Fagskoleutdanning. Kreative Fag Arbeidsgiver. Kreative Fag Student. Hvem passer det for? Merkantile Fag Student. Merkantile Fag Arbeidsgiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagskoleutdanning. Kreative Fag Arbeidsgiver. Kreative Fag Student. Hvem passer det for? Merkantile Fag Student. Merkantile Fag Arbeidsgiver"

Transkript

1 Hva er Fagskole? Fagskoleutdanning

2 Hva er er Fagskole? Her er noe av det man kan studere på en fagskole: Helse og Oppvekstfag Bygg og nnlegg Dine Muligheter Reiseliv Maritime Fag og Offshore Elektro 3D og Multimediedesign IKT Hva er en fagskole? En er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring. Fagskoleutdanningen er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning. Fagskoleutdanninger bygger på alt i fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, til mer generelle studieforberedende programmer. Undervisningen foregår vanligvis i klasser, hvor studentene får en tett dialog med lærer eller foreleser. Det finnes også mange nettbaserte studier. Mange av de som underviser på fagskoler har solid bransjeerfaring i det fagfeltet de underviser i, noe som er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet. ene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer, noe som gjør at studentene kvalifiserer til å gå rett ut i jobb. En god oversikt finner du på utdanning.no:

3 Hva er Fagskole? Hvempasser passer Hvem detfor? for? det En kan ha en varighet fra et halvt år til to år, og studentene som har fullført fagskoler er attraktive for arbeidsgivere: En nyutdannet fra fagskolen trenger mindre opplæring. Fagskolen har en god faglig tilnærming, og med tidligere erfaring er det gunstig for en arbeidsgiver å ansette en fra fagskolen. De bruker kort tid på å sette seg inn i jobben, og kommer raskere inn i det som skal gjøres. uttaler HR-sjef Bjarne Brendstuen i i Implenia Norge S en ledende entreprenør i Skandinavia. Fagskolen er egnet for etter- og videreutdanning for ungdom og voksne, samt for voksne som ønsker å skifte yrke. Jon Gulbrandsen har gjort nettopp dette, han hadde fagbrevet som rørlegger, og valgte å bygge på med utdanning på fagskole. Han sier: Jeg ønsket å ta mer etterutdanning og siden jeg har unger kunne jeg ikke slutte i jobben. Det var skole to ganger i uka og annenhver helg, da var det lagt opp til studier hjemme. Det var en fin kombinasjon med skole og jobb. Utdanningen kan gjennomføres på heltid, deltid eller nettbasert, avhengig av skole og studium.

4 Linette Garlien har studert Barsel- og barnepleie ved Østfold Fagskole. Linette Garlien Studert: Barsel og barnepleie Fagskole: Østfold Fagskole Hvor: Østfold Tidsperiode: Tittel etter studiet: Barnepleier Q Hvorfor begynte du å studere på en fagskole? Jeg jobbet som vikar på føde og barsel avdelinger i 6-7 år før jeg begynte å studere. Jeg hadde ikke godkjent utdanning, noe jeg trengte for å jobbe videre med det jeg ville. Hvordan var det å studere på en fagskole? Jeg synes det var veldig greit, det var full fokus på det jeg studerte som var Barsel- og barnepleier. Dette bidro til at jeg kom lettere inn i yrkeslivet, utdanningen var rettet mot hvordan det kunne bli på arbeidsplassen. Dette bidro til at jeg kom lettere inn i yrkeslivet, utdanningen var veldig rettet på hvordan det kunne bli på arbeidsplassen. Q Q Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet? Utdanningen ga oss en god kjennskap til det vi ville møte på i arbeidslivet. For noen som ikke har erfaring kan det være ganske mye nytt, men for meg som hadde vært i yrkeslivet før var det enkelt. Hva jobber du med nå? Nå jobber jeg endelig som barnepleier. Det er veldig deilig å kunne jobbe fast med det jeg virkelig vil nå som jeg har godkjent utdanning, og ikke bare som vikar. Helse og Oppvekstfag

5 Ingrid Johansen har studert Helse, aldring og aktiv omsorg ved Fagskolen i Troms, avd. Breivang. Ingrid Johansen Studert: Helse, aldring og aktiv omsorg Fagskole: Fagskolen i Troms, avd. Breivang Hvor: Tromsø Tidsperiode: Tittel etter studiet: Helsefagarbeider med i helse, aldring og aktiv omsorg Praksisen ble lagt opp slik som jeg ønsket. Dette har både jeg og arbeidsplassen min hatt nytte av. Q Q Q Hvorfor begynte du å studere på en fagskole? Jeg tok for å øke min kompetanse innen mitt felt, som helsearbeider. Studiet gir økt kunnskap, er bra for meg personlig, for arbeidsplassen og er tellende i en eventuell arbeidssøknad. Hvordan var det å studere på en fagskole? Det var veldig fint å studere på fagskolen. Bra opplegg, og vi fikk legge opp en del av undervisningen selv, slik at vi fikk økt kunnskap på de områdene vi følte vi trengte det. Lærerne hadde arbeidserfaring innen fagområdet og hadde god kunnskap om det vi skulle studere. Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet? Siden jeg tok videreutdanning, så jobbet jeg samtidig som jeg gikk på skole. Det gikk veldig bra å kombinere skole og jobb. Jeg fikk også tatt den ene av praksisperiodene på min egen arbeidsplass, og praksisen ble lagt opp slik som jeg ønsket. Dette har både jeg og arbeidsplassen min hatt nytte av. Hva jobber du med nå? Nå jobber jeg i et LS-team innen hjemmesykepleien. Der har min økte kompetanse etter endt kommet til nytte, ettersom jeg i studiet fokuserte på kommunikasjon uten talespråk. Helse og Oppvekstfag

6 Siv Kristin Korsvik har studert Helseadministrasjonssekretær ved ecademy. Siv Kristin Korsvik Studert: Helseadministrasjonssekretær Fagskole: ecademy Hvor: Nettstudie Tidsperiode: Tittel etter studiet: Helseadministrasjonssekretær Hvorfor begynte du å studere på en fagskole? Jeg begynte på fagskole fordi jeg rett og slett hadde lyst på mer kunnskap. Studiet jeg tok som helseadministrasjonssekretær på den nettbaserte fagskolen ecademy, bygget på utdannelsen jeg hadde fra før, og var veldig relevant for jobben min. Hvordan var det å studere på en fagskole? Lærerne var veldig gode, og forelesningene på Internett var inspirerende å følge med på. Hvis du ikke har mulighet til å være med på en forelesningen, kan du se den senere når det passer deg. Læreren skriver i tillegg notater som ligger tilgjengelig for deg i etterkant. Det gjør det enkelt å være nettstudent når alt blir lagt opp så strukturert. Utdanningen gjør at du blir mye mer til stede i din egen hverdag. Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet? Jeg jobber som helsesekretær på hjerte- og lungeklinikken på Universitetssykehuset Nord-Norge. For meg var dette videreutdanning for å bli bedre i jobben jeg allerede har. Jeg føler meg mer attraktiv på arbeidsmarkedet enn tidligere, og jeg trives bedre i jobben min etter at jeg tok utdanningen. Hva jobber du med nå? Jeg har fått andre og mer ansvarsfulle arbeidsoppgaver som er mer relatert til utdannelsen min, og nettstudiene har uten tvil ført til at jeg gjør en bedre jobb. Utdanningen gjør at du blir mye mer til stede i din egen hverdag. Nå ser jeg både pasientene og meg selv i et annet lys. Helse og Oppvekstfag

7 Hva er Fagskole? Mette Bøhn Meisingset Mette Bøhn er kompetansesjef ved Sykehuset Østfold HF. Fagskolens studenter kommer ofte ut i praksis samtidig som store grupper med sykepleiestudenter. Fordelen med nyutdannede fra fagskolen er at de ofte har en grunnutdanning og erfaring fra arbeidslivet før de starter på fagskolen. Stilling: Kompetansesjef rbeidsted: Sykehuset Østfold HF Om Sykehuset Østfold HF: Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Vi samarbeider med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre helseforetak for å gi Østfolds befolking et best mulig helsetilbud. Hva ser du etter når du skal ansette nyutdannede? Kompetanse handler både om kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Hva gjør studenter fra fagskoler attraktive for din arbeidsplass? Når vi ansetter medarbeidere på sykehuset vil relevant utdanning, erfaring og personlige egenskaper alltid være vurderingskriteriene. Hvilke fordeler gir det deg som arbeidsgiver at fagskoler er praktiske i sin tilnærming? Kompetanse handler både om kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Det å ha en praktisk tilnærming til faget er alltid en fordel. Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt? Nyutdannede konkurrerer ofte med søkere som har lang erfaring. Mange av våre studenter som gjennom praksisstudiene viser at de har god kompetanse får ofte jobb når de er ferdig utdannet. Gjennom praksisstudiene får studentene vist seg frem slik at de kan bli vurdert som fremtidige medarbeidere, og det gir ofte et fortrinn. Helse og Oppvekstfag

8 Merete Jankila er klinikksjef ved Sigma Nord rusklinikk. Merete Jankila Stilling: ss. Klinikksjef rbeidsted: Sigma Nord rusklinikk Om rbeidsstedet: Sigma Nord er en del av Helse Nords tilbud til rusmiddelavhengige og inngår i ordningen med «fritt sykehusvalg. Pasienter fra hele landet kan derfor velge å få sin behandling hos oss. Sigma Nord skal tilby hjelp til rusmisbrukere som trenger akutt-innleggelse, korttidsklinikkbehandling eller langtidsbehandling. Famile/pårørende og barn skal også kunne få hjelp ved Sigma Nord. Hva gjør studenter fra fagskoler attraktive for din arbeidsplass? Fagskoleutdanning har et praktisk rettet fokus direkte på miljørettet arbeid. De som kommer fra fagskolen, er bevisst på at de er rollemodeller for pasientene/ klientene. Faglig bredde gjør at de har fokus på helheten rundt mennesket og de individuelle behovene. De gjør gode etiske betraktninger. De er rett og slett gode miljøarbeidere. Hva ser du etter når du skal ansette nyutdannede? Det er viktig at de som ansettes viser respekt og ydmykhet i forhold til å jobbe med mennesker med sammensatt problematikk og kompleksitet på bakgrunn av det livet de har levd. De må se hele mennesket og møte menneskene der de er. Vi jobber i tverrfaglige team. Da er det også viktig med gode samarbeidsevner. De må se hele mennesket og møte menneskene der de er. Hvilke fordeler gir det deg som arbeidsgiver at fagskoler er praktiske i sin tilnærming? De som kommer fra fagskolen, har fokus på å være mye sammen med pasientene/klientene. De deltar aktivt i alle aktiviteter rundt pasienten/klienten, fra det sosiale miljøet på klinikken til ulike aktiviteter som turer, praktisk hjelp i forhold i hjemkommune og evt. adlferdigheter. Vi får mye informasjon om den enkelte pasient, og det bidrar til at vi lettere kan gi riktig støtte og hjelp i behandlingsprosessen. Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt? Det er viktig at de får frem bredden i det faglige fra studiet i jobbsøknaden, og at de har sterk bevissthet rundt helhetssynet på mennesket. Helse og Oppvekstfag

9 Randi Øverås Thoresen er enhetsleder for Felles kontorsenter, E-helse og IKT ved NST, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Randi Øverås Thoresen Stilling: Enhetsleder Felles kontorsenter, E-helse og IKT rbeidsted: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin - NST, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Om rbeidsstedet: NST er et av verdens ledende sentre innen forskning på telemedisin og e-helse. Tjenesten har høy tverrfaglig kompetanse gjennomgående på ph.d.-nivå. Hovedmålet er å forme morgendagens helsetjenester. En av de viktigste egenskapene en nyutdannet må ha, er personlig egnethet og selvstendighet. Hva gjør studenter fra fagskoler attraktive for din arbeidsplass? Fagskoleutdannede har fått et utvidet og mer helhetlig perspektiv på utfordringer og muligheter innenfor eget fagfelt. Utdanningen har gitt dem økt yrkesstolthet. De påtar seg nye arbeidsoppgaver, de deler fagkunnskapen med kollegaer og inspirerer også andre til å studere. Hva ser du etter når du skal ansette nyutdannede? En av de viktigste egenskapene en nyutdannet må ha, er personlig egnethet og selvstendighet. Fagkompetanse er selvfølgelig også viktig. I tillegg må de kunne bruke data og ha evne til å formulere seg skriftlig og muntlig. Jeg ønsker medarbeidere med tilstedeværelse, samarbeidsevner, som har respekt for sine medarbeidere og er lojal mot beslutninger som blir tatt. Hvilke fordeler gir det deg som arbeidsgiver at fagskoler er praktiske i sin tilnærming? Fagskolenes praktiske tilnærming gjøre det enklere å se relevansen for jobben og økter arbeidsgivers interesse for å gi til ansatte som ønsker det. Den praktiske tilnærmingen gjør det mulig å knytte teori til praksis i egen arbeidshverdag, som igjen gir god anledning til forbedringsarbeid på hele arbeidsplassen. Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt? Nyutdannede på jobbjakt må søke aktivt på stillinger. De må lage en CV, og det er lurt å ta personlig kontakt med arbeidsstedet de ønsker jobb hos. De må vise at de er positive til omstilling, da dette er en del av arbeidslivet i dag. Det gir et positivt inntrykk dersom jobbsøkeren har satt seg godt inn i virksomheten de søker seg til. Helse og Oppvekstfag

10 nders Drage har studert Grafisk design på Norges skole i Oslo. nders Drage Studert: Grafisk design Fagskole: Norges skole Hvor: Oslo Tidsperiode: Tittel etter studiet: Grafisk designer Hvorfor begynte du å studere på en fagskole? Jeg hadde inntrykk av at høyskolene ikke kunne tilby den praktiske og faglige kvaliteten jeg var ute etter. Dessuten fikk jeg gode anbefalinger av venner som hadde gått på fagskole selv. Hvordan var det å studere på en fagskole? Det var supert! Flinke og engasjerte lærere og mange gode studenter. Noe jeg også likte veldig godt var at fasilitetene på skolen var særdeles bra. Dessuten var det veldig yrkesrettet. Nå jobber jeg som grafisk designer i et byrå som heter Jimmy Royal. Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet? Jeg jobbet ganske mye mens jeg gikk på skolen, så det har ikke vært så vanskelig. Men det er rart å tenke på at jeg nå skal jobbe fra 9-5 hver dag. Dessuten er tempoet ganske annerledes enn på skolen, men du venner deg fort til det! Hva jobber du med nå? Nå jobber jeg som grafisk designer i et byrå som heter Jimmy Royal. Vi kom nylig på 6. plass i årets byråkåring noe som er ganske moro med tanke på at vi kun er 10 ansatte.

11 Håvard Munkjord har studert 3D design/3d animasjon ved Idefagskolen. Håvard Munkjord Studert: Fagskoleutdanning 3D design/3d animasjon Fagskole: Idefagskolen Hvor: Tønsberg Tidsperiode: Tittel etter studiet: 3D-artist/CG-artist Hvorfor begynte du å studere på en fagskole? Jeg begynte på fagskole fordi det var det eneste reelle alternativet rettet mot 3d og vfx. Det finnes ikke noen tilsvarende produksjonsretta linjer på høyskoler eller universitet, de eneste alternativene var i utlandet. Hvis jeg tok studiet i utlandet, ville jeg ikke fått noen kontakter i Norge, og det ville fort blitt enda dyrere. Hvordan var det å studere på en fagskole? Veldig bra, vi var en liten, men dedikert gjeng studenter som dro hverandre opp. Oppgavene var alltid å levere et produkt, og det var resultatet vi ble vurdert ut ifra. Fra før hadde jeg en B i multimedieteknologi og design fra Ui, som var mer teoretisk og virkelighetsfjern enn fagskolen. Der var det rapporter og eksamener man ble vurdert ut ifra, sjelden et produkt, som faktisk er det jeg gjør nå i jobb. Hvis jeg tok studiet i utlandet, ville jeg ikke fått noen kontakter i Norge, og det ville fort blitt enda dyrere. Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet? Ganske stor, spesielt med tanke på at tid = penger. Men jeg kjente til de fleste verktøyene og hadde ganske bred erfaring fra varierte og praktiske produksjonsoppgaver på skolen, så det gikk fint. Hva jobber du med nå? Mens jeg gikk på idéfagskolen, fikk jeg tilbud om å starte som junior hos Storm studios i Oslo, nå er jeg fast ansatt der. Vi lager spesialeffekter for reklame, tv-serier og spillefilm, for alt fra små norske sjokoladereklamer til internasjonale spillefilmer med store cg-monster og heldigitale byer.

12 Kjell Vidar Åhman Teig er kreativ leder i reklamebyrået Pingbull. Kjell Vidar Åhman Teig Stilling: Founder & Creative Director rbeidsted: Pingbull Stockholm Om rbeidsstedet: Pingbull har kontorer i Oslo, Kiev og Stockholm. Pingbull har vært etablert i Stockholm siden juni Pingbull B jobber med strategiske, kreative og tekniske løsninger for flere internasjonale brands som Cederroth Förste Hjelpen, Delaval og Sandvik Coromant. Hva gjør studenter fra fagskoler attraktive for din arbeidsplass? Det er blandingen av teori og praksis som gjør at de får en forståelse for hvordan det er å jobbe. Det har med å gjøre hvordan de tenker rundt kreativitet og markedsføring, og at de tenker til syvende og sist på salg. Teori og praksis er en styrke, og de får et veldig bra mindset. Hva ser du etter når du skal ansette nyutdannede? Har man rett holdning til jobben og rett vilje og innsats kan man lære seg det meste. Når det er sagt er man alltid interessert i de beste. Som arbeidsgiver vil man jo ha den flinkeste designeren, eller den beste strategen. Du kommer ikke langt med talent alene, hvis du ikke er villig til å jobbe hardt. Det ideelle med å ansette en med er at de kan begynne å arbeide med en gang. Hvilke fordeler gir det deg som arbeidsgiver at fagskoler er praktiske i sin tilnærming? Det ideelle med å ansette en med er at de kan begynne å arbeide med en gang. Det er viktig at en nyansatt er kostnadspositiv, at de ikke må lære seg alle ting fra begynnelsen. Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt? Når man skal ut i jobb må man ikke gi seg, aldri ta nei for et nei. Er det en jobb man vil ha, så får man ringe og ringe igjen. Du må tenke hvordan kan jeg få dette intervjuet? Vær litt uredd! Sikt på månen, hvis du bommer havner du kanskje på stjernene.

13 nn-kristin Kreutz er Business Development Director ved Universal Music. nn-kristin Kreutz Stilling: Business Development Director rbeidsted: Universal Music Om rbeidsstedet: UMG er den globale musikk leder med sterke markedsposisjoner i innspilt musikk, musikk publisering, og merchandising. UMG musikk forlag, oppdager og utvikler låtskrivere, og eier og forvalter opphavsrett til musikalske komposisjoner for bruk i opptak, offentlige opptredener og relaterte bruksområder. Jeg opplever at studenter er åpne for å lære på en helt annen måte enn de som har blitt rekruttert fra arbeidsmarkedet. Hva gjør studenter fra fagskoler attraktive for din arbeidsplass? Det er fint å få inn praktikanter som har helt fersk utdanning, og som ikke er påvirket av andre arbeidskulturer og måter å gjøre ting på. Jeg opplever også at studenter er åpne for å lære på en helt annen måte enn de som har blitt rekruttert fra arbeidsmarkedet. Det er en fin måte for oss å få input om hvordan nivået på studiene er, og vi får anledning til å bli kjent med ulike kandidater som kan passe inn. Ingenting er bedre enn å få en intern som leverer, og etter endt periode ansette vedkommende. Hva ser du etter når du skal ansette nyutdannede? Jeg ser etter initiativ hos vedkommende, åpenhet for å lære, om de leverer resultater, og om vedkommende er positiv og har lyst på jobben. Hvilke fordeler gir det deg som arbeidsgiver at fagskoler er praktiske i sin tilnærming? En av fordelene er at vedkommende kan settes i arbeid med en gang; at forståelsen for oppgavene er der fra starten. Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt? Den som søker jobb, må vise pågangsmot og entusiasme i møte med arbeidsgiver, være fremoverlent. Den som vil ansettes må vise at han eller hun har lyst på jobben, og er villig til å lære og stå på.

14 Julie So Man Ng Julie So Man Ng har studert advokatsekretær ved Treider Fagskole i Oslo. Studert: dvokatsektær Fagskole: Otto Treider Fagskole Hvor: Oslo Tidsperiode: Tittel etter studiet: dvokatsekretær Hvorfor begynte du å studere på en fagskole? Jeg ønsket forandring og ville fort ut i arbeid. Etter litt research og positive tilbakemeldinger fra bekjente valgte jeg å studere ved Treider Fagskole. Hvordan var det å studere på en fagskole? For meg som hadde jobbet i mange år og ikke studert på en stund, var det hardt å begynne igjen. Heldigvis var det gode lærere på Treider og det hjalp meg gjennom skoleåret. Heldigvis var det gode lærere på Treider og det hjalp meg gjennom skoleåret. Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet? Overgangen var ganske grei. Jeg fikk bruk for det vi lærte på skolen umiddelbart, og det hjelper meg å takle hverdagen på jobben som kan være ganske så hektisk! Hva jobber du med nå? Nå jobber jeg som advokatsekretær i advokatfirmaet Brækhus Dege.

15 Jon Paulsen er nasjonal rekrutteringssjef ved Manpower Group Rekrutteringsbyrå. Jon Paulsen Stilling: Nasjonal Rekrutteringssjef rbeidsted: Manpower Group Om Manpower Group: Manpower er Norges ledende rekrutterings- og bemanningsselskap. De samarbeider med store og små bedrifter over hele landet, og leverer bemanning på alle nivåer innenfor alle bransjer og fagområder. Hvorfor er studenter fra fagskolen attraktive for arbeidsgivere? Manpower Group har et bredt spekter med bedrifter som vi bistår når de skal rekruttere eller bemanne til ledige stillinger, vikariater eller prosjekter. Svært mange av disse bedriftene er på jakt etter kandidater med utdanning og praktisk erfaring som kan gå rett inn i stilling uten opplæring. Hva ser dere etter når dere skal formidle intervjuobjekter til arbeidsgiver? (da spesielt nyutdannede) Det er alltid kompetanse og erfaring vi vektlegger i våre søk etter profiler. I tillegg vil personlig egnethet være en avgjørende faktor. Praktisk erfaring er attraktivt for oss sammenlignet med kandidater uten denne erfaringen. Hvilke fordeler gir det i din mening at fagskoler er praktiske i sin tilnærming? Praktisk erfaring er attraktivt for oss sammenlignet med kandidater uten denne erfaringen. Det gjelder både spesifikk erfaring fra fagområdet og en generell erfaring som det å jobbe med små og store utfordringer, rutinearbeid og samtidig levere resultater hver dag. Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt? Bruk hele ditt nettverk. Kartlegg deg selv, din kompetanse og dine ønsker slik at du vet hva du vil og stillingene du ønsker å gå for. Mange opplever å få avslag, men ikke ta det personlig og hold energinivået oppe.

16 Jon Gulbrandsen Hvorfor begynte du å studere på en fagskole? Jeg har fagbrevet i rørleggerfaget, og ønsket å ta mer etterutdanning. Jeg tok mesterbrevet i rørleggerfaget da jeg studerte på fagskolen. Jeg har unger, så det å slutte i jobben var ikke et valg. Jon Gulbrandsen har studert Klima, Energi og Miljø ved Fagskolen i Oslo Studert: Klima, Energi og miljø (KEM) Fagskole: Fagskolen i Oslo Hvor: Oslo Tidsperiode: Tittel etter studie: Fagtekniker KEM, KEM-ingeniør Hvordan var det å studere på en fagskole? Det syns jeg var veldig bra! Det var skole to ganger i uka og annenhver helg, ellers var det lagt opp til studier hjemme. Det var en fin kombinasjon med skole og jobb. Det var viktig å være strukturert, skru av TVen og åpne skoleboken. Jeg fikk det til veldig bra, noe karakterene mine viser. Det var viktig å være strukturert, skru av TVen og åpne skoleboken. Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet? Overgangen var grei, jeg jobbet jo ved siden av studiene, så for meg ga det mer fritid. Det siste halvåret jeg gikk på skolen fikk jeg tilbud om jobb fra en lærer, det viser jo at jeg gjorde et godt inntrykk. Jeg takket selvfølgelig ja til tilbudet. Hva jobber du med nå? Nå er jeg daglig leder i et rørleggerfirma i sker, nsnes. Firmaet har hatt flere prestisjeprosjekter og det er veldig artig å være en del av!

17 Bjørnar Rønning Hvorfor begynte du å studere på en fagskole? Jeg begynte på fagskole fordi jeg ville ha en utdanning med en praktisk tilnærming. Jeg hadde behov for å videreutvikle meg, og jeg så at med fagskolen kunne jeg få en jobb som krevde både praktisk erfaring og teoretisk innsikt. Bjørnar Rønning har studert TIP Maskintek ved Fagskolen i Ålesund. Studert: TIP Maskintek Fagskole: Fagskolen i Ålesund Hvor: Ålesund Tidsperiode: Tittel etter studie: Fagskoleingeniør Jeg har fått full uttelling for de to årene jeg investerte i en. Hvordan var det å studere på en fagskole? Som fagarbeider fikk jeg mye praktisk erfaring, og gjennom en lærte jeg hvordan teori og praksis henger sammen. Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet? Jeg har gått yrkesveien. Jeg begynte som lærling ved maskinverkstedet på Fiskerstrand Verft og tok, 18 år gammel, fagbrevet som maskinoperatør i Etter fullført fagbrev ville jeg prøve meg på ulike plasser i landet, og jeg oppdaget fort at med fagbrev og praksis var jeg ettertraktet i arbeidsmarkedet. I løpet av noen år var jeg innom flere ulike firmaer før jeg slo rot på Fiskerstrand Verft i januar I 2012 fikk jeg permisjon for å ta i TIP Maskintek ved Fagskolen i Ålesund. Hva jobber du med nå? I dag er jeg fast ansatt som ingeniør på teknisk avdeling ved Fiskerstrand Verft med ansvar for å følge opp både nybygg og båter som kommer inn for reparasjon. Jeg har fått full uttelling for de to årene jeg investerte i en. Ingeniørstillingen som jeg har i dag på Fiskerstrand Verft, krever både teknisk innsikt, god planleggingsevne og ikke minst syn for kreative løsninger.

18 Bjarne Brendstuen er HR-sjef i Implenia Norge S som er en ledende entreprenør i Skandinavia. Implenia Norge S er en del av Implenia G i Sveits med mer enn 6000 ansatte Bjarne Brendstuen Stilling: HR-sjef rbeidsted: Implenia Norge S Om Implenia Norge S: Implenia Norge S som er en ledende entreprenør innen komplekse infrastrukturprosjekter i Skandinavia. Implenia Norge S er en del av Implenia G i Sveits med mer enn 6000 ansatte Skaff deg kunnskap om bedriften, still godt forberedt og få frem dine gode egenskaper. Hva gjør studenter fra fagskoler attraktive for din arbeidsplass? Mange av dem som går på fagskolen har yrkesfaglig bakgrunn fra videregående skole, og noen har fagbrev og/eller har vært i arbeidslivet før de tar fagskolen. De har en faglig tilnærming og sterk faglig kompetanse. Etter fagskolen kan de gå rett inn i en stilling som formann eller anleggsleder uten mye opplæring. Hva ser du etter når du skal ansette nyutdannede? Jeg ser etter hva slags erfaring de har fra før de begynte på fagskolen. Noen har gått yrkesfag på videregående skole og fått fag- eller svennebrev og etterpå gått fagskole, andre har lang praksis og så fagskole. De må være motiverte, gi av seg selv og være flinke til å fremheve sine gode egenskaper. Hvilke fordeler gir det deg som arbeidsgiver at fagskoler er praktiske i sin tilnærming? En nyutdannet fra fagskolen trenger mindre opplæring. Fagskolen har en god faglig tilnærming, og med tidligere erfaring er det gunstig for en arbeidsgiver å ansette en fra fagskolen. De bruker kort tid på å sette seg inn i jobben, og kommer raskere inn i det som skal gjøres. Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt? Mine tips er; bruk god tid, kartlegg de selskapene du ønsker å søke jobb hos. Skaff deg kunnskap om bedriften, still godt forberedt og få frem dine gode egenskaper. Ikke vær så opptatt av vitnemålet, men av hva du kan!

19 Kåre Nerem er teknisk sjef ved Fiskarstrand verft. Kåre Nerem Stilling: Teknisk sjef rbeidsted: Fiskerstrand verft Om rbeidsstedet: Fiskerstrand Verft S er et konkurransedyktig og solid verft som ligger i Sula kommune. Nordvestlandet er et av de største og mest innovative maritime områder i verden og har en rekke spesialbedrifter innenfor skip og skipsutstyr. Kjerneverdiene i vår virksomhet er endret fra ren mekanisk industri til sammensatte kompetansebaserte løsninger innfor spesialområdene: dokking, reparasjoner, vedlikehold, ombygging og nybygging av skip. Hva gjør studenter fra fagskoler attraktive for din arbeidsplass? Fagskolekandidaten har både en teoretisk bakgrunn og en praktisk tilnærming gjennom fagbrev som gjør dem attraktive. Den praktiske tilnærmingen er helt nødvendig i vår bransje, for både reparasjon og nybygg av båt krever at du har syn for praktiske løsninger. Det er ikke nok at ingeniøren kan tegne en rørgate eller beregne mengde og størrelse, han/hun må også ha en fagbakgrunn, fra å bøye et rør, til å montere en rørgate, for virkelig å vite hva som er gode løsninger. Hva ser du etter når du skal ansette nyutdannede? Vi ser på utdanning, vitnemål og karakterer når vi tilsetter folk, men den gode praksisen er også viktig for oss. Vi tilsetter folk på bakgrunn av både tidligere praksis, utdanning og vitnemål, men de personlige egenskapene er også helt avgjørende. Ofte er det samspillet mellom ulike personer og erfaringer som skaper gode resultater. Hvilke fordeler gir det deg som arbeidsgiver at fagskoler er praktiske i sin tilnærming? For oss er den praktiske erfaringen til fagskolekandidaten viktig, men vi trenger også kompetansen til ingeniører med Bachelorgrad og noen ganger også de som er på Masternivå. Ofte er det samspillet mellom ulike personer og erfaringer som skaper gode resultater. Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt? Jeg vil råde nyutdannede til selv å ta initiativ og kontakte potensielle arbeidsgivere. Mange har bruk for folk hele tiden. Se deg rundt og finn ut hvilken bedrift du kan tenke deg å jobbe i, skaff deg forhåndskunnskap om bedriften, finn ut hvilke produkter og tjenester den leverer og hvilke markeder den betjener. Deretter kan du ta kontakt via mail, telefon, eller kanskje ved direkte oppmøte.

20 Hva er Fagskole? Videre utdanning etter fagskolen Mange av fagskolene har samarbeid med norske høyskoler som gjør det mulig å bygge på en til en bachelorgrad og eventuelt en mastergrad. Tilsvarende avtaler finnes med utenlandske universiteter, der fagskolestudentene får innpass i et bachelorløp. I visse tilfeller kan det å ta en videre utdannelse være nødvendig for å beholde jobben, eller for å kunne nå lenger innen et fagområde. Slik var det for helsefagstudent Linette Garlien. Hun begynte å studere på fagskole for å kunne fortsette i jobben som barnepleier. Hun hadde jobbet i 6 år, men ønsket å få en godkjent utdanning: Nå jobber jeg endelig som barnepleier. Det er veldig deilig å kunne jobbe med det jeg virkelig vil nå som jeg har godkjent utdanning, og ikke bare som vikar. I jobb etter En undersøkelse fra 2013 viser også at to av tre uteksaminerte fagskolestudenter er i jobb etter fullført utdanning. Fagskolekandidatenes relativt høye andel yrkesaktive, og den lave andelen arbeidsledige, viser at den yrkesrettede profilen i ene gir gode muligheter på arbeidsmarkedet. nders Drage har studert Grafisk design ved Norges skole og fikk fast stilling rett etter fullført utdanning: Nå jobber jeg som grafisk designer i et byrå som heter Jimmy Royal, som nylig kom på 6. plass i årets byråkåring noe som er ganske moro med tanke på at vi kun er 10 ansatte.

Kreative Fag Arbeidsgiver

Kreative Fag Arbeidsgiver Hva er Fagskole? Her er noe av det man kan studere på en fagskole: Bygg og nnlegg Dine Muligheter Reiseliv Maritime Fag og Offshore Elektro 3D og Multimediedesign IKT Hva er en fagskole? En er en kort

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter

NNU Norsk Næringslivsutvalg. Intervjuer med ulike mastergradstudenter NNU Norsk Næringslivsutvalg Intervjuer med ulike mastergradstudenter 1 Kjære framtidige masterelever, NNU ønsker å hjelpe de norske bachelorelevene på Copenhagen Business School med å søke masterlinje.

Detaljer

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten Arbeidslivsdagen Bli kjent - gjør deg kjent Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008 Karrierevalget: Bachelor eller master? Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Detaljer

Microsoft University

Microsoft University University 2013 Søknadsfrist: 31. januar Vinn en HTC Windows phone 8X SIDE - 23 University: Betalt opplæring hos din første arbeidsgiver SIDE - 10-12 Den perfekte søknaden Hvordan skriver du den? SIDE

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Foto: Nicolas Tourrence JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Side 3 Oppdag dine muligheter Side 4 Hvor begynner jeg? BEVISSTGJØRING Side 6 Hvor leter jeg? ORIENTERING Side 8 Lag

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 BRANSJEUNDERSØKELSEN 2013 INNHOLD S.3 INNLEDNING S.6 STATUS 2014 S.10 ATTRAKTIVE ARBEIDSGIVERE

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser.

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. I ARBEID MED ADHD En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no Tips til jobbsøking Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group Søknad Søknaden er viktig og krever grundig forarbeid. Den bestemmer om du vil komme videre i søknadsprosessen. Innholdet vil

Detaljer

Jobbsøkerguiden. adecco.no. Nyttig arbeidserfaring s. 5. Våre fagområder s. 7. Dette tilbyr vi s. 10. Noen av våre samarbeidspartnere s.

Jobbsøkerguiden. adecco.no. Nyttig arbeidserfaring s. 5. Våre fagområder s. 7. Dette tilbyr vi s. 10. Noen av våre samarbeidspartnere s. Jobbsøkerguiden Nyttig arbeidserfaring s. 5 Våre fagområder s. 7 Dette tilbyr vi s. 10 Noen av våre samarbeidspartnere s. 13 Hvordan skrive CV s. 14 Hvordan skrive søknad s. 17 Intervju s. 20 Ulike intervjuformer

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer