GODT NYTT ÅR! Godt nytt år i Hugulia? Organ for Hugulia Velforening. Årsmøte med doløsninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODT NYTT ÅR! Godt nytt år i Hugulia? Organ for Hugulia Velforening. Årsmøte med doløsninger"

Transkript

1 Organ for Hugulia Velforening ÅRGANG 22 NR FORMANNEN HAR ORDET: Godt nytt år i Hugulia? Å feire nyttår i Hugulia har blitt en hyggelig tradisjon for oss. Vanligvis har nyttårshelgen blitt brukt til å merke skiløypene og kjøre løyper for første gang i sesongen, slik ble også denne nyttårshelgen. Det ligger cm snø i hytteområdet, løypa innover Elgsmyra og ned til Slåtten Seter er bra, men innover på fjellet hadde snøen blåst bort så det var umulig å merke disse løypene. Vi har også i år fått til en samarbeidsavtale med Røde Kors hvor de skal ha ansvaret for løypekjøringen bortsett fra to helger fram til etter påske. Det er vi som administrerer avtalen, men Hugulia Fjellstue og Velforeningen Slåtten Seter er også likeverdige bidragsytere. Kommunen bidrar også litt med oppkjøring av ca. 10 km løype i perioden 15. februar til etter påske. Vi vil fram til vinterferien begrense løypekjøringen innover på fjellet. Vi vil kjøre en runde og ta med turen nedom Slåtten Seter, men prioritere nærområdet rundt Hugulia og prøve å kjøre Seterrunden som går ut fra Fjellstua og innover langs veien, en hyggelig skitur når været ikke er det beste. Erfaringene fra tidligere år sier at å kjøre opp løyper innover på fjellet tidlig på året er til liten nytte. Løypene blåser så raskt igjen at nærmest ingen får glede av jobben som blir gjort. Derfor blir det mer satsing på løypekjøring der vi kan ha glede av det på tidligvinteren. Årsmøte med doløsninger Vi kan se tilbake på en hyggelig og rolig generalforsamling. Uendret kontingent, gjenvalg og forståelse for at den harde vinteren skapte noen problemer for enkelte pumpehus og for veiene et par steder, er en kort oppsummering fra møtet. Det var hyggelig mange med på årets møte, hele 62 hytter var representert. Grunnen til at så mange kom må være muligheten vi fikk til å bli informert om doløsninger. Fristen for å avvikle bøtteordningen som vi har satt oss til nærmer seg. Som vanlig når Rolf Rollheim får ansvar for noe så hadde han lagt ned mye arbeid og fått leverandører til å stille ut og fortelle om sine løsninger. De økonomiske tilbudene finner du i denne Hugustubben. Du som ikke var tilstede får også vedlagt brosjyremateriell. De gode tilbudene vi nå har fått, er avhengig av at en fra velforeningen blir kontaktperson. Derfor ber vi om at alle forespørsler angående bestilling, leveranse etc. går til Rolf Rollheim, Maries vei 18 A, 1322 Høvik. Tlf , mobil eller på faks GODT NYTT ÅR!

2

3 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING FOR HUGULIA VELFORENING kl SAK 1 - ÅPNING Formann, Lars Lie, åpnet Generalforsamlingen for Det ble stilt spørsmål om Generalforsamlingen var lovlig innkalt. Ingen kommentarer ble gitt, og Generalforsamlingen for 1996 ble derfor lovlig satt. Lars Lie ga en kort redegjørelse for driften av hyttefeltet gjennom årtets løp, og framla at vaktmesterens jobb-/arbeidsinnstruks nå bl. a. var blitt mer presisert. SAK 2 - VALG AV: DIRIGENT - REFERENT - TO TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN Som dirigent ble valgt: Torvald Valland Som referent ble valgt: Trond Melvold Som to til å undertegne protokollen ble valgt: Stian Møller og Kjell Nvenget SAK 3 - STYRETS ÅRSBERETNING Følgende kommentarer ble framsatt til årsberetningen: Under pkt. 1 -Styrer og utvalg. Driftsansvarlig: Jon SchrøderDNP (2 år) - DNP. DNP rettes til NPF. gjelder også punktet om kontaktutvalg med Hugulia Fjellstue. Under pkt. 6 - Økonomi Det ble stilt spørsmål om hvor og når et nytt pumpehus blir oppført. Det ble henvist til at saken er satt opp som eget punkt på Generalforsamlingen. Årsberetningen ble godkjent med ovenstående merknader og spørsmål.

4 SAK 4 - REGNSKAP FOR 1995/1996 Dag-Amund Lie redegjorde for regnskap og budsjett. Stian Møller (809): spørsmål om hva som ligger i posten: diverse inntekter. Dag-Amund Lie: her ligger betaling for tjenester vaktmester har utført, og deling av utgifter til snøscooter. Åse Nyenget (512): spørsmål om hva som ligger i posten: renovasjon. Dag-Amund Lie: her ligger innkjøp av sanitærvæske for forrige år. Revisjonsberetningen ble lest opp for Generalforsamlingen. Regnskapet ble deretter godkjent av Generalforsamlingen med ovenstående spørsmål og kommentarer. SAK 5 - INNKOMNE FORSLAG Lars Lie redegjorde for bakgrunn for styrets forslag om å bygge pumpehus i 7'er-feltet. Pumpehuset blir oppført neste sommer (1997) og plassert ved bekken inne på 7'er-feltet. Forslaget ble vedtatt av Generalforsamlingen ved akklamasjon. SAK 6 - BUDSJETT/KONTINGENT FOR 1996/1997. Forslag til kontingent: kr ,- (uendret). Veibrukere: kr, 1.300,- (50% av driftskontingentet). Budsjettet og kontingenten ble godkjent av Generalforsamlingen. SAK 7 - VALG Rolf Rollheim (603) redegjorde for valgkomiteens innstilling. Det sittende styret og utvalg foreslås gjenvalgt. Bjørn Bakka (612) og Jon Bjerke (505) + Egil Nyhus fra Gjøvik Røde Kors foreslås til ny Påskerennkomite. Johannes Nordsveen (veibruker) foreslo at det skulle tas kr. 40,- i startkontingent i påskeskirennet mot at Gjøvik Røde Kors overtar ansvaret for arrangementet. Stian Møller (809) mente at skirennet fortsatt burde være gratis. Lars Lie (614) forslo at styret i velforeningen blir koordinator for arrangementet og forhandler sammen med Bjørn Bakka og Jon Bjerke med Gjøvik Røde Kors om eventuell pris på arrangementet til neste år.

5 Som ny valgkomite ble foreslått: Stian Møller (809) Thorvald Valland (411) Rolf Rollheim (603) Det sittende styret, utvalg, påskerennkomite og valgkomite ble valgt enstemmig av Generalforsamlingen. SAK 8 - TID OG STED FOR NESTE GENERALFORSAMLING Det ble foreslått å legge generalforsamling i 1997 til lørdag 6. september. Forslaget ble enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen Det var 62 hytteeiere/veibrukere representert på Generalforsamlingen. Lars Lie takket for tilliten på vegne av det nyvalgte styret. Generalforsamlingen for 1996 ble formelt avsluttet kl Stian Møller o

6 STYRET 1996/97 Formann Nestformann Driftsansvar Kasserer Sekretær Redaktør Lars Lie Haukeveien 2B, 1340 Bekkestua Bjørn Bakka Langbølgen 50,1150 Oslo Jon Schrøder Nordlifaret 22,1473 Skårer Dag-Amund Lie Vestliveien 1C, 1415 Oppegård Trond Melvold Bergljots vei 11C, 0575 Oslo Olav Furdal Torstadskogen 45B, 1364 Hvalstad Hytte Tlf.arb. Tlf. privat mobil mobil OK mobil vararep. Arild Valle Linjeveien 74B, 1087 Oslo 2. vararep. Trygve Ollendorff Finstadåsen 9,1475 Finstadjordet mobil mobil Vaktmester med ekstraservice Vår vaktmester Odd Harald Bergli er innstilt på å påta seg ekstraoppdrag. Han kan utføre snømåking, maling/beising, oppkjøring av ved og andre oppdrag som du ønsker utført. Hvis du har et oppdrag, så ring og spør om Odd Harald kan påta seg det. Du treffer ham på telefon mobil Prisliste Oppkjøring med snøscotter/opptråkking med truger av vei til hytta + påsetting av/opptenning i ovner: Making av hyttetak, størrelse inntil 60 m2: Making av hyttetak, størrelse over 60 m2: Varekjøring (i første rekke i forbindelse med vinterferie og påske, men også ellers dersom det er mulig å gjennomføre): Ved ekstra mye snø må Odd Harald beregne seg et visst pristillegg. Oppgjør skjer direkte med Odd Harald. Adressen er 2880 Nord-Torpa. kr 50,00 kr 400,00 kr 500,00 kr 200,00

7 NB! VIKTIG MELDING utskifting av HYTTETOALETTER Som alle vet skal eksisterende dobøttesystem avvikles innen utgangen av De som var tilstede på årets generalforsamling på Hugulia (og det var gledelig mange) fikk orientering om og demonstrasjon av toalettsystemene som for medlemmene vil være de beste både hva pris, kvalitet og ikke minst kapasitet angår. Undertegnede har foretatt en omfattende undersøkelse av mulige samarbeidspartnere. Disse er oppsøkt og ført forhandlinger med. Det er valgt ut 2 leverandører: Grønset Plast A/S på Oppdal og Vera Miljø i Sandefjord. Begge har en rekke forskjellige modeller med forskjellig kapasitet, som medlemmene kan velge mellom. Begge er de 2 ledende leverandører på dette området i Norge, og begge er de som har lengst og bredest erfaring i dette markedet. Dette bør være viktige momenter og kriterier for medlemmene for nettopp å velge sin løsning blant alle disse alternativene som Grønset og Vera tilbyr. Ingen av medlemmene er tvunget til å velge blant disse alternativer, den enkelte står fritt til å velge andre produsenter, MEN: det vil sannsynhgvis være uklokt! Undertegnede har brukt mye tid og arbeid for å fa frem de beste tilbud til medlemmene, og på samme måten som prisen på hyttetomten vi "alle" kjøpte for noen år siden var avhengig av hvor mange som kjøpte (det gikk jo meget bra) så blir prisen på toalettene også billigere jo flere som velger fritt fra alle de mulighetene som Grønset og Vera tilbyr. Så her kan alle hjelpe hverandre til det beste og billigste kjøpet ved å konsentrere oss om disse 2 produsenter. I tillegg kan vann og dusj-systemer også bestilles til de samme rabatter som oppnås på toalettene. Så her får vi mange muligheter og mange fordeler. Dusj på hytta gir oppholdet en ny dimensjon, og undertegnede og andre som har hatt dette i mange år kan bare sterkt anbefale det!

8 Det følger videre her prislister fra produsentene med bestillingskolonne hvor medlemmene kan krysse av for hvilket toalett og utstyr som ønskes. Priseksempler i forhold til antall kjøp følger også her, og det bør der klart fremgå hvilket kjempetilbud vi har fått hvis vi samler oss om disse 2 produsenter. OBS! VÆR KLAR OVER AT UTSALGPRISENE PÅ BESTILLINGSLISTENE ER GRUNNPRISER FØR RABATTENE TREKKES! NB! NB! NB! Det er en fomtsetning fra produsentene at alle bestillinger kanaliseres gjennom Velforeningen. Dette reduserer arbeidsmengde og tid for produsentene og dette gjenspeiles derfor i prisene vi har fått. Ved å koordinere og samle bestillingene vil vi også kunne slippe fraktutgifter. Vi får det da fraktfritt frem til "hytta" eller så langt man kan kjøre med bil. (Fra veg kan jo f.eks. vår vaktmester hjelpe videre) Undertegnede ble av Generalforsamlingen spurt om å ta på seg denne jobben med å koordinere bestillingene. Derfor skal alle bestillinger og spørsmål sendes til Trettes til): ROLF ROLLHEIM MARIES VEI 18 A 1322 HØVIK Tlf: , Fax: , Mobil: Prisene i tilbudet står fast frem til august 1997, så alle burde ha bestemt seg for type i god tid før da. Den enkelte bør også gi meg et innspill om ønsket tid for levering, slik at jeg får samlet min. 10 enheter på hver forsendelse, som igjen gir gratis frakt! Alle som var tilstede på Generalforsamlingen skulle ha fått med seg brosjyrer fra både Grønset og Vera som detaljert forteller om alle modeller. Hvis noen ikke fikk med seg brosjyrer fra Huguliga, så gi meg beskjed, så skal jeg sende det (Jeg sitter på et lite reservelager av brosjyrer) Alle som ikke var på Generalforsamlingen får tilsendt brosjyrer her sammen med Hugustubben. Rolf Rollheim

9 Grønset Plast As Industriområdet, 7340 OPPDAL A//? va/z PRISLISTE 1. MARS 1996 VEIL. UTSALGSPRISER Te/«Ar tu/k*'*/: MULDQ INKL. MVA. MULDOG ,- MULDOG ,- MULDOG ,- MULDOG ,- MULDO G ,- MULDO G ,- MULDO G ,- MULDO G ,- RØRHATT4" enkel, plast 150,- LUFTERØR 110 mm, plast, 3,5m 200,- TAKBESLAG FOR PAPPTAK 250,- TAKBESLAG FOR PLATETAK 300,-.TAK BES LAG FOR TAKSTEIN 450,- MULDO BC-I kompl. ni/skammcl, ror, tnkhntt ,- MULDO CL-2 kompl. m/ror, uedløp, tnkhntt ,- BARKMJØL sekk å 25 liter tørket furubark 85,- FERTOSAN pakning a 250 gram 45,- EKSTRAUTSTYR TIL MULDO: SKJØTERING 20cni (il G-4, G-5, G-6, G-7, G-8 200,- SKJØTERING 40 cm til G-4, G-5, G-6, G-7, G-8 250,- BIOVIFTE 1.490,-.VARMEKABEL selvregulerende, lengde 300cni 1.690,- PVC-SLANGE m/kobling, slange loocni 150,- VARMESETE TIL MULDO 159,- ROTERENDE AVTREKKS VENTIL viudvifte, Plastron 1.590,- " BØTTE I TRE for Barkmjol 240,- * ØSE I TRE for Barkmjol 80,- ALLE PRISER INKL. MOMS FRITT LEVERT OPPDAL A/:. Tkn&r;' BfSTtLL/AJéir Åryss av Cx) e//e //w. /9. i

10 NB! På alle toalettene til Grønset Plast A/S vil rabattene følge samme mønster som i vedlagte 3 eksempler som viser nettopriser og rabatter på: MULDO G.8 MULDO G.6 MULDO BC-1

11 Grønset Plast A/S TILBUD TIL HUGULIA VELFORENING: MULDO G.8 m/l.kammer ' kr 4.900,- kr 4.900,- Rørhatt " 150,- " 150,- Lufterør " 200,- " 200,- Takbeslag for papp-tak " Altl: Alt.2: LISTEPRIS kr 5.500,- kr 5.500,- Biovifte " 1.100,- Varmekabel " LISTEPRIS kr kr 8.290,- Ved enkeltuttak-15% rabatt kr 4.675,- kr 7.046,- + frakt " 780,- " 780,- + 3 sekker barkmjøl å 85,- " 255,- " 255,- +1 stk øse' i tre å 80, Nettopris alt. 1: kr kr Besparelse kr 825,- kr 1.244,- Rabatt 12.5% 13.2% Ved samlet bestilling og forsendelse av min. 10 stk.: Grunnpris kr kr % rabatt kr 4.400,- kr 6.944, frakt (kr 780,-) " 0,- " 0,- 3 sekker barkmjøl å 85,- (255,-) " 0,- " 0,- 1 stk øse i tre å 80,- " 0 - " 0,- Nettopris alt.2: kr kr Besparelse Rabatt kr 2.215,- 33.5% kr 2.851,- 30.3%

12 Grønset Plast A/S Tidsrom: TILBUD TIL HUGULIA VELFORENING: MULDO G.6 m/2 kammer Rørhatt Lufterør Takbeslag for papptak Alt.1: Alt.2: Listepris Biovifte Varmekabel Listepris kr 5.300,- kr 5.300,- 150,- " 150,- " 200,- " 200,- " " kr 5.900,- kr 5.900,- " 1.100,- " kr kr % ved enkeltuttak (sentralt bestilt) kr 5.015,- kr 7.386,- + frakt " 780,- " 780,- + 3 sekker barkmjøl å 85,- " 255,- " 255,- + 1 stk øse i tre å 80,- kr 80.- kr 80.- Nettopris alt. 1: kr kr Besparelse kr 855,- kr 1.304,- Rabatt 12.6% 13.3% Ved samlet bestilling og forsendelse av min. 10 stk: Grunnpris kr kr % rabatt kr 4.720,- kr 6.952,- frakt (kr 780,-) " 0,- " 0,- 3 sekker barkmjøl å 85,- (255,-) " 0,- " 0,- 1 stk øse i tre å 80,- ^ 0^ ^ 0^ Nettopris alt.2: # kr kr Besparelse kr 2.295,- kr 2.853,- Rabatt 32.7% 29.1%

13 Grønset Plast A/S Tidsrom: TILBUD TIL HUGULIA VELFORENING: Muldo BC-1 kompl. m/skammel, rør og takhatt kr ,- kr ,- Biovifte " 1.490,- Varmekabel kr Listepris: kr kr Altl: Ved enkelt uttak -15% rabatt + frakt 3 sekker barkmjøl å 85,- 1 øse av tre å 80,- Nettopris alt. 1 : Besparelse Rabatt kr 9.690,- kr ,- " 1.360,- " 1.360,- 255,- " 255, kr kr kr 1.710,- kr 2.187, % 13.4% Alt.2: Ved samlet bestilling og forsendelse av min 10 stk.: Grunnpris kr kr % rabatt kr 9.120,- kr ,- frakt (kr 1360,-) 0,- 0,- 3 sekker barkmjøl å 85,- (255,-) 0,- 0,- 1 øse av tre å 80, Nettopris alt.2: kr kr Besparelse kr 3.975,- kr 4.611,- Rabatt 30.3% 28.3%

14 NB! * Betalingsbetingelser : Netto pr. 30 dg. * M.V.A. er inkludert i prisene. Grønset Plast A/S, forutsetninger: * Krav til bestilling av 10 stk. for å få størst rabatt, betyr ikke nødvendigvis 10 like typer, men 10 stk. tilsammen av det utvalget produsenten tilbyr. * Det forutsettes håndtering, koordinering, kontakt og bestilling fra en person i Hugulia Velforening vis å vis produsent. * Utleveringssted: Hugulia * Faktura sendes Hugulia Velforening v/ med påskrift om navn, hyttenr., type toalett og utstyr i.h.h. til den enkeltes ønske. * Hugulia Velforening v/ sender fakturaen videre til den enkelte hytteeier, som da etter at varene er levert på Hugulia, har 30 dagers frist på å betale regningen. (Ferdig utfylt bankgiro direkte til produsenten) * Konfidensiell behandling av tilbudet.

15 Va/w ff/uti */s S*AJQ J J0&& Ark1 '/pvaj i Varenr ' Snurredassen Navn Snurredass Lav u/strøm, u/stol Snurredass Lav m/strøm, u/stol Snurredass Hytte u/strøm, u/stol Snurredass Hytte m/strøm, u/stol \ Snurredass Bolig u/strøm, u/stol Snurredass Bolig m/strøm, u/stol Utsalgspris ~ ~ BESTILLINGSLISTE '71/: Jass! Vera toalettstol Waterless stol for Snurredass Porselen separasjonsstol Toga Varenr. INavn ; Toga Pioner u/strøm jtoga Pioner m/strøm jtoga Epoke u/strøm ! foga Epoke m/strøm [Toga 50 u/strøm {Toga 50 m/strøm Toga 75 u/strøm Toga 75 m/strøm Toga Lux u/strøm Toga Lux m/strøm Toga 2000ji/sjrøm, u/stol Toga 2000 m/strøm, u/stol Utsalgspris " Vifter Varenr. ;Navn V vifte V vifte J220V vifte for Waterless-system Vind vifte 110 mm Vind-vifte 160 mm 'Vifte påmontert lokk 220 V Varmekabel for lufterør -1- I - Utsalgspris <ØAJSJT T A \/&e/ajés T/ > *. ftéasa.g' -/IT&A> $ AS/? S tt /C /px S T/L JJje é?7 //co/3

16 \ / b m Mi Uff ff/s Ark1 ///ti/a/: Hyttedusj Varenr. jnavn Linco 80*80 forheng/fotpumpe Linco 70*70 forheng/fotpumpe jlinco 80*80 skyvedør/fotpumpe Linco 70*70 skyvedør/fotpumpe Vera 80*80 m/skyvedør Vera 70*70 m/skyvedør Utsalgspris BESTILLINGSLISTE Tlf. p/eiifj?t Spesialpakke m/fotpumpe Vera vann-systemer Varenr Navn j Vannvarmer 150 ltr Vannvarmer 60 ltr Gassvannvarmer Hyttepumpe 220V Hyttepumpe 12V (Fotpumpe Vannbeholder 33 ltr Vannbeholder 200 ltr : Servant m/skap Løs servant Håndpumpe Veggpumpe Installasjonspakke Utsalgspris 6J Varenr. Navn Filtercisterne 400 ltr \Filtercisterne 600 ltr Filtercisterne 1200 ltr Cisterne 1200 ltr, flat GUP cisterne 3000 ltr GUP cisterne 6000 ltr Brønnring 0600 Vanncisterner/Brønnringer Utsalgspris f^y.aje é>~?-//do/3 Side 2 /J22 /føyva:

17 Vera Miljø A/S Tidsrom: TILBUD TIL HUGULIA VELFORENING: TOGA PIONER m/strøm komplett Altl: Ved "enkeltbestilling"-10% kr 6.531,- + frakt " Nettoprisalt.1 : kr 7.031,- Besparelse kr 726,- Rabatt 9.3% kr (Listepris) Alt.2: Ved bestilling (samlet) av min 10 stk.: Grunnpris kr 7.257,- -15% rabatt kr 6.168,- frakt (kr 500,-) " Nettopris alt.2: kr Besparelse kr 1.589,- Rabatt 20.5% Alt.3: Ved totalt 50 enheter bestilt -5% bonus kr 308,- Nettopris Alt.3: kr Besparelse totalt ka hatt kr 1.897,- 24.4%

18 Vera Miljø A/S Tidsrom: TILBUD TIL HUGULIA VELFORENING: TOGA 50 m/strøm komplett Listepris kr Altl: Ved "enkeltbestilling" -10% kr 9.312,- + frakt " Nettoprisalt.1 : kr Besparelse kr 1.035,- Rabatt 9.5% Alt.2: Ved samlet bestilling av min 10 stk. Grunnpris kr % rabatt kr 8.795,- frakt (kr 500,-) 0,- Nettopris alt.2: kr 8.795,- Besparelse kr 1.552,- Rabatt 14.3% Alt.3: Ved totalt 50 enheter bestilt -5% bonus kr 439,- Nettopris Alt.3: kr Bespa reise totalt Rabatt kr 1.992,- 18.3%

19 Vera Miliø A/S Tidsrom: TILBUD TIL HUGULIA VELFORENING: SNURREDASSEN hytte m/strøm u/stol kr ,- kr ,- Toalettstol " 2.875,- Waterless toalett stol kr Listepris: kr kr Altl: Ved enkelt bestilling-10% + frakt (kr 500,-) kr , kr ,- " 500,- Nettoprisalt.l : kr kr ,- Besparelse kr 1.921,- kr 2.125,- Rabatt 9.7% 9.8% Alt.2: Ved samlet bestilling av min 10 stk.: Grunnpris -15% rabatt frakt (kr 500,-) Nettopris alt.2: Besparelse Rabatt kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- z o^ c: o^ kr ,- kr kr 3.381,- 17.2% kr 3.688,- 16.9% Alt.3: Ved totalt 50 enheter bestilt: -5% bonus kr 816,- kr 903,- Nettopris alt.3: kr kr ,- Besparelse Rabatt kr 4.197,- kr 4.591,- 21.3% 21.1%

20 NB! Hvis det blir bestilt 50 toalett-enheter fra Vera^s utvalg som gir 5% bonus (se priseksempler), gis det også 5% bonus på dusj + annet utstyr fra Vera. Uansett kvantum! Vera Miljø A/S Tidsrom: Tilbud til Hugulia Velfor.: Linco hvttedusi m/forheng m/skyvedør 80 x 80 cm (70x70 cm) + fotpumpe + fotpumpe kr kr Alt 1. Ved "enkelt uttak" -10% + frakt kr 4.739,- " kr 5.369,- " Nettopris alt. 1 kr kr Alt. 2. Ved samlet bestilling av min. 10 stk. Grunnpris kr kr 5.966,- -15% rabatt ' kr 4.476,- kr 5.071,- frakt (kr 500,-) Z ^ 0^ Nettopris alt. 2. kr kr Besparelse kr 1.290,- kr 1.395,- Rabatt 22.3% 21.5% Alt. 3. Ved totalt 50 do/dusjenheter bestilt: -5% bonus kr 224,- kr 254,- Besparelse totalt kr kr Rabatt 26.2 % 25.5 %

21 NB! * Betalingsbetingelser: Netto pr. 30 dg. M.V.A. er inkludert i prisen. VERA^s forutsetninger. * En kontaktperson i Hugulia Velforening * Bestilling fra en adresse * Utleveringssted: Hugulia * Faktura blir sendt Hugulia Velforening v/ med påskrift om navn, hyttenr., type toalett og utstyr i h.h. til den enkeltes ønske. * Hugulia Velforening v/ sender fakturaen videre til den enkelte hytteeier, som da etter at varene er levert på Hugulia, har 30 dagers frist på å betale regningen. (Ferdig utfylt bankgiro direkte til produsenten) * Konfidensiell behandling av tilbudet!

22 VI ØNSKER VELKOMMEN til en hyggelig handel Vi fører dagligvarer. Skulle du trenge bensin eller gass fører vi også dette i forretningens åpningstid. Åpningstider: mandag-torsdag kl fredag kl lørdag kl Vi bringer varer etter avtale. Ulsaker & Nilsen A/S Alf Nilsen og Asta Ulsaker 2880 NORD-TORPA Telefon Telefaks BYGGEPLANER? Skal du bygge på hytta, eller har du byggeplaner på hjemstedet, da har du selvfølgelig behov for materialer. Vi har alle slag, alle dimensjoner, høvlet og uhøvlet, også dypimpregnerte. Kontakt oss for pristilbud. Du finner neppe noe gunstigere. Er det snakk om levering av noe omfang leverer vi fraktfritt i sentrale deler av Østlandet. Torpa Sag 2880 Nord-Torpa Tlf

^ Bygge og Sewceorga/i

^ Bygge og Sewceorga/i Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven

Detaljer

Delta ipåskefestivalen! Se siste side.

Delta ipåskefestivalen! Se siste side. FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! Vi står foran en ny forhåpentlig solfylt påske. Påske betyr mange besøkende i vårt kjære Huguliaområde, og det igjen betyr at vi må ta ekstra hensyn til

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

De av dere som ønsker å være med på en mer organisert trim, kan være med Edward Stolba. Program for trimuken er inntatt i Hugustubben.

De av dere som ønsker å være med på en mer organisert trim, kan være med Edward Stolba. Program for trimuken er inntatt i Hugustubben. .-mn n Atter noen uker er gått og v i står foran en ny f e r i e t i d. Været de s i s t e dagene har vært bra, så det er bare å håpe på at det v i l fortsette. Jeg minner om vårt påskeskirenn som v i

Detaljer

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel w mf Redaktørens hjørne Julen nærmer seg og noen har kanskje tenkt å feire den på fjellet. Det er blitt vanligere de siste årene å både feire jul og nyttår på fjellet. Årsaken til dette kan være så mangt.

Detaljer

PA HUGULIA FJELLSTUE - LØRDAG 12. SEPTEMBER 1387 KL. 16.00. Åpning. Valg av dirigent ref erent. Regnskap 1985/87. Budsjett/kontingent 1987/83

PA HUGULIA FJELLSTUE - LØRDAG 12. SEPTEMBER 1387 KL. 16.00. Åpning. Valg av dirigent ref erent. Regnskap 1985/87. Budsjett/kontingent 1987/83 Organfor Hugulfa Velforening Ar! SANG 11 Det innkalles til GENERALFORSAMLING PA HUGULIA FJELLSTUE - LØRDAG 12. SEPTEMBER 1387 KL. 16.00 DAGSORDEN: Åpning Valg av dirigent ref erent to til å underskrive

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 30 - NR. 4 2007 God jul og godt nytt år! s.8 s.10-11 Ordføreren Vertshuset Ny løypelegger s.20 Lederen Vi må ta vare på dugnadsånden i Hugulia Vi kan se tilbake på

Detaljer

GODT NYTT ÅR KONTINGENT 2006 ÅRSMØTE CSMKN 2006. Nr 12 Januar 2006 Årgang 4 Side 1

GODT NYTT ÅR KONTINGENT 2006 ÅRSMØTE CSMKN 2006. Nr 12 Januar 2006 Årgang 4 Side 1 Nr 12 Januar 2006 Årgang 4 Side 1 GODT NYTT ÅR Godt nytt år til dere alle et nytt år med nye muligheter. Håper dere har hatt en rolig og avslappende romjul. riksgrensen i år enn i fjor. Så skal man ha

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER - MØT OPP

GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER - MØT OPP O r g a n f o r H u g u l i a v e l f o r e n i n g ÅRGANG 32 - NR. 2 2008 www.huguliavel.no Les om Lands Museum på side 12 Synnfjell Utvikling, Anne Sofie Askvig - se side 4 GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern. Nr. 95 JUnI 2009 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innhold: Løypenettet rakner s. 6 Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.no Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009 Se: www.birkebeinern.no

Detaljer

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Na er del julaften og 17. Mai for oss med hytte pa Hugulia. Det er den tiden pa aret de aller fleste hyttene er fulle. Og hva er det som gjør at vi gar mann av huse for å tilbringe påsken på fjellet? Det

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

FORENINGEN TIL USTAOSET VEL

FORENINGEN TIL USTAOSET VEL FORENINGEN TIL USTAOSET VEL PÅSKESIRKULÆRET 2009 Til medlemmene 1.0 Referat fra Årsmøte 2008. Protokoll fra Årsmøte i Ustaosets Vel 2008 Årsmøte i Velet ble avhold på Grendehuset kl. 16.00 lørdag 9. august

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 38 - VINTER 2015

Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 38 - VINTER 2015 Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 38 - VINTER 2015 Bonderomantikk, sånn var det før i tida. I bakgrunnen badstue og smia langs bilveien vår til Hugulia. Møt familien Berg på Røste gård. REDAKTØRENS

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Vinteren er et faktum i år også

Vinteren er et faktum i år også LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Vinteren er et faktum i år også N Og vi var i år som tidligere år akkurat like uforberedt. Det ble klaget på brøyting, og snømengde allerede før brøytemannskapene

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer