VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE Rapport. Bilde PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082. VERSJON Endelig 2 av 17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 2011-10-03 Rapport. Bilde PROSJEKTNR 3B060001 RAPPORTNR SBF2011F0082. VERSJON Endelig 2 av 17"

Transkript

1

2 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE Endelig Rapport Bilde PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 2 av 17

3 1 Bakgrunn Sohlberg & Toftenes as har på vegne av Studentskipnaden i Oslo gitt SINTEF Byggforsk i oppdrag å gjøre en bygningsteknisk vurdering av løsninger for fasader og yttervegger samt utarbeide en rapport med bakgrunn i en "synfaring", basert på NS 3424 nivå 1. Oppdraget omfatter ikke vurderinger med hensyn til antikvariske verdier men er rene bygningsfysiske vurderinger med hensyn til varmetap og fuktsikring samt angi u-verdier u-verdiberegninger basert på erfaringstall. Vurderingene baseres på alternative forslag utarbeidet av HRTB v. siv. ark. Paul Woodville. Oppdraget omfatter ikke vurdering av tekniske installasjoner, som nytt ventilasjons- og elektriske anlegg eller plassering og utforming av nye våtrom eller tilbygg. Det er ikke bestilt tetthetsmålinger, termografering eller statiske beregninger. Bekreftelse på befaring ble gitt i e-post fra Sohlberg & Toftenes den 21. oktober 2011 og revidert rammetilbud for timeforbruk ble bekreftet den 22. oktober Høyblokken, Hus H, på Sogn studentby brukes i dag som studentboliger. I forbindelse med en ombygging skal Hus H bygges om fra studentleiligheter, som deler baderom og kjøkken, til 1-roms hybelleiligheter. Det er sendt inn rammesøknad før sommerferien i juni I den forbindelse er det ønske om utnyttelse den øverste etasjen til formål for studentleiligheter, innbygging av balkonger (toaletter og bad) og tilbygg i bygningens forlengelse mot syd. 2 Konstruksjon Høyblokken hus H, ligger i Rolf E. Stenersens allé 9 i Sogn studentby i Oslo. Bygningsmassen for hus H ble bygget i 1960 og består av totalt 10 etasjer inkl. en teknisk etasje. Husets opprinnelige konstruksjon er søyler og dekker utført i in situ betong med teglgavler- og forblendinger mellom søyler på langfasadene. 3 Befaring og vurdering av eksisterende konstruksjon Arbeidsgang for vurdering Vurderinger foregår i 3 trinn: 1. Befaring og møte ble gjennomført den 22. okt Det foreligger ingen egen befaringsrapport 2. Innsamling av nødvendig underlag: planer, snitt, fasader, detaljer av eksisterende konstruksjon, historisk beskrivelse og forslag til utbedringer av eksisterende fasader. 3. Utarbeidelse av kortfattet rapport med tilhørende forslag til tiltak for fasaderehabilitering, tegninger og u- verdier. 3.1 Befaring Befaring og oppstartmøte er utgangspunktet for den bygningsfysiske vurderingen. Befaringen og oppstartmøte omfattet kun utvendig visuell inspeksjon. Befaringen fant sted 22. oktober Følgende personer var til stede i både møte og på befaringen: Tor Flesaker, Ingeniør og byggeleder, Sohlberg & Toftenes as Paul Woodville, siv. ark. HRTB A/S Trond Bøhlerengen, Seniorforsker, Energi og Arkitektur, SINTEF Byggforsk. Sofie Mellegård, Forsker og Arkitekt, Energi og Arkitektur, SINTEF Byggforsk Under befaringen var vaktmester fra SiO til stede. Referat fra møte ble ført i penn av Tor Flesaker (ikke mottatt). PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 3 av 17

4 3.1.1 Opplysninger Enkelte rom (leiligheter) var på forhånd plukket ut av SiO som grunnlag for befaringen. Bakgrunn for utvalgte rom er at de har vært utsatt for fuktproblemer. De fleste rommene har nylig blitt utbedret med maling på innside yttervegg. I disse rommene kan en i dag ikke se omfanget av fuktskadene. Opplysninger fra vaktmester bekrefter at rommene med fuktrelaterte problemer har hatt behov for hyppig rengjøring og maling på grunn av tilvekst av svertesopp og/eller mugg. Klager fra beboere har kommet fra rom som ligger ut mot gavlvegger fra 5. etasje og oppover. Vaktmester har ikke registrert at klager har kommet fra rom med samme plassering i etasje 2 4. Om vinteren kan en på utsiden, tydelig se et skille mellom våt og tørr tegl på øvre delen av gavlveggen. Det vokser "mose" på den øvre fuktige delen. Observasjoner for fasader i direkte forbindelse med det aktuelle rommet er skrevet under samme punkt. Øvrig observasjoner av fasader generelt står under et eget punkt. Rommene er notert i den rekkefølgen de ble undersøkt på befaringen. Alle rom har en høytsittende veggmontert lufteventil i langfasaden og en radiator plassert under vindu. Gjennomførte utbedringer omfatter antatt utskifting av vinduer til 2 lags vinduer i juli Frostskader på tegl i øvre del av gavl vegg mot nord har allerede medført nødvendig utskifting av tegl i øverste del (ca. 2,5 meter). Rom fra 5. etasje og oppover, mot gavlvegger har hatt problemer med fukt på vegger og i tak Observasjoner E 8, rom H0804: For bilder se vedl. H Observasjoner rom: Rommet føles fuktig og "innestengt". Ventil i vegg er lukket. I dette rommet har det vært synlige fuktskader i form av misfarging (sannsynligvis svertesopp) på yttervegg i garderobeskap i hjørnet ut mot balkong på gavl. Se foto H i fotobilag. Opplysninger rom: Det har noen ganger vært så fuktig i rommet at det har dryppet vanndråper fra himlingen i hjørne i garderobeskapet. Dette har ikke vært på grunn av noen kjente vannlekkasjer men skyldes kondensering på yttervegg og betonghimling i hjørnet. Observasjoner fasade: Fra balkong mot nord ble det registrert at yttervegg utenfor garderobeskap m/fuktproblemer er kledd med profilerte metallplater, sannsynligvis fordi det tidligere er foretatt innkledning for å stanse ev. vannlekkasjer, se foto H i fotobilaget. Vinduer sitter innenfor ½ steins tegl mur (utvendig teglvange) dvs. hele tegl vangen er synlig på utsiden av vinduer, kan ses på foto H i fotobilaget. Vinduer er 2 lags glassvinder med forsegling av typen Nordan og er datert Det antas at vinduer er skiftet ut sommeren E 8, rom H0805: For bilder se vedl. H Observasjoner rom: Rommet føles fuktig og "innestengt". Ny ventil i vegg. Malingsblæring på yttervegg mot nord (balkongside) bak seng i høyde med sengeramme (ca cm over ferdig gulv), se foto H Opplysninger rom: Rommet er malt i år. Når det skal males må radiator settes på og stå på i flere dager for at malingen skal feste på veggen og ikke renne. Rommet har ikke hatt synlige vanndråper på innside yttervegg. Prøver: Det blir tatt prøve av maling fra vegg for analyse, som vist at det er benyttet maling med polyvinylacetat/ akrylat som bindemiddel ( vanlig innendørs maling). Det er mindre sannsynlig at årsaken her kan være kondensering alene. Mulig medvirkende årsak er vanninntrengning ved overgang mellom teglvange og betongvegg i hjørnet mot nordøst, se foto H i fotobilag, eller fra overgang balkonggolv/yttervegg i overliggende etasje. Observasjoner fasade: Malingen på vertikal betongsøyle i hjørne mot nordøst flasser. Horisontale jevnlige sprekker i søylen er synlige, se samme foto som over. Prøver: Det blir tatt prøve av maling fra søyle for analyse. Analyse viste at det er benyttet takrylat-maling (diffusjonsåpen type). E 9 Rom H0904: For bilder se vedl. H Observasjoner rom: Rommet føles mindre fuktig og "innestengt" enn de foregående rommene. Ventil i vegg er lukket. Malingsblæring og kraftig tilvekst av svertesopp på innside yttervegg både opp mot himling og ned mot golv inne i garderobeskapet. Synlige fuktflekker i hjørner /overgang mellom vegg og tak i møte mellom gavlvegg PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 4 av 17

5 og langvegg og i garderobe. Det er satt inn ventil i garderobevegg noe som kan tyde på at det har vært fuktig over lengre tid. Se fotoene H til H i fotobilaget. Opplysninger: Her dannes vanndråper i taket i klesskapet. Det har ikke vært bobling bak maling men klærne blir meget fuktige. E. 8., rom H813og et. 7, rom H0704 : For bilder, se fotoene H og H0704 til H Observasjoner rom: I rom 813 og rom 704 ble ingen synlige skader observert. Romluften føltes heller ikke fuktig. E 5., rom H504: For bilder se vedl. H Observasjoner rom: Ventil i vegg er åpen. Synlige fuktflekker og tegn på begroing av svertesopp i hjørner/ overgang mellom vegg og tak og hjørne ned mot golv i møte mellom gavlvegg og langvegg og i garderobe. E 5, rom H511: For bilder se vedl. H Observasjoner rom: Rommet føles mer fuktig enn noe annet rom. Ventil i vegg er lukket. Veggflater i øvre del av garderobeskap var rene (nylig rengjort og malte?), men det ble påvist kraftig begroing på veggflater i nedre del av skapet, se foto H og -05. Utvendige observasjoner og opplysninger Fasader: Observasjoner: Vertikale betongsøyler på både vest- og østsiden har synlige og regelmessige horisontale sprekker, sannsynligvis støpeskjøter (vanskelig å se på bilder, se foto Fasade Vest-03). Øvre del av gavl både mot syd og nord har ny teglforblending i øverste del mot gesims i en høyde av 2,5 m, se fotoene Fasade Syd-01 og Fasade Nord-01. På 2. søylerekke mot øst regnet fra høyre er en synlig betongskade på søyle i nivå med 2. etasje. I mørtelfugen mellom 2 og 3 teglskift i hver etasje er synlige dreneringsrør for hver 3dje sten langs hele fasaden mot vest og øst. Vinduer: Observasjoner: vinduer er plassert innenfor teglforblending. Vinduer har utvendig belegg. Opplysninger: På bakgrunn av observasjoner er det gjort en antagelse at vinduer ble skiftet i juli Vi kjenner ikke til hvilken U-verdi disse vinduene har. Med utgangspunkt i at de ble montert i 2006 bør man kunne anta normal U-verdi på det tidspunkt, nemlig U = 1,6 W/m²K. 3.2 Vurdering eksisterende bygg Generelt: I forbindelse med en totalrehabilitering av eksisterende bygg bør man stille krav til forventet levetid. Ved omfattende inngrep bør den tiltenkte løsning etter vår mening ha en forventet teknisk levetid på minst år. Valg av kvalitet (herunder varmetap og fuktsikring) bør gjøres ut fra dette perspektiv. Mottatte detaljtegninger av yttervegger er primært konstruksjonstegninger (armeringstegninger). Selv om tegningene er svært detaljerte, inneholder de ikke eksakte opplysninger om ytterveggenes sjiktvise oppbygging. Vi har derfor vært nødt til å anta oppbygging og tilhørende isolasjonsevne. Fra tegningene fremkommer det imidlertid at kuldebroer av betong, som vi finner i både søyler og betongdekker avsluttet ut i yttervegger, overalt skal ha en kuldebrobryter av 30 mm EPS (ekspandert polystyren) og 40 mm innenfor betongbjelker over vinduer. Det er på tegning beskrevet isolasjon av 150 mm lettbetong. Vi kjenner ikke til om dette er lettklinker eller porebetong. Oversikt over de forskriftskrav til varmeisolering som var gjeldende da bygningen ble oppført i 1960 er gjengitt i vedlegg. For klimasone II (Oslo) var kravet til k-verdi for yttervegger av mur eller betong tilsvarende U-verdi på ca. 1,16 W/m²K. Det er derfor grunn til å anta at ytterveggene har en U-verdi i størrelsesorden 1,0 1,2 W/m²K, det vil i praksis si at det sannsynligvis er benyttet porebetong. PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 5 av 17

6 Bygningsdel Eks. løsning U-verdi Kommentarer Langfasader Se skisse vedlegg 2A Antatt skallmur av tegl med 50 mm isolasjon eller indre vange av 150 mm porebetong. Antatt U-verdi ca. 1,15 W/m²K Mangelfull opplysning om veggens oppbygging på tegning. Datidens krav til varmeisolasjon tilsier U-verdi i størrelsesorden 1,0 1,2 W/m²K (krav var 1,16 W/m²K). Over vinduer er det betongbjelke, med 40 mm EPS som kuldebrobryter. Gjennomsnittlig U-verdi er trolig ca. 1,15 W/m²K. Utvendig tegl har ingen synlige skader. Gavlvegg Se skisser i vedlegg 1 og vedlegg 4 Teglvegg: Tegl 200 mm betong 150 mm porebetong Betongvegg mellom balkonger: 200 mm betong 150 mm porebetong U-verdi ca. 0,9 W/m²K U-verdi ca. 0,9 W/m²K Teglforblendet vegg er sammenhengende og uten vinduer. Øvre del er tidligere skiftet ut pga. skader. Kun innvendig etterisolering vil øke faren for fremtidige fuktskader i tegl, da den sannsynligvis ikke er drenert. Her har vegger kuldebroer i forbindelse med balkongene. Tak over 9. etasje (teknisk etasje) ikke kjent Vinduer 2 lags-glass U-verdi ca. 1,6 W/m²K? Forutsetning er at eksisterende tak skiftes ut med et kompakt tak med tett kledning i henhold til gjeldende forskrifter. Vinduer skiftet i juli Antatt u-verdi for eksisterende vinduer, som er 5,5 år, er U=1,6 W/m 2 K, som var gjeldende krav (normal kvalitet) i 2006 Hvis det er benyttet vinduer av dårligere kvalitet (U-verdi opp mot ca. 2,4 W/m²K) bør vinduene vurderes skiftet ut med nye som har U-verdi ned mot ca. 1,0 W/m²K. Balkonger Kuldebroer Se skisse i vedlegg 2B Utkraget betongdekke. Betongsøyler i langvegger med 30 mm kuldebrobryter av EPS. Utkraget dekke har ikke kuldebrobryter. Innvendige golv forutsetter derfor å være nedkjølt, men det er ikke opplyst om klager på dette, eller kondensering på golv eller himling i underliggende etasjer. Gjennomgående betongkonstruksjon (søyler og dekker) og minimalt med isolasjon gir alvorlige kuldebroer. Bygningskroppen til hus H er i dag er 51 år og viser tegn på rehabiliteringsbehov av synlige betongsøyler. Hus H har overgangsdetaljer som gjenspeiler isolasjonskravene som var gjeldene da bygget ble oppført. Eksempler på dette er gjennomgående betongdekker (fra innvendig til utvendig), 30mm skumplastisolasjon på innsiden av bærende søyler Ved etterisoleringstiltak bør effekten av kuldebroene begrenses ytterligere. PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 6 av 17

7 4 Vurdering foreslåtte løsninger Det er foreslått ulike utbedringsalternativer for langveggene av arkitekten. Disse har betegnelsene Alt.1. Alt. 7, se oversikt over de foreslåtte prinsippløsningene i vedlegg 5. Av de syv alternativene, har vi sett nærmere på alt. 2 og alt. 7. Bygningsdel Ny løsning U-verdi Foreslått tiltak med kommentar Langfasader Skisser i vedlegg 2A Alt. 2. Innvendig etterisolering med 50 mm isolasjon og randisolering i U = ca. 0,5 W/m²K For å unngå unødig risiko for fuktskader i eksisterende teglvange bør innvendig isolering begrenses. Varmetapet gjennom veggflate vil nær halveres. For å unngå risiko for kondens i himling pga. kuldebro via dekke, isoleres himlingen. Skisser i vedlegg 2B himling. Se skisse i Tilsvarende isolering av golv er neppe realistisk, hvilket kan vedlegg 1 (viser gi for lav overflatetemperatur på golv langs yttervegg. løsning over vindu med betongbjelke). Løsningen er enkel å gjennomføre. I tillegg anbefales det å gjennomføre tilstandskontroll samt etterfølgende reparasjon av utvendige betongsøyler. Dersom tiltak ikke gjennomføres nå, vil betongskader akselereres og mer omfattende reparasjoner kan bli nødvendig om ikke lenge (noen år). Det anbefales derfor å isolere søylenes utside, slik, det er skissert på tegning i vedlegg 2B. Skisse i vedlegg 3A Skisse i vedlegg 3B Alt. 7. Full utskifting av vegg. Se skisse i vedlegg 4, som viser snitt gjennom søyler over vinduer. U = ca. 0,23 W/m²K Alt 7 innebærer full utskifting av eksisterende vegg. Løsningen innebærer at også betongsøyler kles med isolasjon og puss, slik at videre skadeutvikling hindres, og kuldebro reduseres til et minimum. Over vindu vil betongbjelke begrense isolasjonstykkelse til ca. 100 mm, mens det under vinduene kan isoleres med opp til ca. 250 mm. Gjennomsnittlig isolasjon kan bli ca mm. Løsningen er omfattende og vil endre utseendet på fasaden. Gavlvegger Skisser i vedlegg 1. Teglvegg: 100 mm utvendig etterisolering med puss på isolasjon eller murplate og ny teglforblending. U = ca. 0,3 W/m²K Teglveggen er uten vinduer. Her er utvendig etterisolering i et kontinuerlig sjikt mulig. Alle kuldebroer elimineres. Eksisterende teglvange fjernes. Hvis teglutseende ønskes kan det etableres ny forblending. Med 10 med mer isolasjon vil varmetapet reduseres til 1/3 av det opprinnelige. Skisser i vedlegg 4. Betongvegg: Utvendig 100 mm isolasjon med puss. U = ca. 0,3 W/m²K Der det i dag er betongvegger, kan også disse påføres puss på 100 mm isolasjon slik at dagens utseende i stor grad beholdes. Tak ikke kjent Vinduer Trevinduer med 2- lags ruter. U=ca. 1,6 W/m²K. Hvis det er brukt vinduer med gammel U-verdi, bør disse skiftes ut til vindu med U 1,2 W/m²K eller enda bedre. Vinduer utgjør en betydelig del av fasadene, og forbedring av U-verdi (halvering av varmetap hvis U-verdi er ca. 2,4 W/m²K) vil gi stort bidrag til redusert varmetap i fasadene. PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 7 av 17

8 5 Oppsummering av alternative løsninger for etterisolering og fuktsikring av fasadene på Hus H, Rolf E. Stenersens Alle 9, Sogn Gavlvegger: Veggene er bygget av 200 mm støpt betong som kompakte vegger med utvendige overflater av tegl eller pusset betong. De er isolerte på innvendig side, trolig med ca. 150 mm porebetong eller tilsvarende. Dette gir U-verdi på ca. 0,9 W/m²K. (dersom det er lettklinkerbetong, vil U-verdien være ca. 1,2 W/m²K). Det har vært skader, trolig frostskader, i øvre del av teglkledningen på begge gavlene. Videre skadeutvikling må forventes. Ved ev. innvendig isolering vil dette etter all sannsynlighet gi rask skadeutvikling i teglvegg. SINTEF Byggforsk fraråder en slik løsning. Vi anbefaler sterkt at disse veggene etterisoleres på utvendig side. På den måten vil man redusere kuldebroene i forbindelse med overgang etasjeskillere/yttervegg (med unntak av der det er balkonger). Det samme gjelder også kuldebro i utvendige hjørner der betongskiven stiller ut av fasadeliv. Når først etterisoleringstiltak i verksettes, bør det isoleres med minimum 100 mm. Dette gir en U-verdi på ca. 0,3 W/m²K, og dermed en reduksjon av veggens varmetap til en tredjedel av dagens varmetap. Langveggene: Langveggene har noe ulik oppbygging over og under vinduer. Over vinduene er det en betongbjelke kuldebroisolert innvendig med 40 mm EPS. Under vinduene er det isolert med 150 mm lettbetong, men oppbygging er noe usikker. Uansett antas veggens U-verdi å ligge mellom 1,0 W/m²K og 1,2 W/m²K, sannsynligvis ca. 1,15 W/m²K. Her er det foreslått ulike utbedringsalternativer fra arkitekten. Som nevnt har vi fokusert på to hovedprinsipper, benevnt som hhv. Alt. 2 og Alt. 7 i arkitektens forslag (se skissene i hhv. vedlegg 2A/B og vedlegg 3 A/B). Alt. 2 Innvendig etterisolering (vedlegg 2 A/B). Dersom det ikke er mulig å gjennomføre tiltak fra utvendig side (estetiske eller vernemessige hensyn?) kan dette være en mulig nødløsning. Løsningen vil altså innebære at eksisterende utvendig kledning av tegl beholdes som den er. For å unngå unødvendig høy risiko for skadeutvikling i utvendig tegl bør isolasjonstykkelsen begrenses, for eks. til 50 mm. Dette vil også stjele minimalt med golvareale inne i leilighetene. Løsningen vil gi veggen en U-verdi på ca. 0,5 W/m²K, altså omtrent en halvering av veggflatens varmetap. Denne løsningen reduserer ikke ekstra varmetap gjennom kuldebroer (søyler, dekkekanter). Det relative varmetapet i kuldebroene vil derimot øke vesentlig. Det kan gi uønsket lav golvtemperatur i randsonen ut mot yttervegg, samt fare for skadeutvikling i utvendige betongsøyler. Som minimum anbefales det derfor å samtidig isolere utenpå/rundt utvendig side av betongsøylene, slik at ev. skadeutvikling hindres og kuldebroeffekt reduseres. PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 8 av 17

9 PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 9 av 17

10 PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 10 av 17

11 PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 11 av 17

12 PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 12 av 17

13 PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 13 av 17

14 PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 14 av 17

15 Vedlegg 5 PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 15 av 17

16 Vedlegg 6 PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 16 av 17

17 FOR nr 0000: Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift av 15. desember 1949, bind I B.- Generelle tekniske forskrifter, Kap. 5. Varme- og lydisolasjon. Vedlegg 7 For Oslo gjelder klimasone II Beregninger i kcal/m 2 h C (brukt i 1949) Klimasone I II III IV Yttervegger i: k k k k a) Bygninger av mur eller annet brannfast materiale med grunnflate større enn 200 m 2 1,1 1,0 0,9 0,8 b) Do. med grunnflate mindre enn 200 m 2 1,0 0,9 0,8 0,7 c) Trebygninger 0,9 0,8 0,7 0,6 Yttertak over oppvarmet rom 0,9 0,8 0,7 0,6 Loftsgolv over oppvarmet rom 1,0 0,9 0,8 0,7 Kjellervegger ned til frostfri dybde 1,6 1,4 1,2 1,0 1) Beregninger omgjort til W/(m 2 K) brukt i dagens forskrifter Klimasone I II III IV Yttervegger i: W/(m2 K) W/(m2 K) W/(m2 K) W/(m2 K) a) Bygninger av mur eller annet brannfast materiale med grunnflate større enn 200 m 2 1,28 1,16 1,94 0,93 b) Do. med grunnflate mindre enn 200 m 2 1,16 1,04 0,93 0,81 c) Trebygninger 1,04 0,93 0,81 0,70 Yttertak over oppvarmet rom 1,04 0,8 0,81 0,70 Loftsgolv over oppvarmet rom 1,16 1,04 0,93 0,81 Kjellervegger ned til frostfri dybde 1,86 1,62 1,39 1,16 PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 17 av 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Teknologi for et bedre samfunn

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

Tiltak på fasader. Olav Aga. Etterisolering av yttervegger

Tiltak på fasader. Olav Aga. Etterisolering av yttervegger Etterisolering av yttervegger Olav Aga Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Arvid Dalehaug, BAT Medveileder: Anders-Johan Almås, Multiconsult Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

NOTAT FRA FASADEGRUPPA

NOTAT FRA FASADEGRUPPA NOTAT FRA FASADEGRUPPA VOLDSLØKKA BORETTSLAG mars 2014 0. INNLEDNING Dette notatet er et sammendrag av fasadegruppas funn og anbefalinger etter arbeid med muligheter for fasaderehabilitering for Voldsløkka

Detaljer

Beverveien borettslag

Beverveien borettslag Beverveien borettslag Forprosjekt rehabilitering av våtrom og utskifting av røranlegg 2013 BEVERVEIEN BORETTSLAG FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: Usbl Teknisk avdeling v/ Trond Hagen

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM Januar 2011 BØLERSKOGEN BORETTSLAG II FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV:

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: Fiin gammel aargang Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: 2 Forord Denne veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av:

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av: S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak utarbeidet av: 29. februar 2012 KOSTNADSRAPPORT HAUKÅSEN 1 SE Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Jon Andre Ellingsen Adresse: Postboks

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 C:\ProBygg AS\0038.6001.doc Sameiet Rosenborggt. 15 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 Oslo, 15.04.2005. ProBygg AS 2 av 32 1. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET. FORUTSETNINGER FOR KOSTNADSBEREGNINGENE ProByggs

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering 1.1 Bakgrunn og innledning Sameiet Grefsen Terrassehus (SGT) nærmer seg 30 år uten at det er foretatt noe større vedlikehold eller oppussing av fasadene.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer