Information Management: Enterprise Data Governance & Master Data Management

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Information Management: Enterprise Data Governance & Master Data Management"

Transkript

1 Information Management: Enterprise Data Governance & Master Data Management Om kurset Kurset ser detaljert på forretningsproblemer forårsaket av dårlig håndtering av data, og definerer krav som behøver å oppfylles dersom et foretak skal lykkes i å definere, håndtere og dele både master data, transaksjonelle data, analytiske data og ustrukturerte data på tvers av operasjonelle og analytiske applikasjoner og prosesser. For å lykkes i god Information Management så behøves det ha et bevisst forhold til folk, organisasjon, prosesser og teknologier for å støtte opp under data management aktiviteter. Dette inkluderer: Datamodellering Data relationship discovery Dataprofilering Data cleansing Dataintegrasjon (både batch, on-demand og event-drevet) Datasynkronisering Master Data Management Content Management Metadata management I kurset går vi i dybden på teknologier som behøves i hvert av disse stegene i tillegg til å se på beste praksis for metoder og prosesser. Målgruppe Kurset er ment for både forretning og IT type fagressurser med interesse for ett eller flere av fagfeltene dataarkitektur, datakvalitet, data governance, dataintegrasjon inkl ETL, master data management, meta data mangement, content management, databaseadministrasjon, compliance med ansvar for kvalitet i data. Forutsetninger Kurset forutsetter en basiskunnskap innen data mangement prinsipper i tillegg til en høynivå forståelse av konsepter innen dataintegrasjon, data replikering, metadata, datavarehus, datamodellering, data cleansing o.l. Læringsmål Deltagere vil lære hvordan sette opp et enterprise data governance program og hvordan bestemme hvilke teknologier de behøver for områder som data governance, dataintegrasjon og master data management.

2 I tillegg vil deltagere lære mer om bruksområder og implementeringsstrategier for de ulike teknologiene innenfor fagfelt som dataintegrasjon, metadata management, data governance og MDM-løsninger. Moduler i kurset Modul 1: Introduksjon til Enterprise Data Governance Denne modulen introduserer begrepet Enterprise Data Governance og ser på årsaker for hvorfor selskaper investerer å bygge gode løsninger for dataintegrasjon og data management. Eksempel på emner: Introduksjon til Enterprise Data Governance (EDG) Hvilke følger dårlige forvaltede data får for business performance Er dine data ute av kontroll? Etablering av dataarkitektur og kompetansesentere Etablering av strategi for data governance Viktige roller i organiseringen: dataansvarlige, data stewards Formalisering av EDG prosesser Fremveksten av teknologiplattformer for EDG støtte Enterprise Data Governance på Cloud Modul 2: Enterprise Metadata Management Her ser vi i detalj på behovet for enterprise metadata management som basis for data governance og MDM-prosjekter. Metadata management inkluderer behov for data stewards, dataansvarlige, felles datadefinisjoner, discovery av eksisterende adskilte datadefinisjoner og datarelasjoner, og mapping av adskilte definisjoner til et felles delt forretningsvokabular. Eksempel på emner: Hva er enterprise metadata management? Teknologier for å understøtte enterprise metadata management Felles metadata og standardisering av data ved hjelp av felles forretningsvokabular Hvilken rolle vil et forretningsvokabular spille? Felles forretningsvokabular og Taksonomi Hvordan finne distribuerte metadata og datarelasjoner? Metadata mapping og metadata integrasjon. Metadata og data discovery teknologier SAP/Business Objects, DataFlux, IBM, InfoSphere Discovery, Informatica, Silwood, Sypherlink. Integrasjon av felles metadata med datamodellering og dataintegrasjon verktøy Generering av dataintegrasjon tjenester fra felles metadata. Ustrukturerte metadata og Taksonomi. Modul 3: Enterprise Datakvalitet I denne sesjonen ser vi på hvordan stadig flere forretningsproblemer behøver teknologistøtte for datakvalitet og dataprofilering. Vi ser også på hvorfor håndtering av datakvalitetsproblemer nå er en stadig viktigere del av infrastrukturen for enterprise

3 data management. Modulen går gjennom status for teknologier og verktøystøtte på dette. Eksempler på emner: Compliance gjør datakvalitet obligatorisk og ikke en valgmulighet For hvilke prosesser behøver man særlig en enterprise forankret datakvalitet? Mer om problemer med enterprise datakvalitet o ved tastaturet o ved integrasjon med datavarehuset o ved Master Data Management o ved inngående og utgående meldingshåndtering o i metadata, hvorfor er dette også viktig? Hva er nytt ved verktøy for datakvalitet? Data Discovery vs dataprofilering Integrasjon av datakvalitetssjekk ved on-demand datakvalitets tjenester Opprettelse av datakvalitet firewall Monitorering av datakvalitet ved å bruke dashboards Håndtering av datakvalitet på Cloud Modul 4: Enterprise Dataintegrasjon Denne sesjonen ser på de viktigste tilnærmingene for dataintegrasjon og går i dybden inn på de ulike type av dataintegrasjonsteknologier. Dette inkluderer å se på både dataintegrasjon for både strukturerte og ustrukturerte data. Eksempler på emner: De viktigste tilnærmingene for dataintegrasjon: federasjon, konsolidering og synkronisering Enterprise dataintegrasjon: EII, ETL, ESB datasynkronisering, og datareplikasjon Markedet for dataintegrasjonsteknologier: Composite, DataFlux, Denodo, IBM, Informatica, Information Builders, Ipedo, Microsoft, Oracle, Pentaho, Progress, RedHat, SAP(Business Objects), Talend En guide til datafederasjon ETL-teknologier og bruksområder - datavarehus, datamigrering, services for dataintegrasjon Dataintegrasjon for ustrukturerte data og enterprise content management Skalering av dataintegrasjon ved bruk av Map/Reduce og Hadoop Bruk av dataintegrasjon teknologier for event-drevne og on-demand dataintegrasjon, datamigrering, datakonsolidering, datasynkronisering og master data management Dataintegrasjon på Cloud Dataintegrasjon mellom Cloud data og lokalt tilstedeværende data Modul 5: En introduksjon til Master Data Management Denne sesjonen ser på begrepet Master Data Management og ser på hvorfor foretak nå for alvor er i ferd med å introdusere slike praksiser. Modulen ser også på de ulike komponentene i et MDM-system, hvordan vurdere hvilke komponenter du vil behøve, og hva som vil være den rette implementeringstilnærmingen for ditt foretak. Eksempler på emner: Hva er Master Data Management (MDM)? Business benefits hvorfor behøves MDM? Komponenter i en MDM-løsning

4 Hvordan passer MDM i en service orientert arkitektur? Eksempler på MDM-arkitekturer: betyr MDM kun enda et nytt sted å lagre data? MDM eksempler: Customer Data Integration (CDI), Product Information Management (PIM), Financial Data Management Hvordan vurdere ditt behov for løsninger rundt MDM? Alternativer for implementering: Bygge selv eller Kjøpe? Modul 6: Design av MDM-løsninger I denne modulen ser vi nærmerer på hva som inngår ved design av MDM-løsnigner. Vi ser på scope for systemløsninger, hvordan identifisere og vurdere ulike dataområder, tilnærminger for design, identity management, integrasjon av master data, samt redesign av forretningsprosesser. Eksempler på emner som inngår: Beslutte scope for MDM-løsningen: Master data, master metadata vokabular, master data aksess tjenester, master data forretningsprosesser Betraktninger rundt typer data: operasjonelle data vs business intelligence vs ustrukturert innhold Valg man har rundt typer MDM arkitektur Master Data Management tilnærminger ( patterns ) og forskjellene på disse virtuelle tilnærminger vs Master Data synkronisering vs Master Data integrasjon vs Enterprise MDM Hvordan vurdere ulike dataområder som kandidater for MDM-håndtering: produktdata, kundedata, ansattdata, finansielle data Data, mm Master data identity management behovet for globale IDs og globale foreign keys Introduksjon av felles delt forretningsvokabular og master data integrity rules Viktigheten av Hierarchy Management Tilnærminger til hvordan integrerer master data, fordeler og ulemper ved datafederasjon, datakonsolidering og data synkronisering Å forstå behovet for forvaltning av master data Data Entry system vs System of Record. Identifikasjon av og re-design av forretningsprosesser som behøver master data Modul 7: MDM the build option Denne modulen ser nærmerer på hvordan bygge ditt eget MDM system. Det inkluderer hva du behøver for å definere master data, for å aksessere master data i sine respektive data entry systems og hvordan mappe fysisk spredte kildedata til sine respektive master data entiteter. Vi ser også nærmere på hva du behøver for å integrere master data, på hvordan opprette en Master Data Hub og hvordan synkronisere data på tvers av eksisterende systemer. Eksempler på emner: Definisjon av master data attributter ved hjelp av felles metadata. Identifikasjon av data entry systemer og discovery av relasjoner mellom data Mapping av kildedata til master data vokabular Dataprofilering og regelhåndtering for cleanup og matching Opprette en master data hub ved bruk av dataintegrasjon Implementering av master data synkronisering Vi vil kjøre modul 7 i en forkortet versjon.

5 Modul 8: MDM - the buy option Denne sesjonen ser nærmere på the buy option ved å gå mer i dybden på hva som i dag finnes av verktøy og leverandører på markedet for MDM. Modulen ser nærmere på de ulike teknologiene som er tilgjengelig, og fordeler og ulemper ved hver enkelt løsningstype. Modulen går også nærmere inn på scope for det enkelte produkt ift dataområder som støttes, og i hvilken grad du kan integrere dette med øvrige teknologier i ditt foretak. Eksempler på emner: Markedet for MDM-teknologier: D&B Purisma, DataFlux, IBM, Informatica, Kalido, Microsoft, ObjectRiver, Oracle, SAP, Stibo, Teradata, Tibco, VisionWare, Zynapse Regel-baserte synkroniseringsprodukter Virtuelle master data produkter Hub-produkter for multiple dataområder Enterprise MDM-produkter Datakvalitet and dataintegrasjonsprodukter for MDM Tilbydere av eksterne master data Fordeler og ulemper ved hver enkelt type løsning hva kan de gjøre, hva kan de ikke gjøre?. Hvordan evaluere og kombinere MDM-produkter Integrasjon av MDM-løsninger med eksisterende dataintegrasjonsteknologier Implementere a kjøpt MDM-løsning Hva som er generell status for teknologiutviklingen og hva som fremdeles er uløste behov Vi vil kjøre modul 8 i en forkortet versjon. Modul 9: Veien mot enterprise MDM og endringsprosesser Denne sesjonen ser på den vanskeligste oppgaven: endringsprosessene som behøves for å komme dit man ønsker. Hvilke utfordringer vil man møte, hva behøver og skje, og hva skal til for at det skal skje? Mobilisering av et MDM change mangement program Harmonisering av spredte registrere for MDM data Endring av applikasjonslogikk for å bruke felles MDM-tjenester Changing user interfaces Bruk av portalteknologi for design av brukergrensesnitt. Bruk av tjenesteorientert arktitektur for å aksessere MDM-tjenester Forandre ETL-jobber til å kunne bruke master data Forvaltning av hierarkier i både MDM- og BI-systemer Overgangen fra multiple data entry systems til ett data entry system Endringsfasen for at eksisterende forretningsprosesser skal kunne hente ut nytteverdier gjennom MDM-håndtering Hvordan planlegge for inkrementell gjennomføring av endringsprosessene Module 10: Business intelligence og MDM Integrasjon av MDM med Business Intelligence Hvorfor er MDM forskjellig fra datavarehus? Hvordan integrere et MDM system og BI-systemer Hvordan påvirker MDM ETL-prosessering

6 Versjonskontroll på dimensjonelle data Hierarchy change management på tvers av multiple data marts Forbehold I forhold til de detaljerte beskrivelsene av kursinnholdet ovenfor så må vi ta et forbehold på om alle emner beskrevet overfor vil gås gjennom i detalj. Det kan tenkes tilpasninger vil måtte gjøres underveis med hensyn på disponering av tidsskjema. Det kan også tenkes vi gjør tilpasninger på kurs gjennom arbeid med kurset frem til kursstart.

AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE

AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE 2 AFFECTO ACADEMY - HVORDAN OPPNÅ ROI PÅ INVESTERINGEN? Mange svarer og sier at de har et bra verktøy som fungerer men utnyttes det virkelig? Utnyttes verktøyene på den måten

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business I SuperOffice-ånd SuperOffice var CRM Customer Relationship Management lenge før CRM ble det moteordet det er i dag. Vi var det første selskapet som så verdien

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Innhold Innledning... IT Governance... Kjennetegn ved et godt rammeverk for IT Governance... Forretningsorientert... Prosessorientert...

Detaljer

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul.

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul. Fagbetegnelse: PJ 501 Semester: Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul Eventuell oppdragsgiver: Tilgjengelighet: FRI BEGRENSET

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

SAP HANA 1.0 er her Hva nå?

SAP HANA 1.0 er her Hva nå? SAP HANA 1.0 er her Hva nå? HANA teknologien med versjon 1.0 er nå klar og tilgjengelig i markedet. Utfordringen er per i dag at det ikke finnes noen ferdige definerte bruksområder eller i noen stor grad

Detaljer

VIRKSOMHETSSTYRING UTEN GRENSER

VIRKSOMHETSSTYRING UTEN GRENSER GENUS Logix VIRKSOMHETSSTYRING UTEN GRENSER Savner du et styringsverktøy som faktisk kan tilpasses din virkelighet? Ønsker du å gjenbruke begreper som er innarbeidet i din virksomhet? Er du lei av strukturerte

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse"

CommVault Simpana 10. En teknisk beskrivelse CommVault Simpana 10 "En teknisk beskrivelse" Mars, 2014 Innhold Innledning... 3 En helhetlig plattform... 4 Oppbygging Roller i Simpana... 4 Sentrale funksjoner Teknologi... 5 Administrasjonsgrensesnitt...

Detaljer

Hovedoppgave. Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer. Morten Østbø. UML / UML verktøy. Visualisere Felles. Spesifisere.

Hovedoppgave. Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer. Morten Østbø. UML / UML verktøy. Visualisere Felles. Spesifisere. Hovedoppgave Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer Morten Østbø UML / UML verktøy Visualisere Felles Spesifisere Programvare utvikler Dokumentere Konstruere System A System B STAVANGER

Detaljer

Business Intelligence for SMB

Business Intelligence for SMB Business Intelligence for SMB Helle Benjaminsen Master i informatikk Oppgaven levert: Juni 2011 Hovedveileder: Eric Monteiro, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Forord Denne masteroppgaven

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

Overser du optimaliseringsmuligheter?

Overser du optimaliseringsmuligheter? Overser du optimaliseringsmuligheter? Selv små justeringer kan ha stor betydning for din ERP-løsning. Bli med på Dynamics-dagen og få presentert bransjeløsninger og tilleggsløsninger til og som gjør at

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE Fokus på adferd Adferdsøkonomiske styringssystemer forbedrer prestasjoner DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Self service Enterprise BI i skjønn forening med selvbetjent BI BUSINESS No. 8 /

Detaljer

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Olav Kvittem (UNINETT), Nils Johan Lysnes (UiT), Ole Ingvard Langfeldt (NTNU), Morten Werner Forsbring (UiO), Jarle Bjørgeengen (UiO)

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Claude Marie Davidsen for god oppfølging og konstruktive innspill gjennom prosjektet.

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Claude Marie Davidsen for god oppfølging og konstruktive innspill gjennom prosjektet. Forord Dette dokumentet er resultatet av masteroppgaven ved sivilingeniørstudiet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Forfatteren er student ved Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap,

Detaljer

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet En standard løsning for dokument- og informasjonshåndtering i SharePoint som gir kontroll over informasjon, god kunnskapsdeling og effektive prosesser 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk

Detaljer