Fagskoleutdanning. Kreative Fag Arbeidsgiver. Kreative Fag Student. Hvem passer det for? Merkantile Fag Student. Merkantile Fag Arbeidsgiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagskoleutdanning. Kreative Fag Arbeidsgiver. Kreative Fag Student. Hvem passer det for? Merkantile Fag Student. Merkantile Fag Arbeidsgiver"

Transkript

1 Hva er Fagskole? Fagskoleutdanning

2 Hva er er Fagskole? Her er noe av det man kan studere på en fagskole: Helse og Oppvekstfag Bygg og nnlegg Dine Muligheter Reiseliv Maritime Fag og Offshore Elektro 3D og Multimediedesign IKT Hva er en fagskole? En er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring. Fagskoleutdanningen er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning. Fagskoleutdanninger bygger på alt i fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, til mer generelle studieforberedende programmer. Undervisningen foregår vanligvis i klasser, hvor studentene får en tett dialog med lærer eller foreleser. Det finnes også mange nettbaserte studier. Mange av de som underviser på fagskoler har solid bransjeerfaring i det fagfeltet de underviser i, noe som er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet. ene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer, noe som gjør at studentene kvalifiserer til å gå rett ut i jobb. En god oversikt finner du på utdanning.no:

3 Hva er Fagskole? Hvempasser passer Hvem detfor? for? det En kan ha en varighet fra et halvt år til to år, og studentene som har fullført fagskoler er attraktive for arbeidsgivere: En nyutdannet fra fagskolen trenger mindre opplæring. Fagskolen har en god faglig tilnærming, og med tidligere erfaring er det gunstig for en arbeidsgiver å ansette en fra fagskolen. De bruker kort tid på å sette seg inn i jobben, og kommer raskere inn i det som skal gjøres. uttaler HR-sjef Bjarne Brendstuen i i Implenia Norge S en ledende entreprenør i Skandinavia. Fagskolen er egnet for etter- og videreutdanning for ungdom og voksne, samt for voksne som ønsker å skifte yrke. Jon Gulbrandsen har gjort nettopp dette, han hadde fagbrevet som rørlegger, og valgte å bygge på med utdanning på fagskole. Han sier: Jeg ønsket å ta mer etterutdanning og siden jeg har unger kunne jeg ikke slutte i jobben. Det var skole to ganger i uka og annenhver helg, da var det lagt opp til studier hjemme. Det var en fin kombinasjon med skole og jobb. Utdanningen kan gjennomføres på heltid, deltid eller nettbasert, avhengig av skole og studium.

4 Linette Garlien har studert Barsel- og barnepleie ved Østfold Fagskole. Linette Garlien Studert: Barsel og barnepleie Fagskole: Østfold Fagskole Hvor: Østfold Tidsperiode: Tittel etter studiet: Barnepleier Q Hvorfor begynte du å studere på en fagskole? Jeg jobbet som vikar på føde og barsel avdelinger i 6-7 år før jeg begynte å studere. Jeg hadde ikke godkjent utdanning, noe jeg trengte for å jobbe videre med det jeg ville. Hvordan var det å studere på en fagskole? Jeg synes det var veldig greit, det var full fokus på det jeg studerte som var Barsel- og barnepleier. Dette bidro til at jeg kom lettere inn i yrkeslivet, utdanningen var rettet mot hvordan det kunne bli på arbeidsplassen. Dette bidro til at jeg kom lettere inn i yrkeslivet, utdanningen var veldig rettet på hvordan det kunne bli på arbeidsplassen. Q Q Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet? Utdanningen ga oss en god kjennskap til det vi ville møte på i arbeidslivet. For noen som ikke har erfaring kan det være ganske mye nytt, men for meg som hadde vært i yrkeslivet før var det enkelt. Hva jobber du med nå? Nå jobber jeg endelig som barnepleier. Det er veldig deilig å kunne jobbe fast med det jeg virkelig vil nå som jeg har godkjent utdanning, og ikke bare som vikar. Helse og Oppvekstfag

5 Ingrid Johansen har studert Helse, aldring og aktiv omsorg ved Fagskolen i Troms, avd. Breivang. Ingrid Johansen Studert: Helse, aldring og aktiv omsorg Fagskole: Fagskolen i Troms, avd. Breivang Hvor: Tromsø Tidsperiode: Tittel etter studiet: Helsefagarbeider med i helse, aldring og aktiv omsorg Praksisen ble lagt opp slik som jeg ønsket. Dette har både jeg og arbeidsplassen min hatt nytte av. Q Q Q Hvorfor begynte du å studere på en fagskole? Jeg tok for å øke min kompetanse innen mitt felt, som helsearbeider. Studiet gir økt kunnskap, er bra for meg personlig, for arbeidsplassen og er tellende i en eventuell arbeidssøknad. Hvordan var det å studere på en fagskole? Det var veldig fint å studere på fagskolen. Bra opplegg, og vi fikk legge opp en del av undervisningen selv, slik at vi fikk økt kunnskap på de områdene vi følte vi trengte det. Lærerne hadde arbeidserfaring innen fagområdet og hadde god kunnskap om det vi skulle studere. Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet? Siden jeg tok videreutdanning, så jobbet jeg samtidig som jeg gikk på skole. Det gikk veldig bra å kombinere skole og jobb. Jeg fikk også tatt den ene av praksisperiodene på min egen arbeidsplass, og praksisen ble lagt opp slik som jeg ønsket. Dette har både jeg og arbeidsplassen min hatt nytte av. Hva jobber du med nå? Nå jobber jeg i et LS-team innen hjemmesykepleien. Der har min økte kompetanse etter endt kommet til nytte, ettersom jeg i studiet fokuserte på kommunikasjon uten talespråk. Helse og Oppvekstfag

6 Siv Kristin Korsvik har studert Helseadministrasjonssekretær ved ecademy. Siv Kristin Korsvik Studert: Helseadministrasjonssekretær Fagskole: ecademy Hvor: Nettstudie Tidsperiode: Tittel etter studiet: Helseadministrasjonssekretær Hvorfor begynte du å studere på en fagskole? Jeg begynte på fagskole fordi jeg rett og slett hadde lyst på mer kunnskap. Studiet jeg tok som helseadministrasjonssekretær på den nettbaserte fagskolen ecademy, bygget på utdannelsen jeg hadde fra før, og var veldig relevant for jobben min. Hvordan var det å studere på en fagskole? Lærerne var veldig gode, og forelesningene på Internett var inspirerende å følge med på. Hvis du ikke har mulighet til å være med på en forelesningen, kan du se den senere når det passer deg. Læreren skriver i tillegg notater som ligger tilgjengelig for deg i etterkant. Det gjør det enkelt å være nettstudent når alt blir lagt opp så strukturert. Utdanningen gjør at du blir mye mer til stede i din egen hverdag. Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet? Jeg jobber som helsesekretær på hjerte- og lungeklinikken på Universitetssykehuset Nord-Norge. For meg var dette videreutdanning for å bli bedre i jobben jeg allerede har. Jeg føler meg mer attraktiv på arbeidsmarkedet enn tidligere, og jeg trives bedre i jobben min etter at jeg tok utdanningen. Hva jobber du med nå? Jeg har fått andre og mer ansvarsfulle arbeidsoppgaver som er mer relatert til utdannelsen min, og nettstudiene har uten tvil ført til at jeg gjør en bedre jobb. Utdanningen gjør at du blir mye mer til stede i din egen hverdag. Nå ser jeg både pasientene og meg selv i et annet lys. Helse og Oppvekstfag

7 Hva er Fagskole? Mette Bøhn Meisingset Mette Bøhn er kompetansesjef ved Sykehuset Østfold HF. Fagskolens studenter kommer ofte ut i praksis samtidig som store grupper med sykepleiestudenter. Fordelen med nyutdannede fra fagskolen er at de ofte har en grunnutdanning og erfaring fra arbeidslivet før de starter på fagskolen. Stilling: Kompetansesjef rbeidsted: Sykehuset Østfold HF Om Sykehuset Østfold HF: Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Vi samarbeider med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre helseforetak for å gi Østfolds befolking et best mulig helsetilbud. Hva ser du etter når du skal ansette nyutdannede? Kompetanse handler både om kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Hva gjør studenter fra fagskoler attraktive for din arbeidsplass? Når vi ansetter medarbeidere på sykehuset vil relevant utdanning, erfaring og personlige egenskaper alltid være vurderingskriteriene. Hvilke fordeler gir det deg som arbeidsgiver at fagskoler er praktiske i sin tilnærming? Kompetanse handler både om kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Det å ha en praktisk tilnærming til faget er alltid en fordel. Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt? Nyutdannede konkurrerer ofte med søkere som har lang erfaring. Mange av våre studenter som gjennom praksisstudiene viser at de har god kompetanse får ofte jobb når de er ferdig utdannet. Gjennom praksisstudiene får studentene vist seg frem slik at de kan bli vurdert som fremtidige medarbeidere, og det gir ofte et fortrinn. Helse og Oppvekstfag

8 Merete Jankila er klinikksjef ved Sigma Nord rusklinikk. Merete Jankila Stilling: ss. Klinikksjef rbeidsted: Sigma Nord rusklinikk Om rbeidsstedet: Sigma Nord er en del av Helse Nords tilbud til rusmiddelavhengige og inngår i ordningen med «fritt sykehusvalg. Pasienter fra hele landet kan derfor velge å få sin behandling hos oss. Sigma Nord skal tilby hjelp til rusmisbrukere som trenger akutt-innleggelse, korttidsklinikkbehandling eller langtidsbehandling. Famile/pårørende og barn skal også kunne få hjelp ved Sigma Nord. Hva gjør studenter fra fagskoler attraktive for din arbeidsplass? Fagskoleutdanning har et praktisk rettet fokus direkte på miljørettet arbeid. De som kommer fra fagskolen, er bevisst på at de er rollemodeller for pasientene/ klientene. Faglig bredde gjør at de har fokus på helheten rundt mennesket og de individuelle behovene. De gjør gode etiske betraktninger. De er rett og slett gode miljøarbeidere. Hva ser du etter når du skal ansette nyutdannede? Det er viktig at de som ansettes viser respekt og ydmykhet i forhold til å jobbe med mennesker med sammensatt problematikk og kompleksitet på bakgrunn av det livet de har levd. De må se hele mennesket og møte menneskene der de er. Vi jobber i tverrfaglige team. Da er det også viktig med gode samarbeidsevner. De må se hele mennesket og møte menneskene der de er. Hvilke fordeler gir det deg som arbeidsgiver at fagskoler er praktiske i sin tilnærming? De som kommer fra fagskolen, har fokus på å være mye sammen med pasientene/klientene. De deltar aktivt i alle aktiviteter rundt pasienten/klienten, fra det sosiale miljøet på klinikken til ulike aktiviteter som turer, praktisk hjelp i forhold i hjemkommune og evt. adlferdigheter. Vi får mye informasjon om den enkelte pasient, og det bidrar til at vi lettere kan gi riktig støtte og hjelp i behandlingsprosessen. Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt? Det er viktig at de får frem bredden i det faglige fra studiet i jobbsøknaden, og at de har sterk bevissthet rundt helhetssynet på mennesket. Helse og Oppvekstfag

9 Randi Øverås Thoresen er enhetsleder for Felles kontorsenter, E-helse og IKT ved NST, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Randi Øverås Thoresen Stilling: Enhetsleder Felles kontorsenter, E-helse og IKT rbeidsted: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin - NST, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Om rbeidsstedet: NST er et av verdens ledende sentre innen forskning på telemedisin og e-helse. Tjenesten har høy tverrfaglig kompetanse gjennomgående på ph.d.-nivå. Hovedmålet er å forme morgendagens helsetjenester. En av de viktigste egenskapene en nyutdannet må ha, er personlig egnethet og selvstendighet. Hva gjør studenter fra fagskoler attraktive for din arbeidsplass? Fagskoleutdannede har fått et utvidet og mer helhetlig perspektiv på utfordringer og muligheter innenfor eget fagfelt. Utdanningen har gitt dem økt yrkesstolthet. De påtar seg nye arbeidsoppgaver, de deler fagkunnskapen med kollegaer og inspirerer også andre til å studere. Hva ser du etter når du skal ansette nyutdannede? En av de viktigste egenskapene en nyutdannet må ha, er personlig egnethet og selvstendighet. Fagkompetanse er selvfølgelig også viktig. I tillegg må de kunne bruke data og ha evne til å formulere seg skriftlig og muntlig. Jeg ønsker medarbeidere med tilstedeværelse, samarbeidsevner, som har respekt for sine medarbeidere og er lojal mot beslutninger som blir tatt. Hvilke fordeler gir det deg som arbeidsgiver at fagskoler er praktiske i sin tilnærming? Fagskolenes praktiske tilnærming gjøre det enklere å se relevansen for jobben og økter arbeidsgivers interesse for å gi til ansatte som ønsker det. Den praktiske tilnærmingen gjør det mulig å knytte teori til praksis i egen arbeidshverdag, som igjen gir god anledning til forbedringsarbeid på hele arbeidsplassen. Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt? Nyutdannede på jobbjakt må søke aktivt på stillinger. De må lage en CV, og det er lurt å ta personlig kontakt med arbeidsstedet de ønsker jobb hos. De må vise at de er positive til omstilling, da dette er en del av arbeidslivet i dag. Det gir et positivt inntrykk dersom jobbsøkeren har satt seg godt inn i virksomheten de søker seg til. Helse og Oppvekstfag

10 nders Drage har studert Grafisk design på Norges skole i Oslo. nders Drage Studert: Grafisk design Fagskole: Norges skole Hvor: Oslo Tidsperiode: Tittel etter studiet: Grafisk designer Hvorfor begynte du å studere på en fagskole? Jeg hadde inntrykk av at høyskolene ikke kunne tilby den praktiske og faglige kvaliteten jeg var ute etter. Dessuten fikk jeg gode anbefalinger av venner som hadde gått på fagskole selv. Hvordan var det å studere på en fagskole? Det var supert! Flinke og engasjerte lærere og mange gode studenter. Noe jeg også likte veldig godt var at fasilitetene på skolen var særdeles bra. Dessuten var det veldig yrkesrettet. Nå jobber jeg som grafisk designer i et byrå som heter Jimmy Royal. Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet? Jeg jobbet ganske mye mens jeg gikk på skolen, så det har ikke vært så vanskelig. Men det er rart å tenke på at jeg nå skal jobbe fra 9-5 hver dag. Dessuten er tempoet ganske annerledes enn på skolen, men du venner deg fort til det! Hva jobber du med nå? Nå jobber jeg som grafisk designer i et byrå som heter Jimmy Royal. Vi kom nylig på 6. plass i årets byråkåring noe som er ganske moro med tanke på at vi kun er 10 ansatte.

11 Håvard Munkjord har studert 3D design/3d animasjon ved Idefagskolen. Håvard Munkjord Studert: Fagskoleutdanning 3D design/3d animasjon Fagskole: Idefagskolen Hvor: Tønsberg Tidsperiode: Tittel etter studiet: 3D-artist/CG-artist Hvorfor begynte du å studere på en fagskole? Jeg begynte på fagskole fordi det var det eneste reelle alternativet rettet mot 3d og vfx. Det finnes ikke noen tilsvarende produksjonsretta linjer på høyskoler eller universitet, de eneste alternativene var i utlandet. Hvis jeg tok studiet i utlandet, ville jeg ikke fått noen kontakter i Norge, og det ville fort blitt enda dyrere. Hvordan var det å studere på en fagskole? Veldig bra, vi var en liten, men dedikert gjeng studenter som dro hverandre opp. Oppgavene var alltid å levere et produkt, og det var resultatet vi ble vurdert ut ifra. Fra før hadde jeg en B i multimedieteknologi og design fra Ui, som var mer teoretisk og virkelighetsfjern enn fagskolen. Der var det rapporter og eksamener man ble vurdert ut ifra, sjelden et produkt, som faktisk er det jeg gjør nå i jobb. Hvis jeg tok studiet i utlandet, ville jeg ikke fått noen kontakter i Norge, og det ville fort blitt enda dyrere. Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet? Ganske stor, spesielt med tanke på at tid = penger. Men jeg kjente til de fleste verktøyene og hadde ganske bred erfaring fra varierte og praktiske produksjonsoppgaver på skolen, så det gikk fint. Hva jobber du med nå? Mens jeg gikk på idéfagskolen, fikk jeg tilbud om å starte som junior hos Storm studios i Oslo, nå er jeg fast ansatt der. Vi lager spesialeffekter for reklame, tv-serier og spillefilm, for alt fra små norske sjokoladereklamer til internasjonale spillefilmer med store cg-monster og heldigitale byer.

12 Kjell Vidar Åhman Teig er kreativ leder i reklamebyrået Pingbull. Kjell Vidar Åhman Teig Stilling: Founder & Creative Director rbeidsted: Pingbull Stockholm Om rbeidsstedet: Pingbull har kontorer i Oslo, Kiev og Stockholm. Pingbull har vært etablert i Stockholm siden juni Pingbull B jobber med strategiske, kreative og tekniske løsninger for flere internasjonale brands som Cederroth Förste Hjelpen, Delaval og Sandvik Coromant. Hva gjør studenter fra fagskoler attraktive for din arbeidsplass? Det er blandingen av teori og praksis som gjør at de får en forståelse for hvordan det er å jobbe. Det har med å gjøre hvordan de tenker rundt kreativitet og markedsføring, og at de tenker til syvende og sist på salg. Teori og praksis er en styrke, og de får et veldig bra mindset. Hva ser du etter når du skal ansette nyutdannede? Har man rett holdning til jobben og rett vilje og innsats kan man lære seg det meste. Når det er sagt er man alltid interessert i de beste. Som arbeidsgiver vil man jo ha den flinkeste designeren, eller den beste strategen. Du kommer ikke langt med talent alene, hvis du ikke er villig til å jobbe hardt. Det ideelle med å ansette en med er at de kan begynne å arbeide med en gang. Hvilke fordeler gir det deg som arbeidsgiver at fagskoler er praktiske i sin tilnærming? Det ideelle med å ansette en med er at de kan begynne å arbeide med en gang. Det er viktig at en nyansatt er kostnadspositiv, at de ikke må lære seg alle ting fra begynnelsen. Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt? Når man skal ut i jobb må man ikke gi seg, aldri ta nei for et nei. Er det en jobb man vil ha, så får man ringe og ringe igjen. Du må tenke hvordan kan jeg få dette intervjuet? Vær litt uredd! Sikt på månen, hvis du bommer havner du kanskje på stjernene.

13 nn-kristin Kreutz er Business Development Director ved Universal Music. nn-kristin Kreutz Stilling: Business Development Director rbeidsted: Universal Music Om rbeidsstedet: UMG er den globale musikk leder med sterke markedsposisjoner i innspilt musikk, musikk publisering, og merchandising. UMG musikk forlag, oppdager og utvikler låtskrivere, og eier og forvalter opphavsrett til musikalske komposisjoner for bruk i opptak, offentlige opptredener og relaterte bruksområder. Jeg opplever at studenter er åpne for å lære på en helt annen måte enn de som har blitt rekruttert fra arbeidsmarkedet. Hva gjør studenter fra fagskoler attraktive for din arbeidsplass? Det er fint å få inn praktikanter som har helt fersk utdanning, og som ikke er påvirket av andre arbeidskulturer og måter å gjøre ting på. Jeg opplever også at studenter er åpne for å lære på en helt annen måte enn de som har blitt rekruttert fra arbeidsmarkedet. Det er en fin måte for oss å få input om hvordan nivået på studiene er, og vi får anledning til å bli kjent med ulike kandidater som kan passe inn. Ingenting er bedre enn å få en intern som leverer, og etter endt periode ansette vedkommende. Hva ser du etter når du skal ansette nyutdannede? Jeg ser etter initiativ hos vedkommende, åpenhet for å lære, om de leverer resultater, og om vedkommende er positiv og har lyst på jobben. Hvilke fordeler gir det deg som arbeidsgiver at fagskoler er praktiske i sin tilnærming? En av fordelene er at vedkommende kan settes i arbeid med en gang; at forståelsen for oppgavene er der fra starten. Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt? Den som søker jobb, må vise pågangsmot og entusiasme i møte med arbeidsgiver, være fremoverlent. Den som vil ansettes må vise at han eller hun har lyst på jobben, og er villig til å lære og stå på.

14 Julie So Man Ng Julie So Man Ng har studert advokatsekretær ved Treider Fagskole i Oslo. Studert: dvokatsektær Fagskole: Otto Treider Fagskole Hvor: Oslo Tidsperiode: Tittel etter studiet: dvokatsekretær Hvorfor begynte du å studere på en fagskole? Jeg ønsket forandring og ville fort ut i arbeid. Etter litt research og positive tilbakemeldinger fra bekjente valgte jeg å studere ved Treider Fagskole. Hvordan var det å studere på en fagskole? For meg som hadde jobbet i mange år og ikke studert på en stund, var det hardt å begynne igjen. Heldigvis var det gode lærere på Treider og det hjalp meg gjennom skoleåret. Heldigvis var det gode lærere på Treider og det hjalp meg gjennom skoleåret. Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet? Overgangen var ganske grei. Jeg fikk bruk for det vi lærte på skolen umiddelbart, og det hjelper meg å takle hverdagen på jobben som kan være ganske så hektisk! Hva jobber du med nå? Nå jobber jeg som advokatsekretær i advokatfirmaet Brækhus Dege.

15 Jon Paulsen er nasjonal rekrutteringssjef ved Manpower Group Rekrutteringsbyrå. Jon Paulsen Stilling: Nasjonal Rekrutteringssjef rbeidsted: Manpower Group Om Manpower Group: Manpower er Norges ledende rekrutterings- og bemanningsselskap. De samarbeider med store og små bedrifter over hele landet, og leverer bemanning på alle nivåer innenfor alle bransjer og fagområder. Hvorfor er studenter fra fagskolen attraktive for arbeidsgivere? Manpower Group har et bredt spekter med bedrifter som vi bistår når de skal rekruttere eller bemanne til ledige stillinger, vikariater eller prosjekter. Svært mange av disse bedriftene er på jakt etter kandidater med utdanning og praktisk erfaring som kan gå rett inn i stilling uten opplæring. Hva ser dere etter når dere skal formidle intervjuobjekter til arbeidsgiver? (da spesielt nyutdannede) Det er alltid kompetanse og erfaring vi vektlegger i våre søk etter profiler. I tillegg vil personlig egnethet være en avgjørende faktor. Praktisk erfaring er attraktivt for oss sammenlignet med kandidater uten denne erfaringen. Hvilke fordeler gir det i din mening at fagskoler er praktiske i sin tilnærming? Praktisk erfaring er attraktivt for oss sammenlignet med kandidater uten denne erfaringen. Det gjelder både spesifikk erfaring fra fagområdet og en generell erfaring som det å jobbe med små og store utfordringer, rutinearbeid og samtidig levere resultater hver dag. Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt? Bruk hele ditt nettverk. Kartlegg deg selv, din kompetanse og dine ønsker slik at du vet hva du vil og stillingene du ønsker å gå for. Mange opplever å få avslag, men ikke ta det personlig og hold energinivået oppe.

16 Jon Gulbrandsen Hvorfor begynte du å studere på en fagskole? Jeg har fagbrevet i rørleggerfaget, og ønsket å ta mer etterutdanning. Jeg tok mesterbrevet i rørleggerfaget da jeg studerte på fagskolen. Jeg har unger, så det å slutte i jobben var ikke et valg. Jon Gulbrandsen har studert Klima, Energi og Miljø ved Fagskolen i Oslo Studert: Klima, Energi og miljø (KEM) Fagskole: Fagskolen i Oslo Hvor: Oslo Tidsperiode: Tittel etter studie: Fagtekniker KEM, KEM-ingeniør Hvordan var det å studere på en fagskole? Det syns jeg var veldig bra! Det var skole to ganger i uka og annenhver helg, ellers var det lagt opp til studier hjemme. Det var en fin kombinasjon med skole og jobb. Det var viktig å være strukturert, skru av TVen og åpne skoleboken. Jeg fikk det til veldig bra, noe karakterene mine viser. Det var viktig å være strukturert, skru av TVen og åpne skoleboken. Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet? Overgangen var grei, jeg jobbet jo ved siden av studiene, så for meg ga det mer fritid. Det siste halvåret jeg gikk på skolen fikk jeg tilbud om jobb fra en lærer, det viser jo at jeg gjorde et godt inntrykk. Jeg takket selvfølgelig ja til tilbudet. Hva jobber du med nå? Nå er jeg daglig leder i et rørleggerfirma i sker, nsnes. Firmaet har hatt flere prestisjeprosjekter og det er veldig artig å være en del av!

17 Bjørnar Rønning Hvorfor begynte du å studere på en fagskole? Jeg begynte på fagskole fordi jeg ville ha en utdanning med en praktisk tilnærming. Jeg hadde behov for å videreutvikle meg, og jeg så at med fagskolen kunne jeg få en jobb som krevde både praktisk erfaring og teoretisk innsikt. Bjørnar Rønning har studert TIP Maskintek ved Fagskolen i Ålesund. Studert: TIP Maskintek Fagskole: Fagskolen i Ålesund Hvor: Ålesund Tidsperiode: Tittel etter studie: Fagskoleingeniør Jeg har fått full uttelling for de to årene jeg investerte i en. Hvordan var det å studere på en fagskole? Som fagarbeider fikk jeg mye praktisk erfaring, og gjennom en lærte jeg hvordan teori og praksis henger sammen. Hvordan var overgangen fra skole til arbeidslivet? Jeg har gått yrkesveien. Jeg begynte som lærling ved maskinverkstedet på Fiskerstrand Verft og tok, 18 år gammel, fagbrevet som maskinoperatør i Etter fullført fagbrev ville jeg prøve meg på ulike plasser i landet, og jeg oppdaget fort at med fagbrev og praksis var jeg ettertraktet i arbeidsmarkedet. I løpet av noen år var jeg innom flere ulike firmaer før jeg slo rot på Fiskerstrand Verft i januar I 2012 fikk jeg permisjon for å ta i TIP Maskintek ved Fagskolen i Ålesund. Hva jobber du med nå? I dag er jeg fast ansatt som ingeniør på teknisk avdeling ved Fiskerstrand Verft med ansvar for å følge opp både nybygg og båter som kommer inn for reparasjon. Jeg har fått full uttelling for de to årene jeg investerte i en. Ingeniørstillingen som jeg har i dag på Fiskerstrand Verft, krever både teknisk innsikt, god planleggingsevne og ikke minst syn for kreative løsninger.

18 Bjarne Brendstuen er HR-sjef i Implenia Norge S som er en ledende entreprenør i Skandinavia. Implenia Norge S er en del av Implenia G i Sveits med mer enn 6000 ansatte Bjarne Brendstuen Stilling: HR-sjef rbeidsted: Implenia Norge S Om Implenia Norge S: Implenia Norge S som er en ledende entreprenør innen komplekse infrastrukturprosjekter i Skandinavia. Implenia Norge S er en del av Implenia G i Sveits med mer enn 6000 ansatte Skaff deg kunnskap om bedriften, still godt forberedt og få frem dine gode egenskaper. Hva gjør studenter fra fagskoler attraktive for din arbeidsplass? Mange av dem som går på fagskolen har yrkesfaglig bakgrunn fra videregående skole, og noen har fagbrev og/eller har vært i arbeidslivet før de tar fagskolen. De har en faglig tilnærming og sterk faglig kompetanse. Etter fagskolen kan de gå rett inn i en stilling som formann eller anleggsleder uten mye opplæring. Hva ser du etter når du skal ansette nyutdannede? Jeg ser etter hva slags erfaring de har fra før de begynte på fagskolen. Noen har gått yrkesfag på videregående skole og fått fag- eller svennebrev og etterpå gått fagskole, andre har lang praksis og så fagskole. De må være motiverte, gi av seg selv og være flinke til å fremheve sine gode egenskaper. Hvilke fordeler gir det deg som arbeidsgiver at fagskoler er praktiske i sin tilnærming? En nyutdannet fra fagskolen trenger mindre opplæring. Fagskolen har en god faglig tilnærming, og med tidligere erfaring er det gunstig for en arbeidsgiver å ansette en fra fagskolen. De bruker kort tid på å sette seg inn i jobben, og kommer raskere inn i det som skal gjøres. Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt? Mine tips er; bruk god tid, kartlegg de selskapene du ønsker å søke jobb hos. Skaff deg kunnskap om bedriften, still godt forberedt og få frem dine gode egenskaper. Ikke vær så opptatt av vitnemålet, men av hva du kan!

19 Kåre Nerem er teknisk sjef ved Fiskarstrand verft. Kåre Nerem Stilling: Teknisk sjef rbeidsted: Fiskerstrand verft Om rbeidsstedet: Fiskerstrand Verft S er et konkurransedyktig og solid verft som ligger i Sula kommune. Nordvestlandet er et av de største og mest innovative maritime områder i verden og har en rekke spesialbedrifter innenfor skip og skipsutstyr. Kjerneverdiene i vår virksomhet er endret fra ren mekanisk industri til sammensatte kompetansebaserte løsninger innfor spesialområdene: dokking, reparasjoner, vedlikehold, ombygging og nybygging av skip. Hva gjør studenter fra fagskoler attraktive for din arbeidsplass? Fagskolekandidaten har både en teoretisk bakgrunn og en praktisk tilnærming gjennom fagbrev som gjør dem attraktive. Den praktiske tilnærmingen er helt nødvendig i vår bransje, for både reparasjon og nybygg av båt krever at du har syn for praktiske løsninger. Det er ikke nok at ingeniøren kan tegne en rørgate eller beregne mengde og størrelse, han/hun må også ha en fagbakgrunn, fra å bøye et rør, til å montere en rørgate, for virkelig å vite hva som er gode løsninger. Hva ser du etter når du skal ansette nyutdannede? Vi ser på utdanning, vitnemål og karakterer når vi tilsetter folk, men den gode praksisen er også viktig for oss. Vi tilsetter folk på bakgrunn av både tidligere praksis, utdanning og vitnemål, men de personlige egenskapene er også helt avgjørende. Ofte er det samspillet mellom ulike personer og erfaringer som skaper gode resultater. Hvilke fordeler gir det deg som arbeidsgiver at fagskoler er praktiske i sin tilnærming? For oss er den praktiske erfaringen til fagskolekandidaten viktig, men vi trenger også kompetansen til ingeniører med Bachelorgrad og noen ganger også de som er på Masternivå. Ofte er det samspillet mellom ulike personer og erfaringer som skaper gode resultater. Hvilke tips har du til nyutdannede på jobbjakt? Jeg vil råde nyutdannede til selv å ta initiativ og kontakte potensielle arbeidsgivere. Mange har bruk for folk hele tiden. Se deg rundt og finn ut hvilken bedrift du kan tenke deg å jobbe i, skaff deg forhåndskunnskap om bedriften, finn ut hvilke produkter og tjenester den leverer og hvilke markeder den betjener. Deretter kan du ta kontakt via mail, telefon, eller kanskje ved direkte oppmøte.

20 Hva er Fagskole? Videre utdanning etter fagskolen Mange av fagskolene har samarbeid med norske høyskoler som gjør det mulig å bygge på en til en bachelorgrad og eventuelt en mastergrad. Tilsvarende avtaler finnes med utenlandske universiteter, der fagskolestudentene får innpass i et bachelorløp. I visse tilfeller kan det å ta en videre utdannelse være nødvendig for å beholde jobben, eller for å kunne nå lenger innen et fagområde. Slik var det for helsefagstudent Linette Garlien. Hun begynte å studere på fagskole for å kunne fortsette i jobben som barnepleier. Hun hadde jobbet i 6 år, men ønsket å få en godkjent utdanning: Nå jobber jeg endelig som barnepleier. Det er veldig deilig å kunne jobbe med det jeg virkelig vil nå som jeg har godkjent utdanning, og ikke bare som vikar. I jobb etter En undersøkelse fra 2013 viser også at to av tre uteksaminerte fagskolestudenter er i jobb etter fullført utdanning. Fagskolekandidatenes relativt høye andel yrkesaktive, og den lave andelen arbeidsledige, viser at den yrkesrettede profilen i ene gir gode muligheter på arbeidsmarkedet. nders Drage har studert Grafisk design ved Norges skole og fikk fast stilling rett etter fullført utdanning: Nå jobber jeg som grafisk designer i et byrå som heter Jimmy Royal, som nylig kom på 6. plass i årets byråkåring noe som er ganske moro med tanke på at vi kun er 10 ansatte.

Kreative Fag Arbeidsgiver

Kreative Fag Arbeidsgiver Hva er Fagskole? Her er noe av det man kan studere på en fagskole: Bygg og nnlegg Dine Muligheter Reiseliv Maritime Fag og Offshore Elektro 3D og Multimediedesign IKT Hva er en fagskole? En er en kort

Detaljer

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning.

Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Hva er en fagskole? Hva er en fagskole? En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Et bredt spekter av fagskoleutdanninger bygger på

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Fagmøte Alternative opptaksveier tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Hva er teknisk fagskoleutdanning

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

Studentuttalelser KEM

Studentuttalelser KEM Studentuttalelser KEM studenter Andreas Sørum Oslo Uteksaminert: 2011 Imtech-Prosjekt, Oslo Prosjektleder-assistent Sørlandets Jeg ønsket meg mer utdanning, og besøkte en venn av meg som gikk 1 året. Var

Detaljer

Helsestudier ved Østfold fagskole. Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

Helsestudier ved Østfold fagskole. Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Helsestudier ved Østfold fagskole Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Helsefagstudenten (Kilde - DBH fagskolestatistikk) Kvinner, 92 % i 2013 92 % er i arbeid ved siden av studiene Stor aldersspredning

Detaljer

Helsefagskolen: Kompetansenivå og anvendelighet i yrkeslivet

Helsefagskolen: Kompetansenivå og anvendelighet i yrkeslivet Helsefagskolen: Kompetansenivå og anvendelighet i yrkeslivet Aud Larsen, Leder NUFHO Temaer: Hva er NUFHO? Helsefagskolens plass i utdanningssystemet Fagskoleutdanningens egenart Helsefagskolens kompetanse

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Fagskolen spisskompetanse og karrierevei! Nasjonal konferanse Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen.

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen. Saksnr.: 2014/2733 Løpenr.: 44618/2015 Klassering: A80 Saksbehandler: Heidi Wang Erlandsen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.05.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Innhold 2 Om fagskolen ved rektor Ketil Solbakke Hva er fagskoleutdanning Hvem er Østfold fagskole Hvem er våre studenter

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Videregående utdanning Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Breimyra jobber slik UTV Ungt entreprenørskap Fagdager Arbeidsuke Yrkesmessen Hospitering Fag på It`s learning Informasjonsstand på

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Utenlandsk kompetanse i det norske arbeidsmarkedet

Utenlandsk kompetanse i det norske arbeidsmarkedet Utenlandsk kompetanse i det norske arbeidsmarkedet NOKUTs fagavdeling for utenlandsk utdanning Siri Bolstad og Marte Haugerud Moe NOKUTs informasjonssenter om godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning,

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

«Det skal litt til for å vippe meg av pinnen, ja!»

«Det skal litt til for å vippe meg av pinnen, ja!» «Det skal litt til for å vippe meg av pinnen, ja!» Helsefagarbeideres erfaring med læretid på sykehus Solveig R. Tørstad, solveig.torstad@vestreviken.no 1 Hvem er blitt intervjuet? Kvinner Alle er lærlinger

Detaljer

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

Tor Solheim rektor 01.10.2013

Tor Solheim rektor 01.10.2013 Tor Solheim rektor Fagskulelova 1 Formål og virkeområde «Med fagskuleutdanning meinast korte yrkesretta utdanningar som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.» «Med yrkesretta

Detaljer

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Et samarbeidsprosjekt mellom skole, sykehus og kommunene Eva Berggrav Synnøve Skaga Solveig Tørstad Rud videregående skole Bærum kommune Sykehuset Asker

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Student-mobilitet Tine Widerøe Rektor Norges Kreative Fagskole

Student-mobilitet Tine Widerøe Rektor Norges Kreative Fagskole Student-mobilitet Tine Widerøe Rektor Norges Kreative Fagskole 1. Hva er Norges Kreative Fagskole? 2. Hvorfor er studentmobilitet viktig? 3. NKFs samarbeid med internasjonale universiteter 4. Utfordringer

Detaljer

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren Arbeidstakerperspektiv Problemet er: IDEAL = Hvordan det bør være VIRKELIGHET= Hvordan hverdagen er

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole Færder videregående skole Første driftsår 2003/4 (fra 3 sammenslåtte skoler) Skoleåret 2011/12 har vi ca 800 elever i opplæring Skolen har 147 ansatte Skolen har 2 avdelinger i Tønsberg lokalisert på Korten

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Fagskoleutdanning et uforløst potensial Med utgangspunkt i det fremskrevne kompetansebehovet for arbeidstakere med fagutdanning og kortere

Detaljer

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Trondheim, 16.- 17.09.09 Odd Mandal Innhold Revidering av

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Mentor Program. BI Kristiansand

Mentor Program. BI Kristiansand Mentor Program BI Kristiansand Konseptbeskrivelse Mentor programmet ved BI Kristiansand skal være et program som gir utvalgte studenter en ekstra mulighet til egenutvikling og et fortrinn ved overgang

Detaljer

09.06.2010 13:15 QuestBack eksport - NUFHS

09.06.2010 13:15 QuestBack eksport - NUFHS NUFHS Publisert fra 12.05.2010 til 09.07.2010 24 respondenter (24 unike) 1. Er dere en privat eller offentlig tilbyder av fagskoleutdanning? 1 Privat 41,7 % 10 2 Offentlig 58,3 % 14 Total 24 1 2. Funksjonen

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Nedre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Yrkesfag En vei til høyere utdanning. Sigrid Isdal og Adeline Landro

Yrkesfag En vei til høyere utdanning. Sigrid Isdal og Adeline Landro Yrkesfag En vei til høyere utdanning Sigrid Isdal og Adeline Landro Opplæringsavdelingen Fagopplæringskontoret administrere fagopplæring i Hordaland: Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning

Detaljer

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN YRKESFAGKONFERANSEN 2014 Gyldendal Fredag 4. april 2014 Lars Jakob Berg YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN Lars Jakob Berg, Strømmen videregående skole SNU DEBATTEN

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Skikkethet vs egnethet

Skikkethet vs egnethet Skikkethet vs egnethet Er det en rett å bli helsepersonell dilemma i utdanningsprosessen Hva er skikkethet og hva er egnethet? I Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, FOR-2006-06-30 defineres

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

5. Ikke lenger enn 1 side Leseren bruker kort tid på å lese jobbsøknaden din. Det må være kortfattet, tydelig og målrettet.

5. Ikke lenger enn 1 side Leseren bruker kort tid på å lese jobbsøknaden din. Det må være kortfattet, tydelig og målrettet. Tips til søknaden Her er 7 tips til en god søknad. 1. Enhver søknad må skreddersys! Ja, det er mye arbeid, men det lønner seg. Hvis teksten minner om en masseutsendelse er det liten sjanse for at den treffer

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie i samarbeid med Mål for utdanningen Videreutdanningen i kreftomsorg og lindrende

Detaljer

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien Prossessoperatør Boreoperatør Sivilingeniør Automatiker FU-operatør Brønnoperatør Brønnoperatør Kjemiker Elektriker Geolog Sivilingeniør Fysiker Geofysiker Ingeniør Kran- og løfteoperatør Kjemiker Prosessoperatør

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Per Nyborg: På tide med en faghøyskole?

Per Nyborg: På tide med en faghøyskole? Per Nyborg: På tide med en faghøyskole? Øivind Larsen Michael 2016; 13: 67 72. Michael intervjuer Per Nyborg vedrørende forslaget om en ny faghøyskole. Dette er en sak i emning der det er tunge krefter

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013

Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013 Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013 Orkladal Næringsforening (ONF); 3.året på rad at ONF arrangerer Næringslivskonferanse Årets konferanse arrangeres i samarbeid med

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Deltakernes kommentarer og bidrag

Deltakernes kommentarer og bidrag Deltakernes kommentarer og bidrag Hva mener du bør stå på politikernes agenda nasjonalt nivå Finansieringsordning Tilskudd pr student må høynes Større samsvar mellom de politiske ambisjonene og viljen

Detaljer

Bygg og anlegg BIM Elektro Teknisk og industriell produksjon (TIP) Kjemi

Bygg og anlegg BIM Elektro Teknisk og industriell produksjon (TIP) Kjemi Historikk Østfold Fagskole ble etablert i 1989 Lokalisert i Sarpsborg fram til 31.12.2011 Flyttet til Fredrikstad 1.1.2012 Ligger nå i et studentmiljø med blant annet Høgskolen i Østfold Totalt på området

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer