INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag avholdes mandag kl i Menighetssalen i Røa kirke, Nordengveien 9. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2002 A) Årsregnskap for 2002 B) Anvendelse av disponible midler pr GODTGJØRELSER A) Styret (forslag fra styremedlem Einar Wettre Bredesen) B) Revisor C) Komitehonorar 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av delegert med vara til Hovseter Vaktmestersentral for 1 år Oslo, I styret for Himstadplassen Borettslag Knut Assev /s/ Liv Egge /s/ Fred Hammeren /s/ Einar Wettre Bredesen /s/ Per Axel Thue /s/ På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Ektefelle/samboer må ha med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

2 2 Himstadplassen Borettslag 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2002 Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder : Knut Assev Olaf Bulls vei 18B Nestleder : Per Axel Thue Olaf Bulls vei 28 Sekretær : Einar Wettre Bredesen Olaf Bulls vei 18A Styremedlem : Fred Hammeren Olaf Bulls vei 18C Styremedlem : Liv Egge Olaf Bulls vei 14B VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Morten Torgersen Olaf Bulls vei 14C Grethe Nordbye Olaf Bulls vei 18B Johan Wroldsen Olaf Bulls vei 12 Espen Dieseth Olaf Bulls vei 16 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: Knut Assev Johan Wroldsen som delegert som vararepresentant VALGKOMITEEN: Else Koritzinsky Holm Olaf Bulls vei 28 Ellen Tønsager Olaf Bulls vei 18A REPRESENTANT MED VARAREPRESENTANT TIL SAMEIERMØTET I HOVSETER VAKTMESTERSENTRAL: Knut Assev representant Olaf Bulls vei 18B Johan Wroldsen vararepresentant Olaf Bulls vei FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA.

3 3 Himstadplassen Borettslag 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel Røa i Oslo og har adresse: Olaf Bulls vei Borettslaget består av 8 bygninger med 136 andelsleiligheter. 2 opprinnelige leiligheter og andeler er slått sammen til en. Borettslagets opprinnelige tjenesteleilighet er nå innlemmet som en ordinær andelsleilighet. Tomten, som ble kjøpt i 1988, har gårdsnummer 33, bruksnummer 2167 og er på m 2. Første innflytting i borettslaget skjedde Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, tilstreber et godt arbeidsmiljø og forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Borettslagets styre består av en kvinne og fire menn. Styrets leder er en mann. Borettslaget har ingen ansatte. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i borettslaget. VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har avtale om vaktmestertjenester med Hovseter Vaktmestersentral. Sentralen har kontoradresse i Hovseterveien 68, og kan kontaktes på telefon , faks, , mobiltelefon eller e-post: VEKTERTJENESTE Borettslagets avtale med Securitas om vektertjeneste er sagt opp av styret med virkning fra og med Beboerne kan derfor ikke lenger ringe Securitas for assistanse KABEL-TV UPC er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, samt bredbånd, telefoni og digital-tv. UPCs servicetelefon er betjent mandag til fredag mellom kl samt lørdag og søndag kl Feilmelding og support kan også meldes på UPCs kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man bytte dekoder. På UPCs hjemmeside finner man oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter.

4 4 Himstadplassen Borettslag PARKERING Borettslaget har parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med styret. NØKLER/SKILT Nøkler kan bestilles ved henvendelse til Hovseter Vaktmestersentral. Skilt til ringeklokke og postkasse kan bestilles hos Snapp Service Røa, telefon FRAMLEIE Framleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av framleietaker. Ulovlig framleie anses som brudd på husleiekontrakten og kan føre til oppsigelse av andelseiers leieforhold. Søknadsskjema for framleie fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er pr ikke registrert framleide andelsleiligheter i borettslaget. INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD Borettslaget har individualisert fellesgjeld. Andelseiere har adgang til å nedbetale sin andel av fellesgjelden, så fremt borettslaget har flytende rente på IN-lån. Nedbetaling forutsetter at andelseier har en egen avtale med borettslaget. Det påløper et engangsgebyr som for tiden er kr 500,- ved etablering av avtalen. Ved forespørsel til OBOS forvaltningsavdeling vil andelseier få tilsendt giro som skal benyttes ved nedbetaling. Nedbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall 30/6 og 30/11 på borettslagets felleslån. Minimumsbeløpet er kr ,- pr. gang. Beløpet må være kreditert OBOS klientkonto 10 dager før terminforfall. Ved nedbetaling vil andelseieren få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn gjennom husleien. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn ble det i 1990 vedtatt at alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller husbrannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseier som har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. RABATTAVTALE MED TELENOR Det er inngått ny rabattavtale med Telenor. Den viktigste endringen er rabatten på fastavgiften som er falt bort. Til gjengjeld er det blitt gratis å ringe på

5 5 Himstadplassen Borettslag lørdager mot en oppstartavgift på 59 øre. (Gjelder kun telefonsamtaler til Norgespris). Følgende rabatt gjelder på tellerskritt: Inntil kr 4 000,- pr. år gir 20 % i rabatt Utover kr 4 000,- pr. år gir 25 % i rabatt Denne rabatten gjelder også mobil- og utenlandssamtaler. Ved å gå inn på kan du bestille en eller flere av tilleggstjenestene med rabatter fra 33 % til 50 %. Har du spørsmål til avtalen, kan du ringe Telenors kundeservice på telefon FELLESMÅLING OG FELLES INNKJØP AV STRØM På Generalforsamlingen ble det vedtatt enstemmig å inngå en avtale med Optima Nett Norge AS om fellesmåling av strøm ved hjelp av "Optima-systemet" og nye digitale strømmålere som borettslaget kjøpte. Ved dette ble borettslaget forespeilet at strømregningene, som består av nettleie, kraftpris og offentlige avgifter, kunne reduseres med opptil 30 % for beboerne i boligselskapet. Dette skulle oppnås i hovedsak ved at fastleddet på nettleien ble redusert og ved at borettslaget samlet ville oppnå storkundebetingelser på krafttariffene. Samtidig ble det inngått en 3-årig avtale med virkning fra ca om kraftleveranse fra Møre og Romsdal Energi A/S (= Istad Kraft AS). Sommeren 2002 gikk Optima Nett Norge AS konkurs. Dets "Optima-system" for avlesing og håndtering av strømmålerdata ble kjøpt av Istad Nett AS, som blant annet eier Istad Kraft AS. I praksis fortsetter alt som før konkursen. I hvilken grad borettslaget og beboerne faktisk har spart penger på dette opplegget har hittil ikke kunnet fastslås, men vil bli forsøkt analysert. Hver enkelt leilighet har som opprinnelig opprettholdt måling av eget forbruk. Ved salg eller eierskifte av leiligheten, må eierskifteskjema fylles ut. Dette kan fås ved henvendelse til Istad Kraft AS på telefon eller internett REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD 2002 Gjennomført realkalisering av taket i nedre garasjeanlegg. Reparert vertikale betongskillevegger på OBv 14, 18 og 24. Utvendig tetting av taket på kjøretunnelen mellom OBv 14 og 18. Mindre utbedringer og tettinger i øvre grarasjeplan. Mye utvendig trepanel på terrasser, fellesanlegg, vindus- og dørkarmer er beiset.

6 6 Himstadplassen Borettslag Mange feil og mangler ved elektrisk anlegg er utbedret. Men noe gjenstår. Nedre garasjeport er reparert med ny motor, føringsskinne og nøkkelbrytere med mer. Alle trappeoppganger er bonet. Ca 10 trær for det meste gran er felt. Ny ekstra varmtvannsbereder (femte) er montert. Styrerommet er pusset opp og møbler skiftet Gjennomført en del oppgradering av inngangspartiet i borettslaget med legging av skiferstein og plassert ut benk/bord. Beplantning i skråningen ved innkjørsel til garasjeanlegg. Styret ser etter kontakt med spesialister at det vil bli behov for ytterligere rehabilitering av garasjeanlegget i Innlagt nytt bredbåndanlegg. Ferdigstilt rehabilitering av nedre garasjeanlegg Avsluttet rehabilitering av garasjeanlegg. Rehabilitering av forstøtningsmur ved blokk nr. 12 og 16. Varmekabler er lagt i stikkveier. Lekeplassutstyr er tilpasset iht. gjeldende regler. Etablert ny sittegruppe. Etablert ny avløpsrenne ved blokk nr Alle bærebjelker i garasjebygget ble rehabilitert i henhold til vedlikeholdsplanen for garasjebygget, betongrehabiliteringsprosjekt fase 2. Beiset vegger på utsiden av garasjeanlegget Betongrehabilitering av øvre garasjeplan på dekkets overside. Gulvet er forseglet med polyuetanbelegg (type NOR60), vanntett belegg Gjennomført "den store vannsjekken". Skiftet 3 defekte blomsterkasser Gjennomført utvidet betongundersøkelse av hele bygningsmassen. Fullført alle vedlikeholdsarbeider anbefalt i rapport etter tilstandsrapport fra 1994, utenom betongarbeider. Betongrehabiliteringen planlegges utført i 1996 og 1997 Fylt opp masse under bygningen i OBv Gjennomført tilstandsvurdering av den totale bygningsmasse. Gjennomført betongundersøkelse. Montert nye stoppekraner for kaldt - og varmtvanntilførsel i samtlige leiligheter. Påbegynt de vedlikeholdsarbeid som er anbefalt i rapport etter tilstandsvurderingen. Bygget kjøretunnel mellom OBv 18 og 24, slik at garasjeanlegget ble fullstendig innebygget.

7 7 Himstadplassen Borettslag Skiftet ut alle dører i garasjeanleggene til selvlukkende, låsbare jerndører Bygget nytt styrerom i garasjeanlegget. Beiset alle sydvendte trevegger. Gjennomført følgende Enøk-tiltak: Installert sparedusjer i alle leiligheter. Installert fotoceller til lys i garasjene. Montert tidsur til kontakter for motorvarmere. Isolert nedgravde varmtvannsledninger. Skiftet til energisparende lys i oppganger Montert 4 nye varmtvannsberedere (fellesanlegg). Beiset vegger på terrasser og verandaer. Gjennomført ENØK-analyse. Fullførte reparasjonsarbeid, anbefalt etter tilstandsvurderingen i Installert røykvarslere og brannslokkingsapparater i samtlige leiligheter. Vedlikehold og reparasjon av alle takluker. Ettersyn og vedlikehold av kummer og røropplegg for varmtvanntilførsel. Malt utvendige vinduskarmer. Forbedret og montert betydelig flere lysarmaturer i garasjeanleggene Opparbeidet og ferdigstilt gressbelagt leke- og aktivitetsplass i skogområdet nedenfor borettslaget. Påbegynt de vedlikeholdsarbeider som er anbefalt i rapport etter tilstandsvurderingen i Gjennomført tilstandsvurdering av borettslaget bygningsmasse Pusset opp og malt garasjeanleggene. Pusset opp alle inngangspartiene RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret følger retningslinjer for styrearbeidet i borettslaget. Formålet er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler blant annet det ansvar styret har for økonomiske midler, habilitet, taushetsplikt, honorering, samt attestasjon og anvisning av utbetalinger. Beboerne honorerer arbeidet gjennom generalforsamlingens fastsettelse av styrehonoraret. HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med

8 8 Himstadplassen Borettslag virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr brann- og eksplosjonsvernloven forurensningsloven arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle boligselskap minst ha internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget fellesområdene og i leilighetene. Styret har påbegynt gjennomgang og utarbeidelse av system for internkontroll. Bakerst i heftet er det tatt inn en side med informasjon om brannsikkerhet fra Norsk Brannvernforening. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer var inntil årsskiftet forsikret i If Skadeforsikring. Fra er eiendommen forsikret hos Gjensidige NOR Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Er flere leiligheter berørt, notèr hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. GJENSIDIGE NOR SKADEFORSIKRING Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, har Gjensidige NOR Skadeforsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslaget styre vedtar dette.

9 9 Himstadplassen Borettslag 5. OMSETNING AV LEILIGHETER OBOS-medlemmer har forkjøpsrett ved kjøp av OBOS-leiligheter. Andelseiere i borettslag har fortrinnsrett til å tre inn i avtalen (høyeste bud), foran andre OBOS-medlemmer. Andelseier som ønsker å benytte sin forkjøpsrett, må selv følge med i OBOS fellesannonser tirsdag og torsdag i dagsavisene. Her står alle leiligheter, uavhengig om de selges av OBOSmegleren eller andre eiendomsmeglere. Du finner også oversikt over boliger som er til salgs på Melding om bruk av forkjøpsrett skal meldes direkte til OBOS, avdeling forkjøp. OBOS-megleren har oversikt over hvilke leiligheter som er solgt og til hvilke priser. Ta gjerne kontakt med OBOS-megleren dersom det er spørsmål om kjøp eller salg av OBOS- leilighet. 6. MØTER OG BEFARINGER Siden forrige ordinære generalforsamling har det vært avholdt 16 styremøter og foretatt 2 visuelle befaringer av eiendomsmassen. I tillegg har forskjellige styremedlemmer hatt over 20 separate møter med diverse eksterne aktører i ulike enkeltsaker. Alle varamedlemmer har vært innkalt etter tur og deltatt på styrets møter 7. STYRETS ARBEID 7. 1 Innledning Store saker som salg av tjenesteleiligheten, rehabilitering av garasjetaket på nedre plan og Selvaags ombygging av tidligere butikk-/kontorlokaler til 3 leiligheter og avtale om overtakelse av disse har naturlig nok dominert styrets arbeid i denne perioden. Men også mange andre saker har blitt behandlet. Oppgavene i styret har i hovedsak vært fordelt på de ulike styremedlemmer delvis i samsvar med engasjement og kompetanse. Styret har ansett det som viktig at beboerne får informasjon om saker som behandles og hva som foregår i borettslaget. Styret har derfor forsøkt å legge seg på en offensiv informasjonslinje med utsendelse av i alt 5 rundskriv til beboerne, samt 12 oppslag om diverse forhold. Det pågår også en liten spørreundersøkelse. Heldigvis har tidligere styrer vært flinke til å holde en god styring på borettslagets økonomi. Det har medført at vi nå på tross av store utlegg til garasjerehabilitering kan slå fast at vi fortsatt har en sunn økonomi som gjør det mulig å ta fatt på de oppgavene som venter.

10 10 Himstadplassen Borettslag Salg av tjenesteleiligheten På forrige generalforsamling ble det vedtatt at tjenesteleiligheten nederst i OBv 12 skulle selges for å bidra til finansieringen av rehabiliteringen av taket i nedre garasjeplan. Styret innhentet tilbud fra 3 eiendomsmeglerforetak og valgte på basis av pris og antatt best markedskontakt og salgsevne å engasjere Exact Eiendomsmeglere avdeling Majorstuen. Takstmann fastsatte verditaksten til kr ,-. Det gikk tregt på visningene like før sommerferien, og det kom bare inn et svært lavt bud som ikke kunne aksepteres. I samråd med megler ble det derfor besluttet å utsette nye visninger til godt etter ferien. Dette ga resultater og vi fikk solgt leiligheten for brutto kr ,- som må sies å være akseptabelt i et heller labert marked. Dessverre for høyeste budgiver viste det seg så at et annet OBOS-medlem gjorde sin forkjøpsrett gjeldende og trådte inn som kjøper til samme pris. Den oppnådde pris var litt i overkant av hva som var budsjettert Selvaags lokaler i OBv 26 En svært stor og viktig sak i denne styreperioden har vært håndtering av Selvaag Forvaltning A/S og Selvaag Eiendom A/S og deres ombygging av sine tidligere butikk-/kontorlokaler i OBv 26 til 3 leiligheter. Dessverre har kontakten og forholdet til Selvaag vist seg å bli svært vanskelig og anstrengt. Manglende informasjon, kontakt og enighet har medført at styret 2 ganger har følt seg tvunget til å sende krav om stopp av videre arbeider. Styret har måttet bruke svært mye tid, krefter og etter hvert advokatbistand (fra OBOS-advokatene) for å forsøke å komme fram til enighet med Selvaag vedrørende alle forhold knyttet til utbyggingen, salg og overføring av eierskap og ansvar til borettslaget. Først etter mange måneder, og etter at Selvaags advokat (som de leiet inn) hadde varslet at de hadde besluttet å ta ut stevning i saken, kom vi til forhandlingsbordet. Det resulterte i at styret oppnådde å få til en avtale med hensyn til tekniske løsninger samt juridiske og økonomiske vilkår som borettslaget kan være tjent med. I dette ligger flere ting. Blant annet skal Selvaags bruksrett til næringslokalene og garasje-/parkeringsplasser avvikles og de 3 leilighetene innlemmes som ordinære andelsleiligheter i borettslaget, ved at det utstedes 3 nye andeler knyttet til leilighetene. I første omgang mottar Selvaag disse andelene, inngår samtidig tre standard husleiekontrakter og begynner å betale ordinær husleie. Videre skal alle tegninger samt byggningsmessige og tekniske løsninger være godkjent av offentlige myndigheter og godt dokumentert. Garantiperioden er på 8 år og borettslaget får en økonomisk kompensasjon for ulike forhold på kr ,-, Når Selvaag har oppfylt sine ferdigstillelsesforpliktelser i henhold til avtalen og undertegnet denne, vil styret undertegne avtalen og umiddelbart utstede 3 nye andelsbevis og partialobligasjoner. Deretter kan Selvaag legge leilighetene ut

11 11 Himstadplassen Borettslag for salg. Hvis de ikke oppnår tilstrekkelig høy pris kan de leie ut fram til , dvs ca 3 år. Ved salg har borettslagets andelseiere og andre OBOS-medlemmer forkjøpsrett Ny ekstra varmtvannsbereder I forbindelse med at de 3 nye Selvaag-leilighetene skal innlemmes i borettslaget ble det oppnådd enighet om at de skulle tilknyttes samme varmtvannssystem som våre øvrige leiligheter. Selvaag har derfor bekostet en ny 600 liters varmtvannsbereder som er montert sammen med de 4 tilsvarende store som vi hadde fra før. Denne økte kapasiteten vil derfor komme alle beboere til tilgode, nye som gamle. Styret sørget i forkant for en befaring fra OSO som produserer og leverer berederne og fikk en tegning og beskrivelse av anbefalt tilkoblingsmåte. Denne ble overlevert Selvaag, men dessverre så ble ikke anbefalingen fulgt av Selvaags innleide rørleggerfirma. Dette medførte i en periode senhøstes at vi alle hadde en dårligere varmtvannsleveranse enn tidligere. Da styret gjorde Selvaag oppmerksom på dette og at det skyldtes feiltilkobling, ble forholdet rettet Vannlekkasjer Dette er et tilbakevendende problem og er nå generelt sett det som i størst grad medfører stadig økende forsikringspremier. Ved lengre fravær fra leiligheten bør beboeren stenge begge stoppekranene i leiligheten. I vinter har vi opplevd 3 brudd på fellesledningen for varmtvann. Først ble det brudd på røret i en kum mellom OBv 12 og 16. Etter at dette var reparert, ble varmtvannsituasjonen fortsatt ikke særlig god. Derved oppstod det mistanke om at det kunne være enda et brudd. Meget stor fuktighet i trappeoppgangen i OBv 16, samt varmemålinger i blokkens nederste leiligheter styrket mistanken. Etter å ha laget 2 mannhull i betongdekket og gravet / sugd ut masse under blokken, ble det funnet en sprekk i varmtvannsrøret. På grunn av det utilgjengelige skadestedet har denne lekkasjen medført et stort og langvarig arbeide. Så ved vinterferiens slutt første søndag i mars ble det meldt og konstatert nok et brudd, denne gang på varmtvannsrøret i etasjeskillet mellom øverste og nest øverste leilighet i OBv 16. Heldigvis dekkes alle skadene av vår skadeforsikring, med fratrekk av egenandel på kr 6.000,- pr skade. Dessverre er det sannsynlig at det på grunn av økt alder vil dukke opp flere tilsvarende skader i fremtiden. Noe vedlikehold og utskiftinger i forbindelse med VVS-anlegget bør derfor påregnes i nær fremtid.

12 12 Himstadplassen Borettslag Oppsigelse av Securitas Kostnaden for besøk av Securitasvakt var nå kommet opp i ca kr ,- pr år. Styret foretok derfor en enkel vurdering av denne kostnaden opp mot de sikkerhetsmessige oppgaver Securitas rapporterte at de utførte, samt de meldinger eller snarere mangel på slike som styret mottok fra beboere og andre. Styrets konklusjon ble at pengene nok kunne brukes til andre nyttigere formål, og avtalen med Securitas ble derfor sagt opp med virkning fra og med Borettslagets økonomi / husleien Verdien på leilighetene i Himstadplassen borettslag har holdt seg på markedsnivå i løpet av det siste året. Borettslagets økonomi er fortsatt solid og med mulighet for nedbetaling av fellesgjeld bidrar dette selvsagt til at verdien på leilighetene er stabilt god i dagens marked. Husleien i Himstadplassen har gjennom mange år vært moderat og ikke vært gjenstand for overraskende hopp. Husleien har i alle år vært holdt på et stabilt nivå, dette til tross for at vi de siste årene har gjennomført rehabilitering I garasjene som samlet har kostet ca. 9,9 millioner kroner. Dette har borettslaget kunnet gjennomføre som følge av sunn økonomisk planlegging og styring gjennom mange år Husleien i et borettslag skal normalt dekke to områder; ordinære driftskostnader og finansielle kostnader. Med IN-ordningen er husleien for alle beboere I Himstadplassen borettslag delt I to: grunnleie og finansielle kostnader. For de av beboerne som har nedbetalt hele sin andel av fellesgjelden inneholder husleiegiroen nå ingen krav om innbetaling av beløp til finansielle kostnader. For beboere som fremdeles har en andel av fellesgjelden, vil denne delen av husleien i fremtiden være avhengig av fremtidige avdrag på lånet og rentenivået. Forutsatt at det ikke foretas noen ekstraordinære innbetalinger av avdrag på fellesgjelden, skal avdragene på resterende del av fellesgjelden fordeles over en periode på 9 år. Rentedelen i den finansielle delen av husleien vil være avhengig av den gjenstående del av lånesaldoen og det gjeldende rentenivået. I skrivende stund er renten 6,15% nominelt og effektivt 6,33%. Beboerne i Himstadplassen borettslag kan velge om de vil beholde eller nedbetale sin andel av fellesgjelden, og på den måten påvirke sin egen husleie. For å bygge opp mer kapital til større utvendig rehabilitering som styret mener bør gjennomføres innen 2 år, har styret besluttet å sette opp husleien med 10% fra Dette er den delen av husleien som dekker driftskostnader og slik som nå oppbygging av kapital til rehabilitering. Som følge av at borettslaget i sin tid inngikk avtale med Optima Nett AS og Istad Kraft AS om henholdsvis avlesing og levering av strøm (kalt Hjemkraft), har husleiegiroen fra høsten 2001 også omfattet kostnader knyttet til den enkelte andelseiers forbruk av elektrisitet. Avregning mot innbetalt akontobeløp mot forbruk ble utført i juli 2002, og for mye eller for lite betalt ble gjort opp over husleien i september Fordi strømprisene steg kraftig i vinter, ble styret av vår strømleverandør anbefalt å øke akontobeløpet fra og med mars med 50%.

13 13 Himstadplassen Borettslag Styret har imidlertid etter en vurdering besluttet å økte akontobeløpet med 30% fra Vedlikehold Andelseiers eget ansvar Som det fremgår av regnskapet, noter og årsberetning er styret ansvarlig for og organiserer et ganske omfattende vedlikehold av borettslagets felles bygningsmasse og tekniske installasjoner. Som andelseier i borettslaget påhviler det imidlertid også hver enkelt beboer et stort ansvar for å holde egen leilighet og vår felles eiendom i god stand. Innvendig må enhver beboer regelmessig sørge for å rense sluk på bad, vannlås i kjøkkenbenk og vannlåser på baderom. Eventuelle lekkasjer på vannlåser i kjøkkenbenk må sjekkes. Koplinger må strammes. Påfyllingsslanger og avløpsslanger til oppvaskmaskiner og vaskemaskiner må kontrolleres og eventuelt skiftes. De fleste leverandører anbefaler å skifte påfylling- og avløpsslanger etter 10 år, dersom slangene er av gummi. Utvendig må avløpsrenner på terrassene og inn i bodene renses. Samtidig må det renses ved gulvet i boden der avløpsrørene går ned fra terrassen. Snø og is må fjernes fra terrassene. Salt må ikke benyttes på betonggulv Realkalisering av taket i nedre garasje I tråd med beslutningen på forrige generalforsamling har styret fått gjennomført realkalisering av taket i nedre garasjeanlegg. Halvor Winsnes i Multiconsult AS har ytet god og profesjonell bistand ved utarbeidelse av anbudsdokumenter, innhenting av anbud og ved råd og kontroll i forbindelse med gjennomføringen av arbeidet. Dette har i betydelig grad lettet styrets arbeid med saken. Det ble innhentet tre anbud som ble evaluert. PA Entreprenør AS ble valgt både på grunn av pris og fordi de var kjent fra forrige rehabilitering av øvre garasjedekke. Styret må i det store og hele si seg godt fornøyd med PAs gjennomføring som ble ferdig omtrent på fastsatt tid. Fjerning av gammel takmaling uten bruk av sandblåsing og dårlig dekkeevne på ny maling har vært mest problematisk. Det er derfor avtalt at taket skal males på nytt i fellesferien i Parkeringssituasjonen ble tilfredsstillende løst ved å foreta arbeidet i fellesferien, samt å åpne for inn- og utkjøring fra siden under OBv 24 via gangveien. Økonomisk sett må vi også si oss meget godt fornøyd. Regningen ble ca kr ,- lavere enn anbudspris på ca kr ,-. Siden vi kom så godt ut økonomisk, besluttet styret å få utført noen andre utbedringer for ca. kr ,-.

14 14 Himstadplassen Borettslag Det gjelder reparasjon av betongskillevegger (se pkt. under) utvendig tetting av taket i kjøretunnel (se pkt. under) legging av hulkiler som tetting mellom blokker og kjøretunneler på øvre garasjeplan legging av hulkil som tetting mot bod på øvre garasjeplan i OBv 14 reparasjon av slitasje på belegget ved nøkkelbryteren på innsiden av porten i øvre garasjeplan i OBv 14 Til slutt kan vi også nevne at PA utførte noen mindre reparasjoner på garantien (dvs gratis) fra forrige garasjerehabilitering Reparasjon av betongskillevegger De vertikale betongskilleveggene (konsoller) ca 10 stykker på OBv nr 14, 18 og 24 som hadde synlige betongskader under de nedre terrassene ble pigget opp, støpt på nytt og malt. Hvis dette ikke var blitt gjort, så kunne man i verste fall ha risikert at en bit en dag hadde løsnet og falt ned i hodet på en forbipasserende på gangveien Utvendig tetting av taket i kjøretunnel Kjøretunnel mellom OBv 14 og 18 ble belagt utvendig med et tett belegg à la det som er brukt på dekket i øvre garasje. Dette ser ut til å forhindre fuktgjennomgang ovenfra og innvendig avflassing av takmalingen Utbedringer av strømanlegget Mange feil og mangler ved elektrisk anlegg særlig i garasjene er utbedret. Men noe gjenstår fremdeles å utbedre og skifte. Det monteres en jordet stikkontakt ved utgangsdøren i alle oppganger som ikke allerede har dette Garasjeportene Det har vært mange og dyre feil ved garasjeportene. Særlig gjelder dette nedre garasjeport. Den er reparert med ny motor, føringsskinne og nøkkelbrytere mm. Styret må foreta en nøye vurdering av fremtidige portløsninger. Nåværende situasjon med nærmest månedlige feil og påfølgende regninger blir for dyrt Feiing av garasjene Dette utføres rutinemessig en gang i året og ble som tidligere år gjort i mai 2002 av Hovseter Vaktmestersentral Beising Da det nå er en del år siden fasadene har vært beiset, tok styret før sommeren initiativ til at beboerne skulle ta en runde med beisekosten. Via skriv og oppslag ble alle oppfordret til å beise trepanel og vinduer / dører som er tilgjengelig fra egne terrasser. Dessuten ble man anmodet om å beise fellesområder som inngangsparti, gjerder og vinduer på kortveggene m.m. Det ble en god

15 15 Himstadplassen Borettslag oppslutning om tiltaket, og ved utløpsfristen 20. september hadde 93 andelseiere meldt fra om utført innsats Boning og vasking Både på grunn av mange års slitasje og dårlig gjennomført trappevask i flere oppganger har linoleumsbelegget mange steder blitt ganske medtatt. For å bevare belegget ennå noen år besluttet styret å gjennomføre skuring og boning i alle trappeoppgangene. Dette ble gjennomført av et innleid firma i siste halvdel av november Det er nå opptil beboerne å holde gulvene rene og pene og på det nivå de nå har. Styret minner om borettslagets Husordensregler som fastsetter at beboerne skal etter tur, hver sin uke vaske sin del av trapper og gang så ofte det er nødvendig og minimum en gang pr. uke Felling av trær Gjennom de senere år har det fra flere beboere, særlig i den nederste husrekken, vært klaget over at mange store trær, særlig høye grantrær, hindrer lys og utsikt og derfor ønskes fjernet. I tillegg har det oppstått behov for å felle enkelte trær som har dødd og tørket ut Under styrets befaring ved Høstdugnaden 17. september ble det besluttet å felle ca. 10 trær. Oslo Park og Hage AS ble engasjert til å utføre dette, noe som fant sted i november. Veden har beboerne kunnet forsyne seg med Vårdugnad Den tradisjonelle vårdugnaden gikk av stabelen 7. mai 2002 i fint vær og med godt fremmøte. Det ble ryddet, feiet luket, raket og klippet ned busker osv. Som vanlig ble innsatsen belønnet med et langt penere utemiljø og rundet av med pølser, øl og brus. Takk for innsatsen! Høstdugnad Den 17. september 2002 ble det også gjennomført en dugnad som hovedsakelig ble viet til beising, planting av løk og småbusker og trillet ut masse bark. På ny var fremmøtet meget bra og mye godt og nødvendig arbeid utført. De iherdige deltagere fortjener honnør. Det samme gjør Miljøutvalget som i kjent stil sørget for forpleiningen Oppussing av styrerom Styrerommet har lenge vært nedslitt og til dels skadet av tidligere vannlekkasjer. I løpet av februar/mars 2003 ble rommet rehabilitert og møtebord, stoler og skap skiftet ut, alt ved egeninnsats av styremedlemmene.

16 16 Himstadplassen Borettslag Avløpsrenner Avrenningssystemet fra terrassene går i et plastrør gjennom utebodene og har i årevis vært et problemområde. Røret har for liten dimensjon for å sikre tilstrekkelig avrenning. Mange steder blir rør og avløp i tillegg mangelfullt rensket og går delvis tette. Dette medfører at det blir stående vann i rennen på terrassen som kan trenge inn i betongen og medføre bl.a. sprekkdannelser og malingavskalling på undersiden. Det er derfor viktig at beboerne jevnlig kontrollerer rørene i sin terrassebod og sørger for at disse er åpne. Mange foregående styrer har påpekt og minnet om dette tidligere, både i årsberetninger og rundskriv. Herved har også dette styre gjort det samme. Imidlertid, vil vi peke på at det kan tvinge seg frem å bytte ut avrenningssystemet fra terrassene, enten i år eller til neste år. Dette vil medføre store kostnader for borettslaget. En annen side av problemene omkring avløpsrennene er dreneringen på gangveien mellom de øvre og nedre blokker. Ved mye nedbør og snøsmelting oppstår lett store vannansamlinger som i kjølige perioder fort fryser til is på gangveien. Også her må tiltak iverksettes for å eliminere problemene i fremtiden, noe som vil medføre ytterligere kostnader Kommende vedlikeholdsbehov Borettslagets bygningsmasse er nå blitt over 20 år gammel. I borettslagene og boligsameiet rundt oss som har omtrent samme alder, har det i de senere år vært foretatt store opprustninger med til dels store kapitalutgifter. Selv om vi nå stort sett har gjort oss ferdig med å rehabilitere garasjen, så må vi se i øynene at vi ikke slipper unna andre vedlikeholds- og opprustingsarbeider. Også hos oss vil dette medføre store kostnader. Flere av de større utvendige rehabiliteringene bør av praktiske og kostnadsmessige hensyn gjennomføres samtidig. Det krever mye og god planlegging lang tid i forveien. Styret mener derfor at det snarest mulig bør nedsettes en egen planleggings- og styringskomite bestående av også andre beboere enn de som sitter i styret. Deltakelse her bør tildels kompenseres økonomisk. Styret vil herved oppfordre alle beboere med relevant kompetanse for et slikt arbeid til å melde seg. Det trengs kompetanse som f eks håndverk, bygningsingeniør, arkitekt, økonomi, jus og prosjektledelse. Aktuelle rehabiliteringsområder er: Reparasjoner og oppussing av fasader, både i betong, stål og tre. Skifte belegg og vannavløp på takene (garantitiden utløp etter 15 år). Utskifting av eventuelle skadete terrassekasser. Reparere vannrør og legge tett membran på terrassegulv. Skifte avløpsrenner fra samtlige terrasser. Forbedre drenering av vann flere steder, blant annet på gangveien mellom øvre og nedre blokker.

17 17 Himstadplassen Borettslag Forstøttning for å hindre utglidning av terreng ved nedkjøringen til garasjene ved OBv 12. Utbedre og øke fremkommeligheten på gangstien ned ved OBv 12. Asfaltere i nedre garasjeplan. Vedlikehold av belegget på øvre garasjeplan. Skifte garasjeporter/motorer. Skifte stoppekraner og vannrør. Forbedre ventilasjonen i flere trappeoppganger. 7.3 Innfrielse av andel fellesgjeld (IN-ordningen) Borettslaget har fra 1999 individualisert sin fellesgjeld. Dette innebærer at andelseierne er gitt adgang til å innbetalt et beløp maksimalt begrenset oppad til sin andel av fellesgjelden. Andelseier må inngå en egen avtale med borettslaget v/obos om å få innbetale sin andel av fellesgjeld. Se i hovedpkt 3 hvordan dette gjennomføres. 7.4 Kabel-TV 7.5 Strøm 7.6 Utvalg Etter at det i forrige styreperiode ble ryddet opp i forholdet til UPC vedrørende dekoderne, har alt fungert greit. Prisen på alle leveranser fra UPC har i henhold til avtalen økt med konsumprisindeksen. Fra mars 2003 har avgiften for de 5 ekstrakanalene blitt innlemmet i grunnleiedelen av husleien. I januar 2003 ble styret oppmerksom på at UPC også kan tilby en litt annerledes ekstrapakke med kun 3 faste, felles tilleggskanaler. Fordelen med denne løsningen er at det klarer seg med kun en sentralt plassert dekoderboks. Det trengs dermed ikke lenger en dekoder i hver leilighet. Prisen er ca kr 25,- pr måned som er ca halvparten av det vår nåværende løsning koster. Styret har derfor i en pågående spørreundersøkelse stilt beboerne spørsmål om deres ønsker vedrørende kabel-tv. Fellesmåling av strøm og betaling via husleiegiro videreføres. Se i hovedpkt. 3. Det er oppnevnt flere utvalg til å ha ansvar for spesielle deler av borettslagets virksomhet: miljøutvalg, hageutvalg og dyreutvalg. Styret vil benyttet denne anledningen til å takke alle som har sittet i de ulike utvalg og på denne måten gjort en verdifull innsats for fellesskapet.

18 18 Himstadplassen Borettslag Miljøutvalg og sosiale arrangementer Miljøutvalget har i år også gitt et solid bidrag til det sosiale liv i borettslaget. Fra oppvarting på generalforsamling og dugnad med pølsespising til tradisjonell sommerfest og juletretenning med pepperkaker og gløgg første søndag i advent. I år var 25 store og små av beboerne med hest og slede i Sørkedalen og felte juletrær og grillet pølser Dette var et svært vellykket arrangement Miljøutvalget har også bidratt til at alle oppgangene ble bonet før jul. Miljøutvalget har bestått av: Grethe Nordby Olaf Bulls vei 18B Mari Ann Sørdal Volden Olaf Bulls vei 18B Hege Torsvik Olaf Bulls vei 18 Malin Abrahamsen Olaf Bulls vei 14C Bente Weiseth Hansen Olaf Bulls vei Hageutvalg Hageutvalget har bestått av: Anne Lie Olaf Bulls vei 14C Rita Bæra Olaf Bulls vei 12 Ellen Madsen Olaf Bulls vei 28 Johan Wroldsen Olaf Bulls vei 12 Hege Sannes Bredesen Olaf Bulls vei 18A Styret har utpekt Liv Egge som kontaktperson fra styret. Skråningen på nedsiden av inngangspartiet til garasjeanlegget er blitt beplantet etter den plan som tidligere ble laget. Det er fremdeles noen utfordringer å ta fatt på innenfor dette området. Forøvrig er det mange av beboerne som viser en positiv innsats for vårt utemiljø ved omsorg for beplantning og vanning. Dette skaper ekstra hygge for alle I borettslaget. Vel møtt til ny dugnad og hyggelig nabosamvær våren Dyreutvalg og husdyrhold Dyreutvalget har pga. fraflytting blitt redusert fra 4 til 2 personer: Knut E. Fagerholm Olaf Bulls vei 16 Johan Wroldsen Olaf Bulls vei 12 Dyreholdet i borettslaget har gått uten problemer i det siste året. Styret har ikke fått henvendelser vedrørende dyrehold, med unntak av en søknad som ble innvilget. Det antas derfor at dyreholdet foregår innenfor rammen av borettslagets vedtekter.

19 19 Himstadplassen Borettslag Fra mai i år vil utvalget bestå av: Knut E. Fagerholm Olaf Bulls vei 16 Leder Ellen Tønsager Olaf Bulls vei 18A 1 representant fra styret Olaf Bulls vei Garasjeutvalg og garasjeutleie Garasjeutvalget har vært nedlagt i perioden, og styret har foreløpig ikke hatt behov for å gjenopprette det. Det som primært volder besvær og koster oss mye, er stadige skader og feil på garasjeportene, særlig den i nedre garasje. Styret disponerer 15 ekstra garasjeplasser som leies ut til beboere som har behov for ekstra plass. Vi minner om at det ikke er tillatt for beboerne å benytte gjesteplassene. For tiden har vi et par ledige utleieplasser. Kontakt Liv Egge. 7.7 Vaktmestertjenesten Gjennom hele borettslagets historie har vaktmestertjenestene blitt utført av Hovseter Vaktmestersentral hvor Himstadplassen borettslag har vært og er en av flere sameiere. Kvaliteten på utført arbeide har variert noe gjennom tidene, og enkelte beboere og styremedlemmer har i årenes løp tidvis reist spørsmål ved vaktmesterordningens servicenivå og kostnadseffektivitet. Nåværende styre har til hensikt å foreta en nærmere vurdering av ordningen i løpet av inneværende år. 8. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2002 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg blant annet gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Borettslagets anleggsmidler avskrives ikke, samt at avdrag på lån blir utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler som viser hva borettslaget pr kan overføre til regnskapsåret 2003.

20 20 Himstadplassen Borettslag Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2002 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2002 var totalt kr ,-. Det er en økning av inntektene i forhold til budsjettet for år 2002 på kr ,-. Den viktigste inntektsposten med avvik fra budsjettet er: - Renteinntekter ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Utgifter Utgiftene i 2002 var totalt kr ,-. Det er en reduksjon av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2002 på kr ,-. Den viktigste utgiftsposten med avvik fra budsjettet er: - Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Resultatet av driften for 2002, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir en reduksjon av borettslagets disponible midler på kr ,-. Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. Styret foreslår at de disponible midler overføres til driften i år For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). 9. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2003 KOMMUNALE AVGIFTER Det blir ingen økning av renovasjonsavgiften. Vann- og avløpsavgiften økes med 2,5 %. LÅN I OBOS Borettslagets lån har følgende lånevilkår: Betingelser Rentesats Opprinnelig Restlån Varighet pr lånebeløp pr OBOS lån 1 6,15% ,5 år fra 1999

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag avholdes torsdag 25.04.2002 kl. 18.00 i Voksen Kirke.

Ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag avholdes torsdag 25.04.2002 kl. 18.00 i Voksen Kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i avholdes torsdag 25.04.2002 kl. 18.00 i Voksen Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Tilstede var 48 andelseiere og 6 med fullmakt, til sammen 54 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 23. mai 2017, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 09.06.1999, kl. 19.00 i Kampen bydelshus, Bøgt. 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE Borettslaget Rosenli INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 20. april 2005 kl. 18.00 i Emmaus Gård (Løå) SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie Dato Torsdag 25. april 2013 kl. 18:00. Møtested: Møtelokalet bak biblioteket, inngang mellom blokkene nr 26 og 28. Tilstede var 21 seksjonseiere

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning 2015

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning 2015 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 12/04/2016, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 24.april 2008, kl. 1800 i Vahl vg.skole, Herslebsgate 26, 0561 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Side 1 Innspurten 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 6. november 2014 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2015 3. Innkomne saker i Menighetsalen,

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2011 Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Eskil Johnsen Amy Johnsen

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 29.04.2009, kl. 19.00 i Hersleb skole, Herslebs gate 20 B, Rom 342. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Ellingsrudflaten Borettslag avholdes torsdag 22. mai 2003 kl. 19.00 i grendehuset. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2000 Behandling av regnskap 2000 og disponible midler. Oslo, 30/4-2001

2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2000 Behandling av regnskap 2000 og disponible midler. Oslo, 30/4-2001 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2001 Ordinær generalforsamling i Hammergården Borettslag, avholdes tirsdag 22.05 2001, kl. 1800 i Sagene Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Opptak

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus SAKLISTE: 1. KONSTITUERING A) Opptak av navnefortegnelse.

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Grindbakken Terrasse

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Grindbakken Terrasse Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Grindbakken Terrasse Onsdag 13.03.2013 Kl. 1800. Møtested: Grindbakken skole. Tilstede var 19 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 22 stemmeberettigede.

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014.

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2014 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. Velforeningens regnskap er delt i fire: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 30. april 2003, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2003 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Inge H. Gjørva Styremedl.: Terje Sørensen Varamedl.:

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2007 - Resultat Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 11.03.2008 13:08 Note Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Inndekning av felleskostnader 1

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 20. april 2004, kl. 18.30 i Prestlia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007

ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007 ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007 1. TILLITSVALGTE Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: STYRET: Styreleder: Styremedlem: Styremedlem: Magnus Wessel-Aas Karianne Øysted Jon

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Liabakken Boligsameie avholdes torsdag 3. desember 2015 kl. kl. 18:00 i Voksen kirkes møtelokaler, Jarbakken 7. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag den kl Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag den kl Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag den 02.05.2012 kl. 18.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 54 andelseiere og 5 med fullmakt til sammen 59 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer