Goodyears dekkbarometer 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Goodyears dekkbarometer 2014"

Transkript

1 Goodyears dekkbarometer 14

2 Du leser nå Goodyears dekkbarometer for 14, en ny rapport om trafikksikkerhet, kjørevaner og dekk. I Sverige utgir vi denne rapporten for andre året på rad. Nytt i år er at dekkbarometeret nå også omfatter alle de nordiske landene, og at den også blir utgitt i hele Norden. Sikkerhet er et felles ansvar, og Goodyear har et fastslått mål om å arbeide for økt trafikksikkerhet. Målet med Goodyears dekkbarometer er å gjøre sjåfører mer bevisste og ansvarlige. Vi håper at bilførere vil reflektere over sin egen kjøreatferd og forbedre kjøringen sin, og på den måte bidra til et tryggere trafikkbilde. Får å være en god sjåfør, må man forstå hvor viktige dekken er, siden de er selve fundamentet når man kjører. Vi håper at denne rapporten vil føre til økt bevissthet om dette. Goodyears dekkbarometer er delt inn i fire kapitler, og begynner med et kapittel om kjøring og trafikk. Andre og tredje kapittel handler om EUs dekkmerkingssystem og generell kunnskap om dekk. I det fjerde og siste kapitlet ser vi på adferd ved kjøp av dekk. Dekkbarometeret inneholder en rekke nyttige tips for bedre eller mer bevisst kjøring og økt trafikksikkerhet, men også om hvordan forbrukerne vil lykkes med sitt neste dekkjøp Ludvig Nauckhoff Administrerende direktør Goodyear Dunlop Nordic 2

3 KJØRING OG TRAFIKK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION NORDMENN ER DE STØRSTE BILENTUSIASTENE I NORDEN I henhold til våre undersøkelser, har hovedandelen av befolkningen i Norden én bil per husstand. I Danmark har 65 % én bil, mens 54 % av svenskene og 53 % av finnene også har én bil. Bare 41 % av nordmennene har én bil, mens nesten halvparten, eller 44 %, har to biler. Dette gjør Norge til landet med flest biler per husholdning. Omtrent en tredel av svenskene og finnene har to biler, mens bare 30 % av danskene har det. Norge og Danmark har høyest antall husholdninger med tre eller flere biler, med 15 % i begge land. Dekkbarometeret for 14 viser også at danskene er de som liker best å kjøre bil så mange som 64 % ser kjøring som en glede eller som en blanding av glede og nytte. Dette kan sammenlignes med Finland, hvor nesten like mange, 57 %, anser kjøring først og fremst som en nødvendighet. Hvor mange andre biler, om noen, i din husholdning har du ansvar for å vedlikeholde? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Ingen andre biler 54% 41% 65% 53% 1 annen bil 34% 44% 30% 32% 2 eller flere andre biler 12% 15% 5% 15% Anser du kjøring som glede (sport, god følelse) eller nytte (transport, økonomi)? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Først og fremst en glede 2% 5% 3% 2% Først og fremst til nytte 50% 46% 36% 57% Kombinasjon av glede og nytte 48% 48% 61% 42% Vet ikke 0% 1% 0% 0% 3

4 KJØRING OG TRAFIKK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION «Kjøring på feil dekk kan få stor innvirkning på håndteringen av bilen, siden dekket er den eneste delen av bilen som holder den i kontakt med veien. En av dagens største utfordringer er å informere forbrukere så de aktivt velger de dekkene som gir den beste totale sikkerheten under de forholdene de skal brukes i, og å tilpasse kjørestilen sin tilsvarende», sier Ernestas Cejauskas, dekkspesialist for Norden og Baltikum hos Goodyear. UFORSIKTIGE OG UKYNDIGE SJÅFØRER ER HOVEDÅRSAKEN TIL ULYKKER I TRAFIKKEN En ulykke kan skje av mange grunner. Men menneskene i Norden er konsekvente på at de fleste ulykker forårsakes av sjåførens manglende evner og kunnskaper bak rattet. Svenskene er mest overbevist om dette, 93 % av dem mener at det er sjåførene selv som forårsaker trafikkulykker. I Norge og Finland sier 83 % det sammen, mens det tilsvarende tallet for Danmark er 77 %. Alkohol og andre rusmidler anses som den nest vanligste årsaken til ulykker. Svenskene skiller seg ut her også. Så mange som 82 % mener dette, mens 77 % av finnene tror det samme. Danskene og nordmennene er litt mindre bekymret for alkohol og andre rusmidler som årsaker til bilulykker, med henholdsvis 65 og 62 prosent. DEKK OG TRAFIKKSIKKERHET Kvaliteten på dekkene blir også ansett som viktig for trafikksikkerheten. 70 % av svenskene mener at utslitte dekk forårsaker trafikkulykker. Omtrent halvparten av befolkningen i de andre nordiske landene mener det samme. Selv nye dekk av dårlig kvalitet identifiseres som årsak til trafikkulykker. Fire av ti i både Sverige og Finland mener dette. I Norge og Danmark er de tilsvarende tallene litt lavere med henholdsvis 28 og 27 %. Ulike rapporter viser en sterk sammenheng mellom dekk og veisikkerhet. Det finnes ikke ett perfekt dekk for alle føreforhold. Å velge riktig dekk er derfor ikke alltid helt enkelt. Mange kriterier, for eksempel geografisk område, personlig kjørestil, kjøretøyet som skal brukes og hvor mye man skal kjøre, i tillegg til tidligere erfaring og forhandlerens anbefalinger må overveies for å kunne velge riktig dekk. Ikke en gang halvparten av befolkningen i Norden anerkjenner farene ved å kjøre for fort. 4

5 KJØRING OG TRAFIKK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION «Alle dårlige erfaringer er basert på det samme problemet: Folk justerer ikke kjøreadferden sin etter vei- og føreforhold», sier Ernestas Cejauskas, dekkspesialist for Norden og Baltikum hos Goodyear. Nordmennene er de som er minst bekymret for dette, bare 13 % mener at upassende hastigheter forårsaker trafikkulykker. Antallet er litt høyere i Sverige, hvor 30 % anser at fart forårsaker ulykker. I Danmark og Finland mener nesten fire av ti det samme. Andre ulykkesårsaker som identifiseres av respondentene i Norden, er dårlig veikvalitet og dårlig kvalitet på bilene. Vad tror du orsakar trafikolyckor? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Dårlig veikvalitet 45% 39% 22% 48% Dårlig kvalitet på bilene 34% 29% 32% 38% Påvirkning av alkohol eller andre rusmidler 82% 62% 65% 77% Dårlig kvalitet på dekkene 36% 28% 27% 36% Utslitte dekk 70% 55% 56% 59% Upassende hastigheter 30% 13% 36% 37% Sjåførens kompetanse 93% 83% 77% 83% Annet/vet ikke 14% 9% 8% 6% VÆR OPPMERKSOM PÅ DE SPESIELLE KRAVENE HVER ÅRSTID FØRER MED SEG. Du må gjøre klar bilen og dekkene for vinteren i god tid, men også for de andre årstidene. Store mengder regn, snø, is, blendende lys og varme fører alle med seg sine spesielle behov for tilpasninger og vedlikehold. Du finner mer informasjon om dette i våre tips for kjøring i de ulike årstidene på Goodyears nettsider. Du kan også ta en prat med din Goodyear-forhandler. Sikkerhet er et delt ansvar, og ved å følge noen få, grunnleggende kjøreregler og lære noen få nøkkelteknikker, kan sjåfører og deres passasjerer unngå en del unødvendige risikoer på ulike typer føre. 5

6 KJØRING OG TRAFIKK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION FEM TIPS FOR EN TRYGGERE KJØRETUR 1. VÆR OPPMERKSOM DIN EGEN FYSISKE FORM Du må se og høre godt, og du må være oppmerksom og ha god reaksjonsevne. Ikke kjør når: du har drukket alkohol du har tatt medisiner som kan føre til søvnighet eller på andre må-ter påvirke din evne til å kjøre eller oppfatte hva som skjer rundt deg du er veldig sliten du er følelsesmessig opprørt det kan fort gjøre deg uforsiktig 2. PLANLEGG REISEN Sjåfører som ikke planlegger hvilepauser, presser ofte på for å komme litt lenger før de tar en pause. Det er da risikoen kan begynne å øke. Når du planlegger reisen, må du legge inn tid for hyppige hvilepauser. Vær uthvilt når du starter. Få en god natts søvn før du legger ut på langtur. Ha respekt for kroppens innebygde rytme. Reis på et tidspunkt når kroppen er vant til å være våken og aktiv. Unngå rushtidene. Ta pauser jevnlig. Ta pause og hvil med en gang du føler tegn på tretthet. Gå en liten tur. Unngå at det blir for varmt i bilen. Høye temperaturer kan ha samme virkning som en promille på 0.5.* 3. KONTROLLER DEKKENE REGELMESSIG Pass på at du følger vedlikeholdsrutinene: Ha alltid riktig lufttrykk i dekkene. Riktig lufttrykk i dekkene defineres av bilprodusenten, og er å finne på dørkarmen, kanten av døren og i hanskerommet eller bensintanklokket. Det står også oppført i brukerhåndboken. Tallet som står på siden av dekket, er ikke anbefalt luttrykk for dekket det er maksimalt luttrykk som dekket tåler. Du bør sjekke luttrykket i dekkene minst én gang i måneden. Og ikke minst: Kontroller mønsterdybden på dekkene. Riktig mønsterdybde kan hindre skrensing, vannplaning og punkteringer. 4. TENK FREMOVER Hold avstand til bilen foran du trenger for eksempel tre ganger lenger bremsestrekning på våte enn på tørre veier. *Kilde: 6

7 KJØRING OG TRAFIKK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION u Hvordan kjøre trygt: Test kunnskapene dine med Goodyears kjøre- og dekktester! Goodyear har inntatt et stort engasjement for å fremme trygg og ansvarlig kjøring over hele verden. Disse kunnskapstestene vil hjelpe deg å finne ut mer om trafikk, dekk og generell trygg kjøring: safe-driving/knowledge-tests/ Vær ekstra oppmerksom når du kjører i byen. Byer og tettbygde strøk har den høyeste konsentrasjonen av trafikk og det mest varierte trafikkbildet, med alt fra fotgjengere, trikker og sykler til nyttekjøretøyer som feiebiler og søppelbiler. Det er dobbelt så mye å passe seg for. Du må være veldig oppmerksom på hva som foregår foran, ved siden av deg og bak bilen. 5. SETT NED FARTEN Å kjøre for sakte kan være farlig, men når kjøreforholdene blir vanskelige, for eksempel med tåke, regn, snø eller blendende sollys, må du sette ned farten. Ikke stress eller mist tålmodigheten. Og bruk fantasien. Vær alltid klar til å reagere på det andre sjåfører gjør, i tilfelle de ikke gjør som de burde eller som du synes de burde. 7

8 EUs DEKKMERKING ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION KUNNSKAPENE OM EUS DEKKMERKING ØKER EU innførte den nye dekkmerkingen i slutten av 12. Formålet med dekkmerkingen er å gjøre det enklere for forbrukene å velge nye dekk ved at de rangeres på følgende kriterier: utvendig støynivå, våtgrep og drivstoffeffektivitet. Kunnskapene om EUs dekkmerking var veldig mangelfulle da merkingen ble introdusert for forbrukerne, men siden da har de økt noe. Omtrent 40 % i Norden svarte i begynnelsen av 14 at de i noen eller fullstendig grad var klar over dekkmerkingen, i motsetning til 30 % året før. Kunnskapene har økt mest i Danmark, hvor 12 % flere vet om EU-dekkmerkingen sammenlignet med da den først ble innført i 12. Finnene har høyest kunnskaper om merkingen i Norden. 46 % er i noen grad eller fullstendig klar over dekkmerkingen. Men et høyere antall av danskene sier at de er fullstendig klare over merkingen. 9 % svarte dette. Samtidig har danskene lavest kunnskapsnivå om EUdekkmerkingen. Så mange som 64 % har fremdeles ikke hørt om den. Kunnskapsnivået er også veldig lavt i Sverige, hvor 63 % svarte det samme. Ja, jeg er fullstendig klar over den Ja, jeg er i noen grad klar over den Nei, jeg har aldri hørt om den Bare hørt rykter SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND / / / /14 Fra og med november 12 gjelder en ny lov for dekk som betyr at de nå klassifiseres og merkes på grunnlag av drivstofforbruk, våtgrep og støy. Kjenner du til denne nye lovgivningen? 8

9 EUs DEKKMERKING ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION u RASKE FAKTA: Visste du at dekkene står for opptil % av bilens drivstofforbruk? Når du velger dekk med høy rangering for drivstoffeffektivitet, får du flere mil ut av tanken og lavere CO 2 -utslipp. SIKKERHETSASPEKTET ER DET VIKTIGSTE NÅR VI VELGER DEKK I en nødssituasjon kan noen få meter utgjøre hele forskjellen. For en passasjerbil som bremser for fullt fra 80 km/t, kan et sett med dekk med A-merking for våtgrep ha opptil 18 meter kortere bremsestrekning enn med dekk med F-merking.* Da folk i Norden ble spurt hvilket av EUs tre dekkriterier som er viktigst for dem når de velger dekk, sier flertallet at det er våtgrep bremsestrekning på vått føre. Mange sier også at drivstoffeffektivitet (rullemotstand) er det viktigste kriterier, mens støynivået er forholdsvis uinteressant blant flertallet i Norden. Sju av ti nordmenn og dansker anser våtgrep som det viktigste kriteriet når de kjøper dekk. Men i Sverige og Finland anser bare halvparten av befolkningen dette som det viktigste kriteriet. Dekk som bidrar til drivstoffeffektiv kjøring er viktigere for svenske-ne, og av disse mener 28 % at dette er det viktigste kriteriet når de skal kjøpe dekk. I Finland mener hver femte person det samme. I Danmark og Norge svarte bare henholdsvis 9 og 12 % at drivstoffeffektivitet er viktigst. Finnene er mest følsomme for støy 18 % baserer sine dekkjøp på dette. Hver tiende respondent i de andre nordiske landene mener det samme. Drivstoffeffektivitet Våtgrep Støy Vet ikke SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND / / / /14 Hvilket av følgende dekkmerkingskriterier ville være viktigst for deg hvis du skulle kjøpe dekk? *Målt i henhold til testmetodene som er definert i Forordning EF 1222/09. Bremsestrekninger kan variere etter kjøreforhold og andre påvirkende faktorer. Merkeverdiene som vises her, er bare beregnet som illustrasjon. Verdier for bestemte dekkserier/-dimensjoner kan variere. 9

10 KUNNSKAPER OM DEKK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION FOLK I NORDEN VET LITE OM MØNSTERDYBDE PÅ SOMMERDEKK Kunnskapene om minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk er utilstrekkelige i hele Norden. Svenskene har lavest kunnskapsnivå, 47 % tror at mønsterdybden må være minst 1,7 3,0 mm, når tallene faktisk er 1,6 mm. Flertallet i de nordiske landene tror også at grensen er på 1,7 3,0 mm. Selv om dette ikke er noe problem, er det samtidig så mange som 12 % av nordmennene og finnene som tror at det er lov å kjøre på sommerdekk med mønsterdybde på under 1,6 mm. Dette er et skremmende tall med tanke på farene som er knyttet til å kjøre på utslitte dekk. Men finnene er også de som har høyest andel personer som vet riktig mønsterdybde. Flere en hver tredje, 39 %, vet at minste tillatte mønsterdybde for sommerdekk er 1,6 mm. Kontroller mønsterdybden regelmessig for å finne ut om dekket må byttes. Alle dekk for passasjerbiler har mønsterindikatorer støpt inn i dekket. Disse indikatorene finnes nederst i mønstersporene flere steder på dekket. Selv om dekkslitasjen er innenfor lovlig grense, vil en mønsterdybde på mindre enn 3 mm redusere kontakten mellom dekket og veien, spesielt på våt vei i høy hastighet. Se eksemplet nedenfor: Hva er minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk på en bil før dekkene må byttes ut? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Under 1,6 mm 10% 12% 9% 12% 1,6 mm 23% 26% 31% 39% 1,7 3,0 mm 47% 46% 32% 31% Mer enn 3 mm % 17% 29% 18% 10

11 KUNNSKAPER OM DEKK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION Kontakt på asfalten med 3 mm vann på veien. Lovens min. krav 1,6 mm mønster Halvslitt dekk 4 mm mønster Nytt dekk 8 mm mønster 5 km/t 100% veikontakt 100% veikontakt 100% veikontakt 75 km/t 16% veikontakt 58% veikontakt 74% veikontakt 125 km/t 6% veikontakt 11% veikontakt 47% veikontakt 11

12 KUNNSKAPER OM DEKK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION u RASKE FAKTA: Du kan øke dekkenes levetid ved å: ikke kjøre for fort, unngå raske svinger, raske oppstarter og panikkbremsing. Vinterdekk pigger eller ikke? Om folk i Norden velger å kjøre med piggdekk eller piggfrie vinterdekk, varierer etter land. Piggdekk brukes mest i Finland, hvor så mange som 89 % bruker dem om vinteren. Svenske sjåfører foretrekker også piggdekk, som brukes av 62 %. Et stort flertall av nordmennene og danskene foretrekker å kjøre på piggfrie vinterdekk, henholdsvis 53 og 89 %. «Det finnes ikke ett perfekt dekk for alle situasjoner og føreforhold. Man må gjøre et valg ut fra sine egne, individuelle behov. Den store utfordringen for fremtiden er å fortsette å utvikle vinterdekkenes egenskaper samtidig som miljøpåvirkningen reduseres. Vi arbeider kontinuerlig med forskning for å finne ut hvordan vi kan utvikle enda mer optimale dekk ut fra situasjonsbehovene», sier Ernestas Cejauskas, dekkspesialist for Norden og Baltikum hos Goodyear. VIKTIGE KRITERIER Å TA HENSYN TIL VED KJØP AV VINTERDEKK Når det gjelder valg av vinterdekk, er det mye man bør tenke på. DET FINNES TRE HOVEDTYPER AV VINTERDEKK: Vinterdekk er viktige for sikkerheten, og for å få mest mulig ut av dekkene, er det viktig at du velger riktige dekk for kjøreforholdene der de skal brukes. Valget av dekk påvirker både sikkerhet og miljø. Piggdekk, best på is Piggfrie vinterdekk for nordiske forhold, med lignende egenskaper som piggdekkene på vinterføre, gode på is Piggfrie vinterdekk for mellomeuropeiske forhold, gode på tørre og våte veier 12

13 KUNNSKAPER OM DEKK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION u RASKE FAKTA: Sommerdekk er aldri noe alternativ til vinterdekk! Gummiblandingen i sommerdekk er utviklet for sommerforhold, som fører til at den blir hard når det blir kaldt. Se i tabellen* hvilke vinteregenskaper ulike dekk har. Valget av dekk påvirkes av hvilke egenskaper du vil prioritere. Våt is Is Fastpakket snø Slaps Løs snø Våt asfalt Tørr asfalt Stabilitet Komfort Støynivå Piggdekk Piggfrie vinterdekk For nordiske forhold For sentraleuropeiske forhold Totalt 37 stjerner 37 stjerner 37 stjerner Flere stjerner = bedre kvaliteter. Tabellen sammenligner dekk med likeverdig kvalitet. Hvilken type vinterdekk bruker du? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Piggdekk 62% 47% 5% 89% Piggfrie dekk 38% 53% 89% 11% Helårsdekk (bare tillatt i Danmark) - - 4% - Vet ikke 0% 0% 2% 0% *Kilde: STRO (Scandinavian Tire & Rim Organization), 13

14 KJØP AV DEKK DET ER TYDELIGVIS MANNEN SOM BESTEMMER Folk i Norden er enige om at det er mannen i huset som bestemmer hvilke dekk de skal kjøpe. Den mannlige dominansen er høyest i Sverige, hvor 79 % svarer at mannen er den som tar denne beslutningen. Men det utelukker ikke at flere og flere kvinner også tar avgjørelser om kjøp av dekk. Hver fjerde kvinne i Norden bestemmer hvilke dekk som skal kjøpes. Høyest er dette tallet i Norge og Finland (28 %). Hvem i husholdningen tar den faktiske beslutningen og hvilket dekkmerke dere skal kjøpe? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Mann/far 79% 78% 77% 78% Kvinne/mor 25% 28% 27% 28% Sønn 1% 1% 1% 1% Datter 0% 1% 1% 0% Annet 4% 2% 3% 4% Vet ikke 2% 3% 2% 3% 14

15 KJØP AV DEKK PRIS ER VIKTIGST NÅR MAN KJØPER DEKK MEN HVER FEMTE DANSKE PRIORITERER OGSÅ DESIGN Prisen er det viktigste kriteriet når folk i Norden kjøper dekk. Men andre kriterier er ulike i de ulike landene. Sammenlignet med naboene er danskene mest opptatt av design, nesten hver femte danske svarte dette. Bare 2 % i Sverige og 1 % i Norge og Finland er opptatt av dette. Når det kommer til dekkmerke, mener 32 % av nordmennene at dette er det viktigste kriteriet, mens bare 22 % av danskene mener det samme. Pris Varemerke EU-dekkmerking Forretning Design SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Når du kjøper dekk, må du ta en rekke valg, blant annet valg av forretning, merke, pris, design og EU-merking. Prøv å huske hvilken rekkefølge du prioriterte disse fem elementene i sist gang du kjøpte dekk til bilen. 15

16 KJØP AV DEKK u RASKE FAKTA: Goodyear Dunlops ingeniører tester hvert nytt dekk etter mer enn 50 kriterier for å sikre best mulig kvalitet. TING Å TENKE PÅ VED KJØP AV NYE DEKK 1. HVA ER RIKTIG DIMENSJON TIL MIN BIL? Det første du må vite når du velger nye dekk, er hvilken dimensjon de skal ha. De fleste bytter ut gamle dekk med samme dimensjon som var på bilen fra før, men det er ikke alltid riktig, spesielt hvis bilen ble kjøpt brukt. De fleste dekkforhandlere har en database med oversikt over fabrikkdekkdimensjoner for ulike biler. Du finner også denne informasjonen i brukerveiledningen for bilen. 2. HVILKE FORHOLD SKAL DU KJØRE UNDER? Om sommeren: Analyser gjennomsnittlige kjøreforhold for å fastslå om du kjører oftest på tørre veier, en kombinasjon av tørre og våte veier eller hovedsakelig på våte veier. Trenger du dekk du kan kjøre i terrenget med? Om vinteren: Hvor mye snø og is finnes vanligvis på veiene i ditt område om vinteren? Står du overfor vanskelige vinterforhold, eller er vinteren vanligvis mild der du er? 3. HVORDAN KJØRER DU? Foretrekker du behagelig kjøring eller en litt mer sporty stil? Kjørestiler er ulike, og det er viktig å velge dekk med de riktige egenskapene slik at kombinasjonen bil/dekk passer deg best mulig. 4. HVEM KAN HJELPE MEG Å VELGE RETT? Husk at alle valg av dekk er en balanse mellom kjørekvalitet, støy, drivstofføkonomi, slitasje, belastningskapasitet og pris. Råd forhandlerens ekspert til å velge et dekk med riktig balanse både for bilen og deg. 5. EU-MERKINGEN EU-merkingen av dekk kan være til ytterligere hjelp når du skal velge nye dekk. EUmerkingen gir deg viktig informasjon om sikkerhet og miljø. Du finner mer informasjon på https://www.goodyear.eu/home_en/tireadvice/eu-tire-label/ EU-dekkmerkingen gir imidlertid ikke informasjon om enkelte nordiske vinterkriterier som også er viktige ved kjøp av vinterdekk, så som egenskaper på snø og is. Når det gjelder dette, kan du spørre en forhandler du stoler på, og se etter mer informasjon fra dekktester. 16

17 KJØP AV DEKK DEKKVANER PÅ NETTET I henhold til danskene og finnene brukes Internett hovedsakelig til å sammenligne og slå opp dekkpriser før de kjøper. Men det vanligste er fremdeles å kjøpe dekk fra dekkforhandlere eller forretninger. Hver femte svenske og danske har planer om å kjøpe dekk på nettet. I Finland vil bare 9 % gjøre det samme. Flertallet i Norden planlegger å kjøpe sine neste dekk fra en dekkspesialist eller bilforhandler. Tenk deg at du skulle kjøpe nye dekk til bilen neste uke. Ville du bruke Internett på noen måte i forbindelse med dette kjøpet? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Ja, til å finne ut hvor forhandlerne er 26% 24% 21% 29% Ja, til å finne prisinformasjon 52% 43% 54% 54% Ja, til å finne informasjon og så kjøpe via nettet 18% 10% 17% 9% Nei, jeg ville ikke brukt Internett 24% 27% 24% 19% Ja, for å lese mer om produktet 46% 40% 35% 37% Ja, for å sjekke prisen og bruke som grunnlag når jeg forhandler med dekkforhandleren 17% 19% 22% 24% Ja, for å lese anmeldelser 29% 23% 19% 29% 17

18 KJØP AV DEKK Hvilken type forretning gikk du til forrige gang du kjøpte dekk? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Dekkforhandler/dekkspesialist 59% 57% 37% 61% Bilforhandler 14% 15% % 11% Frittstående bilforhandler 1% 6% 8% 1% Autosenter/butikk med bilrekvisita 2% 4% 7% 2% Internett 14% 5% 13% 4% Hurtigmontører 0% 1% 1% 12% Annet/vet ikke 9% 9% 13% 5% Hvis du måtte kjøpe nye dekk i dag, hva slags forretning ville du gått til? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Dekkforhandler/dekkspesialist 69% 63% 45% 67% Bilforhandler 5% 8% 11% 3% Frittstående bilforhandler 0% 4% 6% 1% Autosenter/butikk med bilrekvisita 2% 3% 4% 1% Internett 14% 8% 14% 6% Hurtigmontører 0% 1% 1% 12% Annet/vet ikke 9% 10% 17% 8% 18

19 KJØP AV DEKK MER ENN 50 % TENKER PÅ MILJØET NÅR DE VELGER DEKK Miljøaspektet er viktig ved kjøp av dekk. Faktum er at dekkene har direkte innvirkning på drivstofforbruket, siden % av forbruket kommer direkte fra rullemotstanden i dekkene. Miljøinteressen er høyest hos danskene, hvor nesten sju av ti er litt, noe, eller veldig påvirket av miljøspørsmål når de velger dekk. I Finland er det tilsvarende tallet 54 %, og i Sverige 56 %. Nordmennene er minst opptatt av miljøspørsmål (53 %). 100 SVERIGE 100 NORGE / /14 De ville påvirke meg veldig De ville påvirke meg noe De ville bare påvirke meg litt De ville ikke ha noen innvirkning på min beslutning Vet ikke 100 DANMARK 100 FINLAND / /14 I det siste har det vært en del reportasjer og debatter i mediene om dekk og den innvirkningen de har på miljø og helse, for eksempel om piggdekk eller piggfrie vinterdekk. Tenk deg at du skulle kjøpe nye dekk til bilen. I hvor stor grad ville disse debattene eller rapportene påvirke deg når du skal kjøpe dekk? 19

20 KJØP AV DEKK TIPS FOR DRIVSTOFFBESPARENDE KJØRING Uansett hvor du bor eller hva slags bil du kjører, er det stor sjanse for at du kan få litt flere kilometer ut av hver tank. En forbedring på bare én eller to kilometer per liter kan virkelig gi resultater i lengden. Disse seks tipsene om drivstoffeffektiv kjøring kan hjelpe deg å forbedre bilens drivstofføkonomi spar penger samtidig som du reduserer CO 2 -utslippene. De fleste av disse tipsene vil gi deg litt mer ut av hver tank med drivstoff men hvis du følger flere av tipsene samtidig, kan økningen i kjørelengde per tank bli ganske betydelige. SEKS TIPS FOR DRIVSTOFFEFFEKTIV KJØRING 1. SETT NED FARTEN En av de enkleste og mest effektive måtene å spare drivstoff på, er å redusere farten. Når farten på bilen øker, øker også drivstofforbruket. Hvis du øker farten fra 40 til 80 km/t, vil for eksempel forbruket nesten fordobles. For høy eller for lav hastighet kan imidlertid begge føre til høyt drivstofforbruk i liter per mil. Optimalt drivstofforbruk har bilen i mellom 50 og 70 km/t. * Kilde: Elsevier, Transportforskning 2. ENDRE KJØRESTIL Du kan spare drivstoff ved å akselerere gradvis og bytte gir så trinnløst som mulig. Forutse stopp og unngå bråbremsing, og se langt fremover på veien slik at du kan redusere farten jevnt og trygt inn mot et kryss foran deg når du ser at trafikken har stanset opp. Aggressiv kjøring, «gassen i bånn»- manøvrer og hyppig bråbremsing kan føre til et drivstofforbruk så mye som % over det du bruker med jevn kjøring. * Kilde: U.S. Environmental protection agency (EPA) 3. BRUK HØYEST MULIG GIR Biler er utformet for å starte i lavest mulig gir, fordi det er da de har mest krav, men ved en bestemt hastighet kan kjøring på høyest mulig gir spare drivstoff. Å kjøre av gårde på lavt gir kan øke drivstofforbruket. Prøv alltid å gire opp når det er trygt å gjøre det. * Kilde: National Renewable Energy Laboratory (Laboratorium underlagt USAs energidepartement) 4. FJERN UNØDVENDIG BELASTNING Jo tyngre bilen er, jo mer energi trenger den for å bevege seg. Å kjøre rundt med overflødig

21 KJØP AV DEKK vekt vil derfor føre til høyere drivstofforbruk. For hvert 50. kilo ekstra vil drivstofforbruket øke med 1 2 %*. Tenk nøye over hva du trenger å ha med deg i bilen, og fjern alle unødvendige ting. * Kilde: U.S. Environmental Protection Agency (EPA) * Kilde: Energy and Environmental Analysis, Inc., Washington, DC 5. HA RIKTIG LUFTTRYKK I DEKKENE Dekk med for lavt lufttrykk har høyere rullemotstand det vil si at de krever mer energi for å rulle og det fører til høyere drivstofforbruk. Dekk som er montert på felgen, mister luft over tid, så det er nødvendig å kontrollere lufttrykket regelmessig for å sikre at du har riktig trykk i henhold til brukerveiledningen fra bilprodusenten. Ved å opprettholde riktig trykk i dekkene kan du spare opptil 5 % i drivstoff. Dekk med riktig trykk er også tryggere og varer lengre. * Källa: US Environmental Protection Agency (EPA) 6. KONTROLLER EU-MERKINGEN PÅ DEKKENE Dekk har betydelig innvirkning på bilens rullemotstand. Drivstoffeffektive dekk krever mindre energi for å rulle. Et lettrullende dekk («lav rullemotstand») krever mindre drivstoff siden mindre energi blir sløst bort på friksjon og varme. En forskjell mellom A-merking og G-merking i EU-merkingen kan bety en reduksjon i drivstofforbruket på opptil 7,5 %. Eller for å si det på en enklere måte: Hvis du velger A-merkede dekk i stedet for G-merkede dekk, kan du spare mer enn 6 liter drivstoff på 100 mil.* * Basert på et gjennomsnittlig forbruk på 0,8 liter per mil, drivstoffpris på EUR 1,50 per liter og gjennomsnittlig kjørelengde på km. A B C D E F G B A B C D E F G B 72 db Om undersøkelsen Goodyears dekkbarometer 14 er basert på følgende undersøkelse fra 13/14: Goodyear Dunlop Brand Perception Survey, Winter 13. Gjennomført av GFK Custom Research med 40 forbrukere mellom 25 og 59 år i Estland, Latvia, Litauen, Sverige, Norge, Danmark og Finland. Undersøkelsen ble gjennomført i januar

22 NOTES 22

23 NOTES 23

24 Goodyear Dunlop Tires Norge AS

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring Denne innledning til temaet øko-kjøring er utviklet for folk som jobber med innvandrere og som ønsker å hjelpe dem til å tilpasse seg til mer bærekraftige

Detaljer

PRISLISTE Person, 4X4/SUV og varebil

PRISLISTE Person, 4X4/SUV og varebil PRISLISTE Person, 4X4/SUV og varebil 1 PRISER LEVERINGSBETINGELSER Denne prislisten annulerer alle foregående prislister. Alle priser kan endres uten varsel. Ordre gjelder med forbehold om at leveranser

Detaljer

Alt du trenger å vite om dekk. Tips og ideer for trygg ferdsel.

Alt du trenger å vite om dekk. Tips og ideer for trygg ferdsel. Alt du trenger å vite om dekk. Tips og ideer for trygg ferdsel. Innhold Den viktigste delen i bilen din er ikke motoren. Dekk.............................................. 3 Dekk fra Continental..................................

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Lærerveiledning «Å reise kollektivt»

Lærerveiledning «Å reise kollektivt» 1 «Å reise kollektivt» Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med kollektivtransport 2 Det viktigste ved kollektivtransporten 3 Forberede en tur 3 Planlegge en tur 4 Gjennomføre en tur 5 Kollektivtransport

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 53

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 53 52 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 53 Mål for trinn 2 53 2.1 Førerkort og trafikkopplæring 54 2.2 Bilens oppbygning sikkerhet og miljø 60 2.3 Ansvar, offentlige reaksjoner og plikter

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL 1 Intro - Henrik Begby Andersen E-handelen i Norge 3 Betaling på nettet E-handel i Norden Ordliste 4-5 6-19

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

En analyse av unge føreres holdninger og kjøreatferd

En analyse av unge føreres holdninger og kjøreatferd En analyse av unge føreres holdninger og kjøreatferd Av Christin Berg, Gunnar Thesen Utkast som ikke må siteres IRIS (International Research Institute of Stavanger) P.O. Box 806 068 Stavanger Tlf. +7 187000

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

oss at de faktisk mener noe med alle sine vakre ord om miljøsatsinger. Mange bekker små...

oss at de faktisk mener noe med alle sine vakre ord om miljøsatsinger. Mange bekker små... Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet FIRMABILEN 10. UTGAVE - OKTOBER 2008 SKATTEREGLER: FIRMABIL OG MILJØ: GPS: Kjenn reglene - spar penger Deltakerne har fått erfare om bilens teknologi øker

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Eksempel på dataene man finner i vognkortet: 195/65 R 15 91H 6,5 ET min 55mm.

Eksempel på dataene man finner i vognkortet: 195/65 R 15 91H 6,5 ET min 55mm. Hjulutrusning på bobil. Skiller hjulutrusningen på bobil seg ut fra andre biler? Hvis vi med hjulutrusning holder oss til dekk og felg blir svaret både ja og nei. Lovene og reglene for dekk og felg er

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

BlueTecEco. Sparer drivstoff. Skåner miljøet

BlueTecEco. Sparer drivstoff. Skåner miljøet BlueTecEco. Sparer drivstoff. Skåner miljøet Innhold Innledning Tiltak for lavt drivstofforbruk 4 43 Nærmere om påvirkningsfaktorer knyttet til kjøretøyet og dets tilstand 6 15 Motor 8 Drivlinje 8 9 Dekk

Detaljer

Lærerveiledning Sikker sykling

Lærerveiledning Sikker sykling Sikker sykling Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med sykling 2 Sikkerhetsutstyr på sykkelen 3 Nyttig utstyr til sykkelturen 5 Sykkelregler 8 Vedlikehold av sykkelen 13 Klær 5 Frakte ting 5 Å bruke

Detaljer

SKOLESTART. Trygg i trafikken. Tips til unge syklister. 7000 skades på skolebussen. Halvparten dårlig sikret i bil

SKOLESTART. Trygg i trafikken. Tips til unge syklister. 7000 skades på skolebussen. Halvparten dårlig sikret i bil ANNONSEINNSTIKK 13.08.08. UTGITT AV TRYGG TRAFIKK ANNONSEINNSTIKK 13. august 2008 utgitt av Trygg Trafikk Trygg i trafikken SKOLESTART Tips til unge syklister Side 12 og 13 7000 skades på skolebussen Side

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnummer: Pål Rosland - 22073488 Vår dato: 17.08.2011 Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Du får ikke i pose og sekk

Du får ikke i pose og sekk ilbransjen B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 4-2008 Rekrutteringsprosjektet Bilbransjens renommé Rapport fra NBFs Årskonferanse 2008 Opplæring er A og Å Sommerdekket Du får ikke i pose

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer

Feit! Er min bok om min personlige prosess. Virket for meg, kan virke for deg! Bjørn Engebretsen Hosle 2015. Feit 1

Feit! Er min bok om min personlige prosess. Virket for meg, kan virke for deg! Bjørn Engebretsen Hosle 2015. Feit 1 Feit! Er min bok om min personlige prosess. Virket for meg, kan virke for deg! Bjørn Engebretsen Hosle 2015 Feit 1 Om forfatteren. Dette er et notat jeg har skrevet basert på personlige erfaringer og diverse

Detaljer

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013 Studium Eiendomsmegling Emnenamn Praktisk Eiendomsmegling 3 Emnekode EM6-201 Vurdering ME-Mappe, Mappeoppgave Kandidatnummer 801 og 812 Innlevert dato 14.05.2013 Tal nummererte sider 34 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer