ConsumerScan Manual. GfK Norge AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ConsumerScan Manual. GfK Norge AS"

Transkript

1 ConsumerScan Manual GfK Norge AS 1

2 INNHOLD INNLEDNING SKANNEREN VIKTIGE RÅD FØR INSTALLASJON INSTALLASJON AV PROGRAMVARE OPPSTART AV PROGRAMMET SKANNE EN STREKKODE NB! SKANNEREN PIPER IKKE, HVA GJØR JEG? FJERN EN STREKKODE FRA SKANNEREN FJERN ALLE STREKKODENE FRA SKANNEREN SEND INNSKANNEDE STREKKODER TIL INNKJØPSDAGBOKEN AVSLUTTING AV PROGRAMMET INNKJØPSDAGBOKEN VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE SKANNING/REGISTRERING AV VARER HVA SKAL SKANNES? SKANNING OG BRUK AV STREKKODEARKET LOGG INN AUTOMATISK PÅLOGGING MANUELL PÅLOGGING REGISTRERE INNKJØP REGISTRERE KVITTERING BEHANDLING AV INNSKANNEDE VARER MANUELL REGISTRERING AV VARER UKENS INNKJØP AKTIVERE KVITTERING FAVORITTBUTIKK TIPS VED SKANNING OG REGISTRERING TIPS VED SKANNING AV VARER BEGYNNER STREKKODEN PÅ 2000 ELLER ? VANLIGE SPØRSMÅL OG SVAR ØVRIGE FUNKSJONER I INNKJØPSDAGBOKEN POENGSALDO PREMIER HUSHOLDNINGSOPPLYSNINGER KONTAKT OSS INFORMASJON FAVORITTBUTIKK: ADMINISTRERE DINE FAVORITTBUTIKKER FERIE/INGEN INNKJØP: REGISTRER UKER DU IKKE SKANNER HUSK Å REGISTRERE! REGISTRER FISKET/GAVE: FISK FISKET SELV ELLER FÅTT I GAVE REGISTRER AVISER/UKEBLADER

3 Innledning Denne manualen er tenkt som støtte ved bruk av ConsumerScan, GfK Norges metode for registrering av innkjøpsdata. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at internett-sidene kan forandre seg i fremtiden. Dette medfører at det kan forekomme forskjeller mellom denne manualen og internett-dagboken. Dersom du skulle ønske en ny manual trykket på papir, sender vi deg en ved forespørsel. Vi håper du tar deg tid til å lese godt gjennom manualen. Dersom du opplever problemer med produktet, er du velkommen til å kontakte oss. Telefon: Med vennlig hilsen GfK Norge AS 3

4 1 Skanneren Skanneren har 512k flash minne, og har kapasitet til å lagre flere tusen innskannede strekkoder. Den drives av et Li-Ion batteri som lades med medfølgende USB-kabel som også brukes til overføring av data mellom skanner og pc. Det er kun mulig å lade skanneren når denne er koblet til pc en og pc en er slått på. Det er derfor viktig at skanneren også er koblet til pc en selv om du ikke skal behandle innkjøpene dine. 1.1 Viktige råd før installasjon Husk å sørge for at virusprogrammet på din PC tillater vår programvare! Ikke koble til skanneren før GfK-programmet og USB-driver er installert. Programmet GfK Klient skal installeres på din PC og finnes i innkjøpsdagboken under Informasjon. Programmets oppgave er å kontrollere om skanneren din inneholder noen strekkoder og å sende disse til GfK. Du kan under installasjonen av programmet og USB-driverrutinene få opp slike vinduer: Bilde 1. Brukerkontokontroll Du velger her Tillat og Kjør. GfK Klient er et program du kan stole på. 4

5 1.2 Installasjon av programvare. Det er ikke sikkert at du får opp alle de følgende vinduer. Det kan være en fordel å se på neste side, om ikke alle vinduene i manualen dukker opp. Slik installerer du programmet: 1) Logg deg inn på innkjøpsdagboken (http://ecpo-no.gfk.com) ved å bruke ditt brukernavn og passord. Husk nullene foran husholdningsnummeret(brukernavnet) ditt. 2) I menyen øverst på siden vil du finne alternativet Informasjon, velg her alternativet GfK Klient Bilde 2. Startside 3) Følg beskrivelsen for nedlastning: Bilde 3. Nedlastning 4) Lagre program på din datamaskin: Bilde 4.Lagring av program 5

6 Vi anbefaler at du klikker på Lagre -knappen og velger Skrivebord som destinasjon. Klikk deretter på Lagre Nå bør ikonet GfK_Klientprogram_Setup.exe ligge på skrivebordet ditt. Dobbelklikk på ikonet for å starte installasjonen. 5) Trykk Neste Bilde 5. Velkommen til installasjon 6) Lagre programmet på ønsket destinasjon Bilde 6. Velg mappen hvor filene skal installeres Trykk Neste 7) Velg mappe på start-menyen Bilde 7. Valg av plassering i start.-meny Trykk Neste 6

7 8) Velg tilleggsoppgaver Bilde 8. Lager snarvei på skrivebordet Vi anbefaler at du velger Lag ikon på skrivebordet, slik at du lett finner programmet. 9) Installer Bilde 9: Installering Trykk på Installér. Programmet vil nå installeres på din PC. Bilde 10: Programmet installeres 7

8 10) Fullføring av installasjon Bilde 11: Fullføring av installasjon Du er nå ferdig med installeringen av programmet og kan lukke vinduene. Nå kan du koble til skanneren! 1.3 Oppstart av programmet Du starter programmet ved å dobbelklikke på GfK-ikonet på skrivebordet ditt. Dersom ikonet ikke har lagt seg på skrivebordet automatisk, vil du finne programmet i oversikten over programmer på startknappen( ) nede til venstre på skjermen din. Du skal på denne startmenyen finne et alternativ for GfK under Programmer. 1.4 Skanne en strekkode 1. Ta USB-kabelen ut av skanneren. 2. Trykk på den store knappen mens du har skanneren rettet mot strekkoden. 3. Pass på at skannerstrålen dekker hele strekkoden. Du vil høre en tone og indikatoren lyser med blinkende grønt lys når strekkoden er skannet. 4. Skanneren skal, for å oppnå best resultat, holdes ca cm fra strekkoden. Best skanning blir det om du holder skanneren på skrå over strekkoden. 1.5 NB! Skanneren piper ikke, hva gjør jeg? Hvis du ikke hører tonen, men indikatoren lyser, kan dette være fordi lyden på skanneren er skrudd av. Hvis du holder den store knappen inne i ca. 10 sekunder (ikke rettet mot en strekkode) kommer det først et blinkende rødt lys, så piper den. Nå skal skanneren pipe når du skanner igjen. 1.6 Fjern EN strekkode fra skanneren. 1. Rett skanneren mot den strekkoden du ønsker å slette fra minnet. 2. Trykk og hold den lille knappen inne til du hører en tone og indikatoren blinker en gang med et rødt lys. Nå er strekkoden slettet fra skannerens minne. 3. Hvis du har skannet samme strekkode to ganger, kommer skanneren kun til å slette den sist skannede strekkoden. Hvis du vil ta bort begge, trykker du på den lille knappen to ganger. Hvis du trykker på den lille knappen og får et rødt lys i tillegg til et tydelig negativt signal(pipetone), betyr det at du prøver å slette en strekkode som du ikke har skannet inn i skannerens minne. 8

9 1.7 Fjern ALLE strekkodene fra skanneren. Trykk og hold den lille knappen inne i ca 6 sekunder eller til du hører to korte toner. Indikatoren blinker rødt mens du holder den lille knappen inne. Nå er alle strekkoder slettet fra skannerens minne. 1.8 Send innskannede strekkoder til innkjøpsdagboken. 1. Sett USB-kabelen i skanneren. 2. Start GfK-programmet på din PC (For oppstart av program, se punkt 1.3). 3. Klikk på Send strekkoder. Programmet tømmer de innsamlede strekkodene og viser antallet som tømmes og sendes til innkjøpsdagboken. 4. Klikk på Behandle strekkoder for å komplettere dine innkjøp med bl.a. antall og pris. Bilde 12. Oppstartsvindu 5. Nå starter innkjøpsdagboken og du kan begynne å behandle dine innkjøp. Hvis du ikke har tid til å behandle innkjøpene når du sender dine strekkoder, kan du klikke på Behandle strekkoder for eksempel dagen etter. 1.9 Avslutting av programmet Når du er ferdig med registrering og behandling av varer, avslutter du ved å trykke på logg ut oppe i høyre hjørne. 9 Bilde 13: Avslutte program I tillegg må du lukke oppstartsvinduet av GfK-programmet som vist på Bilde 12.

10 2 Innkjøpsdagboken Det er i innkjøpsdagboken du behandler dine innkjøp. Der kan du også redigere/slette innkjøp. Du kan også registrere varene manuelt uten skanneren. 2.1 Viktig informasjon vedrørende skanning/registrering av varer Vi anbefaler at du skanner dine varer når du pakker dem ut av handleposen Hva inneholder strekkoden? Hver vare har en unik strekkode. Vanligvis er strekkoden bygd opp av 13 siffer. Hvis det er en norsk kode, begynner den på 70 etterfulgt av et firma-prefix på fire siffer. De neste seks kodene er for den spesifikke varen og til slutt et kontrollsiffer. Noen strekkoder består også av 8 siffer. Det finnes også strekkoder som ikke kan identifiseres på samme måte som f. eks. butikk-koder og vektvarekoder. Butikk-koder og vektvarekoder er ikke nødvendigvis knyttet til ett bestemt produkt, og kan derfor ikke benyttes til å identifisere produkter. Derfor har vi et kodeark med strekkoder som skal skannes istedenfor disse Hva skal skannes? Sammen med skanneren fikk du et ark over produkter som skal skannes. Som hovedregel skal man registrere dagligvarer, klær, dvd/videofilm, blader/aviser, bøker/lydbøker. Eksempler på varegrupper som ikke skal registreres er friske grønnsaker og fersk frukt, med unntak av bananer som registreres via strekkodearket. Bilde 14: Varegruppeliste 10

11 2.1.3 Skanning og bruk av strekkodearket Sammen med skanneren fikk du et ark med strekkoder, på arket finner du også ditt husholdningsnummer og personnummer. Til vanlig bruker du skanneren og strekkodene på produktene for å registrere alle dine innkjøpte dagligvarer, unntaket er noen spesielle varegrupper med produkter med variabel vekt samt lavfrekvente varer. Hvis du nå ser på kodearket vil du se at det har to sider, og at på den ene siden finner du overskriften DAGLIGVARE og på den andre siden LAVFREKVENTE VARER. -Dagligvare Her finner du noen varegrupper som det kan være viktig å huske på når man skal skanne varer. Har du en vare med en 13-sifret strekkode som begynner på 2000 innen en av disse varegruppene, bruker du kodearket. Begynner strekkoden på skanner du inn strekkoden. Strekkodene som begynner på 2 kaller vi vektvariable koder. Dette gjelder altså kun de varegruppene som står oppført på kodearket. For de resterende varegruppene skanner du strekkoden som vanlig selv om den begynner på Lavfrekvente varer Lavfrekvente varer er varer som vanligvis ikke kjøpes inn så ofte, som f. eks klær, bøker, interiørtekstiler etc. De fleste av de lavfrekvente varegruppene skal skannes inn via kodearket selv om det finnes en strekkode på varen. Hvis du har glemt å skanne innkjøp av disse varegruppene, er det også mulig å bruke linkene til venstre. Dette gjør det også lettere for deg å huske å registrere alle innkjøpene på disse områdene. 2.2 Logg inn Det er to måter å logge inn på, automatisk og manuelt. Her kommer en beskrivelse av begge metodene Automatisk pålogging Du logges inn automatisk når du klikker på Behandle strekkoder i GfK -programmet, når skanneren er tilkoblet PC en. OBS! Dette forutsetter at skanneren er koblet til PC en via USB-kabelen. Du får nå opp følgende bilde. For å komme videre til behandlingen av dine innkjøp, trykker du på Registrer kvittering. 11

12 Bilde 15: Første side. Fra denne siden kan du klikke deg videre til ulik informasjon som premier og poengsaldo, samt behandling av innskannede varer Manuell pålogging Du kan også logge inn manuelt gjennom å skrive inn følgende internett-adresse i din web-leser: Denne linken fikk du tilsendt i e-posten fra oss med ditt brukernavn og passord. Bilde 16: Logg inn Her kan du logge inn med ditt husholdningsnummer og passord som du fikk tilsendt på e-post i forbindelse med leveransen av skanneren. 12

13 2.3 Registrere innkjøp Registrere kvittering Når du skal behandle (dvs. komplettere med antall og pris) dine skannede varer eller registrere varene manuelt, begynner du alltid med å angi hvor og når du har gjort innkjøpene. Velg Registrer e innkjøp hvis du skal registrere en ny handletur, eller Aktivere handletur hvis du allerede har laget en handletur, men vil legge til flere varer i ettertid. Bilde 17: Registrer kvittering Når du har registrert en ny kvittering, er den aktiv til du logger ut eller registrerer/aktiverer en ny kvittering. De varene du deretter velger å behandle kobles til den aktive handleturen (kvitteringen) Behandling av innskannede varer De varene du har skannet inn havner i en liste. Disse er bare registrert hos GfK, men enda ikke behandlet. Med behandling av innskannede varer, menes at du kompletterer hver vare med bl.a. antall og pris. Du går igjennom listen vare for vare. Husk å registrere en ny handletur hvis du har handlet varer fra ulike butikker. For å komme inn på listen over innskannede varer må du først registrere en kvittering som du kan knytte varene til. Bilde 18: Registrering av kvittering NB! I listen over innskannede varer får du kun se de varene vi ønsker mer informasjon om. Det kan derfor forekomme at ikke alle varene du har skannet vil dukke opp i din liste over innskannede varer. 13

14 Bilde 19: Liste over innskannede varer Dersom GfK har informasjon om varen, vil det finnes en tekst i feltene Merke og Beskrivelse. Mengde pr. pakning kommer også til å være fylt i. Du må fylle inn antall pakninger kjøpt, samt pris på denne og om du har kjøpt varen til nedsatt pris. Trykk Ok for å lagre innkjøpet. For noen produkter ønsker vi utfyllende informasjon, du må da trykke Behandle for å ferdigbehandle produktet Manuell registrering av varer Det finnes også en mulighet til å registrere varer manuelt. Velg den varegruppen som din vare tilhører. For at du skal slippe å lete deg fram til en viss varegruppe i listen, kan du skrive inn en varegruppe i søkefeltet og så trykke på Søk varegruppe Hvis varegruppen er i GfKs søkeregister vises en link til dagboksiden. Hvis du f.eks. angir Ketchup og sennep vises linken til Ketchup og sennep under Øvrige dagligvarer. Bilde 20: Søk etter varegruppe 14

15 2.3.4 Ukens innkjøp Her har du mulighet til å se på, endre, legge til og ta bort innkjøp. Dine innkjøp finnes i innkjøpsdagboken fram til GfK tømmer den for videre bearbeidning. Hver torsdag morgen tømmes forrige ukes registrerte varer. Bilde 21: Ukens varer Ved å utvide kvitteringen vil du kunne se hvilke varer du har knyttet til denne kvitteringen. Du kan foreta endringer på varer og kvittering ved å flytte varer til annen kvittering, legge til flere varer eller slette varer på registrert kvittering. Bilde 22: Redigering av ukens varer 15

16 2.3.5 Aktivere kvittering Hvis du har registrert ferdig husholdningens innkjøp i en butikk, og senere kommer på at du har glemt å registrere en eller flere varer på denne handleturen kan du lett legge til varer. Du trykker på Aktivere kvittering, velger riktig kvittering og deretter velger du den varegruppen som varen tilhører (manuell registrering). Bilde 23: Aktivere kvittering Favorittbutikk Handler du ofte i samme butikker? For at du lett skal kunne finne dine Favorittbutikker kan du samle dem i en egen liste. Marker den butikken du vil legge til i listen, og trykk på Legg til butikk i min favorittliste. Når du senere registrerer en ny kvittering, kommer din favorittbutikkliste til å havne øverst i butikklisten. Bilde 24: Favorittbutikker 3 Tips ved skanning og registrering 3.1 Tips ved skanning av varer Vi anbefaler at du skanner inn de innkjøpte varene mens du pakker dem opp fra bæreposen. Hvis du har kjøpt mer enn én forpakning av samme vare, holder det å skanne strekkoden én gang. Når du siden behandler den varen i innkjøpsdagboken angir du det totale antallet kjøpte forpakninger. Dette er tidsbesparende for deg. Hvis du har handlet varer i mer enn en butikk er det best om du skanner inn varene fra samme butikk etter hverandre. I innkjøpsdagboken havner varene i den rekkefølgen du skanner dem inn. 3.2 Begynner strekkoden på 2000 eller ? Hvis du har kjøpt en vare uten strekkode, eller en vare med strekkode som begynner på 2000 bruker du det tilsendte kodearket. Begynner strekkoden på skanner du inn strekkoden. 16

17 Pass samtidig på å skrive ned de første 8 sifrene, samt varegruppe ved siden av varens pris på papirkvitteringen din for å vite hva det er du har skannet. Dette gjør det lettere for deg når du skal behandle innkjøpet. Hvorfor vil vi be deg om dette? Jo, strekkoder som begynner på 2000 er oftest varer som er vektbaserte. Eksempel på dette kan være fersk kjøtt og fisk kjøpt over disk, ferdigpakket fersk kylling som dog ikke inneholder eksakt like mye i hver forpakning etc., og som butikken vanligvis har pakket og satt etikett på. Skannede varer med strekkoder som begynner på kan ikke identifiseres, derfor hjelper det både deg og oss veldig mye om du har gjort de overnevnte noteringer på din papirkvittering. Enkelte husholdninger får iblant problemer med kodearket. Om det skulle hende deg finnes det to måter å løse dette på. Enten klikker du på Kodeark under Informasjon og skriver ut et nytt kodeark. Om du ikke har printer, er det bare å henvende seg til oss så sender vi deg et nytt i posten. 3.3 Vanlige spørsmål og svar Hva er mitt brukernavn og passord? Ditt brukernavn er husholdningsnummeret ditt (husk nullene i begynnelsen), og passordet ditt har du fått på e-post i forbindelse med skannerutsendelsen. Har du mistet passordet ditt, skriv en e- post til så sender vi det til deg. Vær oppmerksom på at når du skal inn i innkjøpsdagboken og går via GfKs Klientprogram, trenger du ikke å benytte brukernavn og passord. Skal frukt og grønnsaker registreres? Av frisk frukt er det bare bananer som skal registreres og koden du skal skanne finner du på tilsendt kodeark. Friske grønnsaker skal ikke registreres, men dypfryste og hermetiske grønnsaker skal registreres. I tillegg skal tørket frukt og nøtter registreres. Bilde 25: Bananer, tørket frukt, nøtter, fryste og hermetiserte grønnsaker skal registreres. Det kommer ingen lyd når jeg skanner varer, hva gjør jeg? Dette betyr sannsynligvis at du har skrudd av lyden på skanneren din. Hvis du holder den store knappen inne i ca 10 sekunder kommer det først et blinkende rødt lys, så piper den. Nå bør skanneren fungere som den skal. Dersom du fortsatt opplever problemer, ta kontakt på Hvordan skrur jeg av lyden på skanneren? For å skru av lyden på skanneren, må du trykke på den store knappen på skanneren i ca 10 sekunder. Den vil først blinke grønt, deretter blinke rødt, for så å slutte å lyse. Dersom du nå skanner en strekkode, skal ikke skanneren gi fra seg lyd, dersom den fortsatt gjør det, forsøk å gjenta beskrevet prosedyre. 17

18 Jeg har skannet varer som jeg skal, fortsatt står det Du har ingen poeng når jeg skal se på poengsaldo. Hvordan har dette seg? Grunnen til dette er at poengene blir gitt etterskuddsvis hvert kvartal. Dette henger sammen med bestillingsfristene på våre premier, og du vil motta din poengsaldo i god tid før neste bestillingsfrist. Jeg har fått en av premiene jeg har bestilt, men ikke alle? Premiene sendes ikke nødvendigvis samlet, og du vil kunne oppleve at gavene kommer i flere forsendelser. Når jeg leverer panteflasker samtidig som innkjøp og denne summen trekkes fra egentlig beløp, hvilket beløp skal da oppføres? Da skal beløpet før panten er trukket fra registreres. Jeg får opp feil dato for innkjøp i innkjøpsdagboken. Hva gjør jeg? Det kan forekomme at skanneren stiller seg inn på feil dato, slik at det kommer opp feil dato i innkjøpsdagboken din. Det vil som regel hjelpe å restarte skanneren. Dette gjøres ved å holde inne den lille knappen i ca 10 sekunder, til du hører en pipelyd. Gjenta dette to-tre ganger for å være sikker på at minnet i skanneren nå er slettet. Forsøk å aktivere skanneren ved å skanne et par koder og send inn til innkjøpsdagboken, for så å slette minnet på skanneren. Hvis det fortsatt er problemer, ta kontakt på Skal alle kvitteringer registreres (alt vi kjøper), selv om det ikke står på lista over hva som skal registreres? Alle kvitteringer på handleturer det er foretatt dagligvareinnkjøp skal registreres. Det vil si at hvis du for eksempel på en handletur bare har kjøpt melk og friske grønnsaker, skal du registrere kvittering, men ikke skanne varer. Skal kaffekapsler registreres? Kaffemaskiner som benytter kapsler med ferdig posjonert kaffe blir stadig mer vanlig. Vi ser gjerne at du registrerer disse. For eksempel har vi at en ti-pakk med Nespressokapsler regnes som en enhet(registreres som antall=1 i innkjøpsdagboken.). Hva er spesialvarer? Dagligvareinnkjøp inneholder stadig oftere også produkter som ikke er typiske dagligvarer. Vi ønsker at du, så godt du kan, angir hvor mye av det totale beløpet som er slike spesialvarer. Eksempler på slike varer kan være: Skåler, bestikk, kjøkkenredskaper, radio, mobiltelefon osv. Hvordan registrerer jeg innkjøp i utlandet? Varer som er kjøpt i utlandet registreres på samme måte som dine vanlige innkjøp. Under registrering av kvittering velger du riktig alternativ for land. Etter å ha opprettet en kvittering behandler du varene du har kjøpt på samme måte som innenlandskjøp. 18

19 3.4 Øvrige funksjoner i innkjøpsdagboken Poengsaldo Her kan du se din husholdnings poengsaldo. Poengsaldoen oppdateres etterskuddsvis hver måned. Du får 125 poeng for hver uke dagboken er registrert. Dersom du har registrert alle 13 ukene i et kvartal, vil du ha opparbeidet deg 1625 poeng Premier Her kan du se hvilke premier du kan bestille og din bestillingshistorikk Husholdningsopplysninger Her kan du gå inn og endre passord og adresse hvis du har flyttet Kontakt oss Her kan du gå inn å sende en beskjed til GfK. Denne vil da normalt bli besvart samme eller påfølgende dag Informasjon Her finner du følgende: GfK Klient: Her kan du laste ned klienten/programmet du trenger for å bruke tilsendt skanner Manual: Her finner du manualen som du fikk tilsendt da du fikk skanneren. Kodeark/Strekkoder: Her finner du kodearket med strekkoder som du fikk tilsendt når du fikk skanneren. FAQ: Her kan du lese vanlige spørsmål og svar. Denne listen vil bli oppdatert jevnlig Favorittbutikk: Administrere dine favorittbutikker Her kan du legge inn de innkjøpsstedene du handler mest i. Det gjør at det blir enklere for deg å velge butikk når du registrerer en ny kvittering. Velg den/de butikkene du handler mest i, marker denne og trykk Legg til favorittinnkjøpssteder. Husk å lagre etter å ha lagt til innkjøpsstedene! Når du nå skal registrere kvittering, velger du først butikk-kategori Favorittbutikk og da kommer listen med butikkene du har lagt til i neste felt Ferie/ingen innkjøp: Registrer uker du ikke skanner Dersom du ikke har noen innkjøp en uke, om du skal ha ferie, eller om du er syk, kan du gå inn på Innkjøp Ingen innkjøp og registrere hvilken periode det gjelder. 19

20 3.4.9 Husk å registrere! Du vil få en påminnelse ved innlogging som skal hjelpe deg å huske på å registrere kjøp av bøker, blader, aviser, og klær Registrer fisket/gave: Fisk fisket selv eller fått i gave Fisk som husholdningen har enten fisket selv eller mottatt som gave, skal ikke registreres via en kvittering. Registreringer innen disse områdene gjør du ved å klikke på respektive link i den venstre kolonnen Registrer aviser/ukeblader Av aviser er det kun Dagbladet og VG som skal registreres. Dersom du abonnerer på blader eller aviser (Dagbladet & VG), skal disse registreres hver gang du mottar bladet. Dersom du opplever problemer eller har spørsmål i forbindelse med registreringen, kan du kontakte oss på: Telefon: E-post: 20

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3 Brukerveiledning Sauekontrollen PDA Versjon 3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Sauekontrollen PDA... 4 Oppgradering av Sauekontrollen PDA... 9 Generelle funksjoner... 10 Innlogging...

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 3 Kjære kunde... 3 Et overblikk... 5 Forsiden... 5 Varekategorier / navigering... 7 Upålogget navigering... 7 Tips: URL-navigering...

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 2 Kjære kunde... 2 Et overblikk... 3 Forsiden... 3 Varekategorier / navigering... 4 Upålogget navigering... 4 Pro-Tips:

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VER S JO N 2, R E V. 1 Innledning... 2 Endringer fra versjon 1 (skoleåret 2011/2012)... 4 Tekniske spesifikasjoner... 5 Tilleggskrav for kjøring

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Booking av fiskekort kortsonene i Målselvvassdraget. Brukerveildening kunder

Booking av fiskekort kortsonene i Målselvvassdraget. Brukerveildening kunder Booking av fiskekort kortsonene i Målselvvassdraget. Brukerveildening kunder Brukerveiledning kunder ver. 4.0 Veiledningen er Fossenes elveierlags eiendom Fossenes elveierlag april 2012 15.04.2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer