Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006"

Transkript

1 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc

2 Innhold 1 Organisasjonen Innledning Ledelse og administrasjon Medlemmene Fylkeslagene Landsforeningene Landsmøtet Representantskapet Forbundsstyret Arbeidsutvalget Fagutvalgene Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter Stipendkomiteen for teatermedarbeidere Annen fast representasjon LOs representantskap LO-sekretariatet LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg LOs forum for etnisk likestilling Fellesutvalget for LO-favør LO Kommune LO Stat Kommuneansattes hovedsammenslutning Oslo (KAH) Norwaco Gramo Fond for lyd og bilde Fond for utøvende kunstnere Musikkinformasjonssenteret Music Export Norway AS Norsk komité for International Music Council (IMC) Utvalg i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon Kirkerådet Den norske kirkes presteforening Styringsgruppen for liturgisk senter, Trondheim Norsk og Nordisk Musikkpedagogisk Union Nordisk kirkemusikkråd Nordisk Musikerunion (NMU) Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) Musikk-Kultur AS Særskilt representasjon LO Kommunes kommunalkonferanse LO Stats kartellkonferanse Norsk musikkråd... 7

3 Kirkemøtet Spellemannskomiteen Økonomi og drift Den alminnelige økonomiske situasjonen Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Kollektiv hjemforsikring Frivillige forsikringer Instrumentforsikring if skadeforsikring Reiseforsikring Europeiske forsikring Provisjon Tariffområdene Innledning KS Hovedtariffavtalen Øvrige særavtaler Oslo kommune Forhandlingene og meklingen Det anbefalte forslaget Uravstemmingen Justeringsforhandlingene Utredningsarbeidet Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Generelt Norges Musikkorps forbund (NMF) Norsk musikkråd Folkehøgskolene Uravstemmingene KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Forhandlingene Det anbefalte forhandlingsresultatet Uravstemmingen Staten Forhandlingene og meklingen Meklingsresultatet Uravstemmingen Arbeidsgiverforeningen NAVO Teateroverenskomsten Symfoniorkestrene, Det Norske Blåseensemble og Den Norske Opera Norsk rikskringkasting (Kringkastingsorkestret) NAVO Helse Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO Reiseliv) Rikskonsertene Norsk rikskringkasting (frilansavtalen mv)... 18

4 3.11 Musikkinformasjonssenteret (MIC) Norsk Visearkiv Andre arbeidsområder Politisk arbeid Statsbudsjettet Skolepolitikken Høringsuttalelser Organisasjonsutvikling og faglig skolering Felles kurs for tillitsvalgte og frilansere Organisasjonskurs for ledere av fylkeslag og landsforeninger Felles kurs i kirkelig tariffområde Evaluering av tariffrevisjonene i symfoniorkestrene og Den Norske Opera Kurs i lokale lønnsforhandlinger Andre lokale og regionale kurs Samarbeidsavtaler med andre organisasjoner Kommunikasjon og profilering Musikk-Kultur Norsk Kirkemusikk Internett Profilering på festivaler... 22

5 1 Organisasjonen 1.1 Innledning MFOs virksomhet var også i 2006 i hovedsak tuftet på det prinsipprogrammet landsmøtet vedtok i 2002, og på forbundsstyrets handlingsplan for Blant de oppgavene som det ble lagt særlig vekt på, var Tariffrevisjonene i Kunnskapsløftets konsekvenser for musikk-, dans- og dramaundervisningen, både i et faglig og tariffpolitisk perspektiv. Forberedelsene til, og gjennomføring av MFOs 2. ordinære landsmøte i november Forhandlingene om revisjonen av tariffavtalene med symfoniorkestrene og Den Norske Opera endte i en omfattende og krevende konflikt som først fant sin løsning i ny megling etter én måneds streik. I siste del av konflikten var mer enn 290 av forbundets ca. 800 medlemmer i området i streik. Situasjonen ble ekstra belastende fordi forhandlingene med Norsk rikskringkasting også endte med konflikt i det samme tidsrommet, og der MFOs nær 50 fast ansatte medlemmer og et titalls frilansere i Kringkastingsorkestret streiket i to uker for ny tariffavtale. Disse arbeidsoppgavene og andre punkter i handlingsplanen er nærmere omtalt andre steder i årsmeldingen. 1.2 Ledelse og administrasjon Forbundet leier kontorlokaler i Statstilsattes Hus AS i Møllergata 10 i Oslo og i Folkvordveien 11 i Sandnes. Forbundets leder og én av nestlederne ble fram til landsmøtet i 2006 lønnet i hel stilling, og den andre nestlederen i 50 % stilling. Etter nyvalg på landsmøtet i 2006 ble begge nestlederne lønnet i hel stilling fra I 2006 hadde forbundet til sammen 12 ansatte i hele stillinger og 1 ansatt i 50 % stilling. 1.3 Medlemmene MFO hadde pr registrert medlemmer og ved utgangen av året medlemmer, dvs. en økning med 198 medlemmer. Det ble registrert til sammen 694 innmeldinger i Fylkeslagene Forbundets 10 fylkeslag besto uforandret med følgende inndeling: MFO Oslo, Akershus og Østfold (leder: Ellen Harlem). MFO Hedmark og Oppland (leder: Tim Collins, fra : Tor Volden). MFO Vestfold, Buskerud og Telemark (leder: Sven-Øyvind Bern, fra : Magne Fremo). MFO Agder (leder: David Tellefsen). MFO Rogaland (leder: Eirik Oliver). 1

6 MFO Hordaland og Sogn og Fjordane (leder: Thorstein Holgersen, fra : Wenche Høidal Husom). MFO Møre og Romsdal (leder: Olaf Blakstad). MFO Trøndelag (leder: Hans Ole Rian). MFO Nordland (leder: Øivind Bakken). MFO Troms, Finnmark og Svalbard (leder: Hans Stapnes). Etter vedtektsendring vedtatt av landsmøtet i 2006 er betegnelsen fylkeslag endret til regionlag med virkning fra Landsforeningene Forbundets 4 landsforeninger besto uforandret: Norsk Operasangerforbund (leder: Pål Rullestad). Norsk Teaterinspisientforening (leder: Carl Mehl, fra : Elisabeth Bredal). Norsk Sufflørforbund (leder: Ells-Beth Lyse). Oslo Ballettforening (leder: Kristian Støvind, fra : Marek Jez). Etter vedtektsendring vedtatt av landsmøtet i 2006 opphørte landsforeningene som organisasjonsledd i MFO med virkning fra Medlemmene ble overført til de respektive fylkeslagene, og landsforeningenes oppgaver i MFO ble overført til et nyopprettet scenekunstutvalg. 1.6 Landsmøtet MFOs 2. ordinære landsmøte ble holdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter november Det møtte 74 valgte delegater fra fylkeslag og landsforeninger, 10 representanter for forbundsstyret. I tillegg til vanlige landsmøtesaker behandlet landsmøtet omfattende forslag til vedtektsendringer og vedtok nytt prinsipprogram for landsmøteperioden. 1.7 Representantskapet Det ble ikke holdt møte i representantskapet i 2006, jf. vedtektene. 1.8 Forbundsstyret Fram til landsmøtet i 2006 hadde forbundsstyret følgende sammensetning: Forbundsleder: Arnfinn Bjerkestrand. Nestledere Terje Adde. Renée Rasmussen. Styremedlemmer (og personlige vararepresentanter): Elisabeth Bredal (Guri Egge Sipusch). Sven Olav Lyngstad (Kjersti Gundersen Aarflot). Anders Eidsten Dahl (Øyvind Bakken). Per Gisle Haagenrud (David Tellefsen). Jens Christian Kloster (Ingunn Ådland). Einy Langmoen (Stian Carstensen). Leif Værum Larsen (Svein Nafstad). Ragnhild Rise (Hanne B. Oftedal). Ingrid Smalås (Ragnhild Elisabeth Hoel). Bård Hogstad var ansattes representant. 2

7 Avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø har vært sekretær for forbundsstyret. Forbundsstyret hadde 6 ordinære møter og behandlet 54 saker fram til landsmøtet i Etter landsmøtet i 2006 har forbundsstyret følgende sammensetning: Forbundsleder: Arnfinn Bjerkestrand. Nestledere: Renée Rasmussen. Hans Ole Rian. Styremedlemmer (og personlige vararepresentanter): Pål Rullestad (Mari Skyberg). Ragnhild Strauman (Ingjerd Grøn). Anders Eidsten Dahl (Bengt Norbakken). Wenche Høidal Husom (Irene Persen). Sven Olav Lyngstad (Elin Skogdal). Kjetil Garvik (Aagot S. Meyer). Leif Værum Larsen (Thomas Røisland). Eirik Raude (David Tellefsen). Einy Langmoen (Mari Giske og Espen Andersen). Live Maria Roggen (Kjetil Møster og Anders Odden). Susanne Torgersen (Stein Jakob Nordbø). Bård Hogstad fortsatte som ansattes representant. Det nye forbundsstyret hadde ingen møter i Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget besto fram til landsmøtet av: Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, og nestlederne Terje Adde og Renée Rasmussen. Bård Hogstad var ansattes representant. Etter landsmøtet besto arbeidsutvalget av: Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, og nestlederne Hans Ole Rian og Renée Rasmussen. Bård Hogstad fortsatte som ansattes representant. Avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø har vært fast sekretær for arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har holdt 10 møter og behandlet 107 saker Fagutvalgene De to fagutvalgene som ble oppnevnt for to år i 2005, fortsatte sitt arbeid i 2006 med følgende sammensetning: fagutvalget for frilansere: Einy Langmoen (leder), Anders Odden og Even Skatrud Andersen. fagutvalget for opplæring: Kjetil Garvik (leder), Sven Olav Lyngstad og Rita Strand Frisk. Fagutvalgene har hatt varierende møteaktivitet. 3

8 1.11 Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter er oppnevnt av forbundsstyret og besto i 2006 av musikerne Kjell Samkopf (stipendkomiteens leder), Trond Dahlen, Per Flemstrøm, Svein Haugen, Helge Roald Iberg, Torbjørn Kvist, Geir-Otto Nilsson, Petter Skretting og Nora Taksdal, og sangerne Guri Egge Sipusch og Tone Kruse. Forbundssekretær Trond Brandal var sekretær for komiteen Stipendkomiteen for teatermedarbeidere Stipendkomiteen for teatermedarbeidere oppnevnt av forbundsstyret og besto i 2006 av inspisient Bjarne Stensrud (leder), sufflør Victoria Aase (medlem) og forbundets spesialrådgiver Tore Nordvik (medlem og sekretær) Annen fast representasjon LOs representantskap I LOs representantskap møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og nestleder Renée Rasmussen som forbundets representanter LO-sekretariatet I LO-sekretariatet møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand som 10. vararepresentant LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg I LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand som forbundets representant LOs forum for etnisk likestilling Til LOs forum for etnisk likestilling var Renée Rasmussen oppnevnt som forbundets representant, med Bård Hogstad som vararepresentant Fellesutvalget for LO-favør I fellesutvalget for LO-favør møtte kasserer Lisbeth Raiby som forbundets representant LO Kommune I styret for LO kommune møtte Terje Adde som forbundets representant, med avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø som vararepresentant. I forhandlingsrådet i LO Kommune har MFO 2 representanter. Terje Adde og Trude Nordeng Rougnø møtte som forbundets representanter. I LO Kommunes forhandlingsutvalg har MFO 1 representant. Terje Adde møtte som forbundets representant med Trude Nordeng Rougnø som vararepresentant. På årsmøtet møtte Arnfinn Bjerkestrand og Trude Nordeng Rougnø som forbundets representanter. 4

9 LO Stat Renée Rasmussen er varamedlem i arbeidsutvalget og møtte som forbundets faste representant i styret Kommuneansattes hovedsammenslutning Oslo (KAH) Norwaco Gramo I styret for KAH møtte forbundssekretær Bård Hogstad Spesialrådgiver Tore Nordvik var varamedlem til styret i Norwaco fram til årsmøtet i mai Nestleder Renée Rasmussen ble innvalgt som vararepresentant ved årsmøte Forbundssekretær Odd Langklopp var innvalgt som medlem i fordelingsnemnda og forbundssekretær Trond Brandal som medlem i valgkomiteen. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand som MFOs representant på Norwacos årsmøte. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand ble gjenvalgt som styremedlem i Gramo. Forbundssekretær Odd Langklopp ble gjenvalgt som medlem i kontrollkomiteen Fond for lyd og bilde Nestleder Renée Rasmussen ble oppnevnt som nytt styremedlem i Fond for lyd og bilde fra Fond for utøvende kunstnere Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand var oppnevnt styremedlem og nestleder i styret for Fond for utøvende kunstnere Musikkinformasjonssenteret Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand var oppnevnt som forbundets representant i styret for stiftelsen Musikkinformasjonssenteret Music Export Norway AS I styret for Music Export Norway AS møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, med nestleder Renée Rasmussen som vararepresentant Norsk komité for International Music Council (IMC) I den norske IMC-komiteen møtte nestleder Renée Rasmussen med spesialrådgiver Tore Nordvik som vararepresentant Utvalg i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon I det sentrale EVU-utvalget i KA møtte forbundssekretær Gunnar Jess inntil , deretter Trude Nordeng Rougnø og fra Trond Dahlen. I utvalget for Framtidig organisering av arbeidsgivervirksomheten i Den norske kirke (FOA) møtte fra forbundssekretær Trond Dahlen 5

10 Kirkerådet I Kirkerådets Forum for kateketikk deltok fra forbundssekretær Trond Dahlen Den norske kirkes presteforening I presteforeningens Fagråd for liturgikk møtte Kristin E. Næss og Jørn Fevang Styringsgruppen for liturgisk senter, Trondheim I styringsgruppen for liturgisk senter i Trondheim møtte forbundsstyremedlem Ingrid Smalås som forbundets representant Norsk og Nordisk Musikkpedagogisk Union I styret i Norsk Musikkpedagogisk Union møtte nestleder Terje Adde og forbundsstyremedlem Ragnhild Rise som forbundets representanter. De samme var også norske representanter i styremøter i Nordisk Union for Musikkutdannere (NUMU) Nordisk kirkemusikkråd I Nordisk kirkemusikkråd møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og forbundsstyremedlem Ingrid Smalås som forbundets representanter. MFO har formannskapet i Nordisk kirkemusikkråd fra 2006 til Nordisk Musikerunion (NMU) I henhold til Nordisk Musikerunions vedtekter møter forbundsleder i NMUs styre. Norge har i inneværende valgperiode presidenten, generalsekretæren og kassereren i NMU, henholdsvis forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, spesialrådgiver Tore Nordvik og kasserer Lisbeth Raiby. Generalforsamlingen ble avholdt i Finland 9. november Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) MFO er ikke i inneværende kongressperiode ( ) representert i styret for FIM Musikk-Kultur AS Generalforsamlingen i Musikk-Kultur AS ble holdt Følgende styret ble valgt: Nicolaas A. Kippenbroeck styreleder, Terje Adde, Ingrid Smalås, Arvid Skancke-Knutsen, Camilla Slatuun Brauer og Trond Dahlen styremedlemmer, Elisabeth Bredal og Jan Lothe Eriksen som varamedlem Særskilt representasjon LO Kommunes kommunalkonferanse Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, nestleder Terje Adde, fylkeslagsleder Hans Ole Rian, avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø møtte som forbundets representanter på kommunalkonferansen Kommunal 06. 6

11 LO Stats kartellkonferanse Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og nestleder Renée Rasmussen deltok på LO Stats kartellkonferanse i Nestleder Renée Rasmussen deltok på LO Stats fylkeskartellkonferanse i Norsk musikkråd Nestleder Terje Adde er i perioden 2003 til 2007 valgt leder i Norsk musikkråd Kirkemøtet Forbundssekretær Trond Dahlen møtte som forbundets observatør på deler kirkemøtet Spellemannskomiteen 2006 MFO tiltrådte Spellemannskomiteen 2006 med forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand. 7

12 2 Økonomi og drift 2.1 Den alminnelige økonomiske situasjonen Den alminnelige økonomiske situasjonen framgår av regnskapene og den regnskapsmessige årsberetningen. 2.2 Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Grunnforsikringen omfattet (5 551)medlemmer ved utgangen av året. 815 (751) medlemmer var unntatt iht vedtektene. 406 (422) medlemmer hadde individuelt reservert seg mot forsikringen. Det ble i 2006 innbetalt kr (kr )i premie og utbetalt kr (kr ) i erstatning til medlemmer og medlemmers etterlatte. Største enkeltutbetaling var kr (kr ) Kollektiv hjemforsikring Den kollektive hjemforsikringen omfattet (5 267) ordinære medlemmer og 261 (252) studentmedlemmer ved utgangen av året. 692 (636) medlemmer var unntatt iht vedtektene og 543 (569) hadde individuelt reservert seg mot forsikringen. 2.3 Frivillige forsikringer Instrumentforsikring if skadeforsikring Instrumentforsikringen var tegnet av (1 920) medlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr (kr ) i premie Reiseforsikring Europeiske forsikring Provisjon Reiseforsikringen var tegnet av (1 505) medlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr (kr ) i premie. MFO mottok kr (kr ) i provisjon for arbeidet med de to frivillige forsikringene i Tall i parentes gjelder

13 3 Tariffområdene 3.1 Innledning 3.2 KS Tariffavtalene i alle MFOs tariffområder utløp til revisjon i 2006, og var forutsatt reforhandlet i løpet av året Hovedtariffavtalen Forhandlingene Resultatet MFO forhandler i dette tariffområdet sammen med øvrige LO-forbund innenfor paraplyen LO Kommune. Undervisningspersonalet i skoleverket ble lagt inn under hovedtariffavtalen med KS ved tariffrevisjonen i 2004, og forhandlingene ble også i 2006 sterkt preget av utfordringene knyttet til bl.a. skoleverkets arbeidstidsavtale. Både LO Kommune og UNIO brøt forhandlingene Tariffrevisjonen gikk dermed til mekling, som endte med at meklingsmannen natt til onsdag 24. mai la fram et forslag til løsning som alle parter fant å kunne anbefale. Som i den tidligere hovedtariffavtalen er stillingene delt inn i to hovedgrupper; den ene med sentralt fastsatt lønns- og stillingsregulativ og den andre med utelukkende lokalt fastsatt lønn. De aller fleste av våre medlemmer arbeider i stillinger som er plassert i avtalens kap. 4, og det er lønnstilleggene i dette kapitlet som omtales nedenfor. Oppgjøret hadde en ramme på ca. 3,93 %. Det ble gitt et generelt tillegg på alle stillinger på 2,6 % av den enkeltes grunnlønn, minimum kr fra og dessuten et tillegg for stillinger som omfattes av HTA kapitel 4 med kr med virkning fra I tillegg er minstelønnsnivåene økt på enkelte nivåer. Det ble satt av en pott på 1,4 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger pr Enkelte særavtaler ble også tatt opp til revisjon i forbindelse med hovedtariffrevisjonen. For MFOs medlemmer er de viktigste av disse SGS 1002 Arbeidstøy og musikkinstrumenter. SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Arbeidstid for skoleverket. Meklingsresultatet omfattet dessuten endringer i hovedavtalen. Den nye avtalen gjelder til Uravstemmingen I uravstemmingen om den reviderte hovedtariffavtalen deltok 37,8 % (782) av MFOs stemmeberettigete medlemmer. 92,1 % stemte ja til avtalen, men deltakelsen var likevel ikke var høy nok til at resultatet ble bindende. Den nye avtalen ble derfor godkjent av LO etter anbefaling fra forbundet. 9

14 3.2.2 Øvrige særavtaler De øvrige særavtalene ble etter forhandlinger i desember 2006 prolongert for en ny periode uten vesentlige endringer, med unntak av SGS 1010 Følge av pasient/elev/klient, hvor forhandlingene fortsatte i Oslo kommune Forhandlingene og meklingen For første gang deltok MFO som fullverdig medlem i KAHs forhandlingsdelegasjon, og var dermed direkte representert i forhandlingene. Forhandlingene ble meget vanskelige på grunna av krav fra arbeidsgiver om at arbeidstakerorganisasjonene måtte akseptere forverringer i arbeidstidsbestemmelsene før reelle forhandlinger om økonomi kunne begynne. En samlet arbeidstakerside valgte derfor å bryte forhandlingene 28.april, og begjære mekling. Meklingen - som pågikk mer enn 30 timer på overtid - ble avsluttet 25. mai med et forslag som arbeidsgiver, KAH, YS og Akademikerne aksepterte. Etter noen dagers betenkningstid anbefalte også forbundene i UNIO resultatet Det anbefalte forslaget Det anbefalte forslaget innebar et generelt tillegg til alle på 2,4 %, minimum kr 7 500, med virkning fra 1. mai. Videre ble det satt av en pott på 0,4 % til sentrale justeringsforhandlinger og en pott på 0,1 % til lokale forhandlinger. Forslaget omfattet videre ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i skoleverket. Det skal dessuten nedsettes et partssammensatt utvalg for å utrede hvilke deler av dette avtaleverket som skal være særavtaler mellom kommunen og enkeltforbund, og hvilke deler som skal være fellesavtaler med alle forbundene Uravstemmingen I uravstemmingen om den reviderte hovedtariffavtalen deltok 32 % av forbundets stemmeberettigete medlemmer. 80 % stemte ja til avtalen, men deltakelsen var likevel ikke var høy nok til at resultatet ble bindende. Den nye avtalen ble derfor godkjent av LO etter anbefaling fra forbundet Justeringsforhandlingene Justeringsoppgjøret ble gjennomført innenfor den avtalte rammen på om lag 60 millioner kroner. MFO fikk i forhandlingene gjennomslag for økt lønn for musikk- og kulturskolelærerne. For det ordinære skoleverket var det et gjennomslag for MFO at ansiennitetsstigene ble redusert fra 20 til 16 år. MFO fikk derimot ikke gjennomslag for krav om lønnsendringer for forsangerne ved krematoriene, og heller ikke for kravet om etablering av egen stillingskode for musikkterapeut Utredningsarbeidet MFO er tildelt én av KAHs to plasser i utvalget som skal vurdere hvor avtaleverket for skolen skal plasseres. Utvalget skulle ha avsluttet sitt arbeid i 10

15 2006, men på grunn av utskiftinger i arbeidsgiverseksjonen i Oslo kommune er arbeidet utsatt. KAH har tatt initiativ til å få fortgang i arbeidet. 3.4 Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Generelt Etter at partsforholdet med HSH var blitt formalisert, deltok MFO i 2006 i avtalerevisjonen for HUK-området (private virksomheter innen helse, utdanning og kultur). Området består totalt av 7 forskjellige tariffavtaler, hver med paralleller i de offentlige tariffavtalene. MFO har medlemmer på flere av tariffavtalene, men med hovedvekt på avtalene for virksomheter og folkehøgskoler For første gang i historien endte avtalerevisjonen i dette området i mekling, fordi HSH ikke ville gi samme tillegg som i de offentlige områdene. I det anbefalte meklingsforslaget ble resultatet likt med de korresponderende offentlige avtalene Norges Musikkorps forbund (NMF) MFO videreførte forhandlingene med NMF basert på oppgjøret i HSH-HUK-området i Etter omfattende forhandlingsrunder strandet forhandlingene på uenighet om økonomi og pensjonsordning. Etter bruddet ble det opptatt forhandlinger direkte med HSH. Forhandlingene førte til enighet om at HSHs tariffavtale for virksomheter skal gjøres gjeldende for NMF. Konkret betyr dette at de ansatte sikres samme lønnsmessige uttelling som ansatte i det statlige tariffområdet. Framtidig forhandlinger om tariffavtalen for MFOs medlemmer i NMF kommer til å foregå direkte med HSH Norsk musikkråd Forberedelsene Den tidligere tariffavtalen med Norsk musikkråd ble i 2004, som følge av det oppdelte arbeidsgiveransvaret, erstattet av separate avtaler med hhv Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådene. Innholdsmessig ble likevel den gamle avtalen videreført både i 2004 og i I 2005 ble det imidlertid protokollert enighet om å nedsette en arbeidsgruppe som før avtalerevisjonene i 2006 skulle utrede framtidige avtaleløsninger. Forbundssekretær Odd Langklopp og tillitsvalgt Anne Grethe Seljebakk ble oppnevnt som MFOs medlemmer i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen begynte sitt arbeid tidlig i 2006, og etablerte tidlig en felles målsetting om å beholde et felles avtaleverk innenfor området. Fordi Norsk musikkråd i mellomtiden var blitt tilsluttet Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), og dermed bundet av de etablerte avtalemodellene for HSH og deres medlemsvirksomheter, ble den såkalte landsoverenskomsten for virksomheter (les: bl.a. organisasjoner) i HUK-området (Helse, Utdanning og Kultur) i HSH til grunn for en ny felles tariffavtale. Landsoverenskomsten åpner for bruk både statens lønnsregulativ og stillingsregulativ, som partene anbefalte videreført i en forenklet versjon. 11

16 Hovedavtalen mellom LO og HSH ble samtidig foreslått som hovedavtale i hele området, supplert med tilleggsbestemmelser for å sikre tidligere framforhandlede rettigheter for de ansatte Forhandlingene og resultatet Det forslaget som arbeidsgruppen etter hvert kom fram til, ble tatt opp til forhandlinger mellom partene i desember Forhandlingsresultatet ble i hovedsak i samsvar med innstillingen fra arbeidsgruppen. Det ble i tillegg ført sentrale justeringsforhandlingene slik at alle ansatte fikk minst 1 lønnstrinn opprykk med virkning fra 1. mai. MFO har forpliktet oss til å være med på en vurdering av den eksisterende pensjonsordningen i virksomhetene med sikte på å gjøre kostnadene mer forutsigbare for arbeidsgiverne Folkehøgskolene Meklingsresultatet for folkehøgskolene medførte at løsningene i KS-området ble gjort gjeldende for dette området. Det ble gjort ett unntak når det gjelder særavtale for arbeidstid mv, som partene skal føre forhandlinger om under fredsplikt Uravstemmingene I uravstemmingen deltok 22,5 % av de stemmeberettigede. Et stort flertall - 94,4 % - stemte ja. Deltakelsen var ikke var høy nok til at resultatet ble bindende. Den nye avtalen ble derfor godkjent av LO etter anbefaling fra forbundet. Det endelige resultatet for Norges Musikkorps Forbund ble ikke lagt ut til uravstemming. Dette fordi resultatet ikke formelt var en tariffrevisjon, men tilpassing til en ny tariffavtale etter hovedavtalen i HSH sine bestemmelser. Det endelige forhandlingsresultatet i Norsk musikkråd ble enstemmig vedtatt med bindende flertall i uravstemming hvor 17 av 26 stemmeberettigete medlemmer deltok (65,4 %). 3.5 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Forhandlingene Forhandlingene med KA ble gjennomført i løpet av en uke i siste halvdel av juni måned. Partene la i stor grad resultatet fra KS-oppgjøret til grunn, og oppnådde enighet om et anbefalt resultat etter forhandlinger i en god atmosfære Det anbefalte forhandlingsresultatet Alle arbeidstakere som var omfattet av hovedtariffavtalens kap. 4 fikk fra 1. mai et generelt tillegg på 2,6 % av den enkeltes grunnlønn, minimum kr Det ble videre satt av 1,2 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra Det er avtalt et ytterligere tillegg på kr med virkning fra Det ble nedsatt et partssammensatt utvalg som i tariffperioden skal vurdere behovet for seniorpolitiske tiltak og utrede virkemidler som kan benyttes lokalt 12

17 i virksomhetene. Partene er enige om å avvente resultatet av det partssammensatte arbeidet i KS-sektoren vedrørende pensjon Uravstemmingen 3.6 Staten I uravstemmingen om den reviderte hovedtariffavtalen deltok 48,7 % (311)av MFOs 639 stemmeberettigete medlemmer. 84,2 % stemte ja til avtalen, men deltakelsen var likevel ikke var høy nok til at resultatet ble bindende. Den nye avtalen ble derfor godkjent av LO etter anbefaling fra forbundet. Forhandlingene om hovedtariffavtalen med staten føres for LO-forbundenes vedkommende av forhandlingssammenslutningen LO Stat. MFO og øvrige forbund gir innspill til LO Stat både før og under forhandlingene, og er representert i LO Stats forhandlingsutvalg Forhandlingene og meklingen Forhandlingene med Fornyings- og administrasjonsdepartementet ble brutt allerede i slutten av april. Etter en svært vanskelig mekling ble det langt på overtid 24. mai oppnådd enighet om et anbefalt resultat Meklingsresultatet Meklingsresultatet ga et lønnsoppgjør med en ramme på ca. 4 %. Alle statsansatte fikk med virkning fra 1. mai et lønnstillegg på minst kr eller 2,95 % av regulativlønnen. Maksimalt tillegg var kr Det ble satt av 0,5 % til sentrale forhandlinger om lønnsjusteringer med virkning fra 1. juli, og 1,75 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. august Uravstemmingen I uravstemmingen om den reviderte hovedtariffavtalen deltok 15,0 % (40) av MFOs 266 stemmeberettigete medlemmer. 95,0 % stemte ja til avtalen. Avstemmingsresultatet inngikk i LO Stats samlede avstemming i området, hvor avtalen ble vedtatt. 3.7 Arbeidsgiverforeningen NAVO MFO forhandler i dette området delvis sammen med andre LO-forbund innenfor paraplyen LO Stat. Det er LO Stat som fører forhandlingene om enkelte overordnede spørsmål, mens forbundet selv forhandler lønn og de fleste andre tariffbestemmelser direkte med de enkelte arbeidsgiverne eller med grupper av virksomheter (teatrene). Bortsett fra Norsk rikskringkasting er alle MFOs tariffmotparter innenfor NAVOområdet også tilsluttet Norsk teater- og orkesterforening (NTO). NTO representerer imidlertid nå bare teatrene i tariffsammenheng Teateroverenskomsten I forhandlingene med Norsk Teater- og Orkesterforening om revisjon av teateroverenskomsten ble det allerede 25. april oppnådd enighet om et anbefalt resultat. Resultatet ble et generelt lønnstillegg på kr med virkning fra 1. april. I tillegg ble det satt av en pott på kr til justeringsforhandlinger (endring av 13

18 lønnsstiger m.v.) med virkning fra 1. august. Turnetilleggene ble økt med kr 50 pr. dag fra 1. oktober. Det ble også oppnådd enighet om å gå tilbake til lønn pr. prøve og forestilling som hovedregel for korttidsansatte teatermusikere, og det ble i etterfølgende forhandlinger i august oppnådd enighet om økning av minstelønnssatsene for prøve med 6,8 % og for forestilling med 5,8 % fra 1. august. MFO satte i utgangspunktet fram en rekke andre krav til revisjon av avtalebestemmelsene for teatermusikerne. Disse kravene blir sammen med eventuelle krav fra arbeidsgiverne gjenstand for videre behandling i et partssammensatt utvalg. Særbestemmelsene for inspisienter og sufflører skal også gjennomgås av et partssammensatt utvalg Symfoniorkestrene, Det Norske Blåseensemble og Den Norske Opera Forhandlingene Meklingen For å ta igjen påviselige etterslep i forhold til sammenlignbare grupper, valgte MFO overfor disse arbeidsgiverne å fremme lønnskrav opp mot kr Både lønnskravene og andre krav var utformet i samråd med medlemmer og tillitsvalgte i den hver enkelt virksomhet, og var derfor heller ikke helt like. Til tross for at etterslepsproblemet har vært presenteret for de samme arbeidsgiverne i en rekke tidligere oppgjør, og til tross for at det så sent som i 2005 ble gitt klare signaler om at store deler av etterslepet ville bli krevd tatt igjen i 2006, ble de fleste arbeidsgiverne tilsynelatende overrasket, og alle avviste å forhandle om slike krav, uten nærmere begrunnelse. Forhandlingene ble derfor raskt brutt i alle virksomhetene. Den etterfølgende forhandlingsrunden med bistand fra NAVO og LO Stat ble samordnet av LO Stat, og ført samtidig med arbeidsgivere som deltok over telefon. Verken denne forhandlingsrunden eller den etterfølgende, avsluttende runden mellom NAVO og LO Stat ført til noen form for tilnærming, og avtalerevisjonene endte derfor i mekling. Med utgangspunkt i forhandlingsbruddet og tidspunktet for plassoppsigelsen for MFOs medlemmer i de berørte virksomhetene, gikk fristen for meklingen ut 23. mai kl MFO varslet dermed streik ved Bergen Filharmoniske Orkester fra 24. mai, samme dag som Festespillene i Bergen skulle åpne. Det ble gjennomført aktiv mekling det siste døgnet, men allerede 2 timer før fristen varslet meklingsmann Dag Stousland at han ikke fant noe grunnlag for å sette fram et meklingsforslag. MFOs 98 medlemmer i Bergen Filharmoniske Orkester gikk dermed ut i streik dagen etter. Dette stoppet orkestrets medvirkning i åpningskonserten og senere konserter for Festspillene i Bergen, og skapte mye medieoppmerksomhet. Fra 26. mai ble streiken utvidet med 4 sangsolister ved Den Norske Opera. Dette stoppet operaens planlagte forestillinger med Madama Butterfly. Fra 6. juni ble steiken ytterligere utvidet med 33 dansere ved Den Norske Opera (Nasjonalballetten). Dette stoppet operaens planlagte turnéforestillinger med Tornerose. 14

19 Nye forhandlinger På initiativ fra NAVO møttes partene til nye forhandlinger 10. og 11. juni. Sent på kvelden andre dagen, satte arbeidsgiverne fram tilbud om lønnsøkninger som varierte mellom og i de enkelte virksomhetene, men med til dels sene virkningsdatoer. Tilbudet ble avvist av MFOs meklingsdelegasjon. Etter det mislykkede forhandlingsforsøket, ble streiken på nytt utvidet med 51 ansatte i Kristiansand Symfoniorkester fra 14. juni. Dette stoppet orkestrets planlagte medvirkning under Kirkefestspillene i Kristiansand. Deretter ble streiken fra 16. juni utvidet med 106 ansatte i Oslo-Filharmonien. Dette stoppet orkestrets planlagte turné til Malaysia og Singapore Ny mekling og avslutning av konflikten Resultatet Nær en måned etter at konflikten brøt ut, ble partene innkalt til ny mekling 22. juni. Etter et døgns sammenhengende mekling, satte meklingsmannen fram et forslag som begge partenes delegasjoner fant å kunne anbefale. I MFOs delegasjon stemte Oslo-Filharmoniens representanter mot forslaget, mens representantene for medlemmene i de øvrige virksomhetene stemte for. Konflikten ble dermed avsluttet 23. juni. I hovedtrekk inneholdt meklingsforslaget følgende elementer: Den Norske Opera Et generelt tillegg til alle unntatt danserne på kr med virkning fra 1. juli 2006 og ytterligere tillegg på kr fra 1. oktober For danserne ble det gitt et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. september Det lavere tillegget til danserne hang sammen med at forestillingspengene iht tidligere inngått avtale ble trappet opp til 100 % av fastsatte satser med virkning fra 1. januar 2006, og at dette allerede utgjorde et betydelig lønnstillegg for Det ble ut over dette satt av en justeringspott på til sammen kr til harmonisering av lønnsnivåene for MFOs medlemsgrupper med virkning fra 1. januar Fordelingen av potten ble avgjort i forhandlinger i begynnelsen av desember. Det Norske Blåseensemble anno 1734 Et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. juni Kristiansand Symfoniorkester Et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. juli Fra 1. januar 2007 gis det ytterligere 1 lønnstrinn til alle musikere for retten til lyd- og billedfesting av inntil 140 minutter musikk pr. år. Oslo-Filharmonien Et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. juni 2006 og ytterligere tillegg på kr med virkning fra 1. januar Stavanger Symfoniorkester Et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. juni

20 Stiftelsen Harmonien (Bergen Filharmoniske Orkester) Et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. juni 2006 og ytterligere tillegg på kr med virkning fra 1. januar Tromsø Symfoniorkester Et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. juni Tilleggene for delt dagsverk ble økt til kr 100 pr. dag, for kveldstjeneste til kr 18 pr. time og for lørdags- og søndagstjeneste til kr 20 pr. time. Trondheim Symfoniorkester Et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. juni Tillegget ble konvertert til 3 lønnstrinn, mens restbeløpet ble fordelt som likt generelt tillegg til alle. Leilighetsvis ansatte Lønnssatsene for leilighetsvis ansatte musikere i symfoniorkestrene og Det Norske Blåseensemble anno 1734 ble økt med kr 15 pr. time med virkning fra 25. august Lønnssatsene for leilighetsvis ansatte musikere, korsangere og sangsolister ved Den Norske Opera ble økt med 4 % med virkning fra 25. august Brevveksling og partssammensatt utvalg Med bakgrunn i brevveksling mellom Norsk Teater- og Orkesterforening (på vegne av orkestrene og operaen) og Statsråd Trond Giske, satte partene ned et felles utvalg med følgende mandat: Uravstemmingen Partene har en felles forståelse av de hovedmål som Stortinget har vedtatt for virksomhetene og de resultatmål som departementet har stilt opp for virksomhetene gjennom de årlige tildelingsbrev. Disse peker blant annet på at virksomhetene skal gjøre musikk og scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet tilgjengelig for flest mulig, fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse og utnytte ressursene best mulig. Partene har en felles forståelse av sammenhengen mellom overenskomstens utforming, lønnsforhold og virksomhetenes muligheter til å nå disse målene på en bedre måte. Det nedsettes et partssammensatt utvalg mellom partene i overenskomstene for å foreta en gjennomgang og endring av overenskomstene for å nå disse målene. Det er partene i den enkelte virksomhet som skal utarbeide forslag til nye overenskomster. Utvalget skal koordinere arbeidet. Utvalget skal bestå av tre representanter oppnevnt av NAVO på vegne av virksomhetene, og tre representanter oppnevnt av LO Stat og MFO. Utvalget og de enkelte virksomheter skal begynne sitt arbeid medio august Arbeidet skal være avsluttet innen 1. november Med basis i de endrede overenskomster og eventuelle andre lønnspolitiske forhold vil dette gi grunnlag for forhandlinger om økt lønn. Eventuell implementering forutsettes å skje etter nærmere avtale mellom partene. Det anbefalte forslaget ble lagt fram til uravstemming blant de berørte medlemmene i MFO i august Avstemmingen ga et klart flertall for forslaget i alle virksomhetene, unntatt Oslo-Filharmonien, der 74 % stemte mot. Totalt deltok 76,4 % (560) av MFOs 733 stemmeberettigete medlemmer. 16

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Tariffoppgjøret 2014 Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Bakgrunnen for lønnsoppgjøret 2014 Høsten 2013 fikk Norge en ny borgerlig regjering, og mange så nok

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12 Innhold Presidenten har ordet... 6 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.2 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål... 8 1.3 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013 Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013.indd 2 14.05.14 14:59 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Tariffrevisjonen andre områder 18 Arbeidstid

Detaljer

LO i offentlig sektor LO Stats rolle

LO i offentlig sektor LO Stats rolle LO i offentlig sektor LO Stats rolle Innhold 0 Sammendrag...6 1 Innledning... 11 2 Organisatoriske fakta... 13 3 Kartellet som organisasjonsform...17 3.1 Staten som arbeidsgiver og motpart danner karteller...17

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 1979 Landsorganisasjonen i Norge Innholdsfortegnelse 1. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK.... Den faglige og økonomiske utvikling i 1979.... Samordning av tariffoppgjørene i den private og

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2011 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...10 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...10 2.1 Egen organisasjon...10 2.1.1 Foreninger...10

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010 N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 2 Landsmøtet 2010 Landsmøtet skal gjøre opp status for inneværende periode og se framover i den neste perioden. Dette

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer