Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medisinske og naturvitenskapelige emner II"

Transkript

1 Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VOP130_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner Ida Helene Mykkeltveit (Emneansvarlig) Introduksjon Studenten skal tilegne seg kunnskaper i medisinske og naturvitenskapelige emner for å kunne observere, vurdere og iverksette tiltak for å stabilisere den fysiske tilstanden til pasienten. Det er viktig å ha innsikt i anestesiologi, farmakologi og intensivmedisin for bedre å forstå kompleksiteten rundt operasjonspasienten. Studenten skal tilegne seg kunnskaper om funksjon, kontroll og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr og kunne bruke utstyret nøyaktig og sikkert. Det fysiske miljøet i en operasjonsavdeling påvirkes i stor grad av medisinsk teknisk utstyr og kjemiske produkter, som ved feil bruk kan påføre pasient og personale store skader. Arbeidsmiljøet påvirkes også av støy, stråling, skadelig røyk og smittekilder. Studenten skal videreutvikle kunnskaper i mikrobiologi og kunnskap om hvordan sykdom hos akutt og kritisk syke kan påvirke pasientens immunforsvar og mottakelighet. Kunnskap om og anvendelse av aseptiske /antiseptiske prosedyrer, instrumenter og medisinsk teknisk utstyr er av største betydning for en operasjonssykepleier. Studenten skal i løpet av studiet også tilegne seg grundige anatomiske og medisinske kunnskaper om den aktuelle sykdom/skade og aktuell operasjonsmetode og teknikk. Innhold Kirurgi og kirurgisk operasjonsteknikk: - Operative inngrep - generelle prinsipper, ulike kirurgiske snitt, sår- og sårtilheling og tumorlære - Kroppens normale oppbygning og funksjon relatert til kirurgiske inngrep og forebygging av skader - Kirurgiske undersøkelser og inngrep innen ulike kirurgiske spesialiteter: gynekologi, obstetrikk, urologi, gastroenterologisk-, endokrin-, ortopedisk-, thorax-, kar-, nevro- og barnekirurgi, ørenese-hals og øyekirurgi, rekonstruktiv kirurgi og invasiv behandling - Traumatologi side 1

2 VOP130_1 - Medisinske og naturvitenskapelige emner II Fysiologi, anestesiologi og intensivmedisin: - kroppstemperatur og temperaturregulering - smerter og smertefysiologi, smerte som et sammensatt fenomen - endokrine emner - organismenes reaksjon på traumer Medisinsk teknisk utstyr og pasientsikkerhet: - funksjon, kontrollrutiner og vedlikeholdsprinsipper i forhold til gjeldende retningslinjer og regelverk - risikomomenter for pasienten og personell - kirurgisk diatermi - blodtomhet - endoskopisk rack Hygiene og sterilforsyning: - sykehusinfeksjoner generelt og postoperative komplikasjoner spesielt - mikrobiologisk prøvetaking og forsendelse - hygieneiske forhold knyttet til pasient, personale, instrumenter, utstyr, tekstiler, apparatur, luft og ventilasjon - desinfeksjon, rengjøring og sterilisering - aseptikk og antiseptikk - sterilsentral, sterilforsyning og steril lagring - renhold og avfallsbehandling Arbeidsformer Aktuelle arbeidsmåter i undervisningen kan være problembasert læring i basisgrupper, seminar, side 2

3 forelesning, dialog/samtale, simulering, selvstudium, gruppearbeid med og uten veiledning, demonstrasjon, praktiske øvelser, studentundervisning, dagbok, fagnotater, samt utviklingsarbeid. Praksis Se VOP141 og VOP151. Forkunnskapskrav Ingen Anbefalte forkunnskaper Kunnskaper i tråd med bachelorgrad i sykepleie etter rammeplan fra Eksamen/vurdering Vekt Hjemmeeksamen 1/1 Hjelpemidler Eksamen er en teoretisk drøftingsoppgave. Arbeidet skal inneholde en grundig beskrivelse av kunnskapsområdet og en refleksjon over kunnskapens betydning for operasjonspasienters tilstand og utøvelsen av operasjonssykepleie. - Eksamen i kirurgi og kirurgisk operasjonsteknikk avlegges i 2. semester. - Den gjennomføres som en individuell eksamen over en uke. - Besvarelsen skal være på 3000 ord - forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg holdes utenfor maksimalgrensen for antall ord. KONSEKVENSER VED IKKE BESTÅTT EKSAMEN: Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav. For studenter ved videreutdanning hvor det ikke er årlig opptak, er det imidlertid mulig å søke om individuelt opplegg når det gjelder tidspunkt for nye arbeidskrav eller nye eksamener/prøver dersom kravet ikke er innfridd innen de oppsatte tidspunkt. Søknad om dette stiles til og behandles av instituttleder. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Individuelt begrunnet litteraturoversikt over 700 sider selvvalgt pensum (se Litteratur) Ved fravær ut over 10 % i basisgrupper og obligatorisk undervisning kan et alternativt arbeidskrav avtales med fagansvarlig. side 3

4 VOP130_1 - Medisinske og naturvitenskapelige emner II Overlapping Emne Reduksjon (SP) Kliniske studier 2 - Operasjonssykepleie (VOPP11_2) 5 Operasjonssykepleie 1 (VOP100_2) 5 Åpen for V-OPERSPL Emneevaluering Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette. Litteratur Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres på it`s learning senest innen semesterstart. Den foreliggende liste representerer en ressursliste. Det forventes at studenten supplerer denne listen med relevante artikler og forskningsbasert kunnskap. Teoretiske og kliniske studier i ulike deler av utdanningen vil være styrende for valg av litteratur. Ressurslisten må ses i sammenheng med VOP141 og VOP 151, da disse omhandler så vel naturvitenskapelige emner som operasjonssykepleie Ressursliste: Andersen, B.M (2008). Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Mikrober og smitteveier. Ullevål universitetssykehus HF Oslo Bahr, R. Og Mæhlum, S. (2002). Idrettsskader. Oslo: Gazette Bok. Burkitt, H.C, Quick, C.R.G. & Reed, J.B. (2007) Essenstial surgery, problems, diagnosis & management. 4th Philadelphia/ London. Churchill Livingstone Elsevier Franksson, C., Hamberger, B. og Haglund, U. (2002). Kirurgi. Stockholm: Liber. 5. utg. Giannoudis P.V. & Pape, H.C. (2006) Practical procedures in Ortopaedic Traume Surgery. Cambridge. Cambridge University Press Grimnes, Sverre. Martinsen, Tormod (2001). Kirurgisk diatermi 3. utg Oslo. Medisinsk teknisk avdelings forlag Medinova Hagen, G. Ø. (2004) Diatermirøyk i operasjonsavdelingen, en betydelig helserisiko. I: Overblikk, nr. 1, s Hammarsten, Rosalie (1998). Operationssjuksköterskans arbetsmiljö. Stockholm: Spris förlag. side 4

5 Hauff, K., Sølsnæs, T.H. og Bergh, B. (red.) (1998). Sterilforsyning i helsetjenesten. Oslo:Universitetsforlaget Monaghan, J.M. et.al. (2004) Bonney s Gynaecological Surgery. Carlton, VICTORIA, Australia. Blackwell Publishing. Nasjonalt folkehelseinstitutt nettside: Smittevern18: Smittevernboka. Hans Blystad Veileder 4.utg Statens Helsetilsyn (1995). Smittevernloven. Veileder. En generell innføring. IK 8/95 Sudmann, Einar (red.) (2001). Kompendium i frakturbehandling. 6. utg. Bergen: Universitetet i Bergen, kirurgisk institutt i samarbeid med Norsk kirurgisk forening og Norsk ortopedisk forening. ISBN Tjade, T. (2002). Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer. Bergen: Fagbokforlaget. 2. utg. WHOs sjekkliste for trygg kirurgi Ömnerfält J. og Örnefält, R (2002). Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur. side 5

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VOP130_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i operasjonssykepleie. 90 studiepoeng. kull 2011. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet

Arbeidshefte. Videreutdanning i operasjonssykepleie. 90 studiepoeng. kull 2011. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Arbeidshefte Videreutdanning i operasjonssykepleie 90 studiepoeng kull 2011 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Denne utgaven er publisert 15. august 2011. Vi tar forbehold

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i

Studieplan for videreutdanning i Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i akuttsykepleie Studieplan for videreutdanning i akuttsykepleie 90 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2009

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne BSN143_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:50 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie FAGPLAN Videreutdanning i intensivsykepleie 90 STUDIEPOENG Revidert i studieplanutvalget 15.9. 2008 Forord Fagplanen for videreutdanning i intensivsykepleie bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Til studieutvalgets medlemmer Dato: 29.3.2012 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

Sykepleiens grunnlagstenkning

Sykepleiens grunnlagstenkning Sykepleiens grunnlagstenkning Emnekode: BSN341_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE122_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke Emnekode: BSN240_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling

Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Emnekode: VHE121_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Studieplan 2014 2016. Videreutdanning i Øyesykepleie 60 studiepoeng. Kull 2014 høst

Studieplan 2014 2016. Videreutdanning i Øyesykepleie 60 studiepoeng. Kull 2014 høst Side 1/16 Studieplan 60 studiepoeng Kull 2014 høst HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3003Kongsberg tlf. 31008000 e-post: postmottak@hbv.no Filnavn: Side 2/16

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

Studieplan. Gjeldende for kull 2012. 2012-13: Emnene 1 3 2013-14: Emnene 4 7

Studieplan. Gjeldende for kull 2012. 2012-13: Emnene 1 3 2013-14: Emnene 4 7 Studieplan Gjeldende for kull 2012 2012-13: Emnene 1 3 2013-14: Emnene 4 7 12.06.2012 Innhold 1 INNLEDNING... 1 1.1 AMBULANSETJENESTEN.... 1 1.2 MÅL FOR STUDIET... 3 1.3 OVERORDNET LÆRINGSUTBYTTE FOR STUDIET...

Detaljer

Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012

Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 120 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret ASP 16. mars 2012. Viser til

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng

FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng Bachelor in nursing Kull 2014 Heltid Del 1 og 2 Godkjent av assisterende instituttleder Siw Blix, den 05.12.13 Bygger på Rammeplan av 25. januar 2008. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2013, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 050E6 Emne 6 051E6 Emne 6 Sykepleievitenskap

Detaljer

Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Fagplanen er hjemlet i Rammeplan for radiografutdanning,

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer