Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken"

Transkript

1 Knut Bry/Tinagent - Ekebergparken Kurskatalog 2015

2 Innhold Forord 4 Eikholt som nasjonal Møteplass 6 Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner 6 Praktiske opplysninger 6 Brukerkurs 7 I grupper eller individuelt 7 Kartlegging. 7 Kurs for pårørende 8 Hvordan søke om kurs og tjenester 8 Søknadsfrister 8 Gruppekurs 10 «ipad/iphone» kurs 10 «Oppmerksomt nærvær» del 1 11 Sansestimulering og kreativitet 12 «Temakurs» - del 1 13 «Oppmerksomt nærvær» - del 2 13 «ipad/iphone» kurs 14 «Oppmerksomt nærvær» - del 3 15 Sansestimulering og kreativitet 15 «Kulturuke» for voksne med medfødt døvblindhet 16 Temakurs del 2 16 Kommunikasjon og kultur 17 «Å leve med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet» del «Temakurs» del 3 18 Naturskulptur 18 «Brukersamling» /kurs for personer som bruker taktil kommunikasjon 19 «ipad/iphone» kurs 19 «Å leve med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet» del «Temakurs» del 4 20 Helsesport / aktivitetsuke 21 Helsesport / aktivitetsuke 21 Fortsetter neste side 2

3 Innhold forts. «ipad/iphone» kurs 22 Kommunikasjon og kultur 23 Kurs Individuelt eller i gruppe uten fastsatt dato 24 Noen eksempler på kurs 24 Avspenning, stressmestring og yoga 25 Familie, foreldre- eller samlivskurs 25 Terminliste vår 26 Terminliste høst 27 når noe du har gruet deg fælt til, for eksempel å begynne med hvit stokk, bruke tolk og annet.og så gjør du det, og det går helt fint, da kjennes det godt. 3

4 Forord Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde har siden 1980 tilbudt ulike tjenester og tilbud til personer med ervervet og medfødt kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, pårørende og fagpersoner/tjenesteapparatet. Hvert år mottar ca hver tredje person med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet ulike tilbud fra oss. Eikholt tilbyr: kombinert syns- og hørselsutredning habilitering/rehabilitering opplæring i ulike kommunikasjonsformer utprøving og opplæring i hjelpemidler, inklusiv IT/iPad og iphone. opplæring omfatter også tilbud til familie og nettverk. Fokus er muligheter gjennom kunnskap om eget sansetap. Vår visjon: Eikholt skal være en levende arena for nye synergier og fremst på kompetanse. To nasjonale oppdrag Eikholt er tildelt et nasjonalt ansvar for NAV tilpasningskurs for personer med medfødt og ervervet kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Dette er en rettighet etter lov om folketrygd. Denne katalogen omhandler i hovedsak de ulike tilbudene om tilpasningskurs. Retten til tilpasningskurs gjelder også pårørende og andre med nære relasjoner til brukerne. Eikholt inngår også som enhet i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde som er en spesialisthelsetjeneste som koordineres av Helse Nord RHF. Vi arbeider med å utvikle tilbud som kan styrke kompetansen på kombinert syns- og hørselshemming i ulike deler av tjenesteapparatet. Derfor tilbyr vi kurs og konferanser for fagfolk. Vi legger stor vekt på å være en levende arena for brukere, pårørende og fagfolk. Vi vet at tidlig diagnostisering av kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet er viktig for barnets utviklingsmuligheter. Det er avgjørende at fagmiljøer som møter personer med et hørselsproblem eller synsproblem er oppmerksomme på muligheten for at det kan foreligge et dobbelt sansetap som bør følges opp. Mer detaljert informasjon om våre tilbud finnes på Roar Meland direktør 4

5 Tilrettelagte gangveier på Eikholt 5

6 Eikholt som nasjonal Møteplass Vi legger stor vekt på å skape en levende arena for alle som bruker stedet. Mange brukere gir uttrykk for at de har stort utbytte av å møte andre i tilsvarende situasjon. Møte med, utveksling av erfaringer og sosialt samvær med andre med brukererfaring er en verdi i seg selv. Vi ser også at brukere i ulike livsfaser og med ulike erfaringer knyttet til sansetapet har nytte og glede av møte hverandre. Et kurs på Eikholt gir mulighet for mening, fellesskap og utvikling. Utadrettede tjenester / kurs for fagpersoner Utadrettede tjenester skal bidra til at personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet i alle aldre og ulike faser av livet får et best mulig tilbud der de bor. Eikholt kan bistå med tilbud til ulike deler av tjenesteapparatet og samarbeider nært med kommunale, regionale og nasjonale instanser i tjenestetilbudet. Vi lager tilpassede kurs ut fra hvilke behov fagmiljøene har. Telefon- og videokonferanse Individuelle opphold/hospitering/studiebesøk på Eikholt Lokal kunnskapsformidling og veiledning på individnivå Kurs eller nettverkssamlinger i kommuner/fylker/regioner Innlegg/forelesninger på kurs, likemannssamlinger eller møter arrangert av brukerorganisasjoner og andre Salg av konsulenttjenester Rådgivning Praktiske opplysninger Eikholts gjesterom, kurslokaler, svømmebasseng, treningsrom og uteareal er godt tilrettelagt for brukerne. Gjesterommene har TV, radio, tilrettelagte alarmsystemer og internettilgang. Søknadsskjema til tilpasningskurs finner du på våre hjemmesider. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss: Tlf Mob

7 Brukerkurs I grupper eller individuelt Personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet og deres pårørende har rett til tilpasningskurs etter Lov om folketrygd Eikholt har et nasjonalt ansvar for disse kursene. Brukerkurs kan skje på Eikholt, hjemme hos bruker, eller på brukers arbeidsplass/ eller studieplass. Tilpasningskurs gis både som gruppekurs og som individuelle kurs. Du finner mer om de enkelte gruppekursene lenger bak i denne katalogen. De fleste gruppekurs er satt opp med dato. Individuelle kurs er skreddersydde kurs som avtales med den enkelte. Kartlegging. Når du søker et tilbud på Eikholt for første gang, tar vi kontakt med deg før kurset. Vi vil tilby et møte, hjemmebesøk, kontakt på telefon eller mail. Vi ønsker å gi deg god informasjon om tilbudet på Eikholt, hvordan vi jobber, hvordan kursene og tilbudet vårt er, og hvordan det er å være her på kurs. Når vi møter deg vil vi gjerne bli litt kjent og få vite litt om din livssituasjon. Vi er opptatt av hva som er dine interesser, styrker og utfordringer, både hjemme, på jobb eller på fritid og i sosiale sammenhenger. For at vi skal være best mulig forberedt før du kommer til Eikholt innhenter vi syns- og hørselspapirer og hjelpemiddelhistorikk. På Eikholt er vi opptatt av at du skal kunne utnytte din syns- og hørselsrest best mulig. For å få til det er det viktig å starte med grundige syns- og hørselskartlegginger. Dine behov og ønsker er utgangspunktet for kartleggingen. Hensikten med en synskartlegging er at du og vi skal forstå hvordan ditt syn fungerer i ulike aktiviteter og sammenhenger. Vi kan måle synsfunksjonen på lang avstand, mellomavstand og på nært hold, og sjekker at brillene dine er riktige. Vi kan teste synsfelt, kontrastfølelse og lysbehov og vi kan prøve ut forskjellige typer av filterglass. Vi tilbyr kartlegging, demonstrasjon og utprøvning av hjelpemidler til for eksempel lesing, databruk, bruk av mobiltelefon og mobilitet. En hørselskartlegging starter med å snakke om hvordan du opplever din hørselsfunksjon og hva du har av hørselsbehov. Vi samtaler om dine forventninger og mål med eventuelle nye høreapparat, CI eller annet nytt hørselsteknisk utstyr. I tillegg bruker vi ulike målemetoder for å kartlegge din hørselsfunksjon. Vi kan foreta målinger som rentone-audiometri, benledningstest og IOWA test. På Eikholt ser vi på samspillet mellom syn og hørsel og hvilke konsekvenser ditt kombinerte syns og hørselstap har for deg i hverdagen. Rådgiverne på de ulike Fortsetter neste side 7

8 fagfeltene samarbeider for å kunne gi deg best mulig tilpasning ut fra dine behov. Du må gjerne ta med deg en venn, familiemedlem, ledsager eller fagperson fra kommune/ region. Du kan også komme på et uformelt besøk på Eikholt. Ta kontakt med oss på eller direkte til sosionom Bente Enggrav på Vi kan også gi dette tilbudet til deg som har vært her før. Kurs for pårørende Pårørende tilbys kurs for å øke sin kompetanse på kombinert syns- og hørselshemming/ døvblindhet, få informasjon om konsekvenser av dobbelt sansetap, delta på parkurs, familie/nettverkskurs, med mer. Målet er at personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet skal kunne bevare og utvikle sitt naturlige familienettverk. Som pårørende regnes nærmeste familie og slektninger, samt nærstående personer som har jevnlig kontakt med vedkommende og på den måten kan sies å ha en pårørendes funksjon. Pårørende søker om kurs på samme skjema som brukerne. Hvordan søke om kurs og tjenester Søknadsfrister Det er tre søknadsfrister i året for gruppekursene. Søknadsfrist for vårens kurs er 01. november og 10. januar. Søknadsfrist for høstens kurs er 01. juni. På individuelle kurs er det ikke søknadsfrist. Der er det kontinuerlig opptak. Du søker på kurs ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema på vår hjemmeside eller på vedlagte søknadsskjema. Informasjon kan fås ved henvendelse til Eikholt på telefon mobilnr/sms eller ved å sende epost til Kurs i regi av Eikholt er gratis for brukere og deres pårørende. Reiseutgifter dekkes av NAV og yrkesaktive kan søke om sykepenger, opplæringspenger eller liknende. Bruker henvender seg selv til NAV Hjelpemiddelsentral i hjemfylket for bestilling av tolk/ledsager til kursoppholdet og reisen. Det er også anledning til å bruke privat ledsager. Privat ledsager får dekket reise og opphold på samme måte som kursdeltaker. 8

9 9

10 Gruppekurs Uke 6 «ipad/iphone» kurs Kursdato: februar. Søknadsfrist: 01. november Mål: For mange med kombinert syns og hørselshemming verden over har ipad og iphone delvis erstattet TV, PC, radio, Daisyspiller, bøker og aviser. Målet med kurset er at hver enkelt skal tilegne seg ny kunnskap ved bruk av ipad og iphone, og gjennom dette få økt mulighet til informasjonsinnhenting og kommunikasjon. Vi vil også legge vekt på å skape en levende arena for nettbrukere, hvor de kan få dele erfaringer med andre ipad / iphonebrukere og ytterligere optimalisere nytten av ipad etter egne ønsker og interesser. Tema/kursinnhold: Opplæring i bruk av ipad og eventuelt oppretting av apple-id i itunes Hvordan tilpasse ipad etter den enkeltes funksjonsnivå og interesser ved hjelp av innebygde forstørrelsesprogram, talesyntese og aktivering av nyttige applikasjoner som mail, nettavis, radio, skype m.m. Utprøvning av leselister, notetaker og tastatur og trådløse streamere til høreapparat Vi vil legge til rette for erfaringsutveksling av gode applikasjoner for kombinert synsog hørselshemmede Kursgjennomføring/metode: Undervisning i gruppe med individuell tilrettelegging. Alle muligheter som finnes i eksisterende og stadig nye applikasjoner for brukere med spesielle behov gjør det nesten umulig å holde oversikt over det som finnes og det som kommer i fremtiden. Men sammen kan vi gjøre et forsøk. Deltakerne møter andre brukere som har eller er interessert i ipad/ iphone for idé og erfaringsutveksling. Kursholdere: Fag- og IT konsulenter Kontaktperson: Anders Hermansen, 10

11 «Oppmerksomt nærvær» del 1 Kurset går over tre deler: uke 6, 12 og 16. Kursdato første del: februar. Søknadsfrist for alle tre ukene: 01. november Oppmerksomt nærvær er en metode for avspenning, stressmestring og for å bli litt mer kjent med seg selv. Trening i oppmerksomt nærvær har positiv effekt på opplevelse av livskvalitet og mestringsevne for mennesker i alle aldere. Det kan gjøre det lettere å takle utfordringer i dagliglivet. Det kan være til hjelp ved ulike helseplager som for eksempel stress, søvnproblemer, angst eller grubling. Ved å trene oss i oppmerksomt nærvær øver vi oss på å oppleve og å godta det som skjer- i stedet for å tenke at det skulle vært annerledes. Mål: Målet med kurset er å utvikle økt oppmerksomhet på det som er i øyeblikket akkurat nå, og å akseptere hva som er i dette øyeblikket. Ved dette kan vi se nye måter å takle situasjoner i dagliglivet på. Tema/kursinnhold: Undervisning om oppmerksomt nærvær. Informasjon om hvordan oppmerksomt nærvær påvirker hjernen- hva sier forskningsresultater? Praktisk trening Samtale om hvordan du kan bruke dette i dagliglivet Det vil bli gitt hjemmeoppgaver for egentrening mellom kursukene Kursholder: Gunilla H. Rönnblom, Signo Døvblindesenter og Hanna Taranger, tidligere rådgiver ved Statped Vest, Fagavdeling kombinert syn- og hørselshemming/døvblindhet. Kontaktperson: Bente Enggrav, 11

12 12 Sansestimulering og kreativitet Tilsvarende kurs er også i uke 16, se side 15. Du kan velge om du søker på den ene eller begge ukene. Kursdato: februar. Søknadsfrist: 01. november Mål: Målet med kurset er å oppleve mestring og deltakelse i fellesskap med andre. Stimulering og oppøvelse av alle sanser med spesielt fokus på den taktile sansen. Utvikle evnen til å tilegne seg informasjon fra den taktile sansen for å kompensere for syns- og hørselstapet. Tema/ kursinnhold: Undervisning i gruppe med individuell tilrettelegging og lystbetonte kreative aktiviteter som stimulerer den taktile sansen. Det legges vekt på brukernes egne strategier, erfaringer og kompetanse knyttet til mestring og læring av nye aktiviteter. Deltakernes egne erfaringer og mestringsstrategier er en viktig ressurs. Dette kurset benyttes også aktivt til utprøving av syns og hørselstekniske hjelpemidler. Kontaktperson: Aashild Klopan,

13 Uke 10 «Temakurs» - del 1 «Samfunnskunnskap, organisasjonskunnskap og brukermedvirkning». Kurset går over fire uker i løpet av året (uke 10, 19, 34 og 42). Kurset er lagt opp som en kursrekke som bygger på hverandre, og deltakerne følger forelesninger hele dager. Søknad gjelder alle ukene. Kursdato del 1: mars. Søknadsfrist: 01. november Mål: Samfunnet setter stadig større krav til aktiv deltakelse for å kunne fylle rollen som kompetent «medborger». Dette er grunnleggende for et demokrati. «Større åpenhet mer demokrati» har vært bærende slagord det siste året. Informasjonsmengden øker og tilgangen til informasjon blir stadig enklere. Personer med kombinert syns- og hørselstap faller ofte utenfor både tilgang til informasjon og mulighet for diskusjon og deltakelse. Detter kurset har som mål å bidra til økt deltakelse i samfunn og organisasjonsliv og oppnå større brukermedvirkning og medbestemmelse i eget liv, og øke muligheten for aktiv deltakelse og kommunikasjon i nærmiljø og eget nettverk. Dette kan forebygge isolasjon/ bidra til å redusere isolasjon. Tema/ kursinnhold Aktuelle samfunnstemaer og generell samfunnskunnskap som kan bidra til økt deltakelse i samfunn og nærmiljø. Aktuelle temaer i år er nye landsmenn, geografi, norsk kultur og dagsaktuell norsk politikk. Kursholder/foreleser: Kjell-Henrik Hendrichs m. fl. Kontaktperson: Elbjørg Liverød, Uke 12 «Oppmerksomt nærvær» - del 2 Kurset går over tre deler: uke 6, 12 og 16. Kursdato del 2: mars. Søknadsfrist for alle tre ukene: 01. november For mer informasjon om kurstilbudet se uke 6, side 11. Kursholdere: Gunilla H. Rönnblom, Signo Døvblindesenter og Hanna Taranger, Statped Vest, Fagavdeling kombinert syn- og hørselshemming/døvblindhet. Kontaktperson: Bente Enggrav, 13

14 Uke 16 «ipad/iphone» kurs Kursdato: april. Søknadsfrist: 01. november Mål: For mange med kombinert syns og hørselshemming verden over har ipad og iphone delvis erstattet TV, PC, radio, Daisyspiller, bøker og aviser. Målet med kurset er at hver enkelt skal tilegne seg ny kunnskap ved bruk av ipad og iphone, og gjennom dette få økt mulighet til informasjonsinnhenting og kommunikasjon. Vi vil også legge vekt på å skape en levende arena for nettbrukere, hvor de kan få dele erfaringer med andre ipad / iphonebrukere og ytterligere optimalisere nytten av ipad etter egne ønsker og interesser. Tema/kursinnhold: Opplæring i bruk av ipad og eventuelt oppretting av apple-id i itunes Hvordan tilpasse ipad etter den enkeltes funksjonsnivå og interesser ved hjelp av innebygde forstørrelsesprogram, talesyntese og aktivering av yttige applikasjoner som mail, nettavis, radio, skype m.m. Utprøvning av leselister, notetaker og tastatur og trådløse streamere til høreapparat Vi vil legge til rette for erfaringsutveksling av gode applikasjoner for kombinert syns- og hørselshemmede Kursgjennomføring/metode: Undervisning i gruppe med individuell tilrettelegging. Alle muligheter som finnes i eksisterende og stadig nye applikasjoner for brukere med spesielle behov gjør det nesten umulig å holde oversikt over det som finnes og det som kommer i fremtiden. Men sammen kan vi gjøre et forsøk. Deltakerne møter andre brukere som har eller er interessert i ipad/iphone for idé og erfaringsutveksling. Kursholdere: Fag- og IT konsulenter Kontaktperson: Anders Hermansen, her treffer jeg mennesker som har samme erfaring som meg og våger for første gang å åpne meg. 14

15 «Oppmerksomt nærvær» - del 3 Kurset går over tre deler: uke 6, 12 og 16. Kursdato del 3: april. Søknadsfrist alle tre ukene: 01. november For mer informasjon om kurstilbudet se uke 6, side 11. Kursledere: Gunilla H. Rönnblom, Signo Døvblindesenter og Hanna Taranger, Statped Vest, Fagavdeling kombinert syn- og hørselshemming/døvblindhet Kontaktperson: Bente Enggrav, Sansestimulering og kreativitet Tilsvarende kurs er også i uke 6, se side 12. Du kan velge om du søker på den ene eller begge ukene. Kursdato april. Søknadsfrist: 01. november Mål: Målet med kurset er å oppleve mestring og deltakelse i fellesskap med andre. Stimulering og oppøvelse av alle sanser med spesielt fokus på den taktile sansen. Utvikle evnen til å tilegne seg informasjon fra den taktile sansen for å kompensere for syns- og hørselstapet. Tema/ kursinnhold Undervisning i gruppe med individuell tilrettelegging og lystbetonte kreative aktiviteter som stimulerer den taktile sansen. Det legges vekt på brukernes egne strategier, erfaringer og kompetanse knyttet til mestring og læring av nye aktiviteter. Deltakernes egne erfaringer og mestringsstrategier er en viktig ressurs. Dette kurset benyttes også aktivt til utprøving av syns og hørselstekniske hjelpemidler. Kontaktperson: Aashild Klopan, 15

16 Uke 17 «Kulturuke» for voksne med medfødt døvblindhet Kursdato: mandag 20. torsdag 23. april. Søknadsfrist: 10. januar Mål: Målet med kurset er å skape lyst og mulighet for kommunikasjon og uttrykk gjennom rytme og musikk. Skape rom for samhandling. Tema/ kursinnhold Kommunikasjon via opplevelser, rytme, taktil berøring og samhandling. Kursholdere: Steen Raahauge og Winnie Carset. Kontaktperson: Aashild Klopan, Uke 19 Temakurs del 2 «Samfunnskunnskap, organisasjonskunnskap og brukermedvirkning». Kurset går over fire uker i løpet av året (uke 10, 19, 34 og 42). Kurset er lagt opp som en kursrekke som bygger på hverandre, og deltakerne følger forelesninger hele dager. Kursdato del 2: mai. Søknadsfrist: 01. november Søknad gjelder alle ukene. For mer informasjon om kurstilbudet se uke 10, side 13. Kontaktperson: Elbjørg Liverød, 16

17 Uke 23 Kommunikasjon og kultur Kursdato: juni. Søknadsfrist: 10. januar. Mål: Utvikle arena for sanseopplevelser, deltakelse og kulturelle opplevelser gjennom samhandling med andre i samme livssituasjon. Forebygge isolasjon gjennom å møte andre i samme livssituasjon for erfaringsutveksling. Lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier i sosiale situasjoner. Dette kurset benyttes også aktivt til utprøving av syns og hørselstekniske hjelpemidler. Tema/ kursinnhold Informasjon, demonstrasjon og utprøving av hjelpemidler og teknikker knyttet til ulike kreative aktiviteter. Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling. Aktivitetene er tilpasset årstiden. Kursholdere: Inger Lise Vincent og Aashild Klopan. Kontaktperson: Aashild Klopan, Uke 24 «Å leve med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet» del 1. Kurset går over tre deler, hvorav to uker i 2015 (24 og 39), og én uke i Kursdato del 1: juni. Søknadsfrist: 10. januar. Søknad gjelder alle ukene. Mål: Dette er et mestringskurs der målet er å gi informasjon og opplæring for «hele mennesket». Informasjon og erfaringsdeling knyttet til hvordan man kan utnytte synsog /eller hørsels-rest. Økt kunnskap om hjelpemidler og strategier for å kompensere for sansetapet. Bevisstgjøring og mestringsstrategier knyttet til å leve med sansetap i hverdagen. Tema/ kursinnhold Kunnskap om syn og hørsel Hvordan bruke min syns- og/eller hørsels- rest Undervisning om syns- og hørselstekniske hjelpemidler- mulighet for utprøving Avspenning og stressmestring Livsomstilling Muligheter ved å endre egne tankemønstre gjennom kognitiv modell Trene på nye strategier Erfaringsdeling med andre i samme situasjon Samtaler, i gruppe- og individuelt Kontaktperson: Line Hovland, 17

18 Uke 34 «Temakurs» del 3 «Samfunnskunnskap, organisasjonskunnskap og brukermedvirkning». Kurset går over fire uker i løpet av året (uke 10, 19, 34 og 42). Kurset er lagt opp som en kursrekke som bygger på hverandre, og deltakerne følger forelesninger hele dager. Kursdato del 3: august. Søknadsfrist: 01. november Søknad gjelder alle ukene. For mer informasjon om kurset se uke 10, side 13. Kontaktperson: Elbjørg Liverød, Uke 35/36 Naturskulptur Kurs for voksne med medfødt døvblindhet på Johnsgård Turistsenter i Engerdal. Kursdato: 28. august 03. september. Søknadsfrist: 01. juni Mål: Målet med kurset er kommunikasjon, samspill og mestring gjennom meningsfulle aktiviteter og kunstneriske opplevelser. Tema/ kursinnhold På dette kurset vil det hovedsakelig være skulptering i stein, jern og tre og toving av ull. Flere av kurslederne er utøvende kunstnere med lang erfaring i kunstnerisk aktivitet i samarbeid med døvblinde. Kursholdere: Kari Schjøll Brede, Aashild Klopan, Reidar Martin Steigen og kunstnerne Peder Istad, Mattias Helje, Martin Mölholm. Kontaktpersoner: Kari Schjøll Brede, og Aashild Klopan, 18

19 Uke 37 «Brukersamling» /kurs for personer som bruker taktil kommunikasjon Kursdato: september (tirsdag torsdag). Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde arrangerer kurs på Eikholt for personer som bruker taktilt tegnspråk. På dette kurset vil vi legge til rette for samtaler og opplevelser gjennom ulike aktiviteter i gruppe. Konsulenter fra regionsentrene deltar. Kontaktperson: Elbjørg Liverød, «ipad/iphone» kurs Kursdato: september. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: For mange med kombinert syns og hørselshemming verden over har ipad og iphone delvis erstattet TV, PC, radio, Daisyspiller, bøker og aviser. Målet med kurset er at hver enkelt skal tilegne seg ny kunnskap ved bruk av ipad og iphone, og gjennom dette få økt mulighet til informasjonsinnhenting og kommunikasjon. Vi vil også legge vekt på å skape en levende arena for nettbrukere, hvor de kan få dele erfaringer med andre ipad / iphonebrukere og ytterligere optimalisere nytten av ipad etter egne ønsker og interesser. Tema/kursinnhold: Opplæring i bruk av ipad og eventuelt oppretting av apple-id i itunes Hvordan tilpasse ipad etter den enkeltes funksjonsnivå og interesser ved hjelp av innebygde forstørrelsesprogram, talesyntese og aktivering av yttige applikasjoner som mail, nettavis, radio, skype m.m. Utprøvning av leselister, notetaker og tastatur og trådløse streamere til høreapparat Vi vil legge til rette for erfaringsutveksling av gode applikasjoner for kombinert synsog hørselshemmede Kursgjennomføring/metode: Undervisning i gruppe med individuell tilrettelegging. Alle muligheter som finnes i eksisterende og stadig nye applikasjoner for brukere med spesielle behov gjør det nesten umulig å holde oversikt over det som finnes og det som kommer i fremtiden. Men sammen kan vi gjøre et forsøk. Deltakerne møter andre brukere som har eller er interessert i ipad/ iphone for idé og erfaringsutveksling. Kursholdere: Fag- og IT konsulenter Kontaktperson: Anders Hermansen, 19

20 Uke 39 «Å leve med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet» del 2. Kurset går over tre deler, hvorav to uker i 2015 (24 og 39) og èn uke i Kursdato del 2: september. Søknadsfrist: 10. januar. Søknad gjelder alle ukene. For mer informasjon om kurstilbudet se uke 24, side 17. Kontaktperson: Line Hovland, Uke 42 «Temakurs» del 4 «Samfunnskunnskap, organisasjonskunnskap og brukermedvirkning». Kurset går over fire uker i løpet av året (uke 10, 19, 34 og 42). Kurset er lagt opp som en kursrekke som bygger på hverandre, og deltakerne følger forelesninger hele dager. Kursdato del 4: oktober. Søknadsfrist: 01. november Søknad gjelder alle ukene. For mer informasjon om kurstilbudet se uke 10, side 13. Kontaktperson: Elbjørg Liverød, 20

21 Uke 43 Helsesport / aktivitetsuke Praksisuke for alle landets tolkestudenter (uke 43 og 45). Kursdato: oktober. Søknadsfrist 01. juni. Mål: Målet med kurset er todelt. For kursdeltagerne er målet å ha en uke preget av ulike aktiviteter. Vi ønsker å legge til rette for aktiviteter som mange ikke har mulighet til å delta på hjemme. For tolkestudentene er målet å få en god og variert praksisuke. Tema/ kursinnhold Aktivitetene varierer fra år til år. Eksempler på aktiviteter vi har hatt er ulike treningsformer på treningssenter, turdag, hundekjøring, klatring, riding, bowling, dans, fluefiske, forelesninger osv. Kurset er ikke et tilpasningskurs. Eikholt dekker utgiftene for reise og opphold. Tolkestudentene dekker behovet for tolk/ledsaging under hele oppholdet. Kontaktperson: Line Hovland, Uke 45 Helsesport / aktivitetsuke Praksisuke for alle landets tolkestudenter (uke 43 og 45) Kursdato: november. Søknadsfrist 01. juni Mål: Målet med kurset er todelt. For kursdeltagerne er målet å ha en uke preget av ulike aktiviteter. Vi ønsker å legge til rette for aktiviteter som mange ikke har mulighet til å delta på hjemme. For tolkestudentene er målet å få en god og variert praksisuke. Tema/ kursinnhold: Aktivitetene varierer fra år til år. Eksempler på aktiviteter vi har hatt er ulike treningsformer på treningssenter, turdag, hundekjøring, klatring, riding, bowling, dans, fluefiske, forelesninger osv. Kurset er ikke et tilpasningskurs. Eikholt dekker utgiftene for reise og opphold. Tolkestudentene dekker behovet for tolk/ledsaging under hele oppholdet. Kontaktperson: Line Hovland, erfaringsutveksling med skjebnefeller er den beste hjelpen. 21

22 Uke 48 «ipad/iphone» kurs Kursdato: november. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: For mange med kombinert syns og hørselshemming verden over har ipad og iphone delvis erstattet TV, PC, radio, Daisyspiller, bøker og aviser. Målet med kurset er at hver enkelt skal tilegne seg ny kunnskap ved bruk av ipad og iphone, og gjennom dette få økt mulighet til informasjonsinnhenting og kommunikasjon. Vi vil også legge vekt på å skape en levende arena for nettbrukere, hvor de kan få dele erfaringer med andre ipad / iphonebrukere og ytterligere optimalisere nytten av ipad etter egne ønsker og interesser. Tema/kursinnhold: Opplæring i bruk av ipad og eventuelt oppretting av apple-id i itunes Hvordan tilpasse ipad etter den enkeltes funksjonsnivå og interesser ved hjelp av innebygde forstørrelsesprogram, talesyntese og aktivering av yttige applikasjoner som mail, nettavis, radio, skype m.m. Utprøvning av leselister, notetaker og tastatur og trådløse streamere til høreapparat Vi vil legge til rette for erfaringsutveksling av gode applikasjoner for kombinert synsog hørselshemmede Kursgjennomføring/metode: Undervisning i gruppe med individuell tilrettelegging. Alle muligheter som finnes i eksisterende og stadig nye applikasjoner for brukere med spesielle behov gjør det nesten umulig å holde oversikt over det som finnes og det som kommer i fremtiden. Men sammen kan vi gjøre et forsøk. Deltakerne møter andre brukere som har eller er interessert i ipad/ iphone for idé og erfaringsutveksling. Kursholdere: Fag- og IT konsulenter Kontaktperson: Anders Hermansen, jeg søkte kurset for å få motivasjon og inspirasjon til å gå videre i livet, og for treffe andre med kombinert syns- og hørselshemming. 22

23 Uke 50 Kommunikasjon og kultur Kursdato: desember. Søknadsfrist: 01. juni. Mål: Utvikle arena for sanseopplevelser, deltakelse og kulturelle opplevelser gjennom samhandling med andre i samme livssituasjon. Forebygge isolasjon gjennom å møte andre i samme livssituasjon for erfaringsutveksling. Lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier i sosiale situasjoner. Dette kurset benyttes også aktivt til utprøving av syns og hørselstekniske hjelpemidler. Tema/ kursinnhold Informasjon, demonstrasjon og utprøving av hjelpemidler og teknikker knyttet til ulike kreative aktiviteter. Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling. Aktivitetene er tilpasset årstiden. Kursholdere: Inger Lise Vincent og Aashild Klopan. Kontaktperson: Aashild Klopan 23

24 Kurs Individuelt eller i gruppe uten fastsatt dato De fleste temaene som står beskrevet under gruppekurs i denne katalogen, kan søkes som individuelt tilbud. Tilbudet skreddersys da så langt vi kan, dvs. det tilpasses hver enkelt, og vi utarbeider et kursopplegg ut fra behov som meldes på søknad. Når det passer setter vi sammen flere søkere til en gruppe. Det er ingen søknadsfrist for slike individuelle kurs. Du kan søke hele året. Noen eksempler på kurs Punktskrift grunnleggende kunnskaper i å bruke punkt i dagliglivet, ev. med utprøving av lese-list. Kurset gis i flere deler over en periode på 1 ½ år. Kommunikasjon opplæring i nye metoder og strategier i kommunikasjonen som støtte for å kommunisere i dagliglivet. Eksempelvis tegn til tale, taktile tegn, haptisk eller annet. Mobilitet innføring i grunnleggende teknikker innen mobilitet og orientering. Eksempelvis ledsagerteknikker, orienterings-hjelpemidler, GPS, hvit stokk eller annet. Data/IT opplæring i bruk av datamaskin og tilleggsutstyr. Eksempelvis filbehandling, hurtigtaster, tekstbehandling, internett og E post, opplæring i bruk av skjermlesere, forstørrelsesprogram, talesyntese, leselist, telefonbruk eller annet. Optimalisering av hørsel utredning, tilpasning og tilvenning til høreapparat etter dine forutsetninger. Eksempelvis utprøving av ulike typer høreapparat og tilvenning av ny lyd i ulike situasjoner. Opplæring i å bli kjent og fortrolig med funksjonen til høreapparat og tilkobling til ulike hørselstekniske hjelpemidler. ADL aktiviteter i dagliglivet lære teknikker/ måter for å mestre dagliglivet. Eksempelvis utprøving av enkle hjelpemidler, matlaging, personlig hygiene m.m. jeg kan ikke bruke ordet døvblind, for da blir andre mennesker helt stumme. 24