Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært:"

Transkript

1 LEDER Motivasjonsløftet Det skjer en stille revolusjon i lokalforeningene våre. Motivasjonsgrupper er navnet og bedre helse, trygghet, glede, nettverk og vekst er resultatet. Rundt 60 instruktører, eller igangsettere, er til nå ferdig utdannet, og mange flere vil komme i løpet av året. Om lag 250 personer har til nå deltatt i en motivasjonsgruppe der de bor, og tilbakemeldingene er strålende. Blå: Holmenkollen ble lyst opp i blått lys, sammen med en rekke andre kjente bygninger og nasjonale symboler over hele verden på Verdens diabetesdag Verdens diabetesdag forslag til kommende tema Den internasjonale diabetesforeningen (Idf) ønsker forslag til kommende tema på Verdens diabetesdag. Verdens diabetesdag 2007 var den første FN-godkjente Verdens diabetesdag. Dette førte til mer oppmerksomhet enn tidligere, både blant media og blant politikere, i Norge som i verden forøvrig. Vi har tidligere år valgt å ha samme fokus som de øvrige diabetesforbundene verden over, og har av den grunn fulgt Idfs forslag til tema. Det kommer vi også gjøre i årene framover. Barn og unge Idf har bestemt at tema for 2008 skal ha samme tema som Verdens diabetesdag 2007: barn og unge. Idf velger også å lage to års intervaller med framtidige tema for å sørge for at hvert tema for nok oppmerksomhet. I den forbindelse oppfordrer Idf til å sende inn forslag til framtidige temaer. Dersom du har tema du brenner for, og ønsker at Norges Diabetesforbund skal videreformidle dette, ta kontakt med Linn E. Frenningsmoen på e-post: Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært: Diabetes blant barn og unge 2006 Diabetes i uland 2005 Diabetes og føtter 2004 Diabetes og overvekt 2003 Diabetes og nyrer 2002 Diabetes og øyne 2001 Diabetes og hjerte-karsykdom 2000 Diabetes og livsstil 1999 Diabeteskostnader 1998 Diabetes og menneskerettigheter Konseptet er enkelt og genialt, og på mange måter en videreutvikling av det lokalforeningene har drevet med i flere tiår; å skape gode og trygge møteplasser der man kan utveksle hverdagserfaringer og motivere hverandre. Det å endre levevaner er vanskelig, og tanken er at deltakerne skal hjelpe hverandre med den berømte dørstokkmila som ofte er så uendelig tung å gå. Det er både enklere og mye hyggeligere å gjøre de sunne valgene når man gjør de sammen med andre. Å få lov å delta i en motivasjonsgruppe enten man nylig har fått diabetes, har høy risiko for å få det, eller har hatt diabetes i mange år, kan for mange bety forskjellen på god og dårlig helse. Motivasjonsløftet er i gang vårt felles løft for bedre helse! Forbundsleder

2 Gratulerer med vervet! I disse dager avvikles årsmøter i lokalforeninger og fylkeslag over hele landet. Årsberetninger og regnskap legges fram, årsplaner vedtas og nye styrer kommer på plass. Hvert år skjer det utskiftninger og omrokkeringer noen går av og andre kommer inn. Særfradrag: Skjema og veileder Skjema og veiledning for selvangivelsen 2007 følger med Diabetes nummer 2. På vegne av sentralstyret vil jeg gratulere deg med vervet. En spesiell hilsen til deg som kommer inn som ny i tillitsvalgsapparatet hjertelig velkommen! Å få et tillitsverv innebærer at andre mener nettopp du er kvalifisert til å gjøre en innsats for personer med diabetes det er en viktig tillitserklæring som gir deg grunn til å være stolt. Du på din side sier ja til å bruke tid og krefter på diabetesarbeid det er organisasjonen takknemmelig for. Viktig kunnskap Kompetanseregnskapet som ble gjennomført i 2004 ga oss masse viktig kunnskap om vår viktigste eiendel de tillitsvalgte. Bakgrunnen for å trå til som tillitsvalgt var ifølge kompetanseregnskapet ønsket om å gjøre noe for andre, men også egennytte og det å lære mer om egen sykdom var viktig. En enorm ressurs Frivilligheten i Norge er omfattende og mangfoldig og en enorm ressurs for Norge som nasjon. I overkant av årsverk frivillig arbeid utføres, og sektorens bidrag er av stor samfunnsmessig verdi. Å delta i frivillig arbeid gir mening, trygghet, kunnskap, demokratisk kompetanse og sosialt nettverk. I 60 år har Norges Diabetesforbund arbeidet til beste for alle med diabetes. I dette arbeidet har flere tusen tillitsvalgte bidratt med tid, krefter, engasjement og kunnskap. Fortsatt er diabetes en krevende sykdom, men organisasjonen har bidratt til å løfte vekk deler av byrden. Frivillig initiativ Norges Diabetesforbund baser sitt arbeid på frivillighet, og for å lykkes må vi ta vare på alle typer frivillig initiativ. Mange ønsker ikke å velges inn i styrer eller ta på seg krevende verv, men er allikevel opptatt av diabetessaken. En annen gruppe er de som går av som tillitsvalgte her viste kompetanseregnskapet at 6 av 10 fortsatt ønsker å bidra. Det er viktig at lokalforeningen og fylkeslaget har en oversikt over disse ressurspersonene og hva de ønsker å bidra med. Bruk dem i utvalg og til konkrete prosjekter uten at de nødvendigvis må binde seg for lengre perioder. På denne måten styrker vi laget og har flere å spille på. Gjøre en god jobb For å gjøre en god jobb som tillitsvalgt er det viktig at du får god informasjon om de oppgavene, mulighetene og utfordringene som venter deg. God skolering, nettverksbygging og tilrettelegging av arbeidet er avgjørende for å lykkes og trives i rollen som tillitsvalgt. Lagspill Organisasjonsarbeid er lagspill og skal være givende og meningsfylt. Når vi alle spiller på samme lag mot felles mål får vi flest scoringer. Takk for at akkurat du er med! Arild Melleby sentralstyret De gjeldene reglene sier at du må samle kvitteringer for matvarer for en måned dersom du mener du har merutgifter til kosthold, utover de kr. 4000,- som er kostsjablongen. Regnemåte og referansetall vil bli offentliggjort så snart NDF har fått en avklaring med Skatteetaten. Diabetes nr. 2 kommer i slutten av mars. Vekstsamling Det blir samling for vekstansvarlig 31. mai - 1. juni 2008 på Clarion Hotel Oslo Airport. Formålet med vekstsamlingen er å lære mer om vekstarbeid, utveksle erfaringer, få nye ideer, og ikke minst nettverksbygging. Mer informasjon om vekstsamlingen vil bli sendt ut til alle vekstansvarlige og foreningsledere. Tildeling av aktivitetsmidler Tildelingen av aktivitetsmidlene for 2008 er nå foretatt. Potten for tildeling var kr ,-, hvorav kr ,- gikk til lokalforeningene og kr ,- gikk til fylkeslagene. I tillegg har det blitt tildelt kr ,- til regionalt samarbeid. Alle foreningene som har søkt om midler vil få tilsendt et brev med resultatet og det vil også bli lagt ut på våre nettsider under organisasjonen, nyheter NDF. Midlene blir utbetalt i løpet av kort tid.

3 Informasjon for tillitsvalgte på Om du er nyvalgt tillitsvalgt eller har vært med noen år er det viktig å ha informasjon om Norges Diabetesforbund; hvem vi er og hva vi står for. Det er nyttig å holde seg oppdatert på hva som skjer i organisasjonen. På våre nettsider finner du mye informasjon for deg som er tillitsvalgt. Grunnkurs for tillitsvalgte Det har vært ønske om bidrag/innspill til opplæring av tillitsvalgte. En presentasjonspakke er nå klar og ligger på våre nettsider under organisasjonen nyheter NDF. Presentasjonspakken består av de mest brukte temaene i opplæring av tillitsvalgte. Forslag til oppgaver er lagt inn i presentasjonene. Samarbeid med industrien: Hvordan samarbeide med kommersielle aktører? Dette kan brukes som utgangspunkt i opplæring av tillitsvalgte regionalt, på fylkesplan og i lokalforeningene. Viktige dokumenter Under organisasjonen dokumenter, finner du NDFs plattform, grunnsyn, handlingsplan , vedtekter for NDF med mer. Dette er viktig dokumenter for tillitsvalgte som viser hvem vi er som organisasjon og hva vi jobber for. I tillegg til å gi dere en god basis er disse dokumentene fine å bruke i møter med andre organisasjoner, politikere, helseinstitusjoner osv. Viktige verktøy Følgende presentasjoner er laget: NDFs fundament: Hvem er NDF og hva står vi for? Plattform, grunnsyn og handlingsplan Styrearbeid: Styrets oppgaver Motivasjon: Hvordan motivere deg selv og hvordan motivere andre? Vekst: Verving og synliggjøring Søke midler: Hvor kan vi søke midler og hvordan? Se også egne sider for tillitsvalgte på organisasjonen for tillitsvalgte. For å gjøre en god jobb som tillitsvalgt trenger man noen verktøy. Presentasjonspakken nevnt ovenfor og dokumentene er viktig elementer i dette og under organisasjonen for tillitsvalgte finner du flere verktøy. Her finner du informasjon om motivasjonsgrupper, veksthjørne, liste over hvor du kan søke midler, verktøypermen på nett, sentralstyreprotokoller osv. Nytt medlemssystem nye rutiner Vi har som kjent gått over til nytt medlemssystem og i den forbindelsen har vi endret på rutinene i forbindelse med utkjøring av medlemslister. Nytt fra årsskiftet er at medlemslister pr for lokal- og fylkeslag ble sendt ut på e-post til alle i styret i de ulike foreningene som er registrert med e-postadresse i vårt medlemssystem. I de foreningene som ingen i styret var registrert med e-postadresse ble listene sendt på papir til leder i foreningen. Listene blir sendt ut i PDF-format Medlemslistene blir ikke lenger sendt ut automatisk. Ønsker ditt lokallag lister på medlemmer ta kontakt med Torhild Karlsen på tlf eller e-post: Vi anbefaler dersom det er mulig å sende listene på e-post, da dette er en stor fordel med hensyn til redigering av listene f.eks i Excel, men sender selvfølgelig ut lister på papir dersom dette er ønskelig. Ta ut egne medlemslister Det vil snart bli mulig for tillitsvalgte å ta ut medlemslister over sine medlemmer via internett. Medlemssystemet på nett har vært ute til utprøving blant noen foreninger. På bakgrunn av tilbakemeldingene vil sekretariatet se på noen forbedringer i systemet. Over påske vil alle tillitsvalgte få tilgang på medlemssystemet og kunne ha oversikt over sine medlemmer.

4 Diabetesaksjon i Nord-Norge Diabetesaksjon i Nord-Norge er et prosjekt over 2 år med fokus på fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Målet med prosjektet er å redusere andelen personer med udiagnostisert diabetes og identifisere personer med forhøyet risiko for å få diabetes, og sikre at disse gis adekvat oppfølging og behandling. Fokuset i prosjektet er å øke kompetansen innen diabetesomsorgen blant helsepersonell i primærhelsetjenesten og oppstart av Motivasjonsgrupper i Nord-Norge. Ved innspill, ta gjerne kontakt med prosjektleder Gøril Salomonsen Klette på mobil: eller e-post: Gøril Salomonsen Klette Motivasjonsgrupper neste kurs i Bodø Neste kurs for instruktører/igangsettere av Motivasjonsgrupper blir april 2008 i Bodø. Det er også planlagt kurs oktober og november Påmeldingsfristen er 14. mars. Meld deg på til Gøril Salomonsen Klette på e-post: diabetes.no eller telefon Egenandel 1000 kr per deltaker (inkl. reise og opphold på hotell). Målet med Motivasjonsgruppene er å gjøre noe hyggelig sammen både av fysiske aktiviteter og samvær rundt god og sunn mat. Mange sier at det å møte Søndag 9. mars er det startskudd for budsjettkonferanse for regjeringens arbeid med statsbudsjett NDF har derfor sendt en e-post til partilederne i regjeringspartiene om særfradrag for personer med diabetes, som oppfølging av våre tidligere innsendte krav til statsbudsjettet for Se mer om saken på andre i samme situasjon er veldig viktig i en slik gruppe. Mange synes det er vanskelig å komme seg ut av sofaen og ut på tur på egen hånd, og mange ønsker inspirasjon til å lage litt sunnere mat. Motivasjonsgruppene er lagt opp etter deltakernes ønsker og skal ikke kreve noe forkunnskap. For mer informasjon se (Organisasjon-tillitsvalgte-motivasjonsgrupper) Lik likningsbehandling! Løftebrudd: Rydd opp i særfradragsaken! Ofte stilte spørsmål Er det mulig å bli kvitt diabetes? Noen som blir oppdaget med type 1-diabetes tidlig, vil av og til ha en overgangsperiode hvor de kan være ganske friske. Dette er fordi betacellene ikke ennå har stoppet helt opp med å produsere insulin. Men før eller siden vil de insulinproduserende cellene bli ødelagt. Denne overgangsperioden kalles ofte hvetebrødsperioden. Svært overvektige type 2- diabetikere som klarer å gå ned mye i vekt vil kunne få et tilnærmet normalt blodsukker ved å holde vekta nede, i hvert fall en stund. Legger man på seg igjen, vil derimot diabetesen komme tilbake. Svangerskapsdiabetes: Noen utvikler type 1-diabetes under svangerskapet og beholder den senere. Andre som er disponert for type 2- diabetes får diabetes under svangerskapet og blir kvitt den etter fødselen. Disse er utsatt for å få type 2 senere i livet. Transplantasjon: I noen tilfeller av alvorlig nyreskade kan det være mulig med transplantasjon av nyre og bukspyttkjertel. Da vil man bli kvitt diabetesen. Dette skjer sjelden. Får jeg diabetes av å spise mye sukker? Type 1-diabetes: Nei! Ingen vet hva man kan gjøre for å unngå å få det. Type 2-diabetes: Ikke fordi de spiser sukker, men overvekt disponerer for diabetes sammen med mangel på fysisk aktivitet.

5 Aktiv ungdom på årsmøtene I løpet av februar har alle lokallag hatt årsmøter, og før utgangen av mars er det alle fylkesstyrene som skal avvikle årsmøter. For oss ungdommer er det kjempeviktig at vi viser interesse i å delta på årsmøtene. Her blir fjoråret evaluert, og årets aktiviteter skal planlegges og godkjennes. Økonomi er også en stor sak på årsmøtet, og det som blir besluttet her kan være avgjørende for midlene til ungdommen resten av året. Vi må huske på at alle som sitter som tillitsvalgte jobber mot samme mål, at vi skal leve godt og lenge med diabetesen vår. Da må man samarbeide og finne løsninger som fungerer for alle parter. Vi i det nasjonale ungdomsstyret var i København i februar. Her hadde vi ei helg med møter sammen med ungdiabetes Sverige og det danske ungdomsutvalget. Underskrivende har aldri vært med på et slikt møte før, og det var utrolig spennende! Det var interessant å se hvordan nabolandene våre driver diabetesarbeid. Alle landene hadde en presentasjon av seg selv, hva vi jobber med og hva vi planlegger å gjøre i tiden framover. Vi har en handlingsplan for samarbeidet vårt, og denne ble diskutert og satt fokus på. Samme helg hadde lederne i alle diabetesforbundene i Norden også møte i København. Ungdomslederne var også innom hos dem og diskuterte hva vi ønsket å gjøre gjennom samarbeidet landene mellom. Diabetesarbeidet drives ganske forskjellig hos oss alle, i Danmark er de inne i en ganske omfattende omorganisering av hele forbundet, og det blir spennende å se hva som skjer framover hos dem. Her i Norge har vi fokus på å få i gang lokale aktiviteter og kurs. Vi vil at alle skal få et tilbud i nærheten av hvor de bor, mens de i Sverige arrangerer mange store aktiviteter som alle i hele Har du spørsmål rundt innleveringen av årsrapporteringsskjemaet så ta kontakt Torhild Karlsen på telefon: landet kan delta på.. Selv om man arbeider ulikt og har forskjellig fokus, så vi også at vi har mye til felles. Mange av de utfordringene vi står overfor i Norge, har også Danmark og Sverige. Som for eksempel hvordan vi når ut til medlemmene våre. Profilering og nettsider var også et tema som vi snakket mye om. I disse dager holder vi også på å skrive et brev som vi skal sende ut til alle medlemmene mellom 14 og 30. Det kommer forhåpentligvis ut om ikke så alt for lenge, så følg med i postkassa! Ida Trædal Rystad Ungdiabetes Sommerkurs for barn Norges Diabetesforbund kan by på barnekurs til sommeren for barn mellom 11 og 13 år. Stedet er Drageid leirskole i Sør-Trøndelag, den juni Egenandelen for kurset er kr ,- som dekker opphold, alle måltider og reise. Søknadsfrist er 1. april Søknadsskjema får du ved å kontakte NDF Diabetessenteret i Hordaland, tlf Se mer info: no/index.asp?id=46857 Husk årsrapporteringen! Husk å levere årsrapporteringsskjemaene innen fristen 1. april. eller send henne en e-post på: Ofte stilte spørsmål Kan jeg kjøre bil med diabetes? Mennesker med diabetes kan som andre få førstegangs førerkort i klasse A (motorsykkel), klasse B (person/varebil) og klasse T (traktor). Søkeren skal avgi egenerklæring og legeattest, dersom søkeren er under regelmessig behandling, velregulert og ikke hatt noen svekkelse av kjøreevnen de to siste årene. Fås sjelden for mer enn ti år om gangen. Mennesker med insulinkrevende diabetes har som hovedregel forbud mot å føre buss og lastebil. Dersom diabetes oppstår hos en person som har slik sertifikat, skal det sendes melding til fylkeslegen. Det går likevel an å forhandle seg fram til en dispensasjon med spesialisterklæring i handa. For myndighetene er det en avveining mellom trafikksikkerhet og behovet for den enkelte som avgjør om søknad innvilges eller ei. Forbundsnytt sendes alle tillitsvalgte i Norges Diabetesforbund, og kommer ut 10 ganger i året. Bidrag og spørsmål kan rettes til informasjonsrådgiver Anders Dahl på telefon eller på e-post: Ansvarlig redaktør: Redaktør/Design: Anders Dahl I redaksjonen denne utgaven: Anita Sandnes Andresen Erlend Gjevre Arild Melleby Ida Trædal Rystad Anders Dahl

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget Leder Statsbudsjett med muligheter På forhånd definerte jeg tre punkter på statsbudsjettet som første lesing : * Diabeteslinjen * Motivasjonsgrupper * Særfradrag Vi fikk det svaret vi kunne håpe på i alle

Detaljer

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet.

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet. LEDER Rett og urett Noen e-poster gjør mer inntrykk enn andre. For noen uker siden fikk jeg en som gikk rett i hjertet. I disse dager er et lykkelig par i Kina for å hente hjem sin svært etterlengtede

Detaljer

Forbundsnytt. Så vet du i hvert fall

Forbundsnytt. Så vet du i hvert fall Forbundsnytt utgave 2 april 2012 Så vet du i hvert fall KAMPANJE: Synligheteskampanjen skal bevisstgjøre og øke kunnskapen om type 2-diabetes. Foto: Colourbox Med kampanjen 19. mai 9. juni, ønsker vi å

Detaljer

Forbundsnytt. Helfo til besvær. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 2 april 2013

Forbundsnytt. Helfo til besvær. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 2 april 2013 Forbundsnytt utgave 2 april 2013 Helfo til besvær Helfo har nettopp sendt ut nye retningslinjer for forskriving av blodsukkerstrips til måling. Her sier Helfo svart på hvitt at de aller fleste klarer seg

Detaljer

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler,

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler, Forbundsnytt utgave 4 september 2013 Høst med pangstart STOLT: Forbundsleder Nina Skille gleder seg over stor aktivitet i organisasjonen. (Foto: Morten Brakestad). Dette har vært en høst utenom de vanlige.

Detaljer

Forbundsnytt. Kunnskap er den beste medisin. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 3 juni 2013

Forbundsnytt. Kunnskap er den beste medisin. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 3 juni 2013 Forbundsnytt utgave 3 juni 2013 Kunnskap er den beste medisin Fra 19. til 31. august vil Diabetesforbundet kjøre årets kampanje. To elementer vil prege budskapet vårt; «ikke undervurder diabetes» og «kunnskap

Detaljer

Forbundsnytt. Sommer til lading før høstens nye strabaser. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.

Forbundsnytt. Sommer til lading før høstens nye strabaser. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko. Forbundsnytt utgave 4 juni 2014 Sommer til lading før høstens nye strabaser Kampanjen i år viser resultater. Katten Bromms sang om diabetes type 2 har på under en måned blitt vist nær 50 000 ganger på

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Har du fyr har du løkte langs din vei

Har du fyr har du løkte langs din vei Forbundsnytt utgave 5 september 2014 Har du fyr har du løkte langs din vei Noen konferanser, datoer og politiske saker er viktigere enn andre. Og noen personlige hendelser betyr mer enn andre. Mange av

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 Årsberetning for 2011 Innholdsfortegnelse 1. DIABETESGLIMT... 4 2. OM DIABETES... 5 3. OM VIRKSOMHETEN... 5 3.1 DIABETESFORBUNDETS OVERORDNEDE MÅL... 5 3.2 TI GRUNNSTEINER FOR DIABETESFORBUNDET... 5 3.3

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Forbundsnytt. Forebygge, oppdage og gi en god start. Kampanjen 2014. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.

Forbundsnytt. Forebygge, oppdage og gi en god start. Kampanjen 2014. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko. Forbundsnytt utgave 3 mai 2014 Kampanjen 2014 Forebygge, oppdage og gi en god start Mange har diabetes uten å vite det. Det vil Diabetesforbundet gjøre noe med. Årets kampanje er i gang fra 12. mai. Kampanjen

Detaljer

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere Forbundsnytt I godt selskap med gode medarbeidere utgave 5 oktober 2012 Jeg føler meg utrolig heldig som både har vært med i sentralstyret i denne landsmøteperioden, og at jeg har vært leder for det nasjonale

Detaljer

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her.

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. Forbundsnytt utgave 1 Februar 2014 Trim CD-en er klar Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. TEKST

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Mallorca 3. - 17. September 2013

Mallorca 3. - 17. September 2013 Mallorca 3. - 17. September 2013 Søknadsfrist for deltakere 15. april Søknadsfrist ansvarlig reiseleder 15. februar Søknadsfrist øvrige team medlemmer 15.mars Til deg som leser denne brosjyren! Vi er i

Detaljer

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær 1 Innledning Velkommen til heftet Klar for valgkamp 12015!, som er laget med tanke på lokallag i Senterpartiet som skal planlegge og gjennomføre valgkamp. Heftet skal benyttes som et studiehefte, slik

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer