VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU?"

Transkript

1 VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU?

2 HVA KAN SKJE MED BERGENS- REGIONEN I FREMTIDEN? SPØRSMÅLET ER BÅDE UTGANGSPUNKT OG GJENNOMGANGSTEMA FOR PROSJEKTET BERGENSCENARIER PROSJEKTET BLE UNNFANGET I 2003 AV BERGEN NÆRINGSRÅD OG BERREFJORD & THOMASSEN AS. IDÉEN VAR Å SKUE LITT LENGRE FREM I TID ENN VANLIG OG PÅ BAKGRUNN AV ULIKE GLOBALE TRENDER SKAPE NOEN FUNDERTE SPEKULASJONER OM HVA SOM KAN SKJE MED BERGEN I ET ÅRS PERSPEKTIV. I DEN FØRSTE FASEN ( ), KONSENTRERTE PROSJEKTET SEG OM Å UTVIKLE OG FORMIDLE DE TO SCENARIENE OM DEN TANNLØSE REGIONEN (2+2=3) OG DEN SPENSTIGE REGIONEN (2+2=5+). DEN TANNLØSE REGIONEN (2+2=3) DEN SPENSTIGE REGIONEN (2+2=5+) Den tannløse regionen symboliserer en by og region som har utviklet seg i negativ retning. I en slik region har negative holdninger som intoleranse, trangsynthet, kortsiktighet og egoisme slått rot. Vi må sørge for at vi ikke ender opp med dette scenariet. Den spenstige regionen symboliserer en by og region som har utviklet seg i positiv retning. I en slik region har positive holdninger som toleranse, åpenhet, langsiktighet og samarbeidsvilje fått prege samfunnet. Slik ønsker vi at Bergensregionen skal bli i fremtiden. Vinter 2003: Bergen N ærings råd tar initiativ til BS2020. Vår 2003: Bergen Næringsråd og Berrefjord & Thomassen (B&T) presenterer BS2020. Vinter 2004: To fremtidsscenarier presenteres: Den tannløse regionen (2+2=3) og Den spenstige regionen (2+2=5+). Høst 2004: Fase 2 startes: Fra visjoner til strategier og handling. Høst 2004/vår 2005: Arbeidsmøter og workshops med bred deltakelse. Høst 2005: De syv satsningsområdene presenteres

3 SAMHANDLING OM DE VIKTIGE SPØRSMÅLENE I PROSJEKTETS FASE 2 ( ) ØNSKET MAN VED HJELP AV DEN SCENARISKE INNFALLSVINKELEN Å TA NESTE SKRITT - FRA SCENARIER TIL STRATEGI OG HANDLING. I PROSESSEN BLE DET LANSERT SYV SATSNINGSOMRÅDER. FOR AT VI SKAL KLARE Å LØSE DE SPØRSMÅLENE OG UTFORDRINGENE REIST RUNDT DE SYV OMRÅDENE, ER DET AVGJØRENDE AT VI I VÅR REGION KLARER Å SAMHANDLE. DE SYV SATSNINGSOMRÅDENE LIVSFASENE Hvordan møter vi utfordringene knyttet til å ivareta og foredle de menneskelige ressursene? KUNNSKAPSGLEDEN Hvordan kan vi gjøre regionen ledende på kunnskap innen utvalgte områder? KVALITETSOPPLEVELSEN Hvordan gjør vi regionen mer attraktiv for både befolkningen, tilflyttere og tilreisende? SANNTIDSREGIONEN Hva kan vi gjøre for at regionen til en hver tid skal være oppdatert på, ta i bruk og bidra til utvikling av ny informasjonsteknologi? ASIA-AKSEN Hvordan kan vi gjøre regionen vår bedre rustet til å takle globaliseringen, ikke minst i forhold til Asias vekst? NYTT ENTREPRENØRSKAP Hva kan vi gjøre for å stimulere til og tilrettelegge for gründervirksomhet og nytt entreprenørskap? HAV, KYST, FJORD OG POL Hvordan kan vi tilrettelegge for vekst og utvikling innenfor våre viktigste næringer, og hvordan sikrer vi at kompetansen fra universitet og høyskoler utvikles og brukes slik at veksten gjøres bærekraftig? Vinter 2006: Prosjekt administrasjonen etableres i Bergen Næringsråds lokaler. Høst 2006: Hovedtema 1 presenteres: Klima og bærekraftig utvikling. Vinter 2007: Hovedtema 2 presenteres: Regional attraktivitet og rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. Vår/høst 2007: BS2020 er startmotor og koblingsboks for en portefølje av samarbeidsprosjekter innenfor de to hovedtemaene. Vinter/vår 2008: Oppstart for flere av samarbeidsprosjektene. Vår 2007:

4 DETTE HAR BERGEN SCENARIER BIDRATT TIL BERREFJORD & THOMASSEN AS LEDET PROSJEKTETS TO FØRSTE FASER FREM TIL ÅRSSKIFTET 2005/06. I 2006 BLE DET ETABLERT ET SEKRETARIAT SOM HAR LEDET FASE 3 AV PROSJEKTET DER HOVED OPPGAVEN HAR VÆRT Å VIDEREFØRE ARBEIDET MED Å GÅ FRA STRATEGIER TIL HANDLING. EKSEMPLER PÅ PROSJEKTER: FASE 1 OG 2 I fase 1 og 2 av Bergenscenarier 2020 bidro prosjektet til å koble sammen aktører fra alle samfunnsarenaer for å komme frem til to scenarier og syv satsningsområder. Arbeidet bevisst gjorde aktørene på hvor viktig det er at vi samarbeider og samhandler i regionen vår. Det felles krafttaket for å få bygd Vitensenteret VILVITE ble satt i gang i kjølvannet av prosessene rundt Bergenscenarier KLIMA OG BÆREKRAFT: Etablering av Klimaforum i samarbeid med Bjerknessenteret og Bergen Næringsråd. Økonomisk forskningsprosjekt på SNF om klima. ECT-konferansen i Grieghallen Foredrag og kunnskapsformidling i samarbeid med Bjerknessenteret. Møter, seminarer og workshops. FASE 3 I fase 3 har vi vært opptatt av å sette i gang konkrete sam arbeidsprosjekter mellom aktørene fra det offentlige, det private og akademia. Arbeidet har vært særskilt rettet inn mot de to hovedtemaene klima/bærekraftig utvikling og rekruttering/regional attraktivitet. REKRUTTERING OG REGIONAL ATTRAKTIVITET: Etablering og drift av Rekrutteringssamarbeidet i samarbeid med Bergen Næringsråd. Støtte til, medvirkning i og samarbeid om prosjekter med blant annet Karrieresenteret, Springbrettet og samarbeidspartnerne i BS2020. Lunsjmøter i samarbeid med Bergen Næringsråd om rekruttering. Foredrag og kunnskapsformidling. Møter, seminarer og workshops.

5 HVA KAN VI I FELLESSKAP GJØRE FOR AT BERGENSREGIONEN UTVIKLER SEG POSITIVT? VI VET AT DET ER SCENARIET OM DEN SPENSTIGE REGIONEN (5+) VI ØNSKER Å OPPNÅ. MEN HVORDAN KOMMER VI DIT? HADDE VI HATT EN EKSAKT OPPSKRIFT PÅ DET, HADDE DET VÆRT ENKELT. I BERGENSCENARIER HAR VI LIKEVEL NOEN TANKER OM HVA VI BØR GJØRE PÅ VEIEN FOR AT FREMTIDEN SKAL BLI POSITIV. VI MÅ SAMHANDLE! HOLDNINGENE AVGJØRENDE! Evnen og viljen til samarbeid og samhandling er avgjørende for å skape en positiv utvikling for regionen. Vi må sam arbeide og samspille på tvers av sektorer, geografi og bransjer for å løse felles utfordringer. Dessuten må vi handle i tide. Opptrer vi kortsiktig og fremhever vi ulikhetene? I så fall ligger vi dårlig an. Vi må bli flinkere til å være generøse, tenke langsiktig, fremheve fellesinteressene og ha evne til å leve med motstridende syn i enkeltsaker.

6 SAMARBEIDSPARTNERNE I FASE 3 ( ) Bergenscenarier 2020 har hele tiden vært et dynamisk prosjekt med skiftende temaer og søkelys. Den røde tråden har vært langsiktig tenkning og betydningen av sam arbeid, både lokalt og regionalt, mellom næringsliv, akademia og offentlig virksomhet. De 16 samarbeids partnerne i Bergen scenarier 2020 har hatt jevnlige fellesmøter der ulike fremtids rettede temaer har blitt satt på dagsorden. Uansett hvilken form prosjektet Bergenscenarier inntar i fremtiden, vil arven fra de første fasene gjøre seg gjeldende. Bergenscenarier vil arbeide for at vi skal oppnå det spenstige scenariet (5+) og være opptatt av de gode hold ningene som bidrar til å utvikle oss i positiv retning. Kontaktinformasjon : Utgitt av Bergenscenarier 2020 Layout: Maritime Colours Juni 2008 Bergen Næringsråd Bergen Chamber of Commerce and Industry

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

«Å samarbeide dårlig er verre enn å ikke samarbeide i det hele tatt»

«Å samarbeide dårlig er verre enn å ikke samarbeide i det hele tatt» H «Å samarbeide dårlig er verre enn å ikke samarbeide i det hele tatt» I forberedelsesfasen legges grunnlaget for å lykkes med gjennomførings- og videreføringsfasen, og for å nå målene med læringsnettverket.

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på Sammendrag I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi gjennomførte semistrukturerte

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER

UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER Først vil jeg si at jeg er glad for å se så mange sentrale aktører delta fra de ulike byregionene. Jeg synes dere har gjort en god prioritering ved å være her. En god start på programmet kan vise seg å

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer