Massiv mediedekning: Grafen viser antall presseklipp Norges Diabetesforbund fikk ved søk på ordet diabetes i løpet av 2008.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Massiv mediedekning: Grafen viser antall presseklipp Norges Diabetesforbund fikk ved søk på ordet diabetes i løpet av 2008."

Transkript

1 LEDER Spennende og krevende Det er ingen tvil om at 2009 blir et spennende og krevende år. Vi har en viktig jobb å gjøre. Vi er inne i et landsmøteår som utfordrer oss til diskusjon og refleksjon om hva som blir viktig og hvilke prioriteringer vi skal gjøre i neste treårsperiode. Å være oppdatert handler ikke om å skaffe seg mest mulig informasjon. Det handler om å få riktig informasjon fra de riktige kildene. Retriever er en av nordens ledende leverandør av overvåkning, arkiv og analyse på digital plattform. De har en unik kildestrategi som gir Norges Diabetsforbund rask tilgang til den informasjonen som er viktig for organisasjon. Informasjon som har verdi og som skaper nye verdier. Elektroniske presseklipp Fordelen med elektroniske presseklipp er at flere personer får tilgang til klippene ettersom de kommer på e-post fremfor på papir. - Det er fantastisk å se hvor mange medieklipp vi klarte å få i løpet av Her er det mange lokalforeninger som har tatt kontakt med lokalavisene sine, i tillegg til at vi har hatt stort mediefokus sentralt, sier en fornøyd forbundsleder Anne Mette Liavaag. God dekning De siste årene har diabetes fått en oppsving i media. Tallene er mye høyere nå enn for bare få år siden var et svært godt år, men 2008 var ikke mye dårligere og langt Massiv mediedekning: Grafen viser antall presseklipp Norges Diabetesforbund fikk ved søk på ordet diabetes i løpet av Diabetes - god pressedekning i 2008 I 2008 fikk Norges Diabetesforbund 4742 artikkeltreff på medieovervåkingstjensten Retriever ved søk på ordet diabetes, og da er ikke radio og tv tatt med. Det er et gjennomsnitt på 13 saker hver dag - Fantastisk, sier Anne Mette Liavaag. bedre enn i Dessuten har Norges Diabetesforbund aldri vært så mye i media som i 2008, faktisk en fordobling fra De siste årene har det vært en fantastisk økning i antall medieklipp. Vi har aldri tidligere markert oss så kraftig i mediebildet som organisasjonen klarer å gjøre nå. Ikke minst er det viktig for hvordan vi som organisasjon kan påvirke styresmaktene, sier Liavaag. I tillegg har diabetes og Norges Diabetesforbund i løpet av 2008 vært flere ganger både i radio og tv. Tjenesten over antall klipp i radio og tv valgte NDF bort da vi inngikk kontrakt med Retriever pga. de store kostnadene denne tjenesten var forbunnet med. Presseklippene har hatt fokus på helse, forskning, kosthold og fedme. Den største toppen ser vi rundt Verdens diabetesdag. I disse dager er Diabetesforbundet i forhandlinger med Retriever og flere andre leverandører av medieovervåking angående Helseministeren varsler en helsereform en reform som har som mål å styrke samhandlingen i helsetjenesten. I debatten bruker han ofte diabetes som eksempel, og mener dagens organisering i alt for stor grad reparerer framfor å forebygge. Dette er helt i tråd med vår mangeårige argumentasjon overfor landets politikere. I løpet av våren legger Helsedirektoratet fram nye kliniske retningslinjer for behandling av diabetes. Retningslinjene vil være viktige for å sikre optimal og likeverdig behandling av diabetes. En egen brukerversjon er også under utarbeidelse. Denne skal bidra til at den enkelte får mer kunnskap om behandling og behandlingsmål og dermed kan være aktiv i behandlingen. Nasjonalt diabetesforum arrangeres i slutten av april og her vil flere hundre helsepersonell fra hele landet samles under hovedtemaet fra kunnskap til handling. Men først skal årsmøter avvikles i 150 lokalforeninger og 19 fylkeslag. Over hele landet skal tillitsvalgte og medlemmer møtes og legge planer for framtiden. Planer som vil ha betydning for alle med diabetes i Norge. Godt møte! Anne Mette Liavaag forbundsleder

2 Tid for årsmøter Forberedelser til årsmøter er i full gang, og noen har kanskje allerede gjennomført sitt årlige møte. Diafonen Har du noen spørsmål om diabetes, ta kontakt med Diafonen. Årsmøter i lokallagene skal holdes innen utgangen av februar og for fylkeslagene innen utgangen av mars. Fylkeslagets årsmøte skal varsles 3 måneder før og innkalling og sakspapirer skal sendes ut 3 uker før møtestart. For lokallagene er tilsvarende frister 2 måneders varslingsfrist og sakspapirene skal sendes ut 14 dager før årsmøte. Foreningens høyeste myndighet Årsmøtet er høyeste myndighet i lokallaget og fylkeslaget. Og det er et formelt organ hvor det er vedtektene som styrer innhold og opplegg for møte. Det er viktig at årsmøtet planlegges godt. Her skal styret rapportere til medlemmene om hva som er gjennomført siden forrige årsmøte og hvilke resultater som foreligger. Årsmøtet bør vedta handlingsplan og budsjett for kommende periode og det gjennomføres valg av nytt styre. I henhold til vedtektene skal årsmøte ha saksliste, og det skal framlegges revidert regnskap, årsmelding, valgkomiteens innstilling samt andre saker som står på sakslisten. Saker som ikke står på sakslisten skal ikke behandles på årsmøte det skal altså ikke være noe eventuelt sak på årsmøtets saksliste. Valg Valgkomiteen bør ha vært i gang i god tid før årsmøtet, slik at en ovenfor årsmøte kan presentere motiverte kandidater hvor et samlet styre utfyller hverandre med tanke på kompetanse, interesser, egenskaper, alder, kjønn og tidsressurser. Ha også et øye for at styret kan bli et team som utfyller hverandre og som har det moro sammen! Med smil og latter og en lett tone blir arbeidet som skal gjøres mer lystbetont og resultatene kommer lettere. Valgkomiteen bør gjerne søke etter kandidater som har interesse for mediearbeid og kanskje en viss erfaring med prosjektjobbing - det er det økende behov for. Et velfungerende styre er avgjørende for hvordan lokalforeningen/ fylkeslaget får til av resultater. I praksis er det jo ikke alltid slik at det er kandidater til alle posisjoner i styret. I slike tilfeller kan årsmøtet gi styret fullmakt til å framskaffe personer slik at det kan fungere best mulig. For - vi tillitsvalgte, årsmøtet og vedtektene er i den store sammenheng et hjelpemiddel til å oppnå de overordnede mål som gjelder for Norges Diabetesforbund: at personer med diabetes ikke skal få sitt liv forkortet eller sin livskvalitet redusert på grunn av sin sykdom å stimulere til forskning slik at vi i framtiden kan helbrede og forebygge diabetes og dens komplikasjoner Ikke bare årsmøtesaker Årsmøte er en møteplass mellom medlemmer og styret. Det kan være lurt å ha et program i tillegg til årsmøtesakene som kan omfatte diabetsfaglige tema og ikke minst en sosial dimensjon. Den gode, nyttige samtalen rundt bordet er vesentlig for utbytte av årsmøte. Det er jo også praksis at en representant for fylkeslaget besøker lokallagenes årsmøter og noen fra sentralstyret/sekretariatet besøker fylkeslagenes årsmøter. Benytt anledningen til utfordre disse representantene på spørsmål/tema som er nyttig å høre om. Etterarbeid Det konkrete bevis på et gjennomført årsmøte er protokollen. Protokollen skal inneholde alle resultater/det som ble gjort på årsmøte og denne skal undertegnes av møteleder, sekretær og to delegater/deltakere. Protokollen for fylkesårsmøtet sendes lokalforeningene og forbundets sekretariat innen en måned etter årsmøtet. Protokollen for lokallaget sendes fylkeslaget og sekretariatet innen en måned etter årsmøtet. Husk også å sende inn rapporteringer til sekretariatet innen oppsatte frister. Bruk media i forbindelse med årsmøte Årsmøte gir en mulighet for å få omtale i media. En kort pressemelding gjerne med bilde av en ny leder eller noen som fikk ekstra oppmerksomhet i forbindelse med årsmøte kan være godt stoff. Det forteller også leseren om at her er det et aktivt lokallag. Lykke til med årsmøte! Arild Melleby nestleder Eksempler på spørsmål/ svar: Avfallshåndtering av insulin Jeg har hørt at insulin kan være farlig å kaste i den vanlige søpla med tanke på naturen. Er dette tilfellet? Jeg har vanskeligheter for å finne noe godt svar på det noe sted. SVAR: Alle medisiner som skal kastes, bør leveres inn på apotek for sikker og trygg destruering, dette gjelder også for insulin. Tomme engangspenner eller tomme ampuller kan derimot kastes i den vanlige søpla. Høyere blodsukker ved sykdom Jeg har registrert at blodsukkernivået mitt er mye høyere enn normalt når jeg er sjuk, forkjølet eller lignende. Hva kommer dette av? Lurer også på om diabetes påvirker immunforsvaret slik at man er mer mottakelig for smitte? SVAR: Ved forkjølelse, influensa eller liknende sykdom øker behovet for insulin. Ved type-2 diabetes er bukspyttkjertelen svekket slik at den ikke klarer å øke insulinproduksjonen tilstrekkelig. Dette er grunnen til at blodsukkeret øker slik du har registrert. Når blodsukkeret er velregulert, er det ikke grunnlag for å påstå at immunforsvaret er svekket slik at man er mere mottagelig for smitte. Dette kan være annerledes hvis blodsukkerkontrollen er veldig dårlig.

3 Tid for kvitteringer Planlegger du å kreve særfradrag for store sykdomsutgifter i år, bør du begynne forberedelsene allerede nå. Norges Diabetesforbund arbeider kontinuerlig med å endre særfradragsreglene for diabetes. - Vi mener at ordningen som dessverre fortsatt eksisterer er svært urettferdig, og at reglene er uklare og vanskelige å forholde seg til både for menigmann og ligningsmyndigheter, sier rådgiver Anne Kjersti Toft. - I år som foregående år vil vi lage en veileder for utfylling av selvangivelsen til medlemmene. Den blir sendt ut med neste utgave av Diabetes, og legges også ut medlemssidene på diabetes.no. Vi oppfordrer alle til å lese veilederen nøye. Vær tidlig ute Allerede nå kan det være lurt å tenke på særfradraget. Hvis du ikke skal bruke kostsjablongen på 4000,- bør du begynne å samle på kvitteringer. Erfaringer fra tidligere skatteoppgjør viser at de som har kvitteringer lettere får gjennomslag for kravet sitt. - Regjeringen har varslet at de vil se på særfradragssaken på nytt. I løpet av 2010 vil det forhåpentligvis komme en ny ordning som er bedre egnet for personer med diabetes. Det er viktig at så mange som mulig krever særfradrag frem til de nye reglene er på plass, slik at myndighetene skjønner hvor mange det gjelder, sier rådgiver Anne Kjersti Toft, som også oppfordrer medlemmer til å ta kontakt med sekretariatet i Norges Diabetesforbund dersom de har spørsmål. Nyttige tips når du skal søke særfradrag: Velg deg én måned du samler kvitteringer. Samle kvitteringer på all mat, alkoholfrie drikkevarer og eventuell følingsmat for den valgte måned. Samle i tillegg kvitteringer for alle utgifter til behandling, enten det er hos lege, fysioterapeut, fotpleier, for ekstra tannbehandling, eller andre typer nødvendig behandling. Dersom du følger et treningsopplegg din lege har anbefalt, kan du også samle kvitteringer hvis du har utgifter i forbindelse med dette. Ta vare på kvitteringer i egen perm, eller lignende, og send dem til ligningskontoret dersom du blir bedt om dette. NB! Ta kopi av alt du sender inn. Husk å legge ved legeattest hvor det står at kosthold er en del av behandlingen for din diabetes, dersom du ikke tidligere har levert dette. Andre forhold du ønsker å kreve særfradrag for (trening, fysioterapi, tannbehandling), bør også være bekreftet av legen i legeattesten. Husk at du også kan kreve særfradrag for merutgifter til andre sykdommer du også eventuelt måtte ha. Privat helse på nettet Over hele verden legger millioner av brukere sin egen helseinformasjon ut på nettet, både på blogger og på YouTube. En fersk undersøkelse viser at pasientene selv mener dette er lærerikt, og at informasjonen de finner er til å stole på, skriver forskning.no Du kan lese mer om denne saken på Antall medlemmer i forbundet Ved årsskiftet var antall medlemmer i Norges Diabetesforbund Størst vekst Ndf Guovdageainnu- Kautokeino var det lokallaget som fikk flest nye medlemmer i De hadde en vekst på 24 %. Finnmark hadde en vekst på 8,86 % i 2008 og var i år som i fjor det beste fylkeslaget. Gratulerer til dere begge! Premien er et gavekort til vekstsamlingen som skal være til våren. Nyhetsbrev Ved å abonnere på vårt nyhetsbrev vil du få jevnlige oppdateringer om hva som skjer på våre hjemmesider. Se mer informasjon på

4 Nye fjes i Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund har ansatt nye medarbeidere. Markeds- og organisasjonskonsulent Lena Andersen slutter dessverre i Norges Diabetesforbund og Helene Eide er ansatt som hennes etterfølger. Hun starter senest 1. april i stillingen. Hun er 35 år og hennes mann har type 1-diabetes. Han sitter i styret i NDF Akershus. Helene er utdannet bioingeniør med tilleggsutdanning innen bedriftsøkonomi og har 7 års erfaring innen salg og markedsføring. Sekretariatet har tidligere hatt administrasjonssekretær, men stillingens oppgaver har de siste årene til dels vært fordelt på andre i sekretariatet. Etter en grundig vurdering ser man at behovet for stillingen er tilstede og Marianne Helgeland Todorovic er ansatt som ny administrasjonssekretær. Hun vil arbeide opp mot administrativ ledelse og utføre ulike sekretæroppgaver. Marianne starter fredag 6. mars. Hun er 42 år, har arbeidet som sekretær, styresekretær, salgssekretær og tannlegesekretær. Norges Diabetesforbund ble tildelt midler til flere nasjonale prosjekter i 2009 fra Helse og Rehabilitering. Vi har nå fått på plass prosjektledere til disse prosjektene; Berit Inga Hætta fra NDF Kautokeino er engasjert som prosjektleder i 20 %-stilling for prosjektet Informasjon om diabetes på samisk, russisk og kvensk. Prosjektet skal munne ut i informasjonsmateriell, tilpasset de ulike målgruppene. Arbeidet starter i løpet av kort tid. Janne Kristiansen er engasjert som prosjektleder i 50 % stilling, for prosjektene Hvordan trøste og bære, som har som mål å utarbeide informasjons- og foredragsmateriell om diabetes til ansatte pleie- og omsorgstjenesten. Det andre prosjektet heter Tiden lager alle sår og har som hovedmål å utarbeide kurskonsept, samt gjennomføre samlinger for personer som har hatt type 1-diabetes i minimum 15 år. Hun starter 16. februar. Sven Grotdal er engasjert som prosjektleder i 30 % stilling, for prosjektet Litt søt, som har som mål å utarbeide informasjonsmateriell til personer med nedsatt glukosetoleranse, samt til helsepersonell. Det vil bli engasjert en prosjektleder for prosjektet Diabeteskampanjen Har dere spørsmål, så ta kontakt med assisterende generalsekretær Gro Holstad på e-post eller telefon. Arv viktig også for type 2-diabetes En ny norsk undersøkelse viser at arv er en viktig årsak til type 2-diabetes, i tillegg til en usunn livvsstil. Arvelig belastet Fungerende avdelingsoverlege Per Medbøe Thorsby ved Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus Aker, er en av de ansvarlige bak undersøkelsen som nå offentliggjøres i tidsskriftet Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. Type 2-diabetes har i stor grad blitt sett på som en sykdom du kun er skyld i selv, grunnet lite mosjon og et usunt kosthold. I en ny norsk undersøkelse fastslås det for første gang i Norge at arv er en vel så viktig årsaksfaktor som livsstil. Betyr det at pasientene langt på vei kan frifinnes? Ja, jeg vil si det. De har arvet en dårligere insulinproduksjon, sier Thorsby til Aftenposten. Bli vekstansvarlig og få tøff t-skjorte Vi er per dags dato 70 vekstansvarlige over hele landet. Men vi vil gjerne bli flere. Kanskje du har lyst til å bli vekstansvarlig? Det kan godt være flere vekstansvarlige i samme lokalforening, og en trenger ikke å være tillitsvalgt for å ta del i vekstarbeidet. Noen av vekstansvarliges oppgaver er: - være lokalforeningens ansikt utad - se til at det er brosjyrer på apoteket, legekontor, lærings- og mestringssenter - informere om lokale aktiviteter i bladet Diabetes, på og lokale medier. - motta vekstnytt per e-post - delta på vekstsamling Så føler du at dette er noe du har lyst til å gjøre, send mail til Blir du vekstansvarlig sender vi deg en fin grønn t-skjorte med forbundets logo på (fint om du skriver størrelsen du ønsker på t-skjorten). Gjennombruddet innen denne forskningen kom i en islandsk undersøkelse i 2007 som viste at normalvarianter i enkelte gener så ut til å ha stor betydning for utvikling av type 2-diabetes. Den norske undersøkelsen viser at slik er det også i Norge. Rundt halvparten av oss har disse genene, og dermed i risikosonen for type 2-diabetes. Er vi i tillegg overvektige og ikke særlig fysisk aktive, vil vi få sykdommen tidligere enn dem med samme livsstil som ikke har de aktuelle genvariantene. Les mer på

5 Sommerkurs for ungdom Norges Diabetesforbund arrangerer ungdomskurs på Eidene senter på Tjøme august Vi ønsker også ledere til kurset. Eidene ligger i naturskjønne omgivelser på Tjøme i Vestfold og er en av Tjømes eldste gårder, med røtter tilbake til 1600-tallet. 500 mål eiendom, som omfatter både skog, strand, svaberg og grotter, gjør dette stedet til en av perlene langs Oslofjorden. Senteret har et rikt og variert aktivitetstilbud. På kurset er du sammen med 29 andre ungdommer mellom 14 og 18 år, og gjennom både aktiviteter og teori gjør du erfaringer og lærer mer om diabetes. Det er lege og sykepleier med på kurset. Egenandelen for kurset er kr. 3000,- og dekker reise, opphold, måltider og alle aktiviteter. Deltakerne må være medlem i Norges Diabetesforbund, og kontingent for 2009 må være betalt. Søknadsskjema kan du laste ned på www. diabetes.no, eller du kan kontakte Diabetessenteret i Hordaland på telefon: Søknadsfrist: 1. april Søknadsskjema sendes til: NDF Diabetessenteret i Hordaland Postboks 3174, Årstad 5829 Bergen eller på e-post: Vi søker ledere til ungdomskurs sommeren Som leder får du: Lære mer om diabetes Bidra til å forbedre diabetesopplæring og behandling for ungdom En aktiv og meningsfull uke sammen med ungdom med diabetes Vi ønsker: At du enten har diabetes selv, eller på en eller annen måte har erfaring med diabetes At du er over 20 år At du kan påta deg ansvar og oppgaver At du er glad i fysisk aktivitet At du er innstilt på å delta i et forpliktende og tett samarbeid med de andre lederne Lederne må ha anledning til å møte en dag før kursstart. Reise og opphold dekkes av Norges Diabetesforbund. Lønn etter egne satser. Send en søknad der du forteller litt om deg selv og din tidligere erfaring til: Norges Diabetesforbund Postboks 6442 Etterstad 0605 Oslo eller på e-post: Søknadsfrist er 1. april 2009 Vellykket hyttetur Helgen 30. januar 01. februar dro 24 deltakere og 5 ledere fra Ungdiabetes Oslo og Østfold på hyttetur til Trysil. Med på turen var også to representanter fra Ungdiabetes nasjonalt. Av Martine Hemstad Lyslid Hytta lå perfekt til på Trysilfjellet, få meter fra bakken, med plass til 32 mennesker. Fredag formiddag dro spente ledere og deltakere oppover til Trysil med mange forventninger for helgen. Målet for turen var å bli kjent med likesinnede ungdom som er i samme situasjon som enn selv. Helgen ble blant annet brukt til å utveksle erfaringer, bli kjent med likesinnede ungdom, morsomme aketurer i mørket, andre sosiale aktiviteter og en fantastisk dag i Trysils skianlegg. Med gode venner... Siden dette var første gang det ble arrangert helgetur for Ungdiabetes Oslo og Østfold var det knyttet store forventninger til helgen. Forventninger som virkelig ble innfridd. 31 flotte ungdom bidro til at denne helgen ble en suksess. Erfaringer ble utvekslet, blåmerker ble et faktum og nye vennskapsbånd ble knyttet. Se bilder på DVD om type 1-diabetes Norges Diabetesforbund har laget en DVD som på en enkel og lettfattelig måte skal formidle basiskunnskap om type 1-diabetes til ansatte i skole og barnehage. Forbundsnytt sendes alle tillitsvalgte i Norges Diabetesforbund, og kommer ut 10 ganger i året. Bidrag og spørsmål kan rettes til informasjonsrådgiver Anders Dahl på telefon eller på e-post: De fleste som jobber i barnehage og skole har liten kompetanse på barn med type 1-diabetes, og noen er også engstelige for å ta ansvaret for barn med type 1-diabetes. Med bare noe informasjon og en økt forståelse av sykdommen, vil personalet og lærerne føle seg mye tryggere på hva sykdommen er og hva slags behandling og effekter barna kan få av behandlingen. Det er viktig for foreldre og barna at de kan føle seg trygge på at voksenpersonene rundt barnet vet hva type 1-diabetes er og hvordan det behandles. Derfor er det nå laget en informasjonsfilm som alt fra mars kan bestilles fra Norges Diabetesforbund. Ansvarlig redaktør: Anne Mette Liavaag Redaktør/Design: Anders Dahl I redaksjonen denne utgaven: Anne Mette Liavaag, Erlend Gjevre Arild Melleby Martine Hemstad Lyslid Margrethe Aulie Anders Dahl

IKKE BARE PAPIR: Retningslinjene for helsepersonell skal bidra til god og optimal og ensartet behandling av alle med diabetes i Norge.

IKKE BARE PAPIR: Retningslinjene for helsepersonell skal bidra til god og optimal og ensartet behandling av alle med diabetes i Norge. LEDER Retningslinjer Diabetes-norge har fått nye behandlingsretningslinjer. Målet er at disse skal bidra til god og likeverdig behandling uansett om det dreier seg om type 1- eller type 2-diabetes, om

Detaljer

Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært:

Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært: LEDER Motivasjonsløftet Det skjer en stille revolusjon i lokalforeningene våre. Motivasjonsgrupper er navnet og bedre helse, trygghet, glede, nettverk og vekst er resultatet. Rundt 60 instruktører, eller

Detaljer

Diabetesaksjon i Nord-Norge

Diabetesaksjon i Nord-Norge Norges Diabetesforbund Møte med FYSAK koordinatorer 07.02.08 Disposisjon Norges Diabetesforbund Diabetes i Norge i dag Nasjonal diabetesstrategi og regional diabetesplan Presentasjon av prosjektet Diabetesaksjon

Detaljer

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet).

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet). Tema Senior og Helse jan-mars 2016 1. Diabetes og livsstil Samarbeid med: Diabetesforbundet Steinkjer og omegn Tema: Informasjon om sykdommen diabetes, kosthold og mosjon i forhold til diabetes: - Historikk

Detaljer

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hvem er jeg - Dagfinn Østbye! Siv.ing, 59 år, gift bor i Stokke, jobber i Kongsberg Norcontrol

Detaljer

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn?

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Fakta om Diabetesforbundet: En uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er

Detaljer

Til deg som skal begynne med Trulicity

Til deg som skal begynne med Trulicity Til deg som skal begynne med Trulicity Denne brosjyren er laget for voksne personer med type 2-diabetes som har fått foreskrevet Trulicity som en del av deres behandling. Start her Trulicity kommer i en

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

KlLINGENDE MYNT: Flere lokalforeninger får nå ved gjevne mellomrom penger i kassa når Norsk Tipping delere ut overskuddet sitt.

KlLINGENDE MYNT: Flere lokalforeninger får nå ved gjevne mellomrom penger i kassa når Norsk Tipping delere ut overskuddet sitt. LEDER God sommer! Vi legger en spennende og krevende vår bak oss, med små og store arrangementer alle med et mål for øye; å sikre at aller med diabetes et godt liv. Vi har en viktig oppgave. Vi er en organisasjon

Detaljer

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI 2016 2018 Diabetesforbundets verdier Våre verdier TROVERDIG, HJELPSOM og MODIG representerer det vi som organisasjon står for, og danner en felles plattform for alle våre

Detaljer

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag!

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! VALGKAMPHEFTE 2013 Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! 9. september er det Stortingsvalg. En del av Diabetesforbundets oppdrag er å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden. Valgkampen er

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET

VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET VEDTEKTER FOR DIABETESFORBUNDET Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 9. 11. oktober 2015 2 INNHOLD KAPITTEL 01 KAPITTEL 02 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP 01 Navn 4 02 Formål 4 03 Medlemskap

Detaljer

Bli med du også: Diabeteskonferansen finner sted på Clarion. Hotel Oslo Airport 26. 28. september 2008.

Bli med du også: Diabeteskonferansen finner sted på Clarion. Hotel Oslo Airport 26. 28. september 2008. LEDER Sol, sommer og vekst En etterlengtet sommer er endelig her, og det spirer og gror i balkongkrukker og blomsterbed. Om kort tid skal vi alle unne oss en velfortjent, forhåpentligvis varm og solrik

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Sak L09-15: Vedtektsendringer

Sak L09-15: Vedtektsendringer BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2015 L09-15 24.2.2015 Styret/ Daglig leder Elektronisk Sak L09-15: Vedtektsendringer Vedtektene er det viktigste styringsdokumentet for organisasjonen.

Detaljer

Geilomo. en god start på resten av livet. Geilomo barnesykehus

Geilomo. en god start på resten av livet. Geilomo barnesykehus Geilomo en god start på resten av livet Geilomo barnesykehus Geilomo er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og medfødt

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Statsråd Siv Jensen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref. LM Oslo, 27. januar 2014 Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2010 2012

HANDLINGSPLAN 2010 2012 HANDLINGSPLAN 2010 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 1.1. Oppbygging... 3 2. Type 1-diabetes... 5 2.1. Mål:... 5 2.2. Satsingsområder:... 5 2.3. Tiltak:... 6 2.3.1. Lokalt:... 6 2.3.2. Fylke/region:...

Detaljer

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 Sted: Gardermoen Dato: 19. 20. april 2012 Tid: Torsdag kl 10.00 19.45 Fredag kl 09.00 13.00 Tilstede: Forbundsleder Sindre Børke Nestleder Nina Skille

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Fra vaffel til vårrull. Et studiehefte for inkludering av personer med innvandrerbakgrunn

Fra vaffel til vårrull. Et studiehefte for inkludering av personer med innvandrerbakgrunn Fra vaffel til vårrull Et studiehefte for inkludering av personer med innvandrerbakgrunn Hvorfor dette heftet? Vi tillitsvalgte må spørre oss: Er organisasjonen vår inkluderende? Og hvorfor er inkludering

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Samlet årsmelding fra fylkeslagene.

Samlet årsmelding fra fylkeslagene. 01.08.2011 Samlet årsmelding fra fylkeslagene. Dette er en sammenstilling av informasjon som er kommet inn gjennom et skjema som fylkeslagene ble bedt om å fylle ut, og som rapporterer om forskjellige

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse Årsmøteforberedende kurs 8.12.2015 Gode forberedelser er viktig! Årsmøteforberedelser bør være sak på alle styremøter Hold styr på alle frister Styret har

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Kurs om diabetes type 2

Kurs om diabetes type 2 Kurs om diabetes type 2 3 dagers kveldskurs mai august 2016 Kurs om diabetes type 2 Vi har gleden av å invitere til 3 kurskvelder for dere som har diabetes type 2, samt deres pårørende, og andre som ønsker

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

Barn og unge: Viktig gruppe for Norges Diabetesforbund

Barn og unge: Viktig gruppe for Norges Diabetesforbund LEDER Så mye å være stolt av Organisasjonsarbeid er lagspill der vi spiller hverandre gode, og der alles innsats er nødvendig for å score mål. Hver dag hele året gir tillitsvalgte av sin fritid, og hver

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag!

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Gruppesamling 3 Hovedfokus: Fysisk aktivitet Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Blir vi sittende, vil det føre til sykdom Forrige samling Har dere hatt nytte av de forrige

Detaljer

Diabetesforum, 22. april 2015 Fagseminar for apotekansatte. Ønsker til apoteket Martine Hemstad Lyslid

Diabetesforum, 22. april 2015 Fagseminar for apotekansatte. Ønsker til apoteket Martine Hemstad Lyslid Diabetesforum, 22. april 2015 Fagseminar for apotekansatte Ønsker til apoteket Martine Hemstad Lyslid Så hvem er jeg? Men mest av alt En frisk kroniker i 20,5 år! Sammen for et godt liv med diabetes og

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vi hjelper hverandre «Mitt barn er ikke som andre barn. Det hadde vært fint å snakke med noen i samme situasjon!»

Vi hjelper hverandre «Mitt barn er ikke som andre barn. Det hadde vært fint å snakke med noen i samme situasjon!» Vi er her for deg! Bli medlem i NFU Har du eller noen i familien et barn som er annerledes enn andre barn som er like gamle? Ønsker du å møte og snakke med noen om gleder og sorger du har med barnet ditt?

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon.

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon. Vedtekter for Dysleksi Norge 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese og skrivevansker,

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

KURSKONSEPT. For voksne personer med type 1-diabetes fokus på diabetisk slitenhet

KURSKONSEPT. For voksne personer med type 1-diabetes fokus på diabetisk slitenhet KURSKONSEPT For voksne personer med type 1-diabetes fokus på diabetisk slitenhet INNHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse av kurskonsept 3 Målformulering 3 Arrangører 3 Organisering 3 Kursinnhold 3 Evaluering 5

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo

Protokoll 04/12. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg, Hilde Karterud, Anne Glorvigen Hanstad, Tonje Granmo Protokoll 04/12 Tid: Fredag 4. mai 2012, kl. 17:00-19:30 Lørdag 5. mai 2012, kl. 09:00-14:30 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Rica Ishavshotell, Tromsø Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Trine Strømfjord, organisasjonskonsulent DF og Anne-Marie Aas, kef ved OUS og ernæringsfaglig medarbeider DF Diabetesforbundet

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Nasjonalt diabetesforum 9.-10.juni 2011 Livsstilsprosjekt i Finnøy Hvordan påvirke til en varig livsstilsendring? Tilbud og erfaringer fra Finnøy kommune. Pilotprosjekt- Vital Rural

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Godt synlig Verdens diabetesdag

Godt synlig Verdens diabetesdag Forbundsnytt utgave 8 oktober 2011 STANG PÅ STAND: Oslo-ordfører Fabian Stang stakk innom standen på Stortorget og tok diabetesrisikotesten med hjelp av generalsekretær Bjørnar Allgot. Foto. Sven Grotdal

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Gruppesamling 4 Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Forrige samling Hvorfor er det viktig å være fysisk aktiv? Hvor viktig er det for hele kroppen å være aktiv? Har du tro på

Detaljer

Geilomo. en god start på livet

Geilomo. en god start på livet Geilomo en god start på livet Geilomo barnesykehus er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi, samt hjertefeil. EFFEKTIV

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer