info NR En enkel sjel fra landet side 11 side 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14"

Transkript

1 info 04 NR Børsselskaper på offensiven Lover mer til Bergensregionen Bergen er en jernbaneby En enkel sjel fra landet side 3 side 10 side 11 side 14

2 Medlemmenes ønsker: Kvalifisert arbeidskraft, realisering av offentlige byggeplaner og bedre infrastruktur leder Marit Warncke I Bergensregionen har vi lagt bak oss en fantastisk sommer. Vi har hatt et vær som har stimulert til fritid, uteaktivitet og ferieopplevelser. Ikke minst opplevde vi dette under arrangementet Tall Ships Races, der byen var fylt til randen av fantastiske skuter og festglade mennesker fra fjern og nær. Dette nyter vi godt av også i næringslivet, og foreløpige beregninger tilsier at næringslivet har hatt en omsetning i forbindelse med arrangementet på over 200 mill.kr. Bergen kommune og alle frivillige fortjener stor ros dette gikk strålende og vi håper Bergen vil søke igjen om noen år. Den 20. august hadde vi også en massemønstring av vårt næringsliv gjennom konferansen Hordaland på Børs, der 21 av våre 30 børsnoterte selskap presenterte seg og sin utvikling. Næringslivet i regionen har blomstret som aldri før de siste årene, og det er fortsatt gode ordrebøker og vekst. For våre medlemmer innen disse bransjene er det fortsatt rekruttering, spesielt av ingeniører, som er største utfordringen for å kunne videreutvikle virksomheten. Aktivitetstoppen ser likevel ut til å være nådd. Dette ga,, Nå må Høyskolen i Bergen få nybygg konserndirektør Tom Rathke i DnB NOR uttrykk for på seminaret. Det samme sier aksjeanalytiker Hogne Tyssøy i dette nummer av INFO. Samtidig viser begge til at stammen i vårt næringsliv - energi, maritim og marin næring - fortsatt går svært bra og fortsatt har store utviklingsmuligheter. Vi i Bergen Næringsråd slutter oss til dette, og vil arbeide videre for å styrke disse miljøene, både gjennom sterkere samarbeid på tvers av klyngene, og ved sterkere samspill med utdannings og forskningsmiljøene. I byggebransjen ser vi imidlertid en markert utflating av aktiviteten. Vi slutter oss derfor til oppfordringen fra Hogne Tyssøy til myndighetene om å starte offentlige prosjekter for å opprettholde aktiviteten. Utflatingen har gitt kapasitet i bransjen, og nå må bygging starte. Det er gledelig å registrere at nytt odontologibygg allerede er lovet i kommende statsbudsjett. Men vi kan på ingen måte være fornøyd dersom det ikke også blir oppstart på nybygg for Høgskolen i Bergen (HIB) i 2009-budsjettet. Det nye høgskolebygget på Kronstad skal gi et løft til Bergen som utdanningsby, samle et fragmentert skolemiljø og revitalisere en hel bydel. Regionen er en vesentlig aktør i noen av Norges viktigste og mest hurtigvoksende næringer (olje og gass, energi, subsea som eksempel), og det er HIB som utdanner den fagkompetanse disse næringene trenger. Her må det tilbys moderne og internasjonalt konkurransedyktige lokaler. Nytt høgskolebygg har i flere år stått høyt oppe på næringsrådets saksliste, og i sommer har vi på nytt tatt saken opp med de politiske partier og i brev til finans- og undervisningsministeren. Kvalitet i skolesektoren og tilgang på kvalifisert arbeidskraft er også de viktigste sakene for våre medlemmer. Det viser en undersøkelse som Bergen Næringsråd har foretatt i slutten av juni. Næringsrådet har til enhver tid en 10-på-topp-liste for saker vi skal prioritere, og medlemmene har gitt klare tilbakemeldinger om at vi er på rett spor. Derfor vil politisk påvirkningsarbeid innen rekruttering, veiutbygging, kollektivtrafikk, tilgang på næringsarealer, miljø og næringspolitisk samarbeid i regionen fortsatt står høyt på vår prioritetsliste i tiden som kommer. Og ikke minst: Oljemessen i Stavanger (ONS) i slutten av august var også en stormønstring av bedrifter fra Bergensregionen. For første gang var svært mange av bedriftene samlet under en felles paraply, Business Region Bergen (BRB). Dette opplevde vi svært positivt. Vi fikk god oppmerksomhet, og Bergenskvelden om bord på Statsraaden var fullbooket og gav deltagerne mulighet til verdifull nettverksbygging med kunder og med hverandre. BRB kommer fullt opp å stå i løpet av høsten, og vi ser frem til dette. Bergen Næringsråd vil aktivt jobbe for at vi sammen skal profilere og utvikle vårt næringsliv på beste måte, både innen regionen og ikke minst på det nasjonale og internasjonale plan. Fellesarrangementet på ONS var i så måte en svært god start på dette arbeidet. Marit Warncke Adm. direktør Tips oss! Atle Kvamme tlf Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Marit Warncke Red.: Atle Kvamme Red avsluttet: 4. september Forsidefoto: Oddmund Lunde Utforming og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3200 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonser og bilag: Tlf.: Trine Gunnlaugsson Utgivelsesdatoer i 2008: Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler. Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Næringsråd sendes til:

3 Hordaland på børs Børsselskapene er driverne i næringslivet -Helsetilstanden er god for Hordalandsbedriftene, de er godt finansiert og har velfylte ordrebøker. Men toppen ser ut til å være nådd, og nå bør det offentlige kjenne sin besøkelsestid og gå inn og stimulere med offentlige nybygg og infrastrukturprosjekter. Det er Hogne Tyssøy i Holbergfondene som uttrykker dette i etterkant av seminaret Hordaland på Børs. Her stilte 21 av de 30 børsnoterte Hordalandsselskapene opp for å presentere tall for 1.halvår 2008 og gi en helsetilstand av egen bedrift. Seminaret arrangeres i samarbeid mellom DnB Nor og Bergen Næringsråd. Verdensklasse som gir knoppskyting Hordaland er i verdenstoppen i innenfor energisektoren og de maritime og marine Hogne Tyssøy næringene. Disse næringene må vi slutte opp om og videreutvikle, uttrykte konserndirektør i DnB Nor og adm.direktør i Vital Tom Rathke på seinaret. Hogne Tyssøy er enig i denne vurderingen: - Energisektoren og de maritime og marine næringene er støttepilarene i næringslivet i regionen vår, og regionens styrke ligger i at vi klarer å videreutvikle disse næringsklyngene. Samtidig tilføres aktivitet som gir grunnlag for at det øvrige næringsliv også blomstrer, og vi ser spennende nyvinninger innen kunnskapsbaserte næringer og farmasi/helse. Det er helt klart at børsselskapene er motoren i utviklingen i regionen vår. Sluttfasen på en eventyrlig vekstperiode Børsselskapene i Hordaland har en børsverdi ved utgangen av august-08 på knapt 63 mrd. kroner. Det er nedgang fra i fjor, og våre selskaper har stort sett fulgt utviklingen på Oslo Børs totalt sett. - Dette er normale svingninger som mer avspeiler verdensøkonomien enn helsetilstanden i våre bedrifter. Markedet svinger i øyeblikket mer enn det er grunnlag for ut fra ordrebøker, vekst og resultater. Vi må også huske at regionen vår har vært gjennom en eventyrlig periode det alt har stemt og vi har nytt godt av moderat prisutvikling, lav rente og global vekst. Nå ser vi at aktørene i markedet demper risikoen sin, sier Tyssøy. Det offentlige bør satse -Veksten har gitt sterkere og større selskaper. Vi er nå trolig over toppen, og har kapasitet i flere bransjer. Det er nå det offentlige bør på banen og sette i gang bygging av offentlige bygg og infrastruktur. En stimulans fra det offentlige kan bidra til å opprettholde aktiviteten og få løst presserende oppgaver som alle forventer skal løses, avslutter Hogne Tyssøy. BØRSNOTERTE SELSKAPER I HORDALAND pr Selskap Markeds- Antall Markeds- Avkastning Indeks- Vektet kurs aksjer verdi 2008 vekt avkastning (mill.) (mill. kr.) (inkl.utbytte) (%) DNO 8,8 904, % 12,8 % -1,6% Odfjell A 54,0 65, % 5,7 % -2,0% Odfjell B 50,8 21, % 1,7 % -0,4% Austevoll Seafood 23,9 184, % 7,1 % -2,7% Lerøy Seafood 80,5 53, % 6,9 % -1,7% DOF 56,0 82, % 7,5 % -0,5% Wavefield Inseis 31,3 128, % 6,5 % -1,4% Rieber & Søn 43,9 79, % 5,6 % -0,8% DOF Subsea 32,9 112, % 6,0 % -1,3% Odfjell Invest 26,0 138, % 5,8 % 2,3% AGR Group 34,0 70, % 3,8 % -1,2% Petrolia Drilling 2, , % 3,5 % -0,3% Petromena 16,0 134, % 3,5 % 0,1% TTS Marine 68,8 25, % 2,8 % -0,8% GC Rieber Shipping 40,0 43, % 2,8 % 0,2% Vizrt 20,0 61, % 2,0 % -1,0% Eidesvik Offshore 43,5 30, % 2,1 % -0,3% Tide 47,0 22, % 1,7 % -0,3% Wilson 25,8 42, % 1,8 % -0,1% Rocksource 2,0 584, % 1,9 % 0,0% Grieg Seafood 11,5 76, % 1,4 % -0,4% Petrojack 13,0 64, % 1,4 % -0,4% Oceanteam 62,5 15, % 1,5 % -0,4% Marine Farms 23,0 36, % 1,4 % -0,3% Green Reefers 2,66 253, % 1,1 % -0,3% Ability Drilling 9,0 50, % 0,7 % -0,2% Sparebanken Vest 131,0 2, % 0,5 % -0,1% Voss Veksel og Landmannsbank , % 0,4 % -0,1% Nordiag 1,95 53, % 0,2 % -0,1% Bergen Group 15,50 42, børsnotert i 2008 "HORDALANDSINDEKSEN" % -16,1 % Avkastning Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) hittil i ,2 % Avkastning "Hordalandsindeksen" hittil i ,1 % (Kilde: Holbergfondene) 3

4 Hordaland på børs Hordaland mange spennende selskaper på Børs 1 Hvilke fordeler ser du ved å drive din virksomhet i / fra Hordaland? Det er notert 30 større og mellomstore virksomheter på Oslo Børs med forretningsadresse i Bergen og Hordaland. I dette nummeret av INFO er de børsnoterte selskapene fra vårt fylke hovedtema. Motivet for å la seg børsnotere er normalt tilgang på kapital. Vi har i stedet fokusert på tilknytningen til regionen og stilt dem fire spørsmål (se blå ramme til venstre) Hvilke ulemper ser du ved å drive din virksomhet i / fra Hordaland? Hva kan offentlige myndigheter og politikere gjøre for å legge forholdene bedre til rette for den virksomheten du leder? Hvilke betydning har den lokale næringsklynge og utdannings- og forskningsmiljøet i regionen for den virksomheten du er leder for? TTS Marine mill. kr. Fordel av sterkt maritimt miljø Johannes D. Neteland, konsernsjef i TTS Marine: 1. TTS er et internasjonalt konsern som utvikler og leverer håndteringsutstyr for skip, havner og offshore-installasjoner. Vi har dermed fordel av at det i Hordaland er et sterkt maritimt miljø. Men vi kunne hatt vårt hovedkontor mange andre steder i verden enn i Bergen. 2. Den største ulempen er at finansmiljøet her er mindre enn i Oslo. Høy aktivitet i petroleumsindustrien på Vestlandet gjør også kampen om relevant og kompetent arbeidskraft svært krevende for oss. 3. Politikere og myndigheter må gjøre sitt til at vår region oppleves som attraktiv å bo og arbeide i, slik at tilgangen på kompetent arbeidskraft blir større. 4. TTS har begrenset glede av næringsklyngen og FoU-miljøet. Men forskning knyttet til offshore- og subseaaktiviteter blir viktigere for oss, og det er bra at disse fagmiljøene er i god utvikling. 4

5 Medieklyngen er vesentlig Bjarne Berg, adm. direktør i Vizrt: 1. For oss i Vizrt er nærheten til TV2 den viktigste fordelen ved å være lokalisert i Hordaland. Dette har vært helt avgjørende for utviklingen av selskapet. 2. Som bedrift som rapporterer i dollar blir det norske kostnadsnivået høyt. Dette er den viktigste ulempen ved å vøre lokalisert i Hordaland. Det er dessuten vanskelig å få tak i kvalifiserte folk. Vizrt mill. kr. 3. Det vi trenger fra politikerne og offentlige myndigheter er rammebetingelser som er forutsigbare. Ellers er det beste de kan gjøre å holde fingrene fra fatet! 4. Klyngevirksomheten rundt TV2 og andre mediebedrifter er viktig for Vizrt. Forskningsmiljøene har derimot IKKE bidratt. Lerøy Seafood Group mill. kr. Ole-Eirik Lerøy, konsernleder i Lerøy Seafood Group: Nærhet til kystkultur og sterke clustre 1. For oss i Lerøy Seafood Group er det nærheten til kystmiljøet, utdanningsinstitusjoner og sterke clustre for marin og maritim virksomhet som gjør det fordelaktig å drive fra Hordaland. 2. Ulempene ved å drive herfra knytter seg først og fremst til at det er svært mange hensyn å ta, noe som blant annet slår ut i treg saksgang i byggesaker og vanskelige trafikkforhold. 3. Alt politikere og myndigheter kan gjøre for å skape hurtigere offentlig saksbehandling og effektive transport- og trafikkløsninger vil være av det gode for oss. 4. Utdannings- og forskningsmiljøet samt den lokale næringsklyngen har avgjørende betydning for selskapets utvikling - både for rekruttering av medarbeidere, mulighet for arbeid til ektefeller/partnere og når det gjelder utdanningstilbud til barn. Patrik Andersson, konsernsjef i Rieber & Søn: Tilgang på stabil og kvalifisert arbeidskraft 1. Stabil og kvalifisert arbeidskraft er den viktigste fordelen for Rieber & Søn ved at betydelige deler av virksomheten vår er lokalisert i Hordaland. 2. Den største ulempen ved å drive virksomheten fra Hordaland er tidkrevende og kostbar transport av varer til markedene og av medarbeidere til forretningsforbindelser; både innenlands og spesielt til utlandet. 3. Vårt ønske til politikerne og myndighetene er langsiktige og forutsigbare rammebetingelser. Det kan ikke gjentas for ofte. Rieber & Søn ASA 4. For oss har nok utdannings- og forskningsmiljøet i Bergen større betydning enn den lokale næringsklyngen mill. kr. 5

6 Hordaland på børs På verdenskartet i marin seismikk Sven Rong, adm. direktør i GC Rieber Shipping: 1. Bergen er vår tradisjonelle hovedbase der vi driver med basis i vår merkevare og omdømme. For oss er det positivt at det i Hordaland er stor bredde knyttet til maritime aktiviteter og petroleumsvirksomhet offshore. Tilgangen på riktig kompetanse opplever vi som god. 2. De administrative kostnadene ved å drive herfra er relativt høye og de er stigende. Avstanden til det finansielle sentrum i Oslo er også et minus. 3. Det ville vært ønskelig med en alternativ skattemodell for petroleumsvirksomhet som kunne ha redusert kostnadsspiralen i Nordsjøen. Dermed ville det generelle lønns- og kostnadspresset for vår virksomhet ha avtatt. Politiske myndigheter kan generelt bidra til større forutsigbarhet og bør ta bort særskatt på arbeidende kapital. 4. GC Rieber Shipping er avhengig av riktig kompetanse både med tanke på ansettelser i vår egen organisasjon og i det nettverket vi er en del av. Næringsklyngen både maritimt og innenfor maritim offshore, subsea og seismikk er til stor hjelp for utvikling av vår virksomhet. Et godt utdanningsog forskningsmiljø bygger opp under dette og vi rekrutterer i stor grad yngre og nyutdannede personer. Det lokale utdanningsog forskningsmiljøet innen geofysikk har satt Norge og Bergen på verdenskartet når det gjelder marin seismikk. G C Rieber Shipping mill. kr. Ønsker bedre kontakt med aqua- Bjørn Myrseth, adm. direktør i Marine Farms: 1. For Marine Farms er det en fordel å være i et cluster med en rekke andre sjømatbedrifter og leverandører til vår virksomhet. God kontakt med leverandører av utstyr, fôr og tjenester er viktig. Kommunikasjonene med fly opplever vi som relativt gode. Dette er viktig siden all vår virksomhet er i utlandet. 2. Ulempen ved å drive virksomheten fra Norge og Hordaland er det høye kostnadsnivået på alle felt. 3. Vårt ønske er at politikere og myndigheter legger bedre til rette for utdannelse innen akvakultur for å bedre rekrutteringen av operatører og ledere. De bør også jobbe for enda bedre 6

7 Wilson mill. kr. Tilgang på tjenester lokalt Øyvind Gjerde, adm. direktør i Wilson: For rederinæringen skiller ikke Hordaland seg vesentlig fra nærliggende fylker, for eksempel Rogaland. I forhold til Oslo oppfattes imidlertid fylket å ha bedre tilgang til stabil og kvalifisert arbeidskraft til noe mer moderat kostnad. 2. Vi ser ingen spesielle ulemper med å drive fra Hordaland. 3. Foruten å tilpasse generelle rammebetingelser for næringen til de som gjelder internasjonalt kan politikere og myndigheter fokusere mer på å styrke fagteknisk og kommersiell utdannelse, herunder også maritime fag. 4. Den lokale næringsklyngen for shipping i Bergensregionen står sterkt. Dette gjør at vi kan kjøpe flere av tjenestene vi har behov for lokalt. Samtidig blir næringen hyppig profilert i mediene, noe som forhåpentligvis bidrar til økt interesse for shipping blant ungdommen. forskere Nyter godt av sterkt finansmiljø Stein Klakegg, adm. direktør i Sparebanken Vest: 1. For oss er det en åpenbar fordel å kunne drive bank i det vi har definert som et kjerneområde. Vi opplever utviklingen i Hordaland som meget positiv både i bedriftsog personkundemarkedet. 2. Det er ingen spesielle ulemper med å drive Sparebanken Vest fra Hordaland. Det er tvert i mot en fordel å være selvstendig med hovedkontor i Bergen. Vår nærhet til en betydelig del av nasjonens verdiskaping gir oss et meget godt utgangspunkt for å være Vestlandets mest foretrukne bank. 3. Politikere og myndigheter bidrar best ved å gi bedriftene større frihet og ansvar for sin egen utvikling. For vår del begrenser Finansdepartementets reguleringsiver strukturelle endringer i sparebanksektoren. Det er også en uting at ikke sparebankene selv kan bestemme hvor stor del av overskuddet som kan benyttes til allmennyttige formål, så lenge generelle soliditetskrav blir tilfredsstilt. Men vedtak som kan gi oss denne friheten henger fortsatt i det blå. flyforbindelser for regionen. Myndighetene kan også stimulere flere leverandører i bransjen til å etablere seg i Bergensområdet, og bidra til utvikling av de som allerede er her. 4. Det er bra at vi har sterke institusjoner for utdannelse og forskning knyttet til havbruk og annen marin virksomhet, men kontakten med næringsklyngen kan og bør bli bedre. Internasjonale konferanser er viktige for formidling av kunnskap og idéer. Marine Farms 842 mill. kr. 4. Vi har stor glede av at Bergen har sterke akademiske institusjoner innen økonomi og finans. Gjennom etableringen av Frende forsikring har vi erfart at byens forsikringsmiljø er betydelig og meget kompetent. Generelt opplever vi tilgangen på relevant kompetanse til vår virksomhet som god. Sparebanken Vest 328 mill. kr. 7

8 Hordaland på børs Sjømatclusteret er sterkt og motiverende Morten Vike, adm. direktør i Grieg Seafood: 1. For sjømatbransjen er det en betydelig clustervirkning i Hordaland knyttet til alt fra forskning og utvikling, forvaltning, andre næringsaktører og leverandører, aktive eksportører og salgsmiljø og gode kunnskaper innen finans og forsikring. 2. Vår største ulempe er for svake kommunikasjoner til våre virksomhetsregioner; Finnmark, Rogaland, Shetland og Canada, samt lang avstand til de største markedene. Grieg Seafood 880 mill. kr. 3. Generelt er vi opptatt av at det i Norge blir et mer helhetlig grunnlag for politikk og forvaltning og mindre fokus på særinteresser. Vi ønsker også et mer hensiktsmessig reguleringsomfang og detaljeringsnivå i rapporteringen. 4. Det sterke sjømatclusteret i Hordaland har stor betydning; både med hensyn til erfaringsutveksling og for å styrke vår konkurransekraft. Vi opplever miljøet som svært motiverende. Naturstridig å flytte Konsernsjef Dagfinn Neteland i Tide: 1. Tide har sine dype samferdselsrøtter i Hordaland og Rogaland. Vi satser videre på reiselivsutvikling på Vestlandet og ser det som en klar fordel at vi er posisjonert her. Tide står for trygge, gode reiseopplevelser - enten del gjelder turistreiser eller kollektivreiser. 2. Ingen ulemper! Det ville vært "naturstridig" å flytte vårt konsern-tyngdepunkt til andre deler av landet, selv om vi satser på et nasjonalt og nordisk marked. Derimot etablerer vi oss med avdelinger og virksomhet andre steder - og har allerede satt foten ned i Hamar, Stavanger, Oslo, Sogn, Møre, Trøndelag og Odense i Danmark. 3. De må utvikle tydelige nasjonale planer for overordnet samferdsel i Norge og Norden, og lage rammer for det offentliges kjøp av kollektivtjenester som fremmer økt kollektivtrafikk, vern av miljøet og god samfunnsøkonomi. Anbudene må ha insentiver som sikrer god kvalitet og service overfor kundene. Vi får ingen økning i kollektivbruken dersom Ola og Kari opplever tilbudet som dårlig! TIide mill. kr. 4. For oss i Tide kan institusjoner og næringsliv i regionen for øvrig ha stor betydning ved bl.a. bidra til en jevn vekst i bruken av kollektivmidler. Sammen med myndighetenes bruk av både pisk og gulrot overfor befolkningen, kan bedriftene bidra til en utvikling der ansatte og kunder i økende grad bruker kollektivtrafikk. Slik styrkes grunnlaget for å få flere busser og hyppigere avganger på viktige ruter. 8

9 Shippingmiljøet er viktig Vil ha større satsing på utdanning Green Reefers 674 mill. kr. DOF mill. kr. Toril Eidesvik, adm. direktør i Green Reefers: 1. Green Reefers har sitt hovedkontor med ca 70 ansatte i Bergen. Våre skip seiler globalt, men det er en åpenbar fordel å drive fra et fylke og en landsdel der det maritime miljøet er sterkt og levende. Her har vi leverandører og samarbeidspartnere, og finner lettere arbeidskraft som har den kompetansen vi trenger. 2. Vi ser ingen spesielle ulemper med å drive fra Hordaland. 3. Det vi ber om fra politikere og myndigheter er stabile rammevilkår. Stadige regelendringer er kostnadsdrivende og bidrar til større usikkerhet. 4. Næringsklyngen innen shipping og utdanningsinstitusjonene er viktig for at tilgangen på folk med formell bakgrunn og realkompetanse blir tilstrekkelig. Mons Aase, adm. direktør i DOF / DOF Subsea: 1. Vi har ingen andre erfaringer enn å drive fra Austevoll og Bergen, og det har for så vidt gått greit. Samtidig vet vi at miljøene for den type fartøy DOF opererer er sterke på Møre, og tilsvarende er subsea engineering og konstruksjonsmiljøene større i Oslo og Stavanger. 2. Den største ulempen er at rekrutteringsbasen for våre driftsmiljøer på land til tider blir for tynn. 3. Politikere og myndigheter gjør best nytte ved å sørge for rammevilkår som er stabile og konkurransedyktige internasjonalt. Og så må det satses mer på utdanning av maritimt personell. 4. På Austevoll er vi nok litt einstøinger. Men når vi tenker oss om har vi selvsagt glede av at det både i fylket og i landet som helhet er sterkt maritimt miljø. Hanøytangen skal gi fortrinn Roger Simmenes, adm. direktør i Bergen Group: 1. Fordelen ved å drive i Hordaland er at vi er del av et kreativt maritimt miljø på Vestlandet, både innen offshore og skipsbyggingsindustrien. Mange av vår kunderelasjoner og samarbeidspartnere er knyttet til regionen i større eller mindre grad. Tilkomsten til vår fremtidige industribase på Hanøytangen gir oss også gode fortrinn i konkurransen om å ta inn rigger fra Nordsjøen. 2. Den viktigste ulempen er at mye av vårt investormarked er tilknyttet miljøer i Oslo og i utlandet. Bergen Group Børsnotert Vi har hatt store utfordringer knyttet til tilrettelegging av utenlandsk arbeidskraft i industrien. Myndigheter bør legge til rette for en bedre ordning for våre utenlandske arbeidere som gjør det mulig å opprettholde produksjonen i industrien. 4. Gode utdanningsmiljøer innen våre bransjer er essensielt for å få tak i nye og kvalifiserte medarbeidere. Vi har i flere år hatt som praksis å ta inn studenter i deltidsstillinger og sommerjobber. Dette har gjort det mulig å få tak i motiverte og engasjerte medarbeidere i våre fagdisipliner. 9

10 Administrerende direktør Marit Warncke understreket at Bergen Næringsråd forventer et løft i samferdselsinvesteringene i Bergensregionen. Tiden er overmoden for en ny giv i samferdselspolitikken, sier Warncke. Et løft kunne Navarsete love, og hun ønsket også at en del av midlene i Oljefondet bør brukes til investeringer i infrastruktur. Men hvor stor løftet blir og hvilke prosjekter i Bergens-regionen som kan se frem til større statlig innsats, ville ikke samferdselsministeren konkretisere. Vi har svære prosjekter på Østlandet som er viktige og etterlengtet, men vi må også se på hvordan vi kan tilføre de viktige veiene på Vestlandet og nordover mer midler. Det er ille at E39 har så lav standard, og E16 og E134 ligger også langt fremme i køen. Vi kommer til å bruke mer på Vestlandet og i Nord-Norge, men jeg kan ikke love noe for enkeltstrekninger, sier hun. OPS-prosjekter En av sommerens store diskusjoner har vært alternativ finansiering av veiprosjekter gjennom offentlig-privat-samarbeid for å få bygget mer vei på kortere tid. Det mangler ikke penger i Norge, men kapasitetsproblem har gitt økte kostnader ved å sette i gang prosjekter. OPS er bare en form for avbetaling, det gir ikke billigere veier. Men når det nå ser ut til å kunne bli ledig kapasitet i byggebransjen, mener jeg vi bør vurdere noen flere OPSprosjekter. Da ligger prosjekter på Vestlandet og i Nord-Norge godt an. Navarsete understreker at hun ønsker å kunne bygge ut lengre veistrekninger sammenhengende. Lover mer til Bergensregionen Vi kan ikke leve med dårligere infrastruktur enn våre naboland, sier hun. Kamp om midler Navarsete mener hun har gehør i regjeringen for mer penger til samferdsel. Det er kamp om prioriteringene på statsbudsjettet. Det er min jobb å sørge for at en større del av midlene går til samferdsel. Jeg vil arbeide hardt for mer penger til sektoren, og jeg registrerer med tilfredshet at også Jens Stoltenberg nå snakker om samferdsel, sier hun. Men det er flere utfordringer enn intern kamp i regjeringen som må behandles. En av de største utfordringene er å veie behovet for vedlikehold opp mot å bygge nytt. Vedlikeholdet er nemlig sterkt undervurdert i gjeldende NTP, og på lang sikt mener Navarsete at vi er nødt for å gjøre mer med vedlikeholdet av veinettet. Høyt prioritert For jernbanenettet ser samferdselsministeren det som viktigst å få opp farten og regulariteten rundt og mellom de store byene. Her er Bergensbanen en stor utfordring, og for godstrafikken er dobbeltspor på strekningen Bergen Fløen særdeles viktig. Det er sterk interesse fra næringslivet om å vri mer godstrafikk over til jernbane. Bergen Fløen er høyt prioritert fra min side, og det er også viktig å se Bergensbanen under ett, sier Navarsete. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete ble i Bergen Næringsråd møtt av et unisont krav om mer penger til vei og jernbane. Navarsete lover mer penger, men kan ikke tallfeste statlige bevilgninger til konkrete samferdselsprosjekter i Bergens-regionen. Bergen Næringsråd har i samarbeid med Næringsalliansen gitt en omfattende uttalelse til Nasjonal Transportplan (NTP). Torsdag 4. september besøkte samferdselsminister Liv Signe Navarsete Bergen Næringsråd, for å redegjøre for regjeringens arbeid med NTP. Forventer rekordinnsats Byrådsleder Monica Mæland understreker at Bergens-regionen har et investeringsbehov i helt nødvendige samferdselsprosjekter på 35 milliarder kroner frem til 2030, og at Bergen uten større statlig innsats står i fare for å ikke få realisert noen stamveisprosjekter de nærmeste 4-6 årene. Vi har rekordlang erfaring med spleiselag. Det som ligger i NTP er ikke et spleiselag. Nå forventer vi rekordinnsats fra staten, sier Mæland. 10

11 - Bergen er en jernbaneby - Min oppgave er å utvikle jernbanen til et konkurransedyktig transportmiddel. Og vi ser på Bergen som en jernbaneby der toget skal være en del av et godt kollektivnett. Den viktigste oppgaven første årene er imidlertid oppgradering og vedlikehold av det jernbanenettet vi allerede har i Norge. Jernbanedirektør Elisabeth Enger fikk mye å svare for under møtet med Bergen Næringsråd sine medlemmer 3. september. En unison forsamling krevde reell og snarlig satsning på Bergensregionens jernbane- nett. Elendig punktlighet, sprengt kapasitet og manglende opp gradering er utfordringer Enger tar med seg tilbake til hovedstaden fra Bergen. Infrastruktur viktigste sak Bergen Næringsråd har i lengre tid hatt infrastruktur og fremkommelighet som fokusområde. En fersk undersøkelse blant Næringsrådets medlemmer viser at dette også i dag er den viktigste saken for næringslivet i byen. Vi ønsker oss integrerte transportløsninger for bane- fly- vei og sjø, og en betydelig større helhetlig satsning på Vestlandet. Når problemene på Østlandet får all oppmerksomhet, påvirker det de som bevilger midler, sa adm. direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd i sitt velkomstinnlegg. Prioriteringer med få midler Jernbanedirektør Elisabeth Enger kommer fra stillingen som rådmann i Bærum kommune. Ironisk nok er budsjettene for Bærum kommune og Jernbaneverket like store. Med de begrensede midlene vi har til rådighet, er det viktig for oss å gjøre de riktige prioriteringene. Derfor er det svært viktig for oss å samhandle med alle interessenter for å finne de beste løsningene, sa Enger. Hvordan jernbanen fungerer er et samfunnsmessig viktig element, påpekte hun. Jernbaneverkets prioritering er å styrke vedlikeholdet på banenettet. Dette må økes med 35% i forhold til i dag gjennom tiltak i NTP (Nasjonal transportplan) for Bergensbanen en versting Bergensbanen er i dag den banen med dårligst punktlighet av alle i Norge. I underkant av 20% av togene til Bergen, ankommer i rute. I tillegg har banen oppnådd full kapasitetsutnyttelse, samtidig som behovet øker. Punktligheten de siste månedene har vært skandaløs, mente Leif Arne Strømmen i Logistikkforeningen.no i sitt innlegg. Det medfører at transportørene velger vei i stedet for bane, med de følger det har for trafikksikkerhet og klima. Vi forventer klare planer og strategier for å løse de store problemene gods- og passasjertransporten har i Bergensregionen, sa Strømmen. Jernbanedirektør Elisabeth Enger lovte, gjennom en utfordring hun sendte videre til regiondirektør for vest, Lars C. Stendal, at med de midler man har til rådighet skal punktligheten bedres for resten av Krever tiltak I 2009 er det 100 år siden skinnene fra øst og vest ble skrudd sammen ved Ustaoset. Det hersker ingen tvil om at arbeidshesten trenger en betydelig oppgradering mennesker fraktes årlig over Finse, og Bergen Arna har den største trafikken i Nord Europa i enkeltsporet tunnel, med 2 millioner mennesker årlig. Når det gjelder Bergensbanen er det viktig å iverksette tiltak som bedrer sikkerheten og punktligheten, sa Enger. Tiltak som vedlikehold og fornying, sikring mot ras og utglidninger, flere krysningsspor, dobbeltspor Bergen Fløen og utbygging av Ringeriksbanen er noe av det som vil bedre situasjonen. - Jernbaneverkets holdning er at Oslo og problemene som er på Østlandet skal betraktes som et spesial- tilfelle, og ikke gå på bekostning av satsningen i resten av landet, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger. Kommer gjerne tilbake Elisabeth Enger ga uttrykk for at det hadde vært et konstruktivt møte i Bergen med konkrete innspill fra de øvrige foredragsholderne og deltakerne i salen. - Det må skje endringer i jernbanenettet, og det er slike innspill vi trenger. Jeg kommer gjerne tilbake senere for å diskutere tiltak med Bergen Næringsråd og de øvrige aktørene her i Bergensregionen, og jeg lover at det ikke skal gå 10 år til neste møte. 11

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR.3 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19

info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR.3 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19 info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt 03 NR.3 2007 Kina vil samarbeide med Senter for ny utenlandsk Innovasjon-direktøren Hva skjer med Sandviken?

Detaljer

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive!

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive! info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen 04 NR.4 2007 Valg 2007 Kamphaner i fylket Klar for å gi Vi må bli mer attraktive! side 3 side 12 side 14 side

Detaljer

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 TEMA: Finanskrisen Regjeringens tiltakspakke DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær U37 / 2 MRD. TIL AKTIVE EIERFOND / OLA H. GRYTTEN OM EKSPORTNÆRINGEN www.bergen-chamber.no

Detaljer

info Bergen - ikke nok næringsarealer NR.1 2007 Kommuneplanens arealdel 2006 2017 www.bergen-chamber.no Ny i forsikring Satser på fortetting

info Bergen - ikke nok næringsarealer NR.1 2007 Kommuneplanens arealdel 2006 2017 www.bergen-chamber.no Ny i forsikring Satser på fortetting info www.bergen-chamber.no Bergen - ikke nok næringsarealer 01 NR.1 2007 Kommuneplanens arealdel 2006 2017 Satser på fortetting Teatersuksess Toppsjef med Ny i forsikring Bergenscenarier 2020 side 3 side

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler info www.bergen-chamber.no tema: Entreprenørskap 06 NR.6 2006 Ungdom utvikler Connect har 150 Jobber for stor Bergen 5+ fra morgen gode idéer frivillige eksperter forskningspark til kveld side 6 side 8

Detaljer

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18 info www.bergen-chamber.no 06 NR.4 2006 tema: Business Region Bergen Warloe tar grep Göteborg i støtet Undervannsentusiasten Krever strakstiltak side 3 side 6 side 15 side 18 leder Helge S. Dyrnes I dette

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur.

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur. Bergen næringsråd // nr. 2 // 2010 Lodde Rådgivning Olje Hval Biomarint Atmosfære Varme Lakselus Næring Dyphavsarter Fiskeegg Strøm Saltholdighet Gyteområde Vannstand Hummer Sjømat Torsk Toktprogram Vandring

Detaljer

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong INFO 1 Nr. 2006 www.bergen-chamber.no På helsen løs Side 3 5 La Bergen Skinne Fra visjon til handling i BS2020 Teaterentreprenøren klar for Bikubesong Bergen skal skinne Statoils førstedame i Bergen s

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR. Forener samfunnsansvar og lønnsomhet. Slavedrift og menneskehandel et globalt problem. Møter borgerkrig og væpnede konflikter // TEMA

SAMFUNNSANSVAR. Forener samfunnsansvar og lønnsomhet. Slavedrift og menneskehandel et globalt problem. Møter borgerkrig og væpnede konflikter // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2013 // TEMA SAMFUNNSANSVAR Forener samfunnsansvar og lønnsomhet Slavedrift og menneskehandel et globalt problem Møter borgerkrig og væpnede konflikter www.bergen-chamber.no

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2013 // TEma SjømaT Verdens største sjømatkonferanse til Bergen Med røttene i havet Salma satser internasjonalt www.bergen-chamber.no // TEma Verdens største sjømatkonferanse

Detaljer

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital INFO 4 Nr. 2004 Blant de Ill: AG Foto: Marine Harvest beste i verden TEMA: havbruk & sjømat Trenger såkornkapital Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe Gjør Vestlandet til en sterk merkevare Døråpner til

Detaljer

Bente Haugrønning om entreprenørene. TEMA: Entreprenørbransjen. Thomas Lidal Jamne om Pretor. Erik Reinertsen om Reinertsen AS

Bente Haugrønning om entreprenørene. TEMA: Entreprenørbransjen. Thomas Lidal Jamne om Pretor. Erik Reinertsen om Reinertsen AS 3 06 i Bente Haugrønning om entreprenørene TEMA: Entreprenørbransjen Thomas Lidal Jamne om Pretor Erik Reinertsen om Reinertsen AS Møteplassen LEDER Følg med på vår hjemmeside: www.trondheim-chamber.no

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

INFO ENERGI. Med kremmerånd i kraftmarkedet TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 3 4. Kriseledelse. Er din bedrift forberedt?

INFO ENERGI. Med kremmerånd i kraftmarkedet TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 3 4. Kriseledelse. Er din bedrift forberedt? INFO 2 Nr. 2005 www.bergen-chamber.no TEMA: ENERGI Med kremmerånd i kraftmarkedet Side 3 4 Ny HOG-leder med store planer 6 7 Kriseledelse. Er din bedrift forberedt? Vil bygge sterkt forvaltningsmiljø Forskere

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

mener dagens kommunestruktur går ut over verdiskapningen. Side 6, 7, 8, 9, 10 og 11

mener dagens kommunestruktur går ut over verdiskapningen. Side 6, 7, 8, 9, 10 og 11 Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 9-2008 ÅRGANG 15 Vi hemmes av kommunegrensene Industri-gründerne Inge Brigt Aarbakke, Ståle Kyllingstad og Tore. Christiansen mener dagens kommunestruktur går ut

Detaljer

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

EIERSKAP. Globalisering påvirker eierskap. Gode råd ved eierskifter. Aktivt eierskap gir suksess // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 EIERSKAP // TEMA Globalisering påvirker eierskap Gode råd ved eierskifter Aktivt eierskap gir suksess www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2013 www.bergen-chamber.no

Detaljer

10 fantastiske oppfinnelser

10 fantastiske oppfinnelser 10 fantastiske oppfinnelser. Side 6, 7, 8, 9, 10 og 11 Rosenkilden Made in Stavanger-regionen: 90 kandidater slåss om innovasjonsprisene under ONS. Rosenkilden presenterer ti av dem. Konkurransen er knallhard

Detaljer

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2013 // TEma Kunnskapsbyen Bergen Dobler stillinger i traineeprogram Forsker på oljeproduksjon Utveksler kunnskap i ny medieklynge www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD

Detaljer

Rosenkilden. Næringspolitikk og økonomi

Rosenkilden. Næringspolitikk og økonomi 05 Rosenkilden 06 N Æ R I N G S L I V S M A G A S I N E T Næringspolitikk og økonomi PROFILEN: MARTIN GJELSVIG SIDE 4 7. SEADRILL HAR STARTET KLATRETUREN SIDE 8 10. BANKEN I MOBILBYGGET SIDE 12 13. STØVLETTER

Detaljer