Referat fra møte i EUs faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr (SCPAFF), seksjon import og kontroll. 16. desember 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i EUs faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr (SCPAFF), seksjon import og kontroll. 16. desember 2014"

Transkript

1 Referat fra møte i EUs faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr (SCPAFF), seksjon import og kontroll 16. desember 2014 Forum: Referat fra møte i EUs faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr (SCPAFF), seksjon import og kontroll Sted og tid: Centre de Conférences A. Borschette, Rue Froissart 36, Brussel, 16. desember 2014 Utsteder: Geir Valset Møtets formål: Import og kontroll Møteledere: Koen van Dyck Deltakere fra Norge Geir Valset, Mattilsynet, Hovedkontoret, Regelverksavdelingen Neste møte 14. januar 2015 Sammendrag av diskusjoner og avgjørelser A.01 Informasjon om utbrudd av høypatogen aviær influensa (H5N2) i Canada. B.01 Kvalifisert flertall til godkjenning av to laboratorier i Kina for testing av rabies. B.02 Kvalifisert flertall til harmonisering av tollkoder i sertifikatet for tilberedt kjøtt og videre til endring av listeføring av Israel i tredjelandslisten for import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra fjørfe, oppdrettet strutsefugler og viltlevende fugler. B.03 Kvalifisert flertall til endring av listeføring av Ukraina og Israel i tredjelandslisten for import av fjørfe og fjørfeprodukter. B.04 Kvalifisert flertall til særskilte unntak fra importregelverket for animalske næringsmidler som skal presenteres på EXPO C.01 Kvalifisert flertall til endring av listeføring av Canada med hensyn til høypatogen aviær influensa (H5N2). Side 1 av 6

2 C.02 Kvalifisert flertall til endring av listeføring av Canada i tredjelandslisten for import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra fjørfe, oppdrettet strutsefugler og viltlevende fugler. Eventuelt Kvalifisert flertall til opprettelse av midlertidige overvåknings- og beskyttelsessoner i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa (H5N8) i Italia. Del A. Saker til informasjon og/eller diskusjon A.01 Information on highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N2 in Canada. (MP) Saken omhandler utbrudd av høypatogen aviær influensa (H5N2) i Canada. Se C.01 og C.02. Canada bekreftet 4. desember 2014 utbrudd av høypatogen aviær influensa i British Columbia. Utbrudd i 9 fjærfeanlegg ble notifisert 12. desember til OIE. Anleggene ligger mot grensen til USA. Canada og EU har avtale om regionale tiltak ved utbrudd av sykdom. Canada har stoppet eksporten av fjørfe og fjørfeprodukter til EU fra affiserte områder. Del B. Saker til beslutning B.01 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing Decision authorizing laboratories in China to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines. (AEF/HK) (B.01_SANCO_ ) B.01_7110-EN.doc Saken omhandler forslag til vedtak om godkjenning av to laboratorier i Kina for testing av rabies. Dato vedtaket skal gjelde fra, ble på møtet endret fra 1. januar 2015 til 1. februar B.02 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing Decision amending Decision 2000/572/EC as regards the reference to the Harmonized System (HS) in the model certificate for meat preparations and amending Decision 2007/777/EC as regards the entry for Israel in the list of third countries or parts hereof from which the introduction of meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorized. (MP) (B.02 SANCO_7099_2014) B.02_7099R1-EN.do c B.02_7099R1-EN Side 2 av 6

3 Saken omhandler forslag til endring av vedtak 2000/572/EF når det gjelder harmonisering av tollkoder i sertifikatet for tilberedt kjøtt og videre forlag til endring av vedtak 2007/777/EF når det gjelder listeføring av Israel i tredjelandslisten for import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra fjørfe, oppdrettet strutsefugler og viltlevende fugler. FVO har ved inspeksjon i Israel i juni 2014 funnet mangler vedrørende kontrolltiltak for sykdommen Newcastle disease (ND). Sykdommen forekommer regelmessig i bakgårder og i kommersiell fjærfesektor selv om det er gjort forbedringer senere år. Aktuelle produkter fra affiserte områder i Israel må gjennomgå behandling D (minimum 70 C) angitt i Del 4 av vedlegg II i vedtak 2007/777/EF før import til Fellesskapet. Det gis en overgangsperiode. Tollkoden tilføyes i referansen til boks 1.19 i sertifikatet for tilberedt kjøtt i vedtak 2000/572/EF. B.03 Exchange of views and possible opinion on a draft Commission Implementing Regulation amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Ukraine and Israel in the list of third countries, the approval of the control programme of Ukraine for Salmonella in laying hens, the import and transit of single small consignments of poultry, the veterinary certification requirements concerning Newcastle disease and processing requirements for egg products. (MP/KK) (B. 03 SANC0 7098_2014-R1) B.03_7098R1-EN.do c B.03_7098R1-EN Saken omhandler forslag til endring av forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder listeføring av Ukraina og Israel i tredjelandslisten for import av fjørfe og fjørfeprodukter. Dokumentet SANCO 7098/2014 rev 1 er en sammenslåing av 3 tidligere SANCOdokumenter. Overvåkningsprogram for Salmonella hos verpehøns i Ukraina godkjennes. Som en konsekvens kan nå bordegg (klasse A) importeres til Fellesskapet. FVO har ved inspeksjon i Israel i juni 2014 funnet mangler vedrørende flere kontrolltiltak for sykdommen Newcastle disease (ND). Det ble avdekket blant annet manglende soneinndeling og at foreldreflokkene ikke ble undersøkt av offentlig veterinær slik regelverket krever. ND forekommer regelmessig i bakgårder og i kommersiell fjærfesektor selv om det er gjort forbedringer senere år. Israel kan ikke lenger eksportere til EU slaktet fjærfe og kjøtt fra viltlevende fugler. I flere sertifikater kreves tilleggsgaranti X angitt i kolonne 5 i Del 1 i vedlegg I i forordning (EF) nr. 798/2008. I sertifikatet for eggprodukter (EP) kreves tilleggsbehandling på linje med behandling angitt av OIE. I flere sertifikater refereres til unntak vedrørende bruk av vaksine mot ND. Det gis en overgangsperiode. Side 3 av 6

4 På møtet ble punkt 8.1 (d) i avsnitt I i vedlegg III slått sammen med punkt 8.1(c) og utkastet ble endret til rev 2. Utkast rev 2 fikk kvalifisert flertall. To MS var fraværende. B.04 Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Implementing Regulation derogating from Union provisions on animal and public health governing the introduction of products of animal origin into the European Union as regards the introduction into the European Union of food of animal origin destined to EXPO 2015 in Milan (Italy). (PB/PC) (B.04SANC ) B.04_12230R2-EN.d oc B.04_12230R2-EN Saken omhandler forslag til rettsakt som etablerer særskilte unntak fra importregelverket for animalske næringsmidler som skal presenteres på EXPO Saken har vært presentert på møte 19. september 2014 i SCPAFF, biologisk trygghet og diskutert på møte 5. november og 5. desember i SCPAFF, import og kontroll. Italia skal arrangere «EXPO 2015» fra 1. mai til 31. oktober 2015 i Milano. På messen skal næringsmidler fra hele verden presenteres, og det er behov for å gjøre unntak fra importregelverket hva gjelder animalsk næringsmidler. Næringsmidler som skal presenteres på messen kan komme fra land med virksomheter som ikke er godkjent for eksport til EU. Det gis ikke unntak fra dyrehelsekrav til næringsmidlene som skal presenteres og det gis heller ikke unntak fra folkehelsekrav til skjell. Rettsakten inneholder strenge regler om import, tollprosedyrer, generelle kontrolltiltak, sporing, transport, lagring, destruksjon og informasjon. Næringsmidler kan importeres via alle EUs grensekontrollstasjoner eller via grensestasjoner angitt i relevante avtaler mellom Fellesskapet og 3. land. Næringsmidler som presenteres skal ikke kunne omsettes i markedet etter endt EXPO På møtet kommenterte medlemsland problem med å sikre at importert næringsmiddel virkelig videresendes til Milano og om denne rettsakten gir presedens til senere liknende utstillinger. Kommisjonen svarte at denne rettsakten har vært diskutert lenge og det er viktig å klare regler blant annet for sporing. Det er mange internasjonale flyvninger som ikke lander direkte i Milano. Utkast rev 2 fikk kvalifisert flertall. To MS var fraværende. Del C. Saker til diskusjon C.01 Side 4 av 6

5 Exchange of views on a draft Commission Implementing Regulation amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Canada in the list of third countries or parts thereof with respect to highly pathogenic avian influenza subtype H5N2 in Canada. (MP) (C.01_SANC0 7127_2014) C.01_7127-EN_CA HPAI.doc C.01_7127-EN Saken omhandler forlag til endring av forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder listeføring av Canada i tredjelandslisten for import av fjørfe og fjørfeprodukter. Se A.01. Områder som er affisert av aviær influensa kan ikke etter 4. desember 2014 eksportere til Fellesskapet. Utkast rev1 ble utdelt på møtet. Legal Service har justert noe i fortalen. Utkast rev 1 fikk kvalifisert flertall. To MS var fraværende. C.02 Exchange of views on a draft Commission Implementing Decision amending Decision 2007/777/EC as regards the entry for Canada in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised with respect to the occurrence of highly pathogenic avian influenza. (MP) (C.02SANC0 7128_2014) C.02_7128-EN.doc C.02_7128-EN Saken omhandler forlag til endring av vedtak 2007/777/EF når det gjelder listeføring av Canada i tredjelandslisten for import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra fjørfe, oppdrettet strutsefugler og viltlevende fugler. Se A.01. Slike produkter fra «Primary Control Zone» må gjennomgå behandling D (minimum 70 C) angitt i Del 4 av vedlegg II i vedtak 2007/777/EF før import til Fellesskapet. Eventuelt Highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N8 subtype confirmed in poultry in the municipality of Porto Viro, province of Rovigo, Italy 7152-EN IT H5N8.doc Dokumentet SANCO/7152/2014 ble utdelt på møtet IT H5N8-EN Side 5 av 6

6 Saken omhandler forslag til opprettelse av midlertidige overvåknings- og beskyttelsessoner i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa (H5N8) i Italia. Italia har i dag 16. desember 2014 informert Kommisjonen om bekreftet høypatogen aviær influensa (H5N8) hos en besetning med kalkuner i Porto Viro, Province of Rovigo. Italienske myndigheter har fulgt tiltak beskrevet i direktiv 2005/94/EF og det er opprettet overvåkings- og beskyttelsessoner. Epidemiologiske undersøkelser er igangsatt. Opprinnelsen er foreløpig ukjent. SANCO/71522/2014 inneholder midlertidige overvåknings- og beskyttelsessoner. I preamble 8 angis at hvis tilslutning på neste SCPAFF-møte, vil midlertidige soner definert i vedlegget bli endelige soner og varighet av regionalisering bli bestemt. Side 6 av 6

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll 7. oktober 2013

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll 7. oktober 2013 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll 7. oktober 2013 Forum: EU s faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, Seksjon import og kontroll

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll 10.-11.09.2013 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, Seksjon import og kontroll

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll. 5. mars 2013

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll. 5. mars 2013 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll 5. mars 2013 Forum: EU s faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, Seksjon import og kontroll

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, Seksjon import og kontroll Sted og tid:

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon importkontroll

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon importkontroll Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon importkontroll 13. - 14.01.2014 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, Seksjon importkontroll Sted

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll 4. - 5.3.2014 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll. 6. februar 2013

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll. 6. februar 2013 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll 6. februar 2013 Forum: EU s faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, Seksjon import og kontroll

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import / kontroll april 2013

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import / kontroll april 2013 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import / kontroll 10.-11. april 2013 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, Seksjon import og kontroll

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll 06.06.2014 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, Seksjon import og kontroll Sted:

Detaljer

Referat fra møte i STANDING COMMITTEE ON ORGANIC FARMING. DG Agricultural and rural development Seksjon H4. Økologisk landbruk 19.

Referat fra møte i STANDING COMMITTEE ON ORGANIC FARMING. DG Agricultural and rural development Seksjon H4. Økologisk landbruk 19. Notat Referat fra møte i STANDING COMMITTEE ON ORGANIC FARMING DG Agricultural and rural development Seksjon H4. Økologisk landbruk 19. juni 2014 Forum: Den faste komiteen for økologisk produksjon (SCOF)

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon biologisk trygghet. 12. desember 2012

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon biologisk trygghet. 12. desember 2012 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon biologisk trygghet 12. desember 2012 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon biologisk trygghet

Detaljer

Referat fra møte i ekspertgruppen for veterinær grensekontroll «Veterinary Checks» 03.07.2013

Referat fra møte i ekspertgruppen for veterinær grensekontroll «Veterinary Checks» 03.07.2013 Referat fra møte i ekspertgruppen for veterinær grensekontroll «Veterinary Checks» 03.07.2013 Forum: EU-kommisjonens ekspertgruppe for veterinær grensekontroll Vet. checks (DG SANCO, G6 multilaterale internasjonale

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll 2. juli 2013

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll 2. juli 2013 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import og kontroll 2. juli 2013 Forum: EU s faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, Seksjon import og kontroll

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Seksjon for generell næringsmiddellovgivning. 04.

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Seksjon for generell næringsmiddellovgivning. 04. Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Seksjon for generell næringsmiddellovgivning 04. februar 2013 Forum: Generaldirektoratet for helse- og forbrukerbeskyttelse

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import / kontroll 7. mai 2013

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import / kontroll 7. mai 2013 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon import / kontroll 7. mai 2013 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, Seksjon import og kontroll Sted

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0568.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 568/2013 of 18 June 2013 approving the active substance thymol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for planter, dyr, mat og fôr

Referat fra møte i EUs faste komité for planter, dyr, mat og fôr Referat fra møte i EUs faste komité for planter, dyr, mat og fôr Seksjon biologisk trygghet i matkjeden 19. september 2014 Forum: EUs faste komité for planter, dyr, mat og fôr seksjon biologisk trygghet

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon biologisk trygghet. 19. februar 2013

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon biologisk trygghet. 19. februar 2013 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon biologisk trygghet 19. februar 2013 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon biologisk trygghet

Detaljer

6. februar Neste møte Neste ordinære møte i SCFCAH seksjon dyrehelse/dyrevelferd er 5-6. mars 2013.

6. februar Neste møte Neste ordinære møte i SCFCAH seksjon dyrehelse/dyrevelferd er 5-6. mars 2013. Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon dyrehelse / dyrevelferd 6. februar 2013 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, Seksjon dyrehelse

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon biologisk trygghet. 13. februar Forum:

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon biologisk trygghet. 13. februar Forum: Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon biologisk trygghet 13. februar 2014 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden

Detaljer

Referat fra møte i STANDING COMMITTEE ON ORGANIC FARMING. DG Agricultural and rural development Seksjon H3. Økologisk landbruk

Referat fra møte i STANDING COMMITTEE ON ORGANIC FARMING. DG Agricultural and rural development Seksjon H3. Økologisk landbruk Notat Referat fra møte i STANDING COMMITTEE ON ORGANIC FARMING DG Agricultural and rural development Seksjon H3. Økologisk landbruk 28. 29. november 2013 Forum: Den faste komiteen for økologisk produksjon

Detaljer

Rapport fra møte i EU- kommisjonens arbeidsgruppe for TSE. Seksjon biologisk mattrygghet 13-10-2014

Rapport fra møte i EU- kommisjonens arbeidsgruppe for TSE. Seksjon biologisk mattrygghet 13-10-2014 Rapport fra møte i EU- kommisjonens arbeidsgruppe for TSE Seksjon biologisk mattrygghet 13-10-2014 Forum: DG Health and Consumer Protection/E2 Sted og tid: Brussel, Centre Borschette, Rue Froissart 36

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken,

Referat fra møte i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken, Referat fra møte i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken, 24.6. 2014 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs arbeidsgruppe for implementering av hygienepakken Centre de

Detaljer

Referat fra møte i EUs arbeidsgruppe for implementering av hygienepakken. 11. desember 2012

Referat fra møte i EUs arbeidsgruppe for implementering av hygienepakken. 11. desember 2012 Referat fra møte i EUs arbeidsgruppe for implementering av hygienepakken 11. desember 2012 Forum: Sted og tid: EUs arbeidsgruppe for implementering av hygienepakken Centre de Conférences A. Borschette,

Detaljer

Referat fra møte i Kommisjonens arbeidsgruppe om matinformasjonsforordningen. Seksjon forbrukerhensyn. 7. november 2012

Referat fra møte i Kommisjonens arbeidsgruppe om matinformasjonsforordningen. Seksjon forbrukerhensyn. 7. november 2012 Referat fra møte i Kommisjonens arbeidsgruppe om matinformasjonsforordningen Seksjon forbrukerhensyn 7. november 2012 Forum: Generaldirektoratet for helse- og forbrukerbeskyttelse (DG SANCO), Kommisjonens

Detaljer

NOR/306R T OJ L 320/2006, p

NOR/306R T OJ L 320/2006, p NOR/306R1663.00T OJ L 320/2006, p. 11-12 COMMISSION REGULATION (EC) No 1663/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr, Seksjon dyrehelse og dyrevelferd 05.12.2014

Referat fra møte i EUs faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr, Seksjon dyrehelse og dyrevelferd 05.12.2014 Referat fra møte i EUs faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr, Seksjon dyrehelse og dyrevelferd 05.12.2014 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs faste komite for næringsmiddelkjeden

Detaljer

5. mars Neste møte Neste ordinære møte i SCFCAH seksjon dyrehelse/dyrevelferd er april 2013.

5. mars Neste møte Neste ordinære møte i SCFCAH seksjon dyrehelse/dyrevelferd er april 2013. Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon dyrehelse / dyrevelferd 5. mars 2013 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, Seksjon dyrehelse og

Detaljer

NOR/304L T OJ L 195/04, p

NOR/304L T OJ L 195/04, p NOR/304L0041.00T OJ L 195/04, p. 12-15 Directive 2004/41/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 repealing certain directives concerning food hygiene and health conditions for

Detaljer

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 COMMISSION REGULATION (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal COMMISSION REGULATION (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal by-products into biogas or compost, conditions for imports

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon biologisk trygghet. 21. januar 2014

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon biologisk trygghet. 21. januar 2014 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon biologisk trygghet 21. januar 2014 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon biologisk trygghet

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken, 12.mars 2013

Referat fra møte i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken, 12.mars 2013 Referat fra møte i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken, 12.mars 2013 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs arbeidsgruppe for implementering av hygienepakken Centre

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for Trichoderma polysporum

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken, 7. mai 2013

Referat fra møte i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken, 7. mai 2013 Referat fra møte i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken, 7. mai 2013 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs arbeidsgruppe for implementering av hygienepakken Centre de

Detaljer

NOR/308R T OJ L 89/08, p. 3-8

NOR/308R T OJ L 89/08, p. 3-8 NOR/308R0289.00T OJ L 89/08, p. 3-8 COMMISSION REGULATION (EC) No 289/2008 of 31 March 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 on implementing rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the control,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR 1 under henvisning

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Seksjon for generell næringsmiddellovgivning. 29.

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Seksjon for generell næringsmiddellovgivning. 29. Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Seksjon for generell næringsmiddellovgivning 29. april 2013 Forum: Generaldirektoratet for helse- og forbrukerbeskyttelse

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/13/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 13 9. årgang 7.3.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001

Detaljer

Referat fra møte i Kommisjonens arbeidsgruppe om matinformasjonsforordningen. Seksjon for forbrukerhensyn. 08. mars 2012

Referat fra møte i Kommisjonens arbeidsgruppe om matinformasjonsforordningen. Seksjon for forbrukerhensyn. 08. mars 2012 Referat fra møte i Kommisjonens arbeidsgruppe om matinformasjonsforordningen Seksjon for forbrukerhensyn 08. mars 2012 Forum: Generaldirektoratet for helse- og forbrukerbeskyttelse (DG SANCO), Kommisjonens

Detaljer

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. april 2007

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. april 2007 Nr. 5/105 KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/5/10 av 26. april 2007 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF slik at det omfatter ytterligere helsetiltak for handel med levende bier, og for å ajourføre

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Seksjon for generell næringsmiddellovgivning (SGF)

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Seksjon for generell næringsmiddellovgivning (SGF) Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH), Seksjon for generell næringsmiddellovgivning (SGF) Seksjon for forbrukerhensyn 28. november 2013 Forum: Generaldirektoratet

Detaljer

Referat fra møte i ekspertgruppen for veterinær grensekontroll,

Referat fra møte i ekspertgruppen for veterinær grensekontroll, Referat fra møte i ekspertgruppen for veterinær grensekontroll, 16.10. 2013 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EU-kommisjonens ekspertgruppe for veterinær grensekontroll Vet. checks

Detaljer

Referat fra møte i ekspertgruppen for veterinær grensekontroll,

Referat fra møte i ekspertgruppen for veterinær grensekontroll, Referat fra møte i ekspertgruppen for veterinær grensekontroll, 28.3. 2014 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EU-kommisjonens ekspertgruppe for veterinær grensekontroll Vet. checks

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0570.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 570/2013 of 17 June 2013 approving the active substance geraniol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer:

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer: Nr.45/00 07 RÅDSDIREKTIV 93/120/EF av 22. desember 1993 om endring av direktiv 90/539/EØF om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon biologisk trygghet. 16. april 2013

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon biologisk trygghet. 16. april 2013 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon biologisk trygghet 16. april 2013 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon biologisk trygghet

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 3. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 90/539/EØF med hensyn til helsesertifikater ved handel med fjørfe

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0781.fral OJ L 219/13, p. 22-25 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 781/2013 of 14 August 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011, as regards the conditions of approval of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1177.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1177/2013 of 20 November 2013 approving the active substance spirotetramat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon biologisk trygghet. 22. mai 2013

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon biologisk trygghet. 22. mai 2013 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon biologisk trygghet 22. mai 2013 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon biologisk trygghet

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R1134.jaeg OJ L 292/11, p. 1-3 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1134/2011 of 9 November 2011 concerning the nonrenewal of the approval of the active substance cinidon-ethyl, in accordance

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0201.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 201/2013 of 8 March 2013 amending Implementing Regulations (EU) No 788/2011 and (EU) No 540/2011 as regards an extension of the uses for which

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon dyrehelse / dyrevelferd

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon dyrehelse / dyrevelferd Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon dyrehelse / dyrevelferd Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, Seksjon dyrehelse og dyrevelferd Sted

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0829.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 829/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

NOR/305R1091.00T OJ L 182/05, p. 3-4

NOR/305R1091.00T OJ L 182/05, p. 3-4 NOR/305R1091.00T OJ L 182/05, p. 3-4 Commission Regulation (EC) No 1091/2005 of 12 July 2005 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council as regards requirements

Detaljer

Nr. 67/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1168/2006. av 31. juli 2006

Nr. 67/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1168/2006. av 31. juli 2006 Nr. 67/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1168/2006 2010/EØS/67/14 av 31. juli 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon biologisk trygghet. 17. september 2013

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon biologisk trygghet. 17. september 2013 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon biologisk trygghet 17. september 2013 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon biologisk trygghet

Detaljer

RAPPORT, EKSTERN VERSJON, FRA MØTE I EUS FASTE KOMITE FOR NÆRINGSMIDDELKJEDEN OG DYREHELSE, SEKSJON BIOLOGISK TRYGGHET

RAPPORT, EKSTERN VERSJON, FRA MØTE I EUS FASTE KOMITE FOR NÆRINGSMIDDELKJEDEN OG DYREHELSE, SEKSJON BIOLOGISK TRYGGHET Notat RAPPORT, EKSTERN VERSJON, FRA MØTE I EUS FASTE KOMITE FOR NÆRINGSMIDDELKJEDEN OG DYREHELSE, SEKSJON BIOLOGISK TRYGGHET 15. oktober 2012 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse

Detaljer

NOR/309R0789.00T OJ L 227/09, p. 3-6

NOR/309R0789.00T OJ L 227/09, p. 3-6 NOR/309R0789.00T OJ L 227/09, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EC) No 789/2009 of 28 August 2009 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards protection against attacks by vectors and minimum requirements

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Referat fra møte i Standing Committee on Seeds and Propagating Material for Agriculture, Horticulture, Forestry and Vine,

Referat fra møte i Standing Committee on Seeds and Propagating Material for Agriculture, Horticulture, Forestry and Vine, Referat fra møte i Standing Committee on Seeds and Propagating Material for Agriculture, Horticulture, Forestry and Vine, Seksjon planter, økologi og GM 4. februar 2013 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken, 12.oktober 2012

Referat fra møte i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken, 12.oktober 2012 Referat fra møte i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken, 12.oktober 2012 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs arbeidsgruppe for implementering av hygienepakken Centre

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0188.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 188/2013 of 5 March 2013 approving the active substance mandipropamid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

I.9. Opprinnelsesregion Kode I.10. Bestemmelsesstat. I.13. Bestemmelsessted. Driftsenhet Virksomhet Godkjent organ. Adresse. Postnr. I.17.

I.9. Opprinnelsesregion Kode I.10. Bestemmelsesstat. I.13. Bestemmelsessted. Driftsenhet Virksomhet Godkjent organ. Adresse. Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen DET EUROPEISKE FELLESSKAP/EØS Sertifikat til bruk ved handel innen EØS-området I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon biologisk trygghet. 18. juni 2012

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse. Seksjon biologisk trygghet. 18. juni 2012 Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon biologisk trygghet 18. juni 2012 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon biologisk trygghet

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken,

Referat fra møte i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken, Referat fra møte i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken, 20.1. 2015 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: EUs arbeidsgruppe for implementering av hygienepakken Centre de

Detaljer

NOR/306R T OJ L 360/2006, p

NOR/306R T OJ L 360/2006, p NOR/306R1877.00T OJ L 360/2006, p. 133-136 COMMISSION REGULATION (EC) No 1877/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EC) No 878/2004 laying down transitional measures in accordance with Regulation

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0143.beja OJ L 45/14, p. 1-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 143/2014 of 14 February 2014 approving the active substance pyridalyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU

Veterinærattest ved import til EU Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender I.2. Attestens referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.2. Land Tlf. I.4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Detaljer

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon dyrehelse / dyrevelferd

Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon dyrehelse / dyrevelferd Referat fra møte i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse Seksjon dyrehelse / dyrevelferd 04.12.2013 Forum: EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, Seksjon dyrehelse og dyrevelferd

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 546/2006. av 31. mars 2006

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 546/2006. av 31. mars 2006 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.2 nr. 27 (forordning (EF) nr. 546/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0826.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 826/2013 of 29 August 2013 approving the active substance sedaxane, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

Hygienepakken - innledning

Hygienepakken - innledning Hygienepakken - innledning Felles hygieneregelverk for all næringsmiddelproduksjon i EØS 11. Februar 2008 Nytt hygieneregelverk Food Law forordningen forordning nr.178/2002 Kontrollforordningen forordning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0597.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 597/2012 of 5 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 54 7. årgang 23.11.2000 Del 1 2000/EØS/54/01 2000/EØS/54/02 EØS-komiteens

Detaljer

Veterinærattest ved import til EU

Veterinærattest ved import til EU Veterinærattest ved import til EU I.1. Avsender I.2. Attestens referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.2. Land Tlf. I.4. Vedkommende lokale myndighet Del I: Nærmere opplysninger om sendingen

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0088.eltr OJ L 32/14, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 88/2014 of 31 January 2014 specifying a procedure for the amendment of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012 of the European

Detaljer

NOR/308R T OJ L 260/08, p. 8-11

NOR/308R T OJ L 260/08, p. 8-11 NOR/308R0956.00T OJ L 260/08, p. 8-11 Commission Regulation (EC) No 956/2008 of 29 September 2008 amending Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down

Detaljer

NOR/308R0737.00T OJ L 201/08, p. 29-32

NOR/308R0737.00T OJ L 201/08, p. 29-32 NOR/308R0737.00T OJ L 201/08, p. 29-32 COMMISSION REGULATION (EC) No 737/2008 of 28 July 2008 designating the Community reference laboratories for crustacean diseases, rabies and bovine tuberculosis, laying

Detaljer

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest Forskriften erstatter dagens forskrifter om godkjente (reinavla/

Detaljer

Revisjon av EUs personverndirektiv - hva innebærer forslagene?

Revisjon av EUs personverndirektiv - hva innebærer forslagene? Revisjon av EUs personverndirektiv - hva innebærer forslagene? Sverre Engelschiøn Trondheim Rettslig bakgrunn Europarådets konvensjon om beskyttelse av personopplysninger (fra 1981) Direktiv om beskyttelse

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010

Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010 Publisert i EØS-tillegget nr. 30, 10.06.2010 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 18/2010 av 1. mars 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/307R T OJ L 281/07, p. 8-11

NOR/307R T OJ L 281/07, p. 8-11 NOR/307R1243.00T OJ L 281/07, p. 8-11 COMMISSION REGULATION (EC) No 1243/2007 of 24 October 2007 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and the Council laying down

Detaljer

Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. juli 2004

Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. juli 2004 Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.4.2008 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/22/33 av 15. juli 2004 om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs

Detaljer

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p. 96-100 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 571/2014 of 26 May 2014 approving the active substance ipconazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

Referat fra møte i SCFCAH, EUs faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, Seksjon for toksikologisk trygghet. 1. juli 2013

Referat fra møte i SCFCAH, EUs faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, Seksjon for toksikologisk trygghet. 1. juli 2013 Referat fra møte i SCFCAH, EUs faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, Seksjon for toksikologisk trygghet 1. juli 2013 Forum: Sted og tid: Utsteder: Møtets formål: Møteleder: Standing Committee on

Detaljer

Oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter mai 2005

Oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter mai 2005 Oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter mai 2005 Vedlegg I Veterinære og plantesanitære forhold Kapittel I Veterinære forhold 32003 D 0322 Kommisjonsvedtak 2003/322/EF av 12. mai 2003

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften)

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19.

Detaljer