Skaderegistrering ved UNN Harstad siden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skaderegistrering ved UNN Harstad siden 01.07.1985"

Transkript

1 Skaderegistrering ved UNN Harstad siden Skadejournal Kvalitetssikring av data Registrering inn i databasen Formidling av statistikk / rapporter / dokumentasjon Forebygging Intervensjon / tiltak Måle effekt Forskning / analyse

2 Harstad sykehus har registrert ALLE skader som behandles poliklinisk eller med innleggelse Opplysningene omfatter informasjon om: Når, hvor og hvordan Ulykkesskade, voldsskade og selvpåført skade Tannskader Sammenlignes med Harstad kommunes elektroniske avvikssystem: skole / barnehage / sykehjem

3 Formidling av data til/samarbeid Harstad kommune: Helse / miljø, kvalitetsutvalget Barnas representant Areal- og byggesak, teknisk etat: kommuneplan/ trafikksikkerhetsplan Trafikkskaderegistrering og tiltak, geografisk stedfesting Trafikkskaderapport til alle husstander Statens vegvesen Samarbeid med politi Høgskolen Frivillighetssentralen Andre institusjoner/kommuner Troms fylke

4 Trafikkskader Trafikkulykker Indikator: Antall trafikkulykker Ønsket resultat: Reduksjon Indikator: Antall trafikkskadde Ønsker resultat: Reduksjon Bilførere Bilpassasjerer Mc/moped Snøscooter Syklister Fotgjengere Annet Data brukes ved oppdatering av trafikksikkerhetsplan / kommuneplan. Geografisk stedfesting av trafikkulykkene i Harstad kommune

5 Variabler 1. Helseinstitusjon/registreringsenhet 2. Kjønn 3. Fødselsdato 4. Bostedskommune 5 Skadestedets adresse/navn (fritekst, maks. 40 tegn) 6. Stedskoordinater 7. Skadekommune 8. Skade-/kontaktdato 9. Skadetidspunkt - time 10. Landbruksulykke 11. Skadested - type sted 12. Arbeids-, skole- og annen ulykke 13. Hvis arbeidsulykke: Næring (bransje) 14. Idretts-, sports- og mosjonsulykke 15. Hvis idretts-, sports- og mosjonsulykke: Type idrett/sport 16. Bevegelsesmønster (aktivitet før skaden) 17. Produkt/naturlig faktor innblandet (til bevegelsesmønster) 18. Ulykkesmekanisme (hva gikk galt) 19. Produkt/naturlig faktor innblandet (til ulykkesmekanisme)

6 20. Skademekanisme (skadeøyeblikket) 21. Produkt/naturlig faktor innblandet (til skademekanisme) 22. Trafikkulykke 23. Hvis trafikkulykke: Trafikksituasjon 24. Hvis trafikkulykke: Trafikantrolle 25. Hvis trafikkulykke: Skadedes fremkomstmiddel 26. Hvis trafikkulykke med motpart: Motparts fremkomstmiddel 27. Diagnose (skadetype) (forenklet ICD kode - 3 mulige) 28. Skadet kroppsdel (3 mulige) 29. Diagnose (skadetype) (fullstendig ICD kode - 3 mulige) 30. Kontaktårsak 31. Skadealvor 32. Innleggelse i sykehus 33. Hvis innleggelse i sykehus: Antall liggedager 34. Hvis innleggelse i sykehus: Avdeling 35. Fritekst (beskrivelse av hendelsesforløp) maks. 150 tegn 36. Egendefinert (valgfritt spørsmål)

7 Personskader registrert ved UNN Harstad 2012 Totalt registrert uansett kommune: 3780 skadde, derav ca. 19 % innlagt sykehus Bostedskommune Harstad: 2539 skadde, derav 14 % innlagt sykehus Ulykkesskader: 89,9 %, voldsskader: 3,2 %, selvpåført 2,5 %, uspesifisert 4,4 % Trafikkskadene i 2012 utgjør ca. 7 % Arbeidsskader (inkludert til / fra): ca. 9 % Skole/utdanning (inkludert barnehage): 12 % Til / fra skole/barnehage 1,3 % Idrettsskader ca. 18 %, derav organisert idrett 6 % Sykehjem/ sykehus: ca. 3,6 % Skaderaten er ca. 10 %

8 Eldreskader i Harstad kommune januar 2012 var det registrert 3828 personer i Harstad i aldersgruppen 65 år og eldre (SSB). Dette utgjør 16 % av totalbefolkningen. Antall skadde eldre pr år utgjør ca. 15 % av totalt antall skadde uansett alder. Skadde eldre i perioden har økt med 14 % i forhold til perioden Befolkningen i aldersgruppen har også økt med 14 % fra Det er 56 % kvinner og 44 % menn i aldersgruppen. Skaderaten i perioden er ca. 10 %, men viser ingen økning i perioden. Den er nasjonalt beregnet til ca. 9 % i aldersgruppen 65 år og eldre. Tabell 1: Antall skadde eldre fordelt på kjønn År Totalt % Kvinne % Mann % Totalt % Beregnet skaderate i prosent pr år justert for befolkningsutvikling i aldersgruppen (SSB) kvinne mann totalt

9 Tabell : Personer med lårhalsbrudd i perioden fordelt på kjønn og aldersgruppe pr 1000 eldre enn 65 år (SSB) kvinne mann totalt

10 Personskader registrert ved UNN Harstad Aldersfordeling 2012 bosted Harstad 0-4 år ca. 10 % 5-9 år ca. 8 % år ca. 12 % ca. 9 % aldersgruppen 0-18 år: 39 % Aldersgruppen 0-18 år: I perioden : Skole / barnehage ca. 34 %(inkludert til / fra: ca. 3 %), Idrettsskader 35 %, derav 10 % organisert, trafikkskader 7 %. Innlagt sykehus: ca. 6 % av 4669 registrerte i aldersgruppen Eldre fra 65 år: 15 % Innlagt sykehus 38 %, ca. 75 % -80 % fallskade, av disse kom 22 % fra sykehjem, bolig ca %

11 Personskader med lårhalsbrudd Personer med lårhalsbrudd i Harstad 2012 Det er registrert 50 personskader med lårhalsbrudd, av disse var 10 skadde < 65 år, derav en fra sykehjem. Det var 40 skadde som var i alderen fra 65 år og eldre. Av disse skjedde 17 på sykehjem. Totalt 18 skadde med lårhalsbrudd fra sykehjem. Personskader med lårhalsbrudd fra 65 år og eldre i perioden kvinne mann totalt Det er totalt registrert ca. 274 personer fra 65 år og eldre med lårhalsbrudd i perioden Det en reduksjon fra 2011 til 2012 på ca. 13 %. Det var registrert 72 % kvinner, 28 % menn i perioden.

12 skadde pr 100 eldre Personer fra 65 år og eldre med lårhalsbrudd i forhold til befolkningen i samme aldersgruppe Harstad 2011 Personer fra 65 år og eldre med lårhalsbrudd i forhold til eldre befolkningen i samme aldersgruppe Harstad ,00 % 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % kvinne mann totalt 1,00 % 0,00 % skadde Kjønnsforskjeller fra ca. 75 år. Det var en økning av eldre fra 2011 til 2012 på 128 personer fra 3700 til Kilde SSB Av skadde med lårhalsbrudd 2011 er 67 % eldre enn 80 år

13 skadde Personer fra 65 år og eldre med lårhalsbrudd bostedskommune Harstad fordelt på skadested 2011 Skadde med lårhalsbrudd med bostedskommune Harstad i 2011 fordelt på skadested skadde 0 ved/i bolig vei sykehjem annet uspes. totalt skadested Det var flest skadde i aldersgruppen 80 til 90 år, mer enn 50 %. Det var 18 skadde på sykehjem(39 %) 15 skadde ved/i bolig (33 %), 4 på vei/transportområde, annet 2 og uspesifisert skadested 7. Sykehjem: 14 kvinner, 4 menn. Av disse var 17 i alderen år, en var 66 år. Ved/i bolig: 13 kvinner, 2 menn. Av disse var 14 i aldersgruppen år, en var 68 år.

14 Effekten av skaderegistrering Forbruk av liggedøgn for brannskadde barn 0-4 år på Harstad sykehus eller Haukeland brannskadeavsnitt Antall Harstad 6 kommuner Studieår Innvandrer barn

15 skadde Skademekanisme produkt Skadde i alderen 0-5 år med bosted Harstad i perioden kokende vann ovn/kamin kaffe te stekefett komfyr el anlegg el ovn fyrverkeri annen totalt skademekanisme produkt Ovn/kamin 25 %, kokende vann 19 %, kaffe 8 %, komfyr 7 %, te 4 %, stekefett 2,7 %, el anlegg 4 %, fyrverkeri 2,7 %, elektrisk ovn 4 %, annen 27 %. Totalt 73 skadde Innlagt sykehus: ca. 7 %(2008:2, 2009:1, 2010:2). Kjønn 5 gutter, 1 alvorlig skade 2008 Av disse var 3 skadde i alderen 1 år

16 Trafikkskadde til/fra skole i alderen 6 19 år skadde Til/fra skole: fotgjengere utgjør: 16 % syklister : 44 % mc/moped : 14 % I bil : 22 % I buss : 3% Totalt antall trafikkskadde i aldersgruppen: 7,6 % 47 % 10 % 33 % 0,4 %

17 Trafikkskadde på vei til/fra skole fordelt på måned skadde 5 0 jan. febr. mars april mai juni aug. sept. okt. nov. des skadde pr måned Det var 13 av 17 fotgjengere som ble skadet i perioden oktober mars måned. Syklister fra mars oktober. Trafikkskadde fordelt på ukedag: mandag 24 %, fredag 25 % Tidspunkt med flest skadde fra kl med 30 %, fra kl med 47 %.

18 Trafikkskadde til/fra skole fordelt på alder / fremkomstmiddel i perioden alder fotgjenger syklist Mc/moped buss bil totalt totalt

19 skadde Trafikkskadde til/fra skole fordelt på alder/fremkomstmiddel fotgjenger syklist mc/moped buss bil totalt skadde fordelt på alder Ca. 50 % ble påkjørt/kolliderte med annet kjøretøy, 13,5 % ble innlagt sykehus. Av 104 skadde: 81 med liten skade, 19 moderat, 3 alvorlig og en omkom. Det er ca. 59 % gutter, 41% jenter.

20 Veistrekninger til/fra skole med flest trafikkskadde i aldersgruppen 6 19 år: Seljestadv. 10 skadde: 4 fotgjengere, 2 syklister, mc/moped 3, en i bil Ved kryss Samagt. 5 skadde derav en fotgjenger, 2 syklister, 2 i bil Kryss RV 83/FV 4, FV 4 Kila, Kilbotn: 7 skadde derav en fotgjenger, 4 syklister, 2 i bil Mølnholtet, Høgholtet, Medkila: 4 skadde derav 2 fotgjengere, 2 syklister Stangnesv. 7 skadde: 4 med mc/moped, en syklist, to i bil

21 Alder 6 Fotgjenger. Skulle krysse veien. Påkjørt av bil. 9 Syklist. Krysset veien i gangfelt. Påkjørt av bil. 11 Fotgjenger. Påkjørt av syklist. 14 Fotgjenger. Krysset veien. Påkjørt av bil. 14 Fotgjenger. Gikk av buss. Krysset veien i gangfelt. Påkjørt av bil. 14 Ved skole. Syklist. Syklet på mur mellom busslomme / vei. Veltet. 9 Syklist. Ned bakke. Syklet inn i buss. Veltet. Brukte hjelm. 19 Fører av moped. Fikk skrens på glatt føre. Kjørte utfor veien. 10 Syklist. Syklet ved siden av to andre. Annen syklist svingte inn foran. Veltet 16 Fører av motorsykkel. Fikk skrens på isen. Kjørte utfor veien. 15 Fotgjenger. Påkjørt av syklist som skulle unngå kollisjon med bil. Falt 19 Syklist. Ned bakke. Bremset. Fikk skrens på isen. Veltet. Brukte hjelm. 19 Bilfører. Kolliderte med trailer som ikke overholdt vikeplikten. 11 Passasjer. I buss som kolliderte med lastebil. 10 Syklist. Kolliderte med annen syklist som svingte inn foran. Veltet. 16 Parkeringsplass. Fører av moped. Kolliderte med bil. 13 Syklist. Traff lysstolpe med styret. Veltet. Falt på asfalten. 14 Syklist. Krysset veien. Påkjørt av bil. 11 Syklist. Påkjørt av annen syklist. Veltet. Falt. Traff sykkel. 14 Syklist. Falt over styret. 14 Syklist. Veltet. Traff sykkel. 14 Syklist. Fikk skrens på grus. Veltet. 13 Syklist. Kom utfor kant på sykkelvei. Veltet. Brukte hjelm. 14 Syklist. Skadede falt over styret. Fikk styret i magen. 12 Fotgjenger. Fra skolebuss. Krysset veien. Sprang. Påkjørt av bil. 10 Syklist. Veltet. Falt på veien. Brukte hjelm. 15 Syklist. Påkjørt av bil som svingte til høyre. Veltet. Falt. 11 Ved skolen. Syklist. Traff fotgjenger. Veltet. Brukte hjelm. 13 Syklist. Traff bil som sto i ro. Veltet. Traff bilen. 12 Syklist. Påkjørt av syklist som kom fra tunnel / undergang. 10 Fotgjenger. Med sykkel. Krysset veien i gangfelt. Påkjørt av bil.

22 Personskader ved barnehager i Harstad registrert ved UNN Harstad i perioden Det var i 2011 totalt registrert 80 personskader (inkludert 15 % tannskader). Dette er ca. 3 % av totalt antall skadde registrert ved UNN Harstad med bostedskommune Harstad. Ved beregning gir dette nasjonalt ca personskader i barnehagetiden pr år

23 Beregnet skaderate for barn < 6 år Harstad / år Totalt registrerte skadde < 6 år SSB befolkning Harstad< 6 år beregnet skaderate ,90 % % % Det var i 2011 registrert 80 personskader i barnehagetiden i Harstad. Disse utgjør ca. 30 % av totalt antall skadde i aldersgruppen. Eller ca. 5 % av befolkningen i aldersgruppen. Ved beregning blir nasjonalt skadebilde fra personskader i barnehage pr år (SSB: nasjonalt totalt personer i alderen 0-5 år)

24 skadde Personskader i barnehagetiden med bosted Harstad i perioden Personskader i barnehage i perioden bosted Harstad jente gutt totalt totalt skadde pr år Av disse var 40 % jenter, 60 % gutter. Skadealvor; 90,5 % liten skade, 9,5 % moderat. Det var 18 % tannskader

25 fallskader: 60 % støt/slag: 14 % slag fra annen: 3,5 % bitt av annen:1,5 % klemskade: 6 % sårskade: 2 % svelget fremmedlegeme:2,5 % vridning: 6 % uspesifisert: 5,5 % Skademekanisme i perioden Det var totalt registrert 201 skadde i alderen 0-5 år. Det var 95 % av disse som skjedde i barnehagen, ca. 5 % annet sted

26 I barnehagen. Skadede gled på teppe. Falt. Dislokasjon tann 61 I barnehagen. Skadede akte på akebrett. Kontusjon tann 61 I barnehagen. Skadede klemte finger i en dør. Kontusjon / sår finger I barnehagen. Skadede falt ned fra bord. Kontusjon tann 51 / 61 / sår leppen I barnehagen. Under lek. Skadede klemte tå i dør. Kontusjon tå I barnehagen. Ute. Under lek. Skadede klatret i lekestativ. Falt ca. 1, 5 m. I barnehagen. I gangen. Skadede klatret på stol. Falt ned på gulvet. Kontusjon I barnehagen. Ute. Under lek. Skadede ble bitt av annet barn. Sår ansikt I byen med barnehagen. Skadede satt på benk. Falt bakover. Commotio cerebri / I byen. Barnehagen. Fotgjenger. Gled på isen. Falt. Slo hodet. Commotio cerebri I barnehagen. Under lek. Skadede traff akebrett. Sår hode I barnehagen. Skadede gled på isen. Traff den. Kontusjon tann 61 I barnehagen. Inne. Under lek. Skadede falt ned fra stol. Traff bord. Sår haken I barnehagen. Under lek. Skadede falt ned på bakken. Sår hode I barnehagen. Skadede klemte finger i døren. Brudd finger I barnehagen. Ute. Skadede klatret på noe. Falt mot veggen. Forstuvning nakke I barnehagen. Under lek. Skadede sprang. Snublet. Traff en vegg. Sår ved øye I barnehagen. Skadede sto i tripp trapp stol. Falt ned. Skade hode I barnehagen. Skadede klatret i lekestativ. Falt på jernstang. Sår ved øye I barnehagen. Skadede sprang mot en port. Traff den. Sår ved øye I barnehagen. Skadede falt. Forstuvning hånd I barnehagen. Skadde hoppet ned fra huske. Kontusjon fot I barnehagen. Skadede syklet. Traff noe. Kontusjon tann 51 / 61 I barnehagen. Skadede sto på en stein i skråning. Falt på den. Sår hode I barnehagen. Skadede gled ned sklie. Brudd distal radius I barnehagen. Inne. Under lek. Skadede skallet med annen gutt. Dislokasjon I barnehagen. Skadede falt ned fra lekestativ. Traff metallkant. Sår nesen I barnehagen. Skadede gled ned sklie. Traff med finger i bakken. Sår finger I barnehagen. Ute. Skadede falt mot en benk. Sår haken I barnehagen. Skadede sto på tripp trapp stol. Falt bakover på gulvet. I barnehagen. Ute. Skadede klemte tommel i sandkasse. Kontusjon finger I barnehagen. Ute. Under lek. Skadede klemte finger under planke. Forstuvning I barnehagen. Skadede falt fra barnevogn ned på grus. Skade hode I barnehagen. Under lek. Skadede falt ned fra humpe disse. Sår hode I barnehagen. Skadede satt på benk. Falt bakover. Slo hodet i asfalt / grus

27 Personskader i barnehagetiden 2011 fordelt på alder ALDERAAR Freq Percent Cum % 13.8% % 43.8% % 65.0% % 78.8% % 100.0% Total %

28 Prosjekt Troms fylke Beregning av skadebildet Nordreisa kommune Fordeling av skadde beregnet etter skaderaten i definerte aldersgrupper i Harstad/Narvik -65 % % % % 21 Kilde SSB befolkning, UNN Harstad/Narvik skaderaten

29 Handlingsplan Troms fylke

Skader i aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune

Skader i aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune Skader i aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune Statistikk for 5-årsperioden 28-212 Basert på data fra personskaderegister ved UNN Harstad 1994 212 Harstad oktober 213 Rådgiver Ellen M. Nikolaisen

Detaljer

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Skadde bilførere i aldersgruppen 18 24 år i perioden 1.1.1994 til 31.12.28 fordelt på: - Alder - Kjønn - Alvorlighetsgrad - Skadested/tid - Trafikksituasjon Harstad

Detaljer

45. TRAFIKKSKADERAPPORT Harstad kommune 01.07.04 30.06.05

45. TRAFIKKSKADERAPPORT Harstad kommune 01.07.04 30.06.05 45. TRAFIKKSKADERAPPORT Harstad kommune 01.07.04 30.06.05 Kommentar til trafikkskaderapport 45 (2. halvår 2004 og 1. halvår 2005) Harstad 13. desember 2005 Denne rapporten tar for seg 196 skadde i trafikkulykker

Detaljer

51. TRAFIKKSKADERAPPORT Harstad kommune 01.01.08 31.12.09

51. TRAFIKKSKADERAPPORT Harstad kommune 01.01.08 31.12.09 51. TRAFIKKSKADERAPPORT Harstad kommune 01.01.08 31.12.09 Harstad, 15. juni 2010 Skaderegisteret ved UNN Harstad har nå vært i drift i 25 år. Registeret leverer anonymiserte data til kommuner, frivillige

Detaljer

Nasjonal skaderegistrering. Bente Urfjell, Norsk pasientregister

Nasjonal skaderegistrering. Bente Urfjell, Norsk pasientregister Nasjonal skaderegistrering Bente Urfjell, Norsk pasientregister Innhold Fakta om ulykker i Norge Nasjonal strategi Modell for nasjonalt skaderegister FMDS Personentydig NPR Status for rapportering av skadedata

Detaljer

Nasjonal skaderegistrering Hvordan kan kommuner bruke skadedata som samles inn i sentrale registre?

Nasjonal skaderegistrering Hvordan kan kommuner bruke skadedata som samles inn i sentrale registre? Nasjonal skaderegistrering Hvordan kan kommuner bruke skadedata som samles inn i sentrale registre? Samling Trygge lokalsamfunn, Sogn og Fjordane, 29.2.12 Johan Lund, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Detaljer

Personskadedata i Norsk pasientregister. Bente Urfjell, rådgiver

Personskadedata i Norsk pasientregister. Bente Urfjell, rådgiver Personskadedata i Norsk pasientregister Bente Urfjell, rådgiver Grunnmodellen Felles minimum datasett (FMDS) Minimumsdatasett som gjelder for alle typer skader Registrering og rapportering til NPR trafikkskader

Detaljer

Ulykkesanalyse ved bruk av helseopplysninger Sykkelskader registrert ved Oslo legevakt 2014 Hva kan vi lære?

Ulykkesanalyse ved bruk av helseopplysninger Sykkelskader registrert ved Oslo legevakt 2014 Hva kan vi lære? Ulykkesanalyse ved bruk av helseopplysninger Sykkelskader registrert ved Oslo legevakt 2014 Hva kan vi lære? Fagdag om sykkel i Bergen 9.6.17 Johan Lund, dr. philos., seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Detaljer

Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene

Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene etter et skjevt bilde? Johan Lund Universitetet i Oslo Sikkerhetsdagene i Trondheim November 2010 Innhold

Detaljer

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport)

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Antall drepte i regionen 90 Årlig antall drepte pr 31. august i Region sør 1998-2004 80 70 77 60 50 40 30 20 67 58 55 44

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Lokale skadedata, Nyttig og nødvendig?

Lokale skadedata, Nyttig og nødvendig? Lokale skadedata, Nyttig og nødvendig? Føre var i Vesterålen, Sortland 2. november 2015 Johan Lund, Universitetet i Oslo/Helsedirektoratet Felt for signatur(enhet, navn og tittel) Viktige tema i dagens

Detaljer

Skadebildet i Norge og forebygging

Skadebildet i Norge og forebygging Skadebildet i Norge og forebygging Skadetall Voldsomme dødsfall (ulykker, selvmord og drap) er den fjerde hyppigste dødsårsaken i Norge (FHI, 2009) For personer under 45 år er ulykker den største dødsårsaken

Detaljer

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Vegtrafikkulykker med personskade Årsrapport 2011. Statens vegvesen Region sør Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Innhold : Ulykkene i Region sør 2011 fordelt på måned Ulykkene på vegnettet

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2013/14

Risiko i veitrafikken 2013/14 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 213/14 TØI rapport 1448/215 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 215 81 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland i Hordaland Ulykkesanalyse Statens vegvesen Region vest Trond Hollekim, Plan og forvaltning Bergen 4.2.2015 Om analysen Litt om generell ulykkesutvikling Om registrering av ulykker Analyse gangfeltrelaterte

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

IS Personskadedata i Norsk pasientregister

IS Personskadedata i Norsk pasientregister IS-1845 Personskadedata i Norsk pasientregister Heftets tittel: Personskadedata i Norsk pasientregister Utgitt: 09/2010 Bestillingsnummer: IS-1845 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet

Detaljer

Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet?

Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet? Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet? Trygg i Nordland pilot Ofoten, Narvik 24. mars 2014 Johan Lund, Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo Felt for signatur(enhet,

Detaljer

Troms fylke trygt og tilgjengelig

Troms fylke trygt og tilgjengelig tromsfylke.no Troms fylke trygt og tilgjengelig Et prosjekt om skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid 2009-2012 Samling for fylkene om folkehelse 7. mars 2012 tromsfylke.no Hvorfor prosjektet?

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Trafikksikkerhet og sykkel

Trafikksikkerhet og sykkel Lars Christensen, Statens vegvesen Trafikksikkerhet og sykkel innhold Begreper & definisjoner Fakta & statistikk Informasjon om ulykker og tiltak Bilder Begreper & definisjoner Hva er en trafikkulykke?

Detaljer

Sykkelulykker med personskade

Sykkelulykker med personskade Bilde: nrk.no Sykkelulykker med personskade Fagdag om sykkel, Grand Terminus Bergen 9. juni 2017 Trond Hollekim, Statens vegvesen region vest 20.06.2017 Fagdag om sykkel Om registrering av vegtrafikkulykker

Detaljer

Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport

Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport Antall ulykker Side 1 Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport 70 60 50 60 57 59 40 30 20 42 41 40 31 33 41 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ulykkesår Figur 1: Dødsulykker

Detaljer

IS-2082. Personskadedata 2012. Norsk pasientregister

IS-2082. Personskadedata 2012. Norsk pasientregister IS-2082 Personskadedata 2012 Norsk pasientregister 1 Heftets tittel: Personskadedata 2012 Utgitt: 05/2013 Bestillingsnummer: IS-2082 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Norsk

Detaljer

Sykehusbasert skaderegistrering

Sykehusbasert skaderegistrering Sykehusbasert skaderegistrering En sammenligning av trafikkskader i vinterog sommerhalvåret i Harstad kommune gjennom ti år (1994-2003) Harstad Januar 2005 Ellen M. Nikolaisen Forord Jeg har i denne studien

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Noe forkortet versjon av Lars-Inge Haslie (VD) sin presentasjon på MC-messen Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel

Noe forkortet versjon av Lars-Inge Haslie (VD) sin presentasjon på MC-messen Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel Noe forkortet versjon av Lars-Inge Haslie (VD) sin presentasjon på MC-messen 2017 Temaanalyse av dødsulykker på motorsykkel 2005-2014 Formål og data Kunnskap Formål Fakta Fange endringer over tid Årsaker

Detaljer

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011 Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Ulykkeanalyser 2005 Ulykkesgrupper Ulykkesanalysegrupper Rapporter 2010 3 Temaanalyser av et utvalg

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Rapport IS Personskadedata 2016 Norsk Pasientregister

Rapport IS Personskadedata 2016 Norsk Pasientregister Rapport IS-2621 Personskadedata 2016 Norsk Pasientregister Publikasjonens tittel: Personskadedata 2016 Utgitt: 04/2017 Bestillingsnummer: IS-2621 Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Veileder om lokal personskaderegistrering for overvåking og forebygging - utkast

Veileder om lokal personskaderegistrering for overvåking og forebygging - utkast Veileder om lokal personskaderegistrering for overvåking og forebygging - utkast Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn 9. mars 2012 i Oslo Johan Lund, Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo Felt

Detaljer

Rapport IS Personskadedata 2015 Norsk pasientregister

Rapport IS Personskadedata 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2473 Personskadedata 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Personskadedata 2015 Utgitt: 05/2016 Bestillingsnummer: IS-2473 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet

Detaljer

Årsmelding 2010. Skaderegisteret ved Hammerfest Sykehus Og Skadeforebyggende Forum. Hammerfest Kommune. Skaderegistret Hammerfest Sykehus

Årsmelding 2010. Skaderegisteret ved Hammerfest Sykehus Og Skadeforebyggende Forum. Hammerfest Kommune. Skaderegistret Hammerfest Sykehus Skaderegistret Hammerfest Sykehus Hammerfest Kommune Årsmelding 21 Skaderegisteret ved Hammerfest Sykehus Og Skadeforebyggende Forum Helse Finnmark HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 1 * Avd: Akuttavdelingen

Detaljer

Skadestueregistreringer af ulykker med cyklister i Oslo. Lárus Ágústsson, COWI A/S Plan og Trafik

Skadestueregistreringer af ulykker med cyklister i Oslo. Lárus Ágústsson, COWI A/S Plan og Trafik Skadestueregistreringer af ulykker med cyklister i Oslo Lárus Ágústsson, COWI A/S Plan og Trafik Innhold BEST Materiale og metode Utvalgte resultater Videre arbeid og anbefalinger Alle slides er på Norsk!

Detaljer

Temaanalyse av dødsulykker i gangfelt

Temaanalyse av dødsulykker i gangfelt Temaanalyse av dødsulykker i gangfelt Dødsulykker 2005-2015 Svein Ringen jr. sjefingeniør Fakta Analysen er basert på UAGrapporter Det har totalt vært 93 dødsulykker (93 drepte) i gangfelt i perioden 2005-2015

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 22.01.2018 Drepte i vegtrafikken Årsrapport STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 395 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonalt skaderegister Per Ola Roald Trafikksikkerhetsseksjonen Statens vegvesen Vegdirektoratet Norge Kort om prosjektet SHdir initierte i 2003 et forprosjekt med mandat til å foreslå et hovedprosjekt

Detaljer

Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken

Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken Hans Olav Hellesøe TS- seksjonen Ulykkesanalysegruppen, UAG UAG Hans Olav, Anne Margrethe, Nils, Bente, Arne, Petter og Elin (Overlege SUS) Kompetanse veg

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet i vegtrafikken 1. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 532 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

Sykkelulykker i Oslo. Sykkelseminar Vegdirektoratet, Hanne Beate Sundfør, Forsker, MSc Folkehelsevitenskap

Sykkelulykker i Oslo. Sykkelseminar Vegdirektoratet, Hanne Beate Sundfør, Forsker, MSc Folkehelsevitenskap Sykkelulykker i Oslo Sykkelseminar Vegdirektoratet, 17.02.2017 Hanne Beate Sundfør, Forsker, MSc Folkehelsevitenskap «tror økt sykkelinteresse, et oppsving i sykkelritt og høyere fart kan forklare tendensen»

Detaljer

Årsmelding 2007. Skaderegisteret ved Hammerfest Sykehus Og Skadeforebyggende Forum. Hammerfest Kommune. Skaderegistret Hammerfest Sykehus

Årsmelding 2007. Skaderegisteret ved Hammerfest Sykehus Og Skadeforebyggende Forum. Hammerfest Kommune. Skaderegistret Hammerfest Sykehus Skaderegistret Hammerfest Sykehus Hammerfest Kommune Årsmelding 27 Skaderegisteret ved Hammerfest Sykehus Og Skadeforebyggende Forum Helse Finnmark HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 1 * Avd: Akuttavdelingen

Detaljer

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører.

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører. Sykkelløype Formål: Lære sikker sykling i praksis og kontrollere måloppnåelse på mål fra K06. Mål fra K06 (Kroppsøving): følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar Kriterier elevene bedømmes etter:

Detaljer

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk Fra Nasjonale planer og mål til kommunale tiltak Drepte i trafikken i Norge 1947-2016 Handlingsplan for TS 2002-2005:

Detaljer

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Bestilling Resultatavtalen for Region øst 2012 Utviklingsoppgave innen trafikksikkerhet Temaanalyse for eldre basert på materiale fra UAG-arbeidet

Detaljer

Trafikkulykker alvorligst lengden

Trafikkulykker alvorligst lengden Helse Samfunnsspeilet 2/97 Trafikkulykker alvorligst lengden 7 prosent av den norske befolkning har vært utsatt for ulykker som har gitt varige skader. Trafikkulykkene er ikke de som gir opphav til flest

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Bærum Skader og ulykker - en del av folkehelsearbeidet

Bærum Skader og ulykker - en del av folkehelsearbeidet Bærum Skader og ulykker - en del av folkehelsearbeidet Femte største kommune Nærmere 125 000 innbyggere 2 000 nye innbyggere hvert år 49 % med universitetsutdanning Over 140 nasjonaliteter landets rikeste

Detaljer

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Barna er redde for å ta skolebussen og ønsker seg autovern. Da Fylkesråd for Samferdsel Kari-Anne Opsal leste dette i avisen, tok hun straks turen til Harstad for å

Detaljer

Januar GOD MORGEN SANG. Hvilken dag er det i dag? Hode skulder kne og tå. Hode skulder mage lår, rumpa går. Bæ bæ lille lam

Januar GOD MORGEN SANG. Hvilken dag er det i dag? Hode skulder kne og tå. Hode skulder mage lår, rumpa går. Bæ bæ lille lam Her er en samling sanger vi bruker under samlingsstund og i løpet av dagen i barnehagen. Godt og ha tekster så man kan lære dem både hjemme og i barnehagen. Januar Jeg heter Januar Og jeg er svært til

Detaljer

Ulykker i tunneler. Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen

Ulykker i tunneler. Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen Ulykker i tunneler Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen Hendelser i tunneler Oppgitt årsak til hendelse 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Bensinmangel Brann/branntilløp i kjøretøy Gjenstand i kjørebanen

Detaljer

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

Velkommen til sykkelgården Steinkjer. Ett samarbeidsprosjekt i regi Steinkjer Kommune, NTFK, Trygg Trafikk, Gjensidigestiftelsen og Trønderbilene.

Velkommen til sykkelgården Steinkjer. Ett samarbeidsprosjekt i regi Steinkjer Kommune, NTFK, Trygg Trafikk, Gjensidigestiftelsen og Trønderbilene. Velkommen til sykkelgården Steinkjer Ett samarbeidsprosjekt i regi Steinkjer Kommune, NTFK, Trygg Trafikk, Gjensidigestiftelsen og Trønderbilene. Sykkelopplæring Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg

Detaljer

Trafikkutfordringer i nærmiljøet veileder til presentasjon

Trafikkutfordringer i nærmiljøet veileder til presentasjon Trafikkutfordringer i nærmiljøet veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Informasjon og tips Presentasjonen inneholder noe fakta om ulykkesstatistikk og årsaker, og aktiviteter innenfor

Detaljer

Skader og ulykker i barnehager. Ellen Beate Hansen Sandseter Ole Johan Sando Ingar Pareliussen Camilla Kalvatn Egset

Skader og ulykker i barnehager. Ellen Beate Hansen Sandseter Ole Johan Sando Ingar Pareliussen Camilla Kalvatn Egset Skader og ulykker i barnehager Ellen Beate Hansen Sandseter Ole Johan Sando Ingar Pareliussen Camilla Kalvatn Egset Operasjonalisering av skadebegrepet Grad 1 - Enkel behandling/førstehjelp av barnehageansatte

Detaljer

Lærebok i valgfaget trafikk. Januar 2017

Lærebok i valgfaget trafikk. Januar 2017 Lærerveiledning til Lærebok i valgfaget trafikk Januar 2017 TORUNN MEVIK 1 Forord Denne veiledningen er ment som et supplement til læreboken som ble ferdigstilt høsten 2016. Her vil du finne forklaringer

Detaljer

IS Personskadedata Norsk pasientregister

IS Personskadedata Norsk pasientregister IS-2001 Personskadedata 2011 Norsk pasientregister Heftets tittel: Personskadedata 2011 Norsk pasientregister Utgitt: 06/2012 Bestillingsnummer: IS-2001 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet For å kunne vurdere hvordan arbeidet med tilrettelegge for mer sykling og gange virker, er det nødvendig å ha et grunnlag. I dette

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Oppstartsamtale i hjemmetjenesten

Oppstartsamtale i hjemmetjenesten Oppstartsamtale i hjemmetjenesten KS-konferanse Oslo Plaza,, 27.11.08 Hans Leo Dagsvik Kvalitetsveileder Vefsn kommune Vefsn kommune Ca. 13.450 innbyggere Kommunesenter Mosjøen (ca. 10 000 innb.) Bakgrunn

Detaljer

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

Skadediagnoser som verktøy for å overvåke skadebildet Eksempel: Vestfolds befolkning

Skadediagnoser som verktøy for å overvåke skadebildet Eksempel: Vestfolds befolkning Skadediagnoser som verktøy for å overvåke skadebildet Eksempel: Vestfolds befolkning Temaseminar i Skadeforebyggende forum 29.11.2016 Johan Lund, dr. philos., Universitetet i Oslo Christian Madsen, forsker,

Detaljer

Omtrent 15 prosent av syklingen foregår utenfor vegnettet

Omtrent 15 prosent av syklingen foregår utenfor vegnettet Sammendrag Sykkelbruk i trafikk og terreng Eksponering og uhellsinnblanding TØI rapport 1565/2 Forfatter: Hanne Beate Sundfør Oslo 2 3 sider En undersøkelse blant sykkeleiere i Norge viser at omtrent 15

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Innvandrere og ulykker

Innvandrere og ulykker Innvandrere og ulykker Kunnskap om skadetyper og skadeomfang blant personer med innvandrerbakgrunn Terje Assum og Susanne Nordbakke TØI Transportøkonomisk institutt TØI-rapport 1255/2013 (www.toi.no) Planlegging

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 30.08.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Rapport IS Personskadedata 2014 Norsk pasientregister

Rapport IS Personskadedata 2014 Norsk pasientregister Rapport IS-2335 e Personskadedata 2014 Norsk pasientregister 2 Publikasjonens tittel: Personskadedata 2014 Utgitt: 05/15 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-2335 Helsedirektoratet

Detaljer

Fakta og statistikk veileder til presentasjon

Fakta og statistikk veileder til presentasjon Fakta og statistikk veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om ulykkesstatistikk om eldre fotgjengere og mulige årsaker. Denne

Detaljer

Kompetansesamling Førde 29/2-2012. Helge Lund Kommuneoverlege Os og Røros kommuner Fagrådet i nasjonalt senter for distriktsmedisin.

Kompetansesamling Førde 29/2-2012. Helge Lund Kommuneoverlege Os og Røros kommuner Fagrådet i nasjonalt senter for distriktsmedisin. Kompetansesamling Førde 29/2-2012 Helge Lund Kommuneoverlege Os og Røros kommuner Fagrådet i nasjonalt senter for distriktsmedisin. I det nord-østre hjørne av Hedmark 2050 innbyggere, spredt bebyggelse.

Detaljer

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Trafikknotat Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage 18.09.2017 Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 3 2.1 Trafikkregistrering...3

Detaljer

Ulykkesinvolvert person (ID=572)

Ulykkesinvolvert person (ID=572) Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1. Datakatalog versjon: 2.9-775 Sist endret: 217-3-23 Definisjon: Personer involvert i trafikkulykke. Kommentar: Ulykkesinvolvert person (ID=572)

Detaljer

NORSKE TAU- OG KABEL- BANERS ÅRSMØTE 2010

NORSKE TAU- OG KABEL- BANERS ÅRSMØTE 2010 NORSKE TAU- OG KABEL- BANERS ÅRSMØTE 2010 Gaustablikk Høyfjellshotell, Rjukan Jan Richard Moseng Rjukan 12.10.2010 Pendelbaner (totausbaner) - Norge Et småfly, med pilot og en passasjer, kolliderte med

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2016-213 23.5.2016 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Bilansvar Kollisjon mellom sykkel og bil medvirkning bal. 7. Den 8.6.15 oppstod et sammenstøt mellom syklist (skadelidte)

Detaljer

Fasit Arbeidsbok Førerkortboka klasse B

Fasit Arbeidsbok Førerkortboka klasse B Jarl Ove Glein Ståle Lødemel Fasit Arbeidsbok Førerkortboka klasse B 2. utgave 2005 ISBN 82-562-6364-4 Trinn 2 Førerkortet 1 a, b, d, e 2 a, b, c, e 3 a, d, e 4 a, b, e 5 b, c, d, e 6 a, c, e Vogntogoppgaver

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

Drift og vedlikeholds betydning for trafikksikkerhet

Drift og vedlikeholds betydning for trafikksikkerhet 1946 1948 1946 1950 1948 1952 1950 1952 1954 1954 1956 1956 1958 1958 1960 1960 1962 1962 1964 1964 1966 1966 1968 1968 1970 1970 1972 1972 1974 1974 1976 1976 1978 1978 1980 1980 1982 1982 1984 1984 1986

Detaljer

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior»

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Prosjektskisse Midt-Troms «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Et utviklingsprosjekt for reduksjon av ulykkesskader blant eldre Med støtte fra Troms fylkeskommune og Helse Nord RHF I regi av Midt-Troms

Detaljer

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole Kartlagte veivalg Samle elevene utenfor skolen. Fortell dem hvor vi skal Hvordan vi forventer de skal være i trafikkbildet. Det sykler en lærer først, og gjerne

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Måling angående trafikkregler blant syklister

Måling angående trafikkregler blant syklister Måling angående trafikkregler blant syklister Kort om undersøkelsen Måling angående trafikkregler blant syklister Bakgrunn for undersøkelsen Statens Vegvesen ønsker å avdekke kjennskap til og holdninger

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Skader behandlet ved Lillehammer fylkessykehus 01.05.94-31.12.98

Skader behandlet ved Lillehammer fylkessykehus 01.05.94-31.12.98 Skaderegisteret LFS 1 Skader behandlet ved Lillehammer fylkessykehus 01.05.94-31.12.98 Roar Rønning Skaderegisteret Lillehammer fylkessykehus April 1999 Skaderegisteret LFS 2 Innhold INNLEDNING 3 REGISTRERINGSMETODE

Detaljer

ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole. Praktisk gjennomføring. Tim er 1 og 2. Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1.

ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole. Praktisk gjennomføring. Tim er 1 og 2. Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1. ÅRSPLAN, Trafikalt Grunnkurs ved Froland Ungdomsskole Tim er 1 og 2 3 og 4 Tema Læreplanmål Hensikt / formål 1.1 Trafikkopplæring 1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk Eleven skal 1. kjenne til formelle

Detaljer

BARNEHAGE- OG SKOLESKADER I OSLO 2015 OSLO SKADELEGEVAKT

BARNEHAGE- OG SKOLESKADER I OSLO 2015 OSLO SKADELEGEVAKT BARNEHAGE- OG SKOLESKADER I OSLO 2015 OSLO SKADELEGEVAKT Knut Melhuus Henrik Siverts Malte Schmidt Martine Enger 13. juni 2016 Bakgrunn... 4 Materiale og metode... 4 Resultater og kommentarer... 6 Kjønn

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

NORSAFETY 19/10-2011. Helge Lund Kommuneoverlege Os og Røros kommuner Fagrådet i nasjonalt senter for distriktsmedisin.

NORSAFETY 19/10-2011. Helge Lund Kommuneoverlege Os og Røros kommuner Fagrådet i nasjonalt senter for distriktsmedisin. NORSAFETY 19/10-2011 Helge Lund Kommuneoverlege Os og Røros kommuner Fagrådet i nasjonalt senter for distriktsmedisin. I nordøstre hjørne av Hedmark 2150 inb., spredt bebyggelse. Ett helsesenter og liten

Detaljer

Skolepatrulje. en viktig oppgave! Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale

Skolepatrulje. en viktig oppgave! Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje en viktig oppgave Et informasjonshefte fra trygg trafikk Velkommen som skolepatrulje Det er en stor og viktig oppgave

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2008 Ann Karin Midtgaard, Veg-og transportavdelingen, Region sør Finn H Amundsen, Vegdirektørens styringsstab Utviklingsoppgave

Detaljer

Rapport IS Norsk pasientregister

Rapport IS Norsk pasientregister Rapport IS-2197 Personskadedata 2013 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Personskadedata 2013 Utgitt: 06/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-2197 Helsedirektoratet

Detaljer

Jesusbarnet og lyset

Jesusbarnet og lyset Jesusbarnet og lyset Hver eneste lille juleaften ble leiligheten til en juleverden. Mamma og pappa ordnet det mens Even sov. Julaftens morgen var alle rom et eventyr med nisser og engler og juletre og

Detaljer

Sykkelulykker. Ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer

Sykkelulykker. Ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer Sykkelulykker Ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer Torkel Bjørnskau TØI rapport 793/2005 TØI rapport 793/2005 Sykkelulykker Ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer Torkel Bjørnskau

Detaljer

Eksempler på hvordan Statens vegvesen bruker resultatene fra ulykkesanalyser

Eksempler på hvordan Statens vegvesen bruker resultatene fra ulykkesanalyser Eksempler på hvordan Statens vegvesen bruker resultatene fra ulykkesanalyser Yngvild Munch-Olsen Seniorrådgiver ved Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet Nasjonale og regionale årsrapporter Risikofaktorer

Detaljer

INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG

INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG Sted: Sarpsborg / Kalnes Videregående skole Dato: 05. Mai Startnummer: Utdeling av startnummer i sekretariatet kl: 09.00-09.45 Startid lang: 10.00 Start kort:

Detaljer