Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2004"

Transkript

1 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc

2 Innhold 1 Organisasjonen Innledning Ledelse og administrasjon Medlemmene Fylkeslagene Landsforeningene Forbundsstyret Arbeidsutvalget Representantskapet Fagutvalgene Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter Stipendkomiteen for teatermedarbeidere Annen fast representasjon LOs representantskap LO-sekretariatet LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg Fellesutvalget for LO-favør LOs referansegruppe for ny lov for arbeidslivet LOs referansegruppe for langtidsutdannede LO Kommune LO Stat LO Service Landsorganisasjonens forhandlingssammenslutning i kommunal sektor (LOK) Norwaco Gramo Fond for lyd og bilde Fond for utøvende kunstnere Musikkinformasjonssenteret Norsk Kulturråd Music Export Norway AS Norsk komité for International Music Council (IMC) Norsk Kulturforum (NOKU) Sentralt EVU-utvalg i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon Kirkerådet Den norske Presteforenings liturgiske råd Styringsgruppen for liturgisk senter, Trondheim Norsk og Nordisk Musikkpedagogisk Union Nordisk kirkemusikkråd Nordisk Musikerunion (NMU) Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) Musikk-Kultur AS Særskilt representasjon LO Kommunes kartellkonferanse... 6

3 LO Stats kartellkonferanse Norsk musikkråd Norsk kulturskoleråds landsmøte Kirkemøtet Nordisk kirkemusikksymposium Konferansen Kirkemusikken i morgendagens samfunn Konferanse i forbindelse med Sveriges yrkesmusiker forbund (SYMF) 25 års jubileum Økonomi og drift Den alminnelige økonomiske situasjonen Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Kollektiv hjemforsikring Frivillige forsikringer Instrumentforsikring if skadeforsikring Reiseforsikring Europeiske forsikring Provisjon Nytt medlemssystem Tariffområdene Innledning Kommunenes Sentralforbund (KS) Hovedtariffavtalen Særavtalene Oslo kommune Hovedtariffavtalen Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) Hovedtariffavtalen Staten Hovedtariffavtalen De sentrale justeringsforhandlingene Arbeidsgiverforeningen NAVO Symfoniorkestrene og Det Norske Blåseensemble Den Norske Opera (DNO) Teateroverenskomsten Norsk rikskringkasting (Kringkastingsorkestret) NAVO Helse Næringslivets Hovedorganisasjon (Reiselivsbedriftenes Landsforening - RBL) Rikskonsertene Forhandlingene og resultatet Uravstemmingen Norsk rikskringkasting (frilansavtalen mv) Norsk musikkråd (NMR) Forhandlingene og resultatet Uravstemmingen... 18

4 3.11 Norges Musikkorps Forbund (NMF) Forhandlingene og resultatet Godkjennelse av forhandlingsresultatet Norsk Kulturskoleråd Musikkinformasjonssenteret (MIC) Norsk Visearkiv Andre arbeidsområder Politisk arbeid Statsbudsjettet Kulturpolitikk Skolepolitikken Høringsuttalelser Organisasjonsutvikling og faglig skolering Lokale lønnsforhandlinger Organisasjonskurs Medbestemmelse i kirkelig tariffområde Nettverksamling for orkestertillitsvalgte Kurs for tillitsvalgte ved universitetene og høgskolene Andre lokale og regionale kurs Arbeidsmiljø Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Samarbeidsavtaler med andre organisasjoner Kommunikasjon og profilering Musikk-Kultur MFO-bladet Norsk Kirkemusikk Internett Profilering på festivaler... 22

5 1 Organisasjonen 1.1 Innledning Med utgangspunkt i forbundets prinsipprogram for landsmøteperioden, vedtok forbundsstyret en omfattende handlingsplan for Blant de punktene som i stor grad kom til å prege arbeidet i 2004 var gjennomføringen av tariffrevisjonene i 2004, hvor MFOs målsetting om å utligne lønnsforskjellene mellom musikk- og kulturskolelærere og lærere grunnskolen og den videregående skolen langt på vei ble innfridd. videreføring og styrking av forbundets kulturpolitiske påvirkningsarbeid, bl.a. for å øke statens bevilgninger til kulturformål til 1 % av statsbudsjettet. utviklingen av forbundets informasjonsstrategi, hvor tidsskriftet Musikk- Kultur profil som medlemsblad ble styrket. arbeidet med utvikling av et nytt medlems- og informasjonssystem, som krevde store personalressurser og økonomiske ressurser gjennom hele året. Både disse arbeidsoppgavene og andre punkter i handlingsplanen er nærmere omtalt andre steder i denne årsmeldingen Ledelse og administrasjon Forbundet leier kontorlokaler i Statstilsattes Hus AS i Møllergata 10 i Oslo og i Folkvordveien 11 i Sandnes. Forbundets leder og én av nestlederne ble i 2004 lønnet i hel stilling, og den andre nestlederen i 50 % stilling. I 2004 hadde forbundet til sammen 13 ansatte, alle sammen i hele stillinger. 1.2 Medlemmene MFO hadde pr registrert medlemmer og ved utgangen av året medlemmer, dvs en økning med 220 medlemmer. Det ble registrert til sammen 613 innmeldinger i Antall nyinnmeldinger økte bare marginalt fra 2003 (589), men netto medlemsvekst var likevel betydelig større enn foregående år (136). 1.3 Fylkeslagene Forbundets 10 fylkeslag besto uforandret etter følgende inndeling: MFO Oslo, Akershus og Østfold (leder: Ellen Harlem). MFO Hedmark og Oppland (leder: Tim Collins). MFO Vestfold, Buskerud og Telemark (leder til juni 2004: Marianne Bremnes, fra juni 2004 Sven-Øyvind Bern). MFO Agder (leder: Guri Linn). MFO Rogaland (leder: Eirik Oliver). MFO Hordaland og Sogn og Fjordane (leder: Asbjørn Myksvoll). MFO Møre og Romsdal (leder: Olav Fure). MFO Trøndelag (leder: Ola Ellefsen). MFO Nordland (leder: Øivind Bakken). MFO Troms, Finnmark og Svalbard (leder: Tørris K. Bakke).

6 1.4 Landsforeningene Forbundets 4 landsforeninger besto uforandret: Norsk Operasangerforbund (leder: Kristin Theisen). Norsk Teaterinspisientforening (leder: Carl Mehl). Norsk Sufflørforbund (leder: Ells-Beth Lyse). Oslo Ballettforening (leder: Kristian Støvind). 1.5 Forbundsstyret Forbundsstyret hadde følgende sammensetning i 2004: Forbundsleder: Arnfinn Bjerkestrand. Nestledere Terje Adde. Renée Rasmussen. Styremedlemmer (og personlige vararepresentanter): Elisabeth Bredal (Guri Egge Sipusch). Sven Olav Lyngstad (Kjersti Gundersen Aarflot, valgt av representantskapet ). Anders Eidsten Dahl (Øyvind Bakken). Per Gisle Haagenrud (David Tellefsen). Jens Christian Kloster (Ingunn Ådland). Einy Langmoen (Stian Carstensen). Leif Værum Larsen (Svein Nafstad). Ragnhild Rise (Hanne B. Oftedal). Ingrid Smalås (Ragnhild Elisabeth Hoel). Trond B. Brandal møtte som ansattes representant fram til juni. Deretter har Bente Gundersen møtt som ansattes representant. Avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø har vært sekretær for forbundsstyret. Forbundsstyret hadde i ordinære møter og behandlet 44 saker. 1.6 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget har i 2004 bestått av: Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, og nestlederne Terje Adde og Renée Rasmussen. Trond B. Brandal møtte som ansattes representant fram til juni. Deretter har Bente Gundersen møtt som ansattes representant. Avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø har vært fast sekretær for arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har avholdt 9 møter og har behandlet 99 saker. 1.7 Representantskapet Representantskapets var samlet på Sørmarka kurs- og konferansesenter 17. og 18. juni I tillegg til faste saker drøftet representantskapet bl.a. lønnsoppgjørene 2004, forbundets kulturpolitikk, forbundets informasjonsstrategi, strategi for rekruttering av nye medlemsgrupper og forbundets ressursbruk på de enkelte organisasjonsledd og arbeidsområder.

7 1.8 Fagutvalgene De to fagutvalgene som ble oppnevnt for to år i 2003, fortsatte sitt arbeid i 2004 med uendret sammensetning: fagutvalget for frilansere: Anne Sofie Halvorsen (leder), Øyvind Brandtsegg og Håkon Gebhardt. fagutvalget for opplæring:; Kjetil Garvik (leder), Sven Olav Lyngstad, Rita Strand Frisk, Knut Egil Kristiansen og Trine Knutsen. Fagutvalgene har hatt varierende møteaktivitet. 1.9 Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter er oppnevnt av forbundsstyret og besto i 2004 av musikerne Kjell Samkopf (stipendkomiteens leder), Hans Christian Bræin, Svein Haugen, Helge Roald Iberg, Arnulf Naur Nilsen, Geir-Otto Nilsson, Odd Riisnæs og Arne Jørgen Øian, og sangerne Kjersti Ekeberg og Tone Kruse. Forbundssekretær Trond Brandal var sekretær for komiteen Stipendkomiteen for teatermedarbeidere Stipendkomiteen for teatermedarbeidere oppnevnt av forbundsstyret og besto i 2004 av inspisient Bjarne Stensrud (leder), sufflør Elisabeth Bredal (medlem) og forbundets spesialrådgiver Tore Nordvik (medlem og sekretær) Annen fast representasjon LOs representantskap I LOs representantskap møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand som forbundets representant LO-sekretariatet I LO-sekretariatet møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand som observatør LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg I LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg møtte forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske som forbundets representant Fellesutvalget for LO-favør I fellesutvalget for LO-favør møtte kasserer Lisbeth Raiby som forbundets representant LOs referansegruppe for ny lov for arbeidslivet I referansegruppen som ble opprettet høsten 2001 møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, med forbundssekretær Odd Langklopp som vararepresentant LOs referansegruppe for langtidsutdannede Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand er oppnevnt som medlem i LOs referansegruppe for langtidsutdannede.

8 LO Kommune LO Stat I styret for LO kommune møtte Terje Adde som forbundets representant, med avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø som vararepresentant. I seksjonen for skole og kultur møtte forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske som forbundets representant. I seksjonen for kirke og gravferd møtte forbundssekretær Gunnar Jess som forbundets representant. I utvalget for høgre utdanning møtte forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske som forbundets representant. På årsmøtet møtte Arnfinn Bjerkestrand og Trude Nordeng Rougnø som forbundets representanter. I styret møtte nestleder Renée Rasmussen som forbundets representant, med forbundssekretærene Maj-Liss Grynning Mydske og Odd Langklopp som vararepresentanter. Renée Rasmussen ble på LO Stats representantskapsmøte i november innvalgt som varamedlem i arbeidsutvalget. Avdelingsleder Odd Langklopp var fram til representantskapsmøtet innvalgt som varamedlem i kontrollkomiteen. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og nestleder Renée Rasmussen møtte som forbundets representanter på representantskapsmøtet LO Service I styret for LO Service møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand som forbundets representant, med forbundssekretær Trond Breste Brandal som vararepresentant, inntil dette kartellet ble nedlag i Landsorganisasjonens forhandlingssammenslutning i kommunal sektor (LOK) Norwaco Styret i LO Kommune vedtok å innlemme LOK i LO Kommune under navnet LO Kommune, forhandlingssammenslutningen. MFO har 2 representanter i forhandlingsrådet, og 1 representant i forhandlingsutvalget. I 2004 møtte nestleder Terje Adde og avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø som forbundets representanter i forhandlingsrådet, og Terje Adde med Trude Nordeng Rougnø som vararepresentant i forhandlingsutvalget. Se også pkt Spesialrådgiver Tore Nordvik var innvalgt som styremedlem i Norwaco frem til årsmøtet. På årsmøtet ble Nordvik innvalgt som vararepresentant for 2 år. Forbundssekretær Odd Langklopp var innvalgt som medlem i fordelingsnemnda og forbundssekretær Trond Brandal som medlem i valgkomiteen. Langklopp og Brandal ble gjenvalgt for en ny periode. Spesialrådgiver Tore Nordvik ble gjenvalgt som leder av kabelsektoren og kringkastingssektoren i Norwaco. Sektorledelsen er også medlem av forhandlingsutvalgene.

