Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Sak 03 Revidert regnskap for 2014 Sak 04 Årsrapport 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Sak 03 Revidert regnskap for 2014 Sak 04 Årsrapport 2014"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING Bjerkebæk, Lillehammer 30. april SAKSLISTE Sak 01 Sak 02 Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Sak 03 Revidert regnskap for 2014 Sak 04 Årsrapport 2014 Sak 05 Sak 06 Vedtekter Strategi Sak 07 Handlingsplan 2015 Sak 08 Økonomi 2015 Sak 09 Sak 10 Sak 11 A. Orienteringssak om årsbudsjett 2015 B. Fastsettelse av medlemskontingent C. Forslag til styrets honorar Valg av nytt styre og valgkomité Innkomne forslag Arrangør neste års generalforsamling Vi minner om vedtektenes 4, pkt. 1 - som fastslår at nettverksmedlemmenes ordførere utgjør generalforsamlingen. Ordførere som er forhindret fra å delta må gi andre fullmakt til å delta på generalforsamlingen. Velkommen til generalforsamlingen i Sunne kommuner vi ser frem til å treffe deg i Lillehammer! Oslo,

2 SAKSLISTE - BESKRIVELSER OG FORSLAG TIL VEDTAK Sak 01 Valg av møteleder og referent Valg av møteleder og referent foretas når generalforsamling settes. Sak 02 Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Valg av personer til å undertegne protokollen foretas når generalforsamlingen settes. Sak 03 Revidert regnskap for 2014 Årsregnskap 2014 vedlegges med revisors beretning. Revidert regnskap for Sunne kommuner 2014 godkjennes. Sak 04 Årsrapport 2014 Årsrapport vedlegges. Årsrapporten deles ut i trykket versjon til generalforsamlingens delegater. Årsrapport for Sunne kommuner 2014 godkjennes. Sak 05 Vedtekter Vedlagt er både gjeldende vedtekter og forslag til nye vedtekter for Sunne kommuner WHOs norske nettverk. Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av 5-årsstrategi og øvrig planverk ble det oppdaget en viss inkonsistens mellom de ulike dokumentene som er utarbeidet i nettverket. Det ble også ansett som nødvendig å foreta en språklig og strukturell gjennomgang av vedtektene. Under følger en redegjørelse av hoved endringene i det nye forslaget: 1. Språklige justeringer I forslag til nye vedtekter er det foretatt en del språklige justeringer. For eksempel er sakspapirer erstattet med saksdokumenter, webside med nettsider etc. 2. Opplysninger i Brønnøysundregisteret I de gamle vedtektene stod det at nettverket er registrert med daglig leders navn. Dette er nå korrigert med riktige opplysninger.

3 4. Fylkeskommuner I de gamle vedtektene omtales Sunne kommuners medlemmer konsekvent som medlemskommuner, og politisk organ som kommunestyre/formannskap. I forslag til nye vedtekter er dette endret, slik at fylkeskommuner også benevnes, i tillegg til fylkesutvalg og fylkesting. 4. Kriterier innbakt i vedtekter Kriteriene er innbakt i vedtektene, i tråd med vanlig organisasjonspraksis. 5. Endring av formålsparagraf Formålsparagrafen foreslås endret, slik at denne er i samsvar med tidligere og nåværende strategi, samt formålsparagrafen til folkehelseloven. Tidligere formulering: Formålet med Sunne Kommuner er å styrke lokalt helsefremmende arbeid gjennom et forpliktende nettverkssamarbeid. Ny formulering: Formålet med Sunne kommuner er å bidra til nettverksmedlemmenes arbeid med samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Sunne kommuners vedtekter endres i tråd med fremlagt endringsforslag. Sak 06 Strategi Vedlagt er både gjeldende strategi og forslag til ny 5-årsstrategi. Styret ønsker et mer helhetlig planverk, og det er derfor utarbeidet forslag til en overordnet 5-årsstrategi for nettverket. Denne danner utgangspunkt for en årlig handlingsplan. Revidert strategi for Sunne kommuner godkjennes. Sak 07 Handlingsplan Vedlagt er handlingsplan for Handlingsplanen er utarbeidet i samsvar med forslaget til ny 5-årsstrategi. Handlingsplan for 2015 godkjennes.

4 Sak 08 Økonomi 2015 A. Orientering om årsbudsjett 2015 Vedlagt er årsbudsjett for I følge nettverkets vedtekter 5.5.1, er det styret i Sunne kommuner som vedtar nettverkets årsbudsjett. Styret finner det imidlertid riktig å informere generalforsamlingen om inneværende årsbudsjett, jf. vedtektene Årsbudsjett for Sunne kommuner 2015 tas til orientering. B. Fastsettelse medlemskontingent Medlemskontingenten ble sist indeksregulert i 2012, hvor man økte beregningstallet fra 1.5 til 1.67 (medlemmenes folketall x beregningstall), og hvor maksbeløpet for medlemskontingent ble økt med kr ,- til kr ,-. Styret foreslår å indeksregulere medlemskontingenten i tråd med nettverkets vedtekter, men å la maksbeløpene være uendret. Styret legger til grunn Deflator ved indeksregulering av gjeldende medlemskontingent. Pr. nå er den på ca. 3 %. Beregningstallet blir da I tillegg legges det frem en alternativ modell som er ment som et innspill til videre prosess med beregning av medlemskontingent. ALTERNATIV MODELL MED PRISKATEGORIER Kontingent = snittverdi for kategori (lavest + høyest sum/2) NB! Avrundet til hele tall Merk: For 1. kategori foreslås et minstebeløp Merk: Fra 50k+ populasjon foreslås maksbeløp Priskategori - Forslag kontingent populasjonsstørrelse innbyggere 5000 (minstebeløp) innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere (maksbeløp) Fylkeskommuner (automatisk maksbeløp) Gjeldende satser for medlemskontingent i Sunne kommuner indeksreguleres, i tråd med nettverkets vedtekter. C. Valgkomiteens forslag til styrets honorar

5 I følge gjeldende vedtekter er det valgkomiteen som kommer med forslag til honorar for styret. På fjorårets generalforsamling ble det ytret ønske om at dette ble oppført som egen sak på generalforsamlingen. Valgkomiteens forslag til styrehonorar: Gjeldende satser for styrehonorar: 1. Styreleder-vervet honoreres med kr ,- 2. Alle styremedlemmer honoreres med kr. 800,- per møte Nytt forslag: 1. Styreleder-vervet honoreres med kr ,- 2. Alle styremedlemmer honoreres med kr 4000,- Begrunnelse: Faste summer gir forutsigbarhet i økonomien for sekretariatet. Valgkomiteens forslag til nytt vedtak: «Sekretariatet fremmer forslag om styrehonorar, som må godkjennes før sak om budsjett på generalforsamlingen.» Begrunnelse: sekretariatet har bedre oversikt over økonomien og historikken enn valgkomiteen. Sak 9 Valg av styre og valgkomite Valgkomiteens innstilling legges frem her. Valgkomiteens forslag til styresammensetning: (Verv som er på valg er uthevet med FET SKRIFT) Leder: Ildri Eidem Løvaas (ordfører, Oppegård kommune) Ikke på valg Nestleder: Dina von Heimburg (folkehelsekoordinator Innherred samkommune) GJENVALG, 2 ÅR Ordinært medlem: Aud Hove (politiker, Oppland fylkeskommune) NY, 2 ÅR Ordinært medlem: Arne Gotteberg (kommuneoverlege, Volda/Ørsta kommune) (ikke på valg) Ordinært medlem: Kjell Hjelle (folkehelserådgiver, Nordland fylkeskommune) (ikke på valg) Varamedlem: Sturla Ditlefsen (folkehelsekoordinator/leder Barne- og familiesenter, Brønnøy kommune) GJENVALG, 1 ÅR Varamedlem: Helene Knudsen (politiker, Kristiansand kommune) GJENVALG, 1 ÅR Forslag til ny valgkomite:

6 Valgkomiteen har forstått det slik at styret tar seg av dette og ikke valgkomiteen. Sak 10 Innkomne forslag Ingen saker til generalforsamlingen kom inn innen fristen. Sak 11 Arrangør av generalforsamling 2016 Interesserte medlemmer bes melde dette inn i forkant av generalforsamlingen. Vedlegg: Revidert årsregnskap 2014 Årsrapport 2014 Gjeldende vedtekter Forslag til nye vedtekter Gjeldende strategi Forslag til ny 5-årsstrategi Handlingsplan 2015 Årsbudsjett 2015

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer

1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer 1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer Leilighet: Fornavn: Etternavn: Aksjer/stemmer: A-3H Randi/Arlstidis Søgnen/Kaloudis 17 A-3V Inger Johanne/Petter Andreas Rein/Larsen

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer