Hvor er det best å bo? Valg av indikatorer på måling av levekårsforskjeller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor er det best å bo? Valg av indikatorer på måling av levekårsforskjeller"

Transkript

1 Hvor er det best å bo? Valg av indikatorer på måling av levekårsforskjeller Anders Barstad, Gruppe for demografi og levekårsforskning, Statistisk sentralbyrå

2 Måling av levekårsforskjeller og hvor det er best å bo Overlappende, men ikke identiske spørsmål Hvor det er best å bo : Oppmerksomheten rettes mot egenskaper ved miljøet i en kommune/bosted, slik som arbeidsmarked, boligmarked og tjenestetilbud Levekårsforskjeller: Oppmerksomhet både mot egenskaper ved personer og ved miljø

3 Eksempler på indekser for hvor det er best å bo Fokus magasin, Sverige: Rangerer kommunene etter 30 indikatorer, på alt fra andel millionærer til alkoholrelaterte dødsfall, takseringsverdier for småhus (teller negativt), serveringstillatelser og utgifter til eldreomsorg (inspirasjon for DNindeksen) Money magazine, USA: Finner Best places to live, basert på en trinnvis utvelgelse. Indikatorer som utdanningsnivå, kriminalitet, bokostnader, skilsmisserater, værforhold, kunst- og fritidstilbud med mer inngår

4 DN-indeksen: Hvor er det best å bo 29 indikatorer, fordelt på tre hovedområder/delindekser: Personlige ressurser (helse, materielle levekår, familiesituasjon) Kommunale tjenestetilbud og service Fysisk, økonomisk og sosialt miljø (arbeidsledighet, likestilling, boligpriser, kriminalitet, naturgoder, forurensning fra veitrafikk, valgdeltakelse, foreningsaktivitet, netto innflytting, nyetableringer av foretak)

5 Eksempel på en levekårsindeks: Indeks for levekårsproblemer 2008 Sosialhjelpstilfeller 16 år og over per 100 innbyggere 16 år og over Dødelighet, standardisert, per innb. Uførepensjonister år Attføringspengetilfeller per 1000 innb år Arbeidsledige og deltakere på tiltak per år Mottakere av overgangsstønad per 100 kvinner år

6 Metode Kommuner og bydeler delt i 10 like store grupper (deciler) for hver indikator (verdi fra 1 til 10) Samleindeksen: Den gjennomsnittlige verdien på de 6 indikatorene, fra 1 (tilhører de 10 prosent best stilte) til 10 (de 10 prosent dårligst stilte)

7 Viktige valg som må gjøres ved måling av levekårsforskjeller Enkeltindikatorer eller indeks? Fokus på dårlige levekår eller levekårene i sin fulle bredde? Indirekte eller direkte indikatorer? Kort eller lang tidsperiode? Hvilke geografiske områder skal sammenlignes? Størrelse.

8

9 Noen generelle tolkningsproblemer Problemene med bruken av administrative data (uførepensjon, sosialhjelp med mer) Eks: Sosialhjelpsbruk påvirkes av behov, men også holdninger, sosiale nettverk, administrativ praksis Problemet med selektiv flytting

10 Noen problemer i tolkning og utarbeidelse av levekårsindekser Er alle viktige dimensjoner ved begrepene med? Hvordan standardisere? Eplene og pærene må gjøres sammenlignbare Vanligst metode: rangere kommunene på hver indikator Problem: Forskjeller kan lett overdrives. Hvordan vekte, sammenveie indikatorene? Vanligst: Uvektet gjennomsnitt av rangeringene Problem: I hvilken grad er det rimelig å si at gode levekår ifølge en indikator veier opp for dårlige levekår ifølge en annen?

11 Problemer med indekser forts Eksempler: En kommune med høy dødelighet (skåre 10 indeks for levekårsproblemer) har få enslige forsørgere (skåre 1) og få attføringstilfeller (skåre 1). Gjennomsnitt =4. Er dette rimelig? Fokusindeksen: Er det rimelig at mange serveringstillatelser virker utjevnende på antallet alkoholrelaterte dødsfall? Stigmatiseringsproblemet: Bidrar indeksene til fruktbare debatter, eller stigmatiseres enkeltkommuner på sviktende grunnlag?

12 En sofistikert levekårsindeks: Index of Multiple Deprivation 2004 Vekt Inntekt 22.5 Sysselsetting 22.5 Helse og uførhet 13.5 Utdanning og ferdigheter 13.5 Bolig og tjenester 9.3 Fysisk miljø 9.3 Kriminalitet 9.3

13 Avslutning Komplekst og vanskelig felt, spesielt bruken av indekser Bør vi i det hele tatt utarbeide enkle indekser av typen indeks for levekårsproblemer? For mye vold på virkeligheten? Er det mulig å gi meningsfulle svar på spørsmålet om hvor det er best å bo?

14 Resultater Indeks for levekårsproblemer Kommuner med færrest problemer Sandøy, M. og R. Sola, Rogaland Rennesøy, Rogaland Stranda, M. og R. Aukra, M. og R. Kommuner med flest problemer Hasvik, Finnmark Vardø, Finnmark Båtsfjord, Finnmark Lebesby, Finnmark Nordkapp, Finnmark

15 Indekskonstruksjon DN 1. Personlige ressurser Fysisk og psykisk helse (uførepensjon, sykepengetilfeller, dødelighet) Materielle levekår (bruttoinntekt, bruttoformue, sosialhjelpstilfeller) Familiesituasjon (enslige stønadsmottakere, skilte og separerte, ikke i parforhold)

16 Indekskonstruksjon DN forts. 2. Økonomisk, fysisk og sosialt miljø: Arbeidsmarked (arbeidsløshet) Likestilling (SSBs likestillingsindeks) Boligmarked (kvadratmeterpris eneboliger) Trygghet (anmeldte lovbrudd, totalt og i forhold til voldsforbrytelser) Fysisk miljø (sykkel/gangveier/turstier, utslipp av NOx og svevestøv fra veitrafikk) Sosialt miljø (valgdeltakelse, antall lag som mottar kommunale driftstilskudd, netto innflytting, nyetableringer av foretak)

17 Indekskonstruksjon DN forts 3. Kommunale tjenestetilbud og service: Driftsutgifter aktivitetstilbud for barn og unge, per innbygger 6-18 år Andel barn i barnehageplass Elever per undervisningsårsverk i grunnskolen Årsverk av helsepersonell Pleie- og omsorgstjenesten, indeks for forholdet tjenester og behov ( Hjulet ) Andel plasser i brukertilpasset enerom Behandlingstid i byggesaker Vurderinger av kommunal service (Forbrukerrapporten)

18 Resultater DN-indeksen Beste kommuner Luster, S. og Fj. Leikanger, S. og Fj. Forsand, Rogaland Suldal, Rogaland Masfjorden, Hordaland Dårligste kommuner Vågan, Nordland Moss, Østfold Sarpsborg, Østfold Arendal, Aust-Agder Kongsvinger, Hedmark

19 Livskvalitet hvor er folk lykkeligst? Så godt som ingen forskjell by og land Fylker (Norsk Monitor ): Høyest lykkenivå i Vestfold, Rogaland, Akershus og Agder Lavest lykkenivå Sogn og Fjordane, Hedmark, Nordland Små forskjeller som halveres ved kontroll for inntektsforskjeller

Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune

Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune Helge Renå Camilla Lied Per Medby Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune En ekstern foranalyse Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2011:33 NIBR-rapport

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi. 2004/65 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi. 2004/65 Notater 2004 2004/65 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi Avdeling for Personsstatistikk Forord Statistisk sentralbyrå (SSB) legger med dette

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

På vei mot det gode samfunn?

På vei mot det gode samfunn? 64 Statistiske analyser Statistical Analyses Anders Barstad og Ottar Hellevik På vei mot det gode samfunn? Om forholdet mellom ønsket og faktisk samfunnsutvikling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår Rapporter Reports 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner Rapporter 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars-

Detaljer

Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne:

Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne: Anna Kittelsaa Sigrid Elise Wik Jan Tøssebro Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne: Fellestrekk og variasjon Anna Kittelsaa, Sigrid Elise Wik og Jan Tøssebro Levekår for personer med nedsatt

Detaljer

Det er jo ingen som sulter her, men...

Det er jo ingen som sulter her, men... Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll Det er jo ingen som sulter her, men... Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom Inger

Detaljer

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016 Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016 1 Sammendrag Antallet fattige barn (0-18 år) har steget de siste årene. I 2010 bodde det 99 728 barn i Norge som ble definert som fattige. Samme periode bodde

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Hvor lenge kan jeg leve?

Hvor lenge kan jeg leve? Hvor lenge kan jeg leve? Det tenker jeg på når jeg er i det filosofiske hjørnet eller jeg ser døden i øynene. Ingen vet svaret. Jeg kan leve til jeg er 14 som min farfar eller omkomme i en bilulykke i

Detaljer

Et liv jeg ikke valgte Om unge uføre i fire fylker

Et liv jeg ikke valgte Om unge uføre i fire fylker FoU rapport nr. 9/2009 Et liv jeg ikke valgte Om unge uføre i fire fylker Forfattere: Torunn S. Olsen, Nina Jentoft og Hanne Cecilie Jensen Universitetet i Agder og Agderforskning November 2009 Tittel

Detaljer

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Kartlegging av eksisterende samarbeid, mulige hindringer og suksessfaktorer Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Liv og arbeid Delrapport 2 Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Delrapport 2 Liv og arbeid

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold Kriminologiska institutionen Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold En kvalitativ studie om menns forståelse rundt vold i den utsatte drabantbyen Groruddalen Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi,

Detaljer

Når har vi gode (nok) sosiale indikatorer?

Når har vi gode (nok) sosiale indikatorer? Når har vi gode (nok) sosiale indikatorer? Innlegg Nordisk statistikermøte Åbo august 2004 Seniorrådgiver Dag Ellingsen Statistisk sentralbyrå, Norge Jeg skal først si noe om hvilke sosiale indikatorer

Detaljer

Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer

Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-1-2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Rekordstor innvandringsrelatert befolkningsvekst...

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Sammendrag av hovedresultatene i ALL-undersøkelsen

Sammendrag av hovedresultatene i ALL-undersøkelsen Sammendrag av hovedresultatene i ALL-undersøkelsen ALL (Adult Literacy and Life Skills) er en omfattende internasjonal kartlegging av voksnes kompetanse på sentrale områder som lesing, tallforståelse og

Detaljer

10 BUD FOR EN BEDRE BY Kirkens Bymisjons utfordring til politikere ved kommunevalget i Oslo 2007

10 BUD FOR EN BEDRE BY Kirkens Bymisjons utfordring til politikere ved kommunevalget i Oslo 2007 10 BUD FOR EN BEDRE BY Kirkens Bymisjons utfordring til politikere ved kommunevalget i Oslo 2007 1. Gi rom for alle. En by for alle kan ikke skapes ved at noen fjernes. Debatten omkring byens offentlige

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

Gir frittstående skoler bedre elevresultater?

Gir frittstående skoler bedre elevresultater? Gir frittstående skoler bedre elevresultater? Konsekvenser av ny lov om frittstående skoler baselinerapport I: Elevresultater Hans Bonesrønning Linn Renée Naper Bjarne Strøm SØF prosjekt nr. 2700 Konsekvenser

Detaljer

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET?

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? Kartlegging av innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger En sammenfattende rapport basert på 82 kommuner Harald Baldersheim og Lawrence E. Rose Institutt

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer