Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2004"

Transkript

1 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc

2 Innhold 1 Organisasjonen Innledning Ledelse og administrasjon Medlemmene Fylkeslagene Landsforeningene Forbundsstyret Arbeidsutvalget Representantskapet Fagutvalgene Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter Stipendkomiteen for teatermedarbeidere Annen fast representasjon LOs representantskap LO-sekretariatet LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg Fellesutvalget for LO-favør LOs referansegruppe for ny lov for arbeidslivet LOs referansegruppe for langtidsutdannede LO Kommune LO Stat LO Service Landsorganisasjonens forhandlingssammenslutning i kommunal sektor (LOK) Norwaco Gramo Fond for lyd og bilde Fond for utøvende kunstnere Musikkinformasjonssenteret Norsk Kulturråd Music Export Norway AS Norsk komité for International Music Council (IMC) Norsk Kulturforum (NOKU) Sentralt EVU-utvalg i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon Kirkerådet Den norske Presteforenings liturgiske råd Styringsgruppen for liturgisk senter, Trondheim Norsk og Nordisk Musikkpedagogisk Union Nordisk kirkemusikkråd Nordisk Musikerunion (NMU) Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) Musikk-Kultur AS Særskilt representasjon LO Kommunes kartellkonferanse... 6

3 LO Stats kartellkonferanse Norsk musikkråd Norsk kulturskoleråds landsmøte Kirkemøtet Nordisk kirkemusikksymposium Konferansen Kirkemusikken i morgendagens samfunn Konferanse i forbindelse med Sveriges yrkesmusiker forbund (SYMF) 25 års jubileum Økonomi og drift Den alminnelige økonomiske situasjonen Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Kollektiv hjemforsikring Frivillige forsikringer Instrumentforsikring if skadeforsikring Reiseforsikring Europeiske forsikring Provisjon Nytt medlemssystem Tariffområdene Innledning Kommunenes Sentralforbund (KS) Hovedtariffavtalen Særavtalene Oslo kommune Hovedtariffavtalen Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) Hovedtariffavtalen Staten Hovedtariffavtalen De sentrale justeringsforhandlingene Arbeidsgiverforeningen NAVO Symfoniorkestrene og Det Norske Blåseensemble Den Norske Opera (DNO) Teateroverenskomsten Norsk rikskringkasting (Kringkastingsorkestret) NAVO Helse Næringslivets Hovedorganisasjon (Reiselivsbedriftenes Landsforening - RBL) Rikskonsertene Forhandlingene og resultatet Uravstemmingen Norsk rikskringkasting (frilansavtalen mv) Norsk musikkråd (NMR) Forhandlingene og resultatet Uravstemmingen... 18

4 3.11 Norges Musikkorps Forbund (NMF) Forhandlingene og resultatet Godkjennelse av forhandlingsresultatet Norsk Kulturskoleråd Musikkinformasjonssenteret (MIC) Norsk Visearkiv Andre arbeidsområder Politisk arbeid Statsbudsjettet Kulturpolitikk Skolepolitikken Høringsuttalelser Organisasjonsutvikling og faglig skolering Lokale lønnsforhandlinger Organisasjonskurs Medbestemmelse i kirkelig tariffområde Nettverksamling for orkestertillitsvalgte Kurs for tillitsvalgte ved universitetene og høgskolene Andre lokale og regionale kurs Arbeidsmiljø Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Samarbeidsavtaler med andre organisasjoner Kommunikasjon og profilering Musikk-Kultur MFO-bladet Norsk Kirkemusikk Internett Profilering på festivaler... 22

5 1 Organisasjonen 1.1 Innledning Med utgangspunkt i forbundets prinsipprogram for landsmøteperioden, vedtok forbundsstyret en omfattende handlingsplan for Blant de punktene som i stor grad kom til å prege arbeidet i 2004 var gjennomføringen av tariffrevisjonene i 2004, hvor MFOs målsetting om å utligne lønnsforskjellene mellom musikk- og kulturskolelærere og lærere grunnskolen og den videregående skolen langt på vei ble innfridd. videreføring og styrking av forbundets kulturpolitiske påvirkningsarbeid, bl.a. for å øke statens bevilgninger til kulturformål til 1 % av statsbudsjettet. utviklingen av forbundets informasjonsstrategi, hvor tidsskriftet Musikk- Kultur profil som medlemsblad ble styrket. arbeidet med utvikling av et nytt medlems- og informasjonssystem, som krevde store personalressurser og økonomiske ressurser gjennom hele året. Både disse arbeidsoppgavene og andre punkter i handlingsplanen er nærmere omtalt andre steder i denne årsmeldingen Ledelse og administrasjon Forbundet leier kontorlokaler i Statstilsattes Hus AS i Møllergata 10 i Oslo og i Folkvordveien 11 i Sandnes. Forbundets leder og én av nestlederne ble i 2004 lønnet i hel stilling, og den andre nestlederen i 50 % stilling. I 2004 hadde forbundet til sammen 13 ansatte, alle sammen i hele stillinger. 1.2 Medlemmene MFO hadde pr registrert medlemmer og ved utgangen av året medlemmer, dvs en økning med 220 medlemmer. Det ble registrert til sammen 613 innmeldinger i Antall nyinnmeldinger økte bare marginalt fra 2003 (589), men netto medlemsvekst var likevel betydelig større enn foregående år (136). 1.3 Fylkeslagene Forbundets 10 fylkeslag besto uforandret etter følgende inndeling: MFO Oslo, Akershus og Østfold (leder: Ellen Harlem). MFO Hedmark og Oppland (leder: Tim Collins). MFO Vestfold, Buskerud og Telemark (leder til juni 2004: Marianne Bremnes, fra juni 2004 Sven-Øyvind Bern). MFO Agder (leder: Guri Linn). MFO Rogaland (leder: Eirik Oliver). MFO Hordaland og Sogn og Fjordane (leder: Asbjørn Myksvoll). MFO Møre og Romsdal (leder: Olav Fure). MFO Trøndelag (leder: Ola Ellefsen). MFO Nordland (leder: Øivind Bakken). MFO Troms, Finnmark og Svalbard (leder: Tørris K. Bakke).

6 1.4 Landsforeningene Forbundets 4 landsforeninger besto uforandret: Norsk Operasangerforbund (leder: Kristin Theisen). Norsk Teaterinspisientforening (leder: Carl Mehl). Norsk Sufflørforbund (leder: Ells-Beth Lyse). Oslo Ballettforening (leder: Kristian Støvind). 1.5 Forbundsstyret Forbundsstyret hadde følgende sammensetning i 2004: Forbundsleder: Arnfinn Bjerkestrand. Nestledere Terje Adde. Renée Rasmussen. Styremedlemmer (og personlige vararepresentanter): Elisabeth Bredal (Guri Egge Sipusch). Sven Olav Lyngstad (Kjersti Gundersen Aarflot, valgt av representantskapet ). Anders Eidsten Dahl (Øyvind Bakken). Per Gisle Haagenrud (David Tellefsen). Jens Christian Kloster (Ingunn Ådland). Einy Langmoen (Stian Carstensen). Leif Værum Larsen (Svein Nafstad). Ragnhild Rise (Hanne B. Oftedal). Ingrid Smalås (Ragnhild Elisabeth Hoel). Trond B. Brandal møtte som ansattes representant fram til juni. Deretter har Bente Gundersen møtt som ansattes representant. Avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø har vært sekretær for forbundsstyret. Forbundsstyret hadde i ordinære møter og behandlet 44 saker. 1.6 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget har i 2004 bestått av: Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, og nestlederne Terje Adde og Renée Rasmussen. Trond B. Brandal møtte som ansattes representant fram til juni. Deretter har Bente Gundersen møtt som ansattes representant. Avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø har vært fast sekretær for arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har avholdt 9 møter og har behandlet 99 saker. 1.7 Representantskapet Representantskapets var samlet på Sørmarka kurs- og konferansesenter 17. og 18. juni I tillegg til faste saker drøftet representantskapet bl.a. lønnsoppgjørene 2004, forbundets kulturpolitikk, forbundets informasjonsstrategi, strategi for rekruttering av nye medlemsgrupper og forbundets ressursbruk på de enkelte organisasjonsledd og arbeidsområder.

7 1.8 Fagutvalgene De to fagutvalgene som ble oppnevnt for to år i 2003, fortsatte sitt arbeid i 2004 med uendret sammensetning: fagutvalget for frilansere: Anne Sofie Halvorsen (leder), Øyvind Brandtsegg og Håkon Gebhardt. fagutvalget for opplæring:; Kjetil Garvik (leder), Sven Olav Lyngstad, Rita Strand Frisk, Knut Egil Kristiansen og Trine Knutsen. Fagutvalgene har hatt varierende møteaktivitet. 1.9 Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter er oppnevnt av forbundsstyret og besto i 2004 av musikerne Kjell Samkopf (stipendkomiteens leder), Hans Christian Bræin, Svein Haugen, Helge Roald Iberg, Arnulf Naur Nilsen, Geir-Otto Nilsson, Odd Riisnæs og Arne Jørgen Øian, og sangerne Kjersti Ekeberg og Tone Kruse. Forbundssekretær Trond Brandal var sekretær for komiteen Stipendkomiteen for teatermedarbeidere Stipendkomiteen for teatermedarbeidere oppnevnt av forbundsstyret og besto i 2004 av inspisient Bjarne Stensrud (leder), sufflør Elisabeth Bredal (medlem) og forbundets spesialrådgiver Tore Nordvik (medlem og sekretær) Annen fast representasjon LOs representantskap I LOs representantskap møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand som forbundets representant LO-sekretariatet I LO-sekretariatet møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand som observatør LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg I LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg møtte forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske som forbundets representant Fellesutvalget for LO-favør I fellesutvalget for LO-favør møtte kasserer Lisbeth Raiby som forbundets representant LOs referansegruppe for ny lov for arbeidslivet I referansegruppen som ble opprettet høsten 2001 møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, med forbundssekretær Odd Langklopp som vararepresentant LOs referansegruppe for langtidsutdannede Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand er oppnevnt som medlem i LOs referansegruppe for langtidsutdannede.

8 LO Kommune LO Stat I styret for LO kommune møtte Terje Adde som forbundets representant, med avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø som vararepresentant. I seksjonen for skole og kultur møtte forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske som forbundets representant. I seksjonen for kirke og gravferd møtte forbundssekretær Gunnar Jess som forbundets representant. I utvalget for høgre utdanning møtte forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske som forbundets representant. På årsmøtet møtte Arnfinn Bjerkestrand og Trude Nordeng Rougnø som forbundets representanter. I styret møtte nestleder Renée Rasmussen som forbundets representant, med forbundssekretærene Maj-Liss Grynning Mydske og Odd Langklopp som vararepresentanter. Renée Rasmussen ble på LO Stats representantskapsmøte i november innvalgt som varamedlem i arbeidsutvalget. Avdelingsleder Odd Langklopp var fram til representantskapsmøtet innvalgt som varamedlem i kontrollkomiteen. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og nestleder Renée Rasmussen møtte som forbundets representanter på representantskapsmøtet LO Service I styret for LO Service møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand som forbundets representant, med forbundssekretær Trond Breste Brandal som vararepresentant, inntil dette kartellet ble nedlag i Landsorganisasjonens forhandlingssammenslutning i kommunal sektor (LOK) Norwaco Styret i LO Kommune vedtok å innlemme LOK i LO Kommune under navnet LO Kommune, forhandlingssammenslutningen. MFO har 2 representanter i forhandlingsrådet, og 1 representant i forhandlingsutvalget. I 2004 møtte nestleder Terje Adde og avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø som forbundets representanter i forhandlingsrådet, og Terje Adde med Trude Nordeng Rougnø som vararepresentant i forhandlingsutvalget. Se også pkt Spesialrådgiver Tore Nordvik var innvalgt som styremedlem i Norwaco frem til årsmøtet. På årsmøtet ble Nordvik innvalgt som vararepresentant for 2 år. Forbundssekretær Odd Langklopp var innvalgt som medlem i fordelingsnemnda og forbundssekretær Trond Brandal som medlem i valgkomiteen. Langklopp og Brandal ble gjenvalgt for en ny periode. Spesialrådgiver Tore Nordvik ble gjenvalgt som leder av kabelsektoren og kringkastingssektoren i Norwaco. Sektorledelsen er også medlem av forhandlingsutvalgene.

9 Gramo Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand som MFOs representant på Norwacos årsmøte og i sektormøtene. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand ble innvalgt som styremedlem i Gramo ved generalforsamlingen i 2003 og ble gjenvalgt i Forbundssekretær Odd Langklopp ble gjenvalgt som medlem i kontrollkomiteen Fond for lyd og bilde Spesialrådgiver Tore Nordvik var oppnevnt som styrerepresentant i Fond for lyd og bilde, med forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske som vararepresentant ut Nestleder Renée Rasmussen er oppnevnt som nytt styremedlem fra Fond for utøvende kunstnere Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand var oppnevnt styremedlem og nestleder i styret for Fond for utøvende kunstnere Musikkinformasjonssenteret Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand var oppnevnt som forbundets representant i styret for stiftelsen Musikkinformasjonssenteret med spesialrådgiver Tore Nordvik som vararepresentant Norsk Kulturråd Musiker Sveinung Sand var oppnevnt som forbundets representant i innkjøpskomiteen for nye norske fonogrammer Music Export Norway AS I styret for Music Export Norway AS møtte spesialrådgiver Tore Nordvik som forbundets representant fram til årsmøtet. På årsmøtet ble forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand valgt som nytt styremedlem, med spesialrådgiver Tore Nordvik som vararepresentant. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand møtte som forbundets representant på årsmøtet Norsk komité for International Music Council (IMC) I den norske IMC-komiteen møtte spesialrådgiver Tore Nordvik som MFOs representant fram til juli Deretter møtte nestleder Renée Rasmussen med spesialrådgiver Tore Nordvik som vararepresentant Norsk Kulturforum (NOKU) I NOKU møtte nestleder Terje Adde som forbundets representant Sentralt EVU-utvalg i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon I det sentrale EVU-utvalget i KA møtte forbundssekretær Gunnar Jess som forbundets representant.

10 Kirkerådet I Kirkerådets nemnd for evaluerlig av utdanning og tjenesteordninger møtte kantor Jørn Fevang og Gunnar Jess. I komiteen som er nedsatt av Kirkerådet for å utarbeide sentrale planer for kirkemusikk deltar Gunnar Jess Den norske Presteforenings liturgiske råd I Presteforeningens liturgiske råd møtte kantorene Harald Rise og Jørn Fevang som forbundets representanter Styringsgruppen for liturgisk senter, Trondheim I styringsgruppen for liturgisk senter i Trondheim møtte forbundsstyremedlem Ingrid Smalås som forbundets representant Norsk og Nordisk Musikkpedagogisk Union I styret i Norsk Musikkpedagogisk Union møtte nestleder Terje Adde og forbundsstyremedlem Ragnhild Rise som forbundets representanter. De samme var også norske representanter i styremøter i Nordisk Union for Musikkutdannere (NUMU) og ved ISMEs (International Society for Music Education) 50. kongress i Tenerife i Spania i juni Nordisk kirkemusikkråd I Nordisk kirkemusikkråd møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og forbundsstyremedlem Ingrid Smalås som forbundets representanter Nordisk Musikerunion (NMU) I henhold til Nordisk Musikerunions vedtekter møter forbundsleder i NMUs styre. Norge har i inneværende valgperiode presidenten og generalsekretæren i NMU, henholdsvis forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og spesialrådgiver Tore Nordvik Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) MFO er heller ikke i inneværende kongressperiode ( ) representert i styret for FIM. På kongressen i London i desember 2004, var MFO representert ved forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og nestleder Renée Rasmussen. Spesialrådgiver Tore Nordvik var til stede som observatør Musikk-Kultur AS Generalforsamlingen i Musikk-Kultur AS ble holdt og valgt nytt styre med Nicolaas Kippenbroeck som styreleder, Terje Adde, Ingrid Smalås og Gunnar Jess som styremedlemmer og Elisabeth Bredal og Nora Taksdal som varamedlemmer Særskilt representasjon LO Kommunes kartellkonferanse Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, nestleder Terje Adde, forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske, avdelingssleder Trude Nordeng Rougnø og

11 fylkestillitsvalgte Eirik Oliver møtte som forbundets representanter på kartellkonferansen Kommunal september i Haugesund LO Stats kartellkonferanse Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, nestleder Renée Rasmussen og avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø deltok på LO Stats kartellkonferanse i Nestleder Renée Rasmussen deltok på LO Stats fylkeskartellkonferanse i Norsk musikkråd Nestleder Terje Adde er i perioden 2003 til 2005 valgt leder i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund Norsk kulturskoleråds landsmøte Nestleder Terje Adde møtte som observatør på Norsk kulturskoleråds landsmøte i oktober Kirkemøtet 2003 Forbundssekretær Gunnar Jess møtte som forbundets observatør på kirkemøtet Nordisk kirkemusikksymposium Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, forbundsstyremedlemmene Anders Eidsten Dahl og Ingrid Smalås og forbundssekretær Gunnar Jess deltok på Nordisk kirkemusikksymposium i Århus møtte Konferansen Kirkemusikken i morgendagens samfunn Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og forbundssekretær Gunnar Jess deltok på konferansen Kirkemusikken i morgendagens samfunn i Kristiansund Konferanse i forbindelse med Sveriges yrkesmusiker forbund (SYMF) 25 års jubileum Nestleder Renée Rasmussen deltok som forbundets representant på Symfs jubileumsfeiring og musikerkonferanse i Stockholm.

12 2 Økonomi og drift 2.1 Den alminnelige økonomiske situasjonen Den alminnelige økonomiske situasjonen framgår av regnskapene og den regnskapsmessige årsberetningen. 2.2 Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Grunnforsikringen omfattet (4.987) medlemmer ved utgangen av året. 782 (687) medlemmer var unntatt iht vedtektene. 442 (501) medlemmer hadde individuelt reservert seg mot forsikringen. Det ble i 2004 innbetalt kr (kr ) i premie og utbetalt kr (kr ) i erstatning til medlemmer og medlemmers etterlatte. Største enkeltutbetaling var kr (kr ) Kollektiv hjemforsikring Den kollektiv hjemforsikringen omfattet (4.709) medlemmer ved utgangen av året. 220 (162) av disse var studentmedlemmer. 696 (711) medlemmer var unntatt iht vedtektene og 604 (652) hadde individuelt reservert seg mot forsikringen. 2.3 Frivillige forsikringer Instrumentforsikring if skadeforsikring Instrumentforsikringen var tegnet av (1.544) medlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr (kr ) i premie Reiseforsikring Europeiske forsikring Provisjon Reiseforsikringen var tegnet av (1.372) medlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr (kr ) i premie. MFO mottok kr (kr ) i provisjon for arbeidet med de to frivillige forsikringene i Nytt medlemssystem Etter å ha vurdert to forskjellige leverandører, bestilte MFO tidlig i 2004 nytt medlemssystem fra datafirmaet MySoft. Arbeidet med detaljerte kravspesifikasjoner, overtakelse av systemet og opplæring av ansatte har tatt mye tid og krevd store økonomiske ressurser i Både utviklingsarbeidet og opplæringen fortsatte inn i Tall i parentes gjelder 2003.

13 3 Tariffområdene 3.1 Innledning Alle MFOs tariffområder utløp til revisjon i 2004, og forhandlingene ble i flere av områdene svært omfattende. 3.2 Kommunenes Sentralforbund (KS) MFO forhandler i dette tariffområdet sammen med øvrige LO-forbund innenfor paraplyen LO Kommune Hovedtariffavtalen Revisjonen av hovedtariffavtalen med Kommunenes Sentralforbund (KS) ble helt spesiell, fordi undervisnings- og lederpersonalet i grunnskolene og de videregående skolene for første gang siden 1948 skulle bli omfattet av forhandlinger med Kommunenes Sentralforbund (og Oslo kommune). Se også pkt og Forhandlingene og resultatet Forhandlingene ble meget vanskelige, og LO Kommune og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene valgte å varsle plassoppsigelser allerede 31. april. Tariffrevisjonen gikk deretter til mekling, som endte med at Riksmeklingsmannen 26. mai la fram et forslag som alle parter fant å kunne anbefale. I forslaget ble alle stillinger som omfattes av hovedtariffavtalens bestemmelser om sentralt lønns- og stillingsregulativ gitt et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. mai 2004 og ytterligere et tillegg på kr med virkning fra 1. januar Minstelønnssatsene for de samme stillingene ble samtidig oppregulert og det ble satt av en pott på 0,9 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra Etter det samme forslaget fikk musikk- og kulturskolelærere innplassert i stillingskodene 6814 og 6937 og distriktsmusikere i stillingskodene 7498 og 7495 fra 1. mai 2005 sin lønn beregnet etter de lønnsbestemmelsene som ble fastsatt for lærere i grunnskoler og videregående skoler. Dermed fikk MFO fullt gjennomslag for et krav som også hadde vært fremmet i mange tidligere tariffrevisjoner, og mange medlemmer oppnådde lønnstillegg på kroner. I følge tall fra teknisk beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren (TBSK), fikk musikklærere med høyere akademisk utdanning (190 personer) en lønnsvekst på 6,6 % i 2004, musikklærere med cand.mag.-grad (471 personer) fikk en vekst på 7,8 %, musikklærere med pedagogisk utdanning (178 personer) en vekst på 15,7 % og musikklærere (374 personer) en vekst på 12,5 %. Musikk- og kulturskolelærerne ble betegnet som lønnsvinnere i Prisen MFO måtte betale for dette var at særavtalen om arbeidstid mm falt bort fra 1. mai, og musikk- og kulturskolelærerne kom heller ikke inn under den ny særavtalen og tilpasningsbestemmelsene for undervisningspersonalet i skoleverket. Det har også oppstått mange tvistesaker i kjølvannet av denne radikale hevingen av lønnsnivået for musikk- og kulturskolelærerne. Tvistene er knyttet både til innplasseringen av enkeltlærere i det nye lønnssystemet, og til lønns-

14 nivået for ledere i relasjon til lærerne. Det ble ikke oppnådd sentrale løsninger på disse tvistene i 2004, og arbeidet med disse fortsatte derfor inn i Særskilt om skoleverket Undervisningsstillingene i skoleverket ble innplassert i eget minstelønnssystem basert på det gamle kompetanselønnssystemet, og lærere og skoleledere ble er garantert den lønna de hadde med et tillegg på kr Innholdet i de fleste særavtalene ble videreført, og de fleste fellesbestemmelsene fra hovedtariffavtalen i staten ble beholdt der disse var bedre enn de kommunale. Regler for kompensasjon for arbeidstøy og private musikkinstrumenter ble videreført fram til reforhandling av aktuelle kommunale særavtaler Uravstemmingen I uravstemmingen om den reviderte hovedtariffavtalen deltok 48,8 % (1.007)av MFOs stemmeberettigete medlemmer. Det er en langt høyere deltakelse enn hva som tidligere har vært tilfelle i dette tariffområdet. 90,1 % stemte ja til avtalen Særavtalene Særavtalene med Kommunenes Sentralforbund utløp Forhandlingene om revisjon av avtalene ble påbegynt i desember 2004, men ble ikke avsluttet og fortsatte derfor i Særavtalen for musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere. Med virkning fra falt SFS 2211 bort, med unntak av pkt. 2 og 8 som ble videreført fram til Forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for musikk- og kulturskolene fortsatte inn i Særavtalen om barnehager, skolefritidsordninger, skole- og familiebarnehager Den sentrale forbundsvise særavtalen om barnehager, skolefritidsordninger, skole- og familiebarnehager (SFS 2201) ble reforhandlet med virkning fra med ubetydelige endinger. 3.3 Oslo kommune MFO forhandler i dette tariffområdet sammen med øvrige LO-forbund innenfor paraplyen Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som er en lokal variant av LO Kommune Hovedtariffavtalen Revisjonen av overenskomsten med Oslo kommune ble helt spesiell, fordi undervisnings- og lederpersonalet i grunnskolene og de videregående skolene for første gang siden 1948 skulle bli omfattet av forhandlinger med kommunene og fylkeskommunene. Se også pkt og Forhandlingene og resultatet Det ble etter mekling gitt et generelt tillegg på 2 % eller minimum kr på alle lønnstrinn i regulativet med virkning fra 1. mai Det ble også satt av

15 en pott på 0,85 % av lønnsmassen på årsbasis til lokale forhandlinger pr Særbestemmelsene for musikk- og kulturskolen ble endret slik at de omfatter undervisning i alle kunstfag. Bestemmelsene om musikkinstrumenter ble endret slik at de også gjelder for utstyr som brukes i annen undervisning. MFO fremmet krav om egne særbestemmelser om arbeidstid m.v. for forsangerne ved krematoriene. Det var ikke mulig å få gjennomslag for dette kravet, verken i forhandlingene eller i meklingen Særskilt om skoleverket Ansatte i lærerstillinger i skoleverket i Oslo kommune fikk et samlet gjennomsnittlig tillegg på ca. kr , inspektører ca. kr og rektorer ca. kr før de lokale forhandlingene. Kompetanselønnssystemet for øvrig videreføres i det nye lønnssystemet. Alle vesentlige elementer i fellesbestemmelsene og særavtalene for skoleverket ble videreført Uravstemmingen I uravstemmingen om den reviderte overenskomsten deltok 36,4 (63)av MFOs 173 stemmeberettigete medlemmer. Deltakelsen var bedre enn hva som tidligere har vært tilfelle i dette tariffområdet. 87,3 stemte ja til avtalen. 3.4 Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) MFO forhandler direkte med Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, men forhandlingene føres som regel i nært samarbeid både med andre LO-forbund og andre organisasjoner med likelydende avtaler med KA Hovedtariffavtalen Forhandlingene og resultatet Ved revisjonen av hovedtariffavtalen med Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon måtte MFO akseptere at arbeidsgiverne ikke hadde økonomiske muligheter til å innfri krav om lønnstillegg på linje med det musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere hadde fått. Kantorer og organister fikk likevel en brukbar utvikling isolert sett innenfor det kirkelige tariffområdet, og for den del sammenlignet med kommunesektoren som helhet Uravstemmingen 3.5 Staten I uravstemmingen om den reviderte hovedtariffavtalen deltok 35,6 % (260)av MFOs 731 stemmeberettigete medlemmer. Av disse stemte 85,8 % ja til avtalen. MFO forhandler innenfor dette området sammen med andre LO-forbund innenfor paraplyen LO Stat Hovedtariffavtalen Ansatte i undervisningsstillinger og lederstillinger i grunnskolene og i de videregående skolene var ikke lenger berørt av disse forhandlingene etter at Regjeringen i 2003 besluttet å overføre forhandlingsansvaret for disse stillingene fra staten til kommunene og fylkeskommunene med virkning fra

16 Denne saken er nærmere omtalt i årsmeldingen for Se også pkt og MFOs gjenværende medlemsgrupper i det statlige tariffområdet er etter denne omleggingen i det vesentlige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene, i undervisningsstillinger ved folkehøgskolene og i enkelte administrative stillinger (bl.a. ved Rikskonsertene) Forhandlingene og resultatet Forhandlingene fikk fort preg av en kamp for å beholde opparbeide rettigheter, fordi staten gikk ut med krav om svekkelser av de tariffestede rettighetene til lønn under sykdom, og med krav om fundamentale endringer i lønnssystemet. Forhandlingene ble brutt allerede 29. april, og tariffrevisjonen gikk deretter til mekling. Riksmeklingsmannen la 26. mai fram et forslag som alle parter anbefalte. Forslaget omfattet ingen av statens krav om svekkelser i avtaleverket, og ga et generelt tillegg på kr til alle ansatte med lønnsplassering på A-tabellen opp til kr Ansatte med lønnsplassering mellom kr og kr fikk et generelt tillegg på 2,6 %, og ansatte med høyere lønnsplassering enn dette fikk et generelt tillegg på kr Alle tilleggene ble gitt med virkning fra 1. mai. Fra 1. juni ble alle lønnsrammene endret slik at 0 og 1 år ansiennitet ble hevet 4 lønnstrinn, 2 og 3 år ansiennitet ble hevet 3 lønnstrinn, 4 og 5 år ansiennitet ble hevet 2 lønnstrinn og 5 og 6 år ansiennitet ble hevet 1 lønnstrinn. Det ble dessuten satt av en pott på 0,41 % av lønnsmassen til sentrale justeringer, og en pott på 0,9 % til lokale forhandlinger, begge deler med virkning fra 1. juni Uravstemmingen I uravstemmingen om den reviderte hovedtariffavtalen deltok 21,3 % (68) av MFOs 320 stemmeberettigete medlemmer. Av disse stemte 91,2 % ja til avtalen De sentrale justeringsforhandlingene Det ble heller ikke oppnådd enighet i de sentrale justeringsforhandlingene, etter at staten krevde å overføre deler av potten til de lokale forhandlingene. Dette ble oppfattet som forsøk på omkamp etter tariffrevisjonen og meklingsresultatet. Tvisten gikk dermed til behandling i Statens lønnsutvalg, som avsa kjennelse 14. september. I kjennelsen ga lønnsutvalget organisasjonen medhold i at den potten som var avsatt, i sin helhet skulle disponeres i de sentrale forhandlingene. For MFOs vedkommende ga kjennelsen for øvrig uttelling ved at professorer ble gitt et lønnstillegg på 1 lønnstrinn, og at topplønn for høgskolelektor/universitetslektor/amanuensis ble hevet med 1 lønnstrinn. 3.6 Arbeidsgiverforeningen NAVO MFO forhandler i dette området delvis sammen med andre LO-forbund innenfor paraplyen LO Stat. Det er LO Stat som fører forhandlingene om enkelte overordnede spørsmål, mens forbundet selv forhandler lønn og de fleste andre

17 tariffbestemmelser direkte med de enkelte arbeidsgiverne eller med grupper av virksomheter (teatrene). Bortsett fra Norsk rikskringkasting er alle MFOs tariffmotparter innenfor NAVOområdet også tilsluttet Norsk teater- og orkesterforening (NTO). NTO representerer imidlertid nå bare teatrene i tariffsammenheng Symfoniorkestrene og Det Norske Blåseensemble Generelt Ved tariffrevisjonen i 2002 ble den tidligere fellesoverenskomsten for orkestrene splittet opp i separate overenskomster med hvert enkelt orkester. Etter at de tidligere militære musikkorpsene i Halden og Kristiansand fra var omdannet til sivile korps, ble disse også tilsuttet NTO og NAVO. Korpset i Kristiansand gikk inn i virksomheten Stiftelsen Kristiansand Symfoniorkester, mens korpset i Halden fortsatte som egen virksomhet under navnet Det Norske Blåseensemble anno Tariffrevisjonen i 2004 ble derfor i flere av virksomhetene sterkt preget av behovet for tilpasninger både til den nye avtalestrukturen og nye organisasjonsmodeller på arbeidsgiversiden Kristiansand Symfoniorkester (KSO) Allerede i 2003 begynte Kristiansand Symfoniorkester og MFO arbeidet med å utarbeide en ny overenskomst for denne virksomheten, tilpasset den nye situasjonen med både et kammerorkester og et blåseensemble som til dels skal arbeide hver for seg, med som også skal arbeide sammen som symfoniorkester. Arbeidet førte i april 2004 fram til et utkast som ble lagt til grunn for forhandlingene, og som det ble oppnådd enighet om. Den nye overenskomsten innebærer at musikerne i blåseensemblet lønnes på samme nivå som musikerne i kammerorkestret med tilbakevirkende kraft fra Alle musikerne fikk et generelt lønnstillegg på kr med virkning fra 1. april Det ble også fastsatt bestemmelser om godtgjøring for instrumenthold for musikere som holder eget instrument. Godtgjøringen skal utgjøre 5 % av instrumentenes anskaffelsesverdi, men er begrenset oppad til kr pr. år. I tillegg ble det avtalt bestemmelser om at arbeidsgiver dekker musikernes utgifter til konsertantrekk etter regning. Disse bestemmelsene trådt i krav 1. august. Lønnssatsen for leilighetsvis ansatte musikere ble hevet til fra kr 330,00 til kr 355,00 pr. time fra 1. april Stavanger Symfoniorkester Stiftelse(SSO) Under forhandlingene med Stavanger Symfoniorkester la arbeidsgiver fram et utkast til omredigert overenskomst. Partene ble enige om legge dette til grunn for forhandlingene, men med det klare forbehold at redigeringsarbeidet ikke var avsluttet, og at den nye overenskomsten ikke skulle medføre realitetsendringer ut over det som var spesifikt avtalt. Det videre arbeidet med omredigeringen ble ikke avsluttet i 2004, og fortsatte inn i Forhandlingene førte for øvrig til enighet om lønnstillegg på 4 lønnstrinn til alle med virkning fra 1. juli. Musikerne fikk også tariffestet rett til én uke ekstra fri

18 med lønn (i tillegg til lov- og avtalefestet ferie) fra og med den sesongen de fyller 60 år. Overenskomstens bestemmelser om kveldstjeneste og tjeneste på lørdager og søndager ble endret slik det kan holdes inntil 3 prøver pr. uke i inntil 5 uker pr. sesong, og det kan legges arbeid til 8 helger, men maksimalt 2 søndager, pr. sesong. Lønnssatsen for leilighetsvis ansatte musikere ble økt fra kr 330,00 til kr 355,00 pr. time fra 1. august Stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno 1734 (DNBE) I stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno 1734 var utfordringen både å opprette en ny overenskomst tilpasset denne virksomhetens egenart, og heve lønnsnivået til det samme som i symfoniorkestrene. Partene tok i forhandlingene utgangspunkt i den nye overenskomsten som var forhandlet fram for Kristiansand Symfoniorkester, og det ble oppnådd enighet både om overenskomsten og lønnsnivået. Det nye lønnssystemet i DNBE skiller seg fra det som gjelder i symfoniorkestrene ved at det ikke opererer med en lønnstabell, men med direkte angitt årslønn i en ansiennitetsskala fra 0 til 20 år. Det ble ikke oppnådd enighet om å tariffeste tjenestepensjonsordning for ansatte i DNBE. Musikere som er overført fra tidligere tjeneste i Forsvarets Musikk har imidlertid beholdt medlemskapet i Statens Pensjonskasse, og for nytilsatte har arbeidsgiver har opprettet en ordning med tilsvarende betingelser, lik den gjelder i bl.a. symfoniorkestrene. Overenskomsten og lønnsbestemmelsene trådte i kraft For musikere med særskilte oppgaver ble det senere forhandlet fram en særavtale med bestemmelser om tilleggslønn etter oppgavens art. For leilighetsvis ansatte musikere ble timelønnen fastsatt til kr 355,00 med virkning fra 1. april Stiftelsen Harmonien (BFO) I forhandlingene med Stiftelsen Harmonien ble det oppnådd enighet om et generelt lønnstillegg på kr med virkning fra 1. juni. Alle gruppeledere fikk et ytterligere tillegg på kr fra samme tidspunkt. Med virkning fra 1. november ble turnéplikten utvidet med 7 dager pr. sesong mot et nytt lønnstillegg på kr 6.000, og fra samme tidspunkt ble det lokalt forhandlet fram en avtale om fonograminnspillinger og vederlag for dette. For leilighetsvis ansatte musikere ble timelønnen økt fra kr 325,00 til kr 355,00 med virkning fra 1. august Stiftelsen Oslo-filharmonien (OFO) I forhandlinger med Stiftelsen Oslo-filharmonien ble det oppnådd enighet om et generelt lønnstillegg på kr med virkning fra 1. april. Konsertmestrene ble gitt et ytterligere lønnstillegg på 1 lønnstrinn. Det ble dessuten gjort enkelte mindre endringer i arbeidstidsbestemmelsene. For leilighetsvis ansatte musikere ble timelønnen økt fra kr 340,00 til kr 360,00 med virkning fra 1. april.

19 Stiftelsen Tromsø Symfoniorkester I forhandlinger med Stiftelsen Tromsø Symfoniorkester ble det oppnådd enighet om et generelt lønnstillegg på kr med virkning fra 1. april. Det ble også avtalt at musikerne kan pålegges medvirkning i fonograminnspilling med inntil 80 minutter ferdig innspilt musikk pr. sesong. Denne rammen ble utvidet med nye 80 minutter fra 1. oktober, mot et ytterligere lønnstillegg på kr Overenskomsten ble utvidet til å omfatte alle ansatte i virksomheten, unntatt daglig leder. For leilighetsvis ansatte musikere ble timelønnen økt fra kr 340,00 til kr 360,00 med virkning fra 1. april Stiftelsen Trondheim Symfoniorkester (TSO) I forhandlinger med Stiftelsen Trondheim Symfoniorkester ble det oppnådd enighet om et generelt lønnstillegg på kr med virkning fra 1. mai. Det ble også avtalt endringer i arbeidstidsbestemmelsene som betyr at det kan holdes kveldsprøver i forbindlese med opera- og ballettproduksjoner, og at det holdes prøver og konserter til sammen 5 lørdager og søndager pr. år. Med virkning fra 1. november ble det avtalt plikt til medvirkning ved innspilling av inntil 150 minutter musikk for fonogram pr. år, mot et ytterligere lønnstillegg på kr For leilighetsvis ansatte musikere ble timelønnen økt fra kr 340,00 til kr 360,00 med virkning fra 1. mai Uravstemmingen I uravstemmingene i orkestrene deltok 64,9 % (337) av MFOs 519 stemmeberettigete medlemmer. Av disse stemte 94,4 % ja. Den relativt lave deltakelsen skyldes ført og fremst at avstemmingen kolliderte med turnéfravær for musikerne i Oslo-filharmonien Den Norske Opera (DNO) Forhandlingene og resultatet Partene begynte allerede i januar 2003 arbeidet med å utforme en ny overenskomst for virksomheten, hvor et av målene var å tilpasse arbeidstidsbestemmelsene og lønnsnivået til operaens behov for aktivitetsøkning fra til innflytting i nytt operahus i Dette arbeidet munnet våren 2004 ut i et utkast til ny overenskomst som ble lagt til grunn for forhandlingene. I forhandlingene ble det oppnådd enighet om en del mindre endringer i utkastet. Bl.a. ble det innarbeidet bestemmelser tre uker rullerende arbeidsplaner. Det ble med virkning fra 1. januar 2005 også avtalt en årlig godtgjøring på kr til konsert- og treningsantrekk for musikere og dansere. Med virkning fra 1. april ble det gitt et generelt tillegg på kr 6000, og det ble med virkning fra 1. november satt av en pott på gjennomsnittlig kr pr. årsverk til lønnsjusteringer. Det ble videre avtalt at det skal innføres en ordning med forestillingspenger for ballettdansere i forbindelse med mellomoppgjøret i 2005.

20 Lønnssatsene for leilighetsvis ansatte musiker og sangere ble øket med kroner pr. time med virkning fra 1. april. Selv om lønnstilleggene i sum ble relativt høye sammenlignet med det fleste andre virksomhetene i NAVO-området, er oppfatningen blant MFOs medlemmer og tillitsvalgte at det er nødvendig med vesentlig større lønnstillegg for at operaens utøvergrupper skal komme opp på et lønnsnivå som er akseptabelt i forhold til den nye overenskomstens arbeidstidsbestemmelser og sammenlignbare stillinger i symfoniorkestrene Uravstemmingen I uravstemmingen ved Den Norske Opera deltok 77,2 % (156) av MFOs 202 stemmeberettigete medlemmer. Av disse stemte 67,9 % ja Teateroverenskomsten Forhandlingene og resultatet Teateroverenskomsten består fortsatt som felleoverenskomst for teatrene som er tilsluttet Norsk teater- og orkesterforening (NTO) og Arbeidsgiverforeningen NAVO. I forhandlinger med Norsk teater- og orkesterforening og teatrenes forhandlingsutvalg ble det oppnådd enighet om et generelt lønnstillegg på kr og en justeringspott på kr pr. årsverk, begge deler med virkning fra 1. april. Det ble samtidig avtalt helt nye arbeidstidsbestemmelser for teatermusikere, og nye lønnsbestemmelser for leilighetsvis ansatte musikere. De nye lønnsbestemmelsene innebærer at også leilighetsvis ansatte musikere som hovedregel lønnes med månedslønn Uravstemmingen I uravstemmingen i teatrene deltok 56,0 % (56) av MFOs 100 stemmeberettigete medlemmer. Av disse stemte 82,1 % ja Norsk rikskringkasting (Kringkastingsorkestret) Forhandlingene og resultatet Etter mekling ble det oppnådd enighet om et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. april. For musikerne i Kringkastingsorkestret ble det i tillegg gjort enkelte endringer i lønnsplanene og endringer noen særskilte godtgjøringsbestemmelser. Lønnssatsen for leilighetsvis ansatte musikere ble øket til kr 357,00 pr. time Uravstemmingen I uravstemmingen i teatrene deltok 95,0 % (57) av MFOs 60 stemmeberettigete medlemmer. Alle stemte ja NAVO Helse Forhandlingene og resultatet Det ble etter mekling i de sentrale forhandlingene gitt et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. mai til de faggruppene hvor MFO organiserer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2003

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2003 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Generelt... 1 1.1.2 Arbeidsoppgavene... 1 1.1.3 Ledelse og administrasjon...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2005

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2005 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Ledelse og administrasjon... 1 1.2 Medlemmene... 1 1.3 Fylkeslagene...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2002

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2002 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Generelt... 1 1.1.2 Arbeidsoppgavene... 1 1.1.3 Ledelse og administrasjon...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Ledelse og administrasjon... 1 1.3 Medlemmene... 1 1.4 Fylkeslagene...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001 1 Organisasjonen 1.1 Innledning 1.1.1 Etableringen Etableringen av MFO er basert på likelydende vedtak i de respektive forbunds landsmøter i 1999 og 2000. Her heter det bla.: Norsk Musikerforbund, Norsk

Detaljer

SAK. Årsmelding 2011. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding 2011. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3b Årsmelding 2011 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2008

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2008 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2007

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2007 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2009

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2009 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Ledelse og administrasjon... 1 1.3.1 Endringer i forbundsledelsen...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2013

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 Innhold side 1 Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Valgt ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1 1.5 Regionlagene... 1 1.6

Detaljer

SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3c Årsmelding 2012 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS Status: Historisk Ikrafttredelse: 01-01-2010 Type: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: 01-01-2010 Utsteder: KS Utskrevet av: Knut Simble Dato: 10-01-2012 1 / 6Kommuneforlaget Side

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 11 Valg Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 11 Valg a) Valg iht. vedtektene Vedlegg 1-4

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

SAK. Årsmelding Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3a Årsmelding 2010 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2010

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 side 1 Innhold 1 Organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Lokaler... 5 1.3 Valgt ledelse og administrasjon... 5 1.4 Medlemmene... 5 1.5 Regionlagene... 6 1.6 MFOS 3.

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2011

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Innhold side 1 Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Valgt ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1 1.5 Regionlagene... 1 1.6

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2016 - Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Vi viser til rundskriv 3/2016 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget

Detaljer

Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. tirsdag 10. november 2009

Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. tirsdag 10. november 2009 Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen tirsdag 10. november 2009 1 Presentasjon av MFO MFOs medlemmer Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er et fagforbund for musikere, sangere, dansere,

Detaljer

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen NTFs vedtekter Foreningens formål er: 1. å samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 12. 30. april 2016 og endte med et anbefalt forhandlingsresultat. Unios forhandlingsutvalg

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\00 Vedtekter og programmer\egne vedtekter\mfo Kontingentreglement 110101.docx Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar

Detaljer

Tariffrevisjonen pr det anbefalte forslaget er vedtatt

Tariffrevisjonen pr det anbefalte forslaget er vedtatt Side 1 av 5 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt Vi viser til rundskriv nr. 06/2014 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Statsbudsjettene 2006 2012

Statsbudsjettene 2006 2012 Kulturutredning 2014 - Vedlegg til innspill fra NTO Statsbudsjettene 2006 2012 1. Statsbudsjettene 2006 2012 Prosentvise årlige økninger i lønns- og priskompensasjon og Bevilgede tilskudd som volumøkninger

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Tariffrevisjonen pr 01.05.1998 forslaget vedtatt Vi viser til rundskriv nr 17/98. KA s medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret i staten 2016 Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Økonomi YS, LO og Unio 1,15 % generelt tillegg pr 1. mai 1,5 % lokal pott pr 1. juli Forhandlingene skal være avsluttet

Detaljer

St.prp. nr. 86 ( )

St.prp. nr. 86 ( ) St.prp. nr. 86 (2000-2001) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2001 m.v. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 18. mai 2001, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006:

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: ARBEIDSRETTEN Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: Landsorganisasjonen i Norge, med Musikernes fellesorganisasjon (advokat Einar Stueland) mot KS (KS Advokatene

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon

Musikernes fellesorganisasjon Vedtekter fra 30. oktober 2010 1 Navn og formål Vedtekter fra 30. oktober 2010 1.1 Musikernes fellesorganisasjon (MFO) - forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger - er opprettet fra 1. januar 2001

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2012

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Innhold side 1 Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Valgt ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1 1.5 Regionlagene... 1 1.6

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen. mandag 9. november 2009

Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen. mandag 9. november 2009 Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen mandag 9. november 2009 1 Presentasjon av MFO MFOs medlemmer Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er et fagforbund for musikere, sangere, dansere, pedagoger,

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 3 28. april 2010 kl. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010 samt KS krav/tilbud nr. 2, 21. april.

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 3 15. juni kl 09.00 Foreslåtte endringer i kursiv og understreket.

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 88 (2008 2009) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2008 oo000oo Dokument 1 7.mai kl 0900 HOVEDAVTALE 3.6 Rett til permisjon Valgte

Detaljer

Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør

Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør (Standard kontrakt for ansettelse av dirigent og instruktør i musikkorps) De fleste korpsstyrer har opplevd situasjoner hvor de har behov for hjelp og

Detaljer

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid UTDANNINGSFORBUNDET In n: 2 9 JUN 2011 ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL [Ark Beh: År 2011, den 22.juni ble det holdt forhandlinger om særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolene, Til stede fra

Detaljer

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Agenda Tema i årets oppgjør Lønn Pensjon Hovedavtalen Beredskap Tema i årets oppgjør Lønn Ramme (frontfagsmodell) Innretning på lønnstillegg (profil

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene Tariffoppgjøret i staten 2016 Til medlemmene Årets tarifforhandlinger mellom LO Stat og staten ble avsluttet etter tvungen mekling 26.mai 2016. Det har vært krevende forhandlinger og en krevende mekling.

Detaljer

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015 DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019 Endret på landsmøte i 2015 1 Innhold 1 Formål og virkeområde... 3 2 Medlemskap... 4 3 Rettigheter og plikter... 4 4 Organisasjon... 5 4.1. Landsmøte...

Detaljer

S Æ R A V T A L E. mellom. Musikernes fellesorganisasjon. Forsvaret

S Æ R A V T A L E. mellom. Musikernes fellesorganisasjon. Forsvaret S Æ R A V T A L E mellom Musikernes fellesorganisasjon og Forsvaret om lønns- og arbeidsvilkår for midlertidig tilsatte musikere og sangere i Forsvarets musikk 1 Avtalens virkeområde m.v. 1.1 Omfang Denne

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2014 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2014 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er tirsdag

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

Høring i Familie- og kulturkomiteen. torsdag 15. november 2005

Høring i Familie- og kulturkomiteen. torsdag 15. november 2005 Høring i Familie- og kulturkomiteen torsdag 15. november 2005 1 Presentasjon av MFO MFOs medlemmer Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er et fagforbund for musikere og kirkemusikere, sangere, dansere,

Detaljer

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Aktuelle saker Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Resultat mellomoppgjøret 2011 KS, stat, Pbl-A, Spekter, KA (HSH,

Detaljer

Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området

Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området Forhandlingene med PBL og Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet om ny hovedavtale og hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 25. mai, 8. og 9. juni

Detaljer

Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen)

Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen) SAK 10 Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen) Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Normalvedtekter for regionlag

Normalvedtekter for regionlag SAK 7b Normalvedtekter for regionlag 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 7 Vedtektene Forbundsstyrets

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 DOK 1 16. juni 2014 Justert/endret 17. juni 2014 TARIFFREVISJONEN KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 Akademikerforbundet Den norske kirkes presteforening Det

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1 RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.09.2014 Tid: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481/2117415 eller e-post

Detaljer

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Sammensetning Sentralt forhandlingsutvalg (SF) har i perioden høsten 2009 våren 2011 hatt følgende sammensetning: Jan Theien, Akershus (leder),

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 2 11. juni kl 16.45 Foreslåtte endringer i fete typer, kursiv

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2014 KA KRAV/TILBUD NR. 2 19. JUNI 2014 KLOKKEN 16:00 I. ØKONOMI 2014 a) Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 2,15 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.04.2014,

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 1 18. april 2013 kl. 10.30 Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i KS, kapittel 4, punkt 4.A.5 Regulering 2. avtaleår:

Detaljer

Veiledning for tilsetting av dirigent og instruktør

Veiledning for tilsetting av dirigent og instruktør Veiledning for tilsetting av dirigent og instruktør (Anbefalt standard kontrakt for tilsetting av dirigent og instruktør for musikklag tilknyttet Norsk Musikkråd) De fleste styrer har opplevd situasjoner

Detaljer