Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner Praktiske opplysninger Kurs Hvordan søke om kurs og tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner Praktiske opplysninger Kurs Hvordan søke om kurs og tjenester"

Transkript

1 Kurskatalog 2013

2 Innhold Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass 6 Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner 6 Praktiske opplysninger 6 Kurs 7 Brukerkurs 7 Individuelle kurs 7 Utredning 7 Kurs for pårørende 7 Hvordan søke om kurs og tjenester 8 Søknadsfrister 8 Gruppekurs 9 Sansestimulering og kreativitet første del 9 Lær å forstå din datamaskin 9 Temakurs - første del 10 Sansestimulering og kreativitet - andre del 10 Å leve med kombinert syns- og hørselshemming - første del. 11 Temakurs - andre del 12 Når musepeker n forsvinner navigering ved hjelp av tastatur 12 Når tegn og ord ikke er nok - kurs for foreldre til barn med medfødt døvblindhet 13 Kulturuke for døvblindfødte 13 Bli kjent med din ipad 14 Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet første del 15 Kommunikasjon og kultur 15 Brukerkurs/konferanse om Usher syndrom 16 Punktskriftopplæring - første del 16 Kommunikasjon - første del 16 Naturskulptur 17 Temakurs - tredje del 18 Å leve med kombinert syns- og hørselstap tredje del 18 ipad for viderekomne 19 Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet - andre del 19 Punktskriftopplæring - andre del 20 Kommunikasjon - andre del 20 Temakurs - fjerde del 20 Helsesport / aktivitetsuke - praksisuke for alle landets tolkestudenter 21 2

3 Innhold forts. Helsesport / aktivitetsuke - praksisuke for alle landets tolkestudenter 21 Mobilitetskurs - Ut på tur.. Oppdag mer av verden på nytt! 22 Punktskriftopplæring - tredje del 22 Kommunikasjon - tredje del 22 Kommunikasjon og kultur 23 Kurs uten dato 24 Å lytte med hjertet - samlivskurs for par 24 Familie/nettverkskurs - For enkeltfamilier eller flere familier sammen 24 Foreldre-/familieseminar 24 Terminliste vår 26 Terminliste høst 27 3

4 Forord Eikholt er en nasjonal kompetansetjeneste med hovedvekt på å bygge opp og formidle kompetanse innen kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Eikholt inngår i Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde som er en spesialisthelsetjeneste i Helse Nord RHF. I tillegg har Eikholt et nasjonalt ansvar for å tilby tilpasningskurs for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde. Målgruppe for våre tilbud er brukere, deres pårørende og tjenesteapparatet. I løpet av et år mottar over en fjerdedel av brukerne med kombinert syns- og hørselshemming/ døvblindhet ulike tilbud fra oss. Vi har videre kontakt med over 80 % av brukergruppen gjennom våre tilbud i et livsløpsperspektiv. Denne brede brukerkontakten danner et godt utgangspunkt for fagutvikling med basis i bred brukererfaring både i forhold til medfødt og ervervet kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Vi arbeider med å utvikle tilbud som kan styrke kompetansen på kombinert syns- og hørselshemming i ulike deler av tjenesteapparatet. Derfor tilbyr vi kurs og konferanser som primært er for fagfolk, men hvor brukere og pårørende også kan delta. Vi legger stor vekt på å skape en god møteplass for brukere pårørende og fagfolk. Mer detaljert informasjon om våre tilbud finnes på Med hilsen fra Roar Meland direktør 4

5 5

6 Eikholt som nasjonal Møteplass Vi legger stor vekt på å skape en god møteplass for alle som bruker stedet. Mange brukere gir uttrykk for at de har stort utbytte av å møte andre i tilsvarende situasjon. Møte med, utveksling av erfaringer og sosialt samvær med andre med brukererfaring er en verdi i seg selv. Vi ser også at brukere i ulike livsfaser og med ulike erfaringer knyttet til sansetapet har nytte og glede av møte hverandre. Et kurs på Eikholt gir mulighet for mening, fellesskap og utvikling. Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner Utadrettede tjenester skal bidra til at personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet i alle aldre og ulike faser av livet får et best mulig tilbud der de bor. Eikholt kan bistå med ulike tilbud til tjenesteapparat. Eikholt samarbeider nært med kommunale, regionale og nasjonale instanser i tjenestetilbudet. Eikholt tilbyr også tjenester til tjenesteapparatet lokalt, regionalt og nasjonalt for å øke deres kunnskap om kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Vi lager tilpassede kurs ut fra hvilke behov fagmiljøene har. Telefon- og videokonferanse Individuelle opphold/hospitering/studiebesøk på Eikholt Lokal kunnskapsformidling og veiledning på individnivå Kurs eller nettverkssamlinger i kommuner/fylker/regioner Innlegg/forelesninger på kurs, likemannssamlinger eller møter arrangert av brukerorganisasjoner og andre Salg av konsulenttjenester Rådgivning Praktiske opplysninger Eikholts gjesterom, kurslokaler, svømmebasseng, treningsrom og uteareal er godt tilrettelagt for brukerne. Gjesterommene har TV, radio, tilrettelagte alarmsystemer og internettilgang. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss: Tlf Teksttlf Mobil/SMS :

7 Kurs Brukerkurs Personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet og deres pårørende har rett til tilpasningskurs etter Lov om folketrygd Eikholt har et nasjonalt ansvar for disse kursene. Brukerkurs kan skje på Eikholt, hjemme hos bruker, eller på brukers arbeidsplass/ eller studieplass. Tilpasningskurs gis både som gruppekurs og som individuelle kurs. Du finner mer om de enkelte gruppekursene lenger bak i denne katalogen. De fleste gruppekurs er satt opp med dato. Individuelle kurs er skreddersydde kurs uten dato, som avtales med den enkelte. Individuelle kurs De fleste temaene under «gruppekurs» kan også søkes som et individuelt kurs. I tillegg til dette tilbyr vi «skreddersøm», dvs. kurs tilpasset hver enkelt. Bruker kan melde inn behov så utarbeider vi et kursopplegg ut i fra dette. Vi bruker både interne og eksterne kursholdere. Vi legger også til rette for utprøving og opplæring i ulike hjelpemidler. Utredning Personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet har ofte behov for flere og avanserte hjelpemidler. Utprøving og opplæring i bruk av hjelpemidlene er av stor betydning for den enkeltes livskvalitet. Før vi kan skreddersy et individuelt kurs kan det være behov for spesialisert tverrfaglig utredning/kartlegging. Målet med utredningen er å avdekke behov og avklare hvilke tiltak som kan og bør iverksettes for bedre mestring i dagliglivet. Vi foretar kartlegging innen syn, hørsel, data, kommunikasjon, mobilitet, aktiviteter i dagliglivet og sosial situasjon. Vi tester syns og hørselsfunksjoner med objektive metoder. Vi samtaler for å avklare konsekvensene av sansetapet og hvordan bruker mestrer aktiviteter og sosial omgang i det daglige. Kurs for pårørende Pårørende tilbys kurs for å øke sin kompetanse på kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, få informasjon om konsekvenser av dobbelt sansetap, delta på parkurs, familie/nettverkskurs, med mer. Målet er at personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet skal kunne bevare og utvikle sitt naturlige familienettverk. Som pårørende regnes nærmeste familie og slektninger, samt nærstående personer som har jevnlig kontakt med vedkommende og på den måten kan sies å ha en pårørendes funksjon. Pårørende søker om kurs på samme skjema som brukerne. 7

8 Hvordan søke om kurs og tjenester Søknadsfrister Det er tre søknadsfrister i året for gruppekursene. Søknadsfrist for vårens kurs er 10. desember og 10. januar. Søknadsfrist for høstens kurs er 01.juni. På individuelle kurs er det ikke søknadsfrist. Der er det kontinuerlig opptak. Du søker på kurs ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema på vår hjemmeside eller på vedlagte søknadsskjema. Informasjon kan fås ved henvendelse til Eikholt på telefon mobilnr/sms eller ved å sende epost til Kurs i regi av Eikholt er gratis for brukere og deres pårørende. Reiseutgifter dekkes av NAV og yrkesaktive kan søke om sykepenger, opplæringspenger eller liknende. Bruker henvender seg selv til NAV Hjelpemiddelsentral i hjemfylket for bestilling av tolk/ledsager til kursoppholdet og reisen. Det er også anledning til å bruke privat ledsager. Privat ledsager får dekket reise og opphold på samme måte som kursdeltaker. 8

9 Gruppekurs Uke 5 Sansestimulering og kreativitet første del Kurset går over to deler: uke 5 og uke 9. Søknad gjelder begge ukene. Kursdato første del: 29. januar 01. februar. Søknadsfrist: 10. desember. Mål: Oppleve mestring og deltakelse i fellesskap med andre. Stimulering og oppøvelse av alle sanser med spesielt fokus på den taktile sansen. Utvikle evnen til å tilegne seg informasjon fra den taktile sansen for å kompensere for syns- og hørselstapet. Tema/kursinnhold Undervisning i gruppe med individuell tilrettelegging og lystbetonte kreative aktiviteter som stimulerer den taktile sansen. Det legges vekt på brukernes egne strategier, erfaringer og kompetanse knyttet til mestring og læring av nye aktiviteter. Deltakernes egne erfaringer og mestringsstrategier er en viktig ressurs. Denne læringsarenaen benyttes også aktivt til utprøving av syns og hørselstekniske hjelpemidler. Kursholdere: Aashild Klopan. Kontaktperson: Aashild Klopan, Lær å forstå din datamaskin Kursdato: 29. januar februar. Søknadsfrist: 10. desember. Mål: Kurs som tar for seg grunnleggende kunnskap man bør ha kunnskap om i forhold til praktisk bruk av PC. Kurset går ikke inn på hjelpemiddelprogramvare. Her vil det gis nyttig informasjon både for de som er ganske ferske samt for de som har brukt PC en stund. Tema/kursinnhold: Datasystemets bestanddeler - maskinvare, operativsystem og nytte-programmer Hva gjør et operativsystem (Windows) Hva er filer og mapper? Struktur og filbehandling Optiske medier (CD, DVD og Blu Ray) Eksterne enheter og hvordan maskinen forholder seg til disse (USB minnepenn, minnekort, ekstra harddisker osv) Hva er nettverk Kursholdere: Claus de Lange og Tom Monsen. Kontaktperson: Claus de Lange, 9

10 Uke 7 Temakurs - første del Samfunnskunnskap, organisasjonskunnskap og brukermedvirkning Kurset går over fire uker i løpet av året: uke 7, 12, 36 og 42. Kurset er lagt opp som en kursrekke som bygger på hverandre. Søknad gjelder alle fire ukene. Kurset tilrettelegges for både tegnspråklige og talespråklige. Kursdato første del: februar. Søknadsfrist: 10. desember. Mål: Samfunnet setter stadig større krav til aktiv deltakelse for å kunne fylle rollen som kompetent «medborger». Dette er grunnleggende for et demokrati. «Større åpenhet mer demokrati» har vært et bærende slagord det siste året. Informasjonsmengden øker og tilgangen til informasjon blir stadig enklere. Personer med kombinert syns og hørseltap faller ofte utenfor både tilgang til informasjon og mulighet for diskusjon og deltakelse. Dette kurset har som mål å bidra til økt deltakelse i samfunn og organisasjonsliv og oppnå større brukermedvirkning og medbestemmelse i eget liv og øke muligheten for aktiv deltakelse og kommunikasjon i nærmiljø og eget nettverk. Forebygge isolasjon / bidra til å redusere isolasjon. Tema/kursinnhold Aktuelle samfunnstemaer og generell samfunnskunnskap som kan bidra til å oppnå større deltakelse i samfunn og nærmiljø. Aktuelle temaer knyttet til årets Stortingsvalg. Brukermedvirkning på samfunnsnivå, organisasjonsnivå og individnivå. Kursholdere: Kjell-Henrik Hendricks, Elbjørg Liverød og andre interne og eksterne forelesere. Kontaktperson: Elbjørg Liverød, Uke 9 Sansestimulering og kreativitet - andre del Kurset går over to deler uke 5 og uke 9. Søknad gjelder begge ukene. Kursdato andre del: 26. februar 01. mars. Søknadsfrist: 10. desember. For mer informasjon om kurset: se uke 5. Kontaktperson: Aashild Klopan, 10

11 Uke 10 Å leve med kombinert syns- og hørselshemming - første del. Kurset går over tre uker i løpet av året: uke 10, 16 og 37. Søknad gjelder alle tre uker. Kursdato første del: mars. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Dette er et «mestringskurs» der målet er å gi informasjon og opplæring for «hele mennesket» Legge til rette for informasjon og erfaringsdeling knyttet til hvordan man kan utnytte syns- og/eller hørselsrest. Økt kunnskap om hjelpemidler og strategier for å kompensere for sansetapet Bevisstgjøring og mestringsstrategier knyttet til hverdagens stress. Tema/kursinnhold: Hvordan bruke min syns- og/eller hørselsrest Avspenning og stressmestring Utprøving av hørselstekniske hjelpemidler Utfordringer og muligheter med ulike hjelpemidler Kursholdere: Bente Enggrav, Bente Ørbeck, Line Hovland, Magnus Tollefsrud, Ann-Britt Johansson, eksterne forelesere. Kontaktperson: Bente Enggrav, 11

12 Uke 12 Temakurs - andre del Samfunnskunnskap, organisasjonskunnskap og brukermedvirkning Kurset går over fire uker i løpet av året: Uke 7, 12, 36 og 42. Kurset er lagt opp som en kursrekke som bygger på hverandre. Søknad gjelder alle fire ukene. Kursdato andre del: mars. Søknadsfrist: 10. desember. For mer informasjon om kurset: se uke 7. Kontaktperson: Elbjørg Liverød, Uke 15 Å leve med kombinert syns- og hørselshemming - andre del Kurset går over tre uker i løpet av året: uke 10, 15 og 37. Søknad gjelder alle tre ukene. Kursdato andre del: 09. april 12. april. Søknadsfrist: 10. januar. For mer informasjon om dette kurset: se uke 10. Kontaktperson: Bente Enggrav, Når musepeker n forsvinner navigering ved hjelp av tastatur Kursdato: april. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Dette kurset fokuserer på hvordan man kan legge vekk musa, og navigere ved hjelp av tastaturet. Skjermbildet på datamaskinen er visuelt bygd opp. Når synet blir dårligere forsvinner «musepeker n» Men det er fullt mulig å gjøre de samme oppgavene på tastaturet ved hjelp av hurtigtaster. Tema/kursinnhold: Hurtigtaster, tastaturlayout, oppbygning og bruk av startmeny i Windows og menylinjen i Office-programmene. Dette kurset tar for seg standard hurtigtaster og snarveier i Windows og Office, ikke spesielt i forhold til hjelpemiddelprogramvare. Kursholdere: Claus de Lange og Tom Monsen. Kontaktperson: Tom Monsen, 12

13 Uke 17 Når tegn og ord ikke er nok - kurs for foreldre til barn med medfødt døvblindhet Kursdato: april. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Gi foreldre mulighet til økt kompetanse slik at de bedre kan kommunisere med barna og bidra til barnets språkutvikling. Tema/kursinnhold: Utfordringer og muligheter i kommunikasjon med barnet. Spesielle problemstillinger i foreldre- og familielivet. Aktuelle temaer fra foreldregruppa. Kurset passer både for foreldre som har deltatt på kurs tidligere og for nye foreldre. Kursholdere: Kari Schjøll Brede, Gunnar Vege, interne og eksterne forelesere. Kontaktpersoner: Bente Enggrav, Kari Schjøll Brede, Uke 20 Kulturuke for døvblindfødte Kursdato: mai Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Skape lyst og mulighet for kommunikasjon og uttrykk gjennom rytme og musikk. Skape rom for samhandling. Tema/kursinnhold: Kommunikasjon via opplevelser, rytme, taktil berøring og samhandling. Kursholdere: Steen Raahauge og Winnie Carset. Kontaktperson: Aashild Klopan, 13

14 Uke 23 Bli kjent med din ipad Kursdato: 04. juni 06. juni. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Kurset vil gi en innføring i bruken av ipad. For mange med kombinert syns og hørselshemming verden over har ipad delvis erstattet både TV, PC, radio, Daisyspiller, bøker og aviser. Målet med kurset er at hver enkelt skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i bruk av ipad, og gjennom dette få økt mulighet til informasjonsinnhenting og kommunikasjon. Tema/kursinnhold: Informasjon, utprøvning og demonstrasjon av nettbrett og aktuelt trådløst tilbehør. Opplæring i bruk av ipad og oppretting av apple-id i itunes. Hvordan tilpasse ipad etter den enkeltes funksjonsnivå og interesser ved hjelp av innebygde forstørrelsesprogram, talesyntese og aktivering av nyttige applikasjoner som mail, nettavis, radio, skype. Utprøvning av leselister, notetaker og tastatur og trådløse streamere til høreapparat. Kursgjennomføring/metode: Kurset er tilrettelagt for brukere som nettopp har anskaffet seg ipad eller som lurer på om ipad kan være noe for dem. Kurset er også åpent for nettbrukere med andre plattformer som Android. Undervisning i gruppe med individuell tilrettelegging. Kursholdere: Fag- og IT-konsulenter. Kontaktperson: Bente Ørbeck, 14

15 Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselshemming/ døvblindhet første del Kurset går over to uker i løpet av året: uke 23 og 39. Søknad gjelder begge ukene. Kursdato første del: 04. juni juni. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Å leve med kombinert sansetap påvirker hele livssituasjonen. Målet med kurset er at hver enkelt får kunnskap og blir bevisst de psykososiale omstillinger som skjer ved kombinert sansetap. Få strategier for bedre å kunne leve med og mestre de faser man går i gjennom ved kombinert syns- og hørselstap. Tema/kursinnhold: Kurset bygger på det nordiske prosjektet: Livsomstilling, basert på intervju med personer i Skandinavia som selv lever med kombinert syns- og hørselshemming. Undervisning og erfaringsutveksling om: Den personlige endringsprosess de fleste opplever De ulike faser mange går gjennom ved syns- og hørselstap Hvordan man skal komme seg framover i livet og gjenvinner sin identitet Kursholdere: Gunilla H. Rønnblom og Hanna Taranger. Kontaktperson: Bente Enggrav, Kommunikasjon og kultur Kursdato: juni. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Utvikle arena for sanseopplevelser, deltakelse og kulturelle opplevelser gjennom samhandling med andre i samme livssituasjon. Forebygge isolasjon gjennom å møte andre i samme livssituasjon for erfaringsutveksling. Lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier i sosiale situasjoner. Denne læringsarenaen benyttes også aktivt til utprøving av syns og hørselstekniske hjelpemidler. Tema/kursinnhold Informasjon, demonstrasjon og utprøving av hjelpemidler og teknikker knyttet til ulike kreative aktiviteter. Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling. Aktivitetene er tilpasset årstiden. Kursholder: Inger Lise Vincent og Aashild Klopan. Kontaktperson: Aashild Klopan, 15

16 Uke 34 Brukerkurs/konferanse om Usher syndrom Kursdato august. Søknadsfrist: 01. juni. Tema/kursinnhold: Kurset er en mellomting av kurs og konferanse med fokus på informasjon og kunnskap om kombinasjonen syns- og hørselshemming/døvblindhet knyttet til Usher syndrom. Konferansen/kurset blir en fin mulighet til å få svar på spørsmål, møte andre og dele erfaringer. Kursholder: Claes Møller og andre eksterne og interne fagpersoner. Mer informasjon om dette vil bli lagt ut på vår hjemmeside. Kontaktperson: Elbjørg Liverød, Uke 35 Punktskriftopplæring - første del Kurset består av 9 deler fordelt på ett og et halvt år: uke 35, 41 og 49. De 6 siste delene avholdes i Kurset gis i samarbeid med voksenopplæringen i hjemkommunen. Søknad gjelder alle ukene. Kursdato første del: august. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Målet med kurset er å få grunnleggende kunnskaper i å bruke punktskrift i ulike aktiviteter i det daglige liv. Tema/kursinnhold: Grunnleggende punktskriftsopplæring og utprøving av leselist. Kursholdere: Line Hovland og ekstern kursholder. Kontaktperson: Line Hovland, Kommunikasjon - første del Kurset består av fire deler fordelt på to kalenderår: uke 35, 41 og 49, siste del i Søknad gjelder alle fire uker. Kursdato første del: 27. august 30. august. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Målet med kurset er å lære nye metoder og strategier i kommunikasjon som gir støtte for å kunne kommunisere i dagliglivet. Bruker skal få bedre kontroll i en samtale og redusere mulighetene for misforståelser. Tema/kursinnhold: Grunnleggende opplæring i: Tegn til tale / taktile tegn Taktilt tegnspråk Haptisk kommunikasjon Kursholdere: Bente Ørbeck og ekstern kursholder. Kontaktperson: Bente Ørbeck, 16

17 Uke 35/36 Naturskulptur Kurs for voksne med medfødt døvblindhet på Johnsgård Turistsenter i Engerdal. Kursdato: 30. august 05. september. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Målet med kurset er kommunikasjon, samspill og mestring gjennom meningsfulle aktiviteter og kunstneriske opplevelser. Tema/kursinnhold: På dette kurset vil det hovedsakelig være skulpturering i stein, jern og tre og toving av ull. Flere av kurslederne er utøvende kunstnere med lang erfaring i kunstnerisk aktivitet i samarbeid med døvblinde. Kursholdere: Kari Schjøll Brede, Aashild Klopan, Reidar Martin Steigen og kunstnerne Peder Istad, Mattias Helje, Martin Mölholm. Kontaktperson: Aashild Klopan, 17

18 Uke 36 Temakurs - tredje del Samfunnskunnskap, organisasjonskunnskap og brukermedvirkning Kurset går over fire uker i løpet av året: uke 7, 12, 36 og 42. Kurset er lagt opp som en kursrekke som bygger på hverandre. Søknad gjelder alle fire ukene. Kursdato tredje del: september. Søknadsfrist: 10. desember For mer informasjon om kurset: se uke 7. Kontaktperson: Elbjørg Liverød. Uke 37 Å leve med kombinert syns- og hørselstap tredje del Kurset går over tre uker i løpet av året: uke 10, 15 og 37. Søknad gjelder alle tre ukene. Kursdato tredje del: september. Søknadsfrist: 10. januar For mer informasjon om dette kurset: se uke 10. Kontaktperson: Bente Enggrav, 18

19 Uke 39 ipad for viderekomne Kursdato: 24. september 26. september. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Å skape en møteplass for viderekomne nettbrettbrukere, hvor de kan få dele erfaringer med andre ipad -/ smarttelefonbrukere og ytterligere optimalisere nytten av ipad etter egne ønsker og interesser. Tema/kursinnhold: Erfaringsutveksling av gode applikasjoner for kombinert syns- og hørselshemmede, lære å lage digitale historier på nettbrettet, opprette profil på sosiale medier, bruk av nettbank, hvordan lese ebok, hvordan bruke ulike kommunisjonsformer i ipad, lytte på tv, radio, musikk og lydbøker, hvordan bruke ipad som forstørrer. Kursgjennomføring/metode: For mange kombinert syns og hørselshemmede har ipad blitt et nyttig arbeidsverktøy og en naturlig følgesvenn for kommunikasjon og læring. Alle mulighetene som finnes i eksisterende og stadig nye applikasjoner for brukere med spesielle behov, gjør det nesten umulig å holde oversikt over det som finnes og det som kommer i fremtiden. Men sammen kan vi gjøre et forsøk. Undervisning i gruppe med individuell tilrettelegging. Deltagerne møter andre brukere av ipad/smarttelefon for idè- og erfaringsutveksling. Informasjon, utprøvning og demonstrasjon av nettbrett og aktuelt trådløst tilbehør. Kursholder: Fag- og IT-konsulenter. Kontaktperson: Bente Ørbeck, Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselshemming/ døvblindhet - andre del Kurset går over to uker i løpet av året: uke 23 og 39. Søknad gjelder begge ukene. Kursdato andre del: 24. september 27. september. Søknadsfrist: 10. januar. For mer informasjon om kurset se uke 23. Kontaktperson: Bente Enggrav, 19

20 Uke 41 Punktskriftopplæring - andre del Kurset består av 9 deler fordelt på ett og et halvt år: uke 35, 41 og 49. De 6 siste delene avholdes i Kurset gis i samarbeid med voksenopplæringen. Søknad gjelder alle ukene. Kursdato andre del: oktober. Søknadsfrist: 01. juni For mer informasjon om kurset se uke 35. Kontaktperson: Line Hovland, Kommunikasjon - andre del Kurset består av fire deler fordelt på to kalenderår: uke 35, 41 og 49. Siste del i Søknad gjelder alle fire uker. Kursdato andre del: oktober. Søknadsfrist: 01. juni For mer informasjon om kurset se uke 35. Kontaktperson: Bente Ørbeck. Uke 42 Temakurs - fjerde del Samfunnskunnskap, organisasjonskunnskap og brukermedvirkning Kurset går over fire uker i løpet av året: uke 7, 12, 36 og 42. Kurset er lagt opp som en kursrekke som bygger på hverandre. Søknad gjelder alle fire ukene. Kursdato fjerde del: 15. oktober 18. oktober. Søknadsfrist: 01. desember 2012 For mer informasjon om kurset: se uke 7. Kontaktperson: Elbjørg Liverød. 20

21 Uke 43 Helsesport / aktivitetsuke - praksisuke for alle landets tolkestudenter Kursdato: 21. oktober oktober. Søknadsfrist: 01. juni. Personer med kombinert syn-hørselshemming / døvblindhet inviteres til en kursuke med aktiviteter og helsesport. Gjennom dette tilbudet får studentene variert praksis i å tolke, ledsage og beskrive for personer med kombinert syns- hørselshemming/døvblindhet. Kurset består i stor grad av fysisk aktivitet. Aktivitetene varierer fra år til år. Eksempler på innhold kan være ulike treningsformer på treningssenter, selvforsvar, klatring, bowling, stavgang, riding, dans, yoga, forelesning om kosthold/bruk av tolk/ledsager i trening m.m. Tolkestudentene dekker behovet for tolk/ledsager under hele oppholdet. Kurset er ikke et tilpasningskurs etter lov om folketrygd. Eikholt dekker utgifter til reise og opphold for kursdeltakerne. Uke 45 Helsesport / aktivitetsuke - praksisuke for alle landets tolkestudenter Kursdato: 04. november november. Søknadsfrist: 01. juni. Personer med kombinert syn-hørselshemming / døvblindhet inviteres til en kursuke med aktiviteter og helsesport. Gjennom dette tilbudet får studentene variert praksis i å tolke, ledsage og beskrive for personer med kombinert syns- hørselshemming/døvblindhet. Kurset består i stor grad av fysisk aktivitet. Aktivitetene varierer fra år til år. Eksempler på innhold kan være ulike treningsformer på treningssenter, selvforsvar, klatring, bowling, stavgang, riding, dans, yoga, forelesning om kosthold/bruk av tolk/ledsager i trening m.m. Tolkestudentene dekker behovet for tolk/ledsager under hele oppholdet. Kurset er ikke et tilpasningskurs etter lov om folketrygd. Eikholt dekker utgifter til reise og opphold for kursdeltakerne. 21

22 Uke 46 Mobilitetskurs - Ut på tur.. Oppdag mer av verden på nytt! Kursdato 12. november 15. november. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Målet med kurset er å lære seg ferdigheter slik at man kan ta seg trygt frem på en selvstendig måte. Tema/kursinnhold: Innføring i grunnleggende teknikker innen mobilitet og orientering. Bruke den hvite stokken, ledsagerteknikker, utnytte restsyn, resthørsel og andre sanser for å finne frem. Informasjon og utprøving av ulike orienteringshjelpemidler som stokker, lykter, GPS, optiske hjelpemidler og førerhund. Det vil bli gitt individuell oppfølging lokalt etter gjennomført kurs på Eikholt. Kursholder: Line Hovland. Kontaktperson: Line Hovland, Uke 49 Punktskriftopplæring - tredje del Kurset består av 9 deler fordelt på ett og et halvt år: uke 35, 41 og 49. De 6 siste delene avholdes i Kurset gis i samarbeid med voksenopplæringen. Søknad gjelder alle ukene. Kursdato tredje del: desember. Søknadsfrist: 01. juni. For mer informasjon om kurset se uke 35. Kontaktperson: Line Hovland, Kommunikasjon - tredje del Kurset består av fire deler fordelt på to kalenderår: uke 35, 41 og 49, siste del i Søknad gjelder alle fire uker. Kursdato tredje del: desember. Søknadsfrist: 01. juni. For mer informasjon om kurset se uke 35. Kontaktperson: Bente Ørbeck. 22

23 Uke 50 Kommunikasjon og kultur Kursdato: 10. desember 13. desember. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Utvikle arena for sanseopplevelser, deltakelse og kulturelle opplevelser gjennom samhandling med andre i samme livssituasjon. Forebygge isolasjon gjennom å møte andre i samme livssituasjon for erfaringsutveksling. Lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier i sosiale situasjoner. Denne læringsarenaen benyttes også aktivt til utprøving av syns og hørselstekniske hjelpemidler. Tema/kursinnhold: Informasjon, demonstrasjon og utprøving av hjelpemidler og teknikker knyttet til ulike kreative aktiviteter. Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling. Aktivitetene er tilpasset årstiden. Kursholder: Aashild Klopan og Inger Lise Vincent. Kontaktperson: Aashild Klopan, 23

24 Kurs uten dato Å lytte med hjertet - samlivskurs for par Kursdato: høst Dato blir kunngjort på hjemmesidene. Mål: At paret skal oppdage egne kommunikasjonsmønstre, få noen verktøy til å bedre kommunikasjonen og til å løse kommunikasjonsutfordringer. Lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet. Tema/kursinnhold: Kurset handler om kjærlighet, vennskap, forventninger, men aller mest om god kommunikasjon. Kurset bygger på PREP. «PREP samlivskurs er et kommunikasjonskurs for par i alle aldere som ønsker å få det enda bedre og er et forebyggende og relasjonsbyggende program som fremhever kvaliteter i forholdet. Problemløsningsmodell og tale/lytteteknikk. Spesielle utfordringer som man kan oppleve i parforholdet når den ene har kombinert syns- og hørselstap. Kursholder: Familieterapeut/samlivspedagog Aud Kummeneje. Kontaktperson: Bente Enggrav, Familie/nettverkskurs - For enkeltfamilier eller flere familier sammen Kursdato: Dato fastsettes etter avtale med aktuelle kursdeltakere. Mål: Målet er at personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet skal kunne bevare og utvikle sitt naturlige familienettverk slik at de kan være inkludert i sin egen familie. Tema/kursinnhold: Undervisning og øvelser om syn, hørsel og kommunikasjonsmuligheter. Samtale om hvilke praktiske og følelsesmessige konsekvenser sansetapet får for den enkelte og familien. Vi legger vekt på familiens egne ressurser til å finne gode løsninger på vanskelige problemstillinger. Kursholdere: Konsulenter fra Eikholt og Regionsentrene for døvblinde. Kontaktperson: Bente Enggrav, Foreldre-/familieseminar Kursdato: Kurset vil bli avholdt i sommerhalvåret. Tema/kursinnhold: Mer informasjon vil bli lagt ut på våre hjemmesider. Kontaktperson: Bente Enggrav, 24

Livet er enten et dristig eventyr eller ingenting. Helen Keller

Livet er enten et dristig eventyr eller ingenting. Helen Keller Livet er enten et dristig eventyr eller ingenting. Helen Keller Kurskatalog 2014 Innhold Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass 6 Utadrettede tjenester / kurs / for for fagpersoner 6 Praktiske opplysninger

Detaljer

Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken

Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken Kurskatalog 2015 Innhold Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass 6 Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner 6 Praktiske opplysninger 6 Brukerkurs 7 I grupper eller

Detaljer

Kurs - Tjenester KATALOG. Aktiviteter

Kurs - Tjenester KATALOG. Aktiviteter 2016 Kurs - Tjenester KATALOG Aktiviteter 2016 INNHOLD KATALOG INNHOLD KATALOG 1. Innhold 2. Forord 4 3. Første kontakt - for deg som har kombinert syns- og hørselshemming 6 4. Utredning 6 «AV-klinikken»

Detaljer

Kurs - Tjenester KATALOG. Aktiviteter

Kurs - Tjenester KATALOG. Aktiviteter 2016 Kurs - Tjenester KATALOG Aktiviteter 2016 INNHOLD KATALOG 1. Innhold 2. Forord 4 3. Første kontakt - for deg som har kombinert syns- og hørselshemming 6 4. Utredning 6 «AV-klinikken» 7 Syn 7 Hørsel

Detaljer

Om våre kurs og tilbud

Om våre kurs og tilbud Kurskatalog 2010 Om våre kurs og tilbud Målgruppe Vår målgruppe er personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet, pårørende og fagpersoner. Tilpasningskurs Personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet

Detaljer

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Kurs og tilbud 2009 Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Om våre kurs og tilbud 2 Eikholt er et nasjonalt kompetansesenter for kombinert syns- og hørselshemmede/ døvblinde. Senteret er lokalisert

Detaljer

Kurs tjenester KATALOG

Kurs tjenester KATALOG 2018 Kurs tjenester KATALOG INNHOLD KATALOG Innhold OM EIKHOLT ET KOMPETANSESENTER FOR MULIGHETER OG UTVIKLING 4 To nasjonale oppdrag 4 Nasjonal møteplass 5 Søke tjenester 5 KOMBINERT SYNS- OG HØRSELS

Detaljer

KATALOG. Kurs - Tjenester

KATALOG. Kurs - Tjenester 2017 KATALOG Kurs - Tjenester INNHOLD KATALOG Innhold 1. Eikholt hvem er vi? 4 Eikholt er tildelt to nasjonale oppdrag 4 Eikholt som nasjonal «Møteplass» 5 2. Hva kjennetegner de som får tjenester fra

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en kombinert syns og hørselshemming av

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet

Detaljer

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet De vanligste årsakene er: Usher syndrom Fødselsrelaterte tilstander CHARGE syndrom Rubella syndrom Andre sjeldne syndrom Aldersrelaterte kombinerte syns-

Detaljer

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde 1 DØVBLINDHET Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer

Detaljer

Foto: Morten Brun. Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet

Foto: Morten Brun. Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet Foto: Morten Brun Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet Kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet Kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet innebærer uansett alvorlighetsgrad betydelige

Detaljer

Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET

Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET KOMBINERT SANSETAP OM ERVERVET DØVBLINDHET INNHOLD Om døvblindhet 5 Ulike kategorier av døvblindhet 5 Vanlige årsaker til døvblindhet 5 Konsekvenser av døvblindhet

Detaljer

Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET

Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET KOMBINERT SANSETAP OM ERVERVET DØVBLINDHET INNHOLD Om døvblindhet 4 Ulike kategorier av døvblindhet 4 Vanlige årsaker til døvblindhet 5 Konsekvenser av døvblindhet

Detaljer

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE hørselshemmet cochlea i arbeidslivet tinnitus implantat norsk med ménière tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE tinnitus Opplever du at du trenger mer

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innenfor helse Læring inspirasjon mestring

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innenfor helse Læring inspirasjon mestring Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innenfor helse Læring inspirasjon mestring Rehabiliteringsleder Hilde Tuhus Sørli Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon En av- og fororganisasjon

Detaljer

Virker PREP? PREP-kommunikasjonskurs investerer dere samtidig i oppveksten til barna deres.

Virker PREP? PREP-kommunikasjonskurs investerer dere samtidig i oppveksten til barna deres. På et PREP kommunikasjonskurs er det både humor og alvor. Det handler om kjærlighet, forventninger, glede, moro og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon. Målet er at par skal lære å kjenne igjen

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET E-BRAILLE, GAMMELT SYSTEM, NYE METODER.

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET E-BRAILLE, GAMMELT SYSTEM, NYE METODER. SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET E-BRAILLE, GAMMELT SYSTEM, NYE METODER. Prosjektets mål: Prosjektets mål var å styrke punktskriftens posisjon som skriftspråk for blinde og sterkt svaksynte og å modernisere

Detaljer

Arena En workshop for yrkesaktive med nedsatt syn og hørsel

Arena En workshop for yrkesaktive med nedsatt syn og hørsel Arena En workshop for yrkesaktive med nedsatt syn og hørsel Hva er døvblindhet? Det arbeides nå med en norsk definisjon av begrepet. Jeg gjengir her den foreløpige og uoffisielle norske oversettelsen:

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268. IT klinikken blinde og svaksynte på nett. Norges Blindeforbund Rogaland.

Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268. IT klinikken blinde og svaksynte på nett. Norges Blindeforbund Rogaland. Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268 IT klinikken blinde og svaksynte på nett Norges Blindeforbund Rogaland Forord Prosjektet «IT Klinikken blinde og svaksynte på nett» ble initiert etter

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Program Intensiv habilitering Nord

Program Intensiv habilitering Nord Program Intensiv habilitering Nord Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser Informasjonsbrosjyre Barnehabiliteringen, Barne- og ungdomsklinikken, UNN Tromsø 1

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2009/3/0458 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av ADHD Norge Sør Trøndelag. 1 INNHOLD: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5:

Detaljer

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2015

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2015 tdanningsetaten Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS Kursoversikt vår 2015 Utadrettet virksomhet ved Haukåsen skole tilbyr kurs. Kursene er egnet for ansatte i skoler og barnehager. Innholdsfortegnelse

Detaljer

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS Mestringskurs bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære strategier som mobiliserer egne ressurser. Mestringskurs

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer

Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser

Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser Medisinsk klinikk Barne- og ungdomsavdelingen, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Program intensivert habilitering (PIH), Kristiansand PIH Program intensivert habilitering Et familiesentrert

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser

Et familiesentrert habiliteringsprogram for førskolebarn med funksjonsnedsettelser Sørlandet sykehus HF Medisinsk klinikk Barnesenteret, Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Kristiansand PIH Program intensivert habilitering Regionalt henvisningskompetansesenter PIH Program

Detaljer

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET?

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? SLIK FÅR DU EN BEDRE HVERDAG I 2020 er en million nordmenn hørselshemmet www.hlf.no DU ER IKKE ALENE Om lag 275.000 nordmenn i yrkesaktiv alder har det som deg. Denne brosjyren

Detaljer

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2016

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2016 tdanningsetaten Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS Kursoversikt vår 2016 Utadrettet virksomhet ved Haukåsen skole tilbyr kurs. Kursene er egnet for ansatte i skoler og barnehager. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud:

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: BAB Omsorg Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: Dagsenter Avlastning Sommeravlastning Treningsleilighet Hvem er vi? BAB Omsorg

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

En bekymring. Raseres tilbudet til personer med døvblindhet i forbindelse med samorganisering av sjeldenfeltet?

En bekymring. Raseres tilbudet til personer med døvblindhet i forbindelse med samorganisering av sjeldenfeltet? En bekymring Helene Myklebustad Kompetanseenhet sør Bergen kommune Raseres tilbudet til personer med døvblindhet i forbindelse med samorganisering av sjeldenfeltet? En noe kortere versjon av innlegget

Detaljer

HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015. - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter

HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015. - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter HELSEPEDAGOGISK- OPPLÆRING 2013-2015 - et tilbud til fagpersoner og brukerrepresentanter INNLEDNING Behandling, informasjon og pasient- og pårørendeopplæring som helsevesenet tilbyr, har til hensikt å

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Vedlegg til RAPPORTERING 2010 Signo Døvblindesenter. Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder

Vedlegg til RAPPORTERING 2010 Signo Døvblindesenter. Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder Vedlegg til RAPPORTERING 2010 Signo Døvblindesenter Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder Diagnoser 2009 2010 nye med diagnose ved senteret Charge syndrom

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning

Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning Professor Tor Slettebø, Institutt for sosialt arbeid og familieterapi Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning Samarbeidskonferanse NAV Universitet og høgskolene To arenaer

Detaljer

Månedens tema mars 2016 Hørseltap hos eldre. NAV Hjelpemiddelsentralen Vestfold

Månedens tema mars 2016 Hørseltap hos eldre. NAV Hjelpemiddelsentralen Vestfold Månedens tema mars 2016 Hørseltap hos eldre NAV Hjelpemiddelsentralen Vestfold 1 Hørsel hos eldre Med alderen svekkes sansene våre. For noen er disse sansetapene så alvorlige at livskvaliteten blir kraftig

Detaljer

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1 Lær å lytte på ipad Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1. Bakgrunn for prosjektet Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har utviklet et lytteprogram på PC for små hørselshemmede barn.

Detaljer

Dagaktivitetstilbud i bydel Frogner. Oscar demenssenter og aktivitetskontakt Av Marius Morstøl og Kristin Sørhaug

Dagaktivitetstilbud i bydel Frogner. Oscar demenssenter og aktivitetskontakt Av Marius Morstøl og Kristin Sørhaug Dagaktivitetstilbud i bydel Frogner Oscar demenssenter og aktivitetskontakt Av Marius Morstøl og Kristin Sørhaug Dagaktivitetstilbud Helse- og omsorgsdepartementet i Demensplan 2020: «Personer med demens

Detaljer

KOMBINERT SANSETAP. OM ERVERVET DØVBLINDHET

KOMBINERT SANSETAP. OM ERVERVET DØVBLINDHET KOMBINERT SANSETAP. OM ERVERVET DØVBLINDHET Døvblindhet medfører en sårbarhet i forhold til å utvikle og opprettholde sammenheng og betydning i kontakten med andre mennesker og i forhold til de fysiske

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Evenes syn- og mestringssenter Et sentrum for opplæring og kunnskap for synshemmede 2017

Evenes syn- og mestringssenter Et sentrum for opplæring og kunnskap for synshemmede 2017 DM 150133 Evenes syn- og mestringssenter Et sentrum for opplæring og kunnskap for synshemmede 2017 Evenes syn- og mestringssenter ligger i Evenes kommune, helt nord i Nordland fylke. De nærmeste byene

Detaljer

Samlivskurs for døvblinde

Samlivskurs for døvblinde Sluttrapport Forebygging 2007/1/0441 Samlivskurs for døvblinde Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde 2 Forord Gjennom det 2 årige forebyggende prosjektet: Samlivskurs for døvblinde

Detaljer

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Bakgrunn for prosjektet I dag er det ca. 16 000 personer i Norge som er uten funksjonell tale på grunn av sykdom eller

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4. Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende for perioden 01.01.2017 31.12.2019 Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.2016 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV...

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU Klinikk for kvinne, barn og familie HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU KURS- OG OPPLÆRINGSTILBUD INTENSIVE TILTAK 2017 For barn, ungdom, familie og fagpersoner Innhold Innhold... 2 Velkommen

Detaljer

Påmelding: Påmeldingen er bindende og gjøres elektronisk på våre nettsider https://nordvoll.osloskolen.no/veiledning-og-kurs/kurs/kurs/

Påmelding: Påmeldingen er bindende og gjøres elektronisk på våre nettsider https://nordvoll.osloskolen.no/veiledning-og-kurs/kurs/kurs/ Nordvollkursene Våren 2016 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 https://nordvoll.osloskolen.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter

Detaljer

Livskvalitet gjennom sosial velferdsteknologi

Livskvalitet gjennom sosial velferdsteknologi Skaper livskvalitet Livskvalitet gjennom sosial velferdsteknologi Memoria er en digital minnebok der pårørende kan dele livshistorien til personen gjennom bilder, historier og relasjoner. I Memoria har

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende fra 01.01.13 Revidert i nasjonalt brukerråd 27.11.2013 0 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV... 1 1.3. ORGANISASJON...

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE

Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE Helsefremmende arbeid, danning og demokrati, barnehagen som kulturarena LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I LEVANGER KOMMUNE 2015-2019 Innhold 1. Innledning og formål s. 4 2. Tidlig og tverrfaglig innsats

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

SLUTTRAPPORT for Datakurs for foreldre Referansenummer: 63EM8H

SLUTTRAPPORT for Datakurs for foreldre Referansenummer: 63EM8H SLUTTRAPPORT for Datakurs for foreldre Referansenummer: 63EM8H FORORD: Prosjektet Datakurs for foreldre, er et tiltak Dysleksiforeningen i Midt og Øst-Telemark har gjennomført for å øke kompetansen på

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.5: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, barn og ungdom under 18 år, gruppebasert tilbud

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt høst 2015

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt høst 2015 tdanningsetaten Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS Kursoversikt høst 2015 Utadrettet virksomhet ved Haukåsen skole tilbyr kurs. Kursene er egnet for ansatte i skoler og barnehager. Innholdsfortegnelse

Detaljer

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna Fortsatt Foreldre passer for deg som ønsker: faglige innspill og støtte til å skape et GODT

Detaljer

Prosjektrapport. To i spann

Prosjektrapport. To i spann Prosjektrapport To i spann Kommunikasjons- og samlivskurs for par hvor den ene har en ervervet hjerneskade. Forebygging og mestring av hverdagens utfordringer og vansker Prosjektnummer: 2011/1/0474 Virksomhetsområde:

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder Smarttelefoner og nettbrett En veileder Smarttelefon En smarttelefon kan brukes til tekstmeldinger og samtaler. En smarttelefon inneholder programmer som kalles apper, og kan kobles til internett. Nettbrett

Detaljer

Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER : Regionsenter for døvblinde, Skådalen kompetansesenter

Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER : Regionsenter for døvblinde, Skådalen kompetansesenter Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER : Regionsenter for døvblinde, Skådalen kompetansesenter Tabell 1 a antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder antall registrerte

Detaljer

Voksnes rett til opplæring - Syn

Voksnes rett til opplæring - Syn Voksnes rett til opplæring - Syn Søknader til fagavdeling syn. Vår fagavdeling jobber i forhold til voksne som har nedsatt synsfunksjon. Vanlige årsaker til dette er: Genetisk betinget (syndromer) Skade

Detaljer

Status for planlegging av elevkurs skoleåret 2017/ Fagansvarlig syn Stine Morbech

Status for planlegging av elevkurs skoleåret 2017/ Fagansvarlig syn Stine Morbech Status for planlegging av elevkurs skoleåret 2017/2018 20.04.17 Fagansvarlig syn Stine Morbech Helt kort om den nye modellen Hva er besluttet? Modellen har vært presentert og drøftet i Faglig samarbeidsråd

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

M e s t r i n g s k u r s e t K R E M 22.09.2015. Mestringskurset KREM. Nasjonal rusfagkonferanse, miniseminar

M e s t r i n g s k u r s e t K R E M 22.09.2015. Mestringskurset KREM. Nasjonal rusfagkonferanse, miniseminar M e s t r i n g s k u r s e t K R E M 22.09.2015 Mestringskurset KREM Nasjonal rusfagkonferanse, miniseminar M e s t r i n g s k u r s e t K R E M Daniel Nilsen - erfaringskonsulent Walter Thorbjørnsen

Detaljer

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012 IKT og bibliotek Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek Fylkeshuset 27.11.2012 Dagens plan Kl. 9.00 9.15 oppmøte og kaffe Kl. 09.15 10.15 teoretisk tilnærming til veiledning med fokus

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT «Hurtigtaster og andre lure tips og triks» Virksomhetsområde Rehabilitering Prosjektnummer 2011/3/0180 Prosjektnavn Hurtigtaster og andre lure tips og triks. Søkerorganisasjon

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for døvblinde Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for døvblinde Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Yusman Kamaleri, Solveig Ervik Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger, Kvinne- og barneklinikken,

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

De pedagogiske tilbudene

De pedagogiske tilbudene De pedagogiske tilbudene Når det skal utarbeides et tilbud for hørselshemmede barn, må dette skje i nært samarbeid med barnets foreldre. Det betyr at det må legges stor vekt på hvilket tilbud foreldrene

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Vi har to ører. Derfor er det en god ide å bruke høreapparater på begge ørene.

Vi har to ører. Derfor er det en god ide å bruke høreapparater på begge ørene. Vi har to ører 8 Derfor er det en god ide å bruke høreapparater på begge ørene. Denne brosjyren er nummer 8 i en serie fra Widex om hørsel og tilhørende emner. Hør verden rundt deg Det å kunne høre og

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Undersøkelse om tjenester fra døvblindesystemet

Undersøkelse om tjenester fra døvblindesystemet SINTEF A1253 RAPPORT Undersøkelse om tjenester fra døvblindesystemet Karl-Gerhard Hem og Tonje Gundersen SINTEF Helse Mars 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn og mål...3 2 Metode...5 3 Resultater...7

Detaljer

Nytt barnehage år og ny Rammeplan

Nytt barnehage år og ny Rammeplan NØTTA-NYTT Nytt barnehage år og ny Rammeplan Hei velkommen til nytt barnehageår. I skrivende stund har alle barnehagene i landet fått ny rammeplan. Den er ikke en grunnlov (vi har egen lov om barnehager).

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Lavollen Aktivitetssenter Presentasjon for eldrerådet

Lavollen Aktivitetssenter Presentasjon for eldrerådet Lavollen Aktivitetssenter Presentasjon for eldrerådet Foto: Carl-Erik Eriksson Presentasjonens oppbygging: Dagtilbud innhold, organisering og føringer Lavollen ; som prosjekt, politisk forankring, mandat,

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

VELKOMMEN TIL AKTIV HVERDAG

VELKOMMEN TIL AKTIV HVERDAG VELKOMMEN TIL AKTIV HVERDAG Sted dato Denne presentasjonen er et av flere tema som presenteres i Aktiv Hverdag. Metodehefte, alle presentasjonene, støtteark med notater m.m. finner du på http://www.lister.no/aktivhverdag

Detaljer

Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK

Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK Et godt språkmiljø stimulerer til utvikling av språkets innhold (hva eleven uttrykker), språkets form (på hvilken måte eleven uttrykker seg),

Detaljer