SAK. Årsmelding Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK. Årsmelding 2011. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar"

Transkript

1 SAK 3b Årsmelding 2011 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar

2

3 MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets årsmeldinger for landsmøteperioden Forbundsstyrets innstillinger: a) Årsmelding for 2010 Vedlegg 1 Forbundsstyrets innstilling: Forbundets årsmelding for 2010 godkjennes. b) Årsmelding for 2011 Vedlegg 2 Forbundsstyrets innstilling: Forbundets årsmelding for 2011 godkjennes. c) Årsmelding for 2012 Vedlegg 3 Forbundsstyrets innstilling: Forbundets årsmelding for 2012 godkjennes. d) Årsmelding for 2013 Vedlegg 4 Forbundsstyrets innstilling: Forbundets årsmelding for 2013 godkjennes.

4

5 Årsmelding 2011

6

7 Årsmelding 2011 Innhold side 1 Innhold 1 Organisasjonen Innledning Lokaler Valgt ledelse og administrasjon Medlemmene Regionlagene Representantskapet Forbundsstyret Arbeidsutvalget Kontrollkomiteen Scenekunstutvalget Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter Stipendkomiteen for teatermedarbeidere Annen fast representasjon LOs representantskap LO-sekretariatet LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg LOs utvalg for etnisk likestilling LOs homoutvalg LOs sentrale ungdomsutvalg LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning LOs koordineringsutvalg for verving og medlemsservice Styret for Sørmarka AS LO-favør LOs kontaktmøter om IA-oppfølgingen LOs forskningspolitiske forum LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe LO Kommune LO Stat Kommuneansattes hovedsammenslutning Oslo (KAH) Kunstnernettverket Norwaco Gramo Fond for lyd og bilde Fond for utøvende kunstnere Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon Foreningen scenekunst.no Music Export Norway AS Rikskonsertenes utøverforum Riksscene for norsk og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans Spellemann AS Rock City Namsos Norsk komité for International Music Council (IMC) Utvalg i kirkelig tariffområde Kirkerådet Den norske kirkes presteforening... 6

8 Årsmelding 2011 Innhold side Norsk Musikkpedagogisk Union, Nordisk Union for Musikkutdannere og International Society for Music Education (ISME) Nordisk kirkemusikkråd Nordisk Musikerunion (NMU) Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) Musikk-Kultur AS Særskilt representasjon LO Kommunes kommunalkonferanse LO Stats kartellkonferanse LOs utdanningskonferanse LOs organisasjonskonferanse Kirkemøtet Norsk kulturråds årskonferanse Økonomi og drift Den alminnelige økonomiske situasjonen Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Frivillige forsikringer Instrument- og utstyrsforsikring if skadeforsikring Reiseforsikring Europeiske forsikring Provisjon Tariffområdene Innledning Hovedtariffavtalen Overenskomsten Staten Generelt Hovedtariffavtalen Arbeidsgiverforeningen Spekter Generelt Overenskomstområde Overenskomstområde Overenskomstområde Spekter Helse Virke (tidligere HSH) Generelt Overenskomstene Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådene Resultatet KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Hovedtariffavtalen Norsk rikskringkasting (frilansoverenskomsten og takster for noteskriving) Andre arbeidsområder Politisk arbeid Generelt Forsvarets musikk Profesjonelt kor Utdanningspolitisk plattform... 15

9 Årsmelding 2011 Innhold side Kulturskolene Statsbudsjettet Internasjonalt arbeid Nordisk kirkemusikkråd Høringsuttalelser og andre uttalelser Organisasjonsutvikling og faglig skolering Kurs for ledere og tillitsvalgte Tariffseminar for tillitsvalgte i orkestrene og Den Norske Opera & Ballett Scenekunstseminar Kurs for medlemmer i regionlagenes styrer Kurs for tillitsvalgte i videregående skole Kurs for tillitsvalgte i statlig tariffområde Kurs for nye tillitsvalgte Andre lokale og regionale kurs Opplæringsvirksomheten mv for kirkelig ansatte Spesielle medlemsmøter og medlemskurs m.m Musikermøtet Medlemskurs om pensjonsordninger for frilansere Studentmønstringen Samarbeidsavtaler med andre organisasjoner Kommunikasjon og profilering Musikk-Kultur Internett Profilering på festivaler... 18

10 Årsmelding 2011 side 1 1 Organisasjonen 1.1 Innledning Virksomheten i 2011 tok utgangspunkt i det nye prinsipprogrammet som ble vedtatt av landsmøtet i november Blant de viktigste oppgavene var forhandlinger om lønnsreguleringer i de fleste tariffområdene; fullføringen av det utvalgsarbeidet som ble igangsatt i symfoniorkestrene, Det Norske Blåseensemble og Den Norske Opera etter konflikten og tariffrevisjonene i 2006, med sikte på å komme til enighet om reviderte avtaler i løpet av året. oppfølging av arbeidet med forbedring av pensjons- og trygderettighetene for deltidsansatte, frilansere og næringsdrivende; oppfølging av arbeidet for å sikre kunstfagenes plass i skoleverket og i høyere utdanning; arbeidet for fastsetting av minimumskrav til kulturskolevirksomhet; igangsetting av arbeidet i organisasjonskomiteen som ble oppnevnt på grunnlag av landsmøtets vedtak; styrking av tillitsvalgtopplæringen og rekruttering av nye medlemmer og medlemsgrupper. 1.2 Lokaler Disse arbeidsoppgavene og andre punkter i prinsipprogrammet er nærmere omtalt andre steder i årsmeldingen. Forbundet leier kontorlokaler i Statstilsattes Hus AS i Møllergata 10 i Oslo. 1.3 Valgt ledelse og administrasjon Forbundsleder Renée Rasmussen og nestlederne Hans Ole Rian og Anders Hovind ble lønnet i hele stillinger. I 2011 hadde forbundet 14 ansatte i til sammen 13,3 årsverk. 1.4 Medlemmene MFO hadde pr registrert medlemmer og ved utgangen av året medlemmer, dvs. en tilgang på 137 medlemmer. Det ble registrert til sammen 542 innmeldinger i Regionlagene Forbundets 10 regionlag besto uforandret med følgende inndeling: MFO Oslo, Akershus og Østfold (leder: Ellen Harlem). MFO Hedmark og Oppland (leder: Aagot Meyer til årsmøtet 11. mars Deretter Birgitte Rosenberg.). MFO Vestfold, Buskerud og Telemark (leder: Geir-Otto Nilsson). MFO Agder (leder: Tarjei Fjørtoft). MFO Rogaland (leder: Rønnaug Magnussen til årsmøtet 25. februar. Deretter Rønnaug Bakke).

11 Årsmelding 2011 side 2 MFO Hordaland og Sogn og Fjordane (leder: Tom Harry Halvorsen). MFO Møre og Romsdal (leder: Odd Fossum). MFO Trøndelag (leder: Ingrid Smalås). MFO Nordland (leder: Øivind Bakken). MFO Troms, Finnmark og Svalbard (leder: Tørris Koløen Bakke til årsmøtet i Deretter Silje Ryeng). 1.6 Representantskapet Representantskapets årlige møte ble avholdt 9. juni i Åsgårdstrand. Blant de særskilte sakene som ble behandlet var forslag fra MFO Oslo, Akershus og Østfold om MFOs satsing på frilansere og om oppfølging av arbeidet med tidsressursene for kulturskolelærere. 1.7 Forbundsstyret Forbundsstyret hadde i 2011 følgende sammensetning: Forbundsleder: Renée Rasmussen. Nestledere: Hans Ole Rian. Anders Hovind. Styremedlemmer: Pål Rullestad. Ingjerd Grøm. Bengt Norbakken. Wenche Høidal Husom. Elin Primberg Skogdal. Kjetil Garvik. Torbjørn Eide. Geir Solum. Eirik Raude. Liv Runesdatter. Susanne Torgersen. Trude Nordeng Rougnø (ansattes representant). Vararepresentanter: Kristin Skiftun. Robert Coates. Ivar Jarle Eliassen. Tarjei Fjørtoft. Hege Monica Eskedal. Dag Rønnekleiv. Kristin Bjørhei. Rasmus Heggdal. Mari Giske. Åshild Vetrhus. Stine Mari Langstrand. Anders Odden. Stein Jacob Nordbø. Forbundsstyret hadde 5 møter og behandlet 91 protokollerte saker i Administrasjonsleder Annett Klem og seniorrådgiver Odd Langklopp var sekretærer for forbundsstyret.

12 Årsmelding 2011 side Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget i 2011 av forbundsleder Renée Rasmussen og nestlederne Hans Ole Rian og Anders Hovind. Trude Nordeng Rougnø møtte som ansattes representant med Hege Tangen som vararepresentant. Arbeidsutvalget holdt 10 møter og behandlet 236 protokollerte saker. Administrasjonsleder Annett Klem og seniorrådgiver Odd Langklopp var sekretærer for arbeidsutvalget. 1.9 Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen i 2011 av Børre Velsrud (leder), Karin Trelease og Geir Wold (medlemmer), med vararepresentantene (1) Einar Knutssøn Heier og (2) Anne Randi Albertsen Scenekunstutvalget Scenekunstutvalget besto i 2011 av Pål Rullestad (Norsk Operasangerforbund, leder), Kristin Skiftun (Norsk Teaterinspisientforening), Arne Stavø Auråker og Gry Espenes (Norsk Sufflørforbund) og Line Alsaker (Oslo Ballettforening). Utvalget hadde 2 møter i Forbundssekretær Tore Walmsnæss var sekretær for utvalget Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter er oppnevnt av forbundsstyret og besto i 2011 av musiker Kjell Samkopf (stipendkomiteens leder), musiker Trond Dahlen, musiker Per Flemstrøm, musiker Svein Haugen, sanger Guro Gravem Johansen, sanger Kristin Kjølberg, musiker Svenn Erik Kristoffersen, musiker Torbjørn Kvist, musiker Birger Mistereggen, musiker Geir Otto Nilsson, musiker Knut Reiersrud og musiker Nora Taksdal. Forbundssekretær Trond Brandal var sekretær for komiteen Stipendkomiteen for teatermedarbeidere Stipendkomiteen for teatermedarbeidere er oppnevnt av forbundsstyret og besto i 2011 av inspisient Bjarne Stensrud (stipendkomiteens leder), inspisient Kristin Skiftun og inspisient Pål Pande-Rolfsen, med sufflør Iselin Ivarson som varamedlem. Forbundsstyremedlem Pål Rullestad var komiteens sekretær Annen fast representasjon LOs representantskap I LOs representantskap møtte MFOs nestlederne Hans Ole Rian og Anders Hovind som forbundets representanter, med forbundsstyremedlemmene Wenche Høidal Husom (1) og Ingjerd Grøm (2) som vararepresentanter. Forbundsleder Renée Rasmussen møtte i egenskap av vararepresentant til LO-sekretariatet LO-sekretariatet I LO-sekretariatet møtte forbundsleder Renée Rasmussen som 7. vararepresentant.

13 Årsmelding 2011 side LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg I LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg møtte nestleder Hans Ole Rian, med forbundsleder Renée Rasmussen som vararepresentant LOs utvalg for etnisk likestilling Til LOs utvalg for etnisk likestilling var forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø oppnevnt som forbundets representant, med forbundssekretær Janne Hegna som vararepresentant LOs homoutvalg I LOs homoutvalg har nestleder Hans Ole Rian møtt som MFOS representant LOs sentrale ungdomsutvalg I LOs sentrale ungdomsutvalg møtte forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø som forbundets representant, med nestleder Hans Ole Rian som vararepresentant LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning I LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning møtte nestleder Hans Ole Rian LOs koordineringsutvalg for verving og medlemsservice I LOs koordineringsutvalg for verving og medlemsservice møtte nestleder Hans Ole Rian som forbundets representant Styret for Sørmarka AS Administrasjonsleder Annett Klem var valgt inn som vararepresentant til styret for Sørmarka LO-favør I fellesutvalget for LO-favør møtte administrasjonsleder Annett Klem. I leverandør- og organisasjonskomiteen møte Annett Klem med regnskapssekretær Bente Olsen som vararepresentant LOs kontaktmøter om IA-oppfølgingen Forbundssekretær Janne Hegna møtte som forbundets faste representant i LOs obligatoriske kontaktmøter om oppfølgingen av avtalen om inkluderende arbeidsliv LOs forskningspolitiske forum I LOs forskningspoliske forum møtte nestleder Hans Ole Rian som MFOs representant LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe I LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe møtte nestleder Hans Ole Rian som MFOs representant LO Kommune I styret for LO kommune møtte nestleder Hans Ole Rian som forbundets representant, med forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø som vararepresentant. I forhandlingsrådet i LO Kommune møtte nestleder Hans Ole Rian og forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø som forbundets representanter. I LO Kommunes forhandlingsutvalg møtte nestleder Hans Ole Rian som forbundets representant med forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø som vararepresentant.

14 Årsmelding 2011 side 5 I LO Kommunes seksjon for kultur og utdanning møtte nestleder Hans Ole Rian og forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske som MFOs representanter. På årsmøtet i LO Kommune møtte forbundsleder Renée Rasmussen og nestleder Hans Ole Rian som forbundets representanter LO Stat Forbundsleder Renée Rasmussen møtte som forbundets representant i styret for LO Stat, med nestleder Hans Ole Rian som vararepresentant Kommuneansattes hovedsammenslutning Oslo (KAH) I styret for KAH møtte forbundssekretær Janne Hegna som MFOs representant Kunstnernettverket Nestleder Anders Hovind møtte som MFOs representant på møter i Kunstnernettverket (etablert i 2010) Norwaco Forbundsleder Renée Rasmussen var valgt som vararepresentant i Norwacos styre for perioden Seniorrådgiver Odd Langklopp var valgt som medlem i fordelingsnemnda for perioden Forbundssekretær Trond Brandal var valgt som medlem i valgkomiteen for Forbundsleder Renée Rasmussen og nestleder Anders Hovind deltok på Norwacos årsmøte i mai MFO var også representert i ledelsen for flere av sektorene i Norwaco Gramo Forbundsleder Renée Rasmussen var valgt som styremedlem i Gramo Seniorrådgiver Odd Langklopp var valgt som medlem i kontrollkomiteen Fond for lyd og bilde Forbundsleder Renée Rasmussen er oppnevnt som styremedlem i Fond for lyd og bilde fra 1. januar 2009 til 31. desember Fond for utøvende kunstnere I styret for Fond for utøvende kunstnere ble forbundsleder Renée Rasmussen oppnevnt som medlem med nestleder Hans Ole Rian som personlig vararepresentant for 2011 og Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon Forbundsleder Renée Rasmussen møtte som forbundets representant i styret for Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon, med nestleder Hans Ole Rian som vararepresentant Foreningen scenekunst.no MFO tilsluttet seg i 2011 Foreningen scenekunst.no, som har til formål å drifte nettstedet Scenekunst.no. Avtalen om tilslutning til foreningen gjelder til 1. august Forbundsleder Renée Rasmussen ble oppnevnt som MFOs styremedlem, med forbundssekretær Tore Walmsnæss som vararepresentant Music Export Norway AS I styret for Music Export Norway AS møtte forbundsadvokat Lars Christian Fjeldstad som nestleder i styret, med forbundsleder Renée Rasmussen som vararepresentant.

15 Årsmelding 2011 side Rikskonsertenes utøverforum Som MFO representanter i Rikskonsertenes utøverforum var Einy Langmoen, Eirik Raude, Håkon Høgemo og Øyonn Groven Myhren oppnevnt som MFOs representanter, med Knut Lothe, Berit Norbakken Solset, Rasmus Rohde og Torill Eriksen som vararepresentanter Riksscene for norsk og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans For perioden har MFO og Norske Dansekunstnere i fellesskap oppnevnt Unni Løvlid (MFO) som medlem i styret for Riksscenen, med Peder Horgen (NoDa) som vararepresentant Spellemann AS De årlige Spellemannprisene deles ut av av et aksjeselskap; Spellemann AS. MFO er ikke blant eierne i selskapet, men er likevel representert i styret og bidrar økonomisk til gjennomføringen av prisutdelingene. MFOs styrerepresentant i 2011 var forbundsleder Renée Rasmussen, med nestleder Hans Ole Rian som vararepresentant Rock City Namsos Forbundsleder Renée Rasmussen var nestleder i styret for Rock City Namsos i Norsk komité for International Music Council (IMC) Forbundsleder Renée Rasmussen var forbundets representant i den norske IMC-komiteen Utvalg i kirkelig tariffområde I det sentrale OU-styret i KA-området møtte forbundssekretær Trond Dahlen. I OU-styrets Fagutvalg for kirkemusikk var Anders Eidsten Dahl og Ingrid Smalås oppnevnt som medlemmer av MFO. Kantor Ingjerd Grøm var oppnevnt som uavhengig medlem og utvalgets leder Kirkerådet I Kirkerådets Forum for kateketikk møtte forbundssekretær Trond Dahlen. I Kirkerådets Forum for kulturrådgivning møtte nestleder Bengt Norbakken, fra november 2011 nestleder Anders Hovind, og forbundssekretær Trond Dahlen. I Kirkerådets Fagråd for liturgikk var Jørn Fevang og Bjørn Vevang oppnevnt som medlemmer av MFO Den norske kirkes presteforening I Presteforeningens Fagråd for liturgikk møtte Bjørn Vevang og Jørn Fevang Norsk Musikkpedagogisk Union, Nordisk Union for Musikkutdannere og International Society for Music Education (ISME) I styret i Norsk Musikkpedagogisk Union møtte nestleder Hans Ole Rian som forbundets representant. Hans Ole Rian er styreleder i Norsk Musikkpedagogisk Union. Hans Ole Rian og forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske var norske representanter i styremøter i Nordisk Union for Musikkutdannere (NUMU). Hans Ole Rian er ISME National Affiliate (INA) for Norge Nordisk kirkemusikkråd I Nordisk kirkemusikkråd (NKR) møtte regionlagsleder Ingrid Smalås og forbundsstyremedlem Anders Eidsten Dahl som forbundets representanter.

16 Årsmelding 2011 side Nordisk Musikerunion (NMU) I henhold til Nordisk Musikerunions vedtekter møter forbundsleder i NMUs styre Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) MFO er i inneværende kongressperiode ( ) ikke representert i styret for FIM. Renée Rasmussen har deltatt på møter i FIM European Group. Til FIMs internasjonale orkesterkonferanse i Amsterdam i mars 2011 stilte MFO med en delagasjon som besto av forbundsleder Renée Rasmussen, forbundssekretær Tore Walmsnæss, forbundsstyremedlemmene Torbjørn Eide og Geir Solum, og tillitsvalgte Dagfinn Rohde BFO), Einar Heier (TSO), Terje Wiedswang (SSO), Ellen Fjørtoft (KSO), Kristin Bjørhei (DNBE), Jan Koop og Jaran Stenvik (DNO&B), Aslak Sørgaard (NOSO), Ingrid Uddu (KORK) og Britt Johnsrud (FMKV) Musikk-Kultur AS Generalforsamlingen i Musikk-Kultur AS ble holdt 9. juni Følgende styre ble valgt: Nicolaas A. Kippenbroeck (styreleder), Hans Ole Rian (nestleder), Camilla S. Brauer, Wenche Høidal Husom, Øyonn Groven Myhren og Bengt Norbakken (styremedlemmer), med Kjetil Garvik og Trond Dahlen som varamedlemmer Særskilt representasjon LO Kommunes kommunalkonferanse På LO Kommunes kommunalkonferanse i 2011 deltok forbundsleder Renée Rasmussen og nestlederne Hans Ole Rian og Anders Hovind LO Stats kartellkonferanse Forbundsleder Renée Rasmussen og forbundssekretær Tore Walmsnæss deltok på LO Stats kartellkonferanse i LOs utdanningskonferanse Nestleder Hans Ole Rian deltok på LOs utdanningskonferanse i LOs organisasjonskonferanse Nestleder Anders Hovind deltok på LOs organisasjonskonferanse i Kirkemøtet Nestleder Anders Hovind og forbundssekretær Trond Dahlen møtte som observatør under deler Kirkemøtet Norsk kulturråds årskonferanse Forbundsleder Renée Rasmussen deltok på Norsk kulturråds årskonferanse i 2011.

17

18 Årsmelding 2011 side 9 2 Økonomi og drift 2.1 Den alminnelige økonomiske situasjonen Den alminnelige økonomiske situasjonen framgår av regnskapene og den regnskapsmessige årsberetningen. 2.2 Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Grunnforsikringen omfattet (5 785) medlemmer ved utgangen av året. Det ble i 2011 innbetalt kr (kr ) i premie og utbetalt kr (kr ) i erstatning til medlemmer og medlemmers etterlatte. Kollektiv hjemforsikring Den kollektive hjemforsikringen omfattet (5 651) ordinære medlemmer og 660 (669) studentmedlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr i premie og utbetalt kr i erstatning. 2.3 Frivillige forsikringer Instrument- og utstyrsforsikring if skadeforsikring Instrumentforsikringen var tegnet av (2 200) medlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr (kr ) i premie Reiseforsikring Europeiske forsikring Reiseforsikringen var tegnet av (1 572) medlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr (kr ) i premie Provisjon MFO mottok kr (kr ) i provisjon for arbeidet med de to frivillige forsikringene i Tall i parentes gjelder 2010

19

20 Årsmelding 2011 side 11 3 Tariffområdene 3.1 Innledning Alle MFOs løpende overenskomster var inngått for 2 år fra 1. april eller 1. mai 2010, og forhandlingene i 2011 ble ført på grunnlag av bestemmelsene om lønnsregulering i annet avtaleår og eventuelle andre særskilte forhandlingsbestemmelser i de enkelte avtalene. De endelige forhandlingskravene ble vedtatt av arbeidsutvalget eller forhandlingsutvalgene etter fullmakt fra forbundsstyret. 3.2 KS MFO forhandler i dette tariffområdet sammen med øvrige LO-forbund innenfor paraplyen LO Kommune. Hovedtariffavtalen er likevel inngått mellom KS og hvert enkelt forbund Hovedtariffavtalen Det ble i forhandlinger oppnådd enighet om et generelt tillegg på 1,72 prosent av grunnlønnen og regulering av minstelønnssatsene med virkning fra 1. mai. 3.3 Oslo kommune MFO forhandler i dette tariffområdet i henhold til hovedavtalen sammen med øvrige LO-forbund innenfor paraplyen Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) som er LOs forhandlingssammenslutning i Oslo kommune. Overenskomstene inngås likevel mellom Oslo kommune og hvert enkelt forbund Overenskomsten Det ble etter mekling oppnådd enighet om et generelt tillegg på 3,35 prosent med virkning fra 1. mai. 3.4 Staten Generelt Forhandlingene om hovedtariffavtalen med staten føres for LO-forbundenes vedkommende av forhandlingssammenslutningen LO Stat. MFO og øvrige forbund gir innspill til LO Stat både før og under forhandlingene, og er representert i LO Stats forhandlingsutvalg Hovedtariffavtalen Det ble etter forhandlinger oppnådd enighet om et generelt tillegg på gjennomsnittlig 1,72 prosent på alle lønnstrinn med virkning fra 1. mai, og en avsetning på 0,15 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. oktober. 3.5 Arbeidsgiverforeningen Spekter Generelt MFO forhandler i dette området delvis sammen med andre LO-forbund innenfor paraplyen LO Stat. Det er LO Stat som fører forhandlingene om enkelte overordnede spørsmål, mens forbundet selv forhandler lønn og de fleste andre tariffbestemmelser direkte med de enkelte arbeidsgiverne eller med grupper av virksomheter (teatrene). Virksomhetene i Spekter er delt inn i overenskomstområder. Bortsett fra Norsk rikskringkasting og Stiftelsen MIC er alle MFOs tariffmotparter innenfor Spekter-området også tilsluttet Norsk teater- og orkesterforening (NTO). NTO representerer imidlertid bare teatrene i tariffsammenheng.

21 Årsmelding 2011 side Overenskomstområde Generelt Overenskomstområde 1 omfatter i tariffperioden teatrene, orkestrene, Det Norske Blåseensemble, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund Teateroverenskomsten I forhandlingene med Norsk Teater- og Orkesterforening om revisjon av teateroverenskomsten ble det oppnådd enighet om et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. april. Lønnssatsene for midlertidig ansatte teatermusikere ble regulert tilsvarende Den Norske Opera & Ballett Det ble i forhandlinger oppnådd enighet om et generelt tillegg på kr og økning av forestillingssatsene med virkning fra 1. april. Det ble dessuten satt av en egen pott til ytterligere regulering av lønnen for orkestermusikere. Lønnssatsene for midlertidig ansatt korsangere ble tilsvarende regulert med virkning fra 1. august Nordnorsk Opera og Symfoniorkester Forhandlingene om opprettelse av overenskomst med det nyetablerte Nordnorsk Opera og Symfoniorkester ble sluttført i februar Den nye overenskomsten ble vedtatt etter uravstemning hvor 22 av 42 stemmeberettigete medlemmer stemte ja, og 3 stemte nei Symfoniorkestrene og Det Norske Blåseensemble Det ble i forhandlinger med de enkelte virksomhetene oppnådd om lønnstillegg på kroner. Virkningsdatoene varierte fra 1. april til 1. august Operaen i Kristiansund Iht inngått overenskomst følger lønnsreguleringene og lønnsnivået for musikerne ved Operaen i Kristiansund hovedtariffavtalen med KS og de endringene som blir avtalt der Overenskomstområde Generelt Overenskomstområde 6 omfatter i tariffperioden Norsk Rikskringkasting (med Kringkastingsorkestret). I forhandlingene med Norsk rikskringkasting samarbeider MFO med Kringkastingens Landsforening (NTL) Resultatet Det ble i forhandlinger med Norsk rikskringkasting oppnådd enighet om et generelt som for musikerne utgjør ca. kr pr. år med virkning fra 1. april. Fra 1. juli fikk musikere med høy ansiennitet ytterligere ett lønnstrinn tillegg, i gjennomsnitt ca. kr Overenskomstområde Generelt Spekters overenskomstområde 9 omfatter i tariffperioden en rekke ulike virksomheter. Stiftelsen MIC Norsk Musikkinformasjon inngår i dette området.

22 Årsmelding 2011 side Resultatet Det ble i forhandlinger oppnådd enighet om et generelt tillegg på 3,5 prosent med virkning fra 1. april. Det ble fra samme dato også gitt individuelle lønnstillegg til enkelte ansatte Spekter Helse Generelt Helseforetakene inngår i et eget overenskomstområde med særskilt avtalestruktur i Spekter Resultatet Forhandlingene med Spekter Helse ført fram til enighet om et generelt tillegg på 2,4 prosent med virkning fra 1. juli. 3.6 Virke (tidligere HSH) Generelt Området omfatter private virksomheter som i all hovedsak finansieres med offentlige tilskudd, herunder ideelle organisasjoner (Norges Musikkorps Forbund og Norsk musikkråd m.fl.), folkehøgskoler, private sykehus, barneverninstitusjoner m.v. Det er opprettet landsoverenskomster for ulike grupper av arbeidsgivere. MFO er part i alle avtaler hvor forbundet har berørte medlemmer Overenskomstene Forhandlingene Forhandlingene i dette området ble innledet etter at resultatene fra forhandlinger og mekling med både staten og KS var klare, og endte med tilsvarende resultater. 3.7 Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådene Resultatet Etter forhandlinger ble det oppnådd enighet om lønnsreguleringer tilsvarende det som var avtalt i staten. 3.8 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Hovedtariffavtalen Forhandlingene i dette tariffområdet ble ført etter at resultatet av meklingen med KS var kjent. I forhandlingene fremmet MFO og øvrige arbeidstakerorganisasjoner krav om tilsvarende endringer. Det ble i forhandlingene oppnådd enighet om et generelt lønnstillegg på 1,72 prosent og regulering av minstelønnssatsene med virkning fra 1. mai. 3.9 Rikskonsertene Forhandlingene med Rikskonsertene om revisjon av overenskomsten for korttidsengasjerte utøvere ble ikke gjenopptatt i Norsk rikskringkasting (frilansoverenskomsten og takster for noteskriving) Forhandlingene om revisjon av overenskomsten med Norsk rikskringkasting AS om lønns- og arbeidsvilkår mv. for midlertidig ansatte musikere (frilansoverenskomsten) avtalen om takster for noteskriving ble ikke gjenopptatt i 2011.

23

24 Årsmelding 2011 side 15 4 Andre arbeidsområder 4.1 Politisk arbeid Generelt MFO arbeidet også i 2010 med høringsuttalelser, direkte kontakt med politikere og deltakelse i den offentlige debatten om mange aktuelle politiske saker Forsvarets musikk Forsvarets ledelse viste heller ikke 2011 noen vilje til å følge opp intensjonene i den stortingsmeldingen om kulturvirksomheten i Forsvaret som ble lagt fram i MFO hadde nær kontakt med den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet gjennom hele året, med sikte på å få skjermet bevilgningene til musikkvirksomheten mot nye reduksjoner, og å få styrket Musikkinspektoratets stilling i Forsvarets organisasjon. Arbeidet fortsatte inn i Profesjonelt kor Det ble i 2011 klart at staten ikke ville bidra til å finansiere etableringen av et nytt og selvstendig profesjonelt kor i Norge. Flere av orkesterinstitusjonene tok imidlertid initiativ til å opprette vokalensembler som en del av orkestervirksomheten. MFO fulgte denne utviklingen nøye, uten at det ble behov for nye innspill Utdanningspolitisk plattform Forbundsstyret vedtok i desember 2011 MFOs første utdanningspolitiske plattform, som er en oppsummering av MFOs prinsipielle holdninger til aktuelle utdanningspolitiske saker og forhold Kulturskolene MFO fulgte også i 2011 opp debatten etter Kulturskoleutvalgets innstilling fra høsten Sammen med Oslo SV, Oslo Ap og Skolenes Landsforbund arrangerte MFO et åpent møte om kulturskolene den 13. april. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen innledet til debatt med utgangspunkt i Kulturskoleutvalgets rapport Statsbudsjettet Forbundets ledelse og andre medarbeidere møtte i oktober i budsjetthøringene i flere stortingskomiteer, og la fra MFOs synspunkter på budsjettforslagene fra Regjeringen og fagdepartementene. Se også punkt Internasjonalt arbeid Nordisk kirkemusikkråd Nordisk kirkemusikkråd (NKR) består av 10 representanter for de fem nordiske lands fagforeninger innen kirkelig tariffområde. Rådet sammenkaller med 18 måneders mellomrom til Nordisk faglig konferanse og arrangerer på rundgang mellom landene hvert 4. år Nordisk kirkemusikksymposium (NKM). Arbeidet i Nordisk kirkemusikkråd i 2011 handlet mye om forberedelsene til Nordisk kirkemusikksymposium i Reykjavik i Høringsuttalelser og andre uttalelser MFO avga følgende høringsuttalelser o.l. i 2011: Til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om Kirkeforliket. Til Kulturdepartementet om endring av forskrifter om stipender. Til Kulturdepartementet om endringer i åndsverkloven.

25 Årsmelding 2011 side 16 Til Kulturdepartementet om kvotefordeling av kunstnerstipend. Til Kulturdepartementet om stipend basert på gjennomført kunstutdanning. Til Kunnskapsdepartementet om endring av privatskoleloven - små og verneverdige håndverksfag. Til Kunnskapsdepartementet om endring i opplæringsloven - kompetanseregler m.m. Til Kunnskapsdepartementet om rapporten Kulturskoleløftet - kulturskole for alle. Til LO om forsvarssjefens fagmilitære råd. Til LO om rapporten Kulturskoleløftet - kulturskole for alle. Til Utdanningsdirektoratet om felemakerfaget som nytt lærefag. MFO avga i tillegg følgende uttalelser på eget initiativ: Til Kulturdepartementet om prosess med å avklare Rikskonsertenes rolle. Til Kunnskapsdepartementet om ny rammeplan for faglærerutdanningene. Til Stortingets utenriks- og forsvarskomité om forslag til statsbudsjett for Til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité om forslaget til statsbudsjett for Til Stortingets Familie- og kulturkomité om forslaget til statsbudsjett for Organisasjonsutvikling og faglig skolering Kurs for ledere og tillitsvalgte Det ble i mars 2011 gjennomført kurs for ledere og tillitsvalgte i kulturskolene med nær 40 deltakere. Hovedtemaene var strategi for kulturskoleutvikling, kulturskoleløftet, talentutvikling og tariffavtalene. Nestleder Hans Ole Rian og forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø var kursledere Tariffseminar for tillitsvalgte i orkestrene og Den Norske Opera & Ballett I april 2011 ble det gjennomført tariffseminar for tillitsvalgte i orkestrene og Den Norske Opera & Ballett med situasjonsrapporter fra virksomhetene, pensjonsspørsmål, prøvespill og tariff som hovedtemaer. Seminaret ble holdt på danskebåten med innlagt besøk hos Dansk Musiker Forbund i København. Det var nær 20 deltakere på seminaret. Forbundssekretær Tore Walmsnæss var seminarleder Scenekunstseminar Det årlige scenekunstseminaret for tillitsvalgte og medlemmer i scenekunstseksjonen ble holdt i april med musikalutviklingen og avvikling av store arrangementer som hovedtemaer. Seminaret samlet nær 40 deltakere, og ble ledet av forbundsstyremedlem Pål Rullestad (leder av scenekunstutvalget) Kurs for medlemmer i regionlagenes styrer I forbindelse med representantskapets møte ble det juni gjennomført kurs for ledere og styremedlemmer i regionlagene. Det ble orientert om organisasjonskomiteens arbeid, og verving og samarbeid med LOs distriktskontorer og lokalorganisasjoner var blant de øvrige temaene. Forbundssekretær Janne Hegna var kursleder Kurs for tillitsvalgte i videregående skole I oktober ble det gjennomført kurs for tillitsvalgte i videregående skole. Blant temaene var evaluering av kunnskapsløftet, kompetanse og ferdigheter hos

26 Årsmelding 2011 side 17 elevene på MDD-linjene, rekruttering av tillitsvalgte, nettverk for meningsutveksling, arbeidstidsavtalen og lokale særavtaler. Kurset samlet 23 deltakere. Nestleder Hans Ole Rian og forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø var kursledere Kurs for tillitsvalgte i statlig tariffområde I november ble det holdt kurs for tillitsvalgte i det statlige tariffområdet. Hovedtemaene var midlertidige tilsettinger, omstillinger og nedbemanninger og forberedelsene til tariffrevisjonen i Det var 12 deltakere på kurset, hvor Tore Walmsnæss var kursleder Kurs for nye tillitsvalgte I desember 2011 ble det gjennomført grunnkurs for nye tillitsvalgte med 25 deltakere. Nestleder Anders Hovind og forbundssekretær Janne Hegna var kursledere. Det ble også i løpet av året gjennomført lokale kurs med styremedlemmene i hvert enkelt regionlag Andre lokale og regionale kurs Tillitsvalgte og ansatte i forbundet har i tillegg medvirket i flere lokale og regionale kurs organisert og finansiert av forbundet eller regionlagene Opplæringsvirksomheten mv for kirkelig ansatte OU-styret i KA-sektoren forvalter felles midler fra arbeidsgivervirksomhetene og arbeidstakerne til opplærings- og utviklingstiltak. OU-styret består av 8 medlemmer, med 4 medlemmer fra hhv arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. På arbeidstakersiden er følgende organisasjoner representert: Fagforbundet, MFO, Delta og Diakonforbundet. Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) er nedsatt av OU-styret for å forvalte budsjetterte midler innen fastsatte satsingsområder for kirkemusikk. Utvalget består av 5 medlemmer, to oppnevnt av hhv KA og MFO, og ett uavhengig medlem. 4.5 Spesielle medlemsmøter og medlemskurs m.m Musikermøtet 2011 Det etter hvert årlige musikermøtet ble holdt 10. januar, som tidligere i samarbeid med Norsk Jazzforum og GramArt. Temaene var bl.a. endringer i aksjeloven og nye muligheter for små næringsdrivende, med statssekretær Halvard Ingebrigtsen; og levekårene for kunstnerne ned statssekretær Lubna Jaffery. Omkring 100 musikere og 20 andre interesserte deltok Medlemskurs om pensjonsordninger for frilansere I september ble det i samarbeid med MFO Oslo, Akershus og Østfold holdt medlemskurs om pensjonsordninger for frilansere. Det var 20 deltakere på kurset, hvor pensjonsrådgiver Birger Myhr foreleste Studentmønstringen I oktober 2011 gjennomførte MFO sin alle første konferanse for studentmedlemmer. Konferansen kom i stand etter initiativ fra studentmedlemmer som deltok som delegater på landsmøtet i 2010, og ble holdt over to dager på Sørmarka med 24 deltakere. Temaene var verdien av å være organisert, medlemstilbudet i MFO, studenter i arbeidslivet og utdanningspolitikk.

27 Årsmelding 2011 side 18 Konferansen ble ledet av forbundsstyremedlem (studentrepresentant) Susanne Torgersen i samarbeid med de nevnte studentdelegatene, og med bistand fra forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø og seniorrådgiver Odd Langklopp. 4.6 Samarbeidsavtaler med andre organisasjoner De tidligere inngåtte samarbeidsavtalene med Norges Offisersforbund, Norske Kunsthåndverkere (NK), Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Dansekunstnere (NoDa) og Norsk Skuespillerforbund ble videreført i Etter at Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD) i 2009 gikk samen med Landslaget for Spelemenn i den nye organisasjonen FolkOrg, er ikke samarbeidsavtalen mellom MFO og NFD fornyet. 4.7 Kommunikasjon og profilering Musikk-Kultur MFO abonnerte som tidligere på tidsskriftet Musikk-Kultur til sine medlemmer. Musikk-Kultur kom ut med 10 utgivelser, hvorav 2 dobbeltnummer i Internett MFO har etablert egen hjemmeside på internett under domenenavnet Nettsiden inneholder nyheter og annen informasjon rettet til medlemmer, tillitsvalgte og andre interesserte. Forbundssekretær Trond Breste Brandal var web-ansvarlig. I 2011 ble det startet opp et arbeid med å revidere og modernisere nettsidene Profilering på festivaler MFO og regionlagene hadde stands eller profilerte seg på annen måte på følgende festivaler i 2011: Festspillene i Nord-Norge, Inferno (Oslo), Oslo Jazzfestival, Slottsfjellfestivalen (Tønsberg), Øyafestivalen (Oslo), Musikkfest Oslo, Hilmarfestivalen og Oslo internasjonale kirkemusikkfestival.

28

SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3c Årsmelding 2012 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Ledelse og administrasjon... 1 1.3 Medlemmene... 1 1.4 Fylkeslagene...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2004

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2004 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Ledelse og administrasjon... 1 1.2 Medlemmene... 1 1.3 Fylkeslagene...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001 1 Organisasjonen 1.1 Innledning 1.1.1 Etableringen Etableringen av MFO er basert på likelydende vedtak i de respektive forbunds landsmøter i 1999 og 2000. Her heter det bla.: Norsk Musikerforbund, Norsk

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

SAK. Konstituering. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Konstituering. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 1 Konstituering Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 1 Konstituering Forbundsstyrets innstillinger:

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2008 Utforming: Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, Forsidebilde: Offisiell åpning av vannpost i Malawi, finansiert av Bakside: Verneombud

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon Årsrapport 2014 Innhold INNHOLD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 HKS ORGANISASJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Landsforeningens beretning

NTL Forskningsinstitutter. Landsforeningens beretning NTL Forskningsinstitutter Landsforeningens beretning for perioden 22.9.2012 til 3.9.2014 Representantskapsmøte 3.- 4.9. 2014 1 Innhold 1. Styret i perioden 2. Styrets arbeid 3. Landsforeningens representasjon

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

Unios melding for perioden 13. november 2013 til 11. november 2014

Unios melding for perioden 13. november 2013 til 11. november 2014 Unios melding for perioden 13. november 2013 til 11. november 2014 1 2 Unios melding for perioden 13. november 2013 til 11. november 2014 3 FØREORD Tariffoppgjera er ei hovudoppgåve for Unio og medlemsforbunda.

Detaljer

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2010 Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 29 Arbeidstidsordninger 31 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 31 Inntektsregulering

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Årsmelding 2009. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2009. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2009 www.lomedia.no www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding NFF 2009 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 7 2. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Detaljer

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2008 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITI:KK:........... 11 Tariffrevisjonen... 11 Avstemningsresultater......... 24 Tariffnemnda...... 25 Arbeidstidsordninger... 26

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2007 og regnskap 2007 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

OM NTO INNHOLD STYRETS BERETNING 2014 4 NØKKELTALL 6 VIRKSOMHETS BERETNING 2014 9 OPPSUMMERING AV HØRINGS UTTALELSEN TIL STATSBUDSJETTET 23

OM NTO INNHOLD STYRETS BERETNING 2014 4 NØKKELTALL 6 VIRKSOMHETS BERETNING 2014 9 OPPSUMMERING AV HØRINGS UTTALELSEN TIL STATSBUDSJETTET 23 20 14 ÅRSRAPPORT OM NTO INNHOLD NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) ER EN INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON FOR PROFESJONELLE VIRKSOMHETER INNEN MUSIKK OG SCENEKUNST. NTOS 43 MEDLEMMER BESTÅR

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. Årsrapport 2012 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 TARIFFARBEIDET... 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9

Detaljer

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013 Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013.indd 2 14.05.14 14:59 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Tariffrevisjonen andre områder 18 Arbeidstid

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007 Presidenten har ordet: Hvilke mål har NTF oppnådd?............................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer