Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde"

Transkript

1 Kurs og tilbud 2009 Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

2 Om våre kurs og tilbud 2 Eikholt er et nasjonalt kompetansesenter for kombinert syns- og hørselshemmede/ døvblinde. Senteret er lokalisert på Konnerud i Drammen. Eikholt er en stiftelse og en del av Statlig kompetansesystem for døvblinde. Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og er også en del av spesialisthelsetjenestetilbudet i Norge. Vi skreddersyr rehabiliteringsopplegg etter søkers behov. Våre tjenester gis i hovedsak som Tilpasningskurs etter Lov om folketrygd. Et kurs kan gå over flere trinn og hvert trinn kan vare fra en til fem dager. Vi tilbyr også Individuelle kurs i hjemmet, på skolen eller arbeidsplassen. Et Individuelt kurs kan kombinere flere ulike temaer som f.eks data- og mobilitet. Individuelle kurs kan arrangeres under alle kursuker. Eksempler på kurs: Introduksjonskurs Dette er kurs med grunnleggende informasjon og kunnskap om det kombinerte syns- og hørselstapet. Eksempel på innhold: Utprøvning av ulike hjelpemidler og teknikker, informasjon om rettigheter og muligheter og introduksjon til bruk av tolk/ledsager. Kurset passer for nye, eller de som opplever endring av funksjonshemmingen. Kurset arrangeres gjerne i samarbeid med det aktuelle Regionsenter. Arbeidsliv Studier og arbeidsliv byr på mange utfordringer. I samarbeid med andre instanser kan vi lage kursinnhold tilpasset dine behov knyttet til arbeid og utdanning. Kurs kan gjennomføres på Eikholt eller på arbeidsplass. Punktskrift Innføring og opplæring i punktskrift (Braille) kombineres ofte med utredning og opplæring på databasert leselist. Mobilitet og orientering Kurs om hvordan ta seg frem fra ett sted til et annet på en selvstendig og trygg måte, selv i dårlige lysforhold. Hvordan bruke sanserestene til orientering, bruk av mobilitetsstokk og bruk av ledsager, evnt informasjon om førerhund og/eller opplæring i GPS. Data Første del av kurset er ofte utredning og utprøvning av datahjelpemidler som forstørrelsesprogrammer, skjermleser og talesyntese. Andre deler kan være opplæring i bruk av datamaskin som Internett, e-post, tekstbehanding og regneark.

3 Om våre kurs og tilbud Datakortkurs arrangeres med fem moduler i Kommunikasjon Opplæring i ulike metoder og kombinasjoner av disse, for å få kommunikasjonen til å flyte godt. Eksempler er: Informasjon og trening i avlesningsteknikker, taktilt tegnspråk, innføring i tegnspråk og haptiske tegn (informasjonstegn på kroppen). Informasjon, utprøving og trening knyttet til hørselsteknisk utstyr kan også gis. Psykososiale tema I grupper eller individuelt: Erfaringsutveksling og støtte for å sortere tanker og følelser, kan være det som bringer en videre på en god måte. Metoder på kurset er: Samtaler, temainnslag og øvelser. Kreativitet og hobby Målet for kursene er: Prøving og opplæring i aktiviteter for å bruke flere sider av seg selv. Eksempler er: Keramikk-, ull og silkearbeider. Hjelpemidler for hobbyaktiviteter kan prøves ut på kurset. Kurs for pårørende/familie Pårørende (familie, venner, støttekontakt m.m.) har gjerne behov for mer informasjon og kunnskap om ditt sansetap. Kanskje vil de prøve briller og hørselshindre, for å øke forståelsen av funksjonshemmingens konsekvenser. Kurs tilpasses barn, unge og voksne. Vi arrangerer kurs for enkelt familier eller for flere familier sammen, alt etter behov meldt i søknad. Temakurs Informasjon/forelesninger om aktuelle samfunnstemaer. Målet er da å oppdatere kunnskap for deltagelse i samfunnet, i debatter og diskusjoner. Andre Temakurs kan inneholde ny forskning og kunnskap om ulike diagnoser eller andre aktuelle tema. Tolkepraksis Alle landets tolkestudenter har en ukes praksis på Eikholt. Det er studenter fra Universitet og høgskoler i Trondheim, Bergen og Oslo. Kursdeltakerne søker da på Helsesportkurs og stiller samtidig opp for at studentene skal få praksis med døvblindetolking. Et kombinert og utviklende kurs for alle involverte. Fagkurs Fagkurs arrangeres med aktuelle temaer. Annonsering sendes ut per post og på vår hjemmeside. Kursavgift. Vi arrangerer også Temadager/ kurs for andre på forespørsel. 3

4 Kurs 2009 Uke 2: Uke 3: FNDB Henvendelser om arrangementet må rettes til foreningen Døvblindeforum. Fagkurs for HMS-ansatte og andre Uke 4: Temakurs Stortingsvalget 2009 Forelesningskurs. Del 1 av 2 Uke 6: Uke 6 Uke 8: Tegnkommunikasjon Tegn- taktil- haptisk- og annen alternativ kommunikasjon Datakortet Formalisert kompetansegivende datakurs, flere moduler Taktil, kunnskap og opplevelser For deg med taktilt tegnspråk som kommunikasjonsmåte Uke 10: LSHDB Henvendelser om arrangementet må rettes til foreningen Uke 12: Hvordan kan jeg bruke min synsrest? Informasjon, metoder og teknikker for god synsutnyttelse Uke 14: Temakurs Stortingsvalget Del 2 av 2 Uke 17: Over terskelen Erfaringsutveksling og øvelser for økt trygghet og mestring Uke 17 Kreativitetskurs. Bruk av kreative evner med Keramikk Uke 19: Kulturuke for døvblindfødte Kommunikasjonsutvikling gjennom musiske opplevelser Uke 22: Sosialhaptisk kommunikasjon Kombinert bruker- og fagkurs. Del 1 av 3 Uke 24 Kommunikasjon og kultur Kommunikasjonstrening med sommerlige aktiviteter 4

5 Kurs 2009 Uke 34: Samspill og aktiviteter for døvblindfødte Uke 35: Sosialhaptisk kommunikasjon. Del 2 av 3 Uke 37: Leirskole for døvblindfødte Uke 38: Samlivskurs etter PREP modell Helgekurs for par hvor en har syns- og hørselshemming/db Uke 39: Tegnkommunikasjon Tegn- taktil- haptisk- og annen alternativ kommunikasjon Uke 41 Sjakkkurs i LSHDBs regi Henvendelser om arrangementet må rettes til foreningen Uke 43: Sosialhaptisk kommunikasjon. Del 3 av 3 Uke 44: FFDB Henvendelser om arrangementet må rettes til foreningen Uke 45: Konsulentsamling Informasjon blir sendt ut i egne brev Uke 46: Helsesport og tolkestudentpraksis Uke 48: Helsesport og tolkestudentpraksis Uke 50: Over terskelen Erfaringsutveksling og øvelser for økt trygghet og mestring Uke 50 Datakurs Mulighet for informasjon, utprøvning, tilpasning og opplæring Uke 51: Kommunikasjon og kultur. Kommunikasjonstrening med Juleaktiviteter 5

6 Praktisk informasjon Målgruppe Vår målgruppe er personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, pårørende og fagpersoner som arbeider i forhold til denne funksjonshemmingen. Tilpasningskurs Personer med kombinert synsog hørselshemming/døvblindhet og deres pårørende har rett på tilpasningskurs etter Lov om folketrygd Eikholt har et landsdekkende ansvar for å arrangere disse kursene. Individuell Plan (IP) Den som har behov for langvarige og koordinerte helse- og sosiale tjenester, har rett på å få utarbeidet en Individuell Plan. Eikholt bidrar i dette arbeidet. Møteplass Vi legger stor vekt på å skape en god møteplass for de som bruker senteret. Vi har gjesteleiligheter, fellesrom for måltider og sosialt samvær, basseng og treningsrom, alt tilpasset målgruppen. Kursutgifter Utgifter til Tilpasningskurs dekkes via ditt trygdekontor. De dekker reiseutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste. Oppholdet dekkes av Eikholt. Pårørende på kurs får dekket reise og oppholdsutgifter på tilsvarende måte. Tolk/ledsager Har du behov for tolk/ledsager på reise eller kursoppholdet så bestilles det ved Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke. Du kan også bruke privat ledsager. Privat ledsager får dekket reise og opphold på samme måte som kursdeltaker. Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på telefon , teksttelefon eller e-post: Hvordan søke kurs? Fyll ut vedlagt søknadskjema eller send elektronisk søknad fra vår hjemmeside Søknadsfrist på kurs er senest åtte (8) uker før kursuken. 6

7 7

8 Ønsker du denne kurskatalogen tilsendt på e-post (som word-fil eller pdf-fil), eller innlest på CD, ta kontakt med oss på Du kan også laste den ned fra vår hjemmeside nasjonalt ressurssenter for døvblinde Helen Kellers vei Drammen Telefon: Teksttelefon: E-post:

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene.

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Se mitt språk - tegnspråkopplæring for foreldre Foto: Morten Bruun Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Marjorie Umphrey Side 2 Hva er Se mitt språk? Flickr, clogsilk Å få

Detaljer

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse:

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

... Er det noen jeg kan snakke med?...

... Er det noen jeg kan snakke med?... ... ER DET NOEN JEG KAN SNAKKE MED?...... Er det noen jeg kan snakke med?... Tolk-ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet Prosjektrapport Kari Schjøll Brede, Tonhild Strand Hauge og Else

Detaljer

Muligheter til et aktivt liv

Muligheter til et aktivt liv Tilbud og rettigheter for svaksynte og blinde Muligheter til et aktivt liv Lærte å fungere som svaksynt på kurs Mange tilbud til barn og unge Førerhunden gir bevegelsesfrihet Innhold Årsaker til synshemning

Detaljer

Av Sølvi Lund-Vang. www.adhdnorge.no

Av Sølvi Lund-Vang. www.adhdnorge.no Av Sølvi Lund-Vang Parterapi for foreldre til barn med AD/HD SCOPE er et web-basert hjelpeprogram/forebyggende tiltak utviklet av Changetech AS i samarbeid med ADHD Norge og Universitetet i Oslo. ADHD

Detaljer

Forord. Anders Hermansen Prosjektleder

Forord. Anders Hermansen Prosjektleder Forord Prosjektrapporten beskriver prosjektets arbeid og resultater. Prosjektet har utredet og testet ulike løsninger som gir mulighet for å yte mer effektiv datastøtte til kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde.

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Norsk Nettskole 2009/2010

Norsk Nettskole 2009/2010 ...når fleksibilitet betyr noe der du er Norsk Nettskole 2009/2010 For ansatte i skoler og barnehager Alle kurs og studier er nettbaserte Korte kurs: Digital kompetanse Det digitale klasserommet PedIT

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD

5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD 5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD INNLEDNING... 2 KONSEKVENSER VED HØRSELTAP... 2 Språklige og kommunikative konsekvenser... 2 Praktiske konsekvenser... 2 Sosiale og emosjonelle

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

om overgangsprosessen mot voksenlivet

om overgangsprosessen mot voksenlivet om overgangsprosessen mot voksenlivet Unge med funksjonsnedsettelse blir voksne Det er aldri for tidlig å begynne å tenke på framtiden. Aller senest ved 13 14-årsalderen trengs en systematisk og langsiktig

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

Generelt tilbud. Seminar. Kurs

Generelt tilbud. Seminar. Kurs Generelt tilbud Seminar Kurs Høsten 2014/våren 2015 Hei! Dette er en oversikt over Akan kompetansesenters tilbud til norsk arbeidsliv, samt kurs for høsten 2014 og våren 2015. All påmelding til kurs skjer

Detaljer

DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler. Ting som engasjerer. Bestill gratis abonnement på naku@hist.no

DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler. Ting som engasjerer. Bestill gratis abonnement på naku@hist.no DESEMBER 2011 NUMMER 4 ÅRGANG 5 www.naku.no TEMA: Hjelpemidler Ting som engasjerer Bestill gratis abonnement på naku@hist.no Utvikling kommer ut med fire utgaver i året og abonnement er gratis ved henvendelse

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

IS-1180. Snart student? Informasjon om høyere utdanning og funksjonsnedsettelse

IS-1180. Snart student? Informasjon om høyere utdanning og funksjonsnedsettelse IS-1180 Snart student? Informasjon om høyere utdanning og funksjonsnedsettelse Arbeidsgruppen bak dette informasjonsheftet har bestått av Kjetil Knarlag, studieavd. Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet,

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer