Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001"

Transkript

1

2 1 Organisasjonen 1.1 Innledning Etableringen Etableringen av MFO er basert på likelydende vedtak i de respektive forbunds landsmøter i 1999 og Her heter det bla.: Norsk Musikerforbund, Norsk Kantor- og organistforbund og Norsk Musiker- og Musikkpedagogforening slutter seg fra 1. januar 2001 sammen i en ny, felles organisasjon med navnet Musikernes fellesorganisasjon - Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger var MFOs etableringsår og første driftsår. Året var preget av høy aktivitet i alle ledd, lokalt og sentralt. Etableringen av MFO medført et stort arbeidspress på så vel ansatte som tillitsvalgte. Kostnadene med etableringen ble også en god del større enn først budsjettert Arbeidsoppgavene Landsmøtene i de tidligere forbundene ga det såkalte samordningsutvalget fullmakt til å vedta prinsipprogrammet for MFO fram til 1. ordinære landsmøte. Dette rakk samordningsutvalget ikke å gjøre, og overdro fullmakten videre til det nye forbundsstyret. Forbundsstyret fastsatte MFO prinsipprogram for 2001 og 2002 i sitt første møte i Dette er lagt til grunn for de oppgaver MFO har arbeidet med i Ledelse og administrasjon Forbundskontoret er i Møllergata 10 i Oslo, hvor MFO leier lokaler av LO stat. I tillegg har forbundet kontor i NMMs tidligere lokaler i Vågsgaten 41, Sandnes. Leieforholdet varer ut Forbundet hadde i 2001 til sammen 10 ansatte i I tilegg var 5 sentralt tillitsvalgte lønnet i til sammen 3,2 stilling. 1.2 Medlemmene MFO hadde ved etableringen pr registrert 6007 medlemmer. Etter gjennomgang av de samkjørte medlemsoversiktene og etter annen opprydding i medlemssystemet, ble medlemstallet redusert til 5963 i løpet av første halvår. Ved utløpet av 2001 var det registret 6097 medlemmer. Det ble registrert til sammen 491 nyinnmeldte medlemmer i Arbeidet med omfordeling av medlemmene mellom de nye fylkeslagene og mellom seksjonene ble ikke sluttført i

3 1.3 Fylkeslagene Det ble i løpet av våren 2001 opprettet 10 fylkeslag i MFO. Mange av fylkeslagene omfatter flere fylker etter følgende inndeling: MFO Oslo, Akershus og Østfold (leder i 2001: Trude Nordeng Rougnø) MFO Hedmark og Oppland (leder i 2001: Gunnar Jess) MFO Vestfold, Buskerud og Telemark (leder i 2001: Renée Kristin Rasmussen) MFO Agder (leder 2001: Guri Linn) MFO Rogaland (leder Mats Bryne) MFO Hordaland og Sogn og Fjordane (leder 2001: Knut Emil Mjøs) MFO Møre og Romsdal (leder 2001: Robert Coates) MFO Trøndelag (leder 2001: Ola Ellefsen) MFO Nordland (leder 2001: Rasmus Henriksen) MFO Troms, Finnmark og Svalbard (leder 2001: Britt Kristin Fjellstad) 1.4 Landsforeningene Følgende landsomfattende avdelinger i tidligere Norsk Musikerforbund ble videreført som landsforeninger i MFO: 1.5 Seksjonene Norsk Operasangerforbund (leder 2001: Kristin Theisen) Norsk Teaterinspisientforening (leder 2001: Carl Mehl) Norsk Sufflørforbund (leder 2001: Ells-Beth Lyse) Oslo Ballettforening (leder 2001: Dagfinn Krogsrud til ; Kristian Alm fra ) Seksjon for pedagoger Styret for MFOs seksjon for pedagoger har bestått av: Terje Adde (leder),, Marianne Bremnes, Jens Christian Kloster og Leif Olsen Øyen; med varamedlemmene Bjørn Einar Halvorsen og Gisela Herb. Forbundssekretær Hans Willoch Bræin var sekretær for seksjonsstyret, som hadde 7 møter i Seksjon for musikere Styret for MFOs seksjon for musikere har bestått av: Tore Nordvik (leder), Per Gisle Haagenrud, Maj-Liss Grynning Mydske og Terje Wiedswang; med varamedlemmene Trine Knutsen og Arnstein Lund. Forbundsstyrets medlem Elisabeth Bredal har møtt som observatør. Avdelingsleder Odd Langklopp var sekretær for seksjonsstyret, som hadde 4 møter i Seksjonsstyret har vært ansvarlig styre for Michael og Marie Flagstads legat, Selmers legat og Maren Louise Paulsens legat. Det ble ikke utdelt stipender fra legatene i Seksjon for kirkemusikere. Styret for MFOs seksjon for kirkemusikere har bestått av Kåre Steinnes (leder), Kåre Rivenes, Eli-Johanne Rønnekleiv og Ingrid Smalås; med varamedlemmene Øivind Bakken og Halgeir Schiager. Forbundssekretær 2

4 Hans Stapnes var sekretær for seksjonsstyret, som hadde 4 møter og behandlet 35 saker i Forbundsstyret Forbundsstyret har bestått av Arnfinn Bjerkestrand (forbundsleder), Terje Adde (nestleder), Tore Nordvik (nestleder), Kåre Steinnes (nestleder), Elisabeth Bredal, Marianne Bremnes, Per Gisle Haagenrud, Jens Christian Kloster, Maj-Liss Grynning Mydske, Kåre Rivenes, Eli-Johanne Rønnekleiv, Ingrid Smalås, Terje Wiedswang og Leif Olsen Øyen; med varamedlemmene Bjørn Einar Halvorsen, Gisela Herb, Trine Knutsen, Arnstein Lund, Øivind Bakken, Halgeir Schiager, Ann Kunish og David Tellefsen. Bente J. Gundersen har møtt som ansattes representant; med Hans Stapnes som vararepresentant. Avdelingsleder Odd Langklopp var sekretær for forbundsstyret, som i 2001 hadde 4 møter og behandlet 44 saker. 1.7 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget har bestått av Arnfinn Bjerkestrand, leder, Terje Adde (nestleder), Kåre Steinnes (nestleder) Tore Nordvik (nestleder) og Elisabeth Bredal (representant for landsforeningen). Fram til møtte Leif Olsen Øyen som observatør. Bente J. Gundersen har møtt som ansattes representant. Odd Langklopp var fast sekretær for arbeidsutvalget, som i 2001 hadde12 ordinære og 2 ekstraordinære møter og behandlet 206 saker. 1.8 Representantskapet Representantskapet består av lederne for fylkeslagene og landsforeningene, eller deres vararepresentanter. Representantskapet var samlet juni 2001 og behandlet 7 saker; bl.a. fastsetting av regnskaper og regnskapsmessige årsmeldinger, kort (halvt) års melding, valg av valgkomité og fastsetting av midlertidig instruks for valgkomitéen. 1.9 Fagutvalgene Forbundsstyret fastsatte i februar 2001 retningslinjer for fagutvalg i MFO, og opprettet følgende 9 utvalg: Fagutvalg for frilansere; med Anne Sofie Halvorsen, Oslo (leder), Øyvind Brandtsegg og Håkon Gebhardt som medlemmer. Fagutvalget for grunn- og videregående skoler; med Kjetil Garvik (leder), Gyro Dragsnes, Britt Kristin Fjellstad og Per Storheim som medlemmer. Fagutvalget for kunst- og kulturskoler; med Sven-Olav Lyngstad (leder), Lena Davidson Husebø og Ellen Harlem som medlemmer. Fagutvalg for ledere; med Marianne Bremnes (leder), Mette Berntzen og Gunnar Reed som medlemmer. Fagutvalget for musikkterapeuter; med Rita Strand Frisk (leder), Kerstin Dyblie Erdal og Eli Grasmo Larsen som medlemmer. 3

5 Fagutvalget for orkestre; med Per Gisle Haagenrud (leder), Svein Nafstad, Tone Stenmarck og Terje Wiedswang som medlemmer. Fagutvalg for studenter; med Kjærand Torgersen (leder), Tone Støylen og Tor- Ingar Sukke som medlemmer. Fagutvalget for teater, opera og annen scenekunst; hvor det ikke er blitt oppnevnt medlemmer. Fagutvalget for universiteter og høgskoler; med Leif Værum Larsen (leder), Tori Stødle og Ivar Anton Waagaard som medlemmer. Etter vedtak i forbundsstyret i juni 2001 ble det opprettet ytterligere ett fagutvalg: Fagutvalg for musikere i forsvaret; med Truls Sanaker, (leder), Knut Henriksen og Viggo Melhus som medlemmer. Fagutvalgene har hatt varierende møteaktivitet Stipendkomitéen Stipendkomitéen for musikere og sangere var oppnevnt av forbundsstyret i tidligere Norsk Musikerforbund og besto av musikerne Asbjørn Abelseth (stipendkomiteens leder), Ingrid Bjørnov, Øyvind Denstad, Bjørn Kjellemyr, Rolf Malm, Geir Otto Nilsson, Kjell Samkopf og Sølve Sigerland, og sangerne Tone Kruse, Live Maria Roggen og Jan Sødal. Jon Martin Gran var engasjert som sekretær for komitéen Annen fast representasjon LO-kongressen På LO-kongressen i 2001 møtte Arnfinn Bjerkestrand og Tore Nordvik som forbundets representanter, med Terje Adde som observatør LOs representantskap I LOs representantskap i 2001 møtte Arnfinn Bjerkestrand som forbundets representant LO-sekretariatet I LO-sekretariatet møtte Arnfinn Bjerkestrand som observatør LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg I LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg møtte Maj-Liss Grynning Mydske som forbundets representant Fellesutvalget for LO-favør I fellesutvalget for LO-favør møtte Lisbeth Raiby som forbundets representant LOs referansegruppe for ny lov for arbeidslivet I referansegruppen som ble opprettet høsten 2001 møtte Arnfinn Bjerkestrand, som Odd Langklopp som vararepresentant. 4

6 LO Kommune LO Stat I styret for LO kommune møtte Terje Adde, med Hans Stapnes som vararepresentant. I LO kommunes seksjon for skole og kultur møtte Maj-Liss Grynning Mydske og i seksjon for kirke og gravferd møtte Kåre Steinnes som forbundets representanter. På årsmøtet møtte Arnfinn Bjerkestrand som forbundets representant. I styret for LO Stat møtte Tore Nordvik, med Maj-Liss Grynning Mydske som vararepresentant. Odd Langklopp er innvalgt som varamedlem i kontrollkomitéen LO Service I styret for LO Service møtte Tore Nordvik, med Trond Breste Brandal som vararepresentant Landsorganisasjonens forhandlingssammenslutning i kommunal sektor (LOK) Norwaco Gramo I forhandlingsrådet i LOK møtte Terje Adde og Hans Stapnes. I forhandlingsutvalget i LOK møtte Terje Adde, med Hans Stapnes som vararepresentant. Tore Nordvik var innvalgt som styremedlem i Norwaco og Odd Langklopp var innvalgt som medlem i fordelingsnemnda. Tore Nordvik møtte som forbundets representant i Norwacos sektormøter. Tore Nordvik var innvalgt som styremedlem i Gramo og Trond Brandal som medlem i valgkomitéen. Odd Langklopp ble på årsmøtet i 2001 innvalgt som medlem i kontrollkomitéen Fond for lyd og bilde Tore Nordvik var oppnevnt som styrerepresentant i Fond for lyd og bilde Fond for utøvende kunstnere Tore Nordvik var oppnevnt som medlem i styret for Fond for utøvende kunstnere Norsk Musikkinformasjon I styret for Norsk Musikkinformasjon møtte Tore Nordvik som forbundets representant. Øyvind Grong var oppnevnt som forbundets representant i innkjøpskomitéen for nye norske fonogrammer. 5

7 Norsk komité for International Music Council (IMC) I den norske IMC-komitéen møtte Tore Nordvik med Terje Adde som vararepresentant Norsk Kulturforum (NOKU) I NOKU møtte Terje Adde som forbundets representant Utenriksdepartementets dialogforum I Utenriksdepartementets dialogforum møtte Arnfinn Bjerkestrand Sentralt EVU-utvalg i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon I det sentrale EVU-utvalget i KA møtte Kåre Steinnes Kirkerådet I Kirkerådets nemnd for evaluerlig av utdanning møtte Kåre Steinnes Den norske Presteforeningens liturgiske råd I Presteforeningens liturgisk råd møtte Harald Rise og Jørn Fevang som forbundets representanter Styringsgruppen for liturgisk senter, Trondheim I styringsgruppen for liturgisk senter i Trondheim har Ingrid Smalås møtt som forbundets representant Norsk og Nordisk Musikkpedagogisk Union I styret i Norsk Musikkpedagogisk Union møtte Terje Adde og Maj-Liss Grynning Mydske som forbundets representanter. De samme møtte for den norske unionen i Nordisk Musikkpedagogisk union Nordisk kirkemusikkråd I Nordisk kirkemusikkråd møtte Arnfinn Bjerkestrand og Kåre Steinnes som forbundets representanter Nordisk Musikerunion: I styret for Nordisk Musikerunion møtte Tore Nordvik som forbundets representant Nordisk Musikkskolelederråd I Nordisk Musikkskolelederråd møtte Marianne Bremnes som forbundet representant Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) I styret for FIM møtte Tore Nordvik som forbundets representant. 6

8 Musikk-Kultur AS I generalforsamlingen i Musikk-Kultur AS møtte Arnfinn Bjerkestrand som forbundets representant. Som styremedlemmer var Leif Olsen Øyen (leder), Terje Adde, Tore Nordvik og Kåre Steinnes, med Arnfinn Bjerkestrand og Elisabeth Bredal som vararepresentanter, oppnevnt Stiftelsen ISME I styret for Stiftelsen ISME 2002 møtte Maj-Liss Grynning Mydske som forbundets representant Særskilt representasjon Forbundet var i 2001 representert på bl.a. følgende konferanser og kongresser: Nordisk faglig konferanse, Helsingør (Arnfinn Bjerkestrand og Kåre Steinnes) Nordisk kirkemusikkråd, Helsingør (Arnfinn Bjerkestrand og Kåre Steinnes) Kyrkomusikernas Riksforbunds 100-års jubileum, Stockholm (Arnfinn Bjerkestrand og Kåre Steinnes) Kirkemøtet 2001 (Gunnar Jess) Kontaktkonferanse om kirkemusikkutdanning (Kåre Steinnes) Konferanse om kulturskolenes rekrutterende rolle til kirkemusikk (Arnfinn Bjerkestrand, Kåre Steinnes, Gunnar Jess) Storkommunekonferanse - Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (Gunnar Jess) Faglig nordisk konferanse/nordisk kirkemusikkråd, Borgå i Finland (Gunnar Jess og Kåre Steinnes) LO Kommunes kartellkonferanse LO Stats kartellkonferanse (Kjetil Garvik, Per Gisle Haagenrud og Odd Langklopp) FIM-kongressen, Havana november 2001 (Arnfinn Bjerkestrand, Tore Nordvik, Maj-Liss Grynning Mydske og Terje Wiedswang). 7

9 2 Økonomi 2.1 Den alminnelige økonomiske situasjonen Den alminnelige økonomiske situasjonen framgår av regnskapene som framlegges separat. 2.2 Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Grunnforsikringen omfattet medlemmer ved utgangen av året. 649 medlemmer var unntatt iht vedtektene. 551 medlemmer hadde individuelt reservert seg mot forsikringen. Det ble for 2001 innbetalt kr i premie og utbetalt kr i erstatning til medlemmer og medlemmers etterlatte. Største enkeltutbetaling var kr Kollektiv hjemforsikring Den kollektiv hjemforsikringen omfattet medlemmer ved utgangen av året. 76 av disse var studentmedlemmer. 715 medlemmer var unntatt iht vedtektene og 756 hadde individuelt reservert seg mot forsikringen. 2.3 Frivillige forsikringer Instrumentforsikring if skadeforsikring Instrumentforsikringen var tegnet av ca medlemmer ved utgangen av året. Det er innbetalt ca i premie Reiseforsikring Europeiske forsikring Reiseforsikringen var tegnet av ca. 960 medlemmer ved utgangen av året. Det er innbetalt kr i premie. Mottatt provisjon for de to forsikringene var i 2001 kr

10 3 Tariffområdene 3.1 Innledning I alle tariffområdene var 2001 et såkalt 2. avtaleår, hvor forhandlingene normalt er begrenset til spørsmålet om lønnsregulering i samsvar med nærmere bestemmelser. I alle de store tariffområdene var dessuten omfanget av lønnsreguleringene i 2001 allerede avtalt under tariffrevisjonene i Kommunenes Sentralforbund Hovedavtalene Forhandlinger om revisjon av Hovedavtalene ble påbegynt høsten 2001, men førte ikke fram til enighet før årets utløp Hovedtariffavtalen Det ble med virkning fra gitt et generelt tillegg på kr i samsvar med avtale fra Det ble videre ført lokale lønnsforhandlinger innenfor en ramme på 0,15 % med virkning fra 1. november Det var ingen sentrale føringer. MFO anbefalte å prioritere ansatte med lengre høyskole- eller universitetsutdanning og skoleledere i musikk- og kulturskolene, samt generelt ansatte som hadde kommet dårlig ut ved hovedtariffrevisjonen pr For mange MFO-tillitsvalgte i KS-området var dette det første møtet med arbeidsgiver som selvstendig organisasjon. Selv om resultatene varierte en del, og selv MFO en del steder ikke klarte å stille med tillitsvalgt, er hovedinntrykket at forhandlingen gikk bra. Både erfarne og uerfarne tillitsvalgte gjorde en helhjertet innsats, og effekten av at musikk- og kulturskoleansatte nå sto sammen i én organisasjon var påtakelig Særavtalen for musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere Særavtalen ble revidert med virkning fra Det ble oppnådd avtale om en årlig kompensasjon på 18 T-trinn (kr 3.600) med virkning fra for at den avtalefestede ferieutvidelsen som ble gjennomført i 2000 og 2001 ikke førte til tilsvarende reduksjon av undervisningstiden. Det ble videre avtalt at godtgjøring for pålagt bruk av egne instrumenter skal fastsettes i lokale særavtaler Andre sentrale, forbundsvise særavtaler MFO er part i særavtalene for barnehager og skolefritidsordninger og for familiebarnehager. Begge avtalene ble revidert uten store endringer fra

11 3.2.5 Særavtalen for landsdelsmusikere Det ble i 2001 gjort flere forsøk på å få i stand forhandlinger om revisjon av særavtalen. Forhandlingene ble påbegynt sent på høsten, men førte ikke fram til enighet før utløpet av året. 3.3 Oslo kommune Det ble med virkning fra gitt et generelt tillegg på kr i samsvar med avtale fra Det ble videre gjennomført lokale forhandlinger innenfor en ramme på 0.35 % med virkning fra For MFOs medlemmer ansatt i Oslo kommunale musikkskole ga det en uttelling på 4 lønnstrinn til svært mange. Det er fristende å anta at dette resultatet ikke hadde vært mulig uten den streiken som daværende Norsk Musikerforbunds medlemmer gjennomførte i forbindelse med tariffrevisjonen i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon Hovedavtalen Hovedavtalen med KA ble ikke revidert i Hovedtariffavtalen Det ble med virkning fra gitt et generelt tillegg på kr i samsvar med avtale fra Særavtale for kirkemusikere Det ble med virkning fra inngått ny særavtale for kirkemusikere. Avtalen la vekt på ytterligere normalisering av arbeidsforholdet samtidig som man ivaretok spesielle utfordringer ved kirkemusikertjeneste, heriblant selvdisponert tid til egenøving som skal utgjøre 20 % av stillingen Andre særavtaler 3.5 Staten I løpet av 2001 ble også de andre særavtalene reforhandlet, herunder særavtale vedrørende kirkelige stillinger, reiseregulativ, arbeidestøy og ledere Hovedavtalen Hovedavtalen med staten ble ikke revidert i Hovedtariffavtalen Det ble med virkning fra gitt et generelt tillegg på kr i samsvar med avtale fra Det ble ført sentrale justeringsforhandlinger innenfor en ramme på 1,0 % av lønnsmassen justeringsforhandlinger med virkning fra og lokale 10

12 forhandlinger innenfor en ramme på 0,6 % (for skoleverket 0,5 %) med virkning fra Resultatet av de sentrale justeringsforhandlingene for MFOs medlemmer var gjennomgående godt, med 1 til 3 lønnstrinn økning for de aller fleste Særavtaler for skoleverket Forhandlingene om "Skolepakke 2"resulterte i avtale om sentralt initierte forsøk og en ny særavtale, som igjen innebar endringer i 6 særavtaler. I tillegg ble partene enige om å revidere særavtalen om lønn og godtgjøringer i skoleverket og om særskilte lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen. 3.6 Arbeidsgiverforeningen NAVO Hovedavtalen Forhandlingene om revisjon av hovedavtalen pr ble påbegynt høsten 2001, men ikke avsluttet innen utløpet av året Overenskomstene generelt I tariffrevisjonen i 2000 ble det avtalt et minste generelt tillegg på kr for 2. avtaleår, med virkning fra Forhandlinger om tilegg ut over dette ble ført med den enkelte virksomhet eller grupper av virksomheter, uten rett til å si opp overenskomsten Norsk Teater- og Orkesterforening (symfoniorkestrene, teatrene og Den Norske Opera) MFO og NTO kom ikke til enighet om tillegg ut over det avtalte minstetillegget, og NTO fastsatte administrativt det generelle tillegget for 2. avtaleår til kr Norsk rikskringkasting (Kringkastingsorkestret) MFO og NRK ble enige om et generelt tillegg på kr 1.950, og opp til kr for lavlønte med årslønn på kr eller lavere. Lønnsstigen for gruppeledere ble revidert med virkning fra samme dato. 3.7 Næringslivets Hovedorganisasjon (Reiselivsbedriftenes Landsforening) Minstelønnssatsene i overenskomsten ble ikke regulert i Kultur- og kirkedepartementet (Rikskonsertene) Lønnssatsene for konserter og prøver ble øket med 0,56 % til hhv kr pr. dag og kr 260 pr. time med virkning fra Norsk rikskringkasting (frilansavtalen mv) Dette omfatter overenskomsten for musikere og sangere som medvirker i programmer i radio og fjernsyn (frilansavtalen), avtale om satser for 11

13 noteskriving og avtalen om salg til utlandet av NRKs fjernsynsprogrammer I en sterkt forsinket avtalerevisjon for 2000 ble lønns- og honorarsatsene regulert med 5,51 % fra Unntatt var frilansavtalens satser for overføring fra annet arbeidssted, som ble stående uregulert pga ekstraordinær regulering fra Ved reguleringen for annet avtaleår ble lønns- og honorarsatsene øket med 4,4 % fra Frilansavtalens satser for overføring fra annet arbeidssted ble heller ikke regulert denne gangen Norsk musikkråd Det ble gjennomført justeringsforhandlinger innenfor tilsvarende rammer som for hovedtariffavtalen i staten Norges Musikkorps Forbund Det ble gjennomført lokale forhandlinger innenfor tilsvarende rammer som i kommunene Norsk Kulturskoleråd Det ble gjennomført lokale forhandlinger innenfor tilsvarende rammer som i kommunene. 12

14 4 Andre arbeidsområder 4.1 Politisk arbeid Stortingsvalget I forkant av Stortingsvalget i 2001 arrangerte MFO 4. september et kulturpolitisk debattmøte med sentrale kulturpolitikere i Gamle Christiania (Stortorvets Gjestgiveri) i Oslo Statsbudsjettet Representanter for MFO møtte i november de respektive Stortingskomitéene i høringsmøter om statsbudsjett for Kunst- og kulturpolitikken Forsvarets musikk Stortinget behandlet i juni 2001 regjeringens forslag om omorganisering av Forsvaret, herunder Forsvarets musikk. Flertallet sluttet seg til et forslag om å nedlegge korpsene i Halden og Kristiansand , men samtidig søke å etablere sivile korpsinstitusjoner i disse to byene. De gjenværende militære korpsene ble styrket med flere musikerstillinger og administrative stillinger. MFO har i nært samarbeid med Norges Offisersforbund engasjert seg i oppfølgingen av dette vedtaket Kringkastingsorkesteret NRK ledelse foreslo i november 2001 å nedlegge Kringkastingsorkestret fra Etter en omfattende debatt initiert av MFO og andre vedtok styret til slutt at det skulle utarbeides en modell for framtidig ekstern delfinansiering av orkestret, og at situasjonen skulle vurderes på nytt i juni Symfoniorkestrene På oppdrag fra Kulturdepartementet utførte førsteamanuensis Elef Nesheim en utredning om framtidig orkesterpolitikk og orkesterutvikling i Norge. MFO engasjerte seg i arbeidet både som informant i utredningsfasen og i en omfattende høringsuttalelse som ble avgitt høsten Nasjonal plan for produksjon og formidling av opera og ballett Kulturdepartementet satte i 2000 i gang arbeidet med utforming av en nasjonal plan for produksjon og formidling av opera og ballett, og oppnevnte i den sammenhengen en referansegruppe for utrederne. Av uforståelige grunner ble det ikke funnet plass for representanter for de profesjonelle utøverne innenfor opera og ballett i denne 13

15 referansegruppen, og MFO engasjerte seg i 2001 sterkt for å påvirke planarbeidet på andre måter. 4.3 Skole- og utdanningspolitikken 4.4 Annet MFO arrangerte i 2001 en 3-dagers fagkonferanse for lærere på studieretning musikk, dans og drama i videregående skole. Temaet for konferansen var "Evaluering". MFO uttalte seg for øvrig i bl.a. følgende høringer og saker i 2001: NOU 2001:14 Utredning og innstilling om endringer i Arbeidstvistloven og tarifforhandlingssystemet og om forslag fra AAD om tilsvarende endringer i Tjenestetvistloven. Forslag til ny lov om universiteter og høgskoler. NOU 2001:25: Utredning og innstilling om støtte til livsopphold under utdanningspermisjon. Forslag til forskrift om kreditering og evaluering av høyere utdanning. Generelle rammebetingelser for høgskolene (brev Nasjonalt Råd for utøvende musikkutdanning). Forslag til framtidig organisasjonsform for kunsthøgskolen i Oslo. 4.5 Organisasjonsutvikling og faglig skolering MFO har i 2001 gjennomført følgende kurs for tillitsvalgte: Kurs Dato Antall deltakere Grunnkurs KS/KA Stavanger Grunnkurs KS/KA Trondheim Grunnkurs KS/KA Hamar Grunnkurs KS/KA Narvik Grunnkurs KS/KA Bergen Grunnkurs skoleverket Gardermoen Arbeidsmiljø MFO er representert i LOs referansegruppa for ny arbeidsmiljølov, jf pkt Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Blant de viktigste samarbeidsprosjektene i 2001 var Samarbeidet med Norsk Kulturskoleråd, Kommunenes Sentralforbund og Læringssenteret m.fl. om rammeplan for kulturskolene. Samarbeidet med Norsk Kulturskoleråd og KPMG AS om lederutvikling i kulturlivet. Samarbeidet med en rekke kunstnerorganisasjoner om Kulturbrevet Samarbeidsavtale med Norske Kunsthåndverkere (NK) og Norske Billedkunstnere (NBK). MFO inngikk i 2001 samarbeidsavtaler med organisasjonene Norske Kunsthåndverkere og Norske Billedkunstnere etter mønster av de tidligere avtalene mellom NMM og de samme organisasjonene. Avtalene innebærer at medlemmer i disse organisasjonene også kan bli 14

16 medlemmer i MFO når de arbeider innenfor områder hvor MFO har opprettet tariffavtaler. MFO har forpliktet seg til å konsultere NK og NBK i forbindelse med revisjon av de aktuelle tariffavtalene og i andre spørsmål som er av felles interesse. 4.8 Kommunikasjon Musikk-Kultur MFO overtok fra samtlige aksjer i selskapet Musikk-Kultur AS. Selskapet utgir tidsskriftet Musikk-Kultur, som er MFOs medlemsblad. Se også pkt Arbeidet med stillingsannonsebilaget Jobbnytt, samt selskapets regnskapsføring gjøres ved MFOs kontor i Sandnes. Det vises til egen årsmelding og regnskap for aksjeselskapet MFO-bladet MFO-bladet er forbundets eget meldingsbilag i Musikk-Kultur. Forbundssekretær Trond Breste Brandal er redaksjonsleder, og forbundslederen er redaktør for bilaget, som inneholder organisasjonsinformasjon til MFOs medlemmer Norsk Kirkemusikk Internett Media Fagbladet Norsk Kirkemusikk utgis av MFO. Seksjonssyreleder Kåre Steinnes var ansvarlig redaktør, og Ole Jørgen Furdal var redaktør til , da han sluttet etter eget ønske. Gunnar Jess ble høsten 2001 tilsatt som ny redaktør med virkning fra Bente J. Gundersen er redaksjonssekretær med ansvaret for bl.a. annonsene. Bladet er selvfinansierende. Norsk Kirkemusikk er et medlemstilbud til medlemmene i MFOs krikemusikerseksjon og andre interesserte medlemmer. Bladet kom i 2001 ut med 10 nummer. Norsk Kirkemusikk har egen nettside: MFO har etablert egen hjemmeside på internett under domenenavnet Nettsiden inneholder nyheter og annen informasjon rettet til medlemmer, tillitsvalgte og andre interesserte. Nettsiden oppnådde i 2001 ca 2700 besøkende pr. måned. MFOs ledelse satte seg i 2001 høye mål om å gjøre organisasjonen synlig i media. Målene ble dessverre ikke nådd, og arbeidet må intensiveres i 2002 og videre framover. 15

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Ledelse og administrasjon... 1 1.3 Medlemmene... 1 1.4 Fylkeslagene...

Detaljer

SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3c Årsmelding 2012 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

LO i offentlig sektor LO Stats rolle

LO i offentlig sektor LO Stats rolle LO i offentlig sektor LO Stats rolle Innhold 0 Sammendrag...6 1 Innledning... 11 2 Organisatoriske fakta... 13 3 Kartellet som organisasjonsform...17 3.1 Staten som arbeidsgiver og motpart danner karteller...17

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2011 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...10 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...10 2.1 Egen organisasjon...10 2.1.1 Foreninger...10

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING lørdag 5. april 2014 for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og Sted: Welhavens gt. 1. Oslo Tid: Registrering fra kl. 11:30. Møtets start

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2013 INNLEDNING Nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner fortsatte også i 2013. Bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering og lønnsomhetsforbedringer. Prognosene for de

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2011 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 9 Forbunds- og landsstyremøter 11

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5 Årsmelding NFF 2012 . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning....5 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund....5 2.1 Forbundskontoret... 5 2.2 Regionavdelingene... 5 2.3 Lokalforeningene... 5 2.4 Møter, forbundsstyret,

Detaljer

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013 Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013.indd 2 14.05.14 14:59 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Tariffrevisjonen andre områder 18 Arbeidstid

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2007. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2007. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2007 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Kontinuerlig organisasjonsutvikling... 3 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 16 Strategiske allianser,

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 1979 Landsorganisasjonen i Norge Innholdsfortegnelse 1. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK.... Den faglige og økonomiske utvikling i 1979.... Samordning av tariffoppgjørene i den private og

Detaljer