Goodyears dekkbarometer 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Goodyears dekkbarometer 2014"

Transkript

1 Goodyears dekkbarometer 14

2 Du leser nå Goodyears dekkbarometer for 14, en ny rapport om trafikksikkerhet, kjørevaner og dekk. I Sverige utgir vi denne rapporten for andre året på rad. Nytt i år er at dekkbarometeret nå også omfatter alle de nordiske landene, og at den også blir utgitt i hele Norden. Sikkerhet er et felles ansvar, og Goodyear har et fastslått mål om å arbeide for økt trafikksikkerhet. Målet med Goodyears dekkbarometer er å gjøre sjåfører mer bevisste og ansvarlige. Vi håper at bilførere vil reflektere over sin egen kjøreatferd og forbedre kjøringen sin, og på den måte bidra til et tryggere trafikkbilde. Får å være en god sjåfør, må man forstå hvor viktige dekken er, siden de er selve fundamentet når man kjører. Vi håper at denne rapporten vil føre til økt bevissthet om dette. Goodyears dekkbarometer er delt inn i fire kapitler, og begynner med et kapittel om kjøring og trafikk. Andre og tredje kapittel handler om EUs dekkmerkingssystem og generell kunnskap om dekk. I det fjerde og siste kapitlet ser vi på adferd ved kjøp av dekk. Dekkbarometeret inneholder en rekke nyttige tips for bedre eller mer bevisst kjøring og økt trafikksikkerhet, men også om hvordan forbrukerne vil lykkes med sitt neste dekkjøp Ludvig Nauckhoff Administrerende direktør Goodyear Dunlop Nordic 2

3 KJØRING OG TRAFIKK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION NORDMENN ER DE STØRSTE BILENTUSIASTENE I NORDEN I henhold til våre undersøkelser, har hovedandelen av befolkningen i Norden én bil per husstand. I Danmark har 65 % én bil, mens 54 % av svenskene og 53 % av finnene også har én bil. Bare 41 % av nordmennene har én bil, mens nesten halvparten, eller 44 %, har to biler. Dette gjør Norge til landet med flest biler per husholdning. Omtrent en tredel av svenskene og finnene har to biler, mens bare 30 % av danskene har det. Norge og Danmark har høyest antall husholdninger med tre eller flere biler, med 15 % i begge land. Dekkbarometeret for 14 viser også at danskene er de som liker best å kjøre bil så mange som 64 % ser kjøring som en glede eller som en blanding av glede og nytte. Dette kan sammenlignes med Finland, hvor nesten like mange, 57 %, anser kjøring først og fremst som en nødvendighet. Hvor mange andre biler, om noen, i din husholdning har du ansvar for å vedlikeholde? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Ingen andre biler 54% 41% 65% 53% 1 annen bil 34% 44% 30% 32% 2 eller flere andre biler 12% 15% 5% 15% Anser du kjøring som glede (sport, god følelse) eller nytte (transport, økonomi)? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Først og fremst en glede 2% 5% 3% 2% Først og fremst til nytte 50% 46% 36% 57% Kombinasjon av glede og nytte 48% 48% 61% 42% Vet ikke 0% 1% 0% 0% 3

4 KJØRING OG TRAFIKK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION «Kjøring på feil dekk kan få stor innvirkning på håndteringen av bilen, siden dekket er den eneste delen av bilen som holder den i kontakt med veien. En av dagens største utfordringer er å informere forbrukere så de aktivt velger de dekkene som gir den beste totale sikkerheten under de forholdene de skal brukes i, og å tilpasse kjørestilen sin tilsvarende», sier Ernestas Cejauskas, dekkspesialist for Norden og Baltikum hos Goodyear. UFORSIKTIGE OG UKYNDIGE SJÅFØRER ER HOVEDÅRSAKEN TIL ULYKKER I TRAFIKKEN En ulykke kan skje av mange grunner. Men menneskene i Norden er konsekvente på at de fleste ulykker forårsakes av sjåførens manglende evner og kunnskaper bak rattet. Svenskene er mest overbevist om dette, 93 % av dem mener at det er sjåførene selv som forårsaker trafikkulykker. I Norge og Finland sier 83 % det sammen, mens det tilsvarende tallet for Danmark er 77 %. Alkohol og andre rusmidler anses som den nest vanligste årsaken til ulykker. Svenskene skiller seg ut her også. Så mange som 82 % mener dette, mens 77 % av finnene tror det samme. Danskene og nordmennene er litt mindre bekymret for alkohol og andre rusmidler som årsaker til bilulykker, med henholdsvis 65 og 62 prosent. DEKK OG TRAFIKKSIKKERHET Kvaliteten på dekkene blir også ansett som viktig for trafikksikkerheten. 70 % av svenskene mener at utslitte dekk forårsaker trafikkulykker. Omtrent halvparten av befolkningen i de andre nordiske landene mener det samme. Selv nye dekk av dårlig kvalitet identifiseres som årsak til trafikkulykker. Fire av ti i både Sverige og Finland mener dette. I Norge og Danmark er de tilsvarende tallene litt lavere med henholdsvis 28 og 27 %. Ulike rapporter viser en sterk sammenheng mellom dekk og veisikkerhet. Det finnes ikke ett perfekt dekk for alle føreforhold. Å velge riktig dekk er derfor ikke alltid helt enkelt. Mange kriterier, for eksempel geografisk område, personlig kjørestil, kjøretøyet som skal brukes og hvor mye man skal kjøre, i tillegg til tidligere erfaring og forhandlerens anbefalinger må overveies for å kunne velge riktig dekk. Ikke en gang halvparten av befolkningen i Norden anerkjenner farene ved å kjøre for fort. 4

5 KJØRING OG TRAFIKK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION «Alle dårlige erfaringer er basert på det samme problemet: Folk justerer ikke kjøreadferden sin etter vei- og føreforhold», sier Ernestas Cejauskas, dekkspesialist for Norden og Baltikum hos Goodyear. Nordmennene er de som er minst bekymret for dette, bare 13 % mener at upassende hastigheter forårsaker trafikkulykker. Antallet er litt høyere i Sverige, hvor 30 % anser at fart forårsaker ulykker. I Danmark og Finland mener nesten fire av ti det samme. Andre ulykkesårsaker som identifiseres av respondentene i Norden, er dårlig veikvalitet og dårlig kvalitet på bilene. Vad tror du orsakar trafikolyckor? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Dårlig veikvalitet 45% 39% 22% 48% Dårlig kvalitet på bilene 34% 29% 32% 38% Påvirkning av alkohol eller andre rusmidler 82% 62% 65% 77% Dårlig kvalitet på dekkene 36% 28% 27% 36% Utslitte dekk 70% 55% 56% 59% Upassende hastigheter 30% 13% 36% 37% Sjåførens kompetanse 93% 83% 77% 83% Annet/vet ikke 14% 9% 8% 6% VÆR OPPMERKSOM PÅ DE SPESIELLE KRAVENE HVER ÅRSTID FØRER MED SEG. Du må gjøre klar bilen og dekkene for vinteren i god tid, men også for de andre årstidene. Store mengder regn, snø, is, blendende lys og varme fører alle med seg sine spesielle behov for tilpasninger og vedlikehold. Du finner mer informasjon om dette i våre tips for kjøring i de ulike årstidene på Goodyears nettsider. Du kan også ta en prat med din Goodyear-forhandler. Sikkerhet er et delt ansvar, og ved å følge noen få, grunnleggende kjøreregler og lære noen få nøkkelteknikker, kan sjåfører og deres passasjerer unngå en del unødvendige risikoer på ulike typer føre. 5

6 KJØRING OG TRAFIKK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION FEM TIPS FOR EN TRYGGERE KJØRETUR 1. VÆR OPPMERKSOM DIN EGEN FYSISKE FORM Du må se og høre godt, og du må være oppmerksom og ha god reaksjonsevne. Ikke kjør når: du har drukket alkohol du har tatt medisiner som kan føre til søvnighet eller på andre må-ter påvirke din evne til å kjøre eller oppfatte hva som skjer rundt deg du er veldig sliten du er følelsesmessig opprørt det kan fort gjøre deg uforsiktig 2. PLANLEGG REISEN Sjåfører som ikke planlegger hvilepauser, presser ofte på for å komme litt lenger før de tar en pause. Det er da risikoen kan begynne å øke. Når du planlegger reisen, må du legge inn tid for hyppige hvilepauser. Vær uthvilt når du starter. Få en god natts søvn før du legger ut på langtur. Ha respekt for kroppens innebygde rytme. Reis på et tidspunkt når kroppen er vant til å være våken og aktiv. Unngå rushtidene. Ta pauser jevnlig. Ta pause og hvil med en gang du føler tegn på tretthet. Gå en liten tur. Unngå at det blir for varmt i bilen. Høye temperaturer kan ha samme virkning som en promille på 0.5.* 3. KONTROLLER DEKKENE REGELMESSIG Pass på at du følger vedlikeholdsrutinene: Ha alltid riktig lufttrykk i dekkene. Riktig lufttrykk i dekkene defineres av bilprodusenten, og er å finne på dørkarmen, kanten av døren og i hanskerommet eller bensintanklokket. Det står også oppført i brukerhåndboken. Tallet som står på siden av dekket, er ikke anbefalt luttrykk for dekket det er maksimalt luttrykk som dekket tåler. Du bør sjekke luttrykket i dekkene minst én gang i måneden. Og ikke minst: Kontroller mønsterdybden på dekkene. Riktig mønsterdybde kan hindre skrensing, vannplaning og punkteringer. 4. TENK FREMOVER Hold avstand til bilen foran du trenger for eksempel tre ganger lenger bremsestrekning på våte enn på tørre veier. *Kilde: 6

7 KJØRING OG TRAFIKK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION u Hvordan kjøre trygt: Test kunnskapene dine med Goodyears kjøre- og dekktester! Goodyear har inntatt et stort engasjement for å fremme trygg og ansvarlig kjøring over hele verden. Disse kunnskapstestene vil hjelpe deg å finne ut mer om trafikk, dekk og generell trygg kjøring: safe-driving/knowledge-tests/ Vær ekstra oppmerksom når du kjører i byen. Byer og tettbygde strøk har den høyeste konsentrasjonen av trafikk og det mest varierte trafikkbildet, med alt fra fotgjengere, trikker og sykler til nyttekjøretøyer som feiebiler og søppelbiler. Det er dobbelt så mye å passe seg for. Du må være veldig oppmerksom på hva som foregår foran, ved siden av deg og bak bilen. 5. SETT NED FARTEN Å kjøre for sakte kan være farlig, men når kjøreforholdene blir vanskelige, for eksempel med tåke, regn, snø eller blendende sollys, må du sette ned farten. Ikke stress eller mist tålmodigheten. Og bruk fantasien. Vær alltid klar til å reagere på det andre sjåfører gjør, i tilfelle de ikke gjør som de burde eller som du synes de burde. 7

8 EUs DEKKMERKING ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION KUNNSKAPENE OM EUS DEKKMERKING ØKER EU innførte den nye dekkmerkingen i slutten av 12. Formålet med dekkmerkingen er å gjøre det enklere for forbrukene å velge nye dekk ved at de rangeres på følgende kriterier: utvendig støynivå, våtgrep og drivstoffeffektivitet. Kunnskapene om EUs dekkmerking var veldig mangelfulle da merkingen ble introdusert for forbrukerne, men siden da har de økt noe. Omtrent 40 % i Norden svarte i begynnelsen av 14 at de i noen eller fullstendig grad var klar over dekkmerkingen, i motsetning til 30 % året før. Kunnskapene har økt mest i Danmark, hvor 12 % flere vet om EU-dekkmerkingen sammenlignet med da den først ble innført i 12. Finnene har høyest kunnskaper om merkingen i Norden. 46 % er i noen grad eller fullstendig klar over dekkmerkingen. Men et høyere antall av danskene sier at de er fullstendig klare over merkingen. 9 % svarte dette. Samtidig har danskene lavest kunnskapsnivå om EUdekkmerkingen. Så mange som 64 % har fremdeles ikke hørt om den. Kunnskapsnivået er også veldig lavt i Sverige, hvor 63 % svarte det samme. Ja, jeg er fullstendig klar over den Ja, jeg er i noen grad klar over den Nei, jeg har aldri hørt om den Bare hørt rykter SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND / / / /14 Fra og med november 12 gjelder en ny lov for dekk som betyr at de nå klassifiseres og merkes på grunnlag av drivstofforbruk, våtgrep og støy. Kjenner du til denne nye lovgivningen? 8

9 EUs DEKKMERKING ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION u RASKE FAKTA: Visste du at dekkene står for opptil % av bilens drivstofforbruk? Når du velger dekk med høy rangering for drivstoffeffektivitet, får du flere mil ut av tanken og lavere CO 2 -utslipp. SIKKERHETSASPEKTET ER DET VIKTIGSTE NÅR VI VELGER DEKK I en nødssituasjon kan noen få meter utgjøre hele forskjellen. For en passasjerbil som bremser for fullt fra 80 km/t, kan et sett med dekk med A-merking for våtgrep ha opptil 18 meter kortere bremsestrekning enn med dekk med F-merking.* Da folk i Norden ble spurt hvilket av EUs tre dekkriterier som er viktigst for dem når de velger dekk, sier flertallet at det er våtgrep bremsestrekning på vått føre. Mange sier også at drivstoffeffektivitet (rullemotstand) er det viktigste kriterier, mens støynivået er forholdsvis uinteressant blant flertallet i Norden. Sju av ti nordmenn og dansker anser våtgrep som det viktigste kriteriet når de kjøper dekk. Men i Sverige og Finland anser bare halvparten av befolkningen dette som det viktigste kriteriet. Dekk som bidrar til drivstoffeffektiv kjøring er viktigere for svenske-ne, og av disse mener 28 % at dette er det viktigste kriteriet når de skal kjøpe dekk. I Finland mener hver femte person det samme. I Danmark og Norge svarte bare henholdsvis 9 og 12 % at drivstoffeffektivitet er viktigst. Finnene er mest følsomme for støy 18 % baserer sine dekkjøp på dette. Hver tiende respondent i de andre nordiske landene mener det samme. Drivstoffeffektivitet Våtgrep Støy Vet ikke SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND / / / /14 Hvilket av følgende dekkmerkingskriterier ville være viktigst for deg hvis du skulle kjøpe dekk? *Målt i henhold til testmetodene som er definert i Forordning EF 1222/09. Bremsestrekninger kan variere etter kjøreforhold og andre påvirkende faktorer. Merkeverdiene som vises her, er bare beregnet som illustrasjon. Verdier for bestemte dekkserier/-dimensjoner kan variere. 9

10 KUNNSKAPER OM DEKK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION FOLK I NORDEN VET LITE OM MØNSTERDYBDE PÅ SOMMERDEKK Kunnskapene om minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk er utilstrekkelige i hele Norden. Svenskene har lavest kunnskapsnivå, 47 % tror at mønsterdybden må være minst 1,7 3,0 mm, når tallene faktisk er 1,6 mm. Flertallet i de nordiske landene tror også at grensen er på 1,7 3,0 mm. Selv om dette ikke er noe problem, er det samtidig så mange som 12 % av nordmennene og finnene som tror at det er lov å kjøre på sommerdekk med mønsterdybde på under 1,6 mm. Dette er et skremmende tall med tanke på farene som er knyttet til å kjøre på utslitte dekk. Men finnene er også de som har høyest andel personer som vet riktig mønsterdybde. Flere en hver tredje, 39 %, vet at minste tillatte mønsterdybde for sommerdekk er 1,6 mm. Kontroller mønsterdybden regelmessig for å finne ut om dekket må byttes. Alle dekk for passasjerbiler har mønsterindikatorer støpt inn i dekket. Disse indikatorene finnes nederst i mønstersporene flere steder på dekket. Selv om dekkslitasjen er innenfor lovlig grense, vil en mønsterdybde på mindre enn 3 mm redusere kontakten mellom dekket og veien, spesielt på våt vei i høy hastighet. Se eksemplet nedenfor: Hva er minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk på en bil før dekkene må byttes ut? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Under 1,6 mm 10% 12% 9% 12% 1,6 mm 23% 26% 31% 39% 1,7 3,0 mm 47% 46% 32% 31% Mer enn 3 mm % 17% 29% 18% 10

11 KUNNSKAPER OM DEKK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION Kontakt på asfalten med 3 mm vann på veien. Lovens min. krav 1,6 mm mønster Halvslitt dekk 4 mm mønster Nytt dekk 8 mm mønster 5 km/t 100% veikontakt 100% veikontakt 100% veikontakt 75 km/t 16% veikontakt 58% veikontakt 74% veikontakt 125 km/t 6% veikontakt 11% veikontakt 47% veikontakt 11

12 KUNNSKAPER OM DEKK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION u RASKE FAKTA: Du kan øke dekkenes levetid ved å: ikke kjøre for fort, unngå raske svinger, raske oppstarter og panikkbremsing. Vinterdekk pigger eller ikke? Om folk i Norden velger å kjøre med piggdekk eller piggfrie vinterdekk, varierer etter land. Piggdekk brukes mest i Finland, hvor så mange som 89 % bruker dem om vinteren. Svenske sjåfører foretrekker også piggdekk, som brukes av 62 %. Et stort flertall av nordmennene og danskene foretrekker å kjøre på piggfrie vinterdekk, henholdsvis 53 og 89 %. «Det finnes ikke ett perfekt dekk for alle situasjoner og føreforhold. Man må gjøre et valg ut fra sine egne, individuelle behov. Den store utfordringen for fremtiden er å fortsette å utvikle vinterdekkenes egenskaper samtidig som miljøpåvirkningen reduseres. Vi arbeider kontinuerlig med forskning for å finne ut hvordan vi kan utvikle enda mer optimale dekk ut fra situasjonsbehovene», sier Ernestas Cejauskas, dekkspesialist for Norden og Baltikum hos Goodyear. VIKTIGE KRITERIER Å TA HENSYN TIL VED KJØP AV VINTERDEKK Når det gjelder valg av vinterdekk, er det mye man bør tenke på. DET FINNES TRE HOVEDTYPER AV VINTERDEKK: Vinterdekk er viktige for sikkerheten, og for å få mest mulig ut av dekkene, er det viktig at du velger riktige dekk for kjøreforholdene der de skal brukes. Valget av dekk påvirker både sikkerhet og miljø. Piggdekk, best på is Piggfrie vinterdekk for nordiske forhold, med lignende egenskaper som piggdekkene på vinterføre, gode på is Piggfrie vinterdekk for mellomeuropeiske forhold, gode på tørre og våte veier 12

13 KUNNSKAPER OM DEKK ENVIRONMENT / ECONOMY KNOWLEDGE BEHAVIOR LEGISLATION u RASKE FAKTA: Sommerdekk er aldri noe alternativ til vinterdekk! Gummiblandingen i sommerdekk er utviklet for sommerforhold, som fører til at den blir hard når det blir kaldt. Se i tabellen* hvilke vinteregenskaper ulike dekk har. Valget av dekk påvirkes av hvilke egenskaper du vil prioritere. Våt is Is Fastpakket snø Slaps Løs snø Våt asfalt Tørr asfalt Stabilitet Komfort Støynivå Piggdekk Piggfrie vinterdekk For nordiske forhold For sentraleuropeiske forhold Totalt 37 stjerner 37 stjerner 37 stjerner Flere stjerner = bedre kvaliteter. Tabellen sammenligner dekk med likeverdig kvalitet. Hvilken type vinterdekk bruker du? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Piggdekk 62% 47% 5% 89% Piggfrie dekk 38% 53% 89% 11% Helårsdekk (bare tillatt i Danmark) - - 4% - Vet ikke 0% 0% 2% 0% *Kilde: STRO (Scandinavian Tire & Rim Organization), 13

14 KJØP AV DEKK DET ER TYDELIGVIS MANNEN SOM BESTEMMER Folk i Norden er enige om at det er mannen i huset som bestemmer hvilke dekk de skal kjøpe. Den mannlige dominansen er høyest i Sverige, hvor 79 % svarer at mannen er den som tar denne beslutningen. Men det utelukker ikke at flere og flere kvinner også tar avgjørelser om kjøp av dekk. Hver fjerde kvinne i Norden bestemmer hvilke dekk som skal kjøpes. Høyest er dette tallet i Norge og Finland (28 %). Hvem i husholdningen tar den faktiske beslutningen og hvilket dekkmerke dere skal kjøpe? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Mann/far 79% 78% 77% 78% Kvinne/mor 25% 28% 27% 28% Sønn 1% 1% 1% 1% Datter 0% 1% 1% 0% Annet 4% 2% 3% 4% Vet ikke 2% 3% 2% 3% 14

15 KJØP AV DEKK PRIS ER VIKTIGST NÅR MAN KJØPER DEKK MEN HVER FEMTE DANSKE PRIORITERER OGSÅ DESIGN Prisen er det viktigste kriteriet når folk i Norden kjøper dekk. Men andre kriterier er ulike i de ulike landene. Sammenlignet med naboene er danskene mest opptatt av design, nesten hver femte danske svarte dette. Bare 2 % i Sverige og 1 % i Norge og Finland er opptatt av dette. Når det kommer til dekkmerke, mener 32 % av nordmennene at dette er det viktigste kriteriet, mens bare 22 % av danskene mener det samme. Pris Varemerke EU-dekkmerking Forretning Design SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Når du kjøper dekk, må du ta en rekke valg, blant annet valg av forretning, merke, pris, design og EU-merking. Prøv å huske hvilken rekkefølge du prioriterte disse fem elementene i sist gang du kjøpte dekk til bilen. 15

16 KJØP AV DEKK u RASKE FAKTA: Goodyear Dunlops ingeniører tester hvert nytt dekk etter mer enn 50 kriterier for å sikre best mulig kvalitet. TING Å TENKE PÅ VED KJØP AV NYE DEKK 1. HVA ER RIKTIG DIMENSJON TIL MIN BIL? Det første du må vite når du velger nye dekk, er hvilken dimensjon de skal ha. De fleste bytter ut gamle dekk med samme dimensjon som var på bilen fra før, men det er ikke alltid riktig, spesielt hvis bilen ble kjøpt brukt. De fleste dekkforhandlere har en database med oversikt over fabrikkdekkdimensjoner for ulike biler. Du finner også denne informasjonen i brukerveiledningen for bilen. 2. HVILKE FORHOLD SKAL DU KJØRE UNDER? Om sommeren: Analyser gjennomsnittlige kjøreforhold for å fastslå om du kjører oftest på tørre veier, en kombinasjon av tørre og våte veier eller hovedsakelig på våte veier. Trenger du dekk du kan kjøre i terrenget med? Om vinteren: Hvor mye snø og is finnes vanligvis på veiene i ditt område om vinteren? Står du overfor vanskelige vinterforhold, eller er vinteren vanligvis mild der du er? 3. HVORDAN KJØRER DU? Foretrekker du behagelig kjøring eller en litt mer sporty stil? Kjørestiler er ulike, og det er viktig å velge dekk med de riktige egenskapene slik at kombinasjonen bil/dekk passer deg best mulig. 4. HVEM KAN HJELPE MEG Å VELGE RETT? Husk at alle valg av dekk er en balanse mellom kjørekvalitet, støy, drivstofføkonomi, slitasje, belastningskapasitet og pris. Råd forhandlerens ekspert til å velge et dekk med riktig balanse både for bilen og deg. 5. EU-MERKINGEN EU-merkingen av dekk kan være til ytterligere hjelp når du skal velge nye dekk. EUmerkingen gir deg viktig informasjon om sikkerhet og miljø. Du finner mer informasjon på https://www.goodyear.eu/home_en/tireadvice/eu-tire-label/ EU-dekkmerkingen gir imidlertid ikke informasjon om enkelte nordiske vinterkriterier som også er viktige ved kjøp av vinterdekk, så som egenskaper på snø og is. Når det gjelder dette, kan du spørre en forhandler du stoler på, og se etter mer informasjon fra dekktester. 16

17 KJØP AV DEKK DEKKVANER PÅ NETTET I henhold til danskene og finnene brukes Internett hovedsakelig til å sammenligne og slå opp dekkpriser før de kjøper. Men det vanligste er fremdeles å kjøpe dekk fra dekkforhandlere eller forretninger. Hver femte svenske og danske har planer om å kjøpe dekk på nettet. I Finland vil bare 9 % gjøre det samme. Flertallet i Norden planlegger å kjøpe sine neste dekk fra en dekkspesialist eller bilforhandler. Tenk deg at du skulle kjøpe nye dekk til bilen neste uke. Ville du bruke Internett på noen måte i forbindelse med dette kjøpet? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Ja, til å finne ut hvor forhandlerne er 26% 24% 21% 29% Ja, til å finne prisinformasjon 52% 43% 54% 54% Ja, til å finne informasjon og så kjøpe via nettet 18% 10% 17% 9% Nei, jeg ville ikke brukt Internett 24% 27% 24% 19% Ja, for å lese mer om produktet 46% 40% 35% 37% Ja, for å sjekke prisen og bruke som grunnlag når jeg forhandler med dekkforhandleren 17% 19% 22% 24% Ja, for å lese anmeldelser 29% 23% 19% 29% 17

18 KJØP AV DEKK Hvilken type forretning gikk du til forrige gang du kjøpte dekk? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Dekkforhandler/dekkspesialist 59% 57% 37% 61% Bilforhandler 14% 15% % 11% Frittstående bilforhandler 1% 6% 8% 1% Autosenter/butikk med bilrekvisita 2% 4% 7% 2% Internett 14% 5% 13% 4% Hurtigmontører 0% 1% 1% 12% Annet/vet ikke 9% 9% 13% 5% Hvis du måtte kjøpe nye dekk i dag, hva slags forretning ville du gått til? SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND Dekkforhandler/dekkspesialist 69% 63% 45% 67% Bilforhandler 5% 8% 11% 3% Frittstående bilforhandler 0% 4% 6% 1% Autosenter/butikk med bilrekvisita 2% 3% 4% 1% Internett 14% 8% 14% 6% Hurtigmontører 0% 1% 1% 12% Annet/vet ikke 9% 10% 17% 8% 18

19 KJØP AV DEKK MER ENN 50 % TENKER PÅ MILJØET NÅR DE VELGER DEKK Miljøaspektet er viktig ved kjøp av dekk. Faktum er at dekkene har direkte innvirkning på drivstofforbruket, siden % av forbruket kommer direkte fra rullemotstanden i dekkene. Miljøinteressen er høyest hos danskene, hvor nesten sju av ti er litt, noe, eller veldig påvirket av miljøspørsmål når de velger dekk. I Finland er det tilsvarende tallet 54 %, og i Sverige 56 %. Nordmennene er minst opptatt av miljøspørsmål (53 %). 100 SVERIGE 100 NORGE / /14 De ville påvirke meg veldig De ville påvirke meg noe De ville bare påvirke meg litt De ville ikke ha noen innvirkning på min beslutning Vet ikke 100 DANMARK 100 FINLAND / /14 I det siste har det vært en del reportasjer og debatter i mediene om dekk og den innvirkningen de har på miljø og helse, for eksempel om piggdekk eller piggfrie vinterdekk. Tenk deg at du skulle kjøpe nye dekk til bilen. I hvor stor grad ville disse debattene eller rapportene påvirke deg når du skal kjøpe dekk? 19

20 KJØP AV DEKK TIPS FOR DRIVSTOFFBESPARENDE KJØRING Uansett hvor du bor eller hva slags bil du kjører, er det stor sjanse for at du kan få litt flere kilometer ut av hver tank. En forbedring på bare én eller to kilometer per liter kan virkelig gi resultater i lengden. Disse seks tipsene om drivstoffeffektiv kjøring kan hjelpe deg å forbedre bilens drivstofføkonomi spar penger samtidig som du reduserer CO 2 -utslippene. De fleste av disse tipsene vil gi deg litt mer ut av hver tank med drivstoff men hvis du følger flere av tipsene samtidig, kan økningen i kjørelengde per tank bli ganske betydelige. SEKS TIPS FOR DRIVSTOFFEFFEKTIV KJØRING 1. SETT NED FARTEN En av de enkleste og mest effektive måtene å spare drivstoff på, er å redusere farten. Når farten på bilen øker, øker også drivstofforbruket. Hvis du øker farten fra 40 til 80 km/t, vil for eksempel forbruket nesten fordobles. For høy eller for lav hastighet kan imidlertid begge føre til høyt drivstofforbruk i liter per mil. Optimalt drivstofforbruk har bilen i mellom 50 og 70 km/t. * Kilde: Elsevier, Transportforskning 2. ENDRE KJØRESTIL Du kan spare drivstoff ved å akselerere gradvis og bytte gir så trinnløst som mulig. Forutse stopp og unngå bråbremsing, og se langt fremover på veien slik at du kan redusere farten jevnt og trygt inn mot et kryss foran deg når du ser at trafikken har stanset opp. Aggressiv kjøring, «gassen i bånn»- manøvrer og hyppig bråbremsing kan føre til et drivstofforbruk så mye som % over det du bruker med jevn kjøring. * Kilde: U.S. Environmental protection agency (EPA) 3. BRUK HØYEST MULIG GIR Biler er utformet for å starte i lavest mulig gir, fordi det er da de har mest krav, men ved en bestemt hastighet kan kjøring på høyest mulig gir spare drivstoff. Å kjøre av gårde på lavt gir kan øke drivstofforbruket. Prøv alltid å gire opp når det er trygt å gjøre det. * Kilde: National Renewable Energy Laboratory (Laboratorium underlagt USAs energidepartement) 4. FJERN UNØDVENDIG BELASTNING Jo tyngre bilen er, jo mer energi trenger den for å bevege seg. Å kjøre rundt med overflødig

21 KJØP AV DEKK vekt vil derfor føre til høyere drivstofforbruk. For hvert 50. kilo ekstra vil drivstofforbruket øke med 1 2 %*. Tenk nøye over hva du trenger å ha med deg i bilen, og fjern alle unødvendige ting. * Kilde: U.S. Environmental Protection Agency (EPA) * Kilde: Energy and Environmental Analysis, Inc., Washington, DC 5. HA RIKTIG LUFTTRYKK I DEKKENE Dekk med for lavt lufttrykk har høyere rullemotstand det vil si at de krever mer energi for å rulle og det fører til høyere drivstofforbruk. Dekk som er montert på felgen, mister luft over tid, så det er nødvendig å kontrollere lufttrykket regelmessig for å sikre at du har riktig trykk i henhold til brukerveiledningen fra bilprodusenten. Ved å opprettholde riktig trykk i dekkene kan du spare opptil 5 % i drivstoff. Dekk med riktig trykk er også tryggere og varer lengre. * Källa: US Environmental Protection Agency (EPA) 6. KONTROLLER EU-MERKINGEN PÅ DEKKENE Dekk har betydelig innvirkning på bilens rullemotstand. Drivstoffeffektive dekk krever mindre energi for å rulle. Et lettrullende dekk («lav rullemotstand») krever mindre drivstoff siden mindre energi blir sløst bort på friksjon og varme. En forskjell mellom A-merking og G-merking i EU-merkingen kan bety en reduksjon i drivstofforbruket på opptil 7,5 %. Eller for å si det på en enklere måte: Hvis du velger A-merkede dekk i stedet for G-merkede dekk, kan du spare mer enn 6 liter drivstoff på 100 mil.* * Basert på et gjennomsnittlig forbruk på 0,8 liter per mil, drivstoffpris på EUR 1,50 per liter og gjennomsnittlig kjørelengde på km. A B C D E F G B A B C D E F G B 72 db Om undersøkelsen Goodyears dekkbarometer 14 er basert på følgende undersøkelse fra 13/14: Goodyear Dunlop Brand Perception Survey, Winter 13. Gjennomført av GFK Custom Research med 40 forbrukere mellom 25 og 59 år i Estland, Latvia, Litauen, Sverige, Norge, Danmark og Finland. Undersøkelsen ble gjennomført i januar

22 NOTES 22

23 NOTES 23

24 Goodyear Dunlop Tires Norge AS

Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere!

Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere! Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere! Vintertrafikken er full av overraskelser Snø, is eller sørpe du vet aldri hva som kan skje. Vær forberedt. Velg klokt og sørg for at du kommer

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 205 Mai 205 Piggdekkundersøkelse - VÅR 205 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen våren 205. Hensikten

Detaljer

10 punkter for grønnere kjøring

10 punkter for grønnere kjøring Målet med kampanjen Gjør bilbruken grønn (MAKE CARS GREEN) er å redusere påvirkningen biler har på miljøet samt å hjelpe førere å tenke grønt før de kjører. 10 punkter for grønnere kjøring Kjøp grønt Planlegg

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Bremselengde. (Elevhefte) Hensikt:

Bremselengde. (Elevhefte) Hensikt: Bremselengde (Elevhefte) Hensikt: Du skal nå lære om sammenhengen mellom fart og bremselengde. Du skal lære om friksjon og friksjonskoeffisient Lære om hvilke faktorer som påvirker total stopplengde for

Detaljer

Mercedes - Benz. 8. Mai Lars Berg

Mercedes - Benz. 8. Mai Lars Berg Mercedes - Benz 8. Mai 2010 Lars Berg Faktorer som påvirker bilens drivstofforbruk De forskjellige faktorene: Rullemotstand Dekkvalg ( Brede dekk øker forbruk) Luftrykk ( 1 bar for lavt trykk gir 5-7%

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse April 2012 Piggdekkundersøkelse - VÅR 2012 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen fra våren 2012.

Detaljer

VINTERSYKLINGSSENTER. Roser i kinnene og først på jobb

VINTERSYKLINGSSENTER. Roser i kinnene og først på jobb VINTERSYKLINGSSENTER Roser i kinnene og først på jobb Is Med gode piggdekk får du kontroll på isen. Snø Elsykkelen hjelper deg gjennom snøen. Kulde På tråsykkel blir du svett, og begynner fort å fryse,

Detaljer

Eksempel på dataene man finner i vognkortet: 195/65 R 15 91H 6,5 ET min 55mm.

Eksempel på dataene man finner i vognkortet: 195/65 R 15 91H 6,5 ET min 55mm. Hjulutrusning på bobil. Skiller hjulutrusningen på bobil seg ut fra andre biler? Hvis vi med hjulutrusning holder oss til dekk og felg blir svaret både ja og nei. Lovene og reglene for dekk og felg er

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk

DinE. Hvilke dekkspor etterlater du deg? Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden. Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk DinE Akkurat nå ruller milliarder av dekk rundt om i verden Hver dag produseres flere hundre tusen nye dekk dekkspor Hvilke dekkspor etterlater du deg? Det er dekk som får verden til å rulle Alt du ser

Detaljer

En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen

En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen En del spørsmål, merkelige teorier, myter og meninger om dekk og dekkslitasje på motorsykkel har vel de fleste av oss hørt opp gjennom tiden. Noe er nok helt riktig,

Detaljer

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER Forbrukerguide Bruk tøyet bruk hodet skån miljøet! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick, Katrina

Detaljer

Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE.

Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE. Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE. 1. Daglig kontroll Still sittestilling, ratt, hodestøtte og speil i bilen. (Sensor forventer at elev setter i gang med dette TILKOBLING TILHENGER uoppfordret.) LYS: Blinklys,

Detaljer

VINTERDEKK SEMINAR Telemarksvingen, Bamble

VINTERDEKK SEMINAR Telemarksvingen, Bamble VINTERDEKK SEMINAR Telemarksvingen, Bamble 14.11.08 HEMMELIGHETEN BAK ET GODT OG SIKKERT VINTERDEKK DIN BESTE SAMARBEIDSPARTNER for bedre bilhold og biløkonomi PIGG KONTRA PIGGFRITT TEKNIKK ELLER PSYKOLOGI?

Detaljer

KMAX-serien. kjør lengre hele året...

KMAX-serien. kjør lengre hele året... KMAX-serien. kjør lengre hele året... Opptil 5 % bedre kjørelengde sammenlignet med forgjengeren. 1 1 Sammenligningstester utført av Goodyear Innovation Center Luxembourg på dimensjon 15/80R22.5 mellom

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

TESTING UNDER EKSTREME FORHOLD

TESTING UNDER EKSTREME FORHOLD TESTING UNDER EKSTREME FORHOLD RESULTATER OPPNÅDD AV VERDENS LEDENDE PRODUSENT AV VINTERDEKK 1930 1932 Produksjonen av dekk til personbiler starter i Nokia. 1934 "Kelirengas", verdens første vinterdekk.

Detaljer

METZELER ROADTEC 01, det nye sportstouring dekket som gjør reisen til en opplevelse

METZELER ROADTEC 01, det nye sportstouring dekket som gjør reisen til en opplevelse PRESS RELEASE 05 NOVEMBER 2015 METZELER ROADTEC 01, det nye sportstouring dekket som gjør reisen til en opplevelse Metzelers nyeste dekk gir utmerket ytelse både på våt og tørr vei, og det gir lang kjørelengde

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Statens vegvesen - organisering. Norske krav til vinterdekk. Reidar Henry Svendsen

Statens vegvesen - organisering. Norske krav til vinterdekk. Reidar Henry Svendsen Statens vegvesen - organisering Norske krav til vinterdekk Reidar Henry Svendsen reidar.svendsen@vegvesen.no Vegdirektoratet *) Legges direkte under Samferdselsdepartementet fra 1. juli 2016 Vi er der

Detaljer

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Logg Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Innkjøring på større veg de på veien. Når du skal kjøre inn på en større veg der du har vikeplikt,

Detaljer

Trafikksikkerhet med og uten pigger. Vinterdekk i fokus 14/11. Arild Ragnøy, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet med og uten pigger. Vinterdekk i fokus 14/11. Arild Ragnøy, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet med og uten pigger Vinterdekk i fokus 14/11, Vegdirektoratet Skisse ca innhold 1 Utviklingen av pigg og piggbruk 2 Tekniske egenskaper ved pigg/piggfrie dekk av betydning for trafikksikkerhet

Detaljer

Produktoversikt for Bandag retread

Produktoversikt for Bandag retread Produktoversikt for Bandag retread Norge 09/2013 Anbefalte produkter for optimal ytelse DRIVhjUL AllE POSISjONER TILhENgER Last & Buss Lett Last Last & Buss Tvilling & Super Singel M749 Ecopia BDL2 R249

Detaljer

Kjøreteknikk motocross

Kjøreteknikk motocross Kjøreteknikk motocross Den fritt oversatt fra Motocross Action, hvor motocross / supercrosslegenden Bob Hurricane Hannah og Motocross Action gir deg 10 eksklusive tips som reduserer rundetidene dine og

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Drammen ønsker bedre byluft

Drammen ønsker bedre byluft TØI rapport 570/2002 Forfattere: Astrid H Amundsen og Ulf Rydningen Oslo 2002, 59 sider Sammendrag: 80% piggfritt i innen 2004? Resultater fra en spørreundersøkelse i og fem nabokommuner. ønsker bedre

Detaljer

Fakturagrunnlag. 21. september 2015 Personbil, SUV/4x4 og varebil. Trust the Natives.

Fakturagrunnlag. 21. september 2015 Personbil, SUV/4x4 og varebil. Trust the Natives. Fakturagrunnlag 21. september 2015 Personbil, SUV/4x4 og varebil Trust the Natives. Innholdsfortegnelse Velg riktig vinterdekk... 3 Sommerdekk for personbil... 4 Sommerdekk for SUV/4x4... 8 Sommerdekk

Detaljer

Alcoa smidde aluminiumfelger. Fakta og tall

Alcoa smidde aluminiumfelger. Fakta og tall Alcoa smidde aluminiumfelger Fakta og tall VISSTE DU AT? Alcoa-felger er de sterkeste felgene Hver felg starter som en enkel blokk av en høyverdig korrosjonsbestandig aluminiumslegering. With a 8000 tons

Detaljer

Lys - Dekk - Kjede Bremser. Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette på eget initiativ.

Lys - Dekk - Kjede Bremser. Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette på eget initiativ. Sikkerhetskontroll MC Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette på eget initiativ. Hva skal eleven gjøre? Lys - Dekk - Kjede Bremser LYS: Ta en rask kontroll at alle lys fungerer.

Detaljer

Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS

Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS Lykke til med førerkort antena1wheel.mpeg antena1wheel.mpeg 2 Regler og informasjon Kontaktskjema for skolen Skolens regler for kjøretimer og avbestilling m.m. Kursets

Detaljer

Sikkerhetskontroll kl. B

Sikkerhetskontroll kl. B Førerkortsentralen AS Vestre Strømkai 9 5008 Bergen Telefon: 55210900 Telefaks: 55210901 E-post: post@forerkortsentralen.no Org.nr. 971 080 523 Sikkerhetskontroll kl. B Vognkortet 1 Hva er den største

Detaljer

PRISER PERSONBIL/VARE 2014 GJELDER FRA JANUAR 2014

PRISER PERSONBIL/VARE 2014 GJELDER FRA JANUAR 2014 PRISER PERSONBIL/VARE 2014 GJELDER FRA JANUAR 2014 Kontaktinfo Innhold Salgsbetingelser ordre TELEFON FAKS adresse Ordrekontor 62 96 69 20 62 96 69 21 2114 Disenå web e-post Nettordre https://webordre.bridgestone.no

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Bakgrunn og problemstillinger

Bakgrunn og problemstillinger Velferdsvirkninger av økte bilkostnader for barnefamiliers aktivitetsmønstre BISEKseminar Oslo 4.5.09 2009 Randi Hjorthol, rh@toi.no Transportøkonomisk institutt, Norge Bakgrunn og problemstillinger Lite

Detaljer

kr.180 mill. Ekskl. Mva.

kr.180 mill. Ekskl. Mva. Auto Grip as Egil Stenshagen Produkter: Dekk Felger Komplette hjul 35 ansatte Årsomsetning kr.180 mill. Ekskl. Mva. Egil Stenshagen Holding AS består av 3 kjerneområder: Bil, dekk og eiendom! Egil Stenshagen

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Piggdekk eller piggfritt? Hvilke valg gjør norske bilister? Tore Vaaje Gjensidige NOR Forsikring

Piggdekk eller piggfritt? Hvilke valg gjør norske bilister? Tore Vaaje Gjensidige NOR Forsikring Piggdekk eller piggfritt? Hvilke valg gjør norske bilister? Tore Vaaje Gjensidige NOR Forsikring Sollerud, januar 2003 1 Bakgrunn Piggdekkene sliter asfalt som i byområder kan medføre helsefare, og kostnadene

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring 1 til opplæringsmodulen Øko-kjøring Denne innledning til temaet øko-kjøring er utviklet for folk som jobber med innvandrere og som ønsker å hjelpe dem til å tilpasse seg til mer bærekraftige transportmidler.

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Sikkerhetskontroll BE

Sikkerhetskontroll BE 1. Daglig kontroll Still sittestilling, ratt, hodestøtte og speil i bilen. (Sensor forventer at elev setter i gang med dette TILKOBLING TILHENGER uoppfordret.) LYS: Blinklys, Bremselys,Baklys og skiltlys

Detaljer

SIKKERHETSKONTROLL KL. B

SIKKERHETSKONTROLL KL. B SIKKERHETSKONTROLL KL. B Kontroll av 1. Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan dra? 2. Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med for tung tilhenger? 1. Hvor stor nyttelast kan

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Førerkort klasse B ny læreplan 2005

Førerkort klasse B ny læreplan 2005 Førerkort klasse B ny læreplan 2005 Evaluering av endringer i ulykkesinnblanding, kjøreatferd og holdninger Fridulv Sagberg Transportøkonomisk institutt Den nasjonale føreropplæringskonferansen, Trondheim

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

UKE 1. Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start

UKE 1. Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start UKE 1 Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start bør du være på rundt 85-95% av makspuls mot slutten av 4-minutters perioden. Her kan du lese om hvordan du finner makspuls. 3. 5 minutter nedtrapping

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

INFO INDUSTRI DEKK. Oppdag fordelene Firestone kan tilby. DURAFORCE-UTILITY R8000 UTILITY

INFO INDUSTRI DEKK. Oppdag fordelene Firestone kan tilby. DURAFORCE-UTILITY R8000 UTILITY DEKKSORTIMENT RADIAL LANDBRUKSDEKK 2015 INFO Oppdag Firestone kan tilby. Designet i Italia og produsert i Spania, Firestone Europeiske landbruksprodukter dekker behovene for Europeiske bønder. Ledende

Detaljer

TRAKTOR MAXI TRACTION IF MAXI TRACTION PERFORMER 65. For topp ytelse: redusert jordpakking og høyere effektivitet.

TRAKTOR MAXI TRACTION IF MAXI TRACTION PERFORMER 65. For topp ytelse: redusert jordpakking og høyere effektivitet. DEKKSORTIMENT RADIAL LANDBRUKSDEKK 2016 TRAKTOR MAXI TRACTION IF For topp ytelse: redusert jordpakking og høyere effektivitet. Opp til 20% høyere belastning. Utmerket kjørekomfort, selv ved høy hastighet

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen Å krysse vegen veileder til presentasjon Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om risiko ved kryssing av veg og forslag til aktiviteter

Detaljer

MARATON. Treningsprogram Maraton 3 timer 3 timer 30 minutter

MARATON. Treningsprogram Maraton 3 timer 3 timer 30 minutter MARATON Treningsprogram Maraton 3 timer 3 timer 30 minutter Programmet er på hele 24 uker. Ingen går gjennom en treningsperiode uten problemer med sykdom, småskader og andre hendelser. Husk at du aldri

Detaljer

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Transport og utslipp Hva er transport? Transport er å flytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligste formene for transport er sykkel, motorsykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis vognkort

Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis vognkort 1 sikkerhetskontroll av bilen Vognkortet: Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan trekke? hva skal eleven gjøre Se/vis vognkort 2 Hvilke konsekvenser kan man få dersom man kjører

Detaljer

dekktest MOTOR OKTOBER 2006

dekktest MOTOR OKTOBER 2006 52 M806_DEKKTEST.indd 52 20-09-06 12:11:35 Det er tettere enn noen gang i vinterdekk-toppen. Men det er fortsatt de store som viser vei på is og snø. Tekst: Jukka Antila og Rune Korsvoll Foto: Lasse Allard

Detaljer

1. Hva er den største tillatte totalvekten på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis i vognkort.

1. Hva er den største tillatte totalvekten på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis i vognkort. Sikkerhetskontroll klasse B Vognkortet 1. Hva er den største tillatte totalvekten på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis i vognkort. 2. Hvilke konsekvenser kan det få dersom man kjører med for tung

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

Hva hvis? Jorden sluttet å rotere

Hva hvis? Jorden sluttet å rotere Hva hvis? Jorden sluttet å rotere Jordrotasjon Planeter roterer. Solsystemet ble til for 4,5 milliarder år siden fra en roterende sky. Da planetene ble dannet overtok de rotasjonen helt fram til i dag.

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen

Å krysse vegen veileder til presentasjon. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen Å krysse vegen veileder til presentasjon Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om risiko ved kryssing av veg og forslag til aktiviteter

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Og det er her hovedutfordringen med keramikk ligger. Først må man finne riktig skjærehastighet i forhold til arbeidsstykkets hardhet for å få den

Og det er her hovedutfordringen med keramikk ligger. Først må man finne riktig skjærehastighet i forhold til arbeidsstykkets hardhet for å få den Har du nok tid og penger så er det nesten mulig å maskinere alle typer metaller med de verktøyene du har. Du har sikkert ikke ikke råd eller tid til å eksprimentere hver dag for å finne den optimale verktøyløsningen,

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE LAVERE FART ALLES GEVINST GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE LAVERE FART ALLES GEVINST GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Priser sommer-/vinterdekk

Priser sommer-/vinterdekk Priser sommer-/vinterdekk 1. januar 2014 EU etikett EU-etikett Fra november 2013 må alle nye dekk solgt i Europa, produsert etter 1. juni 2012, være utstyrt med EU-etikett. Etiketten har til hensikt å

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Sikkerhetskontroll klasse B96 og BE

Sikkerhetskontroll klasse B96 og BE Sikkerhetskontroll klasse B96 og BE 1. Daglig kontroll 1. Dekk: Ta en synlig kontroll av lufttrykk og at de er fri for skader og rift. Hvilke krav gjelder for sikring av veigrep på tilhenger på vinterføre?

Detaljer

Dyner KJØPEHJELP. Bli inspirert på IKEA.no. Syntetisk fiber. Cellulosefiber. Dun og fjær. Varmeregulerende fôr. Kan vaskes i maskin på 60 C

Dyner KJØPEHJELP. Bli inspirert på IKEA.no. Syntetisk fiber. Cellulosefiber. Dun og fjær. Varmeregulerende fôr. Kan vaskes i maskin på 60 C KJØPEHJELP Dyner Syntetisk fiber Cellulosefiber Dun og fjær Varmeregulerende fôr Velg den rette temperaturen i sengen! En god og varm dyne sørger for at du både sover bedre og våkner mer uthvilt. Riktig

Detaljer

Dette dokumentet er ment å være en repetisjon av sikkerhetskontrollen man tar ved trafikkskolen.

Dette dokumentet er ment å være en repetisjon av sikkerhetskontrollen man tar ved trafikkskolen. Under følger en oversikt over løsninger på de ulike oppgavene du kan få på en førerprøve: Dette dokumentet er ment å være en repetisjon av sikkerhetskontrollen man tar ved trafikkskolen. Tema: Vognkort

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form Aktivitetsdagbok for deg som vil komme i bedre form Vil du komme i bedre form og være mer fysisk aktiv enn du er nå? Da kan denne dagboken være en hjelp til planlegging og gjennomføring. Her kan du skrive

Detaljer

Skolepatrulje. en viktig oppgave! Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale

Skolepatrulje. en viktig oppgave! Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje en viktig oppgave Et informasjonshefte fra trygg trafikk Velkommen som skolepatrulje Det er en stor og viktig oppgave

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Bestilling Resultatavtalen for Region øst 2012 Utviklingsoppgave innen trafikksikkerhet Temaanalyse for eldre basert på materiale fra UAG-arbeidet

Detaljer

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer.

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer. Undersøkelse om miljøbevissthet i Averøy kommune Utført av elever ved Averøy ungdomsskole våren 29 Det ble sendt ut 29 spørreskjemaer. 17 personer svarte. Aldersfordeling: 13 16 år: 4 stk 17 2 år: 2 stk.

Detaljer

Perseidene 2015 fra Norge

Perseidene 2015 fra Norge Perseidene 2015 fra Norge Av Birger Andresen, Trondheim Astronomiske Forening (www.taf-astro.no) 2015 antas å bli et godt år for den flotte meteorsvermen Perseidene, i hvert fall for de som bor så langt

Detaljer

Trafikksikkerhetskonferansen 2014

Trafikksikkerhetskonferansen 2014 Trafikksikkerhetskonferansen 2014 Yara: En Bedrift, 24-timers mennesket Stein Rune Sakshaug, Regional HESQ Manager, Industrial Nordic Yara leverer bærekraftige løsninger for landbruk og miljø Landbruks

Detaljer

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Wi-Fi Mer komfort, mer kontroll og mer effektivitet den mest intelligente måten å varme opp hjemmet ditt på. P2 Komfort og kontroll: Det er nettopp hva evohome

Detaljer