Bakgrunn DEFINERE FOKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn DEFINERE FOKUS"

Transkript

1

2 DEFINERE FOKUS Bakgrunn Sogn Aqua har bygget et enestående og miljøvennlig anlegg hvor fisken stortrives. I 2012 skulle de i gang med slakteprosessen, og i den forbindelse ønsket vi å se på hvordan vi kunne endre denne slik at den harmonerer med vårt bærekraftige konsept som helhet. I dag slaktes kveite for hånd, i hovedsak på anlegg som til vanlig brukes til å foredle rød fisk. Dette medfører store ulemper ettersom disse anleggene ikke er tilpasset kveitens anatomi eller det lave volumet. Videre må man transportere kveiten til disse anleggene, ettersom det ikke er lov å slakte dem på selve oppdrettsanlegget. Her ønsker vi å se på ulike alternativer. Kanskje en mobil løsning. Sogn Aqua består av ildsjeler som ved hjelp av egeninnsats har klart å utvikle en teknologi det nå søkes patent på. På årlig basis blir det produsert ca.2000 tonn oppdrettskveite. Totalt i Norge omsettes ca tonn kveite årlig (hvorav 3000 tonn er villfanget). Til sammenligning produseres det ca. 1 mill. tonn laks og tonn ørret årlig.

3 DEFINERE FOKUS Prosjektgruppen Prosjektgruppen bestod av kunde og designer. og nødvendig nøkkelkompetanse ble trukket inn underveis. Designer leder prosjektet og vil ha tilgang til nødvendige ressurpersoner gjennom hele prosjektet. Jan Arne Brekke, Daglig leder og gründer av Sogn Aqua Ole-Kristian Hess-Erga, Medeier Sogn Aqua Anders Thomassen, 3D-visualiseringer, industridesigner Maritime Colours Sofie Blich, Senior rådgiver og industridesigner, Maritime Colours

4 DEFINERE FOKUS Slantevika kveitebruk Det landbaserte anlegget ligger i Slantevika, Sogn og Fjordane. Anlegget går nærmest i ett med de naturskjønne omgivelsene og fisken får vann som pumpes direkte opp fra Sognefjordens dyp. Fisken ligger i langstrakte kar med tak, og er beskyttet for vind, vær og strømninger/bølger i sjøen.. Kveiten er en dypvannsfisk og trives best stille og rolig. Sogn Aquas løsning har vist seg å være perfekt for kveiten som her har en god og stabil vekstkurve året gjennom. Temperaturen i vannet spiller en stor rolle her også. Til høyre vises en tradisjonell kveitemerd. Den er rund og fisken ligger på hyller nedover, lagvis oppå hverandre. Ved uvær er det en del bevegelse i mærd og kveiten som ikke er pelagisk, får utfordringer med å svømme mot strømmen.

5 Sitat fra Bergens Tidende lørdag 14.mai 2011: Men framleis er det store utfordringar. Ein av dei Sogn Aqua står overfor neste år, er slaktinga. Medan det for laks og aure er utvikla hypermoderne slakterianlegg der maskiner gjer mesteparten av jobben, må kveita slaktas for hand. - Vi har kontakt med slakteanlegg, men det vil bli dyrt, sier Jan Arne Brekke DEFINERE FOKUS Målsetning Målsettingen med idefasen er å få innsikt i og avdekke muligheter, samt idemyldring av alternative måter å ivareta Sogn Aquas bærekraftige konsept fra oppdrett av matfisk til slakting og foredling. Sogn Aqua ønsker med tiden å ekspandere med flere lokasjoner, og dette må ihensyntas gjennom idégenereringsfasen slik at vi ikke kommer opp med forslag som låser dem veldig til Slantevika. Løsning kan med fordel være fleksibel.

6 STUDERE BRUKERNE Brukerne Brukerne i dette prosjektet er i stor grad oppdretteren selv. Prosjektet omhandler slaktemetodikk og håndtering av kveite. Det var derfor nødvendig å avdekke hvordan de andre kveiteaktørene løser dette og se på avliving av lignende arter som f.eks rødspette og piggvar. Vi tok likevel en runde i markedet og snakket med forbrukere og proffbrukere for å få innblikk i hva de kan om kveite og om de var bevisste rundt avlivingsmetodikk på denne arten. Vi ønsket også å bli mer kjent med kveitens potensiale som råvare.

7 STUDERE BRUKERNE Kveitens bruksområde Anders Isager, Kokk ved Norsk Sjømatsenter loset oss gjennom kveitens anatomi, kvalitet og bruksområder. Vanligvis selges kveite i fileter eller koteletter til forbruker, og som hel fisk med hode til horeca. Hodet kan brukes til å koke kraft på og selv om mye av fiskens vekt forsvinner ved filetering, kan avskjær brukes i supper etc. Kveiten kan være ganske komplisert å håndtere selv på kjøkkenet da den både er stor og er dekket med sort slim. Det kan være en barriære for en forbruker som er vant til å behandle mindre fisk.

8 Faksimile, Fiskeribladet Fiskeren 2. mars 2012 STUDERE BRUKERNE Aktørene I Norge er det få aktører innen kveieoppdrett; Sogn Aqua, Aga Halibut, Sterling White Halibut og Nordic Seafarms. I mars kom det en kommentar i Fikseribladet Fiskaren om at kveiteaktørene med fordel kunne samarbeidet for å løse de større utfordringene i næringen. Det er to store utfordringer: Mangel på yngel Mangel på egnet håndterings og avlivingsutstyr

9 Bjørn Roth Forsker v/n o f i m a Telefonsamtale 20.februar 2012 Gjeldende slaktemetoder på kveite i dag: Ac/Dc: Fisken bedøves av strøm i vannkar CO2: Vann tilføres Co2 og fisken kveles av for lite oksygen. Denne metoden ble vedtatt forbudt pr.1.juli 2012 Slag i hodet: fisken bedøves ved slag i hodet. Denne metoden er ikke utviklet i dag, da det er lite produktutvikling på utstyrsfronten. Det finnes slag- maskiner for laks, men den er ikke egnet for kveitens anatomi. Forskningsmiljøet Det har vært en del forskning på kveite, men stille de siste ti årene. Vi tok derfor kontakt med ulike ressurspersoner i Mattilsynet, hos Sintef, Havforskningsinstituttet og Nofima. Det har også vært utført forsøk på slakting av kveite på merdkanten (Gjennomført på Sterling White Halibut sitt anlegg). Dette prosjektet ble avsluttet bl.a fordi det er vanskelig å manuelt slå en kveite ihjel og det viste seg å komme HMS hensyn som ikke ville blitt godkjent. Det blir mange feilslag og det er umulig å gjøre dette manuelt, konkluderes det med. Fisk skal dø ved bløgging (egen prosedyre for å hindre oppvåkning) Gjennom denne dialogen fikk designer godt innblikk i situasjonen og samtidig kunnskap om hvor andre har prøvd og feilet tidligere. Det var spesielt verdifullt å lære inngående om kveitens kompliserte anatomi. STUDERE BRUKERNE Alle disse ble intervjuet og vi hadde dialog gjennom hele prosjektet.

10 Torbjørn Lysne M a t t i l s y n e t I n d r e S o g n M a t t i l s y n e t M i d t - R o g a l a n d Slakting på stedet er ikke negativt i seg selv, men det kan være en del utfordringer. Positivt at man slipper transport. Dette er en smittekilde. Brønnbåtene har noen ganger åpne tanker for å slippe til oksygen,- dette er ikke gunstig. Håndtering av blodvann må løses. Båter og slakterier er utstyrt med UV-anlegg som steriliserer dette van- net. Blodvann er smittekilde, og skal alltid destrueres. Kan man samle blodvann i tanker og frakte det til slakteri? Mattilsynet har krav om fiskehelse og velferd. Fylkesmannen har krav om miljø. Erling Bleie Bedøving ved CO2 Fisken får kvelningsfornemmelse og det resulterer i at de kan få panikk. Dette utløser høye stresshormon- er som adrenalin/steroider og kortikoider. Under en slik reaksjon bruker fisken opp energireser- vene og ph blir lav (synker raskt). Da får man endringer i kjøttkvalitet, lavere filét- kvalitet og dårligere holdbarhet. SWH slakter på Ryfisk Har fisken i ventemerd. Har fisken i kar på land til den er ca. 1 1/2 kg, så settes den på sjø. STUDERE BRUKERNE Intervjuer Mattilsynet spiller en vesentlig rolle i forbindelse med hva som er tillatt og ønskelig i forhold til avliving og håndtering av fisk. Blant annet er det Mattilsynet som godkjenner om en aktør kan få lov til å avlive direkte på lokasjon,- noe som ikke er vanlig i dag.

11 Havforskningsinstituttet Austevoll STUDERE BRUKERNE Forsker For å lære om kveiten fra en forskers ståsted, dro vi ut til Trine Haugen ved Havforskningsinstituttet på Austevoll. Hun har skrevet PhD med temaet Muscle growth dynamics and quality of Atlantic Halibut Ettersom vi skulle jobbe med avliving og håndtering var kvalitetsspørsmålet viktig å ta stilling til tidlig. Fall i ph etter død er en viktig faktor og man ønsker et sakte og lavt fall. Dette får man ved korrekt nedkjøling av fisken før slakting. Dersom ph faller raskt og blir for lav går fisken i hard rigor mortis. Dette ødelegger kvaliteten på filéten. Det er viktig at fisken avlives raskt og at man unngår å få blod i fileten.

12 STUDERE BRUKERNE Om kveiten Yngelproduksjon er en stor utfordring og en komplisert prosess. På Havforskningsinstituttet fikk vi møte både 60 dager gamle yngel og store stamfisk på 100 kg. Kveitens anatomi er annerledes enn f.eks laks og ørret som bruker hele muskulaturen når de svømmer og har blodtilførsel ut i alle muskelfibre. Kveiten bruker hovedsakelig kun den røde muskulaturen aktivt når den svømmer.

13 Sitater fra forskere mars 2012 OVERSETTE FUNNENE Et felles prosjekt? Det er tydelig blant forskere og mattilsynet at det ikke har vært utsrakt samarbeid i næringen for å løse felles utfordringer. Det utkrystalliserte seg et ønske om å slå seg sammen og utvikle et produkt sammen. Designer tok initiativ til å samle aktørene i Norge i dag pluss utstyrsleverandør og forsker i et felles utviklingsprosjekt.

14 OVERSETTE FUNNENE Forslag til avliving Etter å ha lært mye om kveite og ulike avlivingsmetodikker, ble følgende idé presentert for oppdragsgiver og forskningsmiljø: Umiddelbar destruksjon av hjernen Hypotesen er at dersom man klarer å destruere hjernen i stedet for å bare ryste den med et slag, vil man umiddelbart avlive individet og ikke bare bedøve det. Om man kun bedøver fisken, er det en mulighet for at den våkner opp igjen før den har rukket å blø ut. I dag er det det den dør av, tap av blod. Forslag som var nevnt var å suge ut hjernen, perforere den med et slagredskap med et antall spisser på eller å skade hjernen med trykkluft. Utfordringen er at siden kveiten går fra å være en pelagisk fisk med ett øye på hver side, til å legge seg rundt, kan hjernen enten befinne seg på høyre eller venstre side. Kveiten er enten høyrevendt eller venstrevendt.

15 OVERSETTE FUNNENE Systematisere informasjon Det var MYE ukjent materiale å bearbeide, og ideéne begynte å tre frem. Ideér ble fortløpende drøftet med forskermiljø og kunde, og i denne fasen var det mye positivitet og interesse også fra forskermiljøet. Designer utarbeidet i denne fasen forslag til samarbeidsprosjekt som tok sikte på å munne ut i en søknad om midler hos Forskningsrådet.

16 Utdrag fra søknad, april 2012 OVERSETTE FUNNENE Samarbeidsprosjekt Søknaden ble utviklet og det var dialog mellom designer, forskere og kveiteaktørene. Det viste seg å være utfordrende å få dette til. Det ble i denne omgang ikke sendt inn en felles søknad om å utvikle en ny innovativ slaktemetode for kveite. Dette ble et veiskille i prosjektet, og vi besluttet å dreie fokus fra selve avlivingsmetodikken til å jobbe med konkrete tiltak for håndtering av fisk.

17 SORTERE OG VERIFISERE Håndtering av kveite Vi valgte på dette tidspunktet å fokusere på selve håndteringen av kveiten,- og utvikle en løsning som er i tråd med Sogn Aquas filosofi om å jobbe for å sikre god dyrevelferd. Problemstillingen endret seg fra Hvordan skal vi avlive den, til Hvordan skal vi håndtere den. Hvordan får vi fisken opp av mærd? Hva gjør vi med den etterpå? Transporterer den levende i kar til et slakteri? Bedøver vi selv på stedet? Hva må til for å få tillatelse til det? Er det realistisk? Ingen andre aktører gjør dette i dag.

18 SORTERE OG VERIFISERE Spesialdesignet håv? Skisse på alternativ håv. Sogn Aqua henter fisken manuelt i karet,- løfter den opp med håv. Kveiten reagerer ved å ble ekstremt stresset når den blir utsatt for endringer som å bli forflyttet fra vann til luft eller lagt ned på et kaldt underlag. Dersom håven var i et stabilt- materiale, ville ikke fisken bøyet på seg i det den ble løftet opp. Kanskje ville den da blitt mindre stresset?

19 SORTERE OG VERIFISERE Håndtering fra karet Tegning av to kar ved siden av hverandre. Ideén er å trenge den slakteklare fisken inn i den ene enden av karet i sulteperioden, for så å kunne ta opp individene derfra. Det er også en mulighet å stå i karet og hente opp fisken med spesialutviklet håv og mottaksbord. Dog er det er viktig for kveitens kvalitet at den ikke blir stresset. Er det realistisk å stå nede i karet? Vil fisken ane uro? Er det for tung arbeidsstilling å løfte fisken nedenfra og opp? Kveiten sultes i 14 dager før den avlives.

20 SORTERE OG VERIFISERE Fiksering ved avliving Når kveiten er tatt opp av karet og skal bedøves og bløgges vil den automatisk reagere med mye bevegelse. Det ble derfor jobbet med å se på en fikseringsløsning. Dersom man klarer å fiksere fisken vil man lettere treffe hodet ved slag, og sikre at fisken blir raskt og momentant bedøvet før den bløgges.

21 SORTERE OG VERIFISERE Mye kraft! Som bildet illustrerer er det mye krefter i en kveite når den er tatt ut av vannet. Kveiten slår hardt med halen og hopper opp av bordet. Typisk veier fisken mellom 5 og 7 kg, og det skal mye krefter til for å holde fisken fast. I tillegg til mye bevegelse er fisken også utrolig glatt og slimete, så den sklir både på bordet og i hendene på bløggeren.

22 VELGE KONSEPT Konsept Som tidligere beskrevet jobbet vi i siste fase med å bearbeide hva som skal foregå på lokasjon. Drivkraften hos Sogn Aqua om å stå ved deres idealisme om å ikke gå på kompromiss med dyrevelferd er bakgrunnen for deres beslutning om å IKKE transportere levende fisk! Det ble da fullt fokus på å finne ut hva som gjaldt av lover og regler for å få tillatelse til å avlive på stedet. Parallelt med dette jobbet vi med en løsning for å frakte fisken til et foredlingsanlegg for bearbeiding og distribusjon til markedet. Skissen til venstre viser forslag om en mobil enhet der man først bløgger, og så legger fisken ned i et utblødningskar (første kar). Etterpå flyttes fisken over til et av de to andre karene på is. Foredlingsanlegget ligger kun 45 min i bil fra Slantevika. Skissen til høyre er en illustrasjon på hvordan benken kan være utformet og eventuelt ha en opphøyning for å stoppe fisken på.

23 VELGE KONSEPT Prøveslakt Det ble planlagt en prøveslakt der vi tok i bruk forslagene som var presentert. Målsetningen med prøveslakten var å få verifisert og utprøvd tankene våre, samt å få en representant fra Mattilsynet på inspeksjon. Dette var Sogn Aquas aller første kommersielle uttakning av fisk. Vi skulle avlive første leveranse til grossisten ved navnet Nfood i Oslo!

24 VELGE KONSEPT Bygging for prøveslakt Vi bygget et provisorisk avlivingsopplegg bestående av et bord med kanter, tilhenger med utblødningskar og kar med is til transport, tak over linjen fisken skulle håndteres på. Bordet var laget av plast fordi det ikke er så temperaturledende som eksempelvis stål. På den måten vil vi få en best mulig temperatur for kveiten,- ikke for kald eller for varm. Dersom man tenker seg at dette skal utføres vintertid, vil en stålplate bli veldig kald, og dette stresser kveiten.

25 VELGE KONSEPT Bygging Bildene over viser flere detaljer fra byggingen av det provisoriske slakteriet.

26 VELGE KONSEPT Prosessen Eldar holder fisken fast og skyver den bort til tilhengeren. Vi setter opp et forløp der en person henter fisken med håv, en skyver fisken bortover bordet og en tredje står inne i tilhengeren og tar imot fisken og avliver/bløgger den.

27 VELGE KONSEPT Bedøving ved slag Når fisken kom bort til tilhengeren, tok en person imot den og ga den et kontant slag i hodet. Som bildet til venstre viser, er kveiten sterk og det er mye bevegelse i denne fasen. Mattilsynet observerer for å godkjenne om dette er en egnet metode. Ettersom det er første gang dette er utprøvd hadde vi representant fra Mattilsynet tilstede. Han skulle skrive en rapport basert på sine observasjoner, og beslutte om Sogn Aqua fikk lov å avlive fisken på stedet i stedet for å frakte den levende til nærmeste slakteri.

28 VELGE KONSEPT Resultat En stykk lettet designer til venstre og en happy bløgger til høyre! Prøveslakten gikk over all forventning, og all fisk ble lagt på is og lastet over på bil for frakt til slakteri og videreforedling.

29 Sitat fra Mattilsynets representant: Det var imponerende å se anlegget og måten dere ivaretok fiskenes velferd på i håndteringsprosessen! Vedtak fra Mattilsynet Mattilsynet gav Sogn Aqua tillatelse til å avlive på stedet. Dette var en stor første seier. Det ble påpekt at vi måtte jobbe mer med løsninger for fiksering av fisk ved bedøving, noe vi ikke hadde klart til prøveslakten, men som lå på tegnebordet.

30 Mobilt slakteri Slik så det mobile slakteriet ut på skissestadiet. Det var mange hensyn som skulle ivaretas, blant annet krav om ren sone, et sted for utstyrsoppbevaring samt omkledningsrom.

31 Mobilt slakteri Sogn Aquas mobile slakteri er nå i bruk på oppdrettsanlegget. I tillegg til å imøtekomme alle krav er det også tegnet inn en uttrekkbar slaktebenk som kan legges direkte i karet i tilhengere..

32 Håv for fiksering En av utfordringene som dukket opp i prosjektet var å holde fisken stødig under bedøving. En stor forbedring i denne prosessen er en håv designerne utviklet. Fisken kan hentes opp og fikseres med ett og samme redskap.

33

34 Kommunikasjon For en liten aktør som Sogn Aqua er det viktig å klare å spisse sitt budskap og kommunisere det som gjør dem unike. I dette tilfellet er deres soleklare fortrinn at de klarer å håndtere fisken raskt og smidig på stedet og få den på kjøl umiddelbart etter avliving.

35 I media I April 2012 var Sogn Aquas kveite ingrediens i hovedretten på programmet 4 stjerners middag. Vi fikk laget en spesialkasse i tre, profilert med kveite og avsender. Tilstedeværelsen i dette programmet gjorde at flere interessenter henvendte seg for kjøp av fisken.

36 Resultat Resultatet av DIP-prosjektet kan måles i kroner, kvalitet og markedsadgang. Den nye løsningen medfører en halvering av transportkost pr. kg fisk. Før kost ved 500 kg fisk : kr , mao 16.9 kr/kg DIP resultat ved 500 kg : kr , mao 8.25 kr/kg Dette vil vises på bunnlinjen som økt overskudd i tiden som kommer. Fordi fisken skånes for unødig stress ved fraktig til slakteri er kvaliteten nå så god at Sogn Aqua har fått innpass i et nytt marked som kun ønsker høy kvalitet: Restaurantbransjen.

NovelFish nye og attraktive sjømatprodukter

NovelFish nye og attraktive sjømatprodukter DEFINERE FOKUS Bakgrunn og målsetting med prosjektet Oppdrettsfisk er Norges mest utbredte husdyr, men dette gjenspeiles i liten grad i nye produkter. Kompetansen er fortsatt knyttet til fangst og råvareproduksjon,

Detaljer

Levende i brønnbåt en saga blott? - om erfaringer og planer innen direkte slakting.

Levende i brønnbåt en saga blott? - om erfaringer og planer innen direkte slakting. Levende i brønnbåt en saga blott? - om erfaringer og planer innen direkte slakting. Både og -- mer sannsynlig enn enten eller Kjell Midling, Nofima Marin 18. Juni 2009 Levende i brønnbåt en saga blott?-

Detaljer

Røye som tilleggsnæring på Sæterstad Gård

Røye som tilleggsnæring på Sæterstad Gård Røye som tilleggsnæring på Sæterstad Gård Anja Kastnes, Evenstad 28.01.15 Historie Småbruk kjøpt i 1981 Melkegeiter Begge ønsket å kunne leve av gården Oppdrettsanlegg for røye oppsatt i 1990 Første landbaserte

Detaljer

Oksygentilsetting i fiskemerder

Oksygentilsetting i fiskemerder Oksygentilsetting i fiskemerder med NetOx Net diffusor 11:45 Side 2 Oksygentilgang er en av de viktigste begrensende faktorer i akvakultur NetOx åpner nye muligheter Oksygenkontroll er nøkkelen til trygg

Detaljer

Maritime Robotics. Ubemannede båter for maritime operasjoner. Ny forretningsmodell basert på eksisterende teknologi

Maritime Robotics. Ubemannede båter for maritime operasjoner. Ny forretningsmodell basert på eksisterende teknologi DEFINERE FOKUS Ubemannede båter for maritime operasjoner Maritime Robotics AS (MR) er en pionérbedrift innen utvikling av ubemannede maritime overflatefarkoster, Unmanned Surface Vehicle (USV). Teknologien

Detaljer

Håndtering: Oppsummering fra dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

Håndtering: Oppsummering fra dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd Bergen, 27.-28.8.2013: FHF samling økt overlevelse i sjøfasen Håndtering: Oppsummering fra dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd Forskningsleder Leif Magne Sunde, Kristian Henriksen, Hanne

Detaljer

Rapport nr. 316/71 MIKROBØLGEFÔR TIL LAKS Forsøk med utfôring

Rapport nr. 316/71 MIKROBØLGEFÔR TIL LAKS Forsøk med utfôring Rapport nr. 316/71 MIKROBØLGEFÔR TIL LAKS Forsøk med utfôring RAPPORT-TITTEL MIKROBØLGEFÔR TIL LAKS. Forsøk med utfôring RAPPORTNUMMER 316/71 PROSJEKTNUMMER 316 UTGIVER RUBIN DATO Desember 1997 UTFØRENDE

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

Dei Tre K ar: Kompetanse. Kapital K..?

Dei Tre K ar: Kompetanse. Kapital K..? Dei Tre K ar: Kompetanse Kapital K..? Laks Startfase: 400 kr per kg Kveite: Startfase: 125 kr per kg Torsk: Startfase:. Lønnsemd: Prodkost? Timing? Marknad? Substitutt? Villfangst? Samarbeid? Eigarane?

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle matproduksjon i sjø ET HAV AV MULIGHETER

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Fiskevelferd og stress i ventemerd og i slakteprosessen for laks

Fiskevelferd og stress i ventemerd og i slakteprosessen for laks FISKEVELFERD OG STRESS I VENTEMERD OG SLAKTEPROSESS Fiskevelferd og stress i ventemerd og i slakteprosessen for laks Ulf Erikson, Hanne Digre, Guro Tveit, Marte Schei og Tom Nordtvedt SINTEF Fiskeri og

Detaljer

Titanite Spiseopplevelse i Naturen

Titanite Spiseopplevelse i Naturen Spiseopplevelse i Naturen DEFINERE FOKUS Innledning Teknologien til Mentum AS gjør overflater selvrensende. Sammen med EGGS Design tok de steget fra teknologisk nyvinning til en kommersiell idé som kan

Detaljer

Safer Births. Om prosjektet

Safer Births. Om prosjektet DEFINERE FOKUS Om prosjektet Laerdal Global Health deltar i Safer Births - et internasjonalt forskningsprogram som er støttet av Norges Forskningsråd. Prosjektet skal bidra med ny kunnskap og nye produkter

Detaljer

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Heidi Tanum Innlevert oppgave til ks-utdanning. KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Krisesenteret i Vestfold har forpliktet seg på å jobbe godt med barn. Vi har flere ansatte med barnefaglig kompetanse,

Detaljer

Preline Fishfarming System AS

Preline Fishfarming System AS Preline Fishfarming System AS Løsning og historie handout Aqua Nor august - 2015 2015, Preline Fishfarming System AS Extended Smolt Farm Status Preline Extended Smolt anlegg 1 produsert 2014 Transportert

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

FISKE I ALASKA. XXL Adventure AS adventure@xxl.no Tlf: 24 08 40 34 eller 23 17 70 33 Mobil 918 24 405 Pb. 353 Alna 0614 Oslo www.xxladventure.

FISKE I ALASKA. XXL Adventure AS adventure@xxl.no Tlf: 24 08 40 34 eller 23 17 70 33 Mobil 918 24 405 Pb. 353 Alna 0614 Oslo www.xxladventure. FISKE I ALASKA Reis med oss til Chunilna Creek, en av de beste elvene i hele Alaska! Denne elven er vår Alaskaguide s favorittelv. Vi har fått lov til å ta med våre kunder til guidens hytte langt oppe

Detaljer

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Hvor langt er vi kommet med tette poser i dag? Er dette fremtiden i norsk oppdrettsnæring? Vidar Vangen Daglig leder Merdslippen AS 1 MERDSLIPPEN

Detaljer

Cermaqs aktivitet i Hammerfest. Av Torgeir Nilsen

Cermaqs aktivitet i Hammerfest. Av Torgeir Nilsen Cermaqs aktivitet i Hammerfest Av Torgeir Nilsen Mainstream Norge CERMAQ Norge 2 Cermaq Cermaqs visjon er å være et globalt ledende oppdrettsselskap innen bærekraftig produksjon av laksefisk. Har drift

Detaljer

6NLIWHVYLNÃYHGÃ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWÃ$XVWHYROOÃIRUVNQLQJVVWDVMRQÃ'HÃILNNÃ RQVGDJ

6NLIWHVYLNÃYHGÃ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWÃ$XVWHYROOÃIRUVNQLQJVVWDVMRQÃ'HÃILNNÃ RQVGDJ 9HOO\NNHWNOHNNLQJDYO\VLQJL$XVWYROO 6nODQJWVHUGHWYHOGLJEUDXWPHGO\VLQJODUYHQHYnUHIRUWHOOHU$QQH%HULW 6NLIWHVYLNYHG+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW$XVWHYROOIRUVNQLQJVVWDVMRQ'HILNN LQQHJJHQHWLUVGDJNOHNWHGHPSnO UGDJRJJnULJDQJPHGVWDUWIRULQJDLGDJ

Detaljer

Avspenning. Å leve med tungpust 5

Avspenning. Å leve med tungpust 5 Avspenning Å leve med tungpust 5 Avspenning Denne informasjonen er laget for å hjelpe deg å håndtere tung pust. Hvis pusten er i forverring eller du erfarer pustebesvær som en ny plage, er det viktig at

Detaljer

Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune

Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune Vedlegg til søknad om ny lokalitet ved Gaukværøy i Bø kommune 1 Innledning I dette vedlegget til søknaden forsøker vi å gi en vurdering av økonomiske og sosiale konsekvenser som støtter opp om vår søknad

Detaljer

Hele eller deler av en løsning for Grønne konsesjoner

Hele eller deler av en løsning for Grønne konsesjoner Hele eller deler av en løsning for Grønne konsesjoner Presentasjon for Akvarena 11 April 2013 Preline Fishfarming System AS 2013, Preline Fishfarming System AS Extended Smolt Farm Status Preline har sammen

Detaljer

Har fisken det bra? Laget av elever fra 6. trinnet ved Skjold skole, i samarbeid med forskere fra Havforskningsinstituttet

Har fisken det bra? Laget av elever fra 6. trinnet ved Skjold skole, i samarbeid med forskere fra Havforskningsinstituttet Har fisken det bra? Laget av elever fra 6. trinnet ved Skjold skole, i samarbeid med forskere fra Havforskningsinstituttet Fangst og fiske i Norge Lang kyst Havområdet er 7x fastlandet Store og rene havområder

Detaljer

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo NOTAT 4. mars 21 Til: Naustdal og Askvoll kommuner, ved Annlaug Kjelstad og Kjersti Sande Tveit Fra: Jarle Molvær, NIVA Kopi: Harald Sørby (KLIF) og Jan Aure (Havforskningsinstituttet) Sak: Nærmere vurdering

Detaljer

Har vi nådd toppen med dagens fôr?

Har vi nådd toppen med dagens fôr? Har vi nådd toppen med dagens fôr? Har vi nådd toppen med dagens fôr? Ja si det Jeg vil definere toppen som den mest effektive produksjon Jeg vi se på et fra tre ulike innfallsvinkler Fôret Folket Firmaett

Detaljer

Nødslakting og bedømmelse av nødslakt

Nødslakting og bedømmelse av nødslakt Styrende dokument Utarbeidet av: eivsm Sist endret: 28.11.2014 Prosess: Føre tilsyn Prosesseier: Tilsynsdirektør Retningslinje Utgave: 4 ephorte saksnr: 2014/257648 Nødslakting og bedømmelse av nødslakt

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Skagit. Mange norske fluefiskere har vært skeptiske til den amerikanske skagitstilen. Terje Bomann- Larsen

Skagit. Mange norske fluefiskere har vært skeptiske til den amerikanske skagitstilen. Terje Bomann- Larsen Skagit Mange norske fluefiskere har vært skeptiske til den amerikanske skagitstilen. Myter for fall Dels er motviljen feilaktig begrunnet, og dels et hinder for mer variert fiske. Er skagit kastene rett

Detaljer

DESIGNDREVET INNOVASJONSPROGRAM (DIP)

DESIGNDREVET INNOVASJONSPROGRAM (DIP) SØKNADSFRIST 29. APRIL 2015 DESIGNDREVET INNOVASJONSPROGRAM (DIP) Søk om midler til ditt innovasjonsprosjekt DETTE ER DESIGNDREVET INNOVASJONSPROGRAM (DIP) ----------------------------------------- 102

Detaljer

Ny generasjon fôrflåte

Ny generasjon fôrflåte DEFINERE FOKUS Om Ocea Ocea er en ledende leverandør av løsninger og produkter til havbruksnæringen. Vi utvikler og leverer et bredt spekter av utstyr og programvare for alle områder av havbruksnæringen.

Detaljer

Status og utfordringer rognkjeks

Status og utfordringer rognkjeks Status og utfordringer rognkjeks Ingrid Lein Nofima Foto: Anne Marie Flatset 1 Behov for rensefisk i laksemerdene 320 mill smolt ut i merd per år 10 % innblanding rensefisk 32 mill 5 % etterfylling 15

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr Flervalgsoppgaver gassutveksling i dyr Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Gassutveksling dyr 1 Gassutveksling i pattedyr skjer i A) alveoler og vener B) bronkioler og kapillærer C) alveoler og

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning 1-2004 H A V F O R S K N I N G S T E M A REFERANSEFLÅTEN samarbeid mellom næring og forskning REFERANSEFLÅTEN -samarbeid mellom næring og forskning Det er meget viktig at havforskere som gir råd om fiskeriforvaltning

Detaljer

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015 Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk Høsten 2015 Fokusområde: Relasjoner I møte med deg utvikler jeg meg Fysisk miljø Vi har i løpet av høsten fått erfare hvor viktig det er med et fysisk miljø

Detaljer

Innovasjon. å skape noe nytt

Innovasjon. å skape noe nytt Innovasjon Innovasjon kaller vi det når vi skaper noe nytt. Det kan være en helt ny vare eller en tjeneste. Men det kan også bety nye måter å lage noe på. Ordet blir ofte brukt i forbindelse med forskning.

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Hva mener oppdretterne er god fiskevelferd i norsk oppdrettsnæring?

Hva mener oppdretterne er god fiskevelferd i norsk oppdrettsnæring? Hva mener oppdretterne er god fiskevelferd i norsk oppdrettsnæring? Seniorrådgiver Trude Olafsen SINTEF Fiskeri og havbruk 22.06.05 1 Bakgrunn! Dyrevelferd i akvatisk dyrehold herunder fremtidens dyrehold!

Detaljer

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Rapport nr. Å 0416 FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Kari Lisbeth Fjørtoft og Ann Helen Hellevik Ålesund, desember 2004 FORORD Prosjektet Fiskerygger til koking

Detaljer

Fisk. Forskjellen ligger i teknologien

Fisk. Forskjellen ligger i teknologien Fisk Forskjellen ligger i teknologien Superkjøling av fersk fisk Superkjøling Superkjøling er lagring og transport av hel fisk og filet under produktets frysepunkt. Det vil si at man underkjøler produktet

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Stress hos laks fra biologiske mekanismer til teknologiske løsninger

Stress hos laks fra biologiske mekanismer til teknologiske løsninger Stress hos laks fra biologiske mekanismer til teknologiske løsninger Ulf Erikson SINTEF Fiskeri og havbruk AS SINTEF Fisheries and Aquaculture 1 Dødelighet i forbindelse med ulike operasjoner på merd Mattilsynet:

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

TEKMAR. Seminar/idèdugand Trondheim 17. 18. November 2004. Fra 15,50 10,00 i produksjonskostnad er det ønskelig, og i så fall mulig?????

TEKMAR. Seminar/idèdugand Trondheim 17. 18. November 2004. Fra 15,50 10,00 i produksjonskostnad er det ønskelig, og i så fall mulig????? TEKMAR Seminar/idèdugand Trondheim 17. 18. November 2004 Fra 15,50 10,00 i produksjonskostnad er det ønskelig, og i så fall mulig????? Paul Birger Torgnes, Torgnes AS det ønskelig?? Fokus på kostnadsreduksjon

Detaljer

Dagens utfordringer. Systemet

Dagens utfordringer. Systemet Dagens utfordringer I byggebransjen står vi daglig ovenfor en rekke HMS relaterte utfordringer. En av dem er å få transportert materiell fra bakkenivå og inn i etasjen de skal monteres. Dagens metoder

Detaljer

Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU

Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU Ketil Bråthen, Fafo Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU Industripartnere Forskningspartnere BIM har tiltrukket seg mye interesse fra både industrien

Detaljer

TOPRO for Oma og Opa. Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet

TOPRO for Oma og Opa. Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet DEFINERE FOKUS Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet "Mennesker som deler et behov for mobilitetshjelp utgjør ikke en homogen gruppe hva gjelder smak, verdier, interesser og sosiale og

Detaljer

Materialleverandørens ansvar i byggesaker. av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen og advokat Øyvind Hennestad, SINTEF

Materialleverandørens ansvar i byggesaker. av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen og advokat Øyvind Hennestad, SINTEF informerer Nr 4-1999 Materialleverandørens ansvar i byggesaker av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen og advokat Øyvind Hennestad, SINTEF Byggebransjen er i forandring og aktørenes roller endres

Detaljer

Christian Bjelland tillatelse til å bruke hans navn og bilde på deres sardinbokser.

Christian Bjelland tillatelse til å bruke hans navn og bilde på deres sardinbokser. Volumstrategi Høy effektivitet Lave kostnader per enhet produsert «God nok» kvalitet Norsk fiskeindustri har hovedsakelig en volumstrategi. En av årsakene er lite forutsigbar kvalitet. Klarer ikke å være

Detaljer

Overhaling av SOLEX 34 PICT-forgassere

Overhaling av SOLEX 34 PICT-forgassere Overhaling av SOLEX 34 PICT-forgassere Skrevet av JEP Utgangspunktet er helt ordinært: Skitne og fæle SOLEX 34 PICT som funker, men ikke optimalt. Vanskelige å justere skikkelig, og slark i gass-spjeldet.

Detaljer

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)...

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)... Personal og lønn Coaching 1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter).... 3 1. COACHMODELL: GROW Formål: GROW-modellen

Detaljer

Regelverk og krav til fiskevelferd på slakteri

Regelverk og krav til fiskevelferd på slakteri Regelverk og krav til fiskevelferd på slakteri Nofima & FHF 18. sept 2012 - Tromsø Inger Fyllingen Seniorrådgiver Seksjon for fisk og sjømat, Tilsynsavdelingen, Hovedkontoret Hva jeg ønsker å formidle

Detaljer

Krav til inntjening i torskeoppdrett. Hva kan virkemiddelapparatet gjøre? Svein Hallbjørn Steien IN HK, Oslo

Krav til inntjening i torskeoppdrett. Hva kan virkemiddelapparatet gjøre? Svein Hallbjørn Steien IN HK, Oslo Krav til inntjening i torskeoppdrett. Hva kan virkemiddelapparatet gjøre? Svein Hallbjørn Steien IN HK, Oslo Fire faser i et innovasjonsprosjekt? STOP 2 Fire faser i et innovasjonsprosjekt BLODBADET? STOP

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Tallinjen FRA A TIL Å

Tallinjen FRA A TIL Å Tallinjen FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til tallinjen T - 2 2 Grunnleggende om tallinjen T - 2 3 Hvordan vi kan bruke en tallinje T - 4 3.1 Tallinjen

Detaljer

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge Hell 21.01.2014. Yngve Myhre Agenda Dette er SalMar Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling

Detaljer

REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN

REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN 9. 11. 2010 HEIDI BJELLAND 2MKA REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN HØSTEN 2010 Webdesign www.omfoto.net23.net Heidi Bjelland Jeg valgte prosjektoppgave C som var å lage en informativ side om foto. Målgruppen

Detaljer

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11.

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER Tore Johannessen Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. mai 2005 Innledning Industritrålfisket i Nordsjøen beskatter i det

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

FISKEVELFERD OG STRESS I VENTEMERD OG SLAKTEPROSESS

FISKEVELFERD OG STRESS I VENTEMERD OG SLAKTEPROSESS FISKEVELFERD OG STRESS I VENTEMERD OG SLAKTEPROSESS Lukket ventemerd: Regelverk, ny teknologi, vannkvalitet, fiskevelferd og stress Ulf Erikson SINTEF Fiskeri og havbruk Regelverk og (lukket) ventemerd

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Månedlige temperatur, salinitets og oksygen registreringer ved Vadsø fra mars 1 til februar 2 og kort vurdering av. Akvaplan-niva rapport - - - - - - - -1-1 - Temperatur 1 2 Mars Mai Juli September November

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Løsning eksamen 2P våren 2010

Løsning eksamen 2P våren 2010 Løsning eksamen 2P våren 2010 Oppgave 1 a) Prisen for diesel er 10,91 kr. Hvis Liv hadde fylte diesel, hadde prisen for 41,5 l vært mindre enn 11 kr 42 = 462 kr Det stemmer ikke i det hun betalte 509,

Detaljer

Smoltpumping og storfiskpumping med fokus på velferd. Åsa Maria Espmark (seniorforsker Nofima)

Smoltpumping og storfiskpumping med fokus på velferd. Åsa Maria Espmark (seniorforsker Nofima) Smoltpumping og storfiskpumping med fokus på velferd Åsa Maria Espmark (seniorforsker Nofima) Pumpeprosjekter fra FHF 1. «Pumping av levende og sløyd fisk» (Forprosjekt #900012) Åsa Maria Espmark, Kjell

Detaljer

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Rapport nr 5-2004 SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Mulig plasering av kilenot ved utløpet av Salvatn (figuren er ikke målestokkriktig) Utarbeidet av Anton Rikstad

Detaljer

FIRST LEGO League. Stjørdal 2012. Daniel Storsve Gutt 11 år 0 Henrikke Leikvoll Jente 11 år 0 Elias Bakk Wik Gutt 11 år 0 Julie Dybwad Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Stjørdal 2012. Daniel Storsve Gutt 11 år 0 Henrikke Leikvoll Jente 11 år 0 Elias Bakk Wik Gutt 11 år 0 Julie Dybwad Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Stjørdal 2012 Presentasjon av laget Hell seniors 2 Vi kommer fra Hell Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Lånke skole Type lag:

Detaljer

Icefresh konseptet som døråpner for produktog markedsutvikling. Torskenettverksmøte i Bergen 9. februar 2011

Icefresh konseptet som døråpner for produktog markedsutvikling. Torskenettverksmøte i Bergen 9. februar 2011 Icefresh konseptet som døråpner for produktog markedsutvikling Torskenettverksmøte i Bergen 9. februar 2011 Om Icefresh AS Etablert mars 2006 Johan Fredrik Dahle, Svein Ruud Fase 1: Teknologisk konsept

Detaljer

Oppsummering fra temastasjoner. SINTEF Fisheries and Aquaculture

Oppsummering fra temastasjoner. SINTEF Fisheries and Aquaculture Oppsummering fra temastasjoner SINTEF Fisheries and Aquaculture 1 Temastasjon 1 Avlusing 5000 tonn på 5 dager? - Ja! Avgrense merder med duk eller bruke brønnbåt. Kjemiske midler eller kanskje også mekanisk

Detaljer

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse?

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse? Stemmer leveransen med bestillingen? Stemmer leveransen med bestillingen? Hva sier bestillingen om overtakelse? Hva blir levert? Tiltak til forbedring. 1.1 Presentasjon Bjørn Finn Farstadvoll Ansatt i

Detaljer

Kvalitet av yngel- og settefisk og betydning for produksjonsstrategier i torskeoppdrett

Kvalitet av yngel- og settefisk og betydning for produksjonsstrategier i torskeoppdrett Sats på torsk 9.feb. 2011 Kvalitet av yngel- og settefisk og betydning for produksjonsstrategier i torskeoppdrett..sett litt i sammenheng med oppdrett av andre marine fiskeslag i Europa og Asia. Finn Chr

Detaljer

KAN DET SUPER-INTENSIVE ALTERNATIVET FOR LANDBASERT OPPDRETT GI SVARET NÅR BÆREKRAFT OG KONKURRANSEEVNE ETTERSPØRRES?

KAN DET SUPER-INTENSIVE ALTERNATIVET FOR LANDBASERT OPPDRETT GI SVARET NÅR BÆREKRAFT OG KONKURRANSEEVNE ETTERSPØRRES? KAN DET SUPER-INTENSIVE ALTERNATIVET FOR LANDBASERT OPPDRETT GI SVARET NÅR BÆREKRAFT OG KONKURRANSEEVNE ETTERSPØRRES? Prof. Victor Øiestad dr.philos. Akvaplan-niva - Spaniakontoret victor@akvaplan.niva.no

Detaljer

Fiskevelferd og slakteprosessen

Fiskevelferd og slakteprosessen Fiskevelferd og slakteprosessen Matfestivalen 22.08.2012 v/ Grunde Heggland Agenda Fiskevelferd - slakteprosessen Nedbrytning av fiskemuskulaturen Stressfaktorer ved slakting Kvalitetsforringelse Målsetting

Detaljer

Mustad Autoline. Vesterålen Skreifestival 2015 Arne Tennøy. - A better way to fish

Mustad Autoline. Vesterålen Skreifestival 2015 Arne Tennøy. - A better way to fish Mustad Autoline Vesterålen Skreifestival 2015 Arne Tennøy - A better way to fish overskrift tekst Mustad Autoline utvikler og leverer teknologi til verdens linefiskeflåte. Agning og bruk av lineutstyr

Detaljer

Hva skaper kvalitet i torskeoppdrett (!)

Hva skaper kvalitet i torskeoppdrett (!) Hva skaper kvalitet i torskeoppdrett (!) Ragnar Nortvedt Anvendt & Industriell Biologi Universitetet i Bergen www.aib.uib.no Er dette tilstrekkelig? Primærkvalitet * Råvarens biologiske kvalitet - den

Detaljer

PROFFENES FØRSTEVALG

PROFFENES FØRSTEVALG P R O F F PROFFENES FØRSTEVALG EN ARBEIDSDAG MED SJØSPRØYT De som har den norske naturen som arbeidsplass ville ikke byttet det bort for noe annet i verden. Naturen gir mye glede og store verdier, men

Detaljer

Piggfrie dekk i de største byene

Piggfrie dekk i de største byene TØI rapport 493/2 Forfatter: Lasse Fridstøm Oslo 2, 4 sider Sammendrag: Piggfrie dekk i de største byene For å undersøke om økt bruk av piggfrie dekk har negative følger for trafikksikkerheten har en analysert

Detaljer

Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14

Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14 Oppsummerende rapport vedr. rømning fra lokalitet Skorpo NV 10.08.14 Innhold: 1) Beskrivelse av anlegg, utstyr og skadested 2) Årsakssammenheng 3) Videre arbeid 1) Beskrivelse av anlegg, utstyr og skadested

Detaljer

Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2015

Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2015 Journalpost:14/39669 Saksnummer Utvalg/komite Dato 124/2014 Fylkestinget 13.10.2014 215/2014 Fylkesrådet 19.09.2014 Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2015 Sammendrag

Detaljer

Levendelagret torsk og filetkvalitet Forskningsdagene 2015

Levendelagret torsk og filetkvalitet Forskningsdagene 2015 Levendelagret torsk og filetkvalitet Forskningsdagene 2015 Doktorgradsstudent: september 2015 Hva er levendelagret torsk? Vill torsk fanges og holdes levende ombord til den blir levert og overført Først

Detaljer

Deres ref: 04/36114. Mattilsynet - Hovedkontoret Postboks 383 2381 Brumunddal HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM DRIFT AV AKVAKULTURANLEGG

Deres ref: 04/36114. Mattilsynet - Hovedkontoret Postboks 383 2381 Brumunddal HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM DRIFT AV AKVAKULTURANLEGG Tekna, faglig gruppe i Tekna Mattilsynet - Hovedkontoret Postboks 383 2381 Brumunddal Deres ref: 04/36114 Bergen, 1. desember 2004 HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM DRIFT AV AKVAKULTURANLEGG (FHF) viser

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Innholdsfortegnelse Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Oppgave: Bruksgjenstand i leire Du skal designe en bruksgjenstand i leire. Du kan

Detaljer

Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE. 1 Sammendrag. 2 Historikk

Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE. 1 Sammendrag. 2 Historikk Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE 1 Sammendrag I 2014 gjennomførte Norge et forsøksfiske etter makrellstørje. Fartøyet som ble valgt ut til å delta i forsøksfisket fikk tildelt en kvote på 30 tonn

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

Marine Harvest Norway AS ST Stamfisk Sjø. Martin Harsvik, Driftsleder ST-Stamfisk sjø, 31.3.2016

Marine Harvest Norway AS ST Stamfisk Sjø. Martin Harsvik, Driftsleder ST-Stamfisk sjø, 31.3.2016 Marine Harvest Norway AS ST Stamfisk Sjø Martin Harsvik, Driftsleder ST-Stamfisk sjø, 31.3.2016 Stamfisk Cluster MHN holder stamfisk i 3 ulike cluster i Norge. Region Nord, Region Midt og i Sør. Totalt

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 http://www.tu.no/samferdsel/2015/09/19/se-bildene-slik-blir-nye-flesland BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 Se bildene: Slik blir «nye» Flesland Når Flesland åpner sin nye terminal er det god plass til

Detaljer

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015

Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Bachelorprosjekt i anvendt datateknologi våren 2015 Oslo 23.01.2015 Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Supplerende Kommunikasjon Assistent (SKA) Bachelorprosjektet går

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN Svanøy Havbruk AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: 6914 SVANØYBUKT Vår referanse: 14/13879 Att: vaagen@svanoyhavbruk.no Utredningsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015

Detaljer

KYSTTORSK OG SKREI I LOFOTEN 2009

KYSTTORSK OG SKREI I LOFOTEN 2009 KYSTTORSK OG SKREI I LOFOTEN 2009 Resultater fra DNA-typing av torsk ved bruk av PCR metode Websaknr. 09/12473 Fiskeridirektoratet region Nordland Fiskerikontoret i Svolvær Mai 2009 Erun Thesen Bioingeniør/Inspektør

Detaljer

Informasjon og råd om galvanisert stål. (varmforzinket stål)

Informasjon og råd om galvanisert stål. (varmforzinket stål) Informasjon og råd om galvanisert stål (varmforzinket stål) Din tilhenger er varmforzinket (galvanisert) informasjon og råd for lang holdbarhet. Varmforzinking er en velprøvet metode for å forhindre korrosjon

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Faget teknologi og design

Faget teknologi og design Tore Fagerli Faget teknologi og design Teknologi og design (T&D) er et nytt fag som på forsøksbasis utprøves i norsk skole. I svært mange andre land i den vestlige verden har imidlertid teknologi som fagområde

Detaljer

Fremtidens postsmoltoppdrett

Fremtidens postsmoltoppdrett Fremtidens postsmoltoppdrett - mange muligheter og mange utfordringer Trondheim 03.01.2012 Tema presentasjon Moderne postsmoltoppdrett forlenget lukket produksjon? Hvorfor? Hvor langt skal vi gå? Problemstillinger

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS ISBN: 978-82-489-1718-2. Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo. www.kagge.no

2015 Kagge Forlag AS ISBN: 978-82-489-1718-2. Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo. www.kagge.no VERA VOSS 2015 Kagge Forlag AS Konseptutvikling, manusproduksjon og art direction: TV Wonder AS (Kristine Berg) Tilrettelegging av design: Gisle Lyng Vagstein Omslagsfoto: Bendik Stalheim Møller Sats/layout:

Detaljer