Trond Ingebretsen Direktør Senter for IKT i utdanningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trond Ingebretsen Direktør Senter for IKT i utdanningen 4@iktsentert.no"

Transkript

1 «Nye medier krever nye former for klasseledelse gjennomgang av case og eksempler» På alle samfunnsområder og i alle bransjer er teknologien uunnværlig hvorfor ikke ta teknologien i bruk for bedre læring også? Trond Ingebretsen Direktør Senter for IKT i utdanningen

2 If we teach the children of today as we thaught yesterday, we rob them of tomorrow! John Dewey

3 Kunnskapsdepartementets Senter for IKT i utdanningen KD Senter for IKT i utdanningen (innovasjon, økonomer, utvikling, m.m. tjenester) Innspill Kl polikkkulormingen opplærings- loven Eksamen Påvirke/ hente inn/ LEVERE! S K O L E E I E R E M.fl. M.fl. M.fl. Lærerutdanningene Skolene Skolene Skolene Skolene Utviklingsorientert forvaltningsorgan Pålegg under KD Etablert 1. januar 2010 ForskriGer UDIR Sammenslåing av flere kompetansemiljø Tromsø (hovedkontor) Oslo Skolene Skolene Skolene Skolene ansate: Utviklere, ingeniører, lærere, redaktører, pedagoger, samfunnsvitere, forskere, Skolene Barnehager Virkeområde: Barnehage, grunnskolen, VGS, barnehagelærerutdanningen og lærerutdanningene

4 Hovedmål for Kunnskapsdepartementets Senter for IKT i utdanningen er:! à økt kvalitet i utdanningen à bedre læringsutbyce og læringsstrategier for Er barn mulig i barnehagene, å en moderne, elever 5lpasset, i relevant og grunnopplæringen mo5verende utdanning uten målre:et og pedagogisk studenter bruk i lærer- av IKT? og førskolelærerutdanningen gjennom krea4v, pedagogisk og 4lreCelagt bruk av IKT

5 Kvalitetsløft i hele utdanningsløpet, med pedagogisk og administrativ bruk av IKT som endringsdriver Hovedtiltak fra senter for IKT i utdanningen: ü Utvikling av kunnskapsgrunnlag, nettverksinitiativ og kompetansebygging på tvers av lærerutdanningene (LU til LU og BLU til BLU) ü Utvikling, distribusjon og drift av konkrete tjenester og verktøy som skole og lærere kan bruke for mer motiverende, variert og praktisk undervisning ü Kompetansehevingstiltak hos alle barnehager på hvordan teknologien kan brukes pedagogisk, utviklende og lærende

6 Alle teknolgiskift fører til motstand fra det etablerte Skrift vs fortellekunst Boken vs avskrift Skrift vs bilde TV vs Kilm(kino) - Farge vs sort/hvit Radiomangfold vs NRK Radio Boken vs. digitale ressurser Barn bør ikke eksponeres for mer en 3-4 bilder om dagen (kanskje) Johann Amos Comenius verdens første bildebok (1685)

7 Teknologien er kommet for å bli Stiftelsen Elektronikkbransjen estimerer at det i 2013 ble solgt: nettbrett i konsumentmarkedet 2,2 millioner mobiltelefoner (90% smart telefoner) SSB viser at nesten alle har tilgang til PC:

8 Monitor Gjennomført i 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 og 2013 med spørreskjema til 500 skoler Elever, lærere og skoleledere på 7.trinn, 9. trinn og Vg2 Kvalitativ rapport i 2010 og 2012

9 Elevene VIL ha teknologi i klasserommet! (monitor 2013)

10 Andel lærere som er helt/delvis enig i opplevd nytte av datamaskin/nettbrett: (monitor 2013) Ni av K lærere bruker IKT for å gjøre elevene mer interessert i det faglige og for å ha en mer variert undervisning. ÅTe av K lærere i studien mener at ved bruk av IKT er det enklere å akkvisere elevene og å differensiere mellom elevene.

11 Ukonsentrerte elever - nye utfordringer? Interessen for kulørte herer og blader går for 4den som en farsoc blant elevene ( ). Barna har med seg slike blader på skolen og det hender de er så opptac av disse bladene at det går ut over undervisningen. skal læreren konfiskere slike blader og heger, som så vil bli brent. Grorud, 13. mars 1953 Kilde: Akersdølen nr. 3, juni 2011, Årgang 17. Medlemsblad for Groruddalen historielag.

12 men den digitale enheten medfører også forstyrrelser og fristelser (monitor 2013)

13 Forskning*, erfaring og praksis viser at målrettet og pedagogisk bruk av digitale verktøy fører til: økt motivasjon og forståelse bedre tilpasset opplæring innsikt i progresjon og læring gjennom læringsanalyse bedre og mer samhandling digitale ferdigheter effektivisering * Krumsvik et al «SMIL undersøkelsen 2013», Monitor, 2009, Monitor 2011, Monitor 2013

14 Klasseledelse i teknologirike omgivelser Det handler ikke om å «skru av internettet» men å vite når man ber elvene om å legge vekk pc n Motivasjon variasjon - tilpasning Læringstrykk Gode avtaler med elevene Bruk elevenes verktøy kompetanse Teknologiske sperre hvis nødvendig, men. Mobiler med 3G/4G «DataKlinke» elever som kommer seg rundt sperrene

15 Motivasjon og hardt arbeide er gode forutsetninger for å lære Hvordan gjøre RLE motiverende for 9. trinn og sørge for at de jobber? Hvordan integrere grunn- leggende ferdigheter inn i faget? ü Skriving ü Lesing ü Muntlig uttrykksevne q Regning q Digitale ferdigheter RLE? Jippiiii

16 Konstruksjon av hellige bygninger i RLE, 9. trinn, Charlottenlund skole: Heddal Stavkirke i Minecraft! " " " "

17 Andre eksempler på bruk av Minecraft fra IKT- senterets spillforum Matematikk + kunst og håndverk, 4. trinn Norsk + kunst og håndverk, 9. trinn Ringstabekk skole Tekniske og allmenne fag Vestby vgs. Foto hentet fra bloggen 4l Gunnar Hovd, Vestby vgs: hcp://gunnarhovd.blogspot.no/p/wwwminecrarnet.html

18 Lærene sier (bl.a.): Wiki, blog og The 220- page collabora4ve book takes samskriving gjorde alle skrev for the reader through all the steps tat o c «reate alle» a digital classroom, ranging from se^ng to Hele klassen up TwiCer and blog accounts, finding engasjerte educators and students online for global seg, også de som normalt ikke learning ac4vi4es, to how to op4mize the deltok. use of search engines and teach the key Eleven korrigerte elements of digital literacy. språket til hverandre Både ideer og språk var viktig

19 Opp mot 90% tidsbesparelse ved å gå fra analoge til digitale (fakta/kunnskaps) prøver Case 1: Digital vs analog prøve i matema4kk (25 elever): Arbeidsoppgaver ved en prøve: Digitalt «vanlig» Kopiere opp prøver 0 min 10 min Gjennomføre prøven 45 min 45 min Samle inn prøve 0 min 3 min - Rik4g bruk av digitale verktøy kan dessuten bety stor 4dsbesparing for lærere - ikke minst med tanke på recearbeidet. Dermed får vi mer 4d 4l å følge opp elevene. ReTe prøve 0 min 25 x 7 min Dokumentere resultater 0 min 25 x 3 min Tilpasse Klbakemelding 0 min * 25 x 10 min Til sammen 45 min 558 min Kilde: Conexus * ForutseCer programvare som kan gi god 4lpasset 4lbakemelding Ann Sørum Michalsen Lærer, Sandvika VGS

20 Noen case fra veilderen Padlet som verktøy i matematikk Norsk fagdag på VG1 4 min Kilm om nynorske ordklasser (ref. brotmannskvad (ref youtube) Digitale tester: «Minitestene gjør at vi fakbsk må følge med i «Lekseprøve» - > Tilpasse 4men Timeprøve på slucen av 4men Frigjøre Bmen 4d for fra å faktasjekk lære noe» 4l veiledning og dialog - elev

21 Nøkkelbegrepet digital kompetanse Siden 2006 er digitale ferdigheter en av de grunnleggende ferdighetene i lærerplanen sammen med lesing, skriving, regneferdigheter og muntlige ferdigheter. Udir sitt rammeverk for grunnleggende ferdigheter: RAMMEVERK_grf_2012.pdf

22 Kartleggingsprøve 4 klasse Digitale ferdigheter (samarbeide med UDIR) fordelt fylkesvis 33,1% 11,7% Relativ fordeling av de svakeste 20% iht nasjonal kartleggingsprøve for digitale ferdigheter i 4 klasse. Ca respondenter.

23 IKTplan - Operasjonalisering av kravene til ferdigheter i rammeverket

24

25 IKTplan plan videre IKT senteret redigerer og utvikler planen videre, mål om 380 kommuner med IKTplan om 3 år 150 kommuner er i gang! Oversettes til nynorsk og samisk VGS utredes Barnehage piloteres Nye fagveiledninger Settes i sammenheng med senterets ressurser

26 Flere «byggeklosser» må henge sammen for å få til bedre læring:

27 Hvorfor ikke ha en skole, der Eleven ser læreren undervise på Kilm (og/eller andre ressurser) i lekse hvor timen starter med en quiz, hvor læreren umiddelbart ser hva klassen har «fått med seg» slik at læreren kan tilpasse undervisningen, og resten av timen går med til oppgaveløsning og diskusjon hvor den enkelte elev (også) løser oppgaver tilpasset det nivå eleven bekinner seg på «Utvikling av digitale ferdigheter innebærer å lære seg å bruke digitale verktøy, medier og ressurser. Videre innebærer det å benyce digitale verktøy, medier og ressurser 4l å 4legne seg faglig kunnskap og 4l å ucrykke egen kompetanse. I dece ligger det også en økende grad av selvstendighet og dømmekrar i valg og bruk av digitale verktøy, medier og ressurser ut fra bruksområdet.»

28 «Things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could» Ruedi Dornbusch, MIT

29 ?/!

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Monitor 2010 Samtaler om IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Senter for IKT I Utdanningen 2011 ISBN: 978-82-9986-980-5 Design, Tank Design A/S Layout og Produksjon,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

En skole for fremtiden

En skole for fremtiden En skole for fremtiden Sammendrag Norsk skole kan bli mer fremtidsrettet Norsk skole har investert i infrastruktur, men utnytter ikke muligheten IKT gir til å nå viktige mål som tilpasset opplæring eller

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Monitor 2011 Skolens digitale tilstand

Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Ove Edvard Hatlevik Geir Ottestad Jørund Høie Skaug Karoline Tømte Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Gunstein Egeberg

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer