Data governance i DNB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Data governance i DNB"

Transkript

1 Data governance i DNB v1.0-7p Petter Larsen

2 Innhold Oppvarming: Hva er data governance? Hvordan jobber vi med data governance i DNB? - Organisering og roller - Strukturer og modeller - Prosesser: Faste oppgaver Kontroll og guiding av alle prosjekter Beskrive nye data (i et forretningsperspektiv) Forvaltning av referansedata - Videreutvikling og prosjekter Regelutvikling samarbeid med compliance Klassifisering av ustrukturert informasjon Har vi lært noe underveis? 2

3 Oppvarming: Hva er data governance? 3

4

5 Eksempler på ulike regler som kan knyttes til telefonnummer: Telefonnummer skal lagres på formatet <00><landkode><nummer> Telefonnummer skal verifiseres hvert kvartal Det er et forretningskrav at minst 99% av kundene har korrekt telefonnummer Telefonnummeret til kunder skal krypteres i testdata Regler Regler Regler Regler Regler Regler Regler Regler

6 ??????????? 6

7 Produksjon T Trocken H Halbtrocken L Lieblich Logistikk Datavarehus? Tørr? Halvtørr? Søt D Dry M Medium dry S Sweet CRM S Sec D Demi-sec X Doux 7

8 Data governance i et nøtteskall Data governance handler om å styre og forvalte data (informasjon) på en måte som sikrer at vi kan tilfredsstille alle interne behov og alle eksterne krav knyttet til informasjon (data og dokumenter) Data governance arbeid handler om å - beskrive data - beskrive regler, krav og prinsipper knyttet til data - operasjonalisere reglene gjennom å støtte og guide nyutviklings- og anskaffelsesprosjekter slik at disse produserer løsninger og arbeidsrutiner som er i tråd med reglene gjøre endringer i eksisterende IT systemer og arbeidsprosesser - få på plass de roller, prosesser, strukturer, modeller og verktøy som skal til for å lykkes med dette! 8

9 Data governance medfører flytting av ansvar! Data governance forutsetter at vi flytter ansvar fra system/applikasjons-dimensjonen til data/informasjonsdimensjonen! Dataansvar + Gartner har utrykt dette slik: - One of the key drivers of Enterprise Information Management is to overcome decades of silo-based application-centric development, in which each system maintained its own version of data and 9 process rules to suit local performance needs

10 Hva mener vi med "data" i data governance? Data governance har et svært stort nedslagsfelt: Alle data og all informasjon vi lagrer eller benytter! - Alle strukturerte data (normaliserte data i databaser og IT systemer) og all ustrukturert informasjon (dokumenter, kildekode, mail, bilder, websider..) 10

11 og hva mener vi med "governance : Data governance disipliner 4 hoveddisipliner Datakvalitet Informasjonssikkerhet og deling Datarelatert risiko og compliance Livssyklushåndtering av data 4 støttedisipliner Dataeierskap Klassifisering, referansedata og taksonomi Dataarkitektur og fysisk lagring Måling, revisjoner og rapportering 11

12 Hvordan jobber vi med Data governance i DNB? BBC

13 Hvordan jobber vi med Data governance I DNB? Organisering og roller Strukturer og modeller Prosesser: Faste oppgaver Videreutvikling og prosjekter 13

14 Hvordan jobber vi med Data governance i DNB: Organisering og roller En leder på heltid 12 dataansvarlige (datastewards) på deltid Dataeierskap formalisert for felles data (pågående prosess) CFO (DG Executive sponsor) BIS Ledelse (Data governance styringsgruppe) VS&KI ledergruppe (linjetilhørighet) Foretningsområder Støtteområder Dataeiere Leder Data governance Data-stewards Ansvarlige for enkeltdisipliner (sikkerhet/risiko/arkitektur (pr. dataområde) IT Interessenter/ kravstillere Data Governance teamet Data Governance funksjonen

15 Dataeierrollen Vi ønsker oss dataeiere som har en «ektefølt» interesse for de data som vedkommende eier! Ønske om nærhet til dataene betyr i praksis at det ofte ikke kan være samme eier av alle data eller dokumenter av samme type Det kan være en krevende oppgave å få på plass gode dataeiere!

16 Hvordan jobber vi med Data governance I DNB? Organisering og roller Strukturer og modeller Prosesser: Faste oppgaver Videreutvikling og prosjekter 16

17 Hvordan jobber vi med Data governance i DNB: Felles strukturer og modeller Felles gjenbrukbare strukturer og modeller utgjør en stabil grunnmur for data governance arbeidet! Eksempler: - Informasjonskataloger (strukturerte og ustrukturerte data) - Felles logisk datamodell - Katalog over data governance disipliner - Data governance matrisen

18 Felles strukturer og modeller: Informasjonsmodellen og datakatalogene Produkter og tjenester Forretningsområder Datakatalog (nivå-1) Avtale Kampanje Kanal Leverandør Klassifisering Hendelse Logisk datamodell Fysiske datamodeller... Forretnings verden IT verden - Datamodeller på ulike nivå Datakatalogen med tilhørende forretningsbeskrivelser av dataobjekter fungerer som et bindeledd mellom forretnings- og IT verdenen NB! En logisk datamodell er ingen forutsetning for å etablere en datakatalog! 18

19 Data / informasjonskataloger Felles strukturer og modeller: Data governance matrisen Data governance disipliner Data-areas (structured data) Data quality Information security and sharing Risk mgmt and compliance Information life cycle management Information ownership Classification, reference-data and taxonomy Data architecture and physical storage Measuring, auditing and reporting Avtale Kampanje Sak Kanal Kunde Kampanjedata må lagres online i 5 år Audit skal gjennomføres for 10% av alle avtaledata hvert år Hendelse Økonomi & risk XYZ databasen er master for hendelsesdata 19

20 Hvordan jobber vi med Data governance I DNB? Organisering og roller Strukturer og modeller Prosesser: Faste oppgaver Videreutvikling og prosjekter 20

21 Hvordan jobber vi med Data governance i DNB: Prosesser: Faste oppgaver Faste data governance arbeidsoppgaver er støttet av prosesser! Dette omfatter: - Data governance prosjektanalyse og inspeksjon - Utvikling og forvaltning av informasjonsmodellen - Forvaltning av referansedata - Forvaltning av dataregler - Etablere dataeierskap - Data governance eskalering Prosesser i DNB beskrives og tilgjengeliggjøres via et konsernfelles kvalitetssystem som har fått navnet Kraft 21

22 Faste oppgaver: Data governance prosjektanalyse og inspeksjon Det er obligatorisk for alle IT prosjekter I DNB å fylle ut en data governance sjekkliste: 22

23 Kontroll og guiding av IT prosjekter: Bruk av Sharepoint til oppfølging av DG analyse 23

24 Kontroll og guiding av IT prosjekter: Data governance analysis follow up process Manager data governance Weekly Extract phase-2 projects from Focal point Add new phase-2 projects to the status list Verify mail-adress Update the status list ("reminder sent") Identify projects > phase-2 with no DG checklist Send warning note to overdue projects Tools: Data governance analysis follow up handbook DG analysis reminder letter template DG analysis warning letter template Send reminder to all new phase-2 projects Update the status list ("warning note sent") End

25 Faste oppgaver: Beskrive nye data (i et forretningsperspektiv) Alle felles dataobjekter og attributter beskrives forretningsmessig (på norsk og engelsk) i et eget vokabular DNB benytter InfoSphere Busines Glossary til dette formålet

26 Faste oppgaver: Forvaltning av referansedata Start Initial consideration & information check New reference data set Slutt Reference data-set structural change Slutt New reference data values Slutt Reference data removal Slutt Referansedata kalles både kodeverk, kodetabeller, kategorier og taksonomier Referansedata benyttes svært ofte for å gjøre analyser og sammenstillinger av data Referansedata skaper ofte problemer 26

27 Forvaltning av referansedata: Bestilling av nye referansedatasett

28 Forvaltning av referansedata: Bruk av verktøyet Reference Data mgmt Hub RDM kan fungere som masterdataplattform for kodeverk RDM kan oversette kodeverdier når koder utveksles mellom ulike systemer DNB har vært en av pilotbrukerne av RDM plattformen 28

29 Hvordan jobber vi med Data governance I DNB? Organisering og roller Strukturer og modeller Prosesser: Faste oppgaver Videreutvikling og prosjekter 29

30 Videreutvikling og prosjekter: Klassifisering av ustrukturert informasjon Informasjons kategorier (ustrukturert informasjon) Datakvalitet Informasjonssikkerhet og deling Risiko og compliance Livssyklushåndtering Dataeierskap Referansedata, klassifisering og taksonomi Dataarkitektur og lagringsregler Måling, auditering og rapportering Brev og notater Budsjetter og regnskap Gjeldsbrev, sikkerhet og pant Interne vedtekter, policies og regler Lister, kataloger og logger. Svært mye av det vi ønsker å oppnå med data governance arbeidet forutsetter en eller annen form for klassifisering eller kategorisering! 30

31 Referansedata i vinmonopolets nettbutikk:

32 Kategorisering/klassifisering av dokumenter

33 Er det mulig å klassifisere dokumenter på en måte som oppleves som brukervennlig og fleksibel? Et klart skille mellom hovedklassifisering av informasjon, og all annen kategorisering Ulike krav til klassifisering og bruk av referansedata i de ulike faser av livsløpet for et dokument Størst mulig grad av automatisert klassifisering: - Basert på kontekst - Ved bruk av dokumentmaler med innebygget klassifisering - Bruk av dedikert funksjoner (som en del av en IT løsning) - Arv av klassifisering fra et domene (f.eks et Sharepointområde)

34 Integrasjon av strukturert og ustrukturert informasjon Dersom vi implementerer felles referansedata og felles forvaltning av disse, blir vi i stand til å koble sammen ustrukturert informasjon (dokumenter) med de strukturerte dataene! 34

35 Eksempel på integrasjon av informasjon: Sharepoint IT-rutineområde i DNB xxxx xxxx xxxx. xxxx xxx

36 Videreutvikling og prosjekter: Regelutvikling samarbeid med compliance Systemeiere????? Det er et stort gap mellom lover og forskrifter på den ene siden, og IT systemer og prosesser på den andre! Prosesseiere???? 36

37 Finnes det en god måte å fylle dette gapet på? Gapet kan fylles ved å bygge 3 trinn, der hvert av disse blir "overkommelige" for de rollene som får nye oppgaver: - Trinn-1: Mapping av lover mot data- og prosesskatalog - Trinn-2: "Ekstrahere" dataregler fra lover og forskrifter - Trinn-3: Oppdatere IT rutiner og prosesser basert på dataregler Kontinuerlig oppdatering sikres ved at det etableres nye (faste) prosessaktiviteter for de berørte roller Deler av trinn-2 og 3 er "normale" data governance oppgaver

38 Samarbeid med compliance: Eksempel på bruk av Sharepoint 38

39 Samarbeid med compliance : Gjenbruk av felles strukturer På Sharepoint området kan vi gjenbruke felles strukturer og lister: - Katalogene over strukturerte og ustrukturerte data - Prosesskatalogen - Liste over dataansvarlige i DNB

40 Har vi lært noe underveis? 2013 The Technology Development Group 40

41 Lessons learnt. 1. Foranking og mandat for funksjonen som sådan er helt nødvendig. Regn med at det vil bli stilt spørsmål av typen "hvem har bestemt dette". Forankring er også en forutsetning for eskalering. 2. Behovet for informasjon og kommunikasjon rettet mot ulike deler av organisasjonen er tilnærmet endeløst. Data governance innebærer et formidabelt stykke salgsarbeid. 3. Etablering av eierskap for informasjon må gis høyeste prioritet, og bør i praksis være noe av det aller første som en dataansvarlig gir seg i kast med. 4. Å lage gode og entydige forretningsbeskrivelser av dataobjekter kan være både vanskeligere og mer tidkrevende enn man skulle tro - slike beskrivelser er en forutsetning for å arbeidet med datakvalitet. 5. Finn noe som kan telles og måles - enten det gjelder hvor langt du har kommet med selve implementeringen eller status innenfor ulike disipliner som datakvalitet. 6. Forsøk å få til en miks mellom å etablere faste oppgaver og å starte utviklings/forbedringsprosjekter (du må både tette hullet og komme i gang med å øse båten..)

42 Kontaktinfo Navn: Petter Larsen Mobil:

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

Prosessperspektivet og modellering

Prosessperspektivet og modellering Prosessperspektivet og modellering Jon Iden, mars 2012 Prosessperspektivet Jeg begynte med prosesser fordi jeg ønsket å gjøre den bedriften jeg jobbet i mer velfungerende. Jeg hadde i flere år opplevd

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT.

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Visjon, målbilder og forslag til tiltak. Versjon 1.0.. INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1.1 OM DETTE DOKUMENTET 3 1.2 OM PROSJEKTET 3 1.3 BEGREPSBRUK

Detaljer

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0 IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14 Versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppsummering... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 1.4 Regler for bruk av begrepene... 3 Forvaltning av begreper... 3 2 SENTRALE BEGREPER...

Detaljer

1. Forstudiefasen. 1.1. Oversikt over forstudiefasen

1. Forstudiefasen. 1.1. Oversikt over forstudiefasen Greta Hjertø 24.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss den første fasen i systemutviklingsprosjektet

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune?

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? egovernment Omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT Eksamensoppgave SOS6510 egovernment NTNU våren 2012 Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? Eksamensoppgaven er skrevet

Detaljer

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 1.1 Generelle krav 1.1.1 Løsningen skal bestå av et rammeverk som ivaretar design og navigasjon mellom de forskjellige

Detaljer

(LOGO CUSTOMER) SLA-(system) MAL-SLA-Acando Revisjon 01. SLA-(system) Acando-(customer) 1/20

(LOGO CUSTOMER) SLA-(system) MAL-SLA-Acando Revisjon 01. SLA-(system) Acando-(customer) 1/20 SLA-(system) Acando-(customer) 1/20 Revisjonshistorikk: Revisjon Endring Dato/sign 01 Initiell 01 sept 2009 / xyz Dokumentets gjeldende revisjon (format: «Revisjon 99» eller «Revisjon < dato >»): Revisjon

Detaljer

Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi.

Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi. Oppsummering infosys Strategier Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi. Forretningststrategi Porters modell - konkurransefordel Bedriften oppnår konkurransefordel

Detaljer

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009 God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 1: Modell Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter to separate deler: Del 1 Modell Del 2 Veiledning

Detaljer

Innholdsproduksjon og organisering av dette i nettbasert læring

Innholdsproduksjon og organisering av dette i nettbasert læring Innholdsproduksjon og organisering av dette i nettbasert læring Høgskolelektor Jarle Larsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag, AITeL Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk

Detaljer

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning RAPPORT Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning Distribuert til: Forskningsdirektør Kopi: Universitetsdirektør Gjennomført av: Seniorkonsulent Hilde Tanggaard

Detaljer

ITIL hvordan kommer vi i gang? 2009 Prosesshuset AS

ITIL hvordan kommer vi i gang? 2009 Prosesshuset AS ITIL hvordan kommer vi i gang? 2009 Prosesshuset AS 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer og daglig leder i Prosesshuset AS Konsulentfirma med fokus på IT Bakgrunn i prosessarbeid siden ca 1990

Detaljer

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2)

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2) Bransjens kravspesifikasjon K2 Formål Bransjens kravspesifikasjon er et sentralt dokument i avtalene som inngås mellom partene for IT- løsningene i BIT Reiseliv. Formålet er å fange opp svakheter i kravspesifikasjonene

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

7 tips for bedre prosjektledelse

7 tips for bedre prosjektledelse Visma.net Guide 7 tips for bedre prosjektledelse 1 Innhold 7 Tips for bedre prosjektledelse Innledning... 3 De indre omstendighetene... 3 Har alle tilgang til prosjektdata?... 3 Mangel på oversikt og kontroll...

Detaljer

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter Versjon: 1.0 Dato: November 2013 www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse 1 INTRODUKSJON For å gjennomføre selvevalueringen foreligger det

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE

AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE 2 AFFECTO ACADEMY - HVORDAN OPPNÅ ROI PÅ INVESTERINGEN? Mange svarer og sier at de har et bra verktøy som fungerer men utnyttes det virkelig? Utnyttes verktøyene på den måten

Detaljer

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Innhold Innledning... IT Governance... Kjennetegn ved et godt rammeverk for IT Governance... Forretningsorientert... Prosessorientert...

Detaljer

TAV økt effektivitet i Forsvaret?

TAV økt effektivitet i Forsvaret? FFI-rapport 2010/00643 TAV økt effektivitet i Forsvaret? Lars Erik Pedersen, Geir Enemo og Frank Brundtland Steder Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. november 2010 FFI-rapport 2010/00643 1105 P: ISBN

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer