GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT!"

Transkript

1 FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! På ny er det tid for å ønske alle medlemmene god påske. Vi har hatt en spesielt snøfattig vinter i Hugulia forhåpentlig har snøværet dager før påsken reddet skiføret. Men vi satser på at det blir en god, hyggelig og solfylt påske i Hugulia. Hvis veiene skulle innby til aking eller skigåing så må vi minne om at dette er forbudt. Vi må alle samarbeide om at veiene våre blir et sted der det ikke skjer ulykker. Men den sene påsken kan også resultere i at veiene blir dårlig, da må vi henstille til å kjøre tidlig på dagen, og unngå ettermiddagskjøring hvis det er mulig. Når vi er i gang med formaninger må vi igjen ta med at BOMMEN SKAL ALLTID VÆRE LÅST. Det hadde vært fint om vi kunne ha skrytt av hverandre etter påske om hvor flinke vi var til å holde bommen låst. Bruk nærbutikken Alf-Ivar Nilsen har nå overtatt driften av nærbutikken vår. På side 2 har vi tatt med et skriv fra Asta Ulsaker og Alf. Nilsen som takker for mye hyggelig handel. Men nå står en ny generasjon klar til å overta. Alf-Ivar lover å kjøre fram det dere måtte ønske av varer til hytta, så det er ingen grunn til å overlesse bilen. Som dere ser er både og faks og telefon muligheter til å bestille varer. Så får vi håpe at dette unge initiativet sikrer oss butikk i fremtiden. Ny eiere på Huguliastua På ny har Hugulia Fjellstue byttet eiere. 11 vennefamilier har gått sammen om å kjøpe Fjellstua. De ser for seg at de skal ha sitt rekreasjonssted samtidig med at de vil arbeide for å leie bort til selskaper og ev. km-s/frnnasammenkomster. Det vil ikke bli holdt åpent til alle døgnets tider, og det må avtales hvis en ønsker å spise middag. Men de nye eierne ser verdien i at det legges til rette for aktiviteter i området og de overtar Fjellstuas økonomiske forpliktelser for løypeleggeren, vi får beholde postboksene våre, og de de eierne gis en mulighet til å benytte veisystemet som velforeningen vedlikeholder. Her er det klare signaler på positivt samarbeid med velforeningen. Slutt opp om skirennet påskeaften - Vær med på å lage stemning På ny håper vi på et hyggelig skirenn på påskeaften. Husk påmeldingsfristen skjærtorsdag klokken 18. Påmeldingsskjema på baksiden av Hugustubben. Det er hyggelig hvis du melder deg som medhjelper til rennleder Sidsel Paulsen (tlf ) på forhånd, men det går jo også bra hvis du sier JA - DET GJØR JEG GJERNE hvis du blir spurt i løpet av påskeuka. Forhåpentlig møter alle opp og bidrar til å lage god stemning i målområdet og ute i løypa.

2 ASS. FORRETNING Tlf. 61 II Nord-Toma Tlf Fax: a\\i'//. En hilsen t i l kunder nær og fjern. C/D < C a B O v- O < rø oi HH H WH Sg Ol rn ca tn o w H o ViftJ PM Som mange har hørt og allerede kjenner t i l vil det fra l.mars bli noen forandringer her vedr. forretningen og i denne forbindelse kan det væte mange ting som ligger oss på hjertet. tilbakeblikk og heri medregnet takkens ord. Bl.a. en historik - orientering noen Det er kjent at forretningen startet før krigen og således vært i drift i mange tiår - opplevd krisetid - krigstid- oppgangstid - jobbetid og dyrtid - og det kan være av interesse å se tilbake,men dette å skrive trenger tid og plass - må bare utstå t i l et tiltak i framtida. Forretningen ble flyttet opp t i l nybygg ved vegen i 1939 og holdt åpent der t i l Påske i 1977 da nåværende bygg stod ferdig for innflytting ; da med overgang t i l mere vanlig selvbetjening. I år 1949 den l.jan. var det et generasjonsskifte t i l oss noe yngre folk og krefter - med manuell betjening og slik mange travle år - for nå i mer en 20 år som nevnt selvbetjening - en stor fordel for kundene og butikkfolka. Nå er det igjen vedtak om et nytt generasjonsskifte - og med rette - alder og alt tilsier at dette må forekomme t i l bestemte tider og føre en tradisjon videre. Vi har nå grei forståelse for at disse unge folka i vår familie er villige t i l og stille sin arbeidskraft og innsats i forretningen t i l glede og nytte lokalbefolkningen og andre. Den erfaring de alerede har når det gjelder varer og varekvalitet vil på sikt være t i l betydning og hjelp, for fastboende og tilreisende. For oss " gamlefolka " på butikken er vår epoke slutt. Det var i tidligere år travle tider med den daværende måte for ekspedering men unge som vi var mere lette på foten gikk det greit om dagene ble lange. Overfor den store taknemlige kundekrets følte vi oss å være til nytte - og glede ved det et meningsfyldt liv. Når disse Nilsenfolka Marit og Alf Ivar er villige t i l å overta drifta.er dette for en del etter uttalelser og oppfordringer fra de: tilstedeværende og tilreisende kunder med håp om en god framtid å drift her i nærbutikken - som synes å være behov for. vi er glade for det. Med denne vår l i l l e hilsen vil vi få ønske dem lykke t i l med håp om at det kjøpende publikum fortsatt finner nytte ved å kjøpe sine varer her i NÆRBUTIKKEN med kvalitet og rette priser - også med tilbud. 4^4^ "'Oppriktig takk»1kkene IN vi kvn \\.\ llllliii å f å bringe den store kundekretsen en for godt samarbeide gjennom de mange år. V i f r a v a r s i d e m Helsinger og gode ønsker t i l alle If : ItøAZjUy ULSAKER & NHJ 2880 Ass. NOROiiHiliillllllll Forre*

3 Den norske Postorganisasjon Forretnings styret i Oslo og Akershus Q3- apnnooo Org.nr REGLEMENT FOR JAKT PÅ EIENDOMMEN HUGULIA GNR 66/1 I NORDRE LAND KOMMUNE For å opprettholde en jaktbar bestand av småvilt har grunneier i samråd med Jakt- og Fiskeutvalget i Hugulia Velforening fastsatt regler for jaktutøvelsen, hensyn tatt også til bufe i området. Vårt mål er å balansere mellom lokal næring og friluftsaktiviteter. 1. Jakt kan bare utøves med grunneiers skriftlige tillatelse dokumentert ved betalt jaktkort og jegeravgift til staten. Jaktes med hund må jeger framlegge attest på at hunden er godkjent saueren i forbindelse med søknaden. 2. Jakt eller skyteøvelser er ikke tillatt i hytteområdet, heller ikke å bære ladd våpen. 3. Søknad om jaktkort vedlagt kopi av betalt jegeravgift og i tilfelle attest for saueren hund må være grunneier i hende senest 1.4. ( ). Jaktkort utstedes 15.4 (1.6.00) og skal være betalt senest ( ) ellers bortfaller jaktlisensen. 4. Jakten deles inn i følgende perioder: 1) , 2) og 3) Fuglejakt. I periode 1 og 2 selges 4 jaktkort med hund og 4 uten hund. I 3. periode selges inntil 10 kort med hund og 20 kort uten. Jegere som tildelt jaktkort i periode 1 eller 2 kan, løse jaktkort også for periode 3. Maksimal fangst: 3 ryper pr dag pr jeger. 4.2 Harejakt. I 1. og 2.periode tillates 2 lag (a 5 jegere) med hund (1 hund pr lag i terrenget) og 2 lag (5 jegere) uten hund. 3. periode: inntil 10 jaktlag. 5. Jaktkort betales pr jeger pr periode. Kvittering må bæres under jakten sammen med jegeravgiftskortet m v. 6. Pris pr uke fuglejakt d.å: 650,- pr uke med hund og kr 450,- uten hund i 1. og 2. periode. Periode 3: kr 450,- pr kort. Harejakt: kr 450,- pr kort. 7. Trening av jakthund tillates bare etter særskilt godkjenning av grunneier i perioden 1.1. til Etter 1.4. gjelder båndtvangbestemmelsene. 8. Etter avsluttet jakt skal rapportskjema sendes grunneier innen etterfølgende år. Det skal rapporteres både om observert vilt, felt vilt og antall jaktdager med og uten hund. Derr som unnlater å sende inn rapport, vil ikke være med i trekninen av neste års jaktkort. 9. Jakt-, fiske- og miljøoppsyn utøves av personell som er godkjent av Vestoppland politidistrikt, Gjøvik. Oppsynsmennene har poktimyndighet innenfor dette området. Overtredelser kan medføre beslag av vilt, våpen, jaktkort, bortvising fra terrenget og politianmeldelse. Forespørsler om jakt og fiske kan rettes til styreleder for Feriehjemmet Hugulia, Kjell Vidar Hansen, telefon Den norske Postorganisasjon Forretningsstyret i Oslo og Akershus Postadresse Rådhusgt. 5B Besøksadresse Rådhusgt. 5B, 4.et Telefon Telefaks Kontonummer 0151 OSLO OSLO

4 Ulsaker & Nilsen drives videre av den unge Alf Ivar Nilsen Et generasjonsskifte har nettopp funnet sted i ledelsen av "vår" tradisjonsrike og populære butikk "Ulsaker & Nilsen". 24 år gamle Alf Ivar Nilsen er den nye sjefen og hans mor, Marit.biir hans nærmeste medarbeider i den daglige driften. Hugustubben har mottatt en hyggelig avskjedshilsen fra Alf Newton Nilsen, som hilser til alle nåværende og tidligere kunder og takker for all inspirerende kontakt. Vi vil gjerne kvittere på vegne av den delen av den mer eller mindre faste kundekretsen som kan knyttes til tidligere og pågående hytteutbygging i Hugulia. I det følgende ser vi tilbake på forretningens lange historie. Den eldre Alf Nilsen ble født i Samme år startet hans far, Sigurd, landhandel i Søndre Nørstelien - i dagligtalen har bygdefolk alltid kalt butikken med den tilhørende garden " Sørgarda". Allerede som 12-åring begynte Alf i butikken. Faren var gjeldsmeglingsmann og innehadde dessuten et større antall forskjellige verv, noe som medførte at han var mye på farten tok så Alf formelt over sammen med søsteren Asta og hennes mann Olav Ulsaker, som døde for mange år siden. Olav var bror til Alfs kone, Helga - så dette har alltid vært en ekte familiebedrift! Hytteeiere som var på plass i Hugulia i første halvdel av 70-åra, vil huske den lille, hvitmalte butikken i veikanten. Den var ny i Nettopp utbyggingen av hytteomådet i Hugulia ga eierne av butikken det nødvendige grunnlag for å utvide og bygge den forretningen som ligger der i dag Den ble åpnet påsken mange år eksisterte to relativt store butikker så å si side om side. Ulsaker & Nilsen og Nils Nørstelien. I denne forbindelse griper vi anledningen ti! ogiå å sende noen varme tanker til den hyggelige betjeningen på den sistnevnte butikken, som ble nedlag: for noen år siden. Som før er det også i dag fastboende bygdefolk som utgjør det nødvendige kundegrunnlaget for all forretningsdrift i Nord-Torpa. Ulsaker & Nilsen inngår i Nærmat-kjeden. som eies av NorgesGruppen AS. Den nytiltrådte sjefen kom fra jobb på Gardermoen, der han hadde vært i 5 måneder da "familiebedriften" kalte på ham. Han forteller til Hugustubben at han er optimistisk når det gjelder butikkens framtid og at han setter stor pris på å ha sin mor med hennes store erfaring med på laget Alf Ivar liker utfordringer og er klar til innsats! På spørsmålet om vi kan vente oss forandringer, svarer han at han ønsker å ominnrede forretningen noe slik at den blir mer kundevennlig. Han står også på for å få tilbake tippingen, noe som visstnok ikke skal være så enkelt. Hugustubben ønsker Alf Ivar, Marit og alle deres hjelpere lykke til! Leif Stavik

5 VI ØNSKER VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HANDEL Vi fører dagligvarer. Skulle du trenge bensin eller gass fører vi også dette i forretningens åpningstid. Åpningstider fredag 14. april ld lørdag 15. april " mandag 17.april " tirsdag 18.april " i påsken onsdag 19.april " Påskeaften 22.april " Vi bringer varer etter avtale! Ulsaker & Nilsen DAGLIGVARE AS Alf Ivar og Marit Nilsen 2880 Nord-Torpa Telefon Faks E-post:

6 TORPESTUGUA HÅNDARBEID Rosemaling, maling på porselen og terrakotta. Tovede bilder. Filleryer. Lappeteknikk. Dukker, nisser og hekser. Hjemmebakt flatbrød og lefser. Blomsterdekorasjoner. Strikking og hekling. Mange andre små og store ting. Vi tar imot bestillinger og lager varen slik du vil ha den. Vi syr også gardiner på bestilling. Åpningstider: Fredag Lørdag Eller ved å kontakte en av oss: Inger Berget Ingrid Gjerdalen KariEngevold Aase Gr anset Gunn Stensvold Vaktmester med ekstraservice Vår vaktmester Odd Harald Bergli er innstilt på å påta seg ekstraoppdrag. Han kan utføre snømåking, maling/beising, oppkjøring av ved og andre oppdrag som du ønsker utført Hvis har et oppdrag, så rine oe spør om Odd Harald kan påta seg det. Du treffer ham på telefon Tlf.nr mobil Prisliste Oppkjøring med snøscotter/opptråkking med truger av vei til hytta + påsetting av/opptenning i ovner: kr Making av hyttetak, størrelse inntil 60 m2: kr 400,00 Making av hyttetak, størrelse over 60 m2: kr 500,00 Varekjøring (i første rekke i forbindelse med vinterferie og påske, men også ellers dersom det er mulig å gjennomføre): kr 200,00 Ved ekstra mye snø må Odd Harald beregne seg et visst pristillegg. Oppgjør foretas direkte med Odd Harald. Adresse: Elgfaret 1, 2880 Dokka

7 BYGGEPLANER? Skal du bygge på hytta, eller har du byggeplaner på hjemstedet, da har du selvfølgelig behov for materialer. Vi har alle slag, alle dimensjoner, høvlet og uhøvlet, også dypimpregnerte. Kontakt oss for pristilbud. Du finner neppe noe gunstigere. Er det snakk om levering av noe omfang leverer vi fraktfritt i sentrale deler av Østlandet. Torpa Sag 2880 Nord-Torpa Tlf Spesialiteter er furukjøkken ^orpa og ^tjøfeler leverer på bestilling Lages etter mål spesielt for ditt kjøkken * skapdører Forny ditt gamle kjøkken med furudører klesskap i furu * framskap og andre furu møbler Torpo 7-rc og CYQobier, 2884 ^ust-torpn Tlf. verksted; 61 fl "Tlf. privat; AKING OG SKIGÅING PÅ VEIENE ER FORBUDT

8 STYRET 1999/2000 Formann Nestformann Driftsansvar Lars Lie Haukeveien 2B, 1357 Bekkestua Ole-Jacob Nielsen Dovresvingen 21B 1184 Oslo Jon Schrøder Nordlifaret 22,1473 Skårer Hytte Tlf.arb. Tlf. privat mobil mobil OK mobil Kasserer Hans Hide 108 Røsslyngveien 7,1412 Sofiemyr Sekretær Trond Melvold 801 Bergljots vei 11C, 0575 Oslo Redaktør Leif Stavik 602 Prost Stabeis vei 380, 2019 Skedsmokorset 1. vararep. Arild Valle 802 Linjeveien 74B, 1087 Oslo 2. vararep. Trygve Ollendorff 604 Finstadåsen 9, 1475 Finstadjordet mobil mobil mobil mobil SMÅVILTJAKT OG FISKE I HUGULIMARKA GNR 66/1 NORDRE LAND Vi har i samråd med Jakt- og fiskeutvalget i Hugulia Velforening og vårt viltoppsyn drøftet jakt- og fiskemulighetene i vårt område. Vi har som felles mål å sikre en bestand som man - kan høste av - også i framtida. Ut fra dette vil det bli fastsatt særskilte regler for årets jakt. Søknad om jakt (særskilt for fugl og hare) med og uten hund, må være oss i hende innen Søknaden må vedlegges kopi av gyldig kvittering for betalt jegeravgift, eventuelt attest for saueren hund. Melding om tildelt jakt vil bli sendt ut innen Regelverket for jakta er tatt inn på egen plass i Hugustubben. Med hilsen Den norske Postorganisasjon Feriehjemmet Hugulia Rådhustgt 5 B 0151 OSLO

9 NYBYGG - HANDLAFT HVOR FINNER DU ALT FRA GRA VEENTREPENØR VIA MURER, SNEKKER, RØRLEGGER TIL ELEKTRIKER? JO VIER FAKTISK HER I HUGULIA- OMRADET OG KAN HJELPE DEG FRA BYGGEMELDING TIL FERDIG HYTTE! VI HAR OGSÅ EN DEL FORSKJELLIGE HYTTETYPER FRA 70 m2 TIL 160 m2 KUN 10 MINUTTER FRA HUGULIA SOM DU KAN KIKKE PÅ! TORPA TOTM PRØV OSS! TEL: MOE: FAX:

10 HUGULIA VELFORENINGS SKIFESTIVAL 2000 Vi inviterer til skifestival påskeaften kl Start fra parkeringsplassen nedenfor hyttefelt 6. Arrangementet er åpent for alle velforeningens medlemmer, veibrukere med gjester og beboere på Fjellstua. DET ER IDEALTID I ALLE KLASSER. VÆR MED - LAG STEMNING I MÅLOMRÅDET OG UTE I LØYPA! Påmelding: Fyll ut påmeldingskupongen og legg den i grønn kasse på forbrerniingshuset ved bommen (tilsynsutvalgets kasse) så tidlig som mulig og senest kl skjærtorsdag Premiering: Premieutdeling skjer umiddelbart etter rennet. Her blir det også tradisjonell pølsekos. Ingen etteranmelding. For å lette arbeidet med avviklingen er det av stor betydning at ingen melder seg på etter påmeldingsfristen. Vel møtt til en stor sportsdag på Hugulia!! Arrangementskomiteen PÅMELDING: Navn Hytte nr. Voksne fra 14 år Barn år 9-13 år

FORMANNEN HAR ORDET:

FORMANNEN HAR ORDET: FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! Vi står foran den ferien mange Huguliabeboere kanskje synes er den aller beste i året. Og uansett været fram til påske kan vi garantere mer enn nok snø

Detaljer

TORPESTUGUA HÅNDARBEID

TORPESTUGUA HÅNDARBEID FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! Vi står på ny foran en forhåpentlig god, hyggelig og solfylt fjellpåske i Hugulia. Med forårets nesten sammenhengende snøvær hele påsken må vi vel i år

Detaljer

^ Organ for Hugulia Velforening

^ Organ for Hugulia Velforening åiua f ÅRGANG 22 NR. 2-1997 o ^ Organ for Hugulia Velforening TUBBEN FORMANNEN HAR ORDET: GOD HUGULIA-PÅSKE Vi står foran en forhåpentlig god og hyggelig fjellpåske i Hugulia. Påske betyr mange besøkende

Detaljer

PROTOKOLL KOR HUGULIA VELFORENTVG 6. SEPTEMBER 1997 KL 15.00

PROTOKOLL KOR HUGULIA VELFORENTVG 6. SEPTEMBER 1997 KL 15.00 NR. 4-1997 FORMANNEN HAR ORDET: Et nytt Hugulia-år! Vi kan se tilbake på en ny rolig og positiv generalforsamling. På ny er det låsing eller nærmere sagt manglende låsing av bommen som fikk det mest engasjerte

Detaljer

Bruk den nye bommen Ny bom var på plass til årsmøte - nå håper vi ALLE låser den HVER gang de kjører igjennom.

Bruk den nye bommen Ny bom var på plass til årsmøte - nå håper vi ALLE låser den HVER gang de kjører igjennom. FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING: Kontingent på kr 3 000,- i neste budsjettår På årets generalforsamling ble det vedtatt å øke kontingenten til kr 3 000,-. Forslaget var et benkeforslag og grunnen var at vi

Detaljer

Delta ipåskefestivalen! Se siste side.

Delta ipåskefestivalen! Se siste side. FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! Vi står foran en ny forhåpentlig solfylt påske. Påske betyr mange besøkende i vårt kjære Huguliaområde, og det igjen betyr at vi må ta ekstra hensyn til

Detaljer

Innkalling til GENERALFORSAMLING. PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 6. SEPTEMBER 1997 KL. 15.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

Innkalling til GENERALFORSAMLING. PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 6. SEPTEMBER 1997 KL. 15.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 6. SEPTEMBER 1997 KL. 15.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent - to til å undertegne

Detaljer

Kjenner du dem igjen!

Kjenner du dem igjen! Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 26 NR. 4 2002 Kjenner du dem igjen! Her ser du Alf Nilsen (86) og Asta Marie Ulsaker (83), som begge har et langt liv bak seg i vår egen nærbutikk. Inne i bladet finner

Detaljer

GODT NYTT ÅR! Godt nytt år i Hugulia? Organ for Hugulia Velforening. Årsmøte med doløsninger

GODT NYTT ÅR! Godt nytt år i Hugulia? Organ for Hugulia Velforening. Årsmøte med doløsninger Organ for Hugulia Velforening ÅRGANG 22 NR. 1-1997 FORMANNEN HAR ORDET: Godt nytt år i Hugulia? Å feire nyttår i Hugulia har blitt en hyggelig tradisjon for oss. Vanligvis har nyttårshelgen blitt brukt

Detaljer

Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00

Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00 Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent - to til å undertegne

Detaljer

^ Bygge og Sewceorga/i

^ Bygge og Sewceorga/i Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven

Detaljer

Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS

Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Forsidefoto: Hans-Jacob Anonsen Påsken - et høydepunkt for mange Jeg skriver dette en mandag i mars og det er umulig å forestille seg om snøen varer til påske eller om det blir grønt påskeskirenn i år

Detaljer

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett)

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) Organ for Hugulia Velforening ÅRGANG 19 Nr. 2-1994 Det innkalles til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning

Detaljer

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett)

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) Det innkalles til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent referent to til å undertegne

Detaljer

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 18. SEPTEMBER 1993 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett)

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 18. SEPTEMBER 1993 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) DAGSORDEN Det innkalles til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 18. SEPTEMBER 1993 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) 1 Åpning 2 Valg av: dirigent referent to til å undertegne

Detaljer

Organ for Hugulia velforening. Den nye løypeleggeren. Fisk i Høgkampvann. Hans og Anne Marie. s.14. s.8. s.5

Organ for Hugulia velforening. Den nye løypeleggeren. Fisk i Høgkampvann. Hans og Anne Marie. s.14. s.8. s.5 Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 30 NR. 3 2007 Den nye løypeleggeren Fisk i Høgkampvann s.14 Hans og Anne Marie s.5 s.8 Redaktørens hjørne En sommer er snart over og jeg håper mange har fått anledning

Detaljer

Skattejakt i fjellheimen. Et lite stykke Norgeshistorie. Bjørnejegeren fra Nord-Torpa. s.13. s.14. s.4. Organ for Hugulia velforening

Skattejakt i fjellheimen. Et lite stykke Norgeshistorie. Bjørnejegeren fra Nord-Torpa. s.13. s.14. s.4. Organ for Hugulia velforening Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 34 NR. 2 2010 Skattejakt i fjellheimen s.13 Et lite stykke Norgeshistorie s.14 Bjørnejegeren fra Nord-Torpa s.4 REDAKTØRENS hjørne Jeg sitter ved vinduet på hytta en

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 36 - NR. 2 2012. Dugnad s. 4 Påskeskirenn s. 10 Ny eier i butikken s. 8

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 36 - NR. 2 2012. Dugnad s. 4 Påskeskirenn s. 10 Ny eier i butikken s. 8 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 36 - NR. 2 2012 Dugnad s. 4 Påskeskirenn s. 10 Ny eier i butikken s. 8 REDAKTØRENS hjørne Selv om dette leses når høsten har gjort sitt inntog i Norge, skrives dette

Detaljer

- 1 - FORMANNEN HAR ORDET:

- 1 - FORMANNEN HAR ORDET: Påsken står for døra og fjellet ligger der med kilo- metervis av finpreparerte løyper. De av oss som fikk en forsmak på "påskeværet"i vinterferien, kan anbefalle løypene på det varmeste. Men for at det

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 30 - NR. 4 2007 God jul og godt nytt år! s.8 s.10-11 Ordføreren Vertshuset Ny løypelegger s.20 Lederen Vi må ta vare på dugnadsånden i Hugulia Vi kan se tilbake på

Detaljer

De av dere som ønsker å være med på en mer organisert trim, kan være med Edward Stolba. Program for trimuken er inntatt i Hugustubben.

De av dere som ønsker å være med på en mer organisert trim, kan være med Edward Stolba. Program for trimuken er inntatt i Hugustubben. .-mn n Atter noen uker er gått og v i står foran en ny f e r i e t i d. Været de s i s t e dagene har vært bra, så det er bare å håpe på at det v i l fortsette. Jeg minner om vårt påskeskirenn som v i

Detaljer

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel w mf Redaktørens hjørne Julen nærmer seg og noen har kanskje tenkt å feire den på fjellet. Det er blitt vanligere de siste årene å både feire jul og nyttår på fjellet. Årsaken til dette kan være så mangt.

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Vidunderet er kommet!

Vidunderet er kommet! Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 27 NR. 2 2003 Vidunderet er kommet! s.6 Formann Lars s.12 Velkommen inn! s.8 Redaktørens hjørne 2003 er Vannets år. Og det er kanskje på tide å gjøre en global innsats

Detaljer

Beretning 1.8.-31.12 2013 1. Styrer og utvalg

Beretning 1.8.-31.12 2013 1. Styrer og utvalg INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 22. FEBRUAR 2014 KL. 14.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Organ for Hugulia velforening. Dugnad. s.18. er ikke bare jobb... Sommerens vekkerklokker. Påskeskirennet. Møt Thomas. s.10. s.8. s.

Organ for Hugulia velforening. Dugnad. s.18. er ikke bare jobb... Sommerens vekkerklokker. Påskeskirennet. Møt Thomas. s.10. s.8. s. Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 30 NR. 2 2006 Dugnad er ikke bare jobb... s.18 Sommerens vekkerklokker Påskeskirennet s.10 Møt Thomas s. 14 s.8 Redaktørens hjørne Når dette leses er over halve sommeren

Detaljer

O r g a n f o r H u g u l i a v e l f o r e n i n g ÅRGANG 33 - NR. 1 2009 Hugulia Velforenings første 10 år - se side 6

O r g a n f o r H u g u l i a v e l f o r e n i n g ÅRGANG 33 - NR. 1 2009 Hugulia Velforenings første 10 år - se side 6 Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 33 - NR. 1 2009 www.huguliavel.no Hugulia Velforenings første 10 år - se side 6 GOD PÅSKE Kry hane holder hønene i ørene - les om påskeeggene på side 4 LEDER N Adresse:

Detaljer