattform for alle våre

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost 1 Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en bevisstgjøringsprosess

Detaljer

Forbundsnytt LEDER. Hurra, vi har lagt på oss! utgave 6 - september 2008. www.diabetes.no - www.ungdiabetes.no - www.dialek.no. 60 år for bedre helse

Forbundsnytt LEDER. Hurra, vi har lagt på oss! utgave 6 - september 2008. www.diabetes.no - www.ungdiabetes.no - www.dialek.no. 60 år for bedre helse LEDER 60 år for bedre helse I disse dager, for 60 år siden, var en gruppe aktive ildsjeler travelt opptatt med å forberede stiftelsesmøtet til det som skulle bli Landsforeningen for sukkersyke, senere

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2012

Arbeidet i lokallagene i 2012 Arbeidet i lokallagene i 2012 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2012 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

Instruksjon om hvordan registrere kurs og arrangement i medlemsregisteret

Instruksjon om hvordan registrere kurs og arrangement i medlemsregisteret Instruksjon om hvordan registrere kurs og arrangement i medlemsregisteret For å registrere kurs, arrangement, temakvelder og annen aktivitet i laget ditt, må dette registreres i medlemsregisteret av hvert

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Gruppesamling 4 Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Forrige samling Hvorfor er det viktig å være fysisk aktiv? Hvor viktig er det for hele kroppen å være aktiv? Har du tro på

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Til NKFs lokallag Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Velkommen til vår jubileumutstilling

Velkommen til vår jubileumutstilling Velkommen til vår jubileumutstilling Vi gleder oss til å se deg (dag, dato & sted). Vi åpner utstillingen kl. 00.00 og kan by på (lokale aktiviteter) og en hyggelig prat med vårt lokallag. Over 42 000

Detaljer

IKKE BARE PAPIR: Retningslinjene for helsepersonell skal bidra til god og optimal og ensartet behandling av alle med diabetes i Norge.

IKKE BARE PAPIR: Retningslinjene for helsepersonell skal bidra til god og optimal og ensartet behandling av alle med diabetes i Norge. LEDER Retningslinjer Diabetes-norge har fått nye behandlingsretningslinjer. Målet er at disse skal bidra til god og likeverdig behandling uansett om det dreier seg om type 1- eller type 2-diabetes, om

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD»

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD» Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Prosjektnummer: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Forebygging 2015/FB4772 «Aktiv med MS i nord» MS-Forbundet Lise Johnsen, MS-forbundet region nord

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2013

Arbeidet i lokallagene i 2013 Arbeidet i lokallagene i 2013 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2013 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Samlet årsmelding for lokallagene.

Samlet årsmelding for lokallagene. 30.09.11. Samlet årsmelding for lokallagene. Alle lokallagene ble bedt om å fylle ut et skjema der aktiviteten i 2010 ble rapportert. Dette kom i tillegg til den skriftlige rapporten som sammen med regnskapet

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

USF-akademiet. USF-akademiet. Bli med på. USF-akademiet!

USF-akademiet. USF-akademiet. Bli med på. USF-akademiet! USF-akademiet Bli med på USF-akademiet USF-akademiet! Om opplegget Det blir 4 samlinger i året i to år. Første samling er lagt til helgen 24-26.11.2017, i Oslo. Detaljert program for første helg: se vedlegg.

Detaljer

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset?

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset? 1 Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Ditt telefon nr. og Din epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en

Detaljer

Kartlegging av motivasjonsgruppene spørreundersøkelse

Kartlegging av motivasjonsgruppene spørreundersøkelse vvvvvv 3. utgave / mars 2012 ffff Kartlegging av motivasjonsgruppene spørreundersøkelse I samarbeid med Universitetet i Oslo skal Diabetesforbundet utføre en kartlegging av motivasjonsgruppene og effekten

Detaljer

STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF

STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF FORMÅL Lokallagene er byggesteinene i AUF. Det er i lokallagene medlemmene er, og det er der engasjementet gror og aktiviteten blomstrer. Sterke, aktive

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE Gran kommune Januar 2016 Fritid for Alle Gran kommune Vi tilrettelegger for at barn og unge med ulike bistandsbehov har et fritidstilbud med mening. Et oppdrag

Detaljer

Samlet årsmelding fra fylkeslagene.

Samlet årsmelding fra fylkeslagene. 01.08.2011 Samlet årsmelding fra fylkeslagene. Dette er en sammenstilling av informasjon som er kommet inn gjennom et skjema som fylkeslagene ble bedt om å fylle ut, og som rapporterer om forskjellige

Detaljer

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverdi og mestring Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling,

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

RETNINGSLINJER VED VALG AV KLASSETILLITSVALGTE

RETNINGSLINJER VED VALG AV KLASSETILLITSVALGTE RETNINGSLINJER VED VALG AV KLASSETILLITSVALGTE Studentforeningen har blitt oppfordret til å lage en veileder som skal brukes av STHIL- styret og de ansatte når det skal velges klassetillitsvalgte. Høsten

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

Sluttrapport: Lokale forandringsagenter

Sluttrapport: Lokale forandringsagenter Sluttrapport: Lokale forandringsagenter (Illustrasjonsfoto fra www.morguefile.com) Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2009/1/0421 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Lokale forandringsagenter

Detaljer

ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN

ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN GRØNT KVINNENETTVERK 2016-2017 GRØNT KVINNENETTVERKS FORMÅL Grønt Kvinnenettverk (GK) er et åpent nettverk for alle medlemmer i Miljøpartiet De Grønne, og har et fast styre som velges

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Nytt år, nye muligheter!

Nytt år, nye muligheter! vvvvvv 1. utgave / januar 2013 ffff Nytt år, nye muligheter! Et nytt år gir nye muligheter, og nettopp det er mange opptatt av de første dagene i januar. Mange nyttårsforsetter etableres, og motivasjonen

Detaljer

Et samarbeidsprosjekt mellom:

Et samarbeidsprosjekt mellom: Et samarbeidsprosjekt mellom: Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges Svømmeforbund Mål Engasjere flere ungdommer til varig aktivitet i norsk idrett som aktiv, trener, leder og dommer. Gi ungdom

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 21.02. 2017 til årsmøte i den 25. og 26. mars 2017 (TV-samling lørdag 25. mars og årsmøte søndag den 26. mars)

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer