MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 10/13. Dato: 18. mars Møtetid: Møtested: Møterommet på STi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 10/13. Dato: 18. mars 2013 - Møtetid: 9.15-11.00 - Møtested: Møterommet på STi"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 10/13 Dato: 18. mars Møtetid: Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 36/13 Orientering om saker/arbeidet arbeidsutvalget O-sak 37/13 Orientering om saker/arbeidet som studentrepresentant i Styret O-sak 38/13 Godkjenning av referat 09/13* O-sak 39/13 Strategi for bruk av sosiale medier AU-sak 38/13 Søknad fra Revolve NTNU AU-sak 39/13 Kvalitetssikringssystemet - diskusjonssak AU-sak 40/13 Refusjon av utgifter ved bruk av NTNU-trykk våren 2013 AU-sak 41/13 Eventuelt Møtekritikk Simon Utseth Sandvåg /s/ Leder STi Torun M. Sigurdsen /s/ Referent *vedlegg

2 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 09/13 Dato: 11. mars Møtetid: Møtested: Møterommet på STi Tilstede: Forfall: Observatører: Referent: Simon Utseth Sandvåg, Madeleine Lorås, Sondre Jahr Nygaard og Vegard Elde Vefring Ekaterina Fedorova og Mats Karsten Andreassen Tina Melfjord, KK: Knut Figenschou og KK: Andreas Bakke Frøystadvåg Torun Marie Sigurdsen Saksliste O-sak 33/13 Orientering om saker/arbeidet arbeidsutvalget AU til orientering O-sak 34/13 Orientering om saker/arbeidet som studentrepresentant i Styret AU til orientering O-sak 35/13 Godkjenning av referat 08/13* Referatet godkjennes AU-sak 30/13 Kjønnspoeng* Punktrekkefølgen i de respektive avsnittene vil bli sortert om. Forslag 1: Sondre Jahr Nygaard: Stryke linje Forslag 2: Sondre Jahr Nygaard: Endringsforslag linje 115: Bytte ut «sterkt» med «svært» Forslag 3: Vegard Elde Vefring: Stryke linje

3 2 Forslag 4: Tina Melfjord: Tilleggsforslag linje 130 fra slutten av setningen: «...samt har prøvd andre metoder uten resultater» Forslag 5: Sondre Jahr Nygaard: Endringsforslag linjene : «Kjønnspoeng skal bortfalle som ordning når forholdet mellom kjønnene er 20% og 80%» Forslag 6: Simon Utseth Sandvåg: Trukket Forslag 7: Simon Utseth Sandvåg: Strykingsforslag linje 125: Stryke «At» i starten av setningen Forslag 8: Simon Utseth Sandvåg: Trukket Forslag 9: Vegard Elde Vefring: Endringsforslag linje : «Studenttinget er mot at det brukes kjønnspoeng ved inntak på NTNU.» Forslag 10: Tina Melfjord: Endringsforslag linjene : «Studenttinget mener at NTNU skal tenke bredere på rekruttering, særlig gjennom nasjonalt samarbeid. Dette gjennom å skape holdninger og interesser for fagområder med ujevn kjønnsbalanse.» Forslag 11: Madeleine Lorås: Endringsforslag linje : «Dersom NTNU velger å fortsette med bruk av kjønnspoeng skal ordningen fungere slik:...» Forslag 12: Simon Utseth Sandvåg: Endringsforslag linje : Ferdig setning: «Hvert enkelt studieprogram må få godkje3nning for bruk av kjønnspoeng fra år til år, slik at kjønnspoengene ikke benyttes ukritisk over flere år.» Forslag 13: Sondre Jahr Nygaard: Endringsforslag linje 130 fra «25%» til «20%» Forslag 14: Madeleine Lorås: Tilleggsforslag linje 133: «for hvert studieprogram» inn mellom poenggrense og hvor Forslag 15: Simon Utseth Sandvåg: Endringsforslag linje : «Studenttinget mener det må sees helthetlig på hvilke faktorer som motiverer det underrepresenterte kjønn til å søke opptak på NTNU. Det er uheldig at kjønnspoengene alene sees på som en faktor.» Forslag 16: Simon Utseth Sandvåg: Endringsforslag linje : «Kjønnspoeng skal benyttes uavhengig av hvilket kjønn det er som er representert.» Votering forslag 1: Votering forslag 2: Votering forslag 3: Votering forslag 4: Enstemmig vedtatt Forslaget falt 2 for 2 mot, forslaget falt Enstemmig vedtatt

4 3 Votering forslag 5: Prosentene enstemmig vedtatt. Teksten tas redaksjonelt. Votering forslag 6: Trukket Votering forslag 7: Forslaget faller grunnet ny formulering vedtatt i forslag 12 Votering forslag 8: Votering forslag 9: Votering forslag 10: Votering forslag 11: Votering forslag 12: Trukket Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Votering forslag 13: Redaksjonell følge av vedtaket på forslag 5 Votering forslag 14: Votering forslag 15: 2 for 2 mot, forslaget falt Enstemmig vedtatt Votering forslag 16: 2 for 2 mot, forslaget vedtatt Dissens vedtak forslag 16: Vegard Elde Vefring og Sondre Jahr Nygaard Votering over helheten: Enstemmig vedtatt AU vedtar saksbehandlers innstilling med gitte endringer. Simon går igjennom saken redaksjonelt, samt rydder disposisjonen AU-sak 31/13 Velferdstingets mandat* Revidert innstilling ble omdelt i møtet. Forslag: Votering: Vegard Elde Vefring: Endringsforslag: Endre til 12 til NTNU og 4 til HiST 1 for 3 mot Votering over helheten: Enstemmig vedtatt Dissens: Vegard Elde Vefring på antall representanter Saksbehandlers innstilling vedtatt AU-sak 33/13 Budsjett Fadderutvalget 2013* Saksbehandlers innstilling vedtas, med de endringer som framkom i møtet.

5 4 AU-sak 34/13 Resolusjon til Landsmøte i NSO Infrastruktur er en forutsetning for heltidsstudenten* Vedtaket gjelder intensjonen i resolusjonen. Teksten vil bli bearbeidet videre sammen med der øvrige institusjonene, fram mot NSOs Landsmøte. Saksbehandlers innstilling vedtas AU-sak 35/13 Høring: Årsstudier intern overgang til bachelor* Sondre ønsket å vite hvor AU står i denne saken, før skrives ferdig. Saksbehandlers innstilling vedtas AU-sak 36/13 Valg av representanter til Velferdstinget* AU innstiller ikke i personvalg AU-sak 37/13 Eventuelt o Strategi for sosiale medier kommer, varsler Madeleine o Overlappshelgen i høst blir august, så AU-deltid skal få mulighet til å delta Møtekritikk o Det er manko på kvinnelige kandidater til styrevalget. AU oppfordres til å søke aktivt etter mulige kandidater. Simon Utseth Sandvåg /s/ Leder STi Torun M. Sigurdsen /s/ Referent *vedlegg

6 Møtedato: Saksbehandler: Madeleine Lorås AU-sak 38/13 Søknad om prosjektmidler fra Revolve NTNU Vedlegg Søknad til Studenttinget fra Revolve NTNU Budsjett fra Revolve NTNU Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler Bakgrunn for saken Studenttingets prosjektstøtte er en post i budsjettet for Studenttinget som deles ut til gode formål ved NTNU. Det er kr i potten, hvorav kun kan deles ut i første halvdel av Studenttinget mottok den 7. mars en søknad om støtte til et prosjekt av Revolve NTNU. Saksbehandlers vurdering Revolve NTNU er en frivillig studentorganisasjon bestående av 46 engasjerte studenter fra alle årstrinn og 10 ulike fagretninger på NTNU. Deres mål er å delta i verdens største ingeniørkonkurranse for studenter; Formula Student. Organisasjonen jobber også med å øke interessen for realfag og ingeniørutdanning blant ungdom. Revolve NTNU søker om kr ,- til innkjøp av deler og materialer for å ferdigstille bilen. Saksbehandler er meget positiv til organisasjonens tverrfaglighet og mener dette gjør at kravet om at prosjektet skal være til gode for en større del av studentmassen (2.1) er ivaretatt. Selv om det ikke er mange studenter med, har alle mulighet. Dessuten kan det føre til god profilering av studentkulturen og kompetansen til studentene på NTNU også på en internasjonal arena. Revolve NTNU søkte støtte for oppstart av organisasjonen, som da var et prosjekt, i 2010 og fikk innvilget kr. Denne gangen søker de om støtte til drift av organisasjonen, noe som bryter med avsnitt 1.1 i retningslinjene for tildeling av prosjektmidler. Saksbehandler syns likevel Revolve NTNU er et godt tiltak og går derfor inn for å gi organisasjonen mulighet til å søke på nytt med en tydeligere profil som besvarer dette punktet bedre

7 Saksbehandlers innstilling Studenttinget NTNU støtter ikke Revolve NTNU sin søknad i denne omgang grunnet at midlene skal gå til organisasjonens ordinære drift. Revolve NTNU oppfordres sterkt til å søke på nytt med en tydelig sak eller tema de ønsker belyst.

8 Retningslinjer for tildeling av Prosjektmidler Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU Siste endring gjort den Studenttinget NTNU gir arbeidsutvalget fullmakt til å disponere studentdemokratiets prosjektmidler ut i fra følgende retningslinjer: 1.Formål 1.1. Prosjektmidlene skal ikke inngå i noen studentorganers ordinære drift, men støtte opp under tiltak for å fremme en sak eller et tema som det søkende organet ønsker belyst 1.2. FTR seminaret dekkes av denne posten. 2. Hvem kan søke 2.1. Alle organ/grupperinger ved NTNU som har prosjekt som vil være til gode for en større del av studentmassen på NTNU kan søke. 3.Saksgangen 3.1 Studenttinget NTNU ved arbeidsutvalget er de som skal disponere midlene. Kopi av vedtaket sendes til Studentutvalgene 3.2. Det kan ikke deles ut mer enn maksimalt halvparten av de disponible midlene i første semesteret i budsjettåret. 4.Offentliggjøring 4.1.Studenttinget NTNU har ansvar for at det er mulig å søke om prosjektstøtte gjennom sin generelle informasjon til studentorganene ved NTNU. 5.Iverksetting 5.1.Disse retningslinjene trer i kraft fra og med

9 Revolve NTNU IPK Valgrinda S. P. Andersens veg Trondheim Kontonummer; Revolve NTNU er en frivillig studentorganisasjon bestående av 46 engasjerte studenter ved NTNU. Våre medlemmer kommer fra alle årstrinn og hele 10 ulike fagretninger, og vårt mål er å kjempe helt i toppen i verdens største ingeniørkonkurranse for studenter; Formula Student! Konkurransen går ut på å designe og bygge en racerbil helt fra bunnen av, noe som stiller enorme krav til tverrfaglig teamarbeid og prosjektledelse. Konkurransen arrangeres hvert år flere steder i verden, og vi reiser sommeren 2013 for å delta i både England og Tyskland for andre gang. Revolve NTNU ble sommeren 2012 kåret til årets nykommer, og endte på en 17. plass av 132 lag ved konkurransen i England! Organisasjonens motto er fra teori til praksis, og ble opprettet for å få mer praksis inn i ellers teorifylte studier. Gjennom Revolve NTNU lærer medlemmene hvordan prosjektarbeid både planlegges og gjennomføres i arbeidslivet, og som resultat utvikler vi kompetente sivilingeniører som stiller sterkere i arbeidslivet. Vi har tro på at vår kunnskapsdatabase kombinert med forskningsmiljøet her på NTNU vil gjøre oss til en betydelig aktør i Formula Student! Som en organisasjon av og for studenter håper vi også å kunne bidra til å øke interessen for realfag og ingeniørutdanning blant ungdom. Dette

10 gjør vi ved å stille på arrangementer for videregående og ungdomsskoleelever og vise hva realfag kan brukes til i praksis. Vi mener kunnskap er en av Norges største eksportartikler, og ved å inspirere morgendagens kloke hoder vil både Revolve NTNU og Norge løftes til nye høyder i fremtiden! Senest september stilte vi opp med bil og engasjerte medlemmer ved Forskningsdagene på Torget i Trondheim, hvor elever kunne la seg inspirere! Konkurransen går som nevnt ut på å utvikle og bygge en énseters racerbil for det ikke-kommersielle markedet. Bilen vil bli vurdert i en rekke forskjellige statiske og dynamiske tester både på og utenfor banen. I tillegg må samtlige material- og prosesseringsvalg legges frem og forsvares ovenfor et dommerpanel. Kombinert med kostnads- og miljøanalyser gjør dette at alle aspekter ved bilen vil kreve ingeniørkunst av øverste hylle. For å kunne realisere prosjektet har vi samlet en rekke gode samarbeidspartnere som bidrar med både tjenester og økonomiske midler. Imidlertid mangler vi fortsatt litt for å fullføre budsjettet og ønsker å søke Studenttinget NTNU om økonomisk støtte pålydende kr Støtten vil bli brukt til innkjøp av deler og materialer for å ferdigstille bilen. Fullstendig budsjett er vedlagt. Se våre nettsider for mer info, eller ta kontakt med meg på Vi i Revolve NTNU ser fram til å høre fra dere, og håper på et positivt svar! Med vennlig hilsen, Jørgen Erdal Sponsoransvarlig

11 Budsjett Revolve NTNU 2013 Verdibudsjett Orginalt kontantbudsjett Kontantbudsjett Kostnader administrasjon Organisasjon og ledelse Marked Reisen til Silverstone IKT SUM ADMINISTRASJON Kostnader teknisk Ramme Kjøreutstyr R&D Motor Hjuloppheng og bremser Karosseri Elektronikk Teknisk budsjett SUM TEKNISK Total verdi

12 Møtedato: Saksbehandler: Simon Utseth Sandvåg og Sondre Jahr Nygaard AU-sak 39/13 Kvalitetssikringssystemet - diskusjonssak Vedlegg tekst Forkortelser tekst Bakgrunn for saken Vi skal ha opp en sak på dette til STi-møtet 17. april, og da er det lurt å begynne å se på hvordan den skal utformes. Vi har to møter til etter påske (2. april og 8. april), og må diskutere denne godt før den skal opp til STi, så dette starter vi med nå. NOKUT-rapporten påpekte som kjent store mangler ved NTNU sitt kvalitetssikringssystem, og dette må tas tak i umiddelbart. Vi har vært aktive i denne prosessen foreløpig, og vil også være det fremover. Tirsdag 12. mars arrangerte vi en workshop om temaet, og fikk mange gode ideer og innspill som tas med videre i prosessen. Saksbehandlers vurdering Saksbehandler ser det som veldig viktig at vi kommer opp med et sakspapir som belyser de forskjellige problemstillingene på en god måte, og en innstilling som legger frem konkrete forslag til hvordan NTNU skal håndtere dette videre. Eksempler til hva som kan være en del av innstillingen vil være: - Hvordan skal systemet se ut? Referansegrupper, studentevalueringer, spørreskjema over nett, spørreskjema på ItsLearning/StudWeb? - Hvem skal ha ansvaret for at ting følges opp? - Hvordan skal studentene være med i systemet? Skal det ansettes studenter i stillinger (tilsvarende stud.ass) som skal bidra i kvalitetssikringen, blant annet med å informere om hvorfor vi har et kvalitetssikringssystem? - Skal det innføres en standardpresentasjon (Powerpoint) som skal benyttes i alle forelesninger på hele NTNU? Skal denne påtvinges forelesere å bruke? Hva skal i så fall være med? - Skal det gis belønning til de studentene som deltar i kvalitetssikringen? - Skal det være priser som gis til de instituttene som jobber godt og målrettet med kvalitetssikring?

13 Hvordan skal dette informeres på en god måte ut til studentene (og til ansatte og forelesere)? - Saksbehandlers innstilling Saken diskuteres.

14 Møtedato: Saksbehandler: Torun Sigurdsen AU-sak 40/13 Refusjon av utgifter ved bruk av NTNU-trykk våren 2013 Vedlegg Tabelloversikt over innkomne søknader og søknadsbeløp Bakgrunn for saken Studenttinget NTNU har siden år 2000 årlig mottatt kr ,- i s.k. Repromidler fra NTNU. Dette er penger som skal gå tilbake til Studentorganer/foreninger som bruker NTNU-trykk. De kan få refundert inntil 50% av sine utgifter. Saksbehandlers vurdering I vår er det kom inn 28 søknader for tilsammen kr ,75. Av disse ble utgifter for kr ,20, godkjent. I 4 tilfeller er godkjent beløp høyere enn søkt beløp. Enten har søker dokumentert høyere utgifter enn de har søkt om refusjon for, eller så er summert totalbeløpet feil. En søknad inneholdt kvitteringer for et trykkeoppdrag som er behandlet og innvilget tidligere, og dette beløpet, kr ,25, er trukket fra i innstillingen. Repromidlene dekker bare utgifter til oppdrag hos NTNU-trykk. Bare en søker har brukt et annet trykkeri. Saksbehandler har innstilt denne søknaden på avslag. En søker, NTNUi Koiene, har lagt ved faktura for oppdrag utført, men ikke kvittering. Saksbehandler har valgt å innstille på søkt beløp, men foreslår at refusjonen holdes tilbake til vi har fått dokumentasjon på at fakturaen er betalt. Hvis saksbehandlers innstilling blir vedtatt, vil en maksimal refusjon på 50% av søknadsbeløpet våren 2013 utgjøre totalt kr ,- ( tilsagnsbeløpene er da avrundet til nærmeste hele krone). Vi er da innenfor 50% av årets tilskudd. Saksbehandlers innstilling 1. Det bevilges totalt kr ,- våren 2013, til refusjon av utgifter til Studentorganer/ foreninger som har brukt NTNU-trykk, fordelt i samsvar med vedlagte tabell. 2. Refusjonen til NTNUi Koiene holdes tilbake til de har dokumentert at utgiftene faktisk er betalt

15 :53 VEDLEGG AU-sak Oppgitte Godkjente Refundert Vedtak Kommentarer Avrundet Gruppe utgifter utgifter evt 50% JA/NEI tilsagn Abakus Linjeforening , , ,25 Utbet H ,00 BEST Trondheim 1 200, ,00 600,00 600,00 Cinema Politica Trondheim 1 060, ,00 530,00 530,00 Contactor 157,50 157,50 78,75 79,00 Energi og miljø ingeniørenes Linjeforening 7 991, , , ,00 Gengangere 286,00 286,00 143,00 143,00 H.M. Aarhønen linjeforening 7 460, , , ,00 Høiskolens Chemikerforening, Sugepumpen 8 326, , , ,00 Janus linjeforening 9 000,00 0,00 0,00 0,00 Kjemidagen 5 645, , , ,00 LiMP Linjeforening for Master i Psykologi 2 250, , , ,00 Mediastud AS , , ,25 Dok mer enn søkt 5184,00 Medisinstudentavisen Nocebo , , , ,00 Nabla linjeforening 5 986, , , ,00 NTNUI Dans 7 246, , , ,00 NTNUI Koiene 920,00 920,00 460,00 M/forbeh bare fakt 460,00 NTNUI Orientering 210,00 262,50 131,25 Dok mer enn søkt 131,00 NTNUI Studentlekene , ,00 522,50 523,00 NTNUI Swing og folkedans 827,00 827,00 413,50 414,00 NTNUI Tae Kwon Do 225,00 225,00 112,50 113,00 NTNUI Telemark-alpint 1 780, ,00 890,00 890,00 NTNUI Tenshi-Tsume 288,00 288,00 144,00 144,00 Primetime Linjeforening 171,00 181,00 90,50 Dok mer enn søkt 91,00 riss , , , ,00 Spanskrøret linjeforening 2 502, , ,00 Dok mer, trykkfeil? 1260,00 Studentersamfunnets Interne Teater , , , ,00 Studentrådene HF og SVT 700,00 700,00 350,00 350,00 TIMINI 3 920, , , ,00 SUM , , , ,00

16 Møtedato: Saksbehandler: Madeleine Lorås O-sak 39/13 Strategi for sosiale medier Vedlegg Strategi for sosiale medier Forkortelser AU - Arbeidsutvalget Bakgrunn Etter litt prat rundt dette under en eventueltsak på forrige AU-møte satte jeg med ned å tenkte litt på det. Jeg ønsker tilbakemeldinger på følgende: Er facebook og tvitter nok? Skal vi være på Instagram etc.? Organisatorisk nestleder er ansvarlig, men skal det være den eneste som bruker dem? Hvordan skal vi bruke tvitter? o Retvittring? Hva syns vi om det? Har jeg utelatt noe?

17 Strategi for sosiale medier og nettside Facebook (side) Fakta: Total likes: 633 Friends of fans: 196,192 (forrige uke) 198,104 (denne uka) - Venner av de som liker siden Weekly total reach: 1,056 (forrige uke) 17,269 (denne uka) - Hvor mange som har sett noe av det vi har publisert. Strategi: En poll før hvert STi-møte med spørsmål om en av sakene. Eks: kjønnspoeng Event for hvert STi-møte, annonseres med sakspapirene Event for valgene Informasjon om andre relevante aktiviteter, f. eks. workshop. Twitter Fakta: Følgere: 868 Følger: 257 Tweets: 324 Strategi: Twitre medisaker Twitre om møter, valg og lignende Twitre om hva kontoret gjør, type Leder er på konferanse her, Nestleder er her etc. o Tagge studenttinget Twitre fra møter Retvittre utsagn fra andre

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 A2-3, Øya Helsehus Utsendt: 13.02.2015

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 A2-3, Øya Helsehus Utsendt: 13.02.2015 MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 A2-3, Øya Helsehus Utsendt: 13.02.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 30.09.2013 Vår ref: 011.0 Møtedato: Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 06/13 Dato: 12.09.2013 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling og saksliste

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 27. april kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 30.11.10/163.24 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.02.10 Saksbehandler: Morberg Sak 02/11 Referat fra

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15

Nettverkene organisering og videreutvikling. Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon, 08.09.15 Nettverkene organisering og videreutvikling Høringsversjon 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 Innledning... 7 Mål... 7 Bakgrunn...

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer