MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 10/13. Dato: 18. mars Møtetid: Møtested: Møterommet på STi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 10/13. Dato: 18. mars 2013 - Møtetid: 9.15-11.00 - Møtested: Møterommet på STi"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 10/13 Dato: 18. mars Møtetid: Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 36/13 Orientering om saker/arbeidet arbeidsutvalget O-sak 37/13 Orientering om saker/arbeidet som studentrepresentant i Styret O-sak 38/13 Godkjenning av referat 09/13* O-sak 39/13 Strategi for bruk av sosiale medier AU-sak 38/13 Søknad fra Revolve NTNU AU-sak 39/13 Kvalitetssikringssystemet - diskusjonssak AU-sak 40/13 Refusjon av utgifter ved bruk av NTNU-trykk våren 2013 AU-sak 41/13 Eventuelt Møtekritikk Simon Utseth Sandvåg /s/ Leder STi Torun M. Sigurdsen /s/ Referent *vedlegg

2 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 09/13 Dato: 11. mars Møtetid: Møtested: Møterommet på STi Tilstede: Forfall: Observatører: Referent: Simon Utseth Sandvåg, Madeleine Lorås, Sondre Jahr Nygaard og Vegard Elde Vefring Ekaterina Fedorova og Mats Karsten Andreassen Tina Melfjord, KK: Knut Figenschou og KK: Andreas Bakke Frøystadvåg Torun Marie Sigurdsen Saksliste O-sak 33/13 Orientering om saker/arbeidet arbeidsutvalget AU til orientering O-sak 34/13 Orientering om saker/arbeidet som studentrepresentant i Styret AU til orientering O-sak 35/13 Godkjenning av referat 08/13* Referatet godkjennes AU-sak 30/13 Kjønnspoeng* Punktrekkefølgen i de respektive avsnittene vil bli sortert om. Forslag 1: Sondre Jahr Nygaard: Stryke linje Forslag 2: Sondre Jahr Nygaard: Endringsforslag linje 115: Bytte ut «sterkt» med «svært» Forslag 3: Vegard Elde Vefring: Stryke linje

3 2 Forslag 4: Tina Melfjord: Tilleggsforslag linje 130 fra slutten av setningen: «...samt har prøvd andre metoder uten resultater» Forslag 5: Sondre Jahr Nygaard: Endringsforslag linjene : «Kjønnspoeng skal bortfalle som ordning når forholdet mellom kjønnene er 20% og 80%» Forslag 6: Simon Utseth Sandvåg: Trukket Forslag 7: Simon Utseth Sandvåg: Strykingsforslag linje 125: Stryke «At» i starten av setningen Forslag 8: Simon Utseth Sandvåg: Trukket Forslag 9: Vegard Elde Vefring: Endringsforslag linje : «Studenttinget er mot at det brukes kjønnspoeng ved inntak på NTNU.» Forslag 10: Tina Melfjord: Endringsforslag linjene : «Studenttinget mener at NTNU skal tenke bredere på rekruttering, særlig gjennom nasjonalt samarbeid. Dette gjennom å skape holdninger og interesser for fagområder med ujevn kjønnsbalanse.» Forslag 11: Madeleine Lorås: Endringsforslag linje : «Dersom NTNU velger å fortsette med bruk av kjønnspoeng skal ordningen fungere slik:...» Forslag 12: Simon Utseth Sandvåg: Endringsforslag linje : Ferdig setning: «Hvert enkelt studieprogram må få godkje3nning for bruk av kjønnspoeng fra år til år, slik at kjønnspoengene ikke benyttes ukritisk over flere år.» Forslag 13: Sondre Jahr Nygaard: Endringsforslag linje 130 fra «25%» til «20%» Forslag 14: Madeleine Lorås: Tilleggsforslag linje 133: «for hvert studieprogram» inn mellom poenggrense og hvor Forslag 15: Simon Utseth Sandvåg: Endringsforslag linje : «Studenttinget mener det må sees helthetlig på hvilke faktorer som motiverer det underrepresenterte kjønn til å søke opptak på NTNU. Det er uheldig at kjønnspoengene alene sees på som en faktor.» Forslag 16: Simon Utseth Sandvåg: Endringsforslag linje : «Kjønnspoeng skal benyttes uavhengig av hvilket kjønn det er som er representert.» Votering forslag 1: Votering forslag 2: Votering forslag 3: Votering forslag 4: Enstemmig vedtatt Forslaget falt 2 for 2 mot, forslaget falt Enstemmig vedtatt

4 3 Votering forslag 5: Prosentene enstemmig vedtatt. Teksten tas redaksjonelt. Votering forslag 6: Trukket Votering forslag 7: Forslaget faller grunnet ny formulering vedtatt i forslag 12 Votering forslag 8: Votering forslag 9: Votering forslag 10: Votering forslag 11: Votering forslag 12: Trukket Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Votering forslag 13: Redaksjonell følge av vedtaket på forslag 5 Votering forslag 14: Votering forslag 15: 2 for 2 mot, forslaget falt Enstemmig vedtatt Votering forslag 16: 2 for 2 mot, forslaget vedtatt Dissens vedtak forslag 16: Vegard Elde Vefring og Sondre Jahr Nygaard Votering over helheten: Enstemmig vedtatt AU vedtar saksbehandlers innstilling med gitte endringer. Simon går igjennom saken redaksjonelt, samt rydder disposisjonen AU-sak 31/13 Velferdstingets mandat* Revidert innstilling ble omdelt i møtet. Forslag: Votering: Vegard Elde Vefring: Endringsforslag: Endre til 12 til NTNU og 4 til HiST 1 for 3 mot Votering over helheten: Enstemmig vedtatt Dissens: Vegard Elde Vefring på antall representanter Saksbehandlers innstilling vedtatt AU-sak 33/13 Budsjett Fadderutvalget 2013* Saksbehandlers innstilling vedtas, med de endringer som framkom i møtet.

5 4 AU-sak 34/13 Resolusjon til Landsmøte i NSO Infrastruktur er en forutsetning for heltidsstudenten* Vedtaket gjelder intensjonen i resolusjonen. Teksten vil bli bearbeidet videre sammen med der øvrige institusjonene, fram mot NSOs Landsmøte. Saksbehandlers innstilling vedtas AU-sak 35/13 Høring: Årsstudier intern overgang til bachelor* Sondre ønsket å vite hvor AU står i denne saken, før skrives ferdig. Saksbehandlers innstilling vedtas AU-sak 36/13 Valg av representanter til Velferdstinget* AU innstiller ikke i personvalg AU-sak 37/13 Eventuelt o Strategi for sosiale medier kommer, varsler Madeleine o Overlappshelgen i høst blir august, så AU-deltid skal få mulighet til å delta Møtekritikk o Det er manko på kvinnelige kandidater til styrevalget. AU oppfordres til å søke aktivt etter mulige kandidater. Simon Utseth Sandvåg /s/ Leder STi Torun M. Sigurdsen /s/ Referent *vedlegg

6 Møtedato: Saksbehandler: Madeleine Lorås AU-sak 38/13 Søknad om prosjektmidler fra Revolve NTNU Vedlegg Søknad til Studenttinget fra Revolve NTNU Budsjett fra Revolve NTNU Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler Bakgrunn for saken Studenttingets prosjektstøtte er en post i budsjettet for Studenttinget som deles ut til gode formål ved NTNU. Det er kr i potten, hvorav kun kan deles ut i første halvdel av Studenttinget mottok den 7. mars en søknad om støtte til et prosjekt av Revolve NTNU. Saksbehandlers vurdering Revolve NTNU er en frivillig studentorganisasjon bestående av 46 engasjerte studenter fra alle årstrinn og 10 ulike fagretninger på NTNU. Deres mål er å delta i verdens største ingeniørkonkurranse for studenter; Formula Student. Organisasjonen jobber også med å øke interessen for realfag og ingeniørutdanning blant ungdom. Revolve NTNU søker om kr ,- til innkjøp av deler og materialer for å ferdigstille bilen. Saksbehandler er meget positiv til organisasjonens tverrfaglighet og mener dette gjør at kravet om at prosjektet skal være til gode for en større del av studentmassen (2.1) er ivaretatt. Selv om det ikke er mange studenter med, har alle mulighet. Dessuten kan det føre til god profilering av studentkulturen og kompetansen til studentene på NTNU også på en internasjonal arena. Revolve NTNU søkte støtte for oppstart av organisasjonen, som da var et prosjekt, i 2010 og fikk innvilget kr. Denne gangen søker de om støtte til drift av organisasjonen, noe som bryter med avsnitt 1.1 i retningslinjene for tildeling av prosjektmidler. Saksbehandler syns likevel Revolve NTNU er et godt tiltak og går derfor inn for å gi organisasjonen mulighet til å søke på nytt med en tydeligere profil som besvarer dette punktet bedre

7 Saksbehandlers innstilling Studenttinget NTNU støtter ikke Revolve NTNU sin søknad i denne omgang grunnet at midlene skal gå til organisasjonens ordinære drift. Revolve NTNU oppfordres sterkt til å søke på nytt med en tydelig sak eller tema de ønsker belyst.

8 Retningslinjer for tildeling av Prosjektmidler Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU Siste endring gjort den Studenttinget NTNU gir arbeidsutvalget fullmakt til å disponere studentdemokratiets prosjektmidler ut i fra følgende retningslinjer: 1.Formål 1.1. Prosjektmidlene skal ikke inngå i noen studentorganers ordinære drift, men støtte opp under tiltak for å fremme en sak eller et tema som det søkende organet ønsker belyst 1.2. FTR seminaret dekkes av denne posten. 2. Hvem kan søke 2.1. Alle organ/grupperinger ved NTNU som har prosjekt som vil være til gode for en større del av studentmassen på NTNU kan søke. 3.Saksgangen 3.1 Studenttinget NTNU ved arbeidsutvalget er de som skal disponere midlene. Kopi av vedtaket sendes til Studentutvalgene 3.2. Det kan ikke deles ut mer enn maksimalt halvparten av de disponible midlene i første semesteret i budsjettåret. 4.Offentliggjøring 4.1.Studenttinget NTNU har ansvar for at det er mulig å søke om prosjektstøtte gjennom sin generelle informasjon til studentorganene ved NTNU. 5.Iverksetting 5.1.Disse retningslinjene trer i kraft fra og med

9 Revolve NTNU IPK Valgrinda S. P. Andersens veg Trondheim Kontonummer; Revolve NTNU er en frivillig studentorganisasjon bestående av 46 engasjerte studenter ved NTNU. Våre medlemmer kommer fra alle årstrinn og hele 10 ulike fagretninger, og vårt mål er å kjempe helt i toppen i verdens største ingeniørkonkurranse for studenter; Formula Student! Konkurransen går ut på å designe og bygge en racerbil helt fra bunnen av, noe som stiller enorme krav til tverrfaglig teamarbeid og prosjektledelse. Konkurransen arrangeres hvert år flere steder i verden, og vi reiser sommeren 2013 for å delta i både England og Tyskland for andre gang. Revolve NTNU ble sommeren 2012 kåret til årets nykommer, og endte på en 17. plass av 132 lag ved konkurransen i England! Organisasjonens motto er fra teori til praksis, og ble opprettet for å få mer praksis inn i ellers teorifylte studier. Gjennom Revolve NTNU lærer medlemmene hvordan prosjektarbeid både planlegges og gjennomføres i arbeidslivet, og som resultat utvikler vi kompetente sivilingeniører som stiller sterkere i arbeidslivet. Vi har tro på at vår kunnskapsdatabase kombinert med forskningsmiljøet her på NTNU vil gjøre oss til en betydelig aktør i Formula Student! Som en organisasjon av og for studenter håper vi også å kunne bidra til å øke interessen for realfag og ingeniørutdanning blant ungdom. Dette

10 gjør vi ved å stille på arrangementer for videregående og ungdomsskoleelever og vise hva realfag kan brukes til i praksis. Vi mener kunnskap er en av Norges største eksportartikler, og ved å inspirere morgendagens kloke hoder vil både Revolve NTNU og Norge løftes til nye høyder i fremtiden! Senest september stilte vi opp med bil og engasjerte medlemmer ved Forskningsdagene på Torget i Trondheim, hvor elever kunne la seg inspirere! Konkurransen går som nevnt ut på å utvikle og bygge en énseters racerbil for det ikke-kommersielle markedet. Bilen vil bli vurdert i en rekke forskjellige statiske og dynamiske tester både på og utenfor banen. I tillegg må samtlige material- og prosesseringsvalg legges frem og forsvares ovenfor et dommerpanel. Kombinert med kostnads- og miljøanalyser gjør dette at alle aspekter ved bilen vil kreve ingeniørkunst av øverste hylle. For å kunne realisere prosjektet har vi samlet en rekke gode samarbeidspartnere som bidrar med både tjenester og økonomiske midler. Imidlertid mangler vi fortsatt litt for å fullføre budsjettet og ønsker å søke Studenttinget NTNU om økonomisk støtte pålydende kr Støtten vil bli brukt til innkjøp av deler og materialer for å ferdigstille bilen. Fullstendig budsjett er vedlagt. Se våre nettsider for mer info, eller ta kontakt med meg på Vi i Revolve NTNU ser fram til å høre fra dere, og håper på et positivt svar! Med vennlig hilsen, Jørgen Erdal Sponsoransvarlig

11 Budsjett Revolve NTNU 2013 Verdibudsjett Orginalt kontantbudsjett Kontantbudsjett Kostnader administrasjon Organisasjon og ledelse Marked Reisen til Silverstone IKT SUM ADMINISTRASJON Kostnader teknisk Ramme Kjøreutstyr R&D Motor Hjuloppheng og bremser Karosseri Elektronikk Teknisk budsjett SUM TEKNISK Total verdi

12 Møtedato: Saksbehandler: Simon Utseth Sandvåg og Sondre Jahr Nygaard AU-sak 39/13 Kvalitetssikringssystemet - diskusjonssak Vedlegg tekst Forkortelser tekst Bakgrunn for saken Vi skal ha opp en sak på dette til STi-møtet 17. april, og da er det lurt å begynne å se på hvordan den skal utformes. Vi har to møter til etter påske (2. april og 8. april), og må diskutere denne godt før den skal opp til STi, så dette starter vi med nå. NOKUT-rapporten påpekte som kjent store mangler ved NTNU sitt kvalitetssikringssystem, og dette må tas tak i umiddelbart. Vi har vært aktive i denne prosessen foreløpig, og vil også være det fremover. Tirsdag 12. mars arrangerte vi en workshop om temaet, og fikk mange gode ideer og innspill som tas med videre i prosessen. Saksbehandlers vurdering Saksbehandler ser det som veldig viktig at vi kommer opp med et sakspapir som belyser de forskjellige problemstillingene på en god måte, og en innstilling som legger frem konkrete forslag til hvordan NTNU skal håndtere dette videre. Eksempler til hva som kan være en del av innstillingen vil være: - Hvordan skal systemet se ut? Referansegrupper, studentevalueringer, spørreskjema over nett, spørreskjema på ItsLearning/StudWeb? - Hvem skal ha ansvaret for at ting følges opp? - Hvordan skal studentene være med i systemet? Skal det ansettes studenter i stillinger (tilsvarende stud.ass) som skal bidra i kvalitetssikringen, blant annet med å informere om hvorfor vi har et kvalitetssikringssystem? - Skal det innføres en standardpresentasjon (Powerpoint) som skal benyttes i alle forelesninger på hele NTNU? Skal denne påtvinges forelesere å bruke? Hva skal i så fall være med? - Skal det gis belønning til de studentene som deltar i kvalitetssikringen? - Skal det være priser som gis til de instituttene som jobber godt og målrettet med kvalitetssikring?

13 Hvordan skal dette informeres på en god måte ut til studentene (og til ansatte og forelesere)? - Saksbehandlers innstilling Saken diskuteres.

14 Møtedato: Saksbehandler: Torun Sigurdsen AU-sak 40/13 Refusjon av utgifter ved bruk av NTNU-trykk våren 2013 Vedlegg Tabelloversikt over innkomne søknader og søknadsbeløp Bakgrunn for saken Studenttinget NTNU har siden år 2000 årlig mottatt kr ,- i s.k. Repromidler fra NTNU. Dette er penger som skal gå tilbake til Studentorganer/foreninger som bruker NTNU-trykk. De kan få refundert inntil 50% av sine utgifter. Saksbehandlers vurdering I vår er det kom inn 28 søknader for tilsammen kr ,75. Av disse ble utgifter for kr ,20, godkjent. I 4 tilfeller er godkjent beløp høyere enn søkt beløp. Enten har søker dokumentert høyere utgifter enn de har søkt om refusjon for, eller så er summert totalbeløpet feil. En søknad inneholdt kvitteringer for et trykkeoppdrag som er behandlet og innvilget tidligere, og dette beløpet, kr ,25, er trukket fra i innstillingen. Repromidlene dekker bare utgifter til oppdrag hos NTNU-trykk. Bare en søker har brukt et annet trykkeri. Saksbehandler har innstilt denne søknaden på avslag. En søker, NTNUi Koiene, har lagt ved faktura for oppdrag utført, men ikke kvittering. Saksbehandler har valgt å innstille på søkt beløp, men foreslår at refusjonen holdes tilbake til vi har fått dokumentasjon på at fakturaen er betalt. Hvis saksbehandlers innstilling blir vedtatt, vil en maksimal refusjon på 50% av søknadsbeløpet våren 2013 utgjøre totalt kr ,- ( tilsagnsbeløpene er da avrundet til nærmeste hele krone). Vi er da innenfor 50% av årets tilskudd. Saksbehandlers innstilling 1. Det bevilges totalt kr ,- våren 2013, til refusjon av utgifter til Studentorganer/ foreninger som har brukt NTNU-trykk, fordelt i samsvar med vedlagte tabell. 2. Refusjonen til NTNUi Koiene holdes tilbake til de har dokumentert at utgiftene faktisk er betalt

15 :53 VEDLEGG AU-sak Oppgitte Godkjente Refundert Vedtak Kommentarer Avrundet Gruppe utgifter utgifter evt 50% JA/NEI tilsagn Abakus Linjeforening , , ,25 Utbet H ,00 BEST Trondheim 1 200, ,00 600,00 600,00 Cinema Politica Trondheim 1 060, ,00 530,00 530,00 Contactor 157,50 157,50 78,75 79,00 Energi og miljø ingeniørenes Linjeforening 7 991, , , ,00 Gengangere 286,00 286,00 143,00 143,00 H.M. Aarhønen linjeforening 7 460, , , ,00 Høiskolens Chemikerforening, Sugepumpen 8 326, , , ,00 Janus linjeforening 9 000,00 0,00 0,00 0,00 Kjemidagen 5 645, , , ,00 LiMP Linjeforening for Master i Psykologi 2 250, , , ,00 Mediastud AS , , ,25 Dok mer enn søkt 5184,00 Medisinstudentavisen Nocebo , , , ,00 Nabla linjeforening 5 986, , , ,00 NTNUI Dans 7 246, , , ,00 NTNUI Koiene 920,00 920,00 460,00 M/forbeh bare fakt 460,00 NTNUI Orientering 210,00 262,50 131,25 Dok mer enn søkt 131,00 NTNUI Studentlekene , ,00 522,50 523,00 NTNUI Swing og folkedans 827,00 827,00 413,50 414,00 NTNUI Tae Kwon Do 225,00 225,00 112,50 113,00 NTNUI Telemark-alpint 1 780, ,00 890,00 890,00 NTNUI Tenshi-Tsume 288,00 288,00 144,00 144,00 Primetime Linjeforening 171,00 181,00 90,50 Dok mer enn søkt 91,00 riss , , , ,00 Spanskrøret linjeforening 2 502, , ,00 Dok mer, trykkfeil? 1260,00 Studentersamfunnets Interne Teater , , , ,00 Studentrådene HF og SVT 700,00 700,00 350,00 350,00 TIMINI 3 920, , , ,00 SUM , , , ,00

16 Møtedato: Saksbehandler: Madeleine Lorås O-sak 39/13 Strategi for sosiale medier Vedlegg Strategi for sosiale medier Forkortelser AU - Arbeidsutvalget Bakgrunn Etter litt prat rundt dette under en eventueltsak på forrige AU-møte satte jeg med ned å tenkte litt på det. Jeg ønsker tilbakemeldinger på følgende: Er facebook og tvitter nok? Skal vi være på Instagram etc.? Organisatorisk nestleder er ansvarlig, men skal det være den eneste som bruker dem? Hvordan skal vi bruke tvitter? o Retvittring? Hva syns vi om det? Har jeg utelatt noe?

17 Strategi for sosiale medier og nettside Facebook (side) Fakta: Total likes: 633 Friends of fans: 196,192 (forrige uke) 198,104 (denne uka) - Venner av de som liker siden Weekly total reach: 1,056 (forrige uke) 17,269 (denne uka) - Hvor mange som har sett noe av det vi har publisert. Strategi: En poll før hvert STi-møte med spørsmål om en av sakene. Eks: kjønnspoeng Event for hvert STi-møte, annonseres med sakspapirene Event for valgene Informasjon om andre relevante aktiviteter, f. eks. workshop. Twitter Fakta: Følgere: 868 Følger: 257 Tweets: 324 Strategi: Twitre medisaker Twitre om møter, valg og lignende Twitre om hva kontoret gjør, type Leder er på konferanse her, Nestleder er her etc. o Tagge studenttinget Twitre fra møter Retvittre utsagn fra andre

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 17/13. Dato: onsdag 15. mai kl 09.15. - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 17/13. Dato: onsdag 15. mai kl 09.15. - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 17/13 Dato: onsdag 15. mai kl 09.15. - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste AU-møte 17/13 den 15.

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 12/13. Dato: 8. april 2013 - Møtetid: 9.20-11. - Møtested: Møterommet på STi

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 12/13. Dato: 8. april 2013 - Møtetid: 9.20-11. - Møtested: Møterommet på STi MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 12/13 Dato: 8. april 2013 - Møtetid: 9.20-11. - Møtested: Møterommet på STi Tilstede: Observatører: Referent: Simon Utseth Sandvåg, Madeleine Lorås, Mats Karsten Andreassen,

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 11/13. Dato:31.10.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: K 5, Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 11/13. Dato:31.10.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: K 5, Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 11/13 Dato:31.10.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: K 5, Gløshaugen Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU Administrasjonen NTNU

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 11/13. Dato: onsdag 3. april kl Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 11/13. Dato: onsdag 3. april kl Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 11/13 Dato: onsdag 3. april kl. 15.15 Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 40/13 Orientering

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 20/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 20/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.13 - Møtetid: 14.05 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører:

Detaljer

Dato: 04.03.15 - Møtetid: 09:15 11.00 Møtested: Møterommet på STi

Dato: 04.03.15 - Møtetid: 09:15 11.00 Møtested: Møterommet på STi MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 08/15 Dato: 04.03.15 - Møtetid: 09:15 11.00 Møtested: Møterommet på STi Til: Til stede: Fraværende: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Jone

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14 Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Møtereferat Studenttingsmøte 03/14

Møtereferat Studenttingsmøte 03/14 Møtereferat Studenttingsmøte 03/14 Dato:04.02.14 - Møtetid: kl 18.15 - Møtested: R10, Realfagsbygget Til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 10/13. Dato:10.10.13 - Møtetid: 17.15 - Møtested: 1902-bygget, Øya

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 10/13. Dato:10.10.13 - Møtetid: 17.15 - Møtested: 1902-bygget, Øya MØTEREFERAT Studenttingsmøte 10/13 Dato:10.10.13 - Møtetid: 17.15 - Møtested: 1902-bygget, Øya Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU Administrasjonen NTNU

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

REFERAT FRA AU-12-1314

REFERAT FRA AU-12-1314 Til Landsstyret Kopi til Sentralstyret Fra Arbeidsutvalget Dato 06.11.2013 Saksnr. REFERAT FRA AU-12-1314 Møtedato 06.11.2013 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Ingrid Ophaug Dahl

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 14/13. Dato: onsdag 23. april kl. 9.15-12.00, Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 14/13. Dato: onsdag 23. april kl. 9.15-12.00, Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 1/1 Dato: onsdag. april kl. 9.1-1.00, Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 9/1 Orientering

Detaljer

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 01/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 23.01.14 Representanter og vara Observatører Møtested: Kursrom SiT Råd, Gløshaugen Kl.18.15 21.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 02/13. Dato:07.02.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: R 10 Realfagsbygget

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 02/13. Dato:07.02.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: R 10 Realfagsbygget MØTEREFERAT Studenttingsmøte 02/13 Dato:07.02.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: R 10 Realfagsbygget Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU Administrasjonen

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sindre og Ida. Dato: Onsdag 06. mai 2015 Tid: Kl. 16.15 Sted: D151. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Sindre og Ida. Dato: Onsdag 06. mai 2015 Tid: Kl. 16.15 Sted: D151. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Onsdag 06. mai 2015 Tid: Kl. 16.15 Sted: D151 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 14/15 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 22.04.15 * Ref-sak 15/15 Saker

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 05/13 Dato: 21.03.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: R 10 i Realfagsbygget Utsendt: 13.03.2013

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 05/13 Dato: 21.03.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: R 10 i Realfagsbygget Utsendt: 13.03.2013 MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 05/13 Dato: 21.03.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: R 10 i Realfagsbygget Utsendt: 13.03.2013 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

Møtereferat Studenttingsmøte 02/14

Møtereferat Studenttingsmøte 02/14 Møtereferat Studenttingsmøte 02/14 Dato:02.02.14 - Møtetid: kl 10 - Møtested: Dolmsundet hotell, Hitra Til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU Administrasjonen

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-15/16 Dato/tid 12.11.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015003364 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Vedtatt på STi-møte den 30. august 2012 Gjelder fra 1.september 2012 Studenttinget NTNU (STi) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST2-15/16 Dato/tid 06.11.2015 13:45 Arkiv Sak 15/150, journalpost 2015002765 Vedlegg til protokollen: 1. Reviderte retningslinjer for frifondsmidler 2. Foreløpig

Detaljer

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU27-14/15 Dato/tid 16.03.2015 11:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000735 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/14. Dato: 28.11.13 - Møtetid: 1715 - Møtested: Rådsalen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/14. Dato: 28.11.13 - Møtetid: 1715 - Møtested: Rådsalen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/14 Dato: 28.11.13 - Møtetid: 1715 - Møtested: Rådsalen Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU Administrasjonen NTNU Studentutvalg/

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 06/15. Dato: 07.05.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: Totalrommet, Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 06/15. Dato: 07.05.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: Totalrommet, Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 06/15 Dato: 07.05.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: Totalrommet, Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU Administrasjonen

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent.

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte 05.12.2011

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding:

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding: NTNU S-sak 5/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.03.2015 RE/AMS Arkiv: 2015/1542 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

StOr sitt møterom, Studentenes Hus

StOr sitt møterom, Studentenes Hus Dato 11.06.2015 Tid 15:00-16:30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr, Johannes Nordrum Bratberg og Magne Bartlett(påtroppende

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Om beskrivelsene Hvilke verv og grupper som utgjør Studentrådet DMF, de formelle rammene for deres arbeid og hvordan de velges er nedfelt i Vedtektene for Studentrådet

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 18.08.14 Referat fra FS05 Møtedato Møtetid Møtested 17.08.2014 17:00 Bispegata

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL)

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

REFERAT FRA AU-7-15 SAKSLISTE. 079 Godkjenning av innkalling. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret. Dato 7.8.2015. Jens Petter Grini Pedersen

REFERAT FRA AU-7-15 SAKSLISTE. 079 Godkjenning av innkalling. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret. Dato 7.8.2015. Jens Petter Grini Pedersen Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret Dato 7.8.2015 Fra Jens Petter Grini Pedersen REFERAT FRA AU-7-15 Møtedato: 4.8.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 Tilstede Anna Serafima

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

REFERAT FRA AU-4-16 SAKSLISTE. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato Mattis Ulvang. Møtedato: 9.2.

REFERAT FRA AU-4-16 SAKSLISTE. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato Mattis Ulvang. Møtedato: 9.2. Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 9.2.2016 Fra Mattis Ulvang REFERAT FRA AU-4-16 Møtedato: 9.2.2016 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 Tilstede Anna

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø 1. INNLEDNING Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og er vedtatt med hjemmel i 13 i Reglement for studentparlamentet

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Munir Jaber (HCK), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven (UiO), Maren Høyland

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.10.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl.18.15 22.45 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: 5 stk.

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST Kalvskinnet, Retorten Kl.18.15 21.30 Referent: Arnstein Kroglund Fiskum Kopi til: 3 stk:

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 03.02.11 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl. 17.15 23.25 Referent: Kopi til: Jone Rivrud Rygg 3 stk:

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU13-14/15 Dato/tid 06.11.2014 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2014002970 Tilstede: Fravær: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sakliste. Studentrådet SVT. Erling og Sarah. Dato onsdag 07.10.15 Tid Kl. 16.15 Sted D9

MØTEINNKALLING. Sakliste. Studentrådet SVT. Erling og Sarah. Dato onsdag 07.10.15 Tid Kl. 16.15 Sted D9 MØTEINNKALLING Dato onsdag 07.10.15 Tid Kl. 16.15 Sted D9 Sakliste Konstituering av møtet Ref-sak 21/15 Godkjenning av referat fra Studentrådet SVTs møte 09.09.15 * Ref-sak 22/15 Saker fra studenttillitsvalgte,

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Studentledergruppemøte dato 2013

Studentledergruppemøte dato 2013 Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Studentledergruppemøte dato

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Tina Melfjord (NTNU) Line Willerud (UiO) Gro Anita Tømmerås (HiNT) Gjermund Håkonseth

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sindre og Ida. Dato: Onsdag 02.09.15 Tid: Kl. 16.15 Sted: D104. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Sindre og Ida. Dato: Onsdag 02.09.15 Tid: Kl. 16.15 Sted: D104. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Onsdag 02.09.15 Tid: Kl. 16.15 Sted: D104 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 16/15 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 06.05.15 * Ref-sak 17/15 Saker fra

Detaljer

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 09-11 Vedtektsendringer 2011 Når fristen gikk ut to uker før årsmøtet hadde det kun kommet inn endringsforslag til vedtektene fra styret i LLH Bergen og Hordaland. Disse følger under. Gjennomgående forslag:

Detaljer