Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015"

Transkript

1 Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 25. november 9. desember 2015 kl. 16:30

2 Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren skal ikke distribueres i jurisdiksjoner hvor distribusjonen strider mot landets regler, krever registreringstiltak eller andre tiltak utover det som følger av norsk rett. Informasjonen i denne brosjyren er ikke ment å gi grunnlag for å ta stilling til om man vil investere i egenkapitalbevis utstedt av SpareBank 1 BV. Investorer som ønsker å investere, eller vurderer å investere i egenkapitalbevis utstedt av SpareBank 1 BV oppfordres til å lese prospektet før tegning. Tegning kan skje over internett eller ved innsendelse av tegningsblanketten som er vedlagt prospektet. Informasjonen i dette dokumentet er kun av overordnet og teknisk karakter, og er ikke en erstatning for prospektet som representerer det fullstendige tegningsgrunnlaget for emisjonen. All tegning i fortrinnsrettsemisjonen må derfor skje på grunnlag av informasjonen i prospektet. For ytterligere informasjon og vilkår knyttet til fortrinnsrettsemisjonen vises det til prospektet som kan lastes ned fra SpareBank 1 BVs nettside, eller fra nettsidene til tilretteleggerne, SpareBank 1 Markets AS og Arctic Securities AS: og Prospektet kan også bestilles hos SpareBank 1 Markets, telefon , Arctic Securities, telefon , eller SpareBank 1 BV, telefon ( ) Fortrinnsrettsemisjon november 2015

3 SpareBank 1 BV SpareBank 1 BV er en fullverdig leverandør av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedrifter. Bankens forretningsområder er finansiering, betaling, sparing, forsikring, regnskap og eiendomsmegling. I konsernet inngår datterselskapene EiendomsMegler 1 BV og SpareBank 1 Regnskapshuset BV. Banken har kontorer i Kongsberg, Drammen, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. SpareBank 1 BV-konsernet har om lag 320 medarbeidere. Konsernets strategiske hovedmålsetning er å skape verdi for kundene og den regionen konsernet er en del av. Konsernet ønsker å løfte frem lokale initiativ, bedriftene og de menneskene som bor i regionen slik at konsernet sammen med disse kan bidra til vekst og utvikling. Gjennom dette skapes også verdier for eierne og ansatte i virksomheten. Regionen nedre Buskerud og Vestfold er et attraktivt område å bo og drive virksomhet i. Regionen har et allsidig og dynamisk næringsliv som er kjent for høy grad av internasjonalisering, verdiskaping og nyskaping. Regionen har en god plassering både når det gjelder internasjonal kommunikasjon og regional infrastruktur. SpareBank 1 BV-konsernet er en del av SpareBank 1-alliansen gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Gruppen AS. SpareBank 1-alliansen er Norges nest største finansaktør med en samlet kapital under forvaltning på omtrent 955 milliarder kroner. SpareBank 1-samarbeidet omfatter i overkant av 350 kontorer. Totalt har alliansen rundt ansatte, hvorav ca er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen AS og datterselskaper i Oslo. I SpareBank 1-alliansen inngår også EiendomsMegler 1, som er Norges største eiendomsmeglerforetak. INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTER OM FORTRINNSRETTSEMISJONEN Det vil i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen bli avholdt informasjonsmøter for dagens eiere og andre investorer på følgende steder: Mandag 30. november 2015 Tirsdag 1. desember 2015 Onsdag 2. desember 2015 Torsdag 3. desember 2015 Quality Hotel Grand, Kongsberg Scandic Park Hotel, Sandefjord Scandic Park Hotel, Drammen Best Western Horten Hotell, Horten Alle møtene varer fra kl Ingen påmelding. Fortrinnsrettsemisjon november

4 4 Fortrinnsrettsemisjon november 2015

5 Kjære egenkapitalbeviseiere Den 29. oktober 2015 annonserte vi planene for en garantert fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV. I denne brosjyren forklarer vi blant annet hvordan du som egenkapitalbeviseier kan benytte dine tildelte tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen. Nærmere detaljer og beskrivelse av banken, samt vilkår og risikofaktorer ved å delta i fortrinnsrettsemisjonen, finner du i prospektet. Den garanterte fortrinnsrettsemisjonen, der eksisterende egenkapitalbeviseiere får tildelt tegningsretter som gir rett til å tegne nye egenkapitalbevis, vil gi banken et bruttoproveny (brutto ny egenkapital til banken) på rundt 250 millioner kroner. Det vil samtidig gjennomføres en rettet emisjon mot ansatte i konsernet, samt styremedlemmer i banken, på opptil 7,5 millioner kroner. Bakgrunnen for emisjonene er et ønske om å styrke soliditeten i tråd med markedets forventninger og myndighetenes krav, samt å bedre grunnlaget for å ta del i den ventende veksten i bankens markedsområde. Banken har hatt en lav utlånsvekst i flere år for å bedre bankens soliditet. Siden 2008 har samlede utlån økt med om lag 3 % årlig, og utviklingen innenfor bedriftsmarkedet har vært tilnærmet flat. Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil bli gitt på våre møter i Kongsberg, Sandefjord, Drammen og Horten i perioden 30. november til 3. desember Fortrinnsrettsemisjonen er garantert fulltegnet av et konsortium bestående av institusjonelle og andre investorer. Sandefjord, november 2015 Rune Fjeldstad Administrerende direktør Fortrinnsrettsemisjon november

6 Emisjonene i korte trekk SpareBank 1 BV skal gjennomføre en garantert fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende egenkapitalbeviseiere på inntil 250 millioner kroner og en rettet emisjon mot ansatte i konsernet, samt styremedlemmer i banken, på inntil 7,5 millioner kroner. Du som egenkapitalbeviseier har rett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen. Du som var egenkapitalbeviseier i SpareBank 1 BV ved utgangen av 20. november 2015, slik dette var registrert i bankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS ved utgangen av 24. november 2015, får tildelt 2,789 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis du eide i SpareBank 1 BV på dette tidspunktet (rundet ned til nærmeste hele tegningsrett). En (1) tegningsrett gir rett til å tegne ett (1) nytt egenkapitalbevis. Tegningskursen for de nye egenkapitalbevisene er 16 kroner per egenkapitalbevis. Tegningsperioden starter 25. november 2015 og avsluttes 9. desember 2015 klokken Din fortrinnsrett til å tegne nye egenkapitalbevis i SpareBank 1 BV har normalt en økonomisk verdi forutsatt at egenkapitalbeviskursen i markedet overstiger tegningskursen. For at du ikke skal miste denne verdien, må du enten: 1. Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye egenkapitalbevis senest 9. desember 2015 klokken 16.30, eller 2. Selge tegningsrettene dine (gjennom SpareBank 1 Markets, Arctic Securities eller et annet verdipapirforetak) innen børsslutt 9. desember 2015 klokken Ubenyttede tegningsretter slettes og mister sin verdi når tegningsperioden utløper uten kompensasjon til eieren. 6 Fortrinnsrettsemisjon november 2015

7 Eksempel: Dersom du eide 100 egenkapitalbevis ved utgangen av 20. november 2015, vil du få tildelt 278 tegningsretter (100 x 2,789 = 278 rundet ned til nærmeste hele tegningsrett). Tegningsretten er børsnotert, og verdien av disse rettene vil variere i tegningsperioden. På vedtakstidspunktet (19. november 2015) var den teoretiske verdien av en tegningsrett NOK 7,92, og dette betyr at verdien av tegningsrettene totalt er NOK 2.201,76 (278 x 7,92 = 2.201,76) i eksemplet. Du kan da velge å benytte tegningsrettene dine til tegning. Dette betyr at du har rett til å tegne og få tildelt 278 egenkapitalbevis til en tegningskurs på NOK 16 per egenkapitalbevis. Hvis du tegner deg for rettene dine vil dette i eksemplet koste totalt NOK (278 x 16 = 4.448). Du har da opprettholdt din eierandel i banken. Du kan også selge alle (eller noen av) rettene dine. Dersom salgsprisen for én tegningsrett er NOK 7,92 får du da totalt NOK 2.201,76 for tegningsrettene (før eventuelle transaksjonskostnader) dersom du velger å selge alle (278 x 7,92 = 2.201,76). Dersom du velger å selge alle eller noen av rettene dine, vil eierandelen din i banken bli lavere etter emisjonene. Dersom du ikke tegner for eller selger tegningsrettene dine innen utløpet av tegningsperioden, vil tegningsrettene slettes og du vil ikke få noe igjen for dem (verken nye egenkapitalbevis eller et kronebeløp). Eierandelen din i banken vil også reduseres som følge av emisjonene. Du får tegningsretter tildelt automatisk Tildeling av tegningsretter Du får tildelt 2,789 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis du eide i SpareBank 1 BV ved utgangen av 20. november 2015, slik dette var registrert i bankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS ved utgangen av 24. november Rett til tegning Hver tegningsrett gir deg rett til å tegne og bli tildelt ett (1) nytt egenkapitalbevis i SpareBank 1 BV. Tegning for flere egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til Du kan tegne flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter tilsier. Hvorvidt du får tildelt flere egenkapitalbevis enn dette, avhenger blant annet av antall tegningsretter som ikke blir benyttet av andre eiere av tegningsretter. Kjøp og salg av tegningsretter Tegningsrettene vil bli levert til din VPS-konto og vil være omsettelige på Oslo Børs i tegningsperioden. SpareBank 1 Markets, Arctic Securities eller et annet verdipapirforetak kan bistå deg og gi deg ytterligere informasjon om hvordan du kjøper og selger tegningsretter. Fortrinnsrettsemisjon november

8 Slik tegner du egenkapitalbevis 1. Bestem antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne Antall tegningsretter du er tildelt fremkommer av tegningsblanketten du mottar i posten sammen med prospektet. 2. Fyll ut og send inn tegningsblankett Angi det antallet egenkapitalbevis du ønsker å tegne på tegningsblanketten. Du kan også foreta tegning over internett via SpareBank 1 BVs nettside, eller på nettsiden til en av tilretteleggerne, eller Tegningen må være SpareBank 1 Markets eller Arctic Securities i hende eller ved tegning over internett, behørig registrert senest 9. desember 2015 klokken 16: Betaling og levering SpareBank 1 Markets vil belaste bankkontoen oppgitt på tegningsblanketten rundt 16. desember De nye egenkapitalbevisene vil kunne handles over Oslo Børs fra rundt 22. desember Tegningsblanketten Du kan benytte tegningsblanketten som er sendt til deg sammen med prospektet til å tegne nye egenkapitalbevis. Du kan også tegne over internett via SpareBank 1 BVs nettside, eller via eller Husk at tegningsblanketten må være SpareBank 1 Markets eller Arctic Securities i hende eller ved tegning over internett, behørig registrert senest 9. desember 2015 klokken Den fysiske tegningsblanketten kan også sendes til SpareBank 1 Markets per fax eller e-post: eller Arctic Securities per fax eller e-post: Postadresser for å sende inn tegningsblanketten finner du på tegningsblanketten. 8 Fortrinnsrettsemisjon november 2015

9 SpareBank 1 BV Offentlig fortrinnsrettsemisjon November/desember 2015 TEGNINGSBLANKETT Fullstendig informasjon om Fortrinnsrettsemisjonen fremgår av prospektet datert 24. november 2015 ( Prospektet ). Tegning av nye egenkapitalbevis finner sted fra og med 25. november til og med 9. desember kl norsk tid. Tegning må skje i form av korrekt utfylt tegningsblankett som må være et av tegningsstedene i hende innen kl den 9. desember Tegning kan også gjøres over internett ved å følge linken fra internettsiden til et av tegningsstedene eller fra bankens hjemmeside. Tegningssteder er: Arctic Securities AS Haakon VIIs gate 5 Postboks 1833 Vika 0123 Oslo Fax: e-post: SpareBank 1 Markets AS Olav Vs gate 5 Postboks 1398 Vika 0114 Oslo Fax: e-post: Utdrag av viktige felt fra tegningsblanketten: 1. Antall tegningsretter du har blitt tildelt. Ubenyttede tegningsretter slettes og mister sin verdi ved utløpet av tegningsperioden uten kompensasjon til eieren. VEILEDNING FOR TEGNEREN Egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 BV per utgangen av 20. november 2015, slik det fremkommer i VPS per utgangen av 24. november 2015, vil motta 2,789 tegningsretter per egenkapitalbevis eiet ved utgangen av 20. november 2015, rundet ned til nærmeste 2. Fyll inn totalt antall egenkapitalbevis hele tegningsrett. Hver tegningsrett du ønsker gir rett å tegne. til å tegne Husk og få at tildelt du 1 har nytt egenkapitalbevis. anledning til Tegningskurs å tegne er deg NOK 16 per egenkapitalbevis. Tegningsrettene er registrert i VPS og vil være børsnoterte og fritt omsettelige i tegningsperioden. NB! for et høyere eller et lavere antall egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til. Du er imidlertid Tegningsrettene må benyttes til tegning av egenkapitalbevis eller selges i tegningsperioden, da de vil være verdiløse etter kun sikret tildeling i henhold tegningsperiodens til det utløp. antall tegningsretter du eier ved utløpet av tegningsperioden. Det er anledning til å tegne flere egenkapitalbevis enn man har tegningsretter til (overtegning), samt å tegne uten tegningsretter. Tildelingskriteriene ved tegning (inkludert overtegning og tegning uten tegningsretter) fremgår av Prospektets avsnitt Fyll inn total sum du tegner Tegninger for er bindende (antall og ugjenkallelige egenkapitalbevis og kan ikke trekkes i punkt tilbake, annulleres 2 x innbetalingsbeløp eller endres av tegneren etter per at de er mottatt av en av tilretteleggerne. egenkapitalbevis (16 kroner). Melding om tildeling vil bli sendt ut ca. 14. desember Betaling for de tildelte egenkapitalbevisene forventes å skje ca. 16. desember For at beløpet skal være disponibelt for belastning må det være dekning på tegnerens belastningskonto ca. 15. desember Tegneren gir, ved å signere tegningsblanketten, tilretteleggerne en engangsfullmakt til å belaste en norsk bankkonto 4. Fyll inn bankkontonummer for det beløp for som bankkonto skal betales for de som tildelte skal egenkapitalbevisene. belastes for Tegnere betaling som ikke har av norsk de bankkonto nye eller som tegner for et beløp som er større enn NOK 5 millioner, må kontakte en av tilretteleggerne for å få informasjon om innbetaling. Forsinket betaling belastes egenkapitalbevisene. med gjeldende forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100, for tiden 9,0% p.a. Levering av de tildelte egenkapitalbevisene vil skje når kapitalforhøyelsen er fullt innbetalt og registrert i Foretaksregisteret, noe som forventes å skje 5. Husk å datere og signere ca. 21. tegningsblanketten. desember De nye egenkapitalbevisene kan ikke omsettes før de er levert den enkelte tegners VPS-konto. Regulatoriske forhold: I overensstemmelse med EUs Markets in Financial Instruments -direktiv ( MiFID ), oppstiller norsk rett krav relatert til finansielle investeringer. I denne forbindelse må Tilretteleggerne klassifisere alle nye kunder i én av tre kategorier: 6. Fyll inn navn, adresse, kvalifiserte telefonnummer, motparter, profesjonelle personnummer kunder og ikke-profesjonelle eller organisasjonsnummer, kunder. Alle tegnere i Fortrinnsrettsemisjonen som ikke er eksisterende kunder av en av Tilretteleggerne, vil bli kategorisert som ikke-profesjonelle kunder. Tegnere kan gjennom skriftlig samt VPS-kontonummer henvendelse du ønsker til en av egenkapitalbevisene Tilretteleggerne om å bli kategorisert levert til. som profesjonelle kunder dersom de oppfyller vilkårene i verdipapirhandelloven. For nærmere informasjon om kundekategorisering finnes informasjon tilgjengelig på hjemmesidene til Tilretteleggerne. Tegneren bekrefter at han/hun har tilstrekkelig kunnskap, forståelse og erfaring i finansielle og forretningsmessige forhold til å være i stand til å evaluere omstendighetene ved og risikoen knyttet til en beslutning om å investere i SpareBank 1 BV gjennom å tegne nye egenkapitalbevis, og at han/hun er i stand til å bære den økonomiske risikoen ved, og tåle et fullstendig tap av, en investering i egenkapitalbevisene. SPESIFIKASJON AV TEGNINGEN Tegnerens VPS-konto: Antall tegningsretter: Tegner antall nye egenkapitalbevis (For tegningssted: Løpenr.): (inkl. overtegning): 1 2 VERDIPAPIRNR. FOR TEGNINGSRETTENE: ISIN Innbetalingsbeløp per egenkapitalbevis: NOK 16 = Totalbeløp å betale: NOK 3 NB! Bare for tegnere med norsk bankkonto. Norsk bankkonto som skal belastes for å betale for tildelte Nye Egenkapitalbevis (antall tildelte egenkapitalbevis x tegningskurs): (Bankkonto - 11 sifre) I henhold til vilkårene i Prospektet og denne tegningsblanketten, (i) tegner jeg/vi meg/oss ugjenkallelig for det antall nye egenkapitalbevis som angitt ovenfor, (ii) gir Tilretteleggerne (i fellesskap eller hver for seg) en engangsfullmakt til, og instruerer Tilretteleggerne om, å belaste den spesifiserte bankkontoen for betaling av nye egenkapitalbevis tildelt meg/oss og (iii) bekrefter og garanterer at jeg/vi å ha lest Prospektet og at jeg/vi er berettiget til å tegne Nye Egenkapitalbevis i henhold til forannevnte vilkår. Sted og dato Må være datert i tegningsperioden OPPLYSNINGER OM TEGNEREN Fornavn: Etternavn/firma: Gateadresse (for privatpersoner: boligadresse): 5 6 Bindende signatur. Tegneren må ha rettslig handleevne. Dersom tegningsblanketten signeres på vegne av et selskap eller i henhold til fullmakt, må dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. VED ENDRINGER I FASTE OPPLYSNINGER, MÅ KONTOFØRER KONTAKTES: 4 Postnummer og -sted: Fødselsnummer (11 sifre)/organisasjonsnummer (9 sifre): MÅ FYLLES UT Nasjonalitet: E-post-adresse/Telefonnummer (dagtid): Denne tegningsblanketten må leses i samsvar med, og kan bare distribueres sammen med Prospektet. Dersom det ikke er samsvar mellom informasjon i tegningsblanketten og i Prospektet, gjelder informasjonen i Prospektet. Tegneren vil ikke bli ansett som en kunde av Tilretteleggerne med hensyn til noen annen transaksjon med mindre og fram til fullstendig kunderegistreringsskjema er fylt ut og mottatt av Tilretteleggerne. Fortrinnsrettsemisjonen er underlagt hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11 og hvitvaskingsforskriften av 13. mars 2009 nr. 302, se Prospektets avsnitt For fullstendig informasjon om Fortrinnsrettsemisjonen, se Prospektet. Forretningsvilkår: Tegningen av de Nye Egenkapitalbevisene reguleres av Tilretteleggernes standard forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, dokumenter om kundeklassifisering samt dokumenter om risiko som er tilgjengelig på følgende hjemmesider: Arctic Securities ASA SpareBank 1 Markets Kun gjennomføring: Denne tegningsblanketten har utelukkende som formål utføring/gjennomføring av ordre i Fortrinnsrettsemisjonen ( execution only ), jf. verdipapirhandelloven (6), og Tilretteleggerne vil behandle Tegningsblanketten som en ren instruksjon om gjennomføring, ettersom Tilretteleggerne ikke er i posisjon til å ta stilling til hvorvidt en investering i egenkapitalbevisene vil være hensiktsmessig eller ikke for investoren. Tegneren vil dermed ikke nyte godt av beskyttelsen som ligger i relevante bestemmelser om forretningsskikk i verdipapirhandelloven. Fortrinnsrettsemisjon november

10 Spørsmål og svar om emisjonen 1. Hva er en emisjon? En emisjon (kapitalforhøyelse) er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet utsteder nye aksjer eller, slik tilfellet er for sparebanker, egenkapitalbevis til de som allerede eier aksjer/egenkapitalbevis i selskapet eller nye investorer mot en bestemt tegningskurs. 2. Hva er en tegningsrett? En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer/egenkapitalbevis i en emisjon i et selskap til en bestemt pris (tegningskursen) i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I fortrinnsrettsemisjonen i SpareBank 1 BV vil én (1) tegningsrett gi deg rett til å tegne og få tildelt ett (1) nytt egenkapitalbevis. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn egenkapitalbeviskursen i markedet. 3. Hva må jeg gjøre for å få en tegningsrett? Alle som var egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 BV ved utgangen av 20. november 2015 (slik dette fremkom av bankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS ved utgangen av 24. november 2015), ble automatisk tildelt tegningsretter. For hvert egenkapitalbevis du eide i SpareBank 1 BV ved utgangen av 20. november 2015 har du fått tildelt 2,789 tegningsretter, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto før tegningsperioden begynner. 4. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forbindelse med emisjonen? Tegningsrettene vil slettes ved utløpet av tegningsperioden, 9. desember 2015 kl. 16:30. Dersom du ikke har benyttet deg av dine tegningsretter innen utløpet av tegningsperioden, vil de bortfalle og dermed miste sin verdi uten kompensasjon, samt at din eierandel i banken vil reduseres («vannes ut») ved at andre tegner seg for de egenkapitalbevisene du ellers kunne ha tegnet. 5. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene? I tegningsperioden vil tegningsrettene være notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter ved å kontakte SpareBank 1 Markets, Arctic Securities eller et annet verdipapirforetak. 6. Når kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Tegningsperioden er fra og med 25. november til 9. desember 2015 klokken 16: Fortrinnsrettsemisjon november 2015

11 7. Kan jeg tegne meg for flere egenkapitalbevis enn det mine tegningsretter tilsier? Ja, du kan tegne flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter tilsier. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du eier ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter over Oslo Børs. Disse gir deg rett til å tegne og bli tildelt ytterligere ett (1) egenkapitalbevis per kjøpte tegningsrett. Siste frist for å kjøpe tegningsretter er 9. desember 2015 klokken 16:30, men merk at dette også er siste frist for å tegne nye egenkapitalbevis. 8. Hvordan betaler jeg for de nye egenkapitalbevisene? Ved å signere og innlevere tegningsblanketten, eller ved gjennomføring av tegning over internett, gir hver tegner av nye egenkapitalbevis i emisjonen, SpareBank 1 Markets en ugjenkallelig fullmakt til å belaste den angitte bankkonto. Den angitte bankkontoen vil bli belastet rundt 16. desember Kan jeg trekke tilbake tegningen etter at den er sendt inn? Nei, tegningen er bindende og kan ikke trekkes tilbake. 10. Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen? Prospektet gir utfyllende informasjon om emisjonen og om banken. Prospektet er tilgjengelig på SpareBank 1 BVs nettside, og på eller Du kan også bestille prospekt og tegningsblankett ved å ringe: SpareBank 1 BV telefon ( ) Arctic Securities telefon (+47) SpareBank 1 Markets telefon (+47) Fortrinnsrettsemisjon november

12 SpareBank 1 BV Tel: ( )

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. mai kl 09.00 8. juni 2016 kl 16.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon

Fortrinnsrettsemisjon Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 SMN 2012 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 12. mars kl 09.00 26. mars 2012 kl 17.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller

Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller EMISJONEN I KORTE TREKK På den ekstraordinære generalforsamling holdt den 14. November 2014 ble det besluttet å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer med et bruttoproveny på

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2011

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2011 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2011 Tegningsperiode: 12. 26. mai 2011 kl 17.30 Bank. Forsikring. Og deg. Viktig informasjon Sparebank

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode 24. november kl. 09.00 8. desember 2015 kl. 16.30 norsk tid Som eksisterende eier av

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden vil bortfalle og bli verdiløse.

Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden vil bortfalle og bli verdiløse. Viktig informasjon Fortrinnsrettemisjon i SpareBank 1 SMN 2010 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 11. mars kl 0900 25. mars kl 1730 norsk tid. Som eksisterende eier av

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK 107,50

Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK 107,50 Viktig informasjon vedrørende emisjon i Melhus Sparebank April/mai 2016 Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet?

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet? Ofte stilte spørsmål Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet og lett forståelig måte med bruk av vanlige ord. For å

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet måte med bruk av vanlige ord. For en

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: - MeldingsID: 403051 Innsendt dato: 30.05.2016 08:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: BANKN Bank Norwegian AS XOAM ANDRE MELDINGER Ja Nei

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på. Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på. Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på Felix Konferansesenter Bryggetorget

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

En fondsemisjon endrer ikke størrelsen på samlet egenkapital knyttet til egenkapitalbevisene.

En fondsemisjon endrer ikke størrelsen på samlet egenkapital knyttet til egenkapitalbevisene. Til bankens egenkapitalbeviseiere Tromsø, 29. mars 2011 Fondsemisjon, splitt og emisjoner våren 2011 Hovedstyret i har foreslått med forbehold om nødvendige vedtak av bankens representantskap at banken

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Norne Standardavtale for foretak

Norne Standardavtale for foretak Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA

Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE AKSJER I DOF ASA ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET AV TEGNINGSPERIODEN,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 2. februar 2017 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. februar 2017 kl. 08.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: MØTESEDDEL/FORHÅNDSSTEMME ORDINÆR GENERALFORSAMLING i TOMRA Systems ASA avholdes

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 15. april, 2008, klokken

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339 ("Selskapet"), innkalles herved til

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Kundeavtale. Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge Marketss Pb. 6800 9298 Tromsø. E-post verdipapirservice@snn.no

Kundeavtale. Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge Marketss Pb. 6800 9298 Tromsø. E-post verdipapirservice@snn.no Kundeavtale SpareBank 1 Nord-Norge Marketss N- Vedlagt følger nødvendig dokumentasjon i forbindelse med opprettelse av kundeforhold med SpareBank 1 Nord-, heretter kalt SNN Markets. 1. KUNDEOPPLYSNINGER

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i DOF Installer ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DOF Installer ASA holdes på selskapets kontor i: Alfabygget, 5392 STOREBØ 25. mai 2011 kl 14.00 Generalforsamlingen

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. Klassifisering Cleaves Securities er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler Dronning Mauds gate 3, 10. etg,

Detaljer

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Oslo, 12. mai 2016 Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Landkreditt Forvaltning ønsker å forenkle selskapets fondsutvalg gjennom fusjon

Detaljer

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet måte med bruk av vanlige ord. For en

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010 Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, innkalles herved til ekstraordinær

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 1. Styret i TrønderEnergi AS ("Selskapet") ble i ordinær generalforsamling den 11.05.2015 gitt fullmakt å vedta kapitalforhøyelsen.

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes torsdag den 13. juni 2013, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

Relevante spørsmål og svar

Relevante spørsmål og svar Relevante spørsmål og svar Tilbyderne Hvem fremsetter tilbudet? Eieren av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. er et europeisk eiendomsselskap som heter PATRIZIA Immobilien AG (PATRIZIA). PATRIZIA

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The preferred partner AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING part of Aker Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker Floating Production ASA torsdag 8. april

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag den 18. mars 2011, kl. 09.00, i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA torsdag 12. mai 2016 kl. 17:00 i Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 16.

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS («SB1 Markets») er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank («SB1 Nettbank»). For å oppfylle kravet til etablering

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 13. april 2016 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

STANDARD DRILLING ASA

STANDARD DRILLING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STANDARD DRILLING ASA 25. juni 2009 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Standard Drilling ASA ( Selskapet

Detaljer