Risiko, ulykker og eksponering. BEST formidlingsseminar 11. april 2018 Torkel Bjørnskau, TØI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko, ulykker og eksponering. BEST formidlingsseminar 11. april 2018 Torkel Bjørnskau, TØI"

Transkript

1 Risiko, ulykker og eksponering BEST formidlingsseminar 11. april 2018 Torkel Bjørnskau, TØI

2 Disposisjon 1. Risiko generelt/historisk beregninger basert på RVU og SSB/STRAKS 2. Risiko for bilførere (og passasjerer) 3. Risiko for syklister basert på RVU, SSB og skadetall fra Oslo legevakt 4. Risiko for fotgjengere basert på RVU, SSB og skadetall fra Oslo legevakt 5. Konsekvenser for nullvekstmålet? Side 2

3 1. Risiko Side 3

4 Risiko Antall ulykker, skadde, drepte osv. i forhold til eksponering (kjørte km, tid, biler, innbyggere osv.) Ulykkestall fra ulike kilder: SSB/STRAKS, TRAST, Sykehus Eksponeringstall fra ulike kilder: RVU - personkm Samferdselsstatistikk antall kjøretøy, kjøretøykm Vegdatabanken (ÅDT) Førerkortregisteret, mm. Mest vanlige risikomål er antall drepte eller skadde per millioner personkilometer (evt. kjøretøykilometer) Side 4

5 Drepte per million personkm 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 Bilfører Bilpassasjer Fotgjenger Sykkel Moped Lett mc Tung mc ,006 0,005 0,032 0,034 0,043 0,076 0, ,005 0,003 0,044 0,028 0,025 0,026 0, ,004 0,003 0,028 0,027 0,024 0,032 0, ,004 0,003 0,032 0,018 0,015 0,069 0, ,003 0,002 0,017 0,011 0,011 0,062 0, /10 0,003 0,002 0,011 0,010 0,005 0,061 0, /14 0,002 0,001 0,009 0,011 0,004 0,042 0, Side 5

6 Drepte eller hardt skadde per mill. personkm 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Bilfører Bilpassasjerer Fotgjengere Syklister Moped Lett MC Tung MC ,030 0,032 0,138 0,248 0,426 0,946 1, ,024 0,021 0,191 0,192 0,258 0,306 0, ,020 0,019 0,144 0,197 0,198 0,230 0, ,016 0,013 0,124 0,090 0,136 0,368 0, ,013 0,014 0,073 0,080 0,122 0,404 0, /10 0,010 0,010 0,039 0,071 0,051 0,392 0, /14 0,007 0,006 0,058 0,090 0,055 0,370 0, Side 6

7 2. Bilførere og bilpassasjerer Side 7

8 Bilføreres skaderisiko etter alder 0,7 0,6 0,5 0, / /14 0,3 0,2 0, Side 8

9 Bilføreres skaderisiko Drepte eller skadde per million personkm fordelt på alder og kjønn 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, år år år år år år år 80 og over Totalt Menn 0,207 0,068 0,056 0,043 0,041 0,053 0,093 0,128 0,066 Kvinner 0,240 0,091 0,066 0,063 0,065 0,072 0,094 0,100 0, Side 9

10 Bilføreres skaderisiko Drepte eller hardt skadde per mill. personkm fordelt på alder og kjønn 0,030 0,025 0,020 0,015 0,010 0,005 0, år år år år år år år 80 og over Totalt Menn 0,020 0,006 0,006 0,005 0,005 0,009 0,015 0,028 0,007 Kvinner 0,010 0,005 0,004 0,006 0,007 0,009 0,014 0,016 0, Side 10

11 Bilføreres dødsrisiko Drepte per mill. personkm fordelt på alder og kjønn 0,016 0,014 0,012 0,010 0,008 0,006 0,004 0,002 0, år år + Totalt Menn 0,0047 0,0016 0,0012 0,0011 0,0013 0,0020 0,0030 0,0138 0,0019 Kvinner 0,0023 0,0008 0,0010 0,0007 0,0014 0,0025 0,0035 0,0041 0, Side 11

12 Bilføreres ulykkesrisiko Innblandet i ulykke per mill. personkm etter kjønn og alder 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, år år år år år år år 80 og over Totalt Menn 0,391 0,145 0,127 0,098 0,099 0,118 0,194 0,270 0,142 Kvinner 0,371 0,155 0,116 0,110 0,112 0,128 0,169 0,188 0, Side 12

13 Bilpassasjerer Side 13

14 Bilpassasjerers skaderisiko Drepte eller skadde per million personkm etter alder og tidsrom 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0, / /14 0,4 0,3 0,2 0, Side 14

15 3. Syklister SSB/STRAKS + RVU Side 15

16 Syklisters skaderisiko etter alder og tidsrom 3 2, / /14 1,5 1 0, Side 16

17 Underrapportering kompliserer bildet Side 17

18 Drepte og hardt skadde i Oslo Offisielle tall fra SSB Fotgjengere Sykkel (f+p) Moped (f+p) Tung MC (f+p) Lett MC (f+p) Bilpassasjerer Bilførere Side 18

19 Side 19

20 Sykkelskader Traumesenteret OUS Side 20

21 2184 sykkelskader i Oslo 1673 skader i Oslo by (trafikk) 125 skader ifølge SSB Side 21

22 Andel skader i Oslo rapportert til politi Eneulykke med lettere skade 0,4 % Kollisjon m/lettere skade 21,5 % Eneulykke m/alvorlig skade 2,3 % Kollisjon m/alvorlig skade 90,0 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: Elvik, R. (2017) Analyse av syklistskader i Oslo: rapporteringsgrad, helsekonsekvenser og sammenligning med svenske data. TØI-arbeidsdokument Side 22

23 Risiko for syklister SSB og Legevakt Syklister i Oslo skadd per mill km og per timer, ,16 8, ,74 1,03 Per mill km Per timer SSB Legevakt Side 23

24 Traumesenteret SSB/STRAKS Oslo skadelegevakt Side 24

25 Ulykkestype i Oslo 2014 (Legevakt) 12 % 4 % 35 % Eneulykke uten hindring i veibanen Eneulykke med hindring i veibanen Unnamanøver/bråbrems 16 % Kollisjon 9 % 24 % Skled Annet Side 25

26 Utviklingen etter 2014 Side 26

27 2500 Sykkelskader i trafikk Oslo legevakt (NPR) Uoppgitt 80 år+ 60 til 79 år 40 til 59 år 20 til 39 år 0 til 19 år Side 27

28 Sykkeltellinger i alt SVV + Oslo kommune Indeks 2014= Side 28

29 4. Fotgjengere Side 29

30 Fotgjengeres skaderisiko (Drepte eller skadde per million personkm etter alder og tidsrom) 3 2,5 2 1, / /14 1 0, Side 30

31 Fotgjengeres skaderisiko Drepte eller skadde per million personkm etter alder og kjønn 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, år år + Total Menn 0,184 0,345 0,373 0,253 0,180 0,146 0,131 0,178 0,456 0,231 Kvinner 0,184 0,485 0,377 0,309 0,185 0,174 0,246 0,271 0,449 0, Side 31

32 Fotgjengeres skaderisiko Drepte eller hardt skadde per million personkm etter alder og kjønn 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0, år år + Total Menn 0,023 0,047 0,050 0,047 0,049 0,046 0,023 0,048 0,181 0,052 Kvinner 0,023 0,049 0,043 0,072 0,043 0,022 0,096 0,066 0,143 0, Side 32

33 Fotgjengeres dødsrisiko Drepte per million personkm etter alder og kjønn 0,045 0,040 0,035 0,030 0,025 0,020 0,015 0,010 0,005 0, år år + Total Menn 0,000 0,000 0,010 0,007 0,007 0,011 0,004 0,019 0,038 0,010 Kvinner 0,000 0,000 0,004 0,003 0,003 0,000 0,010 0,004 0,042 0, Side 33

34 6309 fotgjengerskader i Oslo 5062 skader i trafikkmiljø 106 trafikkskader ifølge SSB Side 34

35 Skadde syklister og fotgjengere per mill. personkm (13-64 år) i Oslo Skadetall fra SSB og Oslo legevakt, trafikktall fra RVU , , ,82 0,43 0 Syklister SSB Legevakt Fotgjengere Side 35

36 Skademekanisme Vinter N = Fall fra høyde Annet fall Sammenstøt/påkjørsel Klemt, fanget, knust Skolding, forbrenning Sommer N = Akutt overbelastning Fall på is Annen skademekanisme Side 36

37 Skader etter skadegrad Vinter Liten skade Moderat skade Alvorlig skade Sommer Side 37

38 Liten skade etter kjønn og alder og over Kvinne Mann Side 38

39 Moderat skade etter kjønn og alder og over Kvinne Mann Side 39

40 Alvorlig skade etter kjønn og alder og over Kvinne Mann Side 40

41 5. Konsekvenser for nullvekstmålet? Side 41

42 Skadde syklister og fotgjengere per mill. personkm (13-64 år) i Oslo Skadetall fra SSB og Oslo legevakt, trafikktall fra RVU , , ,82 0,43 0 Syklister SSB Legevakt Fotgjengere Side 42

43 Scenarioer framtidige arbeidsreiser Side 43

44 Scenarioer 1. Fra bil til sykkel mellom Akershus og Oslo 2. Fra bil til buss mellom Akershus og Oslo 3. Fra bil til tog mellom Akershus og Oslo 4. Fra bil til gange innen Oslo Side 44

45 Beregninger av forventet skadetall basert på reisekjeder og risiko Forutsetninger: 10 km reiselengde mellom Akershus og Oslo 2 km reiselengde innen Oslo (bil gange) «Safety in numbers»-effekt for syklende og gående (= 0,8) Risikotall med skadedata fra Oslo legevakt for sykkel og fotgjengere Beregninger med hhv og nye arbeidsreiser Konsekvenser i form av forventet antall skader og antall alvorlige skader Side 45

46 Sykkel i stedet for bil alle skader Antall nye arbeidsreiser på sykkel i stedet for m/bil Forutsetninger: Safety in numbers-effekt for syklister 0,8 0,8 Skaderisiko syklist (per mill personkm) 7,97 7,97 Skaderisiko bilfører (per mill personkm) 0,144 0,144 Skaderisiko fotgjenger (per mill personkm) 13,19 13,19 Avstand arbeidsreise t/r sykkel (km) Avstand arbeidsreise bil inkl. gange t/r(km) 20,4 20,4 Antall reisedager per år Forventet antall skadde per år v/ bilreise (inkl. gange) [(13,19 x 0,4) + (0,144 x 20)]/ x 230 x (antall reiser) Forventet antall skadde per år v/sykkelreise (7,97 x 20/ x 230 x (antall reiser)) 0,8 Flere skadetilfeller per år: Side 46

47 Antall skadde Sykkel i stedet for bil (10 km) alle skader Uten SiN-effekt Med SiN-effekt=0, Antall reiser Side 47

48 Sykkel i stedet for bil alvorlige skader Antall nye arbeidsreiser på sykkel i stedet for m/bil Forutsetninger: Safety in numbers-effekt for syklister 0,8 0,8 Skaderisiko syklist (per mill personkm) 0,36 0,36 Skaderisiko bilfører (per mill personkm) 0,014 0,014 Skaderisiko fotgjenger (per mill personkm) 0,78 0,78 Avstand arbeidsreise t/r sykkel (km) Avstand arbeidsreise bil inkl. gange t/r(km) 20,4 20,4 Antall reisedager per år Forventet antall skadde per år v/ bilreise (inkl. gange) [(0,78 x 0,4) + (0,014 x 20)]/ x 230 x (antall reiser) 1,4 2,7 Forventet antall skadde per år v/sykkelreise 9,4 16,4 (0,36 x 20/ x 230 x (antall reiser)) 0,8 Flere alvorlige skadetilfeller per år: Side 48

49 Antall skader i fire ulike scenarioer med hhv og nye arbeidsreiser ) Fra bil til sykkel, avstand 10 km, SiN-effekt sykkel = 0,8 2) Fra bil til buss, avstand 10 km, + gange, avstand 200 m 3) Fra bil til tog, avstand 10 km, + gange, avstand 400 m 4) Fra bil til gange, avstand 2 km, SiN-effekt fotgjenger = 0, Side 49

50 Antall alvorlige skader i ulike scenarioer med hhv og nye arbeidsreiser ) Fra bil til sykkel, avstand 10 km, SiN-effekt sykkel = 0, ) Fra bil til buss, avstand 10 km, + gange, avstand 200 m 0 0 3) Fra bil til tog, avstand 10 km, + gange, avstand 400 m 4) Fra bil til gange, avstand 2 km, SiN-effekt fotgjenger = 0, Side 50

51 Konklusjon Offisielle skadetall viser sterk nedgang i skader og risiko For dårlig statistikk for sykkel både eksponering og ulykker! Eneulykker blant fotgjengere må med i regnskapet! Stort sikkerhetspotensial i bedre drift og vedlikehold Nullvekstmålet vil gi flere skader blant fotgjengere og syklister Men.. myndighetene har store muligheter for å påvirke i hvilken grad mer gåing og sykling vil føre til flere skader Dermed vil også skadekonsekvensene av mer gåing og sykling bli mindre enn det våre beregninger viser! Side 51

52 Takk for oppmerksomheten! Side 52

53 Sykkelskader i Oslo 2014 (Legevakt) 21 % 20 % Hodeskade 2 % 9 % Nakkeskade Overkropp, armer Armer Ben 48 % Side 68

Arbeidsdokument Oslo Eksponeringsdata sykkel i Oslo Torkel Bjørnskau Sykkel i Oslo eksponering, ulykker og risiko

Arbeidsdokument Oslo Eksponeringsdata sykkel i Oslo Torkel Bjørnskau Sykkel i Oslo eksponering, ulykker og risiko Arbeidsdokument 51154 Oslo 20.06.2017 4460 Eksponeringsdata sykkel i Oslo Torkel Bjørnskau Sykkel i Oslo eksponering, ulykker og risiko Innhold 1 Bakgrunn og problemstilling... 2 2 Eksponeringsdata...

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2013/14

Risiko i veitrafikken 2013/14 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 213/14 TØI rapport 1448/215 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 215 81 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Vinterkonferanse 20 og 21 mars 2019 Endringer, utfordringer og muligheter

Vinterkonferanse 20 og 21 mars 2019 Endringer, utfordringer og muligheter Vinterkonferanse 20 og 21 mars 2019 Endringer, utfordringer og muligheter Trafikksikkerhet om vinteren Statens vegvesen TS seksjonen i Vegdirektoratet 18.03.2019 Vinterkonferanse 2019 1 Nullvisjonen har

Detaljer

FoU programmet BEST. Bedre Sikkerhet i Trafikken. Trafikksikkerhetskonferansen Nord-Norge

FoU programmet BEST. Bedre Sikkerhet i Trafikken. Trafikksikkerhetskonferansen Nord-Norge FoU programmet BEST Bedre Sikkerhet i Trafikken Trafikksikkerhetskonferansen Nord-Norge Marianne S. Rostoft Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Innhold Bakgrunn for og formål med BEST-programmet

Detaljer

Sykkelulykker i Oslo. Sykkelseminar Vegdirektoratet, Hanne Beate Sundfør, Forsker, MSc Folkehelsevitenskap

Sykkelulykker i Oslo. Sykkelseminar Vegdirektoratet, Hanne Beate Sundfør, Forsker, MSc Folkehelsevitenskap Sykkelulykker i Oslo Sykkelseminar Vegdirektoratet, 17.02.2017 Hanne Beate Sundfør, Forsker, MSc Folkehelsevitenskap «tror økt sykkelinteresse, et oppsving i sykkelritt og høyere fart kan forklare tendensen»

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Trafikksikkerhet i storbyområdene - Status og utvikling. v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet i storbyområdene - Status og utvikling. v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet i storbyområdene - Status og utvikling v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet 17.06.2019 De ni storbyområdene Nedre Glomma regionen Oslo-regionen Buskerudbyen Grenland Kristiansand regionen

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Trafikksikkerhet og sykkel

Trafikksikkerhet og sykkel Lars Christensen, Statens vegvesen Trafikksikkerhet og sykkel innhold Begreper & definisjoner Fakta & statistikk Informasjon om ulykker og tiltak Bilder Begreper & definisjoner Hva er en trafikkulykke?

Detaljer

Kan vi unngå flere skadde i trafikken når flere går eller sykler?

Kan vi unngå flere skadde i trafikken når flere går eller sykler? Kan vi unngå flere skadde i trafikken når flere går eller sykler? Nord-norsk trafikksikkerhetskonferanse 2016 Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt (re@toi.no) Bakgrunn og problem Det er et mål at flere

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet For å kunne vurdere hvordan arbeidet med tilrettelegge for mer sykling og gange virker, er det nødvendig å ha et grunnlag. I dette

Detaljer

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Vegtrafikkulykker med personskade Årsrapport 2011. Statens vegvesen Region sør Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Innhold : Ulykkene i Region sør 2011 fordelt på måned Ulykkene på vegnettet

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet i vegtrafikken 1. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 532 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Flere trafikkskader av nullvekstmålet?

Flere trafikkskader av nullvekstmålet? TØI rapport 1631/2018 Torkel Bjørnskau Flere trafikkskader av nullvekstmålet? Effekter av å flytte framtidige reiser fra bil til andre transportmidler TØI-rapport 1631/2018 Flere trafikkskader av nullvekstmålet?

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 22.01.2018 Drepte i vegtrafikken Årsrapport STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 395 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Kunnskapsoppsummering og implementering av resultatene. Marianne Stølan Rostoft Trafikksikkerhetsseksjonen, Transportavdelingen Vegdirektoratet

Kunnskapsoppsummering og implementering av resultatene. Marianne Stølan Rostoft Trafikksikkerhetsseksjonen, Transportavdelingen Vegdirektoratet Kunnskapsoppsummering og implementering av resultatene Marianne Stølan Rostoft Trafikksikkerhetsseksjonen, Transportavdelingen Vegdirektoratet Innhold Om programmet Hva vet vi? Implementering 11.09.2018

Detaljer

Koblingen mellom nullvekstmålet og nullvisjonen

Koblingen mellom nullvekstmålet og nullvisjonen Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 6. september 2018 Oppdrag til NTP 2022-2033 Koblingen mellom nullvekstmålet og nullvisjonen Fotgjengere og syklisters sikkerhet i storbyområdene Knut

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER

Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER Nasjonalt sykkelregnskap 2015 PER 31.12.2015 Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide 2 INNHOLD 1. SYKKELTRAFIKK 6 Sykkelreisenes andel av alle reiser 6 Transportmiddelfordeling for alle reiser 6 Gjennomsnittlig

Detaljer

Skader i aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune

Skader i aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune Skader i aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune Statistikk for 5-årsperioden 28-212 Basert på data fra personskaderegister ved UNN Harstad 1994 212 Harstad oktober 213 Rådgiver Ellen M. Nikolaisen

Detaljer

Skadestueregistreringer af ulykker med cyklister i Oslo. Lárus Ágústsson, COWI A/S Plan og Trafik

Skadestueregistreringer af ulykker med cyklister i Oslo. Lárus Ágústsson, COWI A/S Plan og Trafik Skadestueregistreringer af ulykker med cyklister i Oslo Lárus Ágústsson, COWI A/S Plan og Trafik Innhold BEST Materiale og metode Utvalgte resultater Videre arbeid og anbefalinger Alle slides er på Norsk!

Detaljer

Sykkelulykker. Ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer

Sykkelulykker. Ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer Sykkelulykker Ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer Torkel Bjørnskau TØI rapport 793/2005 TØI rapport 793/2005 Sykkelulykker Ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer Torkel Bjørnskau

Detaljer

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3.1 Rapporteringspliktige trafikkulykker med personskade Den viktigste kilden til opplysninger om trafikkulykker med personskade i Norge er politirapporterte personskadeulykker.

Detaljer

Sykkelulykker med personskade

Sykkelulykker med personskade Bilde: nrk.no Sykkelulykker med personskade Fagdag om sykkel, Grand Terminus Bergen 9. juni 2017 Trond Hollekim, Statens vegvesen region vest 20.06.2017 Fagdag om sykkel Om registrering av vegtrafikkulykker

Detaljer

Omtrent 15 prosent av syklingen foregår utenfor vegnettet

Omtrent 15 prosent av syklingen foregår utenfor vegnettet Sammendrag Sykkelbruk i trafikk og terreng Eksponering og uhellsinnblanding TØI rapport 1565/2 Forfatter: Hanne Beate Sundfør Oslo 2 3 sider En undersøkelse blant sykkeleiere i Norge viser at omtrent 15

Detaljer

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Skadde bilførere i aldersgruppen 18 24 år i perioden 1.1.1994 til 31.12.28 fordelt på: - Alder - Kjønn - Alvorlighetsgrad - Skadested/tid - Trafikksituasjon Harstad

Detaljer

Folkehelsemeldingen 2019 innspill fra Trygg Trafikk

Folkehelsemeldingen 2019 innspill fra Trygg Trafikk Folkehelsemeldingen 2019 innspill fra Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en landsdekkende medlemsorganisasjon og et bindeledd mellom det frivillige og offentlige trafikksikkerhetsarbeidet. Vårt samfunnsoppdrag

Detaljer

Resultatkonferansen 12.juni Bedre Sikkerhet i trafikken (BEST)

Resultatkonferansen 12.juni Bedre Sikkerhet i trafikken (BEST) Resultatkonferansen 12.juni 2018 Bedre Sikkerhet i trafikken (BEST) Hva lærte vi av FoU-programmet BEST? Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet BEST Programmet startet i 2013 BEST har vært et 5-årig

Detaljer

Potensialet for å redusere drepte og hardt skadde i trafikken

Potensialet for å redusere drepte og hardt skadde i trafikken Potensialet for å redusere drepte og hardt skadde i trafikken Sluttkonferanse BEST, Oslo 11. september 2018 Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt (re@toi.no) Hvor mye kan vi redusere antall drepte og

Detaljer

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011 Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011 Risiko i veitrafikken 2009-2010 TØI rapport 1164/2011 Risiko i veitrafikken 2009-2010 Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele

Detaljer

Ulykkesanalyse ved bruk av helseopplysninger Sykkelskader registrert ved Oslo legevakt 2014 Hva kan vi lære?

Ulykkesanalyse ved bruk av helseopplysninger Sykkelskader registrert ved Oslo legevakt 2014 Hva kan vi lære? Ulykkesanalyse ved bruk av helseopplysninger Sykkelskader registrert ved Oslo legevakt 2014 Hva kan vi lære? Fagdag om sykkel i Bergen 9.6.17 Johan Lund, dr. philos., seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Detaljer

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø Sammendrag: Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø TØI rapport 432/1999 Forfattere: Rune Elvik, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Stangeby Oslo 1999, 54 sider Miljøverndepartementet ønsket faktakunnskap

Detaljer

Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport

Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport Antall ulykker Side 1 Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport 70 60 50 60 57 59 40 30 20 42 41 40 31 33 41 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ulykkesår Figur 1: Dødsulykker

Detaljer

Bedre Sikkerhet i Trafikken BEST

Bedre Sikkerhet i Trafikken BEST Etatsprogram 2013 2017 Bedre Sikkerhet i Trafikken BEST Overordnet innsatsområde: Vurdering av potensialet for å redusere antall drepte og hardt skadde Temaområder: Hvordan redusere omfanget av fartsrelaterte

Detaljer

Omfanget av bilkjøringen på linje med tidligere funn. Mindre motorsykkelkjøring enn tidligere antatt

Omfanget av bilkjøringen på linje med tidligere funn. Mindre motorsykkelkjøring enn tidligere antatt TØI-rapport 142/29 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 29, 81 sider Sammendrag: Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk I Statens vegvesens etatsprogram om høyrisikogrupper er følgende fem grupper

Detaljer

Alternative forståelser av risiko og eksponering

Alternative forståelser av risiko og eksponering Sammendrag: Alternative forståelser av risiko og eksponering TØI rapport 1449/2015 Forfattere: Torkel Bjørnskau, Rikke Ingebrigtsen Oslo 2015 52 sider Rapporten drøfter ulike måter å forstå risiko og eksponering

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2008 Ann Karin Midtgaard, Veg-og transportavdelingen, Region sør Finn H Amundsen, Vegdirektørens styringsstab Utviklingsoppgave

Detaljer

Trafikksikkerhetsdag Evenes kommune Katrine Kvanli, Trafikksikkerhetskoordinator Vegavdeling Midtre Hålogaland, Statens vegvesen

Trafikksikkerhetsdag Evenes kommune Katrine Kvanli, Trafikksikkerhetskoordinator Vegavdeling Midtre Hålogaland, Statens vegvesen Trafikksikkerhetsdag Evenes kommune 12.04.2018 Katrine Kvanli, Trafikksikkerhetskoordinator Vegavdeling Midtre Hålogaland, Statens vegvesen Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 Skal

Detaljer

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland i Hordaland Ulykkesanalyse Statens vegvesen Region vest Trond Hollekim, Plan og forvaltning Bergen 4.2.2015 Om analysen Litt om generell ulykkesutvikling Om registrering av ulykker Analyse gangfeltrelaterte

Detaljer

Vedlegg til planprogram. Analyse av trafikkulykker i Trondheim kommune

Vedlegg til planprogram. Analyse av trafikkulykker i Trondheim kommune Vedlegg til planprogram Analyse av trafikkulykker i Trondheim kommune 2008-2017 Innhold 1. Sammendrag 2 2. Innhenting og behandling av data 3 3. Ulykkessituasjon i Trondheim Kommune 4 3.1. Oppsummering

Detaljer

Sykkelsatsning i Norge hvem planlegges det for? Hilde Solli og Tanja Loftsgarden Urbanet Analyse Årskonferanse 29. august 2014

Sykkelsatsning i Norge hvem planlegges det for? Hilde Solli og Tanja Loftsgarden Urbanet Analyse Årskonferanse 29. august 2014 Sykkelsatsning i Norge hvem planlegges det for? Hilde Solli og Tanja Loftsgarden Urbanet Analyse Årskonferanse 29. august 2014 Agenda Hypoteser om hvordan planlegging og infrastruktur påvirker hvem som

Detaljer

Bilfører 65+ Mulig virkning av kurs for eldre bilførere på antall drepte og skadde i trafikken

Bilfører 65+ Mulig virkning av kurs for eldre bilførere på antall drepte og skadde i trafikken Arbeidsdokument av 30. juni 2008 (rev. 22.9.2008) 2856 Bilfører 65+ Forskningsleder, cand.psychol. Fridulv Sagberg SM/1965/2008 Bilfører 65+ Mulig virkning av kurs for eldre bilførere på antall drepte

Detaljer

Nullvekstmålet nullvisjonen

Nullvekstmålet nullvisjonen Nullvekstmålet nullvisjonen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Antall drepte og hardt skadde Utvikling

Detaljer

Fakta og statistikk veileder til presentasjon

Fakta og statistikk veileder til presentasjon Fakta og statistikk veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om ulykkesstatistikk om eldre fotgjengere og mulige årsaker. Denne

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

Dødsulykker med unge i Norge Fra for dårlige til for gode færdigheder

Dødsulykker med unge i Norge Fra for dårlige til for gode færdigheder Dødsulykker med unge i Norge Fra for dårlige til for gode færdigheder Forsker Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Trafikdage, Aalborg Universitet Tirsdag den 23. august 2011 (Norsk præsentation)

Detaljer

Analyse av syklistskader i Oslo: rapporteringsgrad, helsekonsekvenser og sammenligning med svenske data

Analyse av syklistskader i Oslo: rapporteringsgrad, helsekonsekvenser og sammenligning med svenske data Arbeidsdokument 51134 Oslo 18.05.2017 4484 Analyse av syklistskader i Oslo Rune Elvik Analyse av syklistskader i Oslo: rapporteringsgrad, helsekonsekvenser og sammenligning med svenske data 1 Bakgrunn

Detaljer

TØI rapport 1643/2018. Alena Høye. Ulykker på skoleveg

TØI rapport 1643/2018. Alena Høye. Ulykker på skoleveg TØI rapport 1643/2018 Alena Høye Ulykker på skoleveg TØI rapport 1643/2018 Ulykker på skoleveg Alena Høye Forsidebilde: Shutterstock Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten

Detaljer

Den norske verdsettingsstudien - Sammendragsrapport

Den norske verdsettingsstudien - Sammendragsrapport TØI-rapport1053/2010 Forfatter(e): Hanne Samstad, Farideh Ramjerdi, Knut Veisten, Ståle Navrud, Kristin Magnussen, Stefan Flügel, Marit Killi, Askill Harkjerr Halse, Rune Elvik, Orlando San Martin Oslo

Detaljer

Helsevesenbasert skaderegistrering som verktøy for å forebygge trafikkulykker

Helsevesenbasert skaderegistrering som verktøy for å forebygge trafikkulykker Helsevesenbasert skaderegistrering som verktøy for å forebygge trafikkulykker Status på feltet og forslag til hvordan trafikkulykkesdata kan registreres Johan Lund, dr. philos Resultatkonferanse for trafikksikkerhet,

Detaljer

Pål Ulleberg, Transportøkonomisk Institutt (TØI)

Pål Ulleberg, Transportøkonomisk Institutt (TØI) Status fra nyere forskning om føreropplæring Pål Ulleberg, Transportøkonomisk Institutt (TØI) Forum for trafikkpedagogikk 1 Unge bilførere og risiko Pål Ulleberg Forsker, Transportøkonomisk institutt 1,00

Detaljer

Reiselementer, enkeltreiser og reisekjeder

Reiselementer, enkeltreiser og reisekjeder Reiselementer, enkeltreiser og reisekjeder Liva Vågane 03.09.2012 Side 1 Tema Hvordan ulike transportmidler kombineres på hver enkelt reise Hvordan reisene er sammensatt til kjeder, og hvordan dagene kobles

Detaljer

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport)

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Antall drepte i regionen 90 Årlig antall drepte pr 31. august i Region sør 1998-2004 80 70 77 60 50 40 30 20 67 58 55 44

Detaljer

Forslag til planprogram. Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune

Forslag til planprogram. Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune Forslag til planprogram Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 2020-2024 Innhold 1. Sammendrag 2 2. Innledning 3 2.1. Bakgrunn 3 2.2. Hensikt med trafikksikkerhetsplanen 3 2.3. Arbeidsbeskrivelse

Detaljer

RISIKO I TAXITRAFIKK. 08.08.2011 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2010

RISIKO I TAXITRAFIKK. 08.08.2011 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2010 RISIKO I TAXITRAFIKK 08.08.2011 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2010 Notatet tar for seg statistikken for trafikkulykker med personskade der taxi er involvert. Datagrunnlaget er utarbeidet av Statistisk

Detaljer

Sykkelregnskapet for Oslo

Sykkelregnskapet for Oslo Sykkelregnskapet for 2013 2017 Totalt 39 sykkeltellere 31 % er enige i at er en god sykkelby Årlig helsegevinst på 4,8 milliarder kr 994 nye sykkelparkeringsplasser 21,5 km ny tilrettelegging Investeringer

Detaljer

Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse

Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse Frokostseminar, 9. november 2015 Avklaring: Resultatene som presenteres her er foreløpige.

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2013/14

Risiko i veitrafikken 2013/14 TØI rapport 1448/2015 Torkel Bjørnskau Risiko i veitrafikken 2013/14 TØI rapport 1448/2015 Risiko i veitrafikken 2013/14 Torkel Bjørnskau Foto: Harald Aas Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett

Detaljer

Risiko i trafikken Torkel Bjørnskau TØI rapport 986/2008

Risiko i trafikken Torkel Bjørnskau TØI rapport 986/2008 Risiko i trafikken 2005-2007 Torkel Bjørnskau TØI rapport 986/2008 TØI rapport 986/2008 Risiko i trafikken 2005-2007 Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten

Detaljer

Vegtrafikkulykker i Østfold

Vegtrafikkulykker i Østfold Vegtrafikkulykker i Østfold 1-3. KVARTAL Vesterås Thea Merete STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN REGION ØST, POSTBOKS 11, 265 LILLEHAMMER FORORD Denne rapporten er laget på bestilling fra Statens vegvesen

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av drifts- og vedlikeholdstiltak for syklende og gående

Samfunnsøkonomisk analyse av drifts- og vedlikeholdstiltak for syklende og gående Samfunnsøkonomisk analyse av drifts- og vedlikeholdstiltak for syklende og gående Noen ord om tall en kunne trenge Knut Veisten og Nils Fearnley, TØI Formidlingsseminar for FoU-programmet BEVEGELSE, 08.10.2019,

Detaljer

Nasjonal skaderegistrering. Bente Urfjell, Norsk pasientregister

Nasjonal skaderegistrering. Bente Urfjell, Norsk pasientregister Nasjonal skaderegistrering Bente Urfjell, Norsk pasientregister Innhold Fakta om ulykker i Norge Nasjonal strategi Modell for nasjonalt skaderegister FMDS Personentydig NPR Status for rapportering av skadedata

Detaljer

Abstrakt. Innleggets baggrund og formål. Anvendte metoder, analyser og fremgangsmåte Innsamling av data

Abstrakt. Innleggets baggrund og formål. Anvendte metoder, analyser og fremgangsmåte Innsamling av data Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

Sykkelregnskapet for Oslo 2014 og 2015

Sykkelregnskapet for Oslo 2014 og 2015 Sykkelregnskapet for 2014 og 2015 21 nye sykkeltellere 20 % er enige i at er en god sykkelby Årlig helsegevinst på over 3 milliarder kr 694 nye sykkelparkeringsplasser 10,5 km med ny tilrettelegging Investeringer

Detaljer

Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder

Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder Sammendrag: Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder TØI rapport 1401/2015 Forfattere: Torkel Bjørnskau, Astrid H. Amundsen Oslo 2015 72 sider Statens vegvesens NA-rundskriv 05/17 fra 2005 gir

Detaljer

Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER

Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER Nasjonalt sykkelregnskap 2014 PER 31.12.2014 Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide 2 INNHOLD FORORD s. 4 1. SYKKELTRAFIKK Sykkelreisenes andel av alle reiser Gjennomsnittlig reiselengde Sykkelandelen i norske

Detaljer

NOTAT. Utviklingen i antall drepte og skadde trafikanter i Vestfold sammenlignet med landet for øvrig. SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

NOTAT. Utviklingen i antall drepte og skadde trafikanter i Vestfold sammenlignet med landet for øvrig. SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning N-17/9 NOTAT Utviklingen i antall drepte og skadde trafikanter i sammenlignet med landet for øvrig Dagfinn Moe SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Desember 29 GJELDER NOTAT SINTEF Teknologi

Detaljer

Trafikkutfordringer i nærmiljøet veileder til presentasjon

Trafikkutfordringer i nærmiljøet veileder til presentasjon Trafikkutfordringer i nærmiljøet veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Informasjon og tips Presentasjonen inneholder noe fakta om ulykkesstatistikk og årsaker, og aktiviteter innenfor

Detaljer

Trafikksikkerhetseffekter av bilenes kollisjonssikkerhet, vekt og kompatibilitet

Trafikksikkerhetseffekter av bilenes kollisjonssikkerhet, vekt og kompatibilitet Sammendrag Trafikksikkerhetseffekter av bilenes kollisjonssikkerhet, vekt og kompatibilitet TØI rapport 1580/2017 Forfatter: Alena Høye Oslo 2017, 80 sider Rapporten presenterer resultater fra litteraturstudier

Detaljer

Nasjonal gåstrategi. Guro Berge Vegdirektoratet

Nasjonal gåstrategi. Guro Berge Vegdirektoratet Nasjonal gåstrategi Guro Berge Vegdirektoratet Å gå X Gåing Gange Gående Fotgjengere Fotgjengeraktiviteter Definisjon av å gå I veitrafikklovgivningen benyttes begrepene fotgjenger og gående. Gående er

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

Verdsetting av trafikksikkerhet, trygghet og helseeffekter

Verdsetting av trafikksikkerhet, trygghet og helseeffekter Verdsetting av trafikksikkerhet, trygghet og helseeffekter Seminar om verdsettingsstudien 2010, 14. februar 2011 Forskningsleder Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt (re@toi.no) 15.02.2011 Side 1 35000000

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Nytt fra Norge. v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Nytt fra Norge. v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Nytt fra Norge v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Detaljer

RISIKO I TAXITRAFIKK Analyse av ulykkesstatistikk

RISIKO I TAXITRAFIKK Analyse av ulykkesstatistikk RISIKO I TAXITRAFIKK 09.07.2010 Analyse av ulykkesstatistikk 1991-2009 Notatet tar for seg statistikken for trafikkulykker med personskade der taxi er involvert. Datagrunnlaget er utarbeidet av Statistisk

Detaljer

Beregnet til. Åpen. Dokument type. Rapport. Dato. Juni 2016 ULYKKESANALYSE LIER KOMMUNE

Beregnet til. Åpen. Dokument type. Rapport. Dato. Juni 2016 ULYKKESANALYSE LIER KOMMUNE Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juni 2016 ULYKKESANALYSE LIER KOMMUNE 2006 2015 ULYKKESANALYSE LIER KOMMUNE 2006 2015 Revisjon 0 Dato 2016/10/12 Utført av Espen Berg Kontrollert av Tor Lunde

Detaljer

Skaderegistrering ved UNN Harstad siden 01.07.1985

Skaderegistrering ved UNN Harstad siden 01.07.1985 Skaderegistrering ved UNN Harstad siden 01.07.1985 Skadejournal Kvalitetssikring av data Registrering inn i databasen Formidling av statistikk / rapporter / dokumentasjon Forebygging Intervensjon / tiltak

Detaljer

Guro Berge. Sykkelbysamling Region vest Mai 2015. Hva skjer i BEST?

Guro Berge. Sykkelbysamling Region vest Mai 2015. Hva skjer i BEST? Guro Berge Sykkelbysamling Region vest Mai 2015 Hva skjer i BEST? Mål i NTP Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange Bedre by Halvere antall drepte

Detaljer

BILB I ELT EL E E REDD RED ER L D IV ER L

BILB I ELT EL E E REDD RED ER L D IV ER L BILBELTE REDDER LIV Bruk bilbelte alltid også på korte turer! Å kollidere i 90 km/t uten på 32 meter. Å kollidere i 70 km/t uten på 19 meter. Det er påbudt å bruke bilbelte! Bruk av bilbelte reduserer

Detaljer

Vegtrafikkulykker Oppland 2016*

Vegtrafikkulykker Oppland 2016* Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse 9. januar 2017 Vegtrafikkulykker Oppland 2016* *-foreløpig tall Arild Solberg, Statens vegvesen side 1 INNHOLD Forord... 2 Sammendrag... 3 1. VEGNETT,

Detaljer

Risiko i trafikken

Risiko i trafikken Torkel Bjørnskau TØI rapport 694/2003 TØI rapport 764/2005 Risiko i trafikken 2001-2002 Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler. Innholdet

Detaljer

STRAKS- vegtrafikkulykker Prosjekt Ny STRAKS. Teknologidagene 22 september 2016

STRAKS- vegtrafikkulykker Prosjekt Ny STRAKS. Teknologidagene 22 september 2016 STRAKS- vegtrafikkulykker Prosjekt Ny STRAKS Teknologidagene 22 september 2016 Dagens STRAKS-løsning Informasjon om politirapporterte vegtrafikkulykker (informasjon om ulykker, involverte enheter og personer).

Detaljer

Sikkerhetsstyring i vegtrafikken

Sikkerhetsstyring i vegtrafikken Sikkerhetsstyring i vegtrafikken - en forutsetning for nullvisjonen Direktør Lars Erik Hauer Vegdirektoratet Nullvisjonen NTP 2014-2023 En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller

Detaljer

BEVEGELSE. Bedre drift og vedlikehold for å få flere til å gå og sykle

BEVEGELSE. Bedre drift og vedlikehold for å få flere til å gå og sykle BEVEGELSE Bedre drift og vedlikehold for å få flere til å gå og sykle Nyttepotensiale Nytte for trafikantene: Bedre tilgjengelighet, kortere reisetid, mindre utrygghet, færre ulykker og bedre helse. Nytte

Detaljer

Status for etappemål, tilstandsmål og tiltak i planperioden

Status for etappemål, tilstandsmål og tiltak i planperioden Status for etappemål, tilstandsmål og tiltak i planperioden 2014-2017 v/guro Ranes, Vegdirektoratet 1 12. 06. 2018 Dokumenter for oppfølging av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Detaljer

Dødsrisiko i vegtrafikken og i andre aktiviteter

Dødsrisiko i vegtrafikken og i andre aktiviteter TØI notat 1038/1996 Dødsrisiko i vegtrafikken og i andre aktiviteter Stein Fosser Rune Elvik Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler. Innholdet kan brukes

Detaljer

Planprogram. Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune

Planprogram. Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune Planprogram Trafikksikkerhetsplan for Trondheim kommune 2020-2024 Innhold 1. Sammendrag 2 2. Innledning 3 2.1. Bakgrunn 3 2.2. Hensikt med trafikksikkerhetsplanen 3 2.3. Arbeidsbeskrivelse 3 3. Overordnede

Detaljer

Færre unge omkommer i trafikken

Færre unge omkommer i trafikken Færre unge omkommer i trafikken Siden 2 har nesten 3 personer omkommet i trafikken på norske veier. En tredel av disse var under 25 gamle. I 21 omkom 54 unge, av 28 personer i alt. Antallet har gått gradvis

Detaljer

Ulykker i tunneler. Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen

Ulykker i tunneler. Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen Ulykker i tunneler Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen Hendelser i tunneler Oppgitt årsak til hendelse 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Bensinmangel Brann/branntilløp i kjøretøy Gjenstand i kjørebanen

Detaljer

Tenåringer i trafikken. Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet

Tenåringer i trafikken. Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet Tenåringer i trafikken Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet Forord Med dette arbeidet ønsker vi å vise hvilke mekanismer som ligger bak ungdommers innblanding i trafikkulykker i tenårene. Vi

Detaljer