Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner Praktiske opplysninger Kurs Hvordan søke om kurs og tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner Praktiske opplysninger Kurs Hvordan søke om kurs og tjenester"

Transkript

1 Kurskatalog 2013

2 Innhold Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass 6 Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner 6 Praktiske opplysninger 6 Kurs 7 Brukerkurs 7 Individuelle kurs 7 Utredning 7 Kurs for pårørende 7 Hvordan søke om kurs og tjenester 8 Søknadsfrister 8 Gruppekurs 9 Sansestimulering og kreativitet første del 9 Lær å forstå din datamaskin 9 Temakurs - første del 10 Sansestimulering og kreativitet - andre del 10 Å leve med kombinert syns- og hørselshemming - første del. 11 Temakurs - andre del 12 Når musepeker n forsvinner navigering ved hjelp av tastatur 12 Når tegn og ord ikke er nok - kurs for foreldre til barn med medfødt døvblindhet 13 Kulturuke for døvblindfødte 13 Bli kjent med din ipad 14 Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet første del 15 Kommunikasjon og kultur 15 Brukerkurs/konferanse om Usher syndrom 16 Punktskriftopplæring - første del 16 Kommunikasjon - første del 16 Naturskulptur 17 Temakurs - tredje del 18 Å leve med kombinert syns- og hørselstap tredje del 18 ipad for viderekomne 19 Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet - andre del 19 Punktskriftopplæring - andre del 20 Kommunikasjon - andre del 20 Temakurs - fjerde del 20 Helsesport / aktivitetsuke - praksisuke for alle landets tolkestudenter 21 2

3 Innhold forts. Helsesport / aktivitetsuke - praksisuke for alle landets tolkestudenter 21 Mobilitetskurs - Ut på tur.. Oppdag mer av verden på nytt! 22 Punktskriftopplæring - tredje del 22 Kommunikasjon - tredje del 22 Kommunikasjon og kultur 23 Kurs uten dato 24 Å lytte med hjertet - samlivskurs for par 24 Familie/nettverkskurs - For enkeltfamilier eller flere familier sammen 24 Foreldre-/familieseminar 24 Terminliste vår 26 Terminliste høst 27 3

4 Forord Eikholt er en nasjonal kompetansetjeneste med hovedvekt på å bygge opp og formidle kompetanse innen kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Eikholt inngår i Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde som er en spesialisthelsetjeneste i Helse Nord RHF. I tillegg har Eikholt et nasjonalt ansvar for å tilby tilpasningskurs for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde. Målgruppe for våre tilbud er brukere, deres pårørende og tjenesteapparatet. I løpet av et år mottar over en fjerdedel av brukerne med kombinert syns- og hørselshemming/ døvblindhet ulike tilbud fra oss. Vi har videre kontakt med over 80 % av brukergruppen gjennom våre tilbud i et livsløpsperspektiv. Denne brede brukerkontakten danner et godt utgangspunkt for fagutvikling med basis i bred brukererfaring både i forhold til medfødt og ervervet kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Vi arbeider med å utvikle tilbud som kan styrke kompetansen på kombinert syns- og hørselshemming i ulike deler av tjenesteapparatet. Derfor tilbyr vi kurs og konferanser som primært er for fagfolk, men hvor brukere og pårørende også kan delta. Vi legger stor vekt på å skape en god møteplass for brukere pårørende og fagfolk. Mer detaljert informasjon om våre tilbud finnes på Med hilsen fra Roar Meland direktør 4

5 5

6 Eikholt som nasjonal Møteplass Vi legger stor vekt på å skape en god møteplass for alle som bruker stedet. Mange brukere gir uttrykk for at de har stort utbytte av å møte andre i tilsvarende situasjon. Møte med, utveksling av erfaringer og sosialt samvær med andre med brukererfaring er en verdi i seg selv. Vi ser også at brukere i ulike livsfaser og med ulike erfaringer knyttet til sansetapet har nytte og glede av møte hverandre. Et kurs på Eikholt gir mulighet for mening, fellesskap og utvikling. Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner Utadrettede tjenester skal bidra til at personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet i alle aldre og ulike faser av livet får et best mulig tilbud der de bor. Eikholt kan bistå med ulike tilbud til tjenesteapparat. Eikholt samarbeider nært med kommunale, regionale og nasjonale instanser i tjenestetilbudet. Eikholt tilbyr også tjenester til tjenesteapparatet lokalt, regionalt og nasjonalt for å øke deres kunnskap om kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Vi lager tilpassede kurs ut fra hvilke behov fagmiljøene har. Telefon- og videokonferanse Individuelle opphold/hospitering/studiebesøk på Eikholt Lokal kunnskapsformidling og veiledning på individnivå Kurs eller nettverkssamlinger i kommuner/fylker/regioner Innlegg/forelesninger på kurs, likemannssamlinger eller møter arrangert av brukerorganisasjoner og andre Salg av konsulenttjenester Rådgivning Praktiske opplysninger Eikholts gjesterom, kurslokaler, svømmebasseng, treningsrom og uteareal er godt tilrettelagt for brukerne. Gjesterommene har TV, radio, tilrettelagte alarmsystemer og internettilgang. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss: Tlf Teksttlf Mobil/SMS :

7 Kurs Brukerkurs Personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet og deres pårørende har rett til tilpasningskurs etter Lov om folketrygd Eikholt har et nasjonalt ansvar for disse kursene. Brukerkurs kan skje på Eikholt, hjemme hos bruker, eller på brukers arbeidsplass/ eller studieplass. Tilpasningskurs gis både som gruppekurs og som individuelle kurs. Du finner mer om de enkelte gruppekursene lenger bak i denne katalogen. De fleste gruppekurs er satt opp med dato. Individuelle kurs er skreddersydde kurs uten dato, som avtales med den enkelte. Individuelle kurs De fleste temaene under «gruppekurs» kan også søkes som et individuelt kurs. I tillegg til dette tilbyr vi «skreddersøm», dvs. kurs tilpasset hver enkelt. Bruker kan melde inn behov så utarbeider vi et kursopplegg ut i fra dette. Vi bruker både interne og eksterne kursholdere. Vi legger også til rette for utprøving og opplæring i ulike hjelpemidler. Utredning Personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet har ofte behov for flere og avanserte hjelpemidler. Utprøving og opplæring i bruk av hjelpemidlene er av stor betydning for den enkeltes livskvalitet. Før vi kan skreddersy et individuelt kurs kan det være behov for spesialisert tverrfaglig utredning/kartlegging. Målet med utredningen er å avdekke behov og avklare hvilke tiltak som kan og bør iverksettes for bedre mestring i dagliglivet. Vi foretar kartlegging innen syn, hørsel, data, kommunikasjon, mobilitet, aktiviteter i dagliglivet og sosial situasjon. Vi tester syns og hørselsfunksjoner med objektive metoder. Vi samtaler for å avklare konsekvensene av sansetapet og hvordan bruker mestrer aktiviteter og sosial omgang i det daglige. Kurs for pårørende Pårørende tilbys kurs for å øke sin kompetanse på kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, få informasjon om konsekvenser av dobbelt sansetap, delta på parkurs, familie/nettverkskurs, med mer. Målet er at personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet skal kunne bevare og utvikle sitt naturlige familienettverk. Som pårørende regnes nærmeste familie og slektninger, samt nærstående personer som har jevnlig kontakt med vedkommende og på den måten kan sies å ha en pårørendes funksjon. Pårørende søker om kurs på samme skjema som brukerne. 7

8 Hvordan søke om kurs og tjenester Søknadsfrister Det er tre søknadsfrister i året for gruppekursene. Søknadsfrist for vårens kurs er 10. desember og 10. januar. Søknadsfrist for høstens kurs er 01.juni. På individuelle kurs er det ikke søknadsfrist. Der er det kontinuerlig opptak. Du søker på kurs ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema på vår hjemmeside eller på vedlagte søknadsskjema. Informasjon kan fås ved henvendelse til Eikholt på telefon mobilnr/sms eller ved å sende epost til Kurs i regi av Eikholt er gratis for brukere og deres pårørende. Reiseutgifter dekkes av NAV og yrkesaktive kan søke om sykepenger, opplæringspenger eller liknende. Bruker henvender seg selv til NAV Hjelpemiddelsentral i hjemfylket for bestilling av tolk/ledsager til kursoppholdet og reisen. Det er også anledning til å bruke privat ledsager. Privat ledsager får dekket reise og opphold på samme måte som kursdeltaker. 8

9 Gruppekurs Uke 5 Sansestimulering og kreativitet første del Kurset går over to deler: uke 5 og uke 9. Søknad gjelder begge ukene. Kursdato første del: 29. januar 01. februar. Søknadsfrist: 10. desember. Mål: Oppleve mestring og deltakelse i fellesskap med andre. Stimulering og oppøvelse av alle sanser med spesielt fokus på den taktile sansen. Utvikle evnen til å tilegne seg informasjon fra den taktile sansen for å kompensere for syns- og hørselstapet. Tema/kursinnhold Undervisning i gruppe med individuell tilrettelegging og lystbetonte kreative aktiviteter som stimulerer den taktile sansen. Det legges vekt på brukernes egne strategier, erfaringer og kompetanse knyttet til mestring og læring av nye aktiviteter. Deltakernes egne erfaringer og mestringsstrategier er en viktig ressurs. Denne læringsarenaen benyttes også aktivt til utprøving av syns og hørselstekniske hjelpemidler. Kursholdere: Aashild Klopan. Kontaktperson: Aashild Klopan, Lær å forstå din datamaskin Kursdato: 29. januar februar. Søknadsfrist: 10. desember. Mål: Kurs som tar for seg grunnleggende kunnskap man bør ha kunnskap om i forhold til praktisk bruk av PC. Kurset går ikke inn på hjelpemiddelprogramvare. Her vil det gis nyttig informasjon både for de som er ganske ferske samt for de som har brukt PC en stund. Tema/kursinnhold: Datasystemets bestanddeler - maskinvare, operativsystem og nytte-programmer Hva gjør et operativsystem (Windows) Hva er filer og mapper? Struktur og filbehandling Optiske medier (CD, DVD og Blu Ray) Eksterne enheter og hvordan maskinen forholder seg til disse (USB minnepenn, minnekort, ekstra harddisker osv) Hva er nettverk Kursholdere: Claus de Lange og Tom Monsen. Kontaktperson: Claus de Lange, 9

10 Uke 7 Temakurs - første del Samfunnskunnskap, organisasjonskunnskap og brukermedvirkning Kurset går over fire uker i løpet av året: uke 7, 12, 36 og 42. Kurset er lagt opp som en kursrekke som bygger på hverandre. Søknad gjelder alle fire ukene. Kurset tilrettelegges for både tegnspråklige og talespråklige. Kursdato første del: februar. Søknadsfrist: 10. desember. Mål: Samfunnet setter stadig større krav til aktiv deltakelse for å kunne fylle rollen som kompetent «medborger». Dette er grunnleggende for et demokrati. «Større åpenhet mer demokrati» har vært et bærende slagord det siste året. Informasjonsmengden øker og tilgangen til informasjon blir stadig enklere. Personer med kombinert syns og hørseltap faller ofte utenfor både tilgang til informasjon og mulighet for diskusjon og deltakelse. Dette kurset har som mål å bidra til økt deltakelse i samfunn og organisasjonsliv og oppnå større brukermedvirkning og medbestemmelse i eget liv og øke muligheten for aktiv deltakelse og kommunikasjon i nærmiljø og eget nettverk. Forebygge isolasjon / bidra til å redusere isolasjon. Tema/kursinnhold Aktuelle samfunnstemaer og generell samfunnskunnskap som kan bidra til å oppnå større deltakelse i samfunn og nærmiljø. Aktuelle temaer knyttet til årets Stortingsvalg. Brukermedvirkning på samfunnsnivå, organisasjonsnivå og individnivå. Kursholdere: Kjell-Henrik Hendricks, Elbjørg Liverød og andre interne og eksterne forelesere. Kontaktperson: Elbjørg Liverød, Uke 9 Sansestimulering og kreativitet - andre del Kurset går over to deler uke 5 og uke 9. Søknad gjelder begge ukene. Kursdato andre del: 26. februar 01. mars. Søknadsfrist: 10. desember. For mer informasjon om kurset: se uke 5. Kontaktperson: Aashild Klopan, 10

11 Uke 10 Å leve med kombinert syns- og hørselshemming - første del. Kurset går over tre uker i løpet av året: uke 10, 16 og 37. Søknad gjelder alle tre uker. Kursdato første del: mars. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Dette er et «mestringskurs» der målet er å gi informasjon og opplæring for «hele mennesket» Legge til rette for informasjon og erfaringsdeling knyttet til hvordan man kan utnytte syns- og/eller hørselsrest. Økt kunnskap om hjelpemidler og strategier for å kompensere for sansetapet Bevisstgjøring og mestringsstrategier knyttet til hverdagens stress. Tema/kursinnhold: Hvordan bruke min syns- og/eller hørselsrest Avspenning og stressmestring Utprøving av hørselstekniske hjelpemidler Utfordringer og muligheter med ulike hjelpemidler Kursholdere: Bente Enggrav, Bente Ørbeck, Line Hovland, Magnus Tollefsrud, Ann-Britt Johansson, eksterne forelesere. Kontaktperson: Bente Enggrav, 11

12 Uke 12 Temakurs - andre del Samfunnskunnskap, organisasjonskunnskap og brukermedvirkning Kurset går over fire uker i løpet av året: Uke 7, 12, 36 og 42. Kurset er lagt opp som en kursrekke som bygger på hverandre. Søknad gjelder alle fire ukene. Kursdato andre del: mars. Søknadsfrist: 10. desember. For mer informasjon om kurset: se uke 7. Kontaktperson: Elbjørg Liverød, Uke 15 Å leve med kombinert syns- og hørselshemming - andre del Kurset går over tre uker i løpet av året: uke 10, 15 og 37. Søknad gjelder alle tre ukene. Kursdato andre del: 09. april 12. april. Søknadsfrist: 10. januar. For mer informasjon om dette kurset: se uke 10. Kontaktperson: Bente Enggrav, Når musepeker n forsvinner navigering ved hjelp av tastatur Kursdato: april. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Dette kurset fokuserer på hvordan man kan legge vekk musa, og navigere ved hjelp av tastaturet. Skjermbildet på datamaskinen er visuelt bygd opp. Når synet blir dårligere forsvinner «musepeker n» Men det er fullt mulig å gjøre de samme oppgavene på tastaturet ved hjelp av hurtigtaster. Tema/kursinnhold: Hurtigtaster, tastaturlayout, oppbygning og bruk av startmeny i Windows og menylinjen i Office-programmene. Dette kurset tar for seg standard hurtigtaster og snarveier i Windows og Office, ikke spesielt i forhold til hjelpemiddelprogramvare. Kursholdere: Claus de Lange og Tom Monsen. Kontaktperson: Tom Monsen, 12

13 Uke 17 Når tegn og ord ikke er nok - kurs for foreldre til barn med medfødt døvblindhet Kursdato: april. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Gi foreldre mulighet til økt kompetanse slik at de bedre kan kommunisere med barna og bidra til barnets språkutvikling. Tema/kursinnhold: Utfordringer og muligheter i kommunikasjon med barnet. Spesielle problemstillinger i foreldre- og familielivet. Aktuelle temaer fra foreldregruppa. Kurset passer både for foreldre som har deltatt på kurs tidligere og for nye foreldre. Kursholdere: Kari Schjøll Brede, Gunnar Vege, interne og eksterne forelesere. Kontaktpersoner: Bente Enggrav, Kari Schjøll Brede, Uke 20 Kulturuke for døvblindfødte Kursdato: mai Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Skape lyst og mulighet for kommunikasjon og uttrykk gjennom rytme og musikk. Skape rom for samhandling. Tema/kursinnhold: Kommunikasjon via opplevelser, rytme, taktil berøring og samhandling. Kursholdere: Steen Raahauge og Winnie Carset. Kontaktperson: Aashild Klopan, 13

14 Uke 23 Bli kjent med din ipad Kursdato: 04. juni 06. juni. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Kurset vil gi en innføring i bruken av ipad. For mange med kombinert syns og hørselshemming verden over har ipad delvis erstattet både TV, PC, radio, Daisyspiller, bøker og aviser. Målet med kurset er at hver enkelt skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i bruk av ipad, og gjennom dette få økt mulighet til informasjonsinnhenting og kommunikasjon. Tema/kursinnhold: Informasjon, utprøvning og demonstrasjon av nettbrett og aktuelt trådløst tilbehør. Opplæring i bruk av ipad og oppretting av apple-id i itunes. Hvordan tilpasse ipad etter den enkeltes funksjonsnivå og interesser ved hjelp av innebygde forstørrelsesprogram, talesyntese og aktivering av nyttige applikasjoner som mail, nettavis, radio, skype. Utprøvning av leselister, notetaker og tastatur og trådløse streamere til høreapparat. Kursgjennomføring/metode: Kurset er tilrettelagt for brukere som nettopp har anskaffet seg ipad eller som lurer på om ipad kan være noe for dem. Kurset er også åpent for nettbrukere med andre plattformer som Android. Undervisning i gruppe med individuell tilrettelegging. Kursholdere: Fag- og IT-konsulenter. Kontaktperson: Bente Ørbeck, 14

15 Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselshemming/ døvblindhet første del Kurset går over to uker i løpet av året: uke 23 og 39. Søknad gjelder begge ukene. Kursdato første del: 04. juni juni. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Å leve med kombinert sansetap påvirker hele livssituasjonen. Målet med kurset er at hver enkelt får kunnskap og blir bevisst de psykososiale omstillinger som skjer ved kombinert sansetap. Få strategier for bedre å kunne leve med og mestre de faser man går i gjennom ved kombinert syns- og hørselstap. Tema/kursinnhold: Kurset bygger på det nordiske prosjektet: Livsomstilling, basert på intervju med personer i Skandinavia som selv lever med kombinert syns- og hørselshemming. Undervisning og erfaringsutveksling om: Den personlige endringsprosess de fleste opplever De ulike faser mange går gjennom ved syns- og hørselstap Hvordan man skal komme seg framover i livet og gjenvinner sin identitet Kursholdere: Gunilla H. Rønnblom og Hanna Taranger. Kontaktperson: Bente Enggrav, Kommunikasjon og kultur Kursdato: juni. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Utvikle arena for sanseopplevelser, deltakelse og kulturelle opplevelser gjennom samhandling med andre i samme livssituasjon. Forebygge isolasjon gjennom å møte andre i samme livssituasjon for erfaringsutveksling. Lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier i sosiale situasjoner. Denne læringsarenaen benyttes også aktivt til utprøving av syns og hørselstekniske hjelpemidler. Tema/kursinnhold Informasjon, demonstrasjon og utprøving av hjelpemidler og teknikker knyttet til ulike kreative aktiviteter. Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling. Aktivitetene er tilpasset årstiden. Kursholder: Inger Lise Vincent og Aashild Klopan. Kontaktperson: Aashild Klopan, 15

16 Uke 34 Brukerkurs/konferanse om Usher syndrom Kursdato august. Søknadsfrist: 01. juni. Tema/kursinnhold: Kurset er en mellomting av kurs og konferanse med fokus på informasjon og kunnskap om kombinasjonen syns- og hørselshemming/døvblindhet knyttet til Usher syndrom. Konferansen/kurset blir en fin mulighet til å få svar på spørsmål, møte andre og dele erfaringer. Kursholder: Claes Møller og andre eksterne og interne fagpersoner. Mer informasjon om dette vil bli lagt ut på vår hjemmeside. Kontaktperson: Elbjørg Liverød, Uke 35 Punktskriftopplæring - første del Kurset består av 9 deler fordelt på ett og et halvt år: uke 35, 41 og 49. De 6 siste delene avholdes i Kurset gis i samarbeid med voksenopplæringen i hjemkommunen. Søknad gjelder alle ukene. Kursdato første del: august. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Målet med kurset er å få grunnleggende kunnskaper i å bruke punktskrift i ulike aktiviteter i det daglige liv. Tema/kursinnhold: Grunnleggende punktskriftsopplæring og utprøving av leselist. Kursholdere: Line Hovland og ekstern kursholder. Kontaktperson: Line Hovland, Kommunikasjon - første del Kurset består av fire deler fordelt på to kalenderår: uke 35, 41 og 49, siste del i Søknad gjelder alle fire uker. Kursdato første del: 27. august 30. august. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Målet med kurset er å lære nye metoder og strategier i kommunikasjon som gir støtte for å kunne kommunisere i dagliglivet. Bruker skal få bedre kontroll i en samtale og redusere mulighetene for misforståelser. Tema/kursinnhold: Grunnleggende opplæring i: Tegn til tale / taktile tegn Taktilt tegnspråk Haptisk kommunikasjon Kursholdere: Bente Ørbeck og ekstern kursholder. Kontaktperson: Bente Ørbeck, 16

17 Uke 35/36 Naturskulptur Kurs for voksne med medfødt døvblindhet på Johnsgård Turistsenter i Engerdal. Kursdato: 30. august 05. september. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Målet med kurset er kommunikasjon, samspill og mestring gjennom meningsfulle aktiviteter og kunstneriske opplevelser. Tema/kursinnhold: På dette kurset vil det hovedsakelig være skulpturering i stein, jern og tre og toving av ull. Flere av kurslederne er utøvende kunstnere med lang erfaring i kunstnerisk aktivitet i samarbeid med døvblinde. Kursholdere: Kari Schjøll Brede, Aashild Klopan, Reidar Martin Steigen og kunstnerne Peder Istad, Mattias Helje, Martin Mölholm. Kontaktperson: Aashild Klopan, 17

18 Uke 36 Temakurs - tredje del Samfunnskunnskap, organisasjonskunnskap og brukermedvirkning Kurset går over fire uker i løpet av året: uke 7, 12, 36 og 42. Kurset er lagt opp som en kursrekke som bygger på hverandre. Søknad gjelder alle fire ukene. Kursdato tredje del: september. Søknadsfrist: 10. desember For mer informasjon om kurset: se uke 7. Kontaktperson: Elbjørg Liverød. Uke 37 Å leve med kombinert syns- og hørselstap tredje del Kurset går over tre uker i løpet av året: uke 10, 15 og 37. Søknad gjelder alle tre ukene. Kursdato tredje del: september. Søknadsfrist: 10. januar For mer informasjon om dette kurset: se uke 10. Kontaktperson: Bente Enggrav, 18

19 Uke 39 ipad for viderekomne Kursdato: 24. september 26. september. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Å skape en møteplass for viderekomne nettbrettbrukere, hvor de kan få dele erfaringer med andre ipad -/ smarttelefonbrukere og ytterligere optimalisere nytten av ipad etter egne ønsker og interesser. Tema/kursinnhold: Erfaringsutveksling av gode applikasjoner for kombinert syns- og hørselshemmede, lære å lage digitale historier på nettbrettet, opprette profil på sosiale medier, bruk av nettbank, hvordan lese ebok, hvordan bruke ulike kommunisjonsformer i ipad, lytte på tv, radio, musikk og lydbøker, hvordan bruke ipad som forstørrer. Kursgjennomføring/metode: For mange kombinert syns og hørselshemmede har ipad blitt et nyttig arbeidsverktøy og en naturlig følgesvenn for kommunikasjon og læring. Alle mulighetene som finnes i eksisterende og stadig nye applikasjoner for brukere med spesielle behov, gjør det nesten umulig å holde oversikt over det som finnes og det som kommer i fremtiden. Men sammen kan vi gjøre et forsøk. Undervisning i gruppe med individuell tilrettelegging. Deltagerne møter andre brukere av ipad/smarttelefon for idè- og erfaringsutveksling. Informasjon, utprøvning og demonstrasjon av nettbrett og aktuelt trådløst tilbehør. Kursholder: Fag- og IT-konsulenter. Kontaktperson: Bente Ørbeck, Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselshemming/ døvblindhet - andre del Kurset går over to uker i løpet av året: uke 23 og 39. Søknad gjelder begge ukene. Kursdato andre del: 24. september 27. september. Søknadsfrist: 10. januar. For mer informasjon om kurset se uke 23. Kontaktperson: Bente Enggrav, 19

20 Uke 41 Punktskriftopplæring - andre del Kurset består av 9 deler fordelt på ett og et halvt år: uke 35, 41 og 49. De 6 siste delene avholdes i Kurset gis i samarbeid med voksenopplæringen. Søknad gjelder alle ukene. Kursdato andre del: oktober. Søknadsfrist: 01. juni For mer informasjon om kurset se uke 35. Kontaktperson: Line Hovland, Kommunikasjon - andre del Kurset består av fire deler fordelt på to kalenderår: uke 35, 41 og 49. Siste del i Søknad gjelder alle fire uker. Kursdato andre del: oktober. Søknadsfrist: 01. juni For mer informasjon om kurset se uke 35. Kontaktperson: Bente Ørbeck. Uke 42 Temakurs - fjerde del Samfunnskunnskap, organisasjonskunnskap og brukermedvirkning Kurset går over fire uker i løpet av året: uke 7, 12, 36 og 42. Kurset er lagt opp som en kursrekke som bygger på hverandre. Søknad gjelder alle fire ukene. Kursdato fjerde del: 15. oktober 18. oktober. Søknadsfrist: 01. desember 2012 For mer informasjon om kurset: se uke 7. Kontaktperson: Elbjørg Liverød. 20

21 Uke 43 Helsesport / aktivitetsuke - praksisuke for alle landets tolkestudenter Kursdato: 21. oktober oktober. Søknadsfrist: 01. juni. Personer med kombinert syn-hørselshemming / døvblindhet inviteres til en kursuke med aktiviteter og helsesport. Gjennom dette tilbudet får studentene variert praksis i å tolke, ledsage og beskrive for personer med kombinert syns- hørselshemming/døvblindhet. Kurset består i stor grad av fysisk aktivitet. Aktivitetene varierer fra år til år. Eksempler på innhold kan være ulike treningsformer på treningssenter, selvforsvar, klatring, bowling, stavgang, riding, dans, yoga, forelesning om kosthold/bruk av tolk/ledsager i trening m.m. Tolkestudentene dekker behovet for tolk/ledsager under hele oppholdet. Kurset er ikke et tilpasningskurs etter lov om folketrygd. Eikholt dekker utgifter til reise og opphold for kursdeltakerne. Uke 45 Helsesport / aktivitetsuke - praksisuke for alle landets tolkestudenter Kursdato: 04. november november. Søknadsfrist: 01. juni. Personer med kombinert syn-hørselshemming / døvblindhet inviteres til en kursuke med aktiviteter og helsesport. Gjennom dette tilbudet får studentene variert praksis i å tolke, ledsage og beskrive for personer med kombinert syns- hørselshemming/døvblindhet. Kurset består i stor grad av fysisk aktivitet. Aktivitetene varierer fra år til år. Eksempler på innhold kan være ulike treningsformer på treningssenter, selvforsvar, klatring, bowling, stavgang, riding, dans, yoga, forelesning om kosthold/bruk av tolk/ledsager i trening m.m. Tolkestudentene dekker behovet for tolk/ledsager under hele oppholdet. Kurset er ikke et tilpasningskurs etter lov om folketrygd. Eikholt dekker utgifter til reise og opphold for kursdeltakerne. 21

22 Uke 46 Mobilitetskurs - Ut på tur.. Oppdag mer av verden på nytt! Kursdato 12. november 15. november. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Målet med kurset er å lære seg ferdigheter slik at man kan ta seg trygt frem på en selvstendig måte. Tema/kursinnhold: Innføring i grunnleggende teknikker innen mobilitet og orientering. Bruke den hvite stokken, ledsagerteknikker, utnytte restsyn, resthørsel og andre sanser for å finne frem. Informasjon og utprøving av ulike orienteringshjelpemidler som stokker, lykter, GPS, optiske hjelpemidler og førerhund. Det vil bli gitt individuell oppfølging lokalt etter gjennomført kurs på Eikholt. Kursholder: Line Hovland. Kontaktperson: Line Hovland, Uke 49 Punktskriftopplæring - tredje del Kurset består av 9 deler fordelt på ett og et halvt år: uke 35, 41 og 49. De 6 siste delene avholdes i Kurset gis i samarbeid med voksenopplæringen. Søknad gjelder alle ukene. Kursdato tredje del: desember. Søknadsfrist: 01. juni. For mer informasjon om kurset se uke 35. Kontaktperson: Line Hovland, Kommunikasjon - tredje del Kurset består av fire deler fordelt på to kalenderår: uke 35, 41 og 49, siste del i Søknad gjelder alle fire uker. Kursdato tredje del: desember. Søknadsfrist: 01. juni. For mer informasjon om kurset se uke 35. Kontaktperson: Bente Ørbeck. 22

23 Uke 50 Kommunikasjon og kultur Kursdato: 10. desember 13. desember. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Utvikle arena for sanseopplevelser, deltakelse og kulturelle opplevelser gjennom samhandling med andre i samme livssituasjon. Forebygge isolasjon gjennom å møte andre i samme livssituasjon for erfaringsutveksling. Lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier i sosiale situasjoner. Denne læringsarenaen benyttes også aktivt til utprøving av syns og hørselstekniske hjelpemidler. Tema/kursinnhold: Informasjon, demonstrasjon og utprøving av hjelpemidler og teknikker knyttet til ulike kreative aktiviteter. Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling. Aktivitetene er tilpasset årstiden. Kursholder: Aashild Klopan og Inger Lise Vincent. Kontaktperson: Aashild Klopan, 23

24 Kurs uten dato Å lytte med hjertet - samlivskurs for par Kursdato: høst Dato blir kunngjort på hjemmesidene. Mål: At paret skal oppdage egne kommunikasjonsmønstre, få noen verktøy til å bedre kommunikasjonen og til å løse kommunikasjonsutfordringer. Lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet. Tema/kursinnhold: Kurset handler om kjærlighet, vennskap, forventninger, men aller mest om god kommunikasjon. Kurset bygger på PREP. «PREP samlivskurs er et kommunikasjonskurs for par i alle aldere som ønsker å få det enda bedre og er et forebyggende og relasjonsbyggende program som fremhever kvaliteter i forholdet. Problemløsningsmodell og tale/lytteteknikk. Spesielle utfordringer som man kan oppleve i parforholdet når den ene har kombinert syns- og hørselstap. Kursholder: Familieterapeut/samlivspedagog Aud Kummeneje. Kontaktperson: Bente Enggrav, Familie/nettverkskurs - For enkeltfamilier eller flere familier sammen Kursdato: Dato fastsettes etter avtale med aktuelle kursdeltakere. Mål: Målet er at personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet skal kunne bevare og utvikle sitt naturlige familienettverk slik at de kan være inkludert i sin egen familie. Tema/kursinnhold: Undervisning og øvelser om syn, hørsel og kommunikasjonsmuligheter. Samtale om hvilke praktiske og følelsesmessige konsekvenser sansetapet får for den enkelte og familien. Vi legger vekt på familiens egne ressurser til å finne gode løsninger på vanskelige problemstillinger. Kursholdere: Konsulenter fra Eikholt og Regionsentrene for døvblinde. Kontaktperson: Bente Enggrav, Foreldre-/familieseminar Kursdato: Kurset vil bli avholdt i sommerhalvåret. Tema/kursinnhold: Mer informasjon vil bli lagt ut på våre hjemmesider. Kontaktperson: Bente Enggrav, 24

Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken

Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken Kurskatalog 2015 Innhold Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass 6 Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner 6 Praktiske opplysninger 6 Brukerkurs 7 I grupper eller

Detaljer

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Kurs og tilbud 2009 Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Om våre kurs og tilbud 2 Eikholt er et nasjonalt kompetansesenter for kombinert syns- og hørselshemmede/ døvblinde. Senteret er lokalisert

Detaljer

... Er det noen jeg kan snakke med?...

... Er det noen jeg kan snakke med?... ... ER DET NOEN JEG KAN SNAKKE MED?...... Er det noen jeg kan snakke med?... Tolk-ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet Prosjektrapport Kari Schjøll Brede, Tonhild Strand Hauge og Else

Detaljer

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse:

Detaljer

Forord. Anders Hermansen Prosjektleder

Forord. Anders Hermansen Prosjektleder Forord Prosjektrapporten beskriver prosjektets arbeid og resultater. Prosjektet har utredet og testet ulike løsninger som gir mulighet for å yte mer effektiv datastøtte til kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD

5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD 5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD INNLEDNING... 2 KONSEKVENSER VED HØRSELTAP... 2 Språklige og kommunikative konsekvenser... 2 Praktiske konsekvenser... 2 Sosiale og emosjonelle

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene.

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Se mitt språk - tegnspråkopplæring for foreldre Foto: Morten Bruun Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Marjorie Umphrey Side 2 Hva er Se mitt språk? Flickr, clogsilk Å få

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet

Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet Taktil kommunikasjonsutvikling hos personer med medfødt døvblindhet i tilknytning til bygging av BUA-MI Kari Schjøll Brede Del 1:2 2013 Eikholt nasjonalt ressurssenter

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Hverdagsliv, kunnskap og syn

Hverdagsliv, kunnskap og syn ASSISTANSE, INTERESSEFORENINGEN FOR BARN OG UNGDOM MED SYNSHEMMING OG TAMBARTUN KOMPETANSESENTER Hverdagsliv, kunnskap og syn ADL opplæring i et samfunnsmessig perspektiv. (Forebyggingsprosjekt: 2006/1/0045)

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE

EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE En orientering til foreldre barnehagepersonell lærere skoleledere saksbehandlere som kan sikre synshemmede barn og unge full likestilling og deltakelse Utgitt av Norges

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Sluttrapport. Braillebook. Nettsted for synshemmede

Sluttrapport. Braillebook. Nettsted for synshemmede Sluttrapport Braillebook Nettsted for synshemmede Prosjektnummer: 2009/1/0509 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) Forord

Detaljer