Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medisinske og naturvitenskapelige emner II"

Transkript

1 Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VOP130_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Ida Helene Mykkeltveit (Emneansvarlig) Introduksjon Studenten skal tilegne seg kunnskaper i medisinske og naturvitenskapelige emner for å kunne observere, vurdere og iverksette tiltak for å stabilisere den fysiske tilstanden til pasienten. Det er viktig å ha innsikt i anestesiologi, farmakologi og intensivmedisin for bedre å forstå kompleksiteten rundt operasjonspasienten. Studenten skal tilegne seg kunnskaper om funksjon, kontroll og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr og kunne bruke utstyret nøyaktig og sikkert. Det fysiske miljøet i en operasjonsavdeling påvirkes i stor grad av medisinsk teknisk utstyr og kjemiske produkter, som ved feil bruk kan påføre pasient og personale store skader. Arbeidsmiljøet påvirkes også av støy, stråling, skadelig røyk og smittekilder. Studenten skal videreutvikle kunnskaper i mikrobiologi og kunnskap om hvordan sykdom hos akutt og kritisk syke kan påvirke pasientens immunforsvar og mottakelighet. Kunnskap om og anvendelse av aseptiske /antiseptiske prosedyrer, instrumenter og medisinsk teknisk utstyr er av største betydning for en operasjonssykepleier. Studenten skal i løpet av studiet også tilegne seg grundige anatomiske og medisinske kunnskaper om den aktuelle sykdom/skade og aktuell operasjonsmetode og teknikk. Læringsutbytte Etter å ha gjennomgått og bestått emnet, skal studenten Kunnskap ha inngående kunnskap i anatomi, kirurgi og kirurgiske operasjonsteknikker ha kunnskap i anestesiologi og intensivmedisin ha inngående kunnskap om rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinsk teknisk utstyr til kirurgisk undersøkelse og behandling ha inngående kunnskap i mikrobiologi, infeksjonsmedisin, hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer Ferdigheter side 1

2 VOP130_1 - Medisinske og naturvitenskapelige emner II anvende kunnskap i anatomi, kirurgi og kirurgiske operasjonsteknikker ved gjennomføring av kirurgisk undersøkelse og behandling iverksette selvstendig nødvendige tiltak i forbindelse med kirurgisk undersøkelse og behandling beherske medisinsk teknisk utstyr og bruke dette på en sikker og forsvarlig måte ved undersøkelse og behandling beherske rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinsk teknisk utstyr til kirurgisk undersøkelse og behandling Generell kompetanse arbeide selvstendig med klinisk og teoretisk problemløsning til beste for pasient og pårørende i høyteknologiske omgivelser anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å iverksette nødvendige medisinske tiltak for å forebygge komplikasjoner under kirurgiske inngrep Innhold Kirurgi og kirurgisk operasjonsteknikk: Operative inngrep - generelle prinsipper, ulike kirurgiske snitt, sår- og sårtilheling og tumorlære Kroppens normale oppbygning og funksjon relatert til kirurgiske inngrep og forebygging av skader Kirurgiske undersøkelser og inngrep innen ulike kirurgiske spesialiteter: gynekologi, obstetrikk, urologi, gastroenterologisk-, endokrin-, ortopedisk-, thorax-, kar-, nevro- og barnekirurgi, ørenese-hals og øyekirurgi, rekonstruktiv kirurgi og invasiv behandling Traumatologi Fysiologi, anestesiologi og intensivmedisin: kroppstemperatur og temperaturregulering smerter og smertefysiologi, smerte som et sammensatt fenomen endokrine emner organismenes reaksjon på traumer Medisinsk teknisk utstyr og pasientsikkerhet: side 2

3 funksjon, kontrollrutiner og vedlikeholdsprinsipper i forhold til gjeldende retningslinjer og regelverk risikomomenter for pasienten og personell kirurgisk diatermi blodtomhet endoskopisk rack Hygiene og sterilforsyning: sykehusinfeksjoner generelt og postoperative komplikasjoner spesielt mikrobiologisk prøvetaking og forsendelse hygieniske forhold knyttet til pasient, personale, instrumenter, utstyr, tekstiler, apparatur, luft og ventilasjon desinfeksjon, rengjøring og sterilisering aseptikk og antiseptikk sterilsentral, sterilforsyning og steril lagring renhold og avfallsbehandling Arbeidsformer Aktuelle arbeidsmåter i undervisningen: problembasert læring i basisgrupper, seminar, forelesning, dialog/samtale, simulering, selvstudium, gruppearbeid med og uten veiledning, demonstrasjon, praktiske øvelser, studentundervisning, fagnotater, samt utviklingsarbeid. Praksis Se VOP141 (Operasjonssykepleie I) og VOP151 (Operasjonssykepleie II). side 3

4 VOP130_1 - Medisinske og naturvitenskapelige emner II Forkunnskapskrav Ingen Anbefalte forkunnskaper Kunnskaper i tråd med bachelorgrad i sykepleie etter rammeplan fra Eksamen/vurdering Vekt Varighet Karakter Hjelpemidler Skoleeksamen 1/1 6 timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt. Eksamen i medisinske og naturvitenskapelige emner II avlegges i 2. semester. KONSEKVENSER VED IKKE BESTÅTT EKSAMEN: Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav. Overlapping Emne Reduksjon (SP) Kliniske studier 2 - Operasjonssykepleie (VOPP11_2) 5 Operasjonssykepleie 1 (VOP100_2) 5 Åpen for Operasjonssykepleie - videreutdanning Emneevaluering Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette. Litteratur Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Pensumlisten er et minimum av litteratur. I tillegg forventes det at studenten supplerer med anbefalt litteratur, relevante artikler og forskningsbasert kunnskap. Teoretiske og kliniske studier i ulike deler av utdanningen vil være styrende for valg av litteratur. Pensumlisten må ses i sammenheng med VOP141 og VOP151, da disse omhandler så vel side 4

5 naturvitenskapelige emner som operasjonssykepleie Kirurgi og kirurgisk operasjonsteknikk: Burkitt, H. G., Quick, C. R. G., & Reed, J. B. (2007). Essential surgery: problems, diagnosis and management. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier. Kap 19, 20,21 s Kap 26, 27 s Kap 31, s Kap 32 s Kap 41, 42 s Gyldendal akademisk. Kap 11 s Kap 12 s Rothrock, J. C., McEwen, D. R., & Alexander, E. L. (Editor) (2011). Alexanders care of the patient in surgery. St. Louis, Mo.: Elsevier Mosby. Kap 13 Gynecologic and Obstetric Surgery s , Kap 20 Neurosurgery s Sneppen, O., Bünger, C., Hvid, I., & Søballe, K. (2010). Ortopædisk kirurgi. København: FADL. Kap 3 s Kap 4 s Kap 5 s , s , s , s , s Fysiologi, anestesiologi og intensivmedisin Burkitt, H. G., Quick, C. R. G., & Reed, J. B. (2007). Essential surgery: problems, diagnosis and management. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier. Kap 7-11 s Gyldendal akademisk, Kap 16 s Medisinsk teknisk utstyr og pasientsikkerhet side 5

6 VOP130_1 - Medisinske og naturvitenskapelige emner II Gyldendal akademisk, Kap 13, 14, 15 s Grimnes, S., & Martinsen, T. (2010). Kirurgisk diatermi. Oslo: Medinnova Kap 1-6, s 5-99 Hygiene og sterilforsyning Andersen, B. M. (2008). Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus: mikrober og smitteveier. Oslo: Ullevål universitetssykehus HF. S , S Gyldendal akademisk. Kap 7 s , Kap 10 s Rothrock, J. C., McEwen, D. R., & Alexander, E. L. (2011). Alexander's care of the patient in surgery. St. Louis, Mo.: Elsevier Mosby. Kap 3 Infection Prevention and Control in the Perioperative Setting, s Anbefalt litteratur Bolic, T., & Prøis, L.-A. (2010). Idrettsskader: en illustrert guide til diagnostikk og behandling av skader i forbindelse med fysisk aktivitet. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke. Bonney, V., & Lopes, T. (2011). Bonney's gynaecological surgery. Chichester: Wiley-Blackwell Center for Disease Control and Preventation. (2011). Surgical site infection (SSI). from Folkehelseinstituttet. (2011). Publikasjoner. Veiledere fra folkehelseinstituttet, from Giannoudis, P. V., & Pape, H.-C. (2006). Practical procedures in orthopaedic trauma surgery: a trainee's companion. Cambridge: Cambridge University Press Mangram, A. J., & et al. (1999). Guideline for prevention of surgical site infection Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Infection Control and Hospital Epidemiology, 20, Martini, F. H., & Ober, W. C. (2006). Martini's atlas of the human body. San Francisco: Pearson Benjamin Cummings. NICE. (2008b). Surgical site infection, prevention and treatment of surgical site infection (Vol. CG 74). Storbritania: NHS. Ræder, M. G. (2008). Grunnbok i kirurgisk patofysiologi og intensivmedisin. [Oslo]: [Morten G. Ræder] Tighe, S. M. (2007). Instrumentation for the operating room: a photographic manual. St.Louis, Miss.: Mosby. side 6

7 side 7

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 (versjon Nov 2013) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning:

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning: Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling Miljøterapeutisk fordypning: Psykodynamisk tenkning og forståelse Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk Samspillets og samhandlingens betydning

Detaljer

Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Operasjonssykepleieren har sitt arbeid i kirurgisk virksomhetsområde der hun/han møter mennesker i alle livsfaser og

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Studieplan for bachelorstudiet i farmasi

Studieplan for bachelorstudiet i farmasi 1 Studieplan for bachelorstudiet i farmasi Bachelor Programme in Pharmacy 180 studiepoeng Kull 2006-09 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUINTEN

ARBEIDSHEFTE. Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUINTEN ARBEIDSHEFTE Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUINTEN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie INNHOLD 1. Innledning... 3 Intensivsykepleierens

Detaljer

Sammenheng mellom brukermedvirkning og pasientsikkerhet i dagens operasjonssykepleietjeneste

Sammenheng mellom brukermedvirkning og pasientsikkerhet i dagens operasjonssykepleietjeneste Sammenheng mellom brukermedvirkning og pasientsikkerhet i dagens operasjonssykepleietjeneste Operasjonssykepleietjenesten utføres i en lukket avdeling der operasjonssykepleiere møter sine pasienter oftest

Detaljer

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING FORSVARETS HØGSKOLE STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING 15 studiepoeng (10 + 5 studiepoeng) Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Politiet og Forsvaret er sentrale aktører

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

Engelsk 1 (1.-7. trinn)

Engelsk 1 (1.-7. trinn) Engelsk 1 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1030_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Å bruke seg selv terapeutisk-

Å bruke seg selv terapeutisk- SPL4911 Masteroppgave i klinisk sykepleie 2008 HMKLSYKD Anne Pettersvold Andreassen Ingrid Thurmann-Nielsen Å bruke seg selv terapeutisk- Operasjonssykepleiers møte med pasienten Høgskolen i Gjøvik Avdeling

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv

Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Enhet for sykepleie og helsefag Profesjonshøgskolen Universitetet i Nordland Vår 2013 KOMBINERT NETT- OG SAMLINGSBASERT STUDIE I REVMATISKE SYKDOMMER I ET

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Nasjonal Smittevern 11 veileder for håndhygiene Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Forord Infeksjoner som oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten,

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04. Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Vi har ikke tid Hvorfor er det viktig for sykepleiere å ha kunnskap om forflytning? SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.11

Detaljer