9 Gramo Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand som MFOs representant på Norwacos årsmøte og i sektormøtene. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand ble innvalgt som styremedlem i Gramo ved generalforsamlingen i 2003 og ble gjenvalgt i Forbundssekretær Odd Langklopp ble gjenvalgt som medlem i kontrollkomiteen Fond for lyd og bilde Spesialrådgiver Tore Nordvik var oppnevnt som styrerepresentant i Fond for lyd og bilde, med forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske som vararepresentant ut Nestleder Renée Rasmussen er oppnevnt som nytt styremedlem fra Fond for utøvende kunstnere Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand var oppnevnt styremedlem og nestleder i styret for Fond for utøvende kunstnere Musikkinformasjonssenteret Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand var oppnevnt som forbundets representant i styret for stiftelsen Musikkinformasjonssenteret med spesialrådgiver Tore Nordvik som vararepresentant Norsk Kulturråd Musiker Sveinung Sand var oppnevnt som forbundets representant i innkjøpskomiteen for nye norske fonogrammer Music Export Norway AS I styret for Music Export Norway AS møtte spesialrådgiver Tore Nordvik som forbundets representant fram til årsmøtet. På årsmøtet ble forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand valgt som nytt styremedlem, med spesialrådgiver Tore Nordvik som vararepresentant. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand møtte som forbundets representant på årsmøtet Norsk komité for International Music Council (IMC) I den norske IMC-komiteen møtte spesialrådgiver Tore Nordvik som MFOs representant fram til juli Deretter møtte nestleder Renée Rasmussen med spesialrådgiver Tore Nordvik som vararepresentant Norsk Kulturforum (NOKU) I NOKU møtte nestleder Terje Adde som forbundets representant Sentralt EVU-utvalg i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon I det sentrale EVU-utvalget i KA møtte forbundssekretær Gunnar Jess som forbundets representant.

10 Kirkerådet I Kirkerådets nemnd for evaluerlig av utdanning og tjenesteordninger møtte kantor Jørn Fevang og Gunnar Jess. I komiteen som er nedsatt av Kirkerådet for å utarbeide sentrale planer for kirkemusikk deltar Gunnar Jess Den norske Presteforenings liturgiske råd I Presteforeningens liturgiske råd møtte kantorene Harald Rise og Jørn Fevang som forbundets representanter Styringsgruppen for liturgisk senter, Trondheim I styringsgruppen for liturgisk senter i Trondheim møtte forbundsstyremedlem Ingrid Smalås som forbundets representant Norsk og Nordisk Musikkpedagogisk Union I styret i Norsk Musikkpedagogisk Union møtte nestleder Terje Adde og forbundsstyremedlem Ragnhild Rise som forbundets representanter. De samme var også norske representanter i styremøter i Nordisk Union for Musikkutdannere (NUMU) og ved ISMEs (International Society for Music Education) 50. kongress i Tenerife i Spania i juni Nordisk kirkemusikkråd I Nordisk kirkemusikkråd møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og forbundsstyremedlem Ingrid Smalås som forbundets representanter Nordisk Musikerunion (NMU) I henhold til Nordisk Musikerunions vedtekter møter forbundsleder i NMUs styre. Norge har i inneværende valgperiode presidenten og generalsekretæren i NMU, henholdsvis forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og spesialrådgiver Tore Nordvik Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) MFO er heller ikke i inneværende kongressperiode ( ) representert i styret for FIM. På kongressen i London i desember 2004, var MFO representert ved forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og nestleder Renée Rasmussen. Spesialrådgiver Tore Nordvik var til stede som observatør Musikk-Kultur AS Generalforsamlingen i Musikk-Kultur AS ble holdt og valgt nytt styre med Nicolaas Kippenbroeck som styreleder, Terje Adde, Ingrid Smalås og Gunnar Jess som styremedlemmer og Elisabeth Bredal og Nora Taksdal som varamedlemmer Særskilt representasjon LO Kommunes kartellkonferanse Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, nestleder Terje Adde, forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske, avdelingssleder Trude Nordeng Rougnø og

11 fylkestillitsvalgte Eirik Oliver møtte som forbundets representanter på kartellkonferansen Kommunal september i Haugesund LO Stats kartellkonferanse Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, nestleder Renée Rasmussen og avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø deltok på LO Stats kartellkonferanse i Nestleder Renée Rasmussen deltok på LO Stats fylkeskartellkonferanse i Norsk musikkråd Nestleder Terje Adde er i perioden 2003 til 2005 valgt leder i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund Norsk kulturskoleråds landsmøte Nestleder Terje Adde møtte som observatør på Norsk kulturskoleråds landsmøte i oktober Kirkemøtet 2003 Forbundssekretær Gunnar Jess møtte som forbundets observatør på kirkemøtet Nordisk kirkemusikksymposium Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, forbundsstyremedlemmene Anders Eidsten Dahl og Ingrid Smalås og forbundssekretær Gunnar Jess deltok på Nordisk kirkemusikksymposium i Århus møtte Konferansen Kirkemusikken i morgendagens samfunn Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og forbundssekretær Gunnar Jess deltok på konferansen Kirkemusikken i morgendagens samfunn i Kristiansund Konferanse i forbindelse med Sveriges yrkesmusiker forbund (SYMF) 25 års jubileum Nestleder Renée Rasmussen deltok som forbundets representant på Symfs jubileumsfeiring og musikerkonferanse i Stockholm.

12 2 Økonomi og drift 2.1 Den alminnelige økonomiske situasjonen Den alminnelige økonomiske situasjonen framgår av regnskapene og den regnskapsmessige årsberetningen. 2.2 Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Grunnforsikringen omfattet (4.987) medlemmer ved utgangen av året. 782 (687) medlemmer var unntatt iht vedtektene. 442 (501) medlemmer hadde individuelt reservert seg mot forsikringen. Det ble i 2004 innbetalt kr (kr ) i premie og utbetalt kr (kr ) i erstatning til medlemmer og medlemmers etterlatte. Største enkeltutbetaling var kr (kr ) Kollektiv hjemforsikring Den kollektiv hjemforsikringen omfattet (4.709) medlemmer ved utgangen av året. 220 (162) av disse var studentmedlemmer. 696 (711) medlemmer var unntatt iht vedtektene og 604 (652) hadde individuelt reservert seg mot forsikringen. 2.3 Frivillige forsikringer Instrumentforsikring if skadeforsikring Instrumentforsikringen var tegnet av (1.544) medlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr (kr ) i premie Reiseforsikring Europeiske forsikring Provisjon Reiseforsikringen var tegnet av (1.372) medlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr (kr ) i premie. MFO mottok kr (kr ) i provisjon for arbeidet med de to frivillige forsikringene i Nytt medlemssystem Etter å ha vurdert to forskjellige leverandører, bestilte MFO tidlig i 2004 nytt medlemssystem fra datafirmaet MySoft. Arbeidet med detaljerte kravspesifikasjoner, overtakelse av systemet og opplæring av ansatte har tatt mye tid og krevd store økonomiske ressurser i Både utviklingsarbeidet og opplæringen fortsatte inn i Tall i parentes gjelder 2003.

13 3 Tariffområdene 3.1 Innledning Alle MFOs tariffområder utløp til revisjon i 2004, og forhandlingene ble i flere av områdene svært omfattende. 3.2 Kommunenes Sentralforbund (KS) MFO forhandler i dette tariffområdet sammen med øvrige LO-forbund innenfor paraplyen LO Kommune Hovedtariffavtalen Revisjonen av hovedtariffavtalen med Kommunenes Sentralforbund (KS) ble helt spesiell, fordi undervisnings- og lederpersonalet i grunnskolene og de videregående skolene for første gang siden 1948 skulle bli omfattet av forhandlinger med Kommunenes Sentralforbund (og Oslo kommune). Se også pkt og Forhandlingene og resultatet Forhandlingene ble meget vanskelige, og LO Kommune og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene valgte å varsle plassoppsigelser allerede 31. april. Tariffrevisjonen gikk deretter til mekling, som endte med at Riksmeklingsmannen 26. mai la fram et forslag som alle parter fant å kunne anbefale. I forslaget ble alle stillinger som omfattes av hovedtariffavtalens bestemmelser om sentralt lønns- og stillingsregulativ gitt et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. mai 2004 og ytterligere et tillegg på kr med virkning fra 1. januar Minstelønnssatsene for de samme stillingene ble samtidig oppregulert og det ble satt av en pott på 0,9 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra Etter det samme forslaget fikk musikk- og kulturskolelærere innplassert i stillingskodene 6814 og 6937 og distriktsmusikere i stillingskodene 7498 og 7495 fra 1. mai 2005 sin lønn beregnet etter de lønnsbestemmelsene som ble fastsatt for lærere i grunnskoler og videregående skoler. Dermed fikk MFO fullt gjennomslag for et krav som også hadde vært fremmet i mange tidligere tariffrevisjoner, og mange medlemmer oppnådde lønnstillegg på kroner. I følge tall fra teknisk beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren (TBSK), fikk musikklærere med høyere akademisk utdanning (190 personer) en lønnsvekst på 6,6 % i 2004, musikklærere med cand.mag.-grad (471 personer) fikk en vekst på 7,8 %, musikklærere med pedagogisk utdanning (178 personer) en vekst på 15,7 % og musikklærere (374 personer) en vekst på 12,5 %. Musikk- og kulturskolelærerne ble betegnet som lønnsvinnere i Prisen MFO måtte betale for dette var at særavtalen om arbeidstid mm falt bort fra 1. mai, og musikk- og kulturskolelærerne kom heller ikke inn under den ny særavtalen og tilpasningsbestemmelsene for undervisningspersonalet i skoleverket. Det har også oppstått mange tvistesaker i kjølvannet av denne radikale hevingen av lønnsnivået for musikk- og kulturskolelærerne. Tvistene er knyttet både til innplasseringen av enkeltlærere i det nye lønnssystemet, og til lønns-

14 nivået for ledere i relasjon til lærerne. Det ble ikke oppnådd sentrale løsninger på disse tvistene i 2004, og arbeidet med disse fortsatte derfor inn i Særskilt om skoleverket Undervisningsstillingene i skoleverket ble innplassert i eget minstelønnssystem basert på det gamle kompetanselønnssystemet, og lærere og skoleledere ble er garantert den lønna de hadde med et tillegg på kr Innholdet i de fleste særavtalene ble videreført, og de fleste fellesbestemmelsene fra hovedtariffavtalen i staten ble beholdt der disse var bedre enn de kommunale. Regler for kompensasjon for arbeidstøy og private musikkinstrumenter ble videreført fram til reforhandling av aktuelle kommunale særavtaler Uravstemmingen I uravstemmingen om den reviderte hovedtariffavtalen deltok 48,8 % (1.007)av MFOs stemmeberettigete medlemmer. Det er en langt høyere deltakelse enn hva som tidligere har vært tilfelle i dette tariffområdet. 90,1 % stemte ja til avtalen Særavtalene Særavtalene med Kommunenes Sentralforbund utløp Forhandlingene om revisjon av avtalene ble påbegynt i desember 2004, men ble ikke avsluttet og fortsatte derfor i Særavtalen for musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere. Med virkning fra falt SFS 2211 bort, med unntak av pkt. 2 og 8 som ble videreført fram til Forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for musikk- og kulturskolene fortsatte inn i Særavtalen om barnehager, skolefritidsordninger, skole- og familiebarnehager Den sentrale forbundsvise særavtalen om barnehager, skolefritidsordninger, skole- og familiebarnehager (SFS 2201) ble reforhandlet med virkning fra med ubetydelige endinger. 3.3 Oslo kommune MFO forhandler i dette tariffområdet sammen med øvrige LO-forbund innenfor paraplyen Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som er en lokal variant av LO Kommune Hovedtariffavtalen Revisjonen av overenskomsten med Oslo kommune ble helt spesiell, fordi undervisnings- og lederpersonalet i grunnskolene og de videregående skolene for første gang siden 1948 skulle bli omfattet av forhandlinger med kommunene og fylkeskommunene. Se også pkt og Forhandlingene og resultatet Det ble etter mekling gitt et generelt tillegg på 2 % eller minimum kr på alle lønnstrinn i regulativet med virkning fra 1. mai Det ble også satt av

15 en pott på 0,85 % av lønnsmassen på årsbasis til lokale forhandlinger pr Særbestemmelsene for musikk- og kulturskolen ble endret slik at de omfatter undervisning i alle kunstfag. Bestemmelsene om musikkinstrumenter ble endret slik at de også gjelder for utstyr som brukes i annen undervisning. MFO fremmet krav om egne særbestemmelser om arbeidstid m.v. for forsangerne ved krematoriene. Det var ikke mulig å få gjennomslag for dette kravet, verken i forhandlingene eller i meklingen Særskilt om skoleverket Ansatte i lærerstillinger i skoleverket i Oslo kommune fikk et samlet gjennomsnittlig tillegg på ca. kr , inspektører ca. kr og rektorer ca. kr før de lokale forhandlingene. Kompetanselønnssystemet for øvrig videreføres i det nye lønnssystemet. Alle vesentlige elementer i fellesbestemmelsene og særavtalene for skoleverket ble videreført Uravstemmingen I uravstemmingen om den reviderte overenskomsten deltok 36,4 (63)av MFOs 173 stemmeberettigete medlemmer. Deltakelsen var bedre enn hva som tidligere har vært tilfelle i dette tariffområdet. 87,3 stemte ja til avtalen. 3.4 Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) MFO forhandler direkte med Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, men forhandlingene føres som regel i nært samarbeid både med andre LO-forbund og andre organisasjoner med likelydende avtaler med KA Hovedtariffavtalen Forhandlingene og resultatet Ved revisjonen av hovedtariffavtalen med Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon måtte MFO akseptere at arbeidsgiverne ikke hadde økonomiske muligheter til å innfri krav om lønnstillegg på linje med det musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere hadde fått. Kantorer og organister fikk likevel en brukbar utvikling isolert sett innenfor det kirkelige tariffområdet, og for den del sammenlignet med kommunesektoren som helhet Uravstemmingen 3.5 Staten I uravstemmingen om den reviderte hovedtariffavtalen deltok 35,6 % (260)av MFOs 731 stemmeberettigete medlemmer. Av disse stemte 85,8 % ja til avtalen. MFO forhandler innenfor dette området sammen med andre LO-forbund innenfor paraplyen LO Stat Hovedtariffavtalen Ansatte i undervisningsstillinger og lederstillinger i grunnskolene og i de videregående skolene var ikke lenger berørt av disse forhandlingene etter at Regjeringen i 2003 besluttet å overføre forhandlingsansvaret for disse stillingene fra staten til kommunene og fylkeskommunene med virkning fra

16 Denne saken er nærmere omtalt i årsmeldingen for Se også pkt og MFOs gjenværende medlemsgrupper i det statlige tariffområdet er etter denne omleggingen i det vesentlige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene, i undervisningsstillinger ved folkehøgskolene og i enkelte administrative stillinger (bl.a. ved Rikskonsertene) Forhandlingene og resultatet Forhandlingene fikk fort preg av en kamp for å beholde opparbeide rettigheter, fordi staten gikk ut med krav om svekkelser av de tariffestede rettighetene til lønn under sykdom, og med krav om fundamentale endringer i lønnssystemet. Forhandlingene ble brutt allerede 29. april, og tariffrevisjonen gikk deretter til mekling. Riksmeklingsmannen la 26. mai fram et forslag som alle parter anbefalte. Forslaget omfattet ingen av statens krav om svekkelser i avtaleverket, og ga et generelt tillegg på kr til alle ansatte med lønnsplassering på A-tabellen opp til kr Ansatte med lønnsplassering mellom kr og kr fikk et generelt tillegg på 2,6 %, og ansatte med høyere lønnsplassering enn dette fikk et generelt tillegg på kr Alle tilleggene ble gitt med virkning fra 1. mai. Fra 1. juni ble alle lønnsrammene endret slik at 0 og 1 år ansiennitet ble hevet 4 lønnstrinn, 2 og 3 år ansiennitet ble hevet 3 lønnstrinn, 4 og 5 år ansiennitet ble hevet 2 lønnstrinn og 5 og 6 år ansiennitet ble hevet 1 lønnstrinn. Det ble dessuten satt av en pott på 0,41 % av lønnsmassen til sentrale justeringer, og en pott på 0,9 % til lokale forhandlinger, begge deler med virkning fra 1. juni Uravstemmingen I uravstemmingen om den reviderte hovedtariffavtalen deltok 21,3 % (68) av MFOs 320 stemmeberettigete medlemmer. Av disse stemte 91,2 % ja til avtalen De sentrale justeringsforhandlingene Det ble heller ikke oppnådd enighet i de sentrale justeringsforhandlingene, etter at staten krevde å overføre deler av potten til de lokale forhandlingene. Dette ble oppfattet som forsøk på omkamp etter tariffrevisjonen og meklingsresultatet. Tvisten gikk dermed til behandling i Statens lønnsutvalg, som avsa kjennelse 14. september. I kjennelsen ga lønnsutvalget organisasjonen medhold i at den potten som var avsatt, i sin helhet skulle disponeres i de sentrale forhandlingene. For MFOs vedkommende ga kjennelsen for øvrig uttelling ved at professorer ble gitt et lønnstillegg på 1 lønnstrinn, og at topplønn for høgskolelektor/universitetslektor/amanuensis ble hevet med 1 lønnstrinn. 3.6 Arbeidsgiverforeningen NAVO MFO forhandler i dette området delvis sammen med andre LO-forbund innenfor paraplyen LO Stat. Det er LO Stat som fører forhandlingene om enkelte overordnede spørsmål, mens forbundet selv forhandler lønn og de fleste andre

17 tariffbestemmelser direkte med de enkelte arbeidsgiverne eller med grupper av virksomheter (teatrene). Bortsett fra Norsk rikskringkasting er alle MFOs tariffmotparter innenfor NAVOområdet også tilsluttet Norsk teater- og orkesterforening (NTO). NTO representerer imidlertid nå bare teatrene i tariffsammenheng Symfoniorkestrene og Det Norske Blåseensemble Generelt Ved tariffrevisjonen i 2002 ble den tidligere fellesoverenskomsten for orkestrene splittet opp i separate overenskomster med hvert enkelt orkester. Etter at de tidligere militære musikkorpsene i Halden og Kristiansand fra var omdannet til sivile korps, ble disse også tilsuttet NTO og NAVO. Korpset i Kristiansand gikk inn i virksomheten Stiftelsen Kristiansand Symfoniorkester, mens korpset i Halden fortsatte som egen virksomhet under navnet Det Norske Blåseensemble anno Tariffrevisjonen i 2004 ble derfor i flere av virksomhetene sterkt preget av behovet for tilpasninger både til den nye avtalestrukturen og nye organisasjonsmodeller på arbeidsgiversiden Kristiansand Symfoniorkester (KSO) Allerede i 2003 begynte Kristiansand Symfoniorkester og MFO arbeidet med å utarbeide en ny overenskomst for denne virksomheten, tilpasset den nye situasjonen med både et kammerorkester og et blåseensemble som til dels skal arbeide hver for seg, med som også skal arbeide sammen som symfoniorkester. Arbeidet førte i april 2004 fram til et utkast som ble lagt til grunn for forhandlingene, og som det ble oppnådd enighet om. Den nye overenskomsten innebærer at musikerne i blåseensemblet lønnes på samme nivå som musikerne i kammerorkestret med tilbakevirkende kraft fra Alle musikerne fikk et generelt lønnstillegg på kr med virkning fra 1. april Det ble også fastsatt bestemmelser om godtgjøring for instrumenthold for musikere som holder eget instrument. Godtgjøringen skal utgjøre 5 % av instrumentenes anskaffelsesverdi, men er begrenset oppad til kr pr. år. I tillegg ble det avtalt bestemmelser om at arbeidsgiver dekker musikernes utgifter til konsertantrekk etter regning. Disse bestemmelsene trådt i krav 1. august. Lønnssatsen for leilighetsvis ansatte musikere ble hevet til fra kr 330,00 til kr 355,00 pr. time fra 1. april Stavanger Symfoniorkester Stiftelse(SSO) Under forhandlingene med Stavanger Symfoniorkester la arbeidsgiver fram et utkast til omredigert overenskomst. Partene ble enige om legge dette til grunn for forhandlingene, men med det klare forbehold at redigeringsarbeidet ikke var avsluttet, og at den nye overenskomsten ikke skulle medføre realitetsendringer ut over det som var spesifikt avtalt. Det videre arbeidet med omredigeringen ble ikke avsluttet i 2004, og fortsatte inn i Forhandlingene førte for øvrig til enighet om lønnstillegg på 4 lønnstrinn til alle med virkning fra 1. juli. Musikerne fikk også tariffestet rett til én uke ekstra fri

18 med lønn (i tillegg til lov- og avtalefestet ferie) fra og med den sesongen de fyller 60 år. Overenskomstens bestemmelser om kveldstjeneste og tjeneste på lørdager og søndager ble endret slik det kan holdes inntil 3 prøver pr. uke i inntil 5 uker pr. sesong, og det kan legges arbeid til 8 helger, men maksimalt 2 søndager, pr. sesong. Lønnssatsen for leilighetsvis ansatte musikere ble økt fra kr 330,00 til kr 355,00 pr. time fra 1. august Stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno 1734 (DNBE) I stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno 1734 var utfordringen både å opprette en ny overenskomst tilpasset denne virksomhetens egenart, og heve lønnsnivået til det samme som i symfoniorkestrene. Partene tok i forhandlingene utgangspunkt i den nye overenskomsten som var forhandlet fram for Kristiansand Symfoniorkester, og det ble oppnådd enighet både om overenskomsten og lønnsnivået. Det nye lønnssystemet i DNBE skiller seg fra det som gjelder i symfoniorkestrene ved at det ikke opererer med en lønnstabell, men med direkte angitt årslønn i en ansiennitetsskala fra 0 til 20 år. Det ble ikke oppnådd enighet om å tariffeste tjenestepensjonsordning for ansatte i DNBE. Musikere som er overført fra tidligere tjeneste i Forsvarets Musikk har imidlertid beholdt medlemskapet i Statens Pensjonskasse, og for nytilsatte har arbeidsgiver har opprettet en ordning med tilsvarende betingelser, lik den gjelder i bl.a. symfoniorkestrene. Overenskomsten og lønnsbestemmelsene trådte i kraft For musikere med særskilte oppgaver ble det senere forhandlet fram en særavtale med bestemmelser om tilleggslønn etter oppgavens art. For leilighetsvis ansatte musikere ble timelønnen fastsatt til kr 355,00 med virkning fra 1. april Stiftelsen Harmonien (BFO) I forhandlingene med Stiftelsen Harmonien ble det oppnådd enighet om et generelt lønnstillegg på kr med virkning fra 1. juni. Alle gruppeledere fikk et ytterligere tillegg på kr fra samme tidspunkt. Med virkning fra 1. november ble turnéplikten utvidet med 7 dager pr. sesong mot et nytt lønnstillegg på kr 6.000, og fra samme tidspunkt ble det lokalt forhandlet fram en avtale om fonograminnspillinger og vederlag for dette. For leilighetsvis ansatte musikere ble timelønnen økt fra kr 325,00 til kr 355,00 med virkning fra 1. august Stiftelsen Oslo-filharmonien (OFO) I forhandlinger med Stiftelsen Oslo-filharmonien ble det oppnådd enighet om et generelt lønnstillegg på kr med virkning fra 1. april. Konsertmestrene ble gitt et ytterligere lønnstillegg på 1 lønnstrinn. Det ble dessuten gjort enkelte mindre endringer i arbeidstidsbestemmelsene. For leilighetsvis ansatte musikere ble timelønnen økt fra kr 340,00 til kr 360,00 med virkning fra 1. april.

19 Stiftelsen Tromsø Symfoniorkester I forhandlinger med Stiftelsen Tromsø Symfoniorkester ble det oppnådd enighet om et generelt lønnstillegg på kr med virkning fra 1. april. Det ble også avtalt at musikerne kan pålegges medvirkning i fonograminnspilling med inntil 80 minutter ferdig innspilt musikk pr. sesong. Denne rammen ble utvidet med nye 80 minutter fra 1. oktober, mot et ytterligere lønnstillegg på kr Overenskomsten ble utvidet til å omfatte alle ansatte i virksomheten, unntatt daglig leder. For leilighetsvis ansatte musikere ble timelønnen økt fra kr 340,00 til kr 360,00 med virkning fra 1. april Stiftelsen Trondheim Symfoniorkester (TSO) I forhandlinger med Stiftelsen Trondheim Symfoniorkester ble det oppnådd enighet om et generelt lønnstillegg på kr med virkning fra 1. mai. Det ble også avtalt endringer i arbeidstidsbestemmelsene som betyr at det kan holdes kveldsprøver i forbindlese med opera- og ballettproduksjoner, og at det holdes prøver og konserter til sammen 5 lørdager og søndager pr. år. Med virkning fra 1. november ble det avtalt plikt til medvirkning ved innspilling av inntil 150 minutter musikk for fonogram pr. år, mot et ytterligere lønnstillegg på kr For leilighetsvis ansatte musikere ble timelønnen økt fra kr 340,00 til kr 360,00 med virkning fra 1. mai Uravstemmingen I uravstemmingene i orkestrene deltok 64,9 % (337) av MFOs 519 stemmeberettigete medlemmer. Av disse stemte 94,4 % ja. Den relativt lave deltakelsen skyldes ført og fremst at avstemmingen kolliderte med turnéfravær for musikerne i Oslo-filharmonien Den Norske Opera (DNO) Forhandlingene og resultatet Partene begynte allerede i januar 2003 arbeidet med å utforme en ny overenskomst for virksomheten, hvor et av målene var å tilpasse arbeidstidsbestemmelsene og lønnsnivået til operaens behov for aktivitetsøkning fra til innflytting i nytt operahus i Dette arbeidet munnet våren 2004 ut i et utkast til ny overenskomst som ble lagt til grunn for forhandlingene. I forhandlingene ble det oppnådd enighet om en del mindre endringer i utkastet. Bl.a. ble det innarbeidet bestemmelser tre uker rullerende arbeidsplaner. Det ble med virkning fra 1. januar 2005 også avtalt en årlig godtgjøring på kr til konsert- og treningsantrekk for musikere og dansere. Med virkning fra 1. april ble det gitt et generelt tillegg på kr 6000, og det ble med virkning fra 1. november satt av en pott på gjennomsnittlig kr pr. årsverk til lønnsjusteringer. Det ble videre avtalt at det skal innføres en ordning med forestillingspenger for ballettdansere i forbindelse med mellomoppgjøret i 2005.

20 Lønnssatsene for leilighetsvis ansatte musiker og sangere ble øket med kroner pr. time med virkning fra 1. april. Selv om lønnstilleggene i sum ble relativt høye sammenlignet med det fleste andre virksomhetene i NAVO-området, er oppfatningen blant MFOs medlemmer og tillitsvalgte at det er nødvendig med vesentlig større lønnstillegg for at operaens utøvergrupper skal komme opp på et lønnsnivå som er akseptabelt i forhold til den nye overenskomstens arbeidstidsbestemmelser og sammenlignbare stillinger i symfoniorkestrene Uravstemmingen I uravstemmingen ved Den Norske Opera deltok 77,2 % (156) av MFOs 202 stemmeberettigete medlemmer. Av disse stemte 67,9 % ja Teateroverenskomsten Forhandlingene og resultatet Teateroverenskomsten består fortsatt som felleoverenskomst for teatrene som er tilsluttet Norsk teater- og orkesterforening (NTO) og Arbeidsgiverforeningen NAVO. I forhandlinger med Norsk teater- og orkesterforening og teatrenes forhandlingsutvalg ble det oppnådd enighet om et generelt lønnstillegg på kr og en justeringspott på kr pr. årsverk, begge deler med virkning fra 1. april. Det ble samtidig avtalt helt nye arbeidstidsbestemmelser for teatermusikere, og nye lønnsbestemmelser for leilighetsvis ansatte musikere. De nye lønnsbestemmelsene innebærer at også leilighetsvis ansatte musikere som hovedregel lønnes med månedslønn Uravstemmingen I uravstemmingen i teatrene deltok 56,0 % (56) av MFOs 100 stemmeberettigete medlemmer. Av disse stemte 82,1 % ja Norsk rikskringkasting (Kringkastingsorkestret) Forhandlingene og resultatet Etter mekling ble det oppnådd enighet om et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. april. For musikerne i Kringkastingsorkestret ble det i tillegg gjort enkelte endringer i lønnsplanene og endringer noen særskilte godtgjøringsbestemmelser. Lønnssatsen for leilighetsvis ansatte musikere ble øket til kr 357,00 pr. time Uravstemmingen I uravstemmingen i teatrene deltok 95,0 % (57) av MFOs 60 stemmeberettigete medlemmer. Alle stemte ja NAVO Helse Forhandlingene og resultatet Det ble etter mekling i de sentrale forhandlingene gitt et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. mai til de faggruppene hvor MFO organiserer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2003

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2003 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Generelt... 1 1.1.2 Arbeidsoppgavene... 1 1.1.3 Ledelse og administrasjon...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2005

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2005 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Ledelse og administrasjon... 1 1.2 Medlemmene... 1 1.3 Fylkeslagene...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2002

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2002 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Generelt... 1 1.1.2 Arbeidsoppgavene... 1 1.1.3 Ledelse og administrasjon...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Ledelse og administrasjon... 1 1.3 Medlemmene... 1 1.4 Fylkeslagene...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001 1 Organisasjonen 1.1 Innledning 1.1.1 Etableringen Etableringen av MFO er basert på likelydende vedtak i de respektive forbunds landsmøter i 1999 og 2000. Her heter det bla.: Norsk Musikerforbund, Norsk

Detaljer

SAK. Årsmelding 2011. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding 2011. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3b Årsmelding 2011 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2008

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2008 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2009

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2009 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Ledelse og administrasjon... 1 1.3.1 Endringer i forbundsledelsen...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2013

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 Innhold side 1 Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Valgt ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1 1.5 Regionlagene... 1 1.6

Detaljer

SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3c Årsmelding 2012 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 11 Valg Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 11 Valg a) Valg iht. vedtektene Vedlegg 1-4

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. tirsdag 10. november 2009

Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. tirsdag 10. november 2009 Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen tirsdag 10. november 2009 1 Presentasjon av MFO MFOs medlemmer Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er et fagforbund for musikere, sangere, dansere,

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006:

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: ARBEIDSRETTEN Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: Landsorganisasjonen i Norge, med Musikernes fellesorganisasjon (advokat Einar Stueland) mot KS (KS Advokatene

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\00 Vedtekter og programmer\egne vedtekter\mfo Kontingentreglement 110101.docx Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Tariffrevisjonen pr 01.05.1998 forslaget vedtatt Vi viser til rundskriv nr 17/98. KA s medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon

Musikernes fellesorganisasjon Vedtekter fra 30. oktober 2010 1 Navn og formål Vedtekter fra 30. oktober 2010 1.1 Musikernes fellesorganisasjon (MFO) - forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger - er opprettet fra 1. januar 2001

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør

Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør (Standard kontrakt for ansettelse av dirigent og instruktør i musikkorps) De fleste korpsstyrer har opplevd situasjoner hvor de har behov for hjelp og

Detaljer

Statsbudsjettene 2006 2012

Statsbudsjettene 2006 2012 Kulturutredning 2014 - Vedlegg til innspill fra NTO Statsbudsjettene 2006 2012 1. Statsbudsjettene 2006 2012 Prosentvise årlige økninger i lønns- og priskompensasjon og Bevilgede tilskudd som volumøkninger

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid UTDANNINGSFORBUNDET In n: 2 9 JUN 2011 ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL [Ark Beh: År 2011, den 22.juni ble det holdt forhandlinger om særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolene, Til stede fra

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

S Æ R A V T A L E. mellom. Musikernes fellesorganisasjon. Forsvaret

S Æ R A V T A L E. mellom. Musikernes fellesorganisasjon. Forsvaret S Æ R A V T A L E mellom Musikernes fellesorganisasjon og Forsvaret om lønns- og arbeidsvilkår for midlertidig tilsatte musikere og sangere i Forsvarets musikk 1 Avtalens virkeområde m.v. 1.1 Omfang Denne

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 3 28. april 2010 kl. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010 samt KS krav/tilbud nr. 2, 21. april.

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere

Lønnsplassering Sykepleiere Lønnsplassering Sykepleiere Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Aktuelle saker Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Resultat mellomoppgjøret 2011 KS, stat, Pbl-A, Spekter, KA (HSH,

Detaljer

Veiledning for tilsetting av dirigent og instruktør

Veiledning for tilsetting av dirigent og instruktør Veiledning for tilsetting av dirigent og instruktør (Anbefalt standard kontrakt for tilsetting av dirigent og instruktør for musikklag tilknyttet Norsk Musikkråd) De fleste styrer har opplevd situasjoner

Detaljer

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 2 11. juni kl 16.45 Foreslåtte endringer i fete typer, kursiv

Detaljer

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Sammensetning Sentralt forhandlingsutvalg (SF) har i perioden høsten 2009 våren 2011 hatt følgende sammensetning: Jan Theien, Akershus (leder),

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015 DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019 Endret på landsmøte i 2015 1 Innhold 1 Formål og virkeområde... 3 2 Medlemskap... 4 3 Rettigheter og plikter... 4 4 Organisasjon... 5 4.1. Landsmøte...

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Adresser NTL-kontoret: Høgskoleringen 6B, 7491 TRONDHEIM Telefon: 73

Detaljer

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003 2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 Det ble brudd mellom Kommunenes Sentralforbund på den ene siden og LOs forhandlingssammenslutning, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Detaljer

LO Kommune. Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014

LO Kommune. Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 LO Kommune Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 Dok 1 09.01.2014 LO Kommune Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 Vedlagt følger LO Kommunes krav til endringer i Hovedavtalen

Detaljer

Rapport. fra partssammensatt utvalg som har sett på lønnssystemet. Partene i KA-området. 24. april 2012

Rapport. fra partssammensatt utvalg som har sett på lønnssystemet. Partene i KA-området. 24. april 2012 Rapport fra partssammensatt utvalg som har sett på lønnssystemet 24. april 2012 Partene i KA-området Mandat og sammensetning Ved tariffrevisjonen pr. 01.05.2010 ble det etter forhandlinger/iht. Riksmeklingsmannens

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

Organisasjonskomiteens innstilling

Organisasjonskomiteens innstilling SAK 6 Organisasjonskomiteens innstilling Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom

Samarbeidsavtale mellom KR 40.1/14 UTKAST 02.09.2014 Samarbeidsavtale mellom Kirkerådet og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon om forberedelser til virksomhetsoverdragelse av statlig tilsatte i Dnk 1 1. Formål

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124200. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 Kap. III Staten 1. Om Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen (HTA) inneholder bestemmelser om sentrale og lokale forhandlinger, lønnstabeller, stillingskoder

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

MAL/ MOMENTLISTE FOR ETABLERING AV LOKALE SÆRAVTALER GJELDENDE FOR DISTRIKTSMUSIKERORDNINGER

MAL/ MOMENTLISTE FOR ETABLERING AV LOKALE SÆRAVTALER GJELDENDE FOR DISTRIKTSMUSIKERORDNINGER MAL/ MOMENTLISTE FOR ETABLERING AV LOKALE SÆRAVTALER GJELDENDE FOR DISTRIKTSMUSIKERORDNINGER Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Utarbeidet av Musikernes fellesorganisasjon-

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE TOLGA KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel SAKLISTE 57/12 TARIFFREVISJONEN 2012 - URAVSTEMNING Tolga, 14.juni 2012 Ragnhild

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt Side 1 av 5 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt Vi viser til rundskriv nr 06/2014 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale.

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016 Debattnotat Hovedtariffoppgjøret 2016 KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Forord Gjeldende hovedtariffavtale (HTA) på KA-området utløper 30.04.2016. Det vil si at våren 2016 er det som

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2006/2706Ki 06-472 TD 1. desember 2006

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2006/2706Ki 06-472 TD 1. desember 2006 Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 DEP 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2006/2706Ki 06-472 TD 1. desember 2006 HØRING NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

P R O T O K O L L. År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl.

P R O T O K O L L. År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl. P R O T O K O L L År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl. Til stede fra SAMFO: Astrid Flesland, Jan Aksel Knudsen,

Detaljer

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo 19. mai 2016 Til medlemmene ansatt i Oslo kommune Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS PROTOKOLL Den 23. april 2012 ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale mellom Hovedorganisasjonen Virke og Negotia og Funksjonæravtalen

Detaljer