Massiv mediedekning: Grafen viser antall presseklipp Norges Diabetesforbund fikk ved søk på ordet diabetes i løpet av 2008.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Massiv mediedekning: Grafen viser antall presseklipp Norges Diabetesforbund fikk ved søk på ordet diabetes i løpet av 2008."

Transkript

1 LEDER Spennende og krevende Det er ingen tvil om at 2009 blir et spennende og krevende år. Vi har en viktig jobb å gjøre. Vi er inne i et landsmøteår som utfordrer oss til diskusjon og refleksjon om hva som blir viktig og hvilke prioriteringer vi skal gjøre i neste treårsperiode. Å være oppdatert handler ikke om å skaffe seg mest mulig informasjon. Det handler om å få riktig informasjon fra de riktige kildene. Retriever er en av nordens ledende leverandør av overvåkning, arkiv og analyse på digital plattform. De har en unik kildestrategi som gir Norges Diabetsforbund rask tilgang til den informasjonen som er viktig for organisasjon. Informasjon som har verdi og som skaper nye verdier. Elektroniske presseklipp Fordelen med elektroniske presseklipp er at flere personer får tilgang til klippene ettersom de kommer på e-post fremfor på papir. - Det er fantastisk å se hvor mange medieklipp vi klarte å få i løpet av Her er det mange lokalforeninger som har tatt kontakt med lokalavisene sine, i tillegg til at vi har hatt stort mediefokus sentralt, sier en fornøyd forbundsleder Anne Mette Liavaag. God dekning De siste årene har diabetes fått en oppsving i media. Tallene er mye høyere nå enn for bare få år siden var et svært godt år, men 2008 var ikke mye dårligere og langt Massiv mediedekning: Grafen viser antall presseklipp Norges Diabetesforbund fikk ved søk på ordet diabetes i løpet av Diabetes - god pressedekning i 2008 I 2008 fikk Norges Diabetesforbund 4742 artikkeltreff på medieovervåkingstjensten Retriever ved søk på ordet diabetes, og da er ikke radio og tv tatt med. Det er et gjennomsnitt på 13 saker hver dag - Fantastisk, sier Anne Mette Liavaag. bedre enn i Dessuten har Norges Diabetesforbund aldri vært så mye i media som i 2008, faktisk en fordobling fra De siste årene har det vært en fantastisk økning i antall medieklipp. Vi har aldri tidligere markert oss så kraftig i mediebildet som organisasjonen klarer å gjøre nå. Ikke minst er det viktig for hvordan vi som organisasjon kan påvirke styresmaktene, sier Liavaag. I tillegg har diabetes og Norges Diabetesforbund i løpet av 2008 vært flere ganger både i radio og tv. Tjenesten over antall klipp i radio og tv valgte NDF bort da vi inngikk kontrakt med Retriever pga. de store kostnadene denne tjenesten var forbunnet med. Presseklippene har hatt fokus på helse, forskning, kosthold og fedme. Den største toppen ser vi rundt Verdens diabetesdag. I disse dager er Diabetesforbundet i forhandlinger med Retriever og flere andre leverandører av medieovervåking angående Helseministeren varsler en helsereform en reform som har som mål å styrke samhandlingen i helsetjenesten. I debatten bruker han ofte diabetes som eksempel, og mener dagens organisering i alt for stor grad reparerer framfor å forebygge. Dette er helt i tråd med vår mangeårige argumentasjon overfor landets politikere. I løpet av våren legger Helsedirektoratet fram nye kliniske retningslinjer for behandling av diabetes. Retningslinjene vil være viktige for å sikre optimal og likeverdig behandling av diabetes. En egen brukerversjon er også under utarbeidelse. Denne skal bidra til at den enkelte får mer kunnskap om behandling og behandlingsmål og dermed kan være aktiv i behandlingen. Nasjonalt diabetesforum arrangeres i slutten av april og her vil flere hundre helsepersonell fra hele landet samles under hovedtemaet fra kunnskap til handling. Men først skal årsmøter avvikles i 150 lokalforeninger og 19 fylkeslag. Over hele landet skal tillitsvalgte og medlemmer møtes og legge planer for framtiden. Planer som vil ha betydning for alle med diabetes i Norge. Godt møte! Anne Mette Liavaag forbundsleder

2 Tid for årsmøter Forberedelser til årsmøter er i full gang, og noen har kanskje allerede gjennomført sitt årlige møte. Diafonen Har du noen spørsmål om diabetes, ta kontakt med Diafonen. Årsmøter i lokallagene skal holdes innen utgangen av februar og for fylkeslagene innen utgangen av mars. Fylkeslagets årsmøte skal varsles 3 måneder før og innkalling og sakspapirer skal sendes ut 3 uker før møtestart. For lokallagene er tilsvarende frister 2 måneders varslingsfrist og sakspapirene skal sendes ut 14 dager før årsmøte. Foreningens høyeste myndighet Årsmøtet er høyeste myndighet i lokallaget og fylkeslaget. Og det er et formelt organ hvor det er vedtektene som styrer innhold og opplegg for møte. Det er viktig at årsmøtet planlegges godt. Her skal styret rapportere til medlemmene om hva som er gjennomført siden forrige årsmøte og hvilke resultater som foreligger. Årsmøtet bør vedta handlingsplan og budsjett for kommende periode og det gjennomføres valg av nytt styre. I henhold til vedtektene skal årsmøte ha saksliste, og det skal framlegges revidert regnskap, årsmelding, valgkomiteens innstilling samt andre saker som står på sakslisten. Saker som ikke står på sakslisten skal ikke behandles på årsmøte det skal altså ikke være noe eventuelt sak på årsmøtets saksliste. Valg Valgkomiteen bør ha vært i gang i god tid før årsmøtet, slik at en ovenfor årsmøte kan presentere motiverte kandidater hvor et samlet styre utfyller hverandre med tanke på kompetanse, interesser, egenskaper, alder, kjønn og tidsressurser. Ha også et øye for at styret kan bli et team som utfyller hverandre og som har det moro sammen! Med smil og latter og en lett tone blir arbeidet som skal gjøres mer lystbetont og resultatene kommer lettere. Valgkomiteen bør gjerne søke etter kandidater som har interesse for mediearbeid og kanskje en viss erfaring med prosjektjobbing - det er det økende behov for. Et velfungerende styre er avgjørende for hvordan lokalforeningen/ fylkeslaget får til av resultater. I praksis er det jo ikke alltid slik at det er kandidater til alle posisjoner i styret. I slike tilfeller kan årsmøtet gi styret fullmakt til å framskaffe personer slik at det kan fungere best mulig. For - vi tillitsvalgte, årsmøtet og vedtektene er i den store sammenheng et hjelpemiddel til å oppnå de overordnede mål som gjelder for Norges Diabetesforbund: at personer med diabetes ikke skal få sitt liv forkortet eller sin livskvalitet redusert på grunn av sin sykdom å stimulere til forskning slik at vi i framtiden kan helbrede og forebygge diabetes og dens komplikasjoner Ikke bare årsmøtesaker Årsmøte er en møteplass mellom medlemmer og styret. Det kan være lurt å ha et program i tillegg til årsmøtesakene som kan omfatte diabetsfaglige tema og ikke minst en sosial dimensjon. Den gode, nyttige samtalen rundt bordet er vesentlig for utbytte av årsmøte. Det er jo også praksis at en representant for fylkeslaget besøker lokallagenes årsmøter og noen fra sentralstyret/sekretariatet besøker fylkeslagenes årsmøter. Benytt anledningen til utfordre disse representantene på spørsmål/tema som er nyttig å høre om. Etterarbeid Det konkrete bevis på et gjennomført årsmøte er protokollen. Protokollen skal inneholde alle resultater/det som ble gjort på årsmøte og denne skal undertegnes av møteleder, sekretær og to delegater/deltakere. Protokollen for fylkesårsmøtet sendes lokalforeningene og forbundets sekretariat innen en måned etter årsmøtet. Protokollen for lokallaget sendes fylkeslaget og sekretariatet innen en måned etter årsmøtet. Husk også å sende inn rapporteringer til sekretariatet innen oppsatte frister. Bruk media i forbindelse med årsmøte Årsmøte gir en mulighet for å få omtale i media. En kort pressemelding gjerne med bilde av en ny leder eller noen som fikk ekstra oppmerksomhet i forbindelse med årsmøte kan være godt stoff. Det forteller også leseren om at her er det et aktivt lokallag. Lykke til med årsmøte! Arild Melleby nestleder Eksempler på spørsmål/ svar: Avfallshåndtering av insulin Jeg har hørt at insulin kan være farlig å kaste i den vanlige søpla med tanke på naturen. Er dette tilfellet? Jeg har vanskeligheter for å finne noe godt svar på det noe sted. SVAR: Alle medisiner som skal kastes, bør leveres inn på apotek for sikker og trygg destruering, dette gjelder også for insulin. Tomme engangspenner eller tomme ampuller kan derimot kastes i den vanlige søpla. Høyere blodsukker ved sykdom Jeg har registrert at blodsukkernivået mitt er mye høyere enn normalt når jeg er sjuk, forkjølet eller lignende. Hva kommer dette av? Lurer også på om diabetes påvirker immunforsvaret slik at man er mer mottakelig for smitte? SVAR: Ved forkjølelse, influensa eller liknende sykdom øker behovet for insulin. Ved type-2 diabetes er bukspyttkjertelen svekket slik at den ikke klarer å øke insulinproduksjonen tilstrekkelig. Dette er grunnen til at blodsukkeret øker slik du har registrert. Når blodsukkeret er velregulert, er det ikke grunnlag for å påstå at immunforsvaret er svekket slik at man er mere mottagelig for smitte. Dette kan være annerledes hvis blodsukkerkontrollen er veldig dårlig.

3 Tid for kvitteringer Planlegger du å kreve særfradrag for store sykdomsutgifter i år, bør du begynne forberedelsene allerede nå. Norges Diabetesforbund arbeider kontinuerlig med å endre særfradragsreglene for diabetes. - Vi mener at ordningen som dessverre fortsatt eksisterer er svært urettferdig, og at reglene er uklare og vanskelige å forholde seg til både for menigmann og ligningsmyndigheter, sier rådgiver Anne Kjersti Toft. - I år som foregående år vil vi lage en veileder for utfylling av selvangivelsen til medlemmene. Den blir sendt ut med neste utgave av Diabetes, og legges også ut medlemssidene på diabetes.no. Vi oppfordrer alle til å lese veilederen nøye. Vær tidlig ute Allerede nå kan det være lurt å tenke på særfradraget. Hvis du ikke skal bruke kostsjablongen på 4000,- bør du begynne å samle på kvitteringer. Erfaringer fra tidligere skatteoppgjør viser at de som har kvitteringer lettere får gjennomslag for kravet sitt. - Regjeringen har varslet at de vil se på særfradragssaken på nytt. I løpet av 2010 vil det forhåpentligvis komme en ny ordning som er bedre egnet for personer med diabetes. Det er viktig at så mange som mulig krever særfradrag frem til de nye reglene er på plass, slik at myndighetene skjønner hvor mange det gjelder, sier rådgiver Anne Kjersti Toft, som også oppfordrer medlemmer til å ta kontakt med sekretariatet i Norges Diabetesforbund dersom de har spørsmål. Nyttige tips når du skal søke særfradrag: Velg deg én måned du samler kvitteringer. Samle kvitteringer på all mat, alkoholfrie drikkevarer og eventuell følingsmat for den valgte måned. Samle i tillegg kvitteringer for alle utgifter til behandling, enten det er hos lege, fysioterapeut, fotpleier, for ekstra tannbehandling, eller andre typer nødvendig behandling. Dersom du følger et treningsopplegg din lege har anbefalt, kan du også samle kvitteringer hvis du har utgifter i forbindelse med dette. Ta vare på kvitteringer i egen perm, eller lignende, og send dem til ligningskontoret dersom du blir bedt om dette. NB! Ta kopi av alt du sender inn. Husk å legge ved legeattest hvor det står at kosthold er en del av behandlingen for din diabetes, dersom du ikke tidligere har levert dette. Andre forhold du ønsker å kreve særfradrag for (trening, fysioterapi, tannbehandling), bør også være bekreftet av legen i legeattesten. Husk at du også kan kreve særfradrag for merutgifter til andre sykdommer du også eventuelt måtte ha. Privat helse på nettet Over hele verden legger millioner av brukere sin egen helseinformasjon ut på nettet, både på blogger og på YouTube. En fersk undersøkelse viser at pasientene selv mener dette er lærerikt, og at informasjonen de finner er til å stole på, skriver forskning.no Du kan lese mer om denne saken på Antall medlemmer i forbundet Ved årsskiftet var antall medlemmer i Norges Diabetesforbund Størst vekst Ndf Guovdageainnu- Kautokeino var det lokallaget som fikk flest nye medlemmer i De hadde en vekst på 24 %. Finnmark hadde en vekst på 8,86 % i 2008 og var i år som i fjor det beste fylkeslaget. Gratulerer til dere begge! Premien er et gavekort til vekstsamlingen som skal være til våren. Nyhetsbrev Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få jevnlige oppdateringer om hva som skjer på våre hjemmesider. Se mer informasjon på

4 Nye fjes i Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund har ansatt nye medarbeidere. Markeds- og organisasjonskonsulent Lena Andersen slutter dessverre i Norges Diabetesforbund og Helene Eide er ansatt som hennes etterfølger. Hun starter senest 1. april i stillingen. Hun er 35 år og hennes mann har type 1-diabetes. Han sitter i styret i NDF Akershus. Helene er utdannet bioingeniør med tilleggsutdanning innen bedriftsøkonomi og har 7 års erfaring innen salg og markedsføring. Sekretariatet har tidligere hatt administrasjonssekretær, men stillingens oppgaver har de siste årene til dels vært fordelt på andre i sekretariatet. Etter en grundig vurdering ser man at behovet for stillingen er tilstede og Marianne Helgeland Todorovic er ansatt som ny administrasjonssekretær. Hun vil arbeide opp mot administrativ ledelse og utføre ulike sekretæroppgaver. Marianne starter fredag 6. mars. Hun er 42 år, har arbeidet som sekretær, styresekretær, salgssekretær og tannlegesekretær. Norges Diabetesforbund ble tildelt midler til flere nasjonale prosjekter i 2009 fra Helse og Rehabilitering. Vi har nå fått på plass prosjektledere til disse prosjektene; Berit Inga Hætta fra NDF Kautokeino er engasjert som prosjektleder i 20 %-stilling for prosjektet Informasjon om diabetes på samisk, russisk og kvensk. Prosjektet skal munne ut i informasjonsmateriell, tilpasset de ulike målgruppene. Arbeidet starter i løpet av kort tid. Janne Kristiansen er engasjert som prosjektleder i 50 % stilling, for prosjektene Hvordan trøste og bære, som har som mål å utarbeide informasjons- og foredragsmateriell om diabetes til ansatte pleie- og omsorgstjenesten. Det andre prosjektet heter Tiden lager alle sår og har som hovedmål å utarbeide kurskonsept, samt gjennomføre samlinger for personer som har hatt type 1-diabetes i minimum 15 år. Hun starter 16. februar. Sven Grotdal er engasjert som prosjektleder i 30 % stilling, for prosjektet Litt søt, som har som mål å utarbeide informasjonsmateriell til personer med nedsatt glukosetoleranse, samt til helsepersonell. Det vil bli engasjert en prosjektleder for prosjektet Diabeteskampanjen Har dere spørsmål, så ta kontakt med assisterende generalsekretær Gro Holstad på e-post eller telefon. Arv viktig også for type 2-diabetes En ny norsk undersøkelse viser at arv er en viktig årsak til type 2-diabetes, i tillegg til en usunn livvsstil. Arvelig belastet Fungerende avdelingsoverlege Per Medbøe Thorsby ved Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus Aker, er en av de ansvarlige bak undersøkelsen som nå offentliggjøres i tidsskriftet Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. Type 2-diabetes har i stor grad blitt sett på som en sykdom du kun er skyld i selv, grunnet lite mosjon og et usunt kosthold. I en ny norsk undersøkelse fastslås det for første gang i Norge at arv er en vel så viktig årsaksfaktor som livsstil. Betyr det at pasientene langt på vei kan frifinnes? Ja, jeg vil si det. De har arvet en dårligere insulinproduksjon, sier Thorsby til Aftenposten. Bli vekstansvarlig og få tøff t-skjorte Vi er per dags dato 70 vekstansvarlige over hele landet. Men vi vil gjerne bli flere. Kanskje du har lyst til å bli vekstansvarlig? Det kan godt være flere vekstansvarlige i samme lokalforening, og en trenger ikke å være tillitsvalgt for å ta del i vekstarbeidet. Noen av vekstansvarliges oppgaver er: - være lokalforeningens ansikt utad - se til at det er brosjyrer på apoteket, legekontor, lærings- og mestringssenter - informere om lokale aktiviteter i bladet Diabetes, på og lokale medier. - motta vekstnytt per e-post - delta på vekstsamling Så føler du at dette er noe du har lyst til å gjøre, send mail til Blir du vekstansvarlig sender vi deg en fin grønn t-skjorte med forbundets logo på (fint om du skriver størrelsen du ønsker på t-skjorten). Gjennombruddet innen denne forskningen kom i en islandsk undersøkelse i 2007 som viste at normalvarianter i enkelte gener så ut til å ha stor betydning for utvikling av type 2-diabetes. Den norske undersøkelsen viser at slik er det også i Norge. Rundt halvparten av oss har disse genene, og dermed i risikosonen for type 2-diabetes. Er vi i tillegg overvektige og ikke særlig fysisk aktive, vil vi få sykdommen tidligere enn dem med samme livsstil som ikke har de aktuelle genvariantene. Les mer på

5 Sommerkurs for ungdom Norges Diabetesforbund arrangerer ungdomskurs på Eidene senter på Tjøme august Vi ønsker også ledere til kurset. Eidene ligger i naturskjønne omgivelser på Tjøme i Vestfold og er en av Tjømes eldste gårder, med røtter tilbake til 1600-tallet. 500 mål eiendom, som omfatter både skog, strand, svaberg og grotter, gjør dette stedet til en av perlene langs Oslofjorden. Senteret har et rikt og variert aktivitetstilbud. På kurset er du sammen med 29 andre ungdommer mellom 14 og 18 år, og gjennom både aktiviteter og teori gjør du erfaringer og lærer mer om diabetes. Det er lege og sykepleier med på kurset. Egenandelen for kurset er kr. 3000,- og dekker reise, opphold, måltider og alle aktiviteter. Deltakerne må være medlem i Norges Diabetesforbund, og kontingent for 2009 må være betalt. Søknadsskjema kan du laste ned på www. diabetes.no, eller du kan kontakte Diabetessenteret i Hordaland på telefon: Søknadsfrist: 1. april Søknadsskjema sendes til: NDF Diabetessenteret i Hordaland Postboks 3174, Årstad 5829 Bergen eller på e-post: Vi søker ledere til ungdomskurs sommeren Som leder får du: Lære mer om diabetes Bidra til å forbedre diabetesopplæring og behandling for ungdom En aktiv og meningsfull uke sammen med ungdom med diabetes Vi ønsker: At du enten har diabetes selv, eller på en eller annen måte har erfaring med diabetes At du er over 20 år At du kan påta deg ansvar og oppgaver At du er glad i fysisk aktivitet At du er innstilt på å delta i et forpliktende og tett samarbeid med de andre lederne Lederne må ha anledning til å møte en dag før kursstart. Reise og opphold dekkes av Norges Diabetesforbund. Lønn etter egne satser. Send en søknad der du forteller litt om deg selv og din tidligere erfaring til: Norges Diabetesforbund Postboks 6442 Etterstad 0605 Oslo eller på e-post: Søknadsfrist er 1. april 2009 Vellykket hyttetur Helgen 30. januar 01. februar dro 24 deltakere og 5 ledere fra Ungdiabetes Oslo og Østfold på hyttetur til Trysil. Med på turen var også to representanter fra Ungdiabetes nasjonalt. Av Martine Hemstad Lyslid Hytta lå perfekt til på Trysilfjellet, få meter fra bakken, med plass til 32 mennesker. Fredag formiddag dro spente ledere og deltakere oppover til Trysil med mange forventninger for helgen. Målet for turen var å bli kjent med likesinnede ungdom som er i samme situasjon som enn selv. Helgen ble blant annet brukt til å utveksle erfaringer, bli kjent med likesinnede ungdom, morsomme aketurer i mørket, andre sosiale aktiviteter og en fantastisk dag i Trysils skianlegg. Med gode venner... Siden dette var første gang det ble arrangert helgetur for Ungdiabetes Oslo og Østfold var det knyttet store forventninger til helgen. Forventninger som virkelig ble innfridd. 31 flotte ungdom bidro til at denne helgen ble en suksess. Erfaringer ble utvekslet, blåmerker ble et faktum og nye vennskapsbånd ble knyttet. Se bilder på DVD om type 1-diabetes Norges Diabetesforbund har laget en DVD som på en enkel og lettfattelig måte skal formidle basiskunnskap om type 1-diabetes til ansatte i skole og barnehage. Forbundsnytt sendes alle tillitsvalgte i Norges Diabetesforbund, og kommer ut 10 ganger i året. Bidrag og spørsmål kan rettes til informasjonsrådgiver Anders Dahl på telefon eller på e-post: De fleste som jobber i barnehage og skole har liten kompetanse på barn med type 1-diabetes, og noen er også engstelige for å ta ansvaret for barn med type 1-diabetes. Med bare noe informasjon og en økt forståelse av sykdommen, vil personalet og lærerne føle seg mye tryggere på hva sykdommen er og hva slags behandling og effekter barna kan få av behandlingen. Det er viktig for foreldre og barna at de kan føle seg trygge på at voksenpersonene rundt barnet vet hva type 1-diabetes er og hvordan det behandles. Derfor er det nå laget en informasjonsfilm som alt fra mars kan bestilles fra Norges Diabetesforbund. Ansvarlig redaktør: Anne Mette Liavaag Redaktør/Design: Anders Dahl I redaksjonen denne utgaven: Anne Mette Liavaag, Erlend Gjevre Arild Melleby Martine Hemstad Lyslid Margrethe Aulie Anders Dahl

Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært:

Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært: LEDER Motivasjonsløftet Det skjer en stille revolusjon i lokalforeningene våre. Motivasjonsgrupper er navnet og bedre helse, trygghet, glede, nettverk og vekst er resultatet. Rundt 60 instruktører, eller

Detaljer

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet.

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet. LEDER Rett og urett Noen e-poster gjør mer inntrykk enn andre. For noen uker siden fikk jeg en som gikk rett i hjertet. I disse dager er et lykkelig par i Kina for å hente hjem sin svært etterlengtede

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Forbundsnytt. Så vet du i hvert fall

Forbundsnytt. Så vet du i hvert fall Forbundsnytt utgave 2 april 2012 Så vet du i hvert fall KAMPANJE: Synligheteskampanjen skal bevisstgjøre og øke kunnskapen om type 2-diabetes. Foto: Colourbox Med kampanjen 19. mai 9. juni, ønsker vi å

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 Årsberetning for 2011 Innholdsfortegnelse 1. DIABETESGLIMT... 4 2. OM DIABETES... 5 3. OM VIRKSOMHETEN... 5 3.1 DIABETESFORBUNDETS OVERORDNEDE MÅL... 5 3.2 TI GRUNNSTEINER FOR DIABETESFORBUNDET... 5 3.3

Detaljer

Forbundsnytt. Helfo til besvær. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 2 april 2013

Forbundsnytt. Helfo til besvær. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 2 april 2013 Forbundsnytt utgave 2 april 2013 Helfo til besvær Helfo har nettopp sendt ut nye retningslinjer for forskriving av blodsukkerstrips til måling. Her sier Helfo svart på hvitt at de aller fleste klarer seg

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget Leder Statsbudsjett med muligheter På forhånd definerte jeg tre punkter på statsbudsjettet som første lesing : * Diabeteslinjen * Motivasjonsgrupper * Særfradrag Vi fikk det svaret vi kunne håpe på i alle

Detaljer

Forbundsnytt. Kunnskap er den beste medisin. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 3 juni 2013

Forbundsnytt. Kunnskap er den beste medisin. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 3 juni 2013 Forbundsnytt utgave 3 juni 2013 Kunnskap er den beste medisin Fra 19. til 31. august vil Diabetesforbundet kjøre årets kampanje. To elementer vil prege budskapet vårt; «ikke undervurder diabetes» og «kunnskap

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler,

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler, Forbundsnytt utgave 4 september 2013 Høst med pangstart STOLT: Forbundsleder Nina Skille gleder seg over stor aktivitet i organisasjonen. (Foto: Morten Brakestad). Dette har vært en høst utenom de vanlige.

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her.

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. Forbundsnytt utgave 1 Februar 2014 Trim CD-en er klar Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. TEKST

Detaljer

Har du fyr har du løkte langs din vei

Har du fyr har du løkte langs din vei Forbundsnytt utgave 5 september 2014 Har du fyr har du løkte langs din vei Noen konferanser, datoer og politiske saker er viktigere enn andre. Og noen personlige hendelser betyr mer enn andre. Mange av

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Forbundsnytt. Forebygge, oppdage og gi en god start. Kampanjen 2014. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.

Forbundsnytt. Forebygge, oppdage og gi en god start. Kampanjen 2014. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko. Forbundsnytt utgave 3 mai 2014 Kampanjen 2014 Forebygge, oppdage og gi en god start Mange har diabetes uten å vite det. Det vil Diabetesforbundet gjøre noe med. Årets kampanje er i gang fra 12. mai. Kampanjen

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse Nr. 3 september 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE STUDIE: Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008 Tips for en bedre hverdag

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

STRATEGI VALGKAMP 2015

STRATEGI VALGKAMP 2015 STRATEGI VALGKAMP 2015 Side 1 av 20 INNLEDNING Du leser Grønn Ungdoms strategi for valgkampen 2015. Strategien inneholder overordnede planer for valgkampen. Dokumentet er til for deg som tar beslutninger

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer