Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006"

Transkript

1 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc

2 Innhold 1 Organisasjonen Innledning Ledelse og administrasjon Medlemmene Fylkeslagene Landsforeningene Landsmøtet Representantskapet Forbundsstyret Arbeidsutvalget Fagutvalgene Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter Stipendkomiteen for teatermedarbeidere Annen fast representasjon LOs representantskap LO-sekretariatet LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg LOs forum for etnisk likestilling Fellesutvalget for LO-favør LO Kommune LO Stat Kommuneansattes hovedsammenslutning Oslo (KAH) Norwaco Gramo Fond for lyd og bilde Fond for utøvende kunstnere Musikkinformasjonssenteret Music Export Norway AS Norsk komité for International Music Council (IMC) Utvalg i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon Kirkerådet Den norske kirkes presteforening Styringsgruppen for liturgisk senter, Trondheim Norsk og Nordisk Musikkpedagogisk Union Nordisk kirkemusikkråd Nordisk Musikerunion (NMU) Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) Musikk-Kultur AS Særskilt representasjon LO Kommunes kommunalkonferanse LO Stats kartellkonferanse Norsk musikkråd... 7

3 Kirkemøtet Spellemannskomiteen Økonomi og drift Den alminnelige økonomiske situasjonen Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Kollektiv hjemforsikring Frivillige forsikringer Instrumentforsikring if skadeforsikring Reiseforsikring Europeiske forsikring Provisjon Tariffområdene Innledning KS Hovedtariffavtalen Øvrige særavtaler Oslo kommune Forhandlingene og meklingen Det anbefalte forslaget Uravstemmingen Justeringsforhandlingene Utredningsarbeidet Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Generelt Norges Musikkorps forbund (NMF) Norsk musikkråd Folkehøgskolene Uravstemmingene KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Forhandlingene Det anbefalte forhandlingsresultatet Uravstemmingen Staten Forhandlingene og meklingen Meklingsresultatet Uravstemmingen Arbeidsgiverforeningen NAVO Teateroverenskomsten Symfoniorkestrene, Det Norske Blåseensemble og Den Norske Opera Norsk rikskringkasting (Kringkastingsorkestret) NAVO Helse Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO Reiseliv) Rikskonsertene Norsk rikskringkasting (frilansavtalen mv)... 18

4 3.11 Musikkinformasjonssenteret (MIC) Norsk Visearkiv Andre arbeidsområder Politisk arbeid Statsbudsjettet Skolepolitikken Høringsuttalelser Organisasjonsutvikling og faglig skolering Felles kurs for tillitsvalgte og frilansere Organisasjonskurs for ledere av fylkeslag og landsforeninger Felles kurs i kirkelig tariffområde Evaluering av tariffrevisjonene i symfoniorkestrene og Den Norske Opera Kurs i lokale lønnsforhandlinger Andre lokale og regionale kurs Samarbeidsavtaler med andre organisasjoner Kommunikasjon og profilering Musikk-Kultur Norsk Kirkemusikk Internett Profilering på festivaler... 22

5 1 Organisasjonen 1.1 Innledning MFOs virksomhet var også i 2006 i hovedsak tuftet på det prinsipprogrammet landsmøtet vedtok i 2002, og på forbundsstyrets handlingsplan for Blant de oppgavene som det ble lagt særlig vekt på, var Tariffrevisjonene i Kunnskapsløftets konsekvenser for musikk-, dans- og dramaundervisningen, både i et faglig og tariffpolitisk perspektiv. Forberedelsene til, og gjennomføring av MFOs 2. ordinære landsmøte i november Forhandlingene om revisjonen av tariffavtalene med symfoniorkestrene og Den Norske Opera endte i en omfattende og krevende konflikt som først fant sin løsning i ny megling etter én måneds streik. I siste del av konflikten var mer enn 290 av forbundets ca. 800 medlemmer i området i streik. Situasjonen ble ekstra belastende fordi forhandlingene med Norsk rikskringkasting også endte med konflikt i det samme tidsrommet, og der MFOs nær 50 fast ansatte medlemmer og et titalls frilansere i Kringkastingsorkestret streiket i to uker for ny tariffavtale. Disse arbeidsoppgavene og andre punkter i handlingsplanen er nærmere omtalt andre steder i årsmeldingen. 1.2 Ledelse og administrasjon Forbundet leier kontorlokaler i Statstilsattes Hus AS i Møllergata 10 i Oslo og i Folkvordveien 11 i Sandnes. Forbundets leder og én av nestlederne ble fram til landsmøtet i 2006 lønnet i hel stilling, og den andre nestlederen i 50 % stilling. Etter nyvalg på landsmøtet i 2006 ble begge nestlederne lønnet i hel stilling fra I 2006 hadde forbundet til sammen 12 ansatte i hele stillinger og 1 ansatt i 50 % stilling. 1.3 Medlemmene MFO hadde pr registrert medlemmer og ved utgangen av året medlemmer, dvs. en økning med 198 medlemmer. Det ble registrert til sammen 694 innmeldinger i Fylkeslagene Forbundets 10 fylkeslag besto uforandret med følgende inndeling: MFO Oslo, Akershus og Østfold (leder: Ellen Harlem). MFO Hedmark og Oppland (leder: Tim Collins, fra : Tor Volden). MFO Vestfold, Buskerud og Telemark (leder: Sven-Øyvind Bern, fra : Magne Fremo). MFO Agder (leder: David Tellefsen). MFO Rogaland (leder: Eirik Oliver). 1

6 MFO Hordaland og Sogn og Fjordane (leder: Thorstein Holgersen, fra : Wenche Høidal Husom). MFO Møre og Romsdal (leder: Olaf Blakstad). MFO Trøndelag (leder: Hans Ole Rian). MFO Nordland (leder: Øivind Bakken). MFO Troms, Finnmark og Svalbard (leder: Hans Stapnes). Etter vedtektsendring vedtatt av landsmøtet i 2006 er betegnelsen fylkeslag endret til regionlag med virkning fra Landsforeningene Forbundets 4 landsforeninger besto uforandret: Norsk Operasangerforbund (leder: Pål Rullestad). Norsk Teaterinspisientforening (leder: Carl Mehl, fra : Elisabeth Bredal). Norsk Sufflørforbund (leder: Ells-Beth Lyse). Oslo Ballettforening (leder: Kristian Støvind, fra : Marek Jez). Etter vedtektsendring vedtatt av landsmøtet i 2006 opphørte landsforeningene som organisasjonsledd i MFO med virkning fra Medlemmene ble overført til de respektive fylkeslagene, og landsforeningenes oppgaver i MFO ble overført til et nyopprettet scenekunstutvalg. 1.6 Landsmøtet MFOs 2. ordinære landsmøte ble holdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter november Det møtte 74 valgte delegater fra fylkeslag og landsforeninger, 10 representanter for forbundsstyret. I tillegg til vanlige landsmøtesaker behandlet landsmøtet omfattende forslag til vedtektsendringer og vedtok nytt prinsipprogram for landsmøteperioden. 1.7 Representantskapet Det ble ikke holdt møte i representantskapet i 2006, jf. vedtektene. 1.8 Forbundsstyret Fram til landsmøtet i 2006 hadde forbundsstyret følgende sammensetning: Forbundsleder: Arnfinn Bjerkestrand. Nestledere Terje Adde. Renée Rasmussen. Styremedlemmer (og personlige vararepresentanter): Elisabeth Bredal (Guri Egge Sipusch). Sven Olav Lyngstad (Kjersti Gundersen Aarflot). Anders Eidsten Dahl (Øyvind Bakken). Per Gisle Haagenrud (David Tellefsen). Jens Christian Kloster (Ingunn Ådland). Einy Langmoen (Stian Carstensen). Leif Værum Larsen (Svein Nafstad). Ragnhild Rise (Hanne B. Oftedal). Ingrid Smalås (Ragnhild Elisabeth Hoel). Bård Hogstad var ansattes representant. 2

7 Avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø har vært sekretær for forbundsstyret. Forbundsstyret hadde 6 ordinære møter og behandlet 54 saker fram til landsmøtet i Etter landsmøtet i 2006 har forbundsstyret følgende sammensetning: Forbundsleder: Arnfinn Bjerkestrand. Nestledere: Renée Rasmussen. Hans Ole Rian. Styremedlemmer (og personlige vararepresentanter): Pål Rullestad (Mari Skyberg). Ragnhild Strauman (Ingjerd Grøn). Anders Eidsten Dahl (Bengt Norbakken). Wenche Høidal Husom (Irene Persen). Sven Olav Lyngstad (Elin Skogdal). Kjetil Garvik (Aagot S. Meyer). Leif Værum Larsen (Thomas Røisland). Eirik Raude (David Tellefsen). Einy Langmoen (Mari Giske og Espen Andersen). Live Maria Roggen (Kjetil Møster og Anders Odden). Susanne Torgersen (Stein Jakob Nordbø). Bård Hogstad fortsatte som ansattes representant. Det nye forbundsstyret hadde ingen møter i Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget besto fram til landsmøtet av: Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, og nestlederne Terje Adde og Renée Rasmussen. Bård Hogstad var ansattes representant. Etter landsmøtet besto arbeidsutvalget av: Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, og nestlederne Hans Ole Rian og Renée Rasmussen. Bård Hogstad fortsatte som ansattes representant. Avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø har vært fast sekretær for arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har holdt 10 møter og behandlet 107 saker Fagutvalgene De to fagutvalgene som ble oppnevnt for to år i 2005, fortsatte sitt arbeid i 2006 med følgende sammensetning: fagutvalget for frilansere: Einy Langmoen (leder), Anders Odden og Even Skatrud Andersen. fagutvalget for opplæring: Kjetil Garvik (leder), Sven Olav Lyngstad og Rita Strand Frisk. Fagutvalgene har hatt varierende møteaktivitet. 3

8 1.11 Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter er oppnevnt av forbundsstyret og besto i 2006 av musikerne Kjell Samkopf (stipendkomiteens leder), Trond Dahlen, Per Flemstrøm, Svein Haugen, Helge Roald Iberg, Torbjørn Kvist, Geir-Otto Nilsson, Petter Skretting og Nora Taksdal, og sangerne Guri Egge Sipusch og Tone Kruse. Forbundssekretær Trond Brandal var sekretær for komiteen Stipendkomiteen for teatermedarbeidere Stipendkomiteen for teatermedarbeidere oppnevnt av forbundsstyret og besto i 2006 av inspisient Bjarne Stensrud (leder), sufflør Victoria Aase (medlem) og forbundets spesialrådgiver Tore Nordvik (medlem og sekretær) Annen fast representasjon LOs representantskap I LOs representantskap møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og nestleder Renée Rasmussen som forbundets representanter LO-sekretariatet I LO-sekretariatet møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand som 10. vararepresentant LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg I LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand som forbundets representant LOs forum for etnisk likestilling Til LOs forum for etnisk likestilling var Renée Rasmussen oppnevnt som forbundets representant, med Bård Hogstad som vararepresentant Fellesutvalget for LO-favør I fellesutvalget for LO-favør møtte kasserer Lisbeth Raiby som forbundets representant LO Kommune I styret for LO kommune møtte Terje Adde som forbundets representant, med avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø som vararepresentant. I forhandlingsrådet i LO Kommune har MFO 2 representanter. Terje Adde og Trude Nordeng Rougnø møtte som forbundets representanter. I LO Kommunes forhandlingsutvalg har MFO 1 representant. Terje Adde møtte som forbundets representant med Trude Nordeng Rougnø som vararepresentant. På årsmøtet møtte Arnfinn Bjerkestrand og Trude Nordeng Rougnø som forbundets representanter. 4

9 LO Stat Renée Rasmussen er varamedlem i arbeidsutvalget og møtte som forbundets faste representant i styret Kommuneansattes hovedsammenslutning Oslo (KAH) Norwaco Gramo I styret for KAH møtte forbundssekretær Bård Hogstad Spesialrådgiver Tore Nordvik var varamedlem til styret i Norwaco fram til årsmøtet i mai Nestleder Renée Rasmussen ble innvalgt som vararepresentant ved årsmøte Forbundssekretær Odd Langklopp var innvalgt som medlem i fordelingsnemnda og forbundssekretær Trond Brandal som medlem i valgkomiteen. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand som MFOs representant på Norwacos årsmøte. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand ble gjenvalgt som styremedlem i Gramo. Forbundssekretær Odd Langklopp ble gjenvalgt som medlem i kontrollkomiteen Fond for lyd og bilde Nestleder Renée Rasmussen ble oppnevnt som nytt styremedlem i Fond for lyd og bilde fra Fond for utøvende kunstnere Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand var oppnevnt styremedlem og nestleder i styret for Fond for utøvende kunstnere Musikkinformasjonssenteret Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand var oppnevnt som forbundets representant i styret for stiftelsen Musikkinformasjonssenteret Music Export Norway AS I styret for Music Export Norway AS møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, med nestleder Renée Rasmussen som vararepresentant Norsk komité for International Music Council (IMC) I den norske IMC-komiteen møtte nestleder Renée Rasmussen med spesialrådgiver Tore Nordvik som vararepresentant Utvalg i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon I det sentrale EVU-utvalget i KA møtte forbundssekretær Gunnar Jess inntil , deretter Trude Nordeng Rougnø og fra Trond Dahlen. I utvalget for Framtidig organisering av arbeidsgivervirksomheten i Den norske kirke (FOA) møtte fra forbundssekretær Trond Dahlen 5

10 Kirkerådet I Kirkerådets Forum for kateketikk deltok fra forbundssekretær Trond Dahlen Den norske kirkes presteforening I presteforeningens Fagråd for liturgikk møtte Kristin E. Næss og Jørn Fevang Styringsgruppen for liturgisk senter, Trondheim I styringsgruppen for liturgisk senter i Trondheim møtte forbundsstyremedlem Ingrid Smalås som forbundets representant Norsk og Nordisk Musikkpedagogisk Union I styret i Norsk Musikkpedagogisk Union møtte nestleder Terje Adde og forbundsstyremedlem Ragnhild Rise som forbundets representanter. De samme var også norske representanter i styremøter i Nordisk Union for Musikkutdannere (NUMU) Nordisk kirkemusikkråd I Nordisk kirkemusikkråd møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og forbundsstyremedlem Ingrid Smalås som forbundets representanter. MFO har formannskapet i Nordisk kirkemusikkråd fra 2006 til Nordisk Musikerunion (NMU) I henhold til Nordisk Musikerunions vedtekter møter forbundsleder i NMUs styre. Norge har i inneværende valgperiode presidenten, generalsekretæren og kassereren i NMU, henholdsvis forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, spesialrådgiver Tore Nordvik og kasserer Lisbeth Raiby. Generalforsamlingen ble avholdt i Finland 9. november Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) MFO er ikke i inneværende kongressperiode ( ) representert i styret for FIM Musikk-Kultur AS Generalforsamlingen i Musikk-Kultur AS ble holdt Følgende styret ble valgt: Nicolaas A. Kippenbroeck styreleder, Terje Adde, Ingrid Smalås, Arvid Skancke-Knutsen, Camilla Slatuun Brauer og Trond Dahlen styremedlemmer, Elisabeth Bredal og Jan Lothe Eriksen som varamedlem Særskilt representasjon LO Kommunes kommunalkonferanse Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, nestleder Terje Adde, fylkeslagsleder Hans Ole Rian, avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø møtte som forbundets representanter på kommunalkonferansen Kommunal 06. 6

11 LO Stats kartellkonferanse Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og nestleder Renée Rasmussen deltok på LO Stats kartellkonferanse i Nestleder Renée Rasmussen deltok på LO Stats fylkeskartellkonferanse i Norsk musikkråd Nestleder Terje Adde er i perioden 2003 til 2007 valgt leder i Norsk musikkråd Kirkemøtet Forbundssekretær Trond Dahlen møtte som forbundets observatør på deler kirkemøtet Spellemannskomiteen 2006 MFO tiltrådte Spellemannskomiteen 2006 med forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand. 7

12 2 Økonomi og drift 2.1 Den alminnelige økonomiske situasjonen Den alminnelige økonomiske situasjonen framgår av regnskapene og den regnskapsmessige årsberetningen. 2.2 Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Grunnforsikringen omfattet (5 551)medlemmer ved utgangen av året. 815 (751) medlemmer var unntatt iht vedtektene. 406 (422) medlemmer hadde individuelt reservert seg mot forsikringen. Det ble i 2006 innbetalt kr (kr )i premie og utbetalt kr (kr ) i erstatning til medlemmer og medlemmers etterlatte. Største enkeltutbetaling var kr (kr ) Kollektiv hjemforsikring Den kollektive hjemforsikringen omfattet (5 267) ordinære medlemmer og 261 (252) studentmedlemmer ved utgangen av året. 692 (636) medlemmer var unntatt iht vedtektene og 543 (569) hadde individuelt reservert seg mot forsikringen. 2.3 Frivillige forsikringer Instrumentforsikring if skadeforsikring Instrumentforsikringen var tegnet av (1 920) medlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr (kr ) i premie Reiseforsikring Europeiske forsikring Provisjon Reiseforsikringen var tegnet av (1 505) medlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr (kr ) i premie. MFO mottok kr (kr ) i provisjon for arbeidet med de to frivillige forsikringene i Tall i parentes gjelder

13 3 Tariffområdene 3.1 Innledning 3.2 KS Tariffavtalene i alle MFOs tariffområder utløp til revisjon i 2006, og var forutsatt reforhandlet i løpet av året Hovedtariffavtalen Forhandlingene Resultatet MFO forhandler i dette tariffområdet sammen med øvrige LO-forbund innenfor paraplyen LO Kommune. Undervisningspersonalet i skoleverket ble lagt inn under hovedtariffavtalen med KS ved tariffrevisjonen i 2004, og forhandlingene ble også i 2006 sterkt preget av utfordringene knyttet til bl.a. skoleverkets arbeidstidsavtale. Både LO Kommune og UNIO brøt forhandlingene Tariffrevisjonen gikk dermed til mekling, som endte med at meklingsmannen natt til onsdag 24. mai la fram et forslag til løsning som alle parter fant å kunne anbefale. Som i den tidligere hovedtariffavtalen er stillingene delt inn i to hovedgrupper; den ene med sentralt fastsatt lønns- og stillingsregulativ og den andre med utelukkende lokalt fastsatt lønn. De aller fleste av våre medlemmer arbeider i stillinger som er plassert i avtalens kap. 4, og det er lønnstilleggene i dette kapitlet som omtales nedenfor. Oppgjøret hadde en ramme på ca. 3,93 %. Det ble gitt et generelt tillegg på alle stillinger på 2,6 % av den enkeltes grunnlønn, minimum kr fra og dessuten et tillegg for stillinger som omfattes av HTA kapitel 4 med kr med virkning fra I tillegg er minstelønnsnivåene økt på enkelte nivåer. Det ble satt av en pott på 1,4 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger pr Enkelte særavtaler ble også tatt opp til revisjon i forbindelse med hovedtariffrevisjonen. For MFOs medlemmer er de viktigste av disse SGS 1002 Arbeidstøy og musikkinstrumenter. SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Arbeidstid for skoleverket. Meklingsresultatet omfattet dessuten endringer i hovedavtalen. Den nye avtalen gjelder til Uravstemmingen I uravstemmingen om den reviderte hovedtariffavtalen deltok 37,8 % (782) av MFOs stemmeberettigete medlemmer. 92,1 % stemte ja til avtalen, men deltakelsen var likevel ikke var høy nok til at resultatet ble bindende. Den nye avtalen ble derfor godkjent av LO etter anbefaling fra forbundet. 9

14 3.2.2 Øvrige særavtaler De øvrige særavtalene ble etter forhandlinger i desember 2006 prolongert for en ny periode uten vesentlige endringer, med unntak av SGS 1010 Følge av pasient/elev/klient, hvor forhandlingene fortsatte i Oslo kommune Forhandlingene og meklingen For første gang deltok MFO som fullverdig medlem i KAHs forhandlingsdelegasjon, og var dermed direkte representert i forhandlingene. Forhandlingene ble meget vanskelige på grunna av krav fra arbeidsgiver om at arbeidstakerorganisasjonene måtte akseptere forverringer i arbeidstidsbestemmelsene før reelle forhandlinger om økonomi kunne begynne. En samlet arbeidstakerside valgte derfor å bryte forhandlingene 28.april, og begjære mekling. Meklingen - som pågikk mer enn 30 timer på overtid - ble avsluttet 25. mai med et forslag som arbeidsgiver, KAH, YS og Akademikerne aksepterte. Etter noen dagers betenkningstid anbefalte også forbundene i UNIO resultatet Det anbefalte forslaget Det anbefalte forslaget innebar et generelt tillegg til alle på 2,4 %, minimum kr 7 500, med virkning fra 1. mai. Videre ble det satt av en pott på 0,4 % til sentrale justeringsforhandlinger og en pott på 0,1 % til lokale forhandlinger. Forslaget omfattet videre ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i skoleverket. Det skal dessuten nedsettes et partssammensatt utvalg for å utrede hvilke deler av dette avtaleverket som skal være særavtaler mellom kommunen og enkeltforbund, og hvilke deler som skal være fellesavtaler med alle forbundene Uravstemmingen I uravstemmingen om den reviderte hovedtariffavtalen deltok 32 % av forbundets stemmeberettigete medlemmer. 80 % stemte ja til avtalen, men deltakelsen var likevel ikke var høy nok til at resultatet ble bindende. Den nye avtalen ble derfor godkjent av LO etter anbefaling fra forbundet Justeringsforhandlingene Justeringsoppgjøret ble gjennomført innenfor den avtalte rammen på om lag 60 millioner kroner. MFO fikk i forhandlingene gjennomslag for økt lønn for musikk- og kulturskolelærerne. For det ordinære skoleverket var det et gjennomslag for MFO at ansiennitetsstigene ble redusert fra 20 til 16 år. MFO fikk derimot ikke gjennomslag for krav om lønnsendringer for forsangerne ved krematoriene, og heller ikke for kravet om etablering av egen stillingskode for musikkterapeut Utredningsarbeidet MFO er tildelt én av KAHs to plasser i utvalget som skal vurdere hvor avtaleverket for skolen skal plasseres. Utvalget skulle ha avsluttet sitt arbeid i 10

15 2006, men på grunn av utskiftinger i arbeidsgiverseksjonen i Oslo kommune er arbeidet utsatt. KAH har tatt initiativ til å få fortgang i arbeidet. 3.4 Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Generelt Etter at partsforholdet med HSH var blitt formalisert, deltok MFO i 2006 i avtalerevisjonen for HUK-området (private virksomheter innen helse, utdanning og kultur). Området består totalt av 7 forskjellige tariffavtaler, hver med paralleller i de offentlige tariffavtalene. MFO har medlemmer på flere av tariffavtalene, men med hovedvekt på avtalene for virksomheter og folkehøgskoler For første gang i historien endte avtalerevisjonen i dette området i mekling, fordi HSH ikke ville gi samme tillegg som i de offentlige områdene. I det anbefalte meklingsforslaget ble resultatet likt med de korresponderende offentlige avtalene Norges Musikkorps forbund (NMF) MFO videreførte forhandlingene med NMF basert på oppgjøret i HSH-HUK-området i Etter omfattende forhandlingsrunder strandet forhandlingene på uenighet om økonomi og pensjonsordning. Etter bruddet ble det opptatt forhandlinger direkte med HSH. Forhandlingene førte til enighet om at HSHs tariffavtale for virksomheter skal gjøres gjeldende for NMF. Konkret betyr dette at de ansatte sikres samme lønnsmessige uttelling som ansatte i det statlige tariffområdet. Framtidig forhandlinger om tariffavtalen for MFOs medlemmer i NMF kommer til å foregå direkte med HSH Norsk musikkråd Forberedelsene Den tidligere tariffavtalen med Norsk musikkråd ble i 2004, som følge av det oppdelte arbeidsgiveransvaret, erstattet av separate avtaler med hhv Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådene. Innholdsmessig ble likevel den gamle avtalen videreført både i 2004 og i I 2005 ble det imidlertid protokollert enighet om å nedsette en arbeidsgruppe som før avtalerevisjonene i 2006 skulle utrede framtidige avtaleløsninger. Forbundssekretær Odd Langklopp og tillitsvalgt Anne Grethe Seljebakk ble oppnevnt som MFOs medlemmer i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen begynte sitt arbeid tidlig i 2006, og etablerte tidlig en felles målsetting om å beholde et felles avtaleverk innenfor området. Fordi Norsk musikkråd i mellomtiden var blitt tilsluttet Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), og dermed bundet av de etablerte avtalemodellene for HSH og deres medlemsvirksomheter, ble den såkalte landsoverenskomsten for virksomheter (les: bl.a. organisasjoner) i HUK-området (Helse, Utdanning og Kultur) i HSH til grunn for en ny felles tariffavtale. Landsoverenskomsten åpner for bruk både statens lønnsregulativ og stillingsregulativ, som partene anbefalte videreført i en forenklet versjon. 11

16 Hovedavtalen mellom LO og HSH ble samtidig foreslått som hovedavtale i hele området, supplert med tilleggsbestemmelser for å sikre tidligere framforhandlede rettigheter for de ansatte Forhandlingene og resultatet Det forslaget som arbeidsgruppen etter hvert kom fram til, ble tatt opp til forhandlinger mellom partene i desember Forhandlingsresultatet ble i hovedsak i samsvar med innstillingen fra arbeidsgruppen. Det ble i tillegg ført sentrale justeringsforhandlingene slik at alle ansatte fikk minst 1 lønnstrinn opprykk med virkning fra 1. mai. MFO har forpliktet oss til å være med på en vurdering av den eksisterende pensjonsordningen i virksomhetene med sikte på å gjøre kostnadene mer forutsigbare for arbeidsgiverne Folkehøgskolene Meklingsresultatet for folkehøgskolene medførte at løsningene i KS-området ble gjort gjeldende for dette området. Det ble gjort ett unntak når det gjelder særavtale for arbeidstid mv, som partene skal føre forhandlinger om under fredsplikt Uravstemmingene I uravstemmingen deltok 22,5 % av de stemmeberettigede. Et stort flertall - 94,4 % - stemte ja. Deltakelsen var ikke var høy nok til at resultatet ble bindende. Den nye avtalen ble derfor godkjent av LO etter anbefaling fra forbundet. Det endelige resultatet for Norges Musikkorps Forbund ble ikke lagt ut til uravstemming. Dette fordi resultatet ikke formelt var en tariffrevisjon, men tilpassing til en ny tariffavtale etter hovedavtalen i HSH sine bestemmelser. Det endelige forhandlingsresultatet i Norsk musikkråd ble enstemmig vedtatt med bindende flertall i uravstemming hvor 17 av 26 stemmeberettigete medlemmer deltok (65,4 %). 3.5 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Forhandlingene Forhandlingene med KA ble gjennomført i løpet av en uke i siste halvdel av juni måned. Partene la i stor grad resultatet fra KS-oppgjøret til grunn, og oppnådde enighet om et anbefalt resultat etter forhandlinger i en god atmosfære Det anbefalte forhandlingsresultatet Alle arbeidstakere som var omfattet av hovedtariffavtalens kap. 4 fikk fra 1. mai et generelt tillegg på 2,6 % av den enkeltes grunnlønn, minimum kr Det ble videre satt av 1,2 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra Det er avtalt et ytterligere tillegg på kr med virkning fra Det ble nedsatt et partssammensatt utvalg som i tariffperioden skal vurdere behovet for seniorpolitiske tiltak og utrede virkemidler som kan benyttes lokalt 12

17 i virksomhetene. Partene er enige om å avvente resultatet av det partssammensatte arbeidet i KS-sektoren vedrørende pensjon Uravstemmingen 3.6 Staten I uravstemmingen om den reviderte hovedtariffavtalen deltok 48,7 % (311)av MFOs 639 stemmeberettigete medlemmer. 84,2 % stemte ja til avtalen, men deltakelsen var likevel ikke var høy nok til at resultatet ble bindende. Den nye avtalen ble derfor godkjent av LO etter anbefaling fra forbundet. Forhandlingene om hovedtariffavtalen med staten føres for LO-forbundenes vedkommende av forhandlingssammenslutningen LO Stat. MFO og øvrige forbund gir innspill til LO Stat både før og under forhandlingene, og er representert i LO Stats forhandlingsutvalg Forhandlingene og meklingen Forhandlingene med Fornyings- og administrasjonsdepartementet ble brutt allerede i slutten av april. Etter en svært vanskelig mekling ble det langt på overtid 24. mai oppnådd enighet om et anbefalt resultat Meklingsresultatet Meklingsresultatet ga et lønnsoppgjør med en ramme på ca. 4 %. Alle statsansatte fikk med virkning fra 1. mai et lønnstillegg på minst kr eller 2,95 % av regulativlønnen. Maksimalt tillegg var kr Det ble satt av 0,5 % til sentrale forhandlinger om lønnsjusteringer med virkning fra 1. juli, og 1,75 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. august Uravstemmingen I uravstemmingen om den reviderte hovedtariffavtalen deltok 15,0 % (40) av MFOs 266 stemmeberettigete medlemmer. 95,0 % stemte ja til avtalen. Avstemmingsresultatet inngikk i LO Stats samlede avstemming i området, hvor avtalen ble vedtatt. 3.7 Arbeidsgiverforeningen NAVO MFO forhandler i dette området delvis sammen med andre LO-forbund innenfor paraplyen LO Stat. Det er LO Stat som fører forhandlingene om enkelte overordnede spørsmål, mens forbundet selv forhandler lønn og de fleste andre tariffbestemmelser direkte med de enkelte arbeidsgiverne eller med grupper av virksomheter (teatrene). Bortsett fra Norsk rikskringkasting er alle MFOs tariffmotparter innenfor NAVOområdet også tilsluttet Norsk teater- og orkesterforening (NTO). NTO representerer imidlertid nå bare teatrene i tariffsammenheng Teateroverenskomsten I forhandlingene med Norsk Teater- og Orkesterforening om revisjon av teateroverenskomsten ble det allerede 25. april oppnådd enighet om et anbefalt resultat. Resultatet ble et generelt lønnstillegg på kr med virkning fra 1. april. I tillegg ble det satt av en pott på kr til justeringsforhandlinger (endring av 13

18 lønnsstiger m.v.) med virkning fra 1. august. Turnetilleggene ble økt med kr 50 pr. dag fra 1. oktober. Det ble også oppnådd enighet om å gå tilbake til lønn pr. prøve og forestilling som hovedregel for korttidsansatte teatermusikere, og det ble i etterfølgende forhandlinger i august oppnådd enighet om økning av minstelønnssatsene for prøve med 6,8 % og for forestilling med 5,8 % fra 1. august. MFO satte i utgangspunktet fram en rekke andre krav til revisjon av avtalebestemmelsene for teatermusikerne. Disse kravene blir sammen med eventuelle krav fra arbeidsgiverne gjenstand for videre behandling i et partssammensatt utvalg. Særbestemmelsene for inspisienter og sufflører skal også gjennomgås av et partssammensatt utvalg Symfoniorkestrene, Det Norske Blåseensemble og Den Norske Opera Forhandlingene Meklingen For å ta igjen påviselige etterslep i forhold til sammenlignbare grupper, valgte MFO overfor disse arbeidsgiverne å fremme lønnskrav opp mot kr Både lønnskravene og andre krav var utformet i samråd med medlemmer og tillitsvalgte i den hver enkelt virksomhet, og var derfor heller ikke helt like. Til tross for at etterslepsproblemet har vært presenteret for de samme arbeidsgiverne i en rekke tidligere oppgjør, og til tross for at det så sent som i 2005 ble gitt klare signaler om at store deler av etterslepet ville bli krevd tatt igjen i 2006, ble de fleste arbeidsgiverne tilsynelatende overrasket, og alle avviste å forhandle om slike krav, uten nærmere begrunnelse. Forhandlingene ble derfor raskt brutt i alle virksomhetene. Den etterfølgende forhandlingsrunden med bistand fra NAVO og LO Stat ble samordnet av LO Stat, og ført samtidig med arbeidsgivere som deltok over telefon. Verken denne forhandlingsrunden eller den etterfølgende, avsluttende runden mellom NAVO og LO Stat ført til noen form for tilnærming, og avtalerevisjonene endte derfor i mekling. Med utgangspunkt i forhandlingsbruddet og tidspunktet for plassoppsigelsen for MFOs medlemmer i de berørte virksomhetene, gikk fristen for meklingen ut 23. mai kl MFO varslet dermed streik ved Bergen Filharmoniske Orkester fra 24. mai, samme dag som Festespillene i Bergen skulle åpne. Det ble gjennomført aktiv mekling det siste døgnet, men allerede 2 timer før fristen varslet meklingsmann Dag Stousland at han ikke fant noe grunnlag for å sette fram et meklingsforslag. MFOs 98 medlemmer i Bergen Filharmoniske Orkester gikk dermed ut i streik dagen etter. Dette stoppet orkestrets medvirkning i åpningskonserten og senere konserter for Festspillene i Bergen, og skapte mye medieoppmerksomhet. Fra 26. mai ble streiken utvidet med 4 sangsolister ved Den Norske Opera. Dette stoppet operaens planlagte forestillinger med Madama Butterfly. Fra 6. juni ble steiken ytterligere utvidet med 33 dansere ved Den Norske Opera (Nasjonalballetten). Dette stoppet operaens planlagte turnéforestillinger med Tornerose. 14

19 Nye forhandlinger På initiativ fra NAVO møttes partene til nye forhandlinger 10. og 11. juni. Sent på kvelden andre dagen, satte arbeidsgiverne fram tilbud om lønnsøkninger som varierte mellom og i de enkelte virksomhetene, men med til dels sene virkningsdatoer. Tilbudet ble avvist av MFOs meklingsdelegasjon. Etter det mislykkede forhandlingsforsøket, ble streiken på nytt utvidet med 51 ansatte i Kristiansand Symfoniorkester fra 14. juni. Dette stoppet orkestrets planlagte medvirkning under Kirkefestspillene i Kristiansand. Deretter ble streiken fra 16. juni utvidet med 106 ansatte i Oslo-Filharmonien. Dette stoppet orkestrets planlagte turné til Malaysia og Singapore Ny mekling og avslutning av konflikten Resultatet Nær en måned etter at konflikten brøt ut, ble partene innkalt til ny mekling 22. juni. Etter et døgns sammenhengende mekling, satte meklingsmannen fram et forslag som begge partenes delegasjoner fant å kunne anbefale. I MFOs delegasjon stemte Oslo-Filharmoniens representanter mot forslaget, mens representantene for medlemmene i de øvrige virksomhetene stemte for. Konflikten ble dermed avsluttet 23. juni. I hovedtrekk inneholdt meklingsforslaget følgende elementer: Den Norske Opera Et generelt tillegg til alle unntatt danserne på kr med virkning fra 1. juli 2006 og ytterligere tillegg på kr fra 1. oktober For danserne ble det gitt et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. september Det lavere tillegget til danserne hang sammen med at forestillingspengene iht tidligere inngått avtale ble trappet opp til 100 % av fastsatte satser med virkning fra 1. januar 2006, og at dette allerede utgjorde et betydelig lønnstillegg for Det ble ut over dette satt av en justeringspott på til sammen kr til harmonisering av lønnsnivåene for MFOs medlemsgrupper med virkning fra 1. januar Fordelingen av potten ble avgjort i forhandlinger i begynnelsen av desember. Det Norske Blåseensemble anno 1734 Et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. juni Kristiansand Symfoniorkester Et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. juli Fra 1. januar 2007 gis det ytterligere 1 lønnstrinn til alle musikere for retten til lyd- og billedfesting av inntil 140 minutter musikk pr. år. Oslo-Filharmonien Et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. juni 2006 og ytterligere tillegg på kr med virkning fra 1. januar Stavanger Symfoniorkester Et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. juni

20 Stiftelsen Harmonien (Bergen Filharmoniske Orkester) Et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. juni 2006 og ytterligere tillegg på kr med virkning fra 1. januar Tromsø Symfoniorkester Et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. juni Tilleggene for delt dagsverk ble økt til kr 100 pr. dag, for kveldstjeneste til kr 18 pr. time og for lørdags- og søndagstjeneste til kr 20 pr. time. Trondheim Symfoniorkester Et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. juni Tillegget ble konvertert til 3 lønnstrinn, mens restbeløpet ble fordelt som likt generelt tillegg til alle. Leilighetsvis ansatte Lønnssatsene for leilighetsvis ansatte musikere i symfoniorkestrene og Det Norske Blåseensemble anno 1734 ble økt med kr 15 pr. time med virkning fra 25. august Lønnssatsene for leilighetsvis ansatte musikere, korsangere og sangsolister ved Den Norske Opera ble økt med 4 % med virkning fra 25. august Brevveksling og partssammensatt utvalg Med bakgrunn i brevveksling mellom Norsk Teater- og Orkesterforening (på vegne av orkestrene og operaen) og Statsråd Trond Giske, satte partene ned et felles utvalg med følgende mandat: Uravstemmingen Partene har en felles forståelse av de hovedmål som Stortinget har vedtatt for virksomhetene og de resultatmål som departementet har stilt opp for virksomhetene gjennom de årlige tildelingsbrev. Disse peker blant annet på at virksomhetene skal gjøre musikk og scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet tilgjengelig for flest mulig, fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse og utnytte ressursene best mulig. Partene har en felles forståelse av sammenhengen mellom overenskomstens utforming, lønnsforhold og virksomhetenes muligheter til å nå disse målene på en bedre måte. Det nedsettes et partssammensatt utvalg mellom partene i overenskomstene for å foreta en gjennomgang og endring av overenskomstene for å nå disse målene. Det er partene i den enkelte virksomhet som skal utarbeide forslag til nye overenskomster. Utvalget skal koordinere arbeidet. Utvalget skal bestå av tre representanter oppnevnt av NAVO på vegne av virksomhetene, og tre representanter oppnevnt av LO Stat og MFO. Utvalget og de enkelte virksomheter skal begynne sitt arbeid medio august Arbeidet skal være avsluttet innen 1. november Med basis i de endrede overenskomster og eventuelle andre lønnspolitiske forhold vil dette gi grunnlag for forhandlinger om økt lønn. Eventuell implementering forutsettes å skje etter nærmere avtale mellom partene. Det anbefalte forslaget ble lagt fram til uravstemming blant de berørte medlemmene i MFO i august Avstemmingen ga et klart flertall for forslaget i alle virksomhetene, unntatt Oslo-Filharmonien, der 74 % stemte mot. Totalt deltok 76,4 % (560) av MFOs 733 stemmeberettigete medlemmer. 16

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2005

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2005 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Ledelse og administrasjon... 1 1.2 Medlemmene... 1 1.3 Fylkeslagene...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2003

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2003 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Generelt... 1 1.1.2 Arbeidsoppgavene... 1 1.1.3 Ledelse og administrasjon...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2008

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2008 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2004

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2004 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Ledelse og administrasjon... 1 1.2 Medlemmene... 1 1.3 Fylkeslagene...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2002

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2002 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.1.1 Generelt... 1 1.1.2 Arbeidsoppgavene... 1 1.1.3 Ledelse og administrasjon...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2007

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2007 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1

Detaljer

SAK. Årsmelding 2011. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding 2011. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3b Årsmelding 2011 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2009

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2009 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Ledelse og administrasjon... 1 1.3.1 Endringer i forbundsledelsen...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2013

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 Innhold side 1 Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Valgt ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1 1.5 Regionlagene... 1 1.6

Detaljer

SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3c Årsmelding 2012 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 11 Valg Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 11 Valg a) Valg iht. vedtektene Vedlegg 1-4

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001 1 Organisasjonen 1.1 Innledning 1.1.1 Etableringen Etableringen av MFO er basert på likelydende vedtak i de respektive forbunds landsmøter i 1999 og 2000. Her heter det bla.: Norsk Musikerforbund, Norsk

Detaljer

SAK. Årsmelding Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3a Årsmelding 2010 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2010

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 side 1 Innhold 1 Organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Lokaler... 5 1.3 Valgt ledelse og administrasjon... 5 1.4 Medlemmene... 5 1.5 Regionlagene... 6 1.6 MFOS 3.

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2011

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Innhold side 1 Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Valgt ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1 1.5 Regionlagene... 1 1.6

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Spekter Helse (Område 4 og 10)

Spekter Helse (Område 4 og 10) Arkivsak-dok. 15/00278-42 Saksbehandler Rune Soma FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 2015-2019 18.10.2016 Landsstyret 2015-2019 LS-sak 70/16 Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE TOLGA KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel SAKLISTE 57/12 TARIFFREVISJONEN 2012 - URAVSTEMNING Tolga, 14.juni 2012 Ragnhild

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2012

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Innhold side 1 Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Lokaler... 1 1.3 Valgt ledelse og administrasjon... 1 1.4 Medlemmene... 1 1.5 Regionlagene... 1 1.6

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen NTFs vedtekter Foreningens formål er: 1. å samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Uravstemningsdokument

Uravstemningsdokument Til medlemmene i Utdanningsforbundet Oslo Oslo, 13. juni 2012 Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2012 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Tariffrevisjonen pr 01.05.1998 forslaget vedtatt Vi viser til rundskriv nr 17/98. KA s medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte

Detaljer

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2016 - Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Vi viser til rundskriv 3/2016 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Sammensetning Sentralt forhandlingsutvalg (SF) har i perioden høsten 2009 våren 2011 hatt følgende sammensetning: Jan Theien, Akershus (leder),

Detaljer

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo 19. mai 2016 Til medlemmene ansatt i Oslo kommune Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003 2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 Det ble brudd mellom Kommunenes Sentralforbund på den ene siden og LOs forhandlingssammenslutning, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området

Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området Forhandlingene med PBL og Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet om ny hovedavtale og hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 25. mai, 8. og 9. juni

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.02.2017 Arkivsaksnr: 2017/461 Klassering: 512 Saksbehandler: Ann-Karin Vang DEBATTHEFTE 2017- UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post:

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat.

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat. Arkivsaksnr.: 10/629-2 Arkivnr.: 512 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2014 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2014 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er tirsdag

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 88 (2008 2009) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Agenda Tema i årets oppgjør Lønn Pensjon Hovedavtalen Beredskap Tema i årets oppgjør Lønn Ramme (frontfagsmodell) Innretning på lønnstillegg (profil

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon

Musikernes fellesorganisasjon Vedtekter fra 30. oktober 2010 1 Navn og formål Vedtekter fra 30. oktober 2010 1.1 Musikernes fellesorganisasjon (MFO) - forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger - er opprettet fra 1. januar 2001

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016 Debattnotat Hovedtariffoppgjøret 2016 KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Forord Gjeldende hovedtariffavtale (HTA) på KA-området utløper 30.04.2016. Det vil si at våren 2016 er det som

Detaljer

HOVEDAVTALEN 1.1.2014

HOVEDAVTALEN 1.1.2014 HOVEDAVTALEN 1.1.2014 KRAV 1. april 2014 kl. 08.30 Innledning Krav om likeverdige vilkår ved anbud mv henvises til hovedtariffoppgjøret i KS. I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Det vises til KS` tilbud

Detaljer

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene Tariffoppgjøret i staten 2016 Til medlemmene Årets tarifforhandlinger mellom LO Stat og staten ble avsluttet etter tvungen mekling 26.mai 2016. Det har vært krevende forhandlinger og en krevende mekling.

Detaljer

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Adresser NTL-kontoret: Høgskoleringen 6B, 7491 TRONDHEIM Telefon: 73

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området År 2006, den 27. september, 10., 16., 17., 20. og 27. oktober ble det holdt forhandlingsmøter

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Årsberetning Tekna-UiO for 2014

Årsberetning Tekna-UiO for 2014 Årsberetning Tekna-UiO for 2014 1. Styret Styret har bestått av Professor Finn Knut Hansen, Kjemisk institutt Universitetslektor Stein Michael Storleer, Institutt for informatikk Senioringeniør Haneef

Detaljer

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015 DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019 Endret på landsmøte i 2015 1 Innhold 1 Formål og virkeområde... 3 2 Medlemskap... 4 3 Rettigheter og plikter... 4 4 Organisasjon... 5 4.1. Landsmøte...

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/16 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2016 Saksnr: 15/06843-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 08.06.2016

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ på valgtidspunktet.

Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ på valgtidspunktet. Valgregler til KAs landsråd (jf. Vedtekten 7c) Vedtatt av Landsråd 2016. Valgregler til landsråd for nasjonalt rettssubjekt 1. Det nasjonale rettssubjekt ved Kirkerådet oppnevner/velger 1 medlem pr. 93

Detaljer

Normalvedtekter for regionlag

Normalvedtekter for regionlag SAK 7b Normalvedtekter for regionlag 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 7 Vedtektene Forbundsstyrets

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen. mandag 9. november 2009

Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen. mandag 9. november 2009 Budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen mandag 9. november 2009 1 Presentasjon av MFO MFOs medlemmer Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er et fagforbund for musikere, sangere, dansere, pedagoger,

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret i staten 2016 Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Økonomi YS, LO og Unio 1,15 % generelt tillegg pr 1. mai 1,5 % lokal pott pr 1. juli Forhandlingene skal være avsluttet

Detaljer

Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen)

Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen) SAK 10 Instruks for kontrollkomiteen (og eventuelt for valgkomiteen) Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer