GODT NYTT ÅR! Godt nytt år i Hugulia? Organ for Hugulia Velforening. Årsmøte med doløsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODT NYTT ÅR! Godt nytt år i Hugulia? Organ for Hugulia Velforening. Årsmøte med doløsninger"

Transkript

1 Organ for Hugulia Velforening ÅRGANG 22 NR FORMANNEN HAR ORDET: Godt nytt år i Hugulia? Å feire nyttår i Hugulia har blitt en hyggelig tradisjon for oss. Vanligvis har nyttårshelgen blitt brukt til å merke skiløypene og kjøre løyper for første gang i sesongen, slik ble også denne nyttårshelgen. Det ligger cm snø i hytteområdet, løypa innover Elgsmyra og ned til Slåtten Seter er bra, men innover på fjellet hadde snøen blåst bort så det var umulig å merke disse løypene. Vi har også i år fått til en samarbeidsavtale med Røde Kors hvor de skal ha ansvaret for løypekjøringen bortsett fra to helger fram til etter påske. Det er vi som administrerer avtalen, men Hugulia Fjellstue og Velforeningen Slåtten Seter er også likeverdige bidragsytere. Kommunen bidrar også litt med oppkjøring av ca. 10 km løype i perioden 15. februar til etter påske. Vi vil fram til vinterferien begrense løypekjøringen innover på fjellet. Vi vil kjøre en runde og ta med turen nedom Slåtten Seter, men prioritere nærområdet rundt Hugulia og prøve å kjøre Seterrunden som går ut fra Fjellstua og innover langs veien, en hyggelig skitur når været ikke er det beste. Erfaringene fra tidligere år sier at å kjøre opp løyper innover på fjellet tidlig på året er til liten nytte. Løypene blåser så raskt igjen at nærmest ingen får glede av jobben som blir gjort. Derfor blir det mer satsing på løypekjøring der vi kan ha glede av det på tidligvinteren. Årsmøte med doløsninger Vi kan se tilbake på en hyggelig og rolig generalforsamling. Uendret kontingent, gjenvalg og forståelse for at den harde vinteren skapte noen problemer for enkelte pumpehus og for veiene et par steder, er en kort oppsummering fra møtet. Det var hyggelig mange med på årets møte, hele 62 hytter var representert. Grunnen til at så mange kom må være muligheten vi fikk til å bli informert om doløsninger. Fristen for å avvikle bøtteordningen som vi har satt oss til nærmer seg. Som vanlig når Rolf Rollheim får ansvar for noe så hadde han lagt ned mye arbeid og fått leverandører til å stille ut og fortelle om sine løsninger. De økonomiske tilbudene finner du i denne Hugustubben. Du som ikke var tilstede får også vedlagt brosjyremateriell. De gode tilbudene vi nå har fått, er avhengig av at en fra velforeningen blir kontaktperson. Derfor ber vi om at alle forespørsler angående bestilling, leveranse etc. går til Rolf Rollheim, Maries vei 18 A, 1322 Høvik. Tlf , mobil eller på faks GODT NYTT ÅR!

2

3 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING FOR HUGULIA VELFORENING kl SAK 1 - ÅPNING Formann, Lars Lie, åpnet Generalforsamlingen for Det ble stilt spørsmål om Generalforsamlingen var lovlig innkalt. Ingen kommentarer ble gitt, og Generalforsamlingen for 1996 ble derfor lovlig satt. Lars Lie ga en kort redegjørelse for driften av hyttefeltet gjennom årtets løp, og framla at vaktmesterens jobb-/arbeidsinnstruks nå bl. a. var blitt mer presisert. SAK 2 - VALG AV: DIRIGENT - REFERENT - TO TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN Som dirigent ble valgt: Torvald Valland Som referent ble valgt: Trond Melvold Som to til å undertegne protokollen ble valgt: Stian Møller og Kjell Nvenget SAK 3 - STYRETS ÅRSBERETNING Følgende kommentarer ble framsatt til årsberetningen: Under pkt. 1 -Styrer og utvalg. Driftsansvarlig: Jon SchrøderDNP (2 år) - DNP. DNP rettes til NPF. gjelder også punktet om kontaktutvalg med Hugulia Fjellstue. Under pkt. 6 - Økonomi Det ble stilt spørsmål om hvor og når et nytt pumpehus blir oppført. Det ble henvist til at saken er satt opp som eget punkt på Generalforsamlingen. Årsberetningen ble godkjent med ovenstående merknader og spørsmål.

4 SAK 4 - REGNSKAP FOR 1995/1996 Dag-Amund Lie redegjorde for regnskap og budsjett. Stian Møller (809): spørsmål om hva som ligger i posten: diverse inntekter. Dag-Amund Lie: her ligger betaling for tjenester vaktmester har utført, og deling av utgifter til snøscooter. Åse Nyenget (512): spørsmål om hva som ligger i posten: renovasjon. Dag-Amund Lie: her ligger innkjøp av sanitærvæske for forrige år. Revisjonsberetningen ble lest opp for Generalforsamlingen. Regnskapet ble deretter godkjent av Generalforsamlingen med ovenstående spørsmål og kommentarer. SAK 5 - INNKOMNE FORSLAG Lars Lie redegjorde for bakgrunn for styrets forslag om å bygge pumpehus i 7'er-feltet. Pumpehuset blir oppført neste sommer (1997) og plassert ved bekken inne på 7'er-feltet. Forslaget ble vedtatt av Generalforsamlingen ved akklamasjon. SAK 6 - BUDSJETT/KONTINGENT FOR 1996/1997. Forslag til kontingent: kr ,- (uendret). Veibrukere: kr, 1.300,- (50% av driftskontingentet). Budsjettet og kontingenten ble godkjent av Generalforsamlingen. SAK 7 - VALG Rolf Rollheim (603) redegjorde for valgkomiteens innstilling. Det sittende styret og utvalg foreslås gjenvalgt. Bjørn Bakka (612) og Jon Bjerke (505) + Egil Nyhus fra Gjøvik Røde Kors foreslås til ny Påskerennkomite. Johannes Nordsveen (veibruker) foreslo at det skulle tas kr. 40,- i startkontingent i påskeskirennet mot at Gjøvik Røde Kors overtar ansvaret for arrangementet. Stian Møller (809) mente at skirennet fortsatt burde være gratis. Lars Lie (614) forslo at styret i velforeningen blir koordinator for arrangementet og forhandler sammen med Bjørn Bakka og Jon Bjerke med Gjøvik Røde Kors om eventuell pris på arrangementet til neste år.

5 Som ny valgkomite ble foreslått: Stian Møller (809) Thorvald Valland (411) Rolf Rollheim (603) Det sittende styret, utvalg, påskerennkomite og valgkomite ble valgt enstemmig av Generalforsamlingen. SAK 8 - TID OG STED FOR NESTE GENERALFORSAMLING Det ble foreslått å legge generalforsamling i 1997 til lørdag 6. september. Forslaget ble enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen Det var 62 hytteeiere/veibrukere representert på Generalforsamlingen. Lars Lie takket for tilliten på vegne av det nyvalgte styret. Generalforsamlingen for 1996 ble formelt avsluttet kl Stian Møller o

6 STYRET 1996/97 Formann Nestformann Driftsansvar Kasserer Sekretær Redaktør Lars Lie Haukeveien 2B, 1340 Bekkestua Bjørn Bakka Langbølgen 50,1150 Oslo Jon Schrøder Nordlifaret 22,1473 Skårer Dag-Amund Lie Vestliveien 1C, 1415 Oppegård Trond Melvold Bergljots vei 11C, 0575 Oslo Olav Furdal Torstadskogen 45B, 1364 Hvalstad Hytte Tlf.arb. Tlf. privat mobil mobil OK mobil vararep. Arild Valle Linjeveien 74B, 1087 Oslo 2. vararep. Trygve Ollendorff Finstadåsen 9,1475 Finstadjordet mobil mobil Vaktmester med ekstraservice Vår vaktmester Odd Harald Bergli er innstilt på å påta seg ekstraoppdrag. Han kan utføre snømåking, maling/beising, oppkjøring av ved og andre oppdrag som du ønsker utført. Hvis du har et oppdrag, så ring og spør om Odd Harald kan påta seg det. Du treffer ham på telefon mobil Prisliste Oppkjøring med snøscotter/opptråkking med truger av vei til hytta + påsetting av/opptenning i ovner: Making av hyttetak, størrelse inntil 60 m2: Making av hyttetak, størrelse over 60 m2: Varekjøring (i første rekke i forbindelse med vinterferie og påske, men også ellers dersom det er mulig å gjennomføre): Ved ekstra mye snø må Odd Harald beregne seg et visst pristillegg. Oppgjør skjer direkte med Odd Harald. Adressen er 2880 Nord-Torpa. kr 50,00 kr 400,00 kr 500,00 kr 200,00

7 NB! VIKTIG MELDING utskifting av HYTTETOALETTER Som alle vet skal eksisterende dobøttesystem avvikles innen utgangen av De som var tilstede på årets generalforsamling på Hugulia (og det var gledelig mange) fikk orientering om og demonstrasjon av toalettsystemene som for medlemmene vil være de beste både hva pris, kvalitet og ikke minst kapasitet angår. Undertegnede har foretatt en omfattende undersøkelse av mulige samarbeidspartnere. Disse er oppsøkt og ført forhandlinger med. Det er valgt ut 2 leverandører: Grønset Plast A/S på Oppdal og Vera Miljø i Sandefjord. Begge har en rekke forskjellige modeller med forskjellig kapasitet, som medlemmene kan velge mellom. Begge er de 2 ledende leverandører på dette området i Norge, og begge er de som har lengst og bredest erfaring i dette markedet. Dette bør være viktige momenter og kriterier for medlemmene for nettopp å velge sin løsning blant alle disse alternativene som Grønset og Vera tilbyr. Ingen av medlemmene er tvunget til å velge blant disse alternativer, den enkelte står fritt til å velge andre produsenter, MEN: det vil sannsynhgvis være uklokt! Undertegnede har brukt mye tid og arbeid for å fa frem de beste tilbud til medlemmene, og på samme måten som prisen på hyttetomten vi "alle" kjøpte for noen år siden var avhengig av hvor mange som kjøpte (det gikk jo meget bra) så blir prisen på toalettene også billigere jo flere som velger fritt fra alle de mulighetene som Grønset og Vera tilbyr. Så her kan alle hjelpe hverandre til det beste og billigste kjøpet ved å konsentrere oss om disse 2 produsenter. I tillegg kan vann og dusj-systemer også bestilles til de samme rabatter som oppnås på toalettene. Så her får vi mange muligheter og mange fordeler. Dusj på hytta gir oppholdet en ny dimensjon, og undertegnede og andre som har hatt dette i mange år kan bare sterkt anbefale det!

8 Det følger videre her prislister fra produsentene med bestillingskolonne hvor medlemmene kan krysse av for hvilket toalett og utstyr som ønskes. Priseksempler i forhold til antall kjøp følger også her, og det bør der klart fremgå hvilket kjempetilbud vi har fått hvis vi samler oss om disse 2 produsenter. OBS! VÆR KLAR OVER AT UTSALGPRISENE PÅ BESTILLINGSLISTENE ER GRUNNPRISER FØR RABATTENE TREKKES! NB! NB! NB! Det er en fomtsetning fra produsentene at alle bestillinger kanaliseres gjennom Velforeningen. Dette reduserer arbeidsmengde og tid for produsentene og dette gjenspeiles derfor i prisene vi har fått. Ved å koordinere og samle bestillingene vil vi også kunne slippe fraktutgifter. Vi får det da fraktfritt frem til "hytta" eller så langt man kan kjøre med bil. (Fra veg kan jo f.eks. vår vaktmester hjelpe videre) Undertegnede ble av Generalforsamlingen spurt om å ta på seg denne jobben med å koordinere bestillingene. Derfor skal alle bestillinger og spørsmål sendes til Trettes til): ROLF ROLLHEIM MARIES VEI 18 A 1322 HØVIK Tlf: , Fax: , Mobil: Prisene i tilbudet står fast frem til august 1997, så alle burde ha bestemt seg for type i god tid før da. Den enkelte bør også gi meg et innspill om ønsket tid for levering, slik at jeg får samlet min. 10 enheter på hver forsendelse, som igjen gir gratis frakt! Alle som var tilstede på Generalforsamlingen skulle ha fått med seg brosjyrer fra både Grønset og Vera som detaljert forteller om alle modeller. Hvis noen ikke fikk med seg brosjyrer fra Huguliga, så gi meg beskjed, så skal jeg sende det (Jeg sitter på et lite reservelager av brosjyrer) Alle som ikke var på Generalforsamlingen får tilsendt brosjyrer her sammen med Hugustubben. Rolf Rollheim

9 Grønset Plast As Industriområdet, 7340 OPPDAL A//? va/z PRISLISTE 1. MARS 1996 VEIL. UTSALGSPRISER Te/«Ar tu/k*'*/: MULDQ INKL. MVA. MULDOG ,- MULDOG ,- MULDOG ,- MULDOG ,- MULDO G ,- MULDO G ,- MULDO G ,- MULDO G ,- RØRHATT4" enkel, plast 150,- LUFTERØR 110 mm, plast, 3,5m 200,- TAKBESLAG FOR PAPPTAK 250,- TAKBESLAG FOR PLATETAK 300,-.TAK BES LAG FOR TAKSTEIN 450,- MULDO BC-I kompl. ni/skammcl, ror, tnkhntt ,- MULDO CL-2 kompl. m/ror, uedløp, tnkhntt ,- BARKMJØL sekk å 25 liter tørket furubark 85,- FERTOSAN pakning a 250 gram 45,- EKSTRAUTSTYR TIL MULDO: SKJØTERING 20cni (il G-4, G-5, G-6, G-7, G-8 200,- SKJØTERING 40 cm til G-4, G-5, G-6, G-7, G-8 250,- BIOVIFTE 1.490,-.VARMEKABEL selvregulerende, lengde 300cni 1.690,- PVC-SLANGE m/kobling, slange loocni 150,- VARMESETE TIL MULDO 159,- ROTERENDE AVTREKKS VENTIL viudvifte, Plastron 1.590,- " BØTTE I TRE for Barkmjol 240,- * ØSE I TRE for Barkmjol 80,- ALLE PRISER INKL. MOMS FRITT LEVERT OPPDAL A/:. Tkn&r;' BfSTtLL/AJéir Åryss av Cx) e//e //w. /9. i

10 NB! På alle toalettene til Grønset Plast A/S vil rabattene følge samme mønster som i vedlagte 3 eksempler som viser nettopriser og rabatter på: MULDO G.8 MULDO G.6 MULDO BC-1

11 Grønset Plast A/S TILBUD TIL HUGULIA VELFORENING: MULDO G.8 m/l.kammer ' kr 4.900,- kr 4.900,- Rørhatt " 150,- " 150,- Lufterør " 200,- " 200,- Takbeslag for papp-tak " Altl: Alt.2: LISTEPRIS kr 5.500,- kr 5.500,- Biovifte " 1.100,- Varmekabel " LISTEPRIS kr kr 8.290,- Ved enkeltuttak-15% rabatt kr 4.675,- kr 7.046,- + frakt " 780,- " 780,- + 3 sekker barkmjøl å 85,- " 255,- " 255,- +1 stk øse' i tre å 80, Nettopris alt. 1: kr kr Besparelse kr 825,- kr 1.244,- Rabatt 12.5% 13.2% Ved samlet bestilling og forsendelse av min. 10 stk.: Grunnpris kr kr % rabatt kr 4.400,- kr 6.944, frakt (kr 780,-) " 0,- " 0,- 3 sekker barkmjøl å 85,- (255,-) " 0,- " 0,- 1 stk øse i tre å 80,- " 0 - " 0,- Nettopris alt.2: kr kr Besparelse Rabatt kr 2.215,- 33.5% kr 2.851,- 30.3%

12 Grønset Plast A/S Tidsrom: TILBUD TIL HUGULIA VELFORENING: MULDO G.6 m/2 kammer Rørhatt Lufterør Takbeslag for papptak Alt.1: Alt.2: Listepris Biovifte Varmekabel Listepris kr 5.300,- kr 5.300,- 150,- " 150,- " 200,- " 200,- " " kr 5.900,- kr 5.900,- " 1.100,- " kr kr % ved enkeltuttak (sentralt bestilt) kr 5.015,- kr 7.386,- + frakt " 780,- " 780,- + 3 sekker barkmjøl å 85,- " 255,- " 255,- + 1 stk øse i tre å 80,- kr 80.- kr 80.- Nettopris alt. 1: kr kr Besparelse kr 855,- kr 1.304,- Rabatt 12.6% 13.3% Ved samlet bestilling og forsendelse av min. 10 stk: Grunnpris kr kr % rabatt kr 4.720,- kr 6.952,- frakt (kr 780,-) " 0,- " 0,- 3 sekker barkmjøl å 85,- (255,-) " 0,- " 0,- 1 stk øse i tre å 80,- ^ 0^ ^ 0^ Nettopris alt.2: # kr kr Besparelse kr 2.295,- kr 2.853,- Rabatt 32.7% 29.1%

13 Grønset Plast A/S Tidsrom: TILBUD TIL HUGULIA VELFORENING: Muldo BC-1 kompl. m/skammel, rør og takhatt kr ,- kr ,- Biovifte " 1.490,- Varmekabel kr Listepris: kr kr Altl: Ved enkelt uttak -15% rabatt + frakt 3 sekker barkmjøl å 85,- 1 øse av tre å 80,- Nettopris alt. 1 : Besparelse Rabatt kr 9.690,- kr ,- " 1.360,- " 1.360,- 255,- " 255, kr kr kr 1.710,- kr 2.187, % 13.4% Alt.2: Ved samlet bestilling og forsendelse av min 10 stk.: Grunnpris kr kr % rabatt kr 9.120,- kr ,- frakt (kr 1360,-) 0,- 0,- 3 sekker barkmjøl å 85,- (255,-) 0,- 0,- 1 øse av tre å 80, Nettopris alt.2: kr kr Besparelse kr 3.975,- kr 4.611,- Rabatt 30.3% 28.3%

14 NB! * Betalingsbetingelser : Netto pr. 30 dg. * M.V.A. er inkludert i prisene. Grønset Plast A/S, forutsetninger: * Krav til bestilling av 10 stk. for å få størst rabatt, betyr ikke nødvendigvis 10 like typer, men 10 stk. tilsammen av det utvalget produsenten tilbyr. * Det forutsettes håndtering, koordinering, kontakt og bestilling fra en person i Hugulia Velforening vis å vis produsent. * Utleveringssted: Hugulia * Faktura sendes Hugulia Velforening v/ med påskrift om navn, hyttenr., type toalett og utstyr i.h.h. til den enkeltes ønske. * Hugulia Velforening v/ sender fakturaen videre til den enkelte hytteeier, som da etter at varene er levert på Hugulia, har 30 dagers frist på å betale regningen. (Ferdig utfylt bankgiro direkte til produsenten) * Konfidensiell behandling av tilbudet.

15 Va/w ff/uti */s S*AJQ J J0&& Ark1 '/pvaj i Varenr ' Snurredassen Navn Snurredass Lav u/strøm, u/stol Snurredass Lav m/strøm, u/stol Snurredass Hytte u/strøm, u/stol Snurredass Hytte m/strøm, u/stol \ Snurredass Bolig u/strøm, u/stol Snurredass Bolig m/strøm, u/stol Utsalgspris ~ ~ BESTILLINGSLISTE '71/: Jass! Vera toalettstol Waterless stol for Snurredass Porselen separasjonsstol Toga Varenr. INavn ; Toga Pioner u/strøm jtoga Pioner m/strøm jtoga Epoke u/strøm ! foga Epoke m/strøm [Toga 50 u/strøm {Toga 50 m/strøm Toga 75 u/strøm Toga 75 m/strøm Toga Lux u/strøm Toga Lux m/strøm Toga 2000ji/sjrøm, u/stol Toga 2000 m/strøm, u/stol Utsalgspris " Vifter Varenr. ;Navn V vifte V vifte J220V vifte for Waterless-system Vind vifte 110 mm Vind-vifte 160 mm 'Vifte påmontert lokk 220 V Varmekabel for lufterør -1- I - Utsalgspris <ØAJSJT T A \/&e/ajés T/ > *. ftéasa.g' -/IT&A> $ AS/? S tt /C /px S T/L JJje é?7 //co/3

16 \ / b m Mi Uff ff/s Ark1 ///ti/a/: Hyttedusj Varenr. jnavn Linco 80*80 forheng/fotpumpe Linco 70*70 forheng/fotpumpe jlinco 80*80 skyvedør/fotpumpe Linco 70*70 skyvedør/fotpumpe Vera 80*80 m/skyvedør Vera 70*70 m/skyvedør Utsalgspris BESTILLINGSLISTE Tlf. p/eiifj?t Spesialpakke m/fotpumpe Vera vann-systemer Varenr Navn j Vannvarmer 150 ltr Vannvarmer 60 ltr Gassvannvarmer Hyttepumpe 220V Hyttepumpe 12V (Fotpumpe Vannbeholder 33 ltr Vannbeholder 200 ltr : Servant m/skap Løs servant Håndpumpe Veggpumpe Installasjonspakke Utsalgspris 6J Varenr. Navn Filtercisterne 400 ltr \Filtercisterne 600 ltr Filtercisterne 1200 ltr Cisterne 1200 ltr, flat GUP cisterne 3000 ltr GUP cisterne 6000 ltr Brønnring 0600 Vanncisterner/Brønnringer Utsalgspris f^y.aje é>~?-//do/3 Side 2 /J22 /føyva:

17 Vera Miljø A/S Tidsrom: TILBUD TIL HUGULIA VELFORENING: TOGA PIONER m/strøm komplett Altl: Ved "enkeltbestilling"-10% kr 6.531,- + frakt " Nettoprisalt.1 : kr 7.031,- Besparelse kr 726,- Rabatt 9.3% kr (Listepris) Alt.2: Ved bestilling (samlet) av min 10 stk.: Grunnpris kr 7.257,- -15% rabatt kr 6.168,- frakt (kr 500,-) " Nettopris alt.2: kr Besparelse kr 1.589,- Rabatt 20.5% Alt.3: Ved totalt 50 enheter bestilt -5% bonus kr 308,- Nettopris Alt.3: kr Besparelse totalt ka hatt kr 1.897,- 24.4%

18 Vera Miljø A/S Tidsrom: TILBUD TIL HUGULIA VELFORENING: TOGA 50 m/strøm komplett Listepris kr Altl: Ved "enkeltbestilling" -10% kr 9.312,- + frakt " Nettoprisalt.1 : kr Besparelse kr 1.035,- Rabatt 9.5% Alt.2: Ved samlet bestilling av min 10 stk. Grunnpris kr % rabatt kr 8.795,- frakt (kr 500,-) 0,- Nettopris alt.2: kr 8.795,- Besparelse kr 1.552,- Rabatt 14.3% Alt.3: Ved totalt 50 enheter bestilt -5% bonus kr 439,- Nettopris Alt.3: kr Bespa reise totalt Rabatt kr 1.992,- 18.3%

19 Vera Miliø A/S Tidsrom: TILBUD TIL HUGULIA VELFORENING: SNURREDASSEN hytte m/strøm u/stol kr ,- kr ,- Toalettstol " 2.875,- Waterless toalett stol kr Listepris: kr kr Altl: Ved enkelt bestilling-10% + frakt (kr 500,-) kr , kr ,- " 500,- Nettoprisalt.l : kr kr ,- Besparelse kr 1.921,- kr 2.125,- Rabatt 9.7% 9.8% Alt.2: Ved samlet bestilling av min 10 stk.: Grunnpris -15% rabatt frakt (kr 500,-) Nettopris alt.2: Besparelse Rabatt kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- z o^ c: o^ kr ,- kr kr 3.381,- 17.2% kr 3.688,- 16.9% Alt.3: Ved totalt 50 enheter bestilt: -5% bonus kr 816,- kr 903,- Nettopris alt.3: kr kr ,- Besparelse Rabatt kr 4.197,- kr 4.591,- 21.3% 21.1%

20 NB! Hvis det blir bestilt 50 toalett-enheter fra Vera^s utvalg som gir 5% bonus (se priseksempler), gis det også 5% bonus på dusj + annet utstyr fra Vera. Uansett kvantum! Vera Miljø A/S Tidsrom: Tilbud til Hugulia Velfor.: Linco hvttedusi m/forheng m/skyvedør 80 x 80 cm (70x70 cm) + fotpumpe + fotpumpe kr kr Alt 1. Ved "enkelt uttak" -10% + frakt kr 4.739,- " kr 5.369,- " Nettopris alt. 1 kr kr Alt. 2. Ved samlet bestilling av min. 10 stk. Grunnpris kr kr 5.966,- -15% rabatt ' kr 4.476,- kr 5.071,- frakt (kr 500,-) Z ^ 0^ Nettopris alt. 2. kr kr Besparelse kr 1.290,- kr 1.395,- Rabatt 22.3% 21.5% Alt. 3. Ved totalt 50 do/dusjenheter bestilt: -5% bonus kr 224,- kr 254,- Besparelse totalt kr kr Rabatt 26.2 % 25.5 %

21 NB! * Betalingsbetingelser: Netto pr. 30 dg. M.V.A. er inkludert i prisen. VERA^s forutsetninger. * En kontaktperson i Hugulia Velforening * Bestilling fra en adresse * Utleveringssted: Hugulia * Faktura blir sendt Hugulia Velforening v/ med påskrift om navn, hyttenr., type toalett og utstyr i h.h. til den enkeltes ønske. * Hugulia Velforening v/ sender fakturaen videre til den enkelte hytteeier, som da etter at varene er levert på Hugulia, har 30 dagers frist på å betale regningen. (Ferdig utfylt bankgiro direkte til produsenten) * Konfidensiell behandling av tilbudet!

22 VI ØNSKER VELKOMMEN til en hyggelig handel Vi fører dagligvarer. Skulle du trenge bensin eller gass fører vi også dette i forretningens åpningstid. Åpningstider: mandag-torsdag kl fredag kl lørdag kl Vi bringer varer etter avtale. Ulsaker & Nilsen A/S Alf Nilsen og Asta Ulsaker 2880 NORD-TORPA Telefon Telefaks BYGGEPLANER? Skal du bygge på hytta, eller har du byggeplaner på hjemstedet, da har du selvfølgelig behov for materialer. Vi har alle slag, alle dimensjoner, høvlet og uhøvlet, også dypimpregnerte. Kontakt oss for pristilbud. Du finner neppe noe gunstigere. Er det snakk om levering av noe omfang leverer vi fraktfritt i sentrale deler av Østlandet. Torpa Sag 2880 Nord-Torpa Tlf

^ Organ for Hugulia Velforening

^ Organ for Hugulia Velforening åiua f ÅRGANG 22 NR. 2-1997 o ^ Organ for Hugulia Velforening TUBBEN FORMANNEN HAR ORDET: GOD HUGULIA-PÅSKE Vi står foran en forhåpentlig god og hyggelig fjellpåske i Hugulia. Påske betyr mange besøkende

Detaljer

DU HAR ANSVAR FOR AT BOMMEN ER LÅST!

DU HAR ANSVAR FOR AT BOMMEN ER LÅST! Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 31. AUGUST 1996 KL. 15.00 NB! FRA KL. 14.00 VIL REPRESENTANTER FOR DOLØSNINGER VÆRE TILSTEDE (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN

Detaljer

Innkalling til GENERALFORSAMLING. PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 6. SEPTEMBER 1997 KL. 15.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

Innkalling til GENERALFORSAMLING. PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 6. SEPTEMBER 1997 KL. 15.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 6. SEPTEMBER 1997 KL. 15.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent - to til å undertegne

Detaljer

Bruk den nye bommen Ny bom var på plass til årsmøte - nå håper vi ALLE låser den HVER gang de kjører igjennom.

Bruk den nye bommen Ny bom var på plass til årsmøte - nå håper vi ALLE låser den HVER gang de kjører igjennom. FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING: Kontingent på kr 3 000,- i neste budsjettår På årets generalforsamling ble det vedtatt å øke kontingenten til kr 3 000,-. Forslaget var et benkeforslag og grunnen var at vi

Detaljer

FORMANNEN HAR ORDET: God påske!

FORMANNEN HAR ORDET: God påske! FORMANNEN HAR ORDET: God påske! Påsken står for dør, og vi kan forhåpentlig se fram til noen solfylte dager med godt skiføre, hyggelige raster både oppe på fjellet og inne i hytta. De fleste har vel også

Detaljer

PROTOKOLL KOR HUGULIA VELFORENTVG 6. SEPTEMBER 1997 KL 15.00

PROTOKOLL KOR HUGULIA VELFORENTVG 6. SEPTEMBER 1997 KL 15.00 NR. 4-1997 FORMANNEN HAR ORDET: Et nytt Hugulia-år! Vi kan se tilbake på en ny rolig og positiv generalforsamling. På ny er det låsing eller nærmere sagt manglende låsing av bommen som fikk det mest engasjerte

Detaljer

Delta ipåskefestivalen! Se siste side.

Delta ipåskefestivalen! Se siste side. FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! Vi står foran en ny forhåpentlig solfylt påske. Påske betyr mange besøkende i vårt kjære Huguliaområde, og det igjen betyr at vi må ta ekstra hensyn til

Detaljer

Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00

Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00 Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent - to til å undertegne

Detaljer

GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT - LÅS BOMMEN Delta i påskefestivalen! Se siste side.

GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT - LÅS BOMMEN Delta i påskefestivalen! Se siste side. FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! Vi står foran en forhåpentlig god og hyggelig fjellpåskehelg i Hugulia. Det er lenge siden forrige Hugustubb, så derfor er referatet fra generalforsamling

Detaljer

PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 14. SEPTEMBER 1991 KL. 1600 (Veibrukere er velkomne med talerett)

PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 14. SEPTEMBER 1991 KL. 1600 (Veibrukere er velkomne med talerett) Organ for Hugulia Velforening DU INNKALLES TIL PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 14. SEPTEMBER 1991 KL. 1600 (Veibrukere er velkomne med talerett) DAGSORDEN 1 Åpning Valg av: dirigent referent to t i l å undertegne

Detaljer

FORMANNEN HAR ORDET:

FORMANNEN HAR ORDET: FORMANNEN HAR ORDET: GODT NYTT ÅR! Vi har passert nyttår, og vi som la lavlandet bak oss og feiret jul, romhelg eller nyttår i Hugulia kan se tilbake på noen utrolig fine dager med nydelig vær og skiføre.

Detaljer

Organ for Huguiia Velforening

Organ for Huguiia Velforening Organ for Huguiia Velforening ÅRGANG11 NR.«f-1988 Tiden går og vi står igjen overfor inngangen t i l et nytt år, og heldigvis v i l mange kanskje si også overgangen t i l lysere tider. Erfaringsmessig

Detaljer

TORPESTUGUA HÅNDARBEID

TORPESTUGUA HÅNDARBEID FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! Vi står på ny foran en forhåpentlig god, hyggelig og solfylt fjellpåske i Hugulia. Med forårets nesten sammenhengende snøvær hele påsken må vi vel i år

Detaljer

Tore Andersen Ravnkollbakken 39 0971 Oslo 9

Tore Andersen Ravnkollbakken 39 0971 Oslo 9 Ønsker vi at "Hugustubben" skal være et informativt organ for Hugulia Velforening? Som nyvalgt redaktør av "Hugustubben" har jeg stil"t meg dette spørsmål. For at jeg skal kunne klare dette, er jeg avhengig

Detaljer

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 18. SEPTEMBER 1993 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett)

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 18. SEPTEMBER 1993 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) DAGSORDEN Det innkalles til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 18. SEPTEMBER 1993 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) 1 Åpning 2 Valg av: dirigent referent to til å undertegne

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE (I spisesalen) LØRDAG 2. SEPTEMBER 2000 KL. 14.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE (I spisesalen) LØRDAG 2. SEPTEMBER 2000 KL. 14.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) 25 ÅR! Organ for Hugulia Velforening Årgang 25 Nr. 2-2000 Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE (I spisesalen) LØRDAG 2. SEPTEMBER 2000 KL. 14.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

Detaljer

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett)

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) Det innkalles til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent referent to til å undertegne

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

^ Bygge og Sewceorga/i

^ Bygge og Sewceorga/i Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven

Detaljer

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett)

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) Organ for Hugulia Velforening ÅRGANG 19 Nr. 2-1994 Det innkalles til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning

Detaljer

GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT!

GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! På ny er det tid for å ønske alle medlemmene god påske. Vi har hatt en spesielt snøfattig vinter i Hugulia forhåpentlig har snøværet 10-12 dager før påsken

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

Det innkalles til GENERALFORSAMLING. PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 12. SEPTEMBER 1992 KL (Veibrukere er velkommen med talerett)

Det innkalles til GENERALFORSAMLING. PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 12. SEPTEMBER 1992 KL (Veibrukere er velkommen med talerett) Det innkalles til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 12. SEPTEMBER 1992 KL. 16.00 (Veibrukere er velkommen med talerett) DAGSORDEN: 1 Åpning 2 Valg av: dirigent referent to til å undertegne

Detaljer

FORMANNEN HAR ORDET:

FORMANNEN HAR ORDET: FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! Vi står foran den ferien mange Huguliabeboere kanskje synes er den aller beste i året. Og uansett været fram til påske kan vi garantere mer enn nok snø

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

Nyttårsaften på Fjellstua

Nyttårsaften på Fjellstua Formannen har ordet Generalforsamling 1993 vel overstått Årets generalforsamling ble avviklet i september, uten de store motsetningene. Likevel kom det selvfølgelig fram motforestillinger til styrets beslutninger

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. Ingen kommentarer. Styrets innstilling til forretningsorden, årsmøtet ledes av Hallstein Strypet.

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. Ingen kommentarer. Styrets innstilling til forretningsorden, årsmøtet ledes av Hallstein Strypet. Protokoll fra årsmøte i Alvdal Turforening Nordihaugan 25.november 2014 kl. 1900 Tilstede 18 stk, inkl. styret Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. Ingen kommentarer. Styrets innstilling til

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 1/8 Notat Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 Innledning Etter initiativ fra Flendalen sameieskog ble representanter fra alle hytteområdene, representant fra de fastboende i

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Tid: Onsdag 12. april kl. 16.30 Sted: Gautestad kurs- og misjonssenter Saker til behandling: 1. Styrets årsberetning for 2016 2. Regnskap for 2016 3.

Detaljer

Vegglifjell Friluftslag

Vegglifjell Friluftslag Vegglifjell Friluftslag GJENSIDIG AVTALE MELLOM VEGGLIFJELL FRILUFTSLAG BA OG OLAVSVENDSRUD 2011-2014 1 INNHOLD 1. FoRMAL 2. GRUNNLAG 3. OMFANG 4. AVTALER I 5. SESONGENS PERIODE 6. PRIS 7. BETALING 8.

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Årsavtale for Foreninger

Årsavtale for Foreninger Årsavtale for Foreninger Avtale mellom Gausdal Landhandleri AS(GL) (Leverandør) og Hugulia Velforening (Forening) Navn Gausdal Landhandleri AS Adresse Gausdalsvn. 20, 2626 Lillehammer Org. nr 933 735 842

Detaljer

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning:

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning: HOLSÅSEN VEL Referat fra årsmøte på Steinstølen torsdag 13.04.2017 kl. 17.00. Det møtte omlag 46 personer på årsmøtet. Møteledelse: Inger-Lise F. Jespersen ble valgt til møteleder. Sak 1 Innkalling og

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

'Formannen har ordet: Nr. 3-1999

'Formannen har ordet: Nr. 3-1999 ÅRGANG 24 Nr. 3-1999 'Formannen har ordet: GOD JUL OG RIKTIG GODT ÅRTUSEN! Vi nærmer oss jul og et nytt år. Ved hvert nyttår stopper en opp og ser tilbake på året som ebber ut, og så snur en seg mot det

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 29.10.2016 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representant fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 INNKALLING Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 Tid: 9/4-09 Skjærtorsdag kl 17:00 18:30 Sted: Stua på Knaben Leirskole Saker: 0. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede 1. Valg av dirigent

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2001 avholdt torsdag 27. november 2001 kl 1900 i sal C, Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

NB! Ny dato for generalforsamlingen: 29.august

NB! Ny dato for generalforsamlingen: 29.august NR. 1-1998 FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! Vi står på ny foran en forhåpentlig god og hyggelig fjellpåske i Hugulia. Når dette skrives to uker før påsken, meldes det om mye snø, og det

Detaljer

- vis fjellvett og kjør forsiktig.

- vis fjellvett og kjør forsiktig. Påsken står for døra og igjen vil det være folk på de fleste hyttene i Hugulia. Værmeldingene så langt skulle tyde på at vi får nok snø, slik at vi igjen kan få avviklet et vellykket påskeskirenn. Påskeskirennskomiteen

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse:

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse: Kontoradresse: Postadresse: E-post: Vige havnevei 90 Kristiansand Postboks 4094 4689 Kristiansand Tlf.: +47 38 17 70 70 lars.pedersen@avfallsor.no Protokoll fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28.

Detaljer

9.4.09 Vangsjøen Vel Årsmøte 2009

9.4.09 Vangsjøen Vel Årsmøte 2009 ønsker velkommen til ÅRSMØTE 2009 Vangsjøen Fjellstue, Skjærtorsdag 9. april 2009 Saksliste Velkommen Valg av dirigent Godkjenning av møteinnkallelse og saksliste Årsberetning for 2008 Godkjenning av revidert

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 24.10.2015 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representanter fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Fra sittende styre 2 forfall. En p.g.a.arbeid, og en p.g.a.sykdom. Antall

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

Innkalling til PÅ HUGULIA FJELLSTUE. (I spisesalen) LØRDAG 15. SEPTEMBER 2001 KL. 14.30

Innkalling til PÅ HUGULIA FJELLSTUE. (I spisesalen) LØRDAG 15. SEPTEMBER 2001 KL. 14.30 Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE (I spisesalen) LØRDAG 15. SEPTEMBER 2001 KL. 14.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent -

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! FORMANNEN HAR ORDET: God jul og Godt nytt år! Vi står foran en ny julehelg og vi skal ta fatt på det siste året i dette tusenåret. Det er tid for et tilbakeblikk på saker som er behandlet, og se fremover

Detaljer

Organ for Hugulia Velforening BBEN ÅRGANG 15 NR

Organ for Hugulia Velforening BBEN ÅRGANG 15 NR Organ for Hugulia Velforening ÅRGANG 15 NR. 4-1990 BBEN Så står vi atter overfor en ny høytid, en høytid som kanskje flere av oss vil tilbringe i en kjær hytte i Hugulia hytteområde. Føremeldingene så

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 1500. Til stede: Fra styret: Øystein Revheim,

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 16 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede. Forfall fra styret: Eivind Osnes og Frithjof Funder. Forfall fra

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE:

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: STOR MULIGHET FOR KJØP AV "DIN" FESTETOMT I HUGULIA! MØT OPP PÅ MEDLEMSMØTE PÅ HUGULIA FJELLSTUE: MANDAG 20/3-89 KL. 1600 ELLER SKJÆRTORSDAG 23/3-89 KL. 1600 FOR NÆRMERE

Detaljer

TURITRØEN HYTTEVEL v kl Ved grana med postkasse HH

TURITRØEN HYTTEVEL v kl Ved grana med postkasse HH TURITRØEN HYTTEVEL Arki v Møtetype Årsmøte 2013 Nr. 1 Tid, sted 30.03.12 kl 12.00 Ved grana med postkasse Tilstede/ representant for hyttene. Ikke til stede hytte nr Nest e årsm. 2014 3 Sandli 5 Fagerbakke

Detaljer

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30.

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Antall fremmøtte stemmeberettigede: 35, samt 1 med fullmakt. Styrets formann

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10 16 medlemmer frammøtt Formann Einar Hansen åpnet møtet, og foreslo Carl Åke Karlsson til ordstyrer.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Leder Ivar Arntsen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Referat fra generalforsamlingen 2008, avholdt torsdag 26. februar 2009 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Referat fra generalforsamlingen 2008, avholdt torsdag 26. februar 2009 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2008, avholdt torsdag 26. februar 2009 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å undertegne protokollen

Detaljer

Bevertning-kaffe og kaker

Bevertning-kaffe og kaker INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 I VARDE VEL Det innkalles med dette til årsmøte onsdag 12. februar 2014 kl. 19.00. Sted: Fjord- og Fjellhytter, Svanholmen 19, 4313 Sandnes (PÅ FORUS) 1. PRESENTSJON AV FJORD-og

Detaljer

Generalforsamlingsreferat 2006

Generalforsamlingsreferat 2006 Generalforsamlingsreferat 2006 i BRF INSEKTEN 27 mai 2006. Sted: Cafe Holmen 1 SAK nr.1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN. Styreformann Per Andrèn ønsket velkommen. Holdt en kort velkomsttale på vegne av styret.

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2006 avholdt tirdag 6. februar 2007 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1109 Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2016 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2012 på Nissenatthuset i Gamlebyen torsdag 29.mars. Møtet ble satt kl. 18:30 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen, som

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat fra årsmøte. avholdt i. VEGGLI Fjellkirke

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat fra årsmøte. avholdt i. VEGGLI Fjellkirke Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening 2012. Referat fra årsmøte avholdt i VEGGLI Fjellkirke LØRDAG 25. FEBRUAR 2012 KL. 1600. ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2012 2.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika SAKSLISTE: 1. GODKJENNING AV INNKALLING 2. KONSTITUERING 3. ÅRSBERETNING FOR PERIODEN

Detaljer

Høvringen porten til Rondane

Høvringen porten til Rondane INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR HØVRINGEN VEL TID: ONSDAG 12. APRIL 2017, KL 19:00 STED: STEINFJOSET/ØIGARDSETER Høvringen porten til Rondane Alle medlemmer i Høvringen vel ønskes velkommen til årsmøtet

Detaljer

2012/13 Pigg- og piggfrie vinterdekk til MC, Moped og Scooter

2012/13 Pigg- og piggfrie vinterdekk til MC, Moped og Scooter VINTERDEKK 2012/13 Pigg- og piggfrie vinterdekk til MC, Moped og Scooter S P S - Størst på reservedeler & rekvisita til MC/Moped!! Til våre vinterdekk forhandlere Dekk og Slanger 15.08.12 Skedsmokorset

Detaljer