VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE Rapport. Bilde PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082. VERSJON Endelig 2 av 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 2011-10-03 Rapport. Bilde PROSJEKTNR 3B060001 RAPPORTNR SBF2011F0082. VERSJON Endelig 2 av 17"

Transkript

1

2 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE Endelig Rapport Bilde PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 2 av 17

3 1 Bakgrunn Sohlberg & Toftenes as har på vegne av Studentskipnaden i Oslo gitt SINTEF Byggforsk i oppdrag å gjøre en bygningsteknisk vurdering av løsninger for fasader og yttervegger samt utarbeide en rapport med bakgrunn i en "synfaring", basert på NS 3424 nivå 1. Oppdraget omfatter ikke vurderinger med hensyn til antikvariske verdier men er rene bygningsfysiske vurderinger med hensyn til varmetap og fuktsikring samt angi u-verdier u-verdiberegninger basert på erfaringstall. Vurderingene baseres på alternative forslag utarbeidet av HRTB v. siv. ark. Paul Woodville. Oppdraget omfatter ikke vurdering av tekniske installasjoner, som nytt ventilasjons- og elektriske anlegg eller plassering og utforming av nye våtrom eller tilbygg. Det er ikke bestilt tetthetsmålinger, termografering eller statiske beregninger. Bekreftelse på befaring ble gitt i e-post fra Sohlberg & Toftenes den 21. oktober 2011 og revidert rammetilbud for timeforbruk ble bekreftet den 22. oktober Høyblokken, Hus H, på Sogn studentby brukes i dag som studentboliger. I forbindelse med en ombygging skal Hus H bygges om fra studentleiligheter, som deler baderom og kjøkken, til 1-roms hybelleiligheter. Det er sendt inn rammesøknad før sommerferien i juni I den forbindelse er det ønske om utnyttelse den øverste etasjen til formål for studentleiligheter, innbygging av balkonger (toaletter og bad) og tilbygg i bygningens forlengelse mot syd. 2 Konstruksjon Høyblokken hus H, ligger i Rolf E. Stenersens allé 9 i Sogn studentby i Oslo. Bygningsmassen for hus H ble bygget i 1960 og består av totalt 10 etasjer inkl. en teknisk etasje. Husets opprinnelige konstruksjon er søyler og dekker utført i in situ betong med teglgavler- og forblendinger mellom søyler på langfasadene. 3 Befaring og vurdering av eksisterende konstruksjon Arbeidsgang for vurdering Vurderinger foregår i 3 trinn: 1. Befaring og møte ble gjennomført den 22. okt Det foreligger ingen egen befaringsrapport 2. Innsamling av nødvendig underlag: planer, snitt, fasader, detaljer av eksisterende konstruksjon, historisk beskrivelse og forslag til utbedringer av eksisterende fasader. 3. Utarbeidelse av kortfattet rapport med tilhørende forslag til tiltak for fasaderehabilitering, tegninger og u- verdier. 3.1 Befaring Befaring og oppstartmøte er utgangspunktet for den bygningsfysiske vurderingen. Befaringen og oppstartmøte omfattet kun utvendig visuell inspeksjon. Befaringen fant sted 22. oktober Følgende personer var til stede i både møte og på befaringen: Tor Flesaker, Ingeniør og byggeleder, Sohlberg & Toftenes as Paul Woodville, siv. ark. HRTB A/S Trond Bøhlerengen, Seniorforsker, Energi og Arkitektur, SINTEF Byggforsk. Sofie Mellegård, Forsker og Arkitekt, Energi og Arkitektur, SINTEF Byggforsk Under befaringen var vaktmester fra SiO til stede. Referat fra møte ble ført i penn av Tor Flesaker (ikke mottatt). PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 3 av 17

4 3.1.1 Opplysninger Enkelte rom (leiligheter) var på forhånd plukket ut av SiO som grunnlag for befaringen. Bakgrunn for utvalgte rom er at de har vært utsatt for fuktproblemer. De fleste rommene har nylig blitt utbedret med maling på innside yttervegg. I disse rommene kan en i dag ikke se omfanget av fuktskadene. Opplysninger fra vaktmester bekrefter at rommene med fuktrelaterte problemer har hatt behov for hyppig rengjøring og maling på grunn av tilvekst av svertesopp og/eller mugg. Klager fra beboere har kommet fra rom som ligger ut mot gavlvegger fra 5. etasje og oppover. Vaktmester har ikke registrert at klager har kommet fra rom med samme plassering i etasje 2 4. Om vinteren kan en på utsiden, tydelig se et skille mellom våt og tørr tegl på øvre delen av gavlveggen. Det vokser "mose" på den øvre fuktige delen. Observasjoner for fasader i direkte forbindelse med det aktuelle rommet er skrevet under samme punkt. Øvrig observasjoner av fasader generelt står under et eget punkt. Rommene er notert i den rekkefølgen de ble undersøkt på befaringen. Alle rom har en høytsittende veggmontert lufteventil i langfasaden og en radiator plassert under vindu. Gjennomførte utbedringer omfatter antatt utskifting av vinduer til 2 lags vinduer i juli Frostskader på tegl i øvre del av gavl vegg mot nord har allerede medført nødvendig utskifting av tegl i øverste del (ca. 2,5 meter). Rom fra 5. etasje og oppover, mot gavlvegger har hatt problemer med fukt på vegger og i tak Observasjoner E 8, rom H0804: For bilder se vedl. H Observasjoner rom: Rommet føles fuktig og "innestengt". Ventil i vegg er lukket. I dette rommet har det vært synlige fuktskader i form av misfarging (sannsynligvis svertesopp) på yttervegg i garderobeskap i hjørnet ut mot balkong på gavl. Se foto H i fotobilag. Opplysninger rom: Det har noen ganger vært så fuktig i rommet at det har dryppet vanndråper fra himlingen i hjørne i garderobeskapet. Dette har ikke vært på grunn av noen kjente vannlekkasjer men skyldes kondensering på yttervegg og betonghimling i hjørnet. Observasjoner fasade: Fra balkong mot nord ble det registrert at yttervegg utenfor garderobeskap m/fuktproblemer er kledd med profilerte metallplater, sannsynligvis fordi det tidligere er foretatt innkledning for å stanse ev. vannlekkasjer, se foto H i fotobilaget. Vinduer sitter innenfor ½ steins tegl mur (utvendig teglvange) dvs. hele tegl vangen er synlig på utsiden av vinduer, kan ses på foto H i fotobilaget. Vinduer er 2 lags glassvinder med forsegling av typen Nordan og er datert Det antas at vinduer er skiftet ut sommeren E 8, rom H0805: For bilder se vedl. H Observasjoner rom: Rommet føles fuktig og "innestengt". Ny ventil i vegg. Malingsblæring på yttervegg mot nord (balkongside) bak seng i høyde med sengeramme (ca cm over ferdig gulv), se foto H Opplysninger rom: Rommet er malt i år. Når det skal males må radiator settes på og stå på i flere dager for at malingen skal feste på veggen og ikke renne. Rommet har ikke hatt synlige vanndråper på innside yttervegg. Prøver: Det blir tatt prøve av maling fra vegg for analyse, som vist at det er benyttet maling med polyvinylacetat/ akrylat som bindemiddel ( vanlig innendørs maling). Det er mindre sannsynlig at årsaken her kan være kondensering alene. Mulig medvirkende årsak er vanninntrengning ved overgang mellom teglvange og betongvegg i hjørnet mot nordøst, se foto H i fotobilag, eller fra overgang balkonggolv/yttervegg i overliggende etasje. Observasjoner fasade: Malingen på vertikal betongsøyle i hjørne mot nordøst flasser. Horisontale jevnlige sprekker i søylen er synlige, se samme foto som over. Prøver: Det blir tatt prøve av maling fra søyle for analyse. Analyse viste at det er benyttet takrylat-maling (diffusjonsåpen type). E 9 Rom H0904: For bilder se vedl. H Observasjoner rom: Rommet føles mindre fuktig og "innestengt" enn de foregående rommene. Ventil i vegg er lukket. Malingsblæring og kraftig tilvekst av svertesopp på innside yttervegg både opp mot himling og ned mot golv inne i garderobeskapet. Synlige fuktflekker i hjørner /overgang mellom vegg og tak i møte mellom gavlvegg PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 4 av 17

5 og langvegg og i garderobe. Det er satt inn ventil i garderobevegg noe som kan tyde på at det har vært fuktig over lengre tid. Se fotoene H til H i fotobilaget. Opplysninger: Her dannes vanndråper i taket i klesskapet. Det har ikke vært bobling bak maling men klærne blir meget fuktige. E. 8., rom H813og et. 7, rom H0704 : For bilder, se fotoene H og H0704 til H Observasjoner rom: I rom 813 og rom 704 ble ingen synlige skader observert. Romluften føltes heller ikke fuktig. E 5., rom H504: For bilder se vedl. H Observasjoner rom: Ventil i vegg er åpen. Synlige fuktflekker og tegn på begroing av svertesopp i hjørner/ overgang mellom vegg og tak og hjørne ned mot golv i møte mellom gavlvegg og langvegg og i garderobe. E 5, rom H511: For bilder se vedl. H Observasjoner rom: Rommet føles mer fuktig enn noe annet rom. Ventil i vegg er lukket. Veggflater i øvre del av garderobeskap var rene (nylig rengjort og malte?), men det ble påvist kraftig begroing på veggflater i nedre del av skapet, se foto H og -05. Utvendige observasjoner og opplysninger Fasader: Observasjoner: Vertikale betongsøyler på både vest- og østsiden har synlige og regelmessige horisontale sprekker, sannsynligvis støpeskjøter (vanskelig å se på bilder, se foto Fasade Vest-03). Øvre del av gavl både mot syd og nord har ny teglforblending i øverste del mot gesims i en høyde av 2,5 m, se fotoene Fasade Syd-01 og Fasade Nord-01. På 2. søylerekke mot øst regnet fra høyre er en synlig betongskade på søyle i nivå med 2. etasje. I mørtelfugen mellom 2 og 3 teglskift i hver etasje er synlige dreneringsrør for hver 3dje sten langs hele fasaden mot vest og øst. Vinduer: Observasjoner: vinduer er plassert innenfor teglforblending. Vinduer har utvendig belegg. Opplysninger: På bakgrunn av observasjoner er det gjort en antagelse at vinduer ble skiftet i juli Vi kjenner ikke til hvilken U-verdi disse vinduene har. Med utgangspunkt i at de ble montert i 2006 bør man kunne anta normal U-verdi på det tidspunkt, nemlig U = 1,6 W/m²K. 3.2 Vurdering eksisterende bygg Generelt: I forbindelse med en totalrehabilitering av eksisterende bygg bør man stille krav til forventet levetid. Ved omfattende inngrep bør den tiltenkte løsning etter vår mening ha en forventet teknisk levetid på minst år. Valg av kvalitet (herunder varmetap og fuktsikring) bør gjøres ut fra dette perspektiv. Mottatte detaljtegninger av yttervegger er primært konstruksjonstegninger (armeringstegninger). Selv om tegningene er svært detaljerte, inneholder de ikke eksakte opplysninger om ytterveggenes sjiktvise oppbygging. Vi har derfor vært nødt til å anta oppbygging og tilhørende isolasjonsevne. Fra tegningene fremkommer det imidlertid at kuldebroer av betong, som vi finner i både søyler og betongdekker avsluttet ut i yttervegger, overalt skal ha en kuldebrobryter av 30 mm EPS (ekspandert polystyren) og 40 mm innenfor betongbjelker over vinduer. Det er på tegning beskrevet isolasjon av 150 mm lettbetong. Vi kjenner ikke til om dette er lettklinker eller porebetong. Oversikt over de forskriftskrav til varmeisolering som var gjeldende da bygningen ble oppført i 1960 er gjengitt i vedlegg. For klimasone II (Oslo) var kravet til k-verdi for yttervegger av mur eller betong tilsvarende U-verdi på ca. 1,16 W/m²K. Det er derfor grunn til å anta at ytterveggene har en U-verdi i størrelsesorden 1,0 1,2 W/m²K, det vil i praksis si at det sannsynligvis er benyttet porebetong. PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 5 av 17

6 Bygningsdel Eks. løsning U-verdi Kommentarer Langfasader Se skisse vedlegg 2A Antatt skallmur av tegl med 50 mm isolasjon eller indre vange av 150 mm porebetong. Antatt U-verdi ca. 1,15 W/m²K Mangelfull opplysning om veggens oppbygging på tegning. Datidens krav til varmeisolasjon tilsier U-verdi i størrelsesorden 1,0 1,2 W/m²K (krav var 1,16 W/m²K). Over vinduer er det betongbjelke, med 40 mm EPS som kuldebrobryter. Gjennomsnittlig U-verdi er trolig ca. 1,15 W/m²K. Utvendig tegl har ingen synlige skader. Gavlvegg Se skisser i vedlegg 1 og vedlegg 4 Teglvegg: Tegl 200 mm betong 150 mm porebetong Betongvegg mellom balkonger: 200 mm betong 150 mm porebetong U-verdi ca. 0,9 W/m²K U-verdi ca. 0,9 W/m²K Teglforblendet vegg er sammenhengende og uten vinduer. Øvre del er tidligere skiftet ut pga. skader. Kun innvendig etterisolering vil øke faren for fremtidige fuktskader i tegl, da den sannsynligvis ikke er drenert. Her har vegger kuldebroer i forbindelse med balkongene. Tak over 9. etasje (teknisk etasje) ikke kjent Vinduer 2 lags-glass U-verdi ca. 1,6 W/m²K? Forutsetning er at eksisterende tak skiftes ut med et kompakt tak med tett kledning i henhold til gjeldende forskrifter. Vinduer skiftet i juli Antatt u-verdi for eksisterende vinduer, som er 5,5 år, er U=1,6 W/m 2 K, som var gjeldende krav (normal kvalitet) i 2006 Hvis det er benyttet vinduer av dårligere kvalitet (U-verdi opp mot ca. 2,4 W/m²K) bør vinduene vurderes skiftet ut med nye som har U-verdi ned mot ca. 1,0 W/m²K. Balkonger Kuldebroer Se skisse i vedlegg 2B Utkraget betongdekke. Betongsøyler i langvegger med 30 mm kuldebrobryter av EPS. Utkraget dekke har ikke kuldebrobryter. Innvendige golv forutsetter derfor å være nedkjølt, men det er ikke opplyst om klager på dette, eller kondensering på golv eller himling i underliggende etasjer. Gjennomgående betongkonstruksjon (søyler og dekker) og minimalt med isolasjon gir alvorlige kuldebroer. Bygningskroppen til hus H er i dag er 51 år og viser tegn på rehabiliteringsbehov av synlige betongsøyler. Hus H har overgangsdetaljer som gjenspeiler isolasjonskravene som var gjeldene da bygget ble oppført. Eksempler på dette er gjennomgående betongdekker (fra innvendig til utvendig), 30mm skumplastisolasjon på innsiden av bærende søyler Ved etterisoleringstiltak bør effekten av kuldebroene begrenses ytterligere. PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 6 av 17

7 4 Vurdering foreslåtte løsninger Det er foreslått ulike utbedringsalternativer for langveggene av arkitekten. Disse har betegnelsene Alt.1. Alt. 7, se oversikt over de foreslåtte prinsippløsningene i vedlegg 5. Av de syv alternativene, har vi sett nærmere på alt. 2 og alt. 7. Bygningsdel Ny løsning U-verdi Foreslått tiltak med kommentar Langfasader Skisser i vedlegg 2A Alt. 2. Innvendig etterisolering med 50 mm isolasjon og randisolering i U = ca. 0,5 W/m²K For å unngå unødig risiko for fuktskader i eksisterende teglvange bør innvendig isolering begrenses. Varmetapet gjennom veggflate vil nær halveres. For å unngå risiko for kondens i himling pga. kuldebro via dekke, isoleres himlingen. Skisser i vedlegg 2B himling. Se skisse i Tilsvarende isolering av golv er neppe realistisk, hvilket kan vedlegg 1 (viser gi for lav overflatetemperatur på golv langs yttervegg. løsning over vindu med betongbjelke). Løsningen er enkel å gjennomføre. I tillegg anbefales det å gjennomføre tilstandskontroll samt etterfølgende reparasjon av utvendige betongsøyler. Dersom tiltak ikke gjennomføres nå, vil betongskader akselereres og mer omfattende reparasjoner kan bli nødvendig om ikke lenge (noen år). Det anbefales derfor å isolere søylenes utside, slik, det er skissert på tegning i vedlegg 2B. Skisse i vedlegg 3A Skisse i vedlegg 3B Alt. 7. Full utskifting av vegg. Se skisse i vedlegg 4, som viser snitt gjennom søyler over vinduer. U = ca. 0,23 W/m²K Alt 7 innebærer full utskifting av eksisterende vegg. Løsningen innebærer at også betongsøyler kles med isolasjon og puss, slik at videre skadeutvikling hindres, og kuldebro reduseres til et minimum. Over vindu vil betongbjelke begrense isolasjonstykkelse til ca. 100 mm, mens det under vinduene kan isoleres med opp til ca. 250 mm. Gjennomsnittlig isolasjon kan bli ca mm. Løsningen er omfattende og vil endre utseendet på fasaden. Gavlvegger Skisser i vedlegg 1. Teglvegg: 100 mm utvendig etterisolering med puss på isolasjon eller murplate og ny teglforblending. U = ca. 0,3 W/m²K Teglveggen er uten vinduer. Her er utvendig etterisolering i et kontinuerlig sjikt mulig. Alle kuldebroer elimineres. Eksisterende teglvange fjernes. Hvis teglutseende ønskes kan det etableres ny forblending. Med 10 med mer isolasjon vil varmetapet reduseres til 1/3 av det opprinnelige. Skisser i vedlegg 4. Betongvegg: Utvendig 100 mm isolasjon med puss. U = ca. 0,3 W/m²K Der det i dag er betongvegger, kan også disse påføres puss på 100 mm isolasjon slik at dagens utseende i stor grad beholdes. Tak ikke kjent Vinduer Trevinduer med 2- lags ruter. U=ca. 1,6 W/m²K. Hvis det er brukt vinduer med gammel U-verdi, bør disse skiftes ut til vindu med U 1,2 W/m²K eller enda bedre. Vinduer utgjør en betydelig del av fasadene, og forbedring av U-verdi (halvering av varmetap hvis U-verdi er ca. 2,4 W/m²K) vil gi stort bidrag til redusert varmetap i fasadene. PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 7 av 17

8 5 Oppsummering av alternative løsninger for etterisolering og fuktsikring av fasadene på Hus H, Rolf E. Stenersens Alle 9, Sogn Gavlvegger: Veggene er bygget av 200 mm støpt betong som kompakte vegger med utvendige overflater av tegl eller pusset betong. De er isolerte på innvendig side, trolig med ca. 150 mm porebetong eller tilsvarende. Dette gir U-verdi på ca. 0,9 W/m²K. (dersom det er lettklinkerbetong, vil U-verdien være ca. 1,2 W/m²K). Det har vært skader, trolig frostskader, i øvre del av teglkledningen på begge gavlene. Videre skadeutvikling må forventes. Ved ev. innvendig isolering vil dette etter all sannsynlighet gi rask skadeutvikling i teglvegg. SINTEF Byggforsk fraråder en slik løsning. Vi anbefaler sterkt at disse veggene etterisoleres på utvendig side. På den måten vil man redusere kuldebroene i forbindelse med overgang etasjeskillere/yttervegg (med unntak av der det er balkonger). Det samme gjelder også kuldebro i utvendige hjørner der betongskiven stiller ut av fasadeliv. Når først etterisoleringstiltak i verksettes, bør det isoleres med minimum 100 mm. Dette gir en U-verdi på ca. 0,3 W/m²K, og dermed en reduksjon av veggens varmetap til en tredjedel av dagens varmetap. Langveggene: Langveggene har noe ulik oppbygging over og under vinduer. Over vinduene er det en betongbjelke kuldebroisolert innvendig med 40 mm EPS. Under vinduene er det isolert med 150 mm lettbetong, men oppbygging er noe usikker. Uansett antas veggens U-verdi å ligge mellom 1,0 W/m²K og 1,2 W/m²K, sannsynligvis ca. 1,15 W/m²K. Her er det foreslått ulike utbedringsalternativer fra arkitekten. Som nevnt har vi fokusert på to hovedprinsipper, benevnt som hhv. Alt. 2 og Alt. 7 i arkitektens forslag (se skissene i hhv. vedlegg 2A/B og vedlegg 3 A/B). Alt. 2 Innvendig etterisolering (vedlegg 2 A/B). Dersom det ikke er mulig å gjennomføre tiltak fra utvendig side (estetiske eller vernemessige hensyn?) kan dette være en mulig nødløsning. Løsningen vil altså innebære at eksisterende utvendig kledning av tegl beholdes som den er. For å unngå unødvendig høy risiko for skadeutvikling i utvendig tegl bør isolasjonstykkelsen begrenses, for eks. til 50 mm. Dette vil også stjele minimalt med golvareale inne i leilighetene. Løsningen vil gi veggen en U-verdi på ca. 0,5 W/m²K, altså omtrent en halvering av veggflatens varmetap. Denne løsningen reduserer ikke ekstra varmetap gjennom kuldebroer (søyler, dekkekanter). Det relative varmetapet i kuldebroene vil derimot øke vesentlig. Det kan gi uønsket lav golvtemperatur i randsonen ut mot yttervegg, samt fare for skadeutvikling i utvendige betongsøyler. Som minimum anbefales det derfor å samtidig isolere utenpå/rundt utvendig side av betongsøylene, slik at ev. skadeutvikling hindres og kuldebroeffekt reduseres. PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 8 av 17

9 PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 9 av 17

10 PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 10 av 17

11 PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 11 av 17

12 PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 12 av 17

13 PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 13 av 17

14 PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 14 av 17

15 Vedlegg 5 PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 15 av 17

16 Vedlegg 6 PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 16 av 17

17 FOR nr 0000: Byggeforskrift 1949 bind I Byggeforskrift av 15. desember 1949, bind I B.- Generelle tekniske forskrifter, Kap. 5. Varme- og lydisolasjon. Vedlegg 7 For Oslo gjelder klimasone II Beregninger i kcal/m 2 h C (brukt i 1949) Klimasone I II III IV Yttervegger i: k k k k a) Bygninger av mur eller annet brannfast materiale med grunnflate større enn 200 m 2 1,1 1,0 0,9 0,8 b) Do. med grunnflate mindre enn 200 m 2 1,0 0,9 0,8 0,7 c) Trebygninger 0,9 0,8 0,7 0,6 Yttertak over oppvarmet rom 0,9 0,8 0,7 0,6 Loftsgolv over oppvarmet rom 1,0 0,9 0,8 0,7 Kjellervegger ned til frostfri dybde 1,6 1,4 1,2 1,0 1) Beregninger omgjort til W/(m 2 K) brukt i dagens forskrifter Klimasone I II III IV Yttervegger i: W/(m2 K) W/(m2 K) W/(m2 K) W/(m2 K) a) Bygninger av mur eller annet brannfast materiale med grunnflate større enn 200 m 2 1,28 1,16 1,94 0,93 b) Do. med grunnflate mindre enn 200 m 2 1,16 1,04 0,93 0,81 c) Trebygninger 1,04 0,93 0,81 0,70 Yttertak over oppvarmet rom 1,04 0,8 0,81 0,70 Loftsgolv over oppvarmet rom 1,16 1,04 0,93 0,81 Kjellervegger ned til frostfri dybde 1,86 1,62 1,39 1,16 PROSJEKTNR 3B RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 17 av 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Teknologi for et bedre samfunn

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING 19.11.14 Energitiltak Kontroll og dokumentasjon av bygningers

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

Sluttrapport nov. 2006

Sluttrapport nov. 2006 Sluttrapport nov. 2006 Terrassehusene - Stjørdall Rehabilitterri ing med fforrmål l 50% rreduksjjon av enerrgi ifforrbrrukett Stjørdals landemerke fra 1970, de tre meget synlige terrasseblokkene i lia

Detaljer

Etterisolering av bygninger. Løsninger - Anbefalinger

Etterisolering av bygninger. Løsninger - Anbefalinger Etterisolering av bygninger Oppgradering til lavenergistandard Løsninger - Anbefalinger Trond Bøhlerengen, Byggmakker fagdag januar mars 2009 1 Byggforskserien Papir CD Internett bare må ha det. Fortløpende

Detaljer

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG.

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. INFORMASJONSMØTE Styret i Søndre Åsen borettslag inviterer til informasjonsmøte angående rehabilitering av balkonger og fasader i borettslaget. Det er utarbeidet et forprosjekt

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. Rapport Oppdrag: PUNKTVEIEN 1 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: TILSTANDSRAPPORT PUNKTVEIEN BORETTSLAG Dato: 25.august 2003 Oppdrag / Rapportnr. 410 007 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Leif H.

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Teknisk vinteruke 2007: NYE ENERGIKRAV TIL BYGNINGER Byggdetaljer som oppfyller energikravene - Britt Galaasen Brevik, programleder Byggforskserien - Ole Mangor-Jensen Leder Kunnskapssystemer

Detaljer

Kuldebroer. Foredrag ved Norsk Bygningsfysikkdag 30. november 2006. Siv. ing. Håkon Einstabland. SINTEF Byggforsk

Kuldebroer. Foredrag ved Norsk Bygningsfysikkdag 30. november 2006. Siv. ing. Håkon Einstabland. SINTEF Byggforsk Kuldebroer Foredrag ved Norsk Bygningsfysikkdag 30. november 2006 Siv. ing. Håkon Einstabland Avdeling for materialer og konstruksjoner, Oslo 1 Hva er en kuldebro? Definisjonen er gitt i NS-EN ISO 10211-1

Detaljer

Figur 1: Kledning av kjellere og underetasjer med vannbestandige plater og fliser gir fuktrobuste vegger.

Figur 1: Kledning av kjellere og underetasjer med vannbestandige plater og fliser gir fuktrobuste vegger. informerer No 8-2013 Flislegging av kjelleryttervegger. Del 2: Isolering av vegger. Av Arne Nesje, Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Mange har kjellere eller underetasjer som de ønsker å pusse

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 3 Rekv.nr 3039NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse

Detaljer

E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI

E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI 25 E3 BEREGNING AV VARMEMOTSTAND OG U-VERDI 3.1 BEREGNINGSMETODE Som det fremgår av kap. 1.2 inngår U-verdiberegninger i dokumentasjonen av en bygnings energibruk uansett hvilken dokumentasjonsmetode som

Detaljer

Notat MULTICONSULT. Oppdrag: Bjørndalen Panorama Dato: 27. januar 2012. Emne: Varmeisolering og tetthet Oppdr.nr.: 122982

Notat MULTICONSULT. Oppdrag: Bjørndalen Panorama Dato: 27. januar 2012. Emne: Varmeisolering og tetthet Oppdr.nr.: 122982 Notat Oppdrag: Bjørndalen Panorama Dato: 27. januar 2012 Emne: Oppdr.nr.: 122982 Til: Bjørndalen Panorama sameie Arne Chr. Knutshaug Kopi: Utarbeidet av: Trond S. Ulriksen Kontrollert av: Erik Algaard

Detaljer

Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker. Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09

Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker. Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09 Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09 Pål Kjetil Eian RIF-godkjent rådgiver i Bygningsfysikk Seksjonsleder

Detaljer

Eigedomsavdelingen Rehabilitering av eldre mur- og betongbygg. Frokostmøte 11. nov 2015

Eigedomsavdelingen Rehabilitering av eldre mur- og betongbygg. Frokostmøte 11. nov 2015 Eigedomsavdelingen Rehabilitering av eldre mur- og betongbygg Frokostmøte 11. nov 2015 Bygningsmasse Hordaland fylkeskommune Ca 450.000 m2 Videregående skoler Tannhelse klinikker Kollektivtrafikk anlegg

Detaljer

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Passivhus Norden, Trondheim 22. 23. oktober 2012 Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Michael Klinski, Peter G. Schild, Karine Denizou 1 Nordre Gran BRL 7 blokker fra 1977-79

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker?

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker? Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker? Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Fagkonferansen: SvømmehallKompetanse 2012 Prosjektering av nye svømmeanlegg (3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Firs Hotel Ambassadeur, Drammen, 6. mars

Detaljer

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL.

Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Presentasjon av balkong og fasadeprosjektet fra styret i Ola Narr BRL. Styret har i løpet av høsten og vinteren 2010-11 jobbet videre med balkong og fasadeprosjektet. Tilbakemeldingene fra generalforsamlingen

Detaljer

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Tysk definisjon: Komfortabelt inneklima kan oppnås uten spesielt oppvarmingssystem

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Lavenergiløsninger Tema boliger Bergen, 23. februar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Med bidrag fra Ingvild Røsholt og Louise Halkjær Pedersen, Arkitektskap

Detaljer

Bygningsfysikk badeanlegg

Bygningsfysikk badeanlegg Badeteknisk messe 04.03.2009 Fred Solvik Avdeling Spesialfag Bygg, Oslo Utfordringer mht klimaskiller: Høy temperatur og luftfuktighet Glassarealer Stort varmetap Luftlekkasjer/kondens Kuldebroer / overflatetemperaturer

Detaljer

Er lufttette hus farlige for helsen?

Er lufttette hus farlige for helsen? Er lufttette hus farlige for helsen? BYGNINGSFYSIKK OG INNEKLIMA I PASSIVHUS-BOLIGER Erik Algaard RIF-godkjent rådgiver i bygningsfysikk Hva skiller passivhus fra andre nye hus som tilfredsstiller teknisk

Detaljer

Energikrav og muligheter et innspill

Energikrav og muligheter et innspill NBEF-Kurs Oppgradering av bygninger, Oslo 1.-2. november 2011 Arkitekt Michael Klinski, SINTEF Byggforsk Energikrav og muligheter et innspill 1 Energisparepotensialet i byggsektoren (hele) Kilde: KRDs

Detaljer

YT-01 - YT-04 Isolerte tak

YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 - YT-04 Isolerte tak YT-01 Sperretak m/ vindsperre og luftet sjikt Innvendig etterisolering Ingen omfattende utvendige tiltak Generelt Gjelder for takkonstruksjoner der undertak og vindsperre er

Detaljer

Kuldebroer Kontroll med kuldebroer - kuldebroatlas

Kuldebroer Kontroll med kuldebroer - kuldebroatlas Kuldebroer Kontroll med kuldebroer - kuldebroatlas Arild Gustavsen Generalforsamling, Isolasjonsprodusentenes Forening, 2007. 1 Innhold Bakgrunn Kuldebroprosjekt ved Beregning av kuldebroverdien (lineær

Detaljer

Eksempler på oppgradering

Eksempler på oppgradering NBEF Eksempler på oppgradering Trond Stupstad, Kruse Smith AS Oslo 2. november 2011 Fra idé til virkelighet NØKKELINFORMASJON Omsetning 2010: 3,1 milliarder Ansatte: 1000 HAUGESUND STAVANGER FORUS Forretningsområder:

Detaljer

Bygningsfysisk prosjektering

Bygningsfysisk prosjektering Norsk Bygningsfysikkdag - 24 nov. 2009 Bygningsfysisk prosjektering Fred Solvik Rambøll Norge AS Bygningsfysisk prosjektering Hvorfor, hva og hvordan Eksempler Nye krav til saksbehandling og kontroll BYGNINGSFYSISK

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

Kuldebroer i høyisolerte konstruksjoner

Kuldebroer i høyisolerte konstruksjoner Norsk bygningsfysikkdag Kuldebroer i høyisolerte konstruksjoner Noen betraktninger fra "the new kid on the block" Konsepter og beregningseksempler Halvard Høilund Kaupang, forskningsleder SINTEF Byggforsk

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Pussbasert etterisolering av bygninger i mur og betong. Metoder og erfaringer, Ingvar Røang, 26. februar 2015

Pussbasert etterisolering av bygninger i mur og betong. Metoder og erfaringer, Ingvar Røang, 26. februar 2015 Pussbasert etterisolering av bygninger i mur og betong Metoder og erfaringer, Ingvar Røang, 26. februar 2015 Thorendahl AS En av Oslos største aktører innen komplett utvendig rehabilitering Thorendahl

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere Rekv.nr 3039NO mars 2009 PAPPER: ARCTIC VOLUME. STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 3 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne

Detaljer

Detaljert innendørs støykartlegging Fredrikstad

Detaljert innendørs støykartlegging Fredrikstad Detaljert innendørs støykartlegging Fredrikstad Støy fra kommunale veier Kunde: Fredrikstad kommune, avdeling miljø og landbruk v/lars Øyvind Nilsen : Det er utredet innendørs støynivå iht. forurensningsforskriften

Detaljer

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene.

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene. 1/9 A-125321 UNDELSTADVEIEN OG UNDELSTAD TERRASSE DATO: 09.04.2014 NOTAT O- 1 FRA BEFARING AV TAK INNE OG UTE OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging

Detaljer

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA Drøbak, 04.08.2014 Befaring med tilstandsvurdering /registrering. Eiendommen Bråtan. Gnr. 58, Bnr. 161 i Frogn Kommune. Adresse: Fagerstrandveien 276, 1455 Nordre Frogn

Detaljer

Hvilke krav til gode løsninger?

Hvilke krav til gode løsninger? Hvilke krav til gode løsninger? Strenge krav mange muligheter Handler derfor om å å prioritere ulike funksjonskrav i bygget. Energi, Sol, Støy, Brann og levetid? Optimale løsninger oppnås med helhetlig

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Lavenergiløsninger Tema boliger Oslo, 9. oktober 2009 Arkitekt Michael Klinski 1 Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Komfortabelt

Detaljer

Total kostnadsramme 40 770 000

Total kostnadsramme 40 770 000 VELKOMMEN Agenda 1) Velkommen - v/ styreleder 2) Hvorfor ekstraordinær GF? - v/styreleder 3) Tilbakeblikk og prosess - v/nestleder 4) Presentasjon av rehabiliteringsprosjektet v/ OBOS Prosjekt og OKER

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Feilfrie bygg Er det realistisk?

Feilfrie bygg Er det realistisk? Feilfrie bygg Er det realistisk? Løsninger for tak, yttervegger og konstruksjoner mot terreng og våtrom Prinsipper for oppbygging Kursdagene ved NTNU, 6. 7. januar 2009 Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

Jackon. Thermomur GRUNNMUR. Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav

Jackon. Thermomur GRUNNMUR. Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav Jackon Thermomur GRUNNMUR Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav Komplette byggesystem for grunnmur og vegger TG 2156 02-2009 erstatter 05-2007 Jackon Thermomur

Detaljer

Hygrotermiske problemstillinger i praksis

Hygrotermiske problemstillinger i praksis WUFI Workshop Byggskader: Fukt er den største utfordringen Fra SINTEF Byggforsk byggskadearkiv: 3/4 av skadene skyldes fuktpåvirkning 2/3 av skadene opptrer i tilknytning til bygningens klimaskjerm 1/4

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 3. mai 2016 BEBOERMØTE 3. mai 2016 Agenda Historikk Tiltak Økonomi Spørsmål Prosessen frem til nå Beboermøte 5. mai 2015 o Presentasjon tilstand o

Detaljer

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X MULTICONSULT 812.014-009, F02 Brunlanesveien Larvik BID: 163 023 768 Løpenr Gnr/Bnr: 3020/110 2 Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11 Eier: Etasje Leilighet: påkrevet X Lisbeth og Runar Hansen

Detaljer

Varmelekkasjer-termografi

Varmelekkasjer-termografi Presentasjon 10. mars 2009 Presentasjonen er delt inn i 2 deler; Hva vi ser etter ved tetthetsmålinger og byggtermografering Hva vi kan bruke termografi til som et godt verktøy ved drift / vedlikehold

Detaljer

Flislagte utearealer, terrasser og balkonger. Del 2 : Konstruksjonsoppbygging

Flislagte utearealer, terrasser og balkonger. Del 2 : Konstruksjonsoppbygging Flislagte utearealer, terrasser og balkonger. Del 2 : Konstruksjonsoppbygging Av Arne Nesje, Byggkeramikkforeningen informerer Nr 7-2006 Keramiske fliser er et robust materiale som egner seg til utvendig

Detaljer

D16 FUGER. Figur D 16.3.a. Ventilering av horisontal- eller vertikalfuge. Figur D 16.3.b. Ventilering mot underliggende konstruksjon.

D16 FUGER. Figur D 16.3.a. Ventilering av horisontal- eller vertikalfuge. Figur D 16.3.b. Ventilering mot underliggende konstruksjon. Lydgjennomgang En funksjonsriktig fuge uten luftlekkasjer vil i alminnelighet være tilstrekkelig lydisolerende Det vises til bind E for mer utfyllende opplysninger 163 FUGETYPER I betongelementbygg forekommer

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater. Sverre B. Holøs, Seniorforsker, SINTEF Byggforsk.

Tilstandsanalyse av utvendige overflater. Sverre B. Holøs, Seniorforsker, SINTEF Byggforsk. Tilstandsanalyse av utvendige overflater. Sverre B. Holøs, Seniorforsker,. Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse, Spesialrådgivning Tilstandsanalyse

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 2. Observasjoner Det ble på befaringen opplyst om at det kun er registrert sprekker og riss i øverste etasje i trapperom mot vest, se figur 1 for trapperommets beliggenhet. Øvrige deler av bygningen er

Detaljer

ELEKTRO PULS TEKNOLOGIER AS. SPESIALISTER I FLYTTING AV VÆSKER I KAPILLÆRER Og. Elektro- Osmose. Pilotprosjekt no 2.

ELEKTRO PULS TEKNOLOGIER AS. SPESIALISTER I FLYTTING AV VÆSKER I KAPILLÆRER Og. Elektro- Osmose. Pilotprosjekt no 2. Og Elektro- Osmose Pilotprosjekt no 2 Nummer: P-01-060-R Gjennomført av IKM Laboratorium AS I samarbeid med Elektro Puls Teknolier as. Formåler med denne installasjon av EPS Systemet er å kunne garantere

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Lover og forskrifter. Hvilke lover har vi hatt

Lover og forskrifter. Hvilke lover har vi hatt Hvilke lover har vi hatt Lover og forskrifter Nordens eldste bylov fra ca 1100 (kun Trondheim) Bygningslov for Oslo fra 1827 Bygningslov for Bergen fra 1830 Bygningslov for Trondheim fra 1845 Lover og

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company STYROFOAM Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen

Detaljer

Utfordringer knyttet til nye energikrav. Tema

Utfordringer knyttet til nye energikrav. Tema Utfordringer knyttet til nye energikrav Dr.ing. Lars Myhre Fagansvarlig Mesterhus Norge Tema Fuktsikre takkonstruksjoner Yttervegger Ringmur med trinnfri atkomst (universell utforming) Yttervegger mot

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.07.2013 Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Innledning Dette kapitlet omfatter beregnings- og måleregler. Kapitlet

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Oppgradering av boliger Litt om oss. Utfordringer Muligheter og eksempler Årene som kommer Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i 1 Litt

Detaljer

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer BKS

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer BKS Kunnskapssystemer BKS Byggforsk God Prosjekteringsledelse Onsdag 10.04.2013 Elisabeth Bjaanes Merethe Solvang 1 Byggforsk Konsernområde i SINTEF 250 personer Oslo/Trondheim Fem avdelinger SINTEF Certification

Detaljer

Mesterhus Tønsberg AS Telefon 33 00 35 10. Fasade mot sør. Fasade mot vest. Tegningsliste Tegn.nr Innhold. Fasader mot sør og vest

Mesterhus Tønsberg AS Telefon 33 00 35 10. Fasade mot sør. Fasade mot vest. Tegningsliste Tegn.nr Innhold. Fasader mot sør og vest Tegningsliste Tegn.nr Innhold A0 Fasader mot sør og vest A02 Fasader mot nord og øst A03 Planer Snitt A05 Terrenglinjer i fasade mot nord og sør A20 Masseberegning REV: REVISJON: Fasade mot vest 2 2.03.

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Etterisolering og Murpuss

Etterisolering og Murpuss Creating colourful living Etterisolering og Murpuss Creating colourful living JUB Norge Ole Deviks vei 48 0668 Alnabru, Oslo Tlf. : 482 92 905 Epost: post@jubnorge.no Web: Tradisjonsrik og innovativ JUB

Detaljer

RAPPORT RISSEBÆRSTRAEN BARNEHAGE

RAPPORT RISSEBÆRSTRAEN BARNEHAGE Beregnet til Sandnes kommune, Eiendom Dokument Rapport type Dato 2 januar 2012 RAPPORT RISSEBÆRSTRAEN BARNEHAGE RAPPORT RISSEBÆRSTRAEN BARNE HAGE Revisjon 00 Dato 2012-01-2 Utført av Hans Ananiassen Kontrollert

Detaljer

Opprustning mot passivhusstandard

Opprustning mot passivhusstandard Opprustning mot passivhusstandard Bergensk bærekraft tre og nye utfordringer til byggebransjen Konferanse i Bergen, 4. juni 2010 Arkitekt Michael Klinski, SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger

Detaljer

Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11

Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11 Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11 Hans Olav Vestlie Fagsjef Bygg Agenda Seminar Energilekkasjer misbruk av energi! Byggtermografering Trykktesting Termografering

Detaljer

Resultat Det ble målt et gjennomsnittlig luftvekslingstall på n50 = 1,4 luftvekslinger per time.

Resultat Det ble målt et gjennomsnittlig luftvekslingstall på n50 = 1,4 luftvekslinger per time. Att.: XXX prosjektleder Oppdragsbeskrivelse Denne rapporten gjelder X barnehage Bygningen er oppført i 09, og byggemeldt som Andre bygninger etter TEK07 i følge oppdragsgiver. Trykktesting ble utført for

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen med

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Sameiet Kristine Bonnevies vei 9-26 Kristine Bonnevies vei 13 0592 OSLO. SKADERAPPORT REKKEHUS OG KJEDEHUS Konklusjon skadeårsak

Sameiet Kristine Bonnevies vei 9-26 Kristine Bonnevies vei 13 0592 OSLO. SKADERAPPORT REKKEHUS OG KJEDEHUS Konklusjon skadeårsak ByggmesterKontoret AS Bølerveien 24 0690 Oslo Telefon: 22290101 Mobil: 99263000 Org.nr: 993 279 730 Kristine Bonnevies vei 13 0592 OSLO : Rapportnr 467 SKADERAPPORT REKKEHUS OG KJEDEHUS Konklusjon skadeårsak

Detaljer