Ambulant Sårteam til Sykehjem Sårkontakt i Hjemmetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ambulant Sårteam til Sykehjem Sårkontakt i Hjemmetjenesten"

Transkript

1 Samhandlingsprosjekt Oslo Universitetssykehus, Sykehjemsetaten og Oslo kommune Ambulant Sårteam til Sykehjem Sårkontakt i Hjemmetjenesten Mobil tjeneste Kristin Bergersen overlege, dr. med. Hudavdelingen, OUS, Rikshopsitalet

2 Målsetting Ambulant team og sårkontakt i bydel Bedre kontakt mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Kompetanseoverføring Samhandlingsreformen Hudavdelingen Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet AMBULANT TEAM Sykehjem Hjemme- tjenesten

3 Bakgrunn ambulant sårteam til sykehjem Sykehjemspasienten: kan ofte gjøre lite rede for seg lite informasjon om pasienten i dagens system er avhengig at behandlere har oversikt liten kommunikasjon mellom behandlere trenger følge av personale til og fra behandling

4 Bakgrunn Ambulant sårteam til sykehjem er ofte i behov av spesialtransport/ambulanse venter i flere timer etter behandling blir ikke godt nok ivaretatt på hud pol i ventetiden Ingen mulighet for opplæring Belastende for pasienten Forvirring etter besøk

5 Prosjektstøtte Prosjektsøknad Samhandlingsmidler 2011 Samarbeidsutvalget / Oslo Universitetssykehus Seksjon for samhandling Kr ,-.

6 Samarbeidpartnere Hudavdelingen,OUS Kristin Bergersen Stina Gundersen Elisabeth Storheim Ide-oliklinikken, OUS Nils Otto Ørjasæter Maria Frøyland Linn Kleven Stab Samhandling, OUS/styringsgruppe Kari Skredsvik Anne Fiskaa

7 Prosjektskisse 1 lege og 1 sykepleier i taxi, 2 pasienter per formiddag Diagnostikk medbrakt standarisert utstyr Henvisning fra sykehjemsoverlege Legenotat og tilpasset sårprosedyre, printes på stedet Bed-side undervisning Notater og foto implementeres i OUS journal Henvisning videre hvis behov Hudavdelingen Rikshospitalet AMBULANT TEAM Mulighet for telefonisk kontakt i etterkant Mulighet for tilsyn av sykepleier i etterkant Bydel 3: Nordstrand Bydel 2: Nordre Aker Bydel 1: Bjerke Nordseter hjemmet Tåsenhjemmet Lillohjemmet Midtåsenhjemmet Ryenhjemmet Økern sykehjem Lilleborg sykehjem Sykehjem

8 Pasienter-problemstillinger fra sykehjem

9 Resultater Pasienter Effekt Reise-tidsbruk 22 stk Letter tilgang til spesialistkunnsap Reisetid taxi: 25 min (14, 51) Alder: 91 år (40,97) Bedret dialog Beh tid: 60 min (40, 165) Trykksår: 12, sirk: 6, kreft: 4 Epikrise på stedet Antall kontroll: 3 Varighet: 6 mnd (1-29) Økt kompetanse, økt kvalitet på sårbehandling Henvisning sykehus: 3 Sår størrelse: 16 cm 2 (1-82) Ønske om kurs, biopsisett Merbelastning 3.8 t å bli behandlet på Villa Derma Antall sår: 2 (1-10) Minimere feilkjøp bandasjer Ingen overtid pga venting på ambulanse Skifthyppighet: 3 (0-7) Tilså pas som ellers ikke kom til sykehus VAS: 25 (0, 60) BMI: 22.4 (11.4, 35.9) Lite kontroller 100% ønsket AT videre Reduksjon i sårstørrelse 6.8 cm 2

10 Beregning av kostnader 1. Tidsbruk og lønn (lege, pleier, følge, sekretær) 2. Tap av inntekt (DRG,egenandel) pga 3 pasienter færre per formiddag av lege som rykker ut 3. Materialkostnader 4. Transportutgifter 30% 10% 60%

11 Kostnad ved bruk av ambulant team Kostnad kr. 1267,- mer å behandle pasienten på VD enn med ambulant sårteam på sykehjem

12 Beregning per behandling

13 Konklusjon Ambulant team til sykehjem Øket kvalitet på konsultasjonen Bedret kommunikasjon Øket kompetansen i sårbehandling Hudavdelingen Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet AMBULANT TEAM Anbefalt innført av prosjektledelsen B. Sårkontakt i bydel A. Ambulant team til sykehjem Hjemme- tjenesten

14 Formalisert avtale AVTALE om levering av tjeneste, Ambulerende sårteam mellom Oslo universitetssykehus, Kreft kirurgi og transplantasjonsklinikken og Oslo kommune, Sykehjemsetaten

15 AVTALE om levering av tjeneste, Ambulerende sårteam mellom Oslo universitetssykehus, Kreft kirurgi og transplantasjonsklinikken og Oslo kommune, Sykehjemsetaten Avtalen gjelder for pasienter med kroniske sår på sykehjem (varighet > 6 uker) som er henvist til hudavdelingen fra lege. Hudavdelingen tilser pasienten for å stille sårdiagnose, lage sårprosededyre og i forbindelse med dette gi pasientrelatert opplæring i tilknytning til behandlingen. Ordningen skal redusere belastning for pasienter med hensyn til transport til og fra konsultasjon. Avtalen skal etablere en dialog mellom sykehjem og sykehus og øke forståelsen og kunnskapen om behandling og forebygging av kroniske sår på sykehjem.

16 Oslo kommune ved Sykehjemsetaten skal betale kr 500,- til Oslo universitetssykehus, Kreft kirurgi og transplantasjonsklinikken per konsultasjon. Spesifisert regning vil bli utsendt x 2 per år i månedene mai og november. Prisen per konsultasjon vil endres i henhold til generell prisutvikling. Eventuelle prisendringer skal varsles på forhånd.

17 Sårkontakt i hjemmetjenesten Modell for oppfølging av kroniske sår hos hjemmeboende pasienter Øke overføring av kompetanse fra OUS Hudavdelingen til hjemmetjenesten Øke klinisk effekt av hjemmetjenestens arbeid Redusere behov for konsultasjon på sykehus

18 Sårkontakt i Bydel Kompetanseoverføring Fremme samhandling mellom sykehus og hjemmetjenesten Bedre kvaliteten på behandlingen av kroniske sår Undervisning og hospitering på Hudavdelingen for sårkontakt i bydel Formalisert dialog mellom sårkontakt og Hudavdelingen veiledning/oppfølging

19 Modell Hudavdelingen Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet SÅRTEAM Opplæring Spørsmål Delprosjektgruppe Sårkontakter, ambulant pleier og prosjektleder Sårkontakt Opplæring Spørsmål Hjemmetjenesten i bydelen Pasientgruppe: Hjemmeboende sårpasienter

20 Studie Protokoll 3 bydeler med sårkontakt (n=33) Kontrollgruppe uten sårkontakt (n=21) Registreringer Baseline 12 uker Diagnose Sårstørrelse (observasjonssår) VAS /Ødem/eksem Curretage i prosedyren Antall kontroller på RH Tidsbruk sårskift i hjemmet Tilfredshet

21 Analyse Klinisk effekt Økonomisk kostnad Tilfredshet Effekt på kompetanseoverføring

22 Klinisk variable Alder (år) 88 BMI (kg/m 2 ) 24 Sårvarighet (mnd) 4.5 Sårareal (cm 2 ) 6.8 Antall sår 2.7 Sår begge ben 26% Eksem 53% Ødem 85% Kompresjon 75% Skriftlig sårprosedyre 83% Tid per sårskift (min) 36.6 Antall skift per uke 3.0

23 Klinisk effekt ved 3 mndr intervensjon n=30 kontroll n=21 p Avsluttet Hudavdelingen 67% 33% 0.02 Tid per sårskift (min) Antall skift per uke Observasjonsår grodd 47% 23% 0.09 Sår begge ben 10% 28.5% <0.01 Eksem 23.3% 67.7% <0.01 Ødem 56.7% 85.7% 0.03

24 Tilfredshetsundersøkelse (Nordstrand n=10, Nordre - Aker n=11 og Bjerke n= 9). Alle sårkontaktene rapportere at egen kompetanse på sårbehandling var blitt bedre sammenlignet med tidligere Både sårkontaktene og hjemmetjenesten rapporterte at modellen bør innføres som en permanent (varig) tjeneste

25 Anbefaling Prosjektledelsen har anbefalt hjemmesykepleien i Oslo å utrede muligheten for å innføre modell for formalisert dialog med hud pol OUS via sårkontakter i bydelene

Samhandlingsreformen Hvorfor - Hva skal vi oppnå? Elisabeth Alstad Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling

Samhandlingsreformen Hvorfor - Hva skal vi oppnå? Elisabeth Alstad Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Samhandlingsreformen Hvorfor - Hva skal vi oppnå? Elisabeth Alstad Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling St.meld.nr.47 2008-2009 Rett behandling på rett sted til rett tid Framtidas

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Mobile røntgentjenester i Vestre Viken HF sykehusområde

Utviklingsprosjekt: Mobile røntgentjenester i Vestre Viken HF sykehusområde Utviklingsprosjekt: Mobile røntgentjenester i Vestre Viken HF sykehusområde Nasjonalt topplederprogram Bess Margrethe Frøyshov Larvik 060411 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Ny folkehelselov,

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKT INTERNT SÅRSENTER PÅ CATOSENTERET

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKT INTERNT SÅRSENTER PÅ CATOSENTERET PROSJEKTRAPPORT PROSJEKT INTERNT SÅRSENTER PÅ CATOSENTERET 0 Innhold Mål for prosjektet... 2 Tidsramme... 2 Deltakere i prosjektet... 2 Styringsgruppa:... 2 Referansepersoner:... 2 Prosjektgruppa:... 3

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Rapport fra Den norske legeforening og KS Mai 2014 1 Innhold RAPPORT OM KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD... 3 BAKGRUNN... 3 Partssammensatt arbeidsgruppe...

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Frank Larsen Nasjonalt Senter for telemedisin 2004 1 Sammendrag Rapporten beskriver erfaringer med bruk av elektronisk

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Notat. Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL :

Notat. Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL : Notat Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/39-1 070 DRAMMEN 17.02.2011 ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak. En oversikt, vurdering og tilråding

Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak. En oversikt, vurdering og tilråding Bedre samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak En oversikt, vurdering og tilråding Helsebygg Midt-norge Trondheim, mars 2002 Samarbeid 1

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 27.10.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Rapport 2011:4 Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Birgit Abelsen Margrete Gaski Tittel : Forfattere : Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta Birgit Abelsen

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer