Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser)"

Transkript

1 Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Barnehager Barnevern Befolkningsprofil Grunnskole Side 2 Side 14 Side 24 Side 35 Helse- og omsorgstjenester Klima og energi Landbruk Plan, byggesak og miljø Side 46 Side 65 Side 76 Side 89 Regnskap Sosialtjeneste Side 99 Side 109 KOSTRA-data per (publisert ) 1

2 Barnehager Barn i barnehage, 1-2 år Barn i barnehage, 1-5 år Barn i barnehage, 3-5 år Barn i barnehage Barnehagelærere Ekstra ressurser i kommunale barnehager Enhetskostnad i barnehager (f201, 211, 221) Barn i barnehage, minoritetsspråklige Prioritering av barnehager Prioritering av barnehager ift. målgruppe Enhetskostnad i barnehager (f201) Tilbake til oversikt 2

3 Barn i barnehage, 1-2 år - Andel barn 1-2 år, i forhold til innbyggere 1-2 år (83,0) Barnehager Tilbake til oversikt 3

4 Barn i barnehage, 1-5 år - Andel barn 1-5 år, i forhold til innbyggere 1-5 år (91,8) Barnehager Tilbake til oversikt 4

5 Barn i barnehage, 3-5 år - Andel barn 3-5 år, i forhold til innbyggere 3-5 år (97,3) Barnehager Tilbake til oversikt 5

6 Barn i barnehage - Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (6,1) Barnehager Tilbake til oversikt 6

7 Barnehagelærere - Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (37,3) Barnehager Tilbake til oversikt 7

8 Ekstra ressurser i kommunale barnehager - Andel barn ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, ift. alle barn i kommunale barnehager (3,6) Barnehager Tilbake til oversikt 8

9 Enhetskostnad i barnehager, samlet - Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, 211, 221) per korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager (64) Barnehager Tilbake til oversikt 9

10 Barn i barnehage, minoritetsspråklige - Andel minoritetsspråklige barn ift. innvandrerbarn 1-5 år (81,4) Barnehager Tilbake til oversikt 10

11 Prioritering av barnehager - Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens netto driftsutgifter (14,4) Barnehager Tilbake til oversikt 11

12 Prioritering av barnehager ift. målgruppe - Netto driftsutgifter barnehager per innbygger 1-5 år ( ) Barnehager Tilbake til oversikt 12

13 Enhetskostnad i barnehager - Korrigerte brutto driftsutgifter (f201) til barnehager per korrigerte oppholdstime i kommunale barnehager (51) Barnehager Tilbake til oversikt 13

14 Barnevern Prioritering av barnevern Barn med melding Barn med undersøkelse Barn med tiltak Enhetskostnad, barn med undersøkelse eller tiltak (f244) Enhetskostnad, ikke plasserte barn (f251) Enhetskostnad, plasserte barn (f252) Enhetskostnad, årsverk i barnevern Saksbehandlingstid Tilbake til oversikt 14

15 Prioritering av barnevern - Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-22 år (7 978) Barnevern Tilbake til oversikt 15

16 Barn med melding - Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år (4,6) Barnevern Tilbake til oversikt 16

17 Barn med undersøkelse - Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggere 0-17 år (4,9) Barnevern Tilbake til oversikt 17

18 Barn med tiltak - Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år (3,9) Barnevern Tilbake til oversikt 18

19 Enhetskostnad, barn med undersøkelse eller tiltak - Brutto driftsutgifter (f244) per barn med undersøkelse eller tiltak (46 496) Barnevern Tilbake til oversikt 19

20 Enhetskostnad, ikke plasserte barn - Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (f251) (37 963) Barnevern Tilbake til oversikt 20

21 Enhetskostnad, plasserte barn - Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f252) ( ) Barnevern Tilbake til oversikt 21

22 Enehtskostnad, årsverk i barnevern - Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (f244) (19,9) Barnevern Tilbake til oversikt 22

23 Saksbehandlingstid - Undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder (86) Barnevern Tilbake til oversikt 23

24 Befolkningsprofil Innbyggere Fødte Døde Flytting Skilte og separerte Enslige Enslige forsørgere Uførepensjonister Arbeidsledige Innvandrerbefolkning Tilbake til oversikt 24

25 Innbyggere - Antall innbyggere per prosent Naturlige Egne intervall intervall Befolkningsprofil Tilbake til oversikt 25

26 Fødte - Fødte per 1000 innbyggere (10,2) Befolkningsprofil Tilbake til oversikt 26

27 Døde - Døde per 1000 innbyggere (8,0) Befolkningsprofil Tilbake til oversikt 27

28 Flytting - Netto innflytting (antall innbyggere) Befolkningsprofil Tilbake til oversikt 28

29 Skilte og separerte - Andel skilte og separerte år (10,7) Befolkningsprofil Tilbake til oversikt 29

30 Enslige - Andel enslige innbyggere 80 år og over (62,7) Befolkningsprofil Tilbake til oversikt 30

31 Enslige forsørgere - Enslige forsørgere med stønad fra NAV (antall) Befolkningsprofil Tilbake til oversikt 31

32 Uførepensjonister - Andel uførepensjonister år (9,7) Befolkningsprofil Tilbake til oversikt 32

33 Arbeidsledige - Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen år (1,6) Befolkningsprofil Tilbake til oversikt 33

34 Innvandrerbefolkning - Andel innvandrerbefolkning (15,0) Befolkningsprofil Tilbake til oversikt 34

35 Grunnskole Særskilt norskopplæring Spesialundervisning Særskilt norskopplæring, andel Spesialundervisning, andel Nasjonale prøver, lesning 8. trinn Nasjonale prøver, regning 8. trinn Gruppestørrelse Grunnskolepoeng Prioritering av grunnskolesektor Prioritering av grunnskolesektor ift. målgruppe Tilbake til oversikt 35

36 Særskilt norskopplæring - Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (38,2) Grunnskole Tilbake til oversikt 36

37 Spesialundervisning - Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (135,4) Grunnskole Tilbake til oversikt 37

38 Særskilt norskopplæring, andel - Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (5,5) Grunnskole Tilbake til oversikt 38

39 Spesialundervisning, andel - Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (7,9) Grunnskole Tilbake til oversikt 39

40 Nasjonale prøver, lesing 8. trinn - Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8. trinn (72,8) Grunnskole Tilbake til oversikt 40

41 Nasjonale prøver, regning 8. trinn - Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (69,2) Grunnskole Tilbake til oversikt 41

42 Gruppestørrelse - Gruppestørrelse 2 (16,5) Grunnskole Tilbake til oversikt 42

43 Grunnskolepoeng - Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (41,4) Grunnskole Tilbake til oversikt 43

44 Prioritering av grunnskolesektor - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (f202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (23,2) Grunnskole Tilbake til oversikt 44

45 Prioritering av grunnskolesektor ift. målgruppe - Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (f202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år ( ) Grunnskole Tilbake til oversikt 45

46 Helse- og omsorgstjenester Enhetskostnad i kommunale helse- og omsorgstjenester Årsverk i helse- og omsorgstjenester Prioritering av helse- og omsorgstjenester Helsefagutdanning Årsverk i omsorgstjenester Brukere av hjemmetjenester Brukere av hjemmetjenester under 67 år Beboere på sykehjem Brukertilpassede enerom Utgifter i institusjon Private institusjonsplasser Legetimer i sykehjem Dagaktivitetstilbud Prioritering av kommunehelsetjenesten Legeårsverk Fysioterapiårsverk Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Nyfødte med hjemmebesøk Tilbake til oversikt 46

47 Enhetskostnad i kommunale helse- og omsorgstjenester - Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (25 456) Helse- og omsorgstjenester Tilbake til oversikt 47

48 Årsverk i helse- og omsorgstjenester - Årsverk helse og omsorg per innbygger (312,3) Helse- og omsorgstjenester Tilbake til oversikt 48

49 Prioritering av helse- og omsorgstjenester - Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (31,1) Helse- og omsorgstjenester Tilbake til oversikt 49

50 Helsefagutdanning - Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (74,8) Helse- og omsorgstjenester Tilbake til oversikt 50

51 Årsverk i omsorgstjenester - Årsverk per bruker av omsorgstjenester (0,57) Helse- og omsorgstjenester Tilbake til oversikt 51

52 Brukere av hjemmetjenester - Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (32,4) Helse- og omsorgstjenester Tilbake til oversikt 52

53 Brukere av hjemmetjenester under 67 år - Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (47,0) Helse- og omsorgstjenester Tilbake til oversikt 53

54 Beboere på sykehjem - Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (12,6) Helse- og omsorgstjenester Tilbake til oversikt 54

55 Brukertilpassede enerom - Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (89,2) Helse- og omsorgstjenester Tilbake til oversikt 55

56 Utgifter i institusjon - Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (3 439) Helse- og omsorgstjenester Tilbake til oversikt 56

57 Private institusjonsplasser - Andel private institusjonsplasser (5,9) Helse- og omsorgstjenester Tilbake til oversikt 57

58 Legetimer i sykehjem - Legetimer per uke per beboer i sykehjem (0,55) Helse- og omsorgstjenester Tilbake til oversikt 58

59 Dagaktivitetstilbud - Andel innbyggere år med dagaktivitetstilbud (0,65) Helse- og omsorgstjenester Tilbake til oversikt 59

60 Prioritering av kommunehelsetjenesten - Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (4,6) Helse- og omsorgstjenester Tilbake til oversikt 60

61 Legeårsverk - Avtalte legeårsverk per innbyggere (11,1) Helse- og omsorgstjenester Tilbake til oversikt 61

62 Fysioterapiårsverk - Avtalte fysioterapeutårsverk per innbyggere (9,5) Helse- og omsorgstjenester Tilbake til oversikt 62

63 Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per innbyggere 0-20 år (39,4) Helse- og omsorgstjenester Tilbake til oversikt 63

64 Nyfødte med hjemmebesøk - Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (90,6) Helse- og omsorgstjenester Tilbake til oversikt 64

65 Klima og energi Energiutgifter per m2 Energiutgifter Fornybare energikilder Energibruk Elektrisitetsforbruk Fjernvarmeforbruk Oljeforbruk Bioenergiforbruk Fornybarforbruk Utslipp av CO2 Tilbake til oversikt 65

66 Energiutgifter per m2 - Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg (110) Klima og energi Tilbake til oversikt 66

67 Energiutgifter - Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (0,67) Klima og energi Tilbake til oversikt 67

68 Fornybare energikilder - Andel av energikostnader i kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (95,8) Klima og energi Tilbake til oversikt 68

69 Energibruk - Energibruk per m2 eid areal (kwh) Feil i data! (154) Klima og energi Tilbake til oversikt 69

70 Elektrisitetsforbruk - Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (84) Klima og energi Tilbake til oversikt 70

71 Fjernvarmeforbruk - Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (12) Klima og energi Tilbake til oversikt 71

72 Oljeforbruk - Andel oljeforbruk av totalt forbruk i kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (1) Klima og energi Tilbake til oversikt 72

73 Bioenergiforbruk - Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (2) Klima og energi Tilbake til oversikt 73

74 Fornybarforbruk - Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (95) Klima og energi Tilbake til oversikt 74

75 Utslipp av CO2 - Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kwh) (5) Klima og energi Tilbake til oversikt 75

76 Landbruk Prioritering av landbruksforvaltning og næringsutvikling Enhetskostnad i landbruksforvaltning Enhetskostnad i landbruksforvaltning og næringsutvikling Landbrukseiendommer Jordbruksbedrifter Jordbruksareal i drift Produktivt skogareal Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord Omdisponering av dyrka jord Omdisponering av dyrkbar jord Nydyrka areal Søknader etter jord- og konsesjonslov Tilbake til oversikt 76

77 Prioritering av landbruksforvaltning og næringsutvikling - Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (0,2) Landbruk Tilbake til oversikt 77

78 Enhetskostnad i landbruksforvaltning - Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) Landbruk Tilbake til oversikt 78

79 Enhetskostnad i landbruksforvaltning og næringsutvikling - Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) (4) Landbruk Tilbake til oversikt 79

80 Landbrukseiendommer - Landbrukseiendommer Landbruk Tilbake til oversikt 80

81 Jordbruksbedrifter - Jordbruksbedrifter Landbruk Tilbake til oversikt 81

82 Jordbruksareal i drift - Jordbruksareal i drift (dekar) Landbruk Tilbake til oversikt 82

83 Produktivt skogareal - Produktivt skogareal (dekar) Landbruk Tilbake til oversikt 83

84 Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord - Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) Landbruk Tilbake til oversikt 84

85 Omdisponering av dyrka jord - Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) Landbruk Tilbake til oversikt 85

86 Omdisponering av dyrka jord - Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) Landbruk Tilbake til oversikt 86

87 Nydyrka areal - Godkjent nydyrka areal (dekar) Landbruk Tilbake til oversikt 87

88 Søknader etter jord- og konsesjonslov - Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov Landbruk Tilbake til oversikt 88

89 Plan, byggesak og miljø Reguleringsplaner Byggesøknadsbehandling Saksbehandlingstid byggesaker, 3 ukers frist Saksbehandlingstid byggesak, 12 ukers frist Dispensasjon fra plan Nye bygninger i strandsonen Nye bygninger i LNF-/LNFR-områder Tiltak i freda eller verneverdige områder/bygninger Selvkost byggesak Tilbake til oversikt 89

90 Reguleringsplaner - Reguleringsplaner vedtatt Plan, byggesak og miljø Tilbake til oversikt 90

91 Byggesøknadsbehandling - Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist Plan, byggesak og miljø Tilbake til oversikt 91

92 Saksbehandlingstid byggesaker, 3 ukers frist - Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (16) Plan, byggesak og miljø Tilbake til oversikt 92

93 Saksbehandlingstid byggesak, 12 ukers frist - Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (32) Plan, byggesak og miljø Tilbake til oversikt 93

94 Dispensasjon fra plan - Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (18) Plan, byggesak og miljø Tilbake til oversikt 94

95 Nye bygninger i strandsonen - Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget Plan, byggesak og miljø Tilbake til oversikt 95

96 Nye bygninger i LNF-/LNFR-områder - Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (96) Plan, byggesak og miljø Tilbake til oversikt 96

97 Tiltak i freda eller verneverdige områder/bygninger - Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (49) Plan, byggesak og miljø Tilbake til oversikt 97

98 Selvkost byggesak - Selvkostgrad i byggesaker (86) Plan, byggesak og miljø Tilbake til oversikt 98

99 Regnskap Driftsresultat Regnskapsresultat Likviditet Renteeksponering Gjeld Frie inntekter Egenkapital Investeringer Finansiering Tilbake til oversikt 99

100 Driftsresultat - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (3,7) Naturlige Egne intervall intervall Regnskap Tilbake til oversikt 100

101 Regnskapsresultat - Årets mindre-/merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter (1,8) Naturlige Egne intervall intervall Regnskap Tilbake til oversikt 101

102 Likviditet - Arbeidskapital eks. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (21,7) Regnskap Tilbake til oversikt 102

103 Renteeksponering - Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter* (39,3) Regnskap Tilbake til oversikt 103

104 Gjeld - Langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (101,9) Regnskap Tilbake til oversikt 104

105 Frie inntekter - Frie inntekter per innbygger (53 619) Regnskap Tilbake til oversikt 105

106 Egenkapital - Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (10,1) Regnskap Tilbake til oversikt 106

107 Investeringer - Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (14,5) Regnskap Tilbake til oversikt 107

108 Finansiering - Egenfinansiering av investeringer i prosent av brutto driftsinntekter (24,5) Regnskap Tilbake til oversikt 108

109 Sosialtjeneste Sosialhjelpsmottakere Sosialhjelpsmottakere år Langtidsmottakere Arbeidsinntekt som hovedinntekt Sosialhjelp som hovedinntekt Sosialhjelpsmottakere i eid bolig Barn i familier som mottar sosialhjelp Tilbake til oversikt 109

110 Sosialhjelpsmottakere - Sosialhjelpsmottakere Sosialtjeneste Tilbake til oversikt 110

111 Sosialhjelpsmottakere år - Antall sosialhjelpsmottakere år Sosialtjeneste Tilbake til oversikt 111

112 Langtidsmottakere - Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer Sosialtjeneste Tilbake til oversikt 112

113 Arbeidsinntekt som hovedinntekt - Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt Sosialtjeneste Tilbake til oversikt 113

114 Sosialhjelp som hovedinntekt - Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold Sosialtjeneste Tilbake til oversikt 114

115 Sosialhjelpsmottakere i eid bolig - Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig Sosialtjeneste Tilbake til oversikt 115

116 Barn i familier som mottar sosialhjelp - Antall barn i familier som mottok sosialhjelp Sosialtjeneste Tilbake til oversikt 116

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2018

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2018 Kostra analyse 218 Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 218 1. oktober 218 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 1. Innledning... 2 1.1 Gruppering av kommuner... 3 2. Sammendrag... 4 2.1

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813

Detaljer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2015

KOSTRA NØKKELTALL 2015 KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019 2019 Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Gruppering av kommuner... 2 Sammendrag... 3 Endringer i årets analyse...

Detaljer

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen

Detaljer

Kommunebarometeret Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Kommunebarometeret Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Kommunebarometeret 2019 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Innhold Hva er Kommunebarometeret? Gjennomgang av Ringerike kommunes resultater foreløpig rapport Hva er Kommunebarometeret Viser kommunens

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune KOSTRA og nøkkeltall Kommune KOSTRA statistikk Vi har vald å plukke ut nokre sentral trekk av Kostratal for kvar tenestestad. Dette er mest for å ha eit blikk på oss sjølv, men og for å sjå på utviklingstrekk

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Nøkkeltall Bodø kommune

Nøkkeltall Bodø kommune Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

samfunnsokonomisk-analyse.no Dokumentasjonsrapport database

samfunnsokonomisk-analyse.no Dokumentasjonsrapport database samfunnsokonomisk-analyse.no 13.02.2017 Dokumentasjonsrapport database Notat 01-2017 Notat nr. 01-2017 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tilgjengelighet:

Detaljer

Effektiviseringsnettverk Kostra

Effektiviseringsnettverk Kostra Effektiviseringsnettverk Kostra Formannskapet 4.6.29 Effektiviseringsnettverket Samling på Stiklestad 11-12 mai sammen med Orkdal, Levanger, Stjørdal og Steinkjer. Utfordringsnotater ble send ut i forkant

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015

Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015 Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015 RÅDMANNENS FORSLAG 31. MAI 2016 Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Steinkjer Ringsaker Elverum Landet

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr ) KOSTRA-nøkkeltall (reviderte nøkkeltall pr. 15.06.11) Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no, publisert 15.06.11 Forklaring til kolonnene: Gj. snitt, består av gjennomsnittstall

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007.

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. KOSTRA 2007 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. Brutto driftsinntekter pr. innbygger Mørkest: 25 % høyeste inntekter

Detaljer

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016 Nøkkeltallshefte 2017 Vedlegg til årsrapport 2016 Innhold Vurdering for kommunen... 3 Befolkningsutvikling... 7 Hovedtall drift... 18 Investering, finansiering, balanse... 20 Grunnskole... 25 Barnehage...

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune Analysen bygger på innrapporterte regnskapstall (KOSTRA) fra Narvik, Harstad, Rana og Ringerike, Kostragruppe 11 og Nordland. Definisjon kostragruppe 11: Mellomstore

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort Vedlegg til Handling- og økonomiplan 2018-2021 Styringskort 1. Overordnet styringskort Faktatabell Kommunebarometeret 2017 2016 2015 2014 2013 Grunnskole 315 376 396 397 369 Eldreomsorg 196 178 259 299

Detaljer

Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016

Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Rådmannen 27.03.2017 Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 9 Økonomi - Netto driftsresultat

Detaljer

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Vedlegg til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 Styringskort Gode venner på tur langs Folkestien,

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN SIDE 84. Plan og miljø

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN SIDE 84. Plan og miljø RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN 2019-2022 SIDE 84 7 og miljø SIDE 85 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN 2019-2022 SIDE 86 Arbeidsområder Fellestjenester Hovedoppgavene er administrasjon,

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Gr an. nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON

Gr an. nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON Gr an nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er litt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Plasseringer over tid 20 10 20 11

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Vanylven. nr. 175 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 225 uten justering for inntektsnivå

Vanylven. nr. 175 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 225 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 175 Vanylven nr. 225 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer Oppdatert til 2015- barometeret (sam

Detaljer

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommune Kommune Kommune Fylke Gruppe Moss Rygge (median) (median)

Detaljer

Klart bedre Klart bedre Klart bedre. Rangering i fylket 1 2 9 Rangering i kommunegruppa 4 6 10

Klart bedre Klart bedre Klart bedre. Rangering i fylket 1 2 9 Rangering i kommunegruppa 4 6 10 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Let opp kommunenummeret Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 1119 1120 1121 Kommune Kommune Kommune Kommunenummer:

Detaljer

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Vedlegg til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 Styringskort Gode venner på tur langs Folkestien,

Detaljer

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Vedlegg: Nærmere om produksjonsindeksene

Vedlegg: Nærmere om produksjonsindeksene Vedlegg: Nærmere om produksjonsindeksene 1.1 Grunnskole Brutto driftsutgifter for grunnskole omfatter funksjonene: Brutto driftsutgift grunnskole 202 Grunnskole 215 Skolefritidstilbud 222 Skolelokaler

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2013-2016

Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Kommuneplanens samfunnsdel HOVEDMÅLSETTING I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør- Aurdal kommune videreutvikle et allsidig kultur- og

Detaljer

KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 2013, Bergen

KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 2013, Bergen KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 213, Bergen Indikatorer som viser status i tjenestene som tilbys utsatte barn og unge INDIKATORER FOR BEHOV 1. Indikatoren «Andel skilte

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år +

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år + Befolkningsutviklingen i Sortland kommune 16 14 12 1 8 6 4 796 363 977 314 129 324 1426 48 1513 559 67-79 år 8-89 år 9 år + 2 85 11 86 83 89 211 215 22 225 23 Befolkningsutviklingen i Hadsel kommune 14

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune KOSTRA og nøkkeltall kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Pleie og omsorg 20 6 16 348 16 364 17 682 16 872 16 356 Grunnskole

Detaljer

KOSTRA Analyse Steinkjer kommune. Steinkjer

KOSTRA Analyse Steinkjer kommune. Steinkjer KOSTRA Analyse 2014 kommune 21.04.15 Vurdering for kommunen totalt sett Utgifter og formål sammenlignet med andre Pleie og omsorg Grunnskole Adm, styring og fellesutgifter Barnehage Sosiale tjenester Kommunehelse

Detaljer

Rødøy kommune Elsa Elde seniorrådgiver

Rødøy kommune Elsa Elde seniorrådgiver Rødøy kommune 25.06.2018 Elsa Elde seniorrådgiver Agenda * Litt om økonomistyring Rødøy noen økonomiske nøkkeltall Kommuneøkonomien fremover Demografi og framskriving av tjenesteproduksjon 2025 og 2040

Detaljer

Tilstandsrapport 2013. Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Vest-Agder Reviderte KOSTRA-tall pr. 17.06.13

Tilstandsrapport 2013. Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Vest-Agder Reviderte KOSTRA-tall pr. 17.06.13 Tilstandsrapport 2013 Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Reviderte KOSTRA-tall pr. 17.06.13 Fylkesmannen i, Tilstandsrapport 2013 side: 2 Innhold: Innledning... 5 1. Demografi... 5 1.1. Antall innbyggere

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Rogaland Revisjon IKS KOSTRA erfaringer videre utvikling Bernt Mæland Fagansvarlig forvaltningsrevisjon Vi sikrer fellesskapets verdier! www.rogaland-revisjon.no 1-4. Standard prosjektfaser Prosessflyt

Detaljer

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt Utvalgte nøkkeltall, er - nivå 1 0602 0602 0106 1001 1102 e utenom Drammen Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes gruppe 13 Buskerud Oslo ASSS-Snitt Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Den kommunale produksjonsindeksen

Den kommunale produksjonsindeksen Den kommunale produksjonsindeksen Ole Nyhus Senter for økonomisk forskning AS Molde, 12. juni 2012 Opprinnelse Med bakgrunn i etableringen av KOSTRA laget Stiftelsen Allforsk (Borge, Falch og Tovmo, 2001)

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

ÅRSBERETNING Vedlegg 2

ÅRSBERETNING Vedlegg 2 ÅRSBERETNING Vedlegg 2 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 2 av 24 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Befolkningsutvikling... 3 Hovedtall drift... 4 Økonomi - Brutto driftsresultat i prosent av brutto

Detaljer

KOMMUNEBAROMETERET 2019

KOMMUNEBAROMETERET 2019 KOMMUNEBAROMETERET 2019 FORELØPIG UTGAVE 28. mars 2019 Verdal 31 % av nøkkeltallene er forbedret siste år 104. plass justert for inntektsnivå Fylke: nr. 9 Gruppe: nr. 12 ANNONSE Publisert 28. mars 2018

Detaljer

KOMMUNEBAROMETERET 2019

KOMMUNEBAROMETERET 2019 KOMMUNEBAROMETERET 2019 FORELØPIG UTGAVE 28. mars 2019 Kristiansand 53 % av nøkkeltallene er forbedret siste år 41. plass justert for inntektsnivå Fylke: nr. 4 Gruppe: nr. 2 ANNONSE Publisert 28. mars

Detaljer

Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 2 Utviklingen i kommuneøkonomien og tjenestene de siste årene 2.7 Utviklingen i tjenestetilbud

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 5 Strategidokument 20122015 Statistikk Tjenester og befolkning Innholdsfortegnelse 2010 OPPDATERTE TALL...2 HOVEDSAMMENDRAG:...4 BEFOLKNINGSTALL 31.12 2010...6 KONSERN: NETTO DRIFTSUTGIFTER PÅ HOVEDOMRÅDER

Detaljer

Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 07.06.17 Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper RESULTATER, UTFORDRINGER OG MULIGHETER Kaare Granheim 1 Situasjon 31.12.16 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/ Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/ «Bestillingen»: En overordnet KOSTRA-analyse av alle tjenestene som vil vise tjenestenes profil og mulig handlingsrom ved bruk av

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Tjenesteproduksjon og effektivitet

Tjenesteproduksjon og effektivitet Vedlegg til -rapportene 2012 Utkast 04.09.2012 Tjenesteproduksjon og effektivitet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 1. Innledning I kapittel 4 i

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

BARDU KOMMUNE STATISTIKKDOKUMENT

BARDU KOMMUNE STATISTIKKDOKUMENT BARDU KOMMUNE STATISTIKKDOKUMENT Statistikkdokument for kommuneplan samfunnsdelen Relevant statistikk er hentet primært fra SSB sin statistikkbank. I tillegg foreligger en del statistikk i forskjellige

Detaljer

KOSTRA analyse 2015. Rana kommune. Økonomiavdelingen. Rana kommune

KOSTRA analyse 2015. Rana kommune. Økonomiavdelingen. Rana kommune KOSTRA analyse 215 kommune Økonomiavdelingen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 2.1 Om KOSTRA... 3 2.2 Bruk og analyse av KOSTRA nøkkeltall... 3 2.3 Ny gruppering av kommuner

Detaljer

Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS

Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy 15.3.2018 Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS Innhold økonomidel 1. Innledning om inntektssystemet 2. Befolkningsprognose 3. Analysemodell

Detaljer

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Sande kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MSC-14/18264-2 93657/14 14.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 20172020 Budsjettrammer 2017 1. august Rollag kommune 2016 Versjon 1: Kommunaløkonomisk analyse 2013 2014 2015 KOSTRA Innhold 1 Innledning...

Detaljer