Norsk Forum for Skolemegling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Forum for Skolemegling"

Transkript

1 Norsk Forum for Skolemegling ÅRSRAPPORT 2012, UTSYN 2013

2 Det handler om miljøet på hele skolen Rektor ved SkolemeglingOSLO-skole side 2 - Norsk Forum for Skolemegling

3 Innhold Innledning 4 Hva er skolemegling? 5 En skoleomfattende ordning 5 Elevmegling 5 Hva gjør skolemegling spesielt? 5 Del av noe større! 5 Norsk Forum for Skolemegling 6 Hva og hvorfor? 6 Aktiviteter og oppgaver 6 Organisering 7 Økonomi nå er vi i gang! 8 Etablering av Fagrådet 8 Facebookside 8 Nettside 8 Møte med Kunnskapsdepartementet 8 Den tredje nasjonale skolemeglingskonferansen: Elever kan selv! 9 Konferanse Tromsø har tatt stafettpinnen! 10 Kartlegging 10 Utsyn Til slutt 11 side 3

4 Innledning Denne rapporten gir deg en oversikt over hva skolemegling er, hva Forumet vårt står for og arbeider med, aktivitetene våre i 2012, og hvor vi er på vei. Vi håper rapporten vil gi deg informasjon og inspirasjon, slik at du kan hjelpe oss å fortelle om og støtte arbeidet vårt for økt bruk av gjenopprettende praksiser blant barn og unge. Dersom du har kommentarer til rapporten, tilbakemeldinger/innspill til forumet, eller ønsker å engasjere deg i arbeidet vårt, setter vi stor pris på å høre fra deg! Mer info: epost: God lesning! side 4 - Norsk Forum for Skolemegling

5 Hva er skolemegling? En skoleomfattende ordning Skolemegling handler om å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø, der mobbing, vold og rasisme har dårlige vilkår. Skolemeglingsarbeid involverer elever og voksne på skolen, og skjer gjennom undervisning, trygghetsskapende aktiviteter og konflikthåndtering. Arbeid med skolemegling innebærer kontinuerlig arbeid med å styrke elevenes og de voksnes sosiale kompetanse. Skolemeglingen har verktøy som stimulerer utvikling av empati, samarbeidsferdigheter, evne til selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. Dette er kunnskapsløftets beskrivelse av sosial kompetanse. Tiltakene innen Skolemeglingen er også forankret i Opplæringsloven 9a: Skolen er forpliktet til aktivt og systematisk å sikre og ivareta et godt skole- og arbeidsmiljø for elevene. Elevmegling Skolemegling kan lett assosieres med megling mellom parter i en konflikt. Elevmegling er da også en viktig del av skolemeglingen, og brukes dersom relasjonene mellom elever eller mellom elev og voksen skades som et verktøy som kan bidra til å reparere relasjonen. Det er alltid viktig å vurdere hvilke saker (eller parter) som egner seg for megling, og hvilke saker som skal håndteres av elever. Hva gjør skolemegling spesielt? Skolemeglingsaktivitetene velges ut og tilpasses skolenes konkrete behov, og ordningen skiller seg dermed fra malbaserte undervisningsopplegg og programmer. Skolemegling kjennetegnes i tillegg ved fokuset på elevene selv som drivkrefter i så vel forebygging som konfliktløsing, blant annet ved at elever megler i konflikter mellom medelever. På denne måten utvikler de unge verdifulle ferdigheter i å forstå og håndtere relasjoner og konflikter. Alle elevene utvikler kompetanse som trygghetsbyggere, en ferdighet de tar med seg når de går ut av skolen og videre i livet. Høsten 2010 rapporterer Udir at 9% av grunn-skolene og 5% av de videregående skolene i Norge drev skolemegling. Dette tilsvarer over 300 skoler. Del av noe større! I Norge finnes det en sterk tradisjon for megling og gjenopprettende praksis, med ualminnelige gode resultater de siste par tiår i Norge særlig eksemplifisert ved Konfliktrådene, i tillegg til gatemegling, familiemegling, rettsmegling m.m. Skolemeglingsordningen bidrar til at disse gode erfaringene også kommer skolen til del. Skolemegling er også et fagområde med forgreininger til andre fagdisipliner som språk- og kommunikasjonsfag, antropologi, sosiologi, pedagogikk, kriminologi og jus. Skolemegling eksisterer i mange land, og Norge blir beskrevet som et foregangsland på feltet. Mer informasjon om skolemegling: Søk skolemegling, eller kontakt oss i styret i NFFS, side 5

6 Norsk Forum for Skolemegling Hva og hvorfor? Norsk Forum for Skolemegling (NFFS) har eksistert som nettverk siden 2009, og ble formelt stiftet høsten Forumet har som målsetting å være en møteplass for fagfolk fra barnehage, høgskole og universitet, i tillegg til fagfelt som barnevern og sosialsektoren. Forumet vil spre kunnskap om gjenopprettende tenkning og praksis, restorative justice, og gi veiledning og kurs til nye skoler som ønsker å sette i gang med opplæring i konflikthåndtering/ megling. Visjonen er å bidra til en fredskultur og et trygt, inkluderende fellesskap, der mobbing, vold og rasisme har dårlige vilkår. Aktiviteter og oppgaver De viktigste oppgavene til forumet er: Å skape en levende, nasjonal møteplass som inspirerer organisasjoner, miljøer og enkeltpersoner til å etablere skolemegling, gjenopprettende tenkning og praksis Å tilby veiledning til organisasjoner som ønsker informasjon eller hjelp til oppstart Arrangere nasjonal konferanse i hvert år Å stimulere til forskning og politisk oppmerksomhet på gjenopprettende tenkning og praksis Siden 2009 har forumet gjennomført årlige konferanser, med titlene: Skolemegling i et dannelsesperspektiv, A Whole School Restorative Approach og Elever kan selv. Konferansene samler aktører med ulik tilknytning til skolemegling forskere, lærere, beslutningstakere, kriminalitetsforebyggere og elevmeglere. side 6 - Norsk Forum for Skolemegling

7 Organisering Forumet er ledet av et styre bestående av fem personer fra praksis- og forskningsfeltet, og har et medarbeidende fagråd med åtte medlemmer. Styrets medlemmer er: Camilla Farstad (styreleder), Fagansvarlig for SkolemeglingOSLO, konfliktrådsmegler Berit Follestad, Meglingskoordinator, Sogn vgs Kristine Hasund, Førsteamanuensis og forsker, UiA Gunhild Solem, Pedagogisk veileder, Godalen vgs Nina Wroldsen, Lærer på Bjørnholt vgs skolemeglingsskole Fagrådets medlemmer er: Siri Kémeny, konst. direktør, Konfliktrådet Nils Christie, Professor, UiO Dag Hareide, tidl. leder av Nordisk Forum for Megling og rektor, Nansenskolen, nå leder av Regnskogfondet Inger Haug, Førstelektor og forsker, HiHm Kristine Hasund, Førsteamanuensis og forsker, UiA Ida Hydle, Forsker, NOVA Magnus Gjerde Lønneberg, Gatemegling og Skolemegling i Tromsø Røde Kors Grethe Nordhelle, leder for Meklerutdanningen ved Diakonhjemmets Høgskole Økonomi I 2012 har Forumet mottatt tilskudd fra Tryg-stiftelsen og Utdanningsetaten i Oslo til gjennomføring av den nasjonale konferansen Elever kan selv. Tryg-stiftelsen har i tillegg gitt støtte til kartleggingsarbeid og utvikling av nettside for Utover disse midlene er Forumet utelukkende basert på frivillig innsats. side 7

8 nå er vi i gang! 2012 vil bli husket som året da hjulene for alvor begynte å rulle i Norsk Forum for Skolemegling. Vi er mange som har ønsket oss en nasjonal enhet for det viktige arbeidet vi gjør, og vi er svært glade for å ha fått det til! Nedenfor følger en oppsummering av årets aktiviteter. Etablering av Fagrådet Fagrådet vårt ble etablert ved inngangen til Fagrådet er forumets rådgivende organ innen faglig utvikling og strategi. Fagrådet vårt representerer konfliktarbeid på ulike samfunnsarenaer, og bidrar med entusiasme, erfaring og nye perspektiver. Facebookside Forumets facebookside ble etablert i vår. Her legger vi ut oppdateringer av Forumets arbeid og informasjon om ting som skjer på fagfeltet vårt. Nettside Arbeidet med nettsiden er godt i gang. Styret er i prosess med byrået Gevir i Kristiansand, og vi har fått førsteutkast på oppsett. Snart blir det design, og så er det bare å fylle med faglig innhold. Dette er veldig inspirerende! Nina Wroldsen og Kristine Hasund fra styret er hovedansvarlige. Møte med Kunnskapsdepartementet 18. desember var RJ-forsker Ida Hydle fra fagrådet vårt, og representanter fra styret i møte med KD. Kunnskapsministerens statssekretær Elisabeth Dale og seniorrådgiver Bjørn Jefsen tok oss imot. Utgangspunktet var en invitasjon fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen under talen hennes på høstens konferanse, som vi fulgte opp med et brev. I møtet diskuterte vi temaene: Mulighet for støtte til forumets arbeid Mulighet for forskning på skolemegling Vi la fram konkrete forslag og budsjetter. Det ble ikke gitt noen løfter om midler over bordet. Derimot ble vi lovet en snarlig samtale internt i departementet og et konkret svar fra KD. Vi er fornøyde med å ha blitt invitert, vi har inntrykk av at de var godt forberedt og lyttet til hva vi hadde å si, og at vi fra forumet framsto som seriøse og godt samsnakket. Det blir spennende å se hva som kommer ut av dette! side 8 - Norsk Forum for Skolemegling

9 Den tredje nasjonale skolemeglingskonferansen: Elever kan selv! Årets nasjonale elevmeglerkonferanse gikk av stabelen 18. september 2012 på Bjørnholt skole i Oslo. Arrangementet ble sponset av Tryg og Utdanningsetaten i Oslo. I år var det hele 120 deltagere og 14 skoler fra hele landet som deltok. Alle skolens alderstrinn og hele landet var representert, fra Tromsø i nord til Lyngdal i sør. Øvrige gjester var fra ulike etater og institusjoner, som Barneombudet, Nova, Buskerud Fylkeskommune, Nansenskolen, Diakonhjemmets høgskole, Høgskolen i Hedmark, Kunnskapsdepartementet, Universitetet i Agder, Klinsj AS, Universitetet i Oslo, Røde Kors Gatemegling, Stat ped., Utdanningsdirektoratet og Utdanningsetaten i Oslo. Målet med årets konferanse var tredelt: Vi ønsket fokus på at Elever kan selv; erfaringsdeling blant praksisutøverne, og å sette fokus på forskning innen feltet på dagsorden. Programmet bestod av en felles del, og deretter tre parallelle sesjoner. Sesjon en var for elevmeglerne, sesjon to var presentasjon av Skolemegling, samt erfaringsdeling fra skolene rundt om i landet, og til sist sesjon tre hadde forskning på feltet som fokus. Elever kan selv! Det vi er aller mest stolte av ved årets konferanse, er hvor tydelig slagordet fra det nasjonale skolemeglingsprosjektet på nittitallet kom fram: Elever kan selv! Meglergruppa fra Bjørnholt hadde hånd om store deler av det praktiske arbeidet med forberedelser og gjennomføring. Elever var konferansierer, styrte teknikken, elevmeglere som også hadde vært parter i megling delte av sine erfaringer på scenen, og elever ledet workshop en for medelever. Innsatsen til de elevene som var deltakere var også imponerende! Kunnskapsminister Kristin Halvorsen åpnet konferansen med et solid innlegg som begeistret både elever og voksne. Hun pekte på at skolen har ansvar for å skape et godt og trygt skolemiljø, men at det er viktig å ansvarliggjøre elevene i dette arbeidet. Elevmegling er et godt og konkret tiltak der elevene bidrar til at alle elevene får det bra på skolen. Det er også en del av skolens og samfunnets langsiktige oppdragelse. Det er avgjørende viktig at vi evner å løse konflikter, ikke bygge opp motsetninger og skape et samfunn fullt av motsetninger, sa Halvorsen. Professor Nils Christie, kjent som Konfliktrådenes far, og medlem av fagrådet vårt, avsluttet dagen. I sitt innlegg pekte Professor Nils Christie på at Skolemeglingen baserer seg på de samme grunnleggende verdiene i humanistisk arv og tradisjon som Opplæringsloven: slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Kap. 1, 1.1. Det overordnede målet er å utdanne gangs menneskje. Innlegget ble, slik Christie alltid gjør det, fremført med et tilgjengelig språk og glimt i øyet. Elevene humret godt da Christie la til: I dag har jeg lært et nytt ord: Skoleeier. Det skal visst være kommunen.. Er det riktig at noen eier dere? Refleksjoner Årets konferanse må kunne betegnes som en suksess. Det er et behov for å møtes, utveksle ideer og tanker, få og gi støtte til det flotte arbeidet som gjøres i felten. Basert på uttalelser og innspill fra deltakerne mener og tror vi som arrangører at det var god måloppnåelse på alle tre punktene. Les mer om konferansen på Kunnskapsdepartementets hjemmeside: For detaljert rapport om konferansen, kontakt NFFS: side 9

10 Konferanse Tromsø har tatt stafettpinnen! 6. og 7. desember var fire av styrets medlemmer i Tromsø, og overleverte stafettpinnen: Nå er arbeidet med den fjerde konferansen i gang! Komiteen der oppe har medlemmer både fra skole- og gatemegling, og det gir et godt grunnlag for årets tittel: Fra utrygghet til trygghet skolemegling i et samfunnsperspektiv. Deltakerne kommer til å representere diverse trygghetsarbeidere: Skoleledere, lærermeglere (voksne i skolen) og elever, gatemegling Røde Kors, SLT, politi, konfliktråd, barnevern, utekontakt, psykisk helse personell. Nina Wroldsen er styrets medlem i konferansekomiteen. Kartlegging Konferansearbeidet vil være flettet sammen med kartleggingsarbeidet for Nord-Norge. I tillegg er Berit Follestad og Gunhild Solem fra styret hovedansvarlige for det nasjonale kartleggingsarbeidet. De har laget en foreløpig oversikt over skoler som har interesse for/arbeid med skolemegling, og mulige lokale kontaktpersoner. Vi vet at ca 300 skoler har skolemegling, og vårt kontaktnettverk representerer alle landets regioner! Framdriftsplan for kontakt og nettverksarbeid for 2013 vil være på plass ila januar I takt med kartleggingsarbeidet vil vi også utvikle opplæringsmoduler som vi vil tilby til skoler som ønsker det, i den grad vi har ressurs og kapasitet. side 10 - Norsk Forum for Skolemegling

11 Utsyn 2013 I 2013 vil forumet i all hovedsak ha samme fokus som i 2012, og videreføre aktivitetene. Styret er delt inn i arbeidsenheter med hovedfokus på: Synliggjøring og informasjonsvirksomhet: Utvikling av nettside vår 2013, markedsføring og synliggjøring gjennom nettverksbygging og arbeid opp mot utdanningsmyndighetene Kartlegging, lokale enheter og opplæring: Skaffe oversikt over hvilke skoler som arbeider med skolemegling, og på hvilken måte; etablere lokale enheter med koordinatorer i alle regioner. Drive opplæring og erfaringsutveksling for gamle og nye skolemeglingsskoler Konferansen i Tromsø: Fra utrygghet til trygghet, med Breivang vgs som arrangør og vertskap Forskning: Å arbeide for å få til forskning på skolemegling i Norge Forumet vil også bli enda tydeligere på hva mandatet og fokusområdet vårt er, hvordan vi skal organisere arbeidet, og hvem som er målgruppa vår. Våren 2013 vil vi samle styre, fagråd og skolefolk til en prosess rundt disse spørsmålene. Kanskje munner dette ut i et nytt navn? Samarbeid med Tryg: Tryg-stiftelsen støttet Forumet med midler til konferansen Elever kan selv i Stiftelsen har også bevilget midler til kartleggingsarbeid og etablering av nettside for 2013, noe vi er svært takknemlige for. Vi ser at et bærekraftig forum må baseres på noe mer enn frivillighet. Arbeidet vårt det neste året vil i stor grad avhenge av økonomiske bidrag, fra nasjonale myndigheter eller andre aktører. Til slutt En stor takk til alle som med glød, faglighet, tid og økonomiske tilskudd har bidratt til å styrke arbeidet med skolemegling og gjenoppretting i året som har gått. Vi ser fram til fortsettelsen i 2013! side 11

12 Å megle, å hjelpe andre til å løse opp i en konflikt, det er som å treffe krysset i en fotballkamp. Det er en deilig følelse! Det er som å sparke et brassespark og score! Elevmegler på Bogstad skole Design: Lent AS - Norsk Forum for Skolemegling E-post: Facebook: side 12 - Norsk Forum for Skolemegling

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014 «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole 30.05.2014 Innhold Innledning Hva er Trygg Læring Målsettinger Om organisasjonen Trygg Læring i skolen

Detaljer

SKOLEMEGLING HVA ER SKOLEMEGLING?

SKOLEMEGLING HVA ER SKOLEMEGLING? SKOLEMEGLING HVA ER SKOLEMEGLING? Skolemegling er et program for godt skolemiljø. Programmet omfatter bredt forankret og systematisk arbeid. Trening i kommunikasjon, samarbeid og inkludering, konfliktforståelse

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012 Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre Prosjekt 2010-2012 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Oppdrag... 4 Mål og hensikt... 4 Målgruppe... 5 Innhold, organisering og arbeidsmåter...

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no

NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG www.viss.no www.viss.no Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring har sitt utspring

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Veien til Benjaminprisen

Veien til Benjaminprisen Er det noen her? Hvem er det som er her? Hvem er det som er stjernene mine? Slik starter alle fellessamlinger på Brandengen skole. Veien til Benjaminprisen Da jeg ble ansatt som rektor på Brandengen skole

Detaljer