SAK. Årsmelding Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar"

Transkript

1 SAK 3c Årsmelding 2012 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar

2

3 MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets årsmeldinger for landsmøteperioden Forbundsstyrets innstillinger: a) Årsmelding for 2010 Vedlegg 1 Forbundsstyrets innstilling: Forbundets årsmelding for 2010 godkjennes. b) Årsmelding for 2011 Vedlegg 2 Forbundsstyrets innstilling: Forbundets årsmelding for 2011 godkjennes. c) Årsmelding for 2012 Vedlegg 3 Forbundsstyrets innstilling: Forbundets årsmelding for 2012 godkjennes. d) Årsmelding for 2013 Vedlegg 4 Forbundsstyrets innstilling: Forbundets årsmelding for 2013 godkjennes.

4

5 Årsmelding 2012

6

7 Årsmelding 2012 Innhold side 1 Innhold 1 Organisasjonen Innledning Lokaler Valgt ledelse og administrasjon Medlemmene Regionlagene Representantskapet Forbundsstyret Arbeidsutvalget Kontrollkomiteen Scenekunstutvalget Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter Stipendkomiteen for teatermedarbeidere Annen fast representasjon LOs representantskap LO-sekretariatet LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg LOs utvalg for etnisk likestilling LOs homoutvalg LOs sentrale ungdomsutvalg LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning LOs koordineringsutvalg for verving og medlemsservice Styret for Sørmarka AS LO-favør LOs kontaktmøter om IA-oppfølgingen LOs forskningspolitiske forum LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe LO Kommune LO Stat Kommuneansattes hovedsammenslutning Oslo (KAH) Kunstnernettverket Norwaco Gramo Fond for lyd og bilde Fond for utøvende kunstnere Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon Foreningen scenekunst.no Music Export Norway AS Rikskonsertenes utøverforum Riksscene for norsk og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans Spellemann AS Rock City Namsos Norsk komité for International Music Council (IMC) Utvalg i kirkelig tariffområde Kirkerådet Den norske kirkes presteforening... 6

8 Årsmelding 2012 Innhold side Norsk Musikkpedagogisk Union, Nordisk Union for Musikkutdannere og International Society for Music Education (ISME) Nordisk kirkemusikkråd Nordisk Musikerunion (NMU) Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) Musikkultur AS Særskilt representasjon LO Kommunes kommunalkonferanse LO Stats kartellkonferanse LOs utdanningskonferanse LOs organisasjonskonferanse Kirkemøtet KAs høstkonferanse Nordisk kirkemusikksymposium Norsk kulturråds årskonferanse Økonomi og drift Den alminnelige økonomiske situasjonen Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Kollektiv hjemforsikring Frivillige forsikringer Instrument- og utstyrsforsikring if skadeforsikring Reiseforsikring Europeiske forsikring Provisjon Tariffområdene Innledning Hovedtariffavtalen Uravstemning Overenskomsten Uravstemning Staten Generelt Hovedtariffavtalen Uravstemning Arbeidsgiverforeningen Spekter Generelt Overenskomstområde Overenskomstområde Overenskomstområde Spekter Helse Virke (tidligere HSH) Generelt Overenskomstene Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådene Generelt Resultatet Godkjenning KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Generelt Hovedtariffavtalen... 15

9 Årsmelding 2012 Innhold side Uravstemning Rikskonsertene Generelt Forhandlinger, mekling og resultat Uravstemning Norsk rikskringkasting (frilansoverenskomsten og takster for noteskriving) Munor AS Generelt Resultatet Godkjenning Andre arbeidsområder Politisk arbeid Generelt Kulturutredningen Forsvarets musikk Kulturskolene Næringspolitikk Balansekunst et prosjekt om kjønnsbalanse i musikken Statsbudsjettet Internasjonalt arbeid FIM Nordisk kirkemusikkråd Nordisk kirkemusikksymposium i Reykjavik i Høringsuttalelser og andre uttalelser Organisasjonsutvikling og faglig skolering Kurs for ledere og tillitsvalgte Tariffseminar for tillitsvalgte i orkestrene og Den Norske Opera & Ballett Scenekunstseminar Kurs om lokale lønnsforhandlinger Kurs for tillitsvalgte KA-området Kurs for nye tillitsvalgte Kurs for medlemmer i regionlagenes styrer Andre lokale og regionale kurs Spesielle medlemsmøter og medlemskurs m.m Musikermøtet Studentmønstringen Samarbeidsavtaler med andre organisasjoner Kommunikasjon og profilering Kommunikasjonsstrategi Internett og sosiale medier Nyhetsbrev Profilering på festivaler Presse Musikkultur... 21

10

11 Årsmelding 2012 side 1 1 Organisasjonen 1.1 Innledning Virksomheten i 2012 tok utgangspunkt i det nye prinsipprogrammet som ble vedtatt av landsmøtet i oktober 2010 og ny handlingsplan som ble vedtatt av forbundsstyret i februar Lokaler Blant de viktigste oppgavene var forberedelser til og gjennomføring av avtalerevisjoner i de fleste tariffområdene; oppfølging av arbeidet med forbedring av pensjons- og trygderettighetene for deltidsansatte, frilansere og næringsdrivende; oppfølging av arbeidet for å sikre kunstfagenes plass i skoleverket og i høyere utdanning; arbeidet for fastsetting av minimumskrav til kulturskolevirksomhet; gjennomføring av arbeidet i organisasjonskomiteen som var oppnevnt på grunnlag av landsmøtets vedtak; styrking av tillitsvalgtopplæringen og rekruttering av nye medlemmer og medlemsgrupper. Disse arbeidsoppgavene og andre punkter i prinsipprogrammet er nærmere omtalt andre steder i årsmeldingen. Tillitsvalgte og ansatte har også 2012 brukt mye tid på tvistesaker og annen bistand til enkeltmedlemmer. Forbundet leier kontorlokaler i Statstilsattes Hus AS i Møllergata 10 i Oslo. 1.3 Valgt ledelse og administrasjon Forbundsleder Renée Rasmussen og nestlederne Hans Ole Rian og Anders Hovind ble lønnet i hele stillinger. Ved inngangen til 2012 hadde forbundet 14 ansatte i til sammen 13,3 årsverk. Fra 1. januar 2012 ble Erica Berthelsen ansatt som informasjonsansvarlig i 80 prosent stilling, hvorav 30 prosent var satt av til arbeid med et nytt medlemstilbud og finansiert av midler fra vederlagsfondet. 1.4 Medlemmene MFO hadde pr registrert medlemmer og ved utgangen av året medlemmer, dvs. en tilgang på 324 medlemmer. Det ble registrert til sammen 663 innmeldinger i Regionlagene Forbundets 10 regionlag besto uforandret med følgende inndeling: MFO Oslo, Akershus og Østfold (leder: Ellen Harlem). MFO Hedmark og Oppland (leder: Birgitte Rosenberg.). MFO Vestfold, Buskerud og Telemark (leder: Geir-Otto Nilsson). MFO Agder (leder: Tarjei Fjørtoft). MFO Rogaland (leder: Rønnaug Bakke).

12 Årsmelding 2012 side 2 MFO Hordaland og Sogn og Fjordane (leder: Tom Harry Halvorsen). MFO Møre og Romsdal (leder: Odd Fossum til årsmøtet 12. mars 2012, deretter Magnhild Tafjord). MFO Trøndelag (leder: Ingrid Smalås til årsmøtet 18. april 2012, deretter Tollef Østvang). MFO Nordland (leder: Øivind Bakken). MFO Troms, Finnmark og Svalbard (leder: Silje Ryeng). 1.6 Representantskapet Representantskapets årlige møte ble holdt 7. juni 2012 på Sørmarka kurs- og konferansesenter. Det ble behandlet en innsendt sak fra MFO Oslo, Akershus og Østfold om MFOs arbeid for kvalitet i kulturskolene, og orientert om arbeidet i organisasjonskomiteen. 1.7 Forbundsstyret Forbundsstyret hadde i 2012 følgende sammensetning: Forbundsleder: Renée Rasmussen. Nestledere: Hans Ole Rian. Anders Hovind. Styremedlemmer: Pål Rullestad. Ingjerd Grøm. Bengt Norbakken. Wenche Høidal Husom. Elin Primberg Skogdal. Kjetil Garvik. Torbjørn Eide. Geir Solum. Eirik Raude. Liv Runesdatter. Susanne Torgersen. Vararepresentanter: Kristin Skiftun. Robert Coates. Ivar Jarle Eliassen. Tarjei Fjørtoft. Hege Monica Eskedal. Dag Rønnekleiv. Kristin Bjørhei. Rasmus Heggdal. Mari Giske. Åshild Vetrhus. Stine Mari Langstrand. Anders Odden. Stein Jacob Nordbø. Trude Nordeng Rougnø møtte som ansattes representant til mai Tore Walmsnæss møtte som ansattes representant fra juni Forbundsstyret hadde 5 møter og behandlet 102 protokollerte saker i 2012.

13 Årsmelding 2012 side 3 Administrasjonsleder Annett Klem og seniorrådgiver Odd Langklopp var sekretærer for forbundsstyret. 1.8 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget besto i 2012 av forbundsleder Renée Rasmussen og nestlederne Hans Ole Rian og Anders Hovind. Trude Nordeng Rougnø møtte som ansattes representant med Hege Tangen som vararepresentant til 3. mai Tore Walmsnæss møtte som ansattes representant fra 29. mai Arbeidsutvalget holdt 11 møter og behandlet 221 protokollerte saker. Administrasjonsleder Annett Klem og seniorrådgiver Odd Langklopp var sekretærer for arbeidsutvalget. 1.9 Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen besto i 2012 av Børre Velsrud (leder), Karin Trelease og Geir Wold (medlemmer), med vararepresentantene (1) Einar Knutssøn Heier og (2) Anne Randi Albertsen Scenekunstutvalget Scenekunstutvalget besto i 2012 av Pål Rullestad (Norsk Operasangerforbund, leder), Kristin Skiftun (Norsk Teaterinspisientforening våren 2012), Katharina Berg Skomedal (Norsk Teaterinspisientforening høsten 2012), Arne Stavø Auråker og Gry Espenes (Norsk Sufflørforbund) og Line Alsaker (Oslo Ballettforening). Utvalget hadde 4 møter i Forbundssekretær Tore Walmsnæss var sekretær for utvalget Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter er oppnevnt av forbundsstyret og besto i 2012 av musiker Kjell Samkopf (stipendkomiteens leder), musiker Gry Sagmo Aglen, musiker Trond Dahlen, sanger Linn Andrea Fuglseth, musiker Morten Hannisdal, sanger Kristin Kjølberg, musiker Svenn Erik Kristoffersen, musiker Torbjørn Kvist, musiker Knut Reiersrud, musiker Kari Rolland, musiker Roy Henning Snyen, musiker Nora Taksdal og musiker Knut Aalefjær. Forbundssekretær Trond Brandal var sekretær for komiteen Stipendkomiteen for teatermedarbeidere Stipendkomiteen for teatermedarbeidere er oppnevnt av forbundsstyret og besto i 2012 av inspisient Bjarne Stensrud (stipendkomiteens leder), inspisient Kristin Skiftun og inspisient Pål Pande-Rolfsen. Forbundsstyremedlem Pål Rullestad var komiteens sekretær Annen fast representasjon LOs representantskap I LOs representantskap møtte MFOs nestlederne Hans Ole Rian og Anders Hovind som forbundets representanter, med forbundsstyremedlemmene Wenche Høidal Husom (1) og Ingjerd Grøm (2) som vararepresentanter. Forbundsleder Renée Rasmussen møtte i egenskap av vararepresentant til LO-sekretariatet.

14 Årsmelding 2012 side LO-sekretariatet I LO-sekretariatet møtte forbundsleder Renée Rasmussen som 7. vararepresentant LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg I LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg møtte nestleder Hans Ole Rian, med forbundsleder Renée Rasmussen som vararepresentant LOs utvalg for etnisk likestilling Til LOs utvalg for etnisk likestilling var forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø oppnevnt som forbundets representant, med forbundssekretær Janne Hegna som vararepresentant LOs homoutvalg I LOs homoutvalg har nestleder Hans Ole Rian møtt som MFOS representant LOs sentrale ungdomsutvalg I LOs sentrale ungdomsutvalg møtte forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø som forbundets representant, med nestleder Hans Ole Rian som vararepresentant LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning I LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning møtte nestleder Hans Ole Rian LOs koordineringsutvalg for verving og medlemsservice I LOs koordineringsutvalg for verving og medlemsservice møtte nestleder Hans Ole Rian som forbundets representant Styret for Sørmarka AS Administrasjonsleder Annett Klem var valgt inn som vararepresentant til styret for Sørmarka LO-favør I fellesutvalget for LO-favør møtte administrasjonsleder Annett Klem. I leverandør- og organisasjonskomiteen møte Annett Klem med regnskapssekretær Bente Olsen som vararepresentant LOs kontaktmøter om IA-oppfølgingen Forbundssekretær Janne Hegna møtte som forbundets faste representant i LOs obligatoriske kontaktmøter om oppfølgingen av avtalen om inkluderende arbeidsliv LOs forskningspolitiske forum I LOs forskningspoliske forum møtte nestleder Hans Ole Rian som MFOs representant LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe I LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe møtte nestleder Hans Ole Rian som MFOs representant LO Kommune I styret for LO kommune møtte nestleder Hans Ole Rian som forbundets representant, med forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø som vararepresentant. I forhandlingsrådet i LO Kommune møtte nestleder Hans Ole Rian og forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø som forbundets representanter.

15 Årsmelding 2012 side 5 I LO Kommunes forhandlingsutvalg møtte nestleder Hans Ole Rian som forbundets representant med forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø som vararepresentant. På årsmøtet i LO Kommune møtte nestlederne Hans Ole Rian og Anders Hovind som forbundets representanter LO Stat Forbundsleder Renée Rasmussen møtte som forbundets representant i styret for LO Stat, med nestleder Hans Ole Rian som vararepresentant. Det ble i november 2012 holdt møte i Representantskapet, som er LO Stats høyeste organ og møtes ordinært hvert fjerde år. Nestleder Hans Ole Rian og forbundssekretærene Tore Walmsnæss og Janne Hegna deltok som representanter for MFO. Forbundsleder Renée Rasmussen møtte som styremedlem Kommuneansattes hovedsammenslutning Oslo (KAH) I styret for KAH møtte forbundssekretær Janne Hegna som MFOs representant Kunstnernettverket Nestleder Anders Hovind møtte som MFOs representant på møter i Kunstnernettverket Norwaco Forbundsleder Renée Rasmussen var valgt som vararepresentant i Norwacos styre for perioden Hun ble på årsmøtet i 2012 valgt inn som fast medlem i styret, med nestleder Anders Hovind som vararepresentant. Jan Lothe Eriksen var valgt som medlem i fordelingsnemnda for perioden Forbundsleder Renée Rasmussen og nestleder Anders Hovind deltok på Norwacos årsmøte 23. mai MFO var også representert i ledelsen for flere av sektorene i Norwaco Gramo Forbundsleder Renée Rasmussen var valgt som styremedlem i Gramo Seniorrådgiver Odd Langklopp var valgt som medlem i kontrollkomiteen Fond for lyd og bilde Nestleder Anders Hovind ble oppnevnt som styremedlem i Fond for lyd og bilde fra 1. januar 2012 til 31. desember Fond for utøvende kunstnere I styret for Fond for utøvende kunstnere var forbundsleder Renée Rasmussen oppnevnt som medlem med nestleder Hans Ole Rian som personlig vararepresentant for 2011 og Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon Forbundsleder Renée Rasmussen møtte som forbundets representant i styret for Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon, med nestleder Hans Ole Rian som vararepresentant Foreningen scenekunst.no MFO tilsluttet seg i 2011 Foreningen scenekunst.no, som har til formål å drifte nettstedet Scenekunst.no. Avtalen om tilslutning til foreningen gjelder til 1. august Forbundsleder Renée Rasmussen ble oppnevnt som MFOs styremedlem, med forbundssekretær Tore Walmsnæss som vararepresentant.

16 Årsmelding 2012 side Music Export Norway AS I styret for Music Export Norway AS møtte forbundsadvokat Lars Christian Fjeldstad som nestleder i styret, med forbundsleder Renée Rasmussen som vararepresentant Rikskonsertenes utøverforum Som MFO representanter i Rikskonsertenes utøverforum var Einy Langmoen, Eirik Raude, Håkon Høgemo og Øyonn Groven Myhren oppnevnt som MFOs representanter, med Knut Lothe, Berit Norbakken Solset, Rasmus Rohde og Torill Eriksen som vararepresentanter Riksscene for norsk og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans For perioden har MFO og Norske Dansekunstnere i fellesskap oppnevnt Unni Løvlid (MFO) som medlem i styret for Riksscenen, med Peder Horgen (NoDa) som vararepresentant Spellemann AS De årlige Spellemannprisene deles ut av et aksjeselskap; Spellemann AS. MFO er ikke blant eierne i selskapet, men er likevel representert i styret og bidrar økonomisk til gjennomføringen av prisutdelingene. MFOs styrerepresentant i 2012 var forbundsleder Renée Rasmussen, med nestleder Hans Ole Rian som vararepresentant Rock City Namsos Forbundsleder Renée Rasmussen var nestleder i styret for Rock City Namsos til generalforsamlingen i juni Norsk komité for International Music Council (IMC) Forbundsleder Renée Rasmussen var forbundets representant i den norske IMC-komiteen Utvalg i kirkelig tariffområde I det sentrale OU-styret i KA-området møtte forbundssekretær Trond Dahlen. I OU-styrets Fagutvalg for kirkemusikk var Anders Hovind og Ingrid Smalås oppnevnt som medlemmer av MFO. Kantor Ingjerd Grøm var oppnevnt som uavhengig medlem og utvalgets leder Kirkerådet I Kirkerådets Forum for kateketikk møtte forbundssekretær Trond Dahlen. I Kirkerådets Forum for kulturrådgivning møtte nestleder Anders Hovind, og forbundssekretær Trond Dahlen Den norske kirkes presteforening I Presteforeningens Fagråd for liturgikk møtte Kari Irene Lien og Jørn Fevang, oppnevnt for perioden Norsk Musikkpedagogisk Union, Nordisk Union for Musikkutdannere og International Society for Music Education (ISME) I styret i Norsk Musikkpedagogisk Union møtte nestleder Hans Ole Rian som forbundets representant. Hans Ole Rian er styreleder i Norsk Musikkpedagogisk Union og norsk representant i styremøter i Nordisk Union for Musikkutdannere (NUMU). Hans Ole Rian er ISME National Affiliate (INA) for Norge.

17 Årsmelding 2012 side Nordisk kirkemusikkråd I Nordisk kirkemusikkråd (NKR) møtte nestleder Anders Hovind og forbundsstyremedlem Ingjerd Grøm som forbundets representanter Nordisk Musikerunion (NMU) I henhold til Nordisk Musikerunions vedtekter møter forbundsleder i NMUs styre Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) MFO var i kongressperioden ikke representert i FIMs Executive Committee (styret). I FIMs kongress oktober 2012 ble Norge ved MFO valgt inn i styret for perioden Forbundsleder Renée Rasmussen møtte som MFOs representant i etterfølgende møte, hvor det bl.a. ble vedtatt å be MFO være vertskap for FIMs internasjonale orkesterkonferanse i Forbundsleder Renée Rasmussen og seniorrådgiver Odd Langklopp deltok som MFOs representanter på kongressen i Buenos Aires i Argentina. Renée Rasmussen har deltatt på møter i FIM European Group Musikkultur AS Generalforsamlingen i Musikkultur AS ble holdt 5. juni Navnet på selskapet ble endret til Musikkultur AS (tidligere Musikk-Kultur AS). Følgende styre ble valgt: Nicolaas A. Kippenbroeck (styreleder), Hans Ole Rian, Anders Hovind, Erica Berthelsen, Elin Primberg Skogdal og Trude Nordeng Rougnø (styremedlemmer), med Kjetil Garvik og Susanne B. Torgersen, Eirik Raude, Bengt Norbakken og Wenche Høidal Husom som varamedlemmer Særskilt representasjon LO Kommunes kommunalkonferanse På LO Kommunes kommunalkonferanse i 2012 deltok forbundsleder Renée Rasmussen, nestleder Hans Ole Rian, forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø, leder av MFO Troms, Finnmark og Svalbard Silje Ryeng og kulturskolerektor ved Tromsø kulturskole Pål Johnsen LO Stats kartellkonferanse Forbundsleder Renée Rasmussen, nestleder Hans Ole Rian og forbundssekretærene Tore Walmsnæss og Janne Hegna deltok på LO Stats representantskapsmøte og kartellkonferanse i LOs utdanningskonferanse Nestleder Hans Ole Rian deltok på LOs utdanningskonferanse i LOs organisasjonskonferanse Nestlederne Hans Ole Rian og Anders Hovind deltok på LOs organisasjonskonferanse i Kirkemøtet Nestleder Anders Hovind møtte som observatør under deler Kirkemøtet KAs høstkonferanse Nestleder Anders Hovind deltok på Kas høstkonferanse i september Nordisk kirkemusikksymposium I Nordisk kirkemusikksymposium i Reykjavik september møtte nestleder Anders Hovind, forbundsstyremedlemmene Ingjerd Grøm og Bengt Norbakken

18 Årsmelding 2012 side 8 og forbundssekretær Trond Dahlen som MFOs representanter. Se også pkt Norsk kulturråds årskonferanse Nestleder Anders Hovind deltok på Norsk kulturråds årskonferanse i 2012.

19 Årsmelding 2012 side 9 2 Økonomi og drift 2.1 Den alminnelige økonomiske situasjonen Den alminnelige økonomiske situasjonen framgår av regnskapene og den regnskapsmessige årsberetningen. 2.2 Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Grunnforsikringen omfattet (5 994) medlemmer ved utgangen av året. Det ble i 2012 innbetalt kr ( ) i premie og utbetalt kr ( ) i erstatning til medlemmer og medlemmers etterlatte Kollektiv hjemforsikring Den kollektive hjemforsikringen omfattet (5 786) ordinære medlemmer og 819 (660) studentmedlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr i premie og utbetalt kr i erstatning. 2.3 Frivillige forsikringer Instrument- og utstyrsforsikring if skadeforsikring Instrumentforsikringen var tegnet av (2 065) medlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr (kr ) i premie Reiseforsikring Europeiske forsikring Reiseforsikringen var tegnet av (1 594) medlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr (kr ) i premie Provisjon MFO mottok kr (kr ) i provisjon for arbeidet med de to frivillige forsikringene i Tall i parentes gjelder 2011

20

21 Årsmelding 2012 side 11 3 Tariffområdene 3.1 Innledning Alle MFOs overenskomster og tariffavtaler utløp i mars og april 2012, og ble etter vanlig praksis sagt opp til revisjon og fornyelse. Regionlagene, klubbene og tillitsvalgte ble høsten 2011 invitert til å komme med innspill til forhandlingskrav, men få konkrete forslag ble satt fram. De endelige forhandlingskravene ble vedtatt av arbeidsutvalget eller forhandlingsutvalgene etter fullmakt fra forbundsstyret. 3.2 KS MFO forhandler i dette tariffområdet sammen med øvrige LO-forbund innenfor paraplyen LO Kommune. Hovedtariffavtalen er likevel inngått mellom KS og hvert enkelt forbund Hovedtariffavtalen KS-oppgjøret gikk til mekling 27. april. Meklingen førte ikke fram, og arbeidstakerorganisasjonene iverksatt streik flere steder i landet. Etter 9 dagers streik, hvor MFO hadde tatt ut 73 medlemmer, la Riksmekleren 5. juni fram en ny skisse som partene anbefalte. Fra 6. juni ble det gitt et generelt tillegg til alle i kap. 4 på 2,7 prosent eller minst kr Nye minstelønnssatser ble iverksatt fra samme dato og det ble avsatt en pott på 1,2 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkningsdato 1. august Lørdags- og søndagstillegget ble endret til kr 50 pr. arbeidet time. I vedtektene for tjenestepensjonsordningen er det tatt inn en ny bestemmelse om at også arbeidsforhold under minstegrensen for rett til medlemskap skal innrapporteres til pensjonsordningen. Dersom summen av flere arbeidsforhold overstiger minstegrensen på 37,3 prosent skal dette gi rett til medlemskap. Ordningen trer i kraft fra andre kvartal i 2013 og vil kunne sikre mange av våre medlemmer i flere deltidsstillinger opptjening i pensjonsordningen Uravstemning Det anbefalte forslaget ble lagt fram i uravstemning der 786 av stemmeberettigete medlemmer deltok. Av disse stemte 766 ja og 7 nei, mens 13 stemmer ble forkastet. Uravstemningen var dermed ikke bindende, og resultatet ble godkjent av Landsorganisasjonen i Norge. 3.3 Oslo kommune MFO forhandler i dette tariffområdet i henhold til hovedavtalen sammen med øvrige LO-forbund innenfor paraplyen Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) som er LOs forhandlingssammenslutning i Oslo kommune. Overenskomstene inngås likevel mellom Oslo kommune og hvert enkelt forbund Overenskomsten Tariffrevisjonen endte i mekling, hvor Fagforbundet og Akademikerne gikk inn for meklerens forslag, mens YS, UNIO, MFO, FO og SL gikk til streik, bl.a. fordi Oslo kommune brøt med tradisjonen om at om at det er oppgjøret i frontfagene som skal ligge til grunn for forhandlingene i offentlig sektor. Avtalen som ble inngått etter streik sier at om det viser seg at lønningene for arbeidere og funksjonærer i industrien øker mer enn forventet skal dette reflekteres i de tillegg som gis fra 1. mai Den nye lønnsavtalen sikret alle minst kr i generelt tillegg. Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet med virkning fra 1. juni tilsvarende 0,7 prosent av lønnsmassen på årsbasis.

22 Årsmelding 2012 side 12 MFO, Fellesorganisasjonen (FO) og Skolenes Landsforbund (SL) det framsatte meklingsforslaget, og iverksatte streik til tross for at forslaget ble anbefalt av flertallet i forhandlingssammenslutningen (KAH). Flertallet består av Fagforbundets representanter. Oslo kommune mente at dette var tariffstridig (brudd på hovedavtalens bestemmelser) og truet disse organisasjonene med søksmål som likevel ikke ble reist innen utløpet av Uravstemning Det anbefalte forslaget ble lagt fram i uravstemning der 37 av 225 stemmeberettigete medlemmer deltok. Av disse stemte 34 ja, mens 3 stemmer ble forkastet. Uravstemningen var dermed ikke bindende, og resultatet ble godkjent av Landsorganisasjonen i Norge. 3.4 Staten Generelt Forhandlingene om hovedtariffavtalen med staten føres for LO-forbundenes vedkommende av forhandlingssammenslutningen LO Stat. MFO og øvrige forbund gir innspill til LO Stat både før og under forhandlingene, og er representert i LO Stats forhandlingsutvalg Hovedtariffavtalen Forhandlingene førte ikke fram og riksmekleren fant ikke grunnlag for å legge fram et forslag. Streik i staten ble iverksatt for første gang på 28 år. MFO tok ut 20 medlemmer ved musikkonservatoriet i Tromsø, som sammen med andre steikende i byen ledet an og markerte seg i ulike streikearrangement så lenge streiken varte. Streiken ble avsluttet etter 10 dager. For de fleste av MFOs medlemmer gir oppgjøret en gjennomsnittlig lønnsøkning på kr Det ble det også gjort endringer i enkelte lønnsrammer og lønnsspenn. I tillegg ble det avsatt 1,1 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Oppgjørsrammen er beregnet til 4,108 prosent Uravstemning Det anbefalte forslaget ble lagt fram i uravstemning der 51 av 334 stemmeberettigete medlemmer deltok. Av disse stemte 50 ja og 1 nei. Avstemningen inngikk som en del av LO Stats felles uravstemning hvor det var et klart jaflertall. Det anbefalte forslaget ble endelig godkjent av Landsorganisasjonen i Norge. 3.5 Arbeidsgiverforeningen Spekter Generelt MFO forhandler i dette området delvis sammen med andre LO-forbund innenfor paraplyen LO Stat. Det er LO Stat som fører forhandlingene om enkelte overordnede spørsmål, mens forbundet selv forhandler lønn og de fleste andre tariffbestemmelser direkte med de enkelte arbeidsgiverne eller med grupper av virksomheter (teatrene). Virksomhetene i Spekter er delt inn i overenskomstområder. Bortsett fra Norsk rikskringkasting, Stiftelsen MIC og helseforetakene er alle MFOs tariffmotparter innenfor Spekter-området også tilsluttet Norsk teater- og orkesterforening (NTO). I tariffsammenheng representerer NTO imidlertid bare teatrene.

23 Årsmelding 2012 side Overenskomstområde Generelt Overenskomstområde 1 omfatter i tariffperioden teatrene, orkestrene, Det Norske Blåseensemble, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund Teateroverenskomsten Forhandlingene med NTO om revisjon av teateroverenskomsten ble krevende. LO Stat og Spekter måtte inn å bistå for å få på plass et tilfredsstillende resultat. Det ble gitt et gjennomsnittlig påslag i lønnen med kr pr årsverk samtidig som det ble gjort endringer i lønnsrammer for inspisienter og sufflører. Lønnssatsene for midlertidige ansatte musikere ble også regulert Den Norske Opera & Ballett Forhandlingene med Den Norske opera & Ballett ble svært utfordrende og partene kom ikke til enighet uten mekling. I meklingen ble oppnådd enighet om en gjennomsnittlig lønnsøkning med kr pr årsverk. Orkestermusikerne fikk i tillegg en særskilt pott på til sammen kr til fordeling. Satsene for frilans korsangere ble tilsvarende regulert fra 1. august Symfoniorkestrene og Det Norske Blåseensemble For symfoniorkestrene endte de virksomhetsvise forhandlingene uten større problemer. Oppgjørene endte med rammer fra 3,5 til i overkant av 4 prosent Operaen i Kristiansund Iht. inngått overenskomst følger lønnsreguleringene og lønnsnivået for musikerne ved Operaen i Kristiansund hovedtariffavtalen med KS og de endringene som blir avtalt der Uravstemningen De anbefalte forslagene ble lagt fram i uravstemning der 530 av 751 stemmeberettigete medlemmer deltok. Av disse stemte 521 ja og 7 nei, mens 2 stemmer ble forkastet. Avstemningen inngikk som en del av LO Stats felles uravstemning hvor det var et klart ja-flertall. De anbefalte resultatene ble endelig godkjent av Landsorganisasjonen i Norge Overenskomstområde Generelt Overenskomstområde 6 omfatter i tariffperioden Norsk Rikskringkasting (med Kringkastingsorkestret). I forhandlingene med Norsk rikskringkasting samarbeider MFO med Kringkastingens Landsforening (NTL) Resultatet Det ble avtalt et generelt tillegg på kr For musikerne i KORK ble det framforhandlet en PSU-pakke med mindre endringer i overenskomsten for musikerne i orkesteret, og som over tid gir en lønnsmessig uttelling på totalt kr Timelønnen for ekstramusikere og frilansere i Kork ble også justert som følge av PSU Uravstemningen Det anbefalte forslaget ble lagt fram i uravstemning der 85 av 86 stemmeberettigete medlemmer deltok. Av disse stemte 83 ja og 2 nei. Avstemningen inngikk som en del av LO Stats felles uravstemning hvor det var et klart jaflertall. De anbefalte resultatene ble endelig godkjent av Landsorganisasjonen i Norge.

SAK. Årsmelding 2011. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding 2011. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3b Årsmelding 2011 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2013

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 Innhold side 1 Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Valgt ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1 1.5 Regionlagene... 1 1.6

Detaljer

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 11 Valg Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 11 Valg a) Valg iht. vedtektene Vedlegg 1-4

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2009

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2009 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Ledelse og administrasjon... 1 1.3.1 Endringer i forbundsledelsen...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2008

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2008 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Ledelse og administrasjon... 1 1.3 Medlemmene... 1 1.4 Fylkeslagene...

Detaljer

SAK. Årsmelding Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3a Årsmelding 2010 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2007

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2007 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2005

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2005 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Ledelse og administrasjon... 1 1.2 Medlemmene... 1 1.3 Fylkeslagene...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2003

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2003 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Generelt... 1 1.1.2 Arbeidsoppgavene... 1 1.1.3 Ledelse og administrasjon...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2002

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2002 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Generelt... 1 1.1.2 Arbeidsoppgavene... 1 1.1.3 Ledelse og administrasjon...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2004

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2004 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Ledelse og administrasjon... 1 1.2 Medlemmene... 1 1.3 Fylkeslagene...

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Organisasjonskomiteens innstilling

Organisasjonskomiteens innstilling SAK 6 Organisasjonskomiteens innstilling Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE TOLGA KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel SAKLISTE 57/12 TARIFFREVISJONEN 2012 - URAVSTEMNING Tolga, 14.juni 2012 Ragnhild

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001 1 Organisasjonen 1.1 Innledning 1.1.1 Etableringen Etableringen av MFO er basert på likelydende vedtak i de respektive forbunds landsmøter i 1999 og 2000. Her heter det bla.: Norsk Musikerforbund, Norsk

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\00 Vedtekter og programmer\egne vedtekter\mfo Kontingentreglement 110101.docx Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar

Detaljer

SAK. Konstituering. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Konstituering. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 1 Konstituering Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 1 Konstituering Forbundsstyrets innstillinger:

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo 19. mai 2016 Til medlemmene ansatt i Oslo kommune Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2016 - Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Vi viser til rundskriv 3/2016 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området År 2006, den 27. september, 10., 16., 17., 20. og 27. oktober ble det holdt forhandlingsmøter

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon

Musikernes fellesorganisasjon Vedtekter fra 30. oktober 2010 1 Navn og formål Vedtekter fra 30. oktober 2010 1.1 Musikernes fellesorganisasjon (MFO) - forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger - er opprettet fra 1. januar 2001

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

PROTOKOLL INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGER OM LØNNSREGULERING FOR 2. AVTALEÅR

PROTOKOLL INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGER OM LØNNSREGULERING FOR 2. AVTALEÅR PROTOKOLL INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGER OM LØNNSREGULERING FOR 2. AVTALEÅR År 2011, den 4. april, ble det holdt forhandlingsmøte etter hovedavtalens 7 annet ledd mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 2 11. juni kl 16.45 Foreslåtte endringer i fete typer, kursiv

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Tariffrevisjonen pr det anbefalte forslaget er vedtatt

Tariffrevisjonen pr det anbefalte forslaget er vedtatt Side 1 av 5 Tariffrevisjonen pr. 01.05.2014 det anbefalte forslaget er vedtatt Vi viser til rundskriv nr. 06/2014 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny

Detaljer

MFO en robust og effektiv organisasjon Innstilling fra MFOs organisasjonskomité januar 2013

MFO en robust og effektiv organisasjon Innstilling fra MFOs organisasjonskomité januar 2013 MFO en robust og effektiv organisasjon Innstilling fra MFOs organisasjonskomité januar 2013 Innledning Mandat Komiteens arbeid Organisasjonskomiteens konklusjon Om MFO MFOs historie MFOs organisering Antall

Detaljer

Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området

Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området Forhandlingene med PBL og Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet om ny hovedavtale og hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 25. mai, 8. og 9. juni

Detaljer

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2014 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2014 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er tirsdag

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret i staten 2016 Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Økonomi YS, LO og Unio 1,15 % generelt tillegg pr 1. mai 1,5 % lokal pott pr 1. juli Forhandlingene skal være avsluttet

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015 DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019 Endret på landsmøte i 2015 1 Innhold 1 Formål og virkeområde... 3 2 Medlemskap... 4 3 Rettigheter og plikter... 4 4 Organisasjon... 5 4.1. Landsmøte...

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2016 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2016 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er 8. juni

Detaljer

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post:

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003 2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 Det ble brudd mellom Kommunenes Sentralforbund på den ene siden og LOs forhandlingssammenslutning, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 12. 30. april 2016 og endte med et anbefalt forhandlingsresultat. Unios forhandlingsutvalg

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15-05-2006 kl. 1000 til 1300. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 148 Åpning Sak 2 Landsstyresak 149 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016 Debattnotat Hovedtariffoppgjøret 2016 KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Forord Gjeldende hovedtariffavtale (HTA) på KA-området utløper 30.04.2016. Det vil si at våren 2016 er det som

Detaljer

Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. tirsdag 10. november 2009

Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. tirsdag 10. november 2009 Budsjetthøring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen tirsdag 10. november 2009 1 Presentasjon av MFO MFOs medlemmer Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er et fagforbund for musikere, sangere, dansere,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

OM NY. Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes)

OM NY. Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes) URAVSTEMMING OM NY HOVEDAVTALE Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes) Avgi stemme på www.ka.no eller på stemmeseddel på siste side. Styret i

Detaljer

Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ på valgtidspunktet.

Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ på valgtidspunktet. Valgregler til KAs landsråd (jf. Vedtekten 7c) Vedtatt av Landsråd 2016. Valgregler til landsråd for nasjonalt rettssubjekt 1. Det nasjonale rettssubjekt ved Kirkerådet oppnevner/velger 1 medlem pr. 93

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Adm.dir.

ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Adm.dir. ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen Adm.dir. Tom Bolstad 1 Enkelt organisasjonskart 2 Econas administrasjon 3 Dilemma

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014 VEDTEKTER for Arbeidsgiverforeningen Spekter Sist endret på generalforsamlingen 2014 INNHOLD Innholdsfortegnelse... 2 FORMÅL... 4 1-1 (Formål)... 4 MEDLEMSKAP... 4 2-1 (Medlemskap)... 4 2-2 (Søknad om

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Sammensetning Sentralt forhandlingsutvalg (SF) har i perioden høsten 2009 våren 2011 hatt følgende sammensetning: Jan Theien, Akershus (leder),

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 5. juni 2013 SAMFO Vedtekter 1 Innhold Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo 1. Navn 4 2. Formål 4 3. Oppgaver 4 4. Medlemmer 5 5. Kontingent 5 6. Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Agenda Tema i årets oppgjør Lønn Pensjon Hovedavtalen Beredskap Tema i årets oppgjør Lønn Ramme (frontfagsmodell) Innretning på lønnstillegg (profil

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer