Vedlegg A nr 1, PROSJEKTBESKRIVELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE"

Transkript

1 Vedlegg A nr 1, PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt Hallermoen C1 delfelt Bt2 og Bk14, Drammen 1

2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si huset med tilhørende uteareal, bod og carport. Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Bygningenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater 6. Elektroinstallasjoner 7. Sanitæranlegg 8. Ventilasjon 9. Diverse 1. Prosjektet Ansvarlige aktører Byggherre, tiltakshaver, selger Reguleringsmessig status Byggetomta Beliggenhet Vegetasjon Grunnforhold Atkomst/parkering Kjøreatkomst JM Norge AS (benevnt JM ) Åslyveien 21, 3170 Sem Reguleringsplan for Vannverksdammen vedtatt med tilhørende bestemmelser. I reguleringsplanen benevnt Bt2 og Bk14. Skrånende terreng med adkomstvei på sydsiden og friareal mot nord. Skogsbunn. Komprimerte fyllinger av sprengstein på fjellgrunn. Fra Konnerudgata inn Hagbart Kyllands vei. Deretter til høyre inn Stollen. Andre vei til venstre som heter Meiselen. Parkering på egen tomt. Omfang/størrelse Dette delprosjektet - Hallermoen C1 - består av totalt 13 boliger på delfelt Bt2 og Bk14 som har et tomteareal på tilsammen ca 4,6 da. Delfeltet grenser mot nord til friområde / fellesområde på ca 4,5 da. Fremtidig eierforhold og Hver bolig vil med forbehold om godkjennelse om fradeling 2

3 driftsansvar i Drammen kommune, få tinglyst selveiertomt med eget gnr/bnr. Alternativt blir tomtene tinglyst som seksjon i et sameie med enerett til egen tomt. Lekeplasser og friområder får egne gnr/bnr. De tinglyses med bruksrett og vedlikeholdsplikt, noen til huseierforeningen, andre direkte knyttet til de enkelte eiendommer. Kjøpekontrakt Alle kjøpekontrakter er i tråd med Budstadoppføringslova Byggblankett Miljø, energi og sikkerhet Miljø Ved valg av materialer i boligen er det hensyntatt et miljømessig perspektiv. Det benyttes miljøvennlige malinger, tropiske treslag benyttes ikke og allergifremkallende tresorter er unngått. Det legges sperreduk mot radongass under husene med røropplegg til loft. Det er dermed mulig, ved en senere anledning, å montere avtrekk over tak. Energi Boligene blir oppført i henhold til Teknisk byggeforskrift av 2010 (TEK 10). Dette innebærer strenge krav til boligens varmeisolasjonsevne og tetthet. Boligen blir levert med to alternative energikilder: panelovner/elektriske varmekabler samt at det monteres vedovn. Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Alle boligene tilfredsstiller energiklasse C. Energiattest utstedes når gnr/bnr foreligger. Lyd og akustikk Boligene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C. Sikkerhet Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt, blant annet: Alle boliger utstyres med seriekoblete røykvarslere på strømnettet med batteribackup. Alle boligene utstyres med elektriske anlegg etter nye el-forskrifter NEK 2010, med blant annet flere kurser og komfyrvakt. Alle boligene utstyres med husbrannslange og vannstopper på kjøkken.. Åpningsvinduene er utstyrt med sikringsbeslag og vendbare slik at de kan pusses fra innsiden. Faste vinduer kan pusses fra bakken, balkong/terrasse eller fra åpningsvindu på sidene. 3. Utvendig anlegg Offentlige arealer og anlegg Offentlige kjøreveier Stollen og Meiselen skal overtas for drift og vedlikehold av kommunen. 3

4 Hus nr 6 har avkjørsel direkte fra veien Meiselen. De andre har felles privat vei fra Meiselen og inn. Kjørbare veier er dimensjonert for trafikk av personbil/ambulanse. Veiene asfalteres. Fellesanlegg Det blir opparbeidet leke- og aktivitetsplasser i henhold til reguleringsplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser. - Nord for Bk14 på Fl6 anlegges en ballslette med mål og sittebenker. - Nord for Bt2 og Bk14 på Fl9 er det felles lekeareal for barn med en lekeplass, sittebenker og sti. - Lengre vest i området, på Fl11 blir det trær, benker og lekeapparater. - Lekeområde Fl 12 blir med naturlig vegetasjon. Tilsåing veigrøfter Grøfter mellom offentlige veier og tomtegrense vil bli tilsådd. Overvannshåndtering Asfalterte flater bygges med fall slik at overvann kan renne til omkringliggende terreng eller til overvannssluk. Avløp fra sluk i veiarealer blir ledet i lukkede ledninger til kommunalt ledningsnett. Vann- og spillvannsledninger Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet kommunalt ledningsnett. Kabelføringer Kabler for sterkstrøm og kabler for bredbånd (inneholdende fiber for TV, internett og telefon) føres i grøfter fram til hhv. hovedtavle med fordelingsskap og svakstrømskap i hver bolig. Kabelselskapene har eierskap og vedlikeholdsansvar for sine ledninger frem til svakstrømskap i den enkelte bolig. Eneboligtomter: Sportsbod Det leveres en ca 5 m 2 utvendig sportsbod, frittstående eller i tilknytning til hver bolig. Garasjer/carport/biloppstilling Carport er inkludert og leveres med støpt gulv. I tillegg er det 2 biloppstillingsplasser med ca 2,5 m bredde. For Espen-husene kan det som tilvalg leveres garasje i stedet for carport. Tomteopparbeidelse Biloppstillingsplasser og adkomst til inngang vil bli gruset. Det legges ca 2 m² betongheller foran inngangen. Det vil bli opparbeidet terrasser av impregnert trevirke iht. plantegningene i prospektet, På øvrig tomteareal vil det bli grovplanert og lagt ut stedlige jordmasser. Finplanering med matjord og tilsåing av plen og annen vegetasjon må utføres av kjøper. Overvannshåndtering på tomtene Overvannshåndtering fra alle boligtomtene håndteres lokalt, det vil si at takvann og overvann ledes til terreng. 4

5 Renovasjon Renovasjonsbeholdere samles for flere boliger som vist på situasjonsplanen i prospektet. Postkasser JM setter opp en postkasse pr bolig. Husnummerskilt Husnummer tildeles av Drammen kommune før innflytting. JM vil sørge for at det blir montert husnummerskilt i henhold til Drammen kommunes regler. 5

6 Fasadefarger JM har brukt egen arkitekt til fargesetting av boligene utvendig for å få en helhetlig fargesetting tilpasset omgivelsene. Fargeperspektivene i prospektet er kun ment som illustrasjoner og kan ha unøyaktig fargegjengivelse. Ta eventuelt kontakt med JM for å få vite de eksakte fargekodene. 4. Bygningenes konstruksjoner Fundamentering Byggene fundamenteres på ringmurer og plate på mark som hviler på komprimert steinfylling på fjellgrunn. Alle kotehøyder oppgitt er omtrentlige og justeringer vil forekomme. Bærekonstruksjoner Gulv i nederste etasje støpes i armert betong på 20 cm isolasjon. Yttervegger og innvendige bærevegger bygges av bindingsverk i tre. Etasjeskiller utføres av I-bjelkelag med 15 cm isolasjon, og sponplater på oversiden. Taket bæres av prefabrikkerte takstoler eller taksperrer. I hus med sokkeletasje bygges bakveggen av grunnmurselementer og betong med isolasjon utvendig og innvendig. Yttervegger Ytterveggene bygges av 20 cm bindingsverk og isoleres med 20 cm isolasjon. Veggene kles utvendig med vindsperre og i hovedsak liggende kledning. Innvendig monteres dampsperre og 13 mm gipsplater. Kledning blir levert grunnet og med ett strøk oljedekkbeis. På grunn av krymp i kledning i løpet av det første året leveres ikke strøk nummer to på utvendig kledning. Det forutsettes at kjøper innen 1-2 år påfører strøk nummer to i angitt farge. Takkonstruksjoner og tekking Taket isoleres med 30 cm mineralull. Takene tekkes med betongtakstein. Innvendig monteres dampsperre og 13 mm gipsplate. Takrenner, nedløp med utkastere til terreng og beslag leveres av stål, grå metallfarget. Innervegger Ikke bærende innvendige vegger bygges av bindingsverk av tre som kles med gipsplater. Vegger rundt soverom og våtrom isoleres. Der det skal være flis på vegger, legges ett lag rupanel og et lag med gipsplater som underlag. Balkong Der det leveres balkong og rekkverk er dette iht plantegninger og utført av trykkimpregnerte terrassebord og spilerekkverk av impregnert tre. Overbygg Husene leveres med overbygget inngangsparti. 6

7 5. Innredning og overflater Boligene leveres innflyttingsklare, med følgende overflater: Rom Gulv Vegger Himling Entré Støpt betong. Varmekabler. Keramisk flis. Sparklet, pålimt armeringsduk J100 og malt to strøk. strøk. Kjøkken Eikeparkett. Sparklet, pålimt armeringsduk J100 og malt to strøk. Stue Eikeparkett. Sparklet, pålimt armeringsduk J100 og malt to strøk. Soverom Eikeparkett. Sparklet, pålimt armeringsduk J100 og malt to strøk.. Baderom Bad / vask Ferdig flislagt med keramisk flis. Smøremembran Varmekabler. Sluk. Ferdig flislagt med keramisk flis. Smøremembran. Varmekabler. Sluk. Belagt med keramisk flis. Smøremembran. Underlag av rupanel/finer og gipsplater på alle vegger. Belagt med keramisk flis. Smøremembran. Underlag av rupanel/finer og gipsplater på alle vegger. Bod /teknisk Eikeparkett. Sparklet, pålimt armeringsduk J100 og malt to strøk. Sportsbod Støpt gulv Betongvegg/Gipsplater, Malt to strøk. Pålimt armeringsduk J100 på vegger er en finstrukturert glassfiberduk. Farge på malte innvendige vegger avtales med JM s malermester. strøk. strøk. strøk. strøk. Våtromsmaling. strøk Våtromsmaling. strøk. Vinduer og vindusdører Vinduer og vindusdører leveres ferdig overflatebehandlet (fra fabrikk) hvite utvendig og innvendig, og med tre lags energiglass. Noen vinduer er faste. Dører, luker Inngangsdør leveres i isolert utførelse, type Jeld-Wen Congo med glass som på fasadetegninger. Karm og dørblad leveres ferdig malt fra fabrikk. Dør blir utstyrt med FGgodkjent lås. Boddør er Jeld-Wen slett hvit dør. Innvendige dører leveres i hvit glatt utførelse, ferdig malt fra fabrikk, type Jeld-Wen. Innredninger Kjøkken, baderomsinnredning og garderobeskap leveres i slett hvit utførelse. Leveranseomfang fremgår egne kjøkkentegninger vedlagt kjøpekontrakt. Inkludert i leveransen er komfyr, platetopp, ventilatorhette, kjøleskap og oppvaskmaskin integrert i 7

8 kjøkkenet. Til baderomsinnredningen medfølger speil og lys over speilet. Det gis mulighet for individuell tilpasning av kjøkkenet. Listverk Fotlister leveres i lakkert eik. Dør- og vindusgerikter leveres slette med hvitmalt overflate. Taklister leveres som hvit malt skyggelist. Spikerhoder i hvitmalt listverk vil bli sparklet og overmalt. I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss ved skjøter og sammenføyninger, og mot tilstøtende overflater på grunn av bevegelser ved uttørking av materialer. Det er ikke grunnlag for reklamasjon så lenge det er innenfor god håndverksmessig standard. Innvendig trapp Trapp leveres i hvitmalt furu med åpne trinn. Da trappa er overflate-behandlet før montering, vil det være noe synlig spikring. Andre modeller og treslag er tilgjengelig som tilvalg. Pipe og vedovn Det leveres pipe med egen tilluftskanal, og vedovn type Jøtul F 371 med glass i front og sider og glassplate på parkettgulvet. Der ildstedet står i øverste etasje leveres det stålpipe. Der ildstedet står i nederste etasje leveres pusset og hvitmalt murt pipe. 6. Elektroinstallasjoner Elektroleveransen utføres etter nye el-forskrifter NEK 2010, som tilsier økt antall punkter og større el-sikkerhet. Sikkerhet Alle stikkontakter leveres som jordede stikkontakter med barnevern, og kan kun nyttes med flate eller jordede støpsler. Det monteres overspenningsvern (grovvern) og jordfeilbryter som standard. Egen svakstrømsdel i sikringsskapet. Seriekoblede røykdetektorer, en detektor i hver etasje med strømtilkobling og batteribackup. Komfyrvakt som bryter strømmen ved overoppheting og vannstopper ved lekkasje i kjøkkenbenk. Installasjonsomfang Det leveres hovedsikring pluss følgende antall el-punkter og kurser: Hustype PER: 88 punkter på 13 kurser. Hustype PÅL: 88 punkter på 13 kurser. Hustype ESPEN : 94 punkter på 13 kurser. Inkludert i el-punktene regnes punkt for ringeklokke, sikringsskap, ventilasjon, TV/internett, komfyr, oppvaskmaskin, vaskemaskin, varmtvannstank, punkter for lys og varme samt stikkontakter. Det leveres 3 punkter i sportsbod : lys, bryter og stikkontakt. Sikringsskap monteres på egnet sted. Belysning 8

9 Det leveres 2 utelys, lyskuppel i utebod og lyslist over speil på baderom. Det leveres også bryter for belysning med punkt for lampemontering og dekklokk i kjøkken, boder, gang, bad og soverom. 9

10 Varmekilder I bad og entré leveres varmekabel i gulv med elektronisk termostat. Det leveres termostatstyrte panelovner som oppvarming i øvrige oppholdsrom. TV, Telefon, data og antenne Fiberkabel for TV, telefon og bredbånd føres fra el-skap frem til 1 stk koblingspunkt for TV og 1 stk koblingspunkt for internett i hver bolig. Beboerne må selv bekoste etableringsgebyr og månedlig abonnementsavgift til bredbåndleverandør. El i Carport Det leveres 3 punkter: lys, bryter og dobbel stikkontakt. Kundemøte Omfanget av elektroleveransen med eventuelle tilvalg og plassering av punktene gjennomgås i eget kundemøte etter nærmere avtale med vår elektroleverandør. 7. Sanitæranlegg Innvendige ledninger Vannledninger føres via privat stikkledning under bakken inn i hver bolig og fordeles i vegger, bjelkelag og himlinger fram til utstyr. I boligen blir ledningene for varmt og kaldt vann lagt i rør i rør som sikkerhet mot vannskader. Vanninntaket påsettes stoppekran for hver bolig. Det monteres lekkasjeføler på gulvet under kjøkkenbenken for automatisk avstengning av vannet ved vannlekkasje. Oppvarming av forbruksvann Det leveres en 200 liter varmtvannsbereder som plasseres som vist på plantegningene. Der VB står i bod kobles nødoverløpet til permanent avløp. Leveringsomfang av utstyr Boligene leveres med det sanitærutstyret som er vist på plantegningene, i tillegg til opplegg for vaskemaskin og oppvaskemaskin. Det leveres husbrannslange i kjøkkenbenk. Alle armaturer er ettgreps og dusjbatteri er termostatstyrt. Alle toaletter er veggmonterte. I alle våtrom leveres gulvsluk. Badekar/Dusjvegger / dusjdører avtales med rørlegger og avregnes som tilvalg. Det leveres 1 stk hagevanningskran til hver bolig. Stiplede innredninger på tegning leveres ikke. 8. Ventilasjon Det monteres et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning med tilført luft i oppholdsrom og avtrekk i våtrom, boder og kjøkken. Kjøkkenhette leveres av type Røros Omega med egen vifte med avtrekk som føres ut gjennom yttervegg eller over tak. Ventilasjonskanaler inne i hver bolig er noen steder innkasset ved overgang vegg/himling, for øvrig skjult i vegger og etasjeskiller. 10

11 Aggregat for ventilasjonsanlegg plasseres i bod/teknisk, og tilluft/avtrekksluft føres ut på yttervegger. Det er påbudt med balansert ventilasjon i nye boliger, anlegget skal normalt aldri slås helt av. Anlegget er ikke helt lydløst. 9. Diverse Huseierbok (FDV-perm) Ved overtakelse av boligen vil hver kjøper få en perm med dokumentasjon på boligens materialer, utstyr og oppbygging, samt rettledning i bruk og vedlikehold. Erklæringer Dersom vann og avløp krysser en annens eiendom vil det på tomtene bli tinglyst en erklæring vedrørende rett til vedlikehold av vann og avløp. Det tinglyses også nødvendige rettigheter for benyttelse av naboeiendom for vedlikehold av egen bolig/ garasje, samt restriksjoner i utforming av fremtidige garasjer/carporter på tomten. Adkomstveien fra Meiselen og inn blir felles privat vei for de tilliggende boligene med felles drifts- og vedlikeholdsansvar. Veien leveres ferdig asfaltert. Huseierforening Huseier har pliktig medlemskap i Hallermoen Vest huseierforening som skal sørge for drift og vedlikehold av friområder og lekeplasser. Huseierforeningen er stiftet. Det er pliktig medlemskontingent for alle huseiere fra det året man overtar tomt/hus, og medlemskontingenten/årsavgiften settes likt for alle basert på årlige budsjetter. Drift og vedlikehold Kjøper overtar ansvaret for boligen fra og med overleveringsdagen. Dette gjelder også tekniske innretninger og lignende som trenger systematiske drifts- og vedlikeholdsrutiner. JM s reklama-sjonsansvar er avhengig av at innretningene er underlagt forsvarlig driftsrutiner og vedlikehold. Tilvalgsmuligheter Kjøper vil få muligheter til å velge andre løsninger og kvaliteter enn det som er beskrevet. I enkelte tilfeller kan kunden også bestille tilleggsleveranser. Dette gjelder blant annet innvendige farger, trappeleveransen, fliser, kjøkken- og baderomsinnredning, elektroleveransen og sanitærutstyr. Det er viktig at kjøper avklarer tilvalg innenfor de tidsfrister som avtales. Heksesot Med dagens tette boliger og miljøvennlige malingstyper kan det være fare for heksesot inne i boligene. Alle boligene bør derfor luftes og ventileres godt det første året, og man bør være forsiktig med gassbruk og levende lys inne. Forsikring Bygget er forsikret 6 måneder etter overlevering. Boligeier må selv sørge for å tegne ny forsikring før denne utløper. Innboforsikring er ikke inkludert i forsikringen som JM tegner. Dette må kjøper sørge for selv. Forbehold 11

12 Som følge av detaljprosjektering og/eller offentlige krav kan det forekomme endringer i prosjektbeskrivelse og kontraktstegninger. Slike endringer skal ikke forringe kvaliteten av boligen. JM Norge AS Juni

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Byggholt AS (JMB). Med bolig

Detaljer

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA Illustrasjonsfoto Basbergrønningen Vest, C3-2 Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

Fem prosjekterte eneboliger i kjede - Hovenga

Fem prosjekterte eneboliger i kjede - Hovenga Fem prosjekterte eneboliger i kjede - Hovenga Landlig idyll ved byen Arkitektur Boligene er tegnet av Letting arkitektkontor og fremstår som moderne og gode familieboliger. Boligene blir liggende forskjøvet

Detaljer

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nordeidtunet 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert en eventuell innvendig bod. Utvendig

Detaljer

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nordeidtunet 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: 970 76 984 Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg 4 2407 Elverum Org.nr.: 959 360 987 Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr. 959 360 987 Adkomst Se kart. Bebyggelsen

Detaljer

REVESTIEN. Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS

REVESTIEN. Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS - VENNESLA ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert

Detaljer

Hillerhøyden/Mathopen

Hillerhøyden/Mathopen Hillerhøyden/Mathopen 17 prosjekterte selveierleiligheter med nydelig sjøutsikt og sol til sen kveld Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1159001 Betegnelse Gnr 129, Bnr 728 Utbygger Lars Jønsson Bolig AS

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE

LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT: EDDAVEIEN 8 0772 OSLO GNR. 27, BNR. 667 KJØPER: Sign. Asker & Bærum Hus AS / Sign. forbruker Side 1 LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT DATO: 15.09.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TORPVEIEN SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

TORPVEIEN SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser husnummer, leilighetsnummer, etasje og bruksareal i hver leilighet.

Detaljer

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Kommandanten 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Kommandanten 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen Storøya Tett på naturen 1 TORØYA STORØYA Tett på naturen Tett på naturen STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen 2 Storøya Tett på naturen Storøya Tett på naturen 3 STORØYA Fornebulandet er

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

Nye, attraktive rekkehus på Maura. Hus C

Nye, attraktive rekkehus på Maura. Hus C Nye, attraktive rekkehus på Maura Hus C Vi har gleden av å kunne tilby 4 nye, attraktive rekkehus i Mauras beste villastrøk. Boligene er 113 m 2 og inneholder smakfullt og funksjonelt kjøkken med åpen

Detaljer

Yttervegger Fasader utføres hovedsakelig i tre og evt. med innslag av fasadeplater. Farge på fasader er ikke endelig valgt.

Yttervegger Fasader utføres hovedsakelig i tre og evt. med innslag av fasadeplater. Farge på fasader er ikke endelig valgt. BESKRIVELSE UTBYGGINGSPROSJEKT BORGENHAVEN Leiligheter i hus B1 og B2 Prosjektets arealmessige avgrensninger og størrelse på hvert byggetrinn fremgår av salgsprospektet. Totalt regnes det med at prosjektet

Detaljer