Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner Praktiske opplysninger Kurs Hvordan søke om kurs og tjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner Praktiske opplysninger Kurs Hvordan søke om kurs og tjenester"

Transkript

1 Kurskatalog 2013

2 Innhold Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass 6 Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner 6 Praktiske opplysninger 6 Kurs 7 Brukerkurs 7 Individuelle kurs 7 Utredning 7 Kurs for pårørende 7 Hvordan søke om kurs og tjenester 8 Søknadsfrister 8 Gruppekurs 9 Sansestimulering og kreativitet første del 9 Lær å forstå din datamaskin 9 Temakurs - første del 10 Sansestimulering og kreativitet - andre del 10 Å leve med kombinert syns- og hørselshemming - første del. 11 Temakurs - andre del 12 Når musepeker n forsvinner navigering ved hjelp av tastatur 12 Når tegn og ord ikke er nok - kurs for foreldre til barn med medfødt døvblindhet 13 Kulturuke for døvblindfødte 13 Bli kjent med din ipad 14 Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet første del 15 Kommunikasjon og kultur 15 Brukerkurs/konferanse om Usher syndrom 16 Punktskriftopplæring - første del 16 Kommunikasjon - første del 16 Naturskulptur 17 Temakurs - tredje del 18 Å leve med kombinert syns- og hørselstap tredje del 18 ipad for viderekomne 19 Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet - andre del 19 Punktskriftopplæring - andre del 20 Kommunikasjon - andre del 20 Temakurs - fjerde del 20 Helsesport / aktivitetsuke - praksisuke for alle landets tolkestudenter 21 2

3 Innhold forts. Helsesport / aktivitetsuke - praksisuke for alle landets tolkestudenter 21 Mobilitetskurs - Ut på tur.. Oppdag mer av verden på nytt! 22 Punktskriftopplæring - tredje del 22 Kommunikasjon - tredje del 22 Kommunikasjon og kultur 23 Kurs uten dato 24 Å lytte med hjertet - samlivskurs for par 24 Familie/nettverkskurs - For enkeltfamilier eller flere familier sammen 24 Foreldre-/familieseminar 24 Terminliste vår 26 Terminliste høst 27 3

4 Forord Eikholt er en nasjonal kompetansetjeneste med hovedvekt på å bygge opp og formidle kompetanse innen kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Eikholt inngår i Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde som er en spesialisthelsetjeneste i Helse Nord RHF. I tillegg har Eikholt et nasjonalt ansvar for å tilby tilpasningskurs for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde. Målgruppe for våre tilbud er brukere, deres pårørende og tjenesteapparatet. I løpet av et år mottar over en fjerdedel av brukerne med kombinert syns- og hørselshemming/ døvblindhet ulike tilbud fra oss. Vi har videre kontakt med over 80 % av brukergruppen gjennom våre tilbud i et livsløpsperspektiv. Denne brede brukerkontakten danner et godt utgangspunkt for fagutvikling med basis i bred brukererfaring både i forhold til medfødt og ervervet kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Vi arbeider med å utvikle tilbud som kan styrke kompetansen på kombinert syns- og hørselshemming i ulike deler av tjenesteapparatet. Derfor tilbyr vi kurs og konferanser som primært er for fagfolk, men hvor brukere og pårørende også kan delta. Vi legger stor vekt på å skape en god møteplass for brukere pårørende og fagfolk. Mer detaljert informasjon om våre tilbud finnes på Med hilsen fra Roar Meland direktør 4

5 5

6 Eikholt som nasjonal Møteplass Vi legger stor vekt på å skape en god møteplass for alle som bruker stedet. Mange brukere gir uttrykk for at de har stort utbytte av å møte andre i tilsvarende situasjon. Møte med, utveksling av erfaringer og sosialt samvær med andre med brukererfaring er en verdi i seg selv. Vi ser også at brukere i ulike livsfaser og med ulike erfaringer knyttet til sansetapet har nytte og glede av møte hverandre. Et kurs på Eikholt gir mulighet for mening, fellesskap og utvikling. Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner Utadrettede tjenester skal bidra til at personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet i alle aldre og ulike faser av livet får et best mulig tilbud der de bor. Eikholt kan bistå med ulike tilbud til tjenesteapparat. Eikholt samarbeider nært med kommunale, regionale og nasjonale instanser i tjenestetilbudet. Eikholt tilbyr også tjenester til tjenesteapparatet lokalt, regionalt og nasjonalt for å øke deres kunnskap om kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Vi lager tilpassede kurs ut fra hvilke behov fagmiljøene har. Telefon- og videokonferanse Individuelle opphold/hospitering/studiebesøk på Eikholt Lokal kunnskapsformidling og veiledning på individnivå Kurs eller nettverkssamlinger i kommuner/fylker/regioner Innlegg/forelesninger på kurs, likemannssamlinger eller møter arrangert av brukerorganisasjoner og andre Salg av konsulenttjenester Rådgivning Praktiske opplysninger Eikholts gjesterom, kurslokaler, svømmebasseng, treningsrom og uteareal er godt tilrettelagt for brukerne. Gjesterommene har TV, radio, tilrettelagte alarmsystemer og internettilgang. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss: Tlf Teksttlf Mobil/SMS :

7 Kurs Brukerkurs Personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet og deres pårørende har rett til tilpasningskurs etter Lov om folketrygd Eikholt har et nasjonalt ansvar for disse kursene. Brukerkurs kan skje på Eikholt, hjemme hos bruker, eller på brukers arbeidsplass/ eller studieplass. Tilpasningskurs gis både som gruppekurs og som individuelle kurs. Du finner mer om de enkelte gruppekursene lenger bak i denne katalogen. De fleste gruppekurs er satt opp med dato. Individuelle kurs er skreddersydde kurs uten dato, som avtales med den enkelte. Individuelle kurs De fleste temaene under «gruppekurs» kan også søkes som et individuelt kurs. I tillegg til dette tilbyr vi «skreddersøm», dvs. kurs tilpasset hver enkelt. Bruker kan melde inn behov så utarbeider vi et kursopplegg ut i fra dette. Vi bruker både interne og eksterne kursholdere. Vi legger også til rette for utprøving og opplæring i ulike hjelpemidler. Utredning Personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet har ofte behov for flere og avanserte hjelpemidler. Utprøving og opplæring i bruk av hjelpemidlene er av stor betydning for den enkeltes livskvalitet. Før vi kan skreddersy et individuelt kurs kan det være behov for spesialisert tverrfaglig utredning/kartlegging. Målet med utredningen er å avdekke behov og avklare hvilke tiltak som kan og bør iverksettes for bedre mestring i dagliglivet. Vi foretar kartlegging innen syn, hørsel, data, kommunikasjon, mobilitet, aktiviteter i dagliglivet og sosial situasjon. Vi tester syns og hørselsfunksjoner med objektive metoder. Vi samtaler for å avklare konsekvensene av sansetapet og hvordan bruker mestrer aktiviteter og sosial omgang i det daglige. Kurs for pårørende Pårørende tilbys kurs for å øke sin kompetanse på kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, få informasjon om konsekvenser av dobbelt sansetap, delta på parkurs, familie/nettverkskurs, med mer. Målet er at personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet skal kunne bevare og utvikle sitt naturlige familienettverk. Som pårørende regnes nærmeste familie og slektninger, samt nærstående personer som har jevnlig kontakt med vedkommende og på den måten kan sies å ha en pårørendes funksjon. Pårørende søker om kurs på samme skjema som brukerne. 7

8 Hvordan søke om kurs og tjenester Søknadsfrister Det er tre søknadsfrister i året for gruppekursene. Søknadsfrist for vårens kurs er 10. desember og 10. januar. Søknadsfrist for høstens kurs er 01.juni. På individuelle kurs er det ikke søknadsfrist. Der er det kontinuerlig opptak. Du søker på kurs ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema på vår hjemmeside eller på vedlagte søknadsskjema. Informasjon kan fås ved henvendelse til Eikholt på telefon mobilnr/sms eller ved å sende epost til Kurs i regi av Eikholt er gratis for brukere og deres pårørende. Reiseutgifter dekkes av NAV og yrkesaktive kan søke om sykepenger, opplæringspenger eller liknende. Bruker henvender seg selv til NAV Hjelpemiddelsentral i hjemfylket for bestilling av tolk/ledsager til kursoppholdet og reisen. Det er også anledning til å bruke privat ledsager. Privat ledsager får dekket reise og opphold på samme måte som kursdeltaker. 8

9 Gruppekurs Uke 5 Sansestimulering og kreativitet første del Kurset går over to deler: uke 5 og uke 9. Søknad gjelder begge ukene. Kursdato første del: 29. januar 01. februar. Søknadsfrist: 10. desember. Mål: Oppleve mestring og deltakelse i fellesskap med andre. Stimulering og oppøvelse av alle sanser med spesielt fokus på den taktile sansen. Utvikle evnen til å tilegne seg informasjon fra den taktile sansen for å kompensere for syns- og hørselstapet. Tema/kursinnhold Undervisning i gruppe med individuell tilrettelegging og lystbetonte kreative aktiviteter som stimulerer den taktile sansen. Det legges vekt på brukernes egne strategier, erfaringer og kompetanse knyttet til mestring og læring av nye aktiviteter. Deltakernes egne erfaringer og mestringsstrategier er en viktig ressurs. Denne læringsarenaen benyttes også aktivt til utprøving av syns og hørselstekniske hjelpemidler. Kursholdere: Aashild Klopan. Kontaktperson: Aashild Klopan, Lær å forstå din datamaskin Kursdato: 29. januar februar. Søknadsfrist: 10. desember. Mål: Kurs som tar for seg grunnleggende kunnskap man bør ha kunnskap om i forhold til praktisk bruk av PC. Kurset går ikke inn på hjelpemiddelprogramvare. Her vil det gis nyttig informasjon både for de som er ganske ferske samt for de som har brukt PC en stund. Tema/kursinnhold: Datasystemets bestanddeler - maskinvare, operativsystem og nytte-programmer Hva gjør et operativsystem (Windows) Hva er filer og mapper? Struktur og filbehandling Optiske medier (CD, DVD og Blu Ray) Eksterne enheter og hvordan maskinen forholder seg til disse (USB minnepenn, minnekort, ekstra harddisker osv) Hva er nettverk Kursholdere: Claus de Lange og Tom Monsen. Kontaktperson: Claus de Lange, 9

10 Uke 7 Temakurs - første del Samfunnskunnskap, organisasjonskunnskap og brukermedvirkning Kurset går over fire uker i løpet av året: uke 7, 12, 36 og 42. Kurset er lagt opp som en kursrekke som bygger på hverandre. Søknad gjelder alle fire ukene. Kurset tilrettelegges for både tegnspråklige og talespråklige. Kursdato første del: februar. Søknadsfrist: 10. desember. Mål: Samfunnet setter stadig større krav til aktiv deltakelse for å kunne fylle rollen som kompetent «medborger». Dette er grunnleggende for et demokrati. «Større åpenhet mer demokrati» har vært et bærende slagord det siste året. Informasjonsmengden øker og tilgangen til informasjon blir stadig enklere. Personer med kombinert syns og hørseltap faller ofte utenfor både tilgang til informasjon og mulighet for diskusjon og deltakelse. Dette kurset har som mål å bidra til økt deltakelse i samfunn og organisasjonsliv og oppnå større brukermedvirkning og medbestemmelse i eget liv og øke muligheten for aktiv deltakelse og kommunikasjon i nærmiljø og eget nettverk. Forebygge isolasjon / bidra til å redusere isolasjon. Tema/kursinnhold Aktuelle samfunnstemaer og generell samfunnskunnskap som kan bidra til å oppnå større deltakelse i samfunn og nærmiljø. Aktuelle temaer knyttet til årets Stortingsvalg. Brukermedvirkning på samfunnsnivå, organisasjonsnivå og individnivå. Kursholdere: Kjell-Henrik Hendricks, Elbjørg Liverød og andre interne og eksterne forelesere. Kontaktperson: Elbjørg Liverød, Uke 9 Sansestimulering og kreativitet - andre del Kurset går over to deler uke 5 og uke 9. Søknad gjelder begge ukene. Kursdato andre del: 26. februar 01. mars. Søknadsfrist: 10. desember. For mer informasjon om kurset: se uke 5. Kontaktperson: Aashild Klopan, 10

11 Uke 10 Å leve med kombinert syns- og hørselshemming - første del. Kurset går over tre uker i løpet av året: uke 10, 16 og 37. Søknad gjelder alle tre uker. Kursdato første del: mars. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Dette er et «mestringskurs» der målet er å gi informasjon og opplæring for «hele mennesket» Legge til rette for informasjon og erfaringsdeling knyttet til hvordan man kan utnytte syns- og/eller hørselsrest. Økt kunnskap om hjelpemidler og strategier for å kompensere for sansetapet Bevisstgjøring og mestringsstrategier knyttet til hverdagens stress. Tema/kursinnhold: Hvordan bruke min syns- og/eller hørselsrest Avspenning og stressmestring Utprøving av hørselstekniske hjelpemidler Utfordringer og muligheter med ulike hjelpemidler Kursholdere: Bente Enggrav, Bente Ørbeck, Line Hovland, Magnus Tollefsrud, Ann-Britt Johansson, eksterne forelesere. Kontaktperson: Bente Enggrav, 11

12 Uke 12 Temakurs - andre del Samfunnskunnskap, organisasjonskunnskap og brukermedvirkning Kurset går over fire uker i løpet av året: Uke 7, 12, 36 og 42. Kurset er lagt opp som en kursrekke som bygger på hverandre. Søknad gjelder alle fire ukene. Kursdato andre del: mars. Søknadsfrist: 10. desember. For mer informasjon om kurset: se uke 7. Kontaktperson: Elbjørg Liverød, Uke 15 Å leve med kombinert syns- og hørselshemming - andre del Kurset går over tre uker i løpet av året: uke 10, 15 og 37. Søknad gjelder alle tre ukene. Kursdato andre del: 09. april 12. april. Søknadsfrist: 10. januar. For mer informasjon om dette kurset: se uke 10. Kontaktperson: Bente Enggrav, Når musepeker n forsvinner navigering ved hjelp av tastatur Kursdato: april. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Dette kurset fokuserer på hvordan man kan legge vekk musa, og navigere ved hjelp av tastaturet. Skjermbildet på datamaskinen er visuelt bygd opp. Når synet blir dårligere forsvinner «musepeker n» Men det er fullt mulig å gjøre de samme oppgavene på tastaturet ved hjelp av hurtigtaster. Tema/kursinnhold: Hurtigtaster, tastaturlayout, oppbygning og bruk av startmeny i Windows og menylinjen i Office-programmene. Dette kurset tar for seg standard hurtigtaster og snarveier i Windows og Office, ikke spesielt i forhold til hjelpemiddelprogramvare. Kursholdere: Claus de Lange og Tom Monsen. Kontaktperson: Tom Monsen, 12

13 Uke 17 Når tegn og ord ikke er nok - kurs for foreldre til barn med medfødt døvblindhet Kursdato: april. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Gi foreldre mulighet til økt kompetanse slik at de bedre kan kommunisere med barna og bidra til barnets språkutvikling. Tema/kursinnhold: Utfordringer og muligheter i kommunikasjon med barnet. Spesielle problemstillinger i foreldre- og familielivet. Aktuelle temaer fra foreldregruppa. Kurset passer både for foreldre som har deltatt på kurs tidligere og for nye foreldre. Kursholdere: Kari Schjøll Brede, Gunnar Vege, interne og eksterne forelesere. Kontaktpersoner: Bente Enggrav, Kari Schjøll Brede, Uke 20 Kulturuke for døvblindfødte Kursdato: mai Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Skape lyst og mulighet for kommunikasjon og uttrykk gjennom rytme og musikk. Skape rom for samhandling. Tema/kursinnhold: Kommunikasjon via opplevelser, rytme, taktil berøring og samhandling. Kursholdere: Steen Raahauge og Winnie Carset. Kontaktperson: Aashild Klopan, 13

14 Uke 23 Bli kjent med din ipad Kursdato: 04. juni 06. juni. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Kurset vil gi en innføring i bruken av ipad. For mange med kombinert syns og hørselshemming verden over har ipad delvis erstattet både TV, PC, radio, Daisyspiller, bøker og aviser. Målet med kurset er at hver enkelt skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i bruk av ipad, og gjennom dette få økt mulighet til informasjonsinnhenting og kommunikasjon. Tema/kursinnhold: Informasjon, utprøvning og demonstrasjon av nettbrett og aktuelt trådløst tilbehør. Opplæring i bruk av ipad og oppretting av apple-id i itunes. Hvordan tilpasse ipad etter den enkeltes funksjonsnivå og interesser ved hjelp av innebygde forstørrelsesprogram, talesyntese og aktivering av nyttige applikasjoner som mail, nettavis, radio, skype. Utprøvning av leselister, notetaker og tastatur og trådløse streamere til høreapparat. Kursgjennomføring/metode: Kurset er tilrettelagt for brukere som nettopp har anskaffet seg ipad eller som lurer på om ipad kan være noe for dem. Kurset er også åpent for nettbrukere med andre plattformer som Android. Undervisning i gruppe med individuell tilrettelegging. Kursholdere: Fag- og IT-konsulenter. Kontaktperson: Bente Ørbeck, 14

15 Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselshemming/ døvblindhet første del Kurset går over to uker i løpet av året: uke 23 og 39. Søknad gjelder begge ukene. Kursdato første del: 04. juni juni. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Å leve med kombinert sansetap påvirker hele livssituasjonen. Målet med kurset er at hver enkelt får kunnskap og blir bevisst de psykososiale omstillinger som skjer ved kombinert sansetap. Få strategier for bedre å kunne leve med og mestre de faser man går i gjennom ved kombinert syns- og hørselstap. Tema/kursinnhold: Kurset bygger på det nordiske prosjektet: Livsomstilling, basert på intervju med personer i Skandinavia som selv lever med kombinert syns- og hørselshemming. Undervisning og erfaringsutveksling om: Den personlige endringsprosess de fleste opplever De ulike faser mange går gjennom ved syns- og hørselstap Hvordan man skal komme seg framover i livet og gjenvinner sin identitet Kursholdere: Gunilla H. Rønnblom og Hanna Taranger. Kontaktperson: Bente Enggrav, Kommunikasjon og kultur Kursdato: juni. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Utvikle arena for sanseopplevelser, deltakelse og kulturelle opplevelser gjennom samhandling med andre i samme livssituasjon. Forebygge isolasjon gjennom å møte andre i samme livssituasjon for erfaringsutveksling. Lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier i sosiale situasjoner. Denne læringsarenaen benyttes også aktivt til utprøving av syns og hørselstekniske hjelpemidler. Tema/kursinnhold Informasjon, demonstrasjon og utprøving av hjelpemidler og teknikker knyttet til ulike kreative aktiviteter. Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling. Aktivitetene er tilpasset årstiden. Kursholder: Inger Lise Vincent og Aashild Klopan. Kontaktperson: Aashild Klopan, 15

16 Uke 34 Brukerkurs/konferanse om Usher syndrom Kursdato august. Søknadsfrist: 01. juni. Tema/kursinnhold: Kurset er en mellomting av kurs og konferanse med fokus på informasjon og kunnskap om kombinasjonen syns- og hørselshemming/døvblindhet knyttet til Usher syndrom. Konferansen/kurset blir en fin mulighet til å få svar på spørsmål, møte andre og dele erfaringer. Kursholder: Claes Møller og andre eksterne og interne fagpersoner. Mer informasjon om dette vil bli lagt ut på vår hjemmeside. Kontaktperson: Elbjørg Liverød, Uke 35 Punktskriftopplæring - første del Kurset består av 9 deler fordelt på ett og et halvt år: uke 35, 41 og 49. De 6 siste delene avholdes i Kurset gis i samarbeid med voksenopplæringen i hjemkommunen. Søknad gjelder alle ukene. Kursdato første del: august. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Målet med kurset er å få grunnleggende kunnskaper i å bruke punktskrift i ulike aktiviteter i det daglige liv. Tema/kursinnhold: Grunnleggende punktskriftsopplæring og utprøving av leselist. Kursholdere: Line Hovland og ekstern kursholder. Kontaktperson: Line Hovland, Kommunikasjon - første del Kurset består av fire deler fordelt på to kalenderår: uke 35, 41 og 49, siste del i Søknad gjelder alle fire uker. Kursdato første del: 27. august 30. august. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Målet med kurset er å lære nye metoder og strategier i kommunikasjon som gir støtte for å kunne kommunisere i dagliglivet. Bruker skal få bedre kontroll i en samtale og redusere mulighetene for misforståelser. Tema/kursinnhold: Grunnleggende opplæring i: Tegn til tale / taktile tegn Taktilt tegnspråk Haptisk kommunikasjon Kursholdere: Bente Ørbeck og ekstern kursholder. Kontaktperson: Bente Ørbeck, 16

17 Uke 35/36 Naturskulptur Kurs for voksne med medfødt døvblindhet på Johnsgård Turistsenter i Engerdal. Kursdato: 30. august 05. september. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Målet med kurset er kommunikasjon, samspill og mestring gjennom meningsfulle aktiviteter og kunstneriske opplevelser. Tema/kursinnhold: På dette kurset vil det hovedsakelig være skulpturering i stein, jern og tre og toving av ull. Flere av kurslederne er utøvende kunstnere med lang erfaring i kunstnerisk aktivitet i samarbeid med døvblinde. Kursholdere: Kari Schjøll Brede, Aashild Klopan, Reidar Martin Steigen og kunstnerne Peder Istad, Mattias Helje, Martin Mölholm. Kontaktperson: Aashild Klopan, 17

18 Uke 36 Temakurs - tredje del Samfunnskunnskap, organisasjonskunnskap og brukermedvirkning Kurset går over fire uker i løpet av året: uke 7, 12, 36 og 42. Kurset er lagt opp som en kursrekke som bygger på hverandre. Søknad gjelder alle fire ukene. Kursdato tredje del: september. Søknadsfrist: 10. desember For mer informasjon om kurset: se uke 7. Kontaktperson: Elbjørg Liverød. Uke 37 Å leve med kombinert syns- og hørselstap tredje del Kurset går over tre uker i løpet av året: uke 10, 15 og 37. Søknad gjelder alle tre ukene. Kursdato tredje del: september. Søknadsfrist: 10. januar For mer informasjon om dette kurset: se uke 10. Kontaktperson: Bente Enggrav, 18

19 Uke 39 ipad for viderekomne Kursdato: 24. september 26. september. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Å skape en møteplass for viderekomne nettbrettbrukere, hvor de kan få dele erfaringer med andre ipad -/ smarttelefonbrukere og ytterligere optimalisere nytten av ipad etter egne ønsker og interesser. Tema/kursinnhold: Erfaringsutveksling av gode applikasjoner for kombinert syns- og hørselshemmede, lære å lage digitale historier på nettbrettet, opprette profil på sosiale medier, bruk av nettbank, hvordan lese ebok, hvordan bruke ulike kommunisjonsformer i ipad, lytte på tv, radio, musikk og lydbøker, hvordan bruke ipad som forstørrer. Kursgjennomføring/metode: For mange kombinert syns og hørselshemmede har ipad blitt et nyttig arbeidsverktøy og en naturlig følgesvenn for kommunikasjon og læring. Alle mulighetene som finnes i eksisterende og stadig nye applikasjoner for brukere med spesielle behov, gjør det nesten umulig å holde oversikt over det som finnes og det som kommer i fremtiden. Men sammen kan vi gjøre et forsøk. Undervisning i gruppe med individuell tilrettelegging. Deltagerne møter andre brukere av ipad/smarttelefon for idè- og erfaringsutveksling. Informasjon, utprøvning og demonstrasjon av nettbrett og aktuelt trådløst tilbehør. Kursholder: Fag- og IT-konsulenter. Kontaktperson: Bente Ørbeck, Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselshemming/ døvblindhet - andre del Kurset går over to uker i løpet av året: uke 23 og 39. Søknad gjelder begge ukene. Kursdato andre del: 24. september 27. september. Søknadsfrist: 10. januar. For mer informasjon om kurset se uke 23. Kontaktperson: Bente Enggrav, 19

20 Uke 41 Punktskriftopplæring - andre del Kurset består av 9 deler fordelt på ett og et halvt år: uke 35, 41 og 49. De 6 siste delene avholdes i Kurset gis i samarbeid med voksenopplæringen. Søknad gjelder alle ukene. Kursdato andre del: oktober. Søknadsfrist: 01. juni For mer informasjon om kurset se uke 35. Kontaktperson: Line Hovland, Kommunikasjon - andre del Kurset består av fire deler fordelt på to kalenderår: uke 35, 41 og 49. Siste del i Søknad gjelder alle fire uker. Kursdato andre del: oktober. Søknadsfrist: 01. juni For mer informasjon om kurset se uke 35. Kontaktperson: Bente Ørbeck. Uke 42 Temakurs - fjerde del Samfunnskunnskap, organisasjonskunnskap og brukermedvirkning Kurset går over fire uker i løpet av året: uke 7, 12, 36 og 42. Kurset er lagt opp som en kursrekke som bygger på hverandre. Søknad gjelder alle fire ukene. Kursdato fjerde del: 15. oktober 18. oktober. Søknadsfrist: 01. desember 2012 For mer informasjon om kurset: se uke 7. Kontaktperson: Elbjørg Liverød. 20

21 Uke 43 Helsesport / aktivitetsuke - praksisuke for alle landets tolkestudenter Kursdato: 21. oktober oktober. Søknadsfrist: 01. juni. Personer med kombinert syn-hørselshemming / døvblindhet inviteres til en kursuke med aktiviteter og helsesport. Gjennom dette tilbudet får studentene variert praksis i å tolke, ledsage og beskrive for personer med kombinert syns- hørselshemming/døvblindhet. Kurset består i stor grad av fysisk aktivitet. Aktivitetene varierer fra år til år. Eksempler på innhold kan være ulike treningsformer på treningssenter, selvforsvar, klatring, bowling, stavgang, riding, dans, yoga, forelesning om kosthold/bruk av tolk/ledsager i trening m.m. Tolkestudentene dekker behovet for tolk/ledsager under hele oppholdet. Kurset er ikke et tilpasningskurs etter lov om folketrygd. Eikholt dekker utgifter til reise og opphold for kursdeltakerne. Uke 45 Helsesport / aktivitetsuke - praksisuke for alle landets tolkestudenter Kursdato: 04. november november. Søknadsfrist: 01. juni. Personer med kombinert syn-hørselshemming / døvblindhet inviteres til en kursuke med aktiviteter og helsesport. Gjennom dette tilbudet får studentene variert praksis i å tolke, ledsage og beskrive for personer med kombinert syns- hørselshemming/døvblindhet. Kurset består i stor grad av fysisk aktivitet. Aktivitetene varierer fra år til år. Eksempler på innhold kan være ulike treningsformer på treningssenter, selvforsvar, klatring, bowling, stavgang, riding, dans, yoga, forelesning om kosthold/bruk av tolk/ledsager i trening m.m. Tolkestudentene dekker behovet for tolk/ledsager under hele oppholdet. Kurset er ikke et tilpasningskurs etter lov om folketrygd. Eikholt dekker utgifter til reise og opphold for kursdeltakerne. 21

22 Uke 46 Mobilitetskurs - Ut på tur.. Oppdag mer av verden på nytt! Kursdato 12. november 15. november. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Målet med kurset er å lære seg ferdigheter slik at man kan ta seg trygt frem på en selvstendig måte. Tema/kursinnhold: Innføring i grunnleggende teknikker innen mobilitet og orientering. Bruke den hvite stokken, ledsagerteknikker, utnytte restsyn, resthørsel og andre sanser for å finne frem. Informasjon og utprøving av ulike orienteringshjelpemidler som stokker, lykter, GPS, optiske hjelpemidler og førerhund. Det vil bli gitt individuell oppfølging lokalt etter gjennomført kurs på Eikholt. Kursholder: Line Hovland. Kontaktperson: Line Hovland, Uke 49 Punktskriftopplæring - tredje del Kurset består av 9 deler fordelt på ett og et halvt år: uke 35, 41 og 49. De 6 siste delene avholdes i Kurset gis i samarbeid med voksenopplæringen. Søknad gjelder alle ukene. Kursdato tredje del: desember. Søknadsfrist: 01. juni. For mer informasjon om kurset se uke 35. Kontaktperson: Line Hovland, Kommunikasjon - tredje del Kurset består av fire deler fordelt på to kalenderår: uke 35, 41 og 49, siste del i Søknad gjelder alle fire uker. Kursdato tredje del: desember. Søknadsfrist: 01. juni. For mer informasjon om kurset se uke 35. Kontaktperson: Bente Ørbeck. 22

23 Uke 50 Kommunikasjon og kultur Kursdato: 10. desember 13. desember. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Utvikle arena for sanseopplevelser, deltakelse og kulturelle opplevelser gjennom samhandling med andre i samme livssituasjon. Forebygge isolasjon gjennom å møte andre i samme livssituasjon for erfaringsutveksling. Lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier i sosiale situasjoner. Denne læringsarenaen benyttes også aktivt til utprøving av syns og hørselstekniske hjelpemidler. Tema/kursinnhold: Informasjon, demonstrasjon og utprøving av hjelpemidler og teknikker knyttet til ulike kreative aktiviteter. Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling. Aktivitetene er tilpasset årstiden. Kursholder: Aashild Klopan og Inger Lise Vincent. Kontaktperson: Aashild Klopan, 23

24 Kurs uten dato Å lytte med hjertet - samlivskurs for par Kursdato: høst Dato blir kunngjort på hjemmesidene. Mål: At paret skal oppdage egne kommunikasjonsmønstre, få noen verktøy til å bedre kommunikasjonen og til å løse kommunikasjonsutfordringer. Lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet. Tema/kursinnhold: Kurset handler om kjærlighet, vennskap, forventninger, men aller mest om god kommunikasjon. Kurset bygger på PREP. «PREP samlivskurs er et kommunikasjonskurs for par i alle aldere som ønsker å få det enda bedre og er et forebyggende og relasjonsbyggende program som fremhever kvaliteter i forholdet. Problemløsningsmodell og tale/lytteteknikk. Spesielle utfordringer som man kan oppleve i parforholdet når den ene har kombinert syns- og hørselstap. Kursholder: Familieterapeut/samlivspedagog Aud Kummeneje. Kontaktperson: Bente Enggrav, Familie/nettverkskurs - For enkeltfamilier eller flere familier sammen Kursdato: Dato fastsettes etter avtale med aktuelle kursdeltakere. Mål: Målet er at personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet skal kunne bevare og utvikle sitt naturlige familienettverk slik at de kan være inkludert i sin egen familie. Tema/kursinnhold: Undervisning og øvelser om syn, hørsel og kommunikasjonsmuligheter. Samtale om hvilke praktiske og følelsesmessige konsekvenser sansetapet får for den enkelte og familien. Vi legger vekt på familiens egne ressurser til å finne gode løsninger på vanskelige problemstillinger. Kursholdere: Konsulenter fra Eikholt og Regionsentrene for døvblinde. Kontaktperson: Bente Enggrav, Foreldre-/familieseminar Kursdato: Kurset vil bli avholdt i sommerhalvåret. Tema/kursinnhold: Mer informasjon vil bli lagt ut på våre hjemmesider. Kontaktperson: Bente Enggrav, 24

Livet er enten et dristig eventyr eller ingenting. Helen Keller

Livet er enten et dristig eventyr eller ingenting. Helen Keller Livet er enten et dristig eventyr eller ingenting. Helen Keller Kurskatalog 2014 Innhold Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass 6 Utadrettede tjenester / kurs / for for fagpersoner 6 Praktiske opplysninger

Detaljer

Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken

Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken Kurskatalog 2015 Innhold Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass 6 Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner 6 Praktiske opplysninger 6 Brukerkurs 7 I grupper eller

Detaljer

Kurs - Tjenester KATALOG. Aktiviteter

Kurs - Tjenester KATALOG. Aktiviteter 2016 Kurs - Tjenester KATALOG Aktiviteter 2016 INNHOLD KATALOG INNHOLD KATALOG 1. Innhold 2. Forord 4 3. Første kontakt - for deg som har kombinert syns- og hørselshemming 6 4. Utredning 6 «AV-klinikken»

Detaljer

Kurs - Tjenester KATALOG. Aktiviteter

Kurs - Tjenester KATALOG. Aktiviteter 2016 Kurs - Tjenester KATALOG Aktiviteter 2016 INNHOLD KATALOG 1. Innhold 2. Forord 4 3. Første kontakt - for deg som har kombinert syns- og hørselshemming 6 4. Utredning 6 «AV-klinikken» 7 Syn 7 Hørsel

Detaljer

Om våre kurs og tilbud

Om våre kurs og tilbud Kurskatalog 2010 Om våre kurs og tilbud Målgruppe Vår målgruppe er personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet, pårørende og fagpersoner. Tilpasningskurs Personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet

Detaljer

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Kurs og tilbud 2009 Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Om våre kurs og tilbud 2 Eikholt er et nasjonalt kompetansesenter for kombinert syns- og hørselshemmede/ døvblinde. Senteret er lokalisert

Detaljer

Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET

Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET KOMBINERT SANSETAP OM ERVERVET DØVBLINDHET INNHOLD Om døvblindhet 5 Ulike kategorier av døvblindhet 5 Vanlige årsaker til døvblindhet 5 Konsekvenser av døvblindhet

Detaljer

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde 1 DØVBLINDHET Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innenfor helse Læring inspirasjon mestring

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innenfor helse Læring inspirasjon mestring Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innenfor helse Læring inspirasjon mestring Rehabiliteringsleder Hilde Tuhus Sørli Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon En av- og fororganisasjon

Detaljer

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE hørselshemmet cochlea i arbeidslivet tinnitus implantat norsk med ménière tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE tinnitus Opplever du at du trenger mer

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015. - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter

HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015. - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015 - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter INNLEDNING Behandling, informasjon og pasient- og pårørendeopplæring som helsevesenet tilbyr, har til hensikt å

Detaljer

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2015

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2015 tdanningsetaten Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS Kursoversikt vår 2015 Utadrettet virksomhet ved Haukåsen skole tilbyr kurs. Kursene er egnet for ansatte i skoler og barnehager. Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOMBINERT SANSETAP. OM ERVERVET DØVBLINDHET

KOMBINERT SANSETAP. OM ERVERVET DØVBLINDHET KOMBINERT SANSETAP. OM ERVERVET DØVBLINDHET Døvblindhet medfører en sårbarhet i forhold til å utvikle og opprettholde sammenheng og betydning i kontakten med andre mennesker og i forhold til de fysiske

Detaljer

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET?

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? SLIK FÅR DU EN BEDRE HVERDAG I 2020 er en million nordmenn hørselshemmet www.hlf.no DU ER IKKE ALENE Om lag 275.000 nordmenn i yrkesaktiv alder har det som deg. Denne brosjyren

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt høst 2015

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt høst 2015 tdanningsetaten Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS Kursoversikt høst 2015 Utadrettet virksomhet ved Haukåsen skole tilbyr kurs. Kursene er egnet for ansatte i skoler og barnehager. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1 Lær å lytte på ipad Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1. Bakgrunn for prosjektet Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har utviklet et lytteprogram på PC for små hørselshemmede barn.

Detaljer

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud:

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: BAB Omsorg Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: Dagsenter Avlastning Sommeravlastning Treningsleilighet Hvem er vi? BAB Omsorg

Detaljer

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2016

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2016 tdanningsetaten Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS Kursoversikt vår 2016 Utadrettet virksomhet ved Haukåsen skole tilbyr kurs. Kursene er egnet for ansatte i skoler og barnehager. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no

Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no Kort bakgrunn for studiene HVORFOR FOKUS PÅ ELDRE? Digitalt førstevalg Øke

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forord. Drammen, 8. februar 2010. Elin Haugland Prosjektleder

Forord. Drammen, 8. februar 2010. Elin Haugland Prosjektleder 1 Forord Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde har i mange år undervist i tegnkommunikasjon for døvblindblitte. Det gis tilbud om kommunikasjonskurs individuelt/i gruppe, på Eikholt/lokalt. Vi

Detaljer

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for døvblinde Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Yusman Kamaleri, Solveig Ervik Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger, Kvinne- og barneklinikken,

Detaljer

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 -

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Innhold Hva er et cochleaimplantat?... 5 Hvem får cochleaimplantat?... 5 Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser... 7 Tilrettelegging,

Detaljer

Samlivskurs for døvblinde

Samlivskurs for døvblinde Sluttrapport Forebygging 2007/1/0441 Samlivskurs for døvblinde Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde 2 Forord Gjennom det 2 årige forebyggende prosjektet: Samlivskurs for døvblinde

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Tromsø 13.11.2013. Brynja Gunnarsdóttir

NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Tromsø 13.11.2013. Brynja Gunnarsdóttir NAV Hjelpemiddelsentral Troms Tromsø 13.11.2013 Brynja Gunnarsdóttir Oppdrag: Fysioterapeuters rolle og oppgaver i samarbeid mellom NAV hjelpemiddelsentral og kommunene NAV, 13.11.2013 Side 2 Kommunens

Detaljer

Virker PREP? PREP-kommunikasjonskurs investerer dere samtidig i oppveksten til barna deres.

Virker PREP? PREP-kommunikasjonskurs investerer dere samtidig i oppveksten til barna deres. På et PREP kommunikasjonskurs er det både humor og alvor. Det handler om kjærlighet, forventninger, glede, moro og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon. Målet er at par skal lære å kjenne igjen

Detaljer

Månedens tema mars 2016 Hørseltap hos eldre. NAV Hjelpemiddelsentralen Vestfold

Månedens tema mars 2016 Hørseltap hos eldre. NAV Hjelpemiddelsentralen Vestfold Månedens tema mars 2016 Hørseltap hos eldre NAV Hjelpemiddelsentralen Vestfold 1 Hørsel hos eldre Med alderen svekkes sansene våre. For noen er disse sansetapene så alvorlige at livskvaliteten blir kraftig

Detaljer

Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER : Regionsenter for døvblinde, Skådalen kompetansesenter

Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER : Regionsenter for døvblinde, Skådalen kompetansesenter Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER : Regionsenter for døvblinde, Skådalen kompetansesenter Tabell 1 a antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder antall registrerte

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Hvordan kan vi tilrettelegge for å fremme arbeidsdeltagelse ved kognitiv svikt?

Hvordan kan vi tilrettelegge for å fremme arbeidsdeltagelse ved kognitiv svikt? Hvordan kan vi tilrettelegge for å fremme arbeidsdeltagelse ved kognitiv svikt? Elin Svendsen, Ergoterapispesialist MSc NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag Organisering av hjelpemiddelområdet i NAV Arbeids-

Detaljer

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS Mestringskurs bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære strategier som mobiliserer egne ressurser. Mestringskurs

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.5: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, barn og ungdom under 18 år, gruppebasert tilbud

Detaljer

TILRETTELAGTE KURS FOR VOKSNE MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING SKOLEÅRET 2015-2016

TILRETTELAGTE KURS FOR VOKSNE MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING SKOLEÅRET 2015-2016 TILRETTELAGTE KURS FOR VOKSNE MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING SKOLEÅRET 2015-2016 VIL DU VÆRE MED PÅ KURS SKOLEÅRET 2015-2016? Kursene er spesielt tilrettelagt for voksne med psykisk utviklingshemming og

Detaljer

Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI Lyttetrening etter CI Opplæring av pedagoger som skal drive lyttetrening for brukere med hørselshjelpemidler 1) Bakgrunn for prosjektet Audiopedagoger og logopeder over hele landet får i dag henvist voksne

Detaljer

Undersøkelse om tjenester fra døvblindesystemet

Undersøkelse om tjenester fra døvblindesystemet SINTEF A1253 RAPPORT Undersøkelse om tjenester fra døvblindesystemet Karl-Gerhard Hem og Tonje Gundersen SINTEF Helse Mars 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn og mål...3 2 Metode...5 3 Resultater...7

Detaljer

M e s t r i n g s k u r s e t K R E M 22.09.2015. Mestringskurset KREM. Nasjonal rusfagkonferanse, miniseminar

M e s t r i n g s k u r s e t K R E M 22.09.2015. Mestringskurset KREM. Nasjonal rusfagkonferanse, miniseminar M e s t r i n g s k u r s e t K R E M 22.09.2015 Mestringskurset KREM Nasjonal rusfagkonferanse, miniseminar M e s t r i n g s k u r s e t K R E M Daniel Nilsen - erfaringskonsulent Walter Thorbjørnsen

Detaljer

Program Intensiv habilitering Nord

Program Intensiv habilitering Nord Program Intensiv habilitering Nord Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser Informasjonsbrosjyre Barnehabiliteringen, Barne- og ungdomsklinikken, UNN Tromsø 1

Detaljer

D I N J O B B E R V Å R J O B B!

D I N J O B B E R V Å R J O B B! VEKST og UTVIKLING for enkeltpersoner og bedrifter Individuell veiledning/oppfølging Kurs /gruppeveiledning Trening m/veiledning individuelt eller i gruppe Inspirasjonsforedrag /prosessveiledning for grupper

Detaljer

WS4 «Digitale ressurser for kommunikasjon og språk for elever med døvblindhet/kombinerte synsog hørselsvansker»

WS4 «Digitale ressurser for kommunikasjon og språk for elever med døvblindhet/kombinerte synsog hørselsvansker» WS4 «Digitale ressurser for kommunikasjon og språk for elever med døvblindhet/kombinerte synsog hørselsvansker» Karin Torgerstuen og Elin Austlid Spesialpedagog og rådgiver i Statped SPOT 2014 Lillestrøm

Detaljer

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012 IKT og bibliotek Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek Fylkeshuset 27.11.2012 Dagens plan Kl. 9.00 9.15 oppmøte og kaffe Kl. 09.15 10.15 teoretisk tilnærming til veiledning med fokus

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

SKOLEN HAR SVÆRT BEGRENSEDE PARKERINGSMULIGHETER OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT. K

SKOLEN HAR SVÆRT BEGRENSEDE PARKERINGSMULIGHETER OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT. K NORDVOLLKURSENE Høsten 2015 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 www.nordvoll.gs.oslo.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter Nordvoll

Detaljer

Forstå og bli forstått med. DagligSpråk. - bedre kommunikasjon for flere...

Forstå og bli forstått med. DagligSpråk. - bedre kommunikasjon for flere... Forstå og bli forstått med DagligSpråk for Windows - bedre kommunikasjon for flere... Et allsidig hjelpemiddel for alle som benytter: tegn-til-tale tegnspråk tegn som støtte som alternativ kommunikasjon

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Påmelding: Påmeldingen er bindende og gjøres elektronisk på våre nettsider https://nordvoll.osloskolen.no/veiledning-og-kurs/kurs/kurs/

Påmelding: Påmeldingen er bindende og gjøres elektronisk på våre nettsider https://nordvoll.osloskolen.no/veiledning-og-kurs/kurs/kurs/ Nordvollkursene Våren 2016 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 https://nordvoll.osloskolen.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne -glimt fra et prosjekt Fylkeskonferanse om voksenopplæring 05.november 2014 Borghild Drejer, Molde Voksenopplæringssenter

Detaljer

Innføring av ny teknologi ikke uproblematisk! http://www.youtube.com/watch?v=un ItEZbPJ4M

Innføring av ny teknologi ikke uproblematisk! http://www.youtube.com/watch?v=un ItEZbPJ4M Innføring av ny teknologi ikke uproblematisk! http://www.youtube.com/watch?v=un ItEZbPJ4M Den Digitale Borger Lik rett og tilgang til informasjon og kunnskap et samarbeid om å bygge broer over den digitale

Detaljer

BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER L I PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN Teknologiens muligheter hva er fremtiden for dagens 60-åringer? Ski kommune Solrunn Hårstad Prosjektleder Velferdsteknologi VELFERDSTEKNOLOGI

Detaljer

Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser

Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser Medisinsk klinikk Barne- og ungdomsavdelingen, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Program intensivert habilitering (PIH), Kristiansand PIH Program intensivert habilitering Et familiesentrert

Detaljer

Vedlegg til RAPPORTERING 2011 KOMPETANSESENTER Regionsenteret for døvblinde, Skådalen kompetansesenter

Vedlegg til RAPPORTERING 2011 KOMPETANSESENTER Regionsenteret for døvblinde, Skådalen kompetansesenter Vedlegg til RAPPORTERING 2011 KOMPETANSESENTER Regionsenteret for døvblinde, Skådalen kompetansesenter Tabell 1 a antall registrerte brukere med ervervet døvblindhet. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014 Norsk register for døvblinde Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak 2014 Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Prosjektnummer 2013/3/0341 Sammendrag Bakgrunn Prosjektet er gjennomført på HLF

Detaljer

Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet

Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet LHF Bransjetreff 2013 Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet Liv Welde Johansen NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Offentlige anskaffelser

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

Kunnskap som verktøy. - for ulydighet? Roar Stokken

Kunnskap som verktøy. - for ulydighet? Roar Stokken Kunnskap som verktøy - for ulydighet? Roar Stokken Mål Gi forståelse for hvordan fokus på kunnskap som verktøy kan bidra til samhandling om egen helse Lev et friskere liv - på nett Nettbasert selvhjelpsprogram

Detaljer

Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER Statped Vest, Regionsenter for døvblinde

Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER Statped Vest, Regionsenter for døvblinde Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER Statped Vest, Regionsenter for døvblinde Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder Diagnoser 2009 2010 nye

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Nydalen

Oslo Voksenopplæring Nydalen Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Nydalen Oslo Voksenopplæring Nydalen Spesialundervisning på grunnskolens område Opplæring for voksne med lese- og skrivevansker 05-2011 Basisopplæring

Detaljer

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1 HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN OG KOORDINATOR Kap 1 Tema: Om habilitering og rehabilitering Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst

Detaljer

Bridge for livet: Sosial tilhørighet gjennom tankeidrett

Bridge for livet: Sosial tilhørighet gjennom tankeidrett Bridge for livet: Sosial tilhørighet gjennom tankeidrett Brukerstyrt tankeidrett for å øke hørselshemmede ungdommers sosiale tilhørighet. HLF Briskeby Skole og Kompetansesenter AS Prosjektleder: Øystein

Detaljer

VELKOMMEN TIL AKTIV HVERDAG. Mål for dagen i dag

VELKOMMEN TIL AKTIV HVERDAG. Mål for dagen i dag Lysbilde 1 VELKOMMEN TIL AKTIV HVERDAG Sted dato http://www.lister.no/prosjekter/helsenettverk-lister/aktiv-hverdag Lysbilde 2 Mål for dagen i dag Ha bestemt tema for gruppesamlinger fremover Gitt dere

Detaljer

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE - som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE Aktuelle brukere psykiatri, smågruppe- og kompetansesentre, barnehager og skoler. Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) godkjenner ergoterapispesialister

Detaljer

- som gammel! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG ELDRES HELSE

- som gammel! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG ELDRES HELSE - som gammel! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG ELDRES HELSE Aktuelle brukere I kommunehelsetjenesten møter ergoterapeuter oftest eldre mennesker i egne hjem, på rehabiliteringssentre, dagsentre og sykehjem.

Detaljer

Samhandlingsteamet i Bærum

Samhandlingsteamet i Bærum Samhandlingsteamet i Bærum En forpliktende samarbeidsmodell mellom Bærum kommune og Bærum DPS Anne-Grethe Skjerve Bærum DPS Hdirs IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Søknad Helse og Rehabilitering LEK, LYTT & LÆR. En DVD om lytte og talestimulering i hverdagen. Nedre Gausen kompetansesenter

Søknad Helse og Rehabilitering LEK, LYTT & LÆR. En DVD om lytte og talestimulering i hverdagen. Nedre Gausen kompetansesenter Søknad Helse og Rehabilitering 2010 11 LEK, LYTT & LÆR En DVD om lytte og talestimulering i hverdagen Nedre Gausen kompetansesenter Dato: 13. juni 2009 Prosjektleder: Tone Elisabeth Morsund Innholdsfortegnelse

Detaljer

SKOLEN ER I EN OMBYGNINGSFASE OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT.

SKOLEN ER I EN OMBYGNINGSFASE OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT. NORDVOLLKURSENE Våren 2015 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 www.nordvoll.gs.oslo.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter Nordvoll

Detaljer

Dialogkonferansen om rehabilitering 23.9.2010

Dialogkonferansen om rehabilitering 23.9.2010 Dialogkonferansen om rehabilitering 23.9.2010 Oppsummering av gruppearbeidet som ble fremlagt i plenum. Gruppearbeid 1. Oppgaven: a. Dine visjoner/drømmer om hvordan du skulle ønske rehabilitering utøvdes,

Detaljer

Etter et synstap. Rehabiliteringstilbud ved Huseby kompetansesenter til personer mellom 18 og 67 år

Etter et synstap. Rehabiliteringstilbud ved Huseby kompetansesenter til personer mellom 18 og 67 år Etter et synstap Rehabiliteringstilbud ved Huseby kompetansesenter til personer mellom 18 og 67 år 1 Redaktør: Gerd Vidje Redaksjon: Synøve Berg og Reidun Leirvåg, Huseby kompetansesenter Design: Aase

Detaljer

Å bli presset litt ut av sporet

Å bli presset litt ut av sporet Å bli presset litt ut av sporet Psykoedukative grupper for ungdommer med sosiale og organisatoriske vansker Periode: februar 2007 juni 2009 Initiativtaker Enhet for voksenhabilitering i Telemark Midt-Telemark

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene.

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Se mitt språk - tegnspråkopplæring for foreldre Foto: Morten Bruun Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Marjorie Umphrey Side 2 Hva er Se mitt språk? Flickr, clogsilk Å få

Detaljer

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK Kompetanserekke for helsepersonell og brukerrepresentanter LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK INNLEDNING Helsepedagogikk er én av de fire hovedområdene som Læring- og mestringssentrene (LMS) skal jobbe

Detaljer

Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI Lyttetrening etter CI Opplæring av pedagoger som skal drive lyttetrening for brukere med hørselshjelpemidler Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2010/3/0091 Sluttrapport februar 2012 Prosjektleder: Marion

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne Regional lederkonferanse, Trondheim 11.september 2014 Molde voksenopplæring Hvorfor gi opplæring i grunnleggende

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

HABU SSK PLAN FOR KURS OG OPPLÆRING 2016

HABU SSK PLAN FOR KURS OG OPPLÆRING 2016 Medisinsk klinikk Barnesenteret, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU) Kristiansand PLAN FOR KURS OG OPPLÆRING 2016 _ INNHOLD Postadresse Sørlandet sykehus SSK Barne- og Ungdomsavdelingen, Habiliteringsseksjonen

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

USHT Hordaland Velferdsteknologi

USHT Hordaland Velferdsteknologi USHT Hordaland Velferdsteknologi Lister kommunene 2013 Spes rådgiver Per Waardal Per.waardal@bergen.kommune.no Aktuelle arbeider Definert i oppdrag fra Helsedir Ferdigstillet pilotprosjekt KS/NHO- leverandørutvikling

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder Smarttelefoner og nettbrett En veileder Smarttelefon En smarttelefon kan brukes til tekstmeldinger og samtaler. En smarttelefon inneholder programmer som kalles apper, og kan kobles til internett. Nettbrett

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland. Geir Rune Folgerø

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland. Geir Rune Folgerø NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland Geir Rune Folgerø Nye lokaler nye utfordringer NAV HJELPEMIDDELSENTRAL HORDALAND // Postadresse: Postboks 121 Kokstad // 5863 BERGEN Besøksadresse: Kokstaddalen 35 //

Detaljer