«Things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could» Ruedi Dornbusch, MIT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could» Ruedi Dornbusch, MIT"

Transkript

1 «Things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could» Ruedi Dornbusch, MIT

2 Nettbasert (MOOC) videreutdanning av matematikklærere på 5-7 trinn

3 Utfordringen Ø matematikklærere skal få tilbud om videre- og etterutdanning (ref. regjeringsplattformen) Ø 40% av lærerne i grunnskolen underviser i fag de ikke har fordypning i (Norsk/engelsk/ matematikk) Ø PISA har minnet oss om at vi kunne prestert bedre innenfor matematikkområdet Ø Kapasitet og praktiske utfordringer knyttet til videreutdanning

4 Formål/mandat 1. Styrke matematikkundervisningen i 5 7 trinn 2. Tilby studiepoenggivende videreutdanning som er mulig å gjennomføre samtidig som læreren er i jobb 3. Utvikling og utprøving av en plattform og modell for storskala videreutdanning av lærere i grunnopplæringen, med elementer fra: Ø Ø Ø Ø Ø MOOC Spill og simuleringer Virtuell samhandling Lokale studiegrupper m.m. 10 MNOK

5 Hva skal lages: Ø En plattform for leveranse av nettbasert undervisning (åpen kildekode) Ø Innhold nært knyttet til pensum som 5-7 lærerne underviser i Ø Matematikk, metode og didaktikk relativt likt vektet Ø Et system for eksaminering av og utdeling av studiepoeng til kandidatene Ø En modell for gjennomføring av videreutdanning av lærere i jobb Ø En modell for samarbeid mellom innholdsleverandører, LU- institusjoner og regioner, nasjonale sentra og andre nasjonale myndigheter

6 Fordeler med en nettbasert modell Ø Stedsuavhengig Ø Skalerbar Ø Tilpasset opplæring (metode, hastighet og nivå) Ø Styrker indirekte teknologisk kompetanse Lokale/»Sosiale» studiegrupper Ne?basert fag og metode undervisning

7 Deltagerne som gjennomfører kurset skal: Ø Øke sin matematikkfaglige kompetanse Ø Styrke sine didaktiske og metodiske kompetanser Ø planlegge og gjennomføre undervisningen. Ø Få bedre kjennskap til forskjellige undervisningsmetoder (beste praksis) Ø Styrke sin kompetanse på bruk av IKT i faget, herunder bruk av konkrete verktøy og digitale læringsressurser Ø Oppfatte videreutdanningen som relevant og nyttig

8 Praktisk gjennomføring av kurset Ø 30 studiepoeng Ø Gjennomføres over 1-2 år (?) Ø Modulbasert, med digital eksamen (?) etter hver modul Ø Typisk innhold i modul/delmodul: Ø Forklaring (videoforelesning og/eller lærebok) Ø Oppgave (spill, øvelser, avsjekk og repetisjon) Ø Diskusjon (fysisk i lokale studiegrupper og virtuelt) Ø Produksjon (undervisningsopplegg m.m. som kan brukes senere) Ø Oppgaver, herunder «kollega- til- kollega» veiledning

9 Suksesskriterier Ø Godt og motiverende faglig innhold Ø Direkte nytte for læreren i daglig undervisning Takk skal du ha nå lærer flere av elevene Ø Tilstrekkelig insentiver for at lærerne vil ta kurset i mine 4mer Ø Etablere gode samarbeidsrelasjoner med LU ene matema4kk bedre. Ø Relevant teknisk plattform Ø Evne til å justere og forbedre underveis

10 Hvordan tallet Pi står i forhold til en sirkels diameter og omkrets?

11 Organisering av arbeidet Ø Vi ønsker oss en LU som inngår i prosjektet og som tar det faglige ansvaret for innhold og eksamen Ø Vi ønsker å engasjere så mange som mulig inn i kvalitetssikringsgruppen. Denne vil gi innspill til innhold og gjennomføring, samt bidra til kvalitetssikring Ø Styringsgruppe skal etableres med deltagere fra KD, UDIR, NRLU og fra den LU en som deltar i prosjektet. Ø Senter for IKT i utdanningen har prosjektleder- ansvaret og det IKT- faglige ansvaret Ø «Målgruppe- gruppa» blir sentral i utviklingen av kurset

12 Faglig samarbeidspartner vil få igjen Ø Innsikt i oppbygging og gjennomføring av MOOC og nettbasert videreutdanning Ø Dag til dag påvirkning av innhold, metode, pedagogikk og didaktikk Ø Ansvaret for eksamen Ø Meget gode forutsetninger til å videreføre kurset og bygge videre på innholdet som er laget Ø Teknisk støtte i utviklingen av MOOC- studiet Ø Prosjektstøtte i utviklingen av MOOC- studiet Ø Samarbeid med lærere for å utvikle en relevant videreutdanning

13 Faglig referansegruppe/ kvalitetsgruppe vil få igjen Ø Innsikt i oppbygging og gjennomføring av MOOC og nettbasert videreutdanning Ø Innsikt i prosjektplanlegging og fremdrift Ø Mulighet til å påvirke innhold, metode, pedagogikk og didaktikk Ø Medansvar for eksamen (?) Ø Reell mulighet til å videreføre kurset og bygge videre på innholdet som er laget

14 Ønsker og «krav» til prosjekt- deltagende LU Ø Akseptere at senteret har ansvaret for prosjektledelse og teknologien Ø Stille seg bak at prosjektet også har som formål å teste ut teknologi og organisering Ø Bidra til å gjøre studiet engasjerende. Dette vil legge føringer for undervisningsopplegget Ø Være villig til å eksperimentere underveis Ø Være villig til å fravike eksisterende fagplaner og studieopplegg Ø Utstrakt ønske om å samarbeide med andre

15 Krav til deltakere faglig referansegruppe/ kvalitetsgruppe Ø Delta på møte ca. 1 gang i måneden Ø Må kunne forholde seg til korte tidsfrister Ø Være en konstruktiv og støttende samarbeidspartner for LU ene med fagansvar og prosjektet som sådan

16 Neste trinn Ø Etablere forpliktende samarbeid med en LU Ø Spikre milepælsplan og prosjektplan Ø Anskaffelser Ø Innholdsproduksjon Ø Pre- pilotering og pilotering Ø Avklare eksamensopplegg Ø Avklare einansiering/ stipendordning Ø Kommunikasjon og informasjon Ø Invitere til deltagelse Ø Iverksette! Hele 4den i dialog med målgruppen Bilde kilde: MicrosoD clip arts

17 Utvalg av samarbeidspartnere Ø Utsendelse av prosjektplan 21.2 (med tydelige forventinger om ressursinnsats m.m.) Ø 3.3 frist for å melde interesse: Prosjektdeltager eller deltager i kvalitetssikringsgruppen Ø Møte i styringsgruppen 5. mars Ø Møte og «forhandlinger» med valgt samarbeidspartner Ø Avtale med LU er 13. mars prosjekt bemannet Ø Arbeid med emneplan påbegynnes umiddelbart Ø Møte i kvalitetsgruppen i uke 14

18 Utvalg av samarbeidspartnere Ø Meld interesse til prosjektleder André Løvik Ø UH- deltakere velges i samarbeid med KD og Udir

19

20 Mandat (fra KD) Etablere kurs for lærere som underviser i matematikk i 5-7 klasse uten fordypning Etablere og teste ut en åpen digital plattform Etablere et godt samarbeide med LU ene I samarbeide med en LU tilby studiepoeng givende kurs, som er mulig å gjennomføre mens læreren er i jobb Plattform og innhold levers til LU ene til fri benyttelse og videreutvikling etter endt prosjekt

Trond Ingebretsen Direktør Senter for IKT i utdanningen 4@iktsentert.no

Trond Ingebretsen Direktør Senter for IKT i utdanningen 4@iktsentert.no «Nye medier krever nye former for klasseledelse gjennomgang av case og eksempler» På alle samfunnsområder og i alle bransjer er teknologien uunnværlig hvorfor ikke ta teknologien i bruk for bedre læring

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING

FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING FRA MATTESKREKK TIL MATTEMESTRING Kunnskapsministerens mål er: Mer motivasjon og positive holdninger Høyere ambisjoner for elevene Bedre kunnskaper og ferdigheter HVORFOR

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Oppsummering etter 4. Samling

Oppsummering etter 4. Samling Vedlegg1 Oppsummeringer fra samlinger Her følger nettverksleders oppsummeringer etter samlingene. Disse begrenser seg til perioden fra fjerde samling. Oppsummeringene er løpende lagt ut til nettverksdeltagerne

Detaljer

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd Tiltaksplan for Norsk matematikkråd For perioden 2014 2017 Tiltaksplanen er retningsgivende for styrets arbeid mellom årsmøtene og vil ligge til grunn for de konkrete tiltak styret igangsetter. Tiltaksplanen

Detaljer

Arbeidsplan for Norsk matematikkråd

Arbeidsplan for Norsk matematikkråd Arbeidsplan for Norsk matematikkråd for perioden 2008 2013 Arbeidsplanen er retningsgivende for styrets arbeid mellom årsmøtene og vil ligge til grunn for de konkrete tiltak styret igangsetter. Planen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse kvalitetssikring kompetanseplan 1 2 forord Grunnskolen i Lillesand

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

Passivhus Aktiv Læring PAL

Passivhus Aktiv Læring PAL 2012-03-28 Passivhus Aktiv Læring PAL Notat av Erik Wang, daglig leder i Byggopp, Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Trøndelag og seniorrådgiver Per Erik Sørås, enhet for regional utvikling

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Prinsipprogram for Norsk matematikkråd

Prinsipprogram for Norsk matematikkråd Prinsipprogram for Norsk matematikkråd Perioden 2010 2013 Prinsipprogrammet er retningsgivende for rådets tiltaksplan. Prinsipprogrammet kan revideres av hvert årsmøte, og fornyes etter tre år. Prinsipprogrammet

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Valg for 3 år. Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer(a 60 min) tilvalg

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) 3 Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Detaljer

Workshop om nettpedagogikk UiN, 14. september 2011

Workshop om nettpedagogikk UiN, 14. september 2011 Workshop om nettpedagogikk UiN, 14. september 2011 11.10.2011 Denne rapporten oppsummerer innspill og diskusjoner fra workshopen om nettpedagogikk, arrangert ved UiN onsdag 14. september 2011. Rapporten

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer