GRATIs DELTAKELSE! & LA DEG INSPIRERE AV FREMTIDENS IT-TRENDER! VÅREN Tegn på at du lykkes med business intelligence.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRATIs DELTAKELSE! & LA DEG INSPIRERE AV FREMTIDENS IT-TRENDER! VÅREN 2012. Tegn på at du lykkes med business intelligence."

Transkript

1 bølgen av nye muligheter! UNY POENSIALE SOM LIGGER I INORMAION MANAGEMEN & LA DEG INSPIRERE AV REMIDENS I-RENDER! Platon Briefings VÅREN 2012 GRAIs DELAKELSE! 20. MARS SESJON 1 MOBILE Business intelligence - Bi til alle! 27. MARS SESJON 2 egn på at du lykkes med business intelligence 11. APRIL SESJON 3 BI Kravspec - nøkkelen til suksess for ditt prosjekt! 17. APRIL SESJON 4 agile BI - hvordan angripe det! 24. APRIL SESJON 5 Master Data Management - å med deg ledelsen! 15. MAI SESJON 6 BIg data - er bi-strategien oppdatert? 29. MAI SESJON 7 BI strategi - og litt til... PLAON BRIEINGS i Oslo no.platon.net/pb

2 Platon BRIEINGS Våren 2012 arrangerer Platon 7 unike Platon Briefings, og du er invitert! Vi har satt sammen et program med en rekke nye og populære faglige emner innenfor Information Management (IM). Har du interesse for IM, derunder Business Intelligence, Master Data Management og andre emner som er beskrevet i denne brosjyren, er du hjertelig velkommen til å delta gratis på en eller flere av våre Platon Briefings i Oslo. ORM På hver enkelt Platon Briefing vil vi presentere ulike aspekter rundt et faglig emne, dele våre erfaringer samt gi gode råd og ideer til hvordan man raskt kan komme i gang. Vi håper dessuten på en aktiv deltakelse, slik at vi i fellesskap kan skape en god dialog og erfaringsutveksling. ID & SED Alle Platon Briefings starter kl og slutter kl Møtene holdes i Platon sine kontorlokaler: Parkveien 33, 0258 Oslo PÅMELDING Deltakelse er gratis (500 kr. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) or online påmelding: no.platon.net/pb eller send en e-post til Der er et begrenset antall plasser som fylles opp etter førstemann-til-mølla prinsippet. Det er begrensede muligheter for parkering ved vårt kontor, og vi ber derfor deltakere om å finne alternative parkeringsplasser i området rundt. Platon byr naturligvis på forfriskninger. Ønsker du ytterligere informasjon, kan du kontakte Kristian Leren på e-post: eller på tlf: NEW ECHNOLOGY LAB New echnology lab Business Intelligence (BI) markedet har gjennom de siste årene vært relativt uforandret. 95% av alle løsninger har fokusert på ledelsesrapportering i en eller annen form og anvendte teknologier har langt på vei begrenset seg til EL-, OLAP- og rapporteringsverktøy. Dette er i høyeste grad i ferd med å forandre seg. Den generelle teknologiske utviklingen og ny forretningsmessig anvendelse av BI, vil helt klart drive et behov for å ta i bruk nye og spennende teknologier. Noen av de nye nøkkelordene er user experience, mobile, self-service, visualisering, cloud, advanced analytics, data mining, text mining, real-time, big data, in-memory analytics, beslutningsregler, analytiske apps, collaboration og search. kartlegging av nye teknologiområder, vurdere modenheten og gi et bilde av de forretningsmessige bruksmulighetene. anken er på ingen måte å promotere nye teknologier kun for teknologiens skyld. Vi ønsker å gi et uavhengig og nyansert bilde av de mulighetene og utfordringene som de ulike teknologiene gir. Vår "New echnology Lab" kommer til å formidle resultater på ulike måter i vårt konsulentarbeide, på vår årlige IMkonferanse og våre Platon Briefings - hvor vi denne våren vil fokusere på Mobile BI og Big Data. Vennligst se kalender på neste side. Les mer om Platon på no.platon.net. I Platon erkjenner vi at BI er inne i en dramatisk forandring, og vi vil gjerne være i forkant. Derfor har vi også etablert vår New echnology Lab, som har til formål å fremme bruken av nye teknologier, både i Platon og hos våre kunder. Ideen bak vår New echnology Lab er å fremme

3 SIDE 3 KALENDER for våren 2012 Nedenfor ser du datoene for våre ulike Platon Briefings og emnene de tar for seg. Vi ønsker deg velkommen til en spennende vår sammen med oss. mars 20. MARS SESJON 1 Mobile BI - BI til alle! 27. MARS SESJON 2 tegn på at du lykkes med business intelligence! april 11. APRIL SESJON 3 BI-KRAVSPEC - nøkkelen til suksess for ditt prosjekt 17. APRIL SESJON 4 AGILE BI - hvordan angripe det? 24. APRIL SESJON 5 Master data management - få med deg ledelsen! mai 15. MAI SESJON 6 BIG DAA - er bi-strategien oppdatert? 29. MAI SESJON 7 BI-SRAEGI - og litt til... indikator Under beskrivelsen av hver enkelt Platon Briefing kan du bruke indikatoren for å vurdere henholdsvis det tekniske og forretningsmessige nivået på innlegget. Pilen peker på hvis briefingen er utpreget teknisk, mens pilen peker på hvis briefingen er mer forretningsorientert.

4 Mars 20. MARS SESJON MARS SESJON 2 aler: Mathilde Andersen, Practice Manager aler: Lars Mellgren, Senior Consultant Mobile Business Intelligence - bi til alle! egn på at du lykkes med Business Intelligence! BI har tradisjonelt sett dreid seg om å lage relativt få rapporter til noen få brukere. I dag snakker vi om å gi BI til alle, hele tiden, overalt! Å starte et BI-initiativ er en krevende oppgave som kan bære fantastiske frukter om du gjør det riktig. Ny teknologi har gitt oss muligheten til å hele tiden holde oss oppdatert på viktige nøkkeltall. Effektive mobilitetsløsninger designet for håndholdte enheter - i supplement med den tradisjonelle rapporteringen, bidrar til økt kunnskap hos beslutningstakerne der de er. Det å lage suksessfulle mobile løsninger som engasjerer, handler om hvordan vi utnytter enhetenes fordeler, og i hvilke kontekster man befinner seg i når beslutninger skal tas. B GY LA LO Kom og hør om: NO CH E W Hvordan designe og implementere E N vellykkede løsninger for mobile enheter, med basis i reelle kundecase og demonstrasjoner. Våre erfaringer med leverandørenes mobilitetsløsninger. remtidens BI-løsninger vil eksistere like mye utenfor som innenfor kontorets trygge skjermer. or at BI skal få den gjennomslagskraften den fortjener, stiller det store krav til oss som din partner, samtidig som det stiller krav til deg og din organisasjon. Kom og Hør om: Konkrete tiltak for hvordan du kan komme i gang med BI på best mulig måte. De viktigste faktorene for en suksessfull implementering, basert på hva som er levert hittil hos en av våre kunder Nordic Choice Hotels. PLAON GIR DEG INSPIRASJON & VERKØY IL Å SURE PÅ BØLGEN AV NYE MULIGHEER! no.platon.net/pb

5 SIDE 5 April 11. APRIL SESJON APRIL SESJON 4 aler: Marianne Hofbauer, eam Manager BI-Kravspec - nøkkelen til suksess for ditt prosjekt! I takt med økende kompleksitet av BI-løsninger, øker også behovet for kvalitet i kravspesifiseringen. BI-løsninger inngår ofte i et komplekst samspill med øvrige systemer og sentrale forretningsprosesser. Derfor kan vi ikke lengre betrakte disse løsningene som isolerte "data øyer", som vi bare kan fikse senere. Alt for mange prosjekter blir forsinket, eller leverer ikke de ønskede resultatene grunnet mangelfull kravspesifikasjon, da sentrale elementer overses eller oppdages for sent. I utgangspunktet er det ikke vanskelig, men det krever en strukturert tilnærming og dedikert fokus på et bredt spekter av kravelementer, hvorav noen er unike for BI. Hva en BI-kravspesifikasjon bør inneholde. Prosessen med å skape den. Gode råd og tips for å unngå fallgruver. aler: Elin Våge Lafton, eam Manager Agile BI - hvordan angripe det? Er nøkkelen til suksessfulle BI-løsninger større fokus på smidighet? Her vil du få alt du trenger å vite om Agile BI. orretningsmessige krav er i konstant forandring. Vi må tilpasse oss dette ved å levere både verdi og kvalitet hurtigere, blant annet gjennom prototyping og kontinuerlig brukerinvolvering. Samtidig skal vi fortsette å bygge solide løsninger som er vedlikeholdsvennlige, skalerbare, konsistente og gjenbrukbare. Er dette forenlig? Vil en smidig tilnærming gi BI-løsninger som er bedre forankret og i tråd med brukernes behov, uten at dette går på bekostning av kvalitet eller kostnad? Hva "smidighet" egentlig betyr for BI? Smidige utviklingsmetoder og hvordan de brukes i BI-prosjekter. Hvilken innflytelse "Agile BI" har på organisering, arkitektur og BI-verktøy. 24. APRIL SESJON 5 aler: Kjell Wittmaack, Partner Master Data Management - få med deg ledelsen! Alt starter og stopper med forretningscaset - og nettopp derfor er den overraskende vanskelig å lage i en Master Data sammenheng. Du kjenner kanskje noen som har prøvd det: Man legger frem en prosjektidè rundt datakvalitet og eierskap av data for ledelsen, men det skjer ikke noe. Hvorfor ikke? Er de ikke like skarpe som oss andre? Det er neppe det som er problemet. Det er nok heller slik at de ikke innser hva organsiasjonen vil få ut av det. I denne Platon Briefingen får du vite hvordan det kan gjøres (og hva du ikke skal gjøre). Vi gir deg innsikt i hva andre organisasjoner som f.eks. homson Reuters, Santander, Novo Nordisk og Swedbank har gjort for å lykkes, alle basert på best practice. Hva man skal gjøre for å få suksess med MDM. Hva man i praksis kan gjøre for å bygge et solid forretningscase. Hvordan man kan kommunisere og selge MDM-initiativet innad i organisasjonen. Ekstra Konkrete & emnespesifikke problemstillinger som ønskes behandlet i en av våre 7 Platon Briefings, kan mailes til innleggsholder via før hver sesjonen (anonymitet respekteres). Innleggsholder vil deretter behandle de mest gjennomgående problemstillingene. MULIGHE OR DIALOG via e-post eller tlf. med innleggsholder opp til en uke i etterkant av hver avholdte Platon Briefing. oredraget holdes på engelsk!

6 mai 15. MAI SESJON MAI SESJON 7 aler: Stig orngaard, Partner Big Data - er bi-strategien oppdatert? Hvorfor prater vi om Big Data? Hva er det som plutselig genererer store mengder data, og er det ikke kun de store selskapene som har den utfordringen? Realiteten er at de fleste selskaper i dag prøver å destillere kunnskap fra mange typer data - fra inntastede operasjonelle transaksjoner i ERP-systemet, til data som kommer fra sensorer ( f.eks. GPS, RID m.fl.) - og videre til nye ustrukturerte data i sosiale medier. Kort sagt handler Big Data om to ting: store datamengder og de teknologiene som understøtter disse. aler: Andreas Brattlund Klein, Partner BI-Strategi - og litt til... Platons mest kjente disippel - Aristoteles, sa at mennesker er rasjonelle dyr. Moderne psykologi hevder at det finnes noen viktige unntak og nyanseringer i forhold til dette utsagnet. De fleste vil være enig i at vi trenger et felles målbilde for å lykkes med våre BI-initiativ - en BI-strategi. Hvis du i tillegg ønsker å ta bedre beslutninger ved å bruke tilrettelagt informasjon, krever dette at vi hever blikket noe. Hvis vi trekker erfaringer fra beslutningspsykologi finner vi noen andre viktige mekanismer vi bør kjenne til. Hadoop, Cloud, Appliances, in-memory og andre "disruptive teknologier". Hvordan disse nye teknologiene og en oppdatert BI-strategi, sammen skaper nye forretningsmessige muligheter. NEW ECHNOLOGY LAB BI-strategi - Hva, hvordan, hvem og når? Hvordan vi tar beslutninger, som individ og som en del av en gruppe. Konsepter som gruppedynamikk, makt og konformitet. oredraget holdes på engelsk! Meld deg på nå! KLIKK DEG INN PÅ: NO.PLAON.NE/PB IL: RING PÅ: DE ER E BEGRENSE ANALL PLASSER! GRAIS DELAKELSE!

7 SIDE 7 Overser du en av dine sterkeste ressurser? Hva om all informasjon som ble generert fra samtlige forretningsprosesser ble gjort lett tilgjengelig uansett når og hvor noen i organisasjonen hadde behov for det? Og hva om informasjonen var av riktig form og kvalitet, hvilket kunne hjulpet deg med å nå dine mål? Det er her vi kommer inn. Platon er Nordens ledende konsulenthus innenfor Information Management, med erfaring fra flere enn 1000 prosjekter for over 500 kunder globalt. Vi er uavhengige og sysselsetter over 200 av verdens ledende fagfolk innen Information Management. Kontakt oss gjennom no.platon.net, hvor du også kan lese mer om våre tjenester, og få inspirasjon til hvordan vi kan hjelpe deg videre.

8 NO.platon.net/PB PLAON NORGE AS no.platon.net Parkveien 33 NO Oslo : :

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE Fokus på adferd Adferdsøkonomiske styringssystemer forbedrer prestasjoner DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Self service Enterprise BI i skjønn forening med selvbetjent BI BUSINESS No. 8 /

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Big Data Hva er Big Data, og hva betyr Big Data for deg?

Big Data Hva er Big Data, og hva betyr Big Data for deg? www.pwc.no Big Data Hva er Big Data, og hva betyr Big Data for deg? PwC Consulting Introduksjon Big Data er et begrep som har gått fra å være et buzzword, til å bli noe norske virksomheter nå aktivt må

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM IMM NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for maskinteknikk Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk Forord Hensikten med denne rapporten

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Overser du optimaliseringsmuligheter?

Overser du optimaliseringsmuligheter? Overser du optimaliseringsmuligheter? Selv små justeringer kan ha stor betydning for din ERP-løsning. Bli med på Dynamics-dagen og få presentert bransjeløsninger og tilleggsløsninger til og som gjør at

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Veikart for sosiale medier i kommunesektoren

Veikart for sosiale medier i kommunesektoren . Veikart for sosiale medier i kommunesektoren 2 Innhold 1 Om veikartet... 5 2 Strategi... 7 Planlegging... 8 Forankring... 9 Bemanning...10 Ambisjonsnivå og tilstedeværelse...11 Svartid...12 Rutiner...14

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Prosessperspektivet og modellering

Prosessperspektivet og modellering Prosessperspektivet og modellering Jon Iden, mars 2012 Prosessperspektivet Jeg begynte med prosesser fordi jeg ønsket å gjøre den bedriften jeg jobbet i mer velfungerende. Jeg hadde i flere år opplevd

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer