Markedskonferansen Nu går alt så meget bedre?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedskonferansen 2008. Nu går alt så meget bedre?"

Transkript

1 Markedskonferansen 2008 Nu går alt så meget bedre?

2 Hvordan ta vare på og hjelpe kunden proaktivt Øystein Moberg Kundeombud i BKK og Fjordkraft

3 Jurist med 20 års erfaring i bransjen Første kundeombud i el-bransjen (høst 2000)

4 BKK AS Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS Eies av 17 kommuner i Hordaland (50,1%)og Statkraft (49,9%) Ca ansatte Hovedkontor: Kokstad i Bergen.

5 Forretningsområde Energi BKK Produksjon AS: Utbygging og drift av kraftverk (8,4 TWh i 2007), engrosomsetning av kraft, entreprenørvirksomhet og rådgivning. BKK Varme AS: produksjon og distribusjon av varme, kraftproduksjon.

6 Forretningsområde Nett BKK Nett AS: Eierskap og drift av strømnettet mellom Sognefjorden og Hardagerfjorden, inklusiv Bergen by. ( nettkunder)

7 Forretningsområde Kunde BKK Marked AS : Telekommunikasjon, trygghetsprodukter og varmepumper (60 000) Kundetjenester AS: Kundesenter for alle BKKprodukter og Fjordkraft sine strømkunder på Vestlandet, herunder avregnings-, faktureringsog inkassotjenester BKK Energimåling AS : Fellesmåling strøm og varme

8 Fjordkraft AS Eies av BKK, Skagerak Energi og Statkraft. Strømleverandør ( kunder og 10 TWh) kunder håndteres på Vestlandet. 112 ansatte. Hovedkontor i Bergen, regionkontor for Vestfold og Telemark i Sandefjord.

9 Hvordan ta vare på og hjelpe kunden proaktivt. Et vidt tema. Vil ikke prøve å gi et uttømmende svar, men peke på en del relevante faktorer som jeg har erfart som kundeombud i 8 år for selskapene presentert ovenfor i ca enkeltsaker.

10 Mandatet som kundeombud i BKK er å være et uavhengig og rådgivende organ som skal se til at selskapene forholder seg til gjeldende regelverk, avtaler og interne retningslinjer for god kundebehandling. Rapportere direkte til konsernsjef og dersom de enkelte selskap velger å se bort fra ombudets råd, kan saken løftes direkte til konsernsjefnivå. Ombudet skal normalt kobles inn i saker hvor kunden ikke er tilfreds med resultat eller behandling i første instans. Saksbehandler har da en plikt til å opplyse om klagemulighetene.

11 Mandatet som kundeombud i BKK (forts.) Ombudet kan også brukes konsultativt i tilfeller hvor saksbehandler er i tvil. Endelig kan ombudet etter eget skjønn ta opp enkeltsaker saker eller mangler ved system og rutiner. Hvert selskap skal utnevne en eller flere sentralt i organisasjonen som skal være kontaktperson for ombudet og har ansvar for at ombudet får nødvendige data og synspunkt fra selskapene.

12 Hjelpe kunden De færreste forbrukere kjenner fullt ut sine rettigheter og plikter i et avtaleforhold. Folkeopplysning Skape interesse for produktet Ta tak i utilfredse kunder Sørge for at kunden ikke blir utilfreds.

13 Metode ved klagebehandling Utrede saken i rettslig forstand, sett i sammenheng med fakta. Legge fram et forslag til løsning. Sørge for å få en rask avgjørelse. Begge parter, kunden og selskapet, skal ha anledning til å uttale seg både om juss og fakta. Det er alltid selskapet som har ansvar for effektuere en endelig avgjørelse. I % av klagene får kunden helt eller delvis medhold.

14 Hvilke type klager Strømavtaler Markedsføring Måling og avregning Inkasso og stenging Erstatning for skader på elektriske komponenter Linjerydding Framføring av lavspentnett, fellesføring Klager knyttet til frikraftavtaler og konsesjonsvilkår i forbindelse med tidligere kraftutbygginger

15 Hvilke type klager (forts.) Etter at BKK i 2003/04 startet med telekommunikasjon: (kabeltv, bredbånd/ IP-telefoni og alarm), økte antall klager radikalt. Forsinket eller manglende levering. Mangel ved produkt (hastighet og regularitet). Dårlig service og oppfølging. Mange kunder følte lite samsvar mellom forventing og det leverte produkt.

16 Eksterne selgere på provisjonsbasis kan være en stor risikofaktor! I den verste perioden hadde kundeombudet nesten 250 klagesaker på årsbasis (2005/06) og mange av disse kom igjen flere ganger. Status siste år vesentlig bedre!

17 Begrunnelse for å opprette et kundeombud Resultat av en proaktiv bedriftsfilosofi. BKK kjøpte i 1996 Bergen Lysverker og fortsatte med å kjøpe opp distribusjonsverk i regionen forbi tusenårsskiftet. BKK fikk kunder og disse skulle forbli BKK kunder også i framtiden!

18 Begrunnelse for å opprette et kundeombud (forts) Kundemanifest. Norm for kundebehandling i BKK. Radikal kundevennlighet var et prosjekt særlig rettet mot nettvirksomheten. Satsingen på telekommunikasjon og andre tilleggstjenester fra konsernet, ble samtidig en utfordring i å navigere mellom nøytralitetskrav og personvernhensyn på den ene siden og bundling og totalkundekonsept på den andre. Målet var (og er) å kunne tilby kunden en pakke med ekstra fordeler med hensyn til produkt, tjenester og service.

19 Tilfredsstille kundens forventninger pluss litt til. En forutsetning for å lykkes med dette er at kunden skal ha følelsen av å møte en kundebehandler som har tilstrekkelig innsyn, kompetanse og myndighet til å løse kundens problem ved første henvendelse, uavhengig av produkt. Dette forutsetter at kundebehandler har alle relevante data om kunden og at beslutninger som blir tatt der og da registreres og effektueres.

20 Tilfredsstille kundens forventninger pluss litt til (forts.) Dersom det likevel ikke oppnås enighet med kunden, kan det å ha en tilnærmet nøytral klagemulighet, uten særlig formell terskel, virke positivt for kunden og her er det at kundeombudet kommer inn. Kundeombudet i BKK og Fjordkraft har i perioden hatt ca 1000 saker. Ca 400 relatert til strøm og nett og det resterende 600 relatert til telekommunikasjon og trygghet (fra 2004).

21 En unik utkikkplass i organisasjonen Den direkte kontakten med kunde og kundesenter/ saksbehandlere, gjør at kundeombudet tidlig blir oppmerksom på de problem som måtte oppstå og hvilke rutiner som fungerer og hvor det skurrer.

22 Drittsaker Startet som kundeombud september i Oppdaget etter en tid at de aller fleste klagesakene hadde sin opprinnelse i feil og mangler i kundedatabasen eller slurv eller misforståelser i forholdet mellom selskapet og kunden. Dessuten var ofte holdningen fra selskapets side - at bevisbyrden var kundens.

23 Kundeombudet tok initiativ til følgende prosesser Oppdatere og kvalitetssikre kundedatabaser, bl.a. ta tak i returpost. Skriftelige avtaler, ordrebekreftelser og tilbakemelding til kunden når noe endres. Lage rutiner for å håndtere innsigelser og klager. Dokumentasjon. Fjerne gråsoner i forhold til avtaletekst og regelverk.

24 Kundeombudet tok initiativ til følgende prosesser (forts.) Relevant og forstålig informasjon til kunder, slutte å bruke fakturaen i dialog med kunden. Endre tone og språk i forbindelse med innkreving. Ha fokus på å løse konflikter på grøftekanten eller i førstelinjen. Svært positiv respons.

25 Konklusjoner og erfaringer NB! En avgjørende forutsetning for en god kundebehandling i et selskap, er at klagehåndteringen forankres i toppledelsen. Den viktigste funksjonen for kundeombud har vært på forebyggende plan. El-klagenemnda, strammere rammevilkår for bransjen jfr. Lovgiving og reguleringer, har helt klart medført at kundene er blitt mer beskyttet enn tidligere og at det ikke lenger er lønnsomt for leverandørene å operere i gråsonen.

26 Pleie av kundedatabasene Troverdighet (positiv og negativ) Overbevist om at rutiner for og fokus på å sørge for tilstrekkelige og sikre data i kundedatabasen, er årsaken til at type drittsaker stort sett er forsvunnet. Det har ikke vært en klage fra strømkunder på flere år! Klager fra nettkunder er også sjeldnere og klagene har endret karakter.

27 Pleie av kundedatabasene (forts.) Antall klager innenfor telekommunikasjon og trygghet, har siste året hatt en bratt fallende kurve (redusert med 75%). Mer kompliserte produkt, teknisk sett, leverandøren er ofte avhengig av underleverandørene som en ikke alltid har kontroll med. Fokus fremover følg trafikkbildet og skiltingen. Forutsigbarhet og få overraskelser. Vanskeligere å navigere når en til stadighet må ha mer oppmerksomhet på sladrespeilet og de som kommer bak deg.

Sømmelig adferd 31.10.2012. Markedskonferansen 2012 Øystein Moberg Kundeombud BKK og Fjordkraft

Sømmelig adferd 31.10.2012. Markedskonferansen 2012 Øystein Moberg Kundeombud BKK og Fjordkraft Sømmelig adferd 31.10.2012 1 Markedskonferansen 2012 Øystein Moberg Kundeombud BKK og Fjordkraft «Sømmelig adferd» - regler for god kundebehandling.» Regler for god kundebehandling» Erfaringer og innspill

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS 5. oktober 2010 Bedriftsforsamling NTE har i 2010 sluppet en ny markedsorganisasjon. Hele vårt kunde- og markedsapparat skal framstå som enhetlig

Detaljer

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Forslag til tiltak som skal øke forbrukernes tillit til kjøp av håndverkertjenester og øke omdømmet til håndverkerbransjen 1 Forord Arbeidsutvalget

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Jakter på bredbåndsmuligheter

Jakter på bredbåndsmuligheter BKK Bredbånd er alltid på hugget etter å gi sine kunder de beste bredbåndsløsningene. Jakter på bredbåndsmuligheter BKK Bredbånd er en aktiv aktør i bredbåndsmarkedet og er hele tiden på hugget etter nye

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Rapport Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Utarbeidet av Fokus Bank og Ernst & Young Introduksjon Finanskrisen og den påfølgende nedgangskonjunkturen som utspant seg fra høsten 2008 og videre inn i 2009

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet Oppdragsrapport nr. 4-2007 Eivind Stø, Randi Lavik & Eivind Jacobsen Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet SIFO 2007

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning pof-2007-4.book Page 103 Monday, November 26, 2007 1:22 PM Den 1. november 2007 trer konsesjonsbestemmelsene i ny lov om verdipapirhandel i kraft. Fra da av blir investeringsrådgivning konsesjonsbelagt

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Nå vet vi bedre hva vi gjør

Nå vet vi bedre hva vi gjør Nå vet vi bedre hva vi gjør Evaluering av hjelpetiltak i barnevernet med tiltaksplaner som praktisk forankring kommunesektorens organisasjon The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

nr. 4. 2004 22.12.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4

nr. 4. 2004 22.12.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4 Om endringene i skatteloven side 6 Fraråding i forbindelse med låneopptak og kausjon side 14 Side 1 av 22 Leder

Detaljer