SAP og SOA. av Bjørn Arthur Kvalsvik Løsningsrådgiver SAP Nordic

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAP og SOA. av Bjørn Arthur Kvalsvik Løsningsrådgiver SAP Nordic"

Transkript

1 SAP og SOA av Bjørn Arthur Kvalsvik Løsningsrådgiver SAP Nordic

2 Innhold 1 Innledning Generelt SAP NetWeaver - SAP sin SOA plattform Database og OS uavhengighet Integrasjon 3.part-systemer Integrasjon av egenutviklede applikasjoner Integrasjon med forretningspartnere Plattform for kjøring av forretningsapplikasjoner Stamdatastyring Utvikling av egne applikasjoner Hundrevis av ISV applikasjoner Enterprise Services Repository Brukergrensesnitt Autentisering og Autorisasjon Prosessarkitektur Design og utvikling Enterprise Services Repository Integrasjon og Service Bus Software Lifecycle Management

3 1 Innledning IT arkitektur er fullt av ord og uttrykk som leses og oppfattes på mange forskjellige måter. Gjennomgående de siste årene har SOA vært et av de mest brukte uttrykkene i IT pressen og blant leverandørene. SOA har blitt brukt som verdiskapende element i diskusjoner både i og utenfor IT avdelingen. Hva innebærer denne forkortelsen? Hvorfor er det viktig å tenke arkitektur? Jeg skal ikke definere så mye i denne artikkelen. Jeg skal forsøke å gi et bilde av hva SAP har gjort - og gjør i denne sammenhengen. Men for å sette scenen må jeg allikevel si litt om SOA eller tjenestebasert arkitektur som vi sier på norsk. Vi har gjennom tidene hatt forskjellige arkitekturmodeller som alle har vært mer eller mindre styrt av tilgjengelig teknologi. Eksempler har vært mainframe stormaskin med sine terminaltilknytninger, klient/tjener hvor man fikk splittet prosesseringen i flere lag og nå SOA som denne artikkelen handler om. Alice in Worderland har kanskje den beste filosofiske betraktningen man kan tenke seg i denne sammenheng. Hvis du ikke vet hvor du skal spiller det ingen rolle hvilken retning du går. Vel IT bransjen har pekt ut retningen og kalt den SOA. Men hva innebærer det? I praksis skulle SOA gjøre alt enklere og det å lage IT-støtte for nye prosesser var bare å modellere opp prosessen for så å sette den ut i produksjon. Men ble det så enkelt? Svaret er: ikke med en gang - men vi nærmer oss. I likhet med.com løftene for ett ti-år siden har det også tatt tid med SOA - både tilgjengeligheten på verktøy og kompetanse. Men det er på gang. Og SAP er stolt av å være en aktør som er med og driver denne utviklingen. Så hva innebærer det da å være innovativ når man har valgt SOA. Fra SAPs side ser vi det slik at vi har en stabil kjerne med prosesser som skal støtte virksomheten. Disse prosessene finner vi i ERP systemet og andre applikasjoner levert av SAP. Og fundamentet for å være innovativ er at grunnmuren er trygg at selv om du utviker deg kan du stole på at det du hadde som støtter grunnlaget for din virksomhet fortsatt støtter deg. Da har du også grunnlaget for å være innovativ uten at risiko fra systemsiden stopper deg. Videre i denne artikkelen vil jeg beskrive SAPs produkter og verktøy som kan gi deg disse mulighetene. 1 3

4 2 Generelt SAP er nok mest kjent for ERP systemet. SAP R/3 har vært og er fortsatt et begrep i bransjen. Men SAP R/3 forlot SAPs prisliste for noen år siden for å bli erstattet av SAP ERP ECC. Så hva skjedde? Jo plattformen til R/3 ble endret fra SAP Basis til SAP NetWeaver. Samtidig ble R/3 frosset og gjort om til kjernen i SAP ERP. Derav navnet ECC (Enterprise Core Component). All ny funksjonalitet kom i tilleggspakker og kan implementeres etter behov. Samtidig med plattformbytte så vi de første Enterprise Services bli publisert gjennom Enterprise Services Repository. SAPs løsninger kjører på SOA-plattformen SAP NetWeaver. Plattformen er en tjenestebasert plattform som gir kundene muligheter til å ta i bruk valgte applikasjoner og tjenester samtidig som tilgjengelige applikasjoner kan sameksistere og integreres med løsningen. SAP NetWeaver er en innholdsrik SOA-plattform med teknologi både for Applikasjonsdrift, Datavarehus og Prosessintegrasjon. SAP NetWeaver er plattformen for virksomhetskritiske applikasjoner verden over med krav til permanent oppetid. SAPs SOA-plattform er en meget utbredt og innholdsrik plattform. Illustrasjonen viser en plattform som har en rekke nøkkelegenskaper som er nødvendig i et virksomhetskritisk miljø. 2 4

5 3 SAP NetWeaver - SAP sin SOA plattform. 3.1 Database og OS uavhengighet SAP NetWeaver Application Server er fundamentet i plattformen. Her finnes et abstraksjonslag som gjør plattformen uavhengig av hvilken database og operativsystem som kjøres. Applikasjonene er upåvirket av dette og dermed har Database og Operativsystem kun relevans for ytelse og drift. Dette innebærer at kundene kan kjøre en SAP Plattform på Linux, Windows, Unix (AIX/Solaris/HP-UX), OS400 eller Z-OS og databasene MySQL MaxDB, DB2, MS SQL og Oracle (i lovlige kombinasjoner med operativsystemet). 3.2 Integrasjon 3.part-systemer Med SAP NetWeaver kan man integrere hvilken som helst 3.parts applikasjon gjennom standarder som Web Services eller gjennom APIer (pakketert og kommunisert gjennom Adaptere). 3.3 Integrasjon av egenutviklede applikasjoner I likhet med 3.parts-systemer kan man med SAP NetWeaver kan man integrere seg hvilken som helst 3.parts applikasjon gjennom standarder som Web Services eller gjennom APIer. Da man gjerne har kontrollen over kildekoder etc til dette selv kan man i tillegg koble til SAP sitt Partner Connectivity Kit for å overvåke meldingstrafikken gjennom hele prosessen. 3.4 Integrasjon med forretningspartnere Med SAP NetWeaver har man en forberedt plattform for B2B enten dette skjer direkte eller via markedsplasser som Hubwoo, CPGMarket, Elmica eller e-handel Norge eller via industristandarder som RosettaNet, CIDX, EDIFACT, Ansi X12, SWIFT 3.4 5

6 3.5 Plattform for kjøring av forretningsapplikasjoner SAP NetWeaver er også plattformen som kjører alle SAP sine forretningsapplikasjoner som CRM, ERP, PLM, SRM, SCM osv. 3.6 Stamdatastyring SAP NetWeaver inneholder Master Data Management (MDM) til styring og administrasjon av stamdata. I en SOA-verden er kontroll på stamdata avgjørende for å beherske prosesser på tvers av komponenter, internt og mellom forretningspartnere i en B2B situasjon. MDM blir sett på som ryggraden i en SOA-modell og er en forutsetning for å lykkes med SOA i et virksomhetskritisk miljø. 3.7 Utvikling av egne applikasjoner SAP NetWeaver er Java Enterprise Edition 5 sertifisert. SAP sitt utviklingsverktøy benytter Eclipse rammeverk med plug-ins fra SAP. Kunder og partnere har ved hjelp av dette utviklet sine applikasjoner og kjører dem på samme plattform som de øvrige SAPkomponentene de måtte ha. (Applikasjonsutvikling kan også gjøres med ABAP Workbench SAP sitt eget 4.gl språk). Noen benytter også plattformen til utvikling og drift uten at andre SAP applikasjoner er med. 3.8 Hundrevis av ISV applikasjoner SAP har et sertifiseringsprogram som benyttes av applikasjonsleverandører verden over. Det finnes flere hundre sertifiserte applikasjoner, og for SAP-kunder innebærer dette at man kan sikre at grensesnitt, kompatibilitet og vedlikehold etc sikres gjennom bindende avtaler med partnerne. (ISV betyr Independent Software Vendor). 3.9 Enterprise Services Repository I SAP sin SOA-plattform SAP NetWeaver finnes også Enterprise Services Repository. I dette rikholdige biblioteket finnes alle SAP sine Enterprise Services. En Enterprise Service er en 3.9 6

7 samling av Web Services som til sammen utgjør et prosess-steg. SAP har over 30 års erfaring i å utvikle forretningsprosesser og denne erfaringen er tilgjengeliggjort gjennom dette biblioteket. Ved utvikling av nye prosesser hos våre kunder vil man kunne gjenbruke SAP sine Enterprise Services i de nye prosessene. En Enterprise Service består gjerne av mange tjenestekall og vil dermed akselerere og trygge utviklingen av nye prosesser. Vi har illustrert dette på tegningen under med et eksempel på en annullering av en Byggesak (kunne like gjerne vært kundeordre eller vedlikeholdsordre). Antall kilder som skal oppdateres ved en annullering kan være mange. SAP har gjennom Enterprise SOA tilgjengeliggjort et bibliotek for utvikler som inneholder mange ferdige prosesser Brukergrensesnitt SAP NetWeaver gir også muligheten til å nå brukerne med flere typer grensesnitt. I illustrasjonen i neste kapitlet er en del av disse listet opp. Nettleser er selvsagt. I tillegg kan man velge å benytte seg av SAP Interactive Forms by Adobe, Widgets, Microsoft Outlook, Lotus Notes Alloy, Adobe Flex (tidligere Macromedia Flash), mobil teknologi og andre måter å distribuere informasjonen på

8 3.11 Autentisering og Autorisasjon SAP NetWeaver inneholder også Autentiserings- og Autorisasjonsmekanismer. Disse er basert på standarder og kan dermed inngå i sikkerhetsregimer hvor andre aktører enn SAP har en rolle (for eksempel LDAP brukerkatalog, Identitetshåndtering etc). Rolle er et sentralt begrep i SAP. Når man logger seg på blir man tildelt en rolle. Rollen, som kan være sammensatt av flere roller, inneholder tilgangen til en gitt funksjonalitet som presenteres gjennom gitte skjermbilder. Datatilgangen styres av Autorisasjonen brukeren er tildelt

9 4 Prosessarkitektur For å beskrive SAP sin prosessarkitektur viser vi til følgende bilde: Prosessarkitektur i SAP griper inn i den tekniske plattformen. Prinsipielt består plattformen av 4 hovedområder. 1) Design og utvikling (Composition) 2) Enterprise Services Repository 3) Integrasjon 4) Software Lifecycle Management (Software Logistics) Mer konkret består verktøykassen av følgende komponenter: 4 9

10 4.1 Design og utvikling. Som modellen viser består Composition Environment-laget av Business Process Management, Business Rules Management og Brukergrensesnittgenerering. Rammeverket for utviklingsverktøyene er Eclipse Development Environment med plug-ins fra SAP

11 I dette verktøyet gjør man alt fra grafisk modellering av prosessen, regelsetting og kobling mot tjenestene for konsumering og til generering av brukergrensesnitt. 4.2 Enterprise Services Repository ESR (Enterprise Services Repository) er juvelen i SAP sin portfølje. Tjenestene som er tilgjengelig i katalogen er tjenester knyttet til prosessene i alle SAP systemene og representerer 30 års erfaring med forretningsprosesser. Tilgjengelige tjenester er dokumentert på Eksempel under: Regnskap i offentlig sektor -> Endre kontoinformasjon

12 Tjenesten tas inn i designverktøyet og kan umiddelbart mappes til for eksempel brukergrensesnitt og testes. Man kan også definere eventuelle regler og generere skjermbilder i det brukergrensesnittet man ønsker (for eksempel Web, Adobe, Mobil osv)

13 4.3 Integrasjon og Service Bus Sap NetWeaver PI er en integrert del av plattformen og er SAP sin Enterprise Service Bus (ESB se bildet på SOA infrastruktur i begynnelsen av kapitlet). SAP NetWeaver PI er en robust og skalerbar meldingsbuss som er basert på markedets standarder hva gjelder meldingsformidling. Vi har dermed integrasjonssentriske (A2A / B2B) scenarier med følgende varianter: Protocol Transformation: Fra ikke WS (Web Service) til WS Dynamisk Routing og mapping (fra til bestemmes i prosessen) Direkteforbindelse (WS) Meldingsovervåkningen skjer med samme verktøy som andre SAP applikasjoner og er dermed skikket til å være en driftskritisk komponent. 4.4 Software Lifecycle Management SAP har et velprøvd regime for implementering, drift, vedlikehold, utvikling og oppgradering av applikasjoner og prosesser. SAP Solution Manager ivaretar versjonskontroll, transport mellom utvikling, test og produksjonsmiljø med tilhørende godkjenninger. Dette gjelder også selv om enkeltkomponenter utvikles lokalt (utvikling i Java)