Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling"

Transkript

1 Samhandlingsreformen Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling DRG Forum 5. mars 2012

2 Samhandlingsreformen Det handler om PASIENTEN KVALITET RESSURSER

3 Nytt østfoldsykehus

4 Overordnede mål I Sykehuset Østfold 2015 skal: alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del av pasientforløpene og handlingsmønsteret til alle medarbeidere SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill kroner

5 Men først, - en diagnose Hvordan er helsevesenet i dag?

6 Ikke den første reformen Asylene og sentralinstitusjoner var bosted Utskrivingsklar i ett år på sykehus

7 Loff som behandling Medisin. har gått fra å være enkel, ineffektiv og trygg, til å bli kompleks, effektiv og farlig

8

9 Kvalitet Kvalitet må være kjent for oss og for omverden

10 Tidlig intervensjon KOLS-pasienten må ikke bli for syk..

11 Standardisering og pasientforløp Arbeidsprosesser systematiseres, - sammen med brukerne

12 Samhandlingskjeden: Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) Ny episode Hjem: Bruker/pårørende Daglig observasjon Fra Anders Grimsmo og tjenesteyting Pasienten blir dårligere Daglig observasjon og tjenesteyting Hjemmetjeneste Sykehjem Nettverk s-møte Kontaktperson Besøk av sykepleier innen 3 dager Innleggelse kortidsopphol d 4 ukers samtale med primærkontakt Primær- kontakt/- sykepleier Forsterket hjemmetjenest e Innleggelse kortidsopphol d Fysio-/ergoterapi Trening og opplæring Trening og opplæring Fastlege Besøk hos fastlege etter 2 uker Fastlege Oppfølging fastlege Legevakt LVsentral Lege -vakt Bestillerkontor Poliklinikk Møte sykehus kommune Vedtak Akutt poliklinikk Sykehus Start Pasienten vurderes utreiseklar Utredning/behandling, avdeling A Observasjon Mottak i sykehus

13 Nye arbeidsformer Faglig, trygge fagfolk arbeider godt sammen, og har pasienten i fokus

14 Arbeidskraft, mangler og muligheter Nok leger Stor mangel på pleiepersonell Behov for ny og annen kompetanse - Samfunnets bæreevne

15 Pasientrettigheter Fra legen vet best til Rett til helsehjelp Helhetlige og koordinerte tjenester

16 Forventningsgapet Økende gap mellom behov og finansiering

17 Enkle Kompliserte Regelen om de få og de mange, de enkle og de kompliserte oppgavene Mange Få

18 Anne-Grethe Strøm-Erichsen om reformen: - ideen er enkel og har bred oppslutning Med eldrebølgen må vi: forebygge sykdom og sikre flere friske år for alle oppdage sykdom i tide spesialisthelsetjenesten skal brukes når det ikke er andre alternativer Helse- og omsorgsministeren i Østfold 17. august 2010

19 Målsetting for reformen Kvalitet Møte pasientene på en bedre måte Rett behandling på rett sted til rett tid Koordinerte og helhetlige tjenester Bærekraft Redusert behov for helsetjenester Dempet vekst i sykehus Større del av helsetjenestene skal ytes i kommunene

20 Virkemidler Juridiske nytt lovverk for kommuner, sykehus, pasientrettigheter og helsepersonell Økonomiske nye finansieringsordninger Faglige kvalitet og pasientsikkerhet, nasjonale retningslinjer Organisatoriske samarbeidsavtaler, nye arenaer for samarbeid, IKT

21 Organisatorisk Samarbeidsavtalen i Østfold Basert på likeverd og gjensidighet

22 Sykehusstruktur i Østfold DPS DPS Ambulansestasjon Sykehuset Østfold Moss Ambulansestasjon Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Sykehuset Østfold Kalnes Ambulansestasjon DPS Ambulansestasjon DPS Ambulansestasjon 17 kommuner, innbyggere per

23 Østfold: Forpliktende avtale fra 2005 Ny, lovpålagt avtale fra 2012

24 Partnerskap eller nettverk, - ulik formaliseringsgrad Partnerskap Kontraktsbasert Formalisert Tilgang på kompetanse, ressurser og kunnskap Reduserte utgifter Delt risiko Nettverk Gjensidig forpliktelse og tillit Sosiale bånd Den ene tjenesten er den andre verd

25 Administrativt samarbeidsutvalg Sykehuset Østfold er èn part Kommunene er èn part Fem legevaktsregioner er utgangspunkt En representant fra hver region, forankrer i sine kommuner

26 Administrativt samarbeidsutvalg Fra kommunene Fra Sykehuset Østfold PKO fra 2009 For brukerorganisasjonene

27 Ny avtale 2012 Overordnet samarbeidsavtale Retningslinjer 1-17 (1-11 er lovfestet) 31. januar 2012: enighet om ansvarsområder retningslinje for innleggelse retningslinje for utskrivningsklare pasienter beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede

28 Ny avtale 2012 Frist 1. juli 2012: Flere retningslinjer, bl. a døgnopphold øyeblikkelig hjelp i kommunen kunnskapsoverføring jordmortjenester IKT forebygging forskning

29 Avtaleverket i Østfold

30 Finansiering - penger smører løsningene Finansiering, incentiv til samarbeid - Utskrivingsklare pasienter - Medfinansiering - Øyeblikkelig hjelptilbud - Årlige bevilgninger

31 Uskrivingsklare pasienter Kommunene har fått penger til utskrivingsklare pasienter Gir kommunen to valg: Betale for sykehusopphold Etablere egne tilbud i stedet for

32 Fredrikstad Blad

33 Kommunal betalingsplikt Varsling alle dager mellom kl Varsling før kl 1200 betalingsplikt samme dag Varsling etter kl betalingsplikt fra påfølgende dag Kommunen skal uansett tidspunkt for varsling ta imot pasienten så fort som mulig, og helst samme dag Ett telefonnummer - varslingstelefon

34 Pasientkoordinator Trygghet Informasjon Riktig omsorgsnivå

35 Forventninger til samarbeidet Åpen kommune 24/7 Planer på begge sider Hjelpemidler på plass

36 Sarpsborg Arbeiderblad Helsehus på Sarpsborg Sykehjem

37 Medfinansiering Medfinansieringen er 20 % Allerede flyttet til kommunene Betaler 1/12 hver måned A konto før jul Behov for analyser i kommunene

38 Medfinansiering, - helse i alt vi gjør Kommunene får plikt til å finne ut hvilke helseutfordringer de har, - og gjøre noe med dem

39 Eks fra Sarpsborg kommune Innleggelser fra sykehjem til sykehus redusert fra 180 til 60 årlig Kompetanseheving Faste leger (5 stillinger ) Samarbeid med ambulante tjenester i Sykehuset Østfold

40 Eks fra Sarpsborg kommune Hjemmetjenester flere bo hjemme lenger trygghet - forsvarlig Kompetanse klinisk blikk (se tegn og symptomer tidlig) Laboratorieprøver Økte ressurser (bl.a akuttsykepleier fra sykehus) Samhandling fastleger, legevakt Alle som har vært på sykehus- kontroll fastlege innen 2 uker? Årlig kontroll fastlege vurderes Hjemmesykepleiens plass Samhandling ambulerende team sykehus Velferdsteknologi

41 Riktig innretning på de økonomiske virkemidlene? Sarpsborg og Fredrikstad kommuner strødde kanskje for 2,5 mill kroner i 2011 Sykehuset Østfold opererte brukkne armer og ben for over 60 mill kroner Kirurgi er unntatt fra medfinansiering

42 2016: Nytt sykehus i Østfold, - bygget på samhandling

43 Lokalmedisinske sentre Kommunene samarbeider i fem legevaktsregioner Hver region lokalmedisinsk senter Tilbud før, i stedet for og etter sykehus Øyeblikkelig hjelp, ut fra legevakt Ambulante tjenester

44 Øyeblikkelig hjelp, - skal være faglig forsvarlig Ikke nytt lokalsykehus Behandle kjent sykdom og forverring av sykdom, eks KOLS, smertetilstander, palliasjon Medisinsk kompetanse og sykepleiekompetanse Legevakt med observasjonssenger

45 Samhandlingsreformen handler om PASIENTEN KVALITET RESSURSER

46 Samhandling sikre tilstrekkelig god kvalitet identifisere flaskehalser / spesielle problemområder mer tilgjengelige tjenester mer kostnadseffektive tjenester Samhandling, fordi det er best for pasientene

47 Gjennomføring Reformen Oppbyggingen av helsetilbud i kommunene kommer til å skje over tid Innføres gradvis 2012 til 2016

48 I Østfold passer det ille bra

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Per G. Weydahl

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Per G. Weydahl Per G. Weydahl LMS Sykehuset Østfold Moss LMS Sykehuset Østfold Kalnes LMS LMS LMS Østfold sykehusområde: 280 000 innbyggere 17 kommuner 5 interkommunale LMS 1 sykehus Korte avstander, men Askim Fredrikstad

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Per G. Weydahl Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud LMS Sykehuset Østfold Moss LMS Sykehuset Østfold Kalnes LMS LMS LMS Østfold sykehusområde: 280 000 innbyggere

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Samhandlingsreformen Hvorfor - Hva skal vi oppnå? Elisabeth Alstad Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling

Samhandlingsreformen Hvorfor - Hva skal vi oppnå? Elisabeth Alstad Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Samhandlingsreformen Hvorfor - Hva skal vi oppnå? Elisabeth Alstad Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling St.meld.nr.47 2008-2009 Rett behandling på rett sted til rett tid Framtidas

Detaljer

Strategi Sykehuset Østfold

Strategi Sykehuset Østfold Strategi Sykehuset Østfold 2016 2020 Til styret for Sykehuset Østfold 15. desember 2014 1 Innledning Sykehuset Østfold står foran en spennende tid! I 2015 står det nye sykehuset på Kalnes klart for innflytting.

Detaljer

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå?

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Helsekonferansen arrangert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2013 Takk for invitasjonen til å snakke for representanter for brukere,

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte Tema Et «tilbakeblikk» på utgangspunktet for reformen Status Hva kreves for å lykkes Folkehelse en del av samhandlingsreformen Ledelse Et «tilbakeblikk» på

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Hvilke rolle kan/vil bruk at IKT ha i gjennomføring av samhandlingsreformen? Hvilke råd kan gis til kommunene i denne sammenheng? Professor Anders Grimsmo, NTNU 1 1935 Ingress: Artikkel

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Samhandlingsreformen - muligheter og utfordringer

Samhandlingsreformen - muligheter og utfordringer Samhandlingsreformen - muligheter og utfordringer Styret i Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 v/direktør for medisin- og helsefag Alice Beathe Andersgaard Presentasjon Implementering av samhandlingsreformen

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Fellessamling Kontrollutvalgene Indre Helgeland Mosjøen 7. januar 2013 Linda Løvaas Økonomisjef Rana kommune Tema Hva går reformen ut på? Bakgrunn Mål Virkemidler Tiltak Helgeland

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene = Punkter der partene har avtalt felles ansvar/forpliktelser OS, pkt 6 (OS), pkt 6 OS pkt 7 OS, pkt 7 b) OS, pkt 7 c) OS, pkt 7 d) OS, pkt

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Porsanger kommunes merknader til høring om " Forslag til lokalsykehus strategi 2010-2020"

Porsanger kommunes merknader til høring om  Forslag til lokalsykehus strategi 2010-2020 Porsanger kommune Helse Nord RHF MOTTATT 0 4 MARS 2010 8038 Bodø Melding om vedtak Vår ref Deres ref. Saksbehandler Dato 2010/129/3/ Ann-Karin Eilertsen 02.03.2010 78460406 ann-karin.eilertsen@porsanger.kommune.no

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer