ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE 2015"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE 2015 Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik 15.mars

2 INNHALD Side Dagsplan 2 Sakliste 3 Sak 1 Opning 3 Sak 2 Opprop av utsendingar 3 Sak 3 Val av møteleiar, referentar, pressekomite, protokollvitner, 3 Redaksjonskomite Sak 4 Godkjenning av innkalling 3 Sak 5 Godkjenning av dagsorden 3 Sak 6 Melding om arbeidsåret Sak 7 Revidert rekneskap for Sak 8 Innkomne saker 21 Sak 9 Aktivitetsplan Sak 10 Budsjett Sak 11 Kontingent 2016 / Serviceavgift Sak 12 Songarstemne Sak 13 Val 26 Sak 14 Avslutning 26 DAGSPLAN Søndag 15.mars: 10:00 11:30 Årsmøte 11:30 11:45 Kaffipause 11:45 14:00 Årsmøte 14: Lunsj Heimreise 2

3 Norges Korforbund Sunnmøre ÅRSMØTE mars 2015 Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik Sak 1 Sak 2 SAKLISTE Opning Opprop av utsendingar Med forslag og stemmerett -Delegatar : -Styremedlemmar: Med møte og talerett: -utvalgsleiarar: -æresmedlemmar: -revisorar: Sak 3 Val av: - Møteleiar: - 2 stk.referentar: - 2 stk.protokollvitne: - 3 stk Redaksjonskomite: - 2 stk.tellekorps: - 2stk.Pressekomite: Sak 4 Godkjenning av innkalling Sak 5 Godkjenning av dagsorden Sak 6 Melding om arbeidsåret 2014 Sak 7 Revidert rekneskap for 2014 Sak 8 Innkomne saker Sak 9 Aktivitetsplan 2015 Sak 10 Budsjett 2015 Sak 11 Kontingent 2016 / Serviceavgift 2016 Sak 12 Songarstemne 2016 Sak 13 Val Sak 14 Avslutning 3

4 SAK 6 MELDING OM ARBEIDSÅRET 2014 Tillitsvalde 2014 Side 5 Viktige hendingar Side 6 Medlemsoversikt Side 7 Representasjon Side 8 Songarstemne Side 8 Årsmelding frå utvala Side Heidersteikn 2014 Side Stipend 2014 Side 16 Prosjektmidlar 2014 Side 16 Sluttreplikk frå leiaren Side 17 4

5 SAK 6 NORGES KORFORBUND SUNNMØRE TILLITSVALDE 2014 Funk. Valgt STYRET: tid årsmøte Leiar Berit Solhjem 6152 Ørsta 1 år 2014 Nestleiar Bjørn Røren 6065 Ulsteinvik 2 år 2013 Kasserer Lillian Aarskog 6141 Rovde 2 år 2014 Sekretær Sølvi Kjærtun Alnes 6006 Ålesund 2 år 2014 Styremedlem Torunn Haugen 6060 Hareid 2 år Vara Kari Slettevoll 6103 Volda 1 år Vara Anne Margrethe Mo 6150 Ørsta 1 år Vara Berit Bigset 6060 Hareid 1 år 2014 MUSIKK- OG STUDIEUTVALET: Leiar Eldar Hareide 6060 Hareid 2 år 2013 Medlem Øyvind Lied 6101 Volda 2 år 2014 Medlem Arnljot Muren 6082 Gursken 2 år 2013 Medlem Dagfinn Gundersen 6149 Åram 2 år 2014 Varamedlem Rolf Aasevik Dyb 6141 Rovde 1 år 2014 Varamedlem Helge Vikan 6006 Ålesund 1 år 2014 Varamedlem Odd Tarberg 6013 Ålesund 1 år 2014 Varamedlem Lindis Utgård 6230 Sykkylven 1 år 2014 STIPENDUTVALET: Leiar Arvid Myklebust 6065 Ulsteinvik 2 år 2014 Medlem Inger Lise S. Lystad 6150 Ørsta 2 år 2014 Medlem Anne-Marie Hansen 6240 Ørskog 2 år 2013 Varamedlem Bjørg Moldskred 6065 Ulsteinvik 1 år 2014 REVISORAR: VALKOMITE: Atle Birger Flø 6065 Ulsteinvik 1 år 2014 Gunnar Kongsnes 6240 Ørskog 1 år 2014 Leiar Arnt Myklebust 6143 Fiskå 3 år 2012 Medlem Hildur Støylen 6006 Ålesund 3 år 2013 Medlem Geir Straumsheim 6220 Straumgjerde 3 år 2014 Anders Stefan Varamedlem Grindvik 6260 Skodje 1 år 2014 Varamedlem Tore Olav Relling 6094 Leinøy 1 år

6 VIKTIGE HENDIGAR 2014 SAK 6 Styret i NKSunnmøre sin jobb er å styre distriktsleddet mellom årsmøta, og til hjelp har vi vedtektene våre har vore et svært krevjande arbeidsår for oss i styret, mykje tid har gått med til korrespondanse til kora i høve den uklare og uavklara tilstanden i organisasjonen. Og så har pressa vist stor interesse for org. Og arbeidet vårt. Det vart også ekstra stort press midt i ferietida då det nye studieforbundet KOR måtte vere stifta innan 1.juli for at kora skulle få dei omsøkte voksenopplæringsmidlane for våren. Som alltid har det vore høg aktivitet ute i medlemskora med mange konsertar og jubileumsfestar. Siste årsmøte var i Ålesund 9.mars og der vart det handsama vanlege årsmøtesaker, innkomne saker og gjennomført val av nye tillitsvalde. Det meste av tida dette årsmøtet vart sjølvsagt via situasjonen sentralt i NK. Takk til delegatane for konstruktiv og sakeleg drøfting som førte fram til gode vedtak. 7, 8-9.mars gjennomførte vi org. kurs og dirigentsamling i forbindelse med årsmøtehelga. Tidligare daglege leiar i NK, Rune Bergmann, er ein glimrande dirigent og musikkentusiast og var leigd inn til inspirasjon for våre dirigentar denne helga. Nina Vedeld Telseth gav 7 dirigentspirar kyndig veiledning i basiskurset over tre dagar. Anthony Smith frå Norsk Korsenter hadde noteutstilling og svara på repertoarspørsmål gjennom heile helga. Tema på tillitsvaltsamlinga dette året var Dataløysinga i NK der IT-konsulent Bob Nerland informerte og underviste grundig, noko som gav resultat, fleire kor enda opp med ny nettside etter helga. På kvinnedagen 8.mars fekk vi feiande flott lunsjunderhaldning frå Mannskoret Dovre, Moljegapet Blandakor tok utfordringa fredagskvelden, tusen takk til kor og dirigentar for innsatsen!! I september deltok leiar og nestleiar i leiarmøte på Gardermoen. Dette møtet vart på fleire måtar spesielt i og med at sitjande president trekte seg frå styret etter mistillit. Det vart så orientert frå administrasjonen om den kritiske økonomiske situasjonen for org. Noko som etter kvart resulterte i oppseiing av tilsette. Dette skapte stor uro landet over og det vart kalla inn til nytt krisemøte i november for meir informasjon. Gjennom året har NKSunnmøre kalla inn til 11 styremøte og behandla i bort i mot 120 saker av ymse slag. Mange av møta først på året dreia seg om situasjonen sentralt og korleis vi skulle finne tenelege løysingar for kora tilknytt NKSunnmøre. Utvala har vore kalla inn når saklista har kravd det. Dette året var det stemne i Volda med 140 årsjubilanten Volda Blandakor som arrangør. Eit tradisjonelt og godt gjennomført stemne med berre blide fjes å sjå i solskinet. Mange heidersteikn har vore søkt om og overrekt, samt mange frå året før då vi ikkje hadde stemne men landsfestival på Sunnmøre. Styret har gjennom året motteke invitasjonar til og tillitsvalte har delteke i fleire korjubileum, noko vi likar godt. To styremedlemmar frå NKSunnmøre deltok i august i Midt-Kick 2014, ei samling for tillitsvalde på distriktsleddnivå i NK-Midt, dette året var helgesamling lagt til Tingvoll. I september kalla styret inn til leiarsamling, også dette året i Spjelkavik. Fleire og fleire kor deltek i desse samlingane og dei er veldig nyttige ved at styret får lagt fram saker for kora der vi treng medlemmane sine synspunkt. På denne samlinga hadde vi besøk av sitjande og komande president som orienterte om situasjonen sentralt og svara på spørsmål. Vi etterspurte også medlemmane sine ønske om tema for marskonferansen og msu orienterte om planlagde kurs utover i året. Leiar og nestleiar deltok også i regionsmøte og ekstraordinært landsmøte i januar, på landsmøte i september var NKSunnmøre representert med fire deltakarar, derav to delegatar. Leiar deltok også i SfK første landsmøte. Berit Solhjem Bjørn Røren Sølvi K.Alnes Lillian Årskog Torunn Haugen Kari Slettevoll leiar nestleiar sekretær kasserer styremedl. 1.vara 6

7 50 Medlemskor NKSunnmøre pr totalt 1567 Blandakoret Hemingen 27 Blandakoret Fjordafolk 18 Brandalskoret 43 Brattvågkoret 31 Cantando 24 Cervix Vocales 29 Con Moto 29 Damekoret A Capella 26 Ervingen Blandakor 33 FLISNESKORET 31 Giske Blandakor 43 Hareid Kammerkor 43 HERØY MANNSKOR 24 HUNDEIDVIK BLANDAKOR 29 JÅRÅNGSKORET 19 Kor for oss 42 LEIKONG BLANDAKOR 26 LYST 21 MANNSKORET DOVRE 47 MANNSKORET FRENDAR 23 MANNSKORET HARMONIEN 26 MANNSKORET VARDE 39 MOLJEGAPET BLANDAKOR 29 PIKER, VIN & SANG 43 ROVDE BLANDAKOR 30 SANGKORET CANTÀBILE 27 SCALA BRIO 56 SKODJE BLANDAKOR 34 SPJELKAVIKKORET 21 Sunnmøre Festivalkor 10 SYKKYLVEN BLANDAKOR 28 Sykkylven Gospelkor 22 SYVDEKLANG 23 TARETAUSENE 34 TOLVTETTEN 28 ULSTEIN MANNSKOR 35 VALLDAL SONGLAG 19 VANYLVEN BLANDAKOR 43 VELLEDALSKORET 39 VOLDA BLANDAKOR 34 VOLDA MANNSKOR 39 Volda Vokal 44 VYRDE MANNSKOR 19 ØRSKOGKORET 24 Ørsta ID-Choir 28 ØRSTAKORET 32 ØYKLANG (SUNNMØRE) 22 ÅLESUND KAMMERKOR 33 AALESUND OPERAKOR 25 AALESUNDS MANDSSANGFORENING 46 ÅMDALSKORET BERRE DAMER 27 7

8 SAK 6 Representasjon 2014 Ekstraordinært landsmøte NK Oslo jan. Berit Regionsstyremøte 17.jan. Berit Marskonferanse Ålesund 7-9.mars Berit, Bjørn, Torunn, Sølvi Årsmøte Ålesund 9.mars Berit, Bjørn, Torunn, Sølvi 75 års jubileum Ørstakoret 26.april Berit 140 årsjubileum Volda Blandakor 8.juni. Berit, Sølvi, Bjørn Songarstemne i Volda 7-8.juni Berit, Bjørn, Sølvi Gomertreffet på Skodje 14. juni, Sølvi. Midt-Kick Torvikbukt, august, Sølvi, Bjørn Møte med sentralstyret, Spjelkavika 18.sept. Berit, Bjørn, Torunn, Sølvi Leiarsamling NKSunnmøre, Spjelkavika 18.sept. Berit, Bjørn, Torunn, Sølvi Landsmøte Bergen sept. Berit, Sølvi, Oddmund Kjell Olsen og Janet Roelofs Jubileumskonsert Ulstein Mannskor 130 år 16.nov Berit Songarstemne i Volda juni Representantar frå styret var Berit, Bjørn og Sølvi. Jubileumskoret Volda Blandakor, hele 140 år, arrangerte stemne i pinsehelgen i strålende vær for 281 songarar frå 13 tilreisande og lokale kor. Songertoget gikk frå samfunnshuset og gjennom sentrum med Volda Skulekorps, og enda opp i Uppheimsparken der den offisielle åpningen ble holdt i Paviljongen. Bjørn leverte ut hederstegn til uthaldene korsangere til stor applaus frå andre korsangere og publikum. Mange dyktige kor bød på flott korsang gjennom hele helgen forskjellige steder i Volda. Sangerfesten ble holdt på Berte Kanutte huset. God underholdning frå arrangørene skapte god stemning og her vil undertegnede spesielt trekke fram Volda Blandakor sitt samarbeid med Mannskoret Varde som fremførte Phantom of the Opera til stor glede for resterende kor og undertegnede som fikk synge med. God mat og dans utover natten satt et flott punktum for lørdagen. Søndagen holdt fineværet seg til stevnet var over, men da ble det også veldig vått på hjemoverturen for mange av korene. Et flott arrangert sangerstevne er over og undertegnede takker, på vegne av seg selv og styret, arrangørene for en kjempefin helg! Sølvi Alnes. 8

9 SAK 6 Stipendutvalet årsmelding for Med bakgrunn i gjeldande retningslinjer for stipendutvalet, hadde vi møte pr. mail/tlf den Der var søknader om støtte til kurs på Toneheim sommaren 2014 frå tre dirigentar og tre koristar. Med bakgrunn i årets budsjett, sende vi vår innstilling til styret i NKS slik: 3 dirigentar à kr koristar à kr Litt seinare fekk vi søknad om stipend til ein dirigent som skulle ta regional dirigentutdannelse ensembleledelse. Sidan vi ikkje hadde brukt opp årets midlar, beslutta stipendutvalet å innstille på stipend kr også til denne. Med dette har vi innstilt av dei budsjetterte midlane til stipend slik: 4 stk. stipend à kr = kr til dirigentar 3 stk stipend à kr = kr til koristar For stipendutvalet Arvid Myklebust - leiar 9

10 MUSIKK OG STUDIEUTVALGET I NORGES KORFORBUND SUNNMØRE: ÅRSMELDING for 2014 Musikk og studieutvalget frå mars 2014 var vore: Leiar MSU og fast medl.i styret: Eldar Hareide Medlem Hareid Kammerkor Medlem musikkfaglig: Øyvind Lied Dirigent Ervingen Blandakor Medlem musikkfaglig: Arnljot Muren Medlem Vyrde Mannskor Medlem studiefaglig: Dagfinn Gundersen Medlem Vanylven Blandakor 1.vara MSU: Rolf Aasevik Dyb Dirigent mannskoret Frendar 2.vara MSU Helge Vikan,medlem Moljegapet Blandakor 3.vara MSU Odd Tarberg, Medlem Flisneskoret 4.vara MSU Lindis Utgård,Medlem Sykkylven Blandakor Vi har hatt kurs, møter: Det prosjektet som har teke mest tid er forsøket på å få til koristkurs med gruppa PUST. Altfor få melde seg på kurset, så vi måtte kansellere. Grunnen som fleire ga for ikkje og vere med, er at dei kunne tenke seg kurs der heile koret var med, og at dei var usikre på om dei ville vere med på individuelle kurs.så lærdomen må vere at kurs som er tilpassa heile kor vil vere den beste måten å få med deltakarar. MSU hadde sitt første møte 24.april. Deretter hadde vi møte 27.maiog 9.september 5.november og 17. desember. Vi fortsatte fjorårets diskusjon om kor-stoda på Sunnmøre. Korleis sikre rekruttering til kor? Korleis få nye dirigentar? Kva type koristkurs vil vi ha? Planane for 2014 var og dirigentkurs og basiskurs for nye dirigentar på marskonferansen 2014 med Rune Bergmann og Nina Vedeld Telseth, i tillegg planer for et «Kor for alle» invitere psykisk utviklingshindra i regionen Sjustjerna (Volda, Ørsta, Hareid, Ulstein, Sande, Herøy, Vanylven). Workshop, inspirasjonskurs for kor som ynskjer det, kveldseminar med koret i lag med korets dirigent for nye idear og inspirasjon. «Sang hele livet» Samarbeid med SFO om synging og Song instruksjon for borna, og nytt basiskurs som vi vil halde både vår og haust. Fleirkulturelle kor for integrering av våre nye landsmenn inn i «bygdakora» Det er og ynskjeleg at dirigentkursa blir eit fast dirigentforum kvar år i forbindelse med marskonferansen. 10

11 Saker som har oppteke oss dette året. Koristkurs med PUST Vi la mykje arbeid i å få arrangert dette kurset som vart avlyst grunna for få påmelde,og vi trur framleis at mange ville ha stor nytte av kurset. 2. Basiskur a) Basiskurs på marskonferansen b) Basiskurs november Dirigentkurs Dirigentkurs/dirigentforum på Marskonferansen 2015 med Rune Bergmann Framtid: Vi har ikkje kunna gjennomføre alt vi har sett på programmet, men vi vil fortsette arbeidet med dei forskjellige aktivitetane, og ser for oss at MSU kan gjennomføre det meste i løpet av få år. Hareid den 08.januar 2015 Ref. Eldar Hareide, formann MSU 11

12 SAK Medalje og Diplom for 60 års aktiv teneste i songens virke (NK) Nr. Korets namn Songarens namn 1 Rovde Blandakor Agnar Knardal 2 Ulstein Mannskor Jostein Hatlø 3 Mannskoret Varde Ingvald Dahl 2014 Medalje og Diplom for 50 års aktiv teneste i songens virke (NK) Nr. Korets namn Sangerens namn 1 Bergsøy Blandakor Grete Berge 2 Bergsøy Blandakor Ruth Worren 2014 Medalje og Diplom for 40 års aktiv teneste i songens virke (NK) Nr. Korets namn Sangerens namn 1 KorForOss Pauline Kari Aksnes 2 Volda Mannskor Martin Brune 3 Damekoret A`Cappella Sølvi Sylte Olsen 4 Mannskoret Varde Eldar Knardal 5 Mannskoret Varde Magne Vik Arset 6 Aalesunds Per Helge Halkjelsvik Mandssangforening 7 Aalesunds Fred Arne Naalsund Mandssangforening 8 Aalesunds Mandssangforening Arve Henningsen 12

13 2014 Medalje og Diplom for 30 års aktiv teneste i songens virke NKSunnmøre Nr. Namn Kor 1 Lars Inge Breivik Ulstein Mannskor 2 Helge Hånes Ørstakoret 3 Liv Ellen Bjerkeland Con Moto 4 Ellinor Dimmen Con Moto 5 Reidun Vikebakk Vanylven Blandakor 6 Karin Kalvø Giske Giske Blandakor 7 Arnfinn Helge Giske Giske Blandakor 8 Per Ola Kleppe Leikong Blandakor 9 Ragnhild N. Bjørnhaug Flisneskoret 10 Karin Kopperstad Bergsøy Blandakor 11 Anni Warholm Bergsøy Blandakor 12 Harry Fjelle Bigset Blandakor 13 Siv T. Sunde Scala Brio 14 May Torvnes Dybvik Scala Brio 15 Robert Pettersen Aalesunds Mandssangerforening 16 Hans Arne Vestre Ørskog Blandakor 17 Gunnar Kongsnes Ørskog Blandakor 13

14 2014 Medalje for 20 års aktiv teneste i songens virke (NKS) NR Korets namn Songaren sitt namn 1 Cantando Svein Reidar Håvoll 2 Vyrde Mannskor Kjell Åge Saure 3 Vyrde Mannskor Karim Alexander Longva 4 Mannskoret Frendar Helge Takseth 5 Mannskoret Frendar Per Brandal 6 Volda Mannskor Svein Halvard Arnesen 7 Volda Mannskor Idar Knutsen 8 Volda Mannskor Norleif Vik 9 Vanylven Blandakor Thor-Willy Pedersen 10 Vanylven Blandakor Sølvi Sæther 11 Rovde Blandakor Torunn Telseth 12 Rovde Blandakor Petra Nygård 13 Rovde Blandakor Ingeborg Sundnes 14 Rovde Blandakor Reidun Korsfur 15 Mannskoret Harmonien Halvar Amdam 16 Mannskoret Harmonien Ole Johan Dahl 17 Mannskoret Harmonien Rune Humlestøl 18 Ørstakoret Inge Kvamme 19 Ørstakoret Andy Evensen 20 Skodje Blandakor Edel Urke Hofseide 21 Leikong Blandakor Bjarne Voldnes 22 KorForOss Inger Johanne Haram 23 Ørskogkoret Anita Merete Skarshaug Rønneberg 24 Ørskogkoret Kari Hansen 25 Bergsøy Blandakor Jacob Berge 26 Giske Blandakor Oddrun Alnes 27 Giske Blandakor Per Alnes 28 Giske Blandakor Berit Bakken 29 Giske Blandakor Anne Grethe Giske 30 Giske Blandakor Hilde Synnes Hjelle 31 Giske Blandakor Elise Holmen 32 Giske Blandakor Gunn Grimstad Molnes 33 Giske Blandakor Per Helge Molnes 34 Giske Blandakor Ingunn Gjerde Roald 35 Giske Blandakor Randi Synnes 36 Giske Blandakor Berit Lie Valderhaug 37 Scala Brio Trine Sand Haugen 38 Scala Brio Ole Per Knardal 39 Scala Brio Kåre Gunnar Haugen 14

15 Styret har representert og/eller levert ut til følgende kor: Bjørn Røren Volda Mannskor, Volda 7.-8.juni. Kor for oss, Volda juni. Bergsøy Blandakor, 19.juni. Mannskoret Varde, Volda, juni. Sølvi Alnes Mannskoret Harmonien, Kristiansund mai. Scala Brio, Kristiansund mai. Ørskogkoret, 10.juni. Skodje Blandakor, Gomertreffet, 14. juni. A\Capella, Gomertreffet, 14.juni. Giske Blandakor Berit Solhjem Cantando, mai Kalvåg. Ørstakoret 26. april Dagfinn Gundersen Vanylven blandakor, 31.mai Eide. Rovde Blandakor, 27. september. 15

16 SAK 6 STIPEND 2014 Det kom inn 6 søknader om stipend frå dirigentar og koristar i Av disse var 3 dirigentar og 3 korister. Stipendutvalget har foreslått følgende utbetaling og styret går inn for dette: Ingrid Remø ,-. Dirigent for Brandalskoret Svein Eiksund 5.000,-. Dirigent for Con Moto Lindis Utgård 5.000,-. Sykkylven Blandakor dirigentkurs nivå 2 Andreas Hauge 3.500,-. Brandalskoret Liv Karin Hauge 3.500,-. «Kjell Barstad 3.500,-. «Det er 3 av dirigentane og 3 korister som har gjort krav på stipendet. Prosjektmidlar. Det kom inn ein søknad men koret fikk avslag da søknaden var mangelfull. Koret ble oppfordra til å søke på nytt i

17 SAK 6 Sluttreplikk frå leiaren. Arbeidsåret 2014 var for styret i NKSunnmøre svært arbeidsamt og tidkrevjande, men ikkje mindre spennande og lærerikt. I løpet av sist året har eg lært svært mye nytt og møtt utrulig mange spennande menneske, gjennom møte som dette vervet har gitt meg. Mange meiningar og gode argument har vist at ei sak som regel har meir enn ei side, men styrken er at det kan diskuterast sak og ikkje person. Vil ein vere med å endre kurs lyt ein seie frå at ting ikkje er greitt. Tidvis får vi til styret innspel frå tillitsvalde i kora at det vert altfor mykje e-post, men det er no eingong vedteke i årsmøte at det er den kanalen vi nyttar for informasjon ut til kora. Mitt råd er at ein er merksam på at e-postmengda aukar når ein tek på seg verv og at ein finn gode løysingar på dette i korstyret. E-post til kora kan vidaresendast til fem personar frå kor.no e-postadressa. Gjennom året mottek styret mange invitasjonar til jubilerande kor, forespørselar om vi kan kome å overrekke medaljar og det er slikt vi likar svært godt. Heile styret og musikk/studieutvalet er med i dette arbeidet og kasta glans så sant vi har høve. Eit slikt høve hadde fleire frå styret og deltok i stemnet hjå 140 årsjubilanten Volda Blandakor. Underteikna møtte også ein vegg av mannskor i høve Ulstein Mannskor sin 130 års jubileumskonsert på Sjøborg, ei mektig oppleving!! I året 2014 kom det også mange søknadar om heidersteikn, og ettersom det no er høve til å søkje for 50,60,70 og 75 år frå NK-sentralt aukar sjølvsagt talet på heidersteikn til overrekking, dei siste vart overrekt heilt inni jula. Æresmedlem Roger Saunes fekk sitt heidersteikn like før han døde i desember. Entusiastiske koristar og ivrige tillitsvalte har skapt mange gode opplevingar for seg sjølv og for publikum gjennom utallige konserter, korsamarbeid og korkafèar som har vore gjennomført i året 2014.Tusen takk!! NKSunnmøre har hatt månadleg styremøte, i tillegg leiarsamling og årsmøte. Takk til styret og utvala som har møtt forberedt til møte og jobba konstruktivt for ei god utvikling i distriktsleddet. Takk også for god orden i påmeldingar og søknader om hederstegn, stipend og støtte. Stipendutvalet har gjort jobben sin og fleire glade koristar og dirigentar mottok støtte frå NKSunnmøre. Også dette året har NKSunnmøre sitt stipend hjelpt dirigentar til vidareutdanning. Opplæringstilskotet der to kor samarbeider har dessverre ikkje nokon nytta seg av, heller ikkje prosjektstøtta. MSU har jobba godt, planlagt og kome med gode tilbod til medlemmane, men dessverre måtte vi enda ein gong avlyse koristkurset pga. for lite påmelding. Fleire og fleire dirigentar deltek på dirigentsamlinga i Marskonferansen og fem dirigentspirar deltok på basiskurset i Marskonferansen og fem på kurset om hausten. I løpet av 2014 har eit kor meldt seg inn og fem kor meldt seg ut av NKSunnmøre, noko som er heilt naturleg etter all støyen først på året om situasjonen sentralt. For dei tillitsvalte i medlemskora våre la styret til rette kurs og foredrag i marskonferansen og behov og nye tema vart avdekka gjennom populære gruppearbeid. Lærdom vi tar med oss i det vidare arbeidet for nye Marskonferansar, der også kravet til den pålagde minsteaktivitet i form av kurs skal stettast. Dei tillitsvalde på distriktsnivå har delteke i Midt-Kick, kurs i regi av regionen som i år var lagt til Torvik på Nordmøre og. Faglig påfyll, utveksling av erfaring og høve til å knyte nye kontaktar er veldig viktig for å gjere ein god jobb som tillitsvald. Ønskjer alle glade songarar, dirigentar og ivrige tillitsvalte lykke til med arbeidet rundt om i kora og håpe og trur at NKSunnmøre sitt styret kan bevare arbeidslysta framover, slik det ser ut i no har ein fått kontroll i NK-sentralt. Skulle ein ønskje noke måtte det vere å få nå betre kommunikasjon med dei av kora våre som vi sjeldan eller aldri høyrer noke ifrå. Kanskje er det på tide med besøksrunde til medlemane våre, dersom de har lyst å få besøk av ein eller fleire frå styret tek de berre kontakt. Det ligg utvilsamt mykje godt arbeid framfor NKSunnmøre i komande periode også, men med så mange kompetente og villige medarbeidarar vil dette fortsatt være noko eg vil trives med i fritida mi. Mitt fjerde år som leiar i NKSunnmøre har gått like fort som dei føregåande og dersom årsmøtet vil, har eg sagt til valkomiteen at det er greitt med eit år til. Ørsta 21.jan.2015 Berit Solhjem 17

18 SAK 7 Ktonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor Budsjett Budsj.ifjor RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter 3010 Medlemskontigent voksne , , Inntekt sangerstevner , , Tilskudd VO-midler 3 116, , Tilskudd Timestøtte 0,00 0, Tilskudd frå fylket , , Momskompensasjon , , Sum Driftsinntekter , , Driftskostnader 6300 Husleie , , Kontorrekvisita , , Datakostnader , , Diverse utgifter ,25-699, Telefon, gebyr, porto, forsikring , , Landsmøter/lederkonferanser , , Utgifter regionalt samarbeid , , Andre møter i administrasjonen , , Studieutvalget/organisasjonskurs , , Musikkutvalg/koristkurs ,50 0, Musikkutvalg/dirigentkurs , , Kurs Tillitsvalgte , , Motiveringsmidler (marskonf./årsmøte) , , Gaver/blomster ,80 0, Hederstegn , , Sangerstevner/representasjon , , Stipend Dirigenter , , Stipend Korister , , Opplæringstilskudd til kor 0,00 0, Prosjektmidler 0, , Styremøter , , Årsmøte , , Sum Driftskostnader , , DRIFTSRESULTAT , , Finansposter 8040 Renteinntekter , , Sum Finansposter , , RESULTAT FØR SKATTER , , Sum Skatter og årsdisp 0,00 0, ÅRSRESULTAT , ,

19 Balanse Kontonavn Kontosum Regn.ifjor EIENDELER Omløpsmidler 1921 Sparebanken , , Sparebanken , , Sparebanken , ,50 Sum Omløpsmidler , ,84 SUM EIENDELER , ,84 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 2050 Opptjent egenkapital , , Årsresultat (opptj. egenkap) ,34 0,00 Sum Egenkapital , ,84 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,84 19

20 20

21 SAK 8 INNKOMNE SAKER Vegen vidare for kora i NKSunnmøre. Sak fremja av styret i NKSunnmøre på årsmøtet 15.mars Styret i NKSunnmøre oppmoda i 2014 medlemskora til å holde att medlemskontingenten til Norges Korforbund (NK) og serviceavgifta for regionale kostnadar fordi ein såg situasjonen på sentralleddetsnivå som uklar. Dette gjekk på manglande økonomisk og organisatorisk styring. Medlemskora slutta opp om denne oppfordringa og saka kom opp for årsmøtet 9.mars 2014 til brei drøfting. Kora var samrøystes i kravet om å fremje sak for NK sitt landsmøte i september 2014 som gjekk ut på å legge ned regionsledda som nivå i organisasjonen samt styrke hovedkontoret med kompetente tilsette. Årsmøtet var også einige i å betale kontingenten til NK for 2014 for ikkje å gjere den pressa økonomiske situasjonen verre. Sak vart fremja for Landsmøtet der ein kravde at regionsleddet vart lagt ned ettersom tilgjengeleg informasjon synte at der ikkje var økonomiske føresetnader til å oppretthalde aktivitetsnivået. Men dessverre vart vårt krav om å legge ned regionsleddet nedstemt. Saka som hovedstyret i NK fremja for landsmøtet om å ekskludere medlemmar av styret i NKSunnmøre vart trekt frå saklista. Medlemstalet i NKSunnmøre vart i løpet av 2014 redusert med 120 kormedl./ 4 kor der nokre melde seg ut som følgje av støyen som vart rundt NK. Det noverande styret i NKSunnmøre vil gjerne høyre årsmøtet og kora si oppfatning av situasjon slik den er i dag og drøfte kvar vegen går vidare. 21

22 SAK 9 AKTIVITETSKALENDER med fristar MND DATO MEDLEMSKOR DATO NKSUNNMØRE Februar 1 Betale kontingent for medlemstall 1 Sende innkalling til årsmøte 2015 pr.1.jan 15 Melde saker til årsmøtet 5 Styremøte Valgkomitèens innstilling 15 Levere oppdatert kontaktinfo,styre og dirigent til NKSunnmøre 27 Korbladet med medlemskort Mars Søknadsfrist hederstegn 1 Sende årsmøtedokument Januar VO-søknad haustsemester 8 VO-søknad haustsemester Årsmøte, rekneskap /budsjett, val Leiarmøte Regionstyremøte Oslo 27 Materialfrist Korbladet 27 Materialfrist Korbladet 31 Påmelding Marskonferansen Søke om å arr. songarstemne Styremøte Marskonferanse, Dirigentsamling Basiskurs hjelpedirigentar Styremøte Marskonferanse 15 Årsmøte 15 Årsmøte 15 Søknad Aktivitetsmidler for kor NK 15 Materialfrist Korbladet Materialfrist Korbladet Utbet. VO-midler April Søknadsfrist stipend 1 Veke Søknad Sommerkorsk.på Toneheim Mai veke 19 Utbet. VO-midler Søknadsfr.fylkeskulturmidler Styremøte Stipendutvalgets innstilling Styremøte 15 Korbladet Juni Dirigentstipend NK juni Styremøte 5-7juni Stemne Åheim 5-7juni Stemne Åheim Søknadsfrist Dirigentstipend NK 15 Søknad Frifond medl. u/26 år Juli 2015 Veke30 Sommerkorskolen på Toneheim August Frist Momskonpensasjon 15 Frist Momskonpensasjon Midt-Kick, Nk-Romsdal Regionstyremøte Høst Ensemble-ledelse 3, dirigentar Veke33 Styremøte 27 Materialfrist Korbladet 27 Materialfrist Korbladet Sept Vo-søknad vårsemester 1 Vo-søknad vårsemester Veke 37 Korledermøte Spjelkavik Veke34 veke37 Styremøte m/stevnearr Korledermøte Spjelkavik 27 Korbladet 15 Søknad Aktivitetsmidler for kor NK Ledermøte/reg.møte Sandefjord Oktober2015 Veke41 Styremøte m/stevnearr.2015 Novem.2015 Veke46 Styremøte m/valgkomite 1 Materialfrist Korbladet 1 Materialfrist Korbladet Des Korbladet 1 Svarfrist nye tillitsvalte Veke50 Styremøte 15 1 Tilskot studiematriell NK-sentralt Dirigentstipend NK 31 Oppdatere medlemsinfo på kor. No 31 Påmeldingsfrist Songarstemne

23 Januar 2016 VO-søknad haustsemester Veke 2 Sende invit.marskonferanse Styremøte VO-søknad haustsemester 31 Søke om å arr.songarstemne 2017 og 18 Ledersamling NK Regionstyremøte 31 Påmelding Marskonferanse og 25 Innkalling årsmøte Feb Mars Årsmøte2016 Bet. kont.for medlemstal pr.1.jan Melde saker til årsmøtet NKS Levere oppdat, kontaktinfo om nytt styre og dirigent til NKSunnmøre Søknadsfrist hederstegn Marskonferanse Dirigentsamling Hjelpedirigentkurs Årsmøte NKS 10 Veke Valkomiteens innstilling Styremøte Sende årsmøtedokument Styremøte Marskonferanse Årsmøte 2016 Husk -å søke om stipend frå NKSunnmøre til dirigent/stemmeøvar eller songarar i medlemskor. -å søke om VO-midler frå staten gjennom Norges Korforbund. Husk også Opplæringstilskotet frå NKSunnmøre som ein kan søke om heile året, like eins prosjektmidlar. Grasrotmidlane frå Norsk Tipping som ein mottek etter å ha registrert koret og skaffa seg spelarar. Minner om å nytte støtteordningane frå Norges Korforbund: Aktivitetsmidler for kor som ein kan søke ved samarbeid med profesjonelle aktørar. Tilskott til studiematriell kan ein søke etter å ha kjøpt noter for 1000,-kr og fem eks. av kvar note. Momskompensasjon søker ein enkelt og greitt om på kor.no Dirigentstipend kan søkast om til ulike typar utdanning, studiereiser, kurs og personlig veiledning (coaching) for dirigentar som dirigerer eit medlemskor i Norges Korforbund. Og gløym heller ikkje dei 16 andre fordelane vi som medlemmar i NK kan gjere oss nytte av!!! 23

24 DRIFTSINNTEKTER: SAK 10 Norges Korforbund Sunnmøre Budsjett 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap Medlemskontingent , , Inntekt songarstemne , , Voksenopplæringsmidlar , , Timestøtte NK 0 0, , Driftstilskot frå fylket , , Momskompensasjon , ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER: , , Husleige , , Kontorrekvisita , , Datakostnadar , , Diverse utgifter , , Telefon/Porto/Gebyr/Forsikring , , Landsmøte/Leiarkonferansar , , Utgifter regionalt samarbeid , , Andre møter i admin , , Studieutv./org.kurs , , MSU/ prosjekt Kor for alle , , Musikkutval/Dirigent kurs , , Kurs tillitsvalte DL.nivå , , Motiveringsmidlar Marskonf , , Gåver/Blomster , , Heidersteikn , , Songarstemne/Representasjon , , Stipend dirigentar , , Stipend songarar , , Opplæringstilskot , , Prosjektmidlar , , Styremøter , , Årsmøte , ,45 SUM DRIFTSKOSTNADAR: , ,45 DRIFTSRESULTAT: , , Renteinntekter , ,50 ÅRSRESULTAT: , ,84 24

Referat fra Norges Korforbund Sunnmere sitt ARSM0TE 9. mars 2014 Quality Waterfront Hotel, Alesund

Referat fra Norges Korforbund Sunnmere sitt ARSM0TE 9. mars 2014 Quality Waterfront Hotel, Alesund Referat fra Norges Korforbund Sunnmere sitt ARSM0TE 9. mars 2014 Quality Waterfront Hotel, Alesund SAKL1STE 1 Qpning Berit Solhjem ensket velkommen. Praktisk informasjon. Sak 2 Opprop av utsendingar Selvi

Detaljer

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Sted: Tollboden Hotell Dato: 16.01.16 Tid: Kl. 10.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE. Vedtatt 12.03.2011.

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE. Vedtatt 12.03.2011. VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE Vedtatt 12.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND NORDMØRE, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIGAR /ÅRSMØTE I SKOGEIGARLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIGAR /ÅRSMØTE I SKOGEIGARLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIGAR /ÅRSMØTE I SKOGEIGARLAGET SKOGEIGARLAG: SØRE SUNNMØRE STAD: EIDSÅTUN DATO: MANDAG 13. MARS KLOKKESLETT: KL 19.00 Andelseigar/års møte er arena for ALLSKOG sine andelseigarar

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

Årsmøte i Årdal Båtforening

Årsmøte i Årdal Båtforening Årsmøte i Årdal Båtforening Tid: Onsdag 26.2.2014 kl.1800 Stad: Klingenberg hotell Sakliste: 1. Opning / Konstituering Det var ikkje kommentarar til innkallinga. Albert Berveling vart valt til møteleiar

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND Buskerud

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND Buskerud VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Buskerud Vedtatt 12.03.2016 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008.

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Frammøtte: Utanom styret og varamedlemar møtte 15 medlemar. Sakliste: 1. Velkommen v/ leiar Helge Silden. 2. Valg av møteleiar og referent.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal Protokoll Årsmøte IL Jotun 17.02.2011 kl. 19.00 i Jotunhuset Tilstades: 41 Sakliste / innkalling. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Innkalling og sakliste godkjent Sak 1: Konstituering

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 Hardanger Avdeling ÅRSMELDING 2009 NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 ORGANISASJON Styret i Negotia Hardanger Avdeling har siste året vore samansett slik: Laila T. Blokhus Merete Hersvik Karin

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Protokoll. Møte nr. 1/ 2012. Dato: 13.-15. april 2012 Sted: Nordfjord Hotell

Protokoll. Møte nr. 1/ 2012. Dato: 13.-15. april 2012 Sted: Nordfjord Hotell Møte nr. 1/ 2012 Dato: 13.-15. april 2012 Sted: Nordfjord Hotell Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Kari Klokseth, Oddgeir Øren og Hilde Hoddevik. Til stades frå administrasjonen:

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

INFO SLIPPEN No. 1/ 2014

INFO SLIPPEN No. 1/ 2014 INFO SLIPPEN No. 1/ 2014 Opel er ikkje berre Rekord, Ascona og Insignia Motoclub 500 Super Sport 1928. Snop! Innhald: -Referat frå årsmøtet 2013 -Årsmelding 2013 -Rekneskap for 2013 -Aktivitetar 2014 Referat

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte Protokoll frå årsmøte Årsmøte vart halde på Banehuset på Hatland 16. mars 2016 kl. 19.00. 1. Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte Frammøte: Det møtte 9 medlemmar. Desse møtte: Magne Espelid, Elin Herland,

Detaljer

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Oppstart utbygging av 800 da. landbruksområde, på Vagle i Sandnes Kommune. www.jordvernforeningen.no

Detaljer

Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag

Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag Dato/tid: 26. mars 2017 /kl 10.00-12.00 Stad: Fosnavåg hotell Sakliste: 1. Registrering av deltakarar med stemmerett 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 03. mars kl. 14.00 2013. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker m/dessertbord.

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 08:30 11:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL. Tid: Torsdag kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær

Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL. Tid: Torsdag kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Torsdag 09.06.2016 kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Tom Gunnar

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG Reviderte 24.01.2014 Vedtektene er revidert: april 2010, jan 2012 og januar 2014 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen 1 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.01.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 17. mars 2011 TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 2011 Torsdag 17. mars kl 1900 i Brugsløa. Saker: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar 3. Val av to til å skriva under protokollen

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2015 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2015 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-14 TIL 31/8-15 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2014-2015

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal 1 Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal Dato: 29. januar 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: First Hotel Atlantica, Ålesund Det vert ikkje delt ut papir under årsmøtet. Årsmøtedeltakarane

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

NCC avd. Sogn og Fjordane

NCC avd. Sogn og Fjordane Fra styremøte i Norsk Caravan Club avdeling Sogn og Fjordane, Peppes Pizza, Førde, torsdag den 09. januar 2014, kl. 18.00. Innkalla: Frafall: Arvid Kjøsnes, Leon Tonheim, Ron Erik Sande, Ørjan Storesund,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND. Salten

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND. Salten VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Salten Vedtatt på årsmøtet 6. februar 2011, med endringer på årsmøter 5.februar 2012 og 24. februar 2013. 1 1: ORGANISASJON Norges Korforbund Salten, er et distriktsledd

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN Vedtatt på årsmøtet 05.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: LEVEKÅRSUTVALET Møtestad: Hareid rådhus Dato: 18.10.2011 Møtet tok til 15:30 Møtet slutta 16:50 LEVEKÅRSUTVALET var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag Styremøte nr. 03 Sogn Indre Skyttarsamlag Stad: RødeKorsHuset, Sogndal 26/3- klokka 18:00. Side 1 av 6 Tilstade; styret ved: Næss (Leiar) Aud Jorunn Fardal (Luster) Olav Skarsbø (Leikanger) Robert Sandvik

Detaljer