SAK. Årsmelding Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK. Årsmelding 2011. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar"

Transkript

1 SAK 3b Årsmelding 2011 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar

2

3 MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets årsmeldinger for landsmøteperioden Forbundsstyrets innstillinger: a) Årsmelding for 2010 Vedlegg 1 Forbundsstyrets innstilling: Forbundets årsmelding for 2010 godkjennes. b) Årsmelding for 2011 Vedlegg 2 Forbundsstyrets innstilling: Forbundets årsmelding for 2011 godkjennes. c) Årsmelding for 2012 Vedlegg 3 Forbundsstyrets innstilling: Forbundets årsmelding for 2012 godkjennes. d) Årsmelding for 2013 Vedlegg 4 Forbundsstyrets innstilling: Forbundets årsmelding for 2013 godkjennes.

4

5 Årsmelding 2011

6

7 Årsmelding 2011 Innhold side 1 Innhold 1 Organisasjonen Innledning Lokaler Valgt ledelse og administrasjon Medlemmene Regionlagene Representantskapet Forbundsstyret Arbeidsutvalget Kontrollkomiteen Scenekunstutvalget Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter Stipendkomiteen for teatermedarbeidere Annen fast representasjon LOs representantskap LO-sekretariatet LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg LOs utvalg for etnisk likestilling LOs homoutvalg LOs sentrale ungdomsutvalg LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning LOs koordineringsutvalg for verving og medlemsservice Styret for Sørmarka AS LO-favør LOs kontaktmøter om IA-oppfølgingen LOs forskningspolitiske forum LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe LO Kommune LO Stat Kommuneansattes hovedsammenslutning Oslo (KAH) Kunstnernettverket Norwaco Gramo Fond for lyd og bilde Fond for utøvende kunstnere Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon Foreningen scenekunst.no Music Export Norway AS Rikskonsertenes utøverforum Riksscene for norsk og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans Spellemann AS Rock City Namsos Norsk komité for International Music Council (IMC) Utvalg i kirkelig tariffområde Kirkerådet Den norske kirkes presteforening... 6

8 Årsmelding 2011 Innhold side Norsk Musikkpedagogisk Union, Nordisk Union for Musikkutdannere og International Society for Music Education (ISME) Nordisk kirkemusikkråd Nordisk Musikerunion (NMU) Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) Musikk-Kultur AS Særskilt representasjon LO Kommunes kommunalkonferanse LO Stats kartellkonferanse LOs utdanningskonferanse LOs organisasjonskonferanse Kirkemøtet Norsk kulturråds årskonferanse Økonomi og drift Den alminnelige økonomiske situasjonen Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Frivillige forsikringer Instrument- og utstyrsforsikring if skadeforsikring Reiseforsikring Europeiske forsikring Provisjon Tariffområdene Innledning Hovedtariffavtalen Overenskomsten Staten Generelt Hovedtariffavtalen Arbeidsgiverforeningen Spekter Generelt Overenskomstområde Overenskomstområde Overenskomstområde Spekter Helse Virke (tidligere HSH) Generelt Overenskomstene Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådene Resultatet KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Hovedtariffavtalen Norsk rikskringkasting (frilansoverenskomsten og takster for noteskriving) Andre arbeidsområder Politisk arbeid Generelt Forsvarets musikk Profesjonelt kor Utdanningspolitisk plattform... 15

9 Årsmelding 2011 Innhold side Kulturskolene Statsbudsjettet Internasjonalt arbeid Nordisk kirkemusikkråd Høringsuttalelser og andre uttalelser Organisasjonsutvikling og faglig skolering Kurs for ledere og tillitsvalgte Tariffseminar for tillitsvalgte i orkestrene og Den Norske Opera & Ballett Scenekunstseminar Kurs for medlemmer i regionlagenes styrer Kurs for tillitsvalgte i videregående skole Kurs for tillitsvalgte i statlig tariffområde Kurs for nye tillitsvalgte Andre lokale og regionale kurs Opplæringsvirksomheten mv for kirkelig ansatte Spesielle medlemsmøter og medlemskurs m.m Musikermøtet Medlemskurs om pensjonsordninger for frilansere Studentmønstringen Samarbeidsavtaler med andre organisasjoner Kommunikasjon og profilering Musikk-Kultur Internett Profilering på festivaler... 18

10 Årsmelding 2011 side 1 1 Organisasjonen 1.1 Innledning Virksomheten i 2011 tok utgangspunkt i det nye prinsipprogrammet som ble vedtatt av landsmøtet i november Blant de viktigste oppgavene var forhandlinger om lønnsreguleringer i de fleste tariffområdene; fullføringen av det utvalgsarbeidet som ble igangsatt i symfoniorkestrene, Det Norske Blåseensemble og Den Norske Opera etter konflikten og tariffrevisjonene i 2006, med sikte på å komme til enighet om reviderte avtaler i løpet av året. oppfølging av arbeidet med forbedring av pensjons- og trygderettighetene for deltidsansatte, frilansere og næringsdrivende; oppfølging av arbeidet for å sikre kunstfagenes plass i skoleverket og i høyere utdanning; arbeidet for fastsetting av minimumskrav til kulturskolevirksomhet; igangsetting av arbeidet i organisasjonskomiteen som ble oppnevnt på grunnlag av landsmøtets vedtak; styrking av tillitsvalgtopplæringen og rekruttering av nye medlemmer og medlemsgrupper. 1.2 Lokaler Disse arbeidsoppgavene og andre punkter i prinsipprogrammet er nærmere omtalt andre steder i årsmeldingen. Forbundet leier kontorlokaler i Statstilsattes Hus AS i Møllergata 10 i Oslo. 1.3 Valgt ledelse og administrasjon Forbundsleder Renée Rasmussen og nestlederne Hans Ole Rian og Anders Hovind ble lønnet i hele stillinger. I 2011 hadde forbundet 14 ansatte i til sammen 13,3 årsverk. 1.4 Medlemmene MFO hadde pr registrert medlemmer og ved utgangen av året medlemmer, dvs. en tilgang på 137 medlemmer. Det ble registrert til sammen 542 innmeldinger i Regionlagene Forbundets 10 regionlag besto uforandret med følgende inndeling: MFO Oslo, Akershus og Østfold (leder: Ellen Harlem). MFO Hedmark og Oppland (leder: Aagot Meyer til årsmøtet 11. mars Deretter Birgitte Rosenberg.). MFO Vestfold, Buskerud og Telemark (leder: Geir-Otto Nilsson). MFO Agder (leder: Tarjei Fjørtoft). MFO Rogaland (leder: Rønnaug Magnussen til årsmøtet 25. februar. Deretter Rønnaug Bakke).

11 Årsmelding 2011 side 2 MFO Hordaland og Sogn og Fjordane (leder: Tom Harry Halvorsen). MFO Møre og Romsdal (leder: Odd Fossum). MFO Trøndelag (leder: Ingrid Smalås). MFO Nordland (leder: Øivind Bakken). MFO Troms, Finnmark og Svalbard (leder: Tørris Koløen Bakke til årsmøtet i Deretter Silje Ryeng). 1.6 Representantskapet Representantskapets årlige møte ble avholdt 9. juni i Åsgårdstrand. Blant de særskilte sakene som ble behandlet var forslag fra MFO Oslo, Akershus og Østfold om MFOs satsing på frilansere og om oppfølging av arbeidet med tidsressursene for kulturskolelærere. 1.7 Forbundsstyret Forbundsstyret hadde i 2011 følgende sammensetning: Forbundsleder: Renée Rasmussen. Nestledere: Hans Ole Rian. Anders Hovind. Styremedlemmer: Pål Rullestad. Ingjerd Grøm. Bengt Norbakken. Wenche Høidal Husom. Elin Primberg Skogdal. Kjetil Garvik. Torbjørn Eide. Geir Solum. Eirik Raude. Liv Runesdatter. Susanne Torgersen. Trude Nordeng Rougnø (ansattes representant). Vararepresentanter: Kristin Skiftun. Robert Coates. Ivar Jarle Eliassen. Tarjei Fjørtoft. Hege Monica Eskedal. Dag Rønnekleiv. Kristin Bjørhei. Rasmus Heggdal. Mari Giske. Åshild Vetrhus. Stine Mari Langstrand. Anders Odden. Stein Jacob Nordbø. Forbundsstyret hadde 5 møter og behandlet 91 protokollerte saker i Administrasjonsleder Annett Klem og seniorrådgiver Odd Langklopp var sekretærer for forbundsstyret.

12 Årsmelding 2011 side Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget i 2011 av forbundsleder Renée Rasmussen og nestlederne Hans Ole Rian og Anders Hovind. Trude Nordeng Rougnø møtte som ansattes representant med Hege Tangen som vararepresentant. Arbeidsutvalget holdt 10 møter og behandlet 236 protokollerte saker. Administrasjonsleder Annett Klem og seniorrådgiver Odd Langklopp var sekretærer for arbeidsutvalget. 1.9 Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen i 2011 av Børre Velsrud (leder), Karin Trelease og Geir Wold (medlemmer), med vararepresentantene (1) Einar Knutssøn Heier og (2) Anne Randi Albertsen Scenekunstutvalget Scenekunstutvalget besto i 2011 av Pål Rullestad (Norsk Operasangerforbund, leder), Kristin Skiftun (Norsk Teaterinspisientforening), Arne Stavø Auråker og Gry Espenes (Norsk Sufflørforbund) og Line Alsaker (Oslo Ballettforening). Utvalget hadde 2 møter i Forbundssekretær Tore Walmsnæss var sekretær for utvalget Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter er oppnevnt av forbundsstyret og besto i 2011 av musiker Kjell Samkopf (stipendkomiteens leder), musiker Trond Dahlen, musiker Per Flemstrøm, musiker Svein Haugen, sanger Guro Gravem Johansen, sanger Kristin Kjølberg, musiker Svenn Erik Kristoffersen, musiker Torbjørn Kvist, musiker Birger Mistereggen, musiker Geir Otto Nilsson, musiker Knut Reiersrud og musiker Nora Taksdal. Forbundssekretær Trond Brandal var sekretær for komiteen Stipendkomiteen for teatermedarbeidere Stipendkomiteen for teatermedarbeidere er oppnevnt av forbundsstyret og besto i 2011 av inspisient Bjarne Stensrud (stipendkomiteens leder), inspisient Kristin Skiftun og inspisient Pål Pande-Rolfsen, med sufflør Iselin Ivarson som varamedlem. Forbundsstyremedlem Pål Rullestad var komiteens sekretær Annen fast representasjon LOs representantskap I LOs representantskap møtte MFOs nestlederne Hans Ole Rian og Anders Hovind som forbundets representanter, med forbundsstyremedlemmene Wenche Høidal Husom (1) og Ingjerd Grøm (2) som vararepresentanter. Forbundsleder Renée Rasmussen møtte i egenskap av vararepresentant til LO-sekretariatet LO-sekretariatet I LO-sekretariatet møtte forbundsleder Renée Rasmussen som 7. vararepresentant.

13 Årsmelding 2011 side LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg I LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg møtte nestleder Hans Ole Rian, med forbundsleder Renée Rasmussen som vararepresentant LOs utvalg for etnisk likestilling Til LOs utvalg for etnisk likestilling var forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø oppnevnt som forbundets representant, med forbundssekretær Janne Hegna som vararepresentant LOs homoutvalg I LOs homoutvalg har nestleder Hans Ole Rian møtt som MFOS representant LOs sentrale ungdomsutvalg I LOs sentrale ungdomsutvalg møtte forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø som forbundets representant, med nestleder Hans Ole Rian som vararepresentant LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning I LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning møtte nestleder Hans Ole Rian LOs koordineringsutvalg for verving og medlemsservice I LOs koordineringsutvalg for verving og medlemsservice møtte nestleder Hans Ole Rian som forbundets representant Styret for Sørmarka AS Administrasjonsleder Annett Klem var valgt inn som vararepresentant til styret for Sørmarka LO-favør I fellesutvalget for LO-favør møtte administrasjonsleder Annett Klem. I leverandør- og organisasjonskomiteen møte Annett Klem med regnskapssekretær Bente Olsen som vararepresentant LOs kontaktmøter om IA-oppfølgingen Forbundssekretær Janne Hegna møtte som forbundets faste representant i LOs obligatoriske kontaktmøter om oppfølgingen av avtalen om inkluderende arbeidsliv LOs forskningspolitiske forum I LOs forskningspoliske forum møtte nestleder Hans Ole Rian som MFOs representant LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe I LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe møtte nestleder Hans Ole Rian som MFOs representant LO Kommune I styret for LO kommune møtte nestleder Hans Ole Rian som forbundets representant, med forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø som vararepresentant. I forhandlingsrådet i LO Kommune møtte nestleder Hans Ole Rian og forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø som forbundets representanter. I LO Kommunes forhandlingsutvalg møtte nestleder Hans Ole Rian som forbundets representant med forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø som vararepresentant.

14 Årsmelding 2011 side 5 I LO Kommunes seksjon for kultur og utdanning møtte nestleder Hans Ole Rian og forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske som MFOs representanter. På årsmøtet i LO Kommune møtte forbundsleder Renée Rasmussen og nestleder Hans Ole Rian som forbundets representanter LO Stat Forbundsleder Renée Rasmussen møtte som forbundets representant i styret for LO Stat, med nestleder Hans Ole Rian som vararepresentant Kommuneansattes hovedsammenslutning Oslo (KAH) I styret for KAH møtte forbundssekretær Janne Hegna som MFOs representant Kunstnernettverket Nestleder Anders Hovind møtte som MFOs representant på møter i Kunstnernettverket (etablert i 2010) Norwaco Forbundsleder Renée Rasmussen var valgt som vararepresentant i Norwacos styre for perioden Seniorrådgiver Odd Langklopp var valgt som medlem i fordelingsnemnda for perioden Forbundssekretær Trond Brandal var valgt som medlem i valgkomiteen for Forbundsleder Renée Rasmussen og nestleder Anders Hovind deltok på Norwacos årsmøte i mai MFO var også representert i ledelsen for flere av sektorene i Norwaco Gramo Forbundsleder Renée Rasmussen var valgt som styremedlem i Gramo Seniorrådgiver Odd Langklopp var valgt som medlem i kontrollkomiteen Fond for lyd og bilde Forbundsleder Renée Rasmussen er oppnevnt som styremedlem i Fond for lyd og bilde fra 1. januar 2009 til 31. desember Fond for utøvende kunstnere I styret for Fond for utøvende kunstnere ble forbundsleder Renée Rasmussen oppnevnt som medlem med nestleder Hans Ole Rian som personlig vararepresentant for 2011 og Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon Forbundsleder Renée Rasmussen møtte som forbundets representant i styret for Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon, med nestleder Hans Ole Rian som vararepresentant Foreningen scenekunst.no MFO tilsluttet seg i 2011 Foreningen scenekunst.no, som har til formål å drifte nettstedet Scenekunst.no. Avtalen om tilslutning til foreningen gjelder til 1. august Forbundsleder Renée Rasmussen ble oppnevnt som MFOs styremedlem, med forbundssekretær Tore Walmsnæss som vararepresentant Music Export Norway AS I styret for Music Export Norway AS møtte forbundsadvokat Lars Christian Fjeldstad som nestleder i styret, med forbundsleder Renée Rasmussen som vararepresentant.

15 Årsmelding 2011 side Rikskonsertenes utøverforum Som MFO representanter i Rikskonsertenes utøverforum var Einy Langmoen, Eirik Raude, Håkon Høgemo og Øyonn Groven Myhren oppnevnt som MFOs representanter, med Knut Lothe, Berit Norbakken Solset, Rasmus Rohde og Torill Eriksen som vararepresentanter Riksscene for norsk og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans For perioden har MFO og Norske Dansekunstnere i fellesskap oppnevnt Unni Løvlid (MFO) som medlem i styret for Riksscenen, med Peder Horgen (NoDa) som vararepresentant Spellemann AS De årlige Spellemannprisene deles ut av av et aksjeselskap; Spellemann AS. MFO er ikke blant eierne i selskapet, men er likevel representert i styret og bidrar økonomisk til gjennomføringen av prisutdelingene. MFOs styrerepresentant i 2011 var forbundsleder Renée Rasmussen, med nestleder Hans Ole Rian som vararepresentant Rock City Namsos Forbundsleder Renée Rasmussen var nestleder i styret for Rock City Namsos i Norsk komité for International Music Council (IMC) Forbundsleder Renée Rasmussen var forbundets representant i den norske IMC-komiteen Utvalg i kirkelig tariffområde I det sentrale OU-styret i KA-området møtte forbundssekretær Trond Dahlen. I OU-styrets Fagutvalg for kirkemusikk var Anders Eidsten Dahl og Ingrid Smalås oppnevnt som medlemmer av MFO. Kantor Ingjerd Grøm var oppnevnt som uavhengig medlem og utvalgets leder Kirkerådet I Kirkerådets Forum for kateketikk møtte forbundssekretær Trond Dahlen. I Kirkerådets Forum for kulturrådgivning møtte nestleder Bengt Norbakken, fra november 2011 nestleder Anders Hovind, og forbundssekretær Trond Dahlen. I Kirkerådets Fagråd for liturgikk var Jørn Fevang og Bjørn Vevang oppnevnt som medlemmer av MFO Den norske kirkes presteforening I Presteforeningens Fagråd for liturgikk møtte Bjørn Vevang og Jørn Fevang Norsk Musikkpedagogisk Union, Nordisk Union for Musikkutdannere og International Society for Music Education (ISME) I styret i Norsk Musikkpedagogisk Union møtte nestleder Hans Ole Rian som forbundets representant. Hans Ole Rian er styreleder i Norsk Musikkpedagogisk Union. Hans Ole Rian og forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske var norske representanter i styremøter i Nordisk Union for Musikkutdannere (NUMU). Hans Ole Rian er ISME National Affiliate (INA) for Norge Nordisk kirkemusikkråd I Nordisk kirkemusikkråd (NKR) møtte regionlagsleder Ingrid Smalås og forbundsstyremedlem Anders Eidsten Dahl som forbundets representanter.

16 Årsmelding 2011 side Nordisk Musikerunion (NMU) I henhold til Nordisk Musikerunions vedtekter møter forbundsleder i NMUs styre Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) MFO er i inneværende kongressperiode ( ) ikke representert i styret for FIM. Renée Rasmussen har deltatt på møter i FIM European Group. Til FIMs internasjonale orkesterkonferanse i Amsterdam i mars 2011 stilte MFO med en delagasjon som besto av forbundsleder Renée Rasmussen, forbundssekretær Tore Walmsnæss, forbundsstyremedlemmene Torbjørn Eide og Geir Solum, og tillitsvalgte Dagfinn Rohde BFO), Einar Heier (TSO), Terje Wiedswang (SSO), Ellen Fjørtoft (KSO), Kristin Bjørhei (DNBE), Jan Koop og Jaran Stenvik (DNO&B), Aslak Sørgaard (NOSO), Ingrid Uddu (KORK) og Britt Johnsrud (FMKV) Musikk-Kultur AS Generalforsamlingen i Musikk-Kultur AS ble holdt 9. juni Følgende styre ble valgt: Nicolaas A. Kippenbroeck (styreleder), Hans Ole Rian (nestleder), Camilla S. Brauer, Wenche Høidal Husom, Øyonn Groven Myhren og Bengt Norbakken (styremedlemmer), med Kjetil Garvik og Trond Dahlen som varamedlemmer Særskilt representasjon LO Kommunes kommunalkonferanse På LO Kommunes kommunalkonferanse i 2011 deltok forbundsleder Renée Rasmussen og nestlederne Hans Ole Rian og Anders Hovind LO Stats kartellkonferanse Forbundsleder Renée Rasmussen og forbundssekretær Tore Walmsnæss deltok på LO Stats kartellkonferanse i LOs utdanningskonferanse Nestleder Hans Ole Rian deltok på LOs utdanningskonferanse i LOs organisasjonskonferanse Nestleder Anders Hovind deltok på LOs organisasjonskonferanse i Kirkemøtet Nestleder Anders Hovind og forbundssekretær Trond Dahlen møtte som observatør under deler Kirkemøtet Norsk kulturråds årskonferanse Forbundsleder Renée Rasmussen deltok på Norsk kulturråds årskonferanse i 2011.

17

18 Årsmelding 2011 side 9 2 Økonomi og drift 2.1 Den alminnelige økonomiske situasjonen Den alminnelige økonomiske situasjonen framgår av regnskapene og den regnskapsmessige årsberetningen. 2.2 Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Grunnforsikringen omfattet (5 785) medlemmer ved utgangen av året. Det ble i 2011 innbetalt kr (kr ) i premie og utbetalt kr (kr ) i erstatning til medlemmer og medlemmers etterlatte. Kollektiv hjemforsikring Den kollektive hjemforsikringen omfattet (5 651) ordinære medlemmer og 660 (669) studentmedlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr i premie og utbetalt kr i erstatning. 2.3 Frivillige forsikringer Instrument- og utstyrsforsikring if skadeforsikring Instrumentforsikringen var tegnet av (2 200) medlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr (kr ) i premie Reiseforsikring Europeiske forsikring Reiseforsikringen var tegnet av (1 572) medlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr (kr ) i premie Provisjon MFO mottok kr (kr ) i provisjon for arbeidet med de to frivillige forsikringene i Tall i parentes gjelder 2010

19

20 Årsmelding 2011 side 11 3 Tariffområdene 3.1 Innledning Alle MFOs løpende overenskomster var inngått for 2 år fra 1. april eller 1. mai 2010, og forhandlingene i 2011 ble ført på grunnlag av bestemmelsene om lønnsregulering i annet avtaleår og eventuelle andre særskilte forhandlingsbestemmelser i de enkelte avtalene. De endelige forhandlingskravene ble vedtatt av arbeidsutvalget eller forhandlingsutvalgene etter fullmakt fra forbundsstyret. 3.2 KS MFO forhandler i dette tariffområdet sammen med øvrige LO-forbund innenfor paraplyen LO Kommune. Hovedtariffavtalen er likevel inngått mellom KS og hvert enkelt forbund Hovedtariffavtalen Det ble i forhandlinger oppnådd enighet om et generelt tillegg på 1,72 prosent av grunnlønnen og regulering av minstelønnssatsene med virkning fra 1. mai. 3.3 Oslo kommune MFO forhandler i dette tariffområdet i henhold til hovedavtalen sammen med øvrige LO-forbund innenfor paraplyen Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) som er LOs forhandlingssammenslutning i Oslo kommune. Overenskomstene inngås likevel mellom Oslo kommune og hvert enkelt forbund Overenskomsten Det ble etter mekling oppnådd enighet om et generelt tillegg på 3,35 prosent med virkning fra 1. mai. 3.4 Staten Generelt Forhandlingene om hovedtariffavtalen med staten føres for LO-forbundenes vedkommende av forhandlingssammenslutningen LO Stat. MFO og øvrige forbund gir innspill til LO Stat både før og under forhandlingene, og er representert i LO Stats forhandlingsutvalg Hovedtariffavtalen Det ble etter forhandlinger oppnådd enighet om et generelt tillegg på gjennomsnittlig 1,72 prosent på alle lønnstrinn med virkning fra 1. mai, og en avsetning på 0,15 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. oktober. 3.5 Arbeidsgiverforeningen Spekter Generelt MFO forhandler i dette området delvis sammen med andre LO-forbund innenfor paraplyen LO Stat. Det er LO Stat som fører forhandlingene om enkelte overordnede spørsmål, mens forbundet selv forhandler lønn og de fleste andre tariffbestemmelser direkte med de enkelte arbeidsgiverne eller med grupper av virksomheter (teatrene). Virksomhetene i Spekter er delt inn i overenskomstområder. Bortsett fra Norsk rikskringkasting og Stiftelsen MIC er alle MFOs tariffmotparter innenfor Spekter-området også tilsluttet Norsk teater- og orkesterforening (NTO). NTO representerer imidlertid bare teatrene i tariffsammenheng.

21 Årsmelding 2011 side Overenskomstområde Generelt Overenskomstområde 1 omfatter i tariffperioden teatrene, orkestrene, Det Norske Blåseensemble, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund Teateroverenskomsten I forhandlingene med Norsk Teater- og Orkesterforening om revisjon av teateroverenskomsten ble det oppnådd enighet om et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. april. Lønnssatsene for midlertidig ansatte teatermusikere ble regulert tilsvarende Den Norske Opera & Ballett Det ble i forhandlinger oppnådd enighet om et generelt tillegg på kr og økning av forestillingssatsene med virkning fra 1. april. Det ble dessuten satt av en egen pott til ytterligere regulering av lønnen for orkestermusikere. Lønnssatsene for midlertidig ansatt korsangere ble tilsvarende regulert med virkning fra 1. august Nordnorsk Opera og Symfoniorkester Forhandlingene om opprettelse av overenskomst med det nyetablerte Nordnorsk Opera og Symfoniorkester ble sluttført i februar Den nye overenskomsten ble vedtatt etter uravstemning hvor 22 av 42 stemmeberettigete medlemmer stemte ja, og 3 stemte nei Symfoniorkestrene og Det Norske Blåseensemble Det ble i forhandlinger med de enkelte virksomhetene oppnådd om lønnstillegg på kroner. Virkningsdatoene varierte fra 1. april til 1. august Operaen i Kristiansund Iht inngått overenskomst følger lønnsreguleringene og lønnsnivået for musikerne ved Operaen i Kristiansund hovedtariffavtalen med KS og de endringene som blir avtalt der Overenskomstområde Generelt Overenskomstområde 6 omfatter i tariffperioden Norsk Rikskringkasting (med Kringkastingsorkestret). I forhandlingene med Norsk rikskringkasting samarbeider MFO med Kringkastingens Landsforening (NTL) Resultatet Det ble i forhandlinger med Norsk rikskringkasting oppnådd enighet om et generelt som for musikerne utgjør ca. kr pr. år med virkning fra 1. april. Fra 1. juli fikk musikere med høy ansiennitet ytterligere ett lønnstrinn tillegg, i gjennomsnitt ca. kr Overenskomstområde Generelt Spekters overenskomstområde 9 omfatter i tariffperioden en rekke ulike virksomheter. Stiftelsen MIC Norsk Musikkinformasjon inngår i dette området.

22 Årsmelding 2011 side Resultatet Det ble i forhandlinger oppnådd enighet om et generelt tillegg på 3,5 prosent med virkning fra 1. april. Det ble fra samme dato også gitt individuelle lønnstillegg til enkelte ansatte Spekter Helse Generelt Helseforetakene inngår i et eget overenskomstområde med særskilt avtalestruktur i Spekter Resultatet Forhandlingene med Spekter Helse ført fram til enighet om et generelt tillegg på 2,4 prosent med virkning fra 1. juli. 3.6 Virke (tidligere HSH) Generelt Området omfatter private virksomheter som i all hovedsak finansieres med offentlige tilskudd, herunder ideelle organisasjoner (Norges Musikkorps Forbund og Norsk musikkråd m.fl.), folkehøgskoler, private sykehus, barneverninstitusjoner m.v. Det er opprettet landsoverenskomster for ulike grupper av arbeidsgivere. MFO er part i alle avtaler hvor forbundet har berørte medlemmer Overenskomstene Forhandlingene Forhandlingene i dette området ble innledet etter at resultatene fra forhandlinger og mekling med både staten og KS var klare, og endte med tilsvarende resultater. 3.7 Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådene Resultatet Etter forhandlinger ble det oppnådd enighet om lønnsreguleringer tilsvarende det som var avtalt i staten. 3.8 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Hovedtariffavtalen Forhandlingene i dette tariffområdet ble ført etter at resultatet av meklingen med KS var kjent. I forhandlingene fremmet MFO og øvrige arbeidstakerorganisasjoner krav om tilsvarende endringer. Det ble i forhandlingene oppnådd enighet om et generelt lønnstillegg på 1,72 prosent og regulering av minstelønnssatsene med virkning fra 1. mai. 3.9 Rikskonsertene Forhandlingene med Rikskonsertene om revisjon av overenskomsten for korttidsengasjerte utøvere ble ikke gjenopptatt i Norsk rikskringkasting (frilansoverenskomsten og takster for noteskriving) Forhandlingene om revisjon av overenskomsten med Norsk rikskringkasting AS om lønns- og arbeidsvilkår mv. for midlertidig ansatte musikere (frilansoverenskomsten) avtalen om takster for noteskriving ble ikke gjenopptatt i 2011.

23

24 Årsmelding 2011 side 15 4 Andre arbeidsområder 4.1 Politisk arbeid Generelt MFO arbeidet også i 2010 med høringsuttalelser, direkte kontakt med politikere og deltakelse i den offentlige debatten om mange aktuelle politiske saker Forsvarets musikk Forsvarets ledelse viste heller ikke 2011 noen vilje til å følge opp intensjonene i den stortingsmeldingen om kulturvirksomheten i Forsvaret som ble lagt fram i MFO hadde nær kontakt med den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet gjennom hele året, med sikte på å få skjermet bevilgningene til musikkvirksomheten mot nye reduksjoner, og å få styrket Musikkinspektoratets stilling i Forsvarets organisasjon. Arbeidet fortsatte inn i Profesjonelt kor Det ble i 2011 klart at staten ikke ville bidra til å finansiere etableringen av et nytt og selvstendig profesjonelt kor i Norge. Flere av orkesterinstitusjonene tok imidlertid initiativ til å opprette vokalensembler som en del av orkestervirksomheten. MFO fulgte denne utviklingen nøye, uten at det ble behov for nye innspill Utdanningspolitisk plattform Forbundsstyret vedtok i desember 2011 MFOs første utdanningspolitiske plattform, som er en oppsummering av MFOs prinsipielle holdninger til aktuelle utdanningspolitiske saker og forhold Kulturskolene MFO fulgte også i 2011 opp debatten etter Kulturskoleutvalgets innstilling fra høsten Sammen med Oslo SV, Oslo Ap og Skolenes Landsforbund arrangerte MFO et åpent møte om kulturskolene den 13. april. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen innledet til debatt med utgangspunkt i Kulturskoleutvalgets rapport Statsbudsjettet Forbundets ledelse og andre medarbeidere møtte i oktober i budsjetthøringene i flere stortingskomiteer, og la fra MFOs synspunkter på budsjettforslagene fra Regjeringen og fagdepartementene. Se også punkt Internasjonalt arbeid Nordisk kirkemusikkråd Nordisk kirkemusikkråd (NKR) består av 10 representanter for de fem nordiske lands fagforeninger innen kirkelig tariffområde. Rådet sammenkaller med 18 måneders mellomrom til Nordisk faglig konferanse og arrangerer på rundgang mellom landene hvert 4. år Nordisk kirkemusikksymposium (NKM). Arbeidet i Nordisk kirkemusikkråd i 2011 handlet mye om forberedelsene til Nordisk kirkemusikksymposium i Reykjavik i Høringsuttalelser og andre uttalelser MFO avga følgende høringsuttalelser o.l. i 2011: Til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om Kirkeforliket. Til Kulturdepartementet om endring av forskrifter om stipender. Til Kulturdepartementet om endringer i åndsverkloven.

25 Årsmelding 2011 side 16 Til Kulturdepartementet om kvotefordeling av kunstnerstipend. Til Kulturdepartementet om stipend basert på gjennomført kunstutdanning. Til Kunnskapsdepartementet om endring av privatskoleloven - små og verneverdige håndverksfag. Til Kunnskapsdepartementet om endring i opplæringsloven - kompetanseregler m.m. Til Kunnskapsdepartementet om rapporten Kulturskoleløftet - kulturskole for alle. Til LO om forsvarssjefens fagmilitære råd. Til LO om rapporten Kulturskoleløftet - kulturskole for alle. Til Utdanningsdirektoratet om felemakerfaget som nytt lærefag. MFO avga i tillegg følgende uttalelser på eget initiativ: Til Kulturdepartementet om prosess med å avklare Rikskonsertenes rolle. Til Kunnskapsdepartementet om ny rammeplan for faglærerutdanningene. Til Stortingets utenriks- og forsvarskomité om forslag til statsbudsjett for Til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité om forslaget til statsbudsjett for Til Stortingets Familie- og kulturkomité om forslaget til statsbudsjett for Organisasjonsutvikling og faglig skolering Kurs for ledere og tillitsvalgte Det ble i mars 2011 gjennomført kurs for ledere og tillitsvalgte i kulturskolene med nær 40 deltakere. Hovedtemaene var strategi for kulturskoleutvikling, kulturskoleløftet, talentutvikling og tariffavtalene. Nestleder Hans Ole Rian og forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø var kursledere Tariffseminar for tillitsvalgte i orkestrene og Den Norske Opera & Ballett I april 2011 ble det gjennomført tariffseminar for tillitsvalgte i orkestrene og Den Norske Opera & Ballett med situasjonsrapporter fra virksomhetene, pensjonsspørsmål, prøvespill og tariff som hovedtemaer. Seminaret ble holdt på danskebåten med innlagt besøk hos Dansk Musiker Forbund i København. Det var nær 20 deltakere på seminaret. Forbundssekretær Tore Walmsnæss var seminarleder Scenekunstseminar Det årlige scenekunstseminaret for tillitsvalgte og medlemmer i scenekunstseksjonen ble holdt i april med musikalutviklingen og avvikling av store arrangementer som hovedtemaer. Seminaret samlet nær 40 deltakere, og ble ledet av forbundsstyremedlem Pål Rullestad (leder av scenekunstutvalget) Kurs for medlemmer i regionlagenes styrer I forbindelse med representantskapets møte ble det juni gjennomført kurs for ledere og styremedlemmer i regionlagene. Det ble orientert om organisasjonskomiteens arbeid, og verving og samarbeid med LOs distriktskontorer og lokalorganisasjoner var blant de øvrige temaene. Forbundssekretær Janne Hegna var kursleder Kurs for tillitsvalgte i videregående skole I oktober ble det gjennomført kurs for tillitsvalgte i videregående skole. Blant temaene var evaluering av kunnskapsløftet, kompetanse og ferdigheter hos

26 Årsmelding 2011 side 17 elevene på MDD-linjene, rekruttering av tillitsvalgte, nettverk for meningsutveksling, arbeidstidsavtalen og lokale særavtaler. Kurset samlet 23 deltakere. Nestleder Hans Ole Rian og forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø var kursledere Kurs for tillitsvalgte i statlig tariffområde I november ble det holdt kurs for tillitsvalgte i det statlige tariffområdet. Hovedtemaene var midlertidige tilsettinger, omstillinger og nedbemanninger og forberedelsene til tariffrevisjonen i Det var 12 deltakere på kurset, hvor Tore Walmsnæss var kursleder Kurs for nye tillitsvalgte I desember 2011 ble det gjennomført grunnkurs for nye tillitsvalgte med 25 deltakere. Nestleder Anders Hovind og forbundssekretær Janne Hegna var kursledere. Det ble også i løpet av året gjennomført lokale kurs med styremedlemmene i hvert enkelt regionlag Andre lokale og regionale kurs Tillitsvalgte og ansatte i forbundet har i tillegg medvirket i flere lokale og regionale kurs organisert og finansiert av forbundet eller regionlagene Opplæringsvirksomheten mv for kirkelig ansatte OU-styret i KA-sektoren forvalter felles midler fra arbeidsgivervirksomhetene og arbeidstakerne til opplærings- og utviklingstiltak. OU-styret består av 8 medlemmer, med 4 medlemmer fra hhv arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. På arbeidstakersiden er følgende organisasjoner representert: Fagforbundet, MFO, Delta og Diakonforbundet. Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) er nedsatt av OU-styret for å forvalte budsjetterte midler innen fastsatte satsingsområder for kirkemusikk. Utvalget består av 5 medlemmer, to oppnevnt av hhv KA og MFO, og ett uavhengig medlem. 4.5 Spesielle medlemsmøter og medlemskurs m.m Musikermøtet 2011 Det etter hvert årlige musikermøtet ble holdt 10. januar, som tidligere i samarbeid med Norsk Jazzforum og GramArt. Temaene var bl.a. endringer i aksjeloven og nye muligheter for små næringsdrivende, med statssekretær Halvard Ingebrigtsen; og levekårene for kunstnerne ned statssekretær Lubna Jaffery. Omkring 100 musikere og 20 andre interesserte deltok Medlemskurs om pensjonsordninger for frilansere I september ble det i samarbeid med MFO Oslo, Akershus og Østfold holdt medlemskurs om pensjonsordninger for frilansere. Det var 20 deltakere på kurset, hvor pensjonsrådgiver Birger Myhr foreleste Studentmønstringen I oktober 2011 gjennomførte MFO sin alle første konferanse for studentmedlemmer. Konferansen kom i stand etter initiativ fra studentmedlemmer som deltok som delegater på landsmøtet i 2010, og ble holdt over to dager på Sørmarka med 24 deltakere. Temaene var verdien av å være organisert, medlemstilbudet i MFO, studenter i arbeidslivet og utdanningspolitikk.

27 Årsmelding 2011 side 18 Konferansen ble ledet av forbundsstyremedlem (studentrepresentant) Susanne Torgersen i samarbeid med de nevnte studentdelegatene, og med bistand fra forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø og seniorrådgiver Odd Langklopp. 4.6 Samarbeidsavtaler med andre organisasjoner De tidligere inngåtte samarbeidsavtalene med Norges Offisersforbund, Norske Kunsthåndverkere (NK), Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Dansekunstnere (NoDa) og Norsk Skuespillerforbund ble videreført i Etter at Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD) i 2009 gikk samen med Landslaget for Spelemenn i den nye organisasjonen FolkOrg, er ikke samarbeidsavtalen mellom MFO og NFD fornyet. 4.7 Kommunikasjon og profilering Musikk-Kultur MFO abonnerte som tidligere på tidsskriftet Musikk-Kultur til sine medlemmer. Musikk-Kultur kom ut med 10 utgivelser, hvorav 2 dobbeltnummer i Internett MFO har etablert egen hjemmeside på internett under domenenavnet Nettsiden inneholder nyheter og annen informasjon rettet til medlemmer, tillitsvalgte og andre interesserte. Forbundssekretær Trond Breste Brandal var web-ansvarlig. I 2011 ble det startet opp et arbeid med å revidere og modernisere nettsidene Profilering på festivaler MFO og regionlagene hadde stands eller profilerte seg på annen måte på følgende festivaler i 2011: Festspillene i Nord-Norge, Inferno (Oslo), Oslo Jazzfestival, Slottsfjellfestivalen (Tønsberg), Øyafestivalen (Oslo), Musikkfest Oslo, Hilmarfestivalen og Oslo internasjonale kirkemusikkfestival.

28

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2013

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 Innhold side 1 Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Valgt ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1 1.5 Regionlagene... 1 1.6

Detaljer

SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3c Årsmelding 2012 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2009

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2009 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Ledelse og administrasjon... 1 1.3.1 Endringer i forbundsledelsen...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2011

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Innhold side 1 Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Valgt ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1 1.5 Regionlagene... 1 1.6

Detaljer

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 11 Valg Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 11 Valg a) Valg iht. vedtektene Vedlegg 1-4

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2008

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2008 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2012

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Innhold side 1 Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Valgt ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1 1.5 Regionlagene... 1 1.6

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2010

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 side 1 Innhold 1 Organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Lokaler... 5 1.3 Valgt ledelse og administrasjon... 5 1.4 Medlemmene... 5 1.5 Regionlagene... 6 1.6 MFOS 3.

Detaljer

SAK. Årsmelding Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3a Årsmelding 2010 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Ledelse og administrasjon... 1 1.3 Medlemmene... 1 1.4 Fylkeslagene...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2003

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2003 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Generelt... 1 1.1.2 Arbeidsoppgavene... 1 1.1.3 Ledelse og administrasjon...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2005

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2005 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Ledelse og administrasjon... 1 1.2 Medlemmene... 1 1.3 Fylkeslagene...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2007

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2007 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2004

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2004 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Ledelse og administrasjon... 1 1.2 Medlemmene... 1 1.3 Fylkeslagene...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2002

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2002 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Generelt... 1 1.1.2 Arbeidsoppgavene... 1 1.1.3 Ledelse og administrasjon...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001 1 Organisasjonen 1.1 Innledning 1.1.1 Etableringen Etableringen av MFO er basert på likelydende vedtak i de respektive forbunds landsmøter i 1999 og 2000. Her heter det bla.: Norsk Musikerforbund, Norsk

Detaljer

Organisasjonskomiteens innstilling

Organisasjonskomiteens innstilling SAK 6 Organisasjonskomiteens innstilling Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

SAK. Konstituering. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Konstituering. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 1 Konstituering Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 1 Konstituering Forbundsstyrets innstillinger:

Detaljer

Normalvedtekter for regionlag

Normalvedtekter for regionlag SAK 7b Normalvedtekter for regionlag 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 7 Vedtektene Forbundsstyrets

Detaljer

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen NTFs vedtekter Foreningens formål er: 1. å samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen)

Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen) SAK 10 Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen) Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag

Detaljer

Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen. mandag 9. november 2009

Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen. mandag 9. november 2009 Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen mandag 9. november 2009 1 Presentasjon av MFO MFOs medlemmer Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er et fagforbund for musikere, sangere, dansere, pedagoger,

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\00 Vedtekter og programmer\egne vedtekter\mfo Kontingentreglement 110101.docx Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar

Detaljer

MFO en robust og effektiv organisasjon Innstilling fra MFOs organisasjonskomité januar 2013

MFO en robust og effektiv organisasjon Innstilling fra MFOs organisasjonskomité januar 2013 MFO en robust og effektiv organisasjon Innstilling fra MFOs organisasjonskomité januar 2013 Innledning Mandat Komiteens arbeid Organisasjonskomiteens konklusjon Om MFO MFOs historie MFOs organisering Antall

Detaljer

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 3. mars kl. 11:00 til fredag 4. mars 2016 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen. mandag 24. oktober 2011

Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen. mandag 24. oktober 2011 Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen mandag 24. oktober 2011 MFOs merknader til budsjettforslaget fra Kulturdepartementet Kap. 314, 320, 321, 323, 324, 335 og 337 Generelt MFO ser med glede på at

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Organisasjonsfasen: 1. Januar 2006-1. Juli 2008 ORGANISASJONS- OG EVALUERINGSPROSJEKT I LANDSMØTEPERIODEN 2005-2009 2009 Fase A. Organisasjonsfasen (til 1. Juli

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. tirsdag 10. november 2009

Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. tirsdag 10. november 2009 Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen tirsdag 10. november 2009 1 Presentasjon av MFO MFOs medlemmer Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er et fagforbund for musikere, sangere, dansere,

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015 DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019 Endret på landsmøte i 2015 1 Innhold 1 Formål og virkeområde... 3 2 Medlemskap... 4 3 Rettigheter og plikter... 4 4 Organisasjon... 5 4.1. Landsmøte...

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ på valgtidspunktet.

Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ på valgtidspunktet. Valgregler til KAs landsråd (jf. Vedtekten 7c) Vedtatt av Landsråd 2016. Valgregler til landsråd for nasjonalt rettssubjekt 1. Det nasjonale rettssubjekt ved Kirkerådet oppnevner/velger 1 medlem pr. 93

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

2H Årsmelding fra UNIO-studentene

2H Årsmelding fra UNIO-studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Unio-studentene består av representanter fra studentorganisasjonene til Unios forbund. Forbundene er Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008.

REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008. NORSK LOGOPEDLAG REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008. Tid: Lørdag 8. og søndag 9. mars 2008. Sted: Deltakere: Hotel Bristol, Oslo Hovedstyret: Leder Ole- Andreas Holmsen, nestleder Marit Molund Koss, sekretær

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

OM NY. Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes)

OM NY. Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes) URAVSTEMMING OM NY HOVEDAVTALE Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes) Avgi stemme på www.ka.no eller på stemmeseddel på siste side. Styret i

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Landsmøte Skolenes landsforbund april 2017 Innstilling fra valgkomitéen

Landsmøte Skolenes landsforbund april 2017 Innstilling fra valgkomitéen Sak 8 a) Valg Valg av forbundsledelsen Landsmøte Skolenes landsforbund 3. 6. april 2017 Innstilling fra valgkomitéen Verv Namn Fylke Yrkesbakgrunn Leiar Anne Finborud Oslo Pedagog GS 1. nestleiar Terje

Detaljer

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post:

Detaljer

PROTOKOLL INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGER OM LØNNSREGULERING FOR 2. AVTALEÅR

PROTOKOLL INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGER OM LØNNSREGULERING FOR 2. AVTALEÅR PROTOKOLL INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGER OM LØNNSREGULERING FOR 2. AVTALEÅR År 2011, den 4. april, ble det holdt forhandlingsmøte etter hovedavtalens 7 annet ledd mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Høring i Familie- og kulturkomiteen. torsdag 15. november 2005

Høring i Familie- og kulturkomiteen. torsdag 15. november 2005 Høring i Familie- og kulturkomiteen torsdag 15. november 2005 1 Presentasjon av MFO MFOs medlemmer Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er et fagforbund for musikere og kirkemusikere, sangere, dansere,

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon

Musikernes fellesorganisasjon Vedtekter fra 30. oktober 2010 1 Navn og formål Vedtekter fra 30. oktober 2010 1.1 Musikernes fellesorganisasjon (MFO) - forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger - er opprettet fra 1. januar 2001

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Adm.dir.

ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Adm.dir. ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen Adm.dir. Tom Bolstad 1 Enkelt organisasjonskart 2 Econas administrasjon 3 Dilemma

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 5. juni 2013 SAMFO Vedtekter 1 Innhold Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo 1. Navn 4 2. Formål 4 3. Oppgaver 4 4. Medlemmer 5 5. Kontingent 5 6. Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

Dagsorden punkt 2. Konstituering

Dagsorden punkt 2. Konstituering Dagsorden punkt 2 Konstituering Fagforbundets 2. ordinære landsmøte 23. 27. november 2009 Dagsordens punkt 2.2 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1 Godkjennelse av fullmaktene 2.2 Godkjennelse av

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Vertshuset, Røros Møtedato: 26.08. 27.08.2013 Tid: 11:00-11:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

ÅRSBERETNING NFF REGION MIDT FOR 2016

ÅRSBERETNING NFF REGION MIDT FOR 2016 ÅRSBERETNING NFF REGION MIDT FOR 2016 NFFs landsmøte vedtok en stor organisasjonsendring i november 2013. Et viktig element i denne omleggingen var at de 20 avdelingene i NFF ble erstattet av 5 regioner

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

SAMFO SAMFO. vedtekter. Sist endret på 26. ordinære generalforsamling den 9. juni 2011

SAMFO SAMFO. vedtekter. Sist endret på 26. ordinære generalforsamling den 9. juni 2011 vedtekter SAMFO vedtekter s SAMFO Sist endret på 26. ordinære generalforsamling den 9. juni 2011 vedtekter Innhold 1 Navn 3 2 Formål 3 3 Oppgaver 3 4 Medlemmer 4 5 Kontingent 4 6 Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området År 2006, den 27. september, 10., 16., 17., 20. og 27. oktober ble det holdt forhandlingsmøter

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 02.01.09 03.08.09 01.09.09 Endring siste måned Endring fra 02.01.09 01 Østfold 18 179 18 263 18223-40 44 02 Akershus 21 012 21 282 21226-56 214 03 Oslo 34

Detaljer

personlig vararepresentant

personlig vararepresentant Saknr. 8594/08 Ark.nr. 033. Saksbehandler: Birgitta Skjønhaug Berit Myhre VALG TIL DIVERSE STYRER, REPRESENTANTSKAP OG RÅD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer