SAK. Årsmelding Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar"

Transkript

1 SAK 3c Årsmelding 2012 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar

2

3 MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets årsmeldinger for landsmøteperioden Forbundsstyrets innstillinger: a) Årsmelding for 2010 Vedlegg 1 Forbundsstyrets innstilling: Forbundets årsmelding for 2010 godkjennes. b) Årsmelding for 2011 Vedlegg 2 Forbundsstyrets innstilling: Forbundets årsmelding for 2011 godkjennes. c) Årsmelding for 2012 Vedlegg 3 Forbundsstyrets innstilling: Forbundets årsmelding for 2012 godkjennes. d) Årsmelding for 2013 Vedlegg 4 Forbundsstyrets innstilling: Forbundets årsmelding for 2013 godkjennes.

4

5 Årsmelding 2012

6

7 Årsmelding 2012 Innhold side 1 Innhold 1 Organisasjonen Innledning Lokaler Valgt ledelse og administrasjon Medlemmene Regionlagene Representantskapet Forbundsstyret Arbeidsutvalget Kontrollkomiteen Scenekunstutvalget Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter Stipendkomiteen for teatermedarbeidere Annen fast representasjon LOs representantskap LO-sekretariatet LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg LOs utvalg for etnisk likestilling LOs homoutvalg LOs sentrale ungdomsutvalg LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning LOs koordineringsutvalg for verving og medlemsservice Styret for Sørmarka AS LO-favør LOs kontaktmøter om IA-oppfølgingen LOs forskningspolitiske forum LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe LO Kommune LO Stat Kommuneansattes hovedsammenslutning Oslo (KAH) Kunstnernettverket Norwaco Gramo Fond for lyd og bilde Fond for utøvende kunstnere Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon Foreningen scenekunst.no Music Export Norway AS Rikskonsertenes utøverforum Riksscene for norsk og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans Spellemann AS Rock City Namsos Norsk komité for International Music Council (IMC) Utvalg i kirkelig tariffområde Kirkerådet Den norske kirkes presteforening... 6

8 Årsmelding 2012 Innhold side Norsk Musikkpedagogisk Union, Nordisk Union for Musikkutdannere og International Society for Music Education (ISME) Nordisk kirkemusikkråd Nordisk Musikerunion (NMU) Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) Musikkultur AS Særskilt representasjon LO Kommunes kommunalkonferanse LO Stats kartellkonferanse LOs utdanningskonferanse LOs organisasjonskonferanse Kirkemøtet KAs høstkonferanse Nordisk kirkemusikksymposium Norsk kulturråds årskonferanse Økonomi og drift Den alminnelige økonomiske situasjonen Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Kollektiv hjemforsikring Frivillige forsikringer Instrument- og utstyrsforsikring if skadeforsikring Reiseforsikring Europeiske forsikring Provisjon Tariffområdene Innledning Hovedtariffavtalen Uravstemning Overenskomsten Uravstemning Staten Generelt Hovedtariffavtalen Uravstemning Arbeidsgiverforeningen Spekter Generelt Overenskomstområde Overenskomstområde Overenskomstområde Spekter Helse Virke (tidligere HSH) Generelt Overenskomstene Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådene Generelt Resultatet Godkjenning KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Generelt Hovedtariffavtalen... 15

9 Årsmelding 2012 Innhold side Uravstemning Rikskonsertene Generelt Forhandlinger, mekling og resultat Uravstemning Norsk rikskringkasting (frilansoverenskomsten og takster for noteskriving) Munor AS Generelt Resultatet Godkjenning Andre arbeidsområder Politisk arbeid Generelt Kulturutredningen Forsvarets musikk Kulturskolene Næringspolitikk Balansekunst et prosjekt om kjønnsbalanse i musikken Statsbudsjettet Internasjonalt arbeid FIM Nordisk kirkemusikkråd Nordisk kirkemusikksymposium i Reykjavik i Høringsuttalelser og andre uttalelser Organisasjonsutvikling og faglig skolering Kurs for ledere og tillitsvalgte Tariffseminar for tillitsvalgte i orkestrene og Den Norske Opera & Ballett Scenekunstseminar Kurs om lokale lønnsforhandlinger Kurs for tillitsvalgte KA-området Kurs for nye tillitsvalgte Kurs for medlemmer i regionlagenes styrer Andre lokale og regionale kurs Spesielle medlemsmøter og medlemskurs m.m Musikermøtet Studentmønstringen Samarbeidsavtaler med andre organisasjoner Kommunikasjon og profilering Kommunikasjonsstrategi Internett og sosiale medier Nyhetsbrev Profilering på festivaler Presse Musikkultur... 21

10

11 Årsmelding 2012 side 1 1 Organisasjonen 1.1 Innledning Virksomheten i 2012 tok utgangspunkt i det nye prinsipprogrammet som ble vedtatt av landsmøtet i oktober 2010 og ny handlingsplan som ble vedtatt av forbundsstyret i februar Lokaler Blant de viktigste oppgavene var forberedelser til og gjennomføring av avtalerevisjoner i de fleste tariffområdene; oppfølging av arbeidet med forbedring av pensjons- og trygderettighetene for deltidsansatte, frilansere og næringsdrivende; oppfølging av arbeidet for å sikre kunstfagenes plass i skoleverket og i høyere utdanning; arbeidet for fastsetting av minimumskrav til kulturskolevirksomhet; gjennomføring av arbeidet i organisasjonskomiteen som var oppnevnt på grunnlag av landsmøtets vedtak; styrking av tillitsvalgtopplæringen og rekruttering av nye medlemmer og medlemsgrupper. Disse arbeidsoppgavene og andre punkter i prinsipprogrammet er nærmere omtalt andre steder i årsmeldingen. Tillitsvalgte og ansatte har også 2012 brukt mye tid på tvistesaker og annen bistand til enkeltmedlemmer. Forbundet leier kontorlokaler i Statstilsattes Hus AS i Møllergata 10 i Oslo. 1.3 Valgt ledelse og administrasjon Forbundsleder Renée Rasmussen og nestlederne Hans Ole Rian og Anders Hovind ble lønnet i hele stillinger. Ved inngangen til 2012 hadde forbundet 14 ansatte i til sammen 13,3 årsverk. Fra 1. januar 2012 ble Erica Berthelsen ansatt som informasjonsansvarlig i 80 prosent stilling, hvorav 30 prosent var satt av til arbeid med et nytt medlemstilbud og finansiert av midler fra vederlagsfondet. 1.4 Medlemmene MFO hadde pr registrert medlemmer og ved utgangen av året medlemmer, dvs. en tilgang på 324 medlemmer. Det ble registrert til sammen 663 innmeldinger i Regionlagene Forbundets 10 regionlag besto uforandret med følgende inndeling: MFO Oslo, Akershus og Østfold (leder: Ellen Harlem). MFO Hedmark og Oppland (leder: Birgitte Rosenberg.). MFO Vestfold, Buskerud og Telemark (leder: Geir-Otto Nilsson). MFO Agder (leder: Tarjei Fjørtoft). MFO Rogaland (leder: Rønnaug Bakke).

12 Årsmelding 2012 side 2 MFO Hordaland og Sogn og Fjordane (leder: Tom Harry Halvorsen). MFO Møre og Romsdal (leder: Odd Fossum til årsmøtet 12. mars 2012, deretter Magnhild Tafjord). MFO Trøndelag (leder: Ingrid Smalås til årsmøtet 18. april 2012, deretter Tollef Østvang). MFO Nordland (leder: Øivind Bakken). MFO Troms, Finnmark og Svalbard (leder: Silje Ryeng). 1.6 Representantskapet Representantskapets årlige møte ble holdt 7. juni 2012 på Sørmarka kurs- og konferansesenter. Det ble behandlet en innsendt sak fra MFO Oslo, Akershus og Østfold om MFOs arbeid for kvalitet i kulturskolene, og orientert om arbeidet i organisasjonskomiteen. 1.7 Forbundsstyret Forbundsstyret hadde i 2012 følgende sammensetning: Forbundsleder: Renée Rasmussen. Nestledere: Hans Ole Rian. Anders Hovind. Styremedlemmer: Pål Rullestad. Ingjerd Grøm. Bengt Norbakken. Wenche Høidal Husom. Elin Primberg Skogdal. Kjetil Garvik. Torbjørn Eide. Geir Solum. Eirik Raude. Liv Runesdatter. Susanne Torgersen. Vararepresentanter: Kristin Skiftun. Robert Coates. Ivar Jarle Eliassen. Tarjei Fjørtoft. Hege Monica Eskedal. Dag Rønnekleiv. Kristin Bjørhei. Rasmus Heggdal. Mari Giske. Åshild Vetrhus. Stine Mari Langstrand. Anders Odden. Stein Jacob Nordbø. Trude Nordeng Rougnø møtte som ansattes representant til mai Tore Walmsnæss møtte som ansattes representant fra juni Forbundsstyret hadde 5 møter og behandlet 102 protokollerte saker i 2012.

13 Årsmelding 2012 side 3 Administrasjonsleder Annett Klem og seniorrådgiver Odd Langklopp var sekretærer for forbundsstyret. 1.8 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget besto i 2012 av forbundsleder Renée Rasmussen og nestlederne Hans Ole Rian og Anders Hovind. Trude Nordeng Rougnø møtte som ansattes representant med Hege Tangen som vararepresentant til 3. mai Tore Walmsnæss møtte som ansattes representant fra 29. mai Arbeidsutvalget holdt 11 møter og behandlet 221 protokollerte saker. Administrasjonsleder Annett Klem og seniorrådgiver Odd Langklopp var sekretærer for arbeidsutvalget. 1.9 Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen besto i 2012 av Børre Velsrud (leder), Karin Trelease og Geir Wold (medlemmer), med vararepresentantene (1) Einar Knutssøn Heier og (2) Anne Randi Albertsen Scenekunstutvalget Scenekunstutvalget besto i 2012 av Pål Rullestad (Norsk Operasangerforbund, leder), Kristin Skiftun (Norsk Teaterinspisientforening våren 2012), Katharina Berg Skomedal (Norsk Teaterinspisientforening høsten 2012), Arne Stavø Auråker og Gry Espenes (Norsk Sufflørforbund) og Line Alsaker (Oslo Ballettforening). Utvalget hadde 4 møter i Forbundssekretær Tore Walmsnæss var sekretær for utvalget Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter er oppnevnt av forbundsstyret og besto i 2012 av musiker Kjell Samkopf (stipendkomiteens leder), musiker Gry Sagmo Aglen, musiker Trond Dahlen, sanger Linn Andrea Fuglseth, musiker Morten Hannisdal, sanger Kristin Kjølberg, musiker Svenn Erik Kristoffersen, musiker Torbjørn Kvist, musiker Knut Reiersrud, musiker Kari Rolland, musiker Roy Henning Snyen, musiker Nora Taksdal og musiker Knut Aalefjær. Forbundssekretær Trond Brandal var sekretær for komiteen Stipendkomiteen for teatermedarbeidere Stipendkomiteen for teatermedarbeidere er oppnevnt av forbundsstyret og besto i 2012 av inspisient Bjarne Stensrud (stipendkomiteens leder), inspisient Kristin Skiftun og inspisient Pål Pande-Rolfsen. Forbundsstyremedlem Pål Rullestad var komiteens sekretær Annen fast representasjon LOs representantskap I LOs representantskap møtte MFOs nestlederne Hans Ole Rian og Anders Hovind som forbundets representanter, med forbundsstyremedlemmene Wenche Høidal Husom (1) og Ingjerd Grøm (2) som vararepresentanter. Forbundsleder Renée Rasmussen møtte i egenskap av vararepresentant til LO-sekretariatet.

14 Årsmelding 2012 side LO-sekretariatet I LO-sekretariatet møtte forbundsleder Renée Rasmussen som 7. vararepresentant LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg I LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg møtte nestleder Hans Ole Rian, med forbundsleder Renée Rasmussen som vararepresentant LOs utvalg for etnisk likestilling Til LOs utvalg for etnisk likestilling var forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø oppnevnt som forbundets representant, med forbundssekretær Janne Hegna som vararepresentant LOs homoutvalg I LOs homoutvalg har nestleder Hans Ole Rian møtt som MFOS representant LOs sentrale ungdomsutvalg I LOs sentrale ungdomsutvalg møtte forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø som forbundets representant, med nestleder Hans Ole Rian som vararepresentant LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning I LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning møtte nestleder Hans Ole Rian LOs koordineringsutvalg for verving og medlemsservice I LOs koordineringsutvalg for verving og medlemsservice møtte nestleder Hans Ole Rian som forbundets representant Styret for Sørmarka AS Administrasjonsleder Annett Klem var valgt inn som vararepresentant til styret for Sørmarka LO-favør I fellesutvalget for LO-favør møtte administrasjonsleder Annett Klem. I leverandør- og organisasjonskomiteen møte Annett Klem med regnskapssekretær Bente Olsen som vararepresentant LOs kontaktmøter om IA-oppfølgingen Forbundssekretær Janne Hegna møtte som forbundets faste representant i LOs obligatoriske kontaktmøter om oppfølgingen av avtalen om inkluderende arbeidsliv LOs forskningspolitiske forum I LOs forskningspoliske forum møtte nestleder Hans Ole Rian som MFOs representant LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe I LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe møtte nestleder Hans Ole Rian som MFOs representant LO Kommune I styret for LO kommune møtte nestleder Hans Ole Rian som forbundets representant, med forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø som vararepresentant. I forhandlingsrådet i LO Kommune møtte nestleder Hans Ole Rian og forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø som forbundets representanter.

15 Årsmelding 2012 side 5 I LO Kommunes forhandlingsutvalg møtte nestleder Hans Ole Rian som forbundets representant med forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø som vararepresentant. På årsmøtet i LO Kommune møtte nestlederne Hans Ole Rian og Anders Hovind som forbundets representanter LO Stat Forbundsleder Renée Rasmussen møtte som forbundets representant i styret for LO Stat, med nestleder Hans Ole Rian som vararepresentant. Det ble i november 2012 holdt møte i Representantskapet, som er LO Stats høyeste organ og møtes ordinært hvert fjerde år. Nestleder Hans Ole Rian og forbundssekretærene Tore Walmsnæss og Janne Hegna deltok som representanter for MFO. Forbundsleder Renée Rasmussen møtte som styremedlem Kommuneansattes hovedsammenslutning Oslo (KAH) I styret for KAH møtte forbundssekretær Janne Hegna som MFOs representant Kunstnernettverket Nestleder Anders Hovind møtte som MFOs representant på møter i Kunstnernettverket Norwaco Forbundsleder Renée Rasmussen var valgt som vararepresentant i Norwacos styre for perioden Hun ble på årsmøtet i 2012 valgt inn som fast medlem i styret, med nestleder Anders Hovind som vararepresentant. Jan Lothe Eriksen var valgt som medlem i fordelingsnemnda for perioden Forbundsleder Renée Rasmussen og nestleder Anders Hovind deltok på Norwacos årsmøte 23. mai MFO var også representert i ledelsen for flere av sektorene i Norwaco Gramo Forbundsleder Renée Rasmussen var valgt som styremedlem i Gramo Seniorrådgiver Odd Langklopp var valgt som medlem i kontrollkomiteen Fond for lyd og bilde Nestleder Anders Hovind ble oppnevnt som styremedlem i Fond for lyd og bilde fra 1. januar 2012 til 31. desember Fond for utøvende kunstnere I styret for Fond for utøvende kunstnere var forbundsleder Renée Rasmussen oppnevnt som medlem med nestleder Hans Ole Rian som personlig vararepresentant for 2011 og Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon Forbundsleder Renée Rasmussen møtte som forbundets representant i styret for Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon, med nestleder Hans Ole Rian som vararepresentant Foreningen scenekunst.no MFO tilsluttet seg i 2011 Foreningen scenekunst.no, som har til formål å drifte nettstedet Scenekunst.no. Avtalen om tilslutning til foreningen gjelder til 1. august Forbundsleder Renée Rasmussen ble oppnevnt som MFOs styremedlem, med forbundssekretær Tore Walmsnæss som vararepresentant.

16 Årsmelding 2012 side Music Export Norway AS I styret for Music Export Norway AS møtte forbundsadvokat Lars Christian Fjeldstad som nestleder i styret, med forbundsleder Renée Rasmussen som vararepresentant Rikskonsertenes utøverforum Som MFO representanter i Rikskonsertenes utøverforum var Einy Langmoen, Eirik Raude, Håkon Høgemo og Øyonn Groven Myhren oppnevnt som MFOs representanter, med Knut Lothe, Berit Norbakken Solset, Rasmus Rohde og Torill Eriksen som vararepresentanter Riksscene for norsk og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans For perioden har MFO og Norske Dansekunstnere i fellesskap oppnevnt Unni Løvlid (MFO) som medlem i styret for Riksscenen, med Peder Horgen (NoDa) som vararepresentant Spellemann AS De årlige Spellemannprisene deles ut av et aksjeselskap; Spellemann AS. MFO er ikke blant eierne i selskapet, men er likevel representert i styret og bidrar økonomisk til gjennomføringen av prisutdelingene. MFOs styrerepresentant i 2012 var forbundsleder Renée Rasmussen, med nestleder Hans Ole Rian som vararepresentant Rock City Namsos Forbundsleder Renée Rasmussen var nestleder i styret for Rock City Namsos til generalforsamlingen i juni Norsk komité for International Music Council (IMC) Forbundsleder Renée Rasmussen var forbundets representant i den norske IMC-komiteen Utvalg i kirkelig tariffområde I det sentrale OU-styret i KA-området møtte forbundssekretær Trond Dahlen. I OU-styrets Fagutvalg for kirkemusikk var Anders Hovind og Ingrid Smalås oppnevnt som medlemmer av MFO. Kantor Ingjerd Grøm var oppnevnt som uavhengig medlem og utvalgets leder Kirkerådet I Kirkerådets Forum for kateketikk møtte forbundssekretær Trond Dahlen. I Kirkerådets Forum for kulturrådgivning møtte nestleder Anders Hovind, og forbundssekretær Trond Dahlen Den norske kirkes presteforening I Presteforeningens Fagråd for liturgikk møtte Kari Irene Lien og Jørn Fevang, oppnevnt for perioden Norsk Musikkpedagogisk Union, Nordisk Union for Musikkutdannere og International Society for Music Education (ISME) I styret i Norsk Musikkpedagogisk Union møtte nestleder Hans Ole Rian som forbundets representant. Hans Ole Rian er styreleder i Norsk Musikkpedagogisk Union og norsk representant i styremøter i Nordisk Union for Musikkutdannere (NUMU). Hans Ole Rian er ISME National Affiliate (INA) for Norge.

17 Årsmelding 2012 side Nordisk kirkemusikkråd I Nordisk kirkemusikkråd (NKR) møtte nestleder Anders Hovind og forbundsstyremedlem Ingjerd Grøm som forbundets representanter Nordisk Musikerunion (NMU) I henhold til Nordisk Musikerunions vedtekter møter forbundsleder i NMUs styre Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) MFO var i kongressperioden ikke representert i FIMs Executive Committee (styret). I FIMs kongress oktober 2012 ble Norge ved MFO valgt inn i styret for perioden Forbundsleder Renée Rasmussen møtte som MFOs representant i etterfølgende møte, hvor det bl.a. ble vedtatt å be MFO være vertskap for FIMs internasjonale orkesterkonferanse i Forbundsleder Renée Rasmussen og seniorrådgiver Odd Langklopp deltok som MFOs representanter på kongressen i Buenos Aires i Argentina. Renée Rasmussen har deltatt på møter i FIM European Group Musikkultur AS Generalforsamlingen i Musikkultur AS ble holdt 5. juni Navnet på selskapet ble endret til Musikkultur AS (tidligere Musikk-Kultur AS). Følgende styre ble valgt: Nicolaas A. Kippenbroeck (styreleder), Hans Ole Rian, Anders Hovind, Erica Berthelsen, Elin Primberg Skogdal og Trude Nordeng Rougnø (styremedlemmer), med Kjetil Garvik og Susanne B. Torgersen, Eirik Raude, Bengt Norbakken og Wenche Høidal Husom som varamedlemmer Særskilt representasjon LO Kommunes kommunalkonferanse På LO Kommunes kommunalkonferanse i 2012 deltok forbundsleder Renée Rasmussen, nestleder Hans Ole Rian, forbundssekretær Trude Nordeng Rougnø, leder av MFO Troms, Finnmark og Svalbard Silje Ryeng og kulturskolerektor ved Tromsø kulturskole Pål Johnsen LO Stats kartellkonferanse Forbundsleder Renée Rasmussen, nestleder Hans Ole Rian og forbundssekretærene Tore Walmsnæss og Janne Hegna deltok på LO Stats representantskapsmøte og kartellkonferanse i LOs utdanningskonferanse Nestleder Hans Ole Rian deltok på LOs utdanningskonferanse i LOs organisasjonskonferanse Nestlederne Hans Ole Rian og Anders Hovind deltok på LOs organisasjonskonferanse i Kirkemøtet Nestleder Anders Hovind møtte som observatør under deler Kirkemøtet KAs høstkonferanse Nestleder Anders Hovind deltok på Kas høstkonferanse i september Nordisk kirkemusikksymposium I Nordisk kirkemusikksymposium i Reykjavik september møtte nestleder Anders Hovind, forbundsstyremedlemmene Ingjerd Grøm og Bengt Norbakken

18 Årsmelding 2012 side 8 og forbundssekretær Trond Dahlen som MFOs representanter. Se også pkt Norsk kulturråds årskonferanse Nestleder Anders Hovind deltok på Norsk kulturråds årskonferanse i 2012.

19 Årsmelding 2012 side 9 2 Økonomi og drift 2.1 Den alminnelige økonomiske situasjonen Den alminnelige økonomiske situasjonen framgår av regnskapene og den regnskapsmessige årsberetningen. 2.2 Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Grunnforsikringen omfattet (5 994) medlemmer ved utgangen av året. Det ble i 2012 innbetalt kr ( ) i premie og utbetalt kr ( ) i erstatning til medlemmer og medlemmers etterlatte Kollektiv hjemforsikring Den kollektive hjemforsikringen omfattet (5 786) ordinære medlemmer og 819 (660) studentmedlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr i premie og utbetalt kr i erstatning. 2.3 Frivillige forsikringer Instrument- og utstyrsforsikring if skadeforsikring Instrumentforsikringen var tegnet av (2 065) medlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr (kr ) i premie Reiseforsikring Europeiske forsikring Reiseforsikringen var tegnet av (1 594) medlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr (kr ) i premie Provisjon MFO mottok kr (kr ) i provisjon for arbeidet med de to frivillige forsikringene i Tall i parentes gjelder 2011

20

21 Årsmelding 2012 side 11 3 Tariffområdene 3.1 Innledning Alle MFOs overenskomster og tariffavtaler utløp i mars og april 2012, og ble etter vanlig praksis sagt opp til revisjon og fornyelse. Regionlagene, klubbene og tillitsvalgte ble høsten 2011 invitert til å komme med innspill til forhandlingskrav, men få konkrete forslag ble satt fram. De endelige forhandlingskravene ble vedtatt av arbeidsutvalget eller forhandlingsutvalgene etter fullmakt fra forbundsstyret. 3.2 KS MFO forhandler i dette tariffområdet sammen med øvrige LO-forbund innenfor paraplyen LO Kommune. Hovedtariffavtalen er likevel inngått mellom KS og hvert enkelt forbund Hovedtariffavtalen KS-oppgjøret gikk til mekling 27. april. Meklingen førte ikke fram, og arbeidstakerorganisasjonene iverksatt streik flere steder i landet. Etter 9 dagers streik, hvor MFO hadde tatt ut 73 medlemmer, la Riksmekleren 5. juni fram en ny skisse som partene anbefalte. Fra 6. juni ble det gitt et generelt tillegg til alle i kap. 4 på 2,7 prosent eller minst kr Nye minstelønnssatser ble iverksatt fra samme dato og det ble avsatt en pott på 1,2 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkningsdato 1. august Lørdags- og søndagstillegget ble endret til kr 50 pr. arbeidet time. I vedtektene for tjenestepensjonsordningen er det tatt inn en ny bestemmelse om at også arbeidsforhold under minstegrensen for rett til medlemskap skal innrapporteres til pensjonsordningen. Dersom summen av flere arbeidsforhold overstiger minstegrensen på 37,3 prosent skal dette gi rett til medlemskap. Ordningen trer i kraft fra andre kvartal i 2013 og vil kunne sikre mange av våre medlemmer i flere deltidsstillinger opptjening i pensjonsordningen Uravstemning Det anbefalte forslaget ble lagt fram i uravstemning der 786 av stemmeberettigete medlemmer deltok. Av disse stemte 766 ja og 7 nei, mens 13 stemmer ble forkastet. Uravstemningen var dermed ikke bindende, og resultatet ble godkjent av Landsorganisasjonen i Norge. 3.3 Oslo kommune MFO forhandler i dette tariffområdet i henhold til hovedavtalen sammen med øvrige LO-forbund innenfor paraplyen Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) som er LOs forhandlingssammenslutning i Oslo kommune. Overenskomstene inngås likevel mellom Oslo kommune og hvert enkelt forbund Overenskomsten Tariffrevisjonen endte i mekling, hvor Fagforbundet og Akademikerne gikk inn for meklerens forslag, mens YS, UNIO, MFO, FO og SL gikk til streik, bl.a. fordi Oslo kommune brøt med tradisjonen om at om at det er oppgjøret i frontfagene som skal ligge til grunn for forhandlingene i offentlig sektor. Avtalen som ble inngått etter streik sier at om det viser seg at lønningene for arbeidere og funksjonærer i industrien øker mer enn forventet skal dette reflekteres i de tillegg som gis fra 1. mai Den nye lønnsavtalen sikret alle minst kr i generelt tillegg. Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet med virkning fra 1. juni tilsvarende 0,7 prosent av lønnsmassen på årsbasis.

22 Årsmelding 2012 side 12 MFO, Fellesorganisasjonen (FO) og Skolenes Landsforbund (SL) det framsatte meklingsforslaget, og iverksatte streik til tross for at forslaget ble anbefalt av flertallet i forhandlingssammenslutningen (KAH). Flertallet består av Fagforbundets representanter. Oslo kommune mente at dette var tariffstridig (brudd på hovedavtalens bestemmelser) og truet disse organisasjonene med søksmål som likevel ikke ble reist innen utløpet av Uravstemning Det anbefalte forslaget ble lagt fram i uravstemning der 37 av 225 stemmeberettigete medlemmer deltok. Av disse stemte 34 ja, mens 3 stemmer ble forkastet. Uravstemningen var dermed ikke bindende, og resultatet ble godkjent av Landsorganisasjonen i Norge. 3.4 Staten Generelt Forhandlingene om hovedtariffavtalen med staten føres for LO-forbundenes vedkommende av forhandlingssammenslutningen LO Stat. MFO og øvrige forbund gir innspill til LO Stat både før og under forhandlingene, og er representert i LO Stats forhandlingsutvalg Hovedtariffavtalen Forhandlingene førte ikke fram og riksmekleren fant ikke grunnlag for å legge fram et forslag. Streik i staten ble iverksatt for første gang på 28 år. MFO tok ut 20 medlemmer ved musikkonservatoriet i Tromsø, som sammen med andre steikende i byen ledet an og markerte seg i ulike streikearrangement så lenge streiken varte. Streiken ble avsluttet etter 10 dager. For de fleste av MFOs medlemmer gir oppgjøret en gjennomsnittlig lønnsøkning på kr Det ble det også gjort endringer i enkelte lønnsrammer og lønnsspenn. I tillegg ble det avsatt 1,1 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Oppgjørsrammen er beregnet til 4,108 prosent Uravstemning Det anbefalte forslaget ble lagt fram i uravstemning der 51 av 334 stemmeberettigete medlemmer deltok. Av disse stemte 50 ja og 1 nei. Avstemningen inngikk som en del av LO Stats felles uravstemning hvor det var et klart jaflertall. Det anbefalte forslaget ble endelig godkjent av Landsorganisasjonen i Norge. 3.5 Arbeidsgiverforeningen Spekter Generelt MFO forhandler i dette området delvis sammen med andre LO-forbund innenfor paraplyen LO Stat. Det er LO Stat som fører forhandlingene om enkelte overordnede spørsmål, mens forbundet selv forhandler lønn og de fleste andre tariffbestemmelser direkte med de enkelte arbeidsgiverne eller med grupper av virksomheter (teatrene). Virksomhetene i Spekter er delt inn i overenskomstområder. Bortsett fra Norsk rikskringkasting, Stiftelsen MIC og helseforetakene er alle MFOs tariffmotparter innenfor Spekter-området også tilsluttet Norsk teater- og orkesterforening (NTO). I tariffsammenheng representerer NTO imidlertid bare teatrene.

23 Årsmelding 2012 side Overenskomstområde Generelt Overenskomstområde 1 omfatter i tariffperioden teatrene, orkestrene, Det Norske Blåseensemble, Den Norske Opera & Ballett og Operaen i Kristiansund Teateroverenskomsten Forhandlingene med NTO om revisjon av teateroverenskomsten ble krevende. LO Stat og Spekter måtte inn å bistå for å få på plass et tilfredsstillende resultat. Det ble gitt et gjennomsnittlig påslag i lønnen med kr pr årsverk samtidig som det ble gjort endringer i lønnsrammer for inspisienter og sufflører. Lønnssatsene for midlertidige ansatte musikere ble også regulert Den Norske Opera & Ballett Forhandlingene med Den Norske opera & Ballett ble svært utfordrende og partene kom ikke til enighet uten mekling. I meklingen ble oppnådd enighet om en gjennomsnittlig lønnsøkning med kr pr årsverk. Orkestermusikerne fikk i tillegg en særskilt pott på til sammen kr til fordeling. Satsene for frilans korsangere ble tilsvarende regulert fra 1. august Symfoniorkestrene og Det Norske Blåseensemble For symfoniorkestrene endte de virksomhetsvise forhandlingene uten større problemer. Oppgjørene endte med rammer fra 3,5 til i overkant av 4 prosent Operaen i Kristiansund Iht. inngått overenskomst følger lønnsreguleringene og lønnsnivået for musikerne ved Operaen i Kristiansund hovedtariffavtalen med KS og de endringene som blir avtalt der Uravstemningen De anbefalte forslagene ble lagt fram i uravstemning der 530 av 751 stemmeberettigete medlemmer deltok. Av disse stemte 521 ja og 7 nei, mens 2 stemmer ble forkastet. Avstemningen inngikk som en del av LO Stats felles uravstemning hvor det var et klart ja-flertall. De anbefalte resultatene ble endelig godkjent av Landsorganisasjonen i Norge Overenskomstområde Generelt Overenskomstområde 6 omfatter i tariffperioden Norsk Rikskringkasting (med Kringkastingsorkestret). I forhandlingene med Norsk rikskringkasting samarbeider MFO med Kringkastingens Landsforening (NTL) Resultatet Det ble avtalt et generelt tillegg på kr For musikerne i KORK ble det framforhandlet en PSU-pakke med mindre endringer i overenskomsten for musikerne i orkesteret, og som over tid gir en lønnsmessig uttelling på totalt kr Timelønnen for ekstramusikere og frilansere i Kork ble også justert som følge av PSU Uravstemningen Det anbefalte forslaget ble lagt fram i uravstemning der 85 av 86 stemmeberettigete medlemmer deltok. Av disse stemte 83 ja og 2 nei. Avstemningen inngikk som en del av LO Stats felles uravstemning hvor det var et klart jaflertall. De anbefalte resultatene ble endelig godkjent av Landsorganisasjonen i Norge.

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Ledelse og administrasjon... 1 1.3 Medlemmene... 1 1.4 Fylkeslagene...

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013 Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013.indd 2 14.05.14 14:59 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Tariffrevisjonen andre områder 18 Arbeidstid

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012.

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. Foto: Eva Rose Styreleders ord Kjære medlemmer i GramArt. Etter å ha sittet

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

LO i offentlig sektor LO Stats rolle

LO i offentlig sektor LO Stats rolle LO i offentlig sektor LO Stats rolle Innhold 0 Sammendrag...6 1 Innledning... 11 2 Organisatoriske fakta... 13 3 Kartellet som organisasjonsform...17 3.1 Staten som arbeidsgiver og motpart danner karteller...17

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte omtanke solidaritet samhold Tariffoppgjør muligheter, rettigheter og plikter Fagforbundets viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2011 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...10 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...10 2.1 Egen organisasjon...10 2.1.1 Foreninger...10

Detaljer

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING lørdag 5. april 2014 for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og Sted: Welhavens gt. 1. Oslo Tid: Registrering fra kl. 11:30. Møtets start

Detaljer

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Tariffoppgjøret 2014 Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Bakgrunnen for lønnsoppgjøret 2014 Høsten 2013 fikk Norge en ny borgerlig regjering, og mange så nok

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2011 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 9 Forbunds- og landsstyremøter 11

Detaljer

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12 Innhold Presidenten har ordet... 6 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.2 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål... 8 1.3 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.06.2012 Arkiv: :FE- Arkivsaksnr.: 12/1319 Journalpostløpenr.: 12/17366 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010 N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 2 Landsmøtet 2010 Landsmøtet skal gjøre opp status for inneværende periode og se framover i den neste perioden. Dette

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer