MØTEREFERAT Studenttingsmøte 11/13. Dato: Møtetid: Møtested: K 5, Gløshaugen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT Studenttingsmøte 11/13. Dato:31.10.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: K 5, Gløshaugen"

Transkript

1 MØTEREFERAT Studenttingsmøte 11/13 Dato: Møtetid: Møtested: K 5, Gløshaugen Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU Administrasjonen NTNU Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Norsk Studentunion Studentmedia Referent: Tellekorps: Møteleder: Hege Hoem Spjøtvold Haakon Utby, Karen Skaret og Merete Falck Martin Gustavsen Tilstede: Representant fra: Silje Sandvin (vara fram til pause) AB Erling Søyland (kom i pausen) AB Marius Tufte DMF Camilla Rikardsen Solheim HF Rikke Lund HF Elena Bogen Slydal HF Tina Helen Melfjord HF Ekaterina Fedorova IME AU Ada Aspenberg Jordal IME Marta Furuseth IVT Anders Rohde IVT Einar Baumann IVT Anja Johnsen NT Nicoline Korsvold (vara kom i pausen) NT Eivind Rindal Hans Petter Kleppan (kom i pausen) Line Willersrud

2 Eli Fyhn Ullern Mads Outzen (vara under STi-sak 43/13) Vegard Elde Vefring AU Simon Utseth Sandvåg Leder STi Madeleine Lorås Orgnest STi Sondre Jahr Nygaard Fafonest STi Forfall: Odd Magnus Trondrud IME Siri Holthe Mathisen IME Rasmus Korvald Skaare IVT John Christer Rusti Ida Brattbakk Mats Karsten Andreassen AU Bakbenken: Knut Nicholas Figenschou Kontrollkomiteen Michel Bohnenblust Kontrollkomiteen Merete Falck Studrep i Styret Haakon Utby Studrep i Styret Karen Marie Skaret Nestleder SP-HiST Jarle A. Møller LS NSO Maria Greta Bårdsen SiT-Råd Yngve M. Hereid FTR-2 NT siving Johannes Orvin Hansen DMF Andreas Amsnes Karmhus SAIH Erlend J. Tollaas SAIH Dennis Joanbin Lu Liang AB Silje Sandvin AB DAGSORDEN MED SAKSLISTE Torsdag, kl på K 5, Gløshaugen Kl Kl Velkommen Godkjenning av møteleder, referent, tellekorps og møteinnkalling Godkjenning av dagsorden og tidsplan Orientering fra Mari Greta Bårdsen, prosjektleder for rusforebyggende arbeid i SiT Råd Kl STi-sak 42/13 Diskusjonssak: Digitalisering ved NTNU Kl STi-sak 43/13 SAIH-tierne Kl Pause med mat

3 Kl STi-sak 44/13 Regnskap Fadderutvalget 2013 Kl STi-sak 45/13 Valg av leder og nestleder til Fadderutvalget 2014 Kl STi-sak 46/13 Arbeidsinstruks for FUL-representantene Kl STi-sak 47/13 Oppnevning til Skikkethetsnemnda ved NTNU Kl Referatsaker Kl Kl Eventuelt Møtekritikk Møtet heves! Møteinnkalling ble godkjent og dagsorden ble godkjent. Merete Falck, Haakon Utby og Karen Skaret ble godkjent som tellekorps. Mari Greta Bårdsen, prosjektleder for rusforebyggende arbeid i SiT-Råd orienterte Studenttingssaker: STi-sak 42/13 Diskusjonssak: Digitalisering ved NTNU (Kl ) Antall stemmeberettigede under saken: 16 Sondre Jahr Nygaard orienterte Saken ble diskutert og saksbehandler tar med seg innspillene videre. Saken bør deles opp, da den er for stor og omfattende Strek ble satt kl STi-sak 43/13 SAIH-tierne (Kl ) Antall stemmeberettigede under saken: 17 Ekaterina Fedorova orienterte. Saken ble diskutert Det kom 3 endringsforslag til saken Forslag 1: Forslag 2: Forslag 3: Fremmet av Elena Slydal «SAIH-tierne økes med 20,-, så den samlede støtten blir kr. 40,» Fremmet av Eivind Rindal Stryk linje Fremmet av Jarle Alexander Møller Endre på linje 116 «Default-beløpet når NTNU-studenter skal betale semesteravgift bør være semesteravgiften og SAIH-tierne»

4 Forslag 4: Forslag 5: Forslag 6: Fremmet av Eivind Rindal Stryk linje Fremmet av Jarle Alexander Møller Nytt punkt «Det skal være mulig å endre beløpet og generere ny faktura på studweb» Fremmet av Eivind Rindal Nytt punkt «Studenttinget og SAIH må samarbeide tettere for å fremme informasjon om SAIHs arbeid ut til studentene på NTNU» Votering: Votering over forslag 2: Vedtatt med 11 stemmer for, 5 stemmer mot og 1 avholdende Votering over forslag 1: Vedtatt mot 2 stemmer Votering over forslag 3: Falt som følge av forslag 2 Votering over forslag 4: Falt mot 4 stemmer for Votering over forslag 5: Falt med 8 stemmer mot, 7 stemmer for og 2 avholdende Votering over forslag 6: Falt med 7 stemmer mot, 5 stemmer for og 5 avholdende Votering over helheten med endringer: Vedtatt Vedtak: ««Studenttinget mener at: SAIH-tierne økes med kr. 20,-, så den samlede støtten blir kr. 40. Studenttinget mener studentene bør ha muligheten til å velge mellom flere beløp til SAIH» STi-sak 46/13 Arbeidsinstruks for FUL-representantene (Kl ) Antall stemmeberettigede under saken: 17 Line Willersrud og Camilla Solheim orienterte Saken ble diskutert Det kom inn 1 endringsforslag til saken Forslag fremmet av Line Willersrud På linje bør det stå: "Holde kontinuerlig dialog med hovedtillitsvalgte ved Program for Lærerutdanning og programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet de ulike lektorprogrammene. Representantene skal også delta på studentutvalgsmøtet som arrangeres av de hovedtillitsvalgte» Votering: Vedtatt Votering over helheten med endringer: Vedtatt Vedtak: «Arbeidsinstruks for studentrepresentanter for Forvaltningsutvalget for Lektorutdanningene

5 Studentrepresentantene i FUL skal ivareta lektorstudentenes interesser i Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene. Det sitter to studentrepresentanter i FUL. Studentrepresentantene blir innstilt av Studenttinget, hvor det gjennom et rullerende opptak holdes valg av én ny representant hvert halvår. Det skal tilstrebes at studentrepresentantene er representert fra både lektorutdanningene ved Dragvoll og realfagslektorutdanningen. Arbeidsoppgaver: Forberede seg til og delta på møter og seminarer arrangert av FUL (3-4 ganger i semesteret). Her skal representantene ivareta interessene til alle studenter tilknyttet et lektorprogram. Være et talerør mellom studentene og FUL. Delta på utdanningsutvalgets-, NTNU-styrets formøter og Studenttingsmøter, der det er relevante saker for lektorutdanningene på sakslisten. Holde kontinuerlig dialog med hovedtillitsvalgte ved Program for Lærerutdanning og programtillitsvalgte/studieprogramrepresentanter tilknyttet de ulike lektorprogrammene. Representantene skal også delta på studentutvalgsmøtet som arrangeres av de hovedtillitsvalgte. Ta initiativ til saker som opptar lektorstudentene.» Pause STi-sak 44/13 Regnskap Fadderutvalget 2013 (Kl ) Antall stemmeberettigede under saken: 18 Nicholas Lund orienterte Det ble en spørsmålsrunde Det kom inn 1 endringsforslag Forslag fremmet av Eivind Rindal «Studenttinget gir AU fullmakt til å signere/godkjenne regnskapet fra Fadderutvalget 2013, når saken med tilbakeføring fra Samfundet er ordnet» Votering over forslag Helheten Vedtatt mot 1 stemme Enstemmig vedtatt Vedtak: «Studenttinget gir AU fullmakt til å signere/godkjenne regnskapet fra Fadderutvalget 2013, når saken med tilbakeføring fra Samfundet er ordnet»

6 STi-sak 45/13 Valg av leder og nestleder til Fadderutvalget 2014 (Kl ) Antall stemmeberettigede under saken: 19 Madeleine Lorås orienterte Lederkandidater: Nicholas Lund Det ble en spørsmålsrunde Votering: Valgt ved akklamasjon Nestlederkandidater: Vegard Elde Vefring Oda Bjørnsborg Votering: Vegard Elde Vefring 14 stemmer Oda Bjørnsborg 4 stemmer Blanke 1 stemme Vedtak: «Nicholas Lund ble valgt inn som leder av Fadderutvalget 2014 og Vegard Elde Vefring ble valgt inn som nestleder for Fadderutvalget 2014» STi-sak 47/13 Oppnevning til Skikkethetsnemnda ved NTNU 2014 (Kl ) Antall stemmeberettigede under saken: 19 Madeleine orienterte Kandidater: Madeleine Lorås Johannes Hansen Marianne Heltne Cathinka Thyness Votering: Johannes Hansen stemmer Madeleine Lorås stemmer Cathinka Thyness 6,96 stemmer Marianne Heltne 4,5 stemmer Forkastet 1 stemme Vedtak: «1. Johannes Hansen 2. Madeleine Lorås 3. Cathinka Thyness 4. Marianne Heltne»

7 Referatsaker: Ref-sak 81/13 STi-møte 10/13 Godkjent Ref-sak 82/13 AU-møte 25/13 26/13 Referert Ref-sak 83/13 AU-medlemmene referer kort om arbeidet siden sist møte Nyhetsbrev sendt ut Ref-sak 84/13 Referat Styret Nyhetsbrev sendt ut Ref-sak 85/13 Referat fra Studentråd/allmøter (AB, DMF, HF, IME, IVT, NT og ) Johannes Hansen orienterte fra DMF Rikke Lund orienterte fra HF Ada Jordal orienterte fra IME Yngve Hereide orienterte fra NT Eli Fyhn Ullern orienterte fra Ref-sak 86/13 Referat fra Velferdstinget Hans Petter Kleppan orienterte fra VT Ref-sak 87/13 Referat fra råd, verv og utvalg STi innstiller til Eivind Rindal orienterte fra Læringsmiljøutvalget (LMU) Camilla R. Solheim orienterte fra FUL Ref-sak 88/13 Referat fra SP-HiST og DMMH Karen Skaret orienterte fra SP-HiST Ref-sak 89/13 Referat fra NSO Simon Utseth Sandvåg refererte Ref-sak 90/13 Referat fra oppnevninger gjort i AU Ingen oppnevninger Eventuelt *Madeleine orienterte om valget *Promovideo slipp på lørdag den 2 november *Juleavslutning for STi den 20 november kl.19 *Madeleine orienterte litt om valgene til diverse råd, verv og utvalg som kommer før jul

8 Møtekritikk Tatt til etterretning Møtet ble hevet klokken Simon Utseth Sandvåg/s/ leder Hege Hoem Spjøtvold/s/ referent

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 04/15. Dato: 12.03.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 04/15. Dato: 12.03.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus MØTEREFERAT Studenttingsmøte 04/15 Dato: 12.03.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Referatsaker. til møte. Velferdstinget. den

Referatsaker. til møte. Velferdstinget. den Referatsaker til møte i Velferdstinget den 26. november MØTEREFERAT 11/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 22.10.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 20.30 Referent:

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 21.08.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 21.08.2014 MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 21.08.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Rom: A2-3 2.etg. Øya Helsehus Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14

Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14 Til Vår dato - referanse /- saksbehandler 29.09.14 Aina Kristiansen 73597475 SiT Konsern v/ Bente Soknes Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14 VT-sak 40/14 Valg til Velferdstingets valgkomité

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid 23.05.2014 13:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2014000925 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.16-13/14 Godkjenning av innkalling LS5 00.17-13/14

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 29.1.2014 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE OG DAGSORDEN... 4 SAK: 03-13/14

Detaljer

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8.

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Referat fra styremøte i StorHK Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Tilstede: Ulrikke Thomsen Siw Noria

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT)

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer