ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE 2015"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE 2015 Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik 15.mars

2 INNHALD Side Dagsplan 2 Sakliste 3 Sak 1 Opning 3 Sak 2 Opprop av utsendingar 3 Sak 3 Val av møteleiar, referentar, pressekomite, protokollvitner, 3 Redaksjonskomite Sak 4 Godkjenning av innkalling 3 Sak 5 Godkjenning av dagsorden 3 Sak 6 Melding om arbeidsåret Sak 7 Revidert rekneskap for Sak 8 Innkomne saker 21 Sak 9 Aktivitetsplan Sak 10 Budsjett Sak 11 Kontingent 2016 / Serviceavgift Sak 12 Songarstemne Sak 13 Val 26 Sak 14 Avslutning 26 DAGSPLAN Søndag 15.mars: 10:00 11:30 Årsmøte 11:30 11:45 Kaffipause 11:45 14:00 Årsmøte 14: Lunsj Heimreise 2

3 Norges Korforbund Sunnmøre ÅRSMØTE mars 2015 Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik Sak 1 Sak 2 SAKLISTE Opning Opprop av utsendingar Med forslag og stemmerett -Delegatar : -Styremedlemmar: Med møte og talerett: -utvalgsleiarar: -æresmedlemmar: -revisorar: Sak 3 Val av: - Møteleiar: - 2 stk.referentar: - 2 stk.protokollvitne: - 3 stk Redaksjonskomite: - 2 stk.tellekorps: - 2stk.Pressekomite: Sak 4 Godkjenning av innkalling Sak 5 Godkjenning av dagsorden Sak 6 Melding om arbeidsåret 2014 Sak 7 Revidert rekneskap for 2014 Sak 8 Innkomne saker Sak 9 Aktivitetsplan 2015 Sak 10 Budsjett 2015 Sak 11 Kontingent 2016 / Serviceavgift 2016 Sak 12 Songarstemne 2016 Sak 13 Val Sak 14 Avslutning 3

4 SAK 6 MELDING OM ARBEIDSÅRET 2014 Tillitsvalde 2014 Side 5 Viktige hendingar Side 6 Medlemsoversikt Side 7 Representasjon Side 8 Songarstemne Side 8 Årsmelding frå utvala Side Heidersteikn 2014 Side Stipend 2014 Side 16 Prosjektmidlar 2014 Side 16 Sluttreplikk frå leiaren Side 17 4

5 SAK 6 NORGES KORFORBUND SUNNMØRE TILLITSVALDE 2014 Funk. Valgt STYRET: tid årsmøte Leiar Berit Solhjem 6152 Ørsta 1 år 2014 Nestleiar Bjørn Røren 6065 Ulsteinvik 2 år 2013 Kasserer Lillian Aarskog 6141 Rovde 2 år 2014 Sekretær Sølvi Kjærtun Alnes 6006 Ålesund 2 år 2014 Styremedlem Torunn Haugen 6060 Hareid 2 år Vara Kari Slettevoll 6103 Volda 1 år Vara Anne Margrethe Mo 6150 Ørsta 1 år Vara Berit Bigset 6060 Hareid 1 år 2014 MUSIKK- OG STUDIEUTVALET: Leiar Eldar Hareide 6060 Hareid 2 år 2013 Medlem Øyvind Lied 6101 Volda 2 år 2014 Medlem Arnljot Muren 6082 Gursken 2 år 2013 Medlem Dagfinn Gundersen 6149 Åram 2 år 2014 Varamedlem Rolf Aasevik Dyb 6141 Rovde 1 år 2014 Varamedlem Helge Vikan 6006 Ålesund 1 år 2014 Varamedlem Odd Tarberg 6013 Ålesund 1 år 2014 Varamedlem Lindis Utgård 6230 Sykkylven 1 år 2014 STIPENDUTVALET: Leiar Arvid Myklebust 6065 Ulsteinvik 2 år 2014 Medlem Inger Lise S. Lystad 6150 Ørsta 2 år 2014 Medlem Anne-Marie Hansen 6240 Ørskog 2 år 2013 Varamedlem Bjørg Moldskred 6065 Ulsteinvik 1 år 2014 REVISORAR: VALKOMITE: Atle Birger Flø 6065 Ulsteinvik 1 år 2014 Gunnar Kongsnes 6240 Ørskog 1 år 2014 Leiar Arnt Myklebust 6143 Fiskå 3 år 2012 Medlem Hildur Støylen 6006 Ålesund 3 år 2013 Medlem Geir Straumsheim 6220 Straumgjerde 3 år 2014 Anders Stefan Varamedlem Grindvik 6260 Skodje 1 år 2014 Varamedlem Tore Olav Relling 6094 Leinøy 1 år

6 VIKTIGE HENDIGAR 2014 SAK 6 Styret i NKSunnmøre sin jobb er å styre distriktsleddet mellom årsmøta, og til hjelp har vi vedtektene våre har vore et svært krevjande arbeidsår for oss i styret, mykje tid har gått med til korrespondanse til kora i høve den uklare og uavklara tilstanden i organisasjonen. Og så har pressa vist stor interesse for org. Og arbeidet vårt. Det vart også ekstra stort press midt i ferietida då det nye studieforbundet KOR måtte vere stifta innan 1.juli for at kora skulle få dei omsøkte voksenopplæringsmidlane for våren. Som alltid har det vore høg aktivitet ute i medlemskora med mange konsertar og jubileumsfestar. Siste årsmøte var i Ålesund 9.mars og der vart det handsama vanlege årsmøtesaker, innkomne saker og gjennomført val av nye tillitsvalde. Det meste av tida dette årsmøtet vart sjølvsagt via situasjonen sentralt i NK. Takk til delegatane for konstruktiv og sakeleg drøfting som førte fram til gode vedtak. 7, 8-9.mars gjennomførte vi org. kurs og dirigentsamling i forbindelse med årsmøtehelga. Tidligare daglege leiar i NK, Rune Bergmann, er ein glimrande dirigent og musikkentusiast og var leigd inn til inspirasjon for våre dirigentar denne helga. Nina Vedeld Telseth gav 7 dirigentspirar kyndig veiledning i basiskurset over tre dagar. Anthony Smith frå Norsk Korsenter hadde noteutstilling og svara på repertoarspørsmål gjennom heile helga. Tema på tillitsvaltsamlinga dette året var Dataløysinga i NK der IT-konsulent Bob Nerland informerte og underviste grundig, noko som gav resultat, fleire kor enda opp med ny nettside etter helga. På kvinnedagen 8.mars fekk vi feiande flott lunsjunderhaldning frå Mannskoret Dovre, Moljegapet Blandakor tok utfordringa fredagskvelden, tusen takk til kor og dirigentar for innsatsen!! I september deltok leiar og nestleiar i leiarmøte på Gardermoen. Dette møtet vart på fleire måtar spesielt i og med at sitjande president trekte seg frå styret etter mistillit. Det vart så orientert frå administrasjonen om den kritiske økonomiske situasjonen for org. Noko som etter kvart resulterte i oppseiing av tilsette. Dette skapte stor uro landet over og det vart kalla inn til nytt krisemøte i november for meir informasjon. Gjennom året har NKSunnmøre kalla inn til 11 styremøte og behandla i bort i mot 120 saker av ymse slag. Mange av møta først på året dreia seg om situasjonen sentralt og korleis vi skulle finne tenelege løysingar for kora tilknytt NKSunnmøre. Utvala har vore kalla inn når saklista har kravd det. Dette året var det stemne i Volda med 140 årsjubilanten Volda Blandakor som arrangør. Eit tradisjonelt og godt gjennomført stemne med berre blide fjes å sjå i solskinet. Mange heidersteikn har vore søkt om og overrekt, samt mange frå året før då vi ikkje hadde stemne men landsfestival på Sunnmøre. Styret har gjennom året motteke invitasjonar til og tillitsvalte har delteke i fleire korjubileum, noko vi likar godt. To styremedlemmar frå NKSunnmøre deltok i august i Midt-Kick 2014, ei samling for tillitsvalde på distriktsleddnivå i NK-Midt, dette året var helgesamling lagt til Tingvoll. I september kalla styret inn til leiarsamling, også dette året i Spjelkavik. Fleire og fleire kor deltek i desse samlingane og dei er veldig nyttige ved at styret får lagt fram saker for kora der vi treng medlemmane sine synspunkt. På denne samlinga hadde vi besøk av sitjande og komande president som orienterte om situasjonen sentralt og svara på spørsmål. Vi etterspurte også medlemmane sine ønske om tema for marskonferansen og msu orienterte om planlagde kurs utover i året. Leiar og nestleiar deltok også i regionsmøte og ekstraordinært landsmøte i januar, på landsmøte i september var NKSunnmøre representert med fire deltakarar, derav to delegatar. Leiar deltok også i SfK første landsmøte. Berit Solhjem Bjørn Røren Sølvi K.Alnes Lillian Årskog Torunn Haugen Kari Slettevoll leiar nestleiar sekretær kasserer styremedl. 1.vara 6

7 50 Medlemskor NKSunnmøre pr totalt 1567 Blandakoret Hemingen 27 Blandakoret Fjordafolk 18 Brandalskoret 43 Brattvågkoret 31 Cantando 24 Cervix Vocales 29 Con Moto 29 Damekoret A Capella 26 Ervingen Blandakor 33 FLISNESKORET 31 Giske Blandakor 43 Hareid Kammerkor 43 HERØY MANNSKOR 24 HUNDEIDVIK BLANDAKOR 29 JÅRÅNGSKORET 19 Kor for oss 42 LEIKONG BLANDAKOR 26 LYST 21 MANNSKORET DOVRE 47 MANNSKORET FRENDAR 23 MANNSKORET HARMONIEN 26 MANNSKORET VARDE 39 MOLJEGAPET BLANDAKOR 29 PIKER, VIN & SANG 43 ROVDE BLANDAKOR 30 SANGKORET CANTÀBILE 27 SCALA BRIO 56 SKODJE BLANDAKOR 34 SPJELKAVIKKORET 21 Sunnmøre Festivalkor 10 SYKKYLVEN BLANDAKOR 28 Sykkylven Gospelkor 22 SYVDEKLANG 23 TARETAUSENE 34 TOLVTETTEN 28 ULSTEIN MANNSKOR 35 VALLDAL SONGLAG 19 VANYLVEN BLANDAKOR 43 VELLEDALSKORET 39 VOLDA BLANDAKOR 34 VOLDA MANNSKOR 39 Volda Vokal 44 VYRDE MANNSKOR 19 ØRSKOGKORET 24 Ørsta ID-Choir 28 ØRSTAKORET 32 ØYKLANG (SUNNMØRE) 22 ÅLESUND KAMMERKOR 33 AALESUND OPERAKOR 25 AALESUNDS MANDSSANGFORENING 46 ÅMDALSKORET BERRE DAMER 27 7

8 SAK 6 Representasjon 2014 Ekstraordinært landsmøte NK Oslo jan. Berit Regionsstyremøte 17.jan. Berit Marskonferanse Ålesund 7-9.mars Berit, Bjørn, Torunn, Sølvi Årsmøte Ålesund 9.mars Berit, Bjørn, Torunn, Sølvi 75 års jubileum Ørstakoret 26.april Berit 140 årsjubileum Volda Blandakor 8.juni. Berit, Sølvi, Bjørn Songarstemne i Volda 7-8.juni Berit, Bjørn, Sølvi Gomertreffet på Skodje 14. juni, Sølvi. Midt-Kick Torvikbukt, august, Sølvi, Bjørn Møte med sentralstyret, Spjelkavika 18.sept. Berit, Bjørn, Torunn, Sølvi Leiarsamling NKSunnmøre, Spjelkavika 18.sept. Berit, Bjørn, Torunn, Sølvi Landsmøte Bergen sept. Berit, Sølvi, Oddmund Kjell Olsen og Janet Roelofs Jubileumskonsert Ulstein Mannskor 130 år 16.nov Berit Songarstemne i Volda juni Representantar frå styret var Berit, Bjørn og Sølvi. Jubileumskoret Volda Blandakor, hele 140 år, arrangerte stemne i pinsehelgen i strålende vær for 281 songarar frå 13 tilreisande og lokale kor. Songertoget gikk frå samfunnshuset og gjennom sentrum med Volda Skulekorps, og enda opp i Uppheimsparken der den offisielle åpningen ble holdt i Paviljongen. Bjørn leverte ut hederstegn til uthaldene korsangere til stor applaus frå andre korsangere og publikum. Mange dyktige kor bød på flott korsang gjennom hele helgen forskjellige steder i Volda. Sangerfesten ble holdt på Berte Kanutte huset. God underholdning frå arrangørene skapte god stemning og her vil undertegnede spesielt trekke fram Volda Blandakor sitt samarbeid med Mannskoret Varde som fremførte Phantom of the Opera til stor glede for resterende kor og undertegnede som fikk synge med. God mat og dans utover natten satt et flott punktum for lørdagen. Søndagen holdt fineværet seg til stevnet var over, men da ble det også veldig vått på hjemoverturen for mange av korene. Et flott arrangert sangerstevne er over og undertegnede takker, på vegne av seg selv og styret, arrangørene for en kjempefin helg! Sølvi Alnes. 8

9 SAK 6 Stipendutvalet årsmelding for Med bakgrunn i gjeldande retningslinjer for stipendutvalet, hadde vi møte pr. mail/tlf den Der var søknader om støtte til kurs på Toneheim sommaren 2014 frå tre dirigentar og tre koristar. Med bakgrunn i årets budsjett, sende vi vår innstilling til styret i NKS slik: 3 dirigentar à kr koristar à kr Litt seinare fekk vi søknad om stipend til ein dirigent som skulle ta regional dirigentutdannelse ensembleledelse. Sidan vi ikkje hadde brukt opp årets midlar, beslutta stipendutvalet å innstille på stipend kr også til denne. Med dette har vi innstilt av dei budsjetterte midlane til stipend slik: 4 stk. stipend à kr = kr til dirigentar 3 stk stipend à kr = kr til koristar For stipendutvalet Arvid Myklebust - leiar 9

10 MUSIKK OG STUDIEUTVALGET I NORGES KORFORBUND SUNNMØRE: ÅRSMELDING for 2014 Musikk og studieutvalget frå mars 2014 var vore: Leiar MSU og fast medl.i styret: Eldar Hareide Medlem Hareid Kammerkor Medlem musikkfaglig: Øyvind Lied Dirigent Ervingen Blandakor Medlem musikkfaglig: Arnljot Muren Medlem Vyrde Mannskor Medlem studiefaglig: Dagfinn Gundersen Medlem Vanylven Blandakor 1.vara MSU: Rolf Aasevik Dyb Dirigent mannskoret Frendar 2.vara MSU Helge Vikan,medlem Moljegapet Blandakor 3.vara MSU Odd Tarberg, Medlem Flisneskoret 4.vara MSU Lindis Utgård,Medlem Sykkylven Blandakor Vi har hatt kurs, møter: Det prosjektet som har teke mest tid er forsøket på å få til koristkurs med gruppa PUST. Altfor få melde seg på kurset, så vi måtte kansellere. Grunnen som fleire ga for ikkje og vere med, er at dei kunne tenke seg kurs der heile koret var med, og at dei var usikre på om dei ville vere med på individuelle kurs.så lærdomen må vere at kurs som er tilpassa heile kor vil vere den beste måten å få med deltakarar. MSU hadde sitt første møte 24.april. Deretter hadde vi møte 27.maiog 9.september 5.november og 17. desember. Vi fortsatte fjorårets diskusjon om kor-stoda på Sunnmøre. Korleis sikre rekruttering til kor? Korleis få nye dirigentar? Kva type koristkurs vil vi ha? Planane for 2014 var og dirigentkurs og basiskurs for nye dirigentar på marskonferansen 2014 med Rune Bergmann og Nina Vedeld Telseth, i tillegg planer for et «Kor for alle» invitere psykisk utviklingshindra i regionen Sjustjerna (Volda, Ørsta, Hareid, Ulstein, Sande, Herøy, Vanylven). Workshop, inspirasjonskurs for kor som ynskjer det, kveldseminar med koret i lag med korets dirigent for nye idear og inspirasjon. «Sang hele livet» Samarbeid med SFO om synging og Song instruksjon for borna, og nytt basiskurs som vi vil halde både vår og haust. Fleirkulturelle kor for integrering av våre nye landsmenn inn i «bygdakora» Det er og ynskjeleg at dirigentkursa blir eit fast dirigentforum kvar år i forbindelse med marskonferansen. 10

11 Saker som har oppteke oss dette året. Koristkurs med PUST Vi la mykje arbeid i å få arrangert dette kurset som vart avlyst grunna for få påmelde,og vi trur framleis at mange ville ha stor nytte av kurset. 2. Basiskur a) Basiskurs på marskonferansen b) Basiskurs november Dirigentkurs Dirigentkurs/dirigentforum på Marskonferansen 2015 med Rune Bergmann Framtid: Vi har ikkje kunna gjennomføre alt vi har sett på programmet, men vi vil fortsette arbeidet med dei forskjellige aktivitetane, og ser for oss at MSU kan gjennomføre det meste i løpet av få år. Hareid den 08.januar 2015 Ref. Eldar Hareide, formann MSU 11

12 SAK Medalje og Diplom for 60 års aktiv teneste i songens virke (NK) Nr. Korets namn Songarens namn 1 Rovde Blandakor Agnar Knardal 2 Ulstein Mannskor Jostein Hatlø 3 Mannskoret Varde Ingvald Dahl 2014 Medalje og Diplom for 50 års aktiv teneste i songens virke (NK) Nr. Korets namn Sangerens namn 1 Bergsøy Blandakor Grete Berge 2 Bergsøy Blandakor Ruth Worren 2014 Medalje og Diplom for 40 års aktiv teneste i songens virke (NK) Nr. Korets namn Sangerens namn 1 KorForOss Pauline Kari Aksnes 2 Volda Mannskor Martin Brune 3 Damekoret A`Cappella Sølvi Sylte Olsen 4 Mannskoret Varde Eldar Knardal 5 Mannskoret Varde Magne Vik Arset 6 Aalesunds Per Helge Halkjelsvik Mandssangforening 7 Aalesunds Fred Arne Naalsund Mandssangforening 8 Aalesunds Mandssangforening Arve Henningsen 12

13 2014 Medalje og Diplom for 30 års aktiv teneste i songens virke NKSunnmøre Nr. Namn Kor 1 Lars Inge Breivik Ulstein Mannskor 2 Helge Hånes Ørstakoret 3 Liv Ellen Bjerkeland Con Moto 4 Ellinor Dimmen Con Moto 5 Reidun Vikebakk Vanylven Blandakor 6 Karin Kalvø Giske Giske Blandakor 7 Arnfinn Helge Giske Giske Blandakor 8 Per Ola Kleppe Leikong Blandakor 9 Ragnhild N. Bjørnhaug Flisneskoret 10 Karin Kopperstad Bergsøy Blandakor 11 Anni Warholm Bergsøy Blandakor 12 Harry Fjelle Bigset Blandakor 13 Siv T. Sunde Scala Brio 14 May Torvnes Dybvik Scala Brio 15 Robert Pettersen Aalesunds Mandssangerforening 16 Hans Arne Vestre Ørskog Blandakor 17 Gunnar Kongsnes Ørskog Blandakor 13

14 2014 Medalje for 20 års aktiv teneste i songens virke (NKS) NR Korets namn Songaren sitt namn 1 Cantando Svein Reidar Håvoll 2 Vyrde Mannskor Kjell Åge Saure 3 Vyrde Mannskor Karim Alexander Longva 4 Mannskoret Frendar Helge Takseth 5 Mannskoret Frendar Per Brandal 6 Volda Mannskor Svein Halvard Arnesen 7 Volda Mannskor Idar Knutsen 8 Volda Mannskor Norleif Vik 9 Vanylven Blandakor Thor-Willy Pedersen 10 Vanylven Blandakor Sølvi Sæther 11 Rovde Blandakor Torunn Telseth 12 Rovde Blandakor Petra Nygård 13 Rovde Blandakor Ingeborg Sundnes 14 Rovde Blandakor Reidun Korsfur 15 Mannskoret Harmonien Halvar Amdam 16 Mannskoret Harmonien Ole Johan Dahl 17 Mannskoret Harmonien Rune Humlestøl 18 Ørstakoret Inge Kvamme 19 Ørstakoret Andy Evensen 20 Skodje Blandakor Edel Urke Hofseide 21 Leikong Blandakor Bjarne Voldnes 22 KorForOss Inger Johanne Haram 23 Ørskogkoret Anita Merete Skarshaug Rønneberg 24 Ørskogkoret Kari Hansen 25 Bergsøy Blandakor Jacob Berge 26 Giske Blandakor Oddrun Alnes 27 Giske Blandakor Per Alnes 28 Giske Blandakor Berit Bakken 29 Giske Blandakor Anne Grethe Giske 30 Giske Blandakor Hilde Synnes Hjelle 31 Giske Blandakor Elise Holmen 32 Giske Blandakor Gunn Grimstad Molnes 33 Giske Blandakor Per Helge Molnes 34 Giske Blandakor Ingunn Gjerde Roald 35 Giske Blandakor Randi Synnes 36 Giske Blandakor Berit Lie Valderhaug 37 Scala Brio Trine Sand Haugen 38 Scala Brio Ole Per Knardal 39 Scala Brio Kåre Gunnar Haugen 14

15 Styret har representert og/eller levert ut til følgende kor: Bjørn Røren Volda Mannskor, Volda 7.-8.juni. Kor for oss, Volda juni. Bergsøy Blandakor, 19.juni. Mannskoret Varde, Volda, juni. Sølvi Alnes Mannskoret Harmonien, Kristiansund mai. Scala Brio, Kristiansund mai. Ørskogkoret, 10.juni. Skodje Blandakor, Gomertreffet, 14. juni. A\Capella, Gomertreffet, 14.juni. Giske Blandakor Berit Solhjem Cantando, mai Kalvåg. Ørstakoret 26. april Dagfinn Gundersen Vanylven blandakor, 31.mai Eide. Rovde Blandakor, 27. september. 15

16 SAK 6 STIPEND 2014 Det kom inn 6 søknader om stipend frå dirigentar og koristar i Av disse var 3 dirigentar og 3 korister. Stipendutvalget har foreslått følgende utbetaling og styret går inn for dette: Ingrid Remø ,-. Dirigent for Brandalskoret Svein Eiksund 5.000,-. Dirigent for Con Moto Lindis Utgård 5.000,-. Sykkylven Blandakor dirigentkurs nivå 2 Andreas Hauge 3.500,-. Brandalskoret Liv Karin Hauge 3.500,-. «Kjell Barstad 3.500,-. «Det er 3 av dirigentane og 3 korister som har gjort krav på stipendet. Prosjektmidlar. Det kom inn ein søknad men koret fikk avslag da søknaden var mangelfull. Koret ble oppfordra til å søke på nytt i

17 SAK 6 Sluttreplikk frå leiaren. Arbeidsåret 2014 var for styret i NKSunnmøre svært arbeidsamt og tidkrevjande, men ikkje mindre spennande og lærerikt. I løpet av sist året har eg lært svært mye nytt og møtt utrulig mange spennande menneske, gjennom møte som dette vervet har gitt meg. Mange meiningar og gode argument har vist at ei sak som regel har meir enn ei side, men styrken er at det kan diskuterast sak og ikkje person. Vil ein vere med å endre kurs lyt ein seie frå at ting ikkje er greitt. Tidvis får vi til styret innspel frå tillitsvalde i kora at det vert altfor mykje e-post, men det er no eingong vedteke i årsmøte at det er den kanalen vi nyttar for informasjon ut til kora. Mitt råd er at ein er merksam på at e-postmengda aukar når ein tek på seg verv og at ein finn gode løysingar på dette i korstyret. E-post til kora kan vidaresendast til fem personar frå kor.no e-postadressa. Gjennom året mottek styret mange invitasjonar til jubilerande kor, forespørselar om vi kan kome å overrekke medaljar og det er slikt vi likar svært godt. Heile styret og musikk/studieutvalet er med i dette arbeidet og kasta glans så sant vi har høve. Eit slikt høve hadde fleire frå styret og deltok i stemnet hjå 140 årsjubilanten Volda Blandakor. Underteikna møtte også ein vegg av mannskor i høve Ulstein Mannskor sin 130 års jubileumskonsert på Sjøborg, ei mektig oppleving!! I året 2014 kom det også mange søknadar om heidersteikn, og ettersom det no er høve til å søkje for 50,60,70 og 75 år frå NK-sentralt aukar sjølvsagt talet på heidersteikn til overrekking, dei siste vart overrekt heilt inni jula. Æresmedlem Roger Saunes fekk sitt heidersteikn like før han døde i desember. Entusiastiske koristar og ivrige tillitsvalte har skapt mange gode opplevingar for seg sjølv og for publikum gjennom utallige konserter, korsamarbeid og korkafèar som har vore gjennomført i året 2014.Tusen takk!! NKSunnmøre har hatt månadleg styremøte, i tillegg leiarsamling og årsmøte. Takk til styret og utvala som har møtt forberedt til møte og jobba konstruktivt for ei god utvikling i distriktsleddet. Takk også for god orden i påmeldingar og søknader om hederstegn, stipend og støtte. Stipendutvalet har gjort jobben sin og fleire glade koristar og dirigentar mottok støtte frå NKSunnmøre. Også dette året har NKSunnmøre sitt stipend hjelpt dirigentar til vidareutdanning. Opplæringstilskotet der to kor samarbeider har dessverre ikkje nokon nytta seg av, heller ikkje prosjektstøtta. MSU har jobba godt, planlagt og kome med gode tilbod til medlemmane, men dessverre måtte vi enda ein gong avlyse koristkurset pga. for lite påmelding. Fleire og fleire dirigentar deltek på dirigentsamlinga i Marskonferansen og fem dirigentspirar deltok på basiskurset i Marskonferansen og fem på kurset om hausten. I løpet av 2014 har eit kor meldt seg inn og fem kor meldt seg ut av NKSunnmøre, noko som er heilt naturleg etter all støyen først på året om situasjonen sentralt. For dei tillitsvalte i medlemskora våre la styret til rette kurs og foredrag i marskonferansen og behov og nye tema vart avdekka gjennom populære gruppearbeid. Lærdom vi tar med oss i det vidare arbeidet for nye Marskonferansar, der også kravet til den pålagde minsteaktivitet i form av kurs skal stettast. Dei tillitsvalde på distriktsnivå har delteke i Midt-Kick, kurs i regi av regionen som i år var lagt til Torvik på Nordmøre og. Faglig påfyll, utveksling av erfaring og høve til å knyte nye kontaktar er veldig viktig for å gjere ein god jobb som tillitsvald. Ønskjer alle glade songarar, dirigentar og ivrige tillitsvalte lykke til med arbeidet rundt om i kora og håpe og trur at NKSunnmøre sitt styret kan bevare arbeidslysta framover, slik det ser ut i no har ein fått kontroll i NK-sentralt. Skulle ein ønskje noke måtte det vere å få nå betre kommunikasjon med dei av kora våre som vi sjeldan eller aldri høyrer noke ifrå. Kanskje er det på tide med besøksrunde til medlemane våre, dersom de har lyst å få besøk av ein eller fleire frå styret tek de berre kontakt. Det ligg utvilsamt mykje godt arbeid framfor NKSunnmøre i komande periode også, men med så mange kompetente og villige medarbeidarar vil dette fortsatt være noko eg vil trives med i fritida mi. Mitt fjerde år som leiar i NKSunnmøre har gått like fort som dei føregåande og dersom årsmøtet vil, har eg sagt til valkomiteen at det er greitt med eit år til. Ørsta 21.jan.2015 Berit Solhjem 17

18 SAK 7 Ktonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor Budsjett Budsj.ifjor RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter 3010 Medlemskontigent voksne , , Inntekt sangerstevner , , Tilskudd VO-midler 3 116, , Tilskudd Timestøtte 0,00 0, Tilskudd frå fylket , , Momskompensasjon , , Sum Driftsinntekter , , Driftskostnader 6300 Husleie , , Kontorrekvisita , , Datakostnader , , Diverse utgifter ,25-699, Telefon, gebyr, porto, forsikring , , Landsmøter/lederkonferanser , , Utgifter regionalt samarbeid , , Andre møter i administrasjonen , , Studieutvalget/organisasjonskurs , , Musikkutvalg/koristkurs ,50 0, Musikkutvalg/dirigentkurs , , Kurs Tillitsvalgte , , Motiveringsmidler (marskonf./årsmøte) , , Gaver/blomster ,80 0, Hederstegn , , Sangerstevner/representasjon , , Stipend Dirigenter , , Stipend Korister , , Opplæringstilskudd til kor 0,00 0, Prosjektmidler 0, , Styremøter , , Årsmøte , , Sum Driftskostnader , , DRIFTSRESULTAT , , Finansposter 8040 Renteinntekter , , Sum Finansposter , , RESULTAT FØR SKATTER , , Sum Skatter og årsdisp 0,00 0, ÅRSRESULTAT , ,

19 Balanse Kontonavn Kontosum Regn.ifjor EIENDELER Omløpsmidler 1921 Sparebanken , , Sparebanken , , Sparebanken , ,50 Sum Omløpsmidler , ,84 SUM EIENDELER , ,84 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 2050 Opptjent egenkapital , , Årsresultat (opptj. egenkap) ,34 0,00 Sum Egenkapital , ,84 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,84 19

20 20

21 SAK 8 INNKOMNE SAKER Vegen vidare for kora i NKSunnmøre. Sak fremja av styret i NKSunnmøre på årsmøtet 15.mars Styret i NKSunnmøre oppmoda i 2014 medlemskora til å holde att medlemskontingenten til Norges Korforbund (NK) og serviceavgifta for regionale kostnadar fordi ein såg situasjonen på sentralleddetsnivå som uklar. Dette gjekk på manglande økonomisk og organisatorisk styring. Medlemskora slutta opp om denne oppfordringa og saka kom opp for årsmøtet 9.mars 2014 til brei drøfting. Kora var samrøystes i kravet om å fremje sak for NK sitt landsmøte i september 2014 som gjekk ut på å legge ned regionsledda som nivå i organisasjonen samt styrke hovedkontoret med kompetente tilsette. Årsmøtet var også einige i å betale kontingenten til NK for 2014 for ikkje å gjere den pressa økonomiske situasjonen verre. Sak vart fremja for Landsmøtet der ein kravde at regionsleddet vart lagt ned ettersom tilgjengeleg informasjon synte at der ikkje var økonomiske føresetnader til å oppretthalde aktivitetsnivået. Men dessverre vart vårt krav om å legge ned regionsleddet nedstemt. Saka som hovedstyret i NK fremja for landsmøtet om å ekskludere medlemmar av styret i NKSunnmøre vart trekt frå saklista. Medlemstalet i NKSunnmøre vart i løpet av 2014 redusert med 120 kormedl./ 4 kor der nokre melde seg ut som følgje av støyen som vart rundt NK. Det noverande styret i NKSunnmøre vil gjerne høyre årsmøtet og kora si oppfatning av situasjon slik den er i dag og drøfte kvar vegen går vidare. 21

22 SAK 9 AKTIVITETSKALENDER med fristar MND DATO MEDLEMSKOR DATO NKSUNNMØRE Februar 1 Betale kontingent for medlemstall 1 Sende innkalling til årsmøte 2015 pr.1.jan 15 Melde saker til årsmøtet 5 Styremøte Valgkomitèens innstilling 15 Levere oppdatert kontaktinfo,styre og dirigent til NKSunnmøre 27 Korbladet med medlemskort Mars Søknadsfrist hederstegn 1 Sende årsmøtedokument Januar VO-søknad haustsemester 8 VO-søknad haustsemester Årsmøte, rekneskap /budsjett, val Leiarmøte Regionstyremøte Oslo 27 Materialfrist Korbladet 27 Materialfrist Korbladet 31 Påmelding Marskonferansen Søke om å arr. songarstemne Styremøte Marskonferanse, Dirigentsamling Basiskurs hjelpedirigentar Styremøte Marskonferanse 15 Årsmøte 15 Årsmøte 15 Søknad Aktivitetsmidler for kor NK 15 Materialfrist Korbladet Materialfrist Korbladet Utbet. VO-midler April Søknadsfrist stipend 1 Veke Søknad Sommerkorsk.på Toneheim Mai veke 19 Utbet. VO-midler Søknadsfr.fylkeskulturmidler Styremøte Stipendutvalgets innstilling Styremøte 15 Korbladet Juni Dirigentstipend NK juni Styremøte 5-7juni Stemne Åheim 5-7juni Stemne Åheim Søknadsfrist Dirigentstipend NK 15 Søknad Frifond medl. u/26 år Juli 2015 Veke30 Sommerkorskolen på Toneheim August Frist Momskonpensasjon 15 Frist Momskonpensasjon Midt-Kick, Nk-Romsdal Regionstyremøte Høst Ensemble-ledelse 3, dirigentar Veke33 Styremøte 27 Materialfrist Korbladet 27 Materialfrist Korbladet Sept Vo-søknad vårsemester 1 Vo-søknad vårsemester Veke 37 Korledermøte Spjelkavik Veke34 veke37 Styremøte m/stevnearr Korledermøte Spjelkavik 27 Korbladet 15 Søknad Aktivitetsmidler for kor NK Ledermøte/reg.møte Sandefjord Oktober2015 Veke41 Styremøte m/stevnearr.2015 Novem.2015 Veke46 Styremøte m/valgkomite 1 Materialfrist Korbladet 1 Materialfrist Korbladet Des Korbladet 1 Svarfrist nye tillitsvalte Veke50 Styremøte 15 1 Tilskot studiematriell NK-sentralt Dirigentstipend NK 31 Oppdatere medlemsinfo på kor. No 31 Påmeldingsfrist Songarstemne

23 Januar 2016 VO-søknad haustsemester Veke 2 Sende invit.marskonferanse Styremøte VO-søknad haustsemester 31 Søke om å arr.songarstemne 2017 og 18 Ledersamling NK Regionstyremøte 31 Påmelding Marskonferanse og 25 Innkalling årsmøte Feb Mars Årsmøte2016 Bet. kont.for medlemstal pr.1.jan Melde saker til årsmøtet NKS Levere oppdat, kontaktinfo om nytt styre og dirigent til NKSunnmøre Søknadsfrist hederstegn Marskonferanse Dirigentsamling Hjelpedirigentkurs Årsmøte NKS 10 Veke Valkomiteens innstilling Styremøte Sende årsmøtedokument Styremøte Marskonferanse Årsmøte 2016 Husk -å søke om stipend frå NKSunnmøre til dirigent/stemmeøvar eller songarar i medlemskor. -å søke om VO-midler frå staten gjennom Norges Korforbund. Husk også Opplæringstilskotet frå NKSunnmøre som ein kan søke om heile året, like eins prosjektmidlar. Grasrotmidlane frå Norsk Tipping som ein mottek etter å ha registrert koret og skaffa seg spelarar. Minner om å nytte støtteordningane frå Norges Korforbund: Aktivitetsmidler for kor som ein kan søke ved samarbeid med profesjonelle aktørar. Tilskott til studiematriell kan ein søke etter å ha kjøpt noter for 1000,-kr og fem eks. av kvar note. Momskompensasjon søker ein enkelt og greitt om på kor.no Dirigentstipend kan søkast om til ulike typar utdanning, studiereiser, kurs og personlig veiledning (coaching) for dirigentar som dirigerer eit medlemskor i Norges Korforbund. Og gløym heller ikkje dei 16 andre fordelane vi som medlemmar i NK kan gjere oss nytte av!!! 23

24 DRIFTSINNTEKTER: SAK 10 Norges Korforbund Sunnmøre Budsjett 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap Medlemskontingent , , Inntekt songarstemne , , Voksenopplæringsmidlar , , Timestøtte NK 0 0, , Driftstilskot frå fylket , , Momskompensasjon , ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER: , , Husleige , , Kontorrekvisita , , Datakostnadar , , Diverse utgifter , , Telefon/Porto/Gebyr/Forsikring , , Landsmøte/Leiarkonferansar , , Utgifter regionalt samarbeid , , Andre møter i admin , , Studieutv./org.kurs , , MSU/ prosjekt Kor for alle , , Musikkutval/Dirigent kurs , , Kurs tillitsvalte DL.nivå , , Motiveringsmidlar Marskonf , , Gåver/Blomster , , Heidersteikn , , Songarstemne/Representasjon , , Stipend dirigentar , , Stipend songarar , , Opplæringstilskot , , Prosjektmidlar , , Styremøter , , Årsmøte , ,45 SUM DRIFTSKOSTNADAR: , ,45 DRIFTSRESULTAT: , , Renteinntekter , ,50 ÅRSRESULTAT: , ,84 24

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Innhold: ÅRSMØTESAK 1 3 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET 3 ÅRSMØTESAK 2 4 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 4 ÅRSMØTESAK 3 5 ÅRSMELDING 2014 NK TROMS. 5 ÅRSMØTESAK 4 REGNSKAP:

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Kretsting 2013 Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrer Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivere 2 Årsmelding 2012 3 Regnskap 2012 4

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

KORKONTAKT KOMMER: Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE 13. 14. JUNI 2014 GRIEGHALLEN, B E R G E N

KORKONTAKT KOMMER: Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE 13. 14. JUNI 2014 GRIEGHALLEN, B E R G E N Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 1 2013 23. årgang KOMMER: LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE 13. 14. JUNI 2014 GRIEGHALLEN, B E R G E N KORKONTAKT Medlemsblad for Norges Korforbund

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga.

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga. 1 TORSDAG 10 JUNI 2010 NR 22 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Sjeldan dusj Av eit lesarinnlegg i denne avisa går det fram at pasientar på sjukekeheimen berre får dusje to gonger i månaden. Den administrative leiinga

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa Handballprogram 2014-2015 IL Valder Handballgruppa Velkomen til handballsesongen 2014-2015 Då er vi komen godt i gang med ein ny sesong med handball. Som tidligere år har styret lagt ned mange timer med

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen 3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen Toårsmelding og regnskap 4 Indremisjonsforbundet, toårsmelding 2011-2012 8 Årsregnskap for ImF 2011-2012 10 Konsernregnskap for ImF 2011-2012 13 Årsmelding

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Norges Korforbund. bladet. med korhistorie side 16. kor inkluderer side 8. kristian sivertsen

Norges Korforbund. bladet. med korhistorie side 16. kor inkluderer side 8. kristian sivertsen Norges Korforbund 4 2012 bladet kristian sivertsen kor inkluderer side 8 med korhistorie side 16 KORBLADET TIDSKRIFT FOR NORSK KORSANG 26. årgang. Korbladet kommer ut fire ganger i året. Abonnement kr

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no ÅRSMØTE

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer