Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001"

Transkript

1

2 1 Organisasjonen 1.1 Innledning Etableringen Etableringen av MFO er basert på likelydende vedtak i de respektive forbunds landsmøter i 1999 og Her heter det bla.: Norsk Musikerforbund, Norsk Kantor- og organistforbund og Norsk Musiker- og Musikkpedagogforening slutter seg fra 1. januar 2001 sammen i en ny, felles organisasjon med navnet Musikernes fellesorganisasjon - Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger var MFOs etableringsår og første driftsår. Året var preget av høy aktivitet i alle ledd, lokalt og sentralt. Etableringen av MFO medført et stort arbeidspress på så vel ansatte som tillitsvalgte. Kostnadene med etableringen ble også en god del større enn først budsjettert Arbeidsoppgavene Landsmøtene i de tidligere forbundene ga det såkalte samordningsutvalget fullmakt til å vedta prinsipprogrammet for MFO fram til 1. ordinære landsmøte. Dette rakk samordningsutvalget ikke å gjøre, og overdro fullmakten videre til det nye forbundsstyret. Forbundsstyret fastsatte MFO prinsipprogram for 2001 og 2002 i sitt første møte i Dette er lagt til grunn for de oppgaver MFO har arbeidet med i Ledelse og administrasjon Forbundskontoret er i Møllergata 10 i Oslo, hvor MFO leier lokaler av LO stat. I tillegg har forbundet kontor i NMMs tidligere lokaler i Vågsgaten 41, Sandnes. Leieforholdet varer ut Forbundet hadde i 2001 til sammen 10 ansatte i I tilegg var 5 sentralt tillitsvalgte lønnet i til sammen 3,2 stilling. 1.2 Medlemmene MFO hadde ved etableringen pr registrert 6007 medlemmer. Etter gjennomgang av de samkjørte medlemsoversiktene og etter annen opprydding i medlemssystemet, ble medlemstallet redusert til 5963 i løpet av første halvår. Ved utløpet av 2001 var det registret 6097 medlemmer. Det ble registrert til sammen 491 nyinnmeldte medlemmer i Arbeidet med omfordeling av medlemmene mellom de nye fylkeslagene og mellom seksjonene ble ikke sluttført i

3 1.3 Fylkeslagene Det ble i løpet av våren 2001 opprettet 10 fylkeslag i MFO. Mange av fylkeslagene omfatter flere fylker etter følgende inndeling: MFO Oslo, Akershus og Østfold (leder i 2001: Trude Nordeng Rougnø) MFO Hedmark og Oppland (leder i 2001: Gunnar Jess) MFO Vestfold, Buskerud og Telemark (leder i 2001: Renée Kristin Rasmussen) MFO Agder (leder 2001: Guri Linn) MFO Rogaland (leder Mats Bryne) MFO Hordaland og Sogn og Fjordane (leder 2001: Knut Emil Mjøs) MFO Møre og Romsdal (leder 2001: Robert Coates) MFO Trøndelag (leder 2001: Ola Ellefsen) MFO Nordland (leder 2001: Rasmus Henriksen) MFO Troms, Finnmark og Svalbard (leder 2001: Britt Kristin Fjellstad) 1.4 Landsforeningene Følgende landsomfattende avdelinger i tidligere Norsk Musikerforbund ble videreført som landsforeninger i MFO: 1.5 Seksjonene Norsk Operasangerforbund (leder 2001: Kristin Theisen) Norsk Teaterinspisientforening (leder 2001: Carl Mehl) Norsk Sufflørforbund (leder 2001: Ells-Beth Lyse) Oslo Ballettforening (leder 2001: Dagfinn Krogsrud til ; Kristian Alm fra ) Seksjon for pedagoger Styret for MFOs seksjon for pedagoger har bestått av: Terje Adde (leder),, Marianne Bremnes, Jens Christian Kloster og Leif Olsen Øyen; med varamedlemmene Bjørn Einar Halvorsen og Gisela Herb. Forbundssekretær Hans Willoch Bræin var sekretær for seksjonsstyret, som hadde 7 møter i Seksjon for musikere Styret for MFOs seksjon for musikere har bestått av: Tore Nordvik (leder), Per Gisle Haagenrud, Maj-Liss Grynning Mydske og Terje Wiedswang; med varamedlemmene Trine Knutsen og Arnstein Lund. Forbundsstyrets medlem Elisabeth Bredal har møtt som observatør. Avdelingsleder Odd Langklopp var sekretær for seksjonsstyret, som hadde 4 møter i Seksjonsstyret har vært ansvarlig styre for Michael og Marie Flagstads legat, Selmers legat og Maren Louise Paulsens legat. Det ble ikke utdelt stipender fra legatene i Seksjon for kirkemusikere. Styret for MFOs seksjon for kirkemusikere har bestått av Kåre Steinnes (leder), Kåre Rivenes, Eli-Johanne Rønnekleiv og Ingrid Smalås; med varamedlemmene Øivind Bakken og Halgeir Schiager. Forbundssekretær 2

4 Hans Stapnes var sekretær for seksjonsstyret, som hadde 4 møter og behandlet 35 saker i Forbundsstyret Forbundsstyret har bestått av Arnfinn Bjerkestrand (forbundsleder), Terje Adde (nestleder), Tore Nordvik (nestleder), Kåre Steinnes (nestleder), Elisabeth Bredal, Marianne Bremnes, Per Gisle Haagenrud, Jens Christian Kloster, Maj-Liss Grynning Mydske, Kåre Rivenes, Eli-Johanne Rønnekleiv, Ingrid Smalås, Terje Wiedswang og Leif Olsen Øyen; med varamedlemmene Bjørn Einar Halvorsen, Gisela Herb, Trine Knutsen, Arnstein Lund, Øivind Bakken, Halgeir Schiager, Ann Kunish og David Tellefsen. Bente J. Gundersen har møtt som ansattes representant; med Hans Stapnes som vararepresentant. Avdelingsleder Odd Langklopp var sekretær for forbundsstyret, som i 2001 hadde 4 møter og behandlet 44 saker. 1.7 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget har bestått av Arnfinn Bjerkestrand, leder, Terje Adde (nestleder), Kåre Steinnes (nestleder) Tore Nordvik (nestleder) og Elisabeth Bredal (representant for landsforeningen). Fram til møtte Leif Olsen Øyen som observatør. Bente J. Gundersen har møtt som ansattes representant. Odd Langklopp var fast sekretær for arbeidsutvalget, som i 2001 hadde12 ordinære og 2 ekstraordinære møter og behandlet 206 saker. 1.8 Representantskapet Representantskapet består av lederne for fylkeslagene og landsforeningene, eller deres vararepresentanter. Representantskapet var samlet juni 2001 og behandlet 7 saker; bl.a. fastsetting av regnskaper og regnskapsmessige årsmeldinger, kort (halvt) års melding, valg av valgkomité og fastsetting av midlertidig instruks for valgkomitéen. 1.9 Fagutvalgene Forbundsstyret fastsatte i februar 2001 retningslinjer for fagutvalg i MFO, og opprettet følgende 9 utvalg: Fagutvalg for frilansere; med Anne Sofie Halvorsen, Oslo (leder), Øyvind Brandtsegg og Håkon Gebhardt som medlemmer. Fagutvalget for grunn- og videregående skoler; med Kjetil Garvik (leder), Gyro Dragsnes, Britt Kristin Fjellstad og Per Storheim som medlemmer. Fagutvalget for kunst- og kulturskoler; med Sven-Olav Lyngstad (leder), Lena Davidson Husebø og Ellen Harlem som medlemmer. Fagutvalg for ledere; med Marianne Bremnes (leder), Mette Berntzen og Gunnar Reed som medlemmer. Fagutvalget for musikkterapeuter; med Rita Strand Frisk (leder), Kerstin Dyblie Erdal og Eli Grasmo Larsen som medlemmer. 3

5 Fagutvalget for orkestre; med Per Gisle Haagenrud (leder), Svein Nafstad, Tone Stenmarck og Terje Wiedswang som medlemmer. Fagutvalg for studenter; med Kjærand Torgersen (leder), Tone Støylen og Tor- Ingar Sukke som medlemmer. Fagutvalget for teater, opera og annen scenekunst; hvor det ikke er blitt oppnevnt medlemmer. Fagutvalget for universiteter og høgskoler; med Leif Værum Larsen (leder), Tori Stødle og Ivar Anton Waagaard som medlemmer. Etter vedtak i forbundsstyret i juni 2001 ble det opprettet ytterligere ett fagutvalg: Fagutvalg for musikere i forsvaret; med Truls Sanaker, (leder), Knut Henriksen og Viggo Melhus som medlemmer. Fagutvalgene har hatt varierende møteaktivitet Stipendkomitéen Stipendkomitéen for musikere og sangere var oppnevnt av forbundsstyret i tidligere Norsk Musikerforbund og besto av musikerne Asbjørn Abelseth (stipendkomiteens leder), Ingrid Bjørnov, Øyvind Denstad, Bjørn Kjellemyr, Rolf Malm, Geir Otto Nilsson, Kjell Samkopf og Sølve Sigerland, og sangerne Tone Kruse, Live Maria Roggen og Jan Sødal. Jon Martin Gran var engasjert som sekretær for komitéen Annen fast representasjon LO-kongressen På LO-kongressen i 2001 møtte Arnfinn Bjerkestrand og Tore Nordvik som forbundets representanter, med Terje Adde som observatør LOs representantskap I LOs representantskap i 2001 møtte Arnfinn Bjerkestrand som forbundets representant LO-sekretariatet I LO-sekretariatet møtte Arnfinn Bjerkestrand som observatør LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg I LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg møtte Maj-Liss Grynning Mydske som forbundets representant Fellesutvalget for LO-favør I fellesutvalget for LO-favør møtte Lisbeth Raiby som forbundets representant LOs referansegruppe for ny lov for arbeidslivet I referansegruppen som ble opprettet høsten 2001 møtte Arnfinn Bjerkestrand, som Odd Langklopp som vararepresentant. 4

6 LO Kommune LO Stat I styret for LO kommune møtte Terje Adde, med Hans Stapnes som vararepresentant. I LO kommunes seksjon for skole og kultur møtte Maj-Liss Grynning Mydske og i seksjon for kirke og gravferd møtte Kåre Steinnes som forbundets representanter. På årsmøtet møtte Arnfinn Bjerkestrand som forbundets representant. I styret for LO Stat møtte Tore Nordvik, med Maj-Liss Grynning Mydske som vararepresentant. Odd Langklopp er innvalgt som varamedlem i kontrollkomitéen LO Service I styret for LO Service møtte Tore Nordvik, med Trond Breste Brandal som vararepresentant Landsorganisasjonens forhandlingssammenslutning i kommunal sektor (LOK) Norwaco Gramo I forhandlingsrådet i LOK møtte Terje Adde og Hans Stapnes. I forhandlingsutvalget i LOK møtte Terje Adde, med Hans Stapnes som vararepresentant. Tore Nordvik var innvalgt som styremedlem i Norwaco og Odd Langklopp var innvalgt som medlem i fordelingsnemnda. Tore Nordvik møtte som forbundets representant i Norwacos sektormøter. Tore Nordvik var innvalgt som styremedlem i Gramo og Trond Brandal som medlem i valgkomitéen. Odd Langklopp ble på årsmøtet i 2001 innvalgt som medlem i kontrollkomitéen Fond for lyd og bilde Tore Nordvik var oppnevnt som styrerepresentant i Fond for lyd og bilde Fond for utøvende kunstnere Tore Nordvik var oppnevnt som medlem i styret for Fond for utøvende kunstnere Norsk Musikkinformasjon I styret for Norsk Musikkinformasjon møtte Tore Nordvik som forbundets representant. Øyvind Grong var oppnevnt som forbundets representant i innkjøpskomitéen for nye norske fonogrammer. 5

7 Norsk komité for International Music Council (IMC) I den norske IMC-komitéen møtte Tore Nordvik med Terje Adde som vararepresentant Norsk Kulturforum (NOKU) I NOKU møtte Terje Adde som forbundets representant Utenriksdepartementets dialogforum I Utenriksdepartementets dialogforum møtte Arnfinn Bjerkestrand Sentralt EVU-utvalg i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon I det sentrale EVU-utvalget i KA møtte Kåre Steinnes Kirkerådet I Kirkerådets nemnd for evaluerlig av utdanning møtte Kåre Steinnes Den norske Presteforeningens liturgiske råd I Presteforeningens liturgisk råd møtte Harald Rise og Jørn Fevang som forbundets representanter Styringsgruppen for liturgisk senter, Trondheim I styringsgruppen for liturgisk senter i Trondheim har Ingrid Smalås møtt som forbundets representant Norsk og Nordisk Musikkpedagogisk Union I styret i Norsk Musikkpedagogisk Union møtte Terje Adde og Maj-Liss Grynning Mydske som forbundets representanter. De samme møtte for den norske unionen i Nordisk Musikkpedagogisk union Nordisk kirkemusikkråd I Nordisk kirkemusikkråd møtte Arnfinn Bjerkestrand og Kåre Steinnes som forbundets representanter Nordisk Musikerunion: I styret for Nordisk Musikerunion møtte Tore Nordvik som forbundets representant Nordisk Musikkskolelederråd I Nordisk Musikkskolelederråd møtte Marianne Bremnes som forbundet representant Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) I styret for FIM møtte Tore Nordvik som forbundets representant. 6

8 Musikk-Kultur AS I generalforsamlingen i Musikk-Kultur AS møtte Arnfinn Bjerkestrand som forbundets representant. Som styremedlemmer var Leif Olsen Øyen (leder), Terje Adde, Tore Nordvik og Kåre Steinnes, med Arnfinn Bjerkestrand og Elisabeth Bredal som vararepresentanter, oppnevnt Stiftelsen ISME I styret for Stiftelsen ISME 2002 møtte Maj-Liss Grynning Mydske som forbundets representant Særskilt representasjon Forbundet var i 2001 representert på bl.a. følgende konferanser og kongresser: Nordisk faglig konferanse, Helsingør (Arnfinn Bjerkestrand og Kåre Steinnes) Nordisk kirkemusikkråd, Helsingør (Arnfinn Bjerkestrand og Kåre Steinnes) Kyrkomusikernas Riksforbunds 100-års jubileum, Stockholm (Arnfinn Bjerkestrand og Kåre Steinnes) Kirkemøtet 2001 (Gunnar Jess) Kontaktkonferanse om kirkemusikkutdanning (Kåre Steinnes) Konferanse om kulturskolenes rekrutterende rolle til kirkemusikk (Arnfinn Bjerkestrand, Kåre Steinnes, Gunnar Jess) Storkommunekonferanse - Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (Gunnar Jess) Faglig nordisk konferanse/nordisk kirkemusikkråd, Borgå i Finland (Gunnar Jess og Kåre Steinnes) LO Kommunes kartellkonferanse LO Stats kartellkonferanse (Kjetil Garvik, Per Gisle Haagenrud og Odd Langklopp) FIM-kongressen, Havana november 2001 (Arnfinn Bjerkestrand, Tore Nordvik, Maj-Liss Grynning Mydske og Terje Wiedswang). 7

9 2 Økonomi 2.1 Den alminnelige økonomiske situasjonen Den alminnelige økonomiske situasjonen framgår av regnskapene som framlegges separat. 2.2 Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Grunnforsikringen omfattet medlemmer ved utgangen av året. 649 medlemmer var unntatt iht vedtektene. 551 medlemmer hadde individuelt reservert seg mot forsikringen. Det ble for 2001 innbetalt kr i premie og utbetalt kr i erstatning til medlemmer og medlemmers etterlatte. Største enkeltutbetaling var kr Kollektiv hjemforsikring Den kollektiv hjemforsikringen omfattet medlemmer ved utgangen av året. 76 av disse var studentmedlemmer. 715 medlemmer var unntatt iht vedtektene og 756 hadde individuelt reservert seg mot forsikringen. 2.3 Frivillige forsikringer Instrumentforsikring if skadeforsikring Instrumentforsikringen var tegnet av ca medlemmer ved utgangen av året. Det er innbetalt ca i premie Reiseforsikring Europeiske forsikring Reiseforsikringen var tegnet av ca. 960 medlemmer ved utgangen av året. Det er innbetalt kr i premie. Mottatt provisjon for de to forsikringene var i 2001 kr

10 3 Tariffområdene 3.1 Innledning I alle tariffområdene var 2001 et såkalt 2. avtaleår, hvor forhandlingene normalt er begrenset til spørsmålet om lønnsregulering i samsvar med nærmere bestemmelser. I alle de store tariffområdene var dessuten omfanget av lønnsreguleringene i 2001 allerede avtalt under tariffrevisjonene i Kommunenes Sentralforbund Hovedavtalene Forhandlinger om revisjon av Hovedavtalene ble påbegynt høsten 2001, men førte ikke fram til enighet før årets utløp Hovedtariffavtalen Det ble med virkning fra gitt et generelt tillegg på kr i samsvar med avtale fra Det ble videre ført lokale lønnsforhandlinger innenfor en ramme på 0,15 % med virkning fra 1. november Det var ingen sentrale føringer. MFO anbefalte å prioritere ansatte med lengre høyskole- eller universitetsutdanning og skoleledere i musikk- og kulturskolene, samt generelt ansatte som hadde kommet dårlig ut ved hovedtariffrevisjonen pr For mange MFO-tillitsvalgte i KS-området var dette det første møtet med arbeidsgiver som selvstendig organisasjon. Selv om resultatene varierte en del, og selv MFO en del steder ikke klarte å stille med tillitsvalgt, er hovedinntrykket at forhandlingen gikk bra. Både erfarne og uerfarne tillitsvalgte gjorde en helhjertet innsats, og effekten av at musikk- og kulturskoleansatte nå sto sammen i én organisasjon var påtakelig Særavtalen for musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere Særavtalen ble revidert med virkning fra Det ble oppnådd avtale om en årlig kompensasjon på 18 T-trinn (kr 3.600) med virkning fra for at den avtalefestede ferieutvidelsen som ble gjennomført i 2000 og 2001 ikke førte til tilsvarende reduksjon av undervisningstiden. Det ble videre avtalt at godtgjøring for pålagt bruk av egne instrumenter skal fastsettes i lokale særavtaler Andre sentrale, forbundsvise særavtaler MFO er part i særavtalene for barnehager og skolefritidsordninger og for familiebarnehager. Begge avtalene ble revidert uten store endringer fra

11 3.2.5 Særavtalen for landsdelsmusikere Det ble i 2001 gjort flere forsøk på å få i stand forhandlinger om revisjon av særavtalen. Forhandlingene ble påbegynt sent på høsten, men førte ikke fram til enighet før utløpet av året. 3.3 Oslo kommune Det ble med virkning fra gitt et generelt tillegg på kr i samsvar med avtale fra Det ble videre gjennomført lokale forhandlinger innenfor en ramme på 0.35 % med virkning fra For MFOs medlemmer ansatt i Oslo kommunale musikkskole ga det en uttelling på 4 lønnstrinn til svært mange. Det er fristende å anta at dette resultatet ikke hadde vært mulig uten den streiken som daværende Norsk Musikerforbunds medlemmer gjennomførte i forbindelse med tariffrevisjonen i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon Hovedavtalen Hovedavtalen med KA ble ikke revidert i Hovedtariffavtalen Det ble med virkning fra gitt et generelt tillegg på kr i samsvar med avtale fra Særavtale for kirkemusikere Det ble med virkning fra inngått ny særavtale for kirkemusikere. Avtalen la vekt på ytterligere normalisering av arbeidsforholdet samtidig som man ivaretok spesielle utfordringer ved kirkemusikertjeneste, heriblant selvdisponert tid til egenøving som skal utgjøre 20 % av stillingen Andre særavtaler 3.5 Staten I løpet av 2001 ble også de andre særavtalene reforhandlet, herunder særavtale vedrørende kirkelige stillinger, reiseregulativ, arbeidestøy og ledere Hovedavtalen Hovedavtalen med staten ble ikke revidert i Hovedtariffavtalen Det ble med virkning fra gitt et generelt tillegg på kr i samsvar med avtale fra Det ble ført sentrale justeringsforhandlinger innenfor en ramme på 1,0 % av lønnsmassen justeringsforhandlinger med virkning fra og lokale 10

12 forhandlinger innenfor en ramme på 0,6 % (for skoleverket 0,5 %) med virkning fra Resultatet av de sentrale justeringsforhandlingene for MFOs medlemmer var gjennomgående godt, med 1 til 3 lønnstrinn økning for de aller fleste Særavtaler for skoleverket Forhandlingene om "Skolepakke 2"resulterte i avtale om sentralt initierte forsøk og en ny særavtale, som igjen innebar endringer i 6 særavtaler. I tillegg ble partene enige om å revidere særavtalen om lønn og godtgjøringer i skoleverket og om særskilte lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen. 3.6 Arbeidsgiverforeningen NAVO Hovedavtalen Forhandlingene om revisjon av hovedavtalen pr ble påbegynt høsten 2001, men ikke avsluttet innen utløpet av året Overenskomstene generelt I tariffrevisjonen i 2000 ble det avtalt et minste generelt tillegg på kr for 2. avtaleår, med virkning fra Forhandlinger om tilegg ut over dette ble ført med den enkelte virksomhet eller grupper av virksomheter, uten rett til å si opp overenskomsten Norsk Teater- og Orkesterforening (symfoniorkestrene, teatrene og Den Norske Opera) MFO og NTO kom ikke til enighet om tillegg ut over det avtalte minstetillegget, og NTO fastsatte administrativt det generelle tillegget for 2. avtaleår til kr Norsk rikskringkasting (Kringkastingsorkestret) MFO og NRK ble enige om et generelt tillegg på kr 1.950, og opp til kr for lavlønte med årslønn på kr eller lavere. Lønnsstigen for gruppeledere ble revidert med virkning fra samme dato. 3.7 Næringslivets Hovedorganisasjon (Reiselivsbedriftenes Landsforening) Minstelønnssatsene i overenskomsten ble ikke regulert i Kultur- og kirkedepartementet (Rikskonsertene) Lønnssatsene for konserter og prøver ble øket med 0,56 % til hhv kr pr. dag og kr 260 pr. time med virkning fra Norsk rikskringkasting (frilansavtalen mv) Dette omfatter overenskomsten for musikere og sangere som medvirker i programmer i radio og fjernsyn (frilansavtalen), avtale om satser for 11

13 noteskriving og avtalen om salg til utlandet av NRKs fjernsynsprogrammer I en sterkt forsinket avtalerevisjon for 2000 ble lønns- og honorarsatsene regulert med 5,51 % fra Unntatt var frilansavtalens satser for overføring fra annet arbeidssted, som ble stående uregulert pga ekstraordinær regulering fra Ved reguleringen for annet avtaleår ble lønns- og honorarsatsene øket med 4,4 % fra Frilansavtalens satser for overføring fra annet arbeidssted ble heller ikke regulert denne gangen Norsk musikkråd Det ble gjennomført justeringsforhandlinger innenfor tilsvarende rammer som for hovedtariffavtalen i staten Norges Musikkorps Forbund Det ble gjennomført lokale forhandlinger innenfor tilsvarende rammer som i kommunene Norsk Kulturskoleråd Det ble gjennomført lokale forhandlinger innenfor tilsvarende rammer som i kommunene. 12

14 4 Andre arbeidsområder 4.1 Politisk arbeid Stortingsvalget I forkant av Stortingsvalget i 2001 arrangerte MFO 4. september et kulturpolitisk debattmøte med sentrale kulturpolitikere i Gamle Christiania (Stortorvets Gjestgiveri) i Oslo Statsbudsjettet Representanter for MFO møtte i november de respektive Stortingskomitéene i høringsmøter om statsbudsjett for Kunst- og kulturpolitikken Forsvarets musikk Stortinget behandlet i juni 2001 regjeringens forslag om omorganisering av Forsvaret, herunder Forsvarets musikk. Flertallet sluttet seg til et forslag om å nedlegge korpsene i Halden og Kristiansand , men samtidig søke å etablere sivile korpsinstitusjoner i disse to byene. De gjenværende militære korpsene ble styrket med flere musikerstillinger og administrative stillinger. MFO har i nært samarbeid med Norges Offisersforbund engasjert seg i oppfølgingen av dette vedtaket Kringkastingsorkesteret NRK ledelse foreslo i november 2001 å nedlegge Kringkastingsorkestret fra Etter en omfattende debatt initiert av MFO og andre vedtok styret til slutt at det skulle utarbeides en modell for framtidig ekstern delfinansiering av orkestret, og at situasjonen skulle vurderes på nytt i juni Symfoniorkestrene På oppdrag fra Kulturdepartementet utførte førsteamanuensis Elef Nesheim en utredning om framtidig orkesterpolitikk og orkesterutvikling i Norge. MFO engasjerte seg i arbeidet både som informant i utredningsfasen og i en omfattende høringsuttalelse som ble avgitt høsten Nasjonal plan for produksjon og formidling av opera og ballett Kulturdepartementet satte i 2000 i gang arbeidet med utforming av en nasjonal plan for produksjon og formidling av opera og ballett, og oppnevnte i den sammenhengen en referansegruppe for utrederne. Av uforståelige grunner ble det ikke funnet plass for representanter for de profesjonelle utøverne innenfor opera og ballett i denne 13

15 referansegruppen, og MFO engasjerte seg i 2001 sterkt for å påvirke planarbeidet på andre måter. 4.3 Skole- og utdanningspolitikken 4.4 Annet MFO arrangerte i 2001 en 3-dagers fagkonferanse for lærere på studieretning musikk, dans og drama i videregående skole. Temaet for konferansen var "Evaluering". MFO uttalte seg for øvrig i bl.a. følgende høringer og saker i 2001: NOU 2001:14 Utredning og innstilling om endringer i Arbeidstvistloven og tarifforhandlingssystemet og om forslag fra AAD om tilsvarende endringer i Tjenestetvistloven. Forslag til ny lov om universiteter og høgskoler. NOU 2001:25: Utredning og innstilling om støtte til livsopphold under utdanningspermisjon. Forslag til forskrift om kreditering og evaluering av høyere utdanning. Generelle rammebetingelser for høgskolene (brev Nasjonalt Råd for utøvende musikkutdanning). Forslag til framtidig organisasjonsform for kunsthøgskolen i Oslo. 4.5 Organisasjonsutvikling og faglig skolering MFO har i 2001 gjennomført følgende kurs for tillitsvalgte: Kurs Dato Antall deltakere Grunnkurs KS/KA Stavanger Grunnkurs KS/KA Trondheim Grunnkurs KS/KA Hamar Grunnkurs KS/KA Narvik Grunnkurs KS/KA Bergen Grunnkurs skoleverket Gardermoen Arbeidsmiljø MFO er representert i LOs referansegruppa for ny arbeidsmiljølov, jf pkt Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Blant de viktigste samarbeidsprosjektene i 2001 var Samarbeidet med Norsk Kulturskoleråd, Kommunenes Sentralforbund og Læringssenteret m.fl. om rammeplan for kulturskolene. Samarbeidet med Norsk Kulturskoleråd og KPMG AS om lederutvikling i kulturlivet. Samarbeidet med en rekke kunstnerorganisasjoner om Kulturbrevet Samarbeidsavtale med Norske Kunsthåndverkere (NK) og Norske Billedkunstnere (NBK). MFO inngikk i 2001 samarbeidsavtaler med organisasjonene Norske Kunsthåndverkere og Norske Billedkunstnere etter mønster av de tidligere avtalene mellom NMM og de samme organisasjonene. Avtalene innebærer at medlemmer i disse organisasjonene også kan bli 14

16 medlemmer i MFO når de arbeider innenfor områder hvor MFO har opprettet tariffavtaler. MFO har forpliktet seg til å konsultere NK og NBK i forbindelse med revisjon av de aktuelle tariffavtalene og i andre spørsmål som er av felles interesse. 4.8 Kommunikasjon Musikk-Kultur MFO overtok fra samtlige aksjer i selskapet Musikk-Kultur AS. Selskapet utgir tidsskriftet Musikk-Kultur, som er MFOs medlemsblad. Se også pkt Arbeidet med stillingsannonsebilaget Jobbnytt, samt selskapets regnskapsføring gjøres ved MFOs kontor i Sandnes. Det vises til egen årsmelding og regnskap for aksjeselskapet MFO-bladet MFO-bladet er forbundets eget meldingsbilag i Musikk-Kultur. Forbundssekretær Trond Breste Brandal er redaksjonsleder, og forbundslederen er redaktør for bilaget, som inneholder organisasjonsinformasjon til MFOs medlemmer Norsk Kirkemusikk Internett Media Fagbladet Norsk Kirkemusikk utgis av MFO. Seksjonssyreleder Kåre Steinnes var ansvarlig redaktør, og Ole Jørgen Furdal var redaktør til , da han sluttet etter eget ønske. Gunnar Jess ble høsten 2001 tilsatt som ny redaktør med virkning fra Bente J. Gundersen er redaksjonssekretær med ansvaret for bl.a. annonsene. Bladet er selvfinansierende. Norsk Kirkemusikk er et medlemstilbud til medlemmene i MFOs krikemusikerseksjon og andre interesserte medlemmer. Bladet kom i 2001 ut med 10 nummer. Norsk Kirkemusikk har egen nettside: MFO har etablert egen hjemmeside på internett under domenenavnet Nettsiden inneholder nyheter og annen informasjon rettet til medlemmer, tillitsvalgte og andre interesserte. Nettsiden oppnådde i 2001 ca 2700 besøkende pr. måned. MFOs ledelse satte seg i 2001 høye mål om å gjøre organisasjonen synlig i media. Målene ble dessverre ikke nådd, og arbeidet må intensiveres i 2002 og videre framover. 15

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2002

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2002 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Generelt... 1 1.1.2 Arbeidsoppgavene... 1 1.1.3 Ledelse og administrasjon...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2003

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2003 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Generelt... 1 1.1.2 Arbeidsoppgavene... 1 1.1.3 Ledelse og administrasjon...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2004

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2004 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Ledelse og administrasjon... 1 1.2 Medlemmene... 1 1.3 Fylkeslagene...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2005

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2005 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Ledelse og administrasjon... 1 1.2 Medlemmene... 1 1.3 Fylkeslagene...

Detaljer

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 11 Valg Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 11 Valg a) Valg iht. vedtektene Vedlegg 1-4

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Ledelse og administrasjon... 1 1.3 Medlemmene... 1 1.4 Fylkeslagene...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2008

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2008 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1

Detaljer

SAK. Årsmelding 2011. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding 2011. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3b Årsmelding 2011 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2009

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2009 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Ledelse og administrasjon... 1 1.3.1 Endringer i forbundsledelsen...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2013

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 Innhold side 1 Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Valgt ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1 1.5 Regionlagene... 1 1.6

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2007

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2007 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\00 Vedtekter og programmer\egne vedtekter\mfo Kontingentreglement 110101.docx Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar

Detaljer

SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3c Årsmelding 2012 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. tirsdag 10. november 2009

Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. tirsdag 10. november 2009 Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen tirsdag 10. november 2009 1 Presentasjon av MFO MFOs medlemmer Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er et fagforbund for musikere, sangere, dansere,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon

Musikernes fellesorganisasjon Vedtekter fra 30. oktober 2010 1 Navn og formål Vedtekter fra 30. oktober 2010 1.1 Musikernes fellesorganisasjon (MFO) - forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger - er opprettet fra 1. januar 2001

Detaljer

S Æ R A V T A L E. mellom. Musikernes fellesorganisasjon. Forsvaret

S Æ R A V T A L E. mellom. Musikernes fellesorganisasjon. Forsvaret S Æ R A V T A L E mellom Musikernes fellesorganisasjon og Forsvaret om lønns- og arbeidsvilkår for midlertidig tilsatte musikere og sangere i Forsvarets musikk 1 Avtalens virkeområde m.v. 1.1 Omfang Denne

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

SAK. Årsmelding Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3a Årsmelding 2010 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Organisasjonskomiteens innstilling

Organisasjonskomiteens innstilling SAK 6 Organisasjonskomiteens innstilling Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2006/2706Ki 06-472 TD 1. desember 2006

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2006/2706Ki 06-472 TD 1. desember 2006 Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 DEP 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2006/2706Ki 06-472 TD 1. desember 2006 HØRING NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/01487-002 006382/07 SR TBB-07-249 7. august 2007

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/01487-002 006382/07 SR TBB-07-249 7. august 2007 Landsorganisasjonen i Norge Samfunnspolitisk avdeling Youngs gate 11 0181 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/01487-002 006382/07 SR TBB-07-249 7. august 2007 HØRING ENDRING AV DAGPENGEFORSKRIFTEN Vi viser

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Johan Malm Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie A. Vardvik

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

MFO en robust og effektiv organisasjon Innstilling fra MFOs organisasjonskomité januar 2013

MFO en robust og effektiv organisasjon Innstilling fra MFOs organisasjonskomité januar 2013 MFO en robust og effektiv organisasjon Innstilling fra MFOs organisasjonskomité januar 2013 Innledning Mandat Komiteens arbeid Organisasjonskomiteens konklusjon Om MFO MFOs historie MFOs organisering Antall

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015 DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019 Endret på landsmøte i 2015 1 Innhold 1 Formål og virkeområde... 3 2 Medlemskap... 4 3 Rettigheter og plikter... 4 4 Organisasjon... 5 4.1. Landsmøte...

Detaljer

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS.

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS. STYREMØTEREFERAT DATO: 30.11. 1.12.07 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen DELTAGERE: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arild

Detaljer

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møtt: Leder: Ann Kristin Alseth, NTL Høgskolen i Sør Trøndelag, ann.k.alseth@hist.no Nesteleder: Øyvind Bakke,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

MAL/ MOMENTLISTE FOR ETABLERING AV LOKALE SÆRAVTALER GJELDENDE FOR DISTRIKTSMUSIKERORDNINGER

MAL/ MOMENTLISTE FOR ETABLERING AV LOKALE SÆRAVTALER GJELDENDE FOR DISTRIKTSMUSIKERORDNINGER MAL/ MOMENTLISTE FOR ETABLERING AV LOKALE SÆRAVTALER GJELDENDE FOR DISTRIKTSMUSIKERORDNINGER Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Utarbeidet av Musikernes fellesorganisasjon-

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo.

PROTOKOLL. Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo. PROTOKOLL Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo. Møtet satt kl. 10.15. 41 stemmeberettigede delegater, 3 inviterte gjester, 5 styremedlemmer og 12 medlemmer

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

MFOs innspill til Kulturutredningen 2014. 30. april 2012

MFOs innspill til Kulturutredningen 2014. 30. april 2012 MFOs innspill til Kulturutredningen 2014 30. april 2012 1. Presentasjon av MFO MFOs medlemmer Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er et fagforbund for musikere, sangere, dansere, pedagoger, sufflører,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2011

Mesterbrevnemnda 2011 Mesterbrevnemnda 2011 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet og

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Valg - NKRF Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Farge med gult er på valg. Styret Leder Per Olav Nilsen Trondheim kommunerevisjon Nestleder Reidar Enger Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat Medlem

Detaljer

Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ på valgtidspunktet.

Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ på valgtidspunktet. Valgregler til KAs landsråd (jf. Vedtekten 7c) Vedtatt av Landsråd 2016. Valgregler til landsråd for nasjonalt rettssubjekt 1. Det nasjonale rettssubjekt ved Kirkerådet oppnevner/velger 1 medlem pr. 93

Detaljer

Protokoll. Til stede i ett eller flere møter for

Protokoll. Til stede i ett eller flere møter for Protokoll År 2012, mandag 20. februar, mandag 26. mars, onsdag 9. mai og onsdag 20. juni ble det holdt forhandlingsmøter mellom Kunstnernettverkets forhandlingsutvalg og fylkeskommunenes forhandlingsutvalg

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Vedtak: Prinsippet som fremgår av saksunderlaget oversendes Buskerud Travforbund for videre behandling. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Prinsippet som fremgår av saksunderlaget oversendes Buskerud Travforbund for videre behandling. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak 6.3 forslag til endring av DNT lov 3-2 Til generalforsamling i DOT 12.01.2016 DOT har fått anmodning fra Buskerud travforbund om uttalelse til forslag fra lovkomitéen til endring av DNT lov 3-2. Saken

Detaljer

Marianne Holmli, styremedlem (forhindret pga. dommergjerning på utstilling)

Marianne Holmli, styremedlem (forhindret pga. dommergjerning på utstilling) Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Rica Hotel Hamar, Olsrud Dato: 10.8.12 Tid: Møtestart kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik Haagenrud Kjell Kruke Vidar Huse

Detaljer