MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 10/13. Dato: 18. mars Møtetid: Møtested: Møterommet på STi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 10/13. Dato: 18. mars 2013 - Møtetid: 9.15-11.00 - Møtested: Møterommet på STi"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 10/13 Dato: 18. mars Møtetid: Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 36/13 Orientering om saker/arbeidet arbeidsutvalget O-sak 37/13 Orientering om saker/arbeidet som studentrepresentant i Styret O-sak 38/13 Godkjenning av referat 09/13* O-sak 39/13 Strategi for bruk av sosiale medier AU-sak 38/13 Søknad fra Revolve NTNU AU-sak 39/13 Kvalitetssikringssystemet - diskusjonssak AU-sak 40/13 Refusjon av utgifter ved bruk av NTNU-trykk våren 2013 AU-sak 41/13 Eventuelt Møtekritikk Simon Utseth Sandvåg /s/ Leder STi Torun M. Sigurdsen /s/ Referent *vedlegg

2 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 09/13 Dato: 11. mars Møtetid: Møtested: Møterommet på STi Tilstede: Forfall: Observatører: Referent: Simon Utseth Sandvåg, Madeleine Lorås, Sondre Jahr Nygaard og Vegard Elde Vefring Ekaterina Fedorova og Mats Karsten Andreassen Tina Melfjord, KK: Knut Figenschou og KK: Andreas Bakke Frøystadvåg Torun Marie Sigurdsen Saksliste O-sak 33/13 Orientering om saker/arbeidet arbeidsutvalget AU til orientering O-sak 34/13 Orientering om saker/arbeidet som studentrepresentant i Styret AU til orientering O-sak 35/13 Godkjenning av referat 08/13* Referatet godkjennes AU-sak 30/13 Kjønnspoeng* Punktrekkefølgen i de respektive avsnittene vil bli sortert om. Forslag 1: Sondre Jahr Nygaard: Stryke linje Forslag 2: Sondre Jahr Nygaard: Endringsforslag linje 115: Bytte ut «sterkt» med «svært» Forslag 3: Vegard Elde Vefring: Stryke linje

3 2 Forslag 4: Tina Melfjord: Tilleggsforslag linje 130 fra slutten av setningen: «...samt har prøvd andre metoder uten resultater» Forslag 5: Sondre Jahr Nygaard: Endringsforslag linjene : «Kjønnspoeng skal bortfalle som ordning når forholdet mellom kjønnene er 20% og 80%» Forslag 6: Simon Utseth Sandvåg: Trukket Forslag 7: Simon Utseth Sandvåg: Strykingsforslag linje 125: Stryke «At» i starten av setningen Forslag 8: Simon Utseth Sandvåg: Trukket Forslag 9: Vegard Elde Vefring: Endringsforslag linje : «Studenttinget er mot at det brukes kjønnspoeng ved inntak på NTNU.» Forslag 10: Tina Melfjord: Endringsforslag linjene : «Studenttinget mener at NTNU skal tenke bredere på rekruttering, særlig gjennom nasjonalt samarbeid. Dette gjennom å skape holdninger og interesser for fagområder med ujevn kjønnsbalanse.» Forslag 11: Madeleine Lorås: Endringsforslag linje : «Dersom NTNU velger å fortsette med bruk av kjønnspoeng skal ordningen fungere slik:...» Forslag 12: Simon Utseth Sandvåg: Endringsforslag linje : Ferdig setning: «Hvert enkelt studieprogram må få godkje3nning for bruk av kjønnspoeng fra år til år, slik at kjønnspoengene ikke benyttes ukritisk over flere år.» Forslag 13: Sondre Jahr Nygaard: Endringsforslag linje 130 fra «25%» til «20%» Forslag 14: Madeleine Lorås: Tilleggsforslag linje 133: «for hvert studieprogram» inn mellom poenggrense og hvor Forslag 15: Simon Utseth Sandvåg: Endringsforslag linje : «Studenttinget mener det må sees helthetlig på hvilke faktorer som motiverer det underrepresenterte kjønn til å søke opptak på NTNU. Det er uheldig at kjønnspoengene alene sees på som en faktor.» Forslag 16: Simon Utseth Sandvåg: Endringsforslag linje : «Kjønnspoeng skal benyttes uavhengig av hvilket kjønn det er som er representert.» Votering forslag 1: Votering forslag 2: Votering forslag 3: Votering forslag 4: Enstemmig vedtatt Forslaget falt 2 for 2 mot, forslaget falt Enstemmig vedtatt

4 3 Votering forslag 5: Prosentene enstemmig vedtatt. Teksten tas redaksjonelt. Votering forslag 6: Trukket Votering forslag 7: Forslaget faller grunnet ny formulering vedtatt i forslag 12 Votering forslag 8: Votering forslag 9: Votering forslag 10: Votering forslag 11: Votering forslag 12: Trukket Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Votering forslag 13: Redaksjonell følge av vedtaket på forslag 5 Votering forslag 14: Votering forslag 15: 2 for 2 mot, forslaget falt Enstemmig vedtatt Votering forslag 16: 2 for 2 mot, forslaget vedtatt Dissens vedtak forslag 16: Vegard Elde Vefring og Sondre Jahr Nygaard Votering over helheten: Enstemmig vedtatt AU vedtar saksbehandlers innstilling med gitte endringer. Simon går igjennom saken redaksjonelt, samt rydder disposisjonen AU-sak 31/13 Velferdstingets mandat* Revidert innstilling ble omdelt i møtet. Forslag: Votering: Vegard Elde Vefring: Endringsforslag: Endre til 12 til NTNU og 4 til HiST 1 for 3 mot Votering over helheten: Enstemmig vedtatt Dissens: Vegard Elde Vefring på antall representanter Saksbehandlers innstilling vedtatt AU-sak 33/13 Budsjett Fadderutvalget 2013* Saksbehandlers innstilling vedtas, med de endringer som framkom i møtet.

5 4 AU-sak 34/13 Resolusjon til Landsmøte i NSO Infrastruktur er en forutsetning for heltidsstudenten* Vedtaket gjelder intensjonen i resolusjonen. Teksten vil bli bearbeidet videre sammen med der øvrige institusjonene, fram mot NSOs Landsmøte. Saksbehandlers innstilling vedtas AU-sak 35/13 Høring: Årsstudier intern overgang til bachelor* Sondre ønsket å vite hvor AU står i denne saken, før skrives ferdig. Saksbehandlers innstilling vedtas AU-sak 36/13 Valg av representanter til Velferdstinget* AU innstiller ikke i personvalg AU-sak 37/13 Eventuelt o Strategi for sosiale medier kommer, varsler Madeleine o Overlappshelgen i høst blir august, så AU-deltid skal få mulighet til å delta Møtekritikk o Det er manko på kvinnelige kandidater til styrevalget. AU oppfordres til å søke aktivt etter mulige kandidater. Simon Utseth Sandvåg /s/ Leder STi Torun M. Sigurdsen /s/ Referent *vedlegg

6 Møtedato: Saksbehandler: Madeleine Lorås AU-sak 38/13 Søknad om prosjektmidler fra Revolve NTNU Vedlegg Søknad til Studenttinget fra Revolve NTNU Budsjett fra Revolve NTNU Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler Bakgrunn for saken Studenttingets prosjektstøtte er en post i budsjettet for Studenttinget som deles ut til gode formål ved NTNU. Det er kr i potten, hvorav kun kan deles ut i første halvdel av Studenttinget mottok den 7. mars en søknad om støtte til et prosjekt av Revolve NTNU. Saksbehandlers vurdering Revolve NTNU er en frivillig studentorganisasjon bestående av 46 engasjerte studenter fra alle årstrinn og 10 ulike fagretninger på NTNU. Deres mål er å delta i verdens største ingeniørkonkurranse for studenter; Formula Student. Organisasjonen jobber også med å øke interessen for realfag og ingeniørutdanning blant ungdom. Revolve NTNU søker om kr ,- til innkjøp av deler og materialer for å ferdigstille bilen. Saksbehandler er meget positiv til organisasjonens tverrfaglighet og mener dette gjør at kravet om at prosjektet skal være til gode for en større del av studentmassen (2.1) er ivaretatt. Selv om det ikke er mange studenter med, har alle mulighet. Dessuten kan det føre til god profilering av studentkulturen og kompetansen til studentene på NTNU også på en internasjonal arena. Revolve NTNU søkte støtte for oppstart av organisasjonen, som da var et prosjekt, i 2010 og fikk innvilget kr. Denne gangen søker de om støtte til drift av organisasjonen, noe som bryter med avsnitt 1.1 i retningslinjene for tildeling av prosjektmidler. Saksbehandler syns likevel Revolve NTNU er et godt tiltak og går derfor inn for å gi organisasjonen mulighet til å søke på nytt med en tydeligere profil som besvarer dette punktet bedre

7 Saksbehandlers innstilling Studenttinget NTNU støtter ikke Revolve NTNU sin søknad i denne omgang grunnet at midlene skal gå til organisasjonens ordinære drift. Revolve NTNU oppfordres sterkt til å søke på nytt med en tydelig sak eller tema de ønsker belyst.

8 Retningslinjer for tildeling av Prosjektmidler Vedtatt på møte i Studenttinget NTNU Siste endring gjort den Studenttinget NTNU gir arbeidsutvalget fullmakt til å disponere studentdemokratiets prosjektmidler ut i fra følgende retningslinjer: 1.Formål 1.1. Prosjektmidlene skal ikke inngå i noen studentorganers ordinære drift, men støtte opp under tiltak for å fremme en sak eller et tema som det søkende organet ønsker belyst 1.2. FTR seminaret dekkes av denne posten. 2. Hvem kan søke 2.1. Alle organ/grupperinger ved NTNU som har prosjekt som vil være til gode for en større del av studentmassen på NTNU kan søke. 3.Saksgangen 3.1 Studenttinget NTNU ved arbeidsutvalget er de som skal disponere midlene. Kopi av vedtaket sendes til Studentutvalgene 3.2. Det kan ikke deles ut mer enn maksimalt halvparten av de disponible midlene i første semesteret i budsjettåret. 4.Offentliggjøring 4.1.Studenttinget NTNU har ansvar for at det er mulig å søke om prosjektstøtte gjennom sin generelle informasjon til studentorganene ved NTNU. 5.Iverksetting 5.1.Disse retningslinjene trer i kraft fra og med

9 Revolve NTNU IPK Valgrinda S. P. Andersens veg Trondheim Kontonummer; Revolve NTNU er en frivillig studentorganisasjon bestående av 46 engasjerte studenter ved NTNU. Våre medlemmer kommer fra alle årstrinn og hele 10 ulike fagretninger, og vårt mål er å kjempe helt i toppen i verdens største ingeniørkonkurranse for studenter; Formula Student! Konkurransen går ut på å designe og bygge en racerbil helt fra bunnen av, noe som stiller enorme krav til tverrfaglig teamarbeid og prosjektledelse. Konkurransen arrangeres hvert år flere steder i verden, og vi reiser sommeren 2013 for å delta i både England og Tyskland for andre gang. Revolve NTNU ble sommeren 2012 kåret til årets nykommer, og endte på en 17. plass av 132 lag ved konkurransen i England! Organisasjonens motto er fra teori til praksis, og ble opprettet for å få mer praksis inn i ellers teorifylte studier. Gjennom Revolve NTNU lærer medlemmene hvordan prosjektarbeid både planlegges og gjennomføres i arbeidslivet, og som resultat utvikler vi kompetente sivilingeniører som stiller sterkere i arbeidslivet. Vi har tro på at vår kunnskapsdatabase kombinert med forskningsmiljøet her på NTNU vil gjøre oss til en betydelig aktør i Formula Student! Som en organisasjon av og for studenter håper vi også å kunne bidra til å øke interessen for realfag og ingeniørutdanning blant ungdom. Dette

10 gjør vi ved å stille på arrangementer for videregående og ungdomsskoleelever og vise hva realfag kan brukes til i praksis. Vi mener kunnskap er en av Norges største eksportartikler, og ved å inspirere morgendagens kloke hoder vil både Revolve NTNU og Norge løftes til nye høyder i fremtiden! Senest september stilte vi opp med bil og engasjerte medlemmer ved Forskningsdagene på Torget i Trondheim, hvor elever kunne la seg inspirere! Konkurransen går som nevnt ut på å utvikle og bygge en énseters racerbil for det ikke-kommersielle markedet. Bilen vil bli vurdert i en rekke forskjellige statiske og dynamiske tester både på og utenfor banen. I tillegg må samtlige material- og prosesseringsvalg legges frem og forsvares ovenfor et dommerpanel. Kombinert med kostnads- og miljøanalyser gjør dette at alle aspekter ved bilen vil kreve ingeniørkunst av øverste hylle. For å kunne realisere prosjektet har vi samlet en rekke gode samarbeidspartnere som bidrar med både tjenester og økonomiske midler. Imidlertid mangler vi fortsatt litt for å fullføre budsjettet og ønsker å søke Studenttinget NTNU om økonomisk støtte pålydende kr Støtten vil bli brukt til innkjøp av deler og materialer for å ferdigstille bilen. Fullstendig budsjett er vedlagt. Se våre nettsider for mer info, eller ta kontakt med meg på Vi i Revolve NTNU ser fram til å høre fra dere, og håper på et positivt svar! Med vennlig hilsen, Jørgen Erdal Sponsoransvarlig

11 Budsjett Revolve NTNU 2013 Verdibudsjett Orginalt kontantbudsjett Kontantbudsjett Kostnader administrasjon Organisasjon og ledelse Marked Reisen til Silverstone IKT SUM ADMINISTRASJON Kostnader teknisk Ramme Kjøreutstyr R&D Motor Hjuloppheng og bremser Karosseri Elektronikk Teknisk budsjett SUM TEKNISK Total verdi

12 Møtedato: Saksbehandler: Simon Utseth Sandvåg og Sondre Jahr Nygaard AU-sak 39/13 Kvalitetssikringssystemet - diskusjonssak Vedlegg tekst Forkortelser tekst Bakgrunn for saken Vi skal ha opp en sak på dette til STi-møtet 17. april, og da er det lurt å begynne å se på hvordan den skal utformes. Vi har to møter til etter påske (2. april og 8. april), og må diskutere denne godt før den skal opp til STi, så dette starter vi med nå. NOKUT-rapporten påpekte som kjent store mangler ved NTNU sitt kvalitetssikringssystem, og dette må tas tak i umiddelbart. Vi har vært aktive i denne prosessen foreløpig, og vil også være det fremover. Tirsdag 12. mars arrangerte vi en workshop om temaet, og fikk mange gode ideer og innspill som tas med videre i prosessen. Saksbehandlers vurdering Saksbehandler ser det som veldig viktig at vi kommer opp med et sakspapir som belyser de forskjellige problemstillingene på en god måte, og en innstilling som legger frem konkrete forslag til hvordan NTNU skal håndtere dette videre. Eksempler til hva som kan være en del av innstillingen vil være: - Hvordan skal systemet se ut? Referansegrupper, studentevalueringer, spørreskjema over nett, spørreskjema på ItsLearning/StudWeb? - Hvem skal ha ansvaret for at ting følges opp? - Hvordan skal studentene være med i systemet? Skal det ansettes studenter i stillinger (tilsvarende stud.ass) som skal bidra i kvalitetssikringen, blant annet med å informere om hvorfor vi har et kvalitetssikringssystem? - Skal det innføres en standardpresentasjon (Powerpoint) som skal benyttes i alle forelesninger på hele NTNU? Skal denne påtvinges forelesere å bruke? Hva skal i så fall være med? - Skal det gis belønning til de studentene som deltar i kvalitetssikringen? - Skal det være priser som gis til de instituttene som jobber godt og målrettet med kvalitetssikring?

13 Hvordan skal dette informeres på en god måte ut til studentene (og til ansatte og forelesere)? - Saksbehandlers innstilling Saken diskuteres.

14 Møtedato: Saksbehandler: Torun Sigurdsen AU-sak 40/13 Refusjon av utgifter ved bruk av NTNU-trykk våren 2013 Vedlegg Tabelloversikt over innkomne søknader og søknadsbeløp Bakgrunn for saken Studenttinget NTNU har siden år 2000 årlig mottatt kr ,- i s.k. Repromidler fra NTNU. Dette er penger som skal gå tilbake til Studentorganer/foreninger som bruker NTNU-trykk. De kan få refundert inntil 50% av sine utgifter. Saksbehandlers vurdering I vår er det kom inn 28 søknader for tilsammen kr ,75. Av disse ble utgifter for kr ,20, godkjent. I 4 tilfeller er godkjent beløp høyere enn søkt beløp. Enten har søker dokumentert høyere utgifter enn de har søkt om refusjon for, eller så er summert totalbeløpet feil. En søknad inneholdt kvitteringer for et trykkeoppdrag som er behandlet og innvilget tidligere, og dette beløpet, kr ,25, er trukket fra i innstillingen. Repromidlene dekker bare utgifter til oppdrag hos NTNU-trykk. Bare en søker har brukt et annet trykkeri. Saksbehandler har innstilt denne søknaden på avslag. En søker, NTNUi Koiene, har lagt ved faktura for oppdrag utført, men ikke kvittering. Saksbehandler har valgt å innstille på søkt beløp, men foreslår at refusjonen holdes tilbake til vi har fått dokumentasjon på at fakturaen er betalt. Hvis saksbehandlers innstilling blir vedtatt, vil en maksimal refusjon på 50% av søknadsbeløpet våren 2013 utgjøre totalt kr ,- ( tilsagnsbeløpene er da avrundet til nærmeste hele krone). Vi er da innenfor 50% av årets tilskudd. Saksbehandlers innstilling 1. Det bevilges totalt kr ,- våren 2013, til refusjon av utgifter til Studentorganer/ foreninger som har brukt NTNU-trykk, fordelt i samsvar med vedlagte tabell. 2. Refusjonen til NTNUi Koiene holdes tilbake til de har dokumentert at utgiftene faktisk er betalt

15 :53 VEDLEGG AU-sak Oppgitte Godkjente Refundert Vedtak Kommentarer Avrundet Gruppe utgifter utgifter evt 50% JA/NEI tilsagn Abakus Linjeforening , , ,25 Utbet H ,00 BEST Trondheim 1 200, ,00 600,00 600,00 Cinema Politica Trondheim 1 060, ,00 530,00 530,00 Contactor 157,50 157,50 78,75 79,00 Energi og miljø ingeniørenes Linjeforening 7 991, , , ,00 Gengangere 286,00 286,00 143,00 143,00 H.M. Aarhønen linjeforening 7 460, , , ,00 Høiskolens Chemikerforening, Sugepumpen 8 326, , , ,00 Janus linjeforening 9 000,00 0,00 0,00 0,00 Kjemidagen 5 645, , , ,00 LiMP Linjeforening for Master i Psykologi 2 250, , , ,00 Mediastud AS , , ,25 Dok mer enn søkt 5184,00 Medisinstudentavisen Nocebo , , , ,00 Nabla linjeforening 5 986, , , ,00 NTNUI Dans 7 246, , , ,00 NTNUI Koiene 920,00 920,00 460,00 M/forbeh bare fakt 460,00 NTNUI Orientering 210,00 262,50 131,25 Dok mer enn søkt 131,00 NTNUI Studentlekene , ,00 522,50 523,00 NTNUI Swing og folkedans 827,00 827,00 413,50 414,00 NTNUI Tae Kwon Do 225,00 225,00 112,50 113,00 NTNUI Telemark-alpint 1 780, ,00 890,00 890,00 NTNUI Tenshi-Tsume 288,00 288,00 144,00 144,00 Primetime Linjeforening 171,00 181,00 90,50 Dok mer enn søkt 91,00 riss , , , ,00 Spanskrøret linjeforening 2 502, , ,00 Dok mer, trykkfeil? 1260,00 Studentersamfunnets Interne Teater , , , ,00 Studentrådene HF og SVT 700,00 700,00 350,00 350,00 TIMINI 3 920, , , ,00 SUM , , , ,00

16 Møtedato: Saksbehandler: Madeleine Lorås O-sak 39/13 Strategi for sosiale medier Vedlegg Strategi for sosiale medier Forkortelser AU - Arbeidsutvalget Bakgrunn Etter litt prat rundt dette under en eventueltsak på forrige AU-møte satte jeg med ned å tenkte litt på det. Jeg ønsker tilbakemeldinger på følgende: Er facebook og tvitter nok? Skal vi være på Instagram etc.? Organisatorisk nestleder er ansvarlig, men skal det være den eneste som bruker dem? Hvordan skal vi bruke tvitter? o Retvittring? Hva syns vi om det? Har jeg utelatt noe?

17 Strategi for sosiale medier og nettside Facebook (side) Fakta: Total likes: 633 Friends of fans: 196,192 (forrige uke) 198,104 (denne uka) - Venner av de som liker siden Weekly total reach: 1,056 (forrige uke) 17,269 (denne uka) - Hvor mange som har sett noe av det vi har publisert. Strategi: En poll før hvert STi-møte med spørsmål om en av sakene. Eks: kjønnspoeng Event for hvert STi-møte, annonseres med sakspapirene Event for valgene Informasjon om andre relevante aktiviteter, f. eks. workshop. Twitter Fakta: Følgere: 868 Følger: 257 Tweets: 324 Strategi: Twitre medisaker Twitre om møter, valg og lignende Twitre om hva kontoret gjør, type Leder er på konferanse her, Nestleder er her etc. o Tagge studenttinget Twitre fra møter Retvittre utsagn fra andre

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 17/13. Dato: onsdag 15. mai kl 09.15. - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 17/13. Dato: onsdag 15. mai kl 09.15. - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 17/13 Dato: onsdag 15. mai kl 09.15. - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste AU-møte 17/13 den 15.

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13. Dato: Møtetid: Møtested: R3

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13. Dato: Møtetid: Møtested: R3 MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13 Dato: 21.11.13 - Møtetid: 16.15 - Møtested: R3 Studenttingssaker: STi-sak 47/13 Oppnevning av representant til FUS (Kl 16.17) Antall stemmeberettigede under saken: 18

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 12/13. Dato: 8. april 2013 - Møtetid: 9.20-11. - Møtested: Møterommet på STi

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 12/13. Dato: 8. april 2013 - Møtetid: 9.20-11. - Møtested: Møterommet på STi MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 12/13 Dato: 8. april 2013 - Møtetid: 9.20-11. - Møtested: Møterommet på STi Tilstede: Observatører: Referent: Simon Utseth Sandvåg, Madeleine Lorås, Mats Karsten Andreassen,

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 11/13. Dato:31.10.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: K 5, Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 11/13. Dato:31.10.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: K 5, Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 11/13 Dato:31.10.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: K 5, Gløshaugen Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU Administrasjonen NTNU

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13. Dato: Møtetid: Møtested: R3

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13. Dato: Møtetid: Møtested: R3 MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13 Dato: 21.11.13 - Møtetid: 16.15 - Møtested: R3 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU Administrasjonen NTNU Studentutvalg/

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 11/13. Dato: onsdag 3. april kl Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 11/13. Dato: onsdag 3. april kl Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 11/13 Dato: onsdag 3. april kl. 15.15 Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 40/13 Orientering

Detaljer

Dato: 04.03.15 - Møtetid: 09:15 11.00 Møtested: Møterommet på STi

Dato: 04.03.15 - Møtetid: 09:15 11.00 Møtested: Møterommet på STi MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 08/15 Dato: 04.03.15 - Møtetid: 09:15 11.00 Møtested: Møterommet på STi Til: Til stede: Fraværende: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Jone

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 20/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 20/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.13 - Møtetid: 14.05 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører:

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

MØTEINNKALLING. førstekonsulent

MØTEINNKALLING. førstekonsulent MØTEINNKALLING Dato tirsdag 28.02.17 Tid Kl. 16.15 Sted D152 Sakliste Konstituering av møtet Ref-sak 02/17 Godkjenning av referat fra Studentrådet SUs møte 31.01.17 * Ref-sak 03/17 Saker fra studenttillitsvalgte,

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: 04.09.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: Til: Kopi til: Saksliste: STi-sak 31/14 Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14 Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: 18.09.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 10/13. Dato:10.10.13 - Møtetid: 17.15 - Møtested: 1902-bygget, Øya

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 10/13. Dato:10.10.13 - Møtetid: 17.15 - Møtested: 1902-bygget, Øya MØTEREFERAT Studenttingsmøte 10/13 Dato:10.10.13 - Møtetid: 17.15 - Møtested: 1902-bygget, Øya Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU Administrasjonen NTNU

Detaljer

Møtereferat Studenttingsmøte 03/14

Møtereferat Studenttingsmøte 03/14 Møtereferat Studenttingsmøte 03/14 Dato:04.02.14 - Møtetid: kl 18.15 - Møtested: R10, Realfagsbygget Til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april Møtedato 4. april 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 14/13. Dato: onsdag 23. april kl. 9.15-12.00, Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 14/13. Dato: onsdag 23. april kl. 9.15-12.00, Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 1/1 Dato: onsdag. april kl. 9.1-1.00, Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 9/1 Orientering

Detaljer

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 01/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 23.01.14 Representanter og vara Observatører Møtested: Kursrom SiT Råd, Gløshaugen Kl.18.15 21.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg Møtedato: 03.09.2015 Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg STi-sak 31/15 Nytt studentdemokrati for 2016 Vedlegg Studenttingets vedtekter: http://www.studenttinget.no/wpcontent/uploads/2013/02/reglement1.pdf

Detaljer

REFERAT FRA AU-12-1314

REFERAT FRA AU-12-1314 Til Landsstyret Kopi til Sentralstyret Fra Arbeidsutvalget Dato 06.11.2013 Saksnr. REFERAT FRA AU-12-1314 Møtedato 06.11.2013 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Ingrid Ophaug Dahl

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R4, Realfagsbygget Kl

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R4, Realfagsbygget Kl MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 16.03.11 Representanter og vara Observatører Møtested: R4, Realfagsbygget Kl.18.15 22.40 Referent: Marie Gjerde Rolandsen Kopi til: SiT Service administrasjonen SiT

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.08.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 02/13. Dato:07.02.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: R 10 Realfagsbygget

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 02/13. Dato:07.02.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: R 10 Realfagsbygget MØTEREFERAT Studenttingsmøte 02/13 Dato:07.02.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: R 10 Realfagsbygget Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU Administrasjonen

Detaljer

REFERAT FRA AU Arbeidsutvalget. Landsstyret. Dato Guri Barka Martins. Møtedato:

REFERAT FRA AU Arbeidsutvalget. Landsstyret. Dato Guri Barka Martins. Møtedato: Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret Dato 12.01.17 Fra Guri Barka Martins REFERAT FRA AU-2-17 Møtedato: 10.01.2017 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00) Tilstede

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 20/16. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom, Gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 20/16. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom, Gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 20/16 Dato: 12.10.2016 - Møtetid: 13.15 - Møtested: Store møterom, Gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Jone Valen

Detaljer

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 06/15 Til: Arbeidsutvalget Dato: 30.04.15 Representanter og vara Observatører Møtested: R3, Gløshaugen Kl. 17.15 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen SiT Konsernstyret Studentutvalg

Detaljer

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget

Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget Vedtatt på STi-møte den 30. august 2012 Gjelder fra 1.september 2012 Studenttinget NTNU (STi) er studentene ved NTNU sitt øverste valgte organ, og er opprettet for

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 05/13 Dato: 21.03.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: R 10 i Realfagsbygget Utsendt: 13.03.2013

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 05/13 Dato: 21.03.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: R 10 i Realfagsbygget Utsendt: 13.03.2013 MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 05/13 Dato: 21.03.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: R 10 i Realfagsbygget Utsendt: 13.03.2013 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 01.06.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2015 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sindre og Ida. Dato: Onsdag 06. mai 2015 Tid: Kl. 16.15 Sted: D151. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Sindre og Ida. Dato: Onsdag 06. mai 2015 Tid: Kl. 16.15 Sted: D151. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Onsdag 06. mai 2015 Tid: Kl. 16.15 Sted: D151 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 14/15 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 22.04.15 * Ref-sak 15/15 Saker

Detaljer

Møtereferat Studenttingsmøte 02/14

Møtereferat Studenttingsmøte 02/14 Møtereferat Studenttingsmøte 02/14 Dato:02.02.14 - Møtetid: kl 10 - Møtested: Dolmsundet hotell, Hitra Til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU Administrasjonen

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for informatikk, Remmen Møtedato: 19.10.06 Arkivref: jg/69-06 Innstilling fra: Nestleder Saksbehandler: Jørgen Grannes Saksnr: 69-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 09/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 05.09.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir AS

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/15. Dato: Møtetid: Møtested: Rådssalen, Hovedbygget

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/15. Dato: Møtetid: Møtested: Rådssalen, Hovedbygget MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/15 Dato: 26.11.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NU Administrasjonen

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU30-15/16 Dato/tid 31.03.2016 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2016000806 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-15/16 Dato/tid 12.11.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015003364 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST2-15/16 Dato/tid 06.11.2015 13:45 Arkiv Sak 15/150, journalpost 2015002765 Vedlegg til protokollen: 1. Reviderte retningslinjer for frifondsmidler 2. Foreløpig

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars

U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars Møtedato 14. mars 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested SP-kontoret, Studentsenteret Ordstyrer Håkon Randgaard Mikalsen Referent Runar Jenssen Tilstede: Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU27-14/15 Dato/tid 16.03.2015 11:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000735 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU10-17/18 Dato/tid 05.10.2017 13:30 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 17/58, journalpost 2017002859 Til stede: Mats Johansen Beldo, Anne

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 02/13 Dato: Møtetid: Møtested: R 10 i Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 02/13 Dato: Møtetid: Møtested: R 10 i Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 0/13 Dato: 07.0.13 - Møtetid: 18.15 - Møtested: R 10 i Realfagsbygget Utsendt: 31.01.013 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 10/14. Dato: Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 10/14. Dato: Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 REFERAT MØTE 33/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG

TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 REFERAT MØTE 33/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 19.10.2012 REFERAT MØTE 33/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.10.2012, kl. 10:30-16:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika

Detaljer

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 08.09.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Realfagsbygget R73 Kl.18.15 19.15 Referent: Heidi S.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 12.03.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST, Kalvskinnet rom Retorten Kl.18.15 23.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/14. Dato: 28.11.13 - Møtetid: 1715 - Møtested: Rådsalen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/14. Dato: 28.11.13 - Møtetid: 1715 - Møtested: Rådsalen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/14 Dato: 28.11.13 - Møtetid: 1715 - Møtested: Rådsalen Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU Administrasjonen NTNU Studentutvalg/

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU13-16/17 Dato/tid 14.06.2016 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2016003300 Til stede: Fravær: Marianne Knutsdotter

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent.

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte 05.12.2011

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL)

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 06/15. Dato: 07.05.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: Totalrommet, Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 06/15. Dato: 07.05.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: Totalrommet, Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 06/15 Dato: 07.05.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: Totalrommet, Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU Administrasjonen

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